Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2"

Transkript

1 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.:

2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner... 7 FV Fremtidsværdi (Future Value)...7 Absolutte referencer Navngivning af celler Etiketter Navne Oprettelse af navne Navneoversigt Opgave Opgave Formler Formatering af tal Beskyttelse Lås celler op indtastningsceller Beskyt regnearket Opgave Kopiere Ark Navngivning af Ark Formler på konsolideringsarket Opgave Oprettelse af "Stamdata" regneark Oprettelse af bonusmodel Sammenkædning af regnearksfiler Opdatering af kæder Navngivning af celler Indsætning af formler Hvis betingelser i formler Opgave Markering af data til graf Størrelse og placering Hvordan læser Excel data Redigering af grafen Target Gruppen april 2014 i

3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Overskrifter Tilføjelse af ny dataserie Opgave Dato-formler Tilføje nye varenumre Gem som skabelon Målsøgning Scenariestyring Scenarieresumerapporter Kommentarer Betinget formatering Datavalidering Filtre og sortering Sortering Subtotaler Gruppering Forbered data til at blive grupperet Automatisk eller manuel disposition Vis og skjul flere niveauer Pivottabeller Anbefalede pivottabeller Hurtig analyse Opret pivottabel Indstillinger til pivottabeller Datafelter og celler Beregningsmetoder Udsnitsværktøjet Hvad er en makro? Makroer: Automatisering af regelmæssige opgaver Afspille en makro i Microsoft Excel Afspille en makro ved hjælp af en tastaturgenvej Importer data fra tekstfil Integration med MS Office og Internet PowerPoint og diagrammer Konsolidering Fremgangsmåde Fremgangsmåde Brødfabrikken Lav en tipskupon Target Gruppen april 2014 ii

4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tæl.Hvis og Sum.Hvis Udregn partistøtten Opgave i Solver Tekstfunktioner Eksperimenter med talformater Tillæg til Excel Funktionsoversigt Almindelige aritmetiske funktioner =Sum(område1;område2; ) =Middel(område1;område2; ) =Maks(område1;område2; ) =Min(område1;område2; ) =Tæl(område1;område2; ) =Hyppigst(område1;område2; ) =Median(område1;område2; ) =Afrund(område;antal decimaler) =Afkort(område;antal decimaler) =Heltal(område) =Abs(område) =Slump(tal) Logiske funktioner =Hvis(betingelse;sand;falsk) =Og(betingelse1;betingelse2;.) =Eller(betingelse1;betingelse2;.) =Tæl.hvis(område;kriterium) =Sum.hvis(område;kriterium;evt. sumområde) Datofunktioner =Idag() =Nu() =Dato(år;måned;dag) =Sekund(tal eller område) =Minut(tal eller område) =Time(tal eller område) =Dag(tal eller område) =Ugedag(tal eller område) =Måned(tal eller område) =År(tal eller område) =Datoværdi(tekst) =Tidsværdi(tekst) Target Gruppen april 2014 iii

5 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Opslagsformler =Lopslag(opslagscelle;opslagsområde;kolonnenr.;evt. falsk) =Vopslag(opslagscelle;opslagsområde;rækkenr.;evt. falsk) =Slå.op(opslagscelle;opslagsværdi;resultatværdi) Finansielle funktioner =Ydelse(rente;nper;nv) =FV(rente;nper;nv) Information =Er.tekst(område) =Er.ikke.tekst(område) =Er.tal(område) =Er.tom(område) =Er.fejl(område) Tekstfunktioner =Sammenkædning(tekst1;tekst2;tekst3; ) =Store.bogstaver(tekst/celle) =Små.bogstaver(tekst/celle) =Stort.forbogstav(tekst/celle) =Venstre(tekst(celle;antal tegn) =Højre(tekst(celle;antal tegn) =Midt(tekst/celle;start ved;antal tegn) =Værdi(tekst/celle) =Tekst(Tal/celle;format) Liste over genvejstaster Target Gruppen april 2014 iv

6 Introduktion Target Gruppens bog om Excel 2013 videregående tager sigte på at lære læsere med nogen forhåndsviden (evt. svarende til et grundkursus i Excel), hvorledes man ved hjælp af regnefunktioner og makroprogrammering anvender programmet mere effektivt. Nogle af øvelserne er gengangere fra bogen Microsoft Excel Det betyder, at du dels får repeteret de mere grundlæggende begreber, dels at du lærer, hvorledes du kan optimere modellerne. Bogen er udarbejdet dels til at blive benyttet under et kursus men kan naturligvis også bruges til selvstudie af Excel Samtidig kan bogen bruges som "opslagsværk" i den daglige omgang med Excel Du kan downloade nogle af de regneark, som bliver brugt som eksempler i denne bog her: Target Gruppen april 2014 Side 1

7 Funktioner I dette afsnit vil vi gennemgå/repetere nogle enkelte funktioner og måden, de kan bruges/kombineres på. Syntaks (Grammatik) I Excel 2013 findes en lang række af sådanne regnefunktioner, og fælles for dem alle er, at de skal bygges op efter bestemte "grammatiske" regler, nemlig: = funktionsnavn ( argument1 ; argument2 ; ) Alle funktioner starter med =tegnet efterfulgt af navnet på funktionen. Herefter følger, med ganske få undtagelser, en parentes, med 1 eller flere argumenter. Er der mere end 1 argument, adskilles disse med ; (semikolon). BEMÆRK! Kører din Excel med UK separatorer skal i stedet for ; (semikolon) anvendes, (komma). Nogle funktioner kan have et vilkårligt antal argumenter, f. eks. =sum-funktionen. Har du f. eks. 3 adskilte områder, der skal adderes til en samlet sum, kan det gøres i "den samme" =sum-funktion: =SUM(område1;område2;område3) Andre funktioner har et "fast" antal argumenter, f. eks =Iffunktionen, der består af 3 argumenter, nemlig: =HVIS(betingelse;sand værdi;falsk værdi) Når du skriver formler i Excel 2013, herunder funktioner, skal der aldrig være mellemrum. Excel checker grammatikken i dine formler, og du får kun lov at "fylde" den på plads i cellen, hvis den er fundet grammatisk i orden. I dette materiale er kun nævnt nogle af de mange funktioner. Se i din manual under funktioner for at lære flere af dem at kende. Det efterfølgende er eksempler på nogle ofte brugte funktioner. =SUM(område1;---) Target Gruppen april 2014 Side 2

8 Returnerer summen af området angivet i parentesen. =MIDDEL(område1;---) Returnerer gennemsnittet af området angivet i parentes. =MAKS(område1;---) Returnerer det største tal i området angivet i parentesen. =MIN(område1;---) Returnerer det mindste tal i området angivet i parentesen. =TÆL(område1;---) Returnerer antallet af ikke tomme celler i området i parentesen. Du er ikke begrænset til at bruge "en funktion ad gangen". Du kan kombinere dem, ligesom funktioner kan være argumenter i andre funktioner, f.eks.: =SUM(område1)/COUNT(område1) returnerer det rigtige gennemsnit af område 1, uanset hvor mange celler i området, der indeholder tal, eller: =MIDDEL(MAKS(område1);MIN(område1)) returnerer gennemsnittet af det største og mindste tal i område 1. NB! Du kan i Excel få vist f.eks. summen eller gennemsnittet af et markeret område på statuslinjen uden at skrive dem - klik på feltet med højre museknap for at slå de forskellige formler til og fra. =NU() Target Gruppen april 2014 Side 3

9 Returnerer aktuelle dato og klokkeslæt jvf. PC'ens ur. =NU() er en af de få funktioner, som ikke har nogen argumenter. Hvis du ønsker et andet format (udseende) på datoen eller klokkeslættet, kan du formatere tallet. =IDAG() Hvis du foretrækker kun at få skrevet datoen, kan du vælge at bruge ovenstående funktion i stedet. =HVIS(betingelse;sand værdi;falsk værdi) Returnerer "sand værdi" eller "falsk værdi" afhængig af om den matematiske betingelse er sand eller falsk, f. eks. vil formlen: =HVIS(2>4;"rigtigt";"forkert") returnerer teksten "forkert", da betingelsen "2 er større end 4" er falsk. Bemærk, at tekster (tekststrenge) skal i anførselstegn, når de bliver brugt i formler. Har du i celle B50 på arket stående et tal, der skal ganges med 2%,hvis det er < (mindre end) eller = (lig med) 1000, ellers ganges med 4%, kan du bruge formlen: =HVIS(B50<=1000;B50*0,02;B50*0,04) Der er med andre ord 2 forskellige formler i =HVIS-funktionen. Betingelsen afgør, hvilken af dem der bliver beregnet. Guiden Funktion I Excel 2013 findes en trykknap, som hedder Indsæt funktion. Den er placeret helt til venstre på Formler og til venstre for formellinjen: Du kan også trykke Shift+F3 Target Gruppen april 2014 Side 4

10 Denne trykknap åbner et værktøj, som hjælper brugeren med at skrive de forskellige funktioner. I første dialogboks har vi mulighed for at vælge funktionskategori i den øverste rulleliste og selve funktionen nederste rulleboks. I dette tilfælde har vi valgt Logisk som kategori og HVIS som funktion. Nederst i boksen vises syntaksen og en forklaring på, hvad funktionen bruges til. Ved at trykke på knappen OK i bunden fremkommer følgende dialogboks: Target Gruppen april 2014 Side 5

11 Vi kan herefter udfylde de enkelte argumenter ved at flytte til tekstfelterne - - og Excel vil skrive funktionen med samtlige argumenter ind i den aktive celle, når vi trykker på knappen OK. Formelhjælp Bemærk at Excel gør alt for at hjælpe med at udfylde en formel. Dels kan du, når du skriver på en formel i selve cellen, vælge regnearksfunktioner i en alfabetisk liste: Target Gruppen april 2014 Side 6

12 Når du så har valgt en formel, så hjælper Excel også med udfyldningen af formlen som her: Flere funktioner Excel rummer et hav af forskellige funktioner. De er ordnet i grupper alt efter deres virkemåde. F. eks. findes grupper til statistiske, tekniske, matematiske og finansielle beregninger. For bare at antyde hvor mange forskellige funktioner der findes, gennemgås her et lille udpluk af de finansielle funktioner. FV Fremtidsværdi (Future Value) Med denne funktion kan du beregne fremtidsværdien af en investering med periodiske indskud og en konstant rentesats. F. eks. kan du beregne, hvor mange penge din bankbog vil indeholde efter 10 år, hvis du starter med et indskud på Kr og hvert år indsætter Kr til en rente på 3% p.a. Syntaksen for funktionen er: =FV(rente;nper;ydelse;nv) Her er rente rentesatsen, nper er antal indbetalinger til kontoen, ydelse er størrelsen af hver indbetaling, og nv er det beløb, der indsættes ved start. Bemærk: ydelse og nv skal angives med negativt fortegn, hvis du indskyder penge i banken, og med positivt fortegn hvis, du låner penge. Denne konvention er gældende for alle finansielle funktioner. Target Gruppen april 2014 Side 7

13 Eksempel: Indtast formlen: =FV(3%;10;-3000;-10000) for at beregne eksemplet ovenfor (bemærk fortegnene!). I ovenstående eksempel kunne man alternativt ønske at indsætte Kr. 250 hver måned. For at beregne bankbogens indhold under disse betingelser, skal du skrive formlen: =FV(3%/12;10*12;-3000;-10000) Læg mærke til, at rentesatsen er delt med, og antal indbetalinger ganget med antallet af indbetalinger pr. renteperiode. Ydelse Denne funktion beregner den periodiske ydelse for et lån, der optages til en fast rentesats. F. eks. kan du beregne, hvor meget du månedsvis skal betale på et lån til Kr , hvis renten er 8% p.a. og lånet løber over 2 år. Syntaksen er: =YDELSE(rente;nper;nv;fv) hvor nv er lånets størrelse, fv er lånets ønskede størrelse efter endt indbetaling (typisk nul). De øvrige argumenter til funktionen er beskrevet i forbindelse med FV. Eksempel: Indtast formlen: =YDELSE(8%/12;2*12;14000) for at beregne størrelsen af de månedlige afdrag omtalt ovenfor (bemærk fortegnet på de de repræsenterer et lån, derfor positivt!). Læg også mærke til, at argumentet fv er udeladt, hvilket svarer til at det er lig nul. Ønsker man over en længere periode at opspare en sum, og kan regne med at renten er konstant, kan PMT benyttes til at beregne størrelsen af de månedlige indskud. Hvis man efter f. Target Gruppen april 2014 Side 8

14 eks. 18 år ønsker Kr , og kan regne med en rente på 4% p.a., er formlen: =YDELSE(4%/12;18*12;0;-60000) bemærk her at nv=0, dvs. vi låner ikke penge, mens fv=60000, hvilket vil sige, at vi ønsker til vor rådighed efter periodens ophør. Afprøv de eksempler, der er vist ovenfor. Mange forretninger tilbyder forskellige finansieringsmuligheder, hvis du køber en vare hos dem. Typisk kræves en månedlig rente på 1,75% og et månedligt administrationsgebyr på Kr. 12,-. Hvis du køber en vare til Kr ,- hvor meget skal du da betale pr måned, og hvor meget kommer du til at betale for varen, hvis beløbet afdrages over 12, 24 eller 60 måneder? A B 1 Antal mdl. afdrag: 48 2 Lånets størrelse: Rentesats: 1,75% 4 5 Ydelse pr. md.: 216,61 6 Samlet pris: ,04 7 Merpris: 3.978,04 8 Herover er vist et løsningsforslag, hvor det er muligt at variere antal afdrag og lånebeløbets størrelse. Anvend de to finansielle funktioner og målsøgning til at løse følgende problem: Hvis man hver eneste dag indsætter Kr. 10,- på en bankbog til 3% p.a., hvor længe skal man da fortsætte, før man er millionær? (måske ikke den hurtigste måde at blive rig på ). Hvor mange kroner når man i alt at indbetale? Target Gruppen april 2014 Side 9

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovene om ophavsrettigheder må denne håndbog ikke kopieres, hverken i sin helhed

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

4. Formler og funktioner. Formler

4. Formler og funktioner. Formler Formler Et regnearks væsentligste opgaver er naturligvis at kunne udføre beregninger. Masser af beregninger og alle mulige forskellige beregninger. Hver eneste celle kan fungere som en 'regnemaskine'.

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere