Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning Status årige Unge på offentlig forsørgelse Tema: Frafald eller omvalg Supplerende analyse dimittendledighed vokser Unge-strategien for Aalborg Kommune januar 2012

2 1. Indledning Som led i Aalborg Kommunes unge-strategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelses- og job situationen blandt de unge i Aalborg. Som led i dette er vedlagte statistik blevet udarbejdet. Statistikken er udarbejdet i fællesskab af UU Aalborg, Pædagogik og Udvikling (SK), Jobcenter Ung og Jobcenter Sekretariatet. Statistikkerne er desværre lidt længe undervejs i forhold til det planlagte. Dels er der en forsinkelse på tallene fra jobindsats.dk på ca. 1 måneds tid og dels har udarbejdelsen af tema-delen ofte taget længere tid end forventet. Når en fast rytme er kørt ind i forhold i at trække data, vil dette blive minimeret. Læs mere om unge-strategien, baggrunden for statistikken og dens datakilder på Afsnit 2 omhandler den uddannelsesrettede indsats for aldersgruppen år (UU s målgruppe). Afsnit 3 følger op på de unge, der er på offentlig forsørgelse. Endelig gives et billede af de tilbud, som unge på kontanthjælp modtager. Afsnit 4 udgør dette kvartals temastatistik Frafald efter studiestart. Afsnit 5 rummer en uddybning af udviklingen i ledigheden blandt forsikrede ledige i alderen år. 2

3 2. Status årige Denne opgørelse knytter sig specielt til UU s målgruppe. Via UU s statistik-system UV-vej er det muligt at følge samtlige årige i kommunen. Nedenstående statistik bygger på et træk fra UV-vej d. 15. oktober Tabel 1 Status på alle unge i alderen år Status pr. 15. oktober år år I alt år Har afsluttet ungdomsuddannelse 12 (0,3%) (65,5%) (57,4%) I gang med ungdomsuddannelse (89,1%) (19,8%) (28,4%) Ikke i gang med ungdomsudd. 366 (10,6%) (14,7%) (14,2%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldersgruppen i alt Når der ses bort fra de unge, der fortsat befinder sig i grundskolen, er der samlet set 57,4 % af de årige, der har afsluttet en ungdomsuddannelse og 28,4 %, der er i gang. I alt er 85,8 % af de unge enten i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Blandt de årige er der 89,1 %, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er betydelig højere end i 2. kvartal, hvor det var 77,3 %. Tilsvarende er andelen, der ikke er i gang faldet. Denne gruppe udgør 10,6 % i 3. kvartal mod 16,4 % i 2. kvartal. Mange af de unge, der var tilmeldt uddannelse i forrige statistik, er således gået i gang efter sommerferien. Tilsvarende er der blandt de årige en højere andel, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse siden sidste statistik. I 3 kvartal var det 65,5 % mod 62,7 % i forrige måling. Andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelse ligger fortsat lige omkring de 20 %. Som ved årige, er der også her færre, der ikke er i gang med en uddannelse. Sammenlignes målingerne for 1., 2. og 3. kvartal ses det, at der er stor sæsonvariation i tallene. De følger således uddannelsesåret, hvilket vel ikke er så overraskende. Derfor er det foreløbigt svært at uddrage konklusioner om udvikling i frafald mv. før udviklingen kan følges over mere end et år. 3

4 Status på de årige I Ungepakke 2 og i ungestrategien er der særligt fokus på de årige. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, var 9 ud af 10 af de unge, der havde forladt folkeskolen i gang med en ungdomsuddannelse (89,1%). Imidlertid var der 366 unge (10,6 %), der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende gives en status på disse unge. Tabel 2 Status på de årige der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole Netop afbrudt forløb 37 (10,1%) Afbrudt uddannelse 26 (7,1%) Afbrudt forberedende aktivitet 4 (1,1%) Afbrudt grundskolen 7 (1,9%) Netop afsluttet forløb 49 (13,4%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 11 (3,0%) Afsluttet midlertidig aktivitet 2 (0,5%) Afsluttet forberedende forløb 4 (1,1%) Afsluttet grundskolen 32 (8,7%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 14 (3,8%) Aktivitet tilmeldt eller i gang 261 (71,3%) aktivitet aftalt/tilmeldt 7 (1,9%) I gang med udd. forberedende aktivitet 203 (55,5%) Midlertidige aktiviteter/fritaget 51 (13,9%) Ukendt 5 (1,4%) I alt 366 (100,0%) Ovenstående viser fordelingen af de, der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole. I forrige måling (2. kvartal) var der i alt 427 personer, der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. Dette er faldet til 366 personer ved udgangen af 3. kvartal. Det er et fald på 61 personer. Det viser, at de unge, der i forrige kvartal var tilmeldt til uddannelse i det store og hele også er startet. For de øvrige unge er der for størstedelen (71,3 %) er der aftalt aktiviteter. Herudover er der tale om unge, der netop har afsluttet eller afbrudt et forløb. I henhold til lovgivningen kontaktes disse af UU inden for 5 dage og herefter lægges der en ny plan inden for 30 dage. 4

5 I gang med udd. forberedende aktivitet i tabel 2 dækker over følgende underplaceringer Tabel 3. I gang med udd. forberedende aktivitet årige Arbejde: 83 (40,9%) Arbejde - deltid 34 (16,7%) Arbejde - fuld tid 49 (24,1%) Forløb på uddannelsessteder 82 (40,4%) Højskole mv. 1 (0,5%) Produktionsskole 75 (36,9%) Vejledning og opkvalificering ifølge LAB-loven 1 (0,5%) Voksen specialundervisning 2 (1,0%) Øvrige uddannelser og kurser 3 (1,5%) Praktik i ungevejledningen 2 (1,0%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 4 (2,0%) Ophold i udlandet 32 (15,8%) Total 203 (100,0%) Antallet, der er i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter er efter sommerferien lidt højere end i det forrige kvartal. Især er en større andel i gang med forløb på uddannelsesstederne. Praktik i ungevejledningen dækker over virksomhedspraktik formidlet af UU. Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 2 dækker over følgende: Tabel 4. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 37 (72,5%) Fritagelse for uddannelsespligt iht. vejledningsloven 13 (25,5%) Offentlig forsørgelse 1 (2,0%) I alt 51 (100,0%) 5

6 Der er pt. 13 unge, som er Fritaget for uddannelsespligten iht. Vejledningsloven. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af ledelsen i UU, og i hvert enkelt tilfælde tages der stilling til inddragelse af familierådgiver. De fritagne er typisk i gang med en udredning, er på vej til en afklaring efter Serviceloven eller er i gang med at tilmelde sig uddannelse. Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven dækker over unge, der er anbragt uden for eget hjem. Status på de årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse Sammenlagt var der 85,3 % af de årige, der var i gang med eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse (Se tabel 1 på side 3). Imidlertid var der unge (14,7%), der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende redegøres for denne gruppe. Tabel 5 Status på de årige ikke i gang med ungdomsuddannelse Netop afbrudt forløb 217 (6,1%) Afbrudt uddannelse 175 (4,9%) Afbrudt forberedende aktivitet 42 (1,2%) Afbrudt midlertidig aktivitet 0 (0,0%) Netop afsluttet forløb 245 (6,9%) Afsluttet forberedende forløb 91 (2,5%) Afsluttet/afbrudt grundskolen 9 (0,3%) Afsluttet midlertidig aktivitet 32 (0,9%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 113 (3,2%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 19 (0,5%) Aktivitet tilmeldt eller i gang (70,8%) I gang med forberedende aktivitet (38,3%) I gang med midlertidig aktivitet/fritaget (32,5%) Aktivitet aftalt/tilmeldt 3 (0,1%) Ukendt 562 (15,7%) I alt (100,0%) Det samlede antal, er ca. 350 lavere end ved forrige måling. I den forrige måling (2. kvartal) var der 277 unge, der var tilmeldt uddannelse og afventede uddannelsesstart. De er således kommet i gang uddannelse. De unge, der ikke er i uddannelse er for størstedelen i gang med aktiviteter (70,8 %). 6

7 Antallet, der har afbrudt eller afsluttet et forløb er faldet. Der er også færre, der efter afsluttet grundforløbet i erhvervsuddannelserne, venter på praktikplads. Det er pt. 113 unge mod 192 i forrige kvartal. Ukendt dækker primært over unge studerende fra andre lande, hvor UU jo ikke kender deres forhistorie. UU laver også en opsøgende indsats for denne gruppe for at sikre sig. (Se side 9.) I det følgende gøres rede for de aktiviteter, som de unge er i gang med. I gang udd. forberedende aktivitet i tabel 5 dækker over følgende underplaceringer Tabel 6. I gang med udd. forberedende aktiviteter årige I arbejde 790 (57,7%) Arbejde - deltid 369 (27,0%) Arbejde - fuld tid 421 (30,8%) Selvstændig erhvervsdrivende 0 (0,0%) Forløb på uddannelsessteder 564 (41,2%) AMU 3 (0,2%) Daghøjskole 5 (0,4%) Danskuddannelse 7 (0,5%) Højskole 5 (0,4%) Produktionsskole 88 (6,4%) TAMU 44 (3,2%) Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 3 (0,2%) Voksenspecialundervisning 32 (2,3%) VUC-AVU niveau 143 (10,4%) VUC-HF niveau 229 (16,7%) Øvrige uddannelser og kurser 5 (0,4%) Praktik i ungevejledningen 0 (0,0%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 2 (0,1%) Ophold i udlandet 13 (0,9%) Total (100,0%) 7

8 Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 5 dækker over følgende: Tabel 7. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Afsoning 6 (0,5%) Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 12 (1,0%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 3 (0,3%) Ledig 98 (8,4%) Offentlig forsørgelse (Jobcentret) 946 (81,5%) Orlov 37 (3,2%) Sygdom 31 (2,7%) Værnepligt 28 (2,4%) Andet 0 (0,0%) Total 1161 (100,0%) Unge på offentlig forsørgelse er unge, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, pension eller lignede. Det er altså unge, der er i kontakt med jobcentret. Ledige uden offentlig forsørgelse er unge, der ikke modtager offentlig forsørgelse. UU er opsøgende i forhold til disse unge i forhold til at få en plan for deres videre forløb. Bemærk dog, at der er en væsentlig forsinkelse på, hvornår UU får information omkring, at de unge eksempelvis har fået bevilget kontanthjælp. Det kan således vise sig, at en del af de 98 reelt modtager offentlig forsørgelse. Der er iværksat forsøg med en bedre kommunikation mellem jobcentrets og UU s EDB-systemer. 8

9 Som det fremgår af tabel 2 var der 5 personer under 18 år og af tabel personer i alderen år, hvor UU ikke har kendskab til deres historik. Tabel 8. Unge uden en historik (ukendte) Statsborgerskab heraf danske statsborgere 49 3% heraf udenlandske statsb % Ukendte i alt % Alder 15 år 1 0% 16 år 1 0% 17 år 3 0% 18 år 13 1% 19 år 37 3% 20 år 56 10% 21 år 83 15% 22 år % 23 år % 24 år % Ukendte i alt % Som man kan se af ovenstående er der især tale om udenlandske statsborgere i alderen år, der flytter til Aalborg for at læse f.eks. ved universitetet eller University College. I kraft af studiestart de pågældende steder er antallet også steget fra 446 i forrige kvartal til 567 i denne statistik. UU underrettes om, at de er indrejst til Danmark og UU kontakter dem ved at sende dem et brev på engelsk. 9

10 3. Unge på offentlig forsørgelse Via jobindsats.dk er det muligt at trække en oversigt over antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og samtidig følge udviklingen. Faktisk antal unge på offentlig forsørgelse september 2011 Tabel år år I alt år Hele landededet Aalborg Hele lan- Aalborg Hele lan- Aalborg Ydelse A-dagpenge Kontanthjælp mv Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension I alt på offentlig ydelse Andel af unge på offentlig forsørgelse september år år I alt år Ydelse Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg A-dagpenge 1,30% 1,56% 4,93% 6,66% 2,51% 3,28% Kontanthjælp mv. 4,92% 4,42% 6,17% 5,74% 5,34% 4,86% Sygedagpenge 0,54% 0,49% 1,68% 1,57% 0,92% 0,85% Fleksjob og ledighedsydelse 0,08% 0,03% 0,55% 0,26% 0,24% 0,11% Førtidspension 0,87% 0,51% 2,01% 1,32% 1,25% 0,78% I alt på offentlig ydelse 7,72% 7,00% 15,34% 15,55% 10,25% 9,89% Samtlige antal unge i aldersgr Ses der på de årige, er der samlet set færre, der modtager offentlige ydelser end på landsplan. Der er dog en lille overledighed blandt a-dagpengemodtagerne. For de årige er overledigheden blandt de forsikrede ledige markant. Der er primært tale om dimittendledighed (se også tabel 11). Andelen, der modtager de øvrige ydelser er lavere. Specielt kontanthjælp og førtidspension er lavere end landsgennemsnittet. Samlet set modtager omkring hver 10. ung offentlig forsørgelse. 10

11 Indeks Indeks Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 I 2008 satte finanskrisen ind. For de unge stagnerede beskæftigelsen allerede i forsommeren De unge var således de første på arbejdsmarkedet, der mærkede skiftet i beskæftigelsessituationen Figur 10 Udvikling A-dagpenge år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 177 Hele landet: Figur 11 Udvikling A-dagpenge år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk Indeks =100 Aalborg: 468 Hele landet: Til trods for en vis overledighed blandt de unge a-dagpengemodtagere ligger ledighedsudviklingen for de årige pænt i forhold til resten af landet. For de årige er der en markantstigning som følge af dimittender. Selv om den sædvanligvis altid er høj ved udgangen af september, er der tegn på at ledigheden for de langvarigt uddannede nu er stærkt voksende. Se den uddybende analyse s

12 Indeks Indeks Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Fig. 12 Udvikling kontanthjælp år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 892 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelser, revalidering og forrevalidering 140 Fig. 13 Udvikling kontanthjælp år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 739 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelse, revalidering og forrevalidering September byder på et knæk i kontanthjælpskurverne specielt for Aalborg. Det skyldes formentlig at mange unge kommer i gang med en uddannelse. 12

13 Unge-strategiens ledergruppe har ønsket at statistikken også skulle indeholde en opgørelse af de tilbud, som de unge kontanthjælpsmodtagere får, herunder i hvor høj grad er disse uddannelsesrettede? Tabel 14 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år september 2011 Generel vejledning/afklaring 37 (5,4%) Integrationsforløb 12 (1,8%) Job- og praktikforberende forløb 108 (15,8%) Nytte- og arbejdsaktivering 87 (12,7%) Arbejdsaktivering - ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 18 (2,6%) Nytteaktivering - unge med plan 69 (10,1%) Personligt afklarende/støtte 55 (8,0%) Personligt udviklende projekt 36 (5,3%) Sygemeldte - forløb for 19 (2,8%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 386 (56,4%) Andre kurser 7 (1,0%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 109 (15,9%) Efterskole 4 (0,6%) EGU 1 (0,1%) Erhvervsskole - kursus/uddannelse 36 (5,3%) FVU/Læse-forløb 5 (0,7%) Højskole 7 (1,0%) Længerevarende uddannelse 4 (0,6%) Produktionsskole 6 (0,9%) Træningshøjskolen 41 (6,0%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 19 (2,8%) Unge med særlige behov 128 (18,7%) VUC/Studenterkursus 19 (2,8%) Anden aktivering/forrevalidering 0 (0,0%) Hovedtotal 685 (100,0%) Kilde: Jobcentrets statistik-system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. Som det ses er hovedvægten af tilbuddene uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb. Antallet, der samlet set er i gang er steget lidt fra ca. 650 til

14 Tabel 15 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år september 2011 Generel vejledning/afklaring 24 (6,1%) Integrationsforløb 12 (3,1%) Job- og praktikforberende forløb 76 (19,4%) Nytte- og arbejdsaktivering 41 (10,5%) Arbejdsaktivering - ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 23 (5,9%) Nytteaktivering - unge med plan 18 (4,6%) Personligt afklarende/støtte 45 (11,5%) Personligt udviklende projekt 41 (10,5%) Sygemeldte - forløb for 4 (1,0%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 194 (49,5%) Andre kurser 1 (0,3%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 59 (15,1%) Erhvervsskole - kursus/uddannelse 55 (14,0%) FVU/Læse-forløb 3 (0,8%) Højskole 1 (0,3%) Længerevarende uddannelse 42 (10,7%) Træningshøjskolen 2 (0,5%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 2 (0,5%) Unge med særlige behov 10 (2,6%) VUC/Studenterkursus 19 (4,8%) Hovedtotal 392 (100,0%) Kilde: Jobcentrets statistik-system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. Antallet blandt de årige, der er i gang med aktiviteter er stort set uændret og den indbyrdes fordeling af de forskellige tilbudstyper er nogenlunde den samme som i 2. kvartal. Der er en større andel i uddannelsesforberedende forløb end forrige måling. Stort set halvdelen af forløbene er direkte uddannelsesforberedende. Unge i virksomhedsplaceringer På grund af problemer med implementeringen af Jobcentrets statistik-system Workbase, er det ikke muligt at trække valide tal for antallet af unge placeret i virksomheder. Fremadrettet vil dette så snart det er muligt indgå i den samlede oversigt over antallet af unge, der er i aktivitet. 14

15 4. Tema: Frafald eller omvalg I det følgende ses på, hvor mange af de unge direkte fra grundskolens 9. og 10. klasser, der havde planlagt studiestart i august 2011 som stadig var i uddannelse opgjort pr. 1. december Det har desværre ikke været muligt at bryde tallene ned på de enkelte uddannelser, men der vil blive arbejdet på at udvikle statistikken i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Tabel 16. Antal, der har afbrudt den uddannelse, som de søgte ind på 4 måneder efter Søgt ind på Afbrudt uddannelsen Ungdomsuddannelse uddannelsen Antal i % Erhvervsuddannelser i alt (35,45%) Gymnasiale uddannelser i alt (15,88%) STU 24 1 (4,17%) I alt (20,52%) Kilde: UU s statistik-system UV-vej Note: De unges ansøgning om uddannelse er opgjort pr sammenlignet med deres status Som det ses, er der tilsyneladende mange, der afbryder deres uddannelse og det er specielt på erhvervsskolerne. Men som tabel 17 viser, så er et afbrudt uddannelsesforløb mere udtryk for et omvalg end for frafald. Tabel 17. Afbrudt uddannelse Omvalg eller regulært frafald Status pr. 1. december 2011 Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omvalg ,01% ,48% Skiftet til erhvervsuddannelse ,89% 8 0,50% Skiftet til gymnasial uddannelse 10 1,93% ,97% Andre ungdomsuddannelser 1 0,19% 0 0,00% Regulært frafald 49 9,44% 54 3,40% Gået tilbage til grundskolen 7 1,35% 24 1,51% UU forberedende/midlertidig aktiv. 42 8,09% 30 1,89% I alt afbrudt oprindelig uddannelse ,45% ,88% I alt søgt ind ,00% ,00% Kilde: UU s statistik-system UV-vej Note: De unges ansøgning om uddannelse er opgjort pr sammenlignet med deres status

16 Tabel 17 viser, at en afbrudt uddannelse i høj grad er et omvalg mere end et egentlig frafald: Det reelle frafald ligger på 9,4 % for Erhvervsskolerne og på 3,4 % for de gymnasiale uddannelser. (Samlet for de to typer uddannelse er det 4,9 %.) 26,0 % i erhvervsuddannelserne og 12,4 % i de gymnasiale uddannelser vælger om. De unge skifter typisk fra en erhvervsuddannelse til en anden eller fra en gymnasial uddannelse til en anden. Når der så stor forskel på de to uddannelsestyper skyldes det bl.a. forskelle i opgørelsesmetoden o En ung, der går i det almene gymnasium (STX) og skifter gren vil ikke optræde i statistikken. Det er kun, hvis de skifter fra f.eks. STX til HHX, HTX eller HF, at det registreres. o Derimod vil et skifte fra f.eks. fra Auto College til Metal College blive registreret som afbrudt forløb - selv om begge uddannelser ligger på Tech College Aalborg. De unge skifter sjældent mellem de to hovedtyper af uddannelser De unge, der er faldet ud er i gang med anden aktivitet eller gået tilbage til grundskolen. Selv om frafaldet umiddelbart ikke er så stort som tallene måske oprindelig antyder, så vil der i det kommende år blive arbejdet videre med at øge viden om det og skabe en mere deltaljeret opgørelse af dette. 16

17 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal Supplerende analyse ledighed vokser for unge med en videregående uddannelse I det følgende undersøges om der bare er tale om almindelig sæson-udsving eller om der reelt sker en vækst i antallet af ledige med videregående uddannelse? Som figur 11 på side 11 antyder, ser det ud til at den såkaldte ledigheden stiger blandt de videregående uddannede også mere end der kan forklares ud fra ledigheden blandt nyuddannede (dimittendledigheden). En måde at vurdere det på, er ved at følge ledighedsudviklingen for de årige medlemmer af en række a-kasser, der skønnes at have mange med videregående uddannelse. Det kan imidlertid kun blive et groft skøn. Det skyldes, at den traditionelle fagopdeling mellem a-kasserne ikke eksisterer mere. Det betyder, at der findes en række a-kasser, der både rummer kort- og langvarig uddannede Fig. 19 Udviklingen i ledigheden blandt årige fra en række udvalgte a-kasser med mange videreuddannede Udvalgte a-kasser Øvrige a-kasser Note: Udvalgte a-kasser omfatter Journalistik, komm & Sprog, Akademikerne, BUPL, CA, Danske Sundhedsorganisationer, FTF, Ingeniørernes A- Kasse, Lærernes A-kasse, Magistrenes A-Kasse, Socialpædagogerne og Teknikernes A-Kasse 17

18 Det er tydeligt at de udvalgte a-kasser følger en helt anden årsrytme end de øvrige a-kasser med en stor stigning omkring sommerferien. Det er altså a-kasser, hvor antallet af dimittender har stor betydning for antallet af ledige. Som det også fremgår af figur 20. så kan ledighedsstigningen ikke kun forklares med sæsonbestemt dimittend ledighed. Hvor ledighedsudviklingen i de øvrige a-kasser ser ud til at flade ud, så stiger ledigheden blandt de a-kasser, der har mange med en længerevarende uddannelse fortsat. 400 Fig. 20 Udviklingen i ledigheden blandt årige fra en række udvalgte a-kasser med mange videreuddannede Udvalgte a-kasser Øvrige a-kasser 0 Indekseret er ledighedsudviklingen er nu mere markant end for de øvrige a-kasser. 18

19 I figur 21 er de samme a-kasser sammenlignet med de andre universitetsbyer og landsgennemsnittet. Meget tyder på, at udviklingen i Aalborg ikke er anderledes end på landsplan. 400 Fig. 21 Udviklingen i ledigheden blandt årige fra en række udvalgte a-kasser med mange videreuddannede Hele landet Aalborg København Odense Århus/Samsø 0 Jobcentret følger imidlertid udviklingen tæt og har bl.a. på det seneste iværksat et jobrotationsprojekt FTFområdet. 19

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Bruger undersøgelse - UU... 17 5.

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2015

AFBRUDSRAPPORTEN 2015 AFBRUDSRAPPORTEN 2015 Status på afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud blandt unge bosat i Aarhus Kommune i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 UU Aarhus-Samsø, Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere