2. UDDANNELSEN PÅ RUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. UDDANNELSEN PÅ RUC"

Transkript

1 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder år år år år år år år år år år år > 52 år 1.3 I hvilket amt gennemførte du den uddannelse, der kvalificerede dig til optagelse på RUC? Bornholms Amt Ringkøbing Amt Vejle Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Storkøbenhavn Viborg Amt Nordjyllands Amt Storstrøms Amt Århus Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Udlandet 2. UDDANNELSEN PÅ RUC I denne sektion handler spørgsmålene om din studiekombination samt overvejelser om karriere og jobsøgning undervejs i studiet. 2.1 Har du taget hele din uddannelse på RUC? Ja Nej 2.2 Hvis nej, hvor ellers? (Sæt evt. flere krydser) Aalborg Universitet (AAU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen København (CBS) Handelshøjskolen Århus (ASB) Københavns Universitet (KU) Århus Universitet (ÅU) Udenlandske højere læreanstalter Norden Udenlandske højere læreanstalter Europa (EU), men ikke Norden Udenlandske højere læreanstalter uden for Europa Syddansk Universitet (SDU)

2 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 2 af Med hvilken titel (højeste uddannelsestitel) dimitterede du fra RUC? Gælder ikke Ph.D., da dette defineres som beskæftigelse. (sæt kun ét kryds) Cand.comm. Cand.oecon./Kand.samf.øk. Diplom- & akm.ingeniør Cand.mag. Cand.phil. HA Cand.mag.(sis.) Cand.scient. HA.jur. Cand.mag.(sif.) Cand.scient.adm./Kand.samf.adm. Korrespondent Cand.merc. Cand.scient.soc. Landinspektør Cand.merc.aud. Cand.techn.soc. Socialrådgiver/socionom Cand.merc.jur. Civilingeniør Anden titel: 2.4 Hvornår, og i hvilken gjorde du dig overvejelser om hvilket arbejde dit studium skulle føre til? Hvornår: I høj I nogen I mindre Slet ikke Husker ikke Før studiestart Undervejs i studiet Umiddelbart før dimission Umiddelbart efter dimission (Hvis du har svaret slet ikke eller husker ikke alle 4 gange gå til spørgsmål 2.7) 2.5 Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang Ja, flere gange Nej Husker ikke 2.6 Hvilke kilder benyttede du under studiet i forbindelse med overvejelser om arbejde? (Sæt gerne flere krydser) Universitetets studie-/erhvervsvejledere Fagenes undervisere/vejledere Medstuderende Jobarrangementer på eget fag Div. karrierevejvisere (bogformat) Div. karrierevejvisere (netbaseret) Div. karrieremesser Medierne generelt Arbejdsformidlingen Netværk fra speciale/projekt Netværk fra praktikophold Netværk fra studiejob Familie Andet personligt netværk Din fagforening Din a-kasse Ingen

3 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 3 af Hvornår påbegyndte du jobsøgningen (Gælder ikke søgning af studiejobs) Hvornår: Inden påbegyndelse af speciale/afgangsprojekt Inden aflevering af speciale/ afgangsprojekt I høj I nogen I mindre Slet ikke Husker ikke Efter bestået eksamen (Hvis du har svaret slet ikke eller husker ikke til de 2 første spørgsmål gå til spørgsmål 2.9) 2.8 Hvordan foregik din jobsøgning undervejs i studiet (Gælder ikke søgning af studiejobs) (Sæt gerne flere krydser) Gennem stillingsannonce i avis Gennem stillingsannonce i fagblad Via stillingsannoncer på internettet Via CV-bank på internettet Gennem personlige kontakter udenfor studiet Via uopfordret henvendelse til arbejdsgiver Andet: Speciale/projekt-kontakter Via a-kassen/jobservice Via studiejob Via Arbejdsformidlingen Via praktik Gennem kontakter på studiet Via uopfordret henvendelse fra arbejdsgiver 2.9 Hvis du modtog hjælp til overvejelser om arbejdsliv og/eller jobsøgning før du dimitterede fra RUC hvorledes vurderer du da denne? I forbindelse med undervisning (RUC) God Middel Dårlig Ingen vejledning Ved ikke I universitetets Studievejledning I universitetets Erhvervsvejledning I din a-kasse/jobservice I din fagforening Arbejdsformidlingen

4 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 4 af Har du været i praktik som en del af dit studieforløb? Ja Nej, gå til Hvis ja, i hvilken kunne du efterfølgende bruge praktikerfaringerne i dit... I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke studieforløb første job 2.12 Havde du studiejob under dit studieforløb? Ja Nej, gå til Hvis ja, i hvilken kunne du efterfølgende bruge studiejoberfaringerne i dit... I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke studieforløb første job 2.14 Har du i uddannelsesforløbet udarbejdet afgangsprojekt/speciale i samarbejde med eksterne partnere? Ja Nej, gå til Hvis ja, i hvilken kunne du efterfølgende bruge erfaringerne herfra i dit første job? I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke 2.16 Fik du efter afsluttet uddannelse arbejde i virksomheden i forlængelse af dit afgangsprojekt/speciale? Ja Nej 2.17 Er du/har du været i job efter afsluttet studium? Ja Nej, gå til sektion 7, side 25

5 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 5 af DET FØRSTE JOB MED HØJESTE UDDANNELSESTITEL I denne sektion vil vi gerne vide noget om tiden umiddelbart efter din dimission som kandidat. Hvor hurtigt fik du det første job, hvilken jobtype m.m. 3.1 Hvor lang tid gik der fra din dimission til du fik det første job? Før jeg blev færdig 4-6 måneder 1-2 år Husker ikke 0-3 måneder 7-12 mdr. Mere end 2 år 3.2 Hvor mange ansøgninger sendte du, før du fik dit første job? Ingen Husker ikke Mere end Hvor mange samtaler var du til, før du fik dit første job? Ingen Husker ikke Mere end Hvor søgte du det første job? (Sæt evt. flere krydser) Bornholms Amt Storkøbenhavn Norden Frederiksborg Amt Storstrøms Amt Europa, men ikke Norden Fyns Amt Sønderjyllands Amt USA/Nordamerika Nordjyllands Amt Vejle Amt Øvrige udland Ribe Amt Viborg Amt Vestsjællands Amt Husker ikke Ringkøbing Amt Viborg Amt Roskilde Amt Århus Amt 3.5 Hvor blev du beskæftiget i dit første job? Stat Amt Kommune Privat Egen virksomhed Organisation

6 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 6 af Hvordan fandt du dit første job? (sæt gerne flere krydser) Gennem stillingsannonce i avis Gennem stillingsannonce i fagblad Via stillingsannoncer på internettet Via CV-bank/database på internettet Via uopfordret henvendelse fra arbejdsgiver Via uopfordret henvendelse til arbejdsgiver Via a-kassen/jobservice Via karriere-/jobmesse el.l. Via studiejob Via Arbejdsformidlingen Via aktivering (jobtræning/praktik) Gennem kontakter på studiet Gennem personlige kontakter udenfor studiet 3.7 Har du måttet efteruddanne dig for at få dit første job? (Korte kurser, enkelt fag og lign.) Ja Nej 3.8 Har du måttet videreuddanne dig for at få dit første job? (Master, diplom, længerevarende forløb og lign.) Ja Nej 3.9 Hvordan var sammenhængen mellem din uddannelse og dit første job? (Sæt kun ét kryds) Jobbet lå i forlængelse af specialet/afgangsprojektet Jobbet lå inden for uddannelsens traditionelle område Jobbet lå udenfor min uddannelses traditionelle område, men fordrede generelle kvalifikationer fra min videregående uddannelse Der var ingen sammenhæng - jobbet fordrede ingen kvalifikationer fra min videregående uddannelse. Andet: 3.10 Hvilken jobtype var der tale om? Fast stilling Kontrakt/projekt-ansættelse Vikariat Ph.D./Forskningsstipendiat Ansættelsesforhold med offentlig støtte Selvstændig Freelance/akademisk løsarbejde

7 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 7 af Med hvilken beskæftigelses blev du ansat i dit første job? Vurdér hvilken kategori du ligger nærmest Fuld tid eller mere 3/4 tid 1/2 tid 1/4 tid eller mindre 3.12 Hvilke jobfunktioner indeholdt dit første job? (Sæt evt. flere krydser) Administration Organisation Analyse Produktion Dokumentation Produktudvikling Forskning/innovation Projektledelse Generelle sekretariatsfunktioner Rådgivning/vejledning HR Service Information Salg/marketing/reklame IT-funktioner Undervisning Konsulentarbejde Økonomi- og regnskabsfunktioner Ledelse/organisation Planlægning 3.13 Inden for hvilken branche var dit første job? (Sæt evt. flere krydser) Fremstillingsvirksomhed Undervisning Bygge og anlæg Detail/en gros/handel Transport Advokat Konsulent (rådgivende ingeniører, reklame/marketing, HR) Finans- og forsikringsvirksomhed Administration Kultur og fritid Interesseorganisationer Revision IT-service Social- og sundhed 3.14 Hvad var din månedsløn i dit første job? (Løn forstås som bruttoløn på ansættelsestidspunktet inkl. tillæg samt arbejdsgivers- og eget pensionsbidrag. Ved deltid/overtid - omregn til fuldtidsbruttoløn.) Under Ved ikke

8 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 8 af Hvor længe var du ansat i dit første job? 0-6 måneder måneder Husker ikke 7-12 måneder Mere end 36 måneder måneder Er stadig i første job 3.16 Hvad vurderer du var afgørende for, at du fik dit første job? (Vurdér, i hvor høj nedenstående udsagn havde betydning) Jeg havde de rette faglige kvalifikationer*) Jeg havde de rette generelle akademiske kvalifikationer Jeg havde de rette personlige kvalifikationer Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke Jeg havde erfaringer fra praktik Jeg havde erfaringer fra studenterjob Jeg havde skrevet projekt/speciale om arbejdsområdet Jeg havde gode personlige kontakter Jeg skrev en god ansøgning Jeg gjorde et godt indtryk ved ansættelsessamtalen Jeg var villig til at flytte efter jobbet Andet: *)Med kvalifikationer henvises til såvel specifikke/faglige, generelle akademiske som personlige kvalifikationer, selvom disse kategorier overlapper hinanden. De specifikke/faglige kvalifikationer omfatter blandt andet grundlæggende viden indenfor faglige discipliner, ekspertise, paratviden og sprogkundskaber. Generelle akademiske kvalifikationer indebærer eksempelvis færdigheder i at arbejde analytisk, systematisk, at tænke abstrakt, være omstillingsparat, have evnen til hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof, kunne samarbejde, formidle samt være i besiddelse af gode IT kundskaber. Endelig henvises med personlige kvalifikationer til blandt andet vilje, energi, ansvar, arbejdsomhed, og fleksibilitet.

9 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 9 af ARBEJDSLIV I denne sektion vil vi gerne vide noget om dit arbejdsliv. Hvor mange jobs du har haft, og hvad dine forventninger er til dit fremtidige arbejdsliv, herunder ledelse, freelance og iværksætteri. 4.1 Hvor mange jobs har du haft siden din dimission, inkl. det nuværende? 4.2 Angiv årsager til eventuelle jobskift i dit arbejdsliv (Sæt gerne flere krydser) Ansættelsen udløb Ønskede nye udfordringer Ønskede et job med mere selvbestemmelse Ønskede et job med mere ansvar Ønskede et job med kortere arbejdstid Ønskede et job med længere arbejdstid Ønskede en bedre løn Ønskede en lederstilling Ønskede et job, der bedre matchede mine faglige kvalifikationer Det var af geografiske årsager Det var af personlige årsager Min ægtefælle/samlever fik andet job Ville gerne arbejde internationalt Ønskede større fagfællesskab med kolleger Blev sagt op Det var pga. af arbejdsmiljømæssige årsager Det var pga. af sygdom Andre årsager:

10 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 10 af I hvor høj holder du dig orienteret om nye jobmuligheder? I høj I nogen I mindre Slet ikke (Gå til 4.5) 4.4 Hvordan holder du dig orienteret om nye jobmuligheder? (sæt gerne flere krydser) Gennem stillingsannoncer i avis Gennem stillingsannoncer i fagblad Via stillingsannoncer på internettet Er tilmeldt CV-bank/database på internettet Via Arbejdsformidlingen Via a-kassen/jobservice Gennem personlige kontakter Via fagligt netværk Andet: 4.5 Beskæftigelsestyper i dit arbejdsliv Angiv med tal hvor mange gange du har været beskæftiget i de enkelte kategorier Beskæftigelsestype Offentlige Private Fastansat Kontrakt-/projektansættelse Ph.D. Ansættelsesforhold med offentlig støtte Vikariat Perioder som selvstændig Perioder som freelancer/akademisk løsarbejder Ledighedsperioder (heltid) Ledighedsperioder (deltid) Andet:

11 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 11 af Prioriteringer af værdier i dit job I det følgende bedes du prioritere de 3 vigtigste værdier i dit job inden for hver af kategorierne: Arbejdets tilrettelæggelse, Virksomhedens organisering, Fagligt miljø og Løn og frynsegoder. Du skal angive det vigtigste med [1], det næstvigtigste med [2] og det tredievigtigste med [3]. Prioritér kun de 3 vigtigste. Arbejdets tilrettelæggelse Mulighed for flekstid Mulighed for orlov Mulighed for hjemmearbejdsplads Indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse Psykisk arbejdsmiljø Virksomhedens organisering Tæt kontakt med nærmeste leder Arbejde projektorienteret Arbejde selvstændigt Indflydelse på beslutningsprocesserne At have ansvar At være en del af en stor virksomhed At være en del af en lille virksomhed Fagligt miljø Fagligt stimulerende sparring Indflydelse på valg af egne arbejdsopgaver Mulighed for efter-/videreuddannelse Gode karrieremuligheder Mulighed for jobrotation Andet: Løn og frynsegoder Tilbud om sociale aktiviteter Mulighed for sportslige aktiviteter Gode kantineforhold Mulighed for kursusophold Løn Teknologiske goder (fx bærbar PC, mobil tlf.) Fri avis/tidsskrifter Fri telefon Fri bil Medarbejderaktier Sygeforsikringsordning Pension

12 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 12 af Overordnet prioritering af kategorierne Vær venlig at rangordne følgende områder efter, hvad der betyder mest for dig i dit job. [1] er vigtigst, [2] er næstvigtigst, o.s.v. Arbejdstilrettelæggelsen Det faglige miljø Løn og frynsegoder Virksomhedens organisering GEOGRAFISK MOBILITET I denne sektion vil vi gerne spørge dig om din geografiske mobilitet, det vil sige i hvilke geografiske områder (amter/lande) du har haft arbejde efter din dimission. 4.8 I hvilke amter/lande har du haft arbejde efter din dimission? Din første ansættelse krydses af i kolonne 1, den anden i kolonne 2 o.s.v. Hvis du har haft mere end 10 ansættelsesforhold, krydses dit nuværende af i kolonne 10 Bornholms Amt Frederiksborg Amt Fyns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storkøbenhavn Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Norden Europa, men ikke Norden Øvrige udland Ansættelsesforhold nr

13 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 13 af Hvilke faktorer har/har haft betydning for din geografiske mobilitet? (Sæt gerne flere krydser) I høj I nogen I mindre Slet ikke Familiemæssige forhold Udbud af relevant arbejde Ansættelsesvilkår Karrieremæssige forhold (faglig karriere) Karrieremæssige forhold (ledelsesmæssig karriere) Husker ikke Pendlingsafstand Forflytning Økonomiske forhold (herunder løn) LEDELSE I nedenstående defineres ledelse som personaleansvar og/eller fagligt ansvar Har du eller har du haft en ledende stilling? Ja, gå til spørgsmål 4.12 Nej, gå til spørgsmål 4.11 Ved ikke, gå til spørgsmål Har du ønske om at få en lederstilling? Ja, på kort sigt (inden 3 år) Gå til spørgsmål 4.15 Ja, på lang sigt (efter 3 år) Gå til spørgsmål 4.15 Nej, gå til spørgsmål 4.18 Ved ikke, gå til spørgsmål Hvor mange medarbejdere er/var du leder for? Længerevarende uddannede Andre

14 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 14 af Hvad har kvalificeret dig til din lederstilling? Prioriter venligst blandt nedenstående med [1] for det vigtigste [2] for det næstvigtigste osv. Kandidatuddannelsen Efter/videreuddannelse Personlige kvalifikationer Anciennitet/ erfaring Tidligere ledererfaring Speciel faglig viden Andet: 4.14 Hvor mange år gik der fra din dimission, til du fik det første lederjob? Gå herefter til Hvad vurderer du, at du mangler for at kunne bestride en lederstilling? (sæt gerne flere krydser) Efter-/videreuddannelse Personlige kvalifikationer Anciennitet/erfaring Faglige kvalifikationer Intet 4.16 Planlægger du at deltage i efter- eller videreuddannelse for at forbedre dine lederkvalifikationer? Ja Nej, gå til 4.18 Ved ikke, gå til Hvis ja, hvilke?

15 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 15 af 27 FREELANCERE/LØSARBEJDERE Freelancere/løsarbejdere defineres som personer, der ikke har en fast arbejdsgiver Er du, eller har du været freelancer/løsarbejder? Ja Nej, gå til 4.21 Ved ikke, gå til Hvad er årsagen til, at du valgte at arbejde som freelancer/løsarbejder? Det er en midlertidig løsning indtil der er mulighed for fast lønarbejde Det er en bevidst karrierestrategi, pga.: (Prioriter blandt nedenstående ved at angive det vigtigste med [1], det næstvigtigste med [2] og det tredievigtigste med [3]) Mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid Lønnen Udfordringer Mulighed for at få erfaring fra mange områder Mulighed for at få kontakter/netværk på mange områder Skiftende arbejdsopgaver Ønske om at starte egen virksomhed Supplement til fast lønarbejde Andet: 4.20 Inden for hvilket fagområde er du/har du været freelancer/løsarbejder? (Sæt gerne flere krydser) IT Undervisning Kommunikation Ledelse og Organisationsudvikling Forfatter Reklame/marketing Oversætter Konsulent Opfinder (Research & development)

16 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 16 af 27 IVÆRKSÆTTERE Iværksættere defineres her som personer, der har startet egen virksomhed efter dimissionen, og som har eget CVR-nummer. Virksomheden skal være den primære indtægtskilde, og begrebet omfatter således ikke personer, der har en virksomhed som bibeskæftigelse. Begrebet omfatter endvidere ikke personer, der har overtaget en virksomhed efter andre Er du, eller har du ambitioner om at blive iværksætter? Ja, jeg har/har haft egen virksomhed som min primære indtægtskilde. Gå til spørgsmål 4.22 Ja, jeg har ambitioner om at starte egen virksomhed som primær indtægtskilde. Gå til spørgsmål Nej Gå til spørgsmål 5.1 Ved ikke Gå til spørgsmål Indenfor hvilket område er/var du iværksætter? (Sæt gerne flere krydser) IT Undervisning Kommunikation Ledelse og Organisationsudvikling Forfatter Reklame/marketing Oversætter Konsulent Opfinder (Research & development) 4.23 Hvad er det største antal medarbejdere, du har haft beskæftiget? 4.24 Hvor mange medarbejdere beskæftiger du nu?

17 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 17 af Hvad er årsagen til, at du startede eller ønsker at starte egen virksomhed? (Sæt gerne flere krydser) Mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid Jeg havde en god idé til et nyt produkt/serviceydelse Økonomiske forhold Ansvar Jeg har ikke kunnet få beskæftigelse Udfordringer Ambitioner/drømme Ønskede ikke at have en leder 4.26 Er der faktorer, der gør, at du har udskudt din beslutning om at blive iværksætter? (Sæt gerne flere krydser) Manglende indsigt i lovgivning Manglende forretningsforståelse Administrativ byrde Manglende rådgivning/støtte fra universitetet m.fl. Manglende finansieringsmuligheder Økonomisk usikkerhed Manglende netværk Manglende kundegrundlag Manglede sparring til at udvikle idé til produkt/serviceydelse Er du stadig i dit første job, gå til spørgsmål 6.1.

18 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 18 af NUVÆRENDE JOB I denne sektion vil vi gerne have nogle oplysninger om dit nuværende job. Er du stadig i dit første job, gå til spørgsmål I hvilken sektor er du beskæftiget? (Sæt kun ét kryds) Stat Amt Kommune Privat Egen virksomhed Jeg er p.t. arbejdsløs, gå til spørgsmål Hvilke jobfunktioner indeholder dit nuværende job? (Sæt evt. flere krydser) Administration Analyse Dokumentation Forskning/innovation Generelle sekretariatsfunktioner HR Information IT-funktioner Konsulentarbejde Ledelse/organisation Planlægning Organisation Produktion Produktudvikling Projektledelse Rådgivning/vejledning Service Salg/marketing/reklame Undervisning Økonomi- og regnskabsfunktioner 5.3 Inden for hvilken branche er dit nuværende job? (Sæt evt. flere krydser) Fremstillingsvirksomhed Undervisning Bygge og anlæg Detail/en gros/handel Transport Advokat Konsulent (rådgivende ingeniører, reklame/marketing, HR) Finans- og forsikringsvirksomhed Administration Kultur og fritid Interesseorganisationer Revision IT-service Social- og sundhed

19 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 19 af Hvordan er sammenhængen mellem din uddannelse og dit nuværende job? Jobbet er indenfor samme fagområde som mit speciale/afgangsprojektet Jobbet ligger inden for min uddannelses traditionelle område Jobbet ligger uden for min uddannelses traditionelle område, men krævede generelle kvalifikationer fra min videregående uddannelse Der er ingen sammenhæng - jobbet kræver ingen kvalifikationer fra min videregående uddannelse 5.5 Med hvilken beskæftigelses er du ansat i dit nuværende job? Fuld tid eller mere 3/4 tid 1/2 tid 1/4 tid eller mindre 5.6 Hvad er din månedsløn (cirka) i dit nuværende job? (Løn forstås som bruttoløn inkl. tillæg samt arbejdsgivers- og eget pensionsbidrag. Ved deltid - omregn til fuldtidsbruttoløn.) Mindre end eller mere Ved ikke

20 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 20 af KVALIFIKATIONER I denne sektion ønskes oplysninger om dine kvalifikationer. Dels dine kvalifikationer tilegnet på universitetet og dels kvalifikationer tilegnet i forbindelse med tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder forventninger til fremtidigt behov. 6.1 Hvilke kvalifikationer vurderer du at have tilegnet dig i forbindelse med dit studium på RUC? Generel teoretisk viden indenfor mit fagområde Specifik teoretisk viden indenfor mit fagområde I høj I nogen I mindre I ringe Slet ikke Praktisk viden indenfor mit fagområde Formidling/præsentationsteknik IT-færdigheder Evnen til at: samarbejde tværfagligt løbende at tilegne mig ny viden strukturere arbejdet effektivt beherske fremmedsprog arbejde projektorienteret arbejde problemorienteret arbejde selvstændigt arbejde innovativt arbejde under pres Andet:

21 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 21 af I hvor høj har du oplevet nedenstående kvalifikationer efterspurgt i dit arbejdsliv? Generel teoretisk viden indenfor mit fagområde Specifik teoretisk viden indenfor mit fagområde I høj I nogen I mindre I ringe Slet ikke Praktisk viden indenfor mit fagområde Formidling/præsentationsteknik IT-færdigheder Evnen til at: samarbejde tværfagligt løbende at tilegne mig ny viden strukturere arbejdet effektivt beherske fremmedsprog arbejde projektorienteret arbejde problemorienteret arbejde selvstændigt arbejde innovativt arbejde under pres Andet: 6.3 Er der kvalifikationer, du har manglet fra din uddannelse på RUC?

22 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 22 af Hvorledes har du tilegnet dig kvalifikationer efter din dimission: Erfa-grupper/netværk Sidemands-oplæring eller anden intern ikke-formel opkvalificering Jeg har ikke tilegnet mig yderligere kompetencer Efteruddannelse (Korte kurser, enkelt fag og lign.) Videreuddannelse (Master, diplom, længerevarende forløb og lign.) Andet: 6.5 Har du taget efteruddannelse (Korte kurser, enkeltfag og lign.)? Ja Nej (gå videre til 6.8) 6.6 Hvem har taget initiativet til din efteruddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Eget initiativ Ledelse Andre: Kollegaer Ved medarbejderudviklingssamtale 6.7 Hvad har været grunden til, at du tog efteruddannelse? (sæt gerne flere krydser) Opnåelse af specifikke/tekniske færdigheder inden for arbejdsværktøj (IT og lign.) Karrieremæssigt avancement Ønske om jobskifte Personlig udvikling Der lå ingen klare motiver bag Krav fra arbejdsgiver Mulighed for nye jobfunktioner (internt eller eksternt) Manglende grundkundskaber inden for mine nuværende jobfunktioner Teoretisk supplement til uddannelsen på RUC Ønske om færdigheder, som ikke har direkte jobmæssig relevans

23 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 23 af Hvis du har videreuddannet dig (længerevarende forløb), hvilke former for videreuddannelse har du da gennemført? (Sæt gerne flere krydser) Hel masteruddannelse Del af diplomuddannelse Del af HD Del af masteruddannelse Hel HD Ingen, gå til 6.11 Hel diplomuddannelse 6.9 Hvem har taget initiativet til din videreuddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Eget initiativ Ledelse Andre: Kollegaer Ved medarbejderudviklingssamtale 6.10 Hvad var motivationen for at gennemføre videreuddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Opnåelse af specifikke/tekniske færdigheder inden for arbejdsværktøj (IT og lign.) Karrieremæssigt avancement Ønske om jobskifte Personlig udvikling Der lå ingen klare motiver bag Krav fra arbejdsgiver Mulighed for nye jobfunktioner (internt eller eksternt) Manglende grundkundskaber inden for mine nuværende jobfunktioner Teoretisk supplement til uddannelsen på RUC Ønske om færdigheder som ikke har direkte jobmæssig relevans 6.11 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og/eller videreuddanne dig inden for de kommende år? (Sæt gerne flere krydser) Inden for mit fag Sprog Ledelse/organisation EDB/IT Læring & pædagogik Kommunikation Formidling Økonomi Jura Ved ikke Jeg har intet behov for efter- og videreuddannelse på kort sigt

24 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 24 af Hvilken organisationsform foretrækker du i forbindelse med efteruddannelse (Korte kurser, enkeltfag og lign.)? (Sæt gerne flere krydser) Samlet forløb Modulopbygget Fjernundervisning Seminarer + fjernundervisning Aftenundervisning Andet: 6.13 Hvilken organisationsform foretrækker du i forbindelse med videreuddannelse (længerevarende forløb)? (Sæt gerne flere krydser) Samlet forløb Modulopbygget Fjernundervisning Seminarer + fjernundervisning Aftenundervisning

25 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 25 af LEDIG I denne sektion ønskes kun oplysninger fra kandidater, som endnu ikke har været i beskæftigelse efter dimissionen. Øvrige bedes gå videre til afslutningen. 7.1 Hvilke kvalifikationer vurderer du at have tilegnet dig i forbindelse med dit studium på RUC? Generel teoretisk viden inden for mit fagområde Specifik teoretisk viden inden for mit fagområde I høj I nogen I mindre I ringe Slet ikke Praktisk viden indenfor mit fagområde Formidling/præsentationsteknik IT-færdigheder Evnen til at: samarbejde tværfagligt løbende at tilegne mig ny viden strukturere arbejdet effektivt beherske fremmedsprog arbejde projektorienteret arbejde problemorienteret arbejde selvstændigt arbejde innovativt arbejde under pres Andet: 7.2 Er der kvalifikationer du har manglet fra din uddannelse på RUC? 7.3 Hvor mange ansøgninger har du skrevet siden din dimission? Ingen Mere end 60

26 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 26 af Hvor mange samtaler har du været indkaldt til? Ingen Mere end Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (Sæt evt. flere krydser) Min uddannelse er ikke god nok - jeg mangler aktuelle kvalifikationer Jeg har ikke mulighed for geografisk at flytte efter jobbene Jeg mangler erhvervserfaring Der bliver ikke opslået job inden for mit uddannelsesområde Graviditet/barsel eller manglende børnepasningsmuligheder Jeg ønsker ikke at få arbejde Jeg er ikke god til at gå til samtaler Jeg står p.t. ikke til rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom Jeg er ikke god til at skrive ansøgninger Jeg tror ikke nok på mig selv og mine evner Jeg er for gammel 7.6 Overvejer du at efteruddanne dig for at få dit første job (Korte kurser, enkelt fag og lign.)? Ja Ja jeg er allerede i gang Nej Ved ikke 7.7 Overvejer du at videreuddanne dig for at få dit første job (Master, diplom, længerevarende forløb og lign.)? Ja Ja jeg er allerede i gang Nej Ved ikke

27 Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 27 af 27 TAK FOR BESVARELSEN! Har du yderligere kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til at skrive dem her: I forlængelse af denne undersøgelse kan der opstå behov for at få uddybet nogle af spørgsmålene, eller evt. at stille få supplerende spørgsmål. Vi ønsker derfor at oprette et "QuickPoll-panel" af respondenter fra denne undersøgelse, som er interesseret i at deltage i dette. Hvis du ønsker at deltage i panelet, skal vi bede om din adresse, så vi kan kontakte dig. Du kan naturligvis til enhver tid framelde dig igen, hvis du ikke ønsker at deltage længere. Alle oplysninger der afgives vil naturligvis blive behandlet med største fortrolighed. Vi kan også tilbyde at give dig besked via , når rapporten for denne undersøgelse foreligger. Ja, jeg vil gerne have besked via , når resultaterne foreligger Ja, jeg vil gerne deltage i QuickPoll-panelet Min adresse: (Skriv tydeligt med blok-bogstaver)

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011 Årsmøde 2011 24.-25. november Karrierevejledning i praksis - eksempler fra Aalborg Universitet Christian Volmer Nielsen Cand. Phil i samfundsfag fra 1984. Min baggrund Underviser i gymnasieskolen, EUC

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Undersøgelsen i sin helhed kan ses og downloades på internet-adresserne: www.cand.auc.dk og www.ruc.dk/kandidat

Undersøgelsen i sin helhed kan ses og downloades på internet-adresserne: www.cand.auc.dk og www.ruc.dk/kandidat Forord Denne publikation indeholder den samlede afrapportering for projektet Kandidatog Aftagerundersøgelsen. Projektet er en to-sidet undersøgelse, hvor vi har undersøgt aftagervirksomheders rekrutteringspolitik,

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Institut for Antropologi Line Græsted Bjerring Februar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Fra studie til job. Hvad laver dimittenderne fra Danmarks Biblioteksskole? Undersøgelse af job- og karriereforløb 2003-2006

Fra studie til job. Hvad laver dimittenderne fra Danmarks Biblioteksskole? Undersøgelse af job- og karriereforløb 2003-2006 Fra studie til job Hvad laver dimittenderne fra? Undersøgelse af job- og karriereforløb 2003-2006 December 2006 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål...3 Sammenfatning og væsentlige konklusioner...4

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2008

Dimittendundersøgelse 2008 Dimittendundersøgelse 2008 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse 2008... 4 Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter...6 1.1

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium, KarriereCentret på Aalborg Universitet og

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport Iværksætterundersøgelse, studerende, 24 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: (N=447)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 3 Kvinde 344 Svar i alt 447 4 Er du: 35 3 25 2 5 344 5 3 Mand Kvinde Hvor gammel er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 46 survey-besvarelser i Tyskland

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 5 Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten En redegørelse af 7 survey-besvarelser i Færøerne Hvert andet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012. Sammenfatningsrapport

Dimittendundersøgelse 2012. Sammenfatningsrapport Dimittendundersøgelse 212 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 94% (N=22)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 54 Kvinde 1462 Svar i alt 22 16 Er du: 14 12 1 8 6 1462 4 2 54 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere