Netværksmøde torsdag den 30. april 2015 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksmøde torsdag den 30. april 2015 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup"

Transkript

1 Agenda Netværksmøde torsdag den 30. april 2015 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup Benchmarking i praksis» (Henrik Zangenberg) Benchmarking juridiske overvejelser» (Tue Goldschmieding) Pause Gruppediskussioner: Leverandørens ansvar for kundens øvrige leverandører (kort diskussionsoplæg ved Alice Grünfeld) It-retlig opdatering (Henrik Udsen) Efter mødet vil der være et glas vin og mulighed for uformel networking. 1

2 Benchmarking i driftsaftaler IT-jura April 2015

3 Kort om Zangenberg Analytics Vi har benchmarket it-aftaler siden 2010 Vi har mere end 200 aftaler i vores database med en samlet årlig volumen på over 3 mia. kr. det svarer til over 17% af det samlede marked Vi er indskrevet som benchmarker i en række aftaler mellem kunder og såvel nationale som internationale leverandører Vores abonnementsordning Quarterly Analytics giver løbende adgang til enhedspriser, indeks, analyser og tutorials, der letter arbejdet med it-sourcing.

4 Markedets udvikling

5 From a stable balance to a volatile market Stable balance up to 2005 Smaller number of large players dominate the market Large transition costs create effective lock-in No transparent pricing Little or no mobility Unstable balance to 2012 Dramatic drop in market-prices but not in existing contracts The beginning of benchmarking Increased transparency A more mature and transparent market 2013 and forward Benchmarking used to find major savings New entrants moving into the market Multisourcing is the norm

6 Mange kunder har en flerårig aftale med en fast årlig pris (nogle har endda en svag stigning indbygget) i et marked med faldende priser Pris A/ale - klassisk A/ale typisk Markedspris A/ale- best case 6 Zangenberg Analytics Tid

7 Zangenberg indekset ZANGENBERG INDEKS Fig.# Axis Title ,19& 62,02& 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Zangenberg Indeks Zangenberg Analytics 7

8 Server indekset SERVER INDEKS Axis Title Fig.# ,14% 54,32% 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Server indeks Zangenberg Analytics 8

9 Storage indekset STORAGE INDEKS Fig.# Axis Title ,16& 41,68& 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Storage indeks Zangenberg Analytics 9

10 Prisregulering

11 Man kan vælge mellem fire forskellige former for prisregulering, der har hver deres fordele og ulemper Følger markedet Indeksering Benchmarking Forudsigelig Fast pris Fast reduktion 11

12 Fastprisaftaler har historisk været meget udbredte. I dag ser vi færre og færre af denne type aftaler Fast pris? Der aftales et fast årligt vederlag over aftaleperioden. Vederlaget ændres kun hvis ydelsens indhold ændres. Kræver minimal administration i aftaleperioden Relevant for aftaler med meget kort bindingsperiode herudner forlængelser med kort løbetid. Man får ingen glæde af de effektiviseringer der sker i markedet i aftaleperioden. Generelt kan denne type aftaler ikke anbefales

13 Aftaler med en fast aftalt reduktion af vederlaget (ofte kaldet efficiency gain ) er stadig mere udbredte Fast reduktion? Der aftales på forhånd hvor meget prisen skal reduceres hvert år. Der kan aftales forskellige reduktioner for forskellige ydelsestyper. Enkel at administrere Sikrer et prisfald over tid Kan kombineres med benchmarking Forvent ikke en reduktion der svarer til de forventningerne til de reelle fald i markedet Hvis aftalen indgås OVER markedsprisen vil den samlede aftalepris over perioden også være over markedsprisen 13

14 Sådan ser det ud i prisbilaget Prisjustering for ydelseskategorier Fast reduktion Ydelseskategori År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Servere 5% 5% 5% 5% 5% Backup 5% 5% 5% 5% 5% Storage 7% 7% 7% 7% 7% Workstation 2% 2% 2% 2% 2% Helpdesk 5% 5% 5% 5% 5% Applikationsdrift 0% 0% 0% 0% 0% Databasedrift 0% 0% 0% 0% 0% Øvrige ydelser 2% 2% 2% 2% 2% 14

15 Indeksering er en nyere prisreguleringsmekanisme som vi ser i flere aftaler navnlig små og mellemstore aftaler med et stort element af standardiserede ydelser. Indeksering? Prisen for dele af aftalens ydelser knyttes til et eksternt indeks f.eks. Zangenberg Indekset. Sikrer at priser løbende udvikler sig i takt med markedspriserne. Metoden er relativ enkel at administrere Primært velegnet til aftaler med et betydeligt komponet af standardiserede ydelser, hvor der findes et relevant indeks. Hvis aftalen indgås OVER markedsprisen vil den samlede aftalepris over perioden også være over markedsprisen 15

16 Sådan ser det ud i prisbilaget Indeksering Prisjustering for ydelseskategorier Ydelseskategori År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Servere Indeks1 Indeks1 Indeks1 Indeks1 Indeks1 Backup Indeks2 Indeks2 Indeks2 Indeks2 Indeks2 Storage Indeks3 Indeks3 Indeks3 Indeks3 Indeks3 Workstation Indeks4 Indeks4 Indeks4 Indeks4 Indeks4 Helpdesk 0% 0% 0% 0% 0% Applikationsdrift 0% 0% 0% 0% 0% Databasedrift 0% 0% 0% 0% 0% Øvrige ydelser 0% 0% 0% 0% 0% 16

17 Man kan vælge mellem fire forskellige former for prisregulering, der har hver deres fordele og ulemper Benchmarking? Prisen kan reguleres til markedsprisen på givne tidspunkter ved anvendelse af en benchmark fra en anerkendt benchmark-virksomhed Sikrer at prisen reguleres så den rent faktisk afspejler markedsprisen. Den mest præcise og fair reguleringsmetode Den mest omfattende metode Kræver interne ressourcer fra såvel kunde som leverandør Omkostningerne vil typisk ikke stå mål med udbyttet for mindre aftaler (under 5 mio. kr. om året) 17

18 Benchmark-klausulen skal indeholde beskrivelser af hvordan, hvem, hvornår og hvordan. Omfang og initiering Benchmarkmetode Valg af benchmarker Benchmarkerens kompetencer og uafhængighed Parternes deltagelse Benchmarkrapporten Prisregulering Uenighed Betaling 18

19 Benchmarking

20 Formålet med Benchmark Formålet med Benchmarking At gennemføre sammenligninger af virksomhedens It omkostninger på et normaliseret grundlag, både internt og eksternt, med henblik på at identificere potentielle kortsigtede og langsigtede besparelsesinitiativer og optimeringsmuligheder Spørgsmål som Benchmarking finder svar på: Hvor ligger virksomhedens interne It-omkostninger i forhold til markedet? Er virksomhedens It afdeling overbemandet? Underbemandet? Betaler virksomheden en fornuftig pris for sine Outsourcing aftaler i forhold til en fair markedspris? IT Benchmarking hjælper organisationen til at styre sin IT baseret på fakta frem for intuition og fornemmelse Bemærk: Benchmark handler om at sammenligne egne omkostninger med andres Dette betyder at man som virksomhed skal være villig til at investere i at skaffe sig adgang til eksterne benchmark-data 20 Zangenberg Analytics

21 Man arbejder med to forskellige typer af benchmark: Cost/performancebenchmarks og pris-benchmarks BENCHMARKING Cost/Performance Benchmark Pris Benchmark Benyttes til vurdering af in-sourcede IT funktioner. Sætter IT organisationen i stand til at sammenligne omkostnings- og ydelsesniveau med andre IT-organisationer. Identificerer effektiviseringsmuligheder. Benyttes til vurdering af outsourcede IT serviceydelser. Viser markedsprisen for de specifikke ydelser og aftalt serviceniveau. Kan anvendes som beslutningsgrundlag for delvis outsourcing. 21 Zangenberg Analytics

22 Man arbejder med to forskellige typer af benchmark: Cost/performancebenchmarks og pris-benchmarks BENCHMARKING Cost/Performance Benchmark Pris Benchmark Peer Group Benchmarking Der udvælges et mindre antal (3-8) sammenlignelige aftaler Aftalerne normaliseres så de kan sammenlignes med den foreliggende aftale Man ser på 1.2 og 3. kvartil til sammenligning Unitprice Benchmarking Benchmarkprisen udregnes med anvendelse af en statistisk model der er baseret på enhedspriser og korrektioner for scope, SLA er og aftalevilkår Modellens præcision drives af en løbende kalibrering af modellen i forhold til faktiske aftaler 22 Zangenberg Analytics

23 Benchmark metode: Cost/Performance Benchmark Kvantitative og kvalitative data Konsensus modeller (faste definiloner af alt indenfor IT). Standardiserede skemaer for dataindsamling Validering og normalisering Database Modeller Analyser Produktivitet Effektivitet Kvalitet Rapportering: Sammenligninger Konklusioner Anbefalinger 23 Zangenberg Analytics

24 Udvælgelse af sammenligningsdata Benchmark-virksomheder vedligeholder til stadighed en database med resultaterne af gennemførte benchmark projekter. Alle resultater er typisk anonymiseret, så det kan ikke lade sig gøre at se hvilke data som hører til hvilken organisation. For cost/efficiency (in-sourced) benchmark bevares informationerne i databasen i måneder. Der foretages data- rulning hvert kvartal. Sammenlignings data vælges ud fra de væsentligste indsats parametre for hvert enkelt IT-område: For Mainframe er antallet af MIPS en væsentlig parameter For Helpdesk er antallet af henvendelser og antallet af understøttede sprog væsentlige parametre For desktop er antallet af brugere og antallet af understøttede lokationer væsentlige parametre Der udvælges typisk 8 10 data sæt pr. IT-område. 24 Zangenberg Analytics

25 IT omkostningerne inkluderet i denne analyse ligger 10% højere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen Optimering til niveauet for gennemsnittet vil spare XYZ for om året Eksempel (Cost/Performance Benchmark): Totale omkostninger sammenligning på overordnet niveau Financial Comparison, All Areas 's Euro XYZ Peer A vg. WAN LAN Unix Srv Helpdesk Win Srv C lient & Periph Zangenberg Analytics

26 Eksempel (Cost/Performance Benchmark): Desktop detaljerede sammenligninger 3% dyrere end gennemsnittet Omkostninger/Ressourcer Software er markant dyrere end gennemsnittet Hardware er billigere Personaleantallet er på niveau med gennemsnittet Processer Software registrering foretages ikke konsistent SW indkøb er ikke fuldt cen-traliseret Anbefalinger De høje omkostninger og manglende registrering af SW indikerer at der kan gennemføres besparelser XYZ bør forbedre SW registrering og udnytte sin samlede indkøbs-kraft Thousands kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr - kr kr kr kr kr XYZ C lient - Peer - A vg C lient - Peer - Pctl_25 C lient - Peer - Pctl_75 Hardware Software Occupancy Unallocated Non- Personnel Personnel Unallocated T otal 26 Zangenberg Analytics

27 Eksempel (Cost/Performance Benchmark): IT Help Desk detaljerede sammenligninger - Højere omkostninger pr. besvaret henvendelse Omkostninger/Ressourcer Det højere omkostningsniveau skyldes et større personaleforbrug Der er 69% flere medarbejdere end hos sammenligningsgruppen ( ) Forretningsmæssige krav First contact resolution rate (70%) er på niveau med sammenligningsgruppen Profilen for henvendelser er en smule mere kompleks end for sammenligningsgruppen: 47% applikations relaterede kald (komplekse) imod 38% og 10% password relaterede kald (simple) imod 14% Anbefalinger Det højere omkostningsniveau i Helpdesk skyldes væsentligst det højere personaleforbrug i forhold til sammenligningsgruppen. Der er behov for mere personale på grund af de mere komplekse kald men også fordi XYZ har fire separate Helpdesk lokationer. Det bør undersøges, om der er mulighed for yderligere konsolidering. De eksisterende forretningsgange omkring Helpdesk synes at være vel indarbejdede og af høj kvalitet. Dette bør fastholdes også i til-fælde af organisatoriske ændringer. Cost per Inbound Handled Contact 180 kr 160 kr 140 kr 120 kr 100 kr 80 kr 60 kr 40 kr 20 kr 0 kr Omkostning pr. besvaret henvendelse 156 kr 150 kr 128 kr 100 kr Help Desk Peer - Avg Peer - Pctl_25 Peer - Pctl_75 27 Zangenberg Analytics

28 Prisen for tilsvarende kontrakter normaliseres i forhold til aktuel serviceprofil Er prisen for outsourcede ydelser på niveau med prisen i markedet? Hvad ville de sammenlignelige kontrakter koste med samme serviceydelser og vilkår? Pris-benchmarking peer group Din serviceprofil Normalisering Tilsvarende outsourcing kontrakter XYZ- hhv. markedspris 100 Sammenlignende analyser Pris (mio. DKK) XYZ Kontrakt Peer Kontrakt 1 Peer Kontrakt 2 Peer Kontrakt 3 Peer Kontrakt 4 28 Zangenberg Analytics

29 Unit-price benchmarking konceptet er bygget op omkring en database, en regnemaskine og et aftaledokument Agreement Sheet" " " Calculation Engine" Calibration" Benchmark Database " Normalized Price Points"

30 Our output depicts the difference between the contracted price and the marketprice at the time of the benchmark Element Benchmark Contract Price Difference Server Storage Workstation Helpdesk LAN Database Operation Application Operation Mainframe Operation n/a Cloud services n/a Other services n/a Not allocated TOTAL Total pr Year Database OperaLon, LAN, Helpdesk, WorkstaLon, ApplicaLon OperaLon, Server, Storage, Benchmark Contract Price

31 Unit-pricing: Hvordan er markedspriser defineret? Markedspriser i en unit-pricing benchmark er den pris en kunde vil kunne forvente at opnå, hvis man går i udbud med en veldefineret ydelse med tilhørende vilkår Normaliserede enhedspriser fra gennemførte benchmarks og aftaler indsamlet ad anden vej er den primære kilde til markedspriser i modellen En række af de væsentligste datapunkter er bekræftet gennem dialog med udvalgte leverandører Der findes altså leverandører i det lokale marked, der kan levere ydelser til de priser, der indgår i modellen 31

32 The overall breakdown of the services market and how we benchmark the individual segments Application development FuncLon- point based benchmarking. Application maintenance Peer- group benchmarking. Benchmarking of rate- cards Software and software services Stringent benchmarking model for major so/ware vendors Operational services Stringent benchmarking model the majority of services offered in the market

33 The four ways to regulate prices over time Market-based Indexing Benchmarking Predetermined Fixed price Fixed reduction 33

34 Market prices Our benchmarking model is populated with values from our own normalized database of price-points Data from leading research companies are used to verify and adjust All important price-points in the benchmarking model has been verified with at least two outsourcing vendors. Our Archetypes ( fictitious contracts, described in detail and with a calculated benchmark-price) has all been confirmed by outsourcing-vendors. 34

35 Application maintenance contracts are nomalized acording to the variables that drives cost Normalization variables Complexity system landscape complexity Installation size modules, applications Operational maturity - baselining Ressource composition offshore vs. local Contract size

36 Our output depicts the difference between the contracted price and the marketprice at the time of the benchmark Element Benchmark Contract Price Difference Server Storage Workstation Helpdesk LAN Database Operation Application Operation Mainframe Operation n/a Cloud services n/a Other services n/a Not allocated TOTAL Total pr Year Database OperaLon, LAN, Helpdesk, WorkstaLon, ApplicaLon OperaLon, Server, Storage, Benchmark Contract Price

37 The components of the Operational services benchmark model Server Storage LAN/WAN Industrialized/Hybrid Cloud Wintel physical 1-4 CPU Wintel physical 5-8 CPU Wintel physical 9-16 CPU Wintel virtual 1 CPU Wintel virtual 2 CPU Wintel virtual 4 CPU Wintel virtual 5-8 CPU Wintel virtual 9-16 CPU UNIX/LINUX physical 1-4 CPU UNIX/LINUX physical 5-8 CPU UNIX/LINUX physical 9-16 CPU UNIX/LINUX physical >16 CPU UNIX/LINUX virtual 1 CPU UNIX/LINUX virtual 2 CPU UNIX/LINUX virtual 4 CPU UNIX/LINUX virtual 5-8 CPU UNIX/LINUX virtual 9-16 CPU UNIX/LINUX virtual >16 CPU Housing SAN Backup Remote Backup Database operalon MS SQL Oracle DB2 ApplicaLon operalon Standard applicalon Special applicalon SAP Helpdesk Standard applicalons only Special applicalons Switches Routers Wireless access points Proxy and WEB- Gateways VPN Other components WorkstaLon Desktop PC Laptop Virtual PC Mainframe Mainframe OperaLon DASD Tape Virtual Windows Server Virtuel Linux Server Storage Remote backup Cloud services IaaS Virtual Windows Server Virtuel Linux Server Storage Cloud Remote backup Cloud services PaaS Hosted Exchange Hosted mail POP/IMAP Hosted Sharepoint Azure 37

38 The benchmarking concept Agreement Sheet" " " Calculation Engine" Calibration" Benchmark Database " Normalized Price Points"

39 Key Elements of Agreement Decomposition Agreement " Service-categories Server" Storage" Applications" Etc." Terms and conditions" The terms and conditions that influences the price of the agreement" Service components" Physical Wintel Server 1-4 CPU" SQL Database" Etc." Scope Systems Management" Service Management" Volume # Servers" # GBs" SLA Availability" Opening Hours" Price" Component price if available" Ownership" # Helpdesk Calls per month" Latency"

40 The multiplicator is calculated from the terms and conditions 40

41 Specification of the services Volume Scope Price SLA SLA Opening Hours (number of hours) Description Number of servers/racks GB per server Service management Service Component - Choose from list - Production Wintel server small - virtual (1-4 CPU) % 100% 100% 100% 100% 99,80% Test Wintel server small - virtual (1-4 CPU) % 100% 100% 100% 100% 95,00% Education Wintel server small - virtual (1-4 CPU) % 100% 100% 100% 100% 95,00% DMZ Wintel Server small - physical (1-4 CPU) % 100% 100% 100% 100% 99,80% App 1 environment UNIX/LINUX server - physical (5-8 CPU) % 100% 100% 100% 100% 99,80% Systems management Maintenance Tools SERVICE'MANAGEMENT Production All,other,servers n/a n/a Included,(06100%) Included,(06100%) Included,(06100%) Included,(06100%) 1 Enterprise,management,,participation,in,the,architecture,and,planning,,and,test, implementation,and,integration,,of,solutions; 100% 100% 100% 100% 2 Data,management,policy,and,practices;, 100% 100% 100% 100% 3 Application,change,management,policies; 100% 100% 100% 100% 4 Software,license,management,policies; 100% 100% 100% 100% 5 Service6level,requirements,definitions;, 100% 100% 100% 100% 6 Product,evaluation,and,usability,testing; 100% 100% 100% 100% 7 Procurement,,defining,processes,and,procedures,and,assisting,in,purchase,consumables, (such,as,tapes). 100% 100% 100% 100% 8 Asset,management,,hardware,inventory,management;, 100% 100% 100% 100% 9 Software,inventory,management;, 100% 100% 100% 100% 10 Software,configuration,management;, 100% 100% 100% 100% 11 Financial,management,of,leases,or,depreciation; 100% 100% 100% 100% 12 Security,services,,security,policy,development,,incident,tracking,,intrusion,detection,, compliance,management,and,antivirus,management. 100% 100% 100% 100% 13 Service,management,,reports,and,metrics,(none,,low,,medium,and,high),,chargeback,(none,, low,,medium,and,high),,and,network,charges,to,customer,sites. 100% 100% 100% 100% 14 Disaster/recovery,(DR),planning,,planning,and,testing,support 100% 100% 100% 100% Ownership Specified Price per month Availability (%) Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Ydelsesbeskrivelse Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Version 2.2 April 2012 Mange betaler for meget for outsourcet it Markedsprisen på it- driftsydelser er generelt faldende og har

Læs mere

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Version 1.0 10. maj 2013 Copyright Zangenberg Analytics 2013 Zangenberg Analytics har alle rettigheder til indholdet i dette dokument Citat

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Morten Weber Olesen Med vejledning fra:

Læs mere

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan IT2Day Big data er du klar? Hurtig, effektiv og let backup og restore i virtuelle miljøer! S. 2 Big Data er en af de nyeste udfordringer som mange virksomheder står overfor. Hvordan håndterer man det?

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Forfatter: Andreas Humledal Olsen 07-01-2011 Studium: Eksamenstermin:

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

IT-Universitetet, E-business, forår 2008

IT-Universitetet, E-business, forår 2008 IT-Universitetet, E-business, forår 2008 Forretningsteknisk 8-ugersprojekt Vejleder: John Gøtze Udarbejdet af: Anders Kann & Martin Albertsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger 51 Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger Udarbejdet af Danske IT-Advokater og DANSK IT Licensstyring og licensaudits

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Den digitaliserede økonomifunktion

Den digitaliserede økonomifunktion Tematillæg udgivet af Økonomiforum i forbindelse med konferencen: Den digitaliserede økonomifunktion. Den digitaliserede økonomifunktion 4. kvartal 2011 Alt kan digitaliseres Digitalisering af ledelsesinformationen

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere