Gribskovmodellen. Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribskovmodellen. Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober 2007"

Transkript

1 Gribskovmodellen Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats Oktober 2007

2

3 Forord Integrationsservice præsenterer i det metodehæfte, som du har i hånden, Gribskovmodellen eller Projekt 44 point = arbejde, som modellen oprindelig blev kendt under i udviklingsarbejdet og det første succesfulde gennemløb i Projekt 44 point = arbejde blev udviklet og gennemført på initiativ fra Gribskov Kommune (tidl. Helsinge Kommune og Græsted-Gilleleje Kommune) i tæt samarbejde med virksomheden Københavns Hotel- og Restaurationsservice (KHRS), Sprogcenter Nordsjælland, konsulentbureauet Servisio og Integrationsministeriets konsulentenhed, Integrationsservice. Projektets titel, Projekt 44 point = arbejde, refererer til det pointsystem, som blev udviklet til projektet. Gennem test blev deltagerne i pointsystemet målt op i mod KHRS standarder. Ved opnåelse af 44 point og gennemførelse af 4 ugers praktik i forløbet var deltagerne garanteret ordinær beskæftigelse hos KHRS. Integrationsservice er oprettet som en udgående service til kommunerne med det formål at gøre gode eksempler til hverdag det vil sige at sikre en udbredelse af det, der virker og bistå lokalt med en forankring af en mere succesfuld integrationsindsats. Integrationsservice formidler eksempler på god praksis, som viser, at det betaler sig at investere i integration. (se mere på På baggrund af de markante og lovende resultater, som man har opnået i Gribskov Kommune med Projekt 44 point = arbejde indgår en udbredelse af Gribskovmodellen som et selvstændigt indsatsområde i Integrationsministerens kvindeinitiativ Nydanske kvinders ressourcer i fokus. Programmet samler og forstærker en bred indsats for at sikre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund en bedre integration i det danske samfund. Der er i 2007 og 2008 er afsat 21,5 mil. kr. til kvindeinitiativet (se mere på Metodehæftet er udgivet som materiale til en seminarrække, som Integrationsservice afvikler i samarbejde med Gribskov Kommune og samarbejdsparterne fra Projekt 44 point = arbejde. Seminarrækken på 10 seminarer fordelt over hele landet afvikles i efteråret og vinteren 2007/2008. Integrationsservice tilbyder med seminarrækken andre kommuner at få ny viden og inspiration til at styrke den beskæftigelsesrettede indsats over for indvandrerkvinder med begrænsede forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet. Målgruppen for seminarrækken er kommunale ledere, integrationsmedarbejdere, sproglærere og jobkonsulenter. Det er projektleder Kirsten Skou fra Projekt 44 point = arbejde, som er oplægsholder på seminarerne. Afhængig af deltagerkredsen for det enkelte seminar, vil Kirsten Skou være sekunderet af en instruktør, underviser, konsulent eller kommunal leder fra Gribskov Kommune. Udgifter til seminarrækken afholdes af Integrationsservice. Metodehæftet er udarbejdet af Integrationsservice i samarbejde med Gribskov Kommune ud fra evalueringen af første gennemløb af Projekt 44 point = arbejde i 2006, foretaget af LG Insight. Metodehæftet indeholder derfor ikke erfaringer fra andet og tredje gennemløb af indsatsen. LG Insights evaluering kan rekvireres fra Gribskov kommune og Integrationsservice.

4 Baggrund Initiativet til Projekt 44 point = arbejde kom fra Gribskov Kommune (daværende Helsinge kommune og Græsted-Gilleleje kommune). Ledelsen i arbejdsmarkedsforvaltningen henvendte sig til Integrationsservice for at etablere et samarbejde om udvikling og gennemførelse af et projekt for en særlig gruppe af kvinder uden formelle kvalifikationer fra ikke-vestlige lande. Kvinderne var på langvarig kontanthjælp og uden nævneværdige forudsætninger i forhold til at kunne indgå på det danske arbejdsmarked. Kvinderne havde ingen forudgående joberfaringer fra Danmark og flertallet af dem havde heller ingen joberfaringer fra hjemlandet. Initiativet blev taget på baggrund af mindre gode erfaringer med aktivering og jobskabelse for målgruppen og tidligere projekter, der skulle sikre indvandrerkvinder en hurtig indtræden i arbejdsstyrken. Projekt 44 point = arbejde var dertil aktuelt som følge af behovet for at sikre den fremtidige arbejdsstyrke og øget beskæftigelse indenfor servicesektoren i Gribskov kommune. lovindgreb på området i 2006 (herunder Ny chance og ændringer i refusionssatser) og de øgede krav til kommunernes aktivering af ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. borgere i målgruppen udtrykte ønske om at forlade en livssituation, der var præget af at være uden arbejde og på offentlig forsørgelse. I kommunerne Helsinge og Græsted-Gilleleje var der på daværende tidspunkt etableret et tæt samarbejde mellem den kommunale jobformidlingsindsats gennem JobNORD og virksomheden Københavns Hotel- og Restaurationsservice (KHRS) om ansættelse af ledige borgere på start- og kontanthjælp i rengørings- og servicebranchen. Dette tætte samarbejde mellem JobNORD og KHRS udgjorde en platform for et udvidet partnerskab med Sprogcenter Nordsjælland, konsulentbureauet Servisio og Integrationsservice om metodeudvikling og gennemførelse af et kort beskæftigelsesrettet træningsforløb for indvandrerkvinder med begrænsede sproglige og faglige forudsætninger for at indgå i arbejdsstyrken. 4

5 Evaluering af resultaterne LG Insight har for Integrationsministeriet og Gribskov Kommune gennemført evalueringen af det første gennemløb af Projekt 44 point = arbejde. Evalueringen viser, at projektet på kort tid har opnået en række markante og lovende beskæftigelsesmæssige resultater gennem håndholdt indsats baseret på tæt samarbejde med en virksomhed, brug af tosprogede instruktører, særlig tilrettelagt danskundervisning, opkvalificering på lukket træningsbane, udvikling af pointscore, kåring af deltagere og en række andre motivationsfremmende redskaber. Ud fra et sammenligningsgrundlag på 76 beskæftigelsesfremmende projekter for indvandrerkvinder vurderer LG Insight, at Projekt 44 point = arbejde kan tjene til inspiration for en bredere gruppe af integrationsfaglige aktører, der arbejder med målgruppen. Det første gennemløb viste dog, at de deltagende kvinder ikke fik ansættelse i KHRS, da infrastrukturen og afstanden fra hjem til arbejde i Københavnsområdet umuliggjorde tidlige mødetider. Der blev i stedet indgået ansættelsesaftaler med flere lokale virksomheder, der på baggrund af pointsystemet og standarden af KHRS optræning af deltagerne har ansat nye medarbejdere med tilfredsstillende faglige kompetencer. Man kan derfor afledt af erfaringerne fra projekt 44 point = arbejde pege på, at andre ansættende virksomheder har tillid til kvaliteten af den kommunale optræning, når der står en konkurrerende virksomhed bag, som opererer indenfor samme branche. Væsentlige deltagerudbytter omfatter derudover, at kvinderne er blevet en stærkere ressource i deres familier. Flere af deltagerne sætter nu langsigtede mål for ægtefællens og børnenes integration i det danske samfund, uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet. Ved projektstart ønskede ingen kvinder at deltage i forløbet. Ved afslutningen var 9 ud af 10 kvinder motiverede for arbejde og selvforsørgelse. Projekt 44 point = arbejde er finansieret som et kommunalt driftsprojekt. Deltagerne er på 5 måneder blevet økonomiske nettobidragsydere til det danske samfund. Kommunens investering i indsatsen er efter 7 måneder tjent ind igen. Projekt 44 point = arbejde er dermed ikke kun en vellykket integrationsindsats for en svag gruppe, men også fremsynet beskæftigelsespolitik og en fornuftig kommunal investering. 5

6 Status for Projekt 44 point = arbejde Succeskriteriet KHRS stiller jobgaranti for de deltagere, som opnår 44 point gennem et pointsystem og som gennemfører praktikforløbet på et af virksomhedens hoteller. Metoden Deltagerne er gennem et undervisnings- og træningsforløb på 13 uger og derefter 4 uger i praktik. Deltagerne afklares, forberedes og optrænes til ordinær ansættelse. Resultaterne Første gennemløb (2006) 10 deltagere af disse var 6 i ordinær beskæftigelse ved projektafslutningen, 2 på barsel med udsigt til job efter endt barsel og 2 var sygemeldt. 12 måneder efter projektafslutning er 10 ud af 10 deltagere i ordinær beskæftigelse. Andet gennemløb (2007) 6 deltagere af disse var 5 i ordinær beskæftigelse ved projektafslutning. 3 måneder efter projektafslutning er 6 ud af 6 deltagere i ordinær beskæftigelse. Tredje gennemløb (2007) Der er visiteret 11 nye deltagere til projektet i september. 6

7 Solstrålehistorie: Jamilla Før Projekt 44 point = arbejde Jamilla og hendes familie kommer fra Irak. For knap fire år siden kom hun, hendes mand og to af deres fire børn til Danmark. I Danmark bosatte familien sig i Esbønderup. Hverken Jamilla eller hendes mand arbejdede de første år i Danmark. Men i foråret 2006 blev Jamilla kontaktet af kommunen, hvor hun blev inviteret til et informationsmøde om Projekt 44 point = arbejde. Jamilla kom til mødet og syntes, at projektet lød interessant. Det ville give hende en mulighed for at få et arbejde, så hun kunne tjene penge til familien. Vejen mod de 44 point Jamilla deltog i projektet i sommeren 2006, og hun var meget begejstret for det. Om formiddagen havde de danskundervisning, som var målrettet rengøringsbranchen, og om eftermiddagen blev de undervist i forskellige færdigheder såsom at skifte sengetøj, at gøre rent og at kende forskel på forskellige rengøringsmidler. Opgaverne var meget konkrete og Jamilla følte, at hun kunne bruge det, hun lærte. Hver gang deltagerne havde tilegnet sig færdigheder, blev de testet i dem, og på den måde kunne de opnå de 44 point, som kvalificerede dem til et arbejde. Arbejde i udsigt For Jamilla var København ikke et attraktivt arbejdssted. Hun har ikke kørekort, og det var ikke nemt at komme fra Esbønderup til København tidligt om morgenen. Projektlederen fik i stedet aftaler i hus med andre virksomheder, som ville ansætte kursisterne. Jamilla kom i praktik på Hotel Hillerød, hvor hun efterfølgende fik fast arbejde. Hun skiftede senere arbejdsplads, og nu arbejder hun som rengøringsassistent på en skole i Esbønderup. Hun er glad for arbejdet, og det er tæt på hendes hjem. Men Jamilla vil gerne arbejde på en fabrik, så projektlederen, som Jamilla stadig har kontakt med, er i gang med at etablere kontakt til en fabrik i Helsinge, hvor Jamilla gerne vil arbejde. Livet med arbejde Jamilla er glad for at arbejde. Hun føler sig gladere, end før hun fik arbejde, og hun er stolt over at tjene penge til sin familie. For Jamilla har arbejdet betydet, at hendes liv er blevet bedre. Hun kommer mere ud af huset. Hun møder flere nye mennesker og får nye bekendtskaber. Hun er blevet bedre til dansk, og hun har også fået veninder, som hun mødes med i fritiden. Projekt 44 point = arbejde har ændret Jamillas liv i en positiv retning. 7

8 Indholdsbeskrivelse: Projekt 44 point = arbejde Projekt 44 point = arbejde er et kort trænings- og opkvalificeringsforløb for flygtninge- og indvandrerkvinder på kontanthjælp med væsentlige begrænsninger i sproglige, faglige, helbredsmæssige og sociale forudsætninger for at indgå i arbejdsstyrken. Der er tale om et brancherettet forløb indenfor servicesektoren (hotelrengøring), der sikrer faglig og sproglig opkvalificering af deltagerne tilpasset de konkrete arbejdsfunktioner og kvalifikationsstandarder indenfor hotelrengøring. 12 ugers opkvalificering I en periode på 12 uger hen over sommeren 2006 deltog et hold på 10 kvinder i den daglige undervisning, praktisk oplæring (instruktion) og træning af 44 arbejdsfunktioner inden for hotelrengøring. Hele forløbet blev afviklet på en nedlagt skole. Der var på skolen indrettet lokaler til undervisning i dansk og faglige temaer, samt indrettet et hotelværelse en lukket træningsbane til den faglige oplæring og træning af færdigheder. Undervisningens indhold og materialevalg tog afsæt i de 44 arbejdsfunktioner, som deltagerne skulle bestride efter endt oplæringsforløb for at opnå ansættelse i servicebranchen. De enkelte arbejdsfunktioner blev trænet igen og igen, indtil rutiner var oparbejdet og indtil testen viste, at kvinderne kunne udføre opgaven inden for KHRS fastlagte tids- og kvalitetskrav. Den individuelle vejledningsindsats understøttede til stadighed den sproglige og faglige opkvalificering med motivationsfremmende vejledning og konsekvent imødegåelse af synlige barrierer, der kunne forhindre deltagerne i at nå deres mål. Vejledningsfaglige teknikker og en række nyskabende motivationsfremmende redskaber blev benyttet. Faglige elementer i forløbet Praktisk og teoretisk opkvalificering inden for hotelrengøring Intensiv træning af konkrete rutiner og færdigheder (44 arbejdsfunktioner) Massiv individuel og håndholdt vejledningsindsats Særlig tilrettelagt og differentieret sprogundervisning med afsæt i fagtermer og arbejdsfunktioner indenfor servicesektoren Tematiseret undervisning i samfundsforståelse (udvalgte emner: sundhed, børnepasning, privatøkonomi, familie- og kønsrollemønster m.m.) Gymnastik Virksomhedspraktik Opfølgningsperiode på 6 måneder efter ansættelse, hvor projektlederen vedligeholder kontakt til deltagerne med henblik på fastholdelse. 8

9 Nyskabende elementer: Projekt 44 point = arbejde Projekt 44 point = arbejde samler og kombinerer en række kendte redskaber og metoder med flere hidtil mindre kendte og anvendte redskaber i en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Den håndholdte indsats bygger på en strategi, hvor både dét at holde i hånden (omsorg) og dét at lægge hånden på skulderen (styrende), støtter deltageren i vejen frem mod målet: Ordinær beskæftigelse. Således har en klar og tydelig kommunikation med deltagerne været vægtet højt i kombination med en massiv vejledningsstøtte og konsekvent indsats, der har imødegået barrierer for kvinderne undervejs. Evalueringen af forløbet 44 point = arbejde viser, at det samlede resultat derfor også fremkommer som et produkt af mange elementer. Det lader sig derfor vanskeligt afgøre entydigt, hvilke elementer, der har været afgørende/udslagsgivende i forløbet. Projektets metodologi en håndholdt indsats hviler på en tæt sammenhæng mellem tværfaglighed i udførende led (undervisere, instruktører og vejledere), en klar og konsekvent linie i sagsbehandlingen (herunder placering af beslutningskompetence i projektet) og en tydelighed i kommunikationen (herunder brugen af kåringer og pointsystem), samt kommunens klare ledelsesmæssige prioritering af indsatsen (herunder ledelsens tætte opfølgning under projektforløbet). Projektlederens historie: Kirsten Skou er ikke i tvivl om, at projektet har givet kvinderne mere end et arbejde: For mange af kvinderne har forløbet blandt andet hjulpet til, at de har fået skabt en langt bedre kontakt til f.eks. daginstitutionerne. Det skyldes især, at de er blevet meget bedre til at tale dansk, og at de har fået en langt større forståelse for det danske samfund. Med Projekt 44 point = arbejde havde Kirsten Skou et mål; alle deltagere skulle i arbejde: Efter kurset skulle alle deltagerne en måned i praktik troede vi. Men halvdelen kom direkte i arbejde, og senere er resten også kommet i ordinær beskæftigelse, så det er jo en stor succes. 100 % i beskæftigelse det er vist ikke mange projekter, der kan fremvise de resultater. 9

10 Nyskabende og effektfylde redskaber fra Projekt 44 point = arbejde» Jobgaranti Deltagerne er på forhånd garanteret ordinært arbejde ved opnåelse af pointscore for faglige præstationer og gennemførelse af virksomhedspraktik, der skal sikre den sociale introduktion til arbejdspladsen. Virksomhedspraktikken blev i realiteten overflødiggjort af den faglige opkvalificering.» Klar sammenhæng mellem projektets målsætning og det faglige indhold Mål og midler i undervisningen var synlige for deltagerne og nøje tilpasset kvindernes individuelle forudsætninger og arbejdsmarkedets krav.» Målbare kvalifikationskrav inden for hotelrengøring Udarbejdelse af pointsystem, som håndgribeligt og let forståeligt omsætter virksomhedens faglige standarder til et målingsværktøj, der synliggør afstanden til arbejdsmarkedet» Ledelsens opbakning og placering af beslutningskompetence i projektet Ledelsens tids- og ressourcemæssige investering i indsatsen, herunder prioritering af deltagelse ved de ugentlige deltagerevalueringer og kåringer samt ledelsens opbakning til projektlederen og placering af beslutningskompetence i projektet har haft en positiv effekt på projektresultatet.» Sprogundervisning målrettet brancheområdet Særlig tilrettelagt og visuel sprogundervisning relateret til fagtermer og instruktion har været anvendt i undervisningen. Sprogtræningen har været tilrettelagt med afsæt i den konkrete kommunikationsform og omgang mellem kollegaer på virksomhederne.» Fokus og tiltag omkring kvindernes interesser og livsvilkår i forhold til arbejde Vejlederne, instruktører og undervisere herunder særligt projektlederen har anvendt håndholdte, teoretiske og erfaringsbaserede metoder, der støttede kvinderne i en kompetence- og interessemæssig udvikling frem mod beskæftigelsesmålet.» Brug af nye motivationsfremmende redskaber Udvikling af scorekort, regelmæssig test, design af arbejdsbeklædning for muslimske kvinder, kåring af ugens kursist med et gavekort og beskæftigelseschefens deltagelse på ugentlige evalueringsmøder med kvinderne, er eksempler på motivationsredskaber i projektet. 10

11 11

12 Projektfakta: Projekt 44 point = arbejde Projektnavn Målgruppe Mål Forløb Antal deltagere Projektets titel refererer til, at deltagerne ved opnåelse af et fagligt færdighedsniveau på 44 point i en test udviklet til projektet var garanteret ordinær beskæftigelse hos Københavns Hotel & Restaurationsservice. Kvinder med herkomst i tredjelande Ikke-faglærte kvinder Kvinder med begrænsede sproglige danskkundskaber Kvinder med lidt eller ingen erfaring på det danske arbejdsmarked Kvinderne har ingen uddannelsesbaggrund (flere analfabeter) Projektet kom desuden til at omfatte en stor gruppe kvinder med omfattende helbredsmæssige vanskeligheder og/eller opfattelser i forhold til beskæftigelse Ordinær eller støttet beskæftigelse inden for servicesektoren rengøring i hotelbranchen. Kvinderne blev ved opnåelse af en score på 30 point tilbudt et praktikforløb på 4 uger og ved opnåelse af 44 point var de sikret ordinær beskæftigelse. 12 ugers kursusforløb med 4 ugers praktik eller 1 2 måneders ansættelse med løntilskud. Herefter 6 måneders opfølgning. 10 kvinder Periode Første gennemløb: d. 7. marts 2006 til d. 22.september 2006 Faglige elementer Projektparter Lukket praktisk træning af arbejdsfunktioner indenfor hotelservice Individuel vejledning Sprogundervisning Samfundsforståelse Praktik Gymnastik Brug af test, kåring og andre motivationsfremmende redskaber Gribskov Kommune JobNORD (fælles formidlingsenhed for de to kommuner) Københavns Hotel & Restaurationsservice Sprogcenter Nordsjælland (Hillerød) Servisio (privat rådgivning og service management bureau) 12

13 Udbytte for deltagerne Målepunkter Før projektstart Efterfølgende Arbejdsmarkedstilknytning Motivation Helbred Faglige kompetencer Sproglige kompetencer Social situation Økonomisk Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Ingen motivation for et aktivt arbejdsliv. Alle havde helbredsmæssige begrænsninger i forhold til job. Ingen 9 ud af 10 deltagere havde (stærkt) begrænsede sproglige kompetencer. De fleste kvinder var i en fastlåst og negativ livsopfattelse. De så kun begrænsede muligheder for egne chancer på arbejdsmarkedet og forbedring af familiens levevilkår og integrationsmuligheder i Danmark. Kontanthjælp fastlåst social og økonomisk position. 6 ud af 10 deltagere har ordinært arbejde 8 af deltagerne vurderes på længere sigt at have en fast og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 8 ud af 10 deltagere har opnået interesse for et aktivt arbejdsliv. 1 person er fortsat ikke motiveret for arbejde. 1 person er syg og formentlig permanent uarbejdsdygtig. 4 ud af 10 har fortsat helbredsmæssige begrænsninger i forhold til job. 2 er langtidssyge og yderligere 2 har af hensyn til deres helbred fået beskæftigelse på nedsat arbejdstid. Deltagerne har opnået faglige kvalifikationer med relevans for servicesektoren (hotel og rengøringssektoren). Deltagerne har fortsat mangelfulde sproglige kompetencer, men alle kvinderne bruger sproget mere aktivt og er blevet stimuleret til yderligere sprogtilegnelse. Kvinderne har fået et større og mere positivt livssyn og formulerer egne beskæftigelsesstrategier. De fleste ser nu bredere integrationsmuligheder for deres familie i det danske samfund. Deltagerne har i gennemsnit fået ca kr. mere i rådighed til familien hver måned. For enkelte kvinder er det økonomiske overskud større, for andre er overskuddet mindre. 13

14 Udbytte for samfundet Målepunkter Nuværende situation Forstærket beskæftigelsesindsats Arbejdsstyrke Samfundsøkonomisk gevinst Sparede offentlige sundhedsudgifter Familiemæssig ressource Kvinder med ikke-dansk baggrund fra ikke-vestlige lande har en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end den øvrige befolkning. Samtidig er der rekrutteringsproblemer på stadig flere ikke-faglærte fagområder. Kvinderne har under hele deres ophold i Danmark været på overførselsindkomst. De har modtaget kontanthjælp med supplerende ydelser, og kvinderne havde ikke uden en ekstraordinær indsats opnået en selvforsørgende status. Deltagerne havde en ikkediagnosticeret sygdomsopfattelse og havde et overgennemsnitligt forbrug af (special-)læger og sygehusindlæggelser. Kvinderne var før projektdeltagelse præget af et negativt livssyn og så kun begrænsede muligheder for dem selv og deres familie i Danmark. Kvinderne levede en isoleret tilværelse og kendte kun meget lidt til det danske samfund, den danske befolkning og kultur. En større arbejdsstyrke, hvor kvinderne bliver kvalificeret til at indgå i et effektivt arbejdskraftudbud inden for en branche og et geografisk område, hvor prognoserne tilsiger, at der vil blive stor mangel på arbejdskraft i årene fremover. Efter 7 måneder er kommunernes projektudgifter tjent ind i form af sparede forsørgelsesudgifter, tillægsudgifter og en forøget skatteindtjening. Efter 12 måneder har kommunerne opnået en månedlig nettogevinst per deltager svarende til godt kr. Hertil lægges driftsøkonomiske besparelser til sagsbehandling og evt. køb af aktiveringstilbud. Kvinderne benytter i langt mindre grad det offentlige sundhedssystem. Kvindernes lægebesøg er reduceret med mere end 50 pct. efter deres kursusforløb og tilknytning til arbejdsmarkedet. Kvinderne har fået ressourcer og kompetencer til at støtte deres familier/børn, hvilket på længere sigt vil være en betydelig gevinst for familierne og samfundet, herunder arbejdsmarkedet. 14

15 Aktiveringsøkonomi og samfundsøkonomiske resultater Aktivering af 10 personer pr. måned Ingen aktivering Anden aktivering* 44 point = arbejde 44 point = arbejde Selvforsørgelseseffekt (%) Nettoudgifter til forsørgelse Udgift til aktivering Statsrefusion (35% / 65%) Kommunale forsørgelsesudgifter Skatteindtægter ved arbejde Kommunens nettogevinst ved arbejde Måneder til kommunal aktiveringsudgift er neutraliseret Måneder til statens udgift til aktivering er neutraliseret ,6 11,4 8,6 10 7,4 6,3 *) Den gennemsnitlige beregning af effekt og økonomi ved anden aktivering er baseret på resultaterne af evalueringen af Integrationsministeriets puljeindsats af den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte, gennemført af LG Insight i Evalueringen omfattede 881 projektdeltagere fra 76 projekter afsluttet i 2004 og

16 Eksempler på økonomiske gevinster ved beskæftigelse Ægtepar med 2 børn start- eller kontanthjælp i mere end 6 måneder Starthjælp Begge kontanthjælp Arbejde/- kontanthjælp Begge fuldtidsarbejde Begge deltidsarbejde Arbejdstimer 0/0 0/0 37/0 37/37 10/10 Årsindkomst (100 kr./ time) Kontanthjælp Indkomst i alt AM/SP Samlet skat Nettoindkomst A-kasse ATP Daginstitution / særlige enkeltydelser Boligydelse Børnetilskud Rådighedsbeløb årligt Rådighedsbeløb pr. mdr Difference/gevinst Note: I ovenstående eksempel er der taget udgangspunkt i en familie bestående af et ægtepar med 2 børn, hvor kvinden har været på kontanthjælp i mindst 6 måneder. Beregningerne viser de økonomiske effekter, hvis kvinden får beskæftigelse svarende til 100 kr. i timen henholdsvis på fuldtid (37 timer) og deltid (10 timer). Hovedparten af de deltagende kvinder i projekt projekt 44 point = arbejde havde en sådan profil (ægtefælle, minimum 2 børn og en ledighedsanciennitet på mindst 6 måneder). Det angivne økonomiske rådighedsbeløb for familien er ikke indeholdt i familiens faste udgifter til bolig, transport og hverdagens fornødenheder. Råderummet vil afvige afhængig af deltagernes alder, ledighedsanciennitet, samlivsstatus (gift/ugift/samlevere), antallet af børn, bopælskommune mm. Eksempelvis vil enlige forsørgere med to børn kun havde begrænset udbytte af beskæftigelse i forhold til kontanthjælp godt 300 kr. om måneden i større økonomisk råderum. 34/enkeltydelser er ligeledes en faktor med stor variation, men for gifte betyder kontanthjælpsloftet, at 34, boligsikring og enkeltydelser får mindre (relativ) betydning i det samlede økonomiske råderum. 16

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse < < støtte og hjælp på vejen til ordinær beskæftigelse 2 3 En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsats drevet som socialøkonomisk virksomhed et lærings- og udviklingsmiljø

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION 5TYPOLOGIER AF ÆGTEFÆLLEFORSØRGEDE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND FORSKELLIGE INDSATSER TIL FORSKELLIGE MENNESKER BESKÆFTIGELSE SKJULTE RESSOURCER MOTIVATION JOB & UDDANNELSE ØGET SELVSTÆNDIGHED ARBEJDSFÆLLESSKAB

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring.

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring. Status projekt 500 august 2016 I juni havde vi i Hjørring besøg af Cabi og Integrationsnet. Status på projektet i Hjørring er, at vi er i mål med 30 deltagere og ønsker at fortsætte med at rekruttere deltagere

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Business cases på beskæftigelsesområdet Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Gode rammer 91.600 indbyggere Lav ledighed Silkeborg 3,6 % Region Midtjylland 3,8 % Hele landet

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Agenda: 1. Integrationsindsatsen v. Katrine Rud - Branchepakker: Baggrund og målsætninger - Branchepakker: Organisering og resultater

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Punkt 7. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet 2014-187836 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere