Indhold. TBL / v.0.7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7"

Transkript

1 kursusmodul

2 Indhold Indledning... 3 Standarder... 5 Kategori... 5 Moduler Instruktørgrupper... 9 Instruktør Kurser Kursus opgaven økonomi Tilmeld kursister Tilmeld kurser Historik på kurser Mail til kursister/instruktører SMS til kursister/instruktører Venteliste Kursister Gebyr Gebyrskema Tilmeld kursister når der er økonomi på modulerne! Finansbilag Finansjournal Side 2 af 37

3 Indledning Dette dokument er en vejledning til brugere af kursusmodulet i Der er nøgler på alle stamdata officielle nøgler, som almindelige brugere ser samt i nogle tilfælde interne nøgler, som superbrugere ser. Der er hængelås mulighed på en række felter således, at disse beskyttes mod utilsigtet overskrivning men kan ændres ved at åbne for hængelåsen. Der er mulighed for at angive om en række felter skal vises eller skjules på hjemmesider (og/eller HåndOffice!). Der skal være hak i feltet Offentlig før f.eks. en adresse vises. Datavisninger i tabeller kan sorteres ved klik på overskriften f.eks. Nr. eller Navn. Første klik er fra 0.. eller a..å og andet klik er fra..0 eller å..a. Der angives, hvor mange sider data og antallet af f.eks. foreninger, der er fundet (til højre). Der er bladre pile (sidste, første, en frem og en tilbage) og mulighed for at klikke på f.eks. side. Desuden mulighed for at vælge hvor mange resultater der skal vises pr. side 10, 25, 50, 100 og 200. Der er mulighed for at eksportere søgeresultatdata til Excelfil, så brugeren kan arbejde videre med data. Klik på Eksporter til Excel yderst til højre. Datoer kan tastes som , eller med brug af skilletegn mellem cifrene ( eller med f.eks. kolon som skilletegn). Men registrerer og viser , når årstallet er Skrives der , så registreres og vises datoen som Personnavne inddeles i fornavn, mellemnavn og efternavn. Side 3 af 37

4 Adresser i vej, nummer, bogstav, etage, placering og lokalby som f.eks. Stadionvej, 50, C, 1, th., Bolbro. Postdistrikt, kommune og region følger automatisk af postnummer, når land er lig Danmark. Danske telefonnumre bliver vist i to blokke af 4. Bemærkninger er generelt tænkt som interne og Offentlig bemærkninger som eksterne altså til offentliggørelse på HåndOffice og www. DHF sørger for at definere standarder på navngivninger og nummereringer af kurser. Standarderne skal følges af alle brugere! Det er muligt, at benytte visse ctrl taster som f.eks. ctrl+home og ctrl+end, som bringer brugeren til toppen eller bunden af en menu og ctrl+page up eller Page down som scroller op-eller nedad. Ved søgning på numre, så skal der benyttes den korrekte streng længde søgning på foreningsnummer skal angives eller på dommer Ved søgning på navne så kan der skrives gre og der fremsøges f.eks. FC Grenå, Grenå IF og Greve Håndbold. I langt de fleste tilfælde så fungerer tryk på Enter, som om der er trykket på f.eks. Start søgning eller Gem ændringer. Et grønt plus betyder, at man tilføjer og et rødt minus, at man sletter data. Side 4 af 37

5 Standarder Instruktørgruppenumre skal være på 4 cifre og starte med forbund, region eller kreds nummer. Det vil sige, at der er i hver kreds er plads til 99 grupper. Instruktørnumre skal være på 4 cifre og starte med forbund, region eller kreds nummer. Det vil sige, at der er i hver kreds er plads til 99 instruktører. Kun et nummer pr instruktør præcis lige som dommere. Kursusnummer er et løbenummer som tildeles automatisk Kategori Grundopsætningen sker i Kategori og Moduler. En Kategori er et overordnet emne som f.eks. Børnetrænerkursus eller Trænerkursus og Moduler er netop de undergrupper, der tilhører en kategori. I live databasen er oprettet de nuværende kategorier og moduler, som DHF kursusprogram indeholder pr. januar En DHF kategori kan benyttes af alle forbund medens en kategori, der er oprettet af et forbund kun kan benyttes af dette forbund. Klik på Kursus.Kategori for at åbne kategori søgningen. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning for at få vist liste over Kategorier. Der er 5 typer knyttet til kategorier: Træner, Leder, Dommer, Møde og Andet. Side 5 af 37

6 Opret ny kategori ved at klikke på Opgave.Ny kategori. Indtast navn, vælg forbund og type samt minimum og maksimum rækkegruppering og indsæt evt. link til beskrivelse af kategorien. Tast også offentlig bemærkning. Klik på Gem ændringer for at oprette kategorien. Herefter kan Moduler og Instruktørgrupper knyttes til kategorien. Klik på Opret modul i Opgaver for at oprette og tilknytte nye moduler. Instruktørgrupperne vælges fra dropdown listen. Side 6 af 37

7 Moduler. Moduler indeholder oplysninger vedr. den Kategori modulet er knyttet til, forbund, rækkegrupperinger, alder, point etc. Desuden kan der knyttes økonomi til modulet såfremt man ønsker samme Gebyrskema hver gang man benytter et modul på et kursus men det er ikke aktuelt for de moduler vi alle benytter. Klik på Kursus.Moduler for at åbne modul søgningen. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning for at få vist liste over moduler. Moduler knyttet til de officielle DHF kategorier kan benyttes på alle forbunds kurser medens der skal oprettes moduler til de kategorier man opretter til sit eget forbund. Side 7 af 37

8 Opret nyt modul ved at finde Kategorien og herfra klikke på Opgave.Opret modul. Kategorien er præudfyldt sammen med forbund. Tast navn, status er pr. default lig med Aktiv, min og maks rækkegruppering, minumsalder på kursisten, minumumspoint for at deltage i kurset, antal timer (kan være halve) og point samt angivelse af om kursisten skal godkendes for at deltage i kurset (kun kursister på de sidste niveauer i kursus strukturen), indtast hjemmeside hvor modulet er beskrevet nærmere og evt. offentlig bemærkning. Modul navn, status, timer (tt.mm) og point skal udfyldes. Er der ingen point på modulet skrives 0. Modulgebyrskema og Instruktørgebyrskema kan knyttes til modulet således, at de samme honorarer og km eller kursustilmeldingsgebyr benyttes på de kurser hvor modulerne benyttes. Den del der drejer sig om Instruktørgebyrskemaer er dog endnu ikke færdig udviklet. Så afvent besked inden forsøg på opsætning. Klik på Gem ændringer for at oprette modulet. Side 8 af 37

9 Klik på Kategori for at se hvilke moduler der er knyttet til den Kategori, samt hvilke Instruktørgrupper der også er tilknyttet. Instruktørgrupper Instruktørgrupper knyttes til Moduler, som benyttes på kurserne og består af instruktører der er kvalificerede til at undervise på de pågældende moduler. Er der flere moduler, der benytter samme instruktører, så kan der oprettes en gruppe som knyttes til flere moduler. Klik på Kursus.Instruktørgruppe for at åbne instruktørgruppe søgningen. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning for at få vist liste over instruktørgrupperne. Side 9 af 37

10 Opret ny instruktørgruppe ved at klikke på Opgaver.Ny gruppe. Indtast nummer og navn samt vælg forbund og klik på Gem ændringer for at oprettet instruktørgruppen. Instruktørgruppenumre skal være på 4 cifre og starte med forbund, region eller kreds nummer. Det vil sige, at der er i hver kreds er plads til 99 grupper. Opret kun en gruppe en gang med et nummer. Herefter tilknyttes instruktørerne til gruppen. Tast instruktørnummer eller benyt søgningen. Husk at tage hakket af feltet Kun fra instruktørgrupper nederst i søgningen! En udfyldt Instruktørgruppe kan se således ud. Instruktørerne i denne gruppe vil blive foreslået til alle moduler i den kategori instruktørgruppen er knyttet til. Med andre ord der er ikke en instruktørgruppe pr modul men pr kategori. Side 10 af 37

11 Moduler vises når de er knyttet til Instruktørgruppen fra Kategorierne. Side 11 af 37

12 Instruktør Klik på Kursus.Instruktør åbner søgningen på instruktører. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på instruktører med oplysninger om instruktørnummer, forbund, navn, adresse, telefonnumre og adresser. Klik på en adresse åbner til vedkommende. Klik på en overskift for at sortere efter denne oplysning. Instruktørnumre skal være på 4 cifre og starte med forbund, region eller kreds nummer. Det vil sige, at der er i hver kreds er plads til 99 instruktører. Opret kun en instruktør en gang med et nummer - præcist lige som dommerne. Ny instruktør oprettes ved at klikke på Opgave.Ny instruktør. I vinduet vælges først en person ved at klikke på Vælg person. Hvis det er en helt ny person som ikke er oprettet i i forvejen, så skal vedkommende oprettes men søg først! Side 12 af 37

13 Indtast herefter nummer på instruktøren, vælg forbund og godkendelsesdato (hvornår vedkommende blev godkendt som instruktør). Tast evt. offentlige oplysninger (vises på dhf.dk) eller interne bemærkninger i Bemærkning og klik på Gem ændringer for at oprette den nye Instruktør. Side 13 af 37

14 Herefter knyttes instruktøren til de Instruktørgrupper, der er relevante for vedkommende. Altså de grupper som vedkommende må undervise i. Desuden kan instruktøren påsættes kurser og det vises hvilke kurser vedkommende selv har deltaget i. En instruktør som selv skal på kursus skal håndteres som en almindelig kursist og tilmeldes via kurset eller Tilmeld kurser se senere. Side 14 af 37

15 Kurser Klik på Kursus.Kursus åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser med oplysninger om nummer, navn og forbund. Klik på et nummer eller navn for at åbne et kursus. Klik på Opgaver.Nyt kursus for at oprette et nyt kursus. Side 15 af 37

16 Kursusnummer er et løbenummer som tildeles automatisk. Indtast navn, vælg forbund og kategori samt status (Åben, Lukket, Aflyst, Under forberedelse). Forening vælges såfremt det er en speciel forening, der har købt et kursus. Spillested er stedet hvor kurset afvikles. Feltet Tilmeld alle moduler er mulighed for at sikre at kursister tvinges til at vælge alle moduler såfremt der er hak eller kan vælge et eller flere moduler såfremt der ikke er hak. Det maksimale antal deltagere indtastes samt antal instruktører. Sidste tilmeldingsdato indtastes. Ønskes tilmelding f.eks. den 14/8 via HO, så skal der tastes den 15/8 i feltet. På HO både for dommer og forening, så kan der kun tilmeldes indtil 8 dage før datoen i tilmeldingsfrist. Sortering = Prioritet. Hak i Dommerkursus angiver, at dette er et kursus som kun dommere kan se i HO. Synlighed samt tilmelding på HåndOffice og dhf.dk angives ved i felterne. Det er pt. ikke muligt, at tilmelde sig via dhf.dk men kun via HO! Url (link) hvor kurset beskrives indtastes i Beskrivelsesurl feltet og denne beskrivelse kan ses på HåndboldInfo. Der er også mulighed for både interne og offentlige bemærkninger. Skal der medier på kurset vælges de i Media området Der kan vælges konkrete hold eller man kan skrive i tekstfeltet hvilke hold der er tale om samt vælge kontaktpersoner til holdene. Klik på Gem ændringer for at oprette kurset. Kontaktpersoner knyttes til kurset under Medier. Vælg en eller flere kontaktpersoner med hvervene Kursusleder eller Kontaktperson. Den del der drejer sig om honorar og kørsel til kontaktpersoner er ikke på plads endnu, så der kan pt. ikke knyttes gebyrskema til dem. Dernæst vælges det eller de moduler som kurset består af. Indtast dato og tid. Er der knyttet et gebyrskema til modulet, så kommer det automatisk på ellers kan det tilføjes nu eller på et senere tidspunkt. Da moduler typisk vælges fra de fælles kategorier, så vil der ikke være gebyrskemaer på modulerne og man tilknytter sine egne. Se beskrivelse af Gebyr og Gebyrskema for opsætningen af Gebyrskema. Der er mulighed for at slette og redigere et modul knyttet til et kursus. Side 16 af 37

17 Når der klikkes på Søg instruktør, så vises de instruktører der via instruktørgrupper er knyttet til de moduler som er på kurset. Husk at tage hakket af feltet Kun fra instruktørgrupper nederst i søgningen hvis der ikke er oprettet instruktørgrupper. Den del der drejer sig om honorar og kørsel til instruktører er ikke på plads endnu så der kan pt. ikke knyttes gebyrskema til dem. Kursus opgaven økonomi I Opgaven Økonomi varetages rabatter og afmeldingsgebyrer. En rabat er knyttet til antal moduler således, at hvis der skal være rabat ved tilmelding til to moduler, så angives dette i feltet Antal moduler for rabat og herefter knyttes det gebyrskema til som indeholder rabatten. Se beskrivelse af Gebyr og Gebyrskema for opsætningen af Gebyrskema. Side 17 af 37

18 I Moduler angives antal dage og tilknyttet gebyr for afmeldinger der koster noget. Ændringsfrist 1 er antal dage før til højt afmeldingsgebyr og Ændringsfrist 2 er antal dage før til lavere afmeldingsgebyr såfremt man har denne differentiering. Tilmeld kursister Kursister tilmeldes fra opgaven Tilmeldte kursister. Der kan tilmeldes almindelige personer samt dommere vha. et dommernummer. Tast foreningsnummer eller tryk på Søg forening for at hente foreningsnummer på kursisten. Klik herefter på Søg og tilmeld kursister knappen for at finde den person der skal deltage i kurset. Vær grundig i søgningen så der ikke unødigt bliver oprettet personer som ender op som dubletter. Side 18 af 37

19 Klik på navn eller det grønne for at tilmelde kursisten. En kursist kan kun tilmeldes en gang pr. modul på de enkelte kurser. Der kommer fejlbesked hvis personen er tilmeldt i forvejen: Kursisten kunne ikke tilmeldes - vedkommende er allerede tilmeldt modulerne på kurset! Skal en dommer tilmeldes så indtast dommernummer eller klik på søg dommer knappen. Søg dommeren frem så dommernummer fremgår af domernummer feltet og klik på Tilmeld dommer knappen. Side 19 af 37

20 .. Brug Status feltet til at f.eks. Slette, Afmelde eller Venteliste en kursist. Side 20 af 37

21 Der er disse Status muligheder: Ved f.eks. Afbud kan man taste en afbudsdato ellers vil det være dd. Benyttes Slet så forsvinder kursisten fra kurset. Bemærk, at pt bliver andre status bevaret i listen så der er en samlet liste over kursister selv om der er en afmeldte og en venteliste. Man kan ændre status på alle kursister eller vælge kun at rette på en kursist. Klik på feltet øverst til højre for at sætte hak ud for alle kursister. Vælg status i Ret status på udvalgte kursister og klik på Gem ændringer. En kursist, der er afmeldt, kan tilmeldes kurset igen ved at klikke på det grønne plus. Desuden kan jeg hakke af om kursisten har modtaget en Bog (= Diplom). Klikker man på > pilen til venstre for en kursist så åbnes oversigt over de moduler kursisten er tilmeldt på dette kursus og der kan angives status på hvert modul såfremt dette er påkrævet. Tilmeldingsdato og tid samt hvilken bruger der har tilmeldt vedkommende vises ligeledes. Klik på en person for at se vedkommendes kursusdata. Her er det desuden muligt, at tildele startpoints og se det samlede antal points. Der tildeles point for et kursus såfremt status = Gennemført eller Bestået. Side 21 af 37

22 Side 22 af 37

23 Tilmeld kurser (Søgning efter kurser en kursist er kvalificeret til) Opgaven Tilmeld kurser er den avancerede form for kursus tilmelding hvor kursisten skal opfylde kraven til et kursus før der vises kurser, der kan tilmeldes til. Er der hak ud for nogle moduler så er disse nogle kursisten har været tilmeldt på. Der kan både tilmeldes og afmeldes. Her følgende regler for tilmelding: Kursus status = åben Tilmeldingsdato på kursus skal ligge d.d. eller senere i forhold til de tilknyttede moduler. Kursisten skal opfylde krav for minimum alder og minimum point, hvis disse er sat på modulerne på kurset. Hvis der ikke er sat fødselsdato på personen, vil den se udenom de moduler som har minimums alder. Det vil sige, at personen skal have nok antal point (spiller + træner + gennemførte kurser) for at tilmelde et kursus/modul som er sat på modulet og have angivet en fødselsdato og være samme antal år eller ældre end det antal år som er sat på modulet. Side 23 af 37

24 På kurset kan jeg desuden se om der er personer på venteliste via Tilmeldte kursister, jeg kan sende mail til alle eller udvalgte kursister samt se kursushistorik. Historik på kurser Historikken skal defineres i detaljer. Den er ikke OK pt. Side 24 af 37

25 Mail til kursister/instruktører Vælg alle eller kun nogle personer. Alle vælges ved at sætte hak øverst til højre. Vælg afsender fra dropdown liste eller tast afsender . Skriv Emne og tekst og klik på Send. Det er mulighed for at vedhæfte filer til mailen. Bemærk, at der er mulighed for at skrive pæne beskeder med valg af font etc. Side 25 af 37

26 SMS til kursister/instruktører Benyt Basis.Kommunikation til at sende SMS til kursister og instruktøer. Klik på Tilføj modtager(e) knappen og vælg Kursus i dropdown øverst til højre. Herefter kan søges på kursusnr., kursusdato, forbund, status (blank lige nu) og kategoritype. Skal alle de fremsøgte personer have en SMS (dem med mobiltelefonnr.!), så klik i den lille rude øverst til højre ellers klik på udvalgte personer. Kllik herefter på Tilføj valgte knappen. Der kan kun vælges personer fra samme type altså ikke både kursus og forening i samme SMS. Det er muligt, at slette personer i listen hvis man ønsker det. Vælg afsender forbund fra dropdown liste og forkortelse (f.eks. TBL for Tina Black). Det valgte vises nedenunder og vil blive f.eks. DHF TBL i afsender feltet i SMS en. Herefter tastes tekstbeskeden man kan se antal tegn til rådighed og det antal tegn der er skrevet. Der trykkes på knappen Send SMS når man er klar. Side 26 af 37

27 Vær opmærksom på, at hver SMS koster kr. 0,39 ex moms pr sms. Kredse, forbund og region bliver faktureret for forbruget. Venteliste Klik på Kursus.Venteliste åbner søgningen på Venteliste for alle kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser med oplysninger om nummer, navn og forbund, maks antal tilmeldte, forening og spillested.. Klik på et nummer eller navn for at åbne et kursus. Kommer man fra Tilmeldte kursister så er kursusnummer præudfyldt. Side 27 af 37

28 Tilmeld kursisten ved at klikke på det grønne plus. Kursister Det er muligt via Person, at komme til kursus oplysninger. Søg i Basis.Person efter en kursist. Klik på Opgaver.Kursist. Dette åbner kursist oplysninger hvor det som tidligere skrevet er muligt, at se hvilke kurser vedkommende er registreret på. Desuden kan der her tildeles point som benyttes til at søge efter kurser vedkommende er kvalificeret til. Side 28 af 37

29 Bemærk, at kursus data fra Idrætssystemet (Infosport kurser) bliver vist under kursus tilmeldingerne. Gebyr Der er oprettet ny gebyrtype = Kursus. Når denne vælges på et nyt gebyr, så kommer der mulighed for at markere et nyt felt, som hedder Obligatorisk. Er der hak i Obligatorisk på et kursus gebyr, så betyder det, at dette gebyr bliver tilknyttet en kursist ved tilmeldingen. Side 29 af 37

30 Er der ikke hak i Obligatorisk, så skal gebyret vælges ved kursistens tilmelding til kurset. Der er mulighed for at lave gebyrer som er rabatter på tilmelding. Dette kunne være at, der er rabat på tilmeldingen, når man tilmelder sig to moduler ud af tre eller noget tilsvarende. Side 30 af 37

31 Man kan også lave rabatten som en Indbetaling men med et minus foran prisen! Fordelen ved den metode ses når man danner bilag og finanseksportjournal. Gebyrskema Et kursusgebyrskema som knyttes til moduler ser f.eks. således ud. Side 31 af 37

32 Det ene gebyr er obligatorisk og det andet er ikke. Eventuelle rabatter er ligeledes oprettet i gebyrskemaer og kan se således ud: Tilmeld kursister når der er økonomi på modulerne! Kursister tilmeldes som tidligere beskrevet fra opgaven Tilmeldte kursister men ved klik på tilmeldings knappen kommer følgende frem Kursus tilvalg : Side 32 af 37

33 I dette eksempel er der samme gebyrskema på begge moduler men man kan sagtens tilrette således, at der på det ene modul er overnatning og det andet ikke så brugeren ikke kommer til at vælge to gange overnatning. De gebyrer der ikke er markeret med Obligatorisk kan benyttes til hvad som helst som her overnatning men også spisning, bog, tøj etc.! Da kursisten skal tilmeldes begge moduler, så er der Tilmeldingsrabat på kr Når der er foretaget valg ved at klikke på f.eks. den ene overnatning, så klik på knappen Tilmeld. Tilmeldingen er som alle andre tilmeldinger men nu med økonomi knyttet til. Finansbilag Side 33 af 37

34 Denne menu er udvidet med ny søgning på kursusnummer. Det er vigtigt at vide, at for at kunne danne Finansbilag, så skal kursisten have status <> Ikke valgt på kurset (modulerne). Dette kursus er et dommerkursus og søgningen er derfor således: Begge kursister er tilmeldt to moduler og har fået tilmeldingsrabat medens kun den ene kursist har valgt overnatning. Klik på knappen Dan finansbilag for at danne finansbilag ud fra disse finansbilagsforslag. Side 34 af 37

35 Finansjournal For at finde finansbilag til kursus i Finansjournal så skal der vælges Gruppe = Forening dette vil nok blive lavet om men virker pt.! Vælg Type = Kursus og gerne andre kriterier som Forbund, Kursusnummer etc. Finansbilag kan slettes ved at klikke på det røde minus ud for bilaget inden der klikkes på Eksporter i Opgaver for at danne Finanseksportjournalen. Klikkes på bilagsnummer så ser bilaget f.eks. således ud: Side 35 af 37

36 Finanseksportjournalen til disse 7 finansbilag ser således ud: NB: i dette eksempel er rabatten en udbetaling i Gebyr. Derved dannes slags- og kreditordre. ORDRE:FORMAT Ordretype Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato ORDRELINIE:FORMAT Varenr. Bestilt Enhedspris Ekstern varetekst ORDRE Salgsordre Import fra hånda ORDRELINIE Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Bjerregaard ORDRELINIE Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Bjerregaard ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre ORDRE:FORMAT Ordretype Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato ORDRELINIE:FORMAT Varenr. Krediteret Enhedspris Ekstern varetekst ORDRE Kreditordre Import fra hånda ORDRELINIE Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Frank Bjerregaard ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre ORDRE:FORMAT Ordretype Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato ORDRELINIE:FORMAT Varenr. Bestilt Enhedspris Ekstern varetekst ORDRE Salgsordre Import fra hånda ORDRELINIE Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Smith ORDRELINIE Overnatning, Økonomi(92), , Frank Smith ORDRELINIE Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Smith ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre ORDRE:FORMAT Ordretype Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato ORDRELINIE:FORMAT Varenr. Krediteret Enhedspris Ekstern varetekst ORDRE Kreditordre Import fra hånda Side 36 af 37

37 ORDRELINIE Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Frank Smith ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre Bemærk! Ved udtræk til Excel så er rabatten ikke med minus fortegn. Bilagsnr Gebyrnr Gebyr Tekst Antal Pris Tilmeldingsrabat Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Frank Bjerregaard 1,00 300, Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Bjerregaard 1, , Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Bjerregaard 1, , Tilmeldingsrabat Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Frank Smith 1,00 300, Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Smith 1, , Overnatning Overnatning, Økonomi(92), , Frank Smith 1,00 300, Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Smith 1, ,00 Vælger man metoden med et rabatgebyr hvor prisen er et minus tal og det er en indbetaling så bliver der kun dannet kreditordre til Finanseksportjournalen og Eksporter til Excel indeholder minus tal. ORDRE:FORMAT ORDRELINIE:FORM AT ORDRE ORDRELINIE ORDRELINIE ORDRELINIE ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre Ordretyp Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato e Varenr. Bestilt Enhedspris Ekstern varetekst Salgsordr e Import fra hånda Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Jeppe Toft Buthler Kursustilmelding, Økonomi(92), , Jeppe Toft Buthler Kursustilmelding, Økonomi(92), , Jeppe Toft Buthler Firman r. Bilagsnr Gebyrnr Gebyr Tekst Antal Pris Total Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Bo Derek Tilmeldingsrabat Jakobsen 1,00-300, Kursustilmelding, Økonomi(92), Kursustilmelding 2012, Bo Derek Jakobsen 1, , Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Bo Derek Jakobsen 1, , Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Preben Tilmeldingsrabat Andersen 1,00-300, Side 37 af 37

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere