To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører"

Transkript

1 To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen personbefordring med bus eller EUD-personbefordringsuddannelsen, og som gerne vil tilbage til branchen. Afklaringsforløbet afdækker chaufførens egnethed hhv. teknisk/fagligt, sprogligt, indlærings- og profilmæssigt. Hvis chaufføren mangler kvalifikationer for at kunne arbejde som buschauffør, udarbejdes der af UCplus en plan for opnåelse af disse. UCPlus udsteder ikke jobgaranti efter deltagelse i afklaringsforløbet for ledige, uddannede buschauffører, men formidler gerne kontakt til operatører i busbranchen omkring forskellig typer af ansættelse eller mulighed for at indgå forskellige tilskudsberettigede ordninger som løntilskud eller jobrotation. Projektbeskrivelse: Kvalifikationskrav og formål er defineret af UCplus i samarbejde med jobcentre, anden aktører og arbejdsgivere. Kandidaten screenes indledningsvist hos henvisende myndighed (dvs. jobcentret/andenaktøren/a-kassen), jf. bilag 1, eller inviteres til et informationsmøde hos UCplus, hvor der fortælles om krav, forventninger og muligheder. Herefter tilmeldes kandidaten afklaringsforløbet hos UCplus. Afklaringsforløbets indhold og form er beskrevet i nedenstående. Ved slutningen af afklaringsforløbet evalueres forløbet skriftligt og mundtligt. På sidste dag i afklaringsforløbet gives der typisk mulighed for at afholde en samtale med en arbejdsgiver fra branchen. Begrundelsen for afklaringsforløbets udfald dokumenteres skriftligt overfor henvisende myndighed af lederen af afklaringsforløbet på et kvalifikationsskema. Hvis kandidaten ifølge UCplus skønnes at skulle opkvalificeres for at kunne vende tilbage til branchen igen, planlægges dette i samråd med henvisende myndighed og kandidaten. Mål og krav: Godkendelse: Kandidaten skal have et godkendt, gyldigt erhvervskørekort til bus. Kørsel: Kandidaten kan forholde sig til de lovgivningsmæssige og fagligt/tekniske krav og udvise sikker, rutineret kørsel. Læring: Kandidaten kan bestå en tilpasset EU-kvalifikationstest til bus, som anvendes på grunduddannelsen (bestås med 76 % rigtige svar). Kandidaten skal kunne læse og tale dansk på et grundlæggende niveau og/eller skønnes til at kunne tilegne sig dette ved hjælp af danskundervisning (sprogskole, FVU, ordblindeundervisning og hjælpemidler). 1 1 Bemærk: Det er ikke et lovkrav, at kandidaten skal kunne læse dansk (jf. Kørekortbekendtgørelsen nr. 940 af 2011), men det er en kvalifikation, som UCplus finder væsentlig i forhold til gennemførelse af arbejdsopgaver og eventuel kursusdeltagelse og efteruddannelse. 1

2 Profil: Kandidaten skal i rimeligt omfang kunne identificere sig og trives med jobbet som buschauffør og de generelle krav, der stilles i busbranchen. Yderligere forventninger til ønsket personprofil afklares i dialog med den enkelte arbejdsgiver. Indhold i afklaringsforløbet for ledige, uddannede buschauffører: Kørsel i bus Skriftlig præsentation Vejledende læsetest for voksne Brancheintroduktion Tilpasset EU-kvalifikationstest DISK profil Arbejdsgiversamtale Kørsel i bus (ca. 1x45 min.): Ved buskørsel vurderes kandidatens kørsel og rutine i vognbetjening. Disse observationer dokumenteres af kørelæreren i bilag 2 Vurdering i kategori D erhverv. Skriftlig præsentation og vejledende læse- og matematiktest for voksne: Den skriftlige præsentation har et dobbelt sigte. Dels skal kandidaten fortælle om sig selv, hvilket vedkommende også bliver bedt om ved arbejdsgiversamtalen. Dels kan den skriftlige præsentation afdække sproglige vanskeligheder. Dette suppleres med testen Vurdering af basale færdigheder, udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Testen kan vise behov for sprogundervisning, forbedring af læse-, skrive-, og/eller matematikfærdigheder. Ved tilbagemelding kan kandidaten tilbydes fx sprogundervisning (sprogskole for kandidater med anden etnisk baggrund), undervisning og hjælpemidler til ordblinde eller FVU. Brancheintroduktion: Ved brancheintroduktion præsenteres kandidaten for de krav, vilkår og rammer, som busdriften udføres under, samt de evt. uddannelsesmuligheder, der er. Kvalifikationstest: Kandidaten skal deltage i en tilpasset skriftlig EU-kvalifikationstest, der anvendes på grunduddannelsen til bus. Den tilpassede kvalifikationstest består af 15 spørgsmål, heraf skal 12 spørgsmål besvares korrekt for at bestå (76 %). DISK profil: DISK er en personlighedsprofil udviklet af Persolog og må kun anvendes på afklaringsforløbet af en certificeret underviser. Der findes flere forskellige versioner af profilen, som betinges af det aktuelle formål. Profilen, der anvendes på nærværende afklaringsforløb, er 2

3 DISK Adfærdsprofil. Adfærdsprofilen analyserer arbejdsstil, giver øget kendskab til personlige styrker, tendenser og udviklingsområder i forhold til samarbejde og kompetencer. Profilen anvendes perspektiverende i afklaringsforløbet i forhold til personprofilen generelt og jobbet som buschauffør. Arbejdsgiversamtale: På den sidste dag i afklaringsforløbet afholdes en arbejdsgiversamtale med kandidaten. Det tilstræbes, at der som minimum er en repræsentant fra branchen med til samtalen og/eller en leder fra UCplus. Samtalen vurderer kandidatens motivation, samt faglige og personlige kvalifikationer til jobbet. Samtalen kan danne konkret baggrund for tilbud om ordnært job eller ansættelse i fx løntilskud, jobrotation el. lign. Evaluering og tilbagemelding: Ved afslutningen på afklaringsforløbet får kandidaten en samlet tilbagemelding på forløbet. Tilbagemeldingen gives individuelt og mundtligt af lederen af afklaringsforløbet. Samtalen skal opsummere vurderingen af kandidaten hhv. teknisk/fagligt, sprogligt, indlærings- og profilmæssigt. Samtalen inkluderer også tilbagemelding på Vurdering af basale færdigheder. Varighed: To dage. Afklaringsforløbet foregår hos UCplus. Tidsforbrug: 7,24 timer pr. dag. Fra kl Det tilstræbes at kørslen også foregår i dette tidsrum. Form/læringsmiljø og evaluering: Afklaringsforløbet gennemføres i en vekselvirkning mellem kørsel, oplæg fra underviser og dialog med kandidaterne. Derudover indgår skriftlige opgaver, personprofiltest, læse- og matematiktest etc. Da afklaringsforløbet ligger udenfor AMU lovgivningen, er evaluering iht. Ministeriet for Børn og Undervisning ikke lovpligtig. UCplus ønsker dog at opretholde en høj kvalitet og standard for gennemførelse af afklaringsforløbet, hvorfor såvel kollektiv, mundtlig evaluering i plenum, samt individuel evaluering gennemføres. Tilmelding og pris: Tilmelding til afklaringsforløbet for ledige, uddannede buschauffører foregår hos UCplus af henvisende myndighed. Pris og tidspunkter for afholdelse af afklaringsforløb kan enten ses på eller oplyses ved telefonisk kontakt til UCplus. Afklaringsforløbet ligger udenfor det taxameterfinansierede område. De kurser, kandidaten måtte tilbydes efter afklaringsforløbet, gennemføres i AMU regi. Det er henvisende betalende myndighed der afgør, hvorvidt de supplerende kurser kan tilbydes kandidaten. Ekstra lektioner til rutinekørsel ligger udenfor det taxameterfinansierede område, men er momsfritaget. 3

4 Bilag 1: Screening af ledige, uddannede buschauffører Navn: Cpr. Nr.: Konsulent fra henvisende myndighed: Forudsætninger for deltagelse i afklaringsforløbet Operatører i busbranchen kan stille forskellige krav til deres chaufførers kompetencer, som skal matche deres virksomhedsprofil. Generelt er der dog nogle grundlæggende kvalifikationer, du skal opfylde for at kunne deltage i afklaringsforløbet for ledige, uddannede buschauffører. Du skal: Have gennemført uddannelsen til buschauffør og kunne fremvise dokumentation på det Ikke have misbrugsproblemer af nogen art Være mødestabil Have ren straffeattest 2 Tale og forstå dansk Være indstillet på skiftende arbejdstider og timetal Være indstillet på at yde god kundeservice Bære uniform Ikke være forhindret i at arbejde som buschauffør pga. helbredsmæssige forhold 3 Øvrige spørgsmål VEND Hvor lang tid har du kørt bus? Hvilken operatør arbejdede du hos? Må UCplus indhente referencer på dig fra en operatør? Skriv gerne navn og telefonnummer 2 Personer, som ønsker at opnå erhvervskørekort skal godkendes af politiet. Derudover skal der som regel fremvises ren straffeattest ved efterfølgende ansættelse i branchen. 3 Jf. Kørekortbekendtgørelsen nr. 304 af 2. april 2009, bilag 2 på området omkring skærpede helbredskrav (fx sukkersyge, syn, svimmelhed, epilepsi m.v.). Helbredsundersøgelsen skal foregå hos egen læge. 4

5 Hvorfor forlod du busbranchen? Hvorfor vil du gerne tilbage til busbranchen igen? Hvilken type ansættelse ønsker du (deltid, fuldtid, vikar, ferieafløser)? Hvornår på døgnet vil du helst arbejde? Har du mulighed for at arbejde om natten eller i weekenden? Hvor vil du gerne arbejde/hvilken operatør? Har du bil? Har du planlagt ferie? Er der andre forhold, der skal tages hensyn til? Husk: At vedlægge dokumentation for busuddannelse (kørekort, CUB-bevis, kvalifikationsbevis) Bemærk: Dine oplysninger bliver videregivet af jobcentret til UCplus A/S, hvis du optages på to dages afklaringsforløb for ledige, uddannede taxachauffører. Oplysningerne opbevares iht. lovgivning fortroligt af UCplus A/S sammen med evt. øvrig dokumentation omkring dig i to år. 5

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere