Indhold. TBL / v.0.7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7"

Transkript

1 kursusmodul

2 Indhold Indledning... 3 Standarder... 5 Kategori... 5 Moduler Instruktørgrupper... 9 Instruktør Kurser Kursus opgaven økonomi Tilmeld kursister Tilmeld kurser Historik på kurser Mail til kursister/instruktører SMS til kursister/instruktører Venteliste Kursister Gebyr Gebyrskema Tilmeld kursister når der er økonomi på modulerne! Finansbilag Finansjournal Side 2 af 37

3 Indledning Dette dokument er en vejledning til brugere af kursusmodulet i Der er nøgler på alle stamdata officielle nøgler, som almindelige brugere ser samt i nogle tilfælde interne nøgler, som superbrugere ser. Der er hængelås mulighed på en række felter således, at disse beskyttes mod utilsigtet overskrivning men kan ændres ved at åbne for hængelåsen. Der er mulighed for at angive om en række felter skal vises eller skjules på hjemmesider (og/eller HåndOffice!). Der skal være hak i feltet Offentlig før f.eks. en adresse vises. Datavisninger i tabeller kan sorteres ved klik på overskriften f.eks. Nr. eller Navn. Første klik er fra 0.. eller a..å og andet klik er fra..0 eller å..a. Der angives, hvor mange sider data og antallet af f.eks. foreninger, der er fundet (til højre). Der er bladre pile (sidste, første, en frem og en tilbage) og mulighed for at klikke på f.eks. side. Desuden mulighed for at vælge hvor mange resultater der skal vises pr. side 10, 25, 50, 100 og 200. Der er mulighed for at eksportere søgeresultatdata til Excelfil, så brugeren kan arbejde videre med data. Klik på Eksporter til Excel yderst til højre. Datoer kan tastes som , eller med brug af skilletegn mellem cifrene ( eller med f.eks. kolon som skilletegn). Men registrerer og viser , når årstallet er Skrives der , så registreres og vises datoen som Personnavne inddeles i fornavn, mellemnavn og efternavn. Side 3 af 37

4 Adresser i vej, nummer, bogstav, etage, placering og lokalby som f.eks. Stadionvej, 50, C, 1, th., Bolbro. Postdistrikt, kommune og region følger automatisk af postnummer, når land er lig Danmark. Danske telefonnumre bliver vist i to blokke af 4. Bemærkninger er generelt tænkt som interne og Offentlig bemærkninger som eksterne altså til offentliggørelse på HåndOffice og www. DHF sørger for at definere standarder på navngivninger og nummereringer af kurser. Standarderne skal følges af alle brugere! Det er muligt, at benytte visse ctrl taster som f.eks. ctrl+home og ctrl+end, som bringer brugeren til toppen eller bunden af en menu og ctrl+page up eller Page down som scroller op-eller nedad. Ved søgning på numre, så skal der benyttes den korrekte streng længde søgning på foreningsnummer skal angives eller på dommer Ved søgning på navne så kan der skrives gre og der fremsøges f.eks. FC Grenå, Grenå IF og Greve Håndbold. I langt de fleste tilfælde så fungerer tryk på Enter, som om der er trykket på f.eks. Start søgning eller Gem ændringer. Et grønt plus betyder, at man tilføjer og et rødt minus, at man sletter data. Side 4 af 37

5 Standarder Instruktørgruppenumre skal være på 4 cifre og starte med forbund, region eller kreds nummer. Det vil sige, at der er i hver kreds er plads til 99 grupper. Instruktørnumre skal være på 4 cifre og starte med forbund, region eller kreds nummer. Det vil sige, at der er i hver kreds er plads til 99 instruktører. Kun et nummer pr instruktør præcis lige som dommere. Kursusnummer er et løbenummer som tildeles automatisk Kategori Grundopsætningen sker i Kategori og Moduler. En Kategori er et overordnet emne som f.eks. Børnetrænerkursus eller Trænerkursus og Moduler er netop de undergrupper, der tilhører en kategori. I live databasen er oprettet de nuværende kategorier og moduler, som DHF kursusprogram indeholder pr. januar En DHF kategori kan benyttes af alle forbund medens en kategori, der er oprettet af et forbund kun kan benyttes af dette forbund. Klik på Kursus.Kategori for at åbne kategori søgningen. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning for at få vist liste over Kategorier. Der er 5 typer knyttet til kategorier: Træner, Leder, Dommer, Møde og Andet. Side 5 af 37

6 Opret ny kategori ved at klikke på Opgave.Ny kategori. Indtast navn, vælg forbund og type samt minimum og maksimum rækkegruppering og indsæt evt. link til beskrivelse af kategorien. Tast også offentlig bemærkning. Klik på Gem ændringer for at oprette kategorien. Herefter kan Moduler og Instruktørgrupper knyttes til kategorien. Klik på Opret modul i Opgaver for at oprette og tilknytte nye moduler. Instruktørgrupperne vælges fra dropdown listen. Side 6 af 37

7 Moduler. Moduler indeholder oplysninger vedr. den Kategori modulet er knyttet til, forbund, rækkegrupperinger, alder, point etc. Desuden kan der knyttes økonomi til modulet såfremt man ønsker samme Gebyrskema hver gang man benytter et modul på et kursus men det er ikke aktuelt for de moduler vi alle benytter. Klik på Kursus.Moduler for at åbne modul søgningen. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning for at få vist liste over moduler. Moduler knyttet til de officielle DHF kategorier kan benyttes på alle forbunds kurser medens der skal oprettes moduler til de kategorier man opretter til sit eget forbund. Side 7 af 37

8 Opret nyt modul ved at finde Kategorien og herfra klikke på Opgave.Opret modul. Kategorien er præudfyldt sammen med forbund. Tast navn, status er pr. default lig med Aktiv, min og maks rækkegruppering, minumsalder på kursisten, minumumspoint for at deltage i kurset, antal timer (kan være halve) og point samt angivelse af om kursisten skal godkendes for at deltage i kurset (kun kursister på de sidste niveauer i kursus strukturen), indtast hjemmeside hvor modulet er beskrevet nærmere og evt. offentlig bemærkning. Modul navn, status, timer (tt.mm) og point skal udfyldes. Er der ingen point på modulet skrives 0. Modulgebyrskema og Instruktørgebyrskema kan knyttes til modulet således, at de samme honorarer og km eller kursustilmeldingsgebyr benyttes på de kurser hvor modulerne benyttes. Den del der drejer sig om Instruktørgebyrskemaer er dog endnu ikke færdig udviklet. Så afvent besked inden forsøg på opsætning. Klik på Gem ændringer for at oprette modulet. Side 8 af 37

9 Klik på Kategori for at se hvilke moduler der er knyttet til den Kategori, samt hvilke Instruktørgrupper der også er tilknyttet. Instruktørgrupper Instruktørgrupper knyttes til Moduler, som benyttes på kurserne og består af instruktører der er kvalificerede til at undervise på de pågældende moduler. Er der flere moduler, der benytter samme instruktører, så kan der oprettes en gruppe som knyttes til flere moduler. Klik på Kursus.Instruktørgruppe for at åbne instruktørgruppe søgningen. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning for at få vist liste over instruktørgrupperne. Side 9 af 37

10 Opret ny instruktørgruppe ved at klikke på Opgaver.Ny gruppe. Indtast nummer og navn samt vælg forbund og klik på Gem ændringer for at oprettet instruktørgruppen. Instruktørgruppenumre skal være på 4 cifre og starte med forbund, region eller kreds nummer. Det vil sige, at der er i hver kreds er plads til 99 grupper. Opret kun en gruppe en gang med et nummer. Herefter tilknyttes instruktørerne til gruppen. Tast instruktørnummer eller benyt søgningen. Husk at tage hakket af feltet Kun fra instruktørgrupper nederst i søgningen! En udfyldt Instruktørgruppe kan se således ud. Instruktørerne i denne gruppe vil blive foreslået til alle moduler i den kategori instruktørgruppen er knyttet til. Med andre ord der er ikke en instruktørgruppe pr modul men pr kategori. Side 10 af 37

11 Moduler vises når de er knyttet til Instruktørgruppen fra Kategorierne. Side 11 af 37

12 Instruktør Klik på Kursus.Instruktør åbner søgningen på instruktører. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på instruktører med oplysninger om instruktørnummer, forbund, navn, adresse, telefonnumre og adresser. Klik på en adresse åbner til vedkommende. Klik på en overskift for at sortere efter denne oplysning. Instruktørnumre skal være på 4 cifre og starte med forbund, region eller kreds nummer. Det vil sige, at der er i hver kreds er plads til 99 instruktører. Opret kun en instruktør en gang med et nummer - præcist lige som dommerne. Ny instruktør oprettes ved at klikke på Opgave.Ny instruktør. I vinduet vælges først en person ved at klikke på Vælg person. Hvis det er en helt ny person som ikke er oprettet i i forvejen, så skal vedkommende oprettes men søg først! Side 12 af 37

13 Indtast herefter nummer på instruktøren, vælg forbund og godkendelsesdato (hvornår vedkommende blev godkendt som instruktør). Tast evt. offentlige oplysninger (vises på dhf.dk) eller interne bemærkninger i Bemærkning og klik på Gem ændringer for at oprette den nye Instruktør. Side 13 af 37

14 Herefter knyttes instruktøren til de Instruktørgrupper, der er relevante for vedkommende. Altså de grupper som vedkommende må undervise i. Desuden kan instruktøren påsættes kurser og det vises hvilke kurser vedkommende selv har deltaget i. En instruktør som selv skal på kursus skal håndteres som en almindelig kursist og tilmeldes via kurset eller Tilmeld kurser se senere. Side 14 af 37

15 Kurser Klik på Kursus.Kursus åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser med oplysninger om nummer, navn og forbund. Klik på et nummer eller navn for at åbne et kursus. Klik på Opgaver.Nyt kursus for at oprette et nyt kursus. Side 15 af 37

16 Kursusnummer er et løbenummer som tildeles automatisk. Indtast navn, vælg forbund og kategori samt status (Åben, Lukket, Aflyst, Under forberedelse). Forening vælges såfremt det er en speciel forening, der har købt et kursus. Spillested er stedet hvor kurset afvikles. Feltet Tilmeld alle moduler er mulighed for at sikre at kursister tvinges til at vælge alle moduler såfremt der er hak eller kan vælge et eller flere moduler såfremt der ikke er hak. Det maksimale antal deltagere indtastes samt antal instruktører. Sidste tilmeldingsdato indtastes. Ønskes tilmelding f.eks. den 14/8 via HO, så skal der tastes den 15/8 i feltet. På HO både for dommer og forening, så kan der kun tilmeldes indtil 8 dage før datoen i tilmeldingsfrist. Sortering = Prioritet. Hak i Dommerkursus angiver, at dette er et kursus som kun dommere kan se i HO. Synlighed samt tilmelding på HåndOffice og dhf.dk angives ved i felterne. Det er pt. ikke muligt, at tilmelde sig via dhf.dk men kun via HO! Url (link) hvor kurset beskrives indtastes i Beskrivelsesurl feltet og denne beskrivelse kan ses på HåndboldInfo. Der er også mulighed for både interne og offentlige bemærkninger. Skal der medier på kurset vælges de i Media området Der kan vælges konkrete hold eller man kan skrive i tekstfeltet hvilke hold der er tale om samt vælge kontaktpersoner til holdene. Klik på Gem ændringer for at oprette kurset. Kontaktpersoner knyttes til kurset under Medier. Vælg en eller flere kontaktpersoner med hvervene Kursusleder eller Kontaktperson. Den del der drejer sig om honorar og kørsel til kontaktpersoner er ikke på plads endnu, så der kan pt. ikke knyttes gebyrskema til dem. Dernæst vælges det eller de moduler som kurset består af. Indtast dato og tid. Er der knyttet et gebyrskema til modulet, så kommer det automatisk på ellers kan det tilføjes nu eller på et senere tidspunkt. Da moduler typisk vælges fra de fælles kategorier, så vil der ikke være gebyrskemaer på modulerne og man tilknytter sine egne. Se beskrivelse af Gebyr og Gebyrskema for opsætningen af Gebyrskema. Der er mulighed for at slette og redigere et modul knyttet til et kursus. Side 16 af 37

17 Når der klikkes på Søg instruktør, så vises de instruktører der via instruktørgrupper er knyttet til de moduler som er på kurset. Husk at tage hakket af feltet Kun fra instruktørgrupper nederst i søgningen hvis der ikke er oprettet instruktørgrupper. Den del der drejer sig om honorar og kørsel til instruktører er ikke på plads endnu så der kan pt. ikke knyttes gebyrskema til dem. Kursus opgaven økonomi I Opgaven Økonomi varetages rabatter og afmeldingsgebyrer. En rabat er knyttet til antal moduler således, at hvis der skal være rabat ved tilmelding til to moduler, så angives dette i feltet Antal moduler for rabat og herefter knyttes det gebyrskema til som indeholder rabatten. Se beskrivelse af Gebyr og Gebyrskema for opsætningen af Gebyrskema. Side 17 af 37

18 I Moduler angives antal dage og tilknyttet gebyr for afmeldinger der koster noget. Ændringsfrist 1 er antal dage før til højt afmeldingsgebyr og Ændringsfrist 2 er antal dage før til lavere afmeldingsgebyr såfremt man har denne differentiering. Tilmeld kursister Kursister tilmeldes fra opgaven Tilmeldte kursister. Der kan tilmeldes almindelige personer samt dommere vha. et dommernummer. Tast foreningsnummer eller tryk på Søg forening for at hente foreningsnummer på kursisten. Klik herefter på Søg og tilmeld kursister knappen for at finde den person der skal deltage i kurset. Vær grundig i søgningen så der ikke unødigt bliver oprettet personer som ender op som dubletter. Side 18 af 37

19 Klik på navn eller det grønne for at tilmelde kursisten. En kursist kan kun tilmeldes en gang pr. modul på de enkelte kurser. Der kommer fejlbesked hvis personen er tilmeldt i forvejen: Kursisten kunne ikke tilmeldes - vedkommende er allerede tilmeldt modulerne på kurset! Skal en dommer tilmeldes så indtast dommernummer eller klik på søg dommer knappen. Søg dommeren frem så dommernummer fremgår af domernummer feltet og klik på Tilmeld dommer knappen. Side 19 af 37

20 .. Brug Status feltet til at f.eks. Slette, Afmelde eller Venteliste en kursist. Side 20 af 37

21 Der er disse Status muligheder: Ved f.eks. Afbud kan man taste en afbudsdato ellers vil det være dd. Benyttes Slet så forsvinder kursisten fra kurset. Bemærk, at pt bliver andre status bevaret i listen så der er en samlet liste over kursister selv om der er en afmeldte og en venteliste. Man kan ændre status på alle kursister eller vælge kun at rette på en kursist. Klik på feltet øverst til højre for at sætte hak ud for alle kursister. Vælg status i Ret status på udvalgte kursister og klik på Gem ændringer. En kursist, der er afmeldt, kan tilmeldes kurset igen ved at klikke på det grønne plus. Desuden kan jeg hakke af om kursisten har modtaget en Bog (= Diplom). Klikker man på > pilen til venstre for en kursist så åbnes oversigt over de moduler kursisten er tilmeldt på dette kursus og der kan angives status på hvert modul såfremt dette er påkrævet. Tilmeldingsdato og tid samt hvilken bruger der har tilmeldt vedkommende vises ligeledes. Klik på en person for at se vedkommendes kursusdata. Her er det desuden muligt, at tildele startpoints og se det samlede antal points. Der tildeles point for et kursus såfremt status = Gennemført eller Bestået. Side 21 af 37

22 Side 22 af 37

23 Tilmeld kurser (Søgning efter kurser en kursist er kvalificeret til) Opgaven Tilmeld kurser er den avancerede form for kursus tilmelding hvor kursisten skal opfylde kraven til et kursus før der vises kurser, der kan tilmeldes til. Er der hak ud for nogle moduler så er disse nogle kursisten har været tilmeldt på. Der kan både tilmeldes og afmeldes. Her følgende regler for tilmelding: Kursus status = åben Tilmeldingsdato på kursus skal ligge d.d. eller senere i forhold til de tilknyttede moduler. Kursisten skal opfylde krav for minimum alder og minimum point, hvis disse er sat på modulerne på kurset. Hvis der ikke er sat fødselsdato på personen, vil den se udenom de moduler som har minimums alder. Det vil sige, at personen skal have nok antal point (spiller + træner + gennemførte kurser) for at tilmelde et kursus/modul som er sat på modulet og have angivet en fødselsdato og være samme antal år eller ældre end det antal år som er sat på modulet. Side 23 af 37

24 På kurset kan jeg desuden se om der er personer på venteliste via Tilmeldte kursister, jeg kan sende mail til alle eller udvalgte kursister samt se kursushistorik. Historik på kurser Historikken skal defineres i detaljer. Den er ikke OK pt. Side 24 af 37

25 Mail til kursister/instruktører Vælg alle eller kun nogle personer. Alle vælges ved at sætte hak øverst til højre. Vælg afsender fra dropdown liste eller tast afsender . Skriv Emne og tekst og klik på Send. Det er mulighed for at vedhæfte filer til mailen. Bemærk, at der er mulighed for at skrive pæne beskeder med valg af font etc. Side 25 af 37

26 SMS til kursister/instruktører Benyt Basis.Kommunikation til at sende SMS til kursister og instruktøer. Klik på Tilføj modtager(e) knappen og vælg Kursus i dropdown øverst til højre. Herefter kan søges på kursusnr., kursusdato, forbund, status (blank lige nu) og kategoritype. Skal alle de fremsøgte personer have en SMS (dem med mobiltelefonnr.!), så klik i den lille rude øverst til højre ellers klik på udvalgte personer. Kllik herefter på Tilføj valgte knappen. Der kan kun vælges personer fra samme type altså ikke både kursus og forening i samme SMS. Det er muligt, at slette personer i listen hvis man ønsker det. Vælg afsender forbund fra dropdown liste og forkortelse (f.eks. TBL for Tina Black). Det valgte vises nedenunder og vil blive f.eks. DHF TBL i afsender feltet i SMS en. Herefter tastes tekstbeskeden man kan se antal tegn til rådighed og det antal tegn der er skrevet. Der trykkes på knappen Send SMS når man er klar. Side 26 af 37

27 Vær opmærksom på, at hver SMS koster kr. 0,39 ex moms pr sms. Kredse, forbund og region bliver faktureret for forbruget. Venteliste Klik på Kursus.Venteliste åbner søgningen på Venteliste for alle kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser med oplysninger om nummer, navn og forbund, maks antal tilmeldte, forening og spillested.. Klik på et nummer eller navn for at åbne et kursus. Kommer man fra Tilmeldte kursister så er kursusnummer præudfyldt. Side 27 af 37

28 Tilmeld kursisten ved at klikke på det grønne plus. Kursister Det er muligt via Person, at komme til kursus oplysninger. Søg i Basis.Person efter en kursist. Klik på Opgaver.Kursist. Dette åbner kursist oplysninger hvor det som tidligere skrevet er muligt, at se hvilke kurser vedkommende er registreret på. Desuden kan der her tildeles point som benyttes til at søge efter kurser vedkommende er kvalificeret til. Side 28 af 37

29 Bemærk, at kursus data fra Idrætssystemet (Infosport kurser) bliver vist under kursus tilmeldingerne. Gebyr Der er oprettet ny gebyrtype = Kursus. Når denne vælges på et nyt gebyr, så kommer der mulighed for at markere et nyt felt, som hedder Obligatorisk. Er der hak i Obligatorisk på et kursus gebyr, så betyder det, at dette gebyr bliver tilknyttet en kursist ved tilmeldingen. Side 29 af 37

30 Er der ikke hak i Obligatorisk, så skal gebyret vælges ved kursistens tilmelding til kurset. Der er mulighed for at lave gebyrer som er rabatter på tilmelding. Dette kunne være at, der er rabat på tilmeldingen, når man tilmelder sig to moduler ud af tre eller noget tilsvarende. Side 30 af 37

31 Man kan også lave rabatten som en Indbetaling men med et minus foran prisen! Fordelen ved den metode ses når man danner bilag og finanseksportjournal. Gebyrskema Et kursusgebyrskema som knyttes til moduler ser f.eks. således ud. Side 31 af 37

32 Det ene gebyr er obligatorisk og det andet er ikke. Eventuelle rabatter er ligeledes oprettet i gebyrskemaer og kan se således ud: Tilmeld kursister når der er økonomi på modulerne! Kursister tilmeldes som tidligere beskrevet fra opgaven Tilmeldte kursister men ved klik på tilmeldings knappen kommer følgende frem Kursus tilvalg : Side 32 af 37

33 I dette eksempel er der samme gebyrskema på begge moduler men man kan sagtens tilrette således, at der på det ene modul er overnatning og det andet ikke så brugeren ikke kommer til at vælge to gange overnatning. De gebyrer der ikke er markeret med Obligatorisk kan benyttes til hvad som helst som her overnatning men også spisning, bog, tøj etc.! Da kursisten skal tilmeldes begge moduler, så er der Tilmeldingsrabat på kr Når der er foretaget valg ved at klikke på f.eks. den ene overnatning, så klik på knappen Tilmeld. Tilmeldingen er som alle andre tilmeldinger men nu med økonomi knyttet til. Finansbilag Side 33 af 37

34 Denne menu er udvidet med ny søgning på kursusnummer. Det er vigtigt at vide, at for at kunne danne Finansbilag, så skal kursisten have status <> Ikke valgt på kurset (modulerne). Dette kursus er et dommerkursus og søgningen er derfor således: Begge kursister er tilmeldt to moduler og har fået tilmeldingsrabat medens kun den ene kursist har valgt overnatning. Klik på knappen Dan finansbilag for at danne finansbilag ud fra disse finansbilagsforslag. Side 34 af 37

35 Finansjournal For at finde finansbilag til kursus i Finansjournal så skal der vælges Gruppe = Forening dette vil nok blive lavet om men virker pt.! Vælg Type = Kursus og gerne andre kriterier som Forbund, Kursusnummer etc. Finansbilag kan slettes ved at klikke på det røde minus ud for bilaget inden der klikkes på Eksporter i Opgaver for at danne Finanseksportjournalen. Klikkes på bilagsnummer så ser bilaget f.eks. således ud: Side 35 af 37

36 Finanseksportjournalen til disse 7 finansbilag ser således ud: NB: i dette eksempel er rabatten en udbetaling i Gebyr. Derved dannes slags- og kreditordre. ORDRE:FORMAT Ordretype Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato ORDRELINIE:FORMAT Varenr. Bestilt Enhedspris Ekstern varetekst ORDRE Salgsordre Import fra hånda ORDRELINIE Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Bjerregaard ORDRELINIE Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Bjerregaard ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre ORDRE:FORMAT Ordretype Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato ORDRELINIE:FORMAT Varenr. Krediteret Enhedspris Ekstern varetekst ORDRE Kreditordre Import fra hånda ORDRELINIE Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Frank Bjerregaard ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre ORDRE:FORMAT Ordretype Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato ORDRELINIE:FORMAT Varenr. Bestilt Enhedspris Ekstern varetekst ORDRE Salgsordre Import fra hånda ORDRELINIE Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Smith ORDRELINIE Overnatning, Økonomi(92), , Frank Smith ORDRELINIE Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Smith ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre ORDRE:FORMAT Ordretype Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato ORDRELINIE:FORMAT Varenr. Krediteret Enhedspris Ekstern varetekst ORDRE Kreditordre Import fra hånda Side 36 af 37

37 ORDRELINIE Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Frank Smith ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre Bemærk! Ved udtræk til Excel så er rabatten ikke med minus fortegn. Bilagsnr Gebyrnr Gebyr Tekst Antal Pris Tilmeldingsrabat Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Frank Bjerregaard 1,00 300, Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Bjerregaard 1, , Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Bjerregaard 1, , Tilmeldingsrabat Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Frank Smith 1,00 300, Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Smith 1, , Overnatning Overnatning, Økonomi(92), , Frank Smith 1,00 300, Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Frank Smith 1, ,00 Vælger man metoden med et rabatgebyr hvor prisen er et minus tal og det er en indbetaling så bliver der kun dannet kreditordre til Finanseksportjournalen og Eksporter til Excel indeholder minus tal. ORDRE:FORMAT ORDRELINIE:FORM AT ORDRE ORDRELINIE ORDRELINIE ORDRELINIE ORDRE:Format ORDRE:Godkend ordre Ordretyp Kundenr. Ordremåde Ønsket fakturadato e Varenr. Bestilt Enhedspris Ekstern varetekst Salgsordr e Import fra hånda Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Jeppe Toft Buthler Kursustilmelding, Økonomi(92), , Jeppe Toft Buthler Kursustilmelding, Økonomi(92), , Jeppe Toft Buthler Firman r. Bilagsnr Gebyrnr Gebyr Tekst Antal Pris Total Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Bo Derek Tilmeldingsrabat Jakobsen 1,00-300, Kursustilmelding, Økonomi(92), Kursustilmelding 2012, Bo Derek Jakobsen 1, , Kursustilmelding Kursustilmelding, Økonomi(92), , Bo Derek Jakobsen 1, , Tilmeldingsrabat, Økonomi(92), Preben Tilmeldingsrabat Andersen 1,00-300, Side 37 af 37

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Hånd@ Afregning foreninger

Hånd@ Afregning foreninger Hånd@ Afregning foreninger Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Række... 8 Finansbilag... 11 Finansjournal... 13 Bilag 1: Tilmeldings- og udtrækningsgebyrer JHF3... 17 Bilag 2:Gebyrskemaer DHF...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag kampe

Hånd@ Finansbilag kampe Hånd@ Finansbilag kampe Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 6 Række... 7 Kampe... 7 Finansbilag... 9 Finansjournal... 11 Side 2 af 13 Indledning Dette dokument er en vejledning til brugere af Hånd@

Læs mere

Hånd@ Dommerafregning

Hånd@ Dommerafregning Hånd@ Dommerafregning Indledning... 3 Gebyr... 3 Funktionsbeskrivelse:... 3 Gebyrskema... 5 Funktionsbeskrivelse:... 5 Finansbilag... 6 Funktionsbeskrivelse:... 6 Finansjournal... 8 Funktionsbeskrivelse:...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Hånd@ Indberetninger samt fakturering

Hånd@ Indberetninger samt fakturering Hånd@ Indberetninger samt fakturering Indledning... 3 Indberetninger... 3 Rækker... 4 Finansbilag... 6 Finansjournal... 7 Finanseksportjournal... 8 Side 2 af 10 Indledning Dette dokument er en vejledning

Læs mere

HåndOffice Dobbelt oprettelser

HåndOffice Dobbelt oprettelser HåndOffice Dobbelt oprettelser Opret af person... 2 Mulige dobbelte oprettelser... 4 Spiller udmelding... 7 Opret af person I HåndOffice (HO) kan man oprette personer på flere måder. Den manuelle måde

Læs mere

og HåndOffice Mødemodul

og HåndOffice Mødemodul Hånd@ og HåndOffice Mødemodul Indledning... 3 Spillested / mødested... 3 Opret møde... 5 Gebyrskema... 7 Tilføj ønskede mødedeltagere... 8 Dokumenter... 10 Deltager oversigt... 11 Finansbilag... 13 HåndOffice...

Læs mere

HåndOffice - dommere.

HåndOffice - dommere. HåndOffice - dommere. Gå ind på siden www.håndoffice.dhf.dk eller www.haandoffice.dhf.dk Dommere med en e-mail adresse har fået tilsendt informationsmail med oplysninger om brugernavn og password. Det

Læs mere

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort HåndOffice Spillertrupper og Holdkort Spillertrupper - opret... 3 Tilføj spillere til spillertrup... 6 Tilføj kontaktpersoner til spillertrup... 8 Tilføj hold til spillertrup... 9 Holdkort... 10 Fiktiv

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

HåndOffice Medlemsimport

HåndOffice Medlemsimport HåndOffice Medlemsimport Indledning... 2 Excel fil... 2 Medlemsimport... 3 Indledning Denne vejledning gennemgår Medlemsimporten i HåndOffice. Medlemsimporten har til formål, at oprette alle spillere samt

Læs mere

HåndOffice Dobbelt oprettelser

HåndOffice Dobbelt oprettelser HåndOffice Dobbelt oprettelser Opret af person... 2 Mulige dobbelte oprettelser... 4 Opret af person I HåndOffice (HO) kan man oprette personer på flere måder. Den manuelle måde i HO sker ved at benytte

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning... 3 Stamdata... 3 Spillesteder... 5 Foreningshverv... 5 Hold... 8 Personer... 12 Side 2 af 14 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice

Læs mere

Træningskampe - DHF... 3 Rækker... 3 Fakturering... 4 Finansbilag... 6 Finansjournal... 7 Finanseksportjournal... 9

Træningskampe - DHF... 3 Rækker... 3 Fakturering... 4 Finansbilag... 6 Finansjournal... 7 Finanseksportjournal... 9 Hånd@ Træningskampe Træningskampe - DHF... 3 Rækker... 3 Fakturering... 4 Finansbilag... 6 Finansjournal... 7 Finanseksportjournal... 9 Side 2 af 10 Træningskampe - DHF Afregning til foreninger for dommerpåsætningen

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

HåndOffice - dommere.

HåndOffice - dommere. HåndOffice - dommere. Gå ind på siden www.håndoffice.dhf.dk eller www.haandoffice.dhf.dk Dommere med en e-mail adresse har fået tilsendt informationsmail med oplysninger om brugernavn og password. Det

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

HåndOffice Brugeropret og bruger

HåndOffice Brugeropret og bruger HåndOffice Brugeropret og bruger Brugeropret... 3 E-mail til bruger... 5 Rediger bruger info... 6 Bruger typer... 8 Foreningsbruger... 8 Holdkortbruger... 8 App -bruger i HO... 9 Hvervs tilknytning - Foreningshverv...

Læs mere

Rejserefusion Den nok væsentligste ændring er at du ikke længere selv skal opgive dine kilometer de bliver beregnet automatisk af systemet!

Rejserefusion Den nok væsentligste ændring er at du ikke længere selv skal opgive dine kilometer de bliver beregnet automatisk af systemet! DBBF Dommerportal Kære dommer Her kommer en vejledning i vores nye dommerportal udarbejdet af dommerudvalget og administrationen. Hvis du har spørgsmål kan du altid kontakte os på info@basket.dk eller

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

HåndOffice spiller ret og opret

HåndOffice spiller ret og opret HåndOffice spiller ret og opret For at kunne indtaste individuelle resultater for Liga og 1. divisions kampe skal spillere og officials være oprettet og placeret på et hold. Kvikguide. 1. Find Hold søg

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

HåndOffice Spillerflytninger

HåndOffice Spillerflytninger HåndOffice Spillerflytninger Spillerflytninger... 3 Spilleranmodning... 3 Spillerfrigivelse... 7 Tidligere data... 11 Spiller data... 11 Spillercertifikat... 12 Side 2 af 13 Spillerflytninger Spillerflytninger

Læs mere

HåndOffice Brugeropret og bruger

HåndOffice Brugeropret og bruger HåndOffice Brugeropret og bruger Brugeropret... 3 Brugeropret en ad gangen... 3 E-mail til bruger... 5 Brugeropret flere på en gang... 5 Brugertyper... 7 Foreningsbruger... 8 Holdkortbruger... 8 App -bruger

Læs mere

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet 17 Regattaprogrammet (Søren Madsens tilmeldingsprogram) Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet regattaadmin.dk Langdistance - Vejledning Indhold regattaadmin.dk... 1 Vejledning i Hovedmenu...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Elektroniske holdkort. Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort

Elektroniske holdkort. Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort Elektroniske holdkort Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort Hvornår er en spiller deltagerberettiget? Det skal dommerne ikke længere tjekke, da vi får elektroniske holdkort a)

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/ Sms-systemet Sms-systemet styres fra HF & VUC FYNs administrationsplatform, der ligger på en hjemmeside. Du skal først oprettes i systemet, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du allerede er bruger af

Læs mere

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Hvordan opretter du et møde med tilmelding I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Vi ved at arrangementet

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort HåndOffice Spillertrupper og Holdkort Spillertrupper - opret... 3 Tilføj spillere til spillertrup... 6 Tilføj kontaktpersoner til spillertrup... 8 Tilføj hold til spillertrup... 9 Holdfællesskaber og spillertrup....

Læs mere

Spilleradministration i Klub Office

Spilleradministration i Klub Office Spilleradministration i Klub Office Procedure for spilleradministration... 2 Procedure for nye holdledere/trænere... 2 KlubOffice... 2 Oprettelse af spiller:... 3 Udmeldelse af spiller... 7 Restanceopfølgning...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 25. maj 2016 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Filer... 3 Billede... 4 Foredragsholdere... 5 Annoncering i Ingeniøren... 6 Spørgsmål... 7 Publicer og afpublicer...

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Vejledning i Dommerportal

Vejledning i Dommerportal Vejledning i Dommerportal Til Dommere i DVBF. Her kommer version 1 af vejledningen til dommerportalen, som i første indeholder: Log in Dommerdata (personoplysninger, klubtilhørsforhold mm) Dommerkalender

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 10. april 2014 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Tilvalg... 3 Kommunikation med deltagerne... 4 Filer... 5 Billede... 6 Annoncering... 7 Pris for annoncering...

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere