07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE"

Transkript

1 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade X København København K Tlf Tlf

2 KÆRE PLS-MEDLEM For at yde vores medlemmer den bedste vejledning og hjælp gennem studiet har PLS lavet 9 forskellige PLS vejleder om... : Denne vejledning vil give et bredt billede af de forskellige pædagoguddannelser, der findes på landets professionshøjskoler samt beskrive og henvise til den overordnede bekendtgørelse for pædagoguddannelsen samt andre relevante regler og love. I følgende vejledning kan du blandt andet finde svar på spørgsmål angående: Bekendtgørelsen, ECTS-point, merit i den ordinære uddannelse, merituddannelsen, netstuderende og trainee-uddannelsen. - alle vejledninger er at finde på vores hjemmeside Vi håber at du i denne vejledning kan få svar på dine spørgsmål. Er der noget du er i tvivl om er du velkommen til at kontakte PLS. Du kan skrive en mail til dk eller ringe på telefon PLS vejleder om... er lavet for at give vores medlemmer den bedst mulige vejledning. Skulle det vise sig at du nu sidder med en vejledning og ikke er medlem af PLS, vil vi opfordre dig til at melde dig ind i PLS - for ligesom mange andre pædagogstuderende at drage nytte af de mange medlemsskabsfordele der er ved et medlemskab. Du kan læse mere om medlemsfordele samt melde dig ind på Med venlig hilsen Pædagogstuderendes Landssammenslutning

3 BEKENDTGØRELSEN Er de formelle bestemmelser for hvordan din uddannelse skal forløbe og hvilke rettigheder og pligter du har som studerende, finder du i Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Den er vedtaget af Folketinget i Loven giver undervisningsministeren ret til at fastsætte mere detaljerede bestemmelser for pædagoguddannelsen. Disse bestemmelser kan du finde i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Det er loven samt bekendtgørelsen, der er bestemmende, hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller andet. I bekendtgørelsens står der, at de enkelte uddannelsesinstitutioner skal fastsætte nærmere regler om uddannelsen, blandt andet regler om praktikuddannelsen, specialiseringens indhold, og hvordan uddannelsen nærmere bliver tilrettelagt. Reglerne kan du finde i studieordningen, der gælder for netop dit uddannelsessted. Du kan finde bekendtgørelsen her og andre væsentlige love og regler for pædagoguddannelserne her. ECTS POINT For at pædagoguddannelsen kan blive målt i forhold til andre videregående uddannelser både nationalt og internatonal, er der blevet indført de såkaldte ECTSpoint. Forkortelsen står for European Credit Transfer System. En uddannelse skal indeholde et vist antal point, for at den kan blive godkendt. Pædagoguddannelsen kræver 210 ECTS-point. I bekendtgørelsen for pædagoger står der beskrevet hvor mange ECTS-point hvert fag giver. F.eks. giver undervisning i dit valgte Linjefag 30 ECTS-point. Pointene har ikke noget at gøre med hvor meget direkte undervisning du modtager, men den uddannelse som undervisningen udgør sammen med dit eget arbejde med f. eks. Opgaver eller andre projekter indenfor det pågældende fag. MERIT Merit betyder at man kan få overført og godkendt tidligere erfaring eller uddannelse, som en del af pædagoguddannelsen. Den enkelte uddannelsesinstitution har i deres studieordning klarlagt hvilke kvalifikationer der kan overføres til hvilke dele på pædagoguddannelsen. Det vil sige at der kan være forskel mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner i forhold til hvad du kan få merit for. Mener du til gengæld at du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser eller arbejde, der kan være med til at meritere dig fra fag eller dele af pædagoguddannelsen, så kontakt din studievejleder på uddannelsesstedet. MERITUDDANNELSEN Merituddannelsen (Den særlig tilrettelagte uddannelse) udbydes under Åben Uddannelse og tager 3 år fordelt som 1 år på fuldtid og 2 år som deltidsstuderende. Når du læser på deltid, kan uddannelsesinstitutionen tilrettelægge tiden så du er på uddannelsesinstitutionen 3 dage pr. uge og på din arbejdsplads 2 dage pr. uge. Du

4 kan på denne måde bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet under uddannelsen. Forudsætningen for at du kan gennemføre uddannelsen som meritstuderende er at du opfylder de almindelige adgangsbetingelser samt har haft ca. 5 års praktisk pædagogisk arbejde. Selvom du møder op på uddannelsesinstitutionen med af praktisk erfaring fra den pædagogiske verden, skal du alligevel ud i praktik. Denne praktik svarer til 1. praktikperiode på den ordinære uddannelse. Praktikken bliver tilrettelagt således, at du kommer ud i et andet pædagogisk område end det du har erfaring med. Praktikperioden er placeret i det 1. år af uddannelsen og den skal være godkendt før du kan fortsætte på uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen sørger for praktikpladser til alle studerende. De meritstuderende skal også leve op til kravene om ECTS-point gennem hele uddannelsen, det vil sige at de også skal igennem specialiseringen både teoretisk og praktisk. Merit uddannelsen er tilrettelagt efter reglerne i lov om Åben Uddannelse. Det betyder bl.a., at uddannelsen ikke er SU berettiget, og at den studerende selv skal betale en del af undervisningen. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på, at du kan bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet under uddannelsen og sådan, at du har mulighed for at finansiere studiet ved hjælp af reglerne for Statens Voksen Uddannelsesstøtte. Du kan høre mere om dine økonomiske muligheder ved at kontakte din a-kasse. Læs mere om SVU her. NETSTUDERENDE I disse IT-tider er det muligt at blive pædagog gennem en netbaseret uddannelse. Du kan læse som netstuderende flere steder i landet. Uddannelsen og dermed studieopbygningen er sådan set den samme som den ordinære pædagoguddannelse, men den studerende har ikke lige så meget direkte undervisning. Man kan vælge netuddannelsen hvis man gerne selv vil tilrettelægge sin tid og opleve en fleksibel hverdag. Dette medfører at der er større mulighed for at arbejde ved siden af sin uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne advarer om at det kræver en vis selvdisciplin at studere på denne måde. De netstuderende mødes til seminariedage ca. hver uge på uddannelsesstedet. Hertil kommer nogle dage hvor der er projekter rettet mod praksis samt temadage. Der er mødepligt til disse dage. Undervisningen tilrettelægges således, at en stor del foregår via nettet, via tilrettelagte øvelser, behandling af tekster, skrivning af opgaver etc. Denne del af arbejdet vil blive tilrettelagt dels som individuelt arbejde, dels som arbejde der skal løses i grupper. Gruppearbejde opfattes som en central del af netuddannelsen, og foregår over computeren. Du vil individuelt eller som en del af en gruppe modtage løbende praktiske oplysninger, vejledning og tilbagemeldinger via nettet.

5 Alle studerende vil blive tilbudt muligheder for hjælp til at opdatere egen pc med relevante programmer etc. Du skal dog selv sikre en opkobling til internettet samt anskaffe en printer. Praktikperioderne finder sted på samme måde som i den ordinære uddannelse. Den bundethed, som finder sted i praktikperioden vil i forhold til selvstudie-tiden virke overraskende for nogle, og derfor skal man overveje kraftigt hvordan man vil have det med dette skift. Økonomien spiller også en stor rolle i forhold til om man kan klare sig gennem praktikken, set i betragtning af at der ikke er så meget tid til studiearbejde i praktikperioderne. Det er ikke muligt at komme i praktik i den institution man allerede arbejder i. Hvis man har tilmeldt sig på netuddannelsen, og man opdager det alligevel ikke er noget for dig, kan du efter at have bestået og godkendt 1. studieår overflyttes til den ordinære uddannelse på et uddannelsessted. Et gennemført 1. år på en netbaseret uddannelse giver dermed fuld merit til den ordinære uddannelse. Som netstuderende har du de samme rettigheder som de studerende på den ordinære uddannelse, det vil sige du kan søge om SU eller SVU på samme vilkår. Derudover kan du bruge PLS både i forbindelse med dine praktikperioder, men også i de perioder hvor du er tilknyttet uddannelsesstedet og er netstuderende. TRAINEE-UDDANNELSEN Trainee-pædagoguddannelsen er en ny måde at tænke pædagoguddannelse på. Det særlige er, at de pædagogstuderende er tæt tilknyttet til praksisfeltet igennem hele uddannelsesforløbet. De studerende kan gennemføre to ud af de tre praktikker på samme arbejdsplads, og samtidig får den studerende i langt de fleste tilfælde mulighed for studierelevant arbejde på selvsamme arbejdsplads. Et andet element i trainee-ordningen er, at den studerende selv vælger, hvor han eller hun ønsker at være trainee, og det samme er tilfældet den anden vej, at arbejdspladsen også selv vælger, hvem den ønsker at have som trainee-studerende. At studere til trainee-pædagog tager 3½ år, det teoretiske indhold, antallet og længden af praktikperioder er de samme som på den ordinære pædagoguddannelse. Indtil videre eksisterer uddannelsen kun som forsøg ved Jelling Seminarium og en lang række af Vejle Kommunes institutioner har sagt ja tak til at være med i ordningen, men også pædagogiske arbejdspladser udenfor Vejle Kommune er med, her med fokus på rekruttering.

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere