2. UDDANNELSEN PÅ RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. UDDANNELSEN PÅ RUC"

Transkript

1 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder år år år år år år år år år år år > 52 år 1.3 I hvilket amt gennemførte du den uddannelse, der kvalificerede dig til optagelse på RUC? Bornholms Amt Ringkøbing Amt Vejle Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Storkøbenhavn Viborg Amt Nordjyllands Amt Storstrøms Amt Århus Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Udlandet 2. UDDANNELSEN PÅ RUC I denne sektion handler spørgsmålene om din studiekombination samt overvejelser om karriere og jobsøgning undervejs i studiet. 2.1 Har du taget hele din uddannelse på RUC? Ja Nej 2.2 Hvis nej, hvor ellers? (Sæt evt. flere krydser) Aalborg Universitet (AAU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen København (CBS) Handelshøjskolen Århus (ASB) Københavns Universitet (KU) Århus Universitet (ÅU) Udenlandske højere læreanstalter Norden Udenlandske højere læreanstalter Europa (EU), men ikke Norden Udenlandske højere læreanstalter uden for Europa Syddansk Universitet (SDU)

2 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 2 af Med hvilken titel (højeste uddannelsestitel) dimitterede du fra RUC? Gælder ikke Ph.D., da dette defineres som beskæftigelse. (sæt kun ét kryds) Cand.comm. Cand.oecon./Kand.samf.øk. Diplom- & akm.ingeniør Cand.mag. Cand.phil. HA Cand.mag.(sis.) Cand.scient. HA.jur. Cand.mag.(sif.) Cand.scient.adm./Kand.samf.adm. Korrespondent Cand.merc. Cand.scient.soc. Landinspektør Cand.merc.aud. Cand.techn.soc. Socialrådgiver/socionom Cand.merc.jur. Civilingeniør Anden titel: 2.4 Hvornår, og i hvilken gjorde du dig overvejelser om hvilket arbejde dit studium skulle føre til? Hvornår: I høj I nogen I mindre Slet ikke Husker ikke Før studiestart Undervejs i studiet Umiddelbart før dimission Umiddelbart efter dimission (Hvis du har svaret slet ikke eller husker ikke alle 4 gange gå til spørgsmål 2.7) 2.5 Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang Ja, flere gange Nej Husker ikke 2.6 Hvilke kilder benyttede du under studiet i forbindelse med overvejelser om arbejde? (Sæt gerne flere krydser) Universitetets studie-/erhvervsvejledere Fagenes undervisere/vejledere Medstuderende Jobarrangementer på eget fag Div. karrierevejvisere (bogformat) Div. karrierevejvisere (netbaseret) Div. karrieremesser Medierne generelt Arbejdsformidlingen Netværk fra speciale/projekt Netværk fra praktikophold Netværk fra studiejob Familie Andet personligt netværk Din fagforening Din a-kasse Ingen

3 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 3 af Hvornår påbegyndte du jobsøgningen (Gælder ikke søgning af studiejobs) Hvornår: Inden påbegyndelse af speciale/afgangsprojekt Inden aflevering af speciale/ afgangsprojekt I høj I nogen I mindre Slet ikke Husker ikke Efter bestået eksamen (Hvis du har svaret slet ikke eller husker ikke til de 2 første spørgsmål gå til spørgsmål 2.9) 2.8 Hvordan foregik din jobsøgning undervejs i studiet (Gælder ikke søgning af studiejobs) (Sæt gerne flere krydser) Gennem stillingsannonce i avis Gennem stillingsannonce i fagblad Via stillingsannoncer på internettet Via CV-bank på internettet Gennem personlige kontakter udenfor studiet Via uopfordret henvendelse til arbejdsgiver Andet: Speciale/projekt-kontakter Via a-kassen/jobservice Via studiejob Via Arbejdsformidlingen Via praktik Gennem kontakter på studiet Via uopfordret henvendelse fra arbejdsgiver 2.9 Hvis du modtog hjælp til overvejelser om arbejdsliv og/eller jobsøgning før du dimitterede fra RUC hvorledes vurderer du da denne? I forbindelse med undervisning (RUC) God Middel Dårlig Ingen vejledning Ved ikke I universitetets Studievejledning I universitetets Erhvervsvejledning I din a-kasse/jobservice I din fagforening Arbejdsformidlingen

4 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 4 af Har du været i praktik som en del af dit studieforløb? Ja Nej, gå til Hvis ja, i hvilken kunne du efterfølgende bruge praktikerfaringerne i dit... I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke studieforløb første job 2.12 Havde du studiejob under dit studieforløb? Ja Nej, gå til Hvis ja, i hvilken kunne du efterfølgende bruge studiejoberfaringerne i dit... I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke studieforløb første job 2.14 Har du i uddannelsesforløbet udarbejdet afgangsprojekt/speciale i samarbejde med eksterne partnere? Ja Nej, gå til Hvis ja, i hvilken kunne du efterfølgende bruge erfaringerne herfra i dit første job? I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke 2.16 Fik du efter afsluttet uddannelse arbejde i virksomheden i forlængelse af dit afgangsprojekt/speciale? Ja Nej 2.17 Er du/har du været i job efter afsluttet studium? Ja Nej, gå til sektion 7, side 25

5 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 5 af DET FØRSTE JOB MED HØJESTE UDDANNELSESTITEL I denne sektion vil vi gerne vide noget om tiden umiddelbart efter din dimission som kandidat. Hvor hurtigt fik du det første job, hvilken jobtype m.m. 3.1 Hvor lang tid gik der fra din dimission til du fik det første job? Før jeg blev færdig 4-6 måneder 1-2 år Husker ikke 0-3 måneder 7-12 mdr. Mere end 2 år 3.2 Hvor mange ansøgninger sendte du, før du fik dit første job? Ingen Husker ikke Mere end Hvor mange samtaler var du til, før du fik dit første job? Ingen Husker ikke Mere end Hvor søgte du det første job? (Sæt evt. flere krydser) Bornholms Amt Storkøbenhavn Norden Frederiksborg Amt Storstrøms Amt Europa, men ikke Norden Fyns Amt Sønderjyllands Amt USA/Nordamerika Nordjyllands Amt Vejle Amt Øvrige udland Ribe Amt Viborg Amt Vestsjællands Amt Husker ikke Ringkøbing Amt Viborg Amt Roskilde Amt Århus Amt 3.5 Hvor blev du beskæftiget i dit første job? Stat Amt Kommune Privat Egen virksomhed Organisation

6 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 6 af Hvordan fandt du dit første job? (sæt gerne flere krydser) Gennem stillingsannonce i avis Gennem stillingsannonce i fagblad Via stillingsannoncer på internettet Via CV-bank/database på internettet Via uopfordret henvendelse fra arbejdsgiver Via uopfordret henvendelse til arbejdsgiver Via a-kassen/jobservice Via karriere-/jobmesse el.l. Via studiejob Via Arbejdsformidlingen Via aktivering (jobtræning/praktik) Gennem kontakter på studiet Gennem personlige kontakter udenfor studiet 3.7 Har du måttet efteruddanne dig for at få dit første job? (Korte kurser, enkelt fag og lign.) Ja Nej 3.8 Har du måttet videreuddanne dig for at få dit første job? (Master, diplom, længerevarende forløb og lign.) Ja Nej 3.9 Hvordan var sammenhængen mellem din uddannelse og dit første job? (Sæt kun ét kryds) Jobbet lå i forlængelse af specialet/afgangsprojektet Jobbet lå inden for uddannelsens traditionelle område Jobbet lå udenfor min uddannelses traditionelle område, men fordrede generelle kvalifikationer fra min videregående uddannelse Der var ingen sammenhæng - jobbet fordrede ingen kvalifikationer fra min videregående uddannelse. Andet: 3.10 Hvilken jobtype var der tale om? Fast stilling Kontrakt/projekt-ansættelse Vikariat Ph.D./Forskningsstipendiat Ansættelsesforhold med offentlig støtte Selvstændig Freelance/akademisk løsarbejde

7 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 7 af Med hvilken beskæftigelses blev du ansat i dit første job? Vurdér hvilken kategori du ligger nærmest Fuld tid eller mere 3/4 tid 1/2 tid 1/4 tid eller mindre 3.12 Hvilke jobfunktioner indeholdt dit første job? (Sæt evt. flere krydser) Administration Organisation Analyse Produktion Dokumentation Produktudvikling Forskning/innovation Projektledelse Generelle sekretariatsfunktioner Rådgivning/vejledning HR Service Information Salg/marketing/reklame IT-funktioner Undervisning Konsulentarbejde Økonomi- og regnskabsfunktioner Ledelse/organisation Planlægning 3.13 Inden for hvilken branche var dit første job? (Sæt evt. flere krydser) Fremstillingsvirksomhed Undervisning Bygge og anlæg Detail/en gros/handel Transport Advokat Konsulent (rådgivende ingeniører, reklame/marketing, HR) Finans- og forsikringsvirksomhed Administration Kultur og fritid Interesseorganisationer Revision IT-service Social- og sundhed 3.14 Hvad var din månedsløn i dit første job? (Løn forstås som bruttoløn på ansættelsestidspunktet inkl. tillæg samt arbejdsgivers- og eget pensionsbidrag. Ved deltid/overtid - omregn til fuldtidsbruttoløn.) Under Ved ikke

8 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 8 af Hvor længe var du ansat i dit første job? 0-6 måneder måneder Husker ikke 7-12 måneder Mere end 36 måneder måneder Er stadig i første job 3.16 Hvad vurderer du var afgørende for, at du fik dit første job? (Vurdér, i hvor høj nedenstående udsagn havde betydning) Jeg havde de rette faglige kvalifikationer*) Jeg havde de rette generelle akademiske kvalifikationer Jeg havde de rette personlige kvalifikationer Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke Jeg havde erfaringer fra praktik Jeg havde erfaringer fra studenterjob Jeg havde skrevet projekt/speciale om arbejdsområdet Jeg havde gode personlige kontakter Jeg skrev en god ansøgning Jeg gjorde et godt indtryk ved ansættelsessamtalen Jeg var villig til at flytte efter jobbet Andet: *)Med kvalifikationer henvises til såvel specifikke/faglige, generelle akademiske som personlige kvalifikationer, selvom disse kategorier overlapper hinanden. De specifikke/faglige kvalifikationer omfatter blandt andet grundlæggende viden indenfor faglige discipliner, ekspertise, paratviden og sprogkundskaber. Generelle akademiske kvalifikationer indebærer eksempelvis færdigheder i at arbejde analytisk, systematisk, at tænke abstrakt, være omstillingsparat, have evnen til hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof, kunne samarbejde, formidle samt være i besiddelse af gode IT kundskaber. Endelig henvises med personlige kvalifikationer til blandt andet vilje, energi, ansvar, arbejdsomhed, og fleksibilitet.

9 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 9 af ARBEJDSLIV I denne sektion vil vi gerne vide noget om dit arbejdsliv. Hvor mange jobs du har haft, og hvad dine forventninger er til dit fremtidige arbejdsliv, herunder ledelse, freelance og iværksætteri. 4.1 Hvor mange jobs har du haft siden din dimission, inkl. det nuværende? 4.2 Angiv årsager til eventuelle jobskift i dit arbejdsliv (Sæt gerne flere krydser) Ansættelsen udløb Ønskede nye udfordringer Ønskede et job med mere selvbestemmelse Ønskede et job med mere ansvar Ønskede et job med kortere arbejdstid Ønskede et job med længere arbejdstid Ønskede en bedre løn Ønskede en lederstilling Ønskede et job, der bedre matchede mine faglige kvalifikationer Det var af geografiske årsager Det var af personlige årsager Min ægtefælle/samlever fik andet job Ville gerne arbejde internationalt Ønskede større fagfællesskab med kolleger Blev sagt op Det var pga. af arbejdsmiljømæssige årsager Det var pga. af sygdom Andre årsager:

10 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 10 af I hvor høj holder du dig orienteret om nye jobmuligheder? I høj I nogen I mindre Slet ikke (Gå til 4.5) 4.4 Hvordan holder du dig orienteret om nye jobmuligheder? (sæt gerne flere krydser) Gennem stillingsannoncer i avis Gennem stillingsannoncer i fagblad Via stillingsannoncer på internettet Er tilmeldt CV-bank/database på internettet Via Arbejdsformidlingen Via a-kassen/jobservice Gennem personlige kontakter Via fagligt netværk Andet: 4.5 Beskæftigelsestyper i dit arbejdsliv Angiv med tal hvor mange gange du har været beskæftiget i de enkelte kategorier Beskæftigelsestype Offentlige Private Fastansat Kontrakt-/projektansættelse Ph.D. Ansættelsesforhold med offentlig støtte Vikariat Perioder som selvstændig Perioder som freelancer/akademisk løsarbejder Ledighedsperioder (heltid) Ledighedsperioder (deltid) Andet:

11 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 11 af Prioriteringer af værdier i dit job I det følgende bedes du prioritere de 3 vigtigste værdier i dit job inden for hver af kategorierne: Arbejdets tilrettelæggelse, Virksomhedens organisering, Fagligt miljø og Løn og frynsegoder. Du skal angive det vigtigste med [1], det næstvigtigste med [2] og det tredievigtigste med [3]. Prioritér kun de 3 vigtigste. Arbejdets tilrettelæggelse Mulighed for flekstid Mulighed for orlov Mulighed for hjemmearbejdsplads Indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse Psykisk arbejdsmiljø Virksomhedens organisering Tæt kontakt med nærmeste leder Arbejde projektorienteret Arbejde selvstændigt Indflydelse på beslutningsprocesserne At have ansvar At være en del af en stor virksomhed At være en del af en lille virksomhed Fagligt miljø Fagligt stimulerende sparring Indflydelse på valg af egne arbejdsopgaver Mulighed for efter-/videreuddannelse Gode karrieremuligheder Mulighed for jobrotation Andet: Løn og frynsegoder Tilbud om sociale aktiviteter Mulighed for sportslige aktiviteter Gode kantineforhold Mulighed for kursusophold Løn Teknologiske goder (fx bærbar PC, mobil tlf.) Fri avis/tidsskrifter Fri telefon Fri bil Medarbejderaktier Sygeforsikringsordning Pension

12 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 12 af Overordnet prioritering af kategorierne Vær venlig at rangordne følgende områder efter, hvad der betyder mest for dig i dit job. [1] er vigtigst, [2] er næstvigtigst, o.s.v. Arbejdstilrettelæggelsen Det faglige miljø Løn og frynsegoder Virksomhedens organisering GEOGRAFISK MOBILITET I denne sektion vil vi gerne spørge dig om din geografiske mobilitet, det vil sige i hvilke geografiske områder (amter/lande) du har haft arbejde efter din dimission. 4.8 I hvilke amter/lande har du haft arbejde efter din dimission? Din første ansættelse krydses af i kolonne 1, den anden i kolonne 2 o.s.v. Hvis du har haft mere end 10 ansættelsesforhold, krydses dit nuværende af i kolonne 10 Bornholms Amt Frederiksborg Amt Fyns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storkøbenhavn Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Norden Europa, men ikke Norden Øvrige udland Ansættelsesforhold nr

13 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 13 af Hvilke faktorer har/har haft betydning for din geografiske mobilitet? (Sæt gerne flere krydser) I høj I nogen I mindre Slet ikke Familiemæssige forhold Udbud af relevant arbejde Ansættelsesvilkår Karrieremæssige forhold (faglig karriere) Karrieremæssige forhold (ledelsesmæssig karriere) Husker ikke Pendlingsafstand Forflytning Økonomiske forhold (herunder løn) LEDELSE I nedenstående defineres ledelse som personaleansvar og/eller fagligt ansvar Har du eller har du haft en ledende stilling? Ja, gå til spørgsmål 4.12 Nej, gå til spørgsmål 4.11 Ved ikke, gå til spørgsmål Har du ønske om at få en lederstilling? Ja, på kort sigt (inden 3 år) Gå til spørgsmål 4.15 Ja, på lang sigt (efter 3 år) Gå til spørgsmål 4.15 Nej, gå til spørgsmål 4.18 Ved ikke, gå til spørgsmål Hvor mange medarbejdere er/var du leder for? Længerevarende uddannede Andre

14 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 14 af Hvad har kvalificeret dig til din lederstilling? Prioriter venligst blandt nedenstående med [1] for det vigtigste [2] for det næstvigtigste osv. Kandidatuddannelsen Efter/videreuddannelse Personlige kvalifikationer Anciennitet/ erfaring Tidligere ledererfaring Speciel faglig viden Andet: 4.14 Hvor mange år gik der fra din dimission, til du fik det første lederjob? Gå herefter til Hvad vurderer du, at du mangler for at kunne bestride en lederstilling? (sæt gerne flere krydser) Efter-/videreuddannelse Personlige kvalifikationer Anciennitet/erfaring Faglige kvalifikationer Intet 4.16 Planlægger du at deltage i efter- eller videreuddannelse for at forbedre dine lederkvalifikationer? Ja Nej, gå til 4.18 Ved ikke, gå til Hvis ja, hvilke?

15 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 15 af 27 FREELANCERE/LØSARBEJDERE Freelancere/løsarbejdere defineres som personer, der ikke har en fast arbejdsgiver Er du, eller har du været freelancer/løsarbejder? Ja Nej, gå til 4.21 Ved ikke, gå til Hvad er årsagen til, at du valgte at arbejde som freelancer/løsarbejder? Det er en midlertidig løsning indtil der er mulighed for fast lønarbejde Det er en bevidst karrierestrategi, pga.: (Prioriter blandt nedenstående ved at angive det vigtigste med [1], det næstvigtigste med [2] og det tredievigtigste med [3]) Mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid Lønnen Udfordringer Mulighed for at få erfaring fra mange områder Mulighed for at få kontakter/netværk på mange områder Skiftende arbejdsopgaver Ønske om at starte egen virksomhed Supplement til fast lønarbejde Andet: 4.20 Inden for hvilket fagområde er du/har du været freelancer/løsarbejder? (Sæt gerne flere krydser) IT Undervisning Kommunikation Ledelse og Organisationsudvikling Forfatter Reklame/marketing Oversætter Konsulent Opfinder (Research & development)

16 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 16 af 27 IVÆRKSÆTTERE Iværksættere defineres her som personer, der har startet egen virksomhed efter dimissionen, og som har eget CVR-nummer. Virksomheden skal være den primære indtægtskilde, og begrebet omfatter således ikke personer, der har en virksomhed som bibeskæftigelse. Begrebet omfatter endvidere ikke personer, der har overtaget en virksomhed efter andre Er du, eller har du ambitioner om at blive iværksætter? Ja, jeg har/har haft egen virksomhed som min primære indtægtskilde. Gå til spørgsmål 4.22 Ja, jeg har ambitioner om at starte egen virksomhed som primær indtægtskilde. Gå til spørgsmål Nej Gå til spørgsmål 5.1 Ved ikke Gå til spørgsmål Indenfor hvilket område er/var du iværksætter? (Sæt gerne flere krydser) IT Undervisning Kommunikation Ledelse og Organisationsudvikling Forfatter Reklame/marketing Oversætter Konsulent Opfinder (Research & development) 4.23 Hvad er det største antal medarbejdere, du har haft beskæftiget? 4.24 Hvor mange medarbejdere beskæftiger du nu?

17 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 17 af Hvad er årsagen til, at du startede eller ønsker at starte egen virksomhed? (Sæt gerne flere krydser) Mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid Jeg havde en god idé til et nyt produkt/serviceydelse Økonomiske forhold Ansvar Jeg har ikke kunnet få beskæftigelse Udfordringer Ambitioner/drømme Ønskede ikke at have en leder 4.26 Er der faktorer, der gør, at du har udskudt din beslutning om at blive iværksætter? (Sæt gerne flere krydser) Manglende indsigt i lovgivning Manglende forretningsforståelse Administrativ byrde Manglende rådgivning/støtte fra universitetet m.fl. Manglende finansieringsmuligheder Økonomisk usikkerhed Manglende netværk Manglende kundegrundlag Manglede sparring til at udvikle idé til produkt/serviceydelse Er du stadig i dit første job, gå til spørgsmål 6.1.

18 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 18 af NUVÆRENDE JOB I denne sektion vil vi gerne have nogle oplysninger om dit nuværende job. Er du stadig i dit første job, gå til spørgsmål I hvilken sektor er du beskæftiget? (Sæt kun ét kryds) Stat Amt Kommune Privat Egen virksomhed Jeg er p.t. arbejdsløs, gå til spørgsmål Hvilke jobfunktioner indeholder dit nuværende job? (Sæt evt. flere krydser) Administration Analyse Dokumentation Forskning/innovation Generelle sekretariatsfunktioner HR Information IT-funktioner Konsulentarbejde Ledelse/organisation Planlægning Organisation Produktion Produktudvikling Projektledelse Rådgivning/vejledning Service Salg/marketing/reklame Undervisning Økonomi- og regnskabsfunktioner 5.3 Inden for hvilken branche er dit nuværende job? (Sæt evt. flere krydser) Fremstillingsvirksomhed Undervisning Bygge og anlæg Detail/en gros/handel Transport Advokat Konsulent (rådgivende ingeniører, reklame/marketing, HR) Finans- og forsikringsvirksomhed Administration Kultur og fritid Interesseorganisationer Revision IT-service Social- og sundhed

19 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 19 af Hvordan er sammenhængen mellem din uddannelse og dit nuværende job? Jobbet er indenfor samme fagområde som mit speciale/afgangsprojektet Jobbet ligger inden for min uddannelses traditionelle område Jobbet ligger uden for min uddannelses traditionelle område, men krævede generelle kvalifikationer fra min videregående uddannelse Der er ingen sammenhæng - jobbet kræver ingen kvalifikationer fra min videregående uddannelse 5.5 Med hvilken beskæftigelses er du ansat i dit nuværende job? Fuld tid eller mere 3/4 tid 1/2 tid 1/4 tid eller mindre 5.6 Hvad er din månedsløn (cirka) i dit nuværende job? (Løn forstås som bruttoløn inkl. tillæg samt arbejdsgivers- og eget pensionsbidrag. Ved deltid - omregn til fuldtidsbruttoløn.) Mindre end eller mere Ved ikke

20 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 20 af KVALIFIKATIONER I denne sektion ønskes oplysninger om dine kvalifikationer. Dels dine kvalifikationer tilegnet på universitetet og dels kvalifikationer tilegnet i forbindelse med tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder forventninger til fremtidigt behov. 6.1 Hvilke kvalifikationer vurderer du at have tilegnet dig i forbindelse med dit studium på RUC? Generel teoretisk viden indenfor mit fagområde Specifik teoretisk viden indenfor mit fagområde I høj I nogen I mindre I ringe Slet ikke Praktisk viden indenfor mit fagområde Formidling/præsentationsteknik IT-færdigheder Evnen til at: samarbejde tværfagligt løbende at tilegne mig ny viden strukturere arbejdet effektivt beherske fremmedsprog arbejde projektorienteret arbejde problemorienteret arbejde selvstændigt arbejde innovativt arbejde under pres Andet:

21 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 21 af I hvor høj har du oplevet nedenstående kvalifikationer efterspurgt i dit arbejdsliv? Generel teoretisk viden indenfor mit fagområde Specifik teoretisk viden indenfor mit fagområde I høj I nogen I mindre I ringe Slet ikke Praktisk viden indenfor mit fagområde Formidling/præsentationsteknik IT-færdigheder Evnen til at: samarbejde tværfagligt løbende at tilegne mig ny viden strukturere arbejdet effektivt beherske fremmedsprog arbejde projektorienteret arbejde problemorienteret arbejde selvstændigt arbejde innovativt arbejde under pres Andet: 6.3 Er der kvalifikationer, du har manglet fra din uddannelse på RUC?

22 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 22 af Hvorledes har du tilegnet dig kvalifikationer efter din dimission: Erfa-grupper/netværk Sidemands-oplæring eller anden intern ikke-formel opkvalificering Jeg har ikke tilegnet mig yderligere kompetencer Efteruddannelse (Korte kurser, enkelt fag og lign.) Videreuddannelse (Master, diplom, længerevarende forløb og lign.) Andet: 6.5 Har du taget efteruddannelse (Korte kurser, enkeltfag og lign.)? Ja Nej (gå videre til 6.8) 6.6 Hvem har taget initiativet til din efteruddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Eget initiativ Ledelse Andre: Kollegaer Ved medarbejderudviklingssamtale 6.7 Hvad har været grunden til, at du tog efteruddannelse? (sæt gerne flere krydser) Opnåelse af specifikke/tekniske færdigheder inden for arbejdsværktøj (IT og lign.) Karrieremæssigt avancement Ønske om jobskifte Personlig udvikling Der lå ingen klare motiver bag Krav fra arbejdsgiver Mulighed for nye jobfunktioner (internt eller eksternt) Manglende grundkundskaber inden for mine nuværende jobfunktioner Teoretisk supplement til uddannelsen på RUC Ønske om færdigheder, som ikke har direkte jobmæssig relevans

23 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 23 af Hvis du har videreuddannet dig (længerevarende forløb), hvilke former for videreuddannelse har du da gennemført? (Sæt gerne flere krydser) Hel masteruddannelse Del af diplomuddannelse Del af HD Del af masteruddannelse Hel HD Ingen, gå til 6.11 Hel diplomuddannelse 6.9 Hvem har taget initiativet til din videreuddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Eget initiativ Ledelse Andre: Kollegaer Ved medarbejderudviklingssamtale 6.10 Hvad var motivationen for at gennemføre videreuddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Opnåelse af specifikke/tekniske færdigheder inden for arbejdsværktøj (IT og lign.) Karrieremæssigt avancement Ønske om jobskifte Personlig udvikling Der lå ingen klare motiver bag Krav fra arbejdsgiver Mulighed for nye jobfunktioner (internt eller eksternt) Manglende grundkundskaber inden for mine nuværende jobfunktioner Teoretisk supplement til uddannelsen på RUC Ønske om færdigheder som ikke har direkte jobmæssig relevans 6.11 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og/eller videreuddanne dig inden for de kommende år? (Sæt gerne flere krydser) Inden for mit fag Sprog Ledelse/organisation EDB/IT Læring & pædagogik Kommunikation Formidling Økonomi Jura Ved ikke Jeg har intet behov for efter- og videreuddannelse på kort sigt

24 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 24 af Hvilken organisationsform foretrækker du i forbindelse med efteruddannelse (Korte kurser, enkeltfag og lign.)? (Sæt gerne flere krydser) Samlet forløb Modulopbygget Fjernundervisning Seminarer + fjernundervisning Aftenundervisning Andet: 6.13 Hvilken organisationsform foretrækker du i forbindelse med videreuddannelse (længerevarende forløb)? (Sæt gerne flere krydser) Samlet forløb Modulopbygget Fjernundervisning Seminarer + fjernundervisning Aftenundervisning

25 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 25 af LEDIG I denne sektion ønskes kun oplysninger fra kandidater, som endnu ikke har været i beskæftigelse efter dimissionen. Øvrige bedes gå videre til afslutningen. 7.1 Hvilke kvalifikationer vurderer du at have tilegnet dig i forbindelse med dit studium på RUC? Generel teoretisk viden inden for mit fagområde Specifik teoretisk viden inden for mit fagområde I høj I nogen I mindre I ringe Slet ikke Praktisk viden indenfor mit fagområde Formidling/præsentationsteknik IT-færdigheder Evnen til at: samarbejde tværfagligt løbende at tilegne mig ny viden strukturere arbejdet effektivt beherske fremmedsprog arbejde projektorienteret arbejde problemorienteret arbejde selvstændigt arbejde innovativt arbejde under pres Andet: 7.2 Er der kvalifikationer du har manglet fra din uddannelse på RUC? 7.3 Hvor mange ansøgninger har du skrevet siden din dimission? Ingen Mere end 60

26 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 26 af Hvor mange samtaler har du været indkaldt til? Ingen Mere end Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (Sæt evt. flere krydser) Min uddannelse er ikke god nok - jeg mangler aktuelle kvalifikationer Jeg har ikke mulighed for geografisk at flytte efter jobbene Jeg mangler erhvervserfaring Der bliver ikke opslået job inden for mit uddannelsesområde Graviditet/barsel eller manglende børnepasningsmuligheder Jeg ønsker ikke at få arbejde Jeg er ikke god til at gå til samtaler Jeg står p.t. ikke til rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom Jeg er ikke god til at skrive ansøgninger Jeg tror ikke nok på mig selv og mine evner Jeg er for gammel 7.6 Overvejer du at efteruddanne dig for at få dit første job (Korte kurser, enkelt fag og lign.)? Ja Ja jeg er allerede i gang Nej Ved ikke 7.7 Overvejer du at videreuddanne dig for at få dit første job (Master, diplom, længerevarende forløb og lign.)? Ja Ja jeg er allerede i gang Nej Ved ikke

27 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 27 af 27 TAK FOR BESVARELSEN! Har du yderligere kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til at skrive dem her: I forlængelse af denne undersøgelse kan der opstå behov for at få uddybet nogle af spørgsmålene, eller evt. at stille få supplerende spørgsmål. Vi ønsker derfor at oprette et "QuickPoll-panel" af respondenter fra denne undersøgelse, som er interesseret i at deltage i dette. Hvis du ønsker at deltage i panelet, skal vi bede om din adresse, så vi kan kontakte dig. Du kan naturligvis til enhver tid framelde dig igen, hvis du ikke ønsker at deltage længere. Alle oplysninger der afgives vil naturligvis blive behandlet med største fortrolighed. Vi kan også tilbyde at give dig besked via , når rapporten for denne undersøgelse foreligger. Ja, jeg vil gerne have besked via , når resultaterne foreligger Ja, jeg vil gerne deltage i QuickPoll-panelet Min adresse: (Skriv tydeligt med blok-bogstaver)

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Undersøgelsen i sin helhed kan ses og downloades på internet-adresserne: www.cand.auc.dk og www.ruc.dk/kandidat

Undersøgelsen i sin helhed kan ses og downloades på internet-adresserne: www.cand.auc.dk og www.ruc.dk/kandidat Forord Denne publikation indeholder den samlede afrapportering for projektet Kandidatog Aftagerundersøgelsen. Projektet er en to-sidet undersøgelse, hvor vi har undersøgt aftagervirksomheders rekrutteringspolitik,

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ENGELSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...16

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Daguddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Daguddannelserne Dimittendundersøgelse 2013 CBS Daguddannelserne Indhold Indhold... 1 Kort om undersøgelsen og læsning af rapporten...2 Konklusion...4 Baggrundsvariabler...6 Arbejdsmæssig status... 7 Din vej ind på arbejdsmarkedet...

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Erfaren leder - Udvikling eller afvikling -

Erfaren leder - Udvikling eller afvikling - Erfaren leder - Udvikling eller afvikling - Ledernes Hovedorganisation April 2002 Indhold Indhold...2 Sammenfatning...2 Ledighed...4 Mobilitet...7 Rekrutteringskanaler til lederjob...8 Fremtidig karriere...9

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

Kandidatundersøgelsen 2012

Kandidatundersøgelsen 2012 RUC Roskilde Universitet Kandidatundersøgelsen 2012 KANDIDAT- undersøgelsen 2012 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Helle Kløft Schademan og Louise Jørgensen Uddannelse og Internationalisering

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

FORORD 2 INDLEDNING 3 RESPONDENTERNES PERSONLIGE DATA 5 RESPONDENTERNES BAGGRUND OG TID SOM STUDERENDE 6

FORORD 2 INDLEDNING 3 RESPONDENTERNES PERSONLIGE DATA 5 RESPONDENTERNES BAGGRUND OG TID SOM STUDERENDE 6 FORORD 2 INDLEDNING 3 RESPONDENTERNES PERSONLIGE DATA 5 RESPONDENTERNES BAGGRUND OG TID SOM STUDERENDE 6 STUDIET PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 6 RESPONDENTERNES ERFARINGER EFTER UNIVERSITETET 14 JOBSØGNING

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Katastrofe- og. Risikomanageruddannelsen på Metropol

Katastrofe- og. Risikomanageruddannelsen på Metropol på Metropol Lars Zwisler Katastrofe- og Side 1 Uddannelser tidligere og i dag Tidligere i DK Vi lavede uddannelser og brugte dem i DK og kun i DK og disse uddannelser var kendte og anerkendte. (eks. HD,

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere