Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso 14001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001"

Transkript

1

2 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso Meninger der udtrykkes på sider mærket bestyrelsen, udtrykker bestyrelsens meninger og holdninger Artikler som underskrives af enkeltpersoner står for egen regning Oplag 1500 stk. Næste nummer april 2009 Materialefrist 22. april 2009 Annoncepriser 1/4 side /2 side /1 side Foto bl.a. SAS Udgiver CAU, Amager Strandvej 418, 2770 Kastrup, Tlf , Fax , Dir , Ansvarshavende Redaktør Jørn Flintholm Fink Sjældent har jeg haft så svært ved at skrive en leder. Det er en yderst ulykkelig situation vi står i. SAS har meddelt, at et stort antal Cabin Crew skal opsiges. Det rammer mine gode kolleger, venner og bekendte. Der går ikke en dag, hvor vi ikke hører om afskedigelser et eller andet sted. Vi er alle klar over at krisen kradser verden over. Vi ser det på TV, vi læser det i aviserne og hvor end vi vender os. Men en ting er hvad man hører og ser, noget andet er når realiteterne når til egne rækker. Det er først her konsekvenserne af krisen går helt op for en. Nu bliver der sat navn og ansigt på og det gør rigtig ondt! Som bestyrelsesmedlem i CAU forventes det sikkert at jeg kan holde hovedet koldt og se på problemstillinger med et klokkeklart syn og ikke lader mig distrahere af følelser og anden blødsødenhed. Men i dette tilfælde er det ikke realiteten. Jeg er meget berørt af den situation vi befinder os i, og var det ikke fordi jeg VED, at CAU har sat alle kræfter ind i forhandlingerne, ville jeg ikke have et roligt øjeblik. Men tro mig når jeg siger CAU har kæmpet for løsningsforslag, der tilgodeser at afskedigelserne sker af frivillighedens vej. Løsningsforslag der er velovervejede, fremadrettede og ikke mindst økonomisk forsvarlige. Disse løsningsforslag valgte SAS desværre at se bort fra. De valgte at gøre brug af deres ret som ledelse og fremkomme med de løsningsmodeller vi alle kender i dag! I skrivende stund kender ingen virkningen af disse, men selv efter min bedste overbevisning tvivler jeg på at de tilbud har den store effekt. Men lad mig, for alt i verden tage fejl! Jørn Fink

3 formanden Verner Lundtoft Jensen (Formand) Gode kolleger, På det tidspunkt hvor dette nummer af CAUTION kommer på gaden er situationen om overtallighed formentlig mere afklaret end den er i dag, hvor jeg skriver dette. Uanset hvad resultatet bliver, må SAS påtage sig et overordentlig stort ansvar for at vi fik en så dårlig løsning som vi gjorde. Det er nu en uacceptabel og trist situation som vi er endt i, med en formentlig stor afskedigelsesrunde, en afskedigelsesrunde som for en stor dels vedkommende kunne have været undgået, hvis SAS havde haft vilje til at gøre en effektiv indsats for at undgå den. I lighed med hvad vi præsenterede ved sidste medlemsmøde havde CAU en række økonomisk forsvarlige forslag til en tilbudspakke, som ville sikre at antallet af afskedigelser blev begrænset, samtidigt med at SAS kunne have fastholdt den lave gennemsnitsalder og gennemsnitsløn. Disse forslag blev helt og aldeles fejet af bordet fra SAS danske ledelse. En beklagelig og uforståelig ageren. Desværre opstår der altid rigtig mange rygter når der opstår situationer som denne vi står i. Nogle rygter går på, om den store overtallighed kunne være undgået, hvis blot CAU havde været villige til at imødekomme SAS krav i de sidste besparelsesforhandlinger. Intet kunne være mere forkert. Havde CAU imødekommet SAS krav om mere fleksibilitet, øget arbejdstid, færre fridage, mindre ferie i sommerferieperioden etc., ville dette selvfølgelig have skabt en øget overtallighed og ikke en mindre overtallighed. En imødekommelse af SAS krav om løn- og pensionsnedgang, ville ej heller have påvirket overtalligheden, da behovet for antal ansatte ene og alene beregnes ud fra antallet af fly, sat op mod rutenet og arbejdstidsregler. CAU kunne altså på ingen måde have påvirket overtalligheden i de netop overstået besparelsesforhandlinger. Andre rygter fremgår blandt af Facebook. Her har man kunnet læse indlæg om CAU, og måden vi har ageret på. Man har kunnet læse oplysninger af personlig karakter om bestyrelsesmedlemmer, som er på grænsen til det tilladelige. Desværre må jeg konstatere, at nogle af de oplysninger, som er kommet ud, kun kan være kommet fra bestyrelseslokalet. Den form for illoyalitet er trist at opleve, og kan være skadelig for CAU, og bestemt ikke noget vi har brug for i den nuværende situation. Når der opstår rygter vil jeg opfordre til at der tages kontakt til mig eller andre fra bestyrelsen, som med en vis sandsynlighed vil kunne enten be- eller afkræfte eventuelle rygter. Uanset rygter eller ej, så håber og tror jeg på, at SAS vil komme til fornuft og komme med en tilbudspakke nummer 2, således at vi i fællesskab kan få ændret den forfærdelige situation vi er endt i. Sker dette ikke må vi for de mange kolleger, som nu formentlig må forlade selskabet ufrivilligt, håbe på at der kommer en bedring i luftfartsbranchen som gør, at de snart kan vende tilbage til jobbet som cabin crew. Verner 3

4 Bestyrelsesindlæg F7S-sagen - det omvendte eksempel Siden 2003 har samarbejdet været mellem CAU og SAS til stadighed været genstand for problemer, undren og diskussion. Få har eksemplerne været på det gode samarbejde, mange har eksemplerne været på det modsatte. Med en omrokering af ledelsen på direktionsplan her i København, er der forhåbentlig en chance for, at vi går lysere tider i møde. I det mindste på den front. I hvert fald har der vel aldrig været et større behov for et godt samarbejde end netop nu. CAU vandt som bekendt for nylig endnu en sag i det arbejdsretlige system, og sagen tjener til fulde som et slags omvendt eksempel på, hvad man ikke skal gøre, hvis det er løsninger fundet i fællesskab, man ønsker, og ikke konfrontation. SAS havde ensidigt ændret på principperne for udlægning af slingefridage, hvilket tillige havde betydelige konsekvenser for udlægningen af F7S-dage. Baggrunden herfor var, at man med indgåelsen af aftalen om superfridage, FS-dage, fra SAS side ikke havde været opmærksomme på, at dette ville give en mindre fleksibilitet i forhold til scheduleringen af CC. Men i stedet for at indkalde CAU som aftalepart til en forhandling, for at finde eventuelle løsninger på de opståede problemer, valgte man altså fra SAS forhandlingsafdelings side at læse vores overenskomst med en noget polemisk tilgang, og resultatet var endnu et brud på overenskomsten. Det behøver man ikke tage CAU s ord for, det fremgår af præmisserne i voldgiftsrettens kendelse. Her står, for at udtrykke det på jævn dansk, at for at forstå overenskomsten, skal man læse det, der rent faktisk står, og ikke det man mener, der burde stå! vores forhandlingsmodpart med følelsen af nederlag, og måske er der også nogen, der føler deres stolthed en smule knægtet. Men den sikre taber her er først og fremmest SAM- ARBEJDET, og i sidste ende dermed såvel SAS, som CAU s medlemmer. Så hos CAU render vi ikke rundt og griner hoverende, men ærgrer os over, at man ikke magter selv de mest basale skrevne og udskrevne regler for ligeværdigt samarbejde med tillidsvalgte. Der er altså ikke noget odiøst i at indkalde til en forhandling. Det giver lejlighed og mulighed for dialog og en større gensidig forståelse. Man opnår det modsatte ved på kejtet vis at forsøge at omgå indgåede aftaler, blot fordi det tilsyneladende gør ondt at skulle anerkende en fagforenings forhandlingsret. F7S-sagen tjener således som godt eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Et stilfærdigt håb skal lyde herfra om, at den nye ledelse vil bruge denne sag som et sådan omvendt eksempel fremadrettet over for sin organisation, når der tales CAU og samarbejde på de interne direktionsmøder i SAS. CAU er til for at forfægte CC s rettigheder og vilkår, men vi ser ikke os selv som sat på denne jord for at føre den ene voldgiftsag efter den anden mod vores arbejdsgiver. Vi var helst foruden. Det burde være muligt, at realisere en omgangsform med SAS, hvor det ikke var nødvendigt. Men det forudsætter, at man magter det fra begge sider af plankeværket. Jeg har inden for halvanden år skrevet fire indlæg, der på den ene eller anden måde vedrørte samarbejde. Jeg håber, at dette bliver det sidste med negativt fortegn. Jakob Esposito Efterfølgende står vi så tilbage med en vundet sag, og en højesteretsdommers ord for, at CAU s fortolkning af overenskomsten selvfølgelig var den rette. Men er det så sejrfølelsens søde rus, der hersker i bevidstheden? Nej, det er ærgrelsen over, at det overhovedet var nødvendigt at drive det så vidt. For vores kolleger i scheduleringen står tilbage stadig med de samme problemer, som da sagen startede, 4

5 Bestyrelsesindlæg Vi har modtaget følgende fra FTF-A: Uden a-kasse er du dårligt stillet, når krisen kradser Det gik så ufatteligt godt. Derfor har tusindvis valgt a-kassen fra uden at kende konsekvenserne. Øko-nomisk vækst og lav ledighed har fået knap danskere til at betragte a- kassekontingentet som en unødvendig udgift. De får ofte en overraskelse, når de står uden job. Uden sikkerhedsnet Dem, der har valgt a-kassen fra, bliver nu ekstra hårdt ramt af krisen. Mange tror, at de kan gå til kom-munen og få udbetalt kontanthjælp den dag, de står uden et job. Derfor bliver de overraskede over de betingelser, man skal opfylde for at få kontanthjælp. En fjerdedel af den danske befolkning tror, at man automatisk får kontanthjælp, når man bliver ledig. Sådan er virkeligheden ikke. Kommunerne udbetaler først kontanthjælp, når alle andre midler er brugt. Man skal altså bruge af sin op-sparing, friværdi og al anden formue, før man kan få udbetalt kontanthjælp. Dette kommer som en grim overraskelse for mange af de mennesker, der står udenfor a-kassesystemet. Hvordan får jeg dagpenge? Du skal opfylde en række betingelser for at få ret til dagpenge. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år. For at kunne få udbetalt dagpenge, skal du også kunne dokumentere, at du har haft arbejde i det, der svarer til et års fuldtidsarbejde indenfor de seneste tre år. Det vil sige timer. Timerne tæller kun, hvis du samtidig har været medlem af en a-kasse. Derudover er der en række betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan få dagpenge fra a-kassen. Man skal bl.a. være til rådighed for det danske arbejdsmarked. Særlige regler, hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, betragtes du som grænsearbejder, hvis du tager hjem til Sverige mindst én gang om ugen. I den situation skal du være medlem af en dansk a-kasse, mens du er i arbejde. Arbejder du i Danmark, men fortsætter som medlem i en svensk a-kasse, er du dobbeltforsikret og får ingen glæde af dit danske medlemskab. Hvis du bliver helt ledig fra dit arbejde i Danmark, skal du meldes ud af FTF-A og overflyttes til en svensk a-kasse. Så bliver du omfattet af det svenske system, og dér skal du også have udbetalt dine ydelser. Har du attest E301 fra Danmark, kan du medregne dine forsikrings- og arbejdsperioder i Danmark. Atte-sten kan du få i FTF-A. Du kan i visse tilfælde få udbetalt ydelser fra FTF-A, hvis du bliver delvist ledig. Eller hvis du er ledig i pe-rioder. Er du lønmodtager, gælder det også ydelser som: Supplerende dagpenge Dagpenge under uddannelse (VEU-godtgørelse) Feriedagpenge. FTF-A kan fortælle mere om dine muligheder. FTF-A er din a-kasse har allerede valgt FTF-A som deres a-kasse. Det kan du også gøre. Du kan også let blive overflyttet fra en anden a-kasse til FTF- A uden at miste dine rettigheder. FTF-A kla-rer overflytningen for dig. FTF-A arbejder tæt sammen med CAU og tilbyder sine medlemmer: Gratis jobrådgivning og kurser - også når du er i job Dagpenge hvis du bliver ledig Efterlønsordning Dagpenge under ferie FTF-A har 4 regionskontorer, som giver dig den nødvendige, tætte kontakt, hvis du får brug for a-kassen. Det er nemt og hurtigt at blive medlem i FTF-A. Meld dig ind eller bliv overflyttet via vores hjemmeside hvor du også kan læse mere om FTF-A. Ring til os på

6 Bestyrelsesindlæg Vi har modtaget følgende fra FTF-A: Ledig og hvad så: Ophører du i dit job, er der mange ting at tage stilling til. Hvordan vil din økonomi blive, og hvilke muligheder har du allerede nu, som kan gavne dig på sigt? Vi har samlet information til dig, så du nemt kan danne dig et overblik over din situation: Opsigelsesperiode: Er du opsagt, kan du allerede gøre brug af vores jobrådgivere. Jobrådgivningen er individuel og du kan fx søge hjælp til afklaring af dit fremtidige jobmål eller sparring til din jobsøgning. Det er et gratis tilbud til alle FTF-A s medlemmer. Du har mulighed for at uddanne dig allerede i opsigelsesperioden. Du kan vælge enten Statensvok-senuddannelsesstøtte (SVU) eller Erhvervsrettet Voksen- og efteruddannelse (VEU-ordningen). Det er individuelt, hvilken uddannelse du kan få bevilget, hvad du kan få udbetalt samt hvor længe. Udbetalingen er det samme som dagpengene. Ledig: Bliver du ledig, skal du fra første dag tilmelde dig Du skal søge om dagpenge i FTF-A. Hvis du har arbejdet minimum 25 timer om ugen og har fået udbetalt minimum kr om måneden, så kan du få den højeste dagpengesats. Det svarer til kr om måneden. Du kan få udbetalt dagpenge i op til 4 år, hvis du opfylder følgende krav: Du skal tilmelde dig jobnet.dk Du skal være til rådighed. Søge fuldtidsarbejde samt kunne overtage andet arbejde med en dags varsel. Hvis du ønsker at uddanne dig, når du er blevet ledig og modtager dagpenge, så kan du højeste ud-betalt 6 ugers uddannelse på SVU eller VEU-ordningen. Supplerende dagpenge: Bliver du i en periode tilbudt arbejde på deltid, kan du måske få udbetalt supplerende dagpenge op til fuldtid. Det kræver dog, at din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest, så du kan fratræde dit deltidsjob med dags varsel til fordel for et arbejde på fuld tid. Antallet af arbejdstimer og din dagpengesats afgør, hvor meget du kan få udbetalt. Arbejder du mere end 29,6 timer om ugen, kan du ikke få supplerende dagpenge. Når du får supplerende dagpenge, skal du være tilmeldt jobnet og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal søge fuldtidsarbejde og være villig til at tage arbejde med en dags varsel. Det er muligt at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 2 år. 6

7 Bestyrelsesindlæg Orlov fra dit arbejde i SAS: Hvis du vælger tage orlov fra dit arbejde, skal der mindst være 3 måneder tilbage af orloven for, at du kan få dagpenge. Du kan ikke få udbetalt dagpenge i de første 3 uger af orloven. For at du kan få dagpenge er der nogle krav til dig: Du skal tilmelde dig jobnet.dk Du skal være til rådighed for det danske arbejdsmarked Søge fuldtidsarbejde samt kunne overtage andet arbejde med en dags varsel. Vi anbefaler dig, at du får vejledning i FTF-A, før du søger om orlov. Det er vigtigt, at du kender al-le muligheder og konsekvenser på forhånd. Bor du i Sverige: Er du bosiddende i Sverige er der andre regler for dig. Er du ledig og vil have udbetalt fuldtidsdagpenge, skal du skifte til det svenske dagpengesystem. Får du deltidsarbejde og vil have udbetalt supplerende dagpenge, skal du tilmelde dig jobnet.dk og være til rådighed og jobsøgende for det danske arbejdsmarked samt følge de danske regler. Når du skal have dit efterlønsbevis eller ønsker at gå på efterløn er det et krav, at du inden for de seneste 3 år har haft arbejde i timer i Danmark. Efterløn: Efterløn er en mulighed, når du har fået et efterlønsbevis. Det kan tidligst ske, når fra du fylder 60 år. Samtidig med, at du modtager efterløn, kan du arbejde timerne bliver dog fradraget i efterlønnen. Du kan få udbetalt en højere efterløn og begynde optjening til den særlige skattefrie præmie, når du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år samt har haft 3120 arbejdstimer. Opfylder du 2 års-reglen og har haft arbejdstimer kan du begynde, at optjene til den særlige skattefripræmie. Alle arbejdstimer uanset om du er på efterløn eller ej kan bruges. For hver gang du har haft 481 arbejdstimer optjener du knap skattefrie kr. Præmien udbetales, når du fylder 65 år. 7

8 Bestyrelsesindlæg Vi har modtaget følgende fra JH Assurance Beskatning af præmie til LOL-forsikringen Hvis du bor i Danmark, vil en evt. udbetalt LOL-sum være skattefri. Summen afhænger af din alder, og er på maksimalt kr. OBS!! OBS!! OBS!! OBS!! Hvis du bor i Sverige, skal du huske at medtage beskatning af præmien for LOL-summen på din svenske selvangivelse. Hvis du ikke gør dette, vil evt. udbetalt sum være skattepligtig i Sverige. Tilsvarende kan gælde, hvis du bor i andre lande. Præmien var 342,47 DKK pr. måned i 2008 og er 342,70 DKK pr. måned i Du kan læse mere om forsikringen på Information om skattereformen På pensionshjemmesiden er der i menuen til venstre oprettet et særligt punkt, hvor der findes information om skattereformens konsekvenser i relation til forsikringer og pension. Oplysninerne opdateres løbende i takt med, at loverforslaget bliver vedtaget og reglerne bliver fortolket. Personlig pensionskonsultation Sidste torsdag i hver måned kan du få en personlig pensionskonsultation med en medarbejder fra JH Assurance. Tilmelding sker til sekretariatet på telefon og konsultationen finder sted i CAU s lokaler på Amager Strandvej 418, 2770 Kastrup. Inden mødet bør du updatere din viden om pensionsordningen. Pensionsordningens generelle opbygning og virkemåde finder du på Oplysning om din samlede pension finder du på Til mødet er det en god ide at medbringe de seneste oversigter, som du har fået fra dine pensionsleverandører. JH Assurance Värt att tänka på Om du tänker vara tjänstledig från din tjänst i SAS så försvinner täckningen av de försäkringar du har genom SAS i din anställning under din tjänstledighet. Det gäller exempelvis för din försäkring av Loss of Licens och eventuella andra alvarliga skador du kan få under din tid som tjänstledig från SAS. Se över dina försäkringar om du planerar att ta en längre tjänstledighet. Sundhetsförsäkring i Skandia I den sundhetsförsäkring vi är anslutna till i vår anställning i 8SAS som cabincrew gäller även för dem som är boende utanför Danmark. För er som är boende i ett annat nordiskt land kan behandling ske där, men den sjukvård som erbjuds i det nationella systemet, ex när du går till en vanlig läkarmottagning i Sverige, kan inte ge någon ekonomisk ersättning från försäkringen i Skandia. Värt att tänka på vid tjänstledighet, LOA, utan lön med en längd över en månad är att du efter en månads LOA automatiskt blir avanmäld från SAS sundhetsförsäkring. Den dag du åter börjar arbeta som cabincrew blir du åter automatiskt försäkrad i SAS sundhetsförsäkring. Det finns en möjlighet att själv betala till sundhetsförsäkringen under den tid du är tjänstledig till en kostnad av ca 130 dkr/ mån. Om du har startat en behandling innan du går på LOA så täcker sundhetsförsäkringen 6 månader in i tjänstledigheten. Det finns även en möjlighet att anmäla en skada som erhållits under den tid som du varit försäkrad under de 3 första månaderna av din tjänstledighet eller efter du slutat din tjänst som cabincrew. När du kommer med i försäkringen finns det en karenstid på 2 år för gamla skador. Bestyrelsen

9 Bestyrelsesindlæg Deklarations information för Öresundspendlare Deklarations broschyrer och blanketter kommer i början av april. I dagsläget, vid pressläggningen av Caution finns inte någon ny uppdaterad information på Skatteverkets hemsida inför 2009 års deklaration för flygande personal och Öresundspendlare. Så fort vi får ny information uppdateras deklarationshjälpen på CAU s hemsida under våra medlemssidor. Har du frågor är du välkommen att höra av dig, så vägleder vi dig till dem som kan hjälpa dig. Öresundskoordinator Anna-Lena Gustafsson Jag är så glad att SAS bildar ett bolag av flera små verksamheter och lyckas använda de ekonomiska fördelarna av stordrift i dessa kristider. Det SAS gjorde 1948 visade sig även vara den rätta vägen Ett vetenskapligt försök för andra gången och därigenom bevisat med flera stjärnor i signifikans och att den statistiska slumpen i beräkningarna är obefintlig. SAS inte är en bank eller ekonomisk rådgivare. Hade SAS varit en bank hade man bland annat sagt nej till entreprenörer och uppfinnare, som velat söka ett startkapital för en ide som skulle kunna skapa ett nytt IKEA. SAS hade som ekonomisk rådgivare till en familj rekommenderat dem att behålla en säker och trygg gammal Volvo istället för att äga en ärtig miljöriktig El-bil. Med andra ord varför inte våga tro och våga pröva ett vinnande koncept och; -Köp ut övertaligheten i kabin kåren, så försvinner all övertalighet på frivillig avgång. Med rätt planering finns framtiden och möjligheterna. SAS inte är mina föräldrar Tänk att forma alla regler och avtal på ren ekonomi utan att ta hänsyn till humanitet och sociala aspekter. Tänker på att när en kollega blir gravid och får kontors tjänst. En gravid med kontorstjänst kan bli tvingad att arbeta under storhelger som all annan personal med kontorstjänst får ledigt på grund av att det är en röd dag i almanackan. Den gravide värdinnan får betala sig fri om ledighet önskas. Du är ju flygande! - Gravid säger du? SAS inte är min skolfröken. Skolfröken ger dig betyg och bedömer dina kunskaper och kompetenser. Det finns alltid en oro över att bli rätt bedömd eller att få rätt skolbetyg, som du sedan använder resten av ditt liv. Det är flera inom koncernen som arbetat större delen av sina liv i SAS. Alla får inte samma betyg även om de arbetat eller presterat snarlika resultat. Flera bedöms olika beroende på ursprung eller grupptillhörighet, med betygen lön och pension. Rimligt vore att slutresultatet för alla som presterar liknande resultat är att de ska få samma betyg. Flera orimliga rimligheter finns inom vår skolklass, där finns klasskamraten commuter, klasskamraten vikarien, klasskamraten gamla Malmö, klasskamraten basbytaren, klasskamraten född 1990, klasskamraten född 2005 och klasskamraten född Det märkliga att det orimliga försvinner ju högre man kommer i denna skolbyggnad och in i de andra klassrummen där kan det orimliga bli rimligt och rimlighet infinner sig efter en RIMLIG VÄRDERING. Vi är och har en kvalitets certifiering och dokumentet Code of Conduct, som beskriver vad som är rimligt och hur du gör det orimliga rimligt. Är det verkligen rimligt att vi är godkända till ett kvalitetscertifikat enligt ISO? 9 SAS inte får bestämma allt själva. Tänk fritt och på vad som skulle kunna gälla om inte CAU kan vara med att påverka våra villkor för oss. Tänk exempelvis på; SIFU - LÖN - PENSION - GRAVIDA SJUKA - PAUS VILA - ARBETSTID Anna-Lena Gustafsson

10 MIR Undgå arbejdsskader! Primary latch Secondary latch Lower latch Galley latches A Primary latch, holder cart på plads i positionen. - det er den første der skal latches during taxiing, take off and landing. Secondary latch, holder cart døren lukket i fald du har glemt at lukke den. - det er den anden der skal latches during taxiing, take off and landing. Nødudstyr A Når det nævnes på CARI at du skal tjekke lygtens funktion på A321, så pas på dine fingre! Tag bagerst på lygten når du sætter den på plads, så undgår du at ramme metallet som giver skrammer Lygten sidder korrekt, når der er lys i den lille lampe. Lower latch, holder 2/3 cart på plads i positionen foran 2 carts behind. - disse bruges kun i forbindelse med en cart i denne position! Hvis du under flyvning gerne vil have nemmere adgang til din cart, placeres den yderst og du bruger intermediate retainer latch, for at holde cart på plads. (det er den hvor der er bagstopper på, ikke alle positioner har denne mulighed) Alle galley sektioner har labels som markerer: ALL CARTS OR NO CARTS. Det er en god ide at kigge på disse for at sikre at du har anbragt dine carts i den mest sikre position, når det gælder taxi, take off og landing. Mere om dette i OM- B

11 Bestyrelsesindlæg Fredag den 13. Nu har jeg været en del af bestyrelsen i snart 5 måneder, og sikken en hektisk periode jeg er kommet ind i CAU på. Men det er også en utrolig spændende tid, med masser af udfordringer og arbejde. Som medlemskoordinator, har jeg været med til at sætte 3 Malmømøder op her i marts og begyndelsen af april, og vi arbejder med at få nogle retningslinjer for de gravide på plads. Men SAS overtallighed er helt klart noget der har haft størst betydning og indflydelse på vores arbejde herovre i huset. Jeg kan kun sige at det er en sørgelig situation vi står i. Fredag den 13. marts havde jeg vagt på basen, og jeg bliver nødt til at skrive til jer medlemmer og fortælle, hvor skuffet jeg var over SAS og den måde de håndterede nyheden om overtalligheden på. Når man sender en meddelelse ud til sine ansatte, hvor mange mennesker vil bliver berørte, kan jeg ikke forstå, at man som arbejdsgiver ikke bemander basen med en manager eller leder, som kan svare og være behjælpelig, med spørgsmål og vejledning. At man samtidig sender en mail til sine medarbejdere med kort svarfrist, og med masser af "huller" og utydelige "pakker", som mange havde svært ved at gennemskue, så er det mig uforståeligt, at man kan sidde oppe på sit kontor og gemme sig, som var det en arbejdsdag, som alle andre. Man havde dialogmøde den dag, og der var også et par enkelte kolleger, som henvendte sig til Flemming Jensen, men der blev ingen information givet med hensyn til, hvordan de berørte kolleger kunne finde hjælp, eller hvor de kunne henvende sig. Senere på dagen, klokken præcis, blev jeg fortalt, at basen ville blive bemandet med managers i løbet af weekenden og dagene derefter, der ville blive hængt plakater op med ansigter og info om de forskellige fra OK, og der ville være hjælp at hente. Det er bare ikke godt nok. Når man som ledelse vælger at sende info om overtallighed ud, må man også have sit beredskab klart til at hjælpe og støtte og svare på spørgsmål. Man må vise ansigt og tage ansvar. Jeg oplevede rigtig mange frustrerede kolleger, triste kolleger, og tårevædede kollegaer, hvor deres liv bare ikke kunne hænge sammen mere efter at overtallighedstallene var blevet offentliggjort. Det er klart, at mange bryder sammen i den dårlige situation vi står i, og de har svært ved at overskue deres bagland, og har brug for noget støtte. Skal man ikke som arbejdsgiver tage ansvar og være der for dem, lige netop i sådan en situation? Det syntes jeg helt klart. Jeg kan kun sige at jeg aldrig glemmer fredag den 13. Det er klart at en dag som denne, som berører så mange kolleger, påvirker en helt ind til hjertet. Men I skal vide kære medlemmer, at vi er ikke som SAS, vi er her for jer, uanset hvad det drejer sig om, og husk at det er 24 timer i døgnet. En kollega sagde til mig, at når en dør lukkes, åbnes en anden. Jeg håber at I har mulighed for at se lyset for enden af tunnellen, før eller siden. Men husk at bruge os - det er det vi er her for. Signe Damgaard 11

12 Dansk firma måler farlig stråling i fly Piloter og stewardesser bliver hver dag udsat for kosmisk stråling, der øger risikoen for kræft. Nu kan et dansk firma beregne den nøjagtige strålingsdosis for besætningsmedlemmerne. Et dansk firma har udviklet et overvågningssystem, der som det første i verden kan udregne præcis hvor meget af den farlige kosmiske stråling, hver enkelt pilot og stewardesse har fået under hver flyvning. "Flere undersøgelser viser, at strålingen giver øget risiko for udviklingen af en lang række kræftformer. Derfor har EU en øvre grænse for, hvor meget kosmisk stråling piloter og stewardesser må få om året. Luftfartsselskaberne skal holde øje med at grænseværdien ikke bliver overskredet, og det kan vi hjælpe dem med," siger Peer Widar Wollenberg, som er stifteren og daglige leder af Global Aviation Data A/S, der har udviklet det nye system, GlobalLog. GlobaLog's overvågningssystem består af nogle computere, der seks gange i timen kobler sig op på fem målestationer, såkaldte neutron-monitorer, som er placeret rundt om i verden. Regner på et hav af data Stationerne måler og beregner antallet af neutroner, der rammer Jordens overflade for hvert tiende sekund i alle krydsninger af længdegrader og breddegrader fra 0 og op til ca. 21 kilometers højde. Dermed kender GlobaLog den præcise værdi af den kosmiske stråling i ikke mindre end 4,7 millioner punkter i Jordens atmosfære. Ud fra dataene og en omgang tung matematik kan GlobaLog's computere beregne, hvor stærk den kosmiske stråling er i flyets pågældende kombination af position og højde. Ud over oplysningerne om styrken af den kosmiske stråling, modtager computerne også løbende data fra luftfartsselskaberne med information om dagens flyvninger. Luftfartsselskaberne oplyser bl.a. om hvornår flyet starter og hvor det flyver hen, hvilken rute det vælger, den præcise højde over jordens overflade undervejs samt afgangs- og ankomsttidspunkter. Derudover sender selskaberne en komplet liste til GlobaLog over de piloter og stewardesser, der flyver med. Ud fra disse data kan overvågningssystemets supercomputerne beregne den nøjagtige strålingsdosis, som besæt- 12 ningsmedlemmerne har fået undervejs og samle dem i en personlig logbog for hver medarbejder. Flyene går højere op Den kosmiske stråling har altid været der, men det er først inden for de seneste år at luftfartsselskaberne for alvor er blevet opmærksomme på den, fordi flyene går højere op i atmosfæren end nogen sinde før. Moderne fly flyver højere for at mindske brændstofforbruget og CO2-udledningen. For 30 år siden var en flyvehøjde på 10 kilometer meget almindeligt for datidens fly. I dag er det ikke usædvanligt, at eksempelvis en B737 går direkte op i 12,5 kilometers højde. Fortsættes... Den forskel har ifølge lektor Ulrik Uggerhøj fra Institut for Fysik & Astronomi på Aarhus Universitet afgørende stor betydning for, hvor meget kosmisk stråling, man bliver udsat for. "Flyets rute og den præcise højde undervejs bestemmer, hvor meget stråling besætningen og passagerne får. Flyver man i 12 kilometers højde fra Danmark og hele vejen hen over Atlanten, svarer det nogenlunde til at få taget et røntgenbillede. Her flyver man tæt på den magnetiske nordpol, hvor strålingen er kraftigst. Så for at kunne beregne den nøjagtige strålingsdosis, er det vigtigt at kende alle oplysninger om rejsen," siger Ulrik Ingerslev Uggerhøj. Den kosmiske stråling, der strømmer til os fra det ydre rum, består bl.a. af elektroner, protoner og neutroner, der bevæger sig med mellem 800 og kilometer per sekund ved grænsen til Jordens atmosfære. Efterhånden som strålingen trænger ned igennem atmosfærelagene, bliver en stor del af den absorberet af luften. I ti kilometers højde er strålingen dog stadig meget kraftig. Der findes ikke nogen sikker grænse for strålingsskader, men EU har lavet en regel, der siger, at en almindelig borger ikke må få mere end én millisivert om året. En pilot eller en stewardesse derimod bliver opfattet som en strålearbejder og må derfor maksimalt få 20 millisievert årligt. Men at få mere end 6 msv er forbundet med ekstra lægeundersøgelser og omfattende administration, og derfor ønsker luftfartsselskaberne af økonomiske årsager ikke, at grænsen på 6 millisievert bliver overskredet. Større risiko for kræft Grænseværdierne for strålingsdosis blev indført efter mistanke om, at den kosmiske stråling gav forøget risiko for kræft, og denne mistanke er sidenhen blevet dokumenteret af mange undersøgelser, som viser, at piloter og stewadesser har en forhøjet risiko for at få en lang række kræftformer. Således har et canadisk studium fra 1995 vist, at piloter havde fire gange så stor risiko som almenbefolkningen for at få leukemi og dobbelt så stor risiko for at udvikle hjernesvulster. GlobaLog er et ud af i alt fem systemer på verdensplan, der er i stand til at lave sådanne beregninger for flyselskaberne. Men hvor konkurrenterne alle benytter sig af månedlige middelværdier af den kosmiske stråling, så lægger GlobaLog

13 vægt på, at de bruger den aktuelle strålingsstyrke, som de måler minut for minut. Selv om der generelt er tale om små udsving i strålingsstyrken, så viser firmaets egne beregninger, at det alligevel har en betydning for besætningsmedlemmernes totale strålingsregnskab, om man benytter de nøjagtige tal eller middelværdier. Det nye overvågningssystem hjælper os med at holde stewardesserne og piloterne flyvende hele tiden, fordi vi præcis ved, hvor meget stråling hvert besætningsmedlem har fået. Så snart et besætningsmedlem nærmer sig den maksimale værdi, advarer overvågningssystemet om det, så flyselskaberne har en mulighed for at rokere rundt på personalet, så besætningsmedlemmet er bedre beskyttet mod stråling i en periode," siger Tue Rønn Hansen fra luftfartsselskabet THO- MAS COOK Airlines Scandinavia, der er én af GlobaLogs i alt ni kunder. Solen gik agurk Luftfartsselskaberne fik for alvor øjnene op for faren ved den kosmiske stråling i 2003, hvor man oplevede nogle udsving i den kosmiske stråling. Årsagen var kraftige soludbrud, der bidrager til den kosmiske stråling, som ellers får lov til at trænge ned til Jordens overflade fra det ydre rum. Solen gik kort sagt agurk, og det blev der selvfølgelig skrevet en del om i medierne, hvilket gjorde mange piloter og stewardesser bekymrede. Nogle piloter blev så bange, at de tog sagen i egen hånd og nægtede at flyve i de flyvehøjder, som deres flyveplaner dikterede dem. "For nogle år siden sad jeg i et fly, hvor jeg undrede mig over, at flyet meget hurtigt holdt op med at stige. Da jeg selv er pensioneret pilot, bad jeg stewardessen spørge piloterne om, hvor højt vi fløj fod var svaret. Det var fod under det, vi kalder optimum cruising level, som er den højde, hvor flyet tilbagelægger den største distance pr. liter brændstof Jeg må have set overrasket ud, for stewardessen klappede mig beroligende på skulderen og sagde, at piloterne havde valgt at flyve lavere for at undgå for meget kosmisk stråling fra et soludbrud," siger Peer Wollenberg og slutter: "Det er netop mht. sådanne begivenheder, at vores system udmærker sig. Her vil man kunne se en pludselig stigning i den kosmiske strålings styrke, og det vil derfor med det samme blive opdaget, at besætningsmedlemmerne har fået en stor strålingsdosis," siger han. At soludbrud påvirker den aktuelle strålingsdosis, er den danske fysiker Helge Knudsen fra Fysisk Institut, Aarhus Universitet, enig i. "Når der er et soludbrud, så kan det betyde at styrken af den kosmiske stråling i en periode bliver dobbelt så høj, og det er selvfølgelig vigtigt for besætningsmedlemmerne at få regnet dette biddrag med også. For astronauter kan sådanne soludbrud være fatale, og selv om Jordens atmosfære giver en hvis beskyttelse, så er det også noget, der tæller i strålingsregnskabet for besætningsmedlemmer og passager," siger Helge Knudsen til videnskab.dk. Af SYBILLE HILDEBRANDT, videnskab.dk Offentliggjort kl. 13:48 FACEBOOK FOR RETIRED CREW? Vore årlige pensionistsammenkomster er et stort tilløbsstykke, der giver mulighed for at gense kendte ansigter og udveksle skønne gamle minder. Denne dag er for mig et af årets højdepunkter. Så hvorfor ikke udvide muligheden for kommunikation, ved at bruge hinanden positivt i hverdagen? Ved vores seneste pensionistfest luftede jeg tanken om et Facebook for retired crew og fik megen positiv respons. Jeg kunne ønske mig, at der på CAU s hjemmeside blev oprettet et link til en portal for Facebook for retired crew, hvor man kunne oprette sin profil og finde tidligere kollegaers tlf., og evt. hjemmesider på de erhvervsaktive. En god mulighed for at udvide sit netværk, samt en mulighed for at finde rette mand til rette job, da nogle af os har fundet ny beskæftigelse siden 13 tiden i luften. Er der flere af jer der synes det kunne være sjovt, på denne måde, at kunne komme i kontakt med tidligere kolleger, blot ved et par klik med musen, hører jeg meget gerne fra jer. Min mailadresse er Mange venlige hilsner A/P John Blem-retired

14 CAU siger tillykke Louise Egholm Svensson har den 22. februar fået en datter - Saga CAU byder følgende nye medlemmer velkomne pr. 1. marts og 1. april Anders Ljung Anders Nilsson Jon Henriksen Jimmy Svensson Annika Ruland Ewa Hellstrand Fredrik Donat 14

15 Annonce DØDSBOER KØBES Ring Blem

16 Sejlerliv med masser af sol Fejlinvesteringen i 2003 Rynker signalerer erfaring, men de kan blive for dybe n age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når du har tid. Tel , Bliver selvstændig i 2001 Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal blot tage annoncen her med. Skilsmisse i 2005 KØBENHAVN: KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K. ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes. Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde

HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes. Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde Cabin Attendants Union (CAU) Fagforening for Cabin Crew ansat i SAS Danmark, med ca. 1.500 medlemmer, heraf ca. 75 %

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked Job i Sverige Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Se, om du kan få supplerende dagpenge Sådan får du ret til supplerende dagpenge Du skal vælge... Når du ikke længere kan få supplerende

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

En seniorjobansat, der er alle pengene værd!

En seniorjobansat, der er alle pengene værd! 29 oktober 2015 Nr. 9-29. oktober 2015. Nr. 9 En seniorjobansat, der er alle pengene værd! Elsebeth Schytzner, der arbejder i Ydelsesservice, er blevet ansat som vikar i resten af 2015, efter afslutning

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere