European Business Games Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "European Business Games Manual"

Transkript

1 Manual Regler og kriterier for deltagelsen i EBG

2 European Business Game 2013/2014 European Business Games Manual Projektbeskrivelse for Enterprise - European Business Game 2013/ Ophavsretten til Enterprise-European Business Game har Stepra, Ravenna, Italien. Efter aftale med Stepra administreres dette i Danmark og det øvrige Skandinavien af Orla Duedahl. Enterprise - European Business Game støttes i Danmark af: Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet (FLE) Finansrådet Driftsøkonomisk Forening Ministeriet for børn og undervisning Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af dette materiale eller dele heraf er kun tilladt ifølge gældende lov om ophavsret og i overensstemmelse med overenskomst mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Copy-Dan. Indholdsfortegnelse Side Konkurrencens idé... 2 EBG s hjemmeside Støttepersoner til grupperne... 4 a) Holdets lærer... 4 b) Lokale konsulenter, virksomhedsledere m.m. som mentor for gruppen... 4 c) Lokale eksperter... 4 d) Pengeinstitutterne... 4 Konkurrencens organisering... 5 Materiale, som skal fremstilles... 6 a) Registrering på 6 b) Skoleprofil (Presentation card)... 6 c) Beskrivelse af virksomhedside (Businessidea)... 6 De udenlandske hold / Joint Venture... 6 d) Rapport og bilag... 6 Tidsplan... 7 Datoer/deadlines for European Business Game Deltagelse i EBG Danmark... 7 Deltagelse i den europæiske finale... 7 Projektplan/undervisningsplan... 8 Årsplan Erhvervsøkonomi STX... 8 Forslag til årsplan i innovation C på HHX Forretningsplanen Konkurrenceregler Evalueringskriterier Pointsystem ved vurdering af projekterne

3 Konkurrencens idé Konkurrencens ide er, at eleverne gennem deltagelse Enterprise - European Business Game skal lære, at livet i en virksomhed er præget af konstante forandringer, og at det kræver: evnen til hele tiden at lære nyt evnen til at motivere sig selv og andre evnen til at tage initiativ og ansvar evnen til at samarbejde, såvel lokalt, nationalt og internationalt evnen til at anvende IT til problemløsning og kommunikation. Deltagelsen i Enterprise - European Business Game, hvor hver elevgruppe skal danne en fiktiv virksomhed, begyndende med virksomhedsideen, giver unge mulighed for at fornemme de udfordringer, der er i erhvervslivet, og derigennem forberede dem til senere at møde erhvervslivets udfordringer til det enkelte menneske. Eleverne skal lære at tænke internationalt i deres udviklingsproces samt lære at samarbejde. Projektet bidrager også til samtale og samarbejde mellem skolen, erhvervslivet og offentlige institutioner, idet det kræver at eleverne rådfører sig med en række personer fra erhvervslivet og offentlige kontorer, der har med virksomheder at gøre. Endelig skal konkurrencen fremme forståelse blandt de unge i Europa omkring det økonomiske samarbejde. Gennem projektarbejdsformen oplever man, at en meget stor del af indlæringen vil komme gennem kontakten med folk fra erhvervslivet i form af ideer, erfaring, viden og professionalisme. Projektet involverer udover de unge en række eksperter og konsulenter fra erhvervslivet samt lærerne. Deltagerne skal benytte elektronisk kommunikation i det daglige arbejde, da informationssøgning, kommunikation mellem de øvrige deltagende grupper vil foregå elektronisk. Deltagerne skal bruge IT til problemløsning og interaktiv kommunikation både internt i gruppen samt eksternt til de øvrige deltagere samt til konkurrenceledelsen. 2

4 EBG s hjemmeside - Hjemmesiden er omdrejningspunktet for iværksætterkonkurrencen European Business Game, hvor de deltagende hold skal udarbejde og indsende deres projekt via denne side. Hjemmesiden giver samtidig lærerne mulighed for at følge holdenes arbejde. På hjemmesiden findes manual for deltagelsen, vejledninger, links og nyttigt materiale til brug i undervisningen. Business-games.dk er en dynamisk hjemmeside, hvor der løbende er nyheder og info om EBG. 3

5 Støttepersoner til grupperne a) Holdets lærer Læreren er nøglepersonen i kraft af den daglige ledelse af undervisningen. Læreren er den, som har den daglige kontakt med de enkelte projektgrupper under projektarbejdet. Læreren har overblikket over indholdet i de enkelte faser og over projektets forløb og progression. Læreren kan hjælpe eleverne med faglige spørgsmål, støtte og opmuntre eleverne i kritiske faser. Men husk, at alle elever har krav på samme hjælp og støtte. b) Lokale konsulenter, virksomhedsledere m.m. som mentor for gruppen Ideen er, at hver gruppe finder forskellige ressourcepersoner fra erhvervslivet, der kan støtte gruppen i arbejdet med udviklingen af projektet. Eleverne kan komme med spørgsmål, og ressourcepersonen fra erhvervslivet kan også stille spørgsmål til elevernes arbejde. Fra disse lokale netværkspersoner kan gruppen få sparring løbende, og dermed få en professionel vejledning og rådgivning. Eleverne er selv ansvarlige, evt. sammen med læreren, for at disse kontakter etableres og benyttes efterfølgende. Denne ansvarlighed demonstreres gennem overholdelse af aftaler, rettidig indgåelse af aftaler og fremsendelse af materiale før mødernes afholdelse. Det giver mentoren/sparringspartneren tid og mulighed for at sætte sig ind i projektet. Jo mere seriøst oplæg eleverne kan give, jo mere seriøst medspil vil de normalt få. Erfaringer fra de foregående år har vist, at repræsentanter fra lokale og relativt mindre virksomheder har lettest ved at træde ind i denne rådgivningsfunktion, som er meget personafhængig. En stor del af denne erhvervskontakt vil foregå såvel telefonisk som via . c) Lokale eksperter Det er deres opgave, at støtte eleverne med speciel viden og arbejdsmetoder fra deres daglige arbejde. De skal anvise metoder til hvorledes eleverne kan løse deres opgave. Eksperterne kan endvidere bidrage med vurdering af det arbejde eleverne har lavet og de ideer til problemløsning, som eleverne har. Eksperterne kan blive inviteret til skolen som gæstelærere samt derudover kontaktes efterfølgende af eleverne. Man kan samle flere eksperter til besøg på skolen til en konsulentdag, hvor hver ekspert får mulighed for at give et kortere oplæg om det deres specifikke arbejdsområde. Ved samme lejlighed kan der laves et rådgivningscenter, hvor eleverne får mulighed for at konsultere de enkelte eksperter. d) Pengeinstitutterne Pengeinstitutternes rådgivning er vigtig m.h.t. vejledning i forbindelse med opstilling af budgettet og i forbindelse med vurdering af de opstillede budgetter og tilsagn om den nødvendige finansiering til projektets gennemførelse. Det første møde aftales lokalt mellem lærer og kontaktperson i pengeinstitut. (Finansrådet hjælper med at finde pengeinstitutter). 4

6 Konkurrencens organisering I Danmark er konkurrencen tilrettelagt i et samarbejde mellem Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonomi med lektor Orla Duedahl som landskoordinatorer (NPC) Finansrådet Driftsøkonomisk Forening Ministeriet for Børn og Undervisning DI Handel Konkurencen tilbydes elever fra STX og HHX, når læreren er medlem af enten FLE eller DRØF. Der dannes en række virksomhedsgrupper på 3-5 elever. Holdets lærer koordinerer elevernes aktivitet og har kontakten til de to landskoordinatorer. Lærerne sørger ligeledes for at tidsfristerne for indplacering af materiale på hjemmesiden/indsendelse af materiale overholdes. Landskoordinatorerne varetager kontakten til erhvervsorganisationerne samt til den europæiske konkurrence, som organiseres i samarbejde med STEPRA, Ravenna i Italien. Hvert land har 1 medlem af den internationale jury. 5

7 Materiale, som skal fremstilles a) Registrering på Alle hold skal være registreret på EBG s hjemmeside den 1. november 2013, hvor navne på holdmedlemmer og på kontaktperson skal være anført. b) Skoleprofil (Presentation card) Ved starten af projektet skal læreren via lærerlogin udfylde en skoleprofil med oplysninger om skolen, tidspunkter, hvor kontoret er åbent, tlf. nr. adresse samt link til skolens hjemmeside. Skoleprofilen skal være udfyldt pr. 1. november 2013 c) Beskrivelse af virksomhedside (Businessidea) Når de enkelte hold/virksomhedsgrupper er dannet, skal virksomhedsideen udvikles. Alle hold skal inden 1. december 2013 have skrevet den endelige version af deres businessidea på engelsk på Alle danske hold, der deltager i EBG kan fra den 1. december 2013 finde virksomhedsideen for de andre danske grupper via Projektsøgning. På baggrund af virksomhedsideen kan de enkelte virksomhedsgrupper finde samarbejdspartnere i Danmark. De udenlandske hold / Joint Venture De udenlandske gruppers virksomhedside fremgår af punktet Joint Venture på EBG s hjemmeside. Her kan de danske hold se de udenlandske grupper. Joint Venture kan bruges til at få hjælp til at samle informationer i udlandet, samle markedsinformationer såvel i indland som udland. Vær opmærksom på at ferie- og eksamensperioder er meget forskellige i de europæiske lande, så vær i god tid, og svar så hurtigt som muligt, når I modtager en henvendelse. Grupperne er pligtige til at besvare henvendelser i samme uge, som henvendelsen er Forespørgsel og svar skal foregå på engelsk. Disse vedlægges til sidst den endelige rapport som bilag. d) Rapport og bilag Konkurrencen afsluttes med at de enkelte virksomhedsgrupper afleverer deres rapport på på dansk på maks. 20 A4-sider (inkl. grafer, budget, etc.). Alle andre oplysninger som billeder, virksomhedskatalog, produktionsforklaringer, spørgeskemaundersøgelser m.m. placeres under bilag og må maksimalt have et omfang af 15 sider. Der genereres automatisk en elektronisk pdf-dokument med bilagene. Den elektroniske rapport indeholder en forside, hvoraf det fremgår: navn på virksomheden, skolens navn, lærerens navn, holdets navn samt elevernes navne. Der genereres også automatisk en indholdsfortegnelse som suppleres af et kort resume. Rapportdelen må max fylde 20 sider.(excl. forside & indholdsfortegnelse) Bilagsdelen må max fylde 15 sider. Rapporten skal være skrevet færdig på senest den 16. marts Hold der går videre til den danske finale den 1. maj 2014, skal aflevere deres endelige rapport ca. 14 dage før denne finale. 6

8 Tidsplan Datoer/deadlines for European Business Game september 2013 Tilmelding til EBG 18. september 2013 Lærerkursus for EBG-lærere, Finansrådet, Amaliegade7, København 1. november 2013 Alle hold er registreret på Uge 43 Fem inspirationsdage om iværksætteri. Afholdes rundt om i Danmark. 1. november 2013 Lærerne har udfyldt skoleprofil på EBG s hjemmeside. 1. december 2013 Alle hold har skrevet deres virksomhedside (Businessidea) ind på EBG s hjemmeside. 16. marts 2014 Elektronisk rapportaflevering på EBG s hjemmeside. Uge 14 og 15 i 2014 Semifinaler 1. maj 2014 DK-Finale i Finansrådet, København Ultimo juni/primo juli 2014 Europæisk Finale (Umbrien) Deltagelse i EBG Danmark Hvert efterår arrangeres der et kursus for alle lærere, der deltager i EBG. Her introduceres temaer som ideudvikling, strategi, marketing & regnskab m.m. Derudover arrangeres der fem inspirationsdage for klasser, der deltager i EBG, hvor de kan møde en bankrådgiver, en virksomhed og en iværksætter. (Først til mølle) Vigtigt: Deltagelsen i EBG, lærerkurset og inspirationsdagene er gratis, men tilmeldte skoler skal være villige til at stille en dommer til rådighed for en semifinale og selv betale alle transportomkostninger i forbindelse med deltagelsen i EBG. Deltagelse i den europæiske finale Den europæiske finale afholdes i ultimo juni/primo juli 2014, og det vindende hold og holdets lærer deltager i den europæiske finale. I 2014 vil den internationale finale blive afholdt i Umbrien, Italien. NB: Præmien for at vinde den danske finale (kr ) er øremærket til at dække omkostningerne for deltagelsen i den europæiske finale. Skoleårets forløb er meget forskelligt i de europæiske lande, derfor er det nødvendigt med en tidsplan, som er meget fast, men som samtidigt giver den størst mulige fleksibilitet. Tidsplanen vil ligeledes blive publiceret på 7

9 Projektplan/undervisningsplan Der er udarbejdet to forslag til undervisningsplan for hhv. STX og HHX. Undervisningsplanerne indeholder forslag til, hvorledes man kan skrue skoleåret sammen, når EBG indgår som det gennemgående projekt. Årsplan Erhvervsøkonomi STX Under punkterne i projektplanen er der anført ideer til arbejdet med eleverne ligesom der er henvisninger til materiale og sider i Michael Andersens bog Erhvervsøkonomi i videnssamfundet, 4. udgave, 2007 der er en tilsvarende skabelon under udarbejdelse for Luk Virksomheden op, Forlaget Columbys Årsplanen for erhvervsøkonomi (STX) er baseret på en 3g med studieretningsprojekt i december. Erhvervsøkonomi C er på 75 timer a 60 min. Herfra går der tid til AT og formentlig også til 7 % puljen. Tema 1. Introduktion og etablering af virksomhed Tid: ca. 6 timer. Kernestof og supplerende stof Case: IS-case (Cash nr. 75). Virksomhedens interessenter: lærebogen s Etablering af virksomhed: lærebogen s Emner der kan tages op er f.eks.: Iværksættertyper Modeller over hvilke faktorer der påvirker enterpreneurprocessen Innovationsbegrebet m.v. Konkrete iværksætterhistorier Evt. film: TV2 springet. EBG Begynde på EBG. Grupperne dannes. Ideudvikling påbegyndes. Vejledningen til ideudvikling på baggrund af det materiale der er lagt ud på EBG s hjemmeside. Det kan være en god ide, at invitere en ung, lokal iværksætter som gæstelærer. Formålet med dette besøg er, at eleverne møder en eller flere iværksættere og bliver bekendt med de problemstillinger en iværksætter konfronteres med ved start af virksomhed. Gennem idégenereringsøvelser skal eleverne lære at udvikle virksomhedsideer, f.eks. ved hjælp af kreative teknikker. Det anbefales at anvende logbog eller andet projektstyringsredskab. Det er en god idé at tage kontakt med ressourcepersoner fra erhvervslivet, som kan fungere som sparringspartner gennem projektet. Det kan være en virksomhedsejer, ansat, iværksætter eller lignende. Eleverne udvikler ideer og sammensætter på grundlag heraf virksomhedsgrupperne. Under 8

10 ideudviklingen er det vigtigt at adskille den kreative fase, hvor ideer opstår, og den logiske fase hvor ideerne vurderes. I den kreative fase må man ikke kommentere og kritisere, men udelukkende spørge og bidrage med nye ideer til at udvikle. I den logisk tænkningsfase kan de enkelte ideer kritiseres konstruktivt og derefter atter gennemføre en ny kreativ fase osv. De endelige virksomhedsgrupper sammensættes ud fra de ideer, der kan samle 3-5 elever, som tror på at ideen kan gennemføres, og som har nogenlunde samme ambitionsniveau. Når grupperne er dannet i ideudviklingsfasen og ideerne er videreudviklet laves en kort virksomhedsbeskrivelse på dansk og engelsk - max. 1 A-4 side. Denne anvendes når eleverne tager kontakt med deres virksomhedskontaktperson. 2. Strategi. Tid: 8-10 timer. Lærebogen s , 80-87, Suppleret med cases/øvelser. Fortsat ideudvikling. Ideerne afprøves i forhold til teorierne. Lærerkursus i uge 38. Virksomhedsideen kan præsenteres for en virksomhedskontakperson eller anden konsulent, for at få denne til at vurdere ideen samt give gruppen konstruktiv kritik i det fremtidige arbejde med projektet. Det er dog meget vigtigt, at kontakten til virksomhedskontaktpersonen er baseret på elevernes eget ønske og behov. For at støtte eleverne skal læreren udlevere et antal brochurer til eleverne sammen med introduktionsbrev fra organisationerne, og vejlede eleverne i at foretage eksterne kontakter. Inden eleverne tager kontakt til virksomhederne, orienteres læreren, så dobbeltforespørgsler undgås. Kontaktpersoner/mentorer/sparringspartnere bør samtidig med den første kontakt få udleveret EBG-folderen, og link til hjemmesiden Læreren skal indskærpe overfor eleverne, at aftaler med virksomhedskontaktpersoner fra erhvervslivet laves i god tid, og læreren skal påse at eleverne forbereder sig og overholder de indgåede aftaler. 3. Ledelse og ledelsestyper Tid: 4 timer. Lærebogen s , , 1. spalte. Mini case. Fokus på gruppen. F.eks. Adizes eller Belbin. Grupperne skal teste sig selv og opstille spilleregler for gruppens arbejde. Kort introduktion til organisation. Når man skal gennemføre organisatoriske overvejelser i en virksomhed, kan man have glæde af at få kendskab til sine egne personlige kompetencer, herunder stærke og svage sider, f.eks. ved at gennemgå og arbejde med personlighedstest (f.eks. Adizes-test). Formålet er her at gøre eleverne bekendt med egne potentialer samt hvorledes disse bedst udnyttes i gruppesamarbejdet. Ligeledes er det vigtigt, at skabe forståelse for behovet for at sammensætte en god gruppe ud fra forskellige potentialer. Det er ligeledes vigtigt at lære, hvorledes man arbejder ansvarligt i en gruppe. Det er en god idé at lave skriftlige aftaler i grupperne. 4. Markedsanalyse Tid: 2-3 timer. Lærebog s Samt evt. opgaver s.201. Grupperne laver en markedsanalyse af deres EBG-produkt. 9

11 Eleverne skal udarbejde en mindre markedsundersøgelse og anvende resultaterne i deres markedsanalyse gerne ved at indhente relevant konsulentbistand. Som arbejdsmateriale kan der hentes ideer på Center for Virksomhedsudviklings hjemmeside Startvækst på eller på Erhvervsfremmestyrelsens hjemmeside I denne fase er der brug for at tage kontakt til forskellige eksperter. Det kan være en ide at arrangere en hel eller en halv konsulentdag på skolen, hvor de forskellige konsulenter kommer på gæstelærerbesøg. Her kan eleverne få dels en generel introduktion til emner af fælles interesse, dels en kort gruppekonsultation. Desuden har eleverne ved denne lejlighed mulighed for at træffe yderligere aftaler med eksperterne. De regionale TIC-centre kan også hjælpe grupperne. Formålet med markedsanalysen er at kortlægge behovet og markedet for virksomhedens aktiviteter. 5. Økonomi og regnskab Tid: ca. 10 timer. Lærebogen s Regnskabscases. Gennemgang af Årsregnskab. Præsentation af EBGbudgetskabelonen. Der skal etableres kontakter til de virksomheder der skal hjælpe gruppen. Gruppen skal indsamle oplysninger om produktionsomkostninger. Udarbejdelse af åbningsbalance + besøge et pengeinstitut. Der skal opstilles en finansieringsplan og et budget for virksomhedens første 3 år, evt. i samarbejde med en bankrådgiver inden når der tages kontakt til pengeinstitut for at få tilsagn om finansieringen. Grupperne har på forhånd 30 % af den nødvendige kapital i egenkapital. 6. Markedsføring Tid: 9 timer. 7. Færdiggørelse af EBG-projekterne og regnskabsanalyse Tid: ca. 6 timer. 8. Semifinale Tid: 4-6 timer. Lærebogen. s , Mindre Case. Lærebog s Mindre case. Markedsføringsplan for virksomheden. Den skal hænge sammen med budgettet. Budgettet gøres færdigt og godkendes i banken. Projekterne færdiggøres og afleveres 12 marts Forberedelse til den mundtlige præsentation. Præsentation af projekterne. Der afholdes semifinaler i uge 14 og 15 i 2014, hvor holdene præsenterer deres virksomhed. Gruppen forbereder sin mundtlige præsentation til semifinalen. Samtidig kan der udarbejdes præsentationsmateriale f.eks. Power-Point. En prototype af ideen bliver modtaget positivt ved præsentationen, da det herved ofte er lettere at se hvorledes ideen er tænkt. Alle hold får mulighed for at lave en mundtlig præsentation af deres virksomhed. På hver semifinale vil de/det bedste hold gå videre til den nationale finale i København. Semifinalen foregår i et pengeinstitut, hvor en lokal jury ud fra den skriftlige rapport samt præsentation udvælger det bedste hold. Endvidere er der et oplæg om investering i aktier og obligationer. 10

12 9. Organisation og ledelse. Tid: 4 timer Lærebogen s (Teoretisk opsamling af organisation). + Case. Det er vigtigt at grupperne evaluerer hvorledes deres arbejde er foregået. Samtidig kan læreren lave en erfaringsopsamling. Har der været samarbejdsproblemer? Kompetenceproblemer? Hvorledes blev viden om de enkelte gruppemedlemmers stærke og svage sider anvendt? Ideer til denne fase: Succesfaktorer i ledelse, SWOT-analyse af gruppens ide og arbejde. 10. DK-Finale i Finansrådet 11. Virksomheden omgivelser og udviklingsmuligheder. Tid: 5 timer. 12. Eksamenstræning Tid: 2 timer. Lærebogen s.18-30, Case Forslag til årsplan i innovation C på HHX Forslag til årsplan for innovation C på HHX er udarbejdet til 2. og 3.hh. Der er henvisninger til bogen Heureca fra erhvervskolernes Forlag 2011 og Innovation C fra Nyt Teknisk Forlag Frandsen, Kirsten & Birte Ravn Østergaard: Heureca, Erh.skolernes Forlag, 2011 Philipsen, Kristian: Innovation C, Nyt Teknisk Forlag, 2012 Kernestof Indhold Supplerende materiale Innovation i samfundet Introduktion af begreberne: Invention, innovation og iværksætteri Case: Quilts of Denmark 6 Fokus på nye, ældre og gamle innovationer Diskussion af innovationstype og grader Analyse af, hvorfor 11

13 innovation opstår Team og teamroller Forskellige typer af entreprenører 4 Forskellige teamroller Iværksættertest Dannelsen af teams Erfaringstest Teamtest Etablering af grupper TV2 Springet Idéudvikling og idévurdering Introduktion til KIE-modellen Fokus på idegenereringsfasen og introduktion af forskellige metoder og teknikker Introduktion af modeller og teknikker til idévurdering Eleverne samles en hel dag og arbejder med idéudvikling og idevurdering ud fra en konkret problemstilling stillet af en ekstern samarbejdspartner 8 Entrepreneu rskab og forretningsmodeller Introduktion til fx værdikæden og til forretningsmodellen Canvas Opgaver hvor forskellige aktuelle forretningsmodeller analyseres Udarbejdelse af en forretningsplan for den valgte idé fra Idédagen Klip fra youtube, hvor Osterwalder fortæller om Canvas-modellen. Spil fra IDEA House benyttes til udarbejdelsen af forretningsplanen 8 Patenter Patentlovgivning og patentansøgninger Diffusion Hvordan kan en idé blive spredt Introduktion til faktorer, der har betydning for diffusion af innovationer Evt. foredrag Patent og Varemærkestyrelsen 4 4 Forretningsplan Introduktion til en forretningsplan Diskussion af fordele og ulemper ved at udarbejde en forretningsplan Foredrag af iværksættere og fra konsulenter fra det lokale iværksætterhus 6 Indholdet i en forretningsplan Information om European Introduktion EBG 12

14 Business Games Gruppedannelse Idégenerering grupperne benytter til afprøvede metoder og teknikker til at udvælge den optimale idé Udarbejdelse af en flyvende prototype Elevatortale overfor klassen og udvalgte iværksættere Beskrivelse af virksomhed og idé på engelsk 8 Udarbejdelse af en markedsog en konkurrentanalyse for den valgte idé Fieldreseach 8 Introduktion af Blue Ocean Beskrivelse af markedsanalyse og konkurrentanalyse Justering og beskrivelse af ideen og prototypen Kontakt til eksterne personer 4 Kontakt til producenter og andre interessenter Fastlæggelse af strategi og organisation Kontakt til eksterne personer 4 Økonomiske overvejelser Foredrag i en bank med efterfølgende samtaler 6 Udarbejdelse af budgetter Udarbejdelse af præsentation Øve præsentation 2 Semifinalen Eksamenstræning 5 13

15 Forretningsplanen Forretningsplanen skal i det omfang det er passende af hensyn til virksomhedens art minimum indeholde flg. punkter, som indgår i evalueringskriterierne: a) Beskrivelse af ideen og hvorledes den opstod. b) Markedsundersøgelse - den anvendte metode og resultatet af undersøgelsen lokalt, nationalt og evt. europæisk - brug evt. kammerater, forældre eller de øvrige deltagere til pilotundersøgelser c) Beskrivelse af virksomhedens opbygning og funktion. d) Økonomiske forhold, herunder budgettering: 3-års budget for resultatopgørelse og balance e) Virksomhedens organisation. f) Markedsstrategi, herunder afsætning, distribution og samarbejdsaftaler mm. g) Lovmæssige forhold - afhænger af virksomhedsideen. (f.eks. bevillinger, miljølovgivning, patent, mønsterbeskyttelse, arbejdsret) h) Analyse af stærke og svage sider. i) Hvorledes gruppen anvendte de ressourcer, der var til rådighed, det være sig menneskelige (lærer, eksterne rådgivere, gruppen selv og konsulentbistand direkte kontakt og elektronisk kontakt) og finansielle ressourcer. Elevernes forretningsplan skal løbende justeres i takt med de informationer gruppen skaffer sig f.eks. gennem markedsundersøgelsen, ekspert- og konsulenthjælp, eller råd fra virksomhedskontaktpersonen eller læreren. 14

16 Konkurrenceregler 1. Hver gruppe består af minimum 3 elever og maximalt 5 elever. Grupper med færre eller flere elever kan ikke deltage i en semifinale. 2. Projektudarbejdelsen skal være integreret i en klasses undervisning i STX og HHX og projektet skal være dedikeret til European Business Game. 3. Tidsfristerne skal overholdes, ellers udgår holdet af konkurrencen. o Projektoplysninger på holdet skal være registreret 1. november o Læreren skal udfylde skoleprofilen senest 1. november o Virksomhedside (business-idea) skal være udfyldt 1. december o Rapporten færdigskrevet på EBG s hjemmeside senest den 16. marts Lærerne skal forholde sig neutrale og respektere de fiktive virksomheder, som eleverne danner. Alle grupper har krav på samme mulighed for støtte. 5. Deltagelse i Enterprise - European Business Game skal altid respektere skolernes årsplaner og arrangementer, samt også sørge for at arbejdsbyrden ikke må blive alt for stor for eleverne. 6. Det afsluttende projekt må maximalt være på 20 A-4 sider excl. forside, indholdsfortegnelse & bilag. Den elektroniske forside skal indeholde navn på virksomheden, skolens navn samt elevernes navne. Bilag genereres elektronisk som et pdf-dokument Der skal være reference fra rapporten til bilaget. Der medtages bilag svarende til 15 sider - som hjælper til en bedre forståelse af rapporten. Som eksempel på bilagsmateriale kan nævnes markedsundersøgelsen, mens konklusionerne fra denne undersøgelse er i rapporten. 6. Henvendelse om indgåelse af samarbejde (joint venture) skal besvares i samme uge, som henvendelsen er modtaget. 7. Grupperne har på forhånd 30 % af den nødvendige kapital i egenkapital. 15

17 Evalueringskriterier 1. Sammenhæng i projektet: Et sammenhængende projekt indeholder følgende punkter: a. Beskrivelse af ideen og hvorledes den opstod. b. Markedsundersøgelse - den anvendte metode og resultatet af undersøgelsen på Nationalt plan. Europæisk plan. c. Beskrivelse af virksomheden. d. Økonomiske forhold, fra hvem og hvorfra er pengene til virksomhedens drift og etablering fremskaffet: Budgettering: 3-års budget for resultatopgørelse og balance. e. Virksomhedens organisation. f. Samarbejdsaftaler. g. Lovgivningsmæssige forhold. h. Markedsføringsstrategi. i. Analyse af stærke og svage sider, herunder hvorledes gruppen anvendte de ressourcer, der var til rådighed: o o o o Menneskelige Konsulentbistand Finansielle Lærere 2. Ideens originalitet og gennemførlighed på markedet lokalt, nationalt og internationalt. 3. Hvordan virksomheden opbyggedes a. Produktions proces. b. Organisations struktur. 4. Hvorledes blev virksomhedens menneskelige og økonomiske ressourcer anvendt. 5. Problemløsning: Holdets kapacitet til at anvende de indhentede informationer til at løse de problemer, der opstår i udviklingen af projektet. 6. Den europæiske dimension / samarbejdsaftaler: a. Hvorledes blev firmaet tilpasset det europæiske marked. b. Beskrivelse af eventuelle netværkssamarbejder og partnerskaber. 7. Skriftlig og/eller mundtlig fremlæggelse, dvs. layout, letforståeligt, klar syntese. Vigtigt: Det er den skrevne rapport, der er den vigtigste del af EBG og den del, der fylder mest i dommernes vurdering. 16

18 Pointsystem ved vurdering af projekterne 1. Sammenhæng i projektet 15 point 2. Ideens gennemførlighed (også levedygtighed på et marked) 3. Hvordan virksomheden opbyggedes (produktionsproces / organisatorisk struktur) 4. Anvendelsen af virksomhedens ressourcer (virksomhedens finansielle og menneskelige ressourcer) 5. Problemløsning (direkte dialog med virksomheder og andre relevante personer). 10 point 15 point 15 point 15 point 6. Den europæiske dimension 15 point - europæisk marketing strategi - joint venture eller partnerskab - forsøg på europæisk markedsundersøgelse - ideens potentielle, europæiske levedygtighed 7. Skriftlig og mundtlig præsentation (kvaliteten af den skriftlige og mundtlige præsentation) point TOTAL 100 point Vigtigt: Det er den skrevne rapport, der er den vigtigste del af EBG og den del, der fylder mest i dommernes vurdering. Redigeringen af dette års manual er afsluttet den 16/ Skulle der mod forventning være behov for mindre justeringer, bekendtgøres disse på hjemmesiden. 17

19 F i n a n s s e k t o r e n s H u s Amaliegade 7 Telefon København K Fax

MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG

MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG European Business Games Manual European Business Game 2012/2013 Projektbeskrivelse Enterprise - European Business Game 2012/2013 http://www.business-games.dk/

Læs mere

2015-2016 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG

2015-2016 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG 2015-2016 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG 1 European Business Games Manual European Business Game Projektbeskrivelse for Enterprise - European Business Game 2015/2016. http://www.business-games.dk/

Læs mere

European Business Games - Manual

European Business Games - Manual European Business Games - Manual European Business Game 2008/2009 Projektbeskrivelse Enterprise - European Business Game 2008/2009 http://www.business-games.dk/ Ophavsretten til Enterprise- European Business

Læs mere

2016/17 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG

2016/17 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG 2016/17 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG Manual Iværksætterkonkurrencen EBG ændrer navn i løbet af 2016. Manualen vil herefter blive tilrettet, når det nye navn er fundet. Projektbeskrivelse

Læs mere

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE Vejledning i brug af EBG s hjemmeside 2014/2015 www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Til lærerne... 3 Skoleprofil... 3 Holdoversigt...

Læs mere

Før ideerne ud i undervisningen

Før ideerne ud i undervisningen EUROPEAN BUSINESS GAME Før ideerne ud i undervisningen Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret 2010-2011 EBG starter igen efter sommerferien

Læs mere

Brug virkeligheden i din undervisning

Brug virkeligheden i din undervisning Brug virkeligheden i din undervisning 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen startede

Læs mere

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2 ORGANISATIONER BAG EUROPEAN BUSINESS GAME Indhold Vicedirektør Louise C. Mogensen, Finansrådet... 5 Hvad er EBG... 7 Interview med sidste års vindere fra

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Årsplan Erhvervsøkonomi STX

Årsplan Erhvervsøkonomi STX Årsplan Erhvervsøkonomi STX Under punkterne i projektplanen er der anført ideer til arbejdet med eleverne ligesom der er henvisninger til materiale og sider i Luk Virksomheden op, Forlaget Columbus 2012.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted HHx Innovation, niveau C Michael Præstgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: af KASE

Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: af KASE Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: 22.04 2017 af KASE Termin August 2016 Juni 2017 Institution Rybners, HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole, Det Blå Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Company Programme på Handelsgymnasiet Vestfyn. 6 HHX klasser fordelt på 3 årgange

Company Programme på Handelsgymnasiet Vestfyn. 6 HHX klasser fordelt på 3 årgange Company Programme på Handelsgymnasiet Vestfyn 6 HHX klasser fordelt på 3 årgange Handelsgymnasiet Vestfyns CP historie fortalt af Søren Olsen Deltaget i CP siden 1997 Før 2008 var det valgfrit om eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2013 Forår 2014

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2013 Forår 2014 Thy- Mors HF&VUC Efterår 2013 Forår 2014 Undervisningsbeskrivelse Klasse/Hold Fag og niveau Lærer T2013A - Innovation (Thisted) Innovation C Jesper Thinnesen Oversigt over undervisningsforløb 1 Opstart

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

EBG starter igen efter sommerferien 2011. Før ideerne ud. i undervisningen

EBG starter igen efter sommerferien 2011. Før ideerne ud. i undervisningen EBG starter igen efter sommerferien 2011 EUROPEAN BUSINESS GAME Før ideerne ud i undervisningen Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Innovation C ved pkt Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Innovation C Poul Kjær Torbensen (pkt) 3g16 in Forløbsoversigt (8)

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2014 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC Toårigt HF Fag og niveau Innovation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og Niveau Lærer Hold Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Gennemførte Forløb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Invention

Læs mere

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2014 Forår 2015

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2014 Forår 2015 Thy- Mors HF&VUC Efterår 2014 Forår 2015 Undervisningsbeskrivelse Klasse/Hold Fag og niveau Lærer T2014A - Innovation (Thisted) Innovation C Jesper Thinnesen Oversigt over undervisningsforløb 1 Opstart

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Februar 2014-juni 2016 Institution Haderslev Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2016 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC HF enkeltfag Fag og niveau Innovation C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN

EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Litteratur EUX Innovation C Mia Oesen, mo@toha.dk EUX Innovation C Oversigt over gennemførte

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - Virksomheden og dens omverden - forretningsmodeller og rammevilkår

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - Virksomheden og dens omverden - forretningsmodeller og rammevilkår Emne: Innovation og iværksætteri Periode: Efterår 2017 8 lektioner á 90 min. Kernestof: - Virksomheden og dens omverden - forretningsmodeller og rammevilkår Det valgfrie kernestof - Startupvirksomheden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015/2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Erhvervsøkonomi C Michael Fallesen

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2012 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Pressemeddelelse (camp og sjow)...4 Eksamensprojekt innovation C.........5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

FINALEN Vinderen af DK-finalen kvalificerer sig til en plads i den europæiske finale, der i år afholdes i Umbrien i Italien i uge 27.

FINALEN Vinderen af DK-finalen kvalificerer sig til en plads i den europæiske finale, der i år afholdes i Umbrien i Italien i uge 27. DK-FINALE I FINANSRÅDET Torsdag den 1. maj 2014 SPONSORER: Publikumsprisen og hovedpræmien på 25.000 kr. til deltagelse i den internationale finale er sponsoreret af: Særprisen er sponsoreret af : Omtankeprisen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 - Maj 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Innovation C Lisbeth Storm Christiansen STU-InnovationChh1213-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Handelsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Innovation,

Læs mere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkomst 10.00 Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Nye Company Programme-undervisere 10.30 Præsentation af Company

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Innovation B Freddy

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Juni 2016 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Innovation C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation niv. B

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Innovation Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761637956 Forfatter(e) Hans-Christian Keller Rix 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Entreprenørship

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Navn Kevin Blaaberg Petersen adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan.

Navn Kevin Blaaberg Petersen  adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Titel 5 Finansiering med egenkapital /fremmedekapital /valg af finansieringskilder

Titel 5 Finansiering med egenkapital /fremmedekapital /valg af finansieringskilder Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni for året 2014 og 2015 Institution Tønder Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 Jul. 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi A+B Jørgen

Læs mere