Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access"

Transkript

1 Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word Tegnformater Afsnitsformater Kanter og skygger Tabulator Sidelayout Gennemse Søg og erstat Sorter Typografier Indholdsfortegnelse Sidehoved og sidefod Symboler Fodnote og slutnote Case 1 - layout Multimedier Tegne Tabel Skabelon Case 2 - forretningsbreve Fletning Etiketter Case 3 - brevfletning Indstillinger Surf på nettet med Explorer På nettet med Explorer Mail og kalender med Outlook Mail med Outlook Præsentation med PowerPoint I gang med PowerPoint Videre med PowerPoint Case 4 - et IT-tema Film med Movie Maker Windows Movie Maker Autosum Formatér Diagrammer Case 5 - befolkningstal Case 6 - diverse regneark Absolut og relativ reference Kæder Funktioner i regneark Case 7 - alkohol Case 8 - rygning Indekstal Finansiel funktion Store regneark Målsøgning Case 9 - blandede opgaver Case 10 - vægt og kalorier Layout med Publisher I gang med Publisher Videre med Publisher Case 11 - kampagne Webdesign med WordPress Webdesign med WordPress Medier i WordPress Indstillinger Udseende Plugin Case 12 - vurder websteder Case 13 - opret websted Database med Access Database med Access Case 14 - database Relationer i Access Case 15 - repetition Bilag Bilag diverse Bilag 9 blindskrift Bilag 10 genvejstaster Stikord Noter med OneNote I gang med OneNote Regneark med Excel I gang med Excel Automatisk udfyldning... 95

2 5. Under fanen Design vælger du Tilføj figur Tilføj figur efter, så du får en firkant til Karen. 6. Forsat med at udfylde boksen som vist i Figur 43. Figur 43 Opgave Lav en tekst magen til Bilag 5 og Bilag 6 bagerst i bogen. De to billeder behøver ikke være de samme som i bogen, men de skal passe til teksterne. 2. Gem dokumentet som Opgave 17 i mappen 2013 IT-løsninger. Opgave Opret et organisationsdiagram over din egen skole. 2. I samme dokument indsætter du 2 objekter magen til dem, som du ser herefter. 3. Gem dokumentet som Opgave 18 i mappen 2013 IT-løsninger. Maslows behovspyramide Regler for skoler Selvrealisering Egoistiske behov 1. Læreren har altid ret Sociale behov Behov for tryghed Fysiske behov 3. Læreren har altid ret 2. Passer regel et ikke træder regel tre i kraft 47

3 Multimedier Multi betyder mange, så multimedier betyder, at mange medier smelter sammen. I Word kan du sætte tekst, tegninger, billeder, videoklip og lyde sammen. Dreje billede 1. Under fanen Indsæt klikker du på Billeder, og i mappen 2013 IT-opgaver vælger du billedet Pige med sort baggrund. 2. Billedet er aktivt med 8 små aktiveringsknapper og en cirkel ovenover. Prøv at dreje billedet ved at trække i cirklen over billedet. Figur 30 Ændre billedstørrelse 1. Træk med musen i en af de fire aktiveringsknapper i et af de fire hjørner. På den måde gør du billedet større eller mindre og beholder samtidigt proportionerne mellem højde og bredde. 2. Prøv at bruge knapperne i midten af linjerne til at trække dit billede smalt eller bredt som Figur 31 og Figur 32. Figur 31 Figur 32 Figur 33 Beskær billede Det er ikke alle billedtyper, du kan beskære i Word. Du kan f.eks. godt beskære WMF-filer og JPG-filer, men ikke GIF-filer. 1. Klik på billedet så det bliver aktivt, og fanen Formater bliver synlig. 2. Vælg Beskær Beskær. 3. Beskær dit billede ved at trække i aktiveringsknapperne med musen, så det bliver beskåret ligesom i Figur

4 Sidelayout Margener er den afstand, der er mellem papirets kant og teksten. Når du åbner et nyt dokument, er der på forhånd indsat standardmargener, men dem kan du ændre på. 1. Åbn filen Fulde uden alkohol fra mappen 2013 IT-opgaver. 2. Under fanen Sidelayout klikker du på knappen. 3. Prøv at vælg nogle forskellige margener, inden du slutter af med at vælge Brugerdefinerede margener, og Figur 14 vises. 4. Udfyld dialogboksen som vist og klik OK. 5. Prøv at bladre i teksten, og læg mærke til, at alle sider har ændret margener. 6. Vælg Margener Normal. Hvis du vil have forskellige margener i samme dokument, stiller du først markøren på den side, hvorfra de nye margener skal gælde. Derefter får du denne dialogboks frem, og i feltet Anvend på vælger du Resten af dokumentet. Figur 14 Sideretning Normalt skriver Word på A4-ark, der står lodret, men du kan også vælge at få dit A4-ark vist liggende. 1. Under fanen Sidelayout vælger du Retning Liggende. 2. Klik igen på Retning, og vælg denne gang Stående, så papiret igen står op. 24

5 I gang med Word I Word er der, ligesom i de andre Microsoft Office programmer, et bånd med faner ovenover som vist i Figur 7. Båndet er inddelt i grupper, der forneden har en lille pil, der peger skråt nedad. Et klik på pilen åbner en dialogboks, som har flere valgmuligheder end dem, vi ser på båndet. Figur 7 Når du peger på en knap på båndet, kommer der en lille hjælpetekst frem, der fortæller, hvad knappen kan. Du kan også se en genvejstast. Peg f.eks. under fanen Hjem på F-knappen, og du kan se, at tasten gør teksten fed, og at du kan vælge den ved at taste Ctrl+f. I bilag 10 bagerst i bogen kan du se flere genvejstaster. Skjul bånd Øverst i højre side af din skærm er der en lille knap med en pil, som du kan bruge til at få båndet skjult eller vist. Klik på pilen og vælg Skjul båndet automatisk, og båndet bliver skjult. Klik på knappen med pilen en gang til, og vælg Vis faner og kommandoer, så båndet igen bliver vist. Værktøjslinjen hurtig adgang Øverst på skærmen har du en værktøjslinje, der hedder Hurtig adgang. Her kan du vælge at have de knapper fremme, som du bruger ofte. Jeg har f.eks. valgt disse knapper. 1. Længst til venstre på værktøjslinjen klikker du på knappen Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang. Klik et flueben frem ud for en ekstra knap, som du vil have vist på din værktøjslinje. 2. Vælg igen Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang Flere kommandoer. 3. I den viste dialogboks kan du vælge endnu flere knapper til værktøjslinjen. Vælg dem, du tror, du får brug for. 11

6 Tegnformater Vi kalder det at formatere en tekst, når vi ændrer tekstens udseende. Du kan f.eks. ændre skriftstørrelse, skrifttype og skriftfarve. Formatpensel Hvis du på en hurtig måde vil have det samme format flere steder i den samme tekst, kan du bruge formatpenslen til at kopiere formatet. 1. I Word åbner du filen Guder fra mappen 2013 IT-opgaver. 2. Stil markøren i overskriften. Under fanen Hjem klikker du én gang på, så din musemarkør får påsat en lille pensel. 3. Markér ordene en lille negerpige, og ordene får samme format som overskriften. 4. Stil igen markøren i overskriften, og dobbeltklik (to hurtige klik med musen) på formatpenslen. Markér nu ordene i teksten, så de får samme udseende som i rammen herunder. Når du vil stoppe med at kopiere formatet, klikker du blot én gang til på formatpenslen. Et enkelt klik på formatpenslen aktiverer penslen til at formatere én gang. Et dobbeltklik betyder, at du bliver ved med at formatere tekst, indtil du klikker en enkelt gang på formatpenslen. Guder Engang troede menneskene på rigtige guder med langt, hvidt skæg og tordenrøst, men nogle begyndte at tro, at gud også kunne have skikkelse af en lille negerpige, og det var begyndelsen til enden. Det blev dog alt sammen glemt til fordel for guderne Guld og Mammon. Senere dukkede der igen nye guder op. En blev kaldt Microsoft, en anden blev kaldt Google, og en tredje fik navnet Facebook. Gad vide, hvad de næste guder kommer til at hedde. Marker hurtigt 1. Hold Ctrl-tasten nede, og du kan markere forskellige områder på én gang. 2. Tast Ctrl+a, og hele teksten er markeret. 3. Dobbeltklik på et ord, og ordet er markeret. 4. Klik tre gange hurtigt efter hinanden, og afsnittet er markeret. 5. Klik lidt til venstre for en linjes start, og hele linjen er markeret. Skriftvalg 1. Marker hele teksten. Vælg skriftstørrelsen 14 og skrifttypen Arial. 2. Marker de tre ord Microsoft, Google og Facebook. 12

7 3. Brug knapperne forøg og formindsk skriftstørrelse til at gøre skriften i de tre ord større og mindre. 4. Brug knappen Store og små bogstaver til at gøre alle bogstaver store. 5. Prøv at skifte mellem knapperne for sænket skrift og hævet skrift. 6. Klik på knappen Skriftfarve, og vælg farven rød. 7. Klik på knappen Tekstfremhævningsfarve, og vælg den gule farve. 8. Marker hele teksten og klik på knappen Ryd al formatering, og dine formateringer forsvinder, på nær tekstfremhævningsfarven. 9. Mens hele teksten stadig er markeret, klikker du igen på Tekstfremhævningsfarve og vælger Ingen farve. Standardskrift Ønsker du, at Word begynder at skrive med en bestemt type, størrelse eller farve, hver gang du starter på et nyt dokument, skal du blot angive den som standard. 1. Under fanen Hjem klikker du på pilen til højre for skrifttype, og Figur 8 vises. 2. I dialogboksen kan du foretage flere skriftvalg end på båndet. Vælg den skrifttype og størrelse, du vil have, at Word fremover begynder alle nye dokumenter med, og klik på knappen Benyt som standard. 3. I den næste dialogboks vælger du Alle dokumenter baseret på Normal.dotm skabelonen. 4. Åbn et nyt tomt dokument og se, at det begynder med din valgte standardskrift. Figur 8 13

8 Opgave 3 1. Åbn filen De nye computere fra mappen 2013 IT-opgaver. 2. Formater teksten, så den kommer til at ligne teksten i rammen herunder. Du behøver ikke sætte ramme om. Antal ord per linje er underordnet, men det er vigtigt, at programmet selv skifter linje. Husk at bruge formatpenslen. 3. Gem teksten som Opgave 3 i mappen 2013 IT-løsninger. DE NYE COMPUTERE Lige netop nu har jeg så travlt. Det er fordi, vi er ved at finde ud af, hvilket IT-udstyr vi skal købe. TO MÅNEDER SENERE Lige netop nu har jeg så travlt, fordi vi er ved at komme i gang med de nye computere. FIRE MÅNEDER SENERE Lige netop nu har jeg så travlt, fordi vi alle er på IT-kursus. Vi lærer blandt andet at skrive hævet, gennemstreget og sænket skrift. Det bruger vi f.eks. når vi skriver m 2 eller H 2 O. SEKS MÅNEDER SENERE Lige netop nu har jeg så travlt, fordi jeg eksperimenterer med at anvende de nye computere til alt det, vi lærte på kurset. OTTE MÅNEDER SENERE Lige netop nu har jeg så travlt, fordi vi skal til at anskaffe mere IT-udstyr, så vi rigtig kan få glæde af det. 14

9 I gang med Excel Regnearket Excel giver de samme muligheder for at arbejde med tal, som Word giver for at arbejde med ord. I Excel kan du bruge de fire regnearter, og du kan oprette diagrammer. Desuden er der en lang række andre smarte funktioner. 1. Åbn Excel med skabelonen Tom projektmappe, så Figur 87 vises. Figur 87 Kolonner, rækker og celler Et regneark er inddelt i kolonner lodret, og rækker vandret. Hver kolonne har et bogstav som navn, og hver række har et tal som navn. Hver firkant, hvor en kolonne og en række skærer hinanden, kaldes for en celle. Og hver celle har sit eget cellenavn, der består af kolonnebogstav og rækkenummer. Cellen med kolonne A og række 1 kaldes f.eks. A1. Cellen med kolonne E og række 3 kaldes for E3 osv. Cellemarkør Den sorte firkant, der indrammer celle D2 i Figur 87, kaldes en cellemarkør. Bemærk, at oven over kolonne A står cellenavnet D2. Det ændrer sig i forhold til, hvor cellemarkøren befinder sig. 1. Prøv at flytte cellemarkøren med de fire piletaster på dit tastatur. 2. Hold Ctrl-tasten nede, og tryk på pil ned tasten. Du kommer nu til række , som er den sidste. 3. Hold Ctrl-tasten nede, og tryk på piletast mod højre. Du kommer nu til kolonne XFD, som er kolonne nr og den sidste kolonne. 4. Hold Ctrl-tasten nede, og tryk på Home-tasten, så kommer du hjem til celle A1. 91

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere