VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder"

Transkript

1 VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder

2 Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger... 6 Trin 3 Udbetaling... 7 Trin 4 Uddannelsesniveau... 8 Trin 5 Anden uddannelsesstøtte Trin 6 Beskæftigelse Trin 7 Arbejdsgiver Trin 8 Befordringstilskud Trin 9 Resumé Signér ansøgning Signering Ansøgningsfrist overskredet Status Resumé af ansøgning Sagsbehandling Annulleret ansøgning Signér ansøgninger Afsluttede ansøgninger Tilstedeværelse Samlet redigering af VEU-ansøgningen Masseredigér Masseredigeringsskemaet Indsæt værdier der gælder for flere ansøgninger ad gangen Udråbstegn Brevikon Blyantikon Filstruktur Massesigner og send ansøgning Massesignér udvalgte ansøgninger

3 Side 3 af 31 Indledning Hvis du logger ind som kursusadministrator med login-rettigheden Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, kommer du ind på dette skærmbillede. Du står på fanebladet Ansøgninger. Fra fanebladet kan du: Administrere ansøgning til VEU-godtgørelse og befordringstilskud Få overblik over aktive ansøgninger Hvis du klikker på knappen bliver alle tilmeldinger fra dd minus 1 år, hvor der allerede er ansøgninger i gang, eller hvor det er muligt at danne ansøgninger vist. Det er tilmeldinger, hvor kursisterne er tilmeldt kurser, der er VEU-berettigede, og hvor kursisterne er navngivne og ved Åbent værksted har valgt fag. Søgningen kan indsnævres ved at angive et konkret kursus, et cpr-nummer, en bestemt arbejds- eller faktureringsadresse, en a-kasse, status på ansøgningerne, resultat af ansøgningerne eller en tidsperiode. Det er også muligt at søge på intern reference og kontakt. Adgang til ansøgningsskema Klik på under kolonnen Status, for at åbne ansøgningsskemaet. Blyantikonet vil være vist, hvis ansøgningen har en af følgende statusmarkeringer: Ikke oprettet Ingen aktive Ikke udfyldt Udfyldt 3

4 Side 4 af 31 Fra oversigten kan man via blyantikonet klikke sig ind på den enkelte VEUansøgning. Ansøgningen Ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud består af 9 Trin: Trin 1 Hvad søges? Trin 2 Personlige oplysninger Trin 3 Udbetaling Trin 4 Uddannelse Trin 5 Anden uddannelsesstøtte Trin 6 Beskæftigelse Trin 7 Arbejdsgiver Trin 8 Befordringstilskud Trin 9 Resume For at gøre ansøgningsprocessen i EfterUddannelse.dk så hurtig og enkel som mulig, er den opbygget således, at man kun ser de spørgsmål, det er relevant at besvare. Det er derfor ikke alle de spørgsmål, som er omtalt i denne guide, som vil blive vist i dit ansøgningsflow. 4

5 Side 5 af 31 Selvom det er virksomheden der udfylder og indsender ansøgningen, er det muligt at lade medarbejderen udfylde dele af ansøgningen. Indtil ansøgningen er sendt, kan den tilgås af både virksomhed og medarbejder. For medarbejderen kræver det login med NemID på Min side. Trin 1 Hvad søges? I trin 1 skal du angive hvad du søger om og svare på forskellige spørgsmål, der afgør om kursisten er berettiget til VEU-godtgørelse. Klik på knappen Videre når du har svaret på alle spørgsmålene. 5

6 Side 6 af 31 Trin 2 Personlige oplysninger Skal VEU-godtgørelsen udbetales til kursisten, skal det angives, hvilket skattekort, kursisten ønsker at bruge. Klik på pilen for at vælge. Når alle oplysninger er udfyldt, så klik på knappen Videre. 6

7 Side 7 af 31 Trin 3 Udbetaling Hvis der i trin 2 er svaret ja til at kursisten modtager løn under uddannelsen, skal VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden. Virksomheden kan vælge at få godtgørelsen overført til en NemKonto knyttet til en produktionsenhed. Hvis der bliver svaret nej, så vil godtgørelsen blive udbetalt til virksomhedens Nem-konto, der er knyttet til CVR nummeret. Befordringstilskud udbetales normalt til kursisten, men arbejdsgiveren kan få udbetalt befordringstilskuddet, hvis virksomheden afholder medarbejderens befordringsudgifter. Virksomheden kan i det tilfælde vælge at få overført befordringstilskud til en NemKonto knyttet til CVR nr. eller en produktionsenhed. Klik på knappen Videre for at komme til næste faneblad. 7

8 Side 8 af 31 Trin 4 Uddannelsesniveau Uddannelsesniveau som her er angivet som faglært er overført fra tilmeldingen til kurset. Er der tvivl om medarbejderens uddannelsesniveau er rigtigt angivet, findes en række eksempler under hver uddannelsestype klik på teksten: Se flere eksempler på for at få vist eksempler. Klik på knappen Videre for at komme til næste faneblad. 8

9 Side 9 af 31 Er uddannelsen på videregående niveau skal du angive, om uddannelsen er afsluttet for mindre end 5 år siden. Hvis der svares Nej skal du svare på, om kursisten har brugt uddannelsen i sit arbejde i de seneste 5 år. Er det tilfældet, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse. Klik på knappen Videre for at komme til næste faneblad. 9

10 Side 10 af 31 Trin 5 Anden uddannelsesstøtte I trin 5 skal det angives, om kursisten får anden uddannelsesstøtte i uddannelsesperioden. Trin 5 skal kun besvares, hvis der er svaret nej til at arbejdsgiverne udbetaler løn. Får kursisten kun anden uddannelsesstøtte i dele af uddannelsesperioden, skal den periode, der er støttet, angives. Hvis kursisten modtager anden uddannelsesstøtte i to adskilte perioder kan du klikke på kalenderen for at åbne mulighed for at angive to perioder. Hvis kursisten får løn under uddannelsen, skal spørgsmålet ikke besvares. Oplysningen om anden uddannelsesstøtte bliver indhentet via opslag i eindkomstregisteret. Når du har udfyldt alle spørgsmål klikker du på knappen Videre 10

11 Side 11 af 31 Trin 6 Beskæftigelse Trin 6 drejer sig om kursistens beskæftigelse. 11

12 Side 12 af 31 Angiv om kursisten arbejder fuldtid eller deltid. Er svaret deltid, skal den ugentlige arbejdstid angives. VEU-godtgørelse beregnes på baggrund af det antal timer, kursisten er fraværende fra sit arbejde for at deltage i uddannelse. Svares der derfor nej til, at kursisten er helt væk fra sit arbejde mens uddannelsen foregår, skal den tid, kursisten er fraværende, angives. Det kan angives som et samlet timetal for kursusperioden eller ved at udfylde et skema med fraværende timer pr. kursusdag. Det skal angives, om kursisten modtager supplerende dagpenge. Hvis kursistens sædvanlige løn er mindre end VEU-godtgørelsen, skal kursistens bruttotimeløn for sidste udbetalingsperiode angives. Er kursistens sædvanlige løn mindre end VEU-godtgørelsen (kr. 89 pr. time), udbetales forskellen til kursisten. Klik på knappen Videre for at komme videre til trin 7. 12

13 Side 13 af 31 Trin 7 Arbejdsgiver Udfyld informationer om arbejdsgiveren. Oplysningerne i fanebladet arbejdsgiver kan være nyttige at kende for a-kasse og uddannelsessted, hvis de har spørgsmål til ansøgningen. Hvis du udfylder feltet Intern reference kan anvendes du anvende det som søgefilter senere, og hvis du udfylder det med egne initialer bliver lettere at finde dine egne VEU-ansøgninger. Klik på knappen Videre for at komme til trin 8. 13

14 Side 14 af 31 Trin 8 Befordringstilskud Trin 8 handler om ansøgning om befordringstilskud. Beregning af afstanden mellem kursistens bopæl og uddannelsessted sker automatisk via Google Maps (maps.google.dk). Beregningen sker i alle tilfælde med kørsel i bil. 14

15 Side 15 af 31 Kursisten kan vælge mellem daglig befordring, indkvartering i kursusperioden eller en kombination af befordring og indkvartering. Vælges sidste mulighed, skal valget mellem befordring og indkvartering specificeres nærmere. Klik på knappen Videre for at gå til næste faneblad. Trin 9 Resumé Trin 9 viser et fuldstændigt resume af ansøgningen. Er der felter, der ikke er udfyldt vil status være ikke udfyldt. Det mangelfulde vil være angivet med rødt, og det er herefter muligt at springe ind til det pågældende sted i ansøgningen og rette oplysningerne ved at klikke på blyantikonet i titlen på fanebladet eller ved at klikke på den røde markering i Svarkolonnen Skal udfyldes 15

16 16 Side 16 af 31

17 Side 17 af 31 Signér ansøgning Når de manglende felter er udfyldt og ansøgningen har fået status: Udfyldt er ansøgningen klar til at blive signeret og sendt. Du kan sende ansøgningen når kurset er slut eller ved længerevarende kurser efter 5. kursusdag. Ønsker du at modtage en , når ansøgningsfristen nærmer sig? Så skal du sætte flueben i feltet ud for spørgsmålet og derefter indtaste din adresse. Marker feltet ud for teksten: Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet i ansøgningen, er rigtige. Jeg har pligt til at give uddannelsesstedet eller a- kassen besked, hvis de oplysninger, jeg har givet, bliver ændret, fx hvis kursisten bliver afskediget eller selv siger op. Når du har markeret at du bekræfter at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, bliver knappen Signer ansøgning aktiv. 17

18 Side 18 af 31 Signering Klik på Knappen for at signere ansøgningen. Du bliver nu sendt til et nyt skærmbillede på Nem-Login, hvor du skal klikke på knappen Underskriv, for at sende ansøgningen. Den bliver nu automatisk sendt til den a-kasse, som kursisten er medlem af på den sidste kursusdag. Er kursisten ikke tilknyttet en a-kasse på sidste kursusdag, sendes ansøgningen til VEU-systemet med uddannelsesstedet som modtager. 18

19 Side 19 af 31 Kvittering Det er muligt at udskrive en kopi af kvitteringen ved at klikke på knappen Udskriv kvittering. Ansøgningsfrist overskredet Marker Ansøgningsfrist overskredet hvis du ønsker at få vist VEU-ansøgninger, hvor tidsfristen er overskredet. Ansøgningsfristen er 4 uger beregnet fra sidste kursusdag. Klik på knappen Søg for at få vist ansøgningerne. Status Der er 8 forskellige statusmarkeringer for ansøgningerne: 19

20 Side 20 af 31 Ikke oprettet Ingen aktive. Ansøgningen er blevet annulleret, men der er stadig mulighed for at ansøge. Klik på teksten Ingen aktive, hvis du er kommet til at annullere en ansøgning ved en fejl. Ikke udfyldt. Startet op, men ikke alle krævede oplysninger er udfyldt. Udfyldt. Klar til signering/afsendelse. Alle krævede oplysninger er udfyldt. Kan stadig redigeres Afsendt. Er signeret og sendt. Kan ikke længere redigeres af ansøger. Modtaget. Er hentet af a-kassen. Kan ikke længere redigeres af ansøger. Under behandling. Er under behandling i a-kassen, kan ikke længere redigeres af ansøgeren. Returneret. Er sendt tilbage til ansøger af a-kassen, således ansøger kan rette fejl/oplysninger i ansøgningen. Ansøgningen kan redigeres af ansøger. Når du åbner en returneret ansøgning, skifter den status til udfyldt eller ikke udfyldt. Du vil efterfølgende kunne kende en returneret ansøgning ved, at den har resultat = fejl. Resumé af ansøgning Du får adgang til et resumé af ansøgningen, hvis den har én af følgende: Ikke udfyldt Udfyldt Afsendt Modtaget Under behandling Returneret 20

21 21 Side 21 af 31

22 Side 22 af 31 Sagsbehandling Klik her for at åbne sagsbehandlingen. Kolonnen Status viser, hvor ansøgningen befinder sig i sagsbehandlingsprocessen. Kolonnen Resultat angiver resultatet af ansøgningen. Har a-kassen medsendt kopi af udbetalingsmeddelelser, afslag eller andet, vil det kunne ses i kolonnen Bilag. Annulleret ansøgning Ansøgningen bliver automatisk annulleret, hvis kursistens data bliver ændret, så kursisten ikke længere er berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Ansøger kan også selv annullere ansøgning, hvis ansøgningen endnu ikke er sendt. Signér ansøgninger På Fanebladet Signér ansøgninger finder du alle de ansøgninger, der kan signeres d.v.s. ansøgninger der har status Udfyldt og hvor kurset er slut eller fra 5. kursusdag.. 22

23 Side 23 af 31 Afsluttede ansøgninger På fanebladet Afsluttede ansøgninger kan du finde alle afsluttede eller annullerede ansøgninger. Søgningen kan indsnævres ved at angive et konkret kursus, et CPR-nummer, en bestemt arbejds- eller faktureringsadresse, en a-kasse, status på ansøgningerne, resultatet af ansøgningerne, eller en tidsperiode. Det er ligeledes muligt at søge på intern reference og kontakt. 23

24 Side 24 af 31 Tilstedeværelse Kig under Tilstedeværelse for at se en oversigt over kursistens deltagelse i undervisningen. Funktionen aktiveres først når kursets startdato er passeret. Det er det enkelte uddannelsessted der afgør, om virksomhederne skal have mulighed for at se kursisternes tilstedeværelse. Samlet redigering af VEU-ansøgningen Masseredigér Ret til at administrere VEU-godtgørelse og befordringstilskud Hvis du har rettigheden Ret til at administrere VEU-godtgørelse og befordringstilskud og har mange ansøgninger, der skal udfyldes kan du gøre det fra fanebladet Ansøgninger. Du kan markere alle ansøgninger eller udpege de ansøgninger du ønsker at redigerer og derefter klikke på knappen Masseredigér udvalgte Masseredigeringsskemaet Redigeringsskemaet indeholder kun kursister, der er berettigede til VEUgodtgørelse og befordringstilskud. Skemaet indeholder kursister med status Ikke 24

25 Side 25 af 31 oprettet, Ikke udfyldt, Ingen aktive, Udfyldt og Returneret. Det betyder, at man herfra kan oprette nye ansøgninger samt rette i allerede udfyldte ansøgninger. Indsæt værdier der gælder for flere ansøgninger ad gangen I redigeringsskemaet kan du opsætte tre forskellige regler for udfyldelse af felter, der gælder for flere ansøgninger ad gangen. Overskriv feltet i ansøgningsskemaet hvis: Feltet er tomt - betyder, at indtastningen i feltet i den grå bjælke ikke får betydning for allerede udfyldte ansøgninger. Ansøgningen ikke er sendt betyder, at indtastningen, ikke får betydning for ansøgninger, der er sendt. Det vil sige ansøgninger med status Returneret, der er de eneste tidligere afsendte ansøgninger, man kan redigere. Altid Alt hvad der måtte være udfyldt i feltet på forhånd bliver overskrevet med den nye værdi. 25

26 Side 26 af 31 Klik på knappen Gem for at gemme data undervejs. Redigeringsskemaet indeholder ni faner, der indeholder samme informationer som trin 1-8 i den individuelle ansøgning. Før musen hen over titlerne på fanebladene og få vist hele spørgsmålet, som det er formuleret i ansøgningen. Faneblade med felter, der skal udfyldes, er markeret med et rødt kryds. Du får vist et brevikon, når ansøgningen er klar til signering og afsendelse. Hvis du Klikker på ikonet bliver du sendt videre til et resumé af den enkelte ansøgning, hvorfra signering og afsendelse kan ske. Ønsker du ikke at bruge samlet indtastning via den grå bjælke, er det også muligt at skrive direkte i de enkelte felter. Hvis du klikker på blyantikonet ud for den enkelte ansøgning bliver du ført hen til den enkelte ansøgning. Udråbstegn Betyder i dette tilfælde at Én eller flere ansøgninger ikke er afsendt endnu. Hvis du kørere curseren henover ikonet vil du få vist en hjælpetekst. Brevikon Klik på brevikonet for at signere og sende ansøgningen enkeltvis. Blyantikon Du kan også vælge at klikke på blyantsikonet for at åbne ansøgningen i det individuelle flow. Rettelserne, slår igennem på redigeringsskemaet for samlet ansøgning. 26

27 Side 27 af 31 Begge rettigheder Hvis du har begge rettigheder Ret til at administrere VEU-kurser og Ret til at administrere VEU-godtgørelse og befordringstilskud har du mulighed for at foretage masseredigering af VEU-ansøgninger for et kursus ad gangen fra fanerne Kommende kurser og afholdte kurser. Klik på knappen Søg VEU og befordring for alle. Knappen til samlet ansøgning er kun aktiv, hvis mindst én kursist er berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Funktionen Søg VEU og befordring for alle giver adgang til et redigeringsskema med kolonner for de enkelte spørgsmål. I skemaet er det muligt at udfylde spørgsmål for mange kursister på én gang. 27

28 Side 28 af 31 Samlet indlæsning af oplysninger fra fil Er ansøgernes oplysninger gemt i et personalesystem eller lignende, kan du spare meget tid ved at trække oplysningerne ud i en fil og indlæse dem samlet i redigeringsskemaet. Klik på spørgsmålstegnet for at få en beskrivelse af, hvilken struktur filen skal overholde. Klik på Indlæs oplysninger. 28

29 Side 29 af 31 Filstruktur 29

30 Side 30 af 31 Massesignér og send ansøgning Massesignér udvalgte ansøgninger Såfremt en eller flere ansøgninger er klar til at blive signeret, kan det ske fra fanebladet Ansøgninger eller Signér ansøgninger. Klik udfor de ansøgninger, der skal signeres. Markér Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet i ansøgningen, er rigtige. Jeg har pligt til at give uddannelsesstedet eller a-kassen besked, hvis de oplysninger, jeg har givet, bliver ændret, fx hvis kursisten bliver afskediget eller selv siger op, for at bekræfte, at ansøgningen er korrekt udfyldt. Knappen Signér udvalgte bliver nu aktiv. Klik på Signér udvalgte. Du bliver nu sendt videre til der, hvor du skal underskrive de enkelte ansøgninger digitalt. Klik på knappen Underskriv for at sende ansøgningen til A-kasse eller VEU-system. Systemet har adgang til oplysninger om, den enkelte medarbejders A-kasse forhold. 30

31 31 Side 31 af 31

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere