Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme"

Transkript

1 Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen

2 Plan Rehabiliteringstiltag i de seneste reformer Hvilke udfordringer kan rehabiliteringstiltag være svar på? Rehabiliteringsbegreb og indsats Gruppediskussion Opsamling

3 Rehabiliteringstiltag i aktuelle reformer Ressourceforløb Rehabiliteringsteam Koordinerende sagsbehandler Helhedsorienteret indsats Øget fokus på mentorordninger Reform af før*dspension og fleksjob Kontanthjælpsreform

4 Ressourceforløb FLEX og FØP 1 til 5-årigt forløb sammensat af foranstaltninger, aktiviteter og behandling koordineret på tværs af forvaltninger og sektorer Tiltænkt personer der ellers ville blive tilkendt førtidspension Rehabiliteringsteamet indstiller til kommunen, om der skal gives et ressourceforløb og i givet fald, hvilke indsatser, der skal indgå i ressourceforløbet. Kommunen skal udpege en gennemgående og koordinerende sagsbehandler Ressourceforløbsydelse på enten kontanthjælps- eller sygedagpengeniveau

5 Rehabiliteringsteam FLEX og FØP Tværfagligt team: Repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet, og en repræsentant fra uddannelsesområdet i sager vedr. borgere under 30 år Har til formål at sikre koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og sektorer Skal give indstillinger til kommunens videre indsats på baggrund af en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet af borgerens sagsbehandler

6 Koordinerende sagsbehandler og helhedsorienteret indsats Gennemgående og koordinerende sagsbehandler til personer, der deltager i et ressourceforløb ktiveringsparate har ret til en koordinerende sagsbehandler FLEX og FØP Kontanthjælpsreform: LB 18a Skal sikre en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder

7 Øget fokus på mentorordninger Kontanthjælpsreform: LB kapitel 9b Mentorstøtte gives mhp at fremme opnåelse eller fastholdelse af aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, fleksjob eller ordinær ansættelse Indgåelse af skriftlig aftale mellem jobcenter og mentor, bl.a. om: Formål, opgaver, varighed mm.

8 Baggrund for det aktuelle fokus på rehabilitering

9 Før*dspension Job Social Sundhed JOBCENTER ddannelse Økonomi 9 24/10/13

10 Kommunikationsproblemer De er ikke altid alt for gode til at få meldt tilbage til sagsbehandleren her. De har en ok relation til borgeren, nogle af dem, men så er det som om, at det bliver glemt, at det faktisk også skal bruges til noget, det de render og laver. Så skal man have fat i dem hver gang, man skal have et eller andet at vide med, hvordan det går. Det er sådan lidt frustrerende, hvis borgeren ringer herind, og man sidder der som blind makker og ikke rigtig ved, hvad det er de taler om, fordi man ikke har fået nogen tilbagemelding.

11 Forskellige perspektiver på borgeren Jeg synes også at der er andre parallelindsatser, hvor man ser at de har et snit af en borger. Det her er mit fokusområde, det er misbrug, det er det jeg skal koncentrere mig om og ikke så meget andet. I forhold til mit sigte vil pension være rigtig godt, for det tror jeg kan gøre vedkommende stoffri. Fordi det er mit mål. Sådan tror jeg at der er flere - jo mere specialiseret det bliver og jo mindre et stykke af kagen man har, så har de hver deres mål for hvad som skal lykkes (...) Kontanthjælpssagsbehandler

12 Inddragelse af borgeren og borgerens situation Vanskeligt for sagsbehandlere at få relevant og dækkende viden om borgerens situation Vi har en samtale på måske 20 min., og så pejler man sig lidt ind på, hvad man synes det handler om, og skal så prøve at lave en bestilling

13 Udfordringer for den lange og opdelte indsats for udsatte grupper Kommunikation mellem instanser Faglig koordinering/fagligt samarbejde Tidskoordinering mellem parallelle indsatser og forløb Tidlig indsats Borgerinddragelse Fastlæggelse af mål med indsats

14 Svarer reformerne på udfordringerne? Koordinering, *ming og kommunika*on Koordineret ressourceforløb Tværfagligt rehabiliteringsteam Koordinerende sagsbehandler Borgerinddragelse Udarbejdelse af forberedende rehabiliteringsplan Deltagelse i møde med rehabiliteringsteam Tidlig indsats? Sen?

15 Rehabiliteringbegrebet Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen

16 Rehabilitering Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Rehabiliteringsforum Danmark & MarselisborgCentret 2004: Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. arhus, MarselisborgCentret

17 Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen Et bud på en definition med afsæt i seneste reformer: En målrettet og tidsbestemt proces mellem en borger og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har betydelige fysiske, psykiske og/eller sociale begrænsninger i arbejdsevne, opnår størst mulig grad af selvforsørgelse. Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen baseres på borgerens hele livssituation, som den relaterer sig til arbejdsmarkedet, og består af koordineret, sammenhængende og faglig indsats. - Et paradigmeskifte?

18 phmetropol.dk

19 19 HNNE Hanne har været ansat på samme arbejdsplads i over 20 år indtil hun opsiges på grund af nedskæringer, 52 år gammel. Hun går herefter ledig en tid, indtil hun sygemeldes fra sin a-kasse, fordi hun har smerter i skulderen og en depression, der er opstået efter fyringen. Hun føler sig derudover oppustet og svimmel, og har forhøjet kolesterol. Det tager tid at få udredt årsagen til Hannes skuldersmerter, og Hanne er på sygedagpenge i omkring to år, hvor der dog ikke findes nogen objektiv forklaring på smerterne eller Hannes øvrige fysiske gener. Hanne har i perioden deltaget i et enkelt afklaringsforløb, men ikke meget andet på grund af hendes helbred, der forværres med en sygdom relateret til et overforbrug af alkohol. Sagen forelægges kommunens rehabliteringsteam. Hvad er målet for Hanne og hvem sætter dette mål? Hvilke tværfaglige udfordringer er der i Hannes sag?

20 20 LÆRKE Lærke har en forstyrret personlighedsstruktur og ledsmerter på grund af overvægt. Lærke har sin første kontakt til kommunen, da hun er 18 år. Efter et par praktikker iværksættes et revalideringsforløb, som Lærke følger i næsten to år, men ikke er i stand til at gennemføre. Over de næste år har Lærke enkelte ansættelser, men er hovedsageligt på kontanthjælp. Lærke er fra sin første kontakt med kommunen i gentagne aktiveringsforløb, og har i de seneste to år deltaget i et kommunalt optræningsforløb der skal afklare og optræne hendes sociale og faglige kompetencer til at kunne indgå på arbejdsmarkedet. Lærke har søgt om førtidspension for to år siden, men fik afslag, med begrundelsen, at der vurderes at være mulighed for, gennem langvarig optræning og støtte, at opnå beskæftigelse på nedsat tid og med skånebehov. Sagen forelægges kommunens rehabliteringsteam. Hvad er målet for Lærke og hvem sætter dette mål? Hvilke tværfaglige udfordringer er der i Lærkes sag?

21 21 GITTE Gitte går som 23-årig på barsel med sit første barn og har indtil da været selvforsørgende med skiftende job og uddannelse. Herefter arbejder Gitte på fuld tid et år, indtil hun finder et deltidsarbejde som suppleres med dagpenge fra a- kassen. Gitte sygemeldes på grund af graviditetsgener i forbindelse med sit andet barn. Efter endt barsel får hun et job, som hun dog sygemeldes fra efter kort tid på grund af svimmelhed. Gitte er sygemeldt et par måneder, inden hun raskmelder sig, men er kun i beskæftigelse i et par måneder, før hun endnu engang sygemeldes. Gitte er nu på sygedagpenge, indtil disse standses på grund af varighed, og hun overgår til kontanthjælp. Gitte diagnosticeres undervejs med kronisk somatiseringssyndrom samt gigtrelaterede ledsmerter. Der er mange oplysninger og vurderinger fra praktiserende læge, behandlende speciallæger samt kommunens lægekonsulent, ligesom der iværksættes en psykiatrisk speciallægeundersøgelse. Gitte er på kontanthjælp i fem måneder, indtil udbetalingerne stoppes, fordi hendes mand tjener for meget. Både Gitte og hendes psykiater betegner dette som værende stressende og forværrende for helbredssituationen. Gittes sag i kontanthjælpsafdelingen er fortsat uden ydelse i 14 måneder. Sagen forelægges kommunens rehabliteringsteam. Hvad er målet for Gitte og hvem sætter dette mål? Hvilke tværfaglige udfordringer er der i Gittes sag?

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Modul 11 eksamensprojekt

Modul 11 eksamensprojekt Modul 11 eksamensprojekt VOKSNE UDSATTE OG VOKSNE MED HANDICAP 6. semester Antal anslag: 71.608 Gruppe C2 Navn Studienummer Underskrift Sofie Thomasen 20124026 Lelian Al-kohali 20123959 Mette H. Nielsen

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere