DET HANDLER OM MENNESKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET HANDLER OM MENNESKER"

Transkript

1 DET HANDLER OM MENNESKER ORGANISATIONSPSYKOLOGI I PRAKSIS Foredrag på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Fredag d. 25. november 2011 V/ Morten Kuks Fogsgaard 1

2 DISPOSITION At arbejde med praksis Hverdagen som organisationspsykolog Konsulentens mange roller Den psykologiske vinkel hvad er det særligt vi bidrager med som psykologer? Hvilke udfordringer møder vi som konsulenter? Gennemgang af case At arbejde med følelserne i relation til ledelse Etik i arbejdet som organisationspsykolog Arbejde med case Opsamling og spørgsmål

3 HVERDAGEN SOM ORGANISATIONSPSYKOLOG De mange forskellige arbejdsopgaver: Coaching Supervision Undervisning i Det personlige lederskab på F MOL Facilitering af teams Gruppeprocesser Konflikter Organisationsudvikling og forandringsprocesser Individuel lederudvikling Psykosocialt arbejdsmiljø og stress Samtaletræning, kommunikation og dialog Motivation i organisationer Undervisning på Universitetet 3

4 CASE En direktør for en produktionsvirksomhed kontakter dig for at få hjælp til coaching af to kvindelige medarbejdere i administrationen, der er ved at gå ned med stress. Direktøren beskriver kvinderne som pligtopfyldende nøglemedarbejdere lidt oppe i åerne, der har brug for at lære at blive mere fleksible og omstillingsparate. Direktøren fortæller endvidere, at han allerede har tilbudt dem hjælp i form af et coachingforløb med fokus på at udvikle deres evne til stresshåndtering. Hvordan vil du vælge at håndtere situationen??? 4

5 OVERBLIK OVER FORLØB F.eks. Kommunikationstræning F.eks. Stress F.eks. Relationer Identificering af behov for udvikling. Handlingsplan for personen Professionelle samtaler Evaluering af forløb og evt. genforhandling af kontrakt F.eks. Personlig ledelse F.eks. Work Life Balance Sparring fra egen chef

6 KONSULENTENS MANGE ROLLER

7 HVAD ER EN KONSULENT? En konsulent er en person, der rekvireres af en klient til at hjælpe denne med at løse et eller flere problemer/ udfordringer Et problem: En ubehagelig forskel mellem en oplevet og en ønsket tilstand, som ikke umiddelbart kan afhjælpes af klienten selv En udfordring: Et ønske om at flytte organisationen i en bestemt retning, hvilket klienten ønsker hjælp til Kontekst: Den forståelsesramme, som problemet/udfordringen indgår i Vi bidrager med den psykologiske viden om de menneskelige processer. Vi skal kende vores besøgstid

8 UDFORDRINGER FOR KONSULENTEN? Forståelse af kunder og system Når kunden henvender sig er faldgruben, at man som konsulent synes, at man bliver nødt til at købe den diagnosticering, kunden kommer med. Funktion og aftaler Hvordan laver med psykologiske kontrakter på opgaverne? Forståelse af gruppe-processer Konsulentens arbejde foregår ofte inden for afgrænsede personalegrupper. Hvordan håndtere vi som konsulenter den dynamik, der hersker i gruppernes samspil deres forskellige begejstring og engagement, (u)formelle magtstrukturer og deres målrettethed? Hvordan håndtere vi dynamikken mellem gruppen og os selv? 8

9 UDFORDRINGER SOM KONSULENT? Forretningsforståelse At hjælpe andre til udvikling og vækst Som konsulent arbejder vi med andres udfordringer. At formulere en udfordring til andre indeholder elementer af merviden. Hvordan håndterer konsulenten dette uden blindt at indtage rollen som unikum, frelser eller reseveleder? Værdier og etik Hvordan fastholder man konsulentrollens integritet og selvrespekt i en funktion, der ofte er på kanten af organisationen? At forstå sig selv Det kræver en stærk personlighed at arbejde effektivt i mange forskellige kunderelationer. 9

10 KONSULENTKOMPETENCE HVAD TÆLLER, NÅR DET GÆLDER? Den faglige kompetences betydning? Stor, lille, vigtig, en ulempe, en selvfølge? Alt professionel virke baserer sig på konkret viden faglighed. Men det er efterhånden svært at fastholde fagligt enevælde - at være mere vidende end andre og at skabe værdi af sin viden uden andre. Den personlige kompetences relativt større betydning! Få og formidle idéer, lytte, støtte, konfrontere, yde modstand, være fleksibel, håndtere uenigheder og konflikter, motivere, bakke op, vedligeholde relationer, tage og give autoritet, tage ansvar, beslutte, indrømme fejl, komme igen

11 KONSULENTROLLEN Ekspertkonsulenten Proceskonsulenten Giver svar. Rådgiver om bedst mulige løsninger med afsæt i ekspertviden Stiller spørgsmål. Understøtter klientens proces, så klienten finder frem til den bedste løsning.

12 FORSKELLIGE KONSULENTROLLER. Forskellige roller har hver deres funktion og berettigelse. I praksis er rollerne sjældent rene; du bliver let en "blandingsvare". Øvelsen ligger i at forholde sig til, hvad du gør, og hvorfor du gør det. Samtidig kan der være en forventning om eller brug for rolleskift undervejs i processen, fx fra at være udredende analytiker til at være mere udviklende facilitator, hvilket ofte kan være vanskeligt pga. de forskellige forventninger og tidligere erfaringer med konsulentens rolle. Og husk: Hvis det eneste værktøj, du ejer, er en hammer, begynder ethvert problem at ligne et søm. Citat: Abraham Maslow

13 CASE Efter talrige nedskæringer er medarbejderne begyndt at klage over stress. En medarbejder foreslår at bruge nogle af de sparsomme ressourcer på et populært kursus i mindfulness-stresshåndtering. En anden vil hellere omlægge vagtplaner og arbejdsgange og evt. ansætte en vikar. Der er ikke råd til det hele. Hvordan vil du arbejde med denne case? 13

14 FØLELSER I LEDELSE 14

15 FØLELSER OG HVA SÅ? I dette oplæg vil jeg belyse, undersøge og diskutere følelser fra forskellige og modsat rettede vinkler med den hensigt at gøre begrebet "følelser" mere flertydigt - og se nærmere på, hvad dette betyder i en organisatorisk sammenhæng? Er følelser biologiske produkter, eller er de snarere skabt af tidlige fortrængte behov og lyster? Hvilken rolle har vores tænkning i forhold til følelserne, og hvordan påvirkes følelserne egentlig af vores sociale relationer? Brinkmann: Følelser på godt og ondt in: Følelser i ledelse

16 FIRE TEORETISKE PERSPEKTIVER PÅ FØLELSER Følelser som biologi Fysiske perspektiver fx James-Lange hypotesen at følelser er en konsekvens af kropslige forandringer jeg ryster derfor bliver jeg bange Neuropsykologiske teorier (Damasio; LeDeoux) Følelser som formet af tidligere erfaringer Ubevidste lag af undertrykte følelser fortrængte energier (Freud) Gruppe dynamik arbejdsgruppe og grundantagelsesgruppe (Bion) Følelser som kognitiv vurdering Primær og sekundær kognitiv vurdering (Lazerus) Følelser som sociale Indlærte responser i specifikke sociale/kulturelle kontekster sociale konventioner for adækvate følelsesudtryk (Fineman; Hochchild) 16

17 HVAD ER FØLELSER? En kompleks psyko-fysiologisk oplevelse der skabes i et samspil mellem biokemiske og sociale påvirkninger Menneskers følelser består grundlæggende af komponenterne (1) fysiologisk arousal, (2) ekspressiv adfærd og (3) bevidst oplevelse. Nogle kategoriseringer af følelser: Instinktuelle følelser (fra amygdala basale følelser frygt, sorg, glæde, kærlighed, vrede, afsky, overraskelse), versus kognitive følelser (fra den neocortex komplekse følelser som fx misundelse, skam, skyld, jalousi) Nogle følelser opstår og forsvinder på sekunder (fx overraskelse) mens andre kan vare år (fx kærlighed) 17

18 FØLELSESBEGREBET SPROGLIGE DISTINKTIONER I engelsksproget litteratur ses ofte en skelnen mellem det subjektive element af emotioner det, vi føler (følelse) og det socialt fremviste element af emotioner det, vi viser (emotion) (Fineman, 2007: 8). Humør er et begreb, der bruges om mere stabile følelser, som bliver hængende i en længere periode, uden at de er rettet med et specifikt objekt eller en hændelse som fx når vi siger; hun har været i dårligt humør hele ugen. Nogle mennesker udviser et relativt stabilt humør, mens andre i højere grad er præget af humørsvingninger. Det sidste begreb, der skal nævnes, er affekt. Det anvendes typisk som en samlebetegnelse for emotioner, følelser og emotionelle tilstande. 18

19 EMOTIONEL KAPITALISME Følelserne er kommet ud af skabet, ikke for følelsernes skyld, men fordi følelserne i dag betragtes som en strategisk ressource og produktivkraft. Kapitalismen er med andre ord blevet emotionel, som sociologen Eva Illouz beskriver det i bogen Cold intimacies the making of emtional capitalism (2007). Følelser er blevet et strategisk ledelsesredskab i jagten på øget effektivitet og bedre bundlinje, og derfor bliver lederens emotionelle intelligens, dvs. evnen til at forstå og regulere følelser i sig selv og andre (Goleman, 1997; Goleman et al 2002) en central lederkompetence der søges udviklet på diverse lederkurser. Organisationers effektivitet medieres af følelsesfænomener, både negative som stress og udbrændthed og positive som selvtillid, passion og engagement. 19

20 TESE 1 FØLELSER ER INTENTIONELLE Følelser handler om noget. De er rettet mod noget. Vi kan kun identificere vores følelser ved at knytte dem til bestemte begivenheder. Følelser er vejskilte, der viser en retning på en (for-) løsning. Følelser behøver hermed ikke at være knyttet til en kropslig fornemmelse. Det er konteksten, som følelsen er rettet mod, der bestemmer følelsens udtryk og karakter. For at forstå en følelse er det således ikke tilstrækkeligt at kigge ind i sig selv fokus bør derimod rettes ud mod konteksten Overfor en forståelse som Følelser knyttes an til en indre kropslig dimension. Følelser kan forstås, analyseres og tolkes isoleret fra konteksten. Følelser er generiske: de udspringer af kropslige fornemmelser, der er entydigt placeret i kroppen: koldsved = angst.

21 EKSEMPLER Følelser er intentionelle Jeg har det skidt med den måde vi behandler vores brugere A: Nævn nogle eksempler på det du opfatter som en skidt behandling. Hvornår er det en skidt behandling i hvilke situationer, mener du det er skidt? B: Prøv at mærke efter, hvor skidt det egentlig er? Hvilken følelse ligger der nedenunder den opfattelse? 21

22 TESE 2 FØLELSER ER RELATIONELLE Vores følelser er, dannet ud fra de relationer, vi indgår i. Mennesket er grundlæggende et socialt væsen der bliver formet af samfundsmæssige og kulturelle forhold. I stedet for at fokusere på det enkelte individ, årsagsforklaringer og tildeling af skyld, sættes der fokus på relationer. På den måde får følelser en centralt rolle i opbygningen og nedbrydningen af interpersonelle relationer og sociale bånd. Overfor en forståelse som Følelser kan knyttes tilbage til evolutionspsykologiske aspekter. Følelser kan betragtes som indre og medfødte dispositioner. De er i høj grad knyttet til det enkelte individ og skal derfor håndteres individuelt. Et klassisk eksempel på dette er det psykodynamiske perspektiv.

23 EKSEMPLER Følelser er relationelle Jeg får ondt i maven over hans evige brok jeg føler mig angrebet A: Kunne han have en pointe kunne I undersøge det sammen, selvom det er træls? B: Prøv at mærke din mave og mærk efter hvordan vil du benævne den følelser, der er her? Kender du denne fornemmelse fra andre situationer i din opvækst 23

24 TESE 3 FØLELSER ER MOTIVATIONELLE Følelser motiverer til handling. Følelser er ikke noget i sig selv, men er underordnet en handling det vil sige en farvning af en handling Følelser skal anskues processuelt. Følelser findes således ikke som objekter i egen ret. Følelser udtrykker måder, hvorpå vores liv kan leves, eller måder hvorpå handlinger udføres Overfor en forståelse som Følelser er et objekt i sig selv. Følelser er baggrunden for at gøre noget følelser er genstanden, der sætter en handling i gang Følelser kan studeres neurologisk og dermed reduceres til kemiske processer.

25 EKSEMPLER Følelser er motivationelle jeg er godt nok træt af mig selv, når jeg bare giver dem ret A: Hvorfor giver du dem bare ret? Hvad kan du ellers gøre, så du ikke er træt af dig selv? B: Kan du nævne andre eksempler f.eks. fra din opvækst hvor du også gav op? 25

26 TESE 4 FØLELSER ER RATIONELLE Vores følelsesliv virker hermed som en orienteringsguide i den sociale verden. Der kan således angives grunde til vores følelser. En person angiver begrundelser for følelserne, dvs. henviser til de grund, hvorpå deres følelser er baserede. man kan faktisk give gode grunde til, at man føler noget Overfor en forståelse som Følelser er irrationelle og adskilt fra fornuft Tænkning er rationel og følelser er irrationelle.

27 EKSEMPLER Følelser er rationelle Jeg gider ikke slås med mit personale hele tiden der er for meget modstand A: Det er også spild af tid. Hvordan kunne du agere, så du ikke fik modstanden frem hver gang? Prøv at beskriv, hvad der sker hvem gør hvad? B: Er det et træk ved dig, at du hurtigt giver op? 27

28 TESE 5 FØLELSER ER FLERTYDIGE Følelser forhandles og udvikles i det sociale livs konversationer. Følelsen udgøres ikke af en essens, og kan dermed ikke defineres som en absolut sandhed om følelsens natur eller objektive egenskaber Hvorvidt en følelse er det ene eller det andet, viser sig i den måde, følelsen forhandles på i det sociale felt. Det handler om situation og relation, hvordan følelsen bliver udformet og behandlet Overfor en forståelse som Følelser knyttes an til menneskets essens. Der eksisterer en objektiv sandhed, som vi kan få adgang til. Følelser er globale og entydigt tolkbare kropslige fornemmelser

29 EKSEMPLER Følelser er flertydige. Jeg er sur over min leder blander sig i alt A: Kunne vi undersøge, hvad kunne være hans hensigt og hvordan I kunne samarbejde bedre i fremtiden? B: Når der er en finger der peger fremad er der jo tre, der peger mod en selv. Hvad er det mon du vil undgå at føle i situationen? 29

30 TESE 6 FØLELSER ER MAGT Hvem har magt til at definere betydningen af vores følelser? Den der definerer og har retten til at fortolke en følelse, har dagsordenen. Der vil altid være forskellige interessenter i spil, når følelser udfoldes og adresseres, og derfor vil magt altid være en tro følgesvend til identificeringen af følelser. Overfor en forståelse som Følelser og magt er adskilte størrelser. Følelser er noget vi har for os selv og som vi selv har retten over at det drejer sig om at finde den oprindelige følelse og at det kan intet mennesker få os fra

31 EKSEMPEL Følelser er magt Jeg føler mig isoleret blandt mine kolleger A: Hvem påstår, det er så svært at være isoleret? Nu er der flere der påskønner at være alene B: Nu lukker vi to døren og sætter os hen i sofaen så skal vi snakke. 31

32 Opsamling 1. Glem aldrig, at du er leder ledelse er en magtbaseret relation, og du kan ikke være venner med alle. 2. Husk, at følelserne ikke er kommet ud af skabet for følelsernes skyld, men fordi de kan være produktive. 3. Stå ved de følelser, der opstår i arbejdet. Vis, at du er sensitiv og kan rumme alle slags følelser, også de mere negative, men lad dig ikke forføre ind i en coaching/terapirelation til din medarbejder. 4. Handle med hård empati det er ok at stille krav til medarbejderne om at bidrage til resultatskabelsen.

33 Etik i konsulentarbejde

34 Etik er.... Overvejelser over hvordan vi skal leve sammen som mennesker: Hvad er den gode handling i den konkrete situation? Og hvordan kan det formuleres på en måde så man har nogle retningslinjer at leve efter?

35 Løgstrups etiske fordring Vi holder altid en del af den andens liv i vores hænder. Løgstrup skriver, at jegets blotte holdning er med til at bestemme, om den andens verden bliver lys eller mørk, truende eller tryg, og på den måde besidder jeg og alle andre en magt, som skal forvaltes. Vi står altid med valget om at drage omsorg eller ødelægge. Den etiske fordring ligger i erkendelsen af, at jeg i en eller anden udstrækning er medbestemmende over den andens liv. Fordringen giver intet regelsæt for, hvordan jeg præcist skal handle over for mit medmenneske. Det må afgøres fra situation til situation, men der er dog en ramme for, hvordan fordringen skal imødegås. Når min handlen skal være at drage omsorg for det andet menneske, så må jeg handle uselvisk og til den andens bedste tage udgangspunkt i den anden person. Hvad betyder Løgstrup s formulering af den almenmenneskelige etiske fordring for konsulentarbejde? Er den etiske fordring et godt grundlag for etik i konsulentarbejde? (Løgstrup, Den etiske fordring)

36 Konsulenternes dilemma service og økonomi God service er: Når noget nyt er skabt til hver enkelt kunde Når salgspersonen er den samme som konsulenten Når konsulenten skaber betingelser for kundens egen organisationsudvikling uden at skabe afhængighed Når hver kunde er vigtig og jobs ene gjort ordentlig God forretning er: Når arbejdet standardiseres og serieproduceres Når service er forudsigelig Når man kan dele sit arbejde i Dem, der sælger Dem, der leder arbejdet Dem, der arbejder direkte Når mer-salg fylder mere end service Peter Block, Flawless Consulting, 2000

37 Den selvstændige konsulent Du er blevet kontaktet af en leder for en mindre offentlig organisation. Lederen vil gerne have din hjælp til at undersøge potentielle udviklingsmuligheder for organisationen, og specifikt sætte fokus på samarbejdet og organiseringen. Efter gennemførelse af interviews med alle ansatte er det aftalt at du skal fremlægge dine anbefalinger overfor lederen før I går videre. I interviewene er det samstemmende kommet frem, at der er stor mistillid til lederen, som flere oplever spreder rygter og spiller folk ud mod hinanden. Du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere dette på mødet med lederen, da du har en fornemmelse af, at han kan være noget glat, og indtil videre har idealiseret dig som konsulent. Derudover er du presset af den økonomiske krise, og har virkelig brug for den omsætning opgaven repræsenterer. Hvordan vil du vælge at håndtere situationen?

38 Tak for jeres tid og opmærksomhed Indholdet i disse slides tilhører ophavsretligt Morten Kusk Fogsgaard. Det er tilladt at anvende indholdet til eget brug, mens kommerciel anvendelse eller distribution ikke er tilladt. Morten Kusk Fogsgaard UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S Silkeborgvej 781, 8220 Brabrand Mobil:

Følelser på godt og ondt. v/ Claus Elmholdt, Cand. Psych, Ph.d., aut., lektor, Aalborg Universitet, Faglig Direktør, LEAD A/S

Følelser på godt og ondt. v/ Claus Elmholdt, Cand. Psych, Ph.d., aut., lektor, Aalborg Universitet, Faglig Direktør, LEAD A/S Følelser på godt og ondt v/ Claus Elmholdt, Cand. Psych, Ph.d., aut., lektor, Aalborg Universitet, Faglig Direktør, LEAD A/S elmholdt@id.aau.dk Agenda ü Den følelsesmæssige vending ü Følelser hvad er det

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation.

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation. Dance Movement Omdrejningspunktet hos Dance Movement er bevægelsespsykologien, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens og bevægelsens sprog. Dance Movement

Læs mere

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel 1 2! 4 Hvad siger den nationale og internationale arbejdsmiljøforskning? 6 To veje til trivsel Rammer Personlige kompetencer 7 To veje til trivsel Rammer

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Kort samtale En transteoretisk model

Kort samtale En transteoretisk model Kort samtale En transteoretisk model Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Anne.Kimmer@gmail.com, 26701416 Tre varianter Brief Advice Kort samtale Kan varetages af alt personale i f.eks sundhedscenter Udvidet

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Teenager, Sport. Leder?

Teenager, Sport. Leder? Teenager, Sport. Leder? Målrettet lederuddannelse for de 14-19 årringe i idrættens verden Morgendagens ledere kan findes og udvikles i idrættens verden hvis vi vil! Oplæg til en excellent proces udarbejdet

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen

kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen Nietzsche kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen Merleau-Ponty Den levende krop er vi. Vores bevidshed er ikke uafhængig af vores krop. Vi er nød til at vende tilbage til de fænomener og den kropslige

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse.

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse. (Richard Davidson) Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse, men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at biologiske tilpasningsprocesser i ligeså høj grad retter sin

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil

Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil Evalueret af Jette Nissen & Margrit Honoré Videncentret for Landbrug Konklusion Jeg tænker jo altid

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Et værktøj der er med fra start til slut

Et værktøj der er med fra start til slut Balder Vendt Striim Et værktøj der sikrer en positiv og bærende kultur Et værktøj der er med fra start til slut Rekruttering af de rigtige psykologiske profiler Kommunikations værktøjskasse til konsulenterne

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Forandring i organisationer. - et socialpsykologisk perspektiv -

Forandring i organisationer. - et socialpsykologisk perspektiv - Forandring i organisationer - et socialpsykologisk perspektiv - 1 Disposition Hvorfor tale om forandring? Et socialpsykologisk perspektiv Hvad er det væsentligt at forholde sig til i forbindelse med en

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. !

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Projektledelse 1 Indhold! Projektorganisation, uformel/formel! Projektledelse, hvorfor og hvad?! Ledelsesopgaver! Ledelsesformer! Ledelsesroller! Opgave 2 1 Organisering og projektledelse De uformelle

Læs mere

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid.

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid. Krise og TV s rolle Krise En krise er: En tilstand af kortere varighed, udløst af en ydre begivenhed, som af den pågældende opleves som et tab og opstår, når tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Barnet i centrum - opfølgningsdag, d Emotionel relatering og modtagelse Ole Henrik Hansen

Barnet i centrum - opfølgningsdag, d Emotionel relatering og modtagelse Ole Henrik Hansen Skriv et citat her. Barnet i centrum - opfølgningsdag, d. 28.4.2015 Emotionel relatering og modtagelse Ole Henrik Hansen Bog - udkommer i Danmark, Norge og Sverige til efteråret Den refleksive praktiker

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN?

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? agenda Faglighed og Arbejdsmiljø hvordan hænger det sammen? Fra faglighed til kunnen Fra kerneopgave til kerneopgaver Standardisering, faglighed og

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. At lede frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO En social opgave Vær opmærksom på de frivilliges

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere