INDHOLD 1. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD 1. Bilag 19 123"

Transkript

1

2

3 Indhold Bilag 1 2 Bilag 2 4 Bilag 3 9 Bilag 4 22 Bilag 5 27 Bilag 6 38 Bilag 7 42 Bilag 8 46 Bilag 9 49 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag ii

4 INDHOLD 1 Bilag

5 Bilag 1 Projektbeskrivelse 2

6 9. februar 2010 PK Afgangsprojektbeskrivelse for Michael Oftedal, s053834, Helgi Gudbjartsson, s Udvikling af ventilsystem til 2-takts forbrændingsmotor. Development of a valve system for a 2-stroke combustion engine. Til DTU s øko-bil projekt ønskes udviklet en 2-taktsmotor. Følgende teoretiske problemstillinger ønskes behandlet: 1. Litteraturstudium om opbygningsprincipper for ventilmekanismer. 2. Teoretiske modeller. En generel matematisk model til analyse ventilmekanismens bevægelse opbygges. En generel model der beskriver kraftforløbet i ventilmekanismen opstilles. 3. Et forslag til motorens opbygning udarbejdes. 4. Ventilmekanismen detailkonstrueres og tilpasses den udformning af motoren som er givet under pkt. 3. Konstruktionsarbejdet udføres i Pro/Engineer, og fremstillingsgrundlaget for alle relevante delkomponenter udarbejdes i form af bearbejdningstegninger. 5. Ventilmekanismens kritiske komponenter dimensioneres mht. relevante kriterier om f.eks. levetid, maximalt tilladelig spænding, deformation etc. 6. Centrale elementers styrkeforhold analyseres vha. FEM. Projektet afleveres den 12. februar Med venlig hilsen Peder Klit MEK DTU Kim Rene Hansen MEK DTU Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion Administrationen Studentertorvet DTU - Bygning 101E 2800 Kgs. Lyngby Tlf Tlf dir Fax VAT reg. Nr.:

7 Bilag 2 Løftekurve for Polynomium knast 4

8 restart : with plots : Forskydning: sdθ/l$ 10$ Hastighed: D s : vd % Acceleration: D v : a d % Jerk: D a : jd % θ β Polynomium knastkurve 3 K15$ 4 5 θ θ C6$ β β 10 θ 3 θ/l K 15 θ θ/l θ/l θ/l β 3 30 θ 2 β 3 60 θ β 3 β 4 4 K 60 θ 3 β 4 K 180 θ 2 β 4 60 β 3 K 360 θ β 4 C 6 θ 5 β 5 C 30 θ 4 β 5 C 120 θ 3 β 5 C 360 θ 2 β 5 Knastens løftehøjde m : L d Motorens max omdrejningshastighed RPM : n d Knastens arbejdsvinkel (fra løftekurvens start til slut) grader φd Det ønskede dwell periode er: Dwd20 20 Motorens omdrejningshastighed ωd 2 $π$n 60 : evalf % rad s : Omdrejningshastighed for knastens samlede løftekurve ω$ 360 φ : evalf % rad s : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9 Vinkelen for halvdelen af løftekurven rad : φ 2 K Dw $π 2 βd π plot s, 0..β (10) (11) (12) plot v, 0..β plot a, 0..β

10 K0.01 K0.02 plot j, 0..β K0.1 Maximum accelerationen findes: solve j θ = 0,θ xd % 2 zd %% 1 Max accelerationen udtrykt i , (13) (14) (15)

11 a x : evalf %..og derfor er max accelerationen i m rad 2 : m s 2 : % $ω 2 : evalf % Forholdet mellem accelerationen på flank og næse: a z : evalf % a x Knastens geometriske udforming findes ved at gange beta værdi med 0.05 til 1.0 og indsætte i s: 5 s 18 π $0.05 : evalf % $ (16) (17) (18) (19)

12 Bilag 3 Kraftligevægt ˆ Frit legeme diagram: - Kraftligevægt - Nedadgående stødstang & opadgående ventil ˆ Frit legeme diagram: - Kraftligevægt - Opadgående stødstang & nedadgående ventil 9

13

14 restart : Kraftligevægt Nedadgående stødstang - Opadgående ventil Vippearmsforhold bestemmes for en vippearm med 68.9 mm mellem kontaktpunkterne: Le 1 d Le 2 d KLe (2) Masseinertimoment omkring vippearmen fås fra Pro/E og er afhængigt af vippearmsforholdet: if Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inerti d e-05 else 0 end if Knastens maksimum løftehøjde er: Le 1 Hd $ Le Polynomium: sdθ/h$ 10$ D s : vd % D v : a d % D a : jd % θ β θ θ K15$ C6$ β β 10 θ 3 θ/h K 15 θ θ/h θ/h θ/h β 3 30 θ 2 β 3 60 θ β 3 β 4 4 K 60 θ 3 β 4 K 180 θ 2 β 4 60 β 3 K 360 θ β 4 C 6 θ 5 β 5 C 30 θ 4 β 5 C 120 θ 3 β 5 C 360 θ 2 β 5 (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Motorens max omdrejningshastighed RPM : n d Knastens arbejdsvinkel (fra løftekurvens start til slut) grader (9)

15 φd 120 Det ønskede dwell periode er: Dwd (10) (11) Motorens omdrejningshastighed ωd 2 $π$n 60 : evalf % rad s : Omdrejningshastighed for knastens samlede løftekurve ω$ 360 φ : evalf % Vinkelen for halvdelen af løftekurven rad : φ 2 K Dw $π 2 βd π rad s : (12) (13) (14) (15) solve j θ = 0,θ yd % 2 Max accelerationen a y : evalf % m rad 2 :..og derfor er max accelerationen a knast d % $ω 2 : evalf % , m s 2 : (16) (17) (18) (19) (20) Den krævede løfte for ventilen: x ventil d Systemets ækvivalent masse (set fra ventil-siden): (21)

16 m eq d m ventilside C J 1 L 2 $L 2 Cm knastside $ m stang d m ventil d m vippe d m kf d m fjeder d m fjederskive d m laasering d J 1 d e-05 J 2 d e-06 Rd0.02 L 1 d Le 1 L 2 d Le 2 F v0 d 0.05 L 1 L 2 2 m ventilside C J 1 2 L C m knastside L L (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) m ventilside d m ventil C m fjeder 3 m knastside d J 2 Cm fjederskive C2$m laasering (36) R 2 Cm stang (37) α 1 d a knast L 1

17 π 2 α 2 d a knast R π 2 Den ækvivalent masse bliver således: m eq Ventilens acceleration findes: a ventil dα 1 $L 2 Kraften som fjederen skal kunne yde: a ventil $m eq simplify units π π 2 (38) (39) (40) (41) (42) Minimum fjederkonstant findes: k fjeder d % x ventil : evalf % Momentligevægt om vippearm f+: vadf v1 $L 2 KJ 1 $α 1 Kg$L 1 = (43) solve va, g : g d % F v1 K π 2 K0.027 g = F v1 K Den maksimum kraft der virker på vippearmens L1 arm under ventillukning er: simplify units Momentligevægt om knastfølger f+: kfdf kn2 $RKF kn1 $RKJ 2 $α 2 = 0 solve kf, F kn2 : F kn2 d % Kraftligevægt for stødstang +: std F kn2 KF kn3 Cm stang $a knast = 0 solve st, F kn3 : F kn3 d % F v1 K F kn2 K0.02 F kn1 K π 2 = 0 F kn1 C F kn1 C KF kn3 C π 2 = CF kn1 (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)

18 Kraftligevægt for ventil +: vedkm ventil $a ventil KF v1 Ck fjeder $x ventil CF v0 = 0 solve ve, F v1 : F v1 d % Momentligevægt om vippearm f+: vadf v1 $L 2 CJ 1 $α 1 KF kn3 $L 1 = 0 Alle kræfterne i systemet kendes nu: solve va, F kn1 : F kn1 d % F kn2 F kn3 F v π 2 KF v1 C0.05 = C π 2 K0.027 F kn1 = Den oprindelige momentligevægt om vippearmen burde nu give 0 (eller tæt på): F v1 $L 2 CJ 1 $α 1 KF kn3 $L 1 : evalf % (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58)

19

20 restart : Kraftligevægt Opadgående stødstang - Nedadgående ventil Vippearmsforhold bestemmes for en vippearm med 68.9 mm mellem kontaktpunkterne: Le 1 d Le 2 d KLe Fjederkonstanten fås fra den første kraftligevægt: k fjeder d (3) Masseinertimoment omkring vippearmen fås fra Pro/E og er afhængigt af vippearmsforholdet: if Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inerti d e-05 else 0 end if Knastens maksimum løftehøjde er: Le 1 Hd $ Le 2 sdθ/h$ 10$ D s : vd % D v : a d % D a : jd % θ β 3 K15$ θ θ C6$ β β 10 θ 3 θ/h K 15 θ 4 θ/h θ/h θ/h β 3 30 θ 2 β 3 60 θ β 3 β 4 K 60 θ 3 β 4 K 180 θ 2 β 4 60 β 3 K 360 θ β 4 Motorens max omdrejningshastighed RPM : C 6 θ 5 β 5 C 30 θ 4 β 5 C 120 θ 3 β 5 C 360 θ 2 β 5 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

21 n d Knastens arbejdsvinkel (fra løftekurvens start til slut) grader φd Det ønskede dwell periode er: Dwd0 0 (10) (11) (12) Motorens omdrejningshastighed ωd 2 $π$n 60 : evalf % rad s : Omdrejningshastighed for knastens samlede løftekurve ω$ 360 φ : evalf % Vinkelen for halvdelen af løftekurven rad : φ 2 K Dw $π 2 βd π rad s : (13) (14) (15) (16) solve j θ = 0,θ yd % 2 Max accelerationen a y : evalf % m rad 2 :..og derfor er max accelerationen a knast d % $ω 2 : evalf % , m s 2 : (17) (18) (19) (20) (21)

22 m eq d m knastside C J 1 L 2 2 Cm ventilside $ L 2 L 1 m stang d m ventil d m vippe d m kf d m fjeder d m fjederskive d m laasering d m knastside C J 1 2 L C m ventilside L L (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) J 1 d e-05 J 2 d e-06 Rd0.02 L 1 d Le 1 L 2 d Le 2 F v0 d 0.05 m ventilside d m ventil C m fjeder 3 m knastside d J Cm fjederskive C2$m laasering (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) R 2 Cm stang (37)

23 α 1 d a knast L π 2 (38) α 2 d a knast R π 2 a ventil dα 1 $L 2 x ventil d Den ækvivalent masse bliver således: m eq π (39) (40) (41) (42) Momentligevægt om knastfølger f+: kfdf kn2 $RKF kn1 $RCJ 2 $α 2 = 0 solve kf, F kn2 : F kn2 d % Kraftligevægt for stødstang +: std F kn2 KF kn3 Km stang $a knast = 0 solve st, F kn3 : F kn3 d % 0.02 F kn2 K0.02 F kn1 C π 2 = 0 F kn1 K F kn1 K KF kn3 K π 2 = 0 K CF kn1 Kraftligevægt for ventil +: vedm ventil $a ventil KF v1 Ck fjeder $x ventil CF v0 = 0 solve ve, F v1 : F v1 d % Momentligevægt om vippearm f+: vadf v1 $L 2 CJ 1 $α 1 KF kn3 $L 1 = 0 Alle kræfterne i systemet kendes nu. solve va, F kn1 : F kn1 d % F kn π 2 KF v1 C = C π 2 K0.027 F kn1 = (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51)

24 F kn3 F v Den oprindelige momentligevægt om vippearmen burde nu give 0 (eller tæt på): F v1 $L 2 CJ 1 $α 1 KF kn3 $L 1 : evalf % K (52) (53) (54)

25 Bilag 4 Analyse af vippearms- og dwellforhold ˆ Mulige design variationer ved RPM - Diagram for kræfter ved 0 dwell ˆ Mulige design variationer ved RPM 22

26 Kraftligevægt: RPM Stødstang nedadgående Ventil opadgående Stødstang opadgående Ventil nedadgående [grader] [m/s 2 ] [mm] [mm] [N/mm] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1,

27 1300 Nedadgående ventil (0 dwell) [N] FKN1 FKN2 FKN3 FV ,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 L 1 /L 2

28 Opadgående ventil (0 dwell) [N] 500 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 L 1 /L 2

29 Kraftligevægt: RPM Stødstang nedadgående Ventil opadgående Stødstang opadgående Ventil nedadgående [grader] [m/s 2 ] [mm] [mm] [N/mm] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1,

30 Bilag 5 Spændingsmoment i topstykke ˆ Minimum tilspændingsmoment ˆ Maksimum tilspændingsmoment ˆ Topstykke - udbøjning ˆ Bolt/Møtrik - udbøjning ˆ Pindbolt - spændingsberegning ˆ Sikkerhedsfaktor for bolten ˆ Toppakning - brud 27

31 restart : Minimum tilspændingsmoment Kraften Fv er en gættet værdi for bolttilspænding.tilspændingsmomentet regnes ved at benytte formlerne i "Maskinelement bogen s. 116 (6.16)" Enheden er [Nm] µ værdien ligger typisk imellem , dette afhænger af om der er tørt eller olieret mellem kontaktfladerne for henholdsvis pindbolt og møtrik p max d 80$10 5 d boring d d pitch d F total d F min d F total 4 F v d $d boring $p max (1) (2) (3) (4) (5) (6)

32 θd 29.95$ βd 3.4$ αd 60$ µd 0.19 r n d (7) (8) (9) (10) (11) T min d F v $ d pitch 2 $ cos θ $tan β Cµ cos θ Kµ$tan β Cr n $µ 2.28 (12)

33 Maximum tilspændingsmoment Da bolten stort set er defekt efter flydespændingen er opnået, bruges denne værdi for at beregne max kraften, således kan max tilspændingsmomentet beregnes. Enheden er [Nm] F max dσ y $A s σ y A s (13) T max d F max $ d pitch 2 $ cos θ $tan β Cµ cos θ Kµ$tan β Cr n $µ σ y A s (14)

34 Topstykke udbøjning Stivheden for topstykket regnes først, derefter kan udbøjningen beregnes ved en given kraft Fm. "Maskinelement bogen s. 120 (6.31)" Enheden er [m] F m d 1500 E m d 71$10 9 d h d d w d d A d l m d C 1 d C 2 d (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) C 2 $d h k m d E m $d h $C 1 $e l m (23) δ m d F m k m (24)

35 Bolt/møtrik udbøjning Tilsvarende regnes boltstivheden, sådan at udbøjningen kan beregnes. Kraften der påføres er pr. bolt. "Maskinelement bogen s. 120 (6.30)" Enheden er [m] F b d 1500 E b d 206$10 9 d norm d d core d l s d l k d l t d A n d $d 2 norm 4 A i d $d norm A 3 d $d 2 core (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) f T1 d 0.5$d norm E b $A 3 L TN1 d 0.4$d norm f N1 d L TN1 E b $A n (36) (37)

36 f TN1 d f T1 Cf N1 f T2 d 0.5$d norm E b $A 3 L TN2 d 0.5$d norm f N2 d L TN2 E b $A n f TN2 d f T2 Cf N2 f t d l t E b $A 3 f i d l s E b $A i f bolt d f TN1 Cf i Cf t Cf TN2 k b d 1 f bolt δ b d F b k b (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)

37 Pindbolt - spændingsberegning For at sikre at pindbolten holder under drift, skal spændingerne i pindbolten kendes. Dette beregnes og derefter sammenlignes dette med materialedata for pindbolten. As værdien er taget ud fra en tabel i "Maskinelement bogen afsnittet Threaded Fasterners s " σe formel er taget fra "Fundamentals of Machine Elements, af Bernard Hamrock, Bo Jacobson Steven Schmid 1999 s.265 (7.7)" Stagboltens materialedata er følgende : Stål, E-modul GPa, m6 8.8 De beregnede spændinger har enheden [MPa] A s d 20.1 Φd k b k b Ck m F AU d 1600 F AL d 600 F A dφ$ F AU KF AL (49) (50) (51) (52) (53) σ a d F A A s σ ut d 800 σ y d 0.8$σ ut F m d F v CF A (54) (55) (56) (57) σ m d F m A s 77.1 (58)

38 σ i d F v A s 74.6 (59) σ e d 0.45$σ ut 360. (60)

39 Sikkerhedsfaktoren for Pindbolten Goodman sikkerhedsfaktoren beregnes ved brug af formelen fra "Maskinelement bogen s. 88(4.40)", der antages konstant forespænding, værdien er givet ved Fv. Kærvfølsomhedsfaktoren er taget fra en tabel i bogen "Machine Design" s.910 se vedlagt bilag. K f d 3 3 (61) n fg d σ e $ σ ut Kσ i σ e $ σ m Kσ i Cσ ut $σ a $K f 35.2 (62)

40 Toppakningen - brud For at sikre toppakningen ikke bliver skudt ud under drift, beregnes kraften der virker på toppakningen, og sammenlignes med friktionskraften samt max trykket for motoren. Der kigges på en kvart cirkel, og trykket antages til at trykke på pakningens areal med p_max. h er pakningen højde. rd o d h d A p d o$h $r (63) (64) (65) (66) µ s d 0.15 f klem d 600 f frik d f klem $µ s f kammer d p max $A p (67) (68) (69) (70)

41 Bilag 6 Spændingsmoment i krumtap ˆ Tilspændingsmoment - krumtap ˆ Tandhjul - moment 38

42 restart p pitch d d pitch d d washer d d hole d r n d d washer Cd hole 4 µd 0.19 α rad d 60$ Tilspændingsmoment Krumtap (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) βdarctan p pitch $d pitch (8) θd arctan cos β $tan r ydre d α rad (9) r indre d (10) (11) r knast d r ydre Cr indre 2 F KN1 d (12) T knast d F KN1 $r knast 1225 (13) F v d F a (14) F a (15) µ knast d 0.1

43 ηd2 F a d η$t knast µ knast $r knast (16) (17) (18) TdF v $ d pitch 2 $ cos θ $tan β Cµ cos θ Kµ$tan β Cr n $µ (19)

44 P tryk d 65$10 5 θ tryk d 15$ r slag d d stempel d A stempel d $d stempel r krumtap d sin θ tryk $r slag T tanhjul d P tryk $A stempel $r krumtap Tandhjul moment (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

45 Bilag 7 Reaktionskræfter i lejer 42

46 restart : Reaktionskræfter i lejer Den påførte kraft på leje A F A d Vector 0,K4000 N, 0 0 K4000 N Reaktionskræfterne på leje A findes umiddelbart: R A d Vector 0, 4000 N, 0 0 (1) Reaktionskræfterne på leje B R B d Vector R BX, R BY, R BZ N 0 (2) R BX R BY (3) Reaktionskræfterne på leje C R C d Vector R CX, R CY, 0 R BZ

47 R CX R CY (4) Afstanden mellem leje B og leje A, udtykt i vektor koordinater: S BA d Vector 0, 25$10 K3 m,k34.5$10 K3 m m K m Afstanden mellem leje B og leje C, udtykt i vektor koordinater: S BC d Vector 0, 0, 39$10 K3 m Afstanden mellem leje C og leje A, udtykt i vektor koordinater: S CA d Vector 0, 25$10 K3 m,k73.5$10 K3 m m m K m Afstanden mellem leje C og leje B, udtykt i vektor koordinater: S CB d Vector 0, 0,K39$10 K3 m (5) (6) (7) Der tages momentligevægt om leje B: M B d S BA # F A CS BC #R C 0 0 K m (8) K m N K Momentligevægten løses for R[CY] og R[CX]: 0 m R CX m R CY (9)

48 eq 1 d M B 1 : solve eq 1 = 0, R CY : assign R CY, evalf % : R CY K N eq 2 d M B 2 : solve eq 2 = 0, R CX : assign R CX, evalf % : R CX Der tages momentligevægt om leje C: M C d S CA #F A CS CB #R B 0. K m N C K m R BX Momentligevægten løses for R[BY] og R[BX]: eq 3 d M C 1 : solve eq 3 = 0, R BY : assign R BY, evalf % : R BY N eq 4 d M C 2 : solve eq 4 = 0, R BX : assign R BX, evalf % : R BX R BZ d M C 3 Nu kendes reaktionskræfterne i lejer B og C: R B m R BY (10) (11) (12) (13) (14) (15) R C N 0 0. K N 0 (16) (17)

49 Bilag 8 Feder-not beregning 46

50 Feder-not beregning Uendelig levetid forekommer hvis den beregnede spænding er under 48% af brudspændingen, gælder kun stål. restart σ brud d 600$10 6 σ y d 340$10 6 Md h d b d ld rd A shear d b$l (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A bearing d h 2 $l (8) Fd M r τd F A shear η shear d σ y 3 $τ evalf % σ b d F A bearing (9) (10) (11) (12) (13)

51 η b d σ y σ b (14)

52 Bilag 9 Bjælkeberegning & Eulers søjletilfælde ˆ Udbøjning i bjælke ˆ Euler - stødstang 49

53 Udbøjning bjælke restart b d h d Ed2.1$10 11 a d 1 ld Fd (1) (2) (3) (4) (5) (6) yd h Jd 1 12 $b$h3 TdF$l vd F$l3 3$E$J $a (7) (8) (9) (10) σd T J $y (11)

54 restart Ed2.1$10 11 rd Ad3.1415$r 2 Jd ld $r 4 Euler stødstang (1) (2) (3) (4) (5) P k d $E$J l (6) σ k d P k A (7)

55 Bilag 10 Spændinger i kontaktader ˆ Kontaktspændinger mellem stødstang og vippearm ˆ Kontaktspændinger mellem stødstang og knastfølger ˆ Kontaktspændinger mellem knast og knastfølger 52

56 restart : Kontaktspændinger mellem stødstang og vippearm I følgende regnestykke står a for kuglen i justeringsskruen på vippearmen (convex), mens b står for koppen på toppen af stødstangen (concave). r ax d m r ay d r ax r bx dk m r by d r bx solve solve m m K m K m 1 = 1 C 1, R R x r ax r x : R x d % bx m 1 = 1 C 1, R R y r ay r y : R y d % by m (1) (2) (3) (4)

57 solve 1 R effective = 1 R x C 1 R y, R effective : R effective d % R d d R effective $ 1 R x K 1 R y m (5) 0. (6) α r d R y R x (7) Hert s antagelser (1881): 1. Materialerne er homogen og deres kritiske spændinger er ikke overskredet. 2. Ingen tangent kræfter er til stede mellem de to solide. 3. Kontakten er begrænset til en lille del af overfladen således at kontaktregionens dimensioner er små i forhold til ellipsoidernes radier. 4. De to solide er i hvile og ligevægt. Den normal påførte kraft er: w z d 1094 N 1094 N Da begge to kontakt flader er sfæriske, bliver ellipticity parameteren lige med 1: kd1 1 Det elliptiske integral af første orden er givet ved: Fd π 2 1K 1K 1 k 2 $sin 2 x K 1 2 dx evalf % (8) (9) π (10) Det elliptiske integral af anden orden er givet ved: εd π 2 1K 1K 1 k 2 $sin 2 x 1 2 dx evalf % 0 E a d 2.1$10 11 Pa E b d E a 1 2 π Pa (11)

58 νd 0.3 E effective d 1Kν 2 E a 2 C 1Kν2 E b Pa Pa Kontakt areal diameterne er beregnet: Diameter y d 2$ simplify units 6$k 2 $ε$w z $R effective π$e effective 1 3 evalf % /3 N m Pa N m Pa 1/3 1/3 (12) (13) (14) (15) Diameter x d 2$ 6$ε$w z $R effective π$k$e effective m 1 3 evalf % (16) simplify units /3 N m Pa N m Pa 1/3 1/3 (17) m Den maksimal elastiske udbøjning er givet ved: δ m d F$ simplify units 9 2$ε$R effective $ w z π$k$e effective evalf % π 9 1/3 2 2/3 N π 3 Pa 2 m N 2 Pa 2 m 1/3 1/3 (18) (19) Kontaktarealet er: m (20)

59 (18) 2 $ π 4 : evalf % m 2 Maksimum trykket indenfor kontaktarealet findes til: 6$w z p m d π$diameter x $Diameter y simplify units N 6 1/3 π N m Pa 2/3 (21) (22) evalf % /3 Pa π Pa (23) (24)

60 restart : Kontaktspændinger mellem stødstang og knastfølger I følgende regnestykke står a for den nedste del af stødstangen (convex), mens b står for koppen som er udgravet i knastfølgeren (concave). r ax d m r ay d r ax r bx dk m r by d r bx solve solve m m K m K m 1 = 1 C 1, R R x r ax r x : R x d % bx m 1 = 1 C 1, R R y r ay r y : R y d % by m (1) (2) (3) (4)

61 solve 1 R effective = 1 R x C 1 R y, R effective : R effective d % R d d R effective $ 1 R x K 1 R y 0. (5) (6) α r d R y R x (7) Hert s antagelser (1881): 1. Materialerne er homogen og deres kritiske spændinger er ikke overskredet. 2. Ingen tangent kræfter er til stede mellem de to solide. 3. Kontakten er begrænset til en lille del af overfladen således at kontaktregionens dimensioner er små i forhold til ellipsoidernes radier. 4. De to solide er i hvile og ligevægt. Den normal påførte kraft er: w z d 1139 N 1139 N Da begge to kontakt flader er sfæriske, bliver ellipticity parameteren lige med 1: kd1 1 Det elliptiske integral af første orden er givet ved: Fd 0 π 2 1K 1K 1 k 2 $sin 2 x K 1 2 dx evalf % 1 2 π Det elliptiske integral af anden orden er givet ved: εd π 2 1K 1K 1 k 2 $sin 2 x 1 2 dx evalf % (8) (9) (10) 0 E a d 2.1$10 11 Pa E b d E a 1 2 π Pa Pa (11) (12)

62 νd 0.3 E effective d 1Kν 2 E a 2 C 1Kν Pa Kontakt areal diameterne er beregnet: Diameter y d 2$ simplify units E b 2 6$k 2 $ε$w z $R effective π$e effective 1 3 evalf % /3 N m Pa N m Pa 1/3 1/3 (13) (14) (15) Diameter x d 2$ 6$ε$w z $R effective π$k$e effective m 1 3 evalf % (16) simplify units /3 N m Pa N m Pa 1/3 1/3 (17) m Den maksimal elastiske udbøjning er givet ved: δ m d F$ simplify units 9 2$ε$R effective $ w z π$k$e effective evalf % π 9 1/3 2 2/3 N π 3 Pa 2 m N 2 Pa 2 m 1/3 1/3 (18) (19) Kontaktarealet er: (18) 2 $ π 4 : evalf % m (20)

63 m 2 Maksimum trykket indenfor kontaktarealet findes til: 6$w z p m d π$diameter x $Diameter y simplify units N 6 1/3 π N m Pa 2/3 (21) (22) evalf % /3 Pa π Pa (23) (24)

64 restart : Kontaktspændinger mellem knast og knastfølger Rullediameteren på knastfølgeren er: R ax d m m Diameteren på knasten hvor maksimum accelerationen sker: R bx d m m Referenceradius i x retningen findes: 1 solve = 1 C 1, R R x R ax R x : R x d % bx m Kraft pr.bredde, E-moduler og Poissons forhold indtastes: (1) (2) (3) w z d 1244 N m E a d 210$109 Pa E b d E a νd 0.3

65 Reference E-modulen findes: 2 1Kν 2 : E effective d % C 1Kν2 E a E b N m Pa Pa Pa (4) (5) w z E effective $R x simplify units N m 2 Pa (6) Den dimensionsløse belastning findes: W effective d % Halv-kontaktbredde er defineret ved b d R x $ 8$ % π 1 2 : evalf % m Den maksimal deformation for en rektangulær sammentræf: δ m d 2$W effective $R x 2$π $ ln K1 : evalf % π W effective m Den maksimal tryk for en rektangulær sammentræf: p m d E effective $ evalf % W effective 2$π Pa Pa 1 π (7) (8) (9) (10) (11) (12)

66 Bilag 11 Vibrationsberegninger ˆ Vibrationsanalyse - stødstang ˆ Vibrationsanalyse - ventilfjeder 63

67 Vibrationsanalyse Stødstang restart E AISI1080 d 1.72$10 11 ρd7.8$10 3 ld (1) (2) (3) cd E AISI1080 ρ ω n d $c l (4) (5) fd ω n 2$ rpmdf$ (6) (7)

68 kd md Fjeder (8) (9) ω nf d k m (10) f f d ω nf 2$ rpm f d f f $ (11) (12)

69 Bilag 12 Levetid af lejer på krumtappen ˆ NKI 20/16 ˆ 6305 ˆ NK 14/20 66

70 restart : with CurveFitting : Estimeret levetid for NKI 20/16 Indtast omdrejningshastighed i RPM: n d Indtast den ønskede levetid i timer: ReqLifetime hours d L req d ReqLifetime hours * 60 * n Indtast den radial, tangential og den aksial kraft der virker på lejen: F r d 4000 F t d 0 F a d sqrt F r ^2CF t ^2 : F r total d % 4000 Indtast navnet på lejen og dennes principielle værdier: Bearingd NKI2016 CC d C 0 d f 0 d 12 NKI Indtast p værdi: (kugleleje = 3... rulleleje = 10/3) p d Indtast clearance værdi: X d Værdiet nedenfor burde være det første gæt på et værdi for C når leje skal vælges: L req / 10^6 ^ 1 / 3 * F r total : C first_try d evalf % xpoints d 0.172, 0.345, 0.689, 1.03, 1.38, 2.07, 3.45, 5.17, 6.89 : epoints d 0.19, 0.22, 0.26, 0.28, 0.30, 0.34, 0.38, 0.42, 0.44 : Ypoints d 2.30, 1.99, 1.71, 1.55, 1.45, 1.31, 1.15, 1.04, 1.00 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) h d x / piecewise x!.345,.159c.181 * xk.257 * xk.172 ^3, x!.689,.165c.158 * xk.133 * x K.345 ^2 C0.35e-1 * xk.345 ^3, x! 1.030,.206 C0.79e-1 * xk0.98e-1 * xk.689 ^2 C.114 * xk.689 ^3, x! 1.380,.226C0.52e-1 * xc0.19e-1 * xk1.030 ^2K0.13e-1 * xk1.030 ^3, x! 2.070,.216 C0.61e-1 * x C0.6e-2 * xk1.380 ^2K0.14e-1 * xk1.380 ^3, x! 3.450,.240 C0.49e-1 * xk0.23e-1 * xk2.070 ^2 C0.7e-2 * xk2.070 ^3, x! 5.170,.304 C0.22e-1 * x C0.4e-2 * xk3.450 ^2K0.2e-2 * xk3.450 ^3,.324 C0.19e-1 * xk0.6e-2 * xk5.170 ^2 C0.1e-2

71 * xk5.170 ^3 : g d y / piecewise y!.345, 2.637K1.957 * yc5.508 * yk.172 ^3, y!.689, 2.494K1.462 * y C2.859 * yk.345 ^2K2.832 * yk.345 ^3, y! 1.030, 2.055K.501 * yk0.64e-1 * yk.689 ^2 C.459 * yk.689 ^3, y! 1.380, 1.946K.384 * yc.406 * yk1.030 ^2K.355 * yk1.030 ^3, y! 2.070, 1.768K.231 * y C0.33e-1 * yk1.380 ^2 C0.10e-1 * yk1.380 ^3, y! 3.450, K.170 * y C0.55e-1 * yk2.070 ^2K0.11e-1 * yk2.070 ^3, y! 5.170, 1.436K0.83e-1 * y C0.9e-2 * yk3.450 ^2 C0.1e-2 * yk3.450 ^3, 1.253K0.41e-1 * y C0.16e-1 * yk5.170 ^2K0.3e-2 * y K5.170 ^3 : f 0 * F a / C 0 : evalf % 0. (10) F a / F r total : evalf % 0. e d h f 0 * F a / C if F a / F r total! e then Pd F r total else Pd X * F r total CY* F a end if 4000 Y d g f 0 * F a / C L req / 10^6 ^ 1 / 3 * P : C req d evalf % L 10 d CC / P ^p : evalf % L 10 * 10^6 / n * 60 : Lifetime hours d evalf % if CC! C req then print "Lejen ", Bearing, " opfylder ikke kravet om levetid!" else print "Lejen ", Bearing, " opfylder kravet om levetid!" end if print "Den har levetid på ", Lifetime hours, " stunder." "Lejen ", NKI2016, " opfylder kravet om levetid!" "Den har levetid på ", , " stunder." (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

72 restart : with CurveFitting : Estimeret levetid for 6305 Indtast omdrejningshastighed i RPM: n d Indtast den ønskede levetid i timer: ReqLifetime hours d L req d ReqLifetime hours * 60 * n Indtast den radial, tangential og den aksial kraft der virker på lejen: F r d 7500 F t d 0 F a d sqrt F r ^2CF t ^2 : F r total d % 7500 Indtast navnet på lejen og dennes principielle værdier: Bearingd 6305 CC d C 0 d f 0 d Indtast p værdi: (kugleleje = 3... rulleleje = 10/3) p d 3 3 Indtast clearance værdi: X d Værdiet nedenfor burde være det første gæt på et værdi for C når leje skal vælges: L req / 10^6 ^ 1 / 3 * F r total : C first_try d evalf % xpoints d 0.172, 0.345, 0.689, 1.03, 1.38, 2.07, 3.45, 5.17, 6.89 : epoints d 0.19, 0.22, 0.26, 0.28, 0.30, 0.34, 0.38, 0.42, 0.44 : Ypoints d 2.30, 1.99, 1.71, 1.55, 1.45, 1.31, 1.15, 1.04, 1.00 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) h d x / piecewise x!.345,.159c.181 * xk.257 * xk.172 ^3, x!.689,.165c.158 * xk.133 * x K.345 ^2 C0.35e-1 * xk.345 ^3, x! 1.030,.206 C0.79e-1 * xk0.98e-1 * xk.689 ^2 C.114 * xk.689 ^3, x! 1.380,.226C0.52e-1 * xc0.19e-1 * xk1.030 ^2K0.13e-1 * xk1.030 ^3, x! 2.070,.216 C0.61e-1 * x C0.6e-2 * xk1.380 ^2K0.14e-1 * xk1.380 ^3, x! 3.450,.240 C0.49e-1 * xk0.23e-1 * xk2.070 ^2 C0.7e-2 * xk2.070 ^3, x! 5.170,.304 C0.22e-1 * x C0.4e-2 * xk3.450 ^2K0.2e-2 * xk3.450 ^3,.324 C0.19e-1 * xk0.6e-2 * xk5.170 ^2 C0.1e-2 * xk5.170 ^3 : g d y / piecewise y!.345, 2.637K1.957 * yc5.508 * yk.172 ^3, y!.689, 2.494K1.462 * y

73 C2.859 * yk.345 ^2K2.832 * yk.345 ^3, y! 1.030, 2.055K.501 * yk0.64e-1 * yk.689 ^2 C.459 * yk.689 ^3, y! 1.380, 1.946K.384 * yc.406 * yk1.030 ^2K.355 * yk1.030 ^3, y! 2.070, 1.768K.231 * y C0.33e-1 * yk1.380 ^2 C0.10e-1 * yk1.380 ^3, y! 3.450, K.170 * y C0.55e-1 * yk2.070 ^2K0.11e-1 * yk2.070 ^3, y! 5.170, 1.436K0.83e-1 * y C0.9e-2 * yk3.450 ^2 C0.1e-2 * yk3.450 ^3, 1.253K0.41e-1 * y C0.16e-1 * yk5.170 ^2K0.3e-2 * y K5.170 ^3 : f 0 * F a / C 0 : evalf % 0. (10) F a / F r total : evalf % 0. e d h f 0 * F a / C if F a / F r total! e then Pd F r total else Pd X * F r total CY* F a end if 7500 Y d g f 0 * F a / C L req / 10^6 ^ 1 / 3 * P : C req d evalf % L 10 d CC / P ^p : evalf % L 10 * 10^6 / n * 60 : Lifetime hours d evalf % if CC! C req then print "Lejen ", Bearing, " opfylder ikke kravet om levetid!" else print "Lejen ", Bearing, " opfylder kravet om levetid!" end if print "Den har levetid på ", Lifetime hours, " stunder." "Lejen ", 6305, " opfylder kravet om levetid!" "Den har levetid på ", , " stunder." (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

74 restart : with CurveFitting : Estimeret levetid for NK 14/20 Indtast omdrejningshastighed i RPM: n d Indtast den ønskede levetid i timer: ReqLifetime hours d L req d ReqLifetime hours * 60 * n Indtast den radial, tangential og den aksial kraft der virker på lejen: F r d 3500 F t d 0 F a d sqrt F r ^2CF t ^2 : F r total d % 3500 Indtast navnet på lejen og dennes principielle værdier: Bearingd NK1420 CC d C 0 d f 0 d 12 NK Indtast p værdi: (kugleleje = 3... rulleleje = 10/3) p d Indtast clearance værdi: X d Værdiet nedenfor burde være det første gæt på et værdi for C når leje skal vælges: L req / 10^6 ^ 1 / 3 * F r total : C first_try d evalf % xpoints d 0.172, 0.345, 0.689, 1.03, 1.38, 2.07, 3.45, 5.17, 6.89 : epoints d 0.19, 0.22, 0.26, 0.28, 0.30, 0.34, 0.38, 0.42, 0.44 : Ypoints d 2.30, 1.99, 1.71, 1.55, 1.45, 1.31, 1.15, 1.04, 1.00 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) h d x / piecewise x!.345,.159c.181 * xk.257 * xk.172 ^3, x!.689,.165c.158 * xk.133 * x K.345 ^2 C0.35e-1 * xk.345 ^3, x! 1.030,.206 C0.79e-1 * xk0.98e-1 * xk.689 ^2 C.114 * xk.689 ^3, x! 1.380,.226C0.52e-1 * xc0.19e-1 * xk1.030 ^2K0.13e-1 * xk1.030 ^3, x! 2.070,.216 C0.61e-1 * x C0.6e-2 * xk1.380 ^2K0.14e-1 * xk1.380 ^3, x! 3.450,.240 C0.49e-1 * xk0.23e-1 * xk2.070 ^2 C0.7e-2 * xk2.070 ^3, x! 5.170,.304 C0.22e-1 * x C0.4e-2 * xk3.450 ^2K0.2e-2 * xk3.450 ^3,.324 C0.19e-1 * xk0.6e-2 * xk5.170 ^2 C0.1e-2

75 * xk5.170 ^3 : g d y / piecewise y!.345, 2.637K1.957 * yc5.508 * yk.172 ^3, y!.689, 2.494K1.462 * y C2.859 * yk.345 ^2K2.832 * yk.345 ^3, y! 1.030, 2.055K.501 * yk0.64e-1 * yk.689 ^2 C.459 * yk.689 ^3, y! 1.380, 1.946K.384 * yc.406 * yk1.030 ^2K.355 * yk1.030 ^3, y! 2.070, 1.768K.231 * y C0.33e-1 * yk1.380 ^2 C0.10e-1 * yk1.380 ^3, y! 3.450, K.170 * y C0.55e-1 * yk2.070 ^2K0.11e-1 * yk2.070 ^3, y! 5.170, 1.436K0.83e-1 * y C0.9e-2 * yk3.450 ^2 C0.1e-2 * yk3.450 ^3, 1.253K0.41e-1 * y C0.16e-1 * yk5.170 ^2K0.3e-2 * y K5.170 ^3 : f 0 * F a / C 0 : evalf % 0. (10) F a / F r total : evalf % 0. e d h f 0 * F a / C if F a / F r total! e then Pd F r total else Pd X * F r total CY* F a end if 3500 Y d g f 0 * F a / C L req / 10^6 ^ 1 / 3 * P : C req d evalf % L 10 d CC / P ^p : evalf % L 10 * 10^6 / n * 60 : Lifetime hours d evalf % if CC! C req then print "Lejen ", Bearing, " opfylder ikke kravet om levetid!" else print "Lejen ", Bearing, " opfylder kravet om levetid!" end if print "Den har levetid på ", Lifetime hours, " stunder." "Lejen ", NK1420, " opfylder kravet om levetid!" "Den har levetid på ", , " stunder." (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

76 Bilag 13 Smøring ˆ Minimum olie-lm tykkelse 73

77 restart : Minimum olie-film tykkelse Knast-knastfølger Den følgende formel kan bruges for at finde den minimal oliefilmtykkelse: h min d 1.806$ w z K0.128 η 0 $u $ξ $R x hvor wz er den normal påførte kraft N w z d 1225 Der bruges data fra en mineral gear olie ξ R x w z η 0 u η0 er den absolut viskositet for den specifikke olietype ved p=0 og konstant temperature N $ η 0 d u er overfladens hastighed i x-retningen, (ua+ub)/2 u d 2 ξ er tryk-viskositet koefficienten for den specifikke olietype ξd 2$10 K Rx er den effektive radius i x-retningen m : R x d Minimum olie-film tykkelse findes til at være m h min 2 m s : m 2 N : Minimum olie-film tykkelse, udtykt ved micrometre: % $ Den krævede ruhed, Rq, for at opnå elastohydronynamisk smørring (3 < λ < 10) findes [micrometre]: % solve = 3, R q 2 $R q s m 2 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

78 Bilag 14 ANSYS-Vippearm 75

79 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 1 of Project Author Michael Oftedal og Helgi Gudbjartsson Subject Udvikling af ventilsystem til 2-takts forbrændingsmotor Prepared for Afgangsprojekt First Saved Friday, January 22, 2010 Last Saved Tuesday, January 26, 2010 Product Version 11.0 SP1 Release

80 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 2 of Contents Model Geometry VIPPERARM_2 Mesh Refinement Static Structural Analysis Settings Loads Solution Material Data Units Model Geometry Solution Information Results Convergence Max Equivalent Stress Results Max Shear Stress Results Low alloy steel, AISI 4340 TABLE 1 Unit System Metric (mm, kg, N, C, s, mv, ma) Angle Degrees Rotational Velocity rad/s TABLE 2 Model > Geometry Object Name Geometry State Fully Defined Definition E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe Source ANSYS\Workbench Vippearm 22_01_10\vipperarm_2.prt.1 Type ProEngineer Length Unit Millimeters Element Control Program Controlled Display Style Part Color Bounding Box Length X 76,336 mm Length Y 17,54 mm Length Z 10, mm Properties Volume 5119,3 mm³ Mass 3,9931e-002 kg Statistics Bodies 1 Active Bodies 1 Nodes

81 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 3 of Elements Preferences Import Solid Bodies Yes Import Surface Bodies Yes Import Line Bodies Yes Parameter Processing Yes Personal Parameter Key DS CAD Attribute Transfer No Named Selection Processing No Material Properties Transfer No CAD Associativity Yes Import Coordinate Systems No Reader Save Part File No Import Using Instances Yes Do Smart Update No Attach File Via Temp File No Analysis Type 3-D Mixed Import Resolution None Enclosure and Symmetry Processing Yes TABLE 3 Model > Geometry > Parts Object Name VIPPERARM_2 State Meshed Graphics Properties Visible Yes Transparency 1 Definition Suppressed No Material Low alloy steel, AISI 4340 Stiffness Behavior Flexible Nonlinear Material Effects No Bounding Box Length X 76,336 mm Length Y 17,54 mm Length Z 10, mm Properties Volume 5119,3 mm³ Mass 3,9931e-002 kg Centroid X -4,8408 mm Centroid Y 3,6124 mm Centroid Z 2,0415e-006 mm Moment of Inertia Ip1 0,94458 kgmm² Moment of Inertia Ip2 16,509 kgmm² Moment of Inertia Ip3 17,079 kgmm² Statistics Nodes Elements

82 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 4 of Mesh TABLE 4 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance 0 Advanced Relevance Center Coarse Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing Low Transition Fast Statistics Nodes Elements TABLE 5 Model > Mesh > Mesh Controls Object Name Refinement State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 150 Faces Definition Suppressed No Refinement 1 FIGURE 1 Model > Mesh > Figure

83 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 5 of Static Structural TABLE 6 Model > Analysis Object Name Static Structural State Fully Defined Definition Physics Type Structural Analysis Type Static Structural Options Reference Temp 22, C TABLE 7 Model > Static Structural > Analysis Settings Object Name Analysis Settings State Fully Defined Step Controls Number Of Steps 1, Current Step Number 1, Step End Time 1, s Auto Time Stepping Program Controlled Solver Controls Solver Type Program Controlled Weak Springs Program Controlled

84 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 6 of Large Deflection Inertia Relief Force Convergence Moment Convergence Displacement Convergence Rotation Convergence Line Search Calculate Stress Calculate Strain Calculate Results At Solver Files Directory Future Analysis Save ANSYS db Delete Unneeded Files Nonlinear Solution Off Off Nonlinear Controls Program Controlled Program Controlled Program Controlled Program Controlled Program Controlled Output Controls Yes Yes All Time Points Analysis Data Management E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe ANSYS\Workbench Vippearm 22_01_10\vipperarm_2 Simulation Files\Static Structural\ None No Yes No FIGURE 2 Model > Static Structural > Figure

85 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 7 of TABLE 8 Model > Static Structural > Loads Object Name Fixed Support Force Force 2 State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 6 Faces 1 Face Definition Type Fixed Support Force Suppressed No Define By Components X Component 0, N (ramped) Y Component 1094, N (ramped) 532, N (ramped) Z Component 0, N (ramped) FIGURE 3 Model > Static Structural > Force FIGURE 4 Model > Static Structural > Force 2

86 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 8 of Solution TABLE 9 Model > Static Structural > Solution Object Name Solution State Solved Adaptive Mesh Refinement Max Refinement Loops 7, Refinement Depth 3, TABLE 10 Model > Static Structural > Solution > Solution Information Object Name Solution Information State Solved Solution Information Solution Output Solver Output Newton-Raphson Residuals 0 Update Interval 2,5 s Display Points All TABLE 11 Model > Static Structural > Solution > Results Object Name Equivalent Stress Maximum Shear Stress Total Deformation State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Equivalent (von-mises) Stress Maximum Shear Stress Total Deformation Display Time End Time Results Minimum 0,33319 MPa 0,19046 MPa 0, mm Maximum 142,47 MPa 73,346 MPa 5,5381e-002 mm

87 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 9 of Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 12 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergences Object Name Convergence State Solved Definition Type Maximum Allowable Change 1, % Results Last Change 0,27079 % Converged Yes FIGURE 5 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergence Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergence Equivalent Stress (MPa) Change (%) Nodes Elements 1 140, ,08 1, ,47 0, FIGURE 6 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Figure

88 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 10 of FIGURE 7 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Figure 2

89 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 11 of TABLE 13 Model > Static Structural > Solution > Stress Safety Tools Object Name Max Equivalent Stress State Solved Definition Theory Max Equivalent Stress Stress Limit Type Tensile Yield Per Material TABLE 14 Model > Static Structural > Solution > Max Equivalent Stress > Results Object Name Safety Factor Safety Margin State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Safety Factor Safety Margin Display Time End Time Results Minimum 5,4048 4,4048 Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 15 Model > Static Structural > Solution > Stress Safety Tools

90 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 12 of Material Data Low alloy steel, AISI 4340 Object Name Max Shear Stress State Solved Definition Theory Max Shear Stress Factor 0,5 Stress Limit Type Tensile Yield Per Material TABLE 16 Model > Static Structural > Solution > Max Shear Stress > Results Object Name Safety Factor Safety Margin State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Safety Factor Safety Margin Display Time End Time Results Minimum 5,2491 4,2491 Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 17 Low alloy steel, AISI 4340 > Constants Structural Young's Modulus 2,05e+005 MPa Poisson's Ratio 0,285 Density 7,8e-006 kg/mm³ Thermal Expansion 0, 1/ C Tensile Yield Strength 770, MPa Compressive Yield Strength 770, MPa Tensile Ultimate Strength 865, MPa Compressive Ultimate Strength 940, MPa

91 Bilag 15 ANSYS-krumtap 88

92 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 1 of Project Author Michael Oftedal & Helgi Guðbjartsson Subject Udvikling af ventilsystem til 2-takts forbrændingsmotor Prepared for Afgangsprojekt First Saved Wednesday, January 20, 2010 Last Saved Saturday, January 23, 2010 Product Version 11.0 SP1 Release

93 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 2 of Contents Model Geometry KRUMTAPPEN_SUBMODEL Mesh Mesh Controls Static Structural Analysis Settings Loads Solution Solution Information Results Convergence Max Equivalent Stress Results Max Shear Stress Results Material Data GGG-70 Units Model Geometry TABLE 1 Unit System Metric (mm, kg, N, C, s, mv, ma) Angle Degrees Rotational Velocity rad/s TABLE 2 Model > Geometry Object Name Geometry State Fully Defined Definition Source E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe ANSYS\19_01_10\Workbench Krumtap Submodel\krumtappen_submodel.prt.2 Type ProEngineer Length Unit Millimeters Element Control Program Controlled Display Style Part Color Bounding Box Length X 34, mm Length Y 63,023 mm Length Z 71,3 mm Properties Volume mm³ Mass 0,34547 kg Statistics Bodies 1 Active Bodies 1 Nodes 73072

94 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 3 of Elements Preferences Import Solid Bodies Yes Import Surface Bodies Yes Import Line Bodies Yes Parameter Processing Yes Personal Parameter Key DS CAD Attribute Transfer No Named Selection Processing No Material Properties Transfer No CAD Associativity Yes Import Coordinate Systems No Reader Save Part File No Import Using Instances Yes Do Smart Update No Attach File Via Temp File No Analysis Type 3-D Mixed Import Resolution None Enclosure and Symmetry Yes Processing TABLE 3 Model > Geometry > Parts Object Name KRUMTAPPEN_SUBMODEL State Meshed Graphics Properties Visible Yes Transparency 1 Definition Suppressed No Material GGG-70 Stiffness Behavior Flexible Nonlinear Material Effects No Bounding Box Length X 34, mm Length Y 63,023 mm Length Z 71,3 mm Properties Volume mm³ Mass 0,34547 kg Centroid X 6,0405e-005 mm Centroid Y 6,0806 mm Centroid Z 4,9654 mm Moment of Inertia Ip1 167,01 kgmm² Moment of Inertia Ip2 147,99 kgmm² Moment of Inertia Ip3 59,967 kgmm²

95 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 4 of Statistics Nodes Elements Mesh TABLE 4 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance 0 Advanced Relevance Center Fine Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing High Transition Program Controlled Statistics Nodes Elements TABLE 5 Model > Mesh > Mesh Controls Object Name Face Sizing Refinement State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 31 Faces 10 Faces Definition Suppressed No Type Element Size Element Size 10, mm Edge Behavior Curv/Proximity Refinement Refinement 1 FIGURE 1 Model > Mesh > Figure

96 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 5 of Static Structural TABLE 6 Model > Analysis Object Name Static Structural State Fully Defined Definition Physics Type Structural Analysis Type Static Structural Options Reference Temp 22, C TABLE 7 Model > Static Structural > Analysis Settings Object Name Analysis Settings State Fully Defined Step Controls Number Of Steps 1, Current Step Number 1, Step End Time 1, s Auto Time Stepping Program Controlled Solver Controls Solver Type Program Controlled Weak Springs Program Controlled

97 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 6 of Large Deflection Inertia Relief Force Convergence Moment Convergence Displacement Convergence Rotation Convergence Line Search Calculate Stress Calculate Strain Calculate Results At Solver Files Directory Future Analysis Save ANSYS db Delete Unneeded Files Nonlinear Solution Off Off Nonlinear Controls Program Controlled Program Controlled Program Controlled Program Controlled Program Controlled Output Controls Yes Yes All Time Points Analysis Data Management E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe ANSYS\Workbench Krumtap 22_01_10\krumtappen Simulation Files\Static Structural\ Prestressed analysis Yes Yes No FIGURE 2 Model > Static Structural > Figure

98 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 7 of TABLE 8 Model > Static Structural > Loads Object Name Bearing Load Fixed Support State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 2 Faces 1 Face Definition Define By Components Type Bearing Load Fixed Support X Component 0, N Y Component -4000, N Z Component 0, N Suppressed No FIGURE 3 Model > Static Structural > Bearing Load Solution TABLE 9 Model > Static Structural > Solution Object Name Solution State Solved Adaptive Mesh Refinement Max Refinement Loops 7, Refinement Depth 2, TABLE 10 Model > Static Structural > Solution > Solution Information Object Name Solution Information State Solved Solution Information

99 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 8 of Solution Output Solver Output Newton-Raphson Residuals 0 Update Interval 2,5 s Display Points All TABLE 11 Model > Static Structural > Solution > Results Object Name Equivalent Stress Maximum Shear Stress Total Deformation State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Equivalent (von-mises) Stress Maximum Shear Stress Total Deformation Display Time End Time Results Minimum 2,2622e-002 MPa 1,2601e-002 MPa 0, mm Maximum 227,78 MPa 126,03 MPa 0,18153 mm Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 12 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergences Object Name Convergence State Solved Definition Type Maximum Allowable Change 1, % Results Last Change 0,59497 % Converged Yes FIGURE 4 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergence

100 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 9 of Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergence Equivalent Stress (MPa) Change (%) Nodes Elements 1 214, ,84 3, ,43 1, ,78 0, FIGURE 5 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Figure Von Mises stress

101 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 10 of FIGURE 6 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Figure 2

102 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 11 of TABLE 13 Model > Static Structural > Solution > Stress Safety Tools Object Name Max Equivalent Stress State Solved Definition Theory Max Equivalent Stress Stress Limit Type Tensile Yield Per Material TABLE 14 Model > Static Structural > Solution > Max Equivalent Stress > Results Object Name Safety Factor Safety Margin State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Safety Factor Safety Margin Display Time End Time Results Minimum 1,8263 0,8263 Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 15 Model > Static Structural > Solution > Stress Safety Tools

103 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 12 of Material Data GGG-70 Object Name Max Shear Stress State Solved Definition Theory Max Shear Stress Factor 0,5 Stress Limit Type Tensile Yield Per Material TABLE 16 Model > Static Structural > Solution > Max Shear Stress > Results Object Name Safety Factor Safety Margin State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Safety Factor Safety Margin Display Time End Time 1, s Results Minimum 1,6504 0,65042 Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 17 GGG-70 > Constants Structural Young's Modulus 1,72e+005 MPa Poisson's Ratio 0,27 Density 7,15e-006 kg/mm³ Tensile Yield Strength 416, MPa Compressive Yield Strength 425, MPa Tensile Ultimate Strength 700, MPa Compressive Ultimate Strength 480, MPa

104 Bilag 16 ANSYS-stødstang 101

105 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 1 of Project Author Michael Oftedal & Helgi Guðbjartsson Subject Udvikling af ventilsystem til 2-takts forbrændingsmotor Prepared for Afgangsprojekt First Saved Saturday, January 23, 2010 Last Saved Thursday, February 11, 2010 Product Version 11.0 SP1 Release

106 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 2 of Contents Model Geometry STOEDSTANG Mesh Refinement Static Structural Analysis Settings Loads Solution Solution Information Results Max Equivalent Stress Results Max Shear Stress Results Linear Buckling Initial Condition Analysis Settings Solution Solution Information Total Deformation Material Data Carbon steel, AISI 1080 annealed Units Model Geometry TABLE 1 Unit System Metric (mm, kg, N, C, s, mv, ma) Angle Degrees Rotational Velocity rad/s Object Name State Source Type Length Unit Element Control Display Style Length X Length Y Length Z Volume TABLE 2 Model > Geometry Geometry Fully Defined Definition E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe ANSYS\Workbench Stødstang 23_01_10\STOEDSTANG.PRT.1 ProEngineer Millimeters Program Controlled Part Color Bounding Box 159,48 mm 5,4706 mm 5,4706 mm Properties 2535,2 mm³

107 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 3 of Mass 1,9775e-002 kg Statistics Bodies 1 Active Bodies 1 Nodes Elements Preferences Import Solid Bodies Yes Import Surface Bodies Yes Import Line Bodies Yes Parameter Processing Yes Personal Parameter Key DS CAD Attribute Transfer No Named Selection Processing No Material Properties Transfer No CAD Associativity Yes Import Coordinate Systems No Reader Save Part File No Import Using Instances Yes Do Smart Update No Attach File Via Temp File No Analysis Type 3-D Mixed Import Resolution None Enclosure and Symmetry Processing Yes TABLE 3 Model > Geometry > Parts Object Name STOEDSTANG State Meshed Graphics Properties Visible Yes Transparency 1 Definition Suppressed No Material Carbon steel, AISI 1080 annealed Stiffness Behavior Flexible Nonlinear Material Effects Yes Bounding Box Length X 159,48 mm Length Y 5,4706 mm Length Z 5,4706 mm Properties Volume 2535,2 mm³ Mass 1,9775e-002 kg Centroid X 80,471 mm Centroid Y 8,4759e-017 mm Centroid Z 2,5831e-017 mm Moment of Inertia Ip1 4,8271e-002 kgmm² Moment of Inertia Ip2 40,978 kgmm²

108 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 4 of Moment of Inertia Ip3 40,978 kgmm² Statistics Nodes Elements Mesh TABLE 4 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance 0 Advanced Relevance Center Coarse Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing Low Transition Fast Statistics Nodes Elements TABLE 5 Model > Mesh > Mesh Controls Object Name Refinement State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 10 Faces Definition Suppressed No Refinement 2 FIGURE 1 Model > Mesh > Figure

109 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 5 of Static Structural TABLE 6 Model > Analysis Object Name Static Structural State Fully Defined Definition Physics Type Structural Analysis Type Static Structural Options Reference Temp 22, C TABLE 7 Model > Static Structural > Analysis Settings Object Name Analysis Settings State Fully Defined Step Controls Number Of Steps 1, Current Step Number 1, Step End Time 1, s Auto Time Stepping Program Controlled Solver Controls Solver Type Program Controlled Weak Springs Program Controlled

Udarbejdet af maskiningeniørstuderende Marianne Gudnor

Udarbejdet af maskiningeniørstuderende Marianne Gudnor aug. 008 Udarbejdet af maskiningeniørstuderende Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Formål...3 Manuelle beregninger...6 The radius of circular area of contact, a...6 The maximum compressive stress, σ...7

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Appendix Danmarks Tekniske Universitet Projektnummer S 11-010

Appendix Danmarks Tekniske Universitet Projektnummer S 11-010 Bachelor projekt Appendix Danmarks Tekniske Universitet Projektnummer S 11-010 Analyse af gitterkuppel Appendix A Jeanette Brender Jesper Sørensen Appendix A - Kuplens geometri Geometrien af den i opgaven

Læs mere

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 FØR I BEGYNDER......1 ACCUDRAW...2 ROTATE VIEW...2 ROTATE ELEMENT...2 ANDRE NYE ACCUDRAW SHORTCUTS...2 SHORTCUTS...3 DE VIGTIGSTE...3 CTRL OG EN FUNKTIONSTAST

Læs mere

Tips og Tricks. Erik Wendelboe Nielsen Christian Woergaard. econocap. PTC/USER 2012 - Fredericia

Tips og Tricks. Erik Wendelboe Nielsen Christian Woergaard. econocap. PTC/USER 2012 - Fredericia Tips og Tricks Erik Wendelboe Nielsen Christian Woergaard Agenda 1: Brugerflade 2: Rounds 3: Annotations Features 4: Sheetmetal 5: UDF 6: Point Pattern 7: Extrude Add/Remove Material 8: Save 9: Drawing

Læs mere

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK kæde og tilbehør Indhold Kæde DIN 5685C Kæde DIN 766A Kæder og komponenter Nødled Pladelås BG-SS bøjlewirelås karabinhage kovs kædesling masterlinks Chain and Accessories Index Chain DIN 5685C Chain DIN

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 25. oktober 2013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Sortering fra A-Z Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Det er for svært Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å?

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Standard 2-takt dieselmotor med turbo og intercooler

Standard 2-takt dieselmotor med turbo og intercooler Standard 2-takt dieselmotor med turbo og intercooler Deffinitioner M 10 6 Atmosfærisk luft egenskaber (midlertidig) c p 1010 c kgk v 719.2 kgk c p κ 1.404 R c i c p c v 290.8 v kgk Hentet fra EES - T_1

Læs mere

Informationsteknologi Datamatgrafik Metafil til lagring og overførsel af billedbeskrivelsesinformation Del 1: Funktionel beskrivelse

Informationsteknologi Datamatgrafik Metafil til lagring og overførsel af billedbeskrivelsesinformation Del 1: Funktionel beskrivelse Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 8632-1/Corr. 2 1. udgave 2007-11-20 Informationsteknologi Datamatgrafik Metafil til lagring og overførsel af billedbeskrivelsesinformation Del 1: Funktionel beskrivelse

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 4. november 013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Autodesk Simulation. Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S

Autodesk Simulation. Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S Autodesk Simulation Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S Why Autodesk Simulation? A Comprehensive Portfolio of Solutions Mechanical Computational Fluid Dynamics Structural Plastics

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 14496-4/Corr. 3 + CD-rom 1. udgave 2007-11-22 Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Information technology Coding of audio-visual

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are max values of the lifting methods shown. SF 1-gr. kæde

Læs mere

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES -24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES Kompakt elektrisk kædetalje til løft fra 63 til.000. - Løftekapacitet 63 til.000. - Standard løftehøjde 4 m. - Kontrolkabel 3 m. - To løftehastigheder.

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Vi ska ha det vand vi kan drikke

Vi ska ha det vand vi kan drikke Hjertelig velkommen til Seminar 8. december 2015 Vi ska ha det vand vi kan drikke Rent Smage godt Ud af hanen Med kloak der tager sig af spildet - og med rimelig afgift 2015 Marstrand Innovation A/S 2

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are max values of the lifting methods shown. SF 1-gr. kæde

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG: Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG:  Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B PROJEKT 3 The Design Diaries LINK TIL BLOG: http://mbsgraphic.dk/blog/ Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B 1 INDHOLDS- FORTEGNELSE HVEM ER BLOGGERNE? 3 USE CASE 4 ATTRIBUT TABEL 5 PHP CODE

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Projekt DATA step view

Projekt DATA step view Projekt DATA step view Af Louise Beuchert Formål Formålet med dette projekt, er at sammenligne tid/ressourcekonsekvenser ved at køre SASjobs på data hentet som henholdsvis en fysisk kopi af data filen

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU målet

Undervisningsmateriale til AMU målet -1- Undervisningsmateriale til AMU målet 47 317 Titel. Dimensionering og bevægelsessimulering. Varighed. 3 dage. Mål. Deltagerne kan i et relevant 3D Cad program påføre en konstruktion de fysiske påvirkninger,

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

Rustfri langleddet kæde / Stainless Steel Long Link Chain. Rustfri kortleddet kæde / Stainless Steel Short Link Chain

Rustfri langleddet kæde / Stainless Steel Long Link Chain. Rustfri kortleddet kæde / Stainless Steel Short Link Chain langleddet kæde / Steel Long Link Chain Langleddet kæde. Din 766 - Aisi 316. Long link chain. Din 766 - Aisi 316. Not for lifting purposes. Varenr. / Stock no. Størrelse / Size mm d mm c mm b mm Vægt /

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Sjækel, Green Pin G-4161 Shackle, Green Pin G-4161. Sjækel, Green Pin standard G-4163 / Shackle, Green Pin Standard G-4163.

Sjækel, Green Pin G-4161 Shackle, Green Pin G-4161. Sjækel, Green Pin standard G-4163 / Shackle, Green Pin Standard G-4163. Sjækel, Green Pin G-4161 Shackle, Green Pin G-4161 Krop og pin fremstillet af højstyrke stål klasse 6 og hærdet. Finish: varmgalvaniseret. Temperaturområde: -20 C op til +200 C. Skruepin type H. Sikkerhedsfaktor

Læs mere

Sjækler. Shackles. Indhold CERTEX sjækler Crosby sjækler Green Pin sjækler Sjækler. Index CERTEX Shackles Crosby Shackles Green Pin Shackles Shackles

Sjækler. Shackles. Indhold CERTEX sjækler Crosby sjækler Green Pin sjækler Sjækler. Index CERTEX Shackles Crosby Shackles Green Pin Shackles Shackles Indhold CERTEX sjækler Crosby sjækler Green Pin sjækler Shackles Index CERTEX Shackles Crosby Shackles Green Pin Shackles Shackles CROSBY sjækel G-209 / CROSBY Shackle G-209 Tilbage / Back Sænksmedet stålsjækel.

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Første Studieår AALBORG UNIVERSITET Arkitektur Og Design MATEMATIK OG FORM

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Første Studieår AALBORG UNIVERSITET Arkitektur Og Design MATEMATIK OG FORM Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Første Studieår AALBORG UNIVERSITET Arkitektur Og Design MATEMATIK OG FORM 27 April 2012 - Lecture 4 (in English) Vector operations in Grasshopper Group 1 8:15-9:15

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Praktisk anvendelse af. Rikard Skov & Per Grud cp test a/s

Praktisk anvendelse af. Rikard Skov & Per Grud cp test a/s Praktisk anvendelse af stødb dbølgemålingerlinger Rikard Skov & Per Grud cp test a/s Præsentationens hovedpunkter Lidt teori Dokumentation af pælefundering Stødbølgemålinger eller PDA-målinger Modellering

Læs mere

Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser

Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser Dansk standard DS/ISO 594-2 1. udgave 1992-01-21 Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser Conical fittings with a 6% (Luer)

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

Informationsteknologi. Brugersystemets grænseflader og symboler. Ikonsymboler og funktioner. Del 6: Aktionsikoner

Informationsteknologi. Brugersystemets grænseflader og symboler. Ikonsymboler og funktioner. Del 6: Aktionsikoner Dansk Standard DS/ISO/IEC 11581-6 Godkendelsesblad 1. udgave Godkendt:1999-12-07 Informationsteknologi. Brugersystemets grænseflader og symboler. Ikonsymboler og funktioner. Del 6: Aktionsikoner Information

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680 HT Kit Solar Basic Dansk Quickguide System effektivitet 2 Dansk Quickguide I-V Kurvetest uden remote enhed 4 Dansk Quickguide I-V Kurvetest med remote enhed 6 Forklarende skema over tekniske betegnelser

Læs mere