Nr B.2 ioapril 2012 fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr B.2 ioapril 2012 fag"

Transkript

1 Biofag Nr.2 april 2012

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Hvem siger at Rhododendron ikke bevæger bladene? Svend Erik Nielsen, 2012 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Kasserer: Revisor: Joan Ilsø Sørensen Kløvervangen Skødstrup Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 6 Nyt fra fagkonsulenten 8 Kommentar til bioteknologi 9 Svar fra redaktionen 10 Populationsdynamik i Zoo 14 HW-model i Excel 17 SRP-samarbejdet biologi / idræt 18 Belønning af bedste eksperiment 20 Kursusoversigt 21 Kursus: DTU systembiologi og DASG 22 Rejsekursus til Costa Rica 25 Kursus i Lille Vildmose 26 Rødehavskursus Jesper Ruggaard Mebus, 2012

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB We don't need no education På samme måde som det kan virke provokerende at gå rundt på Frederiksborg Gymnasium højt syngende We don t need no education strofen fra et af de vigtigste rockalbums med Pink Floyd, The Wall, så kan det virke provokerende på formanden, når biologi A IKKE automatisk giver adgang til de videregående uddannelser, end ikke til biologistudiet på universiteterne. Indrømmet igen jeg har stadig ikke været til foretræde hos Antorini, men når du læser dette har ministeren forhåbentlig modtaget et åbent brev via medierne, formuleret af den politiske tænketank, som omtalt i sidste nummer af Biofag. Det overordnede mål for arbejdet i den politiske tænketank er at synliggøre biologi både som det brede perspektiverende fag som giver almendannelse og inspiration til at arbejde med naturvidenskab, men også som et fag der på linje med fysik og kemi skal give adgang til de videregående uddannelser. Arbejdet i den politiske tænketank illustrerer på bedste vis, at det er en spændende tid vi befinder os i som biologer i den danske gymnasieskole. Der er bud efter os fra flere steder. Gymnasieskolen ønsker at høre vores mening om biologi som almendannende fag, og sætter tid af til et langt interview. Pludselig står der sort på hvidt, at Biologi er vigtig for at forstå, hvordan verden hænger sammen. Der er så mange, der bruger og misbruger biologien i forhold til sundhed, miljø og gensplejsning, at alle burde kende til faget for at blive en klog samfundsborger. Ja, jeg bliver sågar citeret for at undre mig over, at et fag som biologi ikke længere er obligatorisk i det almene gymnasium. I selv samme nr. af Gymnasieskolen kan man læse hvordan rektorformanden Jens Boe Nielsen glæder sig over ministerens (Antorini) udmelding om at ændre læreplanen i biologi, så faget bliver adgangsgivende, og at universiteternes adgangskrav nu skal kigges efter i sømmene. Og som rosinen i pølseenden kan man så læse at Antorini - herself, sammen med forligspartierne bag reformen, vil drøfte muligheden for at ændre læreplanen for biologi A, så faget kan blive adgangsgivende til biologi på universitetet på linje med bioteknologi. Et yderst rimeligt tiltag fra ministerens side, må man sige. Så kan det da godt være at fagets profil og indhold skal justeres lidt. Er det det der skal til, indgår vi gerne i arbejdet med at modernisere læreplanerne for biologi. 4

5 Et andet initiativ som kan få betydning for fagets udvikling kommer fra Rektorforeningen, som går med planer om at revitalisere de faglige udvalg. En revitalisering af de faglige udvalg bestående af rektorer og medlemmer fra de enkelte fags faglige foreninger, kan i bedste fald betyde en ekstra indsprøjtning af energi, gode ideer og økonomi (?). I værste fald en slags blåstempling af bestemte rektorgodkendte kurser. Det sidste må vi på det kraftigste frabede os. Men lad os vente og se hvad der sker. Og så takke ja tak til invitationen, hvis den kommer. At være formand i disse tider er som at være midt i en brusende elv ved forårstid. Vandet bruser, strømhvirvler dannes og forsvinder igen strømmen er kraftig og man skal passe på, at man ikke bare glider med, for der vokser de skønneste forårsblomster i alskens farver langs kanterne. Vi må krydse fingre for at sedimentationen i deltaet sker på et frodigt sted med masser af næring, til at gøre det levende fag til det det fortjener et fag som lukker dørene op til de videregående uddannelser. NYHED! Elektroforese på 5 min. Frederiksen forhandler nu det nye, revolutionerende: LoNza FLasHGEL ELEktroForEsEsYstEm Gelerne købes færdigstøbte i praktiske kassetter og DNA separeres uden tilsætning af buffer. Lonzas meget følsomme DNAfarve er indstøbt i gelen og det indbyggede lysbord gør det nemt og hurtigt at analysere båndene på gelen. Båndenes vandring kan følges undervejs og resultatet fotograferes nemt og giver tydelige billeder. Se udvalget scan koden eller se under Bioteknologi i webshoppen på Bemærk! Systemet kræver en elektroforesestrømforsyning, der kan levere 275 V f.eks eller A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J 8220 Brabrand 5

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Eksamen står for døren. Jeg vil i den forbindelse kort gøre opmærksom på et par forhold omkring de mundtlige prøver, som erfaringsmæssigt giver anledning til henvendelser i eksamensperioden. Undervisningsbeskrivelsen er grundlaget for den mundtlige prøve. Dvs. at den skal beskrive den gennemførte undervisning, så det er klart for elever og censor, hvad der forventes. Mange autogenererer en undervisningsbeskrivelse i Lectio, men vær i den forbindelse opmærksom på at temaerne også her skal beskrives på en måde, der svarer til indholdet af skabelonen fra MBU. Dvs. at der skal være en kort beskrivelse af temaernes indhold, mål, eksperimentelt arbejde ol. Skabelonen findes på følgende link: Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag/~/media/UVM/Filer/Udd/ Gym/PDF07/Eksamen/071001_undervisningsbeskrivelse_skabelon.ashx De mundtlige opgaver uden bilag skal på både C, B og A-niveau være kendte af eleverne før prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Dvs. at eleverne ikke har krav på at kende dem før. Der er ikke noget i vejen for at eleverne kender opgaverne tidligere, men i så fald med den forudsætning, at opgaverne evt. tilpasses efter aftale med censor, og med en aftale om hvordan de får den endelige version inden prøven. Eleverne kan bruge spørgsmålene til at læse op, men til prøven skal eleven forholde sig til de udleverede bilag ud fra det spørgsmål der trækkes. Det indebærer at bilagene skal have en kvalitet, så eleverne kan vise, at de kan anvende deres opnåede faglighed på dem, og et omfang, så eleverne kan nå at forberede sig på dem i forberedelsestiden. Eleverne må både til forberedelsestiden og eksaminationen medbringe egne materialer. Dvs. at en elev f.eks. kan vise forsøgsresultater frem fra en journal eller uddybe et bilag med andet materiale, men eleven skal forholde sig til bilagene. Jeg ønsker jer hermed en god eksamensperiode, og ser frem til at se jer i forskellige sammenhænge. 6

7 Bioteknologi 5 Bogen er femte bind i serien af bøger til Bioteknologi A. 98 kr. ekskl. moms. Fås også som e-bog. Tema 9 Farmakologi og ny medicin skrevet af Bodil Blem Bidstrup. Tema 10 Stamceller skrevet af Bodil Blem Bidstrup. Tema 11 Nervesystemet og neurale proteser skrevet af Søren Mortensen. Temaernes indhold er fastlagt ud fra læreplanen for bioteknologi og bygger på biologi C og kemi C. Temaerne vil også være anvendelige i den øvrige biologiog kemiundervisning på A- og B-niveau. Bioteknologi har sin egen hjemmeside, med figurer, opgaver, forsøg, litteraturlister og linkhenvisninger som følger bogens henvisninger. Bioteknologi 1 Tema 1: Cellernes kemi Tema 2: DNA og DNA-teknikker Bioteknologi 2 Tema 3: Fermentering og stofskifte Tema 4: Enzymer og gensplejsning Bioteknologi 3 Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker Tema 6: Fra biogas til flybrændstof Bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi Tema 8: Blodets kemi nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, ,

8 Kommentar Bioteknologi er der opnået en højere mening? af Biofagredaktionen; Biofag nr. 1 - februar 2012 Af Lisbeth Reitzel, Tårnby Gymnasium, Jette Feld, Christianshavns Gymnasium Det er ikke konstruktivt, at Biofagredaktionen i sidste nr. af Biofag ganske unuanceret nedgør det meget store arbejde mange af Biologilærerforeningens medlemmer lægger i at undervise i forsøgsfaget Bioteknologi (f.eks. er det en ret nedvurderende og udokumenteret påstand at: eleverne mest undervises i teknik og ikke så meget i den faglige baggrund, der ligger til grund for teknikken ). Det meget dårlige eksamensresultat fra den første skriftlige eksamen i bioteknologi er et stort problem. Hovedårsagen er formentlig, de meget få vejledende opgaver lærerne har til rådighed som rettesnor i undervisningen. En opgørelse af det mundtlige eksamensresultat kunne være interessant, idet man kunne forvente større overensstemmelse mellem undervisningens indhold og eksamensspørgsmålene her. En slutevaluering inddrager forhåbentlig flere parametre. Til gengæld er det konstruktivt af bestyrelsen (og Biofagredaktionen?) at ville gå i dialog med den nye Undervisningsminister i forbindelse med det varskoede serviceeftersyn af gymnasiereformen. Det er vel klart for enhver biologilærer, at det naturligste støttefag for biologi A er kemi. Uden ordentlig kemisk bagage er molekylærbiologien uden substans. Det er derfor et paradoks, at en biologi A-studieretning kræver matematik B som støttefag, men ikke kræver kemi overhovedet. Det giver ikke mening. En ændring af bindingerne, samt også den af Biofagredaktionen foreslåede ændring af optage kriterierne på Sundhedsuddannelserne, på Life-uddannelserne, men også på biologistudiet til at Biologi A, Kemi B, Matematik B, Fysik C her kunne være adgangsgivende, kunne overflødiggøre bioteknologi-studieretningen. Det allervigtigste at få ændret ved serviceeftersynet er imidlertid at få genindført biologi C som obligatorisk fag i stx-fagrækken. Årsagen til at biologi faldt ud af fagrækken ved indførelsen af gymnasiereformen skyldtes ikke grundige overvejelser hos beslutningstagerne, men var en måde, at få timetallet til at gå op på. (Ét naturvidenskabeligt fag måtte udgå af fagrækken i hver studieretning efter skolens beslutning (blot ikke fysik), pga. indførelse af NV.) I biologilæreres egen selvforståelse er biologi et almentdannende fag. Biologisk viden og forståelse er nødvendig for at kunne tage stilling til de mange udfordringer, som både det enkelte menneske og samfundet står med. Er det mon muligt at få beslutningstagerne til at indse dette ved serviceeftersynet, så biologi igen kan blive et almentdannende fag? 8

9 Svar Fra redaktionen Kære Lisbeth og Jette Tak for et debatindlæg det har vi virkeligt savnet i Biofag, og vi vil gerne opfordre andre til at give deres mening til kende. Vi må dog sige, at vi er uenige i, at vi unuanceret nedgør det meget store arbejde FaDB s medlemmer gør når de underviser i bioteknologi det er et meget stor arbejde. Ærindet med indlægget er at gå efter bolden og ikke biologilæreren det netop citerede i jeres indlæg er faktisk et udtryk for en mere overordnet betragtning, nemlig at eleverne hænges til tørre ved, at man underviser dem i en -tekonologi (teknisk udnyttelse) i stedet for en -logi (viden om). Det er også derfor den sætning er skrevet i passiv form. Det er dermed ikke ment at det aktivt er læreren der underviser teknik det er sådan faget er. Det er på ingen måde medlemmernes skyld, at det er sådan det er et vilkår ved faget bioteknologi. Læser man læreplanerne for biologi og bioteknologi er påstanden faktisk veldokumenteret. Egentlig tror vi ikke man skal tale problemstillingen om karaktererne ved skriftlig eksamen ned. Det er et reelt problem, som også var et problem sidste gang man havde et forsøg omkring bioteknologi, og da man reformerede biologifaget var der også kun to vejledende sæt at arbejde med før eksamen, og det endte i væsentligt bedre karakterer end for bioteknologi, så påstanden om at konstruktionen af faget er forkert er stadig valid. Samlet set er det i forhold til de data der fremgår af fagkonsulentens indlæg i Biofag 5/2011 et problem, at det nye fag ikke lever op til de succeskriterier man oprindeligt opstillede for bioteknologi. Vores artikel fra sidst har udløst mange kommentarer via mail (det er vi ikke vant til) og de har alle været positive så vi håber de fleste har forstået at kritikken alene er rettet mod konstruktionen bioteknologi og ikke underviserne. Man har presset biologi og kemi sammen, så der stadig er plads til fysik B og matematik A som adgangskrav, og hvis det er det egentlige formål med bioteknologi, er det specielt synd for eleverne, men også faget og lærerne der underviser i faget, at dets eneste eksistensberettigelse er at redde andre fags status i forhold til adgangskrav. Det er meningsløst. 9

10 Populationsdynamik i Zoo en model til fodring af løver Af Jens Frederik Broch og Mikkel Broe. Begge cand. scient. i biologi og ansat i Zoologisk Haves formidlingsafdeling Skoletjenesten i Zoologisk Have underviser årligt omkring 2000 gymnasieelever i en bred vifte af oplæg, alle med omdrejningspunkt i naturfag. Virkemidlerne er de levende dyr, som spiller en aktiv rolle i alle forløb. Zooskoletjenesten har i 2011 besluttet at sætte fokus på matematik og har bl.a. udviklet det nye tværfaglige undervisningstilbud Populationsdynamik, der retter sig mod gymnasiet og HF. Oplægget understøttes af arbejdsark og en computersimulation, der motiverer eleverne til at anvende matematik samtidig med, at de håndterer og undersøger levende dyr. Zooskoletjenesten lægger vægt på, at mødet med de levende dyr ikke kommer til at stå alene som en altdominerende oplevelse uden hverken faglig kontekst eller retning. De levende dyr er et godt medie til både biologi og matematik, og det er vores erfaring, at håndtering, biologisk indsigt og mødet med ukendte levende organismer er en god facilitator for matematiske problemstillinger. De erfaringer, vi indtil videre har gjort, viser, at der er store fordele ved det tværfaglige perspektiv. Fodring af rovdyr I Zoologisk Have fodres rovdyrene hovedsageligt med hestekød fra heste, der bliver doneret til Zoo. Dyr, der ankommer til Zoo fra omverdenen, er mulige smittebærere, og alle indførte dyr er derfor underlagt karantæneregler. Dette gælder også for heste, der skal bruges til fodring. Alle foderdyr er underlagt veterinær kontrol og skal obduceres og undersøges grundigt, før Zoo kan tillade, at de bruges som foder til f.eks. løverne. Selv om dyrene viser sig at være raske, må Zoos dyrlæger som regel fjerne de mest risikobelagte dele, f.eks. mave- og tarmsystemet, før kadaveret kan bruges til rovdyrfoder, hvilket er ærgerligt, da netop maveindholdet er fyldt med vitaminer og mineraler, som ellers ikke er tilgængelige Det nye oplæg byder på et møde med Zoos storsavanne, hvor eleverne udarbejder en matematisk model med baggrund i en relevant case. Eleverne får indsigt i plads- og foderkrav til dyrebestande, principielle egenskaber for matematiske modeller anvendt i biologi og mulighed for selvstændigt at arbejde med en populationsmodel på PC. 10

11 for Zoos rovdyr. Det ville derfor være ideelt, hvis Zoo selv kunne avle dyr i tilstrækkeligt omfang til at fodre rovdyrene. Et tankeeksperiment som undervisningsoplæg I det nye oplæg forestiller vi os derfor, at det er muligt at holde en ynglende zebraflok i Zoo, der er tilstrækkelig stor til bæredygtigt at fodre løverne. I tankeeksperimentet skal eleverne i første omgang antage, at zebraerne i Zoo har ubegrænset plads og græsareal til at kunne formere sig. Først bestemmer eleverne hvor mange hopper og hingste der skal anskaffes til opstart af en ynglegruppe. Dernæst lader de zebraflokken formere sig i nogle år, og herefter er opgaven at fodre løverne på en bæredygtig måde de næste 15 år. Zoos løveflok består af 1 han og 2 hunner samt et varierende antal unger. I gennemsnit skal den lille løveflok have ca. 100 kg kød om ugen. Eleverne skal for hvert år tage stilling til, om det er mest hensigtsmæssigt at fodre med voksne hingste, hopper, nyfødte, 1-års føl eller 2-års føl (zebraer bliver kønsmodne som 3-årige). Først udfører eleverne beregningerne i hånden. Eleverne kan beregne, hvor mange zebraer der er til rådighed til løvefodring de enkelte år. 95 % af hopperne får ét føl hvert år (hos zebraer i zoologiske haver er der en lille overvægt (53/47) af fødte hopper ift. hingste), hvoraf ca. 95 % overlever til 1-års stadiet. 95 % af disse klarer sig til 2-års alderen, og endelig bliver 95 % af 2-års føllene kønsmodne zebraer som 3-årige. Antallet af hingste h der er til rådighed til løvefodring i år n, er i modellen bestemt ved h n = h n-1 - Løh n-1 + 0,95(0,47 x f n-1 ) - Løf n-1 hvor f er 2 år gamle føl, Løh og Løf er antal zebraer fodret til løverne (hhv. hingste og 2-års føl). Modellen indregner ikke dødsfald hos voksne individer, da zebraer bliver omkring 20 år gamle. Eleverne udfører beregningerne på et illustrerende ark (fig. 1), der letter abstraktionsniveauet. Alligevel opnår eleverne en forståelse for, at beregningsarbejdet er massivt, og at det hurtigt bliver temmelig uoverskueligt, hvis vi fx skal regne blot 10 år frem. Figur 1 11

12 Screenshot fra Zebraspilet Simulation Derfor fortsætter vi på PC. Zooskoletjenesten har udviklet modellen Zebraspillet, der foretager beregningerne; eleverne skal vælge startantal hopper og hingste og derefter forsøge at fodre løverne bæredygtigt gennem 15 år. Eleverne får udleveret laptops og arbejder gruppevis. Når opgaven er løst, har eleverne gennemsnitsantallet af zebraer, de har haft gående gennem årene. I den sidste opgave skal eleverne, ud fra biologiske oplysninger, beregne det nødvendige græsareal til deres flok og indtegne arealet på et kort over Københavnsområdet. Målgruppe: Gymnasium og HF Varighed: 90 min. Antal: Max. 28 elever Booking og yderligere information: Kontakt Mikkel Broe på eller tlf Se endvidere nucleus forlag aps Lundingsgade Århus C T F Anpart til salg En anpart i Nucleus Foreningen af Danske Biologers Forlag udbydes hermed til salg til medlemmer af Foreningen af Danske Biologer. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til forlaget. Ønske om erhvervelse skal ske ved skriftlig henvendelse til forlaget senest en måned efter udgivelsen af dette nummer af Biofag. 12

13 Biologi C & Biologi C+B Klar tale og inspirerende illustrationer Med grundbogssystemet til biologi på C- og B- niveau får du: Fleksibel opbygning i korte moduler Mange detaljerede og pædagogiske illustrationer Klart sprog Rummer både kernestof og supplerende stof. Biologi C udgør en delmængde af Biologi C + B, så det er let at opgradere fra C- til B-niveau. Bøgerne er en bearbejdelse og videreudvikling af webudgivelsen BioAktivator og kan bruges sammen med websitet. Bøgerne er skrevet af erfarne undervisere. Annette Balle Sørensen m.fl. Biologi C Bog 180 sider kr. 180,- Biologi C ebog 180 sider kr. 50,- Biologi C + B Bog 264 sider kr. 260,- Biologi C+B ebog 264 sider kr. 70,- Bioaktivator Fleksibel og dynamisk webudgivelse til biologi C og B BioAktivator egner sig til mange forskellige arbejdsformer, bl.a. klasseundervisning med fx projektor, projektarbejde, lektieforberedelse og virtuel undervisning. Med websitet bliver det håndgribeligt for eleverne, hvordan fagets forskellige discipliner og niveauer er forbundet på kryds og tværs. Med Bioaktivator får du bl.a.: 71 tekstmoduler ca. 300 illustrationer 15 animationer 60 sæt interaktive opgaver til selvevalueringer Fleksible ordforklaringer; synlige mens man læser en tekst (valgfrit) samt som opslag i leksikondelen. BioAktivator er udarbejdet til biologi C på stx, hf og htx. Annette Balle Sørensen m.fl. Skolelicens pr. bruger kr. 40,- Lærer-/klasselicens pr. bruger kr. 80,- BioAktivator er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

14 Model i Excel Hardy-Weinb Af Jesper Ruggaard Mebus Det følgende har jeg anvendt som elevøvelse til beregning af Hardy-Weinberg-ligevægt. Dette er blevet en del af pensum i biologi A og jeg har i det følgende valgt at bruge regneark, uden alle forklaringer, men med hints til hvordan man finder ud af formler i et regneark, så alt ikke er givet på forhånd, men eleverne rent faktisk får mulighed for at komme dybere ind i et regneark. Modellen er bygget på Microsoft Office Excel 2010, men det er relativt nemt at overføre den til 2007-versionen. Hvis eleverne har en engelsk version skal man kende koderne for kvadratrod (SQRT) og sammenkædning (CONCATENATE). Nedenstående vejledning kan hentes på: Efterfølgende er et generelt værktøj til beregning af genfrekvenser, når man kender hyppigheden af den homozygot recessive i en population. Når man skal regne de samme ting mange gange, kan det være anvendeligt at have en model, der kan udføre arbejdet, med de ændringer der naturligt forekommer. Det vil være naturligt at have en skitse, der viser, hvad man ønsker. 14

15 erg-loven Værktøj til beregning af genfrekvenser, når man kender hyppigheden af den homozygot recessive i en population Hvis man vil have en generel model der omhandler Hardy-Weinberg-loven skal man have følgende, der skal hentes fra feltværdier: 1. En opstilling af allele genotyper i store (dominante) og små (recessive) bogstaver ud fra feltværdier, fx AA, Aa og aa 2. En præcisering af frekvensen af den homozygot recessive 3. Beregninger/formler der kan regne resten af genfordelingerne ud. Her tænkes på a. p+q=1 b. p 2 +q 2 +2pq=1 Vi vil have en indtastning af frekvensen i decimaltal og ikke i procent for de homozygot recessive i D7 (q 2 ) og p og q udregnet herfra. Det vil sige, at der i feltet B8 skal tages en kvadratrod af D7, og feltet B9 udregnes ved formlen =1-B8. Tryk på hjælp <F1> og find formlen for en kvadratrod. I et regneark skrives følgende felter med tekst: Det ses at den dominante allel (i dette tilfælde A) kommer til at stå i B4 og det recessive allel (i dette tilfælde a) kommer til at stå i B5. Nu kan regnedelen udfyldes (punkt 2 og 3, ovenfor): Resultatet bliver (se næste side) 15

16 Find sammenkædning under hjælp og find ud af hvordan det skal skrives op, således at genotyperne får formatet AA, Aa og aa. Beregn nu frekvenserne (husk, at man ved skrivning af formel/beregning begynder med et =). Man kan nu markere felterne B4, B5 og D7 med gult og skrive nederst i regnearket at disse celler skal fyldes ud ved beregning. Klik på neutral. Klik på listen over regnearksfunktioner (alfabetisk) og find kvadratrod (brug Ctrl+F) og evt. næste til den rigtige funktion er fundet. En funktion begyndes altid med = og slutter med en parentes, hvor der er et tal eller en cellereference til et tal; altså =funktion(1) eller =funktion(a5). Ved at markere nederste tabel og højreklikke på musen vælges formater celler kant og klik på både kontur og indvendigt, så kommer der en ramme om tabellen. Det samlede resultat kunne se således ud når de gule felter er udfyldt regnes automatisk populationens frekvens af de forskellige genotyper: I felt B8 skrives kvadratroden af D7. I felt B9 skrives =1-B8 (svarende til at p+q=1). Nu skal der laves en tabel med de værdier der kan fås fra de indtastede data. Tabellen skal have dette format: HUSK! Når man kopierer tabellen over i Word at vælge indsætningsmulighed uden sammenkædning, så er der ikke referencer tilbage til Excelfilen (som man derfor stadigvæk kan ændre i, uden at ændre Worddokumentet). Genotype Sammenkædning af b4 og b4 Sammenkædning af b4 og b5 Sammenkædning af b5 og b5 Frekvens b9^2 2*b8*b9 b8^2 16

17 Der er 6 indstillinger for sæt ind. I den første beholder man den formatering der er fra Excel. I den anden mulighed ændres skrifttypen til den man bruger i Worddokumentet. De 2 midterste muligheder kæder regneark og Worddokument sammen og det skal man kun anvende når man har fuldstændig styr på regneark og Worddokument og aflevere begge ved videreformidling. Mulighed 5 sætter tabellen ind som billede og mulighed 6 sætter den ind som tekst, så må man selv lave kanter og rammer på sin tabel. Konference SRP- samarbejdet mellem biologi og idræt Landsdækkende konference om studieretningssamarbejdet mellem biologi og idræt. En arbejdsgruppe med deltagelse fra biologi og idræt har gennem den seneste tid arbejdet med at udvikle og optimere det faglige samspil de to fag imellem. Som et foreløbigt klimaks har gruppen arrangeret denne konference med fokus på forskellige typer af studieretningssamarbejde indenfor biologi og idræt. Konferencens fagdidaktiske fokusfelt vil være arbejdet med den konkrete udformning af SRP-formuleringer samt inspiration til eksperimenter, der kan indgå i studieretningssamarbejdet. Konferencen vil bl.a. bestå af oplæg fra Jørn Wulff Helge og fra den arbejdsgruppe som har deltaget i udviklingsarbejdet. Seminaret vil finde sted torsdag den 26. april 2012 i Høje Taastrup. Efter de faglige og fagdidaktiske oplæg er der afsat tid til udveksling af erfaringer med samarbejdet i studieretningen samt opsamling og udvikling af konkrete ideer til SRP-formuleringer. Pris: Kr. 1200,- inkl. forplejning (betaling via skolens EAN) Sted: Quality Hotel, Carl Gustavs Gade 1, Høje Taastrup Tid: Torsdag den 26. april kl Tilmeldingsfrist: Den 19. april 2012 Tilmelding: Til Svend Erik Nielsen, På vegne af styregruppen Anders Bergholdt (Idræt) og Svend Erik Nielsen (Biologi) 17

18 Konkurrence Det bedste eksperiment Af Svend Erik Nielsen For ikke så længe siden snakkede jeg i telefonen med en god kollega og mangeårigt medlem af foreningen. Vi snakkede efteruddannelse og pludselig udbrød Eske som han hedder, noget i retning af: Jeg glæder mig altid til at læse BioFag når det kommer på gaden, men mest af alt åbner jeg bladet med dirrende spænding: Er der et nyt spændende eksperiment som jeg kan bruge i min undervisning? Det er jo det som er særkendet for biologi. Og er der noget bedre end at få en god ide til et nyt eksperiment? Og vi har jo alle et forsøg eller to som er mere eller mindre originale. De ligger måske bare i skuffen og skal bare finpudses for at blive trykt i BioFag. Hvorfor ikke udskrive en konkurrence om nogle gode flasker rødvin? Det være hermed gjort. Send Jeres originale og gode øvelsesvejledninger til redaktionen! Jesper Ruggaard Mebus,

19 13826 Biologi NYHED Udkommer juni 2012 Få 50 % rabat på bogen! Underviser du i biologi? Opret en profil på minprofil.gyldendal.dk og sig ja tak til nyhedsmail om dit fag, så får du tilbud om at købe et lærereksemplar med 50 % rabat, når bogen udkommer. Husk hjernen! hukommelse, læring, motorik og rusmidler Husk hjernen! af Troels Wolf er primært rettet mod undervisningen i biologi på B-niveau i gymnasiet og på HF. Bogen fokuserer på hjernens funktion og viser, hvordan fordybelse i nervesystemets biologi kan føre til en større erkendelse af fænomener som læring og hukommelse. Husk hjernen! kan også anvendes til AT-forløb i fx psykologi, dansk eller idræt. Bogen kommer rundt om emner som nervesystemets opbygning og funktion, hukommelsens betydning for tænkning, de forskellige former for hukommelse, motorik samt rusmidlers indvirkning på hjernen. For at illustrere de faglige fænomener har bogen mange eksempler fra elevernes hverdag. ca. kr. 149,- ex moms GYL Ann_Biofag nr 2_Husk hjernen_150x220.indd 1 22/03/

20 Svend Erik Nielsen, 2012 oversigt Kurser Byg og bryg Øllets biologi, herunder gæringsproces, omsætning og stofskifte, kom i gang med at brygge med eleverne. Aromastoffer. Besøg på bryghus. November/december 2013 Nak og æd Bliv rustet til at lave dissektionsøvelser sammen med dine elever. Vi kigger på organsystemer og struktur. Og slutter med tilberedning og smagsprøver. Efterår 2013 / forår 2014 Økotoks Hormonforstyrende stoffer, Vitellogenin, parabener. Forår 2013 Sexologi Ny viden, nye øvelser. Bliv inspireret til din undervisning i temaet sexologi. Forår 2013 Nervefysiologi Den nyeste viden indenfor nervernes kommunikation. Ideer til nye øvelser. Forår 2013 Ost og is Mikrobiologi i praksis. Lær at lave din egen ost og is, og få indblik i processtyring. Vi slutter med smagning. Muskelfysiologi Kurset vil omhandle muskelfysiologi og relaterede sygdomme med fokus på betydningen af fysisk aktivitet. På kurset præsenteres en blanding af foredrag og laboratorieøvelser der er lige til at tage med hjem. Eksperimentel genteknologi Det kompetencegivende kursus i eksperimentel genteknologi vil blive kørt i foråret Herudover udbydes kurser i: Biologi-idræt (dykning) Økologi i store Vildmose Rejsekursus til Costa Rica 20

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Bioteknologi BioAktivator 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761635846 Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard, Bodil Junker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Skjalm A. Biba/

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u Kapitel 1 AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u 1.1 Indgående fag I forløbet indgår fagene naturgeografi v. Mikkel Røjle Bruun (BR), samfundsfag v. Ann Britt Wolsing (AW) og matematik v. Flemming Pedersen (FP).

Læs mere

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Bioteknologi A Ditte H.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campusvejle/VUC Vejle Hf Biologi B (stx)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 14/15. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 14/15. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 14/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF &

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl.

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi A Anne-Sofie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Juni 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Fag: Biologi B, STX Niveau: B Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi 0-B enkeltfag uniform Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Skjalm A. Biba/Ditte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2014 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

BNri.1 februar a 2012 g

BNri.1 februar a 2012 g Biofag Nr.1 februar 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2011 Institution Sukkertoppen, KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2008 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Tekniske Skole Htx Biologi B - valgfag

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx. Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skjern tekniske gymnasium htx Biologi C Helle Clausen Hold Klasse

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2007 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Biologi C Dorte Gedde,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET Velkomst og præsentation af Det rullende Universitet v. Jeppe Bergh Torp og 14 15.00: INTRODUKTION til DrU Konceptet: Universitetsstuderende overtager undervisning

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Htx Biologi

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016 Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016 Kære censorer På ministeriets hjemmeside offentliggøres i løbet af eksamensperioden materialer, som skal bruges i forbindelse med rettearbejde,

Læs mere

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Isa Kirk Biotech Academy Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet 2. november 2010 1 Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B Kære selvstuderende i: Biologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Du skal anskaffe dig bogen: Biologi i fokus. Bodil Blem Bidstrup m.fl.. Nucleus forlag.

Læs mere

Fagdidaktisk kursus. Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012

Fagdidaktisk kursus. Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012 Fagdidaktisk kursus Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012 Hvem er vi? Ingrid Sigvardsen Bleeg Rasmus Gjedsted Tore Rubak Kresten Cæsar Torp Fagdidaktik i biologi Læs studieordningen Hurtigskrivning:

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B Kære selvstuderende i: Biologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Du skal anskaffe dig bogen: Biologi i fokus. Bodil Blem Bidstrup m.fl.. Nucleus forlag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Mark Goldsmith

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Biologi A Preben Veber Jensen 3 BI A Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 07- Maj 08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg tekniske skole Htx Biologi C

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 14/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bib Hans Jørgen Madsen 3.biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

HTX CPH WEST 2O16 FAG&STUDIERETNINGER

HTX CPH WEST 2O16 FAG&STUDIERETNINGER HTX CPH WEST 2O16 FAG&STUDIERETNINGER Din HTX uddannelse består af studieretningsfag i en samlet pakke, obligatoriske fag samt valgfag. På Ishøj Tekniske Gymnasium tilbyder vi i alt fem forskellige studieretninger.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Biologi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution København Syd Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi niveau

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B Ida Jakobsen t393bi-b

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skjern tekniske gymnasium htx Biologi C Carina Lomborg Hold

Læs mere

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen Energi på lager Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer Elisabeth Wulffeld Anne Hansen CASE Catalysis for Sustainable Energy 1 Energi på lager DTU 1. udgave, 1. oplag, 2011 Oplag:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013. Her efterår 2011 og forår 2012 Institution Københavns

Læs mere