Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning Status årige Unge på offentlig forsørgelse Tema: Frafald eller omvalg Supplerende analyse dimittendledighed vokser Unge-strategien for Aalborg Kommune januar 2012

2 1. Indledning Som led i Aalborg Kommunes unge-strategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelses- og job situationen blandt de unge i Aalborg. Som led i dette er vedlagte statistik blevet udarbejdet. Statistikken er udarbejdet i fællesskab af UU Aalborg, Pædagogik og Udvikling (SK), Jobcenter Ung og Jobcenter Sekretariatet. Statistikkerne er desværre lidt længe undervejs i forhold til det planlagte. Dels er der en forsinkelse på tallene fra jobindsats.dk på ca. 1 måneds tid og dels har udarbejdelsen af tema-delen ofte taget længere tid end forventet. Når en fast rytme er kørt ind i forhold i at trække data, vil dette blive minimeret. Læs mere om unge-strategien, baggrunden for statistikken og dens datakilder på Afsnit 2 omhandler den uddannelsesrettede indsats for aldersgruppen år (UU s målgruppe). Afsnit 3 følger op på de unge, der er på offentlig forsørgelse. Endelig gives et billede af de tilbud, som unge på kontanthjælp modtager. Afsnit 4 udgør dette kvartals temastatistik Frafald efter studiestart. Afsnit 5 rummer en uddybning af udviklingen i ledigheden blandt forsikrede ledige i alderen år. 2

3 2. Status årige Denne opgørelse knytter sig specielt til UU s målgruppe. Via UU s statistik-system UV-vej er det muligt at følge samtlige årige i kommunen. Nedenstående statistik bygger på et træk fra UV-vej d. 15. oktober Tabel 1 Status på alle unge i alderen år Status pr. 15. oktober år år I alt år Har afsluttet ungdomsuddannelse 12 (0,3%) (65,5%) (57,4%) I gang med ungdomsuddannelse (89,1%) (19,8%) (28,4%) Ikke i gang med ungdomsudd. 366 (10,6%) (14,7%) (14,2%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldersgruppen i alt Når der ses bort fra de unge, der fortsat befinder sig i grundskolen, er der samlet set 57,4 % af de årige, der har afsluttet en ungdomsuddannelse og 28,4 %, der er i gang. I alt er 85,8 % af de unge enten i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Blandt de årige er der 89,1 %, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er betydelig højere end i 2. kvartal, hvor det var 77,3 %. Tilsvarende er andelen, der ikke er i gang faldet. Denne gruppe udgør 10,6 % i 3. kvartal mod 16,4 % i 2. kvartal. Mange af de unge, der var tilmeldt uddannelse i forrige statistik, er således gået i gang efter sommerferien. Tilsvarende er der blandt de årige en højere andel, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse siden sidste statistik. I 3 kvartal var det 65,5 % mod 62,7 % i forrige måling. Andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelse ligger fortsat lige omkring de 20 %. Som ved årige, er der også her færre, der ikke er i gang med en uddannelse. Sammenlignes målingerne for 1., 2. og 3. kvartal ses det, at der er stor sæsonvariation i tallene. De følger således uddannelsesåret, hvilket vel ikke er så overraskende. Derfor er det foreløbigt svært at uddrage konklusioner om udvikling i frafald mv. før udviklingen kan følges over mere end et år. 3

4 Status på de årige I Ungepakke 2 og i ungestrategien er der særligt fokus på de årige. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, var 9 ud af 10 af de unge, der havde forladt folkeskolen i gang med en ungdomsuddannelse (89,1%). Imidlertid var der 366 unge (10,6 %), der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende gives en status på disse unge. Tabel 2 Status på de årige der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole Netop afbrudt forløb 37 (10,1%) Afbrudt uddannelse 26 (7,1%) Afbrudt forberedende aktivitet 4 (1,1%) Afbrudt grundskolen 7 (1,9%) Netop afsluttet forløb 49 (13,4%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 11 (3,0%) Afsluttet midlertidig aktivitet 2 (0,5%) Afsluttet forberedende forløb 4 (1,1%) Afsluttet grundskolen 32 (8,7%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 14 (3,8%) Aktivitet tilmeldt eller i gang 261 (71,3%) aktivitet aftalt/tilmeldt 7 (1,9%) I gang med udd. forberedende aktivitet 203 (55,5%) Midlertidige aktiviteter/fritaget 51 (13,9%) Ukendt 5 (1,4%) I alt 366 (100,0%) Ovenstående viser fordelingen af de, der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole. I forrige måling (2. kvartal) var der i alt 427 personer, der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. Dette er faldet til 366 personer ved udgangen af 3. kvartal. Det er et fald på 61 personer. Det viser, at de unge, der i forrige kvartal var tilmeldt til uddannelse i det store og hele også er startet. For de øvrige unge er der for størstedelen (71,3 %) er der aftalt aktiviteter. Herudover er der tale om unge, der netop har afsluttet eller afbrudt et forløb. I henhold til lovgivningen kontaktes disse af UU inden for 5 dage og herefter lægges der en ny plan inden for 30 dage. 4

5 I gang med udd. forberedende aktivitet i tabel 2 dækker over følgende underplaceringer Tabel 3. I gang med udd. forberedende aktivitet årige Arbejde: 83 (40,9%) Arbejde - deltid 34 (16,7%) Arbejde - fuld tid 49 (24,1%) Forløb på uddannelsessteder 82 (40,4%) Højskole mv. 1 (0,5%) Produktionsskole 75 (36,9%) Vejledning og opkvalificering ifølge LAB-loven 1 (0,5%) Voksen specialundervisning 2 (1,0%) Øvrige uddannelser og kurser 3 (1,5%) Praktik i ungevejledningen 2 (1,0%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 4 (2,0%) Ophold i udlandet 32 (15,8%) Total 203 (100,0%) Antallet, der er i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter er efter sommerferien lidt højere end i det forrige kvartal. Især er en større andel i gang med forløb på uddannelsesstederne. Praktik i ungevejledningen dækker over virksomhedspraktik formidlet af UU. Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 2 dækker over følgende: Tabel 4. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 37 (72,5%) Fritagelse for uddannelsespligt iht. vejledningsloven 13 (25,5%) Offentlig forsørgelse 1 (2,0%) I alt 51 (100,0%) 5

6 Der er pt. 13 unge, som er Fritaget for uddannelsespligten iht. Vejledningsloven. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af ledelsen i UU, og i hvert enkelt tilfælde tages der stilling til inddragelse af familierådgiver. De fritagne er typisk i gang med en udredning, er på vej til en afklaring efter Serviceloven eller er i gang med at tilmelde sig uddannelse. Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven dækker over unge, der er anbragt uden for eget hjem. Status på de årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse Sammenlagt var der 85,3 % af de årige, der var i gang med eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse (Se tabel 1 på side 3). Imidlertid var der unge (14,7%), der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende redegøres for denne gruppe. Tabel 5 Status på de årige ikke i gang med ungdomsuddannelse Netop afbrudt forløb 217 (6,1%) Afbrudt uddannelse 175 (4,9%) Afbrudt forberedende aktivitet 42 (1,2%) Afbrudt midlertidig aktivitet 0 (0,0%) Netop afsluttet forløb 245 (6,9%) Afsluttet forberedende forløb 91 (2,5%) Afsluttet/afbrudt grundskolen 9 (0,3%) Afsluttet midlertidig aktivitet 32 (0,9%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 113 (3,2%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 19 (0,5%) Aktivitet tilmeldt eller i gang (70,8%) I gang med forberedende aktivitet (38,3%) I gang med midlertidig aktivitet/fritaget (32,5%) Aktivitet aftalt/tilmeldt 3 (0,1%) Ukendt 562 (15,7%) I alt (100,0%) Det samlede antal, er ca. 350 lavere end ved forrige måling. I den forrige måling (2. kvartal) var der 277 unge, der var tilmeldt uddannelse og afventede uddannelsesstart. De er således kommet i gang uddannelse. De unge, der ikke er i uddannelse er for størstedelen i gang med aktiviteter (70,8 %). 6

7 Antallet, der har afbrudt eller afsluttet et forløb er faldet. Der er også færre, der efter afsluttet grundforløbet i erhvervsuddannelserne, venter på praktikplads. Det er pt. 113 unge mod 192 i forrige kvartal. Ukendt dækker primært over unge studerende fra andre lande, hvor UU jo ikke kender deres forhistorie. UU laver også en opsøgende indsats for denne gruppe for at sikre sig. (Se side 9.) I det følgende gøres rede for de aktiviteter, som de unge er i gang med. I gang udd. forberedende aktivitet i tabel 5 dækker over følgende underplaceringer Tabel 6. I gang med udd. forberedende aktiviteter årige I arbejde 790 (57,7%) Arbejde - deltid 369 (27,0%) Arbejde - fuld tid 421 (30,8%) Selvstændig erhvervsdrivende 0 (0,0%) Forløb på uddannelsessteder 564 (41,2%) AMU 3 (0,2%) Daghøjskole 5 (0,4%) Danskuddannelse 7 (0,5%) Højskole 5 (0,4%) Produktionsskole 88 (6,4%) TAMU 44 (3,2%) Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 3 (0,2%) Voksenspecialundervisning 32 (2,3%) VUC-AVU niveau 143 (10,4%) VUC-HF niveau 229 (16,7%) Øvrige uddannelser og kurser 5 (0,4%) Praktik i ungevejledningen 0 (0,0%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 2 (0,1%) Ophold i udlandet 13 (0,9%) Total (100,0%) 7

8 Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 5 dækker over følgende: Tabel 7. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Afsoning 6 (0,5%) Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 12 (1,0%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 3 (0,3%) Ledig 98 (8,4%) Offentlig forsørgelse (Jobcentret) 946 (81,5%) Orlov 37 (3,2%) Sygdom 31 (2,7%) Værnepligt 28 (2,4%) Andet 0 (0,0%) Total 1161 (100,0%) Unge på offentlig forsørgelse er unge, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, pension eller lignede. Det er altså unge, der er i kontakt med jobcentret. Ledige uden offentlig forsørgelse er unge, der ikke modtager offentlig forsørgelse. UU er opsøgende i forhold til disse unge i forhold til at få en plan for deres videre forløb. Bemærk dog, at der er en væsentlig forsinkelse på, hvornår UU får information omkring, at de unge eksempelvis har fået bevilget kontanthjælp. Det kan således vise sig, at en del af de 98 reelt modtager offentlig forsørgelse. Der er iværksat forsøg med en bedre kommunikation mellem jobcentrets og UU s EDB-systemer. 8

9 Som det fremgår af tabel 2 var der 5 personer under 18 år og af tabel personer i alderen år, hvor UU ikke har kendskab til deres historik. Tabel 8. Unge uden en historik (ukendte) Statsborgerskab heraf danske statsborgere 49 3% heraf udenlandske statsb % Ukendte i alt % Alder 15 år 1 0% 16 år 1 0% 17 år 3 0% 18 år 13 1% 19 år 37 3% 20 år 56 10% 21 år 83 15% 22 år % 23 år % 24 år % Ukendte i alt % Som man kan se af ovenstående er der især tale om udenlandske statsborgere i alderen år, der flytter til Aalborg for at læse f.eks. ved universitetet eller University College. I kraft af studiestart de pågældende steder er antallet også steget fra 446 i forrige kvartal til 567 i denne statistik. UU underrettes om, at de er indrejst til Danmark og UU kontakter dem ved at sende dem et brev på engelsk. 9

10 3. Unge på offentlig forsørgelse Via jobindsats.dk er det muligt at trække en oversigt over antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og samtidig følge udviklingen. Faktisk antal unge på offentlig forsørgelse september 2011 Tabel år år I alt år Hele landededet Aalborg Hele lan- Aalborg Hele lan- Aalborg Ydelse A-dagpenge Kontanthjælp mv Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension I alt på offentlig ydelse Andel af unge på offentlig forsørgelse september år år I alt år Ydelse Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg A-dagpenge 1,30% 1,56% 4,93% 6,66% 2,51% 3,28% Kontanthjælp mv. 4,92% 4,42% 6,17% 5,74% 5,34% 4,86% Sygedagpenge 0,54% 0,49% 1,68% 1,57% 0,92% 0,85% Fleksjob og ledighedsydelse 0,08% 0,03% 0,55% 0,26% 0,24% 0,11% Førtidspension 0,87% 0,51% 2,01% 1,32% 1,25% 0,78% I alt på offentlig ydelse 7,72% 7,00% 15,34% 15,55% 10,25% 9,89% Samtlige antal unge i aldersgr Ses der på de årige, er der samlet set færre, der modtager offentlige ydelser end på landsplan. Der er dog en lille overledighed blandt a-dagpengemodtagerne. For de årige er overledigheden blandt de forsikrede ledige markant. Der er primært tale om dimittendledighed (se også tabel 11). Andelen, der modtager de øvrige ydelser er lavere. Specielt kontanthjælp og førtidspension er lavere end landsgennemsnittet. Samlet set modtager omkring hver 10. ung offentlig forsørgelse. 10

11 Indeks Indeks Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 I 2008 satte finanskrisen ind. For de unge stagnerede beskæftigelsen allerede i forsommeren De unge var således de første på arbejdsmarkedet, der mærkede skiftet i beskæftigelsessituationen Figur 10 Udvikling A-dagpenge år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 177 Hele landet: Figur 11 Udvikling A-dagpenge år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk Indeks =100 Aalborg: 468 Hele landet: Til trods for en vis overledighed blandt de unge a-dagpengemodtagere ligger ledighedsudviklingen for de årige pænt i forhold til resten af landet. For de årige er der en markantstigning som følge af dimittender. Selv om den sædvanligvis altid er høj ved udgangen af september, er der tegn på at ledigheden for de langvarigt uddannede nu er stærkt voksende. Se den uddybende analyse s

12 Indeks Indeks Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Fig. 12 Udvikling kontanthjælp år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 892 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelser, revalidering og forrevalidering 140 Fig. 13 Udvikling kontanthjælp år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 739 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelse, revalidering og forrevalidering September byder på et knæk i kontanthjælpskurverne specielt for Aalborg. Det skyldes formentlig at mange unge kommer i gang med en uddannelse. 12

13 Unge-strategiens ledergruppe har ønsket at statistikken også skulle indeholde en opgørelse af de tilbud, som de unge kontanthjælpsmodtagere får, herunder i hvor høj grad er disse uddannelsesrettede? Tabel 14 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år september 2011 Generel vejledning/afklaring 37 (5,4%) Integrationsforløb 12 (1,8%) Job- og praktikforberende forløb 108 (15,8%) Nytte- og arbejdsaktivering 87 (12,7%) Arbejdsaktivering - ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 18 (2,6%) Nytteaktivering - unge med plan 69 (10,1%) Personligt afklarende/støtte 55 (8,0%) Personligt udviklende projekt 36 (5,3%) Sygemeldte - forløb for 19 (2,8%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 386 (56,4%) Andre kurser 7 (1,0%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 109 (15,9%) Efterskole 4 (0,6%) EGU 1 (0,1%) Erhvervsskole - kursus/uddannelse 36 (5,3%) FVU/Læse-forløb 5 (0,7%) Højskole 7 (1,0%) Længerevarende uddannelse 4 (0,6%) Produktionsskole 6 (0,9%) Træningshøjskolen 41 (6,0%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 19 (2,8%) Unge med særlige behov 128 (18,7%) VUC/Studenterkursus 19 (2,8%) Anden aktivering/forrevalidering 0 (0,0%) Hovedtotal 685 (100,0%) Kilde: Jobcentrets statistik-system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. Som det ses er hovedvægten af tilbuddene uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb. Antallet, der samlet set er i gang er steget lidt fra ca. 650 til

14 Tabel 15 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år september 2011 Generel vejledning/afklaring 24 (6,1%) Integrationsforløb 12 (3,1%) Job- og praktikforberende forløb 76 (19,4%) Nytte- og arbejdsaktivering 41 (10,5%) Arbejdsaktivering - ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 23 (5,9%) Nytteaktivering - unge med plan 18 (4,6%) Personligt afklarende/støtte 45 (11,5%) Personligt udviklende projekt 41 (10,5%) Sygemeldte - forløb for 4 (1,0%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 194 (49,5%) Andre kurser 1 (0,3%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 59 (15,1%) Erhvervsskole - kursus/uddannelse 55 (14,0%) FVU/Læse-forløb 3 (0,8%) Højskole 1 (0,3%) Længerevarende uddannelse 42 (10,7%) Træningshøjskolen 2 (0,5%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 2 (0,5%) Unge med særlige behov 10 (2,6%) VUC/Studenterkursus 19 (4,8%) Hovedtotal 392 (100,0%) Kilde: Jobcentrets statistik-system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. Antallet blandt de årige, der er i gang med aktiviteter er stort set uændret og den indbyrdes fordeling af de forskellige tilbudstyper er nogenlunde den samme som i 2. kvartal. Der er en større andel i uddannelsesforberedende forløb end forrige måling. Stort set halvdelen af forløbene er direkte uddannelsesforberedende. Unge i virksomhedsplaceringer På grund af problemer med implementeringen af Jobcentrets statistik-system Workbase, er det ikke muligt at trække valide tal for antallet af unge placeret i virksomheder. Fremadrettet vil dette så snart det er muligt indgå i den samlede oversigt over antallet af unge, der er i aktivitet. 14

15 4. Tema: Frafald eller omvalg I det følgende ses på, hvor mange af de unge direkte fra grundskolens 9. og 10. klasser, der havde planlagt studiestart i august 2011 som stadig var i uddannelse opgjort pr. 1. december Det har desværre ikke været muligt at bryde tallene ned på de enkelte uddannelser, men der vil blive arbejdet på at udvikle statistikken i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Tabel 16. Antal, der har afbrudt den uddannelse, som de søgte ind på 4 måneder efter Søgt ind på Afbrudt uddannelsen Ungdomsuddannelse uddannelsen Antal i % Erhvervsuddannelser i alt (35,45%) Gymnasiale uddannelser i alt (15,88%) STU 24 1 (4,17%) I alt (20,52%) Kilde: UU s statistik-system UV-vej Note: De unges ansøgning om uddannelse er opgjort pr sammenlignet med deres status Som det ses, er der tilsyneladende mange, der afbryder deres uddannelse og det er specielt på erhvervsskolerne. Men som tabel 17 viser, så er et afbrudt uddannelsesforløb mere udtryk for et omvalg end for frafald. Tabel 17. Afbrudt uddannelse Omvalg eller regulært frafald Status pr. 1. december 2011 Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omvalg ,01% ,48% Skiftet til erhvervsuddannelse ,89% 8 0,50% Skiftet til gymnasial uddannelse 10 1,93% ,97% Andre ungdomsuddannelser 1 0,19% 0 0,00% Regulært frafald 49 9,44% 54 3,40% Gået tilbage til grundskolen 7 1,35% 24 1,51% UU forberedende/midlertidig aktiv. 42 8,09% 30 1,89% I alt afbrudt oprindelig uddannelse ,45% ,88% I alt søgt ind ,00% ,00% Kilde: UU s statistik-system UV-vej Note: De unges ansøgning om uddannelse er opgjort pr sammenlignet med deres status

16 Tabel 17 viser, at en afbrudt uddannelse i høj grad er et omvalg mere end et egentlig frafald: Det reelle frafald ligger på 9,4 % for Erhvervsskolerne og på 3,4 % for de gymnasiale uddannelser. (Samlet for de to typer uddannelse er det 4,9 %.) 26,0 % i erhvervsuddannelserne og 12,4 % i de gymnasiale uddannelser vælger om. De unge skifter typisk fra en erhvervsuddannelse til en anden eller fra en gymnasial uddannelse til en anden. Når der så stor forskel på de to uddannelsestyper skyldes det bl.a. forskelle i opgørelsesmetoden o En ung, der går i det almene gymnasium (STX) og skifter gren vil ikke optræde i statistikken. Det er kun, hvis de skifter fra f.eks. STX til HHX, HTX eller HF, at det registreres. o Derimod vil et skifte fra f.eks. fra Auto College til Metal College blive registreret som afbrudt forløb - selv om begge uddannelser ligger på Tech College Aalborg. De unge skifter sjældent mellem de to hovedtyper af uddannelser De unge, der er faldet ud er i gang med anden aktivitet eller gået tilbage til grundskolen. Selv om frafaldet umiddelbart ikke er så stort som tallene måske oprindelig antyder, så vil der i det kommende år blive arbejdet videre med at øge viden om det og skabe en mere deltaljeret opgørelse af dette. 16

17 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal Supplerende analyse ledighed vokser for unge med en videregående uddannelse I det følgende undersøges om der bare er tale om almindelig sæson-udsving eller om der reelt sker en vækst i antallet af ledige med videregående uddannelse? Som figur 11 på side 11 antyder, ser det ud til at den såkaldte ledigheden stiger blandt de videregående uddannede også mere end der kan forklares ud fra ledigheden blandt nyuddannede (dimittendledigheden). En måde at vurdere det på, er ved at følge ledighedsudviklingen for de årige medlemmer af en række a-kasser, der skønnes at have mange med videregående uddannelse. Det kan imidlertid kun blive et groft skøn. Det skyldes, at den traditionelle fagopdeling mellem a-kasserne ikke eksisterer mere. Det betyder, at der findes en række a-kasser, der både rummer kort- og langvarig uddannede Fig. 19 Udviklingen i ledigheden blandt årige fra en række udvalgte a-kasser med mange videreuddannede Udvalgte a-kasser Øvrige a-kasser Note: Udvalgte a-kasser omfatter Journalistik, komm & Sprog, Akademikerne, BUPL, CA, Danske Sundhedsorganisationer, FTF, Ingeniørernes A- Kasse, Lærernes A-kasse, Magistrenes A-Kasse, Socialpædagogerne og Teknikernes A-Kasse 17

18 Det er tydeligt at de udvalgte a-kasser følger en helt anden årsrytme end de øvrige a-kasser med en stor stigning omkring sommerferien. Det er altså a-kasser, hvor antallet af dimittender har stor betydning for antallet af ledige. Som det også fremgår af figur 20. så kan ledighedsstigningen ikke kun forklares med sæsonbestemt dimittend ledighed. Hvor ledighedsudviklingen i de øvrige a-kasser ser ud til at flade ud, så stiger ledigheden blandt de a-kasser, der har mange med en længerevarende uddannelse fortsat. 400 Fig. 20 Udviklingen i ledigheden blandt årige fra en række udvalgte a-kasser med mange videreuddannede Udvalgte a-kasser Øvrige a-kasser 0 Indekseret er ledighedsudviklingen er nu mere markant end for de øvrige a-kasser. 18

19 I figur 21 er de samme a-kasser sammenlignet med de andre universitetsbyer og landsgennemsnittet. Meget tyder på, at udviklingen i Aalborg ikke er anderledes end på landsplan. 400 Fig. 21 Udviklingen i ledigheden blandt årige fra en række udvalgte a-kasser med mange videreuddannede Hele landet Aalborg København Odense Århus/Samsø 0 Jobcentret følger imidlertid udviklingen tæt og har bl.a. på det seneste iværksat et jobrotationsprojekt FTFområdet. 19

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere