SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup"

Transkript

1 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2006 dec. - jan. - febr. En varm hilsen fra Kasheshe Sune Hjertmann Frederiksen fra Rødding menighedsråd besøgte vores venskabsmenighed i Kasheshe i Tanzania og havde hilsner med hjem fra præsten og menigheden. Se side 8-9.

2 SIDEN SIDST Døbte 10. sept. i Rødding kirke: Harald Slots, Meldgårdsvej 105, Rødding. 17. sept. i Løvel kirke: Christian Klovborg, Næstegårdvænget 4, Løvel. 8. okt. i Løvel kirke: Ann Sofie Skov Thorup Rødkløvervej 8, Løvel. 8. okt. i Løvel kirke: Asger Hauerslev Hansen, Kornvænget 7, Løvel. 15. okt. i Løvel kirke: Victor Kalhøj Eskildsen, Aalborgvej 190, Løvel. Løvel Kirke uden graver Pr. 1. november 2006 står Løvel Kirke uden graver, da Maarten van Leeuwen har valgt at fratræde sin stilling efter 3 år ved Løvel Kirke. Connie Kvorning vil fortsat være kirkens gravermedhjælper og indtil stillingen som graver besættes permanent, vil grandækning m.m. blive klaret af Connie Kvorning og en vikar. Løvel Meninghedsråd 15. okt. i Løvel kirke: Mathias Kjeldsen Thomsen, Kirkelund 20, Løvel. 15. okt. i Rødding kirke: Jonas Rønnow Villadsen, Korsbakken 38, Rødding. Viede 9. sept. i Rødding kirke: Vibeke Kongsgaard Busk og Steffen Busk, Gravhøjvej 3, Sparkær. Begravede 1. sept. i Løvel kirke: Hans Søndergaard, Tjele Møllevej 10R, Vammen. 14. okt. i Rødding kirke: Albert Thuesen, Tjele Møllevej 10D, Vammen. 2

3 Vagtskifte på kirkegården Af Egon Noe, formand for Rødding menighedsråd 1. oktober sagde vi farvel til Jane som graver ved Rødding Kirkegård, en stilling som hun har bestridt i knap to år. Jane ønskede at arbejde et sted med flere levende mennesker omkring sig. Vi vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at sige tak for hendes indsats og ønske held og lykke med hendes nye stilling ved Asmild Plantecenter. Samtidig kan vi byde velkommen til vores nye graver Birgit Pluszek, der officielt er startet i jobbet per 1. november, men som allerede har passet kirke og kirkegård på vikarbasis fra den 1. oktober. Birgit har allerede vist stor gåpåmod, og er starter i en travl tid med grandækning og klargøring af kirken til advent. Birgit har tidligere erfaring som graver ved Vejrum kirke, og virker som et menneske, der trives med graverjobbet, og de vilkår, der følge hermed. Fra menighedsrådets side vil vi bestræbe os på at være gode arbejdsgivere og samarbejdspartnere, så vi i fællesskab kan gøre Rødding kirke til et rart sted at være og at komme. Vi vil bede alle i sognet om at tage godt imod Birgit, ligesom vi er overbeviste om, at hun også vil tage godt imod de mennesker, hun møder på kirkegården. På menighedsrådets vegne Egon Noe Birgit har besøg af børnehaveklassen fra Rødding og fortæller om sit arbejde i kirken og på kirkegården. 3

4 Julegaven til dem du holder af Af Karin Antonsen Mange opdaterer løbende mail-programmer, antivirusprogrammer, faglig viden, forsikringer osv. Men har du sikret dig selv og dine nærmeste den gældende udgave af salmebogen? Den kom faktisk for flere år siden, og har den sjældne egenskab, at den sandsynligvis vil gælde de næste 50 år. Salmebogen fås i rigtig mange udgaver i forskellige prisklasser. Se udvalget hos din boghandler, eller på hjemmesiden hvorfra følgende er klippet: Salmedigterne Det er blevet sagt om Den Danske Salmebog, at den er verdens bedste. En kendsgerning er det i hvert fald, at danskerne sætter deres salmebog højt. Få bøger har samme udbredelse som Den Danske Salmebog, og salmebogen er beriget og benådet med de største digtere i den danske litteratur: Sthen, Kingo, Brorson, Grundtvig og Ingemann. Salmebogen indeholder med dem det ypperste inden for dansk poesi. Tidsmæssigt spænder salmebogen over næsten 2000 år. En række af salmerne er nemlig danske gendigtninger af gudstjeneste-led, der kan føres helt tilbage til den kristne kirkes første tid. I den nye salmebog er også salmedigtning fra vores egen tid kommet med. I Den Danske Salmebog fra 1953 var der kun en lille håndfuld salmer fra det 20. århundrede. I den nye salmebog er det tal steget, så 117 af salmebogens 791 numre nu er tekster skrevet inden for de sidste 100 år. Nye salmedigtere som K.L. Aastrup, Ole Sarvig, Jørgen Gustava Brandt, Lars Busk Sørensen, Johs. Møllehave og mange flere er kommet med. De nyeste salmetekster er skrevet i år Blandt de salmer, som nu er optaget i salmebogen, er også ældre ting - fx er H.C. Andersen nu repræsenteret med to salmer. Mere end salmer Den Danske Salmebogs store udbredelse hænger uden tvivl sammen med, at den i ordets bedste forstand er en brugsbog. I salmerne møder vi en poesi, der sætter ord på livets store glæder og sorger. Det er her, vi finder ord for den største glæde og den dybeste fortvivlelse. Men salmebogen indeholder også en tekst- og bønnebog. Her finder man 4

5 alle de tekster fra Bibelen, der indgår i gudstjenesterne i løbet af et år og en bønnebog med bønner til alle livssituationer. Alle bønnerne i bønnebogen er i øvrigt blevet revideret og ført sprogligt ajour i forbindelse med den nye salmebog. I tekst- og bønnebogen findes der også et afsnit med bibelord til trøst og opmuntring. Endelig kan man i tekst- og bønnebogen finde alle de almindelige, kirkelige ritualer såsom dåb, bryllup, konfirmation, begravelse og bisættelse. Den nye salmebog udkommer i en hidtil uset variation af udgaver, der imødekommer forskellige behov. Udgaverne er alle beskrevet nærmere med billede og tekst i kataloget. Studiekreds om den spændende salmebog Studiekredsen er kommet godt i gang, der bliver tænkt, talt, lyttet og sunget. Er du bare lidt nysgerrig, så kig ind, der er åbent for alle. Næste gang er onsdag den 31. januar, hvor emnet er Brorsons tid og salmer. Det foregår i konfirmandhuset Arken kl Se de øvrige datoer i kalenderen på side 14. Strukturændringer Kommunalreformen påvirker kirken på flere forskellige måder. Herom skriver Karin Antonsen: Rødding Lokalråd Den 3. oktober var der stiftende repræsentantskabsmøde i Rødding Lokalråd, som er et nyt organ, der skal varetage fælles interesser for byens mange foreninger i den nye storkommune. Rødding Menighedsråd var naturligvis repræsenteret, og er herefter medlem af det nye lokalråd, som har etableret sig med vedtægter, forretningsudvalg mv. Vedtægterne og diverse avisartikler om Rødding Lokalråd kan ses på: Nye provstier Provstierne ændres ved årsskiftet. Rødding-Løvel-Pederstrup sogne har gennem mange år været en del af Bjerringbro-Hvorslev-Tjele provsti, med Jørn Knudstrup Olesen som provst. I forbindelse med kommunesammenlægningerne bliver provstierne også ændret, så der fremover vil være to provstier i den nye Viborg Storkommune. Vores sogne kommer til at høre til ny Viborg Østre Provsti. I det nuværende provstiudvalg har sognene i Tjele Kommune på glimrende vis været repræsenteret ved Sonja Tougaard, Pederstrup, og Flemming Vium, Ørum - de fortsætter heldigvis arbejdet i det nye provstiudvalg efter årsskiftet. 5

6 Præstegårdsudvalget orienterer Som mange sikkert har set i dagspressen, har menighedsrådene haft forpagterboligen, som ligger på Vansøgårdsvej, sat til salg. Ejendommen er blevet solgt i offentlig udbud, hvor højestbydende var Bach- Gruppen A/S, Viborg. Salget blev godkendt i provstiet på et møde den 7. november, og overtagelsen var 15. november Det bliver nu spændende, at se hvilke planer Bachgruppen har med bygningerne og den ca kvadratmeter store grund, som jo ligger meget centralt placeret i Rødding. Menighedsrådene har besluttet, og fået godkendt, at salgsprovenuet i det omfang, som er nødvendigt, anvendes til renovering af overetagen på præsteboligen et projekt, som er hårdt tiltrængt. Det nuværende tag fra 1905 er utæt, og kan ikke længere repareres. Der skal udover nyt tag bl.a. skiftes vinduer i overetagen og efterisoleres. Planlægningen af dette projekt starter nu, og vi håber, at kunne få det gennemført hen over sommeren Præstegårdsudvalget Menighedsråd gav høringssvar Af Anne Berg Olsen, menighedsrådsformand i Pederstrup Det sidste årstid har der været oplæg, debat og høring mellem en arbejdsgruppe nedsat af kirkeministeriet på den ene side og menighedsråd, provsti og stift på den anden side. Debatten har indeholdt to ting: dels fastsættelse af stifts- og provstigrænser som følge af kommunalreformen, dels opgaver i sogn, provsti og stift. Vi har på et fællesmøde diskuteret de ændringer som betænkning 1477 foreslår i forhold til sognet, og indgivet et høringssvar på det. Betænkning 1477 og menighedsrådenes svar kan læses på kirkens hjemmeside: og 6

7 Arbejdstilsynet på besøg i L vel Af Karin Kallestrup, Kontaktperson, Løvel Kirke Dårligt arbejdsmiljø præger mange af landets kirker, hvis man skal tro aviser og blade, men sådan er det ikke i Løvel. Arbejdstilsynet (AT) har netop været på besøg i Løvel og sammen med en ledelsesog en medarbejderrepræsentant blev der, i et par timer, snakket arbejdsmiljø og regler og set på kirke og kirkegård. Løvel Sogns Menighedsråd, som AT kalder os, fik lidt kritik men heldigvis også en hel del ros på mødet. Forud for besøget havde de ansatte ved Løvel Kirke udfyldt den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (APV) for netop deres arbejdsområde. Eventuelle uhensigtsmæssigheder, fysiske såvel som psykiske, var her i blevet påpeget og menighedsrådet havde efterfølgende udfærdiget en handleplan for udbedring af uhensigtsmæssighederne. Det er mit indtryk, at vi har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i Løvel. Der er en god dialog på kryds og tværs om arbejdsopgaverne. Med hensyn til de uhensigtsmæssigheder der måtte dukke op i løbet af kirkeåret, finder vi sammen de løsninger, som tager bedst hensyn til den enkelte medarbejder og menighedsrådets økonomi, og sådan håber jeg det bliver ved med at være. Få ting ved vi allerede, at skal der ændres på, efter ATs besøg. F.eks. må graveren ikke længere hjælpe med at bære en kiste ind i kirken - det er kun et job for bedemænd. Og så er det heller ikke tilladt at pudse vinduerne i kirken, som graveren har gjort det årtier tilbage. AT foreslår brug af specialudstyr eller en vinduespudser. Vi afventer spændt ATs skriftlige tilbagemelding - mon vi får Smiley til ophængning i våbenhuset? Arken har fået sin egen aktivitetskalender Der foregår heldigvis mange ting i Arken i ugens løb - lige fra sundhedsplejerskens babytræf (billedet) til de ældres eftermiddagshygge. For at holde styr på det hele, er der lavet en kalender på kirkens hjemmeside, der viser, hvad der foregår hvornår. 7

8 En varm hilsen fra Kasheshe Af Sune Hjertmann Frederiksen I september var jeg en kort tur i Karagwe, Tanzania. Jeg skulle bistå kirkens hospital i Nyakahanga med at afslutte et Danida-finanseret sundhedsprojekt. Men om søndagen holdt jeg fri, lånte en bil og kørte til Kasheshe, vores venskabssogn. Med i bagagen havde jeg den underskrevne aftale for vores venskabsforbindelse, kopieret så hver menighed i sognet kunne få et eksemplar. Og jeg havde også til hver menighed et lille hæfte med billeder af vores 3 kirker, af Arken og nogle billeder af, hvad der sker i og omkring vores kirker. Præsten, Richard Nguma havde planlagt at vi skulle til gudstjeneste i Rugabo menigheden. På billederne kan I se, at der var ganske fyldt, og ja, der var meget varmt. Især da vi havde siddet der en 2-3 timer! Det var en festlig gudstjeneste. Præsten tog i prædikenen udgangspunkt i Romerbrevet 15, vers 1: Vi som er stærke, skylder at bære de svages svagheder, og ikke tænke på os selv. Hvorefter han med bl.a. lignelsen om den barmhjertige samaritaner for menigheden tydeliggjorde, hvad vi som kristne må se som vores allesammens ansvar og opgave. Det gjorde indtryk at sidde som gæst der og høre sådan en formaning til sognebørnene. Efter gudstjenesten overbragte jeg, hvad jeg havde med og dertil hilsner fra pastoratet og vores præst. Pastor Nguma fortalte, at han nu vil tage rundt I Tanzania er det nærmest utænkeligt at fejre gudstjeneste uden et kor. 8

9 En ny kirke er på vej. Den bliver stor og bygget af rigtige mursten. til de øvrige menigheder med aftale og billeder. Og så lovede han, at de nok skulle huske os i deres forbøn, og at de vil skrive til os og fortælle om, hvordan det går. Rugabo kirke er en kirke med jordklinede vægge og bliktag. Men som I kan se på billederne er der udsigt til bedre forhold. Lige ved siden af er de i gang med at bygge ny kirke, Og den bliver stor og af mursten. Arbejdet har været i gang i nogle år. Der er indimellem nogle lange pauser i byggeriet. Har menigheden et overskud at give af, ja så bygger man videre, er der ikke penge nok så venter man til det er bedre tider. Menigheden i Rugabo og pastor Nguma bad mig tage mange og varme hilsner med hjem til Rødding, Løvel og Pederstrup sogne. Det er hermed gjort! Sune fortæller om kirkelivet i Rødding, Løvel og Pederstrup 9

10 Kirken for børn og unge Af Bertil Christensen Hvordan bliver kirken central i ungdomsarbejdet? Vil du være med til at give børn og unge en forståelse af kirke og tro? Har du lyst til at arbejde med noget i den retning vil jeg gerne høre fra dig og meget gerne se dig til et meget uformelt møde i Arken mandag d. 27. november kl. 19,30. De 3 menighedsråd har besluttet, at der (naturligvis) skal bruges ressourcer på børn og unge i vore 3 sogne. Vi ved bare ikke helt, hvordan opgaven skal løses. ALLE forslag skal med i diskussionen, uanset om det er store visioner eller små ideer. Kontaktperson: Bertil Christensen, Løvel menighedsråd. Mail: tlf.: Kunstudstilling i Arken Når Kulturrøddernes Billedmageri efter nytår tager deres billeder af væggene, bliver det Laila Sørensens tur til at udstille sin kunst i Arken. Laila er kreativ på mange måder. Det kan bl.a. opleves, når hun som graver pynter Pederstrup kirke til høstgudstjeneste. Men også med malerpensel og palet har hun gjort sig bemærket. Altertavlen i Pederstrup kirke er hendes værk. Udstillingen i Arken vil omfatte en del ikoner og andre billeder med bibelske motiver, men Laila arbejder også med andre temaer: mennesker, dyr, natur. Måske vil også nogle af disse billeder efter nytår dukker op på væggene i Arken. Laila har en hjemmeside, hvor en stor del af hendes billeder kan ses: 10

11 Vitaminer til parforholdet Tre spændende foredragsaftener om familien og parforholdets glæder og udfordringer ved psykoterapeut Henning Barslund. Tre vintermørke tirsdage, hvor vi mødes på Vammen Camping, i Ildstuen omkring den knitrende ild. Tirsdag den 20. februar. Parforholdet set i historisk sammenhæng. Ændringer i parforholdets forudsætninger. Hvordan påvirker det moderne samfund parforholdet? Hvordan har det påvirket manden? Hvordan har det påvirket kvinden? Tirsdag d. 27. februar. Parforhold som grundlag for familien. (holdes i Konfirmandhuset i Rødding ) Afhængighed. Frihed. Åbenhed-ærlighed-accept-respekt. Børns vilkår i det moderne parforhold. Tirsdag d. 6. marts. Familien som grundlag for samfundet. Lader vi samfundsudviklingen bestemme grundlaget for familien? Har grundlaget for familien indflydelse på vor kulturs overlevelse? Hvilke værdier skal vi prioritere i familien? Alle aftener er kl , og der vil være mulighed for at købe kaffe/vin. Der er fri adgang og ingen tilmelding. Præster og menighedsråd i Vammen, Bigum, Lindum, Rødding, Løvel, Pederstrup, Ørum, Viskum, Vejrum, Vorning, Kvorning og Hammershøj. 11

12 Kyndelmisse - en messe for lyset Af Niels Peter Jacobsen Kyndelmisse i katolsk tid Den 2. februar kaldes for Kyndelmisse. Fejringen af dagen kan spores helt tilbage til 500-tallet. Kyndelmisse kommer af det latinske Missa candelarum, som betyder messe for lysene. Mens Danmark var katolsk, gik man i procession til kirkerne for at indvi de vokslys, som skulle bruges i det kommende år. Det var også skik, at kirkegængerne fik indviet nogle lys til privat brug. Disse lys kunne hentes frem i tilfælde af sygdom og død. Efter reformationen mistede helligdagen sin store tiltrækningskraft. Og med Struenses helligdagsreform i 1770 var 2. februar ikke længere helligdag. Folkelige traditioner Men som så mange andre af vores højtider har også Kyndelmisse rødder i en folkelig tradition. Kjørmes Knud kaldes dagen i folkemunde - et udtryk, som kendes bl.a. fra Jeppe Aakjærs sang Sneflokke kommer vrimlende. Det er midvinteren, der markeres. Ved kyndelmisse er vi halvvejs igennem vinteren. Før i tiden anså man denne midterste dag for at være årets koldeste - deraf betegnelsen Knud, der betyder streng frost. Vejrvarsler Også andre folkelige traditioner var knyttet til Kyndelmisse. F.eks. blev den brugt til at tage varsler for det kommende år: Sner det på Kyndelmissedag, bliver det tidligt forår, sagde man. Og mørk Kyndelmisse gør bonden til herremand. Det skulle også helst blæse så voldsomt, at 19 kællinger ikke kunne holde den 20. ved jorden, for så ville kulden ikke vare ved ret meget længere. Den truende sult Mad var en anden vigtig del af den folkelige Kyndelmisse-tradition. Halvdelen af vinterforrådet til dyr og mennesker skulle gerne være tilbage. På selve Kyndelmissedag spiste man pandekager eller æbleskiver for at sikre en god byghøst. På samme måde spiste man flæsk - for at sikre sig mod ondt i ryggen. Men i virkeligheden var det nok for at sikre sig mod sult. For spiste man ikke flæsk til Kyndelmisse, skulle man i skoven for at bide snegle, som man sagde - et andet udtryk for hunger. Jesus er verdens lys I dag lever vi ikke i et samfund, der tager varsler. Ej heller føler vi vinteren som noget, der grundlæggende truer vores velfærd. Men derfor kan vi godt mærke vægten af vinterens kulde og mørke. En del mennesker rammes ligefrem af vinterdepressioner. En kyndelmisse-fejring midt i vintermørket kan være med til at minde os om lyset. Ikke bare, at vinterens mørke aftager og solens lys får mere magt, men at Jesus som verdens lys vil skinne for os - både på mørke og på lyse dage. Han sagde om sig selv: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. 12

13 Kyndelmisse Aftengudstjeneste i Rødding kirke 4. februar kl Temagudstjeneste To gange har Rødding menighedsråd stået bag temagudstjenester, hvor alle mand var engageret. Nu gør vi et tredie forsøg. Denne gang er temaet kyndelmisse/lys. Gode ideer til sange, musik, digte, billeder, tekster og andet modtages gerne af menighedsrådet. Meld dig også, hvis du har lyst til at være med i forberedelserne. 13

14 Bibelkredsen Kontaktpersoner: Anna og Sten Vestergaard, tlf /12 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. Tekst: Luk /1 Anna og Laurits Nielsen, Iversvej 2, Tekst: Johs.2, /1 Gerda Vestergaard, Krogen 3a. Tekst: Matt.20, /3 Gitte Sørensen, Krogen 2b, Tekst: Luk Fredebo Fædalhøjvej 2. Kontaktpersoner: Bodil og Jens Vestergaard, tlf /12 Juletræsfest, Jakob Bjerg, Viborg 26/1 Etioper Missionen, Ida og Preben Skoven, Kjellerup. 6/2 Generalforsamling. Torsdagsmøder Kontaktperson: Magda Mikkelsen, tlf /1 Jakob Thorsager: Drømmen om Argentina. 25/1 Jørgen Dalager: Fortsættelsen om 1. verdenskrig. 8/2 Vor venskabsmenighed i Kasheshe + film 22/2 Steffen Andreassen: Min tid på Grønland. Fællesspisning Der er fællesspisning i Arken den sidste fredag i hver måned. 26/1 Pederstrup sogn står for aftenen. 23/2 Løvel sogn står for aftenen. 30/3 Rødding sogn står for aftenen. Studiegruppe Kontaktperson: Karin Antonsen, tlf /1 Brorson - hans tid og salmer. 22/2 Grundtvig, Ingemann og alle de andre. 13/3 Nyere salmer. Kulturrøddernes kor medvirker. Julekoncert ved Viborg Damekor under ledelse af Tove Jensen. Tirsdag den 5. december kl kommer Viborg Damekor til Rødding Kirke og synger julen ind for og med os. Efter vi har sunget i kirken, serveres der kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset, hvor vi fortsætter med lidt sang. Kom og vær med. Juletræsfest Igen i år er der juletræsfest for hele familien søndag den 10. december. Vi begynder med børnegudstjenste i Løvel kirke kl , hvor der udleveres dåbsbibler til børnene fra Fra kl fortsætter juletræsfesten i Løvel Kultur- og Forsamlingshus. Alt, der hører til en rigtig juletræsfest, er med: Underholdning v/amatørscenen, brunkager, julesange, æbleskiver, godtepose. Festen arrangeres i et samarbejde mellem menighedsrådet i Løvel og Løvel og omegns borgerforening. I forsamlingshuset er prisen kun 15 kr pr. person - og det er gratis i kirken! 14

15 Vejviser Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf , Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf , Koordinator for menighedsplejen: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf Rødding sogn: Kirkesanger: Karin Antonsen, Bystævnet 5, Batum, tlf Organist: Marina Dalgaard, Nørrebrogade 96, st. th, 8900 Randers, tlf Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, tlf , mobil: Formand: Egon Noe, Sødalvej 20, Rødding, tlf Kirkeværge: Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødding, tlf Løvel sogn: Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Ingen fastansat graver i øjeblikket. Kontakt kirkeværgen. Formand: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen, Sødalvej 6, Løvel, Pederstrup sogn: Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Laila Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup, tlf Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf Kirkeværge: Jens Steffensen, Vråvej 30, Pederstrup, tlf I en kælder sort som kul Foredrag om depression fredag den 9. marts kl i Arken. Jens Chr. Meldgaard, tidl. forstander på Vesterbølle Efterskole vil med baggrund i personlige erfaringer fortælle om at have en depression. Han vil bl.a. komme med gode råd om, hvordan man bedst kan reagere hvis en i ens omkreds bliver ramt af en depression. Menighedsrådsmøder Rødding: 16. jan. kl i Arken. Løvel: 8. marts kl på skolen. Pederstrup: 21. febr. kl i Arken. SOGNET redigeres af Karin Antonsen, Tove Kallestrup, Bertil Christensen, Karin Kallestrup, Helle Martensen, Jens Kjeldsen og Niels Peter Jacobsen. Bladet udkommer 4 gange årligt: 1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og postomdeles til alle husstande. Hvis du ikke får bladet, kan du henvende dig til bladudvalget, som også gerne tager imod ideer og indlæg. Se også sognenes hjemmeside:

16 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 3/12 1.s.i advent /12 Julekoncert /12 2.s.i advent B B - 17/12 3.s.i advent JH - 24/12 Juleaften /12 Juledag /12 2. juledag /12 Julesøndag /1 Nytårsdag /1 1.s.e.h.3 k /1 2.s.e.h.3 k JH - 21/1 3.s.e.h.3 k /1 Sidste s.e.h.3 k /2 Septuagesima Tema /2 Sexagesima /2 Fastelavn JH /2 1.s.i fasten /3 2.s.i fasten /3 3.s.i fasten /3 Midfaste B = Børnegudstjeneste, de 3-4 årige får deres dåbsbibel. JH = Jesper Hornstrup, Vammen Tema = Temagudstjeneste, menighedsrådet arrangerer (se side 12-13)

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nr. 4, 2007 dec.- jan. - febr.

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nr. 4, 2007 dec.- jan. - febr. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2007 dec.- jan. - febr. Vibeke Moselund, udstiller i Arken fra 30. november 2007 SIDEN SIDST Døbte 19. august i Løvel Kirke: Terese Gabrielle Amdi

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2007 sept. - okt. - nov. Aftengudstjeneste ved bredden af Rødding Sø den 29. juli. En rigtig god oplevelse, som sikkert vil blive gentaget. SIDEN

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2006 juni - juli - august Ved sidste års grundlovsfest stod spejderne til søs. Bålet blev tændt på en tømmerfl åde og kanoerne blev brugt til at

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2007 juni - juli - august Ny graver på Løvel kirkegård Læs præsentationen af Hans-Jørn Brøndum på side 7. SIDEN SIDST Døbte 21. jan. i Løvel kirke:

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2006 marts - april - maj Stop den stille sult Støt indsamlingen søndag den 5. marts Læs mere på side 5 Siden sidst Døbte 20. november i Løvel kirke:

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2007 marts - april - maj Kirkernes inventar fortæller historier! Hør nogle af historierne efter gudstjenesten i Rødding 13. maj. Se side 11. SIDEN

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2008 juni - juli - august Læs om valget på side 8-11 SIDEN SIDST Døbte 16. marts i Løvel kirke: Oliver Topp Madsen, Rødkløvervej 4, Løvel. 6. april

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2005 sept. - okt. - nov. Rødding får venskabsmenighed i Tanzania Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen besøgte i sommer Tanzania. Resultatet blev

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2008 dec. - jan. - febr. I løbet af tre travle uger i september mødte vore gæster fra Tanzania fl ere hundrede mennesker - konfi rmander, minikonfi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 3, 2006 sept. - okt. - nov. Menighedsudfl ugt til Skagen Se fl ere billeder på side 13. SIDEN SIDST Døbte 4. juni i Rødding kirke: Caroline Damsgaard

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

December Februar 2017

December Februar 2017 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER EGGEBÆK-OVERSØ FRØRUP JARUPLUND VANDERUP-TARP December 2016 - Februar 2017 Rødkælk i vinterlandskab Foto: John Kerrison Sorggruppe i Jaruplund hver 3. tirsdag fra kl. 14.30-17.00

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2008 marts - april - maj Gå på pilgrimsvandring i påsken Læs artiklen side 4-5 SIDEN SIDST Døbte 14. oktober i Rødding kirke: Celina Maria Simoni

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august

DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august KIRKEBLAD FOR Vammen, Bigum, Lindum-Sjørring DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august Sommer Konfirmation i Vammen kirke, søndag den 27.april 2014 Fra venstre: Pastoren; Anna M.H.Kristensen; Nina

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2009-2010 46. årg. Julen står for døren Det er endnu en gang blevet december. Det er advent og hermed forventningens tid.

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2005 dec. - jan. - febr. I denne tidlige udgave af kirkebladet er der blændet ned for Laila Sørensens alterbillede til Pederstrup kirke. Billedet

Læs mere

Nyhedsbrev. Michael Skolen. Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten)

Nyhedsbrev. Michael Skolen. Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten) Nyhedsbrev Michael Skolen Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten) Som konsekvens af at alt for få af de trykte nyhedsbreve finder vej hjem til jer, men ender med at ligge og flyde rundt på skolen, bliver

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Læs om menighedsrådsvalget på side 6-9

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Læs om menighedsrådsvalget på side 6-9 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2004 sept. - okt. - nov. Læs om menighedsrådsvalget på side 6-9 Siden sidst Døbte 31. maj i Rødding kirke: Josefine Stisen Varnum, Sødalvej 35, Rødding.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 3, 2012 sept. - okt. - nov. Tre uger i september får Rødding, Løvel og Pederstrup sogne besøg fra venskabsmenigheden i Tanzania. Sidst det skete var

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 3, 2013 sept. - okt. - nov. - dec. - jan. - febr. 39 børn fra årgang 2009 stod i pinsen for tur til at få deres dåbsbibel overrakt i Rødding og Løvel

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2009 marts - april - maj Situation fra konfi rmandundervisningen Læs mere på side 2. Se konfi rmandernes navne på side 3. SIDEN SIDST Døbte 21.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Jul i Padesø Kirke. 18. årgang Vinteren 2015 / 2016 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Jul i Padesø Kirke. 18. årgang Vinteren 2015 / 2016 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Vinteren 2015 / 2016 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke Vikar for Mette Lise Bjerregård Under Mette Lise Bjerregårds sygefravær er embedet blevet varetaget af præsterne fra vore nabosogne,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2010/11 november, december, januar og februar nr. 3 To kirker et pastorat Kirkerne i Keldby og Elmelunde er nok samlet under ét menighedsråd og én præst, men mange

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Vinter 2015-2016 37. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Hans Erik Lock

Vinter 2015-2016 37. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Hans Erik Lock Vinter 2015-2016 37. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Foto: Hans Erik Lock Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 49. årg. 2012/13 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi herefter, frem til advent 2013,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

KIRKEBLAD DECEMBER FEBRUAR 2011. Valløby- og st. tårnby sogne. JUlen begynder i vores kirker. læs mere på side 10 og 11

KIRKEBLAD DECEMBER FEBRUAR 2011. Valløby- og st. tårnby sogne. JUlen begynder i vores kirker. læs mere på side 10 og 11 KIRKEBLAD DECEMBER FEBRUAR 2011 Valløby- og st. tårnby sogne JUlen begynder i vores kirker læs mere på side 10 og 11 Vinterens vente Merete Vestergaard Hansen er atter sygemeldt, og derfor vil sognepræst

Læs mere

Kirkebladet. 15. december - 9. marts. 64. årgang nr. 5 ØRUM VISKUM VEJRUM

Kirkebladet. 15. december - 9. marts. 64. årgang nr. 5 ØRUM VISKUM VEJRUM 2012 Kirkebladet 15. december - 9. marts ØRUM VISKUM VEJRUM 64. årgang nr. 5 Døbte Ørum kirke 7. oktober: Tobias Nørgaard Pedersen Viskum kirke 22. juli: Thea Sloth Jensen 26. august: Maja Viskum Dybsø

Læs mere