Pædagogisk- og psykiatriområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk- og psykiatriområdet"

Transkript

1 Efteruddannelse Pædagogisk- og psykiatriområdet Kursuskatalog efterår 2011 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F.

2 Indhold Babytegn Pædagogisk arbejde med børn og unge...4 Emneområder fra dagligdagen Inkluderende pædagogiske miljøer Tegn til tale ift. kropssprog, mimik og gestik i dagtilbud og SFO...4 Forældresamarbejde Specifikke sproglige i pædagogiske evt. motoriske dagtilbud...4 problemer motorik, sansning og bevægelse...5 Børns Teater Totalkommunikation og drama i pædagogisk arbejde...5 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde...5 Tegn til tale...6 Leg med sprog...6 Børns kompetencedvikling 0-5 år...6 Børn og unge med specielle behov...7 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge...7 Interkulturel pædagogik...7 Opsporing af selvskadende adfærd...8 Børn og unge med psykisk syge/ misbrugende forældre...8 Arbejdet med for tidligt fødte børn...8 Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser...9 Praktikvejledning Praktidvejledning af PAU- og sosuelever Psykiatri Rehabilitering som arbejdsform Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede Socialpædagogik og aktiverende metoder Magt og omsorg Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Arbejde med sindslidende med misbrug Anbragte børn og unge Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge Arbejdet med anbragte børns livshistorie Arbejdet som aflastningsfamilie Personlig udvikling Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Brug af PC på arbejdspladsen Kommunikation i teams Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Innovation (sosu/pæd.: Gennemførelse og formidling Kollegial supervision på pæd. - eller sosuområdet Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejdet... 14

3 Velkommen til efterårets kurser! Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er fyldt 50 år, og har i årenes løb formet sig efter samfundets og arbejdsmarkedets behov. AMU-kursernes formål har altid været at højne fagligheden for de kortuddannede i samfundet, men også folk med længere uddannelse, har i årene kunne benytte sig af de mange faglige kurser, AMU-systemet gratis har kunnet tilbyde erhvervsmarkedet. Efter en finanskrise, hvor både den private og offentlige sektor har mærket sparekniven, har AMU også måtte indrette sig efter samfundets økonomiske ændringer. For de kortuddannede er størstedelen af AMU-kurserne på social- og sundheds- og det pædagogiske område stadig gratis, og der er mulighed for VEU-godtgørelse (80% af dagpengesatsen), men for dem der har en mellemlang / lang uddannelse, blev der ved sidste finanslov vedtaget en deltagerbetaling. På arbejdspladserne er presset på den enkelte ansattes kompetencer forøget efter besparelserne, så vi har i dette efterår valgt at tilbyde et bredt udbud af både faglige kurser, samt en del personligt udviklende kurser. Vores telefoner er altid åbne for at hjælpe med diverse spørgsmål om kurser og tilmelding, eller man kan søge oplysningerne på vores hjemmeside, eller sidst i dette katalog. Med venlig hilsen Karin Andersen Kursusleder 3

4 Pædagogisk arbejde med børn og unge Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO Medvirke til inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter Dokumentationsmetoder og synliggørelse af forhold der modarbejder inklusion Reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at modvirke marginalisering Medvirke til et inkluderende forældresamarbejde august september 2011 Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i daginstitutioner og SFO Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud Forskellige former for forældresamarbejde Den daglige dialog med forældrene Den planlagte forældresamtale Egne holdningers betydning i forældresamarbejdet september september 2011 Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

5 Børns motorik, sansning og bevægelse Børns motoriske udvikling og sanse-integration Krop og læring Leg og legeredskaber og fysiske rammer Igangsætte leg og bevægelse Opvækstbetingelser og miljøers betydning september 2011 Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Teater og drama i pædagogisk arbejde Anvende og formidle kreative, dramatiske og sceniske aktiviteter i det pædagogiske arbejde Velegnede aktiviteter til målgruppen Anvende forskellige genrer og metoder inden for teater- og dramavirksomhed Fremstilling og brug af enkle teaterobjekter Arbejde inden for lovens krav om etablering af et pædagogisk miljø, som er kulturformidlende oktober 2011 Medarbejdere i dag- og døgntilbud Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Samarbejde og kommunikation Anerkendende relationer Børns udvikling Læreplaner Pædagogiske aktiviteter Evaluering og dokumentation oktober 2011 Pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i døgntilbud, familieplejere og husmedarbejdere Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

6 Tegn til tale Babytegn Emneområder fra dagligdagen Tegn til tale ift. kropssprog, mimik og gestik Specifikke sproglige og evt. motoriske problemer Totalkommunikation oktober oktober 2011 Medarbejdere i pædagogiske dag- og døgntilbud Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Leg med sprog Børns sproglige udvikling Leg og læring Anerkendende kommunikation Sprogvurdering Støtte børn med sprogvanskeligheder november 2011 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere m.fl. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Børns kompetenceudvikling 0-5 år Børns udvikling 0-5 år Børns livssituation Børnekultur Anerkendende relationer Iagttagelse, kommunikation og samarbejde december 2011 Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

7 Børn og unge med specielle behov Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Opfange signaler om negative sociale påvirkninger Forebyggende og problemløsende indsats Forstå barnets eller den unges reaktions- og handlemønstre Observere barnet eller den unge og formidle observationerne Tværfagligt samarbejde september 2011 Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Interkulturel pædagogik Iværksættelse af flerkulturelle aktiviteter Indsigt i interkulturel pædagogik og anerkendelse af forskellighed i udvikling af livskompetencer Sprogstimulerende aktiviteter ud fra en indsigt i teorier om sproglig udvikling Samarbejde med forældre og pårørende, herunder værdi- og kulturforskelle og minoritetsog majoritetsforholdet oktober 2011 Medarbejdere i AMU-målgruppen ansat i pædagogiske dag- og døgntilbud Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr

8 Opsporing af selvskadende adfærd Forskellige former for selvskadende adfærd og hvilke tegn og adfærd, som kan signalere selvskadende adfærd De psykiske og sociale mekanismer, som kan medvirke til selvskadende adfærd Kommunikation med et barn, ung eller voksen om dennes vanskeligheder og behov for hjælp Muligheder for hjælp for børn, unge og voksne, som udviser selvskadende adfærd oktober 2011 Varighed: 2 dage Pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere i dag- og døgntilbud, klubmedarbejdere, familieplejere, støtte-kontaktpersoner, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og tilsvarende grupper Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Pædagogisk arbejde med at støtte børn og unge med forældre, der er psykisk syge eller misbrugende Identificering af forskellige reaktionsmønstre og mestringsstrategier hos barnet eller den unge Kommunikationsformer der kan bryde barnets eller den unges isolation Observationer til kolleger og ledelse Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en forståelse af eget kompetenceområde og ud fra kendskab til lov om skærpet indberetningspligt november 2011 Varighed: 3 dage Pædagogmedhjælpere i dagtilbud samt socialog sundhedsassistenter og andre i AMU-målgruppen, som har kontakt med børn og unge som pårørende til psykisk syge eller misbrugende forældre Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Arbejdet med for tidligt fødte børn For tidligt fødte børns særlige behov, reaktioner og oplevelser Tilrettelæggelse af arbejdet i pasningstilbuddet Pædagogiske metoder og redskaber Samspillet mellem for tidligt fødte børn og deres forældre Samarbejdet med forældrene og pasningstilbuddet Tværfagligt samarbejde og særlige støttemuligheder november 2011 Varighed: 3 dage Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

9 Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser Negative sociale påvirkninger hos børn og unge Den forebyggende og problemløsende indsats At kunne se udviklingsmuligheder At kunne forstå barnets eller den unges reaktions- og handlemønstre At kunne observere barnet eller den unge At videregive de observerede signaler til forældre Det respektfulde forældresamarbejde Det tværfaglige samarbejde om de foranstaltninger, som iværksættes for barnet eller den unge november 2011 Varighed: 3 dage Pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere, familieplejere, medhjælpere i døgntilbud Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

10 Anbragte børn og unge Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge Bidrage til at støtte den unge i overgangen til voksenlivet Inddragelse af den unge i forbindelse med efterværnsindsatsen Grundlæggende lovgivning i forhold til efterværnsforanstaltninger september 2011 Varighed: 4 dage Familieplejere og medhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. i døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder eller andre døgntilbud for børn og unge Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Arbejdet med anbragte børns livshistorie Metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets livshistorie Metoder, der hjælper barnet til at finde sine rødder Respekten for barnets historie Hvordan du støtter barnet i at inddrage opholdet i det pædagogiske tilbud som en del af dets livshistorie oktober 2011 Varighed: 3 dage Familieplejere og medhjælpere på pædagogiske døgntilbud for børn og unge Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

11 Arbejdet som aflastningsfamilie Det enkelte barns eller den enkelte unges behov samt formålet med handleplanen Samarbejdet med forældrene eller andre aktører i aflastningsperioden Relevant lovgivning i forhold til aflastningspleje 30. november 2. december 2011 Varighed: 3 dage Faglærte og ufaglærte personer, der arbejder som aflastningsfamilier, eks. pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

12 Personlig udvikling Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Anerkendende relationer Forståelse for anerkendende grundprincipper Anvende grundlæggende anerkendende kommunikationsredskaber. Bidrage til og tage ansvar for respektfuld, værdig og udviklende dialog med brugere/ børn/patienter, pårørende og kollegaer august 2011 Varighed: 3 dage Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Brug af PC på arbejdspladsen Anvende en pc koblet på virksomhedens netværk Anvende installeret styresystem, Anvende mus og tastatur, logge på netværket, Lagre og hente data fra henholdsvis lokalesom fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Hold 1: september 2011 Hold 2: 31. oktober 2. november 2011 Varighed: 3 dage Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner Ingen eller kort uddannelse: kr. 528,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

13 Kommunikation i teams Hvordan du kan arbejde med din egen og dit teams kommunikation Hvordan du kan arbejde med at gøre din kommunikation til kolleger mere tydelig og klar - dermed mindskes risikoen for misforståelser Hvordan du kan bidrage til at forbedre forløbet fra teamet har taget en beslutning, til den er omsat i handling september 2011 Varighed: 3 dage Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner Ingen eller kort uddannelse: Kr. 528,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Konfliktløsningsmodeller Fordomme og forsvarsmekanismer Anerkendende relationer Børns udvikling Refleksion over egne normer og holdninger november november 2011 Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Innovation (sosu/pæd.): Gennemførelse og formidling Igangsætte innovative processer Samarbejde med kolleger og/eller bruger/ borger/barn/patient og evt. pårørende Ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af innovative tiltag Formidling af innovative tiltag og medvirken til videndeling november 2011 Varighed: 2 dage Faglærte og ufaglærte, som enten deltager i eller leder udviklingsarbejde i organisationer eller arbejder med ydelser under forandring inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Det kan f.eks. være pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, m.fl. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

14 Kollegial supervision på pæd. - eller sosuområdet Få viden om at give kollegial supervision Få viden om at modtage kollegial supervison Få viden om, hvordan du kan bidrage til en dialogbaseret arbejdspladskultur Få viden om, hvordan du gennem refleksion og spørgeprocesser kan medvirke til at udvikle egne personlige og faglige kompetencer og medvirke til at udvikle kollegers personlige og faglige kompetencer november 2011 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Dokumentationsformer Hvordan kommer man i gang? Beskrivelse af egne iagttagelser Opstilling af mål Beskrivelse af metoder Retslige og etiske aspekter ved dokumentation november 2011 Varighed: 3 dage Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

15 Praktikvejledning Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Få større viden om læring i social- og sundhedsuddannelserne Arbejde med elevens uddannelsesbog for at kunne støtte og vejlede elevens refleksionsprocesser og kompetenceudvikling Få større viden om det moderne samfund og de krav, det stiller til den enkelte medarbejder samt viden om og evaluering af elevens faglige og personlige kompetencemål Arbejde med elevens sociale, kulturelle, lærings- og udviklingsmæssige forudsætninger, så elevens udviklingspotentiale støttes fagligt og personligt i et anerkendende læringsmiljø Reflektere over egen rolle og funktion som den reflekterende praktikvejleder Hold 1: september september oktober 2011 Hold 2: 31. oktober 4. november november december 2011 Varighed: 10 dage Medarbejdere, der som en del af deres arbejde arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

16 Psykiatri Rehabilitering som arbejdsform Målrettet rehabiliteringsindsats Rehabiliteringsplaner Lovgrundlaget for rehabilitering Centrale værdier i rehabilitering Rehabilitering som arbejdsform Forebyggelse af begrænsninger i borgerens funktionsevne august 2011 Varighed: 2 dage Deltagere, som varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, samt inden for psykiatrien. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

17 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Kendskab til almindeligt forekommende lægemidlers virkninger og bivirkninger Observation af afvigelser ved brugen af lægemidler Videregivelse af relevante informationer og observationer ift. borgerens brug af lægemidler Hold 1: september september 2011 Hold 2: oktober oktober 2011 Hold 3: november november 2011 Varighed: 3 dage Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogisk assistent, personlige hjælpere eller personer med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Vurdering af borgernes daglige behov for tandpleje Viden om tandproblemer og tandsygdomme Inddragelse af voksentandpleje, omsorgstandpleje eller specialtandplejen De etiske dilemmaer i voksentandplejen september 2011 Varighed: 2 dage Uddannelsen henvender sig til personer, der i deres daglige arbejde varetager pleje og omsorg og via dette har mulighed for at identificere behovet for forebyggende tandpleje. Dvs. socialog sundhedspersonale og pædagogisk personale, der arbejder med borgere, der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

18 Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede Beskrive og begrunde det pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte bruger og gruppen Formidle observationer til kolleger og øvrige samarbejdspartnere, herunder pårørende Reflektere over eget arbejde med henblik på at kunne indgå i kollegial og faglig dialog om den enkelte brugers behov for støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag Forståelse for sammenhængen mellem arbejdsområdets samfundsmæssige opgaver og den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet Viden om lovgrundlaget for området Kender egne rettigheder og pligter og kan anvende denne viden i det daglige arbejde september september november 2011 Varighed: 14 dage Omsorgshjælpere der arbejder med udviklingshæmmede personer på kommunale og regionale institutioner herunder bofællesskaber Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr:

19 Socialpædagogik og aktiverende metoder Om socialt sårbare borgere Om socialpædagogik og socialpædagogiske metoder Om aktivitet og aktiverende metoder Om tilrettelæggelse af socialpædagogisk indsats og samarbejde Om at evaluere og reflektere over egen praksis september oktober 2011 Social og sundhedsassistenter med erfaring eller andre faggrupper, der er i relation med socialt sårbare mennesker. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter med erfaring inden for det socialpædagogiske felt. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Magt og omsorg Omsorgssvigt/omsorgspligt Hvad er socialpædagogisk tilgang? Hvad siger loven? Udgangspunkt i Serviceloven Selvbestemmelse, handleevne, samtykke, omsorgspligt, værgemål og magtanvendelse Udarbejdelse af socialpædagogisk analyse og socialpædagogisk plan på 1-2 konkrete borgere Indberetningsskemaer og det formelle arbejde omkring indberetningen oktober oktober 1. november 2011 Varighed: 4 dage Deltagere med erfaring fra arbejdet som socialog sundhedshjælper og assistent, omsorgsmedhjælper, værkstedsassistent, medhjælper på døgninstitutioner, eller personlige hjælper. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

20 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Målet med desinfektion Resistens Smitteveje november 2011 Varighed: 2 dage Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige som private serviceydelser inden for såvel socialog sundhedssektoren som det pædagogiske område. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Arbejde med sindslidende med misbrug Observation og analyse af den sindslidendes behov og ud fra dette varetage kontakten samt pleje af borgeren Diagnoser, årsager, reaktioner og behandlings former og ud fra dette kendskab varetage plejeog omsorgsopgaver Viden om psykotisk og misbrugsadfærd, kommunikere hensigtsmæssigt med den sindslidende Støte og motivation ud fra et bruger-inddragelsesperspektiv ift. at benytte behandlingstilbud og hjælpesystemer Viden om dobbeltdiagnoser Viden om forskellen mellem en støttende og en terapeutisk samtale samt kende egen rolle og kompetence Samarbejdspartnere samt at kunne indgå i det tværfaglige samarbejde på tværs af sektorer december 2011 Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere m.fl. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

21 21

22 Vi kan tilbyde mere Mest om pædagogisk arbejde Anbragte børns udvikling Arbejde med plejebørn i puberteten Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder Arbejdet med børn med fysiske handicap Arbejdet som dagplejer Arbejdet som familieplejer Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Børns leg Børns udtryksformer Flerkulturelle kompetencer i familieplejearbejdet Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Multimedier i pædagogisk arbejde Planlægning af pædagogiske aktiviteter Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Samarb. med pårørende til unge/ voksne i døgntilbud Videndeling og læring for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Mest om Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap Akut nødhjælp til ældre og handicappede Borgere med alkoholproblemer Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Forebyggelse og sundhedsfremme Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Opsporing og forebyggelse af diabetes Personlig hjælper og ledsager Pædagogisk arbejde på de sikrede døgninstitutioner Samarb. med pårørende til unge/ voksne i døgntilbud Seksualitet og handicappede Udviklingshæmmede med autisme Værkstedsassistent, pædagogik og planlægning 22

23 Praktiske informationer Hvor finder jeg målbeskrivelse af kurset? På finder du alle AMUkurser og beskrivelse af målene for kurserne. Hvem kan deltage? Personer med fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark har adgang til arbejdsmarkedsuddannelser Er du ledig eller kontanthjælpsmodtager, skal du kontakte jobcentret eller skolen for at høre om deltagervilkår. Hvordan kan jeg tilmelde mig? Du skal tilmelde dig elektronisk på Vejledning finder du på skolens hjemmeside. Er du ledig, skal du udfylde en tilmeldingsblanket, som du finder på skolens hjemmeside. Hvad er sidste frist for tilmelding? Fristen er 4 uger før kursusstart, men du kan komme på kurset lige indtil kursusstart, hvis vi har ledige pladser ring og spørg! Hvornår får jeg besked om, at jeg er tilmeldt kurset? Du modtager et velkomstbrev ca. 4 uger før kursusstart. Økonomi hvad koster det? AMU-kurser er som udgangspunkt gratis, hvis du er i arbejde. Indkvartering Du har mulighed for indkvartering, hvis du har mere end 60 km. fra bopæl til kursussted. Mødetid For de fleste kurser er mødetid kl Kan jeg søge tilskud til tabt arbejdsfortjeneste? Nye regler fra den 1. juli 2011: Virksomhederne skal selv søge om VEU-godtgørelse for medarbejdere, som modtager løn under uddannelsen. Virksomhederne skal selv søge digitalt via efteruddannelse.dk VEU-godtgørelsen er 80% af højeste dagpengesats. Du kan læse mere om VEU- og befordringsgodtgørelse på Hvor mange deltagere er der på et hold? Som udgangspunkt er der højst 25 deltagere og minimum 20 deltagere pr. hold. Hvis jeg alligevel ikke kan deltage på kurset? Du skal melde fra så hurtigt som muligt. Melder du fra senere end 1 uge før kursusstart eller udebliver fra kurset, sender vi en regning til din arbejdsplads. Læs om afmeldegebyr på skolens hjemmeside. Kontakt os! Har du spørgsmål til det faglige indhold eller ønsker til kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores kursuskonsulenter. Har du spørgsmål til tilmelding, afholdelsessted, VEU-skema m.m. kan du kontakte skolens kursussekretariat. Social- og sundhedsområdet: Konsulent Lise Gerd Larsen Direkte tlf Mobil: Mail: Kursussekretær Kirsten Lauritsen Direkte tlf Mail: Det pædagogiske område: Konsulent Kirsten Bertelsen Direkte tlf: Mobil: Mail: Kursussekretær Dorte Hudlebusch Direkte tlf Mail: Kursusleder Karin Andersen Direkte tlf Mobil: Mail: Vi forbeholder os ret til ændringer. 23

24 Øst og Øerne SOSU Nykøbing F. Vestensborg Allé Nykøbing F. Tlf.: Mail: Hjemmeside: VEU center Øst og Øerne er et rådgivningssamarbejde mellem erhvervsskoler. På Lolland Falster er det CELF, VUC Storstrøm, SOSU Nyk., LF-Trykteam Tlf

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Social- og sundheds- og psykiatriområdet Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område 2012 www.sosuc.dk www.sopu.dk Velkommen til efteruddannelse 2012 Velkommen til SOPU og SOSU C som sammen præsenterer kursuskataloget

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016 PÆDAGOGISKE KURSER Efterår 2016 AMU EFTERÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2017

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2017 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2017 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU (Arbejds-Markeds-Uddannelse) er for dig, der drømmer om at mestre de udfordringer, der kan opstå på et arbejde. Du opnår

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever EPOS 30.190 30.777 35.961 49.018 59.384 61.081 266.411 EPOS - udvikling i antal deltagere 70.000 60.000 50.000

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE LÆS MERE PÅ SOSUAARHUS.DK Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2014 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Kurser 2016 Familieplejere

Kurser 2016 Familieplejere Kurser 2016 Familieplejere Kursus Dato AMU kurser Konflikthåndtering Børn og unge med adfærdsog kontaktforstyrrelser Dokumentation d. 10+11+12.05 & 30.05 2016 d. 06+07.09 & d. 20+21 september d. 01+02+03.11

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2014 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2014

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Kursusoversigt 2. halvår 2011

Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursus nr. Kursets navn Deltagergebyr VEU godtgørelse Afholdes Dato Tilmelding frist SOCIAL OG SUNDHED SAMT PSYKIATRIOMRÅDET: 1132 Akademiuddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Pædagogiske metoder i ældreplejen - med borgeren i centrum....3 Inddragende velfærdsteknologi

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Lindegården Lindelyvej

Læs mere

KURSER 2014 Social- & sundhedsområde

KURSER 2014 Social- & sundhedsområde KURSER 2014 Social- & sundhedsområde SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK AMU - en verden fuld af oplevelser Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog 2014

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis Kursusprogram, Opkvalificering af SSA Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 18. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn (46874) Tirsdag d. 19. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere