Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: alle diske indeholder de funktioner, der er beskrevet herunder. Undertitler Afhængigt af indholdet på Blu-ray-disken kan du muligvis vælge forskellige skrifttyper, -størrelser og -farver til undertitlerne. Undertitlerne kan også være animerede eller rulles eller fades ind og ud. BD-LIVE Du kan anvende en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE, via en netværksforbindelse og glæde dig over forskelligt indhold, der stilles til rådighed af producenten. Videohøjdepunkter BD-ROM-formatet understøtter tre meget avancerede video-codecs, herunder AVC, VC-1 og MPEG-2. HD videoopløsninger er også til rådighed : 1920 x 1080 High Definition 1280 x 720 High Definition Funktioner i Blu-ray-diskafspillere Til High-Definition-afspilning For at vise High Definition-indhold fra Blu-raydiske, kræves et HDTV (High Definition Television). Nogle diske kræver muligvis brug af afspillerens HDMI OUT for at få vist High Definition-indhold. ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. STØD. DER ER INTET INDENI, personskade. DER KAN REPARERES. REPARATIONER SKAL UDFØRES AF UDDANNEDE TEKNIKERE. Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset plads som f.eks. en bogreol e. l. ADVARSEL For at forhindre skade, der kan medføre brand eller elektrisk stød, må du ikke udsætte apparatet for regn eller fugt. FORSIGTIG BLU-RAY- DISKAFSPILLEREN ANVENDER EN USYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING, HVIS MAN UDSÆTTES FOR DEN. SØRG FOR AT BRUGE BLURAY-DISKAFSPILLEREN KORREKT EFTER INSTRUKTIONERNE. FORSIGTIG Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet. Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye være i samme farve som stikbensoverfladen. Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren. Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet, sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få hjælp hos din forhandler. Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning. For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug. DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG FORSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE. Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når der anvendes skærmede kabler og stik, når enheden tilsluttes til andet udstyr. For at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser på elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal du anvende skærmede kabler og stik til tilslutningerne. VIGTIG BEMÆRKNING Netledningen på dette udstyr er forsynet med et støbt netstik med en sikring. Sikringens værdi er anført på stikkets benside. Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en BS1362-godkendt sikring af samme størrelse. Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold. Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen omfatter ikke nogen form for ikke-licenseret produktenhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC eller ISO/IEC , der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter udelukkende brug af denne produktenhed til kodning og/eller afkodning af lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC eller ISO/IEC Der gives ingen rettigheder under denne licens til produktegenskaber eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC eller ISO/IEC Dansk Sikkerhedsinformationer Forholdsregler Vigtige sikkerhedsinstruktioner 13. Tag ledningen ud af afspilleren ved uvejr med lyn og torden, eller hvis den ikke skal anvendes i længere tid. Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden for senere reference. 1. Læs disse instruktioner. 4. Følg alle instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Vær opmærksom på alle advarsler. 5. Brug ikke dette udstyr nær vand. 6. Brug kun en tør klud til rengøring. 14. Overlad al service til uddannet servicepersonale. Service er nødvendig, hvis afspilleren er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. beskadiget netledning eller stik, hvis der er spildt væske, hvis der er kommet objekter ind i afspilleren, hvis afspilleren har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt på gulvet. Diskopbevaring og håndtering 7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner. Diskhåndtering Diskform Brug diske med ensartet form. Hvis en uregelmæssig disk (en disk med en speciel form) anvendes, bliver dette produkt muligvis beskadiget. 8. Installer ikke tæt på varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne eller andre afspillere (herunder forstærkere), der afgiver varme. 9. Et polariseret stik eller et stik med jordforbindelse har et vigtigt sikkerhedsformål. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje "tand" til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje "tand" findes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik. 10. Sørg for, at du ikke bøjer eller trykker på netledningen, specielt ved stikkene, på opbevaringssteder og det sted, hvor den udgår fra afspilleren. 11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten. Hold på diske Blu-ray-diske Undgå at berøre den del af diskens overflade, hvorpå der optages. Hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode, skal du fjerne Blu-ray-disken fra produktet, og gemme disken i dens etui.

3 Sørg for ikke at sætte fingeraftryk eller lave ridser på Blu-ray-diskens overflade. DVD-VIDEO, lyd-cd (CD-DA) 12. Brug kun rullebord, sokkel stativ, ophæng eller bord, som anbefalet af fabrikanten, eller der sælges sammen med afspilleren. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter rullebordet/afspilleren for at forhindre skade pga. tippende apparater. Børst støv eller snavs bort fra disken med en blød klud. Dansk Diskopbevaring Sørg for ikke at beskadige disken, da dataene på disse diske er meget sårbare i forhold til omgivelserne. Opbevar ikke i direkte sollys. Opbevar i et køligt, ventileret område. Opbevar lodret. Opbevar i et rent beskyttelsesomslag. Hvis du flytter dit produkt hurtigt fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens på de drivende dele og medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker, skal du vente to timer, inden du sætter stikket til stikkontakten. Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen. Advarsler vedr. håndtering Skriv ikke på den trykte side med kuglepen eller blyant. Brug heller ikke flygtige kemikalier, som f.eks. rensebenzin eller fortynder. Anbring ikke etiketter eller klistermærker på diske. (Brug ikke diske fastgjort med blotlagt tape eller rester fra aftagelige klistermærker). Brug ikke ridsesikre beskyttelser eller omslag. Brug ikke diske, hvorpå der er skrevet med de labelprintere, der findes på markedet. Indsæt ikke skæve eller knækkede diske. Inden andre komponenter sluttes til dette produkt, skal du sørge for at slukke for dem alle. Flyt ikke rundt på produktet, når en disk afspilles, da disken kan blive ridset eller ødelagt, eller produktets interne dele kan blive beskadiget. Anbring ikke en blomstervase fyldt med vand eller små metaldele på produktet. Pas på, du ikke anbringer din hånd på diskbakken. Anbring ikke andet end disken i diskbakken. Ydre omstændigheder, som f.eks. lyn og statisk elektricitet, kan påvirke dette produkts normale drift. Hvis dette sker, skal du slukke og tænde for produktet med knappen POWER eller slukke og tænde på stikkontakten. Herefter fungerer produktet normalt. Sørg for at fjerne disken og slukke for produktet efter brug. Fjern netledningen fra stikkontakten, hvis du ikke har planer om at bruge produktet i længere tid. Rens disken ved at tørre i en lige linje fra inderst til yderst på disken. Produktet må ikke komme i kontakt med nogen form for væske. Når netstikket er sat i en stikkontakt, får produktet fortsat strøm (standby), når det er slukket. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet. Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det. 02 Sikkerhedsinformationer Vedligeholdelse af kabinettet Af sikkerhedsmæssige årsager skal du huske at fjerne netledningen fra stikkontakten. Brug ikke rensebenzin, fortynder eller opløsningsmidler til rengøring. Aftør kabinettet med en tør klud. Begrænsninger vedr. afspilning Dette produkt reagerer muligvis ikke på alle kommandoer, da visse Blu-ray-, DVD- og CDdiske har specifik eller begrænset funktionalitet og driftsmæssige begrænsninger undapper på fjernbetjeningen til musikafspilning Afspilning af en lyd-cd (CD-DA)/MP3 Gentag en lyd-cd (CD-DA)/MP3 Afspilningsliste Afspilning af et billede Afspilning af en JPEG-disk Brug af knappen TOOLS Afspilning af en USB-lagringsenhed Brug af Sådan kommer du i gang med Indstillinger Samsung Apps BD-LIVETM Meddelelse om softwareopgradering Fejlfinding Specifikationer Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet Kopibeskyttelse Network Service Disclaimer Licens Dansk netværkstjenester AppenDIkS Dansk Sådan kommer du i gang Disktyper og indhold der kan afspilles Udtryk eller CD-diske i dette produkt. Se også resten af denne vejledning for yderligere informationer om begrænsninger vedr. afspilning. DVD-RW Dette produkt kan afspille DVD-RW-diske, der er optaget og lukket med en DVD-videooptager. Muligheden for afspilning kan afhænge af optagebetingelserne. DVD-R Blu-ray-diskkompatibilitet Dette produkt kan afspille DVD-R-diske, der er optaget og lukket med en DVD-videooptager. Muligheden for afspilning kan afhænge af optagebetingelserne. Blu-ray-disken er et nyt format under udvikling. Derfor kan der opstå problemer med diskkompatibilitet. Ikke alle diske er kompatible, og ikke alle diske kan afspilles. Se afsnittet Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet i denne brugervejledning. DVD+RW Dette produkt kan afspille DVD+RW-diske, der er optaget med en DVD-videooptager. Muligheden for afspilning kan afhænge af optagebetingelserne. Dansk 11 Sådan kommer du i gang DVD+R Dette produkt kan afspille DVD+R-diske, der er optaget og lukket med en DVD-videooptager. Muligheden for afspilning kan afhænge af optagebetingelserne. CD- RW/-R Audio CD (CD-DA) Dette produkt kan afspille CD-DA-format CDRW/-R-lyddiske. Dette produkt kan muligvis ikke afspille visse CD-RW- eller CD- R-diske pga. optagelsens beskaffenhed. Understøttede filformater Understøttelse af videofiler Filtypenavn *.avi Container AVI Video-codec XviD Brug en 700MB (80 minutters) CD-RW/-R-disk. Brug så vidt muligt ikke en 800MB-disk (90 minutter) eller større, da disken muligvis ikke kan afspilles. Hvis CD-RW/-R-disken ikke blev optaget som en lukket session, kan du opleve forsinkelser, når der afspilles fra starten af disken eller alle indspillede filer kan muligvis ikke afspilles. Nogle CD-RW/-R-diske kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Det skyldes den enhed, der blev brugt til at brænde dem. For indhold optaget på CD- RW/-R-medier fra CD'er til personligt brug, kan afspillemuligheden variere afhængig af indhold og diske. Divx 3.11/4. x/5.1/6.0 MP4v3 Audio-codec MP3 AC3 DTS WMA PCM MP3 AC3 DTS WMA AAC MP1, 2 AC3 DTS 1920x x x x x x x x x x x x x x x1080 Opløsning H.

4 264 BP/MP/HP VC-1 AP(wmv1) DivX 5.1/6. 0 XviD *.mkv MKV H.264 BP/MP/HP *.wmv *.mp4 *. mpg *.mpeg WMV MP4 PS VC-1 SM VC-1 AP H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MP4 (mp4v) H.264 BP/MP/HP 1 Dansk Understøttelse af musikfiler Filtypenavn Container *.mp3 MP3 AudioUnderstøttet område codec MP3 Kompatibel med WMA version 10 * Samplinghastigheder (i khz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bithastigheder Alle bithastigheder i området 5 kbps til 384 kbps - Regionskode 03 Sådan kommer du i gang Både Blu-ray-diskafspilleren og diskene er kodede efter region. Disse regionale koder skal stemme overens, for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles disken ikke. Regionskoden for denne Blu-ray-diskafspiller findes på Blu-ray-diskafspillerens bagside. Disktype Regionskode Område *. wma WMA WMA A Blu-ray Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong og Sydøstasien. Europa, Grønland, Franske besiddelser, Mellemøsten, Afrika, Australien og New Zealand. Indien, Kina, Rusland Centralog Sydasien. USA., USA's besiddelser og Canada Europa, Japan, Mellemøsten, Ægypten, Sydafrika, Grønland Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hongkong Mexico, Sydamerika, Mellemamerika, Australien, New Zealand, Stillehavsøerne, Caribien Rusland, Østeuropa, Indien, det meste af Afrika, Nordkorea, Mongoliet Kina AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) Dette produkt kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges normalt til videokameraer. AVCHD-formatet er et højdefinitions digitalt videokameraformat. MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere billeder mere effektivt end det traditionelle billedkomprimeringsformat. Visse AVCHD-diske benytter "x. v.color" formatet. Dette produkt kan afspille AVCHD-diske ved brug af "x.v.color" formatet. "x.v.color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation. BEMÆRK B c DVD-VIDEO Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene. AVCHDformat diske skal lukkes. "x.v.color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer. Visse DivX, MKV og MP4-diskformater kan måske ikke afspilles. Det afhænger af omstændighederne vedr. videoopløsning og rammehastighed. Copyright 2010 Samsung Electronics Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. Dansk 1 Sådan kommer du i gang Logoer på diske der kan afspilles Blu-ray disk DTS-HD Hovedlyd DivX BD-LIVE Dolby TrueHD PAL-sendesystemer i England, Frankrig, Tyskland mv. Java Tilbehør Kontrollér følgende medfølgende tilbehør. Lyd/video-kabel Batterier til fjernbetjening (størrelse AAA) POWER TV POWER BONUSVIEW SOURCE SUBTITLE AUDIO DISC MENU MENU TITLE MENU POPUP TOOLS INFO RETURN EXIT FULL SCREEN REPEAT MUTE VOL CH AK R Brugervejledning Fjernbetjening 1 Dansk Frontpanel 03 a Sådan kommer du i gang bc d ef g h DISKBAKKE FJERNBETJENINGSSENSOR DISPLAY ÅBN/LUK-KNAP STOP-KNAP AFSPIL/PAUSE-KNAP TÆND/SLUK-KNAP Åbner for at modtage en disk. Registrerer signaler fra fjernbetjeningen. Viser afspillestatus, tid mv. Åbner og lukker diskbakken. Stopper afspilning af disken. Afspiller en disk eller holder pause ved afspilning. Tænder og slukker for produktet. En USB-flashhukommelse kan tilsluttes her og anvendes til lagring, når den er tilsluttet BD-LIVE. Den kan også anvendes til software-opgraderinger og afspilning af MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Den trådløse LAN-adapter (WIS09ABGN) kan tilsluttes her for at anvende det trådløse netværk. USB HOST BEMÆRK Softwareopgraderinger med USB Hoststik må kun udføres med en USB-flashhukommelse. Der kan ikke anvendes en USB-harddiskenhed til BD Data-lagring (BD-LIVE). En USB-enhed, der bruger mere end 500mA, kræver en separat strømforsyning for korrekt funktion. Dansk 1 Sådan kommer du i gang a b Display på forsiden c DISK-INDIKATOR Lyser når en disk er ilagt eller afspilles. AKTUELT KLOKKESLÆT OG Viser afspilningstiden og aktuel status. STATUSINDIKATOR WIFI-INDIKATOR Lyser når det trådløse netværk er tilsluttet. 1 Dansk Set bagfra 03 Sådan kommer du i gang ab c fed LAN Kan anvendes til netværksbaserede tjenester (Se side 51~55), BD-LIVE og softwareopgraderinger med en netværksforbindelse. Brug et HDMI-kabel for at slutte HDMI-udgangsstikket til HDMI-indgangsstikket på tv'et for at få et billede af den bedste kvalitet og på modtageren for at få lyd af den bedste kvalitet. Sluttes til udstyr der har komponentvideoindgang. Sluttes til indgangen på eksternt udstyr med et videokabel. Sluttes til lydindgangen på eksternt udstyr med lydkabler. Sluttes til en modtager. HDMI OUT COMPONENT OUT VIDEO OUT AUDIO OUT DIGITAL AUDIO OUT Dansk 1 Sådan kommer du i gang Beskrivelse af fjernbetjeningen Tænder og slukker for produktet. Åbner og lukker diskbakken. Tryk på denne for at anvende funktionen Bonusview. Tryk på talknapperne for at bruge disse muligheder. Tryk på denne for at skifte sprog på Bluraydiskens/DVD'ens undertekst. Tryk for at springe frem eller tilbage. Brug denne til at åbne diskmenuen. Tryk for at flytte til hjemmemenuen. Tryk for at anvende menuen Værktøjer. Tilbage til forrige menu. Tryk for at linke til forskellige TV-tjenester. RETURN EXIT SUBTITLE AUDIO Fjernbetjening POWER TV POWER BONUSVIEW SOURCE Tænder og slukker for tv'et. (For at betjene dit tv: Se side 19) Efter opsætning har du mulighed for at indstille indgangskilden på dit tv. Brug denne for at få adgang til forskellige lydfunktioner på en disk (Blu-ray-disk/DVD). Tryk for at søge frem eller tilbage på en disk. Tryk for at sætte en disk på pause. Tryk for at afspille en disk. Tryk for at stoppe en disk. DISC MENU MENU TITLE MENU POPUP TOOLS INFO Brug denne til at åbne pop-up-menuen/ menuen Titel. Brug denne til at vise afspilningsinformationer under afspilning af en Blu-ray/DVD-disk. Vælg menuemner og skift menuværdi.

5 Tryk for at afslutte menuen. Disse knapper anvendes både til menuer i produktet og også til flere Blu-raydiskfunktioner. Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel, et nummer eller en disk. FULL SCREEN REPEAT Tryk for at se den fulde skærm på tv'et. Justerer tv'ets lydstyrke. Afbryder højttalerne i dit tv. MUTE VOL CH AK R Anvend denne til at vælge et tv-program. Installation af batterier BEMÆRK! FORSIGTIG Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt: Kontrollér, at batteriernes poler (+/-) vender rigtigt (Dry-Cell) Kontrollér, om batterierne er brugt op. Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret. Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden. Det genopladelige batteri, der er indbygget i dette produkt, kan ikke udskiftes af brugeren. For informationer om udskiftning skal du kontakte din serviceleverandør. 1 Dansk Opsætning af fjernbetjeningen Knap Funktion Du kan styre visse funktioner på tv'et med denne fjernbetjening. TV POWER TV SOURCE TV VOL (+/) TV MUTE Bruges til at tænde og slukke for tv'et. Bruges til at justere tv'ets lydstyrke. Kontrollerbare TV-koder Mærke SAMSUNG AIWA ANAM TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09 TV POWER+82 TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18 TV POWER+71 TV POWER+73 TV POWER+57 TV POWER+52 TV POWER+75 TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34 TV POWER+64 TV POWER Kode Mærke NOBLEX NOKIA TV POWER+66 TV POWER+74 TV POWER+72, +73, +75 TV POWER+53, +54, +74, +75 TV POWER+06, +55, +56, +57 TV POWER+06, +56, +57 TV POWER+58, +59, +73, +74 TV POWER+06, +56 TV POWER+45, +46 TV POWER+74 TV POWER+57, +72, +73, +74, +75 TV POWER+74 TV POWER+41, +42, +43, +44, +48 TV POWER+06 TV POWER+74 TV POWER+36, +37, +38, +39, +48 TV POWER+71 TV POWER+57 TV POWER+57 TV POWER+73 TV POWER+35, +48 TV POWER+67, +73, +75, +76 TV POWER+72, +73, +75 TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52 TV POWER+57 TV POWER+06 TV POWER+63 Kode Sådan kommer du i gang Bruges til at vælge en ekstern kilde, der er sluttet til tv'et. NORDMENDE PANASONIC PHILIPS PHONOLA PIONEER RADIOLA RCA REX TV CH (,/.) Bruges til at vælge den ønskede kanal. BEMÆRK BANG & OLUFSEN TV POWER+57 BLAUPUNKT BRIONVEGA CONTINENTAL EDISON DAEWOO EMERSON FINLUX FORMENTI GRADIENTE GRUNDIG HITACHI IMPERIAL JVC LG LOEWE OPTA MAGNAVOX METZ MITSUBISHI MIVAR NEWSAN NEC LOEWE FUJITSU CGE BRANDT Bruges til at tænde og slukke for lyden. Funktionerne, der er nævnt herover, fungerer ikke nødvendigvis på alle tv. Hvis der opstår problemer, skal du betjene tv'et direkte. RADIOMARELLI TV POWER+57 Følg instruktionerne herunder for at afgøre, om dit tv er kompatibelt. 1. Tænd for dit tv. 2. Ret fjernbetjeningen mod tv'et. SABA SALORA SANYO SCHNEIDER SELECO SHARP SIEMENS SINUDYNE TELEAVA TELEFUNKEN THOMSON SONY SINGER FERGUSON 3. Tryk på knappen TV POWER, hold den nede, og brug talknapperne til at taste den tocifrede kode, der svarer til navnet på dit tv. Hvis dit tv er kompatibelt med fjernbetjeningen, afbrydes det. Det er nu programmeret til at arbejde med fjernbetjeningen. BEMÆRK TV POWER+06, +49, +57 TV POWER+57 TV POWER+84 TV POWER+70 TV POWER+49, +52, +71 TV POWER+60, +72, +73, +75 Hvis der står flere koder for dit tv-mærke, skal du prøve dem en efter en, til du finder en, der fungerer. Hvis du udskifter fjernbetjeningens batterier, skal du indstille mærkekoden igen. TV POWER+52 TV POWER+61, +79 TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78 TV POWER+06, +69 TV POWER+06, +57 TV POWER+40 TV POWER+57 THOMSON ASIA TV POWER+80, +81 TOSHIBA WEGA ZENITH YOKO TV POWER+06, +48, +62, +65 TV POWER+52, +77 TV POWER+83 TV POWER+68 Dansk 1 Tilslutninger Tilslutning til et TV Situation 1 : Tilslutning til et TV med et HDMI-kabel - Bedste kvalitet (Anbefales) 1. Med HDMI-kablet: Slut HDMI OUT-stikket på bagsiden af produktet til HDMI IN-stikket på dit tv. 2. Tænd for produktet og for tv'et. 3. Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil HDMI-signalet fra produktet vises på din tvskærm. Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv'et (Se side 19), skal du trykke på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge HDMI som ekstern kilde til tv'et. HDMI-kabel (medfølger ikke) BEMÆRK Et HDMI-kabel overfører digital video/lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel. Hvis produktet er tilsluttet tv'et i udgangstilstanden HDMI 720p, 1080i, 1080p, skal du anvende et HDMI-high speedkabel (kategori 2). Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv. HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digital signal til tv'et.hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen. Når du for første gang slutter produktet til tv'et ved hjælp af HDMI-kablet eller til et nyt tv, indstilles HDMIudgangsopløsningen automatisk til den højst mulige, som tv'et understøtter. 0 Dansk Situation 2 : Tilslutning til et TV med et DVI-kabel - Bedste kvalitet (Anbefales) 1. Med HDMI-DVI-kablet: Slut HDMI OUT-stikket på bagsiden af produktet til DVI IN-stikket på dit tv. 3. Tænd for produktet og for tv'et. 2. Med lydkabler: Slut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag på produktet til AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på dit tv. 4. Tryk på indgangsvælgeren på tvfjernbetjeningen, indtil DVI-signalet fra produktet vises på din tvskærm. Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv'et (Se side 19), skal du trykke på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge HDMI som ekstern kilde til tv'et. 04 Tilslutninger HDMI-DVI-kabel (medfølger ikke) Lydkabel Rød Hvid BEMÆRK HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digital signal til tv'et. Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen. Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv. Når du for første gang slutter produktet til tv'et ved hjælp af HDMI-DVI-kablet eller til et nyt tv, indstilles HDMIudgangsopløsningen automatisk til den højst mulige, som tv'et understøtter.

6 Dansk 1 Tilslutninger Situation 3 : Tilslutning til et TV (Komponent) - Bedre kvalitet - Tilslut dit tv med komponentvideokabler. - Du vil glæde dig over den høje billedkvalitet med nøjagtig farvegengivelse. Komponentvideo adskiller billedelementet i sort/hvide- (Y), blå (PB), røde (PR) signaler og præsenterer klare og rene billeder. (Lydsignaler leveres gennem lydudgangen.) 1. Med komponentvideokabler: Slut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af produktet til COMPONENT IN-stikkene på dit tv. 2. Med lydkabler: Slut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag på produktet til AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på dit tv. 3. Turn on the product and TV. 4. Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil "KOMPONENT"-signalet fra produktet vises på din tv-skærm. Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv'et (Se side 19), skal du trykke på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge KOMPONENT som ekstern kilde til tv'et. Lydkabel Komponent-kabel (medfølger ikke) Rød Hvid Rød Blå Grøn BEMÆRK Komponentstikkene på dit tv er muligvis mærket "R-Y, B-Y, Y " eller "Cr, Cb, Y" og ikke "PB, PR, Y"". Det afhænger af fabrikatet. Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af tv-apparatet. Se i brugervejledningen til dit tv. Du kan vælge mellem en række opløsningsindstillinger til Blu-ray diske, som f. eks. 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i, afhængigt af disktypen. (Se side 30~31) Den faktiske opløsning er muligvis anderledes end indstillingen i indstillingsmenuen, hvis både Komponent- og HDMIkabler tilsluttes. Opløsningen er muligvis også anderledes, afhængigt af disken. (Se side 30~31) Hvis både HDMI-stikkene og komponentstikkene er tilsluttet, og du vælger komponenttilstanden 1080p, 1080i eller 720p, vises udgangsopløsningen som 1080p, 1080i eller 720p i menuen til indstilling af skærm. Opløsningen er reelt 576i/480i. Dansk Situation 4 : Tilslutning til et TV (Video) - God kvalitet 2. Tænd for produktet og for tv'et Med video/lydkabler: Slut VIDEO OUT-stikkene (gul) / AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) på bagsiden af produktet til VIDEO IN-stikkene (gul) / AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på dit tv. 3. Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil "VIDEO"-signalet fra produktet vises på din tv-skærm. Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv'et (Se side 19), skal du trykke på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge VIDEO som ekstern kilde til tv'et. Tilslutninger Lyd/video-kabel Rød Hvid Gul BEMÆRK Der kan opstå støj, hvis lydkablet er anbragt for tæt på netledningen. Hvis du vil slutte til en forstærker, skal du læse siderne om tilslutning af forstærker. (Se side 24~25) Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af dit tv-apparat. Se i brugervejledningen til dit tv. Hvis der kun er ét lydindgangsstik på tv'et, skal du slutte det til AUDIO OUT-stikket (højre/hvid) på produktet. Dansk Tilslutninger Tilslutning til et lydsystem Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren. Pludselige, høje lyde kan beskadige højttalerne og dine ører. Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 32~34) HDMIstikkenes placering kan variere, afhængigt af forstærkeren. Se venligst i brugervejledningen til din forstærker. Situation 1 : Tilslutning til et lydsystem (Forstærker der understøtter HDMI) - Bedste kvalitet (Anbefales) 2. Med et HDMI-kabel: Slut HDMI OUT-stikket på forstærkeren til HDMI IN-stikket på dit tv. 3. Tænd for produktet, tv'et og forstærkeren. 1. Med et HDMI-kabel: Slut HDMI OUT-stikket på bagsiden af produktet til HDMI IN-stikket på din forstærker. 4. Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge det eksterne input for at høre lyden fra produktet. Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille forstærkerens lydindgang. HDMI-kabel (medfølger ikke) HDMI-kabel (medfølger ikke) Dansk Situation 2 : Tilslutning til et lydsystem (Dolby Digital, DTSforstærker) - Bedre kvalitet 1. Med et optisk kabel: Slut DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket på bagsiden af produktet til DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)stikket på forstærkeren. 2. Med videosignalkabel/kabler: Slut HDMI-, COMPONENT- eller VIDEO OUTstikkene på bagsiden af produktet til HDMI, COMPONENT- eller VIDEO INstikket på dit tv. (Se side 20~23) 3. Tænd for produktet, tv'et og forstærkeren. 4. Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge det eksterne input for at høre lyden fra produktet. Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille forstærkerens lydindgang. 1. Med lydkabler: Slut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag på produktet til AUDIO INstikkene (rød og hvid) på din forstærker. 2. Med videosignalkabel/kabler: Slut HDMI-, COMPONENT- eller VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af produktet til HDMI-, COMPONENTeller VIDEO IN-stikket på dit tv. (Se side 20~23) 3. Tænd for produktet, tv'et og forstærkeren. 4. Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge det eksterne input for at høre lyden fra produktet. Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille forstærkerens lydindgang. Situation 3 : Tilslutning til et lydsystem (2 kanals forstærker) - God kvalitet 04 Tilslutninger Situation 2 : Optisk kabel (medfølger ikke) Situation 3 : Lydkabel Rød Hvid BEMÆRK Når du tilslutter som i situation 2: Kun diske med et PCM-lydspor høres i de to forreste kanaler. Dansk Tilslutninger Tilslutning til netværket Med dette produkt kan du vise netværksbaserede tjenester (Se side 51~55), som f.eks. og BD-LIVE, samt modtage softwareopgraderinger, når der er en netværksforbindelse. Vi anbefaler, at du bruger et adgangspunkt (AP) eller IP-router til forbindelsen. For yderligere information om forbindelse af routeren bør du se routerens brugervejledning eller kontakte routerens fabrikant for teknisk assistance.

7 Kabelnetværk 1. Med direkte LAN-kabel (UTP-kabel): Slut LAN-stikket på produktet til LAN-stikket på dit modem. 2. Indstil netværksmulighederne. (Se side 36~39) Router Bredbåndsmodem (med integreret router) eller Bredbåndsmodem Bredbånd stjeneste Bredbånd stjeneste BEMÆRK Internetadgang til Samsungs softwareopdateringsserver tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger. DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket. Dansk Trådløst netværk 04 Du kan slutte til netværk med en trådløs IP-router. Tilslutninger 1. En trådløs AP/IP-router er nødvendig for at oprette en trådløs netværksforbindelse. Slut den trådløse LAN-adapter til den trådløse LANadapterport på produktets frontpanel. 2. Indstil netværksmulighederne. (Se side 36~39) Bredbånd stjeneste Trådløs IP-router Trådløs LAN-adapter (medfølger ikke) BEMÆRK Brug kun Samsungs trådløse LAN-adapter med dette produkt. (Modelnavn: WIS09ABGN). Brug ikke denne adapter med noget tredjepartsprodukt. Kontakt forhandleren af produktet for at anskaffe den trådløse LAN-adapter. Du skal anvende en trådløs IP-router, der understøtter IEEE a/b/g/n. (n anbefales for stabil brug af det trådløse netværk.) Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af brugsbetingelserne (AP-ydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.). Indstil den trådløse IP-router til infrastruktur-tilstand. Ad-hoc tilstand understøttes ikke. 1) Godkendelsestilstand : WEP, WPAPSK, WPA2PSK 2) Krypteringstype : WEP, AES Når sikkerhedsnøglen til adgangspunktet (trådløs IP-router) anvendes, er det kun det følgende, der understøttes. Dansk Opsætning Inden start (Startindstillinger) 1. Tænd for dit tv, når du har tilsluttet produktet. (Når produktet sluttes til tv'et første gang, tændes produktet automatisk, og skærmbilledet Startindstillinger vises.) Initial Settings I On-Screen Language Select a language for the on-screen displays. English Français Deutsch Español Italiano 5. Tryk på knapperne for at vælge de ønskede netværksindstillinger. Kabel, Trådløst eller PBC (WPS), og tryk derefter på knappen ENTER. (Se side 36~39) Netværkstesten starter, og startindstillingerne afsluttes. 6. Tryk på knappen OK. Hjemmemenuen vises. (For flere informationer om hjemmemenuen: Se side 29) Hjemmemenu Nederlands > Move " Select You internet radio Aktiver tjenesten for Tube at bruge forskellige internettjenester. 2. Tryk på knapperne for at vælge et ønsket sprog, og tryk derefter på knappen ENTER. 3. Tryk på knappen ENTER for at vælge knappen Start. Startindstilling Tv-forhold og netværk bliver indstillet. Hver indstilling kan senere ændres under "Indstillinger" Ingen disk a Skift enhed d Vis enheder " Indtast BEMÆRK Når produktet sluttes til tv'et første gang, tænder produktet automatisk. Bliv ikke forvirret. Dette er ikke en fejl. Start a Forrige " Vælg Hjemmemenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne. Hvis du trykker på den BLÅ knap (D) under netværksopsætningen, får du adgang til hjemmemenuen, også selvom netværksopsætningen endnu ikke er udført. Når du vender tilbage til hjemmemenuen, annulleres fuldskærmstilstanden automatisk. Hvis du vil vise skærmbilledet Startindstilling igen for at lave ændringer, skal du trykke på knappen the STOP ( ) foran på produktet i mere end 5 sekunder, når der ikke er isat en disk. 4. Tryk på knapperne for at vælge det ønskede tvformatforhold, og tryk derefter på knappen ENTER. (Se side 30) Startindstilling I Netværk Netværksindstillingerne kræves til forskellige internettjenester. Vælg den primære metode ved tilslutning til et netværk. Kablet: Indstil netværket med Ethernet-kabel. Sørg for, at Ethernet-kablet er tilsluttet. Kabel a Forrige Trådløst PBC (WPS) < Flyt " Vælg d Spr. over Brug HDMI-kablet til at slutte produktet til et Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibelt Samsung tv. Hvis tv'et anvender et sprog, som produktet understøtter, indstilles sproget automatisk til et foretrukket sprog. Men funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) skal være indstillet til Til i både tv'et og produktet. Dansk POWER TV POWER BONUSVIEW SOURCE Hvis produktet efterlades i tilstanden Stop i mere end 5 minutter, uden at det bruges, vises en pauseskærm på dit tv. Hvis produktet efterlades med pauseskærm i mere end 25 minutter, slukker det SUBTITLE automatisk for strømmen. AUDIO 5 6 Vælger indstillingerne. Viser tilgængelige knapper. 05 Opsætning Indstilling af menuen DISC MENU MENU TITLE MENU POPUP TOOLS INFO 2. Tryk på knapperne for at vælge Indstill., og tryk derefter på knappen ENTER. 3. Tryk på knapperne for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på knappen ENTER RETURN EXIT 4. Tryk på knapperne for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på knappen ENTER. BEMÆRK 5. Tryk på knappen EXIT for at forlade menuen. 4 MENU-knap : Tryk for at flytte til hjemmemenuen. MUTE RETURN-knap : Tilbage til forrige menu. FULL SCREEN REPEAT Når produktet er sluttet til netværket: Vælg fra hjemmemenuen. Download ønsket indhold fra Samsung Apps. (Se side 54) Trinnene til adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu. Skærmmenuen (OSD = On Screen Display) i dette produkt kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen. 3 ENTER / RETNINGS-knap : Flytter markøren eller vælger et punkt. AK R Vælger det aktuelt valgte punkt. Bekræfter indstillinger. VOL CH 4 1. Tryk på knappen POWER. Hjemmemenuen vises. Hjemmemenu EXIT-knap : Tryk for at afslutte menuen. You internet radio Aktiver tjenesten for Tube at bruge forskellige internettjenester Ingen disk a Skift enhed d Vis enheder " Indtast Vælger

8 Vælger videoer. Vælger musik. Vælger fotos. Dansk Opsætning Tv-forhold Skærm Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder, som f.eks. tv-formatforhold, opløsning mv. Alt efter hvilken type tv du har, vil du måske justere skærmopsætningen. 16:9 Normal Visse film (4:3-kilde) vises i 4:3 Pillarbox (sorte bjælker på billedets sider), hvis 16:9 normal vælges. BD Wise (kun Samsung-produkter) Hvis du vælger 16:9 Normal, vises 4:3 Pillarbox muligvis. I dette tilfælde kan du ikke se hele skærmbilledet ved at trykke på knappen FULL SCREEN på fjernbetjeningen. 16:9 Bred Du kan se hele 16:9-billedet på dit bredskærms-tv. BD Wise er Samsungs nyeste interkonnektivitetsfu nktion. Når du slutter Samsung-produkter med BD Wise til hinanden via HDMI, indstilles den optimale opløsning automatisk. Til : Den oprindelige opløsning på BD/DVDdisken udsendes til tv'et. Fra : Udgangsopløsningen fastsættes i henhold til den forrige opløsning, uanset diskens opløsning. BEMÆRK Hvis du ønsker at ændrer opløsningen på BD Wise, skal du på forhånd indstille BD Wise til Fra. 4:3 Letter Box Hvis du slår BD Wise fra, tilpasses opløsningen på det tilsluttede tv automatisk til dets højeste opløsning. Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen. For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD Wise-menu på afspilleren og på tv'et til Til. 4:3 Pan-Scan Vælges, hvis du ønsker hele 16:9-skærmformatet, som Blu-ray-diske/DVD indeholder, selvom du har et tv med 4:3-skærmformat. Der fremkommer sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. Vælg dette, hvis du vil have vist 16:9 videoen fra Blu-ray-disken/ DVD'en uden sorte bjælker øverst og nederst, også selv om du har et tv med 4:3-skærmformat (yderste venstre og højre del af filmen skæres fra). Opløsning BEMÆRK 0 Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen. Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig fra tv-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud. Hvis du vælger 4:3 Pan-Scan eller 4:3 Letter Box, kan du ikke se hele skærmbilledet ved at trykke på knappen FULL SCREEN på fjernbetjeningen. Indstiller udgangsopløsningen på Komponent- og HDMI-videosignalerne. Tallene i 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i indikerer antallet af linjer i video. i'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning. Auto : Det kontrolleres automatisk, og den optimale opløsning indstilles. BD Wise : Indstiller automatisk den optimale opløsning ved tilslutning via HDMI til et tv med BD Wise-funktion. (BD Wise-menuemnet vises kun, hvis BD Wise er indstillet på Til.) 1080p : Udsender 1080 linjer med progressiv video. 1080i : Udsender 1080 linjer med interlaced video. 720p : Udsender 720 linjer med progressiv video. 576p/480p : Udsender 576/480 linjer progressiv video. 576i/480i : Udsender 576/480 linjer med interlaced video. Dansk Opløsning alt efter udgangstilstanden Blu-ray-diskafspilning Opsætning Auto Udgang HDMI / tilsluttet HDMI / ikke tilsluttet 05 Opsætning 1080p, Filmbillede (24 billeder) fra 1080p/10801, Filmbillede (24 billeder) til 1080p, Filmbillede (24 billeder) fra 576p/480p 576i/480i DVDafspilning Opsætning 1080p 1080i 720p Auto Udgang 720p Optimal opløsning 1080i 576p/480p 720p HDMI-tilstand Komponent/VIDEO-tilstand 576i/480i 576i/480i 576i/480i 576i/480i 576i/480i 576i/480i - Komponenttilstand 1080i 576p/480p 576i/480i 720p VIDEOtilstand 576i/480i 576i/480i 576i/480i 576i/480i Optimal opløsning 1080i 720p - HDMI-tilstand HDMI / tilsluttet Komponent/VIDEO-tilstand 576i/480i 576i/480i 576i/480i 576i/480i 576i/480i - Komponenttilstand - HDMI / ikke tilsluttet VIDEO-tilstand - 576p/480p 576p/480p 576p/480p 576i/480i 576i/480i 576i/480i 576i/480i 576i/480i 576p/480p 576i/480i BEMÆRK 576p/480p Hvis det tilsluttede tv ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsningen, vises meddelelsen "Hvis der ikke vises noget billede efter valg, skal du vente i 15 sekunder. Derefter sættes opløsningen automatisk tilbage til den forrige værdi. Vil du foretage et valg?". Hvis du vælger Ja, og opløsningen ikke understøttes, er tv-skærmen tom. Vent i 15 sekunder. Opløsningen går automatisk tilbage til den forrige værdi. Hvis skærmen er sort, skal du trykke på knappen STOP ( ) foran på produktet og holde den nede i mere end 5 sekunder (uden disk isat). Alle indstillingerne gendannes til fabriksstandarden. Følg trinnene på forrige side for at få adgang til hver funktion, og vælg den skærmopsætning, som dit tv understøtter. Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle brugerdata, der er gemt i BD-data. Hvis både HDMI- og komponentstikkene er tilsluttet, og du netop nu ser komponentoutput, er der, afhængigt af dit tv, en forskel mellem opløsningstabellen og den virkelige opløsning. Blu-ray-disken skal have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden Filmbillede (24 billeder). Dansk 1 Opsætning HDMI-format Du kan optimere farveindstillingen for HDMIudgangen. Vælg en tilsluttet enhedstype. TV : Vælges, hvis der er sluttet til et tv via HDMI. Skærm : Vælges, hvis der er sluttet til en skærm via HDMI. HDMI dybe farver Filmramme (24Fs) Indstil om billedet fra HDMI OUT-stikket skal udsendes med dybe farver eller ej. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde. Auto : Billedet udsendes med dybe farver til det tilsluttede tv, der understøtter HDMI dybe farver. Fra : Billede udsendes uden dybe farver. Ved at indstille funktionen Filmramme (24Fs) til Til har du mulighed for at justere produktets HDMIudgang til 24 billeder i sekundet, hvilket forbedrer billedkvaliteten. Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24Fs) på et tv, der understøtter denne billedhastighed. Menuen kan kun vælges i 1080i eller 1080p opløsningen på HDMI-udgangen. Til : Funktionen Filmramme (24Fs) fungerer. Fra : Funktionen Filmramme (24Fs) fungerer ikke.

9 BEMÆRK lyd Digitalt Output Indstiller det digitalt output, afhængigt af den tilsluttede modtager. (For flere detaljer: Se Valg af digital udgang på næste side) PCM Bitstream (Re-encode) Bitstream (Audiophile) BEMÆRK Hvis dit tv ikke understøtter funktionen Filmramme (24Fs), vises en pop-upmeddelelse. Sørg for at vælge det korrekte digitale output, ellers vil du opleve ingen lyd eller høj støj. Hvis HDMI-enheden (modtager, tv) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM. Progressiv tilstand Indstilles for at forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD'er. Auto : Vælg dette for at få produktet til automatisk at indstille det bedste billede til den DVD, du ser. Video : Vælg dette for at få den bedste billedkvalitet ved koncerter eller tv-show på DVD'er. Sekundær-og effektlyd høres ikke med normale DVD'er. Visse Blu-ray-diske har ikke sekundær-og effektlyd. Denne digitale udgangsopsætning påvirker ikke den analoge (V/H) lyd eller HDMI-lydudgangen til tv'et. Den påvirker den optiske lydudgang og HDMIlydudgangen, hvis du har sluttet til en modtager. Stilltilstand Indstil den billedtype, der vises, når du holder pause i DVD-afspilning. Auto : Indstiller automatisk det bedste stillbillede, afhængigt af indholdet. Ramme : Vælges ved pause i en scene med lidt action. Felt : Vælges ved pause i en scene med meget hurtige bevægelser. Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler som PCM uanset valg af digitalt output (PCM eller Bitstream). Dansk Valg af digital udgang Opsætning Tilslutning PCM HDMI-modtager PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch Optisk Bitstream (Re-encode) DTS genkodet DTS genkodet DTS genkodet DTS genkodet DTS genkodet DTS genkodet DTS genkodet Dolby Digital DTS PCM 2ch Bitstream (Audiophile) PCM PCM 2ch Optisk 05 Opsætning Dolby Digital Plus Lydstrøm på Blu-ray-disk Dolby TrueHD DTS Dolby Digital PCM Op til 7.1-kanal PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch HDMI-modtager eller optisk HDMI-modtager Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital DTS DTS PCM 2ch DTS DTS DTS-HD HRA Op til 7.1-kanal PCM 2ch DTS-HD MA Op til 7.1-kanal PCM 2ch PCM DTS Alle PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch Op til 6.1-kanal PCM 2ch Dolby TrueHD DTS-HD HRA DTS-HD MA PCM 2ch DTS Lydstrøm på DVD Dolby Digital Op til 6.1-kanal PCM 2ch Afkoder primære og sekundære lydstrømme samt effektlydstrømme sammen til PCM-lyd. Dolby Digital Dolby Digital Definition for Blu-ray-disk Afkoder primære og Udsender kun det primære sekundære lydstrømme samt lydspor (filmens hovedlydspor), effektlydstrømme til PCM-lyd så din modtager kan afkode lydog koder derefter PCM-lyden til bitstreamen. Du kan ikke høre DTS-bitstream. sekundær- eller effektlyd. Blu-ray-diske kan omfatte tre lydstrømme. - Primær lyd : Lydsporet til hovedindholdet - Sekundær lyd : Ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer. - Interaktiv lyd : Interaktiv lyd høres, hvis det vælges. Interaktiv lyd er forskellig på hver Blu-ray-disk. PCMnedsampling Indstil om 96kHz signaler skal nedsamples. Til : Vælg dette, hvis forstærkeren, der er sluttet til produktet, ikke er 96kHz-kompatibel. 96kHzsignaler nedkonverteres til 48kHz. Fra : Vælg dette, hvis forstærkeren, der er sluttet til produktet, er 96kHz-kompatibel. BEMÆRK Selvom PCM-nedsampling er indstillet til Fra, udsender visse diske kun nedsamplet lyd via de optiske digitale udgange. Dansk Opsætning HDMI Hvis dit tv er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital, DTS), udsender produktet muligvis PCM 2 kanals downmikset lyd, også selv om du vælger Bitstream (enten Re-encode eller Audiophile) i opsætningsmenuen. Hvis dit tv ikke er kompatibelt med PCMsamplinghastigheder på over 48kHz, udsender produktet muligvis 48kHz nedsamplet PCM-lyd, også selv om du har indstillet PCM-nedsampling til Fra. Biograf : Vælges hvis du vil afspille 2 kanals filmlyd over multikanaler. Musik : Vælges hvis du vil afspille 2 kanals musiklyd over multikanaler. BEMÆRK Hvis du anvender en HDMI-modtager, er denne mulighed kun tilgængelig, hvis du indstiller Digital Output til PCM. System Dynamisk områdekontrol Startindstilling Du kan lytte til lave lydstyrker, men stadig høre en tydelig dialog. Denne er kun aktiv, når der detekteres et Dolby Digital-signal. Til : Når filmlydspor afspilles ved lav styrke eller på små højttalere, kan systemet anvende en passende komprimering for at gøre indhold med lavt niveau tydeligere og forhindre dramatiske passager i at blive for høje. Fra : Du kan nyde filmen med det dynamiske standardområde. Med startindstillinger kan du indstille sprog, tvformatforhold, netværksindstillinger mv. For flere informationer om indstillingerne skal du se den tilhørende sektion i denne brugervejledning. (Se side 28~42) Skærmstørr. for Downmixing-tilstand Indstil om multikanalslyd skal downmikses til færre kanaler. Normal Stereo : Downmikser multikanalslyd til to stereokanaler. Vælges ved tilslutning til udstyr, der ikke understøtter virtual surroundfunktioner, som f.eks. Dolby Pro Logic. Surround-kompatibel : Downmikser multikanalslyd til surroundkompatibel stereo. Vælges ved tilslutning til udstyr, der understøtter virtual surround-funktioner, som f.eks. Dolby Pro Logic. Indstil til den optimale størrelse. Størrelse 1 : Viser mindre programikoner. Du kan måske se noget sort ved skærmens sider. Størrelse 2 : Viser normale programikoner. Billedet kan være for stort til din tv-skærm. Størrelse 3 : Viser store programikoner. Billedet kan være for stort til din tv-skærm. Anynet+ (HDMI-CEC) DTS Neo:6 Du kan glæde dig over multikanalslyd fra en enkel 2 kanals lydkilde. Fra : Udsender 2 kanals lydsignaler gennem fronthøjttalerne alene. Anynet+ is er en praktisk funktion, der gør det muligt at kæde betjening til andre Samsungprodukter med funktionen Anynet+. For at anvende denne funktion skal du slutte dette produkt til et Samsung-tv med et HDMI-kabel. Du kan betjene dette produkt med en fjernbetjening til et Samsung-tv og starte diskafspilning ved blot at trykke på knappen AFSPIL ( ) på tv'ets fjernbetjening.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Se brugervejledningen til tv'et for at få flere oplysninger. Til : Anynet+ funktionen virker. Fra : Anynet+ funktionen virker ikke. Dansk BEMÆRK Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC. Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv. Ur Den samlede størrelse af BD Data Management kan variere afhængigt af betingelserne. 05 Opsætning Hvis dit Samsung-tv er forsynet med logoet n, understøtter det funktionen Anynet+. Indstiller tidsrelaterede funktioner. Indstillinger Skærm Ur Lyd Urtilstand : Auto \ System Indstilling af tid Netværk Tidszone : GMT + 0:00 Sprog DST : Fra Sikkerhed Generelt > Flyt " Indtast ' Tilbage Support BD-datastyring Gør det muligt at styre det downloadede indhold fra en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere enhedsinformationerne, inkl. lagringsstørrelse, slette BD Data eller ændre flashhukommelsesenheden. Indstillinger Skærm Lyd System Netværk Sprog Sikkerhed Generelt Support Aktuel enhed BD-datastyring Størrelse i alt Slet BD-data Tilgængelig størrelse : 949MB Skift enhed : Ekstern " Vælg ' Tilbage : 955MB : Ekstern \ Urtilstand : Du kan indstille uret Auto eller Manuel. Hvis du indstiller Manuel, aktiveres menuen Indstilling af tid, mens DST bliver deaktiveret. Indstilling af tid : Du kan angive det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato manuelt. Tidszone : Du kan angive tidszonen, der gælder for dit område. DST : Du kan aktivere eller deaktivere sommertid. Beskrivelse af enhedsoplysninger (lagringsenhed) på produktet Størrelse i alt : Samlet størrelse for lagringsenheden. Tilgængelig størrelse : Tilgængelig størrelse for lagringsenheden. BEMÆRK DivX(R) Registrering Vis DivX(R) VOD-registreringskoden for at købe og afspille DivX(R) VOD-indhold. Indstillinger Skærm Startindstilling Lyd Disc Menu : System Audio : DivX(R) Video On Demand Netværk Subtitle : Din registreringskode er : XXXXXXXXXX Besøg com/vod for at få flere opl. Sprog Sikkerhed OK Generelt Support I ekstern hukommelsestilstand standses diskafspilning, hvis du frakobler USB-enheden under afspilningen. Kun USB-enheder formateret med FAT-filsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket) understøttes, og det anbefales at anvende USB-enheder, der understøtter USB 2.0-protokollen med 4 MB/sek. eller hurtigere læse/skrivehastighed. Der kan ikke anvendes en USB-harddiskenhed til BD Data-lagring (BD-LIVE). Funktionen til genoptagelse af afspilning fungerer muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden. BEMÆRK Denne mulighed er ikke aktiveret, hvis du vælger OK. For at aktivere denne mulighed skal du aktivere DivX(R)-deaktiveringen. Dansk Opsætning Indstillinger Skærm Lyd System Netværk Sprog Sikkerhed Generelt Support DivX -deaktivering Vælg denne for at få en ny registreringskode. Startindstilling Disc Menu : Audio : Subtitle din enhed? : Vil du deaktivere Ja Nej 1. Internet protokolopsætning vises. 2. Tryk på knappen, vælg derefter Auto eller Manuel, og tryk derefter på knappen ENTER. 1. Hvis du valgte Auto, henter netværksfunktionen automatisk og udfylder værdierne for IP-adresse, Undernetmaske mv. BEMÆRK Opsætning af en kablet forbindelse - auto Kablede netværk BEMÆRK Denne funktion kan betjenes, når funktionen DivX(R) Registrering er deaktiveret. Denne proces kan tage op til fem minutter. Indstillinger Netværksindstilling Skærm Internet protokolopsætning : Auto Lyd 0 IP-adresse :0 System 0 Undernetmaske :0 Netværk 0 Gateway :0 Sprog DNS : Auto Sikkerhed 0 DNS-server :0 Generelt Support > Flyt " Vælg netværksopsætning For at starte opsætningen af netværksforbindelsen for dit produkt, skal du følge disse trin: 1. Tryk i hjemmemenuen på knapperne for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på knappen ENTER. 2. Tryk på knapperne for at vælge Netværk, og tryk derefter på knappen ENTER. 3. Tryk på knapperne for at vælge Netværksindstilling, og tryk derefter på knappen ENTER. 4. Tryk på knapperne for at vælge Netværkstype, og tryk derefter på knappen ENTER. 5. Tryk på knapperne for at vælge Kabel eller Trådløst, og tryk derefter på knappen ENTER. 6. Gå til næste afsnit. \ ' Tilbage 2. Tryk på knappen RETURN, når netværksfunktionen har hentet netværksværdierne.kør herefter en netværkstest for at sikre, at produktet er sluttet til dit netværk (Se side 39). 3. er det nemmeste og fungerer i de fleste tilfælde. for kablede netværk findes herunder. Klik på Status på popup-menuen. 3. Klik på knappen Detaljer på fanen Understøttelse. Netværksindstillingerne vises. 9. Manuelt. Hver metode er forklaret herunder. Tryk på knapperne for at vælge Manuel, og tryk derefter på knappen ENTER. 3. Internet protokolopsætning vises. 2. Tryk på den RØDE knap (A) på fjernbetjeningen. 3. dette er udført, vises en OK-knap. Tryk på knappen ENTER på fjernbetjeningen. 4. Tryk på knappen for at gå til DNS. 6. Indtast værdier for IP-adresse, Undernetmaske og Gateway. 8. Tryk på knapperne for at vælge PIN eller Sikkerhed. Internet protokolopsætning vises. 2. Hvis du valgte Auto: Tryk på knappen for at gå til Adgangspunkt valg, og tryk derefter på knappen ENTER. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når dette er udført vises en liste med tilgængelige netværk. Indstillinger Skærm Lyd System Netværk Sprog Sikkerhed Generelt Support Netværksindstilling Slutter til netværk. 9. Følg følgende generelle retningslinjer, når du indtaster din "Pass Phrase": Tryk på talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tal. Brug piletasterne på din fjernbetjening for at flytte fra knap til knap på skærmbilledet Sikkerhedsnøgle. For at indtaste bogstaver: Flyt til knappen mærket (a/a/1/), og tryk på knappen ENTER.

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps

Internet@TV med Samsung Apps HT-C5500 leverer HD-billede og lyd, der matcher dit Samsung HD TV. Med dette hjemmebiosystem får du fantastiske billeder og mange tilslutningsmuligheder. Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-SH893 http://da.yourpdfguides.com/dref/2320024

Din brugermanual SAMSUNG DVD-SH893 http://da.yourpdfguides.com/dref/2320024 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere