Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november /10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10"

Transkript

1 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november /10

2 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse. Knap 1 ud af 5 i undersøgelsen kunne tænke sig at blive selvstændig. Flere mænd er selvstændige. Opstarter enkeltmandsvirksomheder Det klare flertal af selvstændige på 69 % har startet enkeltmandsejede virksomheder op. 40 % har startet op som fuldtidsselvstændige. De starter typisk virksomheden op alene og leder den selv. Halvdelen har været i gang under 3 år 27 % er først blevet selvstændige indenfor det seneste år. 32 % har drevet selvstændig virksomhed i mindst 5 år. Friheden topper De fleste (69 %) starter selvstændig virksomhed op for at få en personlig frihed. De vil gerne styre deres arbejdsgang selv. Denne frihed til at bestemme selv topper også som den største positive forskel ved at være selvstændig (84 %). Informationssøgning foregår online Før opstarten af deres egen virksomhed har de fleste (57 %) undersøgt iværksætteri på Internettet. Efter deres opstart anvendes Internettet primært til informationsog videnssøgning (81 %). For næsten halvdelen foregår kundekontakten også online. Regler er den største barriere 52 % af selvstændige ser den største barriere i opstarten som at være at få styr på skat, moms, regnskaber og andre økonomiske forhold. Den sværeste udfordring ved at drive selvstændig virksomhed er at skaffe kunder (54 %). De største negative forskelle fra at være lønmodtager er risici og problemet med at koble mentalt af fra arbejdet. Vil drive rådgivnings og konsulentvirksomhed De fleste lønmodtagere (45 %) vil gerne starte en selvstændig rådgivnings og konsulentvirksomhed op. Dernæst følger salg/handel (37 %) foran marketing/pr (24 %). Lønmodtagere over 40 år vil gerne have en enkeltmandsejet virksomhed, hvorimod årige gerne vil starte en selvstændig virksomhed op med en partner. Friheden og drømmen tiltrækker Som selvstændige vil de fleste lønmodtagere (68 %) gerne have den personlige frihed, som de mener at kunne opnå ved at blive selvstændig. Dernæst har de en drøm om at skabe noget nyt (57 %). Kundekontakt som det sværeste Lønmodtager frygter mest (63 %), hvordan de kan få skabt kontakt til kunder. Risici (60 %) og økonomien (58 %) vægter også meget i forhold til, om de vil være selvstændige. Netværk 60 % af selvstændige er med i netværk, hvorimod kun 44 % af lønmodtagere deltager deri. Selvstændige (42 %) vil gerne møde andre selvstændige i disse netværk. For lønmodtagere topper, at de gerne vil have inspiration (58 %). Spørger venner til råds Både eksisterende og kommende selvstændige vil primært lade sig rådgive af deres venner og andre bekendtskaber. Mangler tid til at deltage i netværk Folk, som ikke er med i netværk, giver begrundelsen, at de mangler tid eller deltager i andre uformelle netværk. Undersøgelsens grundlag Undersøgelsen er udsendt til medlemmer, hvoraf har valgt at deltage i undersøgelsen, som giver en svarandel på 33 %. 49,5 % af undersøgelsens respondenter er mænd, og 50,5 % er kvinder. Knap 14 % i undersøgelsen selvstændige erhvervsdrivende på enten fuldtid eller deltid ved siden af deres lønmodtagerjob. 4,5 % driver virksomhed, mens de er ledige. De selvstændige er blevet spurgt om deres virksomhed og om udfordringer ved at drive selvstændig virksomhed. 82 % af deltagerne i undersøgelsen er ikke selvstændige erhvervsdrivende. De er blevet spurgt om deres lyst til at blive selvstændige og deres forventninger til et liv som selvstændig. Ansvarlig for undersøgelsen er analysemedarbejder Mads Laursen og kommunikationskonsulent Ole Strand 2/10

3 Om selvstændige Hver 33. CA medlem er selvstændig Den årlige medlemsundersøgelse fra CA viser, at 3,3 % af medlemmerne driver selvstændig virksomhed på fuld tid, mens 1,7 % har selvstændig bibeskæftigelse. Foretrækker enkeltmandsvirksomhed Den mest udbredte virksomhedsform er enkeltmandsvirksomhed, som drives af 7 ud af 10 selvstændige erhvervsdrivende. Hver 5. har et anpartsselskab. De mindst anvendte former er andelsselskab og kommanditselskab. Fuldtidsselvstændige arbejder gennemsnitligt 45 timer pr. uge. Deltidsselvstændige anvender omkring 10,5 timer pr. uge på at drive virksomhed. Ledige, som har en selvstændig bibeskæftigelse, arbejder omtrent 4,3 timer pr. uge. Nyt arbejde for 1 ud af 4 Mere end hver 4. har kun været selvstændig erhvervsdrivende i under 1 år. 18 % har været i gang i længere end 6 år. 55 % har drevet selvstændig virksomhed mellem 1 og 6 år. Frihed og uafhængighed driver værket Den primære drivkræft bag opstarten af egen virksomhed er den personlige frihed (69 %), hvor selvstændige erhvervsdrivende kan styre deres arbejdstid og opgaver selv. Selvstændigheden, hvor den erhvervsdrivende har ansvaret selv, vægtes af 55 %. 37 % har haft behov for forandring og nye udfordringer, og 28 % vil gerne prøve sig selv af. Flere selvstændige mænd Generelt er flere mænd (23 %) end kvinder (13 %) selvstændige erhvervsdrivende. Blandt selvstændige erhvervsdrivende er væsentligt flere mænd (8 10 %) end kvinder (4 5 %) selvstændige på fuldtid eller deltid udover deres job. 3/10

4 Rådgivning topper Hver 3. selvstændig har en rådgivningsog konsulentvirksomhed. Derefter følger salg/handel, andre områder, marketing/pr samt regnskab/ revision/finans. Andet område dækker primært over coaching, bolig og ejendomme samt kunst og design. Ledige vægter netværk mere Den væsentlige forskel i forhold til netværk er, at flere ledige selvstændige (83 %) end selvstændige på fuldtid (60 %) og deltid (65 %) tillægger dét at netværke stor betydning Hver 5. starter som ledig 1 ud af 5 har startet deres egen virksomhed op, mens de har været ledige. Både på fuldtid og deltid udover job er 4 ud af 10 blevet iværksættere. 28 % har startet mere end en virksomhed op. De fleste (78 %) er blevet iværksætter alene samt ejer (79 %) og leder (87 %) virksomheden selv. Orienterer sig på Internettet Over halvdelen (57 %) har søgt information om iværksætteri på Internettet. Told & Skat er den næstmest foretrukne kilde. Anden måde angår primært netværk som andre selvstændige, venner og bekendte, eller at de slet ikke har søgt information. Sjællændere rådgives af venner Flere sjællændere (72 %) end jyder og fynboer (60 %) har primært kontaktet deres venner og søgt råd derigennem i forhold til opstarten af deres egen virksomhed. 4/10

5 Regler volder problemer Halvdelen (52 %) har mødt barrierer omkring økonomiske forhold som skat og moms i forbindelse med deres virksomhedsopstart. 4 ud af 10 har haft vanskeligheder ved at skabe kontakt til kunder. Det sværeste er at skaffe kunder I forlængelse deraf er den største udfordring som selvstændig at anskaffe kunder (54 %). Økonomi og finansiering følger efter med 37 %. Søger primært viden online Det klart primære, som selvstændige anvender Internettet til, er informations og vidensøgning (81 %). Halvdelen har kundekontakt via Internettet (48 %). Langt størstedelen eksporterer ikke Halvdelen (51 %) af selvstændige omsætter for under pr. år. 13 % eksporterer allerede, og hver 10. planlægger på eksport i fremtiden. Usikkerheder og stress præger Flere fuldtidsselvstændige mænd (19 %) end kvinder (3,1 %) ser et problem i, at de føler sig meget bundet til projektet. Derimod savner flere kvinder (31 %) end mænd (12 %) den sociale aktivitet med kolleger. Generelt topper finansielle og økonomiske risici (40 %) foran usikkerhed på fremtiden (37 %) og problemer med at koble mentalt af fra arbejdet (36 %) som de største negative forskelle ved at være selvstændig erhvervsdrivende på fuldtid. 5/10

6 Vægter friheden meget Flest selvstændige oplever, at den største positive forskel er friheden til at bestemme selv (84 %). I overensstemmelse dermed kan 6 ud af 10 lide at være deres egen chef og påvirke deres egne opgaver (55 %). Hårdere for sjællandske selvstændige Flere jyder og fynboer (23 %) end sjællændere (6,8 %), der er selvstændige erhvervsdrivende på fuldtid synes, at livet er lettere, end de har forventet før opstarten af deres egen virksomhed. Om lønmodtagere Knap hver 5. vil være selvstændig 18 % overvejer i høj grad at blive selvstændige erhvervsdrivende, hvorimod mere end 6 ud af 10 kun har en svag forestilling derom. De ældste vil drive kursusvirksomhed Flere 40+ årige (6,7 %) og årige (9,1 %) end årige (2,2 %) vil gerne opstarte en selvstændig virksomhed indenfor indkøb/logistik. Dernæst vil flere 40+ årige (18 %) end de andre aldersgrupper (5,7 9,8 %) gerne have deres egen kursusvirksomhed. Disse områder: produktion, regnskab, ledelse, HR og analyse foretrækkes generelt mere end indkøb/logistik, men disse områder er der ingen aldersforskelle på årige vil starte op med partner Flest 40+ årige (54 %) vil gerne starte en enkeltmandsvirksomhed op. Dernæst følger årige (42 %) foran årige (27 %). Omvendt vil både flere årige (39 %) og årige (36 %) end de ældste (20 %) gerne starte en selvstændig virksomhed op sammen med en partner. 6/10

7 Hver 4. over 40 vil starte op næste år Flest 40+ årige (26 %) forventer at opstarten af deres egen virksomhed vil ske indenfor det næste år. Dernæst følger signifikant flere årige (13 %) end årige (3,4 %). Omvendt regner flest årige (26 %) med, at tidsrammen hedder 6 10 år. Kun 15 % af årige og 7,5 % af 40+ årige regner med denne tidsplan. Mænd vil tjene mere De signifikante kønsforskelle er, at flere kvinder (19 %) end mænd (8,9 %) mener, at de ved at blive selvstændige erhvervsdrivende bedre kan kombinere arbejdet med deres familieliv. Omvendt vil flere mænd (32 %) end kvinder (14 %) gerne tjene mere end i deres lønmodtagerjob. Signifikant flere mænd (62 %) har også en drøm om at skabe noget nyt. Kun halvdelen af kvinder har denne drøm. Drømmen er større hos yngre Flest årige (71 %) har en drøm om at skabe noget nyt. Dernæst følger signifikant flere årige (57 %) foran 40+ årige (45 %). Derudover er der to signfikante forskelle mellem de yngste og de ældste. Flere af de ældste (73 %) tiltales af den personlige frihed til at kunne styre deres arbejdstid og opgaver selv (60 % blandt de yngste). Hver 5. af de ældste vil også gerne have muligheden for at vælge opgaver selv (kun 9,1 % blandt de yngste). De yngste mangler kapital Flest årige (69 %) ser en barriere i at få skaffet kapital. Kun 46 % blandt de to andre aldersgrupper tænker over denne barriere. Signifikant flere af de yngste (38 %) og årige (36 %) bekymrer sig mere om at få udformet en forretningsidé end de ældste (25 %). Dernæst ser flere af de yngste (45 %) end de ældste (30 %) et problem i at få skabt et netværk. 7/10

8 Kvinder frygter usikkerhed mere Mænd og kvinder ser forskelligt på udfordringer, der venter som selvstændig erhvervsdrivende. Flere mænd end kvinder ser salget (23 kontra 14 %) og det mentale pres (17 kontra 12 %) som store udfordringer. Derimod ser kvinder større udfordringer i alenearbejde (41 kontra 28 %), risikoen og usikkerheder (64 kontra 56 %) samt den manglende ferie (13 kontra 7,2 %) som selvstændig erhvervsdrivende årige vil ikke arbejde alene I forhold til udfordringer tænker de yngste mere over stress (17 kontra 10 og 7 %), risikoen og usikkerheder (68 kontra 58 og 57 %) samt deres manglende erfaring (38 %). De årige (23 %) ser også manglende erfaring som en større udfordring end de ældste (12 %). Salget (23 % kontra 16 og 16 %) og det mentale pres (18 kontra 12 og 12 %) ser de ældste som større udfordringer end de andre aldersgrupper. Dernæst ser de yngste (28 %) alenearbejdet som et mindre problem end årige (37 %) og de ældste (39 %) årige mangler tid Flere årige (79 %) end både årige (66 %) og 40+ årige (62 %) har brug for mere kapital. Derudover behøver flere årige (36 %) end de ældste (17 %) mere tid for at tage springet som selvstændig erhvervsdrivende. Søger primært råd hos venner I forhold til, hvem mænd og kvinder vil søge råd hos ved opstarten af egen virksomhed, vil flere kvinder (44 %) end mænd (28 %) lytte til andre iværksættere. Derimod vil signifikant flere mænd (48 %) end kvinder (37 %) gerne have råd fra samarbejdspartnere. 8/10

9 Yngre rådgiver sig mere hos venner Færre 40+ årige (51 %) vil søge råd hos deres venner end årige (79 %) og årige (74 %). Derimod vil flest af de ældste (30 %) lade sig rådgive af lokale erhvervsnetværk (kun 15 % og 19 % hos de to andre aldersgrupper). Om netværk De ældste har bedre netværk Den signifikante forskel hos ikkeselvstændige erhvervsdrivende er, at flere 40+ årige (35 %) end årige (21 %) føler i høj grad, at de har et godt netværk i forhold til at starte deres egen virksomhed op. De ældste er med i flere netværk Signifikant flere årige (60 62 %) end 40+ årige (46 %) er endvidere ikke med i netværk. Både faglige (32 kontra %), tværfaglige (19 kontra 7,4 7,7 %) og eksklusive netværk (6,1 kontra 1,3 2,2 %) er flere af de ældste end de andre aldersgrupper med i. Selvstændige er med i netværk Flere selvstændige (60 %) end ikkeselvstændige (44 %) deltager i netværk. Signifikant flere selvstændige (25 %) end ikke selvstændige (11 %) er dernæst med i tværfaglige netværk. Flere selvstændige er også med i eksklusive (12 kontra 3,3 %) og andre netværk (14 kontra 3,6 %). Andre netværk dækker primært over LinkedIn, hos DJØF og BNI. 9/10

10 Selvstændige vil møde selvstændige Mange flere selvstændige erhvervsdrivende (42 %) end andre (4 %) er med i netværk, fordi de derigennem kan møde andre selvstændige. De har samtidig bedre erfaringer med at deltage i netværk (52 kontra 41 %). Flere selvstændige (21 %) end andre (3 %) anvender også netværk til at anskaffe kunder. Omvendt er flere ikke selvstændige med i netværk for at få inspiration (58 kontra 47 %). Ikke selvstændige (15 %) har også fået bedre rådgivning end selvstændige (8 %). Signifikant flere ikke selvstændige (53 %) vil have faglig vidensudveksling i netværk. 42 % af selvstændige har det ønske. Dårlige erfaringer og manglende tid Forskellen på selvstændige og andre er, at flere selvstændige (9,7 kontra 3,6 %) har dårlige erfaringer med netværk og derfor ikke deltager deri. Derimod er signifikant flere ikke selvstændige (50 kontra 38 %) ikke med i netværk, fordi de mangler tid. 10/10

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Hvis du har mindst 12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du har mindst 12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Start med at teste dig selv: 1 Jeg er god til at lytte til folk og forstå deres behov 2 Jeg har en god faglig ballast 3 Jeg har solid erfaring fra tidligere jobs 4 Komplekse problemer tiltaler mig 5 Jeg

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Sprogservice Globaliseringen buldrer frem, og Danmark er ved at blive et multikulturelt samfund. Forståelse for sprog og kultur bliver vigtigere og vigtigere. Ganske vist behersker mange mennesker engelsk.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Vil du være god til at lave hjemmesider?

Vil du være god til at lave hjemmesider? Webbureau En virksomhed uden en hjemmeside er et særsyn i dag. Organisationer, foreninger og projekter af enhver størrelse har deres eget website. Og nogle familier har deres egen familiehjemmeside. Teknologien

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere