INDHOLD 1. Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD 1. Bilag 19 123"

Transkript

1

2

3 Indhold Bilag 1 2 Bilag 2 4 Bilag 3 9 Bilag 4 22 Bilag 5 27 Bilag 6 38 Bilag 7 42 Bilag 8 46 Bilag 9 49 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag ii

4 INDHOLD 1 Bilag

5 Bilag 1 Projektbeskrivelse 2

6 9. februar 2010 PK Afgangsprojektbeskrivelse for Michael Oftedal, s053834, Helgi Gudbjartsson, s Udvikling af ventilsystem til 2-takts forbrændingsmotor. Development of a valve system for a 2-stroke combustion engine. Til DTU s øko-bil projekt ønskes udviklet en 2-taktsmotor. Følgende teoretiske problemstillinger ønskes behandlet: 1. Litteraturstudium om opbygningsprincipper for ventilmekanismer. 2. Teoretiske modeller. En generel matematisk model til analyse ventilmekanismens bevægelse opbygges. En generel model der beskriver kraftforløbet i ventilmekanismen opstilles. 3. Et forslag til motorens opbygning udarbejdes. 4. Ventilmekanismen detailkonstrueres og tilpasses den udformning af motoren som er givet under pkt. 3. Konstruktionsarbejdet udføres i Pro/Engineer, og fremstillingsgrundlaget for alle relevante delkomponenter udarbejdes i form af bearbejdningstegninger. 5. Ventilmekanismens kritiske komponenter dimensioneres mht. relevante kriterier om f.eks. levetid, maximalt tilladelig spænding, deformation etc. 6. Centrale elementers styrkeforhold analyseres vha. FEM. Projektet afleveres den 12. februar Med venlig hilsen Peder Klit MEK DTU Kim Rene Hansen MEK DTU Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion Administrationen Studentertorvet DTU - Bygning 101E 2800 Kgs. Lyngby Tlf Tlf dir Fax VAT reg. Nr.:

7 Bilag 2 Løftekurve for Polynomium knast 4

8 restart : with plots : Forskydning: sdθ/l$ 10$ Hastighed: D s : vd % Acceleration: D v : a d % Jerk: D a : jd % θ β Polynomium knastkurve 3 K15$ 4 5 θ θ C6$ β β 10 θ 3 θ/l K 15 θ θ/l θ/l θ/l β 3 30 θ 2 β 3 60 θ β 3 β 4 4 K 60 θ 3 β 4 K 180 θ 2 β 4 60 β 3 K 360 θ β 4 C 6 θ 5 β 5 C 30 θ 4 β 5 C 120 θ 3 β 5 C 360 θ 2 β 5 Knastens løftehøjde m : L d Motorens max omdrejningshastighed RPM : n d Knastens arbejdsvinkel (fra løftekurvens start til slut) grader φd Det ønskede dwell periode er: Dwd20 20 Motorens omdrejningshastighed ωd 2 $π$n 60 : evalf % rad s : Omdrejningshastighed for knastens samlede løftekurve ω$ 360 φ : evalf % rad s : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9 Vinkelen for halvdelen af løftekurven rad : φ 2 K Dw $π 2 βd π plot s, 0..β (10) (11) (12) plot v, 0..β plot a, 0..β

10 K0.01 K0.02 plot j, 0..β K0.1 Maximum accelerationen findes: solve j θ = 0,θ xd % 2 zd %% 1 Max accelerationen udtrykt i , (13) (14) (15)

11 a x : evalf %..og derfor er max accelerationen i m rad 2 : m s 2 : % $ω 2 : evalf % Forholdet mellem accelerationen på flank og næse: a z : evalf % a x Knastens geometriske udforming findes ved at gange beta værdi med 0.05 til 1.0 og indsætte i s: 5 s 18 π $0.05 : evalf % $ (16) (17) (18) (19)

12 Bilag 3 Kraftligevægt ˆ Frit legeme diagram: - Kraftligevægt - Nedadgående stødstang & opadgående ventil ˆ Frit legeme diagram: - Kraftligevægt - Opadgående stødstang & nedadgående ventil 9

13

14 restart : Kraftligevægt Nedadgående stødstang - Opadgående ventil Vippearmsforhold bestemmes for en vippearm med 68.9 mm mellem kontaktpunkterne: Le 1 d Le 2 d KLe (2) Masseinertimoment omkring vippearmen fås fra Pro/E og er afhængigt af vippearmsforholdet: if Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inerti d e-05 else 0 end if Knastens maksimum løftehøjde er: Le 1 Hd $ Le Polynomium: sdθ/h$ 10$ D s : vd % D v : a d % D a : jd % θ β θ θ K15$ C6$ β β 10 θ 3 θ/h K 15 θ θ/h θ/h θ/h β 3 30 θ 2 β 3 60 θ β 3 β 4 4 K 60 θ 3 β 4 K 180 θ 2 β 4 60 β 3 K 360 θ β 4 C 6 θ 5 β 5 C 30 θ 4 β 5 C 120 θ 3 β 5 C 360 θ 2 β 5 (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Motorens max omdrejningshastighed RPM : n d Knastens arbejdsvinkel (fra løftekurvens start til slut) grader (9)

15 φd 120 Det ønskede dwell periode er: Dwd (10) (11) Motorens omdrejningshastighed ωd 2 $π$n 60 : evalf % rad s : Omdrejningshastighed for knastens samlede løftekurve ω$ 360 φ : evalf % Vinkelen for halvdelen af løftekurven rad : φ 2 K Dw $π 2 βd π rad s : (12) (13) (14) (15) solve j θ = 0,θ yd % 2 Max accelerationen a y : evalf % m rad 2 :..og derfor er max accelerationen a knast d % $ω 2 : evalf % , m s 2 : (16) (17) (18) (19) (20) Den krævede løfte for ventilen: x ventil d Systemets ækvivalent masse (set fra ventil-siden): (21)

16 m eq d m ventilside C J 1 L 2 $L 2 Cm knastside $ m stang d m ventil d m vippe d m kf d m fjeder d m fjederskive d m laasering d J 1 d e-05 J 2 d e-06 Rd0.02 L 1 d Le 1 L 2 d Le 2 F v0 d 0.05 L 1 L 2 2 m ventilside C J 1 2 L C m knastside L L (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) m ventilside d m ventil C m fjeder 3 m knastside d J 2 Cm fjederskive C2$m laasering (36) R 2 Cm stang (37) α 1 d a knast L 1

17 π 2 α 2 d a knast R π 2 Den ækvivalent masse bliver således: m eq Ventilens acceleration findes: a ventil dα 1 $L 2 Kraften som fjederen skal kunne yde: a ventil $m eq simplify units π π 2 (38) (39) (40) (41) (42) Minimum fjederkonstant findes: k fjeder d % x ventil : evalf % Momentligevægt om vippearm f+: vadf v1 $L 2 KJ 1 $α 1 Kg$L 1 = (43) solve va, g : g d % F v1 K π 2 K0.027 g = F v1 K Den maksimum kraft der virker på vippearmens L1 arm under ventillukning er: simplify units Momentligevægt om knastfølger f+: kfdf kn2 $RKF kn1 $RKJ 2 $α 2 = 0 solve kf, F kn2 : F kn2 d % Kraftligevægt for stødstang +: std F kn2 KF kn3 Cm stang $a knast = 0 solve st, F kn3 : F kn3 d % F v1 K F kn2 K0.02 F kn1 K π 2 = 0 F kn1 C F kn1 C KF kn3 C π 2 = CF kn1 (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)

18 Kraftligevægt for ventil +: vedkm ventil $a ventil KF v1 Ck fjeder $x ventil CF v0 = 0 solve ve, F v1 : F v1 d % Momentligevægt om vippearm f+: vadf v1 $L 2 CJ 1 $α 1 KF kn3 $L 1 = 0 Alle kræfterne i systemet kendes nu: solve va, F kn1 : F kn1 d % F kn2 F kn3 F v π 2 KF v1 C0.05 = C π 2 K0.027 F kn1 = Den oprindelige momentligevægt om vippearmen burde nu give 0 (eller tæt på): F v1 $L 2 CJ 1 $α 1 KF kn3 $L 1 : evalf % (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58)

19

20 restart : Kraftligevægt Opadgående stødstang - Nedadgående ventil Vippearmsforhold bestemmes for en vippearm med 68.9 mm mellem kontaktpunkterne: Le 1 d Le 2 d KLe Fjederkonstanten fås fra den første kraftligevægt: k fjeder d (3) Masseinertimoment omkring vippearmen fås fra Pro/E og er afhængigt af vippearmsforholdet: if Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inertid e-05 elif Le 1 = then inerti d e-05 else 0 end if Knastens maksimum løftehøjde er: Le 1 Hd $ Le 2 sdθ/h$ 10$ D s : vd % D v : a d % D a : jd % θ β 3 K15$ θ θ C6$ β β 10 θ 3 θ/h K 15 θ 4 θ/h θ/h θ/h β 3 30 θ 2 β 3 60 θ β 3 β 4 K 60 θ 3 β 4 K 180 θ 2 β 4 60 β 3 K 360 θ β 4 Motorens max omdrejningshastighed RPM : C 6 θ 5 β 5 C 30 θ 4 β 5 C 120 θ 3 β 5 C 360 θ 2 β 5 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

21 n d Knastens arbejdsvinkel (fra løftekurvens start til slut) grader φd Det ønskede dwell periode er: Dwd0 0 (10) (11) (12) Motorens omdrejningshastighed ωd 2 $π$n 60 : evalf % rad s : Omdrejningshastighed for knastens samlede løftekurve ω$ 360 φ : evalf % Vinkelen for halvdelen af løftekurven rad : φ 2 K Dw $π 2 βd π rad s : (13) (14) (15) (16) solve j θ = 0,θ yd % 2 Max accelerationen a y : evalf % m rad 2 :..og derfor er max accelerationen a knast d % $ω 2 : evalf % , m s 2 : (17) (18) (19) (20) (21)

22 m eq d m knastside C J 1 L 2 2 Cm ventilside $ L 2 L 1 m stang d m ventil d m vippe d m kf d m fjeder d m fjederskive d m laasering d m knastside C J 1 2 L C m ventilside L L (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) J 1 d e-05 J 2 d e-06 Rd0.02 L 1 d Le 1 L 2 d Le 2 F v0 d 0.05 m ventilside d m ventil C m fjeder 3 m knastside d J Cm fjederskive C2$m laasering (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) R 2 Cm stang (37)

23 α 1 d a knast L π 2 (38) α 2 d a knast R π 2 a ventil dα 1 $L 2 x ventil d Den ækvivalent masse bliver således: m eq π (39) (40) (41) (42) Momentligevægt om knastfølger f+: kfdf kn2 $RKF kn1 $RCJ 2 $α 2 = 0 solve kf, F kn2 : F kn2 d % Kraftligevægt for stødstang +: std F kn2 KF kn3 Km stang $a knast = 0 solve st, F kn3 : F kn3 d % 0.02 F kn2 K0.02 F kn1 C π 2 = 0 F kn1 K F kn1 K KF kn3 K π 2 = 0 K CF kn1 Kraftligevægt for ventil +: vedm ventil $a ventil KF v1 Ck fjeder $x ventil CF v0 = 0 solve ve, F v1 : F v1 d % Momentligevægt om vippearm f+: vadf v1 $L 2 CJ 1 $α 1 KF kn3 $L 1 = 0 Alle kræfterne i systemet kendes nu. solve va, F kn1 : F kn1 d % F kn π 2 KF v1 C = C π 2 K0.027 F kn1 = (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51)

24 F kn3 F v Den oprindelige momentligevægt om vippearmen burde nu give 0 (eller tæt på): F v1 $L 2 CJ 1 $α 1 KF kn3 $L 1 : evalf % K (52) (53) (54)

25 Bilag 4 Analyse af vippearms- og dwellforhold ˆ Mulige design variationer ved RPM - Diagram for kræfter ved 0 dwell ˆ Mulige design variationer ved RPM 22

26 Kraftligevægt: RPM Stødstang nedadgående Ventil opadgående Stødstang opadgående Ventil nedadgående [grader] [m/s 2 ] [mm] [mm] [N/mm] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1,

27 1300 Nedadgående ventil (0 dwell) [N] FKN1 FKN2 FKN3 FV ,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 L 1 /L 2

28 Opadgående ventil (0 dwell) [N] 500 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 L 1 /L 2

29 Kraftligevægt: RPM Stødstang nedadgående Ventil opadgående Stødstang opadgående Ventil nedadgående [grader] [m/s 2 ] [mm] [mm] [N/mm] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, Dwell Aknast L1 L2 L2/L1 Kfjeder FKN1 FKN2 FKN3 FV1 FKN1 FKN2 FKN3 FV ,45 34, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1, ,9 1,

30 Bilag 5 Spændingsmoment i topstykke ˆ Minimum tilspændingsmoment ˆ Maksimum tilspændingsmoment ˆ Topstykke - udbøjning ˆ Bolt/Møtrik - udbøjning ˆ Pindbolt - spændingsberegning ˆ Sikkerhedsfaktor for bolten ˆ Toppakning - brud 27

31 restart : Minimum tilspændingsmoment Kraften Fv er en gættet værdi for bolttilspænding.tilspændingsmomentet regnes ved at benytte formlerne i "Maskinelement bogen s. 116 (6.16)" Enheden er [Nm] µ værdien ligger typisk imellem , dette afhænger af om der er tørt eller olieret mellem kontaktfladerne for henholdsvis pindbolt og møtrik p max d 80$10 5 d boring d d pitch d F total d F min d F total 4 F v d $d boring $p max (1) (2) (3) (4) (5) (6)

32 θd 29.95$ βd 3.4$ αd 60$ µd 0.19 r n d (7) (8) (9) (10) (11) T min d F v $ d pitch 2 $ cos θ $tan β Cµ cos θ Kµ$tan β Cr n $µ 2.28 (12)

33 Maximum tilspændingsmoment Da bolten stort set er defekt efter flydespændingen er opnået, bruges denne værdi for at beregne max kraften, således kan max tilspændingsmomentet beregnes. Enheden er [Nm] F max dσ y $A s σ y A s (13) T max d F max $ d pitch 2 $ cos θ $tan β Cµ cos θ Kµ$tan β Cr n $µ σ y A s (14)

34 Topstykke udbøjning Stivheden for topstykket regnes først, derefter kan udbøjningen beregnes ved en given kraft Fm. "Maskinelement bogen s. 120 (6.31)" Enheden er [m] F m d 1500 E m d 71$10 9 d h d d w d d A d l m d C 1 d C 2 d (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) C 2 $d h k m d E m $d h $C 1 $e l m (23) δ m d F m k m (24)

35 Bolt/møtrik udbøjning Tilsvarende regnes boltstivheden, sådan at udbøjningen kan beregnes. Kraften der påføres er pr. bolt. "Maskinelement bogen s. 120 (6.30)" Enheden er [m] F b d 1500 E b d 206$10 9 d norm d d core d l s d l k d l t d A n d $d 2 norm 4 A i d $d norm A 3 d $d 2 core (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) f T1 d 0.5$d norm E b $A 3 L TN1 d 0.4$d norm f N1 d L TN1 E b $A n (36) (37)

36 f TN1 d f T1 Cf N1 f T2 d 0.5$d norm E b $A 3 L TN2 d 0.5$d norm f N2 d L TN2 E b $A n f TN2 d f T2 Cf N2 f t d l t E b $A 3 f i d l s E b $A i f bolt d f TN1 Cf i Cf t Cf TN2 k b d 1 f bolt δ b d F b k b (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)

37 Pindbolt - spændingsberegning For at sikre at pindbolten holder under drift, skal spændingerne i pindbolten kendes. Dette beregnes og derefter sammenlignes dette med materialedata for pindbolten. As værdien er taget ud fra en tabel i "Maskinelement bogen afsnittet Threaded Fasterners s " σe formel er taget fra "Fundamentals of Machine Elements, af Bernard Hamrock, Bo Jacobson Steven Schmid 1999 s.265 (7.7)" Stagboltens materialedata er følgende : Stål, E-modul GPa, m6 8.8 De beregnede spændinger har enheden [MPa] A s d 20.1 Φd k b k b Ck m F AU d 1600 F AL d 600 F A dφ$ F AU KF AL (49) (50) (51) (52) (53) σ a d F A A s σ ut d 800 σ y d 0.8$σ ut F m d F v CF A (54) (55) (56) (57) σ m d F m A s 77.1 (58)

38 σ i d F v A s 74.6 (59) σ e d 0.45$σ ut 360. (60)

39 Sikkerhedsfaktoren for Pindbolten Goodman sikkerhedsfaktoren beregnes ved brug af formelen fra "Maskinelement bogen s. 88(4.40)", der antages konstant forespænding, værdien er givet ved Fv. Kærvfølsomhedsfaktoren er taget fra en tabel i bogen "Machine Design" s.910 se vedlagt bilag. K f d 3 3 (61) n fg d σ e $ σ ut Kσ i σ e $ σ m Kσ i Cσ ut $σ a $K f 35.2 (62)

40 Toppakningen - brud For at sikre toppakningen ikke bliver skudt ud under drift, beregnes kraften der virker på toppakningen, og sammenlignes med friktionskraften samt max trykket for motoren. Der kigges på en kvart cirkel, og trykket antages til at trykke på pakningens areal med p_max. h er pakningen højde. rd o d h d A p d o$h $r (63) (64) (65) (66) µ s d 0.15 f klem d 600 f frik d f klem $µ s f kammer d p max $A p (67) (68) (69) (70)

41 Bilag 6 Spændingsmoment i krumtap ˆ Tilspændingsmoment - krumtap ˆ Tandhjul - moment 38

42 restart p pitch d d pitch d d washer d d hole d r n d d washer Cd hole 4 µd 0.19 α rad d 60$ Tilspændingsmoment Krumtap (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) βdarctan p pitch $d pitch (8) θd arctan cos β $tan r ydre d α rad (9) r indre d (10) (11) r knast d r ydre Cr indre 2 F KN1 d (12) T knast d F KN1 $r knast 1225 (13) F v d F a (14) F a (15) µ knast d 0.1

43 ηd2 F a d η$t knast µ knast $r knast (16) (17) (18) TdF v $ d pitch 2 $ cos θ $tan β Cµ cos θ Kµ$tan β Cr n $µ (19)

44 P tryk d 65$10 5 θ tryk d 15$ r slag d d stempel d A stempel d $d stempel r krumtap d sin θ tryk $r slag T tanhjul d P tryk $A stempel $r krumtap Tandhjul moment (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

45 Bilag 7 Reaktionskræfter i lejer 42

46 restart : Reaktionskræfter i lejer Den påførte kraft på leje A F A d Vector 0,K4000 N, 0 0 K4000 N Reaktionskræfterne på leje A findes umiddelbart: R A d Vector 0, 4000 N, 0 0 (1) Reaktionskræfterne på leje B R B d Vector R BX, R BY, R BZ N 0 (2) R BX R BY (3) Reaktionskræfterne på leje C R C d Vector R CX, R CY, 0 R BZ

47 R CX R CY (4) Afstanden mellem leje B og leje A, udtykt i vektor koordinater: S BA d Vector 0, 25$10 K3 m,k34.5$10 K3 m m K m Afstanden mellem leje B og leje C, udtykt i vektor koordinater: S BC d Vector 0, 0, 39$10 K3 m Afstanden mellem leje C og leje A, udtykt i vektor koordinater: S CA d Vector 0, 25$10 K3 m,k73.5$10 K3 m m m K m Afstanden mellem leje C og leje B, udtykt i vektor koordinater: S CB d Vector 0, 0,K39$10 K3 m (5) (6) (7) Der tages momentligevægt om leje B: M B d S BA # F A CS BC #R C 0 0 K m (8) K m N K Momentligevægten løses for R[CY] og R[CX]: 0 m R CX m R CY (9)

48 eq 1 d M B 1 : solve eq 1 = 0, R CY : assign R CY, evalf % : R CY K N eq 2 d M B 2 : solve eq 2 = 0, R CX : assign R CX, evalf % : R CX Der tages momentligevægt om leje C: M C d S CA #F A CS CB #R B 0. K m N C K m R BX Momentligevægten løses for R[BY] og R[BX]: eq 3 d M C 1 : solve eq 3 = 0, R BY : assign R BY, evalf % : R BY N eq 4 d M C 2 : solve eq 4 = 0, R BX : assign R BX, evalf % : R BX R BZ d M C 3 Nu kendes reaktionskræfterne i lejer B og C: R B m R BY (10) (11) (12) (13) (14) (15) R C N 0 0. K N 0 (16) (17)

49 Bilag 8 Feder-not beregning 46

50 Feder-not beregning Uendelig levetid forekommer hvis den beregnede spænding er under 48% af brudspændingen, gælder kun stål. restart σ brud d 600$10 6 σ y d 340$10 6 Md h d b d ld rd A shear d b$l (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A bearing d h 2 $l (8) Fd M r τd F A shear η shear d σ y 3 $τ evalf % σ b d F A bearing (9) (10) (11) (12) (13)

51 η b d σ y σ b (14)

52 Bilag 9 Bjælkeberegning & Eulers søjletilfælde ˆ Udbøjning i bjælke ˆ Euler - stødstang 49

53 Udbøjning bjælke restart b d h d Ed2.1$10 11 a d 1 ld Fd (1) (2) (3) (4) (5) (6) yd h Jd 1 12 $b$h3 TdF$l vd F$l3 3$E$J $a (7) (8) (9) (10) σd T J $y (11)

54 restart Ed2.1$10 11 rd Ad3.1415$r 2 Jd ld $r 4 Euler stødstang (1) (2) (3) (4) (5) P k d $E$J l (6) σ k d P k A (7)

55 Bilag 10 Spændinger i kontaktader ˆ Kontaktspændinger mellem stødstang og vippearm ˆ Kontaktspændinger mellem stødstang og knastfølger ˆ Kontaktspændinger mellem knast og knastfølger 52

56 restart : Kontaktspændinger mellem stødstang og vippearm I følgende regnestykke står a for kuglen i justeringsskruen på vippearmen (convex), mens b står for koppen på toppen af stødstangen (concave). r ax d m r ay d r ax r bx dk m r by d r bx solve solve m m K m K m 1 = 1 C 1, R R x r ax r x : R x d % bx m 1 = 1 C 1, R R y r ay r y : R y d % by m (1) (2) (3) (4)

57 solve 1 R effective = 1 R x C 1 R y, R effective : R effective d % R d d R effective $ 1 R x K 1 R y m (5) 0. (6) α r d R y R x (7) Hert s antagelser (1881): 1. Materialerne er homogen og deres kritiske spændinger er ikke overskredet. 2. Ingen tangent kræfter er til stede mellem de to solide. 3. Kontakten er begrænset til en lille del af overfladen således at kontaktregionens dimensioner er små i forhold til ellipsoidernes radier. 4. De to solide er i hvile og ligevægt. Den normal påførte kraft er: w z d 1094 N 1094 N Da begge to kontakt flader er sfæriske, bliver ellipticity parameteren lige med 1: kd1 1 Det elliptiske integral af første orden er givet ved: Fd π 2 1K 1K 1 k 2 $sin 2 x K 1 2 dx evalf % (8) (9) π (10) Det elliptiske integral af anden orden er givet ved: εd π 2 1K 1K 1 k 2 $sin 2 x 1 2 dx evalf % 0 E a d 2.1$10 11 Pa E b d E a 1 2 π Pa (11)

58 νd 0.3 E effective d 1Kν 2 E a 2 C 1Kν2 E b Pa Pa Kontakt areal diameterne er beregnet: Diameter y d 2$ simplify units 6$k 2 $ε$w z $R effective π$e effective 1 3 evalf % /3 N m Pa N m Pa 1/3 1/3 (12) (13) (14) (15) Diameter x d 2$ 6$ε$w z $R effective π$k$e effective m 1 3 evalf % (16) simplify units /3 N m Pa N m Pa 1/3 1/3 (17) m Den maksimal elastiske udbøjning er givet ved: δ m d F$ simplify units 9 2$ε$R effective $ w z π$k$e effective evalf % π 9 1/3 2 2/3 N π 3 Pa 2 m N 2 Pa 2 m 1/3 1/3 (18) (19) Kontaktarealet er: m (20)

59 (18) 2 $ π 4 : evalf % m 2 Maksimum trykket indenfor kontaktarealet findes til: 6$w z p m d π$diameter x $Diameter y simplify units N 6 1/3 π N m Pa 2/3 (21) (22) evalf % /3 Pa π Pa (23) (24)

60 restart : Kontaktspændinger mellem stødstang og knastfølger I følgende regnestykke står a for den nedste del af stødstangen (convex), mens b står for koppen som er udgravet i knastfølgeren (concave). r ax d m r ay d r ax r bx dk m r by d r bx solve solve m m K m K m 1 = 1 C 1, R R x r ax r x : R x d % bx m 1 = 1 C 1, R R y r ay r y : R y d % by m (1) (2) (3) (4)

61 solve 1 R effective = 1 R x C 1 R y, R effective : R effective d % R d d R effective $ 1 R x K 1 R y 0. (5) (6) α r d R y R x (7) Hert s antagelser (1881): 1. Materialerne er homogen og deres kritiske spændinger er ikke overskredet. 2. Ingen tangent kræfter er til stede mellem de to solide. 3. Kontakten er begrænset til en lille del af overfladen således at kontaktregionens dimensioner er små i forhold til ellipsoidernes radier. 4. De to solide er i hvile og ligevægt. Den normal påførte kraft er: w z d 1139 N 1139 N Da begge to kontakt flader er sfæriske, bliver ellipticity parameteren lige med 1: kd1 1 Det elliptiske integral af første orden er givet ved: Fd 0 π 2 1K 1K 1 k 2 $sin 2 x K 1 2 dx evalf % 1 2 π Det elliptiske integral af anden orden er givet ved: εd π 2 1K 1K 1 k 2 $sin 2 x 1 2 dx evalf % (8) (9) (10) 0 E a d 2.1$10 11 Pa E b d E a 1 2 π Pa Pa (11) (12)

62 νd 0.3 E effective d 1Kν 2 E a 2 C 1Kν Pa Kontakt areal diameterne er beregnet: Diameter y d 2$ simplify units E b 2 6$k 2 $ε$w z $R effective π$e effective 1 3 evalf % /3 N m Pa N m Pa 1/3 1/3 (13) (14) (15) Diameter x d 2$ 6$ε$w z $R effective π$k$e effective m 1 3 evalf % (16) simplify units /3 N m Pa N m Pa 1/3 1/3 (17) m Den maksimal elastiske udbøjning er givet ved: δ m d F$ simplify units 9 2$ε$R effective $ w z π$k$e effective evalf % π 9 1/3 2 2/3 N π 3 Pa 2 m N 2 Pa 2 m 1/3 1/3 (18) (19) Kontaktarealet er: (18) 2 $ π 4 : evalf % m (20)

63 m 2 Maksimum trykket indenfor kontaktarealet findes til: 6$w z p m d π$diameter x $Diameter y simplify units N 6 1/3 π N m Pa 2/3 (21) (22) evalf % /3 Pa π Pa (23) (24)

64 restart : Kontaktspændinger mellem knast og knastfølger Rullediameteren på knastfølgeren er: R ax d m m Diameteren på knasten hvor maksimum accelerationen sker: R bx d m m Referenceradius i x retningen findes: 1 solve = 1 C 1, R R x R ax R x : R x d % bx m Kraft pr.bredde, E-moduler og Poissons forhold indtastes: (1) (2) (3) w z d 1244 N m E a d 210$109 Pa E b d E a νd 0.3

65 Reference E-modulen findes: 2 1Kν 2 : E effective d % C 1Kν2 E a E b N m Pa Pa Pa (4) (5) w z E effective $R x simplify units N m 2 Pa (6) Den dimensionsløse belastning findes: W effective d % Halv-kontaktbredde er defineret ved b d R x $ 8$ % π 1 2 : evalf % m Den maksimal deformation for en rektangulær sammentræf: δ m d 2$W effective $R x 2$π $ ln K1 : evalf % π W effective m Den maksimal tryk for en rektangulær sammentræf: p m d E effective $ evalf % W effective 2$π Pa Pa 1 π (7) (8) (9) (10) (11) (12)

66 Bilag 11 Vibrationsberegninger ˆ Vibrationsanalyse - stødstang ˆ Vibrationsanalyse - ventilfjeder 63

67 Vibrationsanalyse Stødstang restart E AISI1080 d 1.72$10 11 ρd7.8$10 3 ld (1) (2) (3) cd E AISI1080 ρ ω n d $c l (4) (5) fd ω n 2$ rpmdf$ (6) (7)

68 kd md Fjeder (8) (9) ω nf d k m (10) f f d ω nf 2$ rpm f d f f $ (11) (12)

69 Bilag 12 Levetid af lejer på krumtappen ˆ NKI 20/16 ˆ 6305 ˆ NK 14/20 66

70 restart : with CurveFitting : Estimeret levetid for NKI 20/16 Indtast omdrejningshastighed i RPM: n d Indtast den ønskede levetid i timer: ReqLifetime hours d L req d ReqLifetime hours * 60 * n Indtast den radial, tangential og den aksial kraft der virker på lejen: F r d 4000 F t d 0 F a d sqrt F r ^2CF t ^2 : F r total d % 4000 Indtast navnet på lejen og dennes principielle værdier: Bearingd NKI2016 CC d C 0 d f 0 d 12 NKI Indtast p værdi: (kugleleje = 3... rulleleje = 10/3) p d Indtast clearance værdi: X d Værdiet nedenfor burde være det første gæt på et værdi for C når leje skal vælges: L req / 10^6 ^ 1 / 3 * F r total : C first_try d evalf % xpoints d 0.172, 0.345, 0.689, 1.03, 1.38, 2.07, 3.45, 5.17, 6.89 : epoints d 0.19, 0.22, 0.26, 0.28, 0.30, 0.34, 0.38, 0.42, 0.44 : Ypoints d 2.30, 1.99, 1.71, 1.55, 1.45, 1.31, 1.15, 1.04, 1.00 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) h d x / piecewise x!.345,.159c.181 * xk.257 * xk.172 ^3, x!.689,.165c.158 * xk.133 * x K.345 ^2 C0.35e-1 * xk.345 ^3, x! 1.030,.206 C0.79e-1 * xk0.98e-1 * xk.689 ^2 C.114 * xk.689 ^3, x! 1.380,.226C0.52e-1 * xc0.19e-1 * xk1.030 ^2K0.13e-1 * xk1.030 ^3, x! 2.070,.216 C0.61e-1 * x C0.6e-2 * xk1.380 ^2K0.14e-1 * xk1.380 ^3, x! 3.450,.240 C0.49e-1 * xk0.23e-1 * xk2.070 ^2 C0.7e-2 * xk2.070 ^3, x! 5.170,.304 C0.22e-1 * x C0.4e-2 * xk3.450 ^2K0.2e-2 * xk3.450 ^3,.324 C0.19e-1 * xk0.6e-2 * xk5.170 ^2 C0.1e-2

71 * xk5.170 ^3 : g d y / piecewise y!.345, 2.637K1.957 * yc5.508 * yk.172 ^3, y!.689, 2.494K1.462 * y C2.859 * yk.345 ^2K2.832 * yk.345 ^3, y! 1.030, 2.055K.501 * yk0.64e-1 * yk.689 ^2 C.459 * yk.689 ^3, y! 1.380, 1.946K.384 * yc.406 * yk1.030 ^2K.355 * yk1.030 ^3, y! 2.070, 1.768K.231 * y C0.33e-1 * yk1.380 ^2 C0.10e-1 * yk1.380 ^3, y! 3.450, K.170 * y C0.55e-1 * yk2.070 ^2K0.11e-1 * yk2.070 ^3, y! 5.170, 1.436K0.83e-1 * y C0.9e-2 * yk3.450 ^2 C0.1e-2 * yk3.450 ^3, 1.253K0.41e-1 * y C0.16e-1 * yk5.170 ^2K0.3e-2 * y K5.170 ^3 : f 0 * F a / C 0 : evalf % 0. (10) F a / F r total : evalf % 0. e d h f 0 * F a / C if F a / F r total! e then Pd F r total else Pd X * F r total CY* F a end if 4000 Y d g f 0 * F a / C L req / 10^6 ^ 1 / 3 * P : C req d evalf % L 10 d CC / P ^p : evalf % L 10 * 10^6 / n * 60 : Lifetime hours d evalf % if CC! C req then print "Lejen ", Bearing, " opfylder ikke kravet om levetid!" else print "Lejen ", Bearing, " opfylder kravet om levetid!" end if print "Den har levetid på ", Lifetime hours, " stunder." "Lejen ", NKI2016, " opfylder kravet om levetid!" "Den har levetid på ", , " stunder." (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

72 restart : with CurveFitting : Estimeret levetid for 6305 Indtast omdrejningshastighed i RPM: n d Indtast den ønskede levetid i timer: ReqLifetime hours d L req d ReqLifetime hours * 60 * n Indtast den radial, tangential og den aksial kraft der virker på lejen: F r d 7500 F t d 0 F a d sqrt F r ^2CF t ^2 : F r total d % 7500 Indtast navnet på lejen og dennes principielle værdier: Bearingd 6305 CC d C 0 d f 0 d Indtast p værdi: (kugleleje = 3... rulleleje = 10/3) p d 3 3 Indtast clearance værdi: X d Værdiet nedenfor burde være det første gæt på et værdi for C når leje skal vælges: L req / 10^6 ^ 1 / 3 * F r total : C first_try d evalf % xpoints d 0.172, 0.345, 0.689, 1.03, 1.38, 2.07, 3.45, 5.17, 6.89 : epoints d 0.19, 0.22, 0.26, 0.28, 0.30, 0.34, 0.38, 0.42, 0.44 : Ypoints d 2.30, 1.99, 1.71, 1.55, 1.45, 1.31, 1.15, 1.04, 1.00 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) h d x / piecewise x!.345,.159c.181 * xk.257 * xk.172 ^3, x!.689,.165c.158 * xk.133 * x K.345 ^2 C0.35e-1 * xk.345 ^3, x! 1.030,.206 C0.79e-1 * xk0.98e-1 * xk.689 ^2 C.114 * xk.689 ^3, x! 1.380,.226C0.52e-1 * xc0.19e-1 * xk1.030 ^2K0.13e-1 * xk1.030 ^3, x! 2.070,.216 C0.61e-1 * x C0.6e-2 * xk1.380 ^2K0.14e-1 * xk1.380 ^3, x! 3.450,.240 C0.49e-1 * xk0.23e-1 * xk2.070 ^2 C0.7e-2 * xk2.070 ^3, x! 5.170,.304 C0.22e-1 * x C0.4e-2 * xk3.450 ^2K0.2e-2 * xk3.450 ^3,.324 C0.19e-1 * xk0.6e-2 * xk5.170 ^2 C0.1e-2 * xk5.170 ^3 : g d y / piecewise y!.345, 2.637K1.957 * yc5.508 * yk.172 ^3, y!.689, 2.494K1.462 * y

73 C2.859 * yk.345 ^2K2.832 * yk.345 ^3, y! 1.030, 2.055K.501 * yk0.64e-1 * yk.689 ^2 C.459 * yk.689 ^3, y! 1.380, 1.946K.384 * yc.406 * yk1.030 ^2K.355 * yk1.030 ^3, y! 2.070, 1.768K.231 * y C0.33e-1 * yk1.380 ^2 C0.10e-1 * yk1.380 ^3, y! 3.450, K.170 * y C0.55e-1 * yk2.070 ^2K0.11e-1 * yk2.070 ^3, y! 5.170, 1.436K0.83e-1 * y C0.9e-2 * yk3.450 ^2 C0.1e-2 * yk3.450 ^3, 1.253K0.41e-1 * y C0.16e-1 * yk5.170 ^2K0.3e-2 * y K5.170 ^3 : f 0 * F a / C 0 : evalf % 0. (10) F a / F r total : evalf % 0. e d h f 0 * F a / C if F a / F r total! e then Pd F r total else Pd X * F r total CY* F a end if 7500 Y d g f 0 * F a / C L req / 10^6 ^ 1 / 3 * P : C req d evalf % L 10 d CC / P ^p : evalf % L 10 * 10^6 / n * 60 : Lifetime hours d evalf % if CC! C req then print "Lejen ", Bearing, " opfylder ikke kravet om levetid!" else print "Lejen ", Bearing, " opfylder kravet om levetid!" end if print "Den har levetid på ", Lifetime hours, " stunder." "Lejen ", 6305, " opfylder kravet om levetid!" "Den har levetid på ", , " stunder." (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

74 restart : with CurveFitting : Estimeret levetid for NK 14/20 Indtast omdrejningshastighed i RPM: n d Indtast den ønskede levetid i timer: ReqLifetime hours d L req d ReqLifetime hours * 60 * n Indtast den radial, tangential og den aksial kraft der virker på lejen: F r d 3500 F t d 0 F a d sqrt F r ^2CF t ^2 : F r total d % 3500 Indtast navnet på lejen og dennes principielle værdier: Bearingd NK1420 CC d C 0 d f 0 d 12 NK Indtast p værdi: (kugleleje = 3... rulleleje = 10/3) p d Indtast clearance værdi: X d Værdiet nedenfor burde være det første gæt på et værdi for C når leje skal vælges: L req / 10^6 ^ 1 / 3 * F r total : C first_try d evalf % xpoints d 0.172, 0.345, 0.689, 1.03, 1.38, 2.07, 3.45, 5.17, 6.89 : epoints d 0.19, 0.22, 0.26, 0.28, 0.30, 0.34, 0.38, 0.42, 0.44 : Ypoints d 2.30, 1.99, 1.71, 1.55, 1.45, 1.31, 1.15, 1.04, 1.00 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) h d x / piecewise x!.345,.159c.181 * xk.257 * xk.172 ^3, x!.689,.165c.158 * xk.133 * x K.345 ^2 C0.35e-1 * xk.345 ^3, x! 1.030,.206 C0.79e-1 * xk0.98e-1 * xk.689 ^2 C.114 * xk.689 ^3, x! 1.380,.226C0.52e-1 * xc0.19e-1 * xk1.030 ^2K0.13e-1 * xk1.030 ^3, x! 2.070,.216 C0.61e-1 * x C0.6e-2 * xk1.380 ^2K0.14e-1 * xk1.380 ^3, x! 3.450,.240 C0.49e-1 * xk0.23e-1 * xk2.070 ^2 C0.7e-2 * xk2.070 ^3, x! 5.170,.304 C0.22e-1 * x C0.4e-2 * xk3.450 ^2K0.2e-2 * xk3.450 ^3,.324 C0.19e-1 * xk0.6e-2 * xk5.170 ^2 C0.1e-2

75 * xk5.170 ^3 : g d y / piecewise y!.345, 2.637K1.957 * yc5.508 * yk.172 ^3, y!.689, 2.494K1.462 * y C2.859 * yk.345 ^2K2.832 * yk.345 ^3, y! 1.030, 2.055K.501 * yk0.64e-1 * yk.689 ^2 C.459 * yk.689 ^3, y! 1.380, 1.946K.384 * yc.406 * yk1.030 ^2K.355 * yk1.030 ^3, y! 2.070, 1.768K.231 * y C0.33e-1 * yk1.380 ^2 C0.10e-1 * yk1.380 ^3, y! 3.450, K.170 * y C0.55e-1 * yk2.070 ^2K0.11e-1 * yk2.070 ^3, y! 5.170, 1.436K0.83e-1 * y C0.9e-2 * yk3.450 ^2 C0.1e-2 * yk3.450 ^3, 1.253K0.41e-1 * y C0.16e-1 * yk5.170 ^2K0.3e-2 * y K5.170 ^3 : f 0 * F a / C 0 : evalf % 0. (10) F a / F r total : evalf % 0. e d h f 0 * F a / C if F a / F r total! e then Pd F r total else Pd X * F r total CY* F a end if 3500 Y d g f 0 * F a / C L req / 10^6 ^ 1 / 3 * P : C req d evalf % L 10 d CC / P ^p : evalf % L 10 * 10^6 / n * 60 : Lifetime hours d evalf % if CC! C req then print "Lejen ", Bearing, " opfylder ikke kravet om levetid!" else print "Lejen ", Bearing, " opfylder kravet om levetid!" end if print "Den har levetid på ", Lifetime hours, " stunder." "Lejen ", NK1420, " opfylder kravet om levetid!" "Den har levetid på ", , " stunder." (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

76 Bilag 13 Smøring ˆ Minimum olie-lm tykkelse 73

77 restart : Minimum olie-film tykkelse Knast-knastfølger Den følgende formel kan bruges for at finde den minimal oliefilmtykkelse: h min d 1.806$ w z K0.128 η 0 $u $ξ $R x hvor wz er den normal påførte kraft N w z d 1225 Der bruges data fra en mineral gear olie ξ R x w z η 0 u η0 er den absolut viskositet for den specifikke olietype ved p=0 og konstant temperature N $ η 0 d u er overfladens hastighed i x-retningen, (ua+ub)/2 u d 2 ξ er tryk-viskositet koefficienten for den specifikke olietype ξd 2$10 K Rx er den effektive radius i x-retningen m : R x d Minimum olie-film tykkelse findes til at være m h min 2 m s : m 2 N : Minimum olie-film tykkelse, udtykt ved micrometre: % $ Den krævede ruhed, Rq, for at opnå elastohydronynamisk smørring (3 < λ < 10) findes [micrometre]: % solve = 3, R q 2 $R q s m 2 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

78 Bilag 14 ANSYS-Vippearm 75

79 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 1 of Project Author Michael Oftedal og Helgi Gudbjartsson Subject Udvikling af ventilsystem til 2-takts forbrændingsmotor Prepared for Afgangsprojekt First Saved Friday, January 22, 2010 Last Saved Tuesday, January 26, 2010 Product Version 11.0 SP1 Release

80 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 2 of Contents Model Geometry VIPPERARM_2 Mesh Refinement Static Structural Analysis Settings Loads Solution Material Data Units Model Geometry Solution Information Results Convergence Max Equivalent Stress Results Max Shear Stress Results Low alloy steel, AISI 4340 TABLE 1 Unit System Metric (mm, kg, N, C, s, mv, ma) Angle Degrees Rotational Velocity rad/s TABLE 2 Model > Geometry Object Name Geometry State Fully Defined Definition E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe Source ANSYS\Workbench Vippearm 22_01_10\vipperarm_2.prt.1 Type ProEngineer Length Unit Millimeters Element Control Program Controlled Display Style Part Color Bounding Box Length X 76,336 mm Length Y 17,54 mm Length Z 10, mm Properties Volume 5119,3 mm³ Mass 3,9931e-002 kg Statistics Bodies 1 Active Bodies 1 Nodes

81 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 3 of Elements Preferences Import Solid Bodies Yes Import Surface Bodies Yes Import Line Bodies Yes Parameter Processing Yes Personal Parameter Key DS CAD Attribute Transfer No Named Selection Processing No Material Properties Transfer No CAD Associativity Yes Import Coordinate Systems No Reader Save Part File No Import Using Instances Yes Do Smart Update No Attach File Via Temp File No Analysis Type 3-D Mixed Import Resolution None Enclosure and Symmetry Processing Yes TABLE 3 Model > Geometry > Parts Object Name VIPPERARM_2 State Meshed Graphics Properties Visible Yes Transparency 1 Definition Suppressed No Material Low alloy steel, AISI 4340 Stiffness Behavior Flexible Nonlinear Material Effects No Bounding Box Length X 76,336 mm Length Y 17,54 mm Length Z 10, mm Properties Volume 5119,3 mm³ Mass 3,9931e-002 kg Centroid X -4,8408 mm Centroid Y 3,6124 mm Centroid Z 2,0415e-006 mm Moment of Inertia Ip1 0,94458 kgmm² Moment of Inertia Ip2 16,509 kgmm² Moment of Inertia Ip3 17,079 kgmm² Statistics Nodes Elements

82 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 4 of Mesh TABLE 4 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance 0 Advanced Relevance Center Coarse Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing Low Transition Fast Statistics Nodes Elements TABLE 5 Model > Mesh > Mesh Controls Object Name Refinement State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 150 Faces Definition Suppressed No Refinement 1 FIGURE 1 Model > Mesh > Figure

83 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 5 of Static Structural TABLE 6 Model > Analysis Object Name Static Structural State Fully Defined Definition Physics Type Structural Analysis Type Static Structural Options Reference Temp 22, C TABLE 7 Model > Static Structural > Analysis Settings Object Name Analysis Settings State Fully Defined Step Controls Number Of Steps 1, Current Step Number 1, Step End Time 1, s Auto Time Stepping Program Controlled Solver Controls Solver Type Program Controlled Weak Springs Program Controlled

84 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 6 of Large Deflection Inertia Relief Force Convergence Moment Convergence Displacement Convergence Rotation Convergence Line Search Calculate Stress Calculate Strain Calculate Results At Solver Files Directory Future Analysis Save ANSYS db Delete Unneeded Files Nonlinear Solution Off Off Nonlinear Controls Program Controlled Program Controlled Program Controlled Program Controlled Program Controlled Output Controls Yes Yes All Time Points Analysis Data Management E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe ANSYS\Workbench Vippearm 22_01_10\vipperarm_2 Simulation Files\Static Structural\ None No Yes No FIGURE 2 Model > Static Structural > Figure

85 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 7 of TABLE 8 Model > Static Structural > Loads Object Name Fixed Support Force Force 2 State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 6 Faces 1 Face Definition Type Fixed Support Force Suppressed No Define By Components X Component 0, N (ramped) Y Component 1094, N (ramped) 532, N (ramped) Z Component 0, N (ramped) FIGURE 3 Model > Static Structural > Force FIGURE 4 Model > Static Structural > Force 2

86 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 8 of Solution TABLE 9 Model > Static Structural > Solution Object Name Solution State Solved Adaptive Mesh Refinement Max Refinement Loops 7, Refinement Depth 3, TABLE 10 Model > Static Structural > Solution > Solution Information Object Name Solution Information State Solved Solution Information Solution Output Solver Output Newton-Raphson Residuals 0 Update Interval 2,5 s Display Points All TABLE 11 Model > Static Structural > Solution > Results Object Name Equivalent Stress Maximum Shear Stress Total Deformation State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Equivalent (von-mises) Stress Maximum Shear Stress Total Deformation Display Time End Time Results Minimum 0,33319 MPa 0,19046 MPa 0, mm Maximum 142,47 MPa 73,346 MPa 5,5381e-002 mm

87 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 9 of Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 12 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergences Object Name Convergence State Solved Definition Type Maximum Allowable Change 1, % Results Last Change 0,27079 % Converged Yes FIGURE 5 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergence Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergence Equivalent Stress (MPa) Change (%) Nodes Elements 1 140, ,08 1, ,47 0, FIGURE 6 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Figure

88 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 10 of FIGURE 7 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Figure 2

89 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 11 of TABLE 13 Model > Static Structural > Solution > Stress Safety Tools Object Name Max Equivalent Stress State Solved Definition Theory Max Equivalent Stress Stress Limit Type Tensile Yield Per Material TABLE 14 Model > Static Structural > Solution > Max Equivalent Stress > Results Object Name Safety Factor Safety Margin State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Safety Factor Safety Margin Display Time End Time Results Minimum 5,4048 4,4048 Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 15 Model > Static Structural > Solution > Stress Safety Tools

90 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 12 of Material Data Low alloy steel, AISI 4340 Object Name Max Shear Stress State Solved Definition Theory Max Shear Stress Factor 0,5 Stress Limit Type Tensile Yield Per Material TABLE 16 Model > Static Structural > Solution > Max Shear Stress > Results Object Name Safety Factor Safety Margin State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Safety Factor Safety Margin Display Time End Time Results Minimum 5,2491 4,2491 Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 17 Low alloy steel, AISI 4340 > Constants Structural Young's Modulus 2,05e+005 MPa Poisson's Ratio 0,285 Density 7,8e-006 kg/mm³ Thermal Expansion 0, 1/ C Tensile Yield Strength 770, MPa Compressive Yield Strength 770, MPa Tensile Ultimate Strength 865, MPa Compressive Ultimate Strength 940, MPa

91 Bilag 15 ANSYS-krumtap 88

92 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 1 of Project Author Michael Oftedal & Helgi Guðbjartsson Subject Udvikling af ventilsystem til 2-takts forbrændingsmotor Prepared for Afgangsprojekt First Saved Wednesday, January 20, 2010 Last Saved Saturday, January 23, 2010 Product Version 11.0 SP1 Release

93 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 2 of Contents Model Geometry KRUMTAPPEN_SUBMODEL Mesh Mesh Controls Static Structural Analysis Settings Loads Solution Solution Information Results Convergence Max Equivalent Stress Results Max Shear Stress Results Material Data GGG-70 Units Model Geometry TABLE 1 Unit System Metric (mm, kg, N, C, s, mv, ma) Angle Degrees Rotational Velocity rad/s TABLE 2 Model > Geometry Object Name Geometry State Fully Defined Definition Source E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe ANSYS\19_01_10\Workbench Krumtap Submodel\krumtappen_submodel.prt.2 Type ProEngineer Length Unit Millimeters Element Control Program Controlled Display Style Part Color Bounding Box Length X 34, mm Length Y 63,023 mm Length Z 71,3 mm Properties Volume mm³ Mass 0,34547 kg Statistics Bodies 1 Active Bodies 1 Nodes 73072

94 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 3 of Elements Preferences Import Solid Bodies Yes Import Surface Bodies Yes Import Line Bodies Yes Parameter Processing Yes Personal Parameter Key DS CAD Attribute Transfer No Named Selection Processing No Material Properties Transfer No CAD Associativity Yes Import Coordinate Systems No Reader Save Part File No Import Using Instances Yes Do Smart Update No Attach File Via Temp File No Analysis Type 3-D Mixed Import Resolution None Enclosure and Symmetry Yes Processing TABLE 3 Model > Geometry > Parts Object Name KRUMTAPPEN_SUBMODEL State Meshed Graphics Properties Visible Yes Transparency 1 Definition Suppressed No Material GGG-70 Stiffness Behavior Flexible Nonlinear Material Effects No Bounding Box Length X 34, mm Length Y 63,023 mm Length Z 71,3 mm Properties Volume mm³ Mass 0,34547 kg Centroid X 6,0405e-005 mm Centroid Y 6,0806 mm Centroid Z 4,9654 mm Moment of Inertia Ip1 167,01 kgmm² Moment of Inertia Ip2 147,99 kgmm² Moment of Inertia Ip3 59,967 kgmm²

95 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 4 of Statistics Nodes Elements Mesh TABLE 4 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance 0 Advanced Relevance Center Fine Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing High Transition Program Controlled Statistics Nodes Elements TABLE 5 Model > Mesh > Mesh Controls Object Name Face Sizing Refinement State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 31 Faces 10 Faces Definition Suppressed No Type Element Size Element Size 10, mm Edge Behavior Curv/Proximity Refinement Refinement 1 FIGURE 1 Model > Mesh > Figure

96 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 5 of Static Structural TABLE 6 Model > Analysis Object Name Static Structural State Fully Defined Definition Physics Type Structural Analysis Type Static Structural Options Reference Temp 22, C TABLE 7 Model > Static Structural > Analysis Settings Object Name Analysis Settings State Fully Defined Step Controls Number Of Steps 1, Current Step Number 1, Step End Time 1, s Auto Time Stepping Program Controlled Solver Controls Solver Type Program Controlled Weak Springs Program Controlled

97 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 6 of Large Deflection Inertia Relief Force Convergence Moment Convergence Displacement Convergence Rotation Convergence Line Search Calculate Stress Calculate Strain Calculate Results At Solver Files Directory Future Analysis Save ANSYS db Delete Unneeded Files Nonlinear Solution Off Off Nonlinear Controls Program Controlled Program Controlled Program Controlled Program Controlled Program Controlled Output Controls Yes Yes All Time Points Analysis Data Management E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe ANSYS\Workbench Krumtap 22_01_10\krumtappen Simulation Files\Static Structural\ Prestressed analysis Yes Yes No FIGURE 2 Model > Static Structural > Figure

98 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 7 of TABLE 8 Model > Static Structural > Loads Object Name Bearing Load Fixed Support State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 2 Faces 1 Face Definition Define By Components Type Bearing Load Fixed Support X Component 0, N Y Component -4000, N Z Component 0, N Suppressed No FIGURE 3 Model > Static Structural > Bearing Load Solution TABLE 9 Model > Static Structural > Solution Object Name Solution State Solved Adaptive Mesh Refinement Max Refinement Loops 7, Refinement Depth 2, TABLE 10 Model > Static Structural > Solution > Solution Information Object Name Solution Information State Solved Solution Information

99 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 8 of Solution Output Solver Output Newton-Raphson Residuals 0 Update Interval 2,5 s Display Points All TABLE 11 Model > Static Structural > Solution > Results Object Name Equivalent Stress Maximum Shear Stress Total Deformation State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Equivalent (von-mises) Stress Maximum Shear Stress Total Deformation Display Time End Time Results Minimum 2,2622e-002 MPa 1,2601e-002 MPa 0, mm Maximum 227,78 MPa 126,03 MPa 0,18153 mm Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 12 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergences Object Name Convergence State Solved Definition Type Maximum Allowable Change 1, % Results Last Change 0,59497 % Converged Yes FIGURE 4 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergence

100 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 9 of Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Convergence Equivalent Stress (MPa) Change (%) Nodes Elements 1 214, ,84 3, ,43 1, ,78 0, FIGURE 5 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Figure Von Mises stress

101 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 10 of FIGURE 6 Model > Static Structural > Solution > Equivalent Stress > Figure 2

102 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 11 of TABLE 13 Model > Static Structural > Solution > Stress Safety Tools Object Name Max Equivalent Stress State Solved Definition Theory Max Equivalent Stress Stress Limit Type Tensile Yield Per Material TABLE 14 Model > Static Structural > Solution > Max Equivalent Stress > Results Object Name Safety Factor Safety Margin State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Safety Factor Safety Margin Display Time End Time Results Minimum 1,8263 0,8263 Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 15 Model > Static Structural > Solution > Stress Safety Tools

103 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 12 of Material Data GGG-70 Object Name Max Shear Stress State Solved Definition Theory Max Shear Stress Factor 0,5 Stress Limit Type Tensile Yield Per Material TABLE 16 Model > Static Structural > Solution > Max Shear Stress > Results Object Name Safety Factor Safety Margin State Solved Scope Geometry All Bodies Definition Type Safety Factor Safety Margin Display Time End Time 1, s Results Minimum 1,6504 0,65042 Information Time 1, s Load Step 1 Substep 1 Iteration Number 1 TABLE 17 GGG-70 > Constants Structural Young's Modulus 1,72e+005 MPa Poisson's Ratio 0,27 Density 7,15e-006 kg/mm³ Tensile Yield Strength 416, MPa Compressive Yield Strength 425, MPa Tensile Ultimate Strength 700, MPa Compressive Ultimate Strength 480, MPa

104 Bilag 16 ANSYS-stødstang 101

105 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 1 of Project Author Michael Oftedal & Helgi Guðbjartsson Subject Udvikling af ventilsystem til 2-takts forbrændingsmotor Prepared for Afgangsprojekt First Saved Saturday, January 23, 2010 Last Saved Thursday, February 11, 2010 Product Version 11.0 SP1 Release

106 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 2 of Contents Model Geometry STOEDSTANG Mesh Refinement Static Structural Analysis Settings Loads Solution Solution Information Results Max Equivalent Stress Results Max Shear Stress Results Linear Buckling Initial Condition Analysis Settings Solution Solution Information Total Deformation Material Data Carbon steel, AISI 1080 annealed Units Model Geometry TABLE 1 Unit System Metric (mm, kg, N, C, s, mv, ma) Angle Degrees Rotational Velocity rad/s Object Name State Source Type Length Unit Element Control Display Style Length X Length Y Length Z Volume TABLE 2 Model > Geometry Geometry Fully Defined Definition E:\Users\Mike\Documents\Skolen\Dtu\7 semester\bachelor projekt_12_01_10\proe ANSYS\Workbench Stødstang 23_01_10\STOEDSTANG.PRT.1 ProEngineer Millimeters Program Controlled Part Color Bounding Box 159,48 mm 5,4706 mm 5,4706 mm Properties 2535,2 mm³

107 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 3 of Mass 1,9775e-002 kg Statistics Bodies 1 Active Bodies 1 Nodes Elements Preferences Import Solid Bodies Yes Import Surface Bodies Yes Import Line Bodies Yes Parameter Processing Yes Personal Parameter Key DS CAD Attribute Transfer No Named Selection Processing No Material Properties Transfer No CAD Associativity Yes Import Coordinate Systems No Reader Save Part File No Import Using Instances Yes Do Smart Update No Attach File Via Temp File No Analysis Type 3-D Mixed Import Resolution None Enclosure and Symmetry Processing Yes TABLE 3 Model > Geometry > Parts Object Name STOEDSTANG State Meshed Graphics Properties Visible Yes Transparency 1 Definition Suppressed No Material Carbon steel, AISI 1080 annealed Stiffness Behavior Flexible Nonlinear Material Effects Yes Bounding Box Length X 159,48 mm Length Y 5,4706 mm Length Z 5,4706 mm Properties Volume 2535,2 mm³ Mass 1,9775e-002 kg Centroid X 80,471 mm Centroid Y 8,4759e-017 mm Centroid Z 2,5831e-017 mm Moment of Inertia Ip1 4,8271e-002 kgmm² Moment of Inertia Ip2 40,978 kgmm²

108 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 4 of Moment of Inertia Ip3 40,978 kgmm² Statistics Nodes Elements Mesh TABLE 4 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance 0 Advanced Relevance Center Coarse Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing Low Transition Fast Statistics Nodes Elements TABLE 5 Model > Mesh > Mesh Controls Object Name Refinement State Fully Defined Scope Scoping Method Geometry Selection Geometry 10 Faces Definition Suppressed No Refinement 2 FIGURE 1 Model > Mesh > Figure

109 Project file://c:\users\michael\appdata\roaming\ansys\v110\simulation_report\simulatio... Page 5 of Static Structural TABLE 6 Model > Analysis Object Name Static Structural State Fully Defined Definition Physics Type Structural Analysis Type Static Structural Options Reference Temp 22, C TABLE 7 Model > Static Structural > Analysis Settings Object Name Analysis Settings State Fully Defined Step Controls Number Of Steps 1, Current Step Number 1, Step End Time 1, s Auto Time Stepping Program Controlled Solver Controls Solver Type Program Controlled Weak Springs Program Controlled

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

MicroStation 3D for begyndere

MicroStation 3D for begyndere MicroStation 3D for begyndere Indledning Indhold Indledning... 1 Terræn model... 2 FÅ VIST TERRÆN MODELLEN MED FLADER PÅ... 3 Drapere raster refererence over terrænet... 4 NU ER DU IGEN KLAR TIL AT FÅ

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Dansk Standard DS/EN 13473-2 1. udgave Godkendt:2001-07-10 Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Reinforcement Specifications for multi-axial

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Partner session 3 Mamut - Temadag

Partner session 3 Mamut - Temadag Partner session 3 Mamut - Temadag 27. & 28. oktober 2009 Agenda Mamut Priskalkulator inklusive Mamut One Gennemgang af værktøj v/anders L. Nielsen & Claus Buch Savanne Præsentation af scannings og mobil

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Master Data Management med AX 2012 R3

Master Data Management med AX 2012 R3 INDLÆG 17 : DYNAMICS AX Master Data Management med AX 2012 R3 Karsten Rasch-Adamsen & Thomas Bach Hotel Opus, den 6. November 2014 CGI Group Inc. Karsten Rasch-Adamsen Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses 4. Oktober 2012 Marc Andersen, StatGroup ApS, Denmark Indhold Oversigt Hvorfor Hvad Validering Programkode til tagset: send mail til Tips Konklusion

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014 SAS2WPS Workshop! Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150 Copyright UniQcus 2014 Torben Christensen 17 years with SAS institute (starting okt85)

Læs mere