Gribskovmodellen. Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribskovmodellen. Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober 2007"

Transkript

1 Gribskovmodellen Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats Oktober 2007

2

3 Forord Integrationsservice præsenterer i det metodehæfte, som du har i hånden, Gribskovmodellen eller Projekt 44 point = arbejde, som modellen oprindelig blev kendt under i udviklingsarbejdet og det første succesfulde gennemløb i Projekt 44 point = arbejde blev udviklet og gennemført på initiativ fra Gribskov Kommune (tidl. Helsinge Kommune og Græsted-Gilleleje Kommune) i tæt samarbejde med virksomheden Københavns Hotel- og Restaurationsservice (KHRS), Sprogcenter Nordsjælland, konsulentbureauet Servisio og Integrationsministeriets konsulentenhed, Integrationsservice. Projektets titel, Projekt 44 point = arbejde, refererer til det pointsystem, som blev udviklet til projektet. Gennem test blev deltagerne i pointsystemet målt op i mod KHRS standarder. Ved opnåelse af 44 point og gennemførelse af 4 ugers praktik i forløbet var deltagerne garanteret ordinær beskæftigelse hos KHRS. Integrationsservice er oprettet som en udgående service til kommunerne med det formål at gøre gode eksempler til hverdag det vil sige at sikre en udbredelse af det, der virker og bistå lokalt med en forankring af en mere succesfuld integrationsindsats. Integrationsservice formidler eksempler på god praksis, som viser, at det betaler sig at investere i integration. (se mere på På baggrund af de markante og lovende resultater, som man har opnået i Gribskov Kommune med Projekt 44 point = arbejde indgår en udbredelse af Gribskovmodellen som et selvstændigt indsatsområde i Integrationsministerens kvindeinitiativ Nydanske kvinders ressourcer i fokus. Programmet samler og forstærker en bred indsats for at sikre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund en bedre integration i det danske samfund. Der er i 2007 og 2008 er afsat 21,5 mil. kr. til kvindeinitiativet (se mere på Metodehæftet er udgivet som materiale til en seminarrække, som Integrationsservice afvikler i samarbejde med Gribskov Kommune og samarbejdsparterne fra Projekt 44 point = arbejde. Seminarrækken på 10 seminarer fordelt over hele landet afvikles i efteråret og vinteren 2007/2008. Integrationsservice tilbyder med seminarrækken andre kommuner at få ny viden og inspiration til at styrke den beskæftigelsesrettede indsats over for indvandrerkvinder med begrænsede forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet. Målgruppen for seminarrækken er kommunale ledere, integrationsmedarbejdere, sproglærere og jobkonsulenter. Det er projektleder Kirsten Skou fra Projekt 44 point = arbejde, som er oplægsholder på seminarerne. Afhængig af deltagerkredsen for det enkelte seminar, vil Kirsten Skou være sekunderet af en instruktør, underviser, konsulent eller kommunal leder fra Gribskov Kommune. Udgifter til seminarrækken afholdes af Integrationsservice. Metodehæftet er udarbejdet af Integrationsservice i samarbejde med Gribskov Kommune ud fra evalueringen af første gennemløb af Projekt 44 point = arbejde i 2006, foretaget af LG Insight. Metodehæftet indeholder derfor ikke erfaringer fra andet og tredje gennemløb af indsatsen. LG Insights evaluering kan rekvireres fra Gribskov kommune og Integrationsservice.

4 Baggrund Initiativet til Projekt 44 point = arbejde kom fra Gribskov Kommune (daværende Helsinge kommune og Græsted-Gilleleje kommune). Ledelsen i arbejdsmarkedsforvaltningen henvendte sig til Integrationsservice for at etablere et samarbejde om udvikling og gennemførelse af et projekt for en særlig gruppe af kvinder uden formelle kvalifikationer fra ikke-vestlige lande. Kvinderne var på langvarig kontanthjælp og uden nævneværdige forudsætninger i forhold til at kunne indgå på det danske arbejdsmarked. Kvinderne havde ingen forudgående joberfaringer fra Danmark og flertallet af dem havde heller ingen joberfaringer fra hjemlandet. Initiativet blev taget på baggrund af mindre gode erfaringer med aktivering og jobskabelse for målgruppen og tidligere projekter, der skulle sikre indvandrerkvinder en hurtig indtræden i arbejdsstyrken. Projekt 44 point = arbejde var dertil aktuelt som følge af behovet for at sikre den fremtidige arbejdsstyrke og øget beskæftigelse indenfor servicesektoren i Gribskov kommune. lovindgreb på området i 2006 (herunder Ny chance og ændringer i refusionssatser) og de øgede krav til kommunernes aktivering af ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. borgere i målgruppen udtrykte ønske om at forlade en livssituation, der var præget af at være uden arbejde og på offentlig forsørgelse. I kommunerne Helsinge og Græsted-Gilleleje var der på daværende tidspunkt etableret et tæt samarbejde mellem den kommunale jobformidlingsindsats gennem JobNORD og virksomheden Københavns Hotel- og Restaurationsservice (KHRS) om ansættelse af ledige borgere på start- og kontanthjælp i rengørings- og servicebranchen. Dette tætte samarbejde mellem JobNORD og KHRS udgjorde en platform for et udvidet partnerskab med Sprogcenter Nordsjælland, konsulentbureauet Servisio og Integrationsservice om metodeudvikling og gennemførelse af et kort beskæftigelsesrettet træningsforløb for indvandrerkvinder med begrænsede sproglige og faglige forudsætninger for at indgå i arbejdsstyrken. 4

5 Evaluering af resultaterne LG Insight har for Integrationsministeriet og Gribskov Kommune gennemført evalueringen af det første gennemløb af Projekt 44 point = arbejde. Evalueringen viser, at projektet på kort tid har opnået en række markante og lovende beskæftigelsesmæssige resultater gennem håndholdt indsats baseret på tæt samarbejde med en virksomhed, brug af tosprogede instruktører, særlig tilrettelagt danskundervisning, opkvalificering på lukket træningsbane, udvikling af pointscore, kåring af deltagere og en række andre motivationsfremmende redskaber. Ud fra et sammenligningsgrundlag på 76 beskæftigelsesfremmende projekter for indvandrerkvinder vurderer LG Insight, at Projekt 44 point = arbejde kan tjene til inspiration for en bredere gruppe af integrationsfaglige aktører, der arbejder med målgruppen. Det første gennemløb viste dog, at de deltagende kvinder ikke fik ansættelse i KHRS, da infrastrukturen og afstanden fra hjem til arbejde i Københavnsområdet umuliggjorde tidlige mødetider. Der blev i stedet indgået ansættelsesaftaler med flere lokale virksomheder, der på baggrund af pointsystemet og standarden af KHRS optræning af deltagerne har ansat nye medarbejdere med tilfredsstillende faglige kompetencer. Man kan derfor afledt af erfaringerne fra projekt 44 point = arbejde pege på, at andre ansættende virksomheder har tillid til kvaliteten af den kommunale optræning, når der står en konkurrerende virksomhed bag, som opererer indenfor samme branche. Væsentlige deltagerudbytter omfatter derudover, at kvinderne er blevet en stærkere ressource i deres familier. Flere af deltagerne sætter nu langsigtede mål for ægtefællens og børnenes integration i det danske samfund, uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet. Ved projektstart ønskede ingen kvinder at deltage i forløbet. Ved afslutningen var 9 ud af 10 kvinder motiverede for arbejde og selvforsørgelse. Projekt 44 point = arbejde er finansieret som et kommunalt driftsprojekt. Deltagerne er på 5 måneder blevet økonomiske nettobidragsydere til det danske samfund. Kommunens investering i indsatsen er efter 7 måneder tjent ind igen. Projekt 44 point = arbejde er dermed ikke kun en vellykket integrationsindsats for en svag gruppe, men også fremsynet beskæftigelsespolitik og en fornuftig kommunal investering. 5

6 Status for Projekt 44 point = arbejde Succeskriteriet KHRS stiller jobgaranti for de deltagere, som opnår 44 point gennem et pointsystem og som gennemfører praktikforløbet på et af virksomhedens hoteller. Metoden Deltagerne er gennem et undervisnings- og træningsforløb på 13 uger og derefter 4 uger i praktik. Deltagerne afklares, forberedes og optrænes til ordinær ansættelse. Resultaterne Første gennemløb (2006) 10 deltagere af disse var 6 i ordinær beskæftigelse ved projektafslutningen, 2 på barsel med udsigt til job efter endt barsel og 2 var sygemeldt. 12 måneder efter projektafslutning er 10 ud af 10 deltagere i ordinær beskæftigelse. Andet gennemløb (2007) 6 deltagere af disse var 5 i ordinær beskæftigelse ved projektafslutning. 3 måneder efter projektafslutning er 6 ud af 6 deltagere i ordinær beskæftigelse. Tredje gennemløb (2007) Der er visiteret 11 nye deltagere til projektet i september. 6

7 Solstrålehistorie: Jamilla Før Projekt 44 point = arbejde Jamilla og hendes familie kommer fra Irak. For knap fire år siden kom hun, hendes mand og to af deres fire børn til Danmark. I Danmark bosatte familien sig i Esbønderup. Hverken Jamilla eller hendes mand arbejdede de første år i Danmark. Men i foråret 2006 blev Jamilla kontaktet af kommunen, hvor hun blev inviteret til et informationsmøde om Projekt 44 point = arbejde. Jamilla kom til mødet og syntes, at projektet lød interessant. Det ville give hende en mulighed for at få et arbejde, så hun kunne tjene penge til familien. Vejen mod de 44 point Jamilla deltog i projektet i sommeren 2006, og hun var meget begejstret for det. Om formiddagen havde de danskundervisning, som var målrettet rengøringsbranchen, og om eftermiddagen blev de undervist i forskellige færdigheder såsom at skifte sengetøj, at gøre rent og at kende forskel på forskellige rengøringsmidler. Opgaverne var meget konkrete og Jamilla følte, at hun kunne bruge det, hun lærte. Hver gang deltagerne havde tilegnet sig færdigheder, blev de testet i dem, og på den måde kunne de opnå de 44 point, som kvalificerede dem til et arbejde. Arbejde i udsigt For Jamilla var København ikke et attraktivt arbejdssted. Hun har ikke kørekort, og det var ikke nemt at komme fra Esbønderup til København tidligt om morgenen. Projektlederen fik i stedet aftaler i hus med andre virksomheder, som ville ansætte kursisterne. Jamilla kom i praktik på Hotel Hillerød, hvor hun efterfølgende fik fast arbejde. Hun skiftede senere arbejdsplads, og nu arbejder hun som rengøringsassistent på en skole i Esbønderup. Hun er glad for arbejdet, og det er tæt på hendes hjem. Men Jamilla vil gerne arbejde på en fabrik, så projektlederen, som Jamilla stadig har kontakt med, er i gang med at etablere kontakt til en fabrik i Helsinge, hvor Jamilla gerne vil arbejde. Livet med arbejde Jamilla er glad for at arbejde. Hun føler sig gladere, end før hun fik arbejde, og hun er stolt over at tjene penge til sin familie. For Jamilla har arbejdet betydet, at hendes liv er blevet bedre. Hun kommer mere ud af huset. Hun møder flere nye mennesker og får nye bekendtskaber. Hun er blevet bedre til dansk, og hun har også fået veninder, som hun mødes med i fritiden. Projekt 44 point = arbejde har ændret Jamillas liv i en positiv retning. 7

8 Indholdsbeskrivelse: Projekt 44 point = arbejde Projekt 44 point = arbejde er et kort trænings- og opkvalificeringsforløb for flygtninge- og indvandrerkvinder på kontanthjælp med væsentlige begrænsninger i sproglige, faglige, helbredsmæssige og sociale forudsætninger for at indgå i arbejdsstyrken. Der er tale om et brancherettet forløb indenfor servicesektoren (hotelrengøring), der sikrer faglig og sproglig opkvalificering af deltagerne tilpasset de konkrete arbejdsfunktioner og kvalifikationsstandarder indenfor hotelrengøring. 12 ugers opkvalificering I en periode på 12 uger hen over sommeren 2006 deltog et hold på 10 kvinder i den daglige undervisning, praktisk oplæring (instruktion) og træning af 44 arbejdsfunktioner inden for hotelrengøring. Hele forløbet blev afviklet på en nedlagt skole. Der var på skolen indrettet lokaler til undervisning i dansk og faglige temaer, samt indrettet et hotelværelse en lukket træningsbane til den faglige oplæring og træning af færdigheder. Undervisningens indhold og materialevalg tog afsæt i de 44 arbejdsfunktioner, som deltagerne skulle bestride efter endt oplæringsforløb for at opnå ansættelse i servicebranchen. De enkelte arbejdsfunktioner blev trænet igen og igen, indtil rutiner var oparbejdet og indtil testen viste, at kvinderne kunne udføre opgaven inden for KHRS fastlagte tids- og kvalitetskrav. Den individuelle vejledningsindsats understøttede til stadighed den sproglige og faglige opkvalificering med motivationsfremmende vejledning og konsekvent imødegåelse af synlige barrierer, der kunne forhindre deltagerne i at nå deres mål. Vejledningsfaglige teknikker og en række nyskabende motivationsfremmende redskaber blev benyttet. Faglige elementer i forløbet Praktisk og teoretisk opkvalificering inden for hotelrengøring Intensiv træning af konkrete rutiner og færdigheder (44 arbejdsfunktioner) Massiv individuel og håndholdt vejledningsindsats Særlig tilrettelagt og differentieret sprogundervisning med afsæt i fagtermer og arbejdsfunktioner indenfor servicesektoren Tematiseret undervisning i samfundsforståelse (udvalgte emner: sundhed, børnepasning, privatøkonomi, familie- og kønsrollemønster m.m.) Gymnastik Virksomhedspraktik Opfølgningsperiode på 6 måneder efter ansættelse, hvor projektlederen vedligeholder kontakt til deltagerne med henblik på fastholdelse. 8

9 Nyskabende elementer: Projekt 44 point = arbejde Projekt 44 point = arbejde samler og kombinerer en række kendte redskaber og metoder med flere hidtil mindre kendte og anvendte redskaber i en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Den håndholdte indsats bygger på en strategi, hvor både dét at holde i hånden (omsorg) og dét at lægge hånden på skulderen (styrende), støtter deltageren i vejen frem mod målet: Ordinær beskæftigelse. Således har en klar og tydelig kommunikation med deltagerne været vægtet højt i kombination med en massiv vejledningsstøtte og konsekvent indsats, der har imødegået barrierer for kvinderne undervejs. Evalueringen af forløbet 44 point = arbejde viser, at det samlede resultat derfor også fremkommer som et produkt af mange elementer. Det lader sig derfor vanskeligt afgøre entydigt, hvilke elementer, der har været afgørende/udslagsgivende i forløbet. Projektets metodologi en håndholdt indsats hviler på en tæt sammenhæng mellem tværfaglighed i udførende led (undervisere, instruktører og vejledere), en klar og konsekvent linie i sagsbehandlingen (herunder placering af beslutningskompetence i projektet) og en tydelighed i kommunikationen (herunder brugen af kåringer og pointsystem), samt kommunens klare ledelsesmæssige prioritering af indsatsen (herunder ledelsens tætte opfølgning under projektforløbet). Projektlederens historie: Kirsten Skou er ikke i tvivl om, at projektet har givet kvinderne mere end et arbejde: For mange af kvinderne har forløbet blandt andet hjulpet til, at de har fået skabt en langt bedre kontakt til f.eks. daginstitutionerne. Det skyldes især, at de er blevet meget bedre til at tale dansk, og at de har fået en langt større forståelse for det danske samfund. Med Projekt 44 point = arbejde havde Kirsten Skou et mål; alle deltagere skulle i arbejde: Efter kurset skulle alle deltagerne en måned i praktik troede vi. Men halvdelen kom direkte i arbejde, og senere er resten også kommet i ordinær beskæftigelse, så det er jo en stor succes. 100 % i beskæftigelse det er vist ikke mange projekter, der kan fremvise de resultater. 9

10 Nyskabende og effektfylde redskaber fra Projekt 44 point = arbejde» Jobgaranti Deltagerne er på forhånd garanteret ordinært arbejde ved opnåelse af pointscore for faglige præstationer og gennemførelse af virksomhedspraktik, der skal sikre den sociale introduktion til arbejdspladsen. Virksomhedspraktikken blev i realiteten overflødiggjort af den faglige opkvalificering.» Klar sammenhæng mellem projektets målsætning og det faglige indhold Mål og midler i undervisningen var synlige for deltagerne og nøje tilpasset kvindernes individuelle forudsætninger og arbejdsmarkedets krav.» Målbare kvalifikationskrav inden for hotelrengøring Udarbejdelse af pointsystem, som håndgribeligt og let forståeligt omsætter virksomhedens faglige standarder til et målingsværktøj, der synliggør afstanden til arbejdsmarkedet» Ledelsens opbakning og placering af beslutningskompetence i projektet Ledelsens tids- og ressourcemæssige investering i indsatsen, herunder prioritering af deltagelse ved de ugentlige deltagerevalueringer og kåringer samt ledelsens opbakning til projektlederen og placering af beslutningskompetence i projektet har haft en positiv effekt på projektresultatet.» Sprogundervisning målrettet brancheområdet Særlig tilrettelagt og visuel sprogundervisning relateret til fagtermer og instruktion har været anvendt i undervisningen. Sprogtræningen har været tilrettelagt med afsæt i den konkrete kommunikationsform og omgang mellem kollegaer på virksomhederne.» Fokus og tiltag omkring kvindernes interesser og livsvilkår i forhold til arbejde Vejlederne, instruktører og undervisere herunder særligt projektlederen har anvendt håndholdte, teoretiske og erfaringsbaserede metoder, der støttede kvinderne i en kompetence- og interessemæssig udvikling frem mod beskæftigelsesmålet.» Brug af nye motivationsfremmende redskaber Udvikling af scorekort, regelmæssig test, design af arbejdsbeklædning for muslimske kvinder, kåring af ugens kursist med et gavekort og beskæftigelseschefens deltagelse på ugentlige evalueringsmøder med kvinderne, er eksempler på motivationsredskaber i projektet. 10

11 11

12 Projektfakta: Projekt 44 point = arbejde Projektnavn Målgruppe Mål Forløb Antal deltagere Projektets titel refererer til, at deltagerne ved opnåelse af et fagligt færdighedsniveau på 44 point i en test udviklet til projektet var garanteret ordinær beskæftigelse hos Københavns Hotel & Restaurationsservice. Kvinder med herkomst i tredjelande Ikke-faglærte kvinder Kvinder med begrænsede sproglige danskkundskaber Kvinder med lidt eller ingen erfaring på det danske arbejdsmarked Kvinderne har ingen uddannelsesbaggrund (flere analfabeter) Projektet kom desuden til at omfatte en stor gruppe kvinder med omfattende helbredsmæssige vanskeligheder og/eller opfattelser i forhold til beskæftigelse Ordinær eller støttet beskæftigelse inden for servicesektoren rengøring i hotelbranchen. Kvinderne blev ved opnåelse af en score på 30 point tilbudt et praktikforløb på 4 uger og ved opnåelse af 44 point var de sikret ordinær beskæftigelse. 12 ugers kursusforløb med 4 ugers praktik eller 1 2 måneders ansættelse med løntilskud. Herefter 6 måneders opfølgning. 10 kvinder Periode Første gennemløb: d. 7. marts 2006 til d. 22.september 2006 Faglige elementer Projektparter Lukket praktisk træning af arbejdsfunktioner indenfor hotelservice Individuel vejledning Sprogundervisning Samfundsforståelse Praktik Gymnastik Brug af test, kåring og andre motivationsfremmende redskaber Gribskov Kommune JobNORD (fælles formidlingsenhed for de to kommuner) Københavns Hotel & Restaurationsservice Sprogcenter Nordsjælland (Hillerød) Servisio (privat rådgivning og service management bureau) 12

13 Udbytte for deltagerne Målepunkter Før projektstart Efterfølgende Arbejdsmarkedstilknytning Motivation Helbred Faglige kompetencer Sproglige kompetencer Social situation Økonomisk Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Ingen motivation for et aktivt arbejdsliv. Alle havde helbredsmæssige begrænsninger i forhold til job. Ingen 9 ud af 10 deltagere havde (stærkt) begrænsede sproglige kompetencer. De fleste kvinder var i en fastlåst og negativ livsopfattelse. De så kun begrænsede muligheder for egne chancer på arbejdsmarkedet og forbedring af familiens levevilkår og integrationsmuligheder i Danmark. Kontanthjælp fastlåst social og økonomisk position. 6 ud af 10 deltagere har ordinært arbejde 8 af deltagerne vurderes på længere sigt at have en fast og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 8 ud af 10 deltagere har opnået interesse for et aktivt arbejdsliv. 1 person er fortsat ikke motiveret for arbejde. 1 person er syg og formentlig permanent uarbejdsdygtig. 4 ud af 10 har fortsat helbredsmæssige begrænsninger i forhold til job. 2 er langtidssyge og yderligere 2 har af hensyn til deres helbred fået beskæftigelse på nedsat arbejdstid. Deltagerne har opnået faglige kvalifikationer med relevans for servicesektoren (hotel og rengøringssektoren). Deltagerne har fortsat mangelfulde sproglige kompetencer, men alle kvinderne bruger sproget mere aktivt og er blevet stimuleret til yderligere sprogtilegnelse. Kvinderne har fået et større og mere positivt livssyn og formulerer egne beskæftigelsesstrategier. De fleste ser nu bredere integrationsmuligheder for deres familie i det danske samfund. Deltagerne har i gennemsnit fået ca kr. mere i rådighed til familien hver måned. For enkelte kvinder er det økonomiske overskud større, for andre er overskuddet mindre. 13

14 Udbytte for samfundet Målepunkter Nuværende situation Forstærket beskæftigelsesindsats Arbejdsstyrke Samfundsøkonomisk gevinst Sparede offentlige sundhedsudgifter Familiemæssig ressource Kvinder med ikke-dansk baggrund fra ikke-vestlige lande har en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end den øvrige befolkning. Samtidig er der rekrutteringsproblemer på stadig flere ikke-faglærte fagområder. Kvinderne har under hele deres ophold i Danmark været på overførselsindkomst. De har modtaget kontanthjælp med supplerende ydelser, og kvinderne havde ikke uden en ekstraordinær indsats opnået en selvforsørgende status. Deltagerne havde en ikkediagnosticeret sygdomsopfattelse og havde et overgennemsnitligt forbrug af (special-)læger og sygehusindlæggelser. Kvinderne var før projektdeltagelse præget af et negativt livssyn og så kun begrænsede muligheder for dem selv og deres familie i Danmark. Kvinderne levede en isoleret tilværelse og kendte kun meget lidt til det danske samfund, den danske befolkning og kultur. En større arbejdsstyrke, hvor kvinderne bliver kvalificeret til at indgå i et effektivt arbejdskraftudbud inden for en branche og et geografisk område, hvor prognoserne tilsiger, at der vil blive stor mangel på arbejdskraft i årene fremover. Efter 7 måneder er kommunernes projektudgifter tjent ind i form af sparede forsørgelsesudgifter, tillægsudgifter og en forøget skatteindtjening. Efter 12 måneder har kommunerne opnået en månedlig nettogevinst per deltager svarende til godt kr. Hertil lægges driftsøkonomiske besparelser til sagsbehandling og evt. køb af aktiveringstilbud. Kvinderne benytter i langt mindre grad det offentlige sundhedssystem. Kvindernes lægebesøg er reduceret med mere end 50 pct. efter deres kursusforløb og tilknytning til arbejdsmarkedet. Kvinderne har fået ressourcer og kompetencer til at støtte deres familier/børn, hvilket på længere sigt vil være en betydelig gevinst for familierne og samfundet, herunder arbejdsmarkedet. 14

15 Aktiveringsøkonomi og samfundsøkonomiske resultater Aktivering af 10 personer pr. måned Ingen aktivering Anden aktivering* 44 point = arbejde 44 point = arbejde Selvforsørgelseseffekt (%) Nettoudgifter til forsørgelse Udgift til aktivering Statsrefusion (35% / 65%) Kommunale forsørgelsesudgifter Skatteindtægter ved arbejde Kommunens nettogevinst ved arbejde Måneder til kommunal aktiveringsudgift er neutraliseret Måneder til statens udgift til aktivering er neutraliseret ,6 11,4 8,6 10 7,4 6,3 *) Den gennemsnitlige beregning af effekt og økonomi ved anden aktivering er baseret på resultaterne af evalueringen af Integrationsministeriets puljeindsats af den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte, gennemført af LG Insight i Evalueringen omfattede 881 projektdeltagere fra 76 projekter afsluttet i 2004 og

16 Eksempler på økonomiske gevinster ved beskæftigelse Ægtepar med 2 børn start- eller kontanthjælp i mere end 6 måneder Starthjælp Begge kontanthjælp Arbejde/- kontanthjælp Begge fuldtidsarbejde Begge deltidsarbejde Arbejdstimer 0/0 0/0 37/0 37/37 10/10 Årsindkomst (100 kr./ time) Kontanthjælp Indkomst i alt AM/SP Samlet skat Nettoindkomst A-kasse ATP Daginstitution / særlige enkeltydelser Boligydelse Børnetilskud Rådighedsbeløb årligt Rådighedsbeløb pr. mdr Difference/gevinst Note: I ovenstående eksempel er der taget udgangspunkt i en familie bestående af et ægtepar med 2 børn, hvor kvinden har været på kontanthjælp i mindst 6 måneder. Beregningerne viser de økonomiske effekter, hvis kvinden får beskæftigelse svarende til 100 kr. i timen henholdsvis på fuldtid (37 timer) og deltid (10 timer). Hovedparten af de deltagende kvinder i projekt projekt 44 point = arbejde havde en sådan profil (ægtefælle, minimum 2 børn og en ledighedsanciennitet på mindst 6 måneder). Det angivne økonomiske rådighedsbeløb for familien er ikke indeholdt i familiens faste udgifter til bolig, transport og hverdagens fornødenheder. Råderummet vil afvige afhængig af deltagernes alder, ledighedsanciennitet, samlivsstatus (gift/ugift/samlevere), antallet af børn, bopælskommune mm. Eksempelvis vil enlige forsørgere med to børn kun havde begrænset udbytte af beskæftigelse i forhold til kontanthjælp godt 300 kr. om måneden i større økonomisk råderum. 34/enkeltydelser er ligeledes en faktor med stor variation, men for gifte betyder kontanthjælpsloftet, at 34, boligsikring og enkeltydelser får mindre (relativ) betydning i det samlede økonomiske råderum. 16

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Motivation og samtale med nydanskere

Motivation og samtale med nydanskere Motivation og samtale med nydanskere Samuelsens Integrationspolitiske Netværk 11.03.2010 Jakob Katz - Integrer Integrer - en platform, to formål Ideologi - Positiv integration Ikke-vold, fremfor vold.

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Integrationsservice. Integrationsprisseminar 2008

Integrationsservice. Integrationsprisseminar 2008 Integrationsservice Integrationsprisseminar 2008 Dagsorden Integrationsservice: Hvad sagde Claes Nilas? Disc 1: Opsamling af viden til videre brug Eksempel: Den helhedsorienterede indsats Hvad siger I?

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Integrationsprisforum - Torvehallerne, Vejle, d. 31. maj 2011

Integrationsprisforum - Torvehallerne, Vejle, d. 31. maj 2011 Integrationsprisforum - Torvehallerne, Vejle, d. 31. maj 2011 Workshop 3 Én indgang for borger og virksomhed i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Dagens team: Else-Marie Ringgaard, konsulent

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Februar 2007 Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21

WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21 WWW.KVINDERPAAVEJ.DK side 21 KVINDER PÅ VEJ Jobdesignmanual THE EUROPEAN UNION The European Social Fund Investing in your future CBSI BESKÆ BESKÆ INTE INTE side 2 Forord Denne manual til arbejdet med jobdesign

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Evalueringsrapport. Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte

Evalueringsrapport. Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte Evalueringsrapport Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte Pulje under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration August 2006 LG Insight

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere