vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual"

Transkript

1 vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual

2

3 INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING Dokument ID: DPD01105F Dato: Softwareversion: FW0072V012 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Vacon Plc har ophavsret til denne betjeningsvejledning. Alle rettigheder forbeholdes. I denne betjeningsvejledning kan du læse om funktionerne i Vacon -frekvensomformeren, og om hvordan du bruger den. Betjeningsvejledningen har samme struktur som frekvensomformerens menustruktur (kapitel 1 og 4-8). Kapitel 1, Lynvejledning Sådan starter du betjeningspanelet. Kapitel 2, Guider Vælg applikationskonfiguration. Hurtig konfiguration af en applikation. Forskellige applikationer inkl. eksempler. Kapitel 3, Brugergrænseflader Displaytyper, og brugen af betjeningspanelet. PC-værktøjet Vacon Live. Fieldbus-funktioner. Kapitel 4, Overvågningsmenu Data for overvågningsværdier. Kapitel 5, Parametermenu Liste over alle frekvensomformerparametre. Kapitel 6, Diagnostikmenu Kapitel 7, I/O og hardwaremenu Kapitel 8, Brugerindstillinger, favoritter og brugerniveauer Kapitel 9, Beskrivelse af parametre 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

4 VACON 4 INDLEDNING Sådan anvendes parametrene. Programmering af digitale og analoge indgange. Applikationsspecifikke funktioner. Kapitel 10, Fejlfinding Fejl og årsager. Nulstilling af fejl. Kapitel 11, Appendiks Oplysninger om applikationernes forskellige standardværdier. Betjeningsvejledningen indeholder en lang række parametertabeller. Vejledningen indeholder oplysninger om, hvordan du skal læse parametertabellerne. A B C D E F G H Index Parameter Min Max Unit Default ID Description I A. Parameterens placering i menuen, altså parameternummeret. B. Parameternavnet. C. Parameterens mindsteværdi. D. Parameterens maksimumværdi. E. Parameterens enhedsværdi. Enheden vises, hvis den er tilgængelig. F. Værdien er fabriksindstillet. G. Parameterens ID-nummer. H. En kort beskrivelse af parameterværdien og/eller dennes funktion. I. Når symbolet vises, kan du finde flere data om parameteren i kapitel 5 Parametermenu. TEL (0) FAX +358 (0)

5 INDLEDNING VACON 5 FUNKTIONER I VACON AC-FREKVENSOMFORMEREN Omfattende opstartsvejledninger, PID-styring, multipumpe- og brandtilstand, som gør ibrugtagningen nemmere. Brug FUNCT -knappen til nemt skift mellem det lokale hhv. fjerne styringssted. Fjernstyringsstedet kan være I/O eller fieldbus. Du kan vælge fjernstyringssted ved hjælp af en parameter. 8 faste frekvenser. Motorpotentiometer-funktioner. Styring med joystick. Kickstartsfunktion. 2 programmérbare rampetider, 2 overvågninger og 3 intervaller med forbudte frekvenser. Tvunget stop. Styringsside til nem og hurtig betjening og overvågning af de vigtigste værdier. Fieldbus-datatilknytning. Automatisk nulstilling. Forskellige forvarmningstilstande for at undgå problemer med kondens. Maks. udgangsfrekvens: 320 Hz. Realtidsur og timerfunktioner (kræver ekstra batteri). Det er muligt at programmere tre tidskanaler for at opnå forskellige funktioner på frekvensomformeren. Tilgængelig, ekstern PID-kontroller. Du kan f.eks. bruge det til at kontrollere en ventil ved hjælp af AC-frekvensomformerens I/O. Funktion til dvaletilstand, som automatisk aktiverer/deaktiverer driften af frekvensomformeren for at spare energi. En 2-zoners PID-controller med to forskellige feedbacksignaler: mindste og maksimale kontrol. To setpunkt-kilder til PID-styringen. Du kan vælge vha. en digital indgang. Funktion til PID-setpunktsforstærkning. Feedforward-funktion til forbedring af reaktionen på ændringer i processen. Procesværdiovervågning. Multipumpestyring. Vedligeholdelsestæller. Pumpestyringsfunktioner: Spædningspumpestyring, jockeypumpestyring, automatisk rensning af pumpeskovlhjul, overvågning af pumpens indgangstryk og frostbeskyttelsesfunktion. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

6 VACON 6 TEL (0) FAX +358 (0)

7 INDHOLDSFORTEGNELSE VACON 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Om denne betjeningsvejledning 3 Funktioner i Vacon AC-frekvensomformeren 5 1 Lynvejledning Betjeningspanel Visningerne Første opstart Beskrivelse af applikationer Standardapplikation Applikation til lokal-/fjernstyring Applikation til flertrinshastighed PID-styringsapplikation Multifunktionsapplikation Applikation til motorpotentiometer 55 2 Guider Standardapplikationsguide Applikationsguide til lokal-/fjernstyring Applikationsguide til flertrinshastighed Guide til PID-styringsapplikation Applikationsguide til multifunktion Applikationsguide til motorpotentiometer Multipumpeguide Brandtilstandsguide 72 3 Brugergrænseflader Navigation på betjeningspanelet Brug af det grafiske display Redigering af værdier Nulstil en fejl FUNCT-knappen Kopiering af parametre Sammenligning af parametre Hjælpetekster Brug af Favoritmenuen Sådan anvendes tekstbetjeningspanelet Redigering af værdier Nulstil en fejl FUNCT-knappen Menustruktur Hurtig opsætning Overvåg Vacon Live HOUR SUPPORT +358 (0)

8 VACON 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Overvågningsmenu Overvågningsgruppe Multiovervågning Tendenskurve Basis I/O Temperaturindgange Ekstra og avanceret Overvågning af timerfunktioner Overvågning af PID-controller Overvågning af ekstern PID-controller Multipumpeovervågning Vedligeholdelsestællere Overvågning af Fieldbus-data Parametermenu Gruppe 3.1: Motorindstillinger Gruppe 3.2: Start-/stopkonfiguration Gruppe 3.3: Referencer Gruppe 3.4: Konfiguration af ramper og bremser Gruppe 3.5: I/O-konfiguration Gruppe 3.6: Fieldbus-datatilknytning Gruppe 3.7: Undvigelse af frekvenser Gruppe 3.8: Overvågninger Gruppe 3.9: Beskyttelser Gruppe 3.10: Automatisk nulstilling Gruppe 3.11: Applikationsindstillinger Gruppe 3.12: Timerfunktioner Gruppe 3.13: PID-controller Gruppe 3.14: Ekstern PID-controller Gruppe 3.15: Multipumpe Gruppe 3.16: Vedligeholdelsestællere Gruppe 3.17: Brandtilstand Gruppe 3.18: Parametre for motorforvarmning Gruppe 3.20: Mekanisk bremse Gruppe 3.21: Pumpestyring Diagnostikmenu Aktive fejl Nulstil fejl Fejlhistorik Tællere i alt Triptællere Softwareinfo I/O og hardwaremenu Basis-I/O Slidser til optionskort Realtidsur 213 TEL (0) FAX +358 (0)

9 INDHOLDSFORTEGNELSE VACON Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Menuerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger Parameterbackup Favoritter Tilføj et element til Favoritter Fjern et element fra Favoritter Brugerniveauer Ændring af adgangskoden på brugerniveauer Beskrivelser af parametre Motorindstillinger I/f-startfunktion Momentstabilatorfunktion Start-/Stopkonfiguration Referencer Frekvensreference Momentreference Faste frekvenser Parametre for motorpotentiometer Joystickparametre Parametre for kickstart Konfiguration af ramper og bremser I/O-konfiguration Programmering af digitale og analoge indgange Standardfunktioner for programmerbare indgange Digitale indgange Analoge indgange Digitale udgange Analoge udgange Undvigelse af frekvenser Overvågninger Motorvarmebeskyttelse Beskyttelse mod motorstall Beskyttelse mod underbelastning Automatisk nulstilling Timerfunktioner PID-controller Feedforward Dvalefunktion Feedbackovervågning Kompensation for tryktab Langsom opfyldning Overvågning af indgangstryk Frostbeskyttelse HOUR SUPPORT +358 (0)

10 VACON 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 9.13 Multipumpefunktion Vedligeholdelsestællere Brandtilstand Funktion til motorforvarmning Mekanisk bremse Pumpestyring Autorensning Hjælpepumpe Spædningspumpe Total og triptællere Driftstidstæller Triptæller for driftstid Kørselstidstæller Tidstæller for tændt tid Energitæller Triptæller for energi Fejlfinding Der vises en fejl Nulstil vha. knappen Nulstil Nulstilling vha. en parameter på det grafiske betjeningspanel Nulstilling vha. en parameter i tekstbetjeningspanelet Fejlhistorik Undersøgelse af Fejlhistorik i det grafiske betjeningspanel Undersøgelse af Fejlhistorik i det grafiske tekstbetjeningspanel Fejlkoder Appendiks Parametrenes standardværdier for de forskellige applikationer 341 TEL (0) FAX +358 (0)

11 LYNVEJLEDNING VACON 11 1 LYNVEJLEDNING 1.1 BETJENINGSPANEL Betjeningspanelet fungerer som grænseflade mellem AC-frekvensomformeren og brugeren. Ved hjælp af betjeningspanelet kan du kontrollere motorhastigheden og overvåge ACfrekvensomformerens tilstand. Du kan også indstille AC-frekvensomformerens parametre. A B C I H D G F E Fig. 1: Knapper på betjeningspanelet. A. TILBAGE/NULSTIL-knappen. Bruge denne knap til at gå tilbage i menuen, forlade redigeringstilstanden eller til at nulstille fejl. B. Piletasten OP. Brug den til rulle opad i menuen eller til at øge en værdi. C. FUNCT-knappen. Bruge denne knap til at ændre motorens rotationsretning, opnå adgang til kontrolsiden eller ændre styringsstedet. Læs mere i 38 Frekvensreferenceparametre. D. HØJRE piletast. E. START-knappen. F. Piletasten NED. Brug denne knap til at rulle nedad i menuen eller til at formindske værdien. G. STOP-knappen. H. VENSTRE piletast. Bruge denne knap til at flytte markøren mod venstre. I. OK-knappen. Gå ind i et aktivt niveau eller element, og foretag et valg. 1.2 VISNINGERNE Der er to typer betjeningspanel: grafisk display og tekstdisplay. Betjeningspanelet har altid samme tastatur og knapper. Displayet viser disse data. Motor- og frekvensomformerens tilstand. Fejl i motoren og frekvensomformeren. Din placering i menustrukturen. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

12 VACON 12 LYNVEJLEDNING A B C D E STOP READY I/O Main Menu ID: Quick Setup ( 17 ) Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) M1 F G H Fig. 2: Det grafiske betjeningspanel A. Det 1. statusfelt: STOP/KØR B. Motorens rotationsretning C. Det 2. statusfelt: KLAR/IKKE KLAR/FEJL D. Alarmfeltet: ALARM/- E. Styringsstedfeltet: PC/IO/PANEL/ FIELDBUS A F. Placeringsfeltet: Parameterens IDnummer og nuværende placering i menuen G. En aktiveret gruppe eller element H. Antal elementer i den pågældende gruppe B C D F Fig. 3: Tekstbetjeningspanelet. Hvis teksten er for lang til at blive vist, vil teksten automatisk rulle på displayet. A. Statusindikatorer B. Alarm- og fejlindikatorer C. Den nuværende placerings gruppe- eller elementnavn 1.3 FØRSTE OPSTART E D. Den nuværende placering i menuen. E. Styringsstedsindikatorer F. Rotationsretningsindikatorer I opstartsguiden finder du de oplysninger, der kræves for at styre proceduren. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

13 LYNVEJLEDNING VACON 13 1 Sprogvalg (P6.1) Valget er forskelligt i alle sprogpakkerne 2 Sommertid* (P5.5.5) Rusland USA EU FRA 3 Tid* (P5.5.2) tt:min:ss 4 År* (P5.5.4) åååå 5 Dato* (P5.5.3) dd.mm. * Disse spørgsmål vises, hvis der er installeret et batteri. 6 Kør Opstartsguiden? Ja Nej For at indstille parameterværdierne manuelt skal du vælge Nej og trykke på OK-knappen. 7 Sådan vælger du en applikation (P1.2 Application, ID212) Standard Lokal/fjernbetjening Flertrinshastighed PID-styring Multifunktion Motorpotentiometer Angiv værdien for P Motortype (i overensstemmelse med typeskiltet) Angiv værdien for P Nominel motorspænding (i overensstemmelse med typeskiltet) Angiv værdien for P Nominel motorfrekvens (i overensstemmelse med typeskiltet) Angiv værdien for P Nominel motorhastighed (i overensstemmelse med typeskiltet) PM-motor Induktionsmotor Interval: Varierer Interval: 8, ,00 Hz Interval: Angiv værdien for P Nominel motorstrøm Interval: Varierer 13 Angiv værdien for P Motor Cos Phi Interval: Hvis motortypen er angivet til Induktionsmotor, vises næste spørgsmål. Hvis du har valgt PMmotor, skal parameterværdien P for Motor Cos Phi angives til 1,00, hvorefter guiden springer direkte til spørgsmål HOUR SUPPORT +358 (0)

14 VACON 14 LYNVEJLEDNING Angiv værdien for P Mindste frekvensreference Angiv værdien for P Maksimal frekvensreference Interval: 0,00...P Hz Interval: P ,00 Hz 16 Angiv værdien for P Accelerationstid 1 Interval: 0, ,0 sek. 17 Angiv værdien for P Decelerationstid 1 Interval: 0, ,0 sek. 18 Kør applikationsguiden? Ja Nej Hvis du vil fortsætte applikationsguiden, skal du indstille valget til Ja og trykke på OKknappen. Se beskrivelsen af de forskellige applikationsguider i kapitel 2 Guider. Når du har foretaget disse valg, er opstartsguiden færdig. Hvis du vil starte opstartsguiden igen, har du to alternativer. Gå til parameter P6.5.1 Gendan fabriksstandarder, eller til parameter B1.1.2 Opstartsguiden. Angiv herefter værdien til Aktiver. 1.4 BESKRIVELSE AF APPLIKATIONER Brug parameter P1.2 (Applikation) for at vælge en applikation til frekvensomformeren. Lige så snart parameter P1.2 har ændret sig, nulstilles en gruppe parametre til deres forudindstillede værdier STANDARDAPPLIKATION Du kan bruge standardapplikationen til hastighedsstyrede processer, hvor der ikke er brug for særlige funktioner, f.eks. pumper, ventilatorer eller transportbånd. Det er muligt at styre frekvensomformeren fra betjeningspanelet, fieldbus eller I/Oklemmen. Når drevet styres vha. I/O-klemmen, forbindes frekvensomformerens frekvensreferencesignal enten til AI1 (0 10 V) eller AI2 (4 20 ma). Forbindelsen afhænger af signaltypen. Der findes tre tilgængelige faste frekvensreferencer. Du kan aktivere de faste frekvensreferencer vha. DI4 og DI5. Frekvensomformerens start-/stopsignaler er forbundet til DI1 (start fremad) og DI2 (start baglæns). Det er muligt at konfigurere alle frekvensomformerens udgange i alle applikationerne. Der findes én analog udgang (udgangsfrekvens) og tre relæudgange (Kør, Fejl, Klar) på basis- I/O-kortet. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

15 LYNVEJLEDNING VACON 15 Standard I/O-kort Terminal Signal Beskrivelse Vref Referenceudgang Referencepotentiometer kω 2 3 AI1+ AI1- Analog indgang 1 + Analog indgang 1 - Frekvensreference (standard V) 4 AI2+ Analog indgang 2 + Frekvensreference (standard ma) 5 AI2- Analog indgang V ud 24 V ekstra spænding 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DI1 Digital indgang 1 Start frem 9 DI2 Digital indgang 2 Start bak DI3 CM Digital indgang 3 Fælles for DI1-DI6 Ekstern fejl *) V ud 24 V ekstra spænding GND DI4 DI5 DI6 CM I/O-jordforbindelse Digital indgang 4 Digital indgang 5 Digital indgang 6 Fælles for DI1-DI6 DI4 DI5 Åben Åben Lukket Åben Åben Lukket Lukket Lukket Fejlnulstilling Frekv. ref. Analog indgang 1 Fast frekv. 1 Fast frekv. 2 Fast frekv. 3 *) ma AO1+ AO1- analog udgang 1 + Analog udgang 1 - Udgangsfrekvens ( ma) V ind 24 V ekstra indgangsspænding A B RS485 RS485 Seriel bus, negativ Seriel bus, positiv Modbus RTU, N2, BACnet DRIFT RO1/1 NC RO1/2 CM Relæudgang 1 DRIFT 23 RO1/3 NO FEJL RO2/1 NC RO2/2 CM Relæudgang 2 FEJL RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Relæudgang 3 KLAR **) Fig. 4: Standardstyringsforbindelser til standardstyringsapplikationen *= Du kan isolere de digitale indgange fra jorden vha. en DIP-kontakt. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

16 VACON 16 LYNVEJLEDNING Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (standard!) Fig. 5: DIP-kontakten 2: M1.1 Guider Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Startguide Multipumpeguide Brandtilstandsguide = Aktivér ikke 1 = Aktivér Hvis du vælger Aktivér, startes opstartguiden (se kapitel 1 Opstartsguide. Hvis du vælger Aktivér, startes multipumpeguiden (se kapitel 2.7 Multipumpeguide). Hvis du vælger Aktivér, startes brandtilstandsguiden (se kapitel 2.8 Brandtilstandsguide). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

17 LYNVEJLEDNING VACON 17 3: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.2 Applikation = Standard 1 = Lokal/fjernbetjening 2 = Flertrinshastighed 3 = PID-styring 4 = Multifunktion 5 = Motorpotentiometer 1.3 Mindste frekvensreference 0.00 P1.4 Hz Mindst tilgængelige frekvensreference. 1.4 Største frekvensreference P Hz Maksimalt acceptable tilgængelige frekvensreference. 1.5 Accelerationstid sek Decelerationstid sek Motorstrømgrænse IH*0,1 IS A Varierer 107 Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan øges fra nulfrekvens til maksimumfrekvens. Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan aftage fra maksimalfrekvens til nulfrekvens. Den maksimale motorstrøm fra AC-frekvensomformeren. 1.8 Motortype = Induktionsmotor 1 = Motor med permanent magnet Værdien Un fremgår af motorens typeskilt. 1.9 Nominel motorspænding Varierer Varierer V Varierer 110 BEMÆRK! Find ud af, om motortilslutningen er Delta eller Star Nominel motorfrekvens Hz 50 Hz 111 Værdien fn fremgår af motorens typeskilt Nominel motorhastighed O/min Varierer 112 Værdien nn fremgår af motorens typeskilt. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

18 VACON 18 LYNVEJLEDNING 3: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.12 Nominel motorstrøm IH * 0,1 IH * 2 A Varierer Motor Cos Phi Varierer Energioptimering Værdien In fremgår af motorens typeskilt. Værdien fremgår af motorens typeskilt. Frekvensomformeren søger efter den laveste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Brug denne funktion, f.eks. til ventilator- eller pumpeprocesser. 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret Identifikationskørslen beregner eller måler de motorparametre, der kræves for at opnå god styring af motoren og hastigheden Identifikation = Ingen handling 1 = Ved stilstand 2 = Med rotation Før identifikationskørslen gennemføres, skal du indstille parametrene i overensstemmelse med motorens typeskilt Startfunktion = Rampe 1 = Flyvende start 1.17 Stopfunktion = Friløb 1 = Rampe 1.18 Automatisk nulstilling = Deaktiveret 1 = Aktiveret 1 TEL (0) FAX +358 (0)

19 LYNVEJLEDNING VACON 19 3: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.19 Reaktion på ekstern fejl = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 1.20 Reaktion på AI lavfejl = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Alarm + forudindstillet fejlfrekvens (P ) 3 = Alarm + forrige frekvens 4 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 5 = Fejl (stop ved friløb) 1.21 Fjernstyringssted Valg af fjernstyringssted (start/stop). 0 = I/O-styring 1 = Fieldbus-styring 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

20 VACON 20 LYNVEJLEDNING 3: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er I/O A Valg af I/O-styringsreference A = Fast frekvens 0 1 = Panelreference 2 = Fieldbus 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID-reference 7 = Motorpotentiometer 8 = Joystickreference 9 = Kickstartreference 10 = Blok 1 Ud 11 = Blok 2 Ud 12 = Blok 3 Ud 13 = Blok 4 Ud 14 = Blok 5 Ud 15 = Blok 6 Ud 16 = Blok 7 Ud 17 = Blok 8 Ud 18 = Blok 9 Ud 19 = Blok 10 Ud Applikationen, som du indstillede med parameter 1.2, angiver standardværdien Valg af betjeningspanelstyringsreference Valg af frekvensreferencekilde når styringsstedet er betjeningspanelet. Se P Valg af Fieldbus-styringsreference Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er fieldbus. Se P AI1-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.26 AI2-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.27 RO1-funktion Se P RO2-funktion Se P RO3-funktion Se P TEL (0) FAX +358 (0)

21 LYNVEJLEDNING VACON 21 3: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.30 AO1-funktion Se P : M1.31 Standard Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Fast frekvens 1 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvens 2 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvens 3 P1.3 P1.4 Hz Vælg en fast frekvens vha. digital indgang DI4. Vælg en fast frekvens vha. digital indgang DI5. Vælg en fast frekvens vha. de digitale indgange DI4 og DI APPLIKATION TIL LOKAL-/FJERNSTYRING Lokal-/fjernstyringsapplikationen benyttes typisk, når det er nødvendigt at skifte mellem to forskellige styringssteder. Anvend DI6 til at skifte mellem lokal- og fjernstyringssted. Når fjernstyring er aktiv, kan start-/stopkommandoer enten afgives fra fieldbus eller fra I/O-klemmen (DI1 og DI2). Når lokalstyring er aktiv, kan start-/stopkommandoer enten afgives fra betjeningspanelet, fieldbus eller I/O-klemmen (DI4 og DI5). Frekvensreferencen kan vælges individuelt for hvert styringssted, enten fra betjeningspanelet, fieldbus eller I/O-klemmen (AI1 eller AI2). Det er muligt at konfigurere alle frekvensomformerens udgange i alle applikationerne. Der findes én analog udgang (udgangsfrekvens) og tre relæudgange (Kør, Fejl, Klar) på basis- I/O-kortet. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

22 VACON 22 LYNVEJLEDNING Standard I/O-kort Terminal Signal Beskrivelse Referencepotentiometer kω Vref AI1+ AI1- Referenceudgang Analog indgang 1 + Analog indgang 1 - LOKAL: Frekvensreference (standard: V) Fjernreference ( ma) 4 5 AI2+ AI2- Analog indgang 2 + Analog indgang 2 - FJERN: Frekvensreference (standard: ma) Fjernstyring (+24 V) V ud GND DI1 24 V ekstra spænding I/O-jordforbindelse Digital indgang 1 FJERN: Start frem Fjernstyring jord DI2 DI3 CM Digital indgang 2 Digital indgang 3 Fælles for DI1-DI6 FJERN: Start bak Ekstern fejl *) V ud 24 V ekstra spænding 13 GND I/O-jordforbindelse 14 DI4 Digital indgang 4 LOKAL: Start frem 15 DI5 Digital indgang 5 LOKAL: Start bak DI6 CM Digital indgang 6 Fælles for DI1-DI6 Vælg LOKAL/FJERN *) ma AO1+ AO1-/GND analog udgang 1 + Analog udgang 1 - Udgangsfrekvens ( ma) V ind 24 V ekstra indgangsspænding A B RS485 RS485 Seriel bus, negativ Seriel bus, positiv Modbus RTU, N2, BACnet DRIFT RO1/1 NC RO1/2 CM Relæudgang 1 DRIFT 23 RO1/3 NO FEJL RO2/1 NC RO2/2 CM Relæudgang 2 FEJL 26 RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Relæudgang 3 KLAR Fig. 6: Standardforbindelser til lokal-/fjernstyringsapplikationen *= Du kan isolere de digitale indgange fra jorden vha. en DIP-kontakt. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

23 LYNVEJLEDNING VACON 23 Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (standard!) Fig. 7: DIP-kontakten 5: M1.1 Guider Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Startguide Multipumpeguide Brandtilstandsguide = Aktivér ikke 1 = Aktivér Hvis du vælger Aktivér, startes opstartsguiden (se kapitel 1 Opstartsguide. Hvis du vælger Aktivér, startes multipumpeguiden (se kapitel 2.7 Multipumpeguide). Hvis du vælger Aktivér, startes brandtilstandsguiden (se kapitel 2.8 Brandtilstandsguide). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

24 VACON 24 LYNVEJLEDNING 6: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.2 Applikation = Standard 1 = Lokal/fjernbetjening 2 = Flertrinshastighed 3 = PID-styring 4 = Multifunktion 5 = Motorpotentiometer 1.3 Mindste frekvensreference 0.00 P1.4 Hz Mindst tilgængelige frekvensreference. 1.4 Største frekvensreference P Hz Maksimalt acceptable tilgængelige frekvensreference. 1.5 Accelerationstid sek Decelerationstid sek Motorstrømgrænse IH*0,1 IS A Varierer 107 Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan øges fra nulfrekvens til maksimumfrekvens. Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan aftage fra maksimalfrekvens til nulfrekvens. Den maksimale motorstrøm fra AC-frekvensomformeren. 1.8 Motortype = Induktionsmotor 1 = Motor med permanent magnet Værdien Un fremgår af motorens typeskilt. 1.9 Nominel motorspænding Varierer Varierer V Varierer 110 BEMÆRK! Find ud af, om motortilslutningen er Delta eller Star Nominel motorfrekvens Hz 50 Hz 111 Værdien fn fremgår af motorens typeskilt Nominel motorhastighed O/min Varierer 112 Værdien nn fremgår af motorens typeskilt. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

25 LYNVEJLEDNING VACON 25 6: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.12 Nominel motorstrøm IH * 0,1 IH * 2 A Varierer Motor Cos Phi Varierer Energioptimering Værdien In fremgår af motorens typeskilt. Værdien fremgår af motorens typeskilt. Frekvensomformeren søger efter den laveste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Brug denne funktion, f.eks. til ventilator- eller pumpeprocesser. 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret Identifikationskørslen beregner eller måler de motorparametre, der kræves for at opnå god styring af motoren og hastigheden Identifikation = Ingen handling 1 = Ved stilstand 2 = Med rotation Før identifikationskørslen gennemføres, skal du indstille parametrene i overensstemmelse med motorens typeskilt Startfunktion = Rampe 1 = Flyvende start 1.17 Stopfunktion = Friløb 1 = Rampe 1.18 Automatisk nulstilling = Deaktiveret 1 = Aktiveret 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

26 VACON 26 LYNVEJLEDNING 6: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.19 Reaktion på ekstern fejl = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 1.20 Reaktion på AI lavfejl = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Alarm + forudindstillet fejlfrekvens (P ) 3 = Alarm + forrige frekvens 4 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 5 = Fejl (stop ved friløb) 1.21 Fjernstyringssted Valg af fjernstyringssted (start/stop). 0 = I/O-styring 1 = Fieldbus-styring 1 TEL (0) FAX +358 (0)

27 LYNVEJLEDNING VACON 27 6: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er I/O A Valg af I/O-styringsreference A = Fast frekvens 0 1 = Panelreference 2 = Fieldbus 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID-reference 7 = Motorpotentiometer 8 = Joystickreference 9 = Kickstartreference 10 = Blok 1 Ud 11 = Blok 2 Ud 12 = Blok 3 Ud 13 = Blok 4 Ud 14 = Blok 5 Ud 15 = Blok 6 Ud 16 = Blok 7 Ud 17 = Blok 8 Ud 18 = Blok 9 Ud 19 = Blok 10 Ud Applikationen, som du indstillede med parameter 1.2, angiver standardværdien Valg af betjeningspanelstyringsreference Valg af frekvensreferencekilde når styringsstedet er betjeningspanelet. Se P Valg af Fieldbus-styringsreference Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er fieldbus. Se P AI1-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.26 AI2-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.27 RO1-funktion Se P RO2-funktion Se P RO3-funktion Se P HOUR SUPPORT +358 (0)

28 VACON 28 LYNVEJLEDNING 6: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.30 AO1-funktion Se P : M1.32 Lokal/fjern Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Valg af I/O-styringsreference B Se P I/O B-styring tvunget DigIN SlotA SAND = Tving styringssted til I/O B I/O B-reference tvunget DigIN SlotA SAND = Den anvendte frekvensreference angives af parameteren for I/O-reference B (P1.32.1) Styringssignal 1 B DigIN SlotA Startsignal 1, når styringsstedet er I/O B Styringssignal 2 B DigIN SlotA Startsignal 1, når styringsstedet er I/O B Betjeningspanelstyring tvunget DigIN SlotA Tving styringen til betjeningspanelet Fieldbus-styring tvunget DigIN Slot Tving styringen til Fieldbus Ekstern fejl (Luk) DigIN SlotA FALSK = OK SAND = Ekstern fejl Fejlnulstilling (Luk) DigIN Slot Nulstiller alle aktive fejl, når den er SAND APPLIKATION TIL FLERTRINSHASTIGHED Applikationen til styring af flertrinshastighed kan benyttes, hvis der er behov for mere end én fast frekvensreference (f.eks. testmiljøer). Det er muligt at benytte 1+7 frekvensreferencer: Én basisreference (AI1 eller AI2) og syv faste referencer. Vælg en forudindstillet frekvens vha. de digitale indgangssignaler DI4, DI5 og DI6. Hvis ingen af disse indgange er aktive, skal frekvensreferencen fjernes fra den analoge indgang (AI1 eller AI2). Start-/stopkommandoer afgives fra I/O-klemmen (DI1 og DI2). Det er muligt at konfigurere alle frekvensomformerens udgange i alle applikationerne. Der findes én analog udgang (udgangsfrekvens) og tre relæudgange (Kør, Fejl, Klar) på basis- I/O-kortet. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

29 LYNVEJLEDNING VACON 29 Standard I/O-kort Terminal Signal Beskrivelse Referencepotentiometer kω Vref AI1+ AI1- Referenceudgang Analog indgang 1 + Analog indgang 1 - Frekvensreference (standard V) 4 AI2+ Analog indgang 2 + Frekvensreference (standard ma) 5 AI2- Analog indgang V ud 24 V ekstra spænding 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DI1 Digital indgang 1 Start frem 9 DI2 Digital indgang 2 Start bak DI3 CM Digital indgang 3 Fælles for DI1-DI6 Ekstern fejl *) V ud 24 V ekstra spænding 13 GND I/O-jordforbindelse DI4 DI5 DI6 CM Digital indgang 4 Digital indgang 5 Digital indgang 6 Fælles for DI1-DI6 DI4 DI5 DI Frekv. ref. Analog indgang Fast frekv. 1 Fast frekv. 2 Fast frekv. 3 Fast frekv. 4 Fast frekv. 5 Fast frekv. 6 Fast frekv. 7 *) ma AO1+ AO1- analog udgang 1 + Analog udgang 1 - Udgangsfrekvens ( ma) V ind 24 V ekstra indgangsspænding A B RS485 RS485 Seriel bus, negativ Seriel bus, positiv Modbus RTU, N2, BACnet DRIFT RO1/1 NC RO1/2 CM Relæudgang 1 DRIFT 23 RO1/3 NO FEJL RO2/1 NC RO2/2 CM Relæudgang 2 FEJL 26 RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Relæudgang 3 KLAR Fig. 8: Standardkontrolforbindelser til flertrinshastighedsapplikationen *= Du kan isolere de digitale indgange fra jorden vha. en DIP-kontakt. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

30 VACON 30 LYNVEJLEDNING Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (standard!) Fig. 9: DIP-kontakten 8: M1.1 Guider Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Startguide Multipumpeguide Brandtilstandsguide = Aktivér ikke 1 = Aktivér Hvis du vælger Aktivér, startes opstartguiden (se kapitel 1 Opstartsguide. Hvis du vælger Aktivér, startes multipumpeguiden (se kapitel 2.7 Multipumpeguide). Hvis du vælger Aktivér, startes brandtilstandsguiden (se kapitel 2.8 Brandtilstandsguide). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

31 LYNVEJLEDNING VACON 31 9: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.2 Applikation = Standard 1 = Lokal/fjernbetjening 2 = Flertrinshastighed 3 = PID-styring 4 = Multifunktion 5 = Motorpotentiometer 1.3 Mindste frekvensreference 0.00 P1.4 Hz Mindst tilgængelige frekvensreference. 1.4 Største frekvensreference P Hz Maksimalt acceptable tilgængelige frekvensreference. 1.5 Accelerationstid sek Decelerationstid sek Motorstrømgrænse IH*0,1 IS A Varierer 107 Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan øges fra nulfrekvens til maksimumfrekvens. Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan aftage fra maksimalfrekvens til nulfrekvens. Den maksimale motorstrøm fra AC-frekvensomformeren. 1.8 Motortype = Induktionsmotor 1 = Motor med permanent magnet Værdien Un fremgår af motorens typeskilt. 1.9 Nominel motorspænding Varierer Varierer V Varierer 110 BEMÆRK! Find ud af, om motortilslutningen er Delta eller Star Nominel motorfrekvens Hz 50 Hz 111 Værdien fn fremgår af motorens typeskilt Nominel motorhastighed O/min Varierer 112 Værdien nn fremgår af motorens typeskilt. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

32 VACON 32 LYNVEJLEDNING 9: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.12 Nominel motorstrøm IH * 0,1 IH * 2 A Varierer Motor Cos Phi Varierer Energioptimering Værdien In fremgår af motorens typeskilt. Værdien fremgår af motorens typeskilt. Frekvensomformeren søger efter den laveste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Brug denne funktion, f.eks. til ventilator- eller pumpeprocesser. 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret Identifikationskørslen beregner eller måler de motorparametre, der kræves for at opnå god styring af motoren og hastigheden Identifikation = Ingen handling 1 = Ved stilstand 2 = Med rotation Før identifikationskørslen gennemføres, skal du indstille parametrene i overensstemmelse med motorens typeskilt Startfunktion = Rampe 1 = Flyvende start 1.17 Stopfunktion = Friløb 1 = Rampe 1.18 Automatisk nulstilling = Deaktiveret 1 = Aktiveret 1 TEL (0) FAX +358 (0)

33 LYNVEJLEDNING VACON 33 9: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.19 Reaktion på ekstern fejl = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 1.20 Reaktion på AI lavfejl = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Alarm + forudindstillet fejlfrekvens (P ) 3 = Alarm + forrige frekvens 4 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 5 = Fejl (stop ved friløb) 1.21 Fjernstyringssted Valg af fjernstyringssted (start/stop). 0 = I/O-styring 1 = Fieldbus-styring 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

34 VACON 34 LYNVEJLEDNING 9: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er I/O A Valg af I/O-styringsreference A = Fast frekvens 0 1 = Panelreference 2 = Fieldbus 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID-reference 7 = Motorpotentiometer 8 = Joystickreference 9 = Kickstartreference 10 = Blok 1 Ud 11 = Blok 2 Ud 12 = Blok 3 Ud 13 = Blok 4 Ud 14 = Blok 5 Ud 15 = Blok 6 Ud 16 = Blok 7 Ud 17 = Blok 8 Ud 18 = Blok 9 Ud 19 = Blok 10 Ud Applikationen, som du indstillede med parameter 1.2, angiver standardværdien Valg af betjeningspanelstyringsreference Valg af frekvensreferencekilde når styringsstedet er betjeningspanelet. Se P Valg af Fieldbus-styringsreference Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er fieldbus. Se P AI1-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.26 AI2-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.27 RO1-funktion Se P RO2-funktion Se P RO3-funktion Se P TEL (0) FAX +358 (0)

35 LYNVEJLEDNING VACON 35 9: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.30 AO1-funktion Se P : M1.33 Flertrinshastighed Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Fast frekvens 1 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvens 2 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvens 3 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvens 4 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvens 5 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvens 6 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvens 7 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvenstilstand = Binært kodet 1 = Antal indgange. Den faste frekvens vælges, alt efter hvor mange af de faste digitale hastighedsindgange der er aktive Ekstern fejl (Luk) DigIN SlotA FALSK = OK SAND = Ekstern fejl Fejlnulstilling (Luk) DigIN Slot Nulstiller alle aktive fejl, når den er SAND PID-STYRINGSAPPLIKATION PID-styringsapplikationen benyttes typisk i processer, hvor du styrer procesvariablen (f.eks. tryk) ved at kontrollere motorens hastighed. I denne applikation konfigureres frekvensomformerens interne PID-controller til ét setpunkt og ét feedbacksignal. Det er muligt at benytte to styringssteder. Valg af styringssted A eller B vha. DI6. Når styringssted A er aktivt, afgives start-/stopkommandoer fra DI1, og PID-controlleren angiver frekvensreferencen. Når styringssted B er aktivt, afgives start-/stopkommandoer fra DI4, og AI1 angiver frekvensreferencen. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

36 VACON 36 LYNVEJLEDNING Det er muligt at konfigurere alle frekvensomformerens udgange i alle applikationerne. Der findes én analog udgang (udgangsfrekvens) og tre relæudgange (Kør, Fejl, Klar) på basis- I/O-kortet. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

37 LYNVEJLEDNING VACON 37 Standard I/O-kort Terminal Signal Beskrivelse Referencepotentiometer kω 2-tråds transmitter Vref AI1+ AI1- Referenceudgang Analog indgang 1 + Analog indgang 1 - Sted A: PID-setpunkt (reference) Sted B: Frekvensreference (standard: V) Faktisk værdi I = (0)4...20mA AI2+ AI2-24 V ud Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding PID-feedback (faktiske værdi) (standard: ma) 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DI1 Digital indgang 1 Sted A: Start frem (PID-controller) 9 DI2 Digital indgang 2 Ekstern fejl 10 DI3 Digital indgang 3 Fejlnulstilling 11 CM Fælles for DI1-DI6 *) V ud 24 V ekstra spænding 13 GND I/O-jordforbindelse 14 DI4 Digital indgang 4 Sted B: Start fremad (frekvensreference P ) 15 DI5 Digital indgang 5 Fast frekvens 1 16 DI6 Digital indgang 6 Styringssted A/B-valg 17 CM Fælles for DI1-DI6 *) ma AO1+ AO1-/GND analog udgang 1 + Analog udgang 1 - Udgangsfrekvens ( ma) V ind 24 V ekstra indgangsspænding A B RS485 RS485 Seriel bus, negativ Seriel bus, positiv Modbus RTU, N2, BACnet DRIFT RO1/1 NC RO1/2 CM Relæudgang 1 DRIFT 23 RO1/3 NO FEJL RO2/1 NC RO2/2 CM Relæudgang 2 FEJL 26 RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Relæudgang 3 KLAR Fig. 10: Standardstyringsforbindelser for PID-styringsapplikationen *= Du kan isolere de digitale indgange fra jorden vha. en DIP-kontakt. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

38 VACON 38 LYNVEJLEDNING Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (standard!) Fig. 11: DIP-kontakten 11: M1.1 Guider Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Startguide Multipumpeguide Brandtilstandsguide = Aktivér ikke 1 = Aktivér Hvis du vælger Aktivér, startes opstartguiden (se kapitel 1 Opstartsguide. Hvis du vælger Aktivér, startes multipumpeguiden (se kapitel 2.7 Multipumpeguide). Hvis du vælger Aktivér, startes brandtilstandsguiden (se kapitel 2.8 Brandtilstandsguide). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

39 LYNVEJLEDNING VACON 39 12: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.2 Applikation = Standard 1 = Lokal/fjernbetjening 2 = Flertrinshastighed 3 = PID-styring 4 = Multifunktion 5 = Motorpotentiometer 1.3 Mindste frekvensreference 0.00 P1.4 Hz Mindst tilgængelige frekvensreference. 1.4 Største frekvensreference P Hz Maksimalt acceptable tilgængelige frekvensreference. 1.5 Accelerationstid sek Decelerationstid sek Motorstrømgrænse IH*0,1 IS A Varierer 107 Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan øges fra nulfrekvens til maksimumfrekvens. Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan aftage fra maksimalfrekvens til nulfrekvens. Den maksimale motorstrøm fra AC-frekvensomformeren. 1.8 Motortype = Induktionsmotor 1 = Motor med permanent magnet Værdien Un fremgår af motorens typeskilt. 1.9 Nominel motorspænding Varierer Varierer V Varierer 110 BEMÆRK! Find ud af, om motortilslutningen er Delta eller Star Nominel motorfrekvens Hz 50 Hz 111 Værdien fn fremgår af motorens typeskilt Nominel motorhastighed O/min Varierer 112 Værdien nn fremgår af motorens typeskilt. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

40 VACON 40 LYNVEJLEDNING 12: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.12 Nominel motorstrøm IH * 0,1 IH * 2 A Varierer Motor Cos Phi Varierer Energioptimering Værdien In fremgår af motorens typeskilt. Værdien fremgår af motorens typeskilt. Frekvensomformeren søger efter den laveste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Brug denne funktion, f.eks. til ventilator- eller pumpeprocesser. 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret Identifikationskørslen beregner eller måler de motorparametre, der kræves for at opnå god styring af motoren og hastigheden Identifikation = Ingen handling 1 = Ved stilstand 2 = Med rotation Før identifikationskørslen gennemføres, skal du indstille parametrene i overensstemmelse med motorens typeskilt Startfunktion = Rampe 1 = Flyvende start 1.17 Stopfunktion = Friløb 1 = Rampe 1.18 Automatisk nulstilling = Deaktiveret 1 = Aktiveret 1 TEL (0) FAX +358 (0)

41 LYNVEJLEDNING VACON 41 12: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.19 Reaktion på ekstern fejl = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 1.20 Reaktion på AI lavfejl = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Alarm + forudindstillet fejlfrekvens (P ) 3 = Alarm + forrige frekvens 4 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 5 = Fejl (stop ved friløb) 1.21 Fjernstyringssted Valg af fjernstyringssted (start/stop). 0 = I/O-styring 1 = Fieldbus-styring 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

42 VACON 42 LYNVEJLEDNING 12: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er I/O A Valg af I/O-styringsreference A = Fast frekvens 0 1 = Panelreference 2 = Fieldbus 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID-reference 7 = Motorpotentiometer 8 = Joystickreference 9 = Kickstartreference 10 = Blok 1 Ud 11 = Blok 2 Ud 12 = Blok 3 Ud 13 = Blok 4 Ud 14 = Blok 5 Ud 15 = Blok 6 Ud 16 = Blok 7 Ud 17 = Blok 8 Ud 18 = Blok 9 Ud 19 = Blok 10 Ud Applikationen, som du indstillede med parameter 1.2, angiver standardværdien Valg af betjeningspanelstyringsreference Valg af frekvensreferencekilde når styringsstedet er betjeningspanelet. Se P Valg af Fieldbus-styringsreference Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er fieldbus. Se P AI1-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.26 AI2-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.27 RO1-funktion Se P RO2-funktion Se P RO3-funktion Se P TEL (0) FAX +358 (0)

43 LYNVEJLEDNING VACON 43 12: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.30 AO1-funktion Se P HOUR SUPPORT +358 (0)

44 VACON 44 LYNVEJLEDNING 13: M1.34 = PID-styring Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse PID-forstærkning % PID-integrationstid sek PID-afledt tid sek Hvis værdien af parameteren angives til 100 %, vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10 % i udgangsværdien fra controlleren. Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10,00 %/ sek. i controllerens udgangsværdi. Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i løbet af 1,00 sekund medføre en ændring på 10,00 % i controllerens udgangsværdi Valg af kilde for feedback Se P Valg af kilde for setpunkt Se P Betjeningspanel-setpunkt 1 Varierer Varierer Varierer Dvalefrekvensgrænse Hz Frekvensomformeren går i dvaletilstand, når udgangsfrekvensen forbliver under denne grænse i længere tid end den, der er defineret vha. parameteren Dvaleforsinkelse Dvaleforsinkelse sek Det mindste tidsrum, som frekvensen skal forblive under dvaleniveauet, før frekvensomformeren stoppes Vågn op-niveau 1 Varierer Varierer Varierer Varierer 1018 Bestemmer niveauet for PID-feedbackværdiens overvågning af opvågning. Benytter de valgte procesenheder. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

45 LYNVEJLEDNING VACON 45 13: M1.34 = PID-styring Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Fast frekvens 1 P1.3 P1.4 Hz Fast frekvens valgt af digital indgang DI MULTIFUNKTIONSAPPLIKATION Du kan bruge multifunktionsapplikationen til forskellige processer (f.eks. transportbånd), hvor der ikke er brug for en lang række motorstyringsfunktioner. Det er muligt at styre frekvensomformeren fra betjeningspanelet, fieldbus eller I/Oklemmen. Når du bruger I/O-klemmestyring, afgives start-/stopkommandoer via DI1 og DI2, og frekvensreferencen fra enten AI1 eller AI2. Der findes to tilgængelige accelerations-/decelerationsramper. Valget mellem Rampe1 og Rampe2 træffes af DI6. Det er muligt at konfigurere alle frekvensomformerens udgange i alle applikationerne. Der findes én analog udgang (udgangsfrekvens) og tre relæudgange (Kør, Fejl, Klar) på basis- I/O-kortet. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

46 VACON 46 LYNVEJLEDNING Standard I/O-kort Terminal Signal Beskrivelse Referencepotentiometer kω Vref AI1+ AI1- Referenceudgang Analog indgang 1 + Analog indgang 1 - Frekvensreference (standard V) 2-tråds transducer - 4 AI2+ Analog indgang 2 + Frekvensreference (standard ma) (0)4...20mA AI2-24 V ud Analog indgang 2-24 V ekstra spænding 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DI1 Digital indgang 1 Start frem 9 DI2 Digital indgang 2 Start bak 10 DI3 Digital indgang 3 Fejlnulstilling 11 CM Fælles for DI1-DI6 *) V ud 24 V ekstra spænding 13 GND I/O-jordforbindelse 14 DI4 Digital indgang 4 Fast frekvens 1 15 DI5 Digital indgang 5 Ekstern fejl 16 DI6 Digital indgang 6 Rampe 1/Rampe 2-valg 17 CM Fælles for DI1-DI6 *) ma AO1+ AO1-/GND analog udgang 1 + Analog udgang 1 - Udgangsfrekvens ( ma) V ind 24 V ekstra indgangsspænding A B RS485 RS485 Seriel bus, negativ Seriel bus, positiv Modbus RTU, N2, BACnet DRIFT RO1/1 NC RO1/2 CM Relæudgang 1 DRIFT 23 RO1/3 NO FEJL RO2/1 NC RO2/2 CM Relæudgang 2 FEJL 26 RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Relæudgang 3 KLAR Fig. 12: Standardkontrolforbindelser i multifunktionsapplikationen *= Du kan isolere de digitale indgange fra jorden vha. en DIP-kontakt. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

47 LYNVEJLEDNING VACON 47 Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (standard!) Fig. 13: DIP-kontakten 14: M1.1 Guider Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse Startguide Multipumpeguide Brandtilstandsguide = Aktivér ikke 1 = Aktivér Hvis du vælger Aktivér, startes opstartguiden (se kapitel 1 Opstartsguide. Hvis du vælger Aktivér, startes multipumpeguiden (se kapitel 2.7 Multipumpeguide). Hvis du vælger Aktivér, startes brandtilstandsguiden (se kapitel 2.8 Brandtilstandsguide). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

48 VACON 48 LYNVEJLEDNING 15: M1 Hurtig opsætning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse 1.2 Applikation = Standard 1 = Lokal/fjernbetjening 2 = Flertrinshastighed 3 = PID-styring 4 = Multifunktion 5 = Motorpotentiometer 1.3 Mindste frekvensreference 0.00 P1.4 Hz Mindst tilgængelige frekvensreference. 1.4 Største frekvensreference P Hz Maksimalt acceptable tilgængelige frekvensreference. 1.5 Accelerationstid sek Decelerationstid sek Motorstrømgrænse IH*0,1 IS A Varierer 107 Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan øges fra nulfrekvens til maksimumfrekvens. Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekvensen kan aftage fra maksimalfrekvens til nulfrekvens. Den maksimale motorstrøm fra AC-frekvensomformeren. 1.8 Motortype = Induktionsmotor 1 = Motor med permanent magnet Værdien Un fremgår af motorens typeskilt. 1.9 Nominel motorspænding Varierer Varierer V Varierer 110 BEMÆRK! Find ud af, om motortilslutningen er Delta eller Star Nominel motorfrekvens Hz 50 Hz 111 Værdien fn fremgår af motorens typeskilt Nominel motorhastighed O/min Varierer 112 Værdien nn fremgår af motorens typeskilt. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual vacon 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument: DPD01256C Udgivelsesdato for version: 3.1.14 Svarer til softwarepakke FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW - Lynvejledning...6

Læs mere

vacon 100 industrial vacon 100 x frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 industrial vacon 100 x frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 industrial vacon 100 x frekvensomformere applikationsmanual INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING DOKUMENTOPLYSNINGER Dokument ID: DPD01105I Dato: 13.12.2016 Softwareversion: FW0072V025 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING DOKUMENTOPLYSNINGER Dokument ID: DPD01256F Dato: 13.12.2016 Softwareversion: FW0159V016 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING Dokument ID: DPD01707J Dato: 3.2.2015 Softwareversion: FW0065V030 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Vacon Plc har ophavsret

Læs mere

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING Dokument ID: DPD01707K Dato: 11.04.2016 Softwareversion: FW0065V032 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Vacon Ltd. har ophavsret

Læs mere

Honeywell. SmartDrive HVAC. Applikationsmanual. HVAC-frekvensomformere

Honeywell. SmartDrive HVAC. Applikationsmanual. HVAC-frekvensomformere Honeywell Applikationsmanual SmartDrive HVAC HVAC-frekvensomformere Honeywell 1 INDHOLD Dokument: DPD00946D Version release date: 27/2/12 Svarer til applikationspakke FW0094V005 1. Sikkerhed...3 1.1 Fare...

Læs mere

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument-ID: DPD00550H Bestillingskode: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Udgivelsesdato for version: 21.8.1 Svarer til applikationspakke

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT HVAC Drive FC100 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT HVAC Drive FC100 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

SVINGNING. 2 x 5,3 kw AC

SVINGNING. 2 x 5,3 kw AC SVINGNING 2 x 5,3 kw AC SIDE 1/8 MOTOR TEGNING SIDE 2/8 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC SVINGNING FUNKTIONSBESKRIVELSE AF SVINGNING Svingningen er drevet af to parallel koblet kortslutningsmotorer. Fra frekvensomformer

Læs mere

vacon nx frekvensomformere all in one applikationsmanual

vacon nx frekvensomformere all in one applikationsmanual vacon nx frekvensomformere all in one applikationsmanual 2 vacon INDHOLD VACON NX - "All in One" APPLIKATIONSMANUAL INDHOLD 1 Basisapplikation 2 Standardapplikation 3 Lokal-/Fjernstyringsapplikation 4

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

LASTSPIL 37 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF dk SIDE 1/9

LASTSPIL 37 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF dk SIDE 1/9 LASTSPIL 37 kw AC SIDE 1/9 TEGNING SIDE 2/9 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC LASTSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF LASTSPIL Lastspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med encoder for hastighedskontrol.

Læs mere

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring 1 kort om vacon Vacon er en ledende leverandør af frekvensomformere med variabel hastighed. Vacon drives af en passion for at udvikle,

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring det er effektivitet, der tæller VACON 100 HVAC er designet til at opfylde og overgå forventningerne fra bygningsautomatiseringsbranchen.

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Hurtigguide. SmartDrive Compact. SmartDrive Compact Konstant og variabelt moment Variable fartdrev til induktionsmotorer

Hurtigguide. SmartDrive Compact. SmartDrive Compact Konstant og variabelt moment Variable fartdrev til induktionsmotorer Ho Honeywell Hurtigguide SmartDrive Compact SmartDrive Compact Konstant og variabelt moment Variable fartdrev til induktionsmotorer Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel Honeywell

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

SERIES. Frekvensomformermotor

SERIES. Frekvensomformermotor SD Frekvensomformermotor Modeller SD Med et design, der er rettet mod mange forskellige applikationer, er Motovarios frekvensomformermotor lavet med kvalitetskomponenter og bliver styret af eksklusivt

Læs mere

vacon 20 frekvensomformere hurtigguide

vacon 20 frekvensomformere hurtigguide vacon 20 frekvensomformere hurtigguide sikkerhed Dok.: DPD00841F1 Udgivet: Aug. 2014, SW pakke: FW0107V010.vcx vacon 1 Denne hurtigguide indeholder de vigtigste trin til en nem installation og konfiguration

Læs mere

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-2-75 SILVER C

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-2-75 SILVER C Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-2-75 SILVER C 1. Generelt Håndterminal benyttes til at indstille motorparametre til SILVER C. 2. Montering Håndterminal kan hænges i det medfølgende

Læs mere

vacon 10 ac drives introduktion

vacon 10 ac drives introduktion vacon 10 ac drives introduktion sikkerhed Dok.: DPD01011D1, Udgivet: 15.10.2012 vacon 1 1. SIKKERHED Denne introduktion indeholder de vigtige trin til nem installation og opsætning af Vacon 10-frekvensomformeren.

Læs mere

Nedenstående opgaver er lavet til en Allen-Bradley PLC, men uden videre tilpasses andre PLC typer.

Nedenstående opgaver er lavet til en Allen-Bradley PLC, men uden videre tilpasses andre PLC typer. PLC, analogteknik Øvelse 1 Nedenstående opgaver er lavet til en Allen-Bradley PLC, men uden videre tilpasses andre PLC typer. Timer 1.1 "TON" Timer on delay: I skal konstruerer en styring, hvor en lampe

Læs mere

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring det er effektivitet, der tæller VACON 100 HVAC er designet til at opfylde og overgå forventningerne fra bygningsautomatiseringsbranchen.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

vacon 100 flow intelligent processtyring

vacon 100 flow intelligent processtyring vacon 100 flow intelligent processtyring tager sig af det vigtigste Industrien for vand/spildevand samt bygningsautomatisering er to vigtige bestanddele i vores dagligdag og er alligevel noget, der ofte

Læs mere

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk 474-1-3DK AFFINITY Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang wwwcontroltechniquesdk! ADVARSEL: Dette er blot en kortfattet vejledning Den indeholder ikke information om sikkerhed Fejlagtig installation

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol SPEED-Commander frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 04 Software version 5.12c Synkron Kontrol Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9)

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9) V2.2 (28.05.2014) 1 (9) IDRIFTSÆTTELSE Ledningsnet Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres. Når strømmen

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt Betjeningsguide ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 OverblikoverIndstillinger...2 3.0 Indstillinger...3 3.1 Reguleringsparametre,cirkulationspumpe(r)... 3 3.2 Pumpekontrol...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017 Selektro CCM App Brugermanual Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup Selektro CCM App Brugermanual DK Copyright Selektro A/S 2017 0881-1344006 V01 Indhold 1 Beskrivelse... 1 1.1 Funktion... 2

Læs mere

vacon 10 frekvensomformere hurtigguide

vacon 10 frekvensomformere hurtigguide vacon 10 frekvensomformere hurtigguide Dok.: DPD01011F1, Udgivet: sikkerhed April 2014, softwarepakke: FW0135V010 vacon 1 Denne hurtigguide indeholder de vigtigste trin til en nem installation og konfiguration

Læs mere

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-4-75 SILVER C

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-4-75 SILVER C Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-4-75 SILVER C 1. Generelt Håndterminal TBLZ-4-75 er et kontrolpanel med berøringsskærm, der benyttes til at indstille motorparametre til SILVER

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

PLC implementering af operatørpanel

PLC implementering af operatørpanel PLC implementering af operatørpanel Begreber HMI: HMI står for Human Machine Interface, oversat til dansk betyder det mennesker, maskiner og oversættelser af signaler eller forbindelser. SRO: SRO betyder

Læs mere

vacon 100 x & vacon 20 x decentraliserede ac-frekvensomformere

vacon 100 x & vacon 20 x decentraliserede ac-frekvensomformere vacon 100 x & vacon 20 x decentraliserede ac-frekvensomformere maksimal beskyttelse hvor som helst Decentraliserede frekvensomformere giver ingeniører og maskindesignere mulighed for at spare omkostninger

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. 2.2. PNP/NPN...5 DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere