Bruger- og montagevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og montagevejledning"

Transkript

1 Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012

2

3 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus 5 Centralvarmeanlæg 6 Indstillinger 7 Information 8 Vedligeholdelse 9 Sikkerhed 9 Ansvar 9 Montagevejledning El-installation 10 Opstilling af kabinet 12 Dimensionering af kølerør 13 Opstilling af fordamper på fundament 14 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) 15 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) 16 Tilslutning af koldt og varmt vand eller varmtvandsbeholder 18 Tilslutning til husets varmeanlæg 19 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt 20 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 21 Radiatorer kombineret med gulvvarme 22 Radiatorer 23 Installatørens programmering af styringen 24 Komponentliste Queen LV DC Solfangerstyring 28 Tilslutning af ekstern varmekilde 30 PI-diagram for tilkobling af solvarmeanlæg 30 Datablad 32 Risikovurdering 33 Overensstemmelseserklæring 34

4 Betjening af varmepumpen Varmepumpen betjenes med det berøringsfølsomme display. Der er fem menuer, hvor anlægget kan overvåges og betjenes. Vækning af display fra dvale Når varmepumpens display ikke har været benyttet i nogle minutter, slukkes displayet automatisk, og skærmen bliver sort. Displayet tændes igen ved berøring. Driftsstatus Varmeanlæg Indstillinger Information Hovedafbryder Viser anlægssituationen Indstillinger for varmeanlægget Indstillinger for varmtvandsprioritering og el-patron Information om driftstimer, evt. fejl og anlægstype Tænder / slukker anlægget Hovedafbryder Med knappen afbrydes og tilsluttes varmepumpen. Knappen fungerer som en hovedafbryder for anlægget. Sluk anlægget (standby): Tryk på knappen i 2 sekunder Tænd anlægget: Tryk på knappen. Anlægget startes, og menuen Driftsstatus vises i displayet. 4

5 Driftsstatus vælg Den aktuelle anlægssituation er illustreret i denne menu. T7 T9 T12 T11 T3 T4 T10 T1 T2 Symbol Navn Forklaring Udetemperatur T7 i C Indetemperatur (ekstra tilbehør) T4 i C / Kompressor Kompressor stoppet / Kompressor i drift, og temperaturerne på kompressorens suge- og trykrør vises, T12 og T11. / / T3 T10 / / Udedel (fordamper) Radiator (eller gulvvarme) Akkumuleringstank El-patron Solvarme (ekstra tilbehør) Udedel stoppet / Udedel i drift Når varmepumpen er i drift (vist med roterende ventilator) Når udetemperaturen er under 13 C skifter ventilatoren automatisk til høj hastighed. Når udetemperaturen er under 7 C vil der forekomme en automatisk afrimning af fordamperfladen efter hver drifttime. Radiator opvarmes ikke / Radiator opvarmes Når vandet i centralvarmekredsen cirkulerer (vist med pile ), vises frem- og returtemperaturen, T1 og T2. Forskellen på frem- og returtemperaturen er normalt 5-15 C. Fremløbstemperaturen ændres automatisk med årstiden, således at den er højest i vinterperioden. T3 viser temperaturen i akkumuleringstankens øverste halvdel (lager for varmt vand). T10 viser temperaturen i akkumuleringstankens nederste halvdel (lager for centralvarmeanlægget). El-patronen er indstillet til automatisk at supplere varmepumpen / El-patronen er i drift. Solvarme stoppet / Solvarme i drift Solvarmen er i drift, når solfangerens temperatur (T9) er ca. 4 C højere end temperaturen i akkumuleringstanken (T10). Solfangervæsken cirkuleres gennem solfangeren (vist med pile ). Herved opvarmes akkumuleringstanken med solvarme. 5

6 Centralvarmeanlæg vælg Displayet nedenfor viser menuens normalindstillinger. Når din varmepumpe installeres, registrerer installatøren dine varmeforhold i huset gulvvarme, radiatorer o.l., og derefter vælger han en varmekurve ud fra disse forhold. Den af kurven beregnede temperatur til centralvarmeanlægget vises i menuen kaldet Kurvens C. Opvarmning af hus tilkoblet Kun solvarme i drift kurve 10 kurvens C 40.0 OP NED Indstilling af temperatur i centralvarmeanlæg Hvis ikke den af installatøren valgte temperatur er passende, kan denne sættes op eller ned. Displayet viser nummeret på den valgte kurve. Ved at vælge et højere kurvenummer hæves temperaturen 1 C i centralvarmeanlægget pr. kurvenummer. Ved at vælge et lavere kurvenummer sænkes temperaturen 1 C i centralvarmeanlægget pr. kurvenummer. Vælg OP / NED for at skifte kurvenummer. Styringen husker automatisk ændringen og arbejder for fremtiden herefter. Symbol Funktion Forklaring / Opvarmning af hus tilkoblet frakoblet / tilkoblet Har ikke indflydelse på varmt vand Normalindstilling: Kurve 10 For at sikre at varmepumpen ikke arbejder med for høje temperaturer, har installatøren endvidere programmeret styringen til en maksimal temperatur i centralvarmeanlægget. Denne maksimale temperatur bliver altid respekteret. / Kun solvarme i drift (ekstra tilbehør) frakoblet / tilkoblet Som en ekstra sparefunktion kan man på årstider med tilstrækkelig sol afbryde varmepumpen, så kun sol varme er i drift. Der må, når denne funktion anvendes, forventes en lavere varmekomfort. Spareråd For at opnå lavest muligt strømforbrug til varmepumpen er det vigtigt, at centralvarmeanlæggets temperatur sænkes til et minimum. Dette gøres som hovedregel ved at åbne og udnytte husets varmeafgivere, eksempelvis gulvvarme og radiatorer, mest muligt og samtidig vælge et lavere kurvenummer. OP NED Kurvenummer OP: +1 kurvenr. / +1 C NED: -1 kurvenr./ -1 C Varmepumpens strømforbrug afhænger af temperaturen i centralvarmeanlægget, således at en højere temperatur medfører et højere strømforbrug. For at sikre at centralvarmeanlægget altid arbejder med lavest mulig temperatur, er anlægget forsynet med en automatik, som regulerer temperaturen i forhold til udetemperaturen. En stigende udetemperatur vil medføre en lavere temperatur i centralvarmeanlægget og herved et lavere strømforbrug. 6

7 Indstillinger vælg I denne menu kan der foretages indstillinger vedrørende varmtvandsprioritering og el-patron. Displayet nedenfor viser menuens normalindstillinger. Varmtvandsprioritering tilkoblet El-patron indkobles automatisk ved behov El-patron reservedrift Varmtvandsprioritering Tilsluttet Hvis funktionen er tilkoblet, vil varmepumpen altid sikre, at der er tilstrækkeligt med varmt vand. Sikring sker ved, at varmepumpens kompressor ubetinget starter, når der forbruges varmt vand i større mængder. Funktionen giver den størst mulige varmtvandskomfort, men har et moderat, men forøget elforbrug. Indstilling af el-patron Normalindstillingen er, at el-patronen er afbrudt, idet man som hovedregel ikke skal stole fuldstændigt på automatik, og det giver et højere elforbrug at have elpatronen i drift. Afbrudt (normalindstilling): El-patronen indkobles ikke. Tilkoblet: El-patronen supplerer automatisk varmepumpen, hvis denne ikke kan opretholde den ønskede temperatur i centralvarmeanlægget. I menuen Driftsstatus vises symbolet, når Tilkoblet er valgt og symbolet er i bevægelse, når el-patronen er i drift. El-patron reservedrift Hvis du af en eller anden årsag skulle komme ud for, at din varmepumpe er ude af drift, har du et reserveanlæg i form af el-patronen, indtil der når en reparatør frem. Hvis du vælger El-patron reservedrift, vil der i menuen Driftsstatus skrives teksten Advarsel! El-patronen opvarmer dit anlæg, idet elektronikken vil advare dig om, at det er din el-patron, der sørger for opvarmningen af din bolig. Afbrudt Varmepumpens kompressor styres udelukkende efter varmeforbruget i radiatorerne/gulvvarmeanlægget. Lagertanken for det varme vand opfyldes således kun, når varmepumpens kompressor er i drift. Normalt kan funktionen ikke anvendes i sommertiden, da det mindskede varmebehov ofte vil medføre, at der ikke er tilstrækkeligt varmt vand. Funktionen giver det lavest mulige elforbrug, men samtidig den laveste sikkerhed omkring varmt vand. El-patron Varmepumpens størrelse er ofte dimensioneret således, at den ikke dækker hele varmeforbruget i den koldeste tid. Der kan derfor være nogle dage om året, hvor varmepumpens kompressor ikke er tilstrækkelig. Derfor er anlægget udstyret med en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen. Automatikken sørger for, at varmepumpen har førsteprioritet, og elpatronen kun indkobles, når behovet er der. 7

8 Information vælg Denne menu indeholder tre faneblade. Der trykkes på en fane for at se indholdet i fanen. De tre faner er Drifts timer, Fejl og Data. Driftstimer Vælg > Driftstimer Driftstimer Fejl Data Driftstimer 100 Rumopvarmning 50 Kompressor 1 El-patron 5 Solfanger tilsluttet varmeanlæg Menuen viser varmepumpens timetællere, rumopvarmning, kompressor, el-patronens samt evt. tilsluttet energifanger og solfanger. Denne menu er god til at få et overblik over, hvordan økonomien er. Mange laver en ugentlig eller månedlig registrering af kompressorens og el-patronens driftstid. Din registrering vil fortælle dig, at det er udetemperaturen, der er altafgørende for kompressorens driftstimer. Du kan herved observere, at hvis der eksempelvis har været koldt i en måned, har varmepumpen kørt i forholdsvis mange timer. Har du haft varmepumpen i flere år, kan du yderligere begynde at sammenligne de enkelte år med hinanden. Er en solfanger tilsluttet anlægget, vil du kunne følge med i, hvordan anlæggets solfanger reducerer køretiden for varmepumpens kompressor, når solfangeren er aktiv. Fejl vælg > Fejl Driftstimer Fejl Fejl Data Eksempler på fejl Overstrømsafbryder for kompressor er udkoblet Kontroller, at der er korrekt el-forsyning til varmepumpen. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Lavtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Kan naturligt forekomme ved opstart Varmepumpens kølesystem er defekt Ingen tilførsel af energi fra udeluften. Ventilator defekt eller fordamperflade tillukket med rim/is. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Højtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Luft i akkumuleringstank For høj temperatur i akkumuleringstank Udluft akkumuleringstanken. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Data vælg > Data Viser produktionsoplysninger og dato for installation og service. Driftstimer Data Fejl Data Type: Queen VV x DC Produktions nr.: xxxxx Styreprogram version : Installationsdato: dd:mm:åååå Eftersyn udført: dd:mm:åååå Skulle der opstå en fejl i anlægget, vil en rød/gul lampe blinke ud for ikonet i displayet (vises: ). Der trykkes på, og fejlen ses i fanen Fejl. 8

9 Vedligeholdelse Udluftning og vandpåfyldning i centralvarmeanlægget Udluftning af varmepumpens akkumuleringstank (luftskrue på toppen af anlægget) og radiatorer skal den første tid, efter at anlægget er installeret, foretages jævnligt. Efter afsluttet udluftning efterfyldes anlægget med vand. Vandtrykket skal være mellem min.1 og maks. 2 bar (vises på manometeret). Når der ikke findes mere luft i anlægget, og vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen indskrænkes til ca. fire gange pr. år. Hvis der jævnligt skal påfyldes vand, skal centralvarmeanlægget efterses for utætheder, da der ved vedvarende vandpåfyldning skabes rustangreb i centralvarmeanlægget. Luftskrue skal spændes tilstrækkeligt Sikkerhed For at sikre anlægget mod skader er det forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: 2 bar Sikkerhedsventil for centralvarme Sikkerhedsventil for varmt vand Høj-/lavtryksafbryder for kølemiddelsystem Overstrømsrelæ for kompressor Ekspansionsbeholder for centralvarme Ansvar Ansvaret for vedligeholdelsen af varmepumpeanlægget påhviler ejeren/brugeren. Af hensyn til anlæggets driftsikkerhed, levetid og energiøkonomi bør der gennemføres serviceeftersyn én gang om året. Sikkerhedsautomatikken skal afprøves i forbindelse med det årlige eftersyn. Vandpåfyldning 1 bar Hvis ekspansionsbeholderen fjernes skal den hænges tilbage på røret for vandpåfyldning 9

10 El-installation Vigtigt Installationen skal udføres af en autoriseret el-installatør i henhold til nationale og lokale regler. Sikringsgruppe Varmepumpen skal forsynes fra en 3-faset sikringsgruppe, som kun forsyner varmepumpen. Tilslutningseffekt og sikringsstørrelse fremgår af tabellen. Mærkning af sikringsgruppe Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Sikkerhedsafbryder Installationen afsluttes i en 3-faset sikkerhedsafbryder, som frit kan placeres over, til højre eller til venstre for varmepumpen. Varmepumpens forsyningskabel (2 m) er fabriksmonteret. Mærkning af sikkerhedsafbryder Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Montagevejledning Varmepumpe type Spænding Samlet effekt Automatsikring C karakteristik Forslag til installationskabel Queen 5 3x400V+0+PE 8 kw 16-20A Min. 5x2,5 mm2 Queen 9 3x400V+0+PE 10 kw 20A Min. 5x2,5 mm2 Queen 12 3x400V+0+PE 11 kw 20A Min. 5x2,5 mm2 Temperaturføler Den udvendige temperaturføler skal monteres i skygge. Temperaturføleren er forsynet med et 15 m kabel. Temperaturføleren forbindes til varmepumpens elektronik på klemmerne F7. Ved nybyggeri føres et minimum 5/8 tomrør med træksnor fra husets nordside frem til varmepumpen. 10

11 Serielkabel til varmepumpens computer For at sikre at varmepumpens computere ikke beskadiges af evt. statisk elektricitet er serielkablet til denne ved leveringen afmonteret. Før serielkablet monteres skal elinstallationen være færdigmonteret og forsynet med en korrekt jordforbindelse. Serielkablet må aldrig af eller påmonteres medens der er strøm på anlægget. Før tilslutning af spænding Der må under ingen omstændigheder sættes strøm på varmepumpen før følgende er udført: Spændingen mellem de tre faser og spændingen til nul er kontrolleret med et egnet måleinstrument. (varmepumpens elektronik beskadiges hvis spændingen ikke er 230V) Serielkablet til varmepumpens elektronik skal være monteret Omdrejningsretning for kompressor Varmepumpen er forsynet med en scroll kompressor som skal have korrekt omdrejningsretning. Hvis der ved opstart af kompressoren høres en tydelig støj fra denne er omdrejningsretningen forkert. Omdrejningsretningen ændres ved at bytte to faser i elforsyningen. Kompressoren kan beskadiges ved længere tids drift med forkert omdrejningsretning 11

12 Opstilling af kabinet Transportbeslag Transportbeslaget (8/10 mm fabriksmonteret bolt placeret i bundplade til højre for kompressor) skal fjernes inden opstart. Når transportbeslaget ikke er monteret må varmepumpen kun stå lodret. Skal varmepumpen transporteres eller flyttes skal transportbeslaget altid monteres. Krav til opstillingssted Varmepumpen opstilles på et fast underlag med tilstrækkelig bæreevne (gerne beton). Kabinettet placeres med ca. 1 cm afstand til mur. Når transportbeslaget (fabriksmonteret 10 mm bolt) ikke er monteret må varmepumpen kun stå lodret Platform og indbygning Hvis der vælges at støbe en platform for varmepumpen skal denne overholde minimumsmålene i nedstående tabel. Alle mål er minimumsmål - det tilrådes at afsætte mere plads, hvis det er muligt. Model Platform B X D (min) Indbygningsmål B X D (min) LVDC 660 X X 750 Opretning af kabinettet Kabinettet skal støtte ligeligt på alle fire ben. For at lette opretningen anbefales det, at der ikke er påfyldt vand i varmepumpens akkumuleringstank. Under opretningen skal øverste og nederste frontlåge være afmonteret. De justerbare ben indstilles således at, kabinettet er i lod, og således at kabinettet ikke vrider (kontroller, at frontlåger passer og flugter langs lodret kant). 12

13 Dimensionering af kølerør Rørføring mellem indedel (varmepumpen) og udedel (fordamperflade) skal overholde nedenstående dimensioner. Isolering af kølerør Af hensyn til uønsket kondensvand skal tryk- og sugerør forsynes med damptæt isolering. 13

14 Opstilling af fordamper på fundament 14

15 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) 15

16 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) 16

17 17

18 Tilslutning af koldt og varmt vand eller varmtvandsbeholder Model combi Tilslutning Varmepumpens indbyggede gennemstrømningssvarmeveksler tilsluttes varmt og koldt vand. Montage af sikkerhedsaggregat Medleverede sikkerhedsaggregat (10 bar) med blandingsventil monteres, og sikkerhedsventilen forbindes til afløb. Cirkulation Evt. cirkulation på det varme vand etableres mellem beholderens varmt- og koldvandstilslutning (efter blandingsventilen). I cirkulationsledningen skal indskydes termostatisk ventil til begrænsning og regulering af flowet (indreguleres til et minimum). Cirkulationspumpen bør være forsynet med et døgnur, således at varmetabet i installationen kan begrænses til et minimum. Den anbefalede cirkulationspumpe med indbygget ur og termostatisk flowregulering eller tilsvarende. Model Single med tilslutning for ekstern varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderens varmeveksler (spiral eller kappe) tilsluttes varmepumpens specielle centralvarmekreds for ekstern varmtvandsbeholder (øverste del af varmepumpens akkumuleringstank med indbygget overhedningsfjerner). Centralvarmekredsen cirkuleres via en ekstern monteret cirkulationspumpe med indbygget termostatisk regulering (medleveret Wilo Pico 25/1-6). Cirkulationspumpen skal af hensyn til termostatreguleringen monteres i kredsens returledning. For at begrænse varmetabet bør rørinstallationen isoleres med en varmebestandig isolering (op til 90 C). Cirkulationspumpe forsynes med en separat eltilslutning på 230V. 18

19 Tilslutning til husets varmeanlæg Varmepumpen er fabriksmonteret med følgende udstyr i varmekredsen: Cirkulationspumpe Trykekspansion 18 liter, 0,5 bar. (Ekstern trykekspansion monteres, hvis en større type kræves/ønskes) Udluftning af varmepumpens akkumuleringstank Medsendte udluftningshane med tilhørende vægbeslag monteres til det på varmepumpen monterede Ø12 PEX-rør. Varmepumpen skal have monteret følgende: Vandpåfyldning til varmeanlæg Sikkerhedsventil, 2,5 bar Manometer, 0-4 bar Det er vigtigt for varmepumpens el-forbrug og anlæggets funktion, at varmeanlægget og hertil hørende installation er dimensioneret til lavest muligt arbejdstemperatur. Da lave temperaturer medfører et tilsvarende højere vandflow, skal dimensionen på rør og ventiler, som anvendes ved varmepumpens tilslutning, nødvendigvis være større end ved eks. olie- eller gaskedler, hvor arbejdstemperaturen typisk er højere. Det er endvidere vigtigt, at den rette anlægstype - radiatorer, gulvvarme med termostatisk blandeshunt eller direkte koblet gulvvarme - er grundigt overvejet, og at dimensionen på tilslutningsrør, ventiler m.m. mellem varmepumpen og varmeanlægget er dimensioneret for det øgede vandflow. I de følgende eksempler er anlægstype og dimensioner på tilslutningsrør beskrevet. Sikkerhedsventil og manometer Medsendte sikkerhedsventil og manometer monteres et passende sted med let adgang til inspektion og overvågning. Ventilen skal monteres i anlæggets returledning og med uafspærrelig forbindelse til varmepumpens akkumuleringstank. Vandpåfyldning For at lette brugerens adgang til vandpåfyldning etableres der eksternt en permanent påfyldning via to haner, tilslutningsslange og en fjederbelastet kontraventil. Ekspansionsbeholder I tilfælde af stort vandvolumen i CV-anlægget har den fabriksmonterede ekspansionsbeholder ikke en tilstrækkelig størrelse (18 l) til at optage vandets volumeændring ved opvarmning og afkøling. Om nødvendigt monteres en ekstern ekspansionsbeholder som supplement. Advarselsskilt skal monteres ved udluftningshane. Kontrol for luft i CV-anlægget Inden anlægget færdigmeldes kontrolleres CV-anlægget for luft, evt. efter følgende metode: Frakobl anlæggets trykekspansionsbeholder. Påtryk anlægget et vandtryk på 2 bar. Aftap vandet, til trykket er 0 bar. Hvis den aftappede vandmængde er mere end det elastik der er i anlægget, ex 10 l, er anlægget ikke tilstrækkeligt udluftet. Evt. anvendes udluftning efter skyllemetoden med separat udluftningspumpe og spand til udseparering af luften (som ved udluftning af jordslanger). Ved at udlufte anlægget med modsat rettet vandstrøm tømmes evt. radiatorer automatisk for luft. Instruktion af bruger Instruer brugeren omkring nødvendigheden af følgende: Så længe der er luft i CV-anlægget (den første tid) er det nødvendig at varmepumpens akkumuleringstank jævnlig udluftes. Vandtrykket i CV-anlægget skal holdes mellem 1-2 bar. 19

20 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarmeanlæg) Anvendelse Når hele huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er placeret ved eller i nærheden af varmepumpen. Forklaring Gulvslangerne til de enkelte rum er direkte tilsluttet til varmepumpens frem- og returløb. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i gulvslangerne. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer temperaturen i gulvslangerne afhængigt af udetemperaturen. Ved temperaturfølsomme trægulve skal varmepumpen være forsynet med en 3-vejs shuntventil (ekstra tilbehør). Ventilen sikrer at temperaturen på intet tidspunkt overstiger den programmerede max temperatur (normalt 35 C) som ellers kan forekomme ved f.eks. indkobling af solvarme, ekstern varmekilde eller varmtvandsprioritering. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. Dimensionering af gulvvarmeanlægget Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Fordele Mindst muligt el-forbrug til varmepumpen: Da varmepumpen er direkte tilsluttet gulvvarmeanlægget, bliver dennes arbejdstemperatur mindst mulig (ca C). Lavere anskaffelsespris: Ingen udgift til blande-shunt (termostatventil og pumpe i gulvvarmeanlæg) Ulemper Evt. håndklædetørrer bliver kun C (normalt ikke noget problem). Gulvvarme uden blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. 20

21 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt Anvendelse Hvor varmepumpen ikke installeres ved gulvvarmeanlæggets fordelerrør (eks. i en anden bygning) samt i større huse, hvor der er monteret flere fordelerrør, placeret i hvert sit bygningsafsnit. Forklaring Anlægget er baseret på to-temperaturdrift, hvor varmepumpen arbejder med en ca. 10 C højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som ændrer varmepumpens temperatur afhængigt af udetemperaturen. Temperaturen i gulvslangerne reguleres af en termostatventil (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4) og cirkulerer vandet i evt. håndklædetørrer. ( C ved vinterdrift) Gulvvarme med blandeshunt 35 C Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandflow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil Danfoss RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler Danfoss FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalede ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Fordele Kan anvendes i tilfælde hvor, varmepumpen er placeret langt fra gulvvarmeanlægget, eksempelvis i en anden bygning eller hvis huset er forsynet med flere fordelerrør placeret i hvert sit bygningsafsnit. Ulemper Pga. den forhøjede temperatur i varmepumpen er el-forbruget højere, end hvis huset var forsynet med gulvvarmeanlæg uden termostatisk blandeshunt. Varmepumpe C Håndklædetørrer C 45 C 30 C Gulvslanger 30 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 2 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 20 meter 48 meter 200 meter 664 meter 11,2 meter 33,2 meter 100 meter 332 meter 6 meter 20 meter 72 meter 200 meter 4,8 meter 14 meter 48 meter 140 meter 10 meter 34 meter 100 meter 8,4 meter 26 meter 76 meter 6,4 meter 20 meter 56 meter 4,8 meter 16 meter 48 meter 4,0 meter 14 meter 40 meter Gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. 21

22 Radiatorer kombineret med gulvvarme Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget dels består af gulvvarme og radiatorer samt i nybyggeri, hvor eksempelvis overetage ønskes forsynet med radiatorer og underetage med gulvvarme. Forklaring Varmepumpen og radiatorerne arbejder med en højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Gulvvarmetemperaturen styres af termostatventilen (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne og forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4). Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandflow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil Danfoss RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler Danfoss FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalet ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Dimensionering af radiatorer Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Minimum radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C. El-forbruget til varmepumpen bliver lavere, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af temperatur i rum, som er forsynet med radiatorer. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis hele huset var forsynet med gulvvarme. Gulvvarme med blandeshunt 35 C ( C ved vinterdrift) Varmepumpe C 4 55 C 55 C 55 C 30 C Gulvslanger Radiator 47 C Radiator 47 C 2 55 C 45 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 1 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 10 meter meter 332 meter 5,5 meter 16,6 meter 50 meter 166 meter 3,0 meter 10 meter 36 meter 100 meter 2,4 meter 7,0 meter 24 meter 70 meter 5,0 meter 17 meter 50 meter 4,2 meter 13 meter 38 meter 3,2 meter 10 meter 28 meter 2,4 meter 8,0 meter 24 meter 2,0 meter 7,0 meter 20 meter Radiatorer kombineret med gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. 22

23 Radiatorer Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget består af radiatorer, eller nybyggeri, hvor huset ønskes forsynet med radiatorer. Forklaring Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne. Dimensionering af radiatorer: Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Min. radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C over radiatoren. El-forbruget til varmepumpen bliver mindre, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af rumtemperatur. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis hele huset var forsynet med gulvvarme. Radiatorer tilkoblet varmepumpe. Temperaturer C ved vinterdrift. 23

24 Installatørens programmering af styringen Installatøren skal ved opstart af anlægget programmere styringen efter følgende anvisning: Adgang til installatørprogrammeringer: Indtryk knappen Indstillinger vedvarende (ca. 10 sek.) indtil nedenstående menuer vises. Afslut programmeringen ved at trykke på Driftsstatus og genstart anlægget. Fane 1 Fane 2 Fane 3 Fane 4 Fane 5 Fane 6 Fane 7 Solfanger tilsluttet / ikke tilsluttet (ekstra tilbehør) Hvis tilsluttet vælges, skal pumpekit og temperaturføler for solfanger være monteret Opvarmning af hus Termostatstyring / Kurvestyring Termostatstyring anvendes i specielle anlæg, hvor en fast centralvarmetemperatur ønskes. Normalt anvendes kurvestyring hvor temperaturen i centralvarmeanlægget automatisk reguleres i forhold til udetemperaturen. Ekstern styring tilsluttet / ikke tilsluttet I specielle anlæg hvor der f.eks. via et modem ønskes en on/off fjernbetjening af centralvarmeanlægget (sommerhuse og lignende) vælges tilsluttet. Rumtemperaturføler tilsluttet / ikke tilsluttet Hvis ekstern styring er valgt kan styringen forsynes med en rumføler, som sikrer en minimum rumtemperatur på 15 C. Direkte koblet gulvvarme Vælges når hele varmeanlægget består af gulvvarme uden termostatisk blandeshunt. (Lavtemperaturanlæg på ca C) Gulvvarme med blandesløjfe Vælges når hele varmeanlægget består af gulvvarme med termostatisk blandeshunt. (Lavtemperaturanlæg på ca C) Radiatorer og gulvvarme Vælges når varmeanlægget består af radiatorer, eller blandet anlæg med radiatorer og gulvvarme. (Højtemperaturanlæg på ca C) Maks. C i centralvarmeanlæg Maks. temperaturen i centralvarmeanlæggets fremløbsledning bliver uanset udetemperaturen og brugers valg af kurvenummer altid respekteret når varmepumpen er forsynet med en 3-vejs shuntventil (ekstra tilbehør). Hvis ikke denne ventil er monteret kan højere temperaturer forekomme ved f.eks. indkobling af solvarme, ekstern varmekilde eller varmtvandsprioritering. Indstillingsforslag: Direkte koblet gulvvarme 35 C (ved temperaturfølsomme trægulve skal varmepumpen være forsynet med en 3-vejs shuntventil) Gulvvarme med blandesløjfe 45 C Radiatorer og gulvvarme med blandesløjfe 55 C Varmt vand Ekstern styring tilkoblet / ekstern styring frakoblet I specielle anlæg hvor der via f.eks. et modem ønskes en on/off fjernbetjening af det varme vand (sommerhuse og lignende) vælges tilsluttet. Jordslanger Trykovervågning tilkoblet / frakoblet (Lovbefalet trykvagt som giver alarm og stopper anlægget hvis trykket i jordslangekredsen er mindre end 0,5 bar) Efter afsluttet montage eller service SKAL trykovervågningen være tilsluttet Manuel drift Anvendes kun ved evt. fejlfinding Dato for installation og serviceeftersyn Tryk på indsæt og bekræft Tid og dato Indstilling af styringens ur og dato Fejlhistorik Fejl i anlægget logges med en historik på op til 20 fejl. De analoge temperaturfølere, F1-F12, viser temperaturer og de digitale følere, D1-D8 (f.eks. pressostater), viser 0/1 for åbent/lukket på tidspunktet fejlen opstod. De respektive komponenter kan findes på eldiagrammet. 24

25 25

26 26

27 27

28 Lagdeling Komponentliste Queen LV DC Queen LV DC Solfangerstyring Nr. Komponent Fabrikat Type 10 Fordamperflade DVI 12 Schraderventil lavtryk ¼ 13 Lavtrykspressostat WILSPEC DWFK 0,0 0,5 bar 14 4 vejs ventil for afrimning Ranco V RV 14A Spole for 4 vejs ventil Ranco 230V 5W 15 Kompressor (Queen LV5DC) Copeland Scroll ZH15K4E TFD Kompressor (Queen LV9DC) Copeland Scroll ZH26K4E TFD Kompressor (Queen LV12DC) Copeland Scroll ZH38K4E TFD Højtrykspressostat WILSPEC DWK bar 18 Schraderventil højtryk ¼ 19 Mufler Refrigeration Research M3 20 Overhedningsfjerner DVI 21 Kondensator DVI 25 Filter Alco BFK 083S Bi flow 3/8 26 Skueglas Danfoss SGN 10S 3/8 28 Termoventil (Queen LV5DC) Danfoss TUBE Orif Termoventil (Queen LV9DC) Danfoss TUBE Orif Påfyldningshane ½ 51 El patron Backer 3/6 kw 3x400V 52 Sikkerhedsventil Duco 2,5 bar ¾ 53 Manometer 0 4 bar 54 Trykekspansion Reflex 18 L/ 0,5 bar 55 Luftskrue ½ 56 Varmeveksler for varmt vand DVI 57 Akkumuleringstank, 300 L Combi 57 Akkumuleringstank, 250 L Single 57 Akkumuleringstank, 250 L Single med tilslutning for ekstern VVB 58 Blandingsventil ESBE C Ø22 60 Sikkerhedsventil Vordingborg 10 bar ¾ 62 Hane med kontraventil ¾ 74 3 vejs ventil Belimo R322 Pr1 kvs

29 Komponentliste Queen LV DC 75 Motor for do (74) Belimo LR230A 5Nm 90s 76 Cirkulationspumpe centralvarme Wilo Stratos Pico 25/ Varmeveksler for solfanger DVI 82 Cirkulationspumpe solvarme (eksternt tilbehør) 85 Cirkulationspumpe for ekstern varmtvandsbeholder (Queen Single med tilslutning for ekstern VVB) Wilo Star Z 15 TT 88 Ventil væskeindsprøjtning kompressor Danfoss EVR3 ¼ 89 Spole for do (88) Danfoss 018F V 50Hz 10W 90 Ventilator ZIEHL ABEGG L MM K Transformator for ventilator Dantrafo DT V 100 Relæ for el patron Bendikt & Jäger K3 18A Strømforsyning elektronik DVI Power Supply 5/12V DC 106 Softstarter for kompressor Carlo Gavazzi RSB 4015 B 110 Termorelæ kompressor (Queen LV5DC) Danfoss 047H ,2A 110 Termorelæ kompressor (Queen LV9DC) Danfoss 047H ,2A 110 Termorelæ kompressor (Queen LV12DC) Danfoss 047H A 115 Temperaturbegrænser for el patron 120 Filter Lutze LRC M x400V AC/4kVA 200 Betjeningspanel DVI IPC display 203 Relækort DVI Controller F1 Temperaturføler centralvarme fremløb DVI Sensor 2m F2 Temperaturføler centralvarme retur DVI Sensor 2m F3 Temperaturføler akkumuleringstank top DVI Sensor 2m F4 Temperaturføler rum (eksternt tilbehør) DVI Sensor 2m F7 Temperaturføler ude DVI Sensor 15m F8 Temperaturføler fordamper DVI Sensor 2m F9 Temperaturføler solfanger (eksternt tilbehør) DVI Sensor 2m F10 Temperaturføler akkumuleringstank bund DVI Sensor 2m F11 Temperaturføler trykrør DVI Sensor 2m F12 Temperaturføler sugerør DVI Sensor 2m A Trykrør ½ B Trykrør ½ C Væskerør 3/8 D Væskerør 3/8 E Væskerør 3/8 F Væskerør ½ G Sugerør 7/8 H Sugerør ¾ I Kapillarrør til væskeindsprøjtning kompressor 1 m Ø1,8 J Kapillarrør til by pass af termoventil 3/16 Kølemiddel, R407C Queen 5 Queen 9 Queen 12 5,0 kg 5,0 kg 5,5 kg 29

30 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for tilslutning til en ekstern varmekilde. Fx tilslutningsanordning for olie-, gas-, fastbrændsels eller stokerkedel samt solvarmeanlæg. Det følgende omhandler tilslutning for solvarmeanlæg. For tilslutning af olie-, gas-, fastbrændsels eller stokerkedel, se Montagevejledning ekstern varmekilde tilsluttet Queen VV DC. Generel sikkerhed Alle eksterne varmekilder skal underlægges varmepumpens sikkerhedsautomatik, således at det sikres at varmetransporten fra den eksterne varmekilde straks ophører hvis varmepumpens temperaturer eller tryk i kølemiddelkredsløb bliver højere end det af sikkerhedsmæssige årsager er tilladt. Denne sikkerhedsfunktion kan opnås på flere måder fx ved elektrisk stop af varmekilden, stop af cirkulationspumpen som forbinder varmekilden eller ved lukning af en elektrisk ventil som afspærrer cirkulationen til varmekilden. Den eksterne varmekilde skal være af en sådan art at den ikke skades eller forårsager anden fare ved evt. afbrydelse af cirkulationen i forbindelse med at varmepumpens sikkerhedsautomatik udkobler. Den eksterne varmekilde skal have sit egen og af varmepumpen uafhængige sikkerhedssystem omkring fx ekspansion, brand eller sprængning i forbindelse med overophedning eller kogning. Denne sikkerhed skal etableres med eksterne armaturer eller automatik. Endvidere skal det sikres at anlægget holdes frostfrit i perioder hvor det ikke anvendes, herunder også åbne ekspansionsbeholdere eller sikkerhedsventiler. Her viste diagrammer og anvisninger vil normalt sikre at disse sikkerhedsmæssige forhold er overholdt. Sikkerheden og ansvaret for den valgte konstruktion skal af installatøren ubetinget vurderes og funktionstestes inden anlægget færdigmeldes. PI-diagram for tilkobling af solvarmeanlæg (op til 10 m2 solfangerareal) Installation Flow diagram Anlægget udføres som et højtryksanlæg hvor væsken i solfangeren automatisk drænes til pumpeblokkens trykekspansionsbeholder hvis kogning (dampdannelse) her opstår pga. for høje temperaturer. Evt. automatudlufter på toppen af solfangeren skal fjernes. Solfangerne tilsluttes via en egnet og ekstern pumpeblok (ekstra tilbehør) til varmepumpens varmespiral for solfangeranlæg (ekstra tilbehør). Pumpeblokken skal være forsynet med: Cirkulationspumpe Sikkerhedsventil 6 bar. Ventiler for tilslutning af udluftningsanordning (skylleprincip) Fjederbelastet ventil som hindrer selvcirkulation Trykekspansionsbeholder med et max. tryk på min. 6 bar. Beholderen skal have et tilstrækkeligt volumen således at den kan indeholde alt væsken fra solfangeren ved en evt. kogning og dampdannelse i disse. El-tilslutning El-tilslutning til pumpeblokkens cirkulationspumpe etableres via klemme 4 og N i varmepumpens elektriske styring. (i el-diagrammet vist som cirkulationspumpe solvarme ) Temperaturføler En temperaturføler (ekstra tilbehør) monteres et egnet sted i solfangeren således at denne måler solfangerens temperatur uanset om der er cirkulation eller ej. Temperaturføleren forbindes til varmepumpens styring mærket F9 (i eldiagram vist som F9 C solfanger ) Installatørens programmering af styring Styringen programmeres som solfanger tilsluttet Funktion Ind- og udkobling af solfangeranlægget sker ved start/ stop af pumpeblokkens cirkulationspumpe. Pumpen starter når solpanelernes temperatur (F9) er min 4 C højere end temperaturen i varmepumpens akkumuleringstank (F10). 30

31 Betjening Solfangeranlæggets betjening sker automatisk i henhold til ovenstående. Sikkerhed Når elforsyningen til pumpeblokkens cirkulations pumpe etableres som vist (klemme 4 og N) er solfangeranlægget underlagt varmepumpens sikkerhedsautomatik. Denne automatik stopper cirkulationspumpen og varmetransporten fra solfangeren ophører hvis varmepumpens temperaturer (90 C) eller trykket i kølemiddelkredsløb bliver højere end det af sikkerhedsmæssige årsager er tilladt. Solfangerne, pumpeblokken og installationen skal være af en sådan art at den ikke skades eller forårsager anden fare ved evt. afbrydelse af cirkulationen i forbindelse med at varmepumpens sikkerhedsautomatik udkobler (tørkogningsprincip). Solfangeranlægget skal have sit eget og af varmepumpen uafhængige sikkerhedssystem omkring f.eks. ekspansion eller sprængning i forbindelse med overophedning eller kogning. Denne sikkerhed er normalt indeholdt i pumpeblokken. 230V forsyning til cirkulationspumpe for solfanger, 4+N Temperaturføler for solfanger, F9 (Se eldiagram s. 24) 31

32 DATA FOR QUEEN LUFT / VAND Effekter og COP er opgivet i henhold til EN14511 QUEEN LV5DC QUEEN LV9DC QUEEN LV12DC Kold side Udeluft Varm side Fremløb/retur Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor C C kw kw COP kw kw COP kw kw COP /30 45/40 55/50 35/30 45/40 55/50 35/30 45/40 55/50 35/30 45/40 55/50 3,9 3,9 3,9 5,3 5,0 5,0 5,9 5,7 5,9 7,8 7,4 7,1 1,5 1,7 2,0 1,6 1,8 2,2 1,6 1,9 2,2 1,7 1,9 2,3 2,7 2,3 1,9 3,4 2,7 2,3 3,6 3,0 2,7 4,7 3,8 3,1 EL-TILSLUTNING Tilslutnings spænding 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz Effekt varme pumpe 2 kw 4 kw 5 kw Effekt, el-patron 6 kw 6 kw 6 kw Samlet effekt 8 kw 10kW 11 kw Sikring i el-forsyning 16-20A 20A 20A VARMEPUMPE Kompressor Copeland scroll ZH15 Copeland scroll ZH26 Copeland scroll ZH38 Kølemiddel R407C / 5,0 kg R407C / 5,0 kg R407C / 5,5 kg Overhednings fjerner og kondensator Integreret i akkumuleringstank Integreret i akkumuleringstank Integreret i akkumuleringstank KOLD SIDE (Udedel) Luftmængde lav/høj hastighed 1500/3000 m 3 /h 2000/4000 m 3 /h 2500/4500 m 3 /h Min. / maks. C -20/30 C -20/30 C -20/30 C VARM SIDE (Centralvarmeanlæg) Cirkulationspumpe omdrejningsreguleret Stratos Pico 25/1-6 Stratos Pico 25/1-6 Stratos Pico 25/1-6 Ekspansions beholder 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar Sikkerhedsventil 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar Min./maks. tryk 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar Nominelt flow 613 L/h 1021 L/h 1430 L/h Akkumulerings tank Combi 300 L Single 250 L 6,4 6,3 6,4 8,8 8,3 8,2 9,7 9,5 9,8 13,0 12,3 11,8 2,2 2,6 3,1 2,4 2,9 3,4 2,5 2,9 3,5 2,7 3,1 3,6 Combi 300 L Single 250 L 2,9 2,4 2,0 3,6 2,9 2,4 3,8 3,2 2,8 4,8 4,0 3,2 9,2 9,2 8,8 12,2 12,1 11,8 13,5 13,3 12,5 18,1 17,1 16,5 3,1 3,8 4,4 3,4 4,1 4,8 3,6 4,2 4,9 3,7 4,3 5,2 Combi 300 L Single 250 L Maks tryktab i centralvarme ved nom. 3,5 mws 3,5 mws 3,5 mws Tilslutnings dim. Ø25 Ø25 Ø25 Min. / maks. C 25 / 55 C 25 / 55 C 25 / 55 C VARMT VAND (kun model Combi) Gennemstrømningsvarmeveksler Kobber eller fortinnet kobber Kobber eller fortinnet kobber Kobber eller fortinnet kobber Tappekapacitet 200 L ved 40 C 200 L ved 40 C 200 L ved 40 C Maks. tryk 10 bar 10 bar 10 bar Tilslutningsdim. Ø22 Ø22 Ø22 SOLVARME (ekstra tilbehør) Hedeflade på varmeveksler 0,70 m 2 0,70 m 2 0,70 m 2 Anbefalet solfangerareal 2-10 m m m 2 2,9 2,4 2,0 3,6 2,9 2,5 3,8 3,2 2,5 4,9 3,9 3,2 32

33 Risikovurdering Produkt: Queen LV5DC luft/vand varmepumpe Queen LV9DC luft/vand varmepumpe Queen LV12DC luft/vand varmepumpe Relevante regler Mulig fare Mulig hændelse Sandsynlighed Risiko 1 MD El-system Berøring MD Mek. bevægelser Klemning PED Tilslutning af trykbærende dele Sprængning/forgiftning PED Sikkerhedsventil 5 PED Fejlmontager Udslip PED Transportskader Sprængning/udslip MD/PED Skade på reguleringssytemet Drift/sprængning/udslip PED Varme rør Forbrænding PED Udslip af kølemiddel Miljø/forgiftninglirritation MD/PED Sprængning af komponenter Udslyngning af dele, udslip MD Støj Høreskader PED Overbelastning Frie bevægelser PED Kondensering Væskeslag, brud, udslip PED Turbulens Erosion, brud, udslip PED Vibrationer Træthed, brud, udslip. 1 1 Talværdier: 0 Meget lav eller ingen 1 Lav 2 Vis 3 Stor 4 Meget stor Konklusion: Der er meget lav eller ingen risiko for personskader eller miljøskader ved normalt anvendelse af enheden 33

34

35

36 36

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften Januar 11 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Juni 2011 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Maj 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Juni 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Standardstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 4 Betjening

Læs mere

Bruger- & montagevejledning

Bruger- & montagevejledning Bruger & montagevejledning DVI LV 25/32/40 Single DVI LV 25/32/40 Hot Gas den naturlige varme fra luften Marts 2013 DVI luft/vand endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas Bruger- & montagevejledning DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUStRI A/S Maj 2013 Dansk Varmepumpe InDustrI a/s Juelstrupparken 16 DK-9530

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne: Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98 35 52

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden Bruger- og montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden November 2010 Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 3 Betjening af varmepumpen 3 Anlægssituationen (menu 1) 3 Varmeanlæggets

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 & 12 Kompakt Model 2014 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Oktober, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S September 2013 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi BRUGERVEJLEDNING Queen Combi VARMEPUMPENS BETJENINGSPANEL E E2 E3 97 A B C D E F L E Sikring E3 Temperaturbegrænser L Kontrollampe A sikring for manøvrestrøm Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved

Læs mere

Montagevejledning. Queen jordvarme. juni 09. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning. Queen jordvarme. juni 09. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden juni 09 Indhold El-installation 3 Vigtigt 3 Sikringsgruppe 3 AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ 3 CE-vægstik 3 Temperaturføler 3 Opstilling

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12/16 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret A ++ Energiklasse Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse dansk varmepumpe InduStrI a/s DVI Smart

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Væske/vand varmepumpe DVI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Juli, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning for energifanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Funktionsbeskrivelse 3 Opstilling 4 Gravning af rende 5 Montage af PE-rørene 5 Elektrisk kabelføring og montage 6 Påfyldning

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. November 10. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. November 10. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften November 10 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S rugervejledning Væske/vand-varmepumpe VI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden NSK VRMPUMP INUSTRI /S Maj 2017 NSK VRMPUMP INUSTRI /S Nymøllevej 17 K-9240 Nibe Tlf. +45 98 35

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Væske/vand varmepumpe

Væske/vand varmepumpe Væske/vand varmepumpe VV 25 / 32 / 40 / 45 / 60 / 85 kw 500-5.000 m 2 bygning dansk produceret vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S intelligent & fleksibelt systemdesign opfylder

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME Billede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper siden 1979, og har derfor stor viden og

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Beholderunits Fjernvarme

Beholderunits Fjernvarme Creating hot water Beholderunits Fjernvarme Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere