Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet"

Transkript

1 Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 358 Offentligt Test af tryk under dæk Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet RAPPORT AF Jørgen Pedersen AGROTECH Juni 2014

2 Test af tryk under dæk Af Jørgen Pedersen, AgroTech

3 AgroTech - Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Om AgroTech AgroTech er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut, der tilbyder forskningsbaseret rådgivning og teknologiske serviceydelser. AgroTech binder forskning og erhvervsliv sammen og skaber grøn udvikling, styrket innovation og konkurrencekraft i jordbrugsog fødevaresektoren. Vores strategiske fokusområder er: Biomasse og bioenergi Fødevareinnovation Grønne livsmiljøer Miljøteknologi Planteteknologi. Med dette fokus bidrager vi til en grøn omstilling i den danske jordbrugs- og fødevaresektor. Vi stiller en omfattende teknologisk infrastruktur til rådighed, og vi arbejder professionelt med innovationsprocesser og projektledelse. Vi har ca. 90 medarbejdere på hovedkontoret i Agro Food Park ved Aarhus og i afdelingen på Københavns universitets campus i Taastrup. Vi offentliggør løbende nyt om projekter, nye samarbejdspartnere, nye rapporter med mere på vores hjemmeside. Hold dig opdateret ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på Aarhus 2014 Thomas B. Olsen Adm. direktør Test af tryk under dæk

4 INDHOLD 1. Sammendrag Formål Metode og materialer... 7 Målte og beregnede størrelser... 7 Testede dækstørrelser... 7 Niveauer for hjullast og dæktryk... 8 Beregninger... 8 Testens gennemførelse Resultater af måling kontaktfladeareal Sammenligning af dækaftryk i mel Dækribbernes arealandel på gyllevognsdæk Kørsel på vejkant med gyllevogn Bilag Test af tryk under dæk

5 1. SAMMENDRAG Der er foretaget undersøgelse af to gyllevognsdæks og ét lastvognstrailerdæks trædefladeareal (cm 2 ) og specifikke kontaktfladetryk (kg/cm 2 ) på fast underlag. De undersøgte dæk var: 710/55x34 gyllevogn (dækbredde: 71 cm, dækhøjde: 164 cm) 800/60x32 gyllevogn (dækbredde: 80 cm, dækhøjde: 177 cm) 385/ lastvognstrailer (dækbredde: 38,5 cm, dækhøjde: 107 cm) For de to gyllevognsdæks vedkommende er undersøgelsen foretaget ved tre forskellige niveauer for hjulvægt (4, 5 og 6 tons) i kombination med fire forskellige niveauer for dæktryk (2,0, 2,5, 3,0 og 3,5 bar). Lastvognstrailerdækket er undersøgt ved hjulvægt 4,0 tons og 3,75 tons. Undersøgelsen viste, at: Ved hjullast på ca. 4 tons er det specifikke kontaktfladetryk under gyllevognsdæk ca. 40 til 60 % af det specifikke kontaktfladetryk under et lastvognstrailerdæk (i.e. 40 % ved 2,0 bar og 60 % ved 3,5 bar dæktryk i gyllevognsdækkene) Ved en hjullast på ca. 6 tons og 3,0 bar dæktryk i gyllevognsdækkene er det specifikke kontaktfladetryk under gyllevognsdækkene ca. 50 til 65 % af det specifikke kontaktfladetryk under lastvognstrailerdæk med hjullast på ca. 4 tons Ved en hjullast på ca. 6 tons og 3,5 bar dæktryk i gyllevognsdækkene er det specifikke kontaktfladetryk under gyllevognsdækkene ca. 60 til 80 % af det specifikke kontaktfladetryk under lastvognstrailerdæk med hjullast på ca. 4 tons Gyllevognsdækket 800/60x32 har noget lavere specifikt kontaktfladetryk end dækket 710/55x34. Kørsel parallelt med kanten af asfaltvej med kun en del af gyllevognsdækkets bredde kørende på asfalten og den øvrige del af dækkets bredde kørende på rabatten ved siden af vejen belaster tilsyneladende ikke vejkanten med større specifikt kontaktfladetryk under dækket, end når dækket kører med sin fulde bredde på asfaltvejen. Opmåling af ribbeareal viste, at ribberne udgør ca. 40 % af dækoverfladen på gyllevognsdækket 710/55x34 og ca. 50 % af arealet på gyllevognsdækket 800/60x32. Test af tryk under dæk

6 2. FORMÅL Formålet med testen har været at fremskaffe tal for specifikt tryk (kg/cm 2 ) under dæk på almindelige gyllevogne og under dæk på lastvognstrailere under normale driftsforhold. Testen var målrettet mod at vise, hvad trykket er under dækkene ved kørsel på fast underlag, dvs. asfaltvej. Hvad angår dækkene på gyllevognene skulle testen vise, hvad variation i hjullast og lufttryk i dækkene (dæktryk) betyder for det specifikke tryk under dækkene. Test af tryk under dæk

7 3. METODE OG MATERIALER Målte og beregnede størrelser Det specifikke tryk under de testede dæk er beregnet på grundlag af to målte faktorer: Hjullast (kg) Kontaktfladeareal mellem dæk og underlag. Hjullasten er målt med Haenni vægt. Kontaktfladearealet er målt ved hjælp af den såkaldte meltest. Først strøes almindeligt bagemel omkring - og så vidt muligt ind under - dækket. Dernæst rulles dækket enten frem eller tilbage, og der fremkommer et aftryk på gulvet efter dækkets ribber, se billede (bilag). Melet har ikke kunnet lægge sig under ribberne, når disse rører ved jorden, og dermed bærer hjulet og den tilknyttede last. Arealet af ribbernes aftegning på gulvet er hjulets kontaktfladeareal med gulvet. Arealet af hjulets berøring af det faste underlag er hermed defineret som dækmønstrerets (negative) aftegning på det melbestrøede gulv. Aftegningerne i melet er fotograferet med digitalkamera, og billederne er analyseret ved hjælp af programmelet R. Ved hjælp af mus og cursor er dækribbernes kontaktflader og 40 cm-målestokken markeret, hvorefter arealet er beregnet i programmet. Billederne er forsynet med mærkeplade, der anfører: Hvilket dæk der er afmærket i melet Hjulbelastningen Dæktrykket Desuden er der to målestokke på billederne af hensyn til arealopmålingen efterfølgende. De analyserede billeder er mærket med det opmålte areal. I bilaget er vist udvalgte billeder af melaftegnede dækaftryk og eksempler på arealanalyserede billeder. Testede dækstørrelser Der er foretaget test på to dækstørrelser på gyllevogne og en dækstørrelse på lastvognstrailere. De testede dækstørrelser er: 710/55x34 - gyllevogn (dækbredde: 71 cm, dækhøjde: 164 cm) 800/60x32 - gyllevogn (dækbredde: 80 cm, dækhøjde: 177 cm) 385/ lastvognstrailer (dækbredde: 38,5 cm, dækhøjde: 107 cm) Dækstørrelsen 710/55x34 var monteret på en Samson PG 25 gyllevogn med tre aksler og ens dækstørrelse og dækfabrikat på alle seks hjul. En supplerende test af den pågældende dækstørrelse (og samme dækfabrikat) ved hjullastniveauet 4 tons er gennemført med anvendelse af en to-akslet Kaweco gyllevogn. Dækstørrelsen 800/60x32 var monteret på en Samson PG 27 gyllevogn med tre aksler og ens dækstørrelse på alle seks hjul. Test af tryk under dæk

8 Dækstørrelsen 385/ var monteret på henholdsvis en 3-akslet og en 4-akslet lastvognstrailer med ens dækstørrelse på alle seks/otte hjul. Målingerne af kontaktfladearealet er udført på hjul siddende på venstre side og på bageste aksel af gyllevogn/trailer. Dog er de supplerende målinger, der er gennemført med anvendelse af den to-akslede Kaweco gyllevogn (se ovenfor), foretaget på hjul siddende på forreste aksel og venstre side af vognen. Niveauer for hjullast og dæktryk For de to gyllevognsdæk er kontaktfaldearealet opmålt ved tre forskellige hjullastniveauer og fire forskellige niveauer for lufttryk i dækkene (dæktryk). Hjullast: 4 tons 5 tons 6 tons Dæktryk: 2,0 bar 2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar Hvad angår lastvognstrailerdækket er kontaktfladearealet opmålt ved henholdsvis 4,0 tons og 3,75 tons, svarende til den lovlige hjullast for henholdsvis 3- og 4 akslede lastvognstrailere. Dæktrykket på lastvognstrailerne er ikke reguleret i testen, men blot målt, se målte størrelser i tabellen i resultatafsnittet. Beregninger Det specifikke tryk under de testede dæk er defineret som forholdet mellem hjullasten og kontaktfladeareal, dvs. kg/cm 2. Testens gennemførelse Testen er gennemført tirsdag den 17. juni, 2014 ved Kni Maskinstation ved Ørum på Djursland. Onsdag den 2. juli, 2014 er der gennemført supplerende målinger af kontaktfladeareal under 710/55x34 dæk ved 4 tons hjullast, ligeledes ved Kni Maskinstation. Test af tryk under dæk

9 4. RESULTATER AF MÅLING KONTAKTFLADEAREAL Målte størrelser og beregninger er anført i tabellerne her nedenfor. I tabel 1 og 2 viser de to kolonner til højre forholdet (i %) mellem gyllevognsdækkets kontaktfladetryk og lastvognstrailerdækkets (3- og 4-aksler) kontaktfladetryk. Tabel 1. Gyllevognsdæk 710/55x34 Hjullast Dæktryk Kontaktflade Kontaktfladetryk Kontaktfladetryk % af lastvognstrailerdæk ton bar cm 2 kg/cm 2 3 aksler 4 aksler 4,0* 2,0 972,0 4,1 45,8 49,4 5,0 2,0 1214,0 4,1 46,4 50,1 6,4 2,0 1379,1 4,6 51,8 56,0 4,0* 2,5 878,4 4,5 50,6 54,7 5,0 2,5 1045,2 4,8 53,9 58,2 6,4 2,5 1297,0 4,9 55,1 59,5 4,0* 3,0 781,6 5,1 56,9 61,5 5,0 3,0 976,9 5,1 57,6 62,3 6,4 3,0 1177,1 5,4 60,7 65,6 4,0* 3,5 795,3 5,0 55,9 60,4 5,0 3,5 880,7 5,7 63,9 69,1 6,4 3,5 975,9 6,5 73,3 79,1 *: Ved hjullasten 4,0 tons er kontaktfladearealet et gennemsnit af to målinger ved hvert dæktryk. Tabel 2. Gyllevognsdæk 800/60x32 Kontaktfladetryk Hjullast Dæktryk Kontaktflade Kontaktfladetryk % af lastvognstrailerdæk ton bar cm 2 kg/cm 2 3 aksler 4 aksler 4,1 2,0 1145,9 3,6 40,3 43,5 4,9 2,0 1499,8 3,3 36,8 39,7 6,3 2,0 1788,5 3,5 39,3 42,5 4,1 2,5 1065,6 3,8 43,3 46,8 4,9 2,5 1242,0 3,9 44,4 48,0 6,3 2,5 1750,5 3,6 40,2 43,4 4,1 3,0 866,5 4,7 53,3 57,5 4,9 3,0 1050,1 4,7 52,5 56,8 6,3 3,0 1410,9 4,4 49,9 53,9 4,1 3,5 827,3 5,0 55,8 60,3 4,9 3,5 930,5 5,3 59,3 64,0 6,3 3,5 1200,6 5,2 58,6 63,3 Tabel 3. Lastvognstrailerdæk 385/ Antal aksler på trailer Hjullast Dæktryk Kontaktflade Kontaktfladetryk ton bar cm 2 kg/cm 2 Test af tryk under dæk

10 3 4,0 9,35 450,4 8,9 4 3,75 8,7 456,1 8,2 5. SAMMENLIGNING AF DÆKAFTRYK I MEL Bemærk, at billederne herunder på side ikke helt gengiver dækaftrykkene i samme størrelsesforhold. Billederne af aftrykkene fra gyllevognsdækkene er nemlig taget fra større højde end billederne af aftrykkene fra lastvognstrailerdækkene. Aftrykkene fra gyllevognsdækkene syner derfor mindre end de reelt var, sammenlignet med aftrykkene fra lastvognstrailerdækkene. De to sæt billeder her nedenfor viser gyllevognsdæks og lastvognstrailerdæks aftryk på fast underlag (betongulv) optegnet med mel. Gyllevognsdæk 710/55x34 på 3-akslet gyllevogn. 5 tons hjullast og 2,0 bar dæktryk. Lastvognstrailerdæk 385/ på 3- akslet trailer. 4 tons hjullast og 9,35 bar dæktryk. Test af tryk under dæk

11 Gyllevognsdæk 800/60x32 på 3-akslet gyllevogn. 5 tons hjullast og 2,0 bar dæktryk. Lastvognstrailerdæk 385/ på 4- akslet trailer. 3,75 tons hjullast og 8,7 bar dæktryk. Billederne nedenfor på denne og den næste side illustrerer forskellene i den samlede kontaktflade mellem gyllevognsdæk og lastvognstrailerdæk ved max. hjullast for 3- aklset gyllevogn og for henholdsvis 3- og 4-akslet lastvognstrailer. Gyllevognsdæk 710/55x34 på 3-akslet gyllevogn. 5 tons hjullast og 2,0 bar dæktryk. Samlet kontaktflade for alle tre aksler (seks hjul) på underlaget er 7284 cm 2. Lastvognstrailerdæk 385/ på 3- akslet trailer. 4 tons hjullast og 9,35 bar dæktryk. Samlet kontaktflade for alle tre aksler (seks hjul) på underlaget er 2702 cm 2. Test af tryk under dæk

12 Test af tryk under dæk

13 Gyllevognsdæk 800/60x32 på 3-akslet gyllevogn. 5 tons hjullast og 2,0 bar dæktryk. Samlet kontaktflade for alle tre aksler (seks hjul) på underlaget er 8999 cm 2. Lastvognstrailerdæk 385/ på 4- akslet trailer. 3,75 tons hjullast og 8,7 bar dæktryk. Samlet kontaktflade for alle fire aksler (otte hjul) på underlaget er 3649 cm DÆKRIBBERNES AREALANDEL PÅ GYLLEVOGNSDÆK I Vejdirektoratets vejledning fra 18. marts 2011 om dispensation vedr. akseltryk og totalvægt på gyllekøretøjer med lavtryksdæk er det en betingelse for, at dispensation kan gives, at arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade. Dispensationen indebærer, at gyllevogne må køre med op til 10 t akseltryk på op til 3 aksler under betingelse af, at dækbredden på gyllevognen er mindst 65 cm og som nævnt, at ribbearealet udgør mindst en tredjedel af dækkets overflade. Det er ydermere en betingelse for gyllevogne med 3 aksler, at 1. og 3. aksel er tvangsstyrede. Vogntogstotalvægten tillades op til 48,0 t. Opmåling af ribbearealet på de to undersøgte gyllevognsdæk viste følgende ribbeandele: ca. 40 % på 710/55x34 ca. 50 % på 800/60x32 De to undersøgte dæk opfylder dermed ovennævnte betingelse til ribbearealets størrelse. Test af tryk under dæk

14 7. KØRSEL PÅ VEJKANT MED GYLLEVOGN I forbindelse med den supplerende test af kontaktfladetryk under gyllevognsdækket 710/55x34 onsdag den 2. juli, 2014 er dækkets egenskaber ved kørsel parallelt med vejkant undersøgt. Dækket er kørende med en del af dækkets bredde på asfaltvejen og en del af dækbredden uden for asfaltkanten, dvs. på rabatten. Testen er gennemført på et sted, hvor rabatten lå ca. 7 cm under asfaltvejens niveau. Testen er gennemført ved to hjullastniveauer, nemlig henholdsvis ca. 4 tons og ca. 6 tons. For hvert af de to hjullastniveauer er dækket kørt med henholdsvis ca. halvdelen og ca. en tredjedel af dækbredden på asfaltvejen; resten af dækbredden, dvs. halvdelen og to tredjedele af dækkets bredde har således kørt på rabatten (uden for asfaltkanten). Billederne nedenfor viser, at gyllevognsdækket ved de to forskellige hjullaster og de to forskellige kantkørsler/rabatkørsler fordeler hjullasttrykket på såvel asfaltvejen som rabatten. Dækket er med andre ord i stand til at bøje hen over en relativ høj kant ved kørsel parallelt med kanten og på den måde tilsyneladende fordele trykket jævnt hen over hele kontaktfladen mellem dæk og underlag (asfaltvejen og rabatten). Det kan således med god grund antages, at ved kørsel parallelt med vejkanten med kun en del af dækbredden kørende på asfaltvej (og den øvrige del af dækbredden kørende på rabatten) vil det specifikke kontaktfladetryk (kg/cm 2 ) på asfalten ved kanten af vejen være sammenlignelig med kontaktfladetrykket under dækket, når dette kører med hele sin dækbredde på asfaltvejen. 4 tons hjullast, ca. en tredjedel dækbredde Test af tryk under dæk

15 4 tons hjullast, ca. halvdelen af dækbredde 4 tons hjullast, ca. halvdelen af dækbredde 6 tons hjullast, ca. en tredjedel dækbredde 6 tons hjullast, ca. en tredjedel dækbredde 6 tons hjullast, ca. halvdelen af dækbredde 6 tons hjullast, ca. halvdelen af dækbredde Test af tryk under dæk

16 6 tons hjullast, ca. halvdelen af dækbredde 6 tons hjullast, ca. halvdelen af dækbredde 6 tons hjullast, ca. halvdelen af dækbredde 6 tons hjullast, ca. halvdelen af dækbredde Test af tryk under dæk

17 8. BILAG Billeder af de testede dæks aftryk på fast gulv afmærket med mel. Test af tryk under dæk

18 Gyllevognsdæk 710/55x34. Kontaktfladeareal på fast gulv afmærket med mel. Gyllevognsdæk 710/55x34. Kontaktfladearealet opmærket og beregnet. Test af tryk under dæk

19 Gyllevognsdæk 710/55x34. Kontaktfladeareal på fast gulv afmærket med mel. Gyllevognsdæk 800/60x32. Kontaktfladearealet opmærket og beregnet. Test af tryk under dæk

20 Lastvognsdæk 385/ på 3-akslet trailer. Kontaktfladeareal på fast gulv afmærket med mel. Lastvognsdæk 385/ på 4-akslet trailer. Kontaktfladeareal på fast gulv afmærket med mel. Test af tryk under dæk

21 Lastvognsdæk 385/ på 4-akslet trailer. Kontaktfladeareal opmærket og beregnet. Test af tryk under dæk

TIDSSTUDIE VED AFFALDSHÅNDTE- RING I STORKØKKENER

TIDSSTUDIE VED AFFALDSHÅNDTE- RING I STORKØKKENER TIDSSTUDIE VED AFFALDSHÅNDTE- RING I STORKØKKENER - Analyse af effekter ved afskaffelse af madaffald i kantinekøkkener via installation af BioTrans Nordic anlæg. RAPPORT AF KARIN TØNNER & HENRIK OTTESEN

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Hvad betyder dæktryk, antal overkørsler samt de forskellige maskinstørrelser? Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Temadag: Optimal

Læs mere

Lidt om AgroTech og om fremtiden

Lidt om AgroTech og om fremtiden Lidt om AgroTech og om fremtiden René Damkjer Den korte disposition så I ved, hvad der kommer Hvad er AgroTech? Lidt om de globale udfordringer og potentielle løsninger Eksempler Afrunding Præsentation

Læs mere

JORDPAKNINGS BETYDNING FOR PLANTEVÆKST

JORDPAKNINGS BETYDNING FOR PLANTEVÆKST AgriNord 28. januar 2016 Janne Aalborg Nielsen SEGES JORDPAKNINGS BETYDNING FOR PLANTEVÆKST JORDPAKNING Foto: Janne Aalborg Nielsen, SEGES JORDPAKNING DER ER TO SLAGS Pakning af pløjelaget Pakning af underjorden

Læs mere

Jordpakning. Hvordan pakkes jorden, hvad er effekten, og hvordan forebygger vi?

Jordpakning. Hvordan pakkes jorden, hvad er effekten, og hvordan forebygger vi? Plantekongres 2011, Session C1: Jordpakning og jordbearbejdning Jordpakning Hvordan pakkes jorden, hvad er effekten, og hvordan forebygger vi? P. Schjønning 1 M. Lamandé 1, J.Aa. Nielsen 2, J.J. Høy 2,

Læs mere

Temamøde om gylle. Foulum 7. maj 2014

Temamøde om gylle. Foulum 7. maj 2014 Temamøde om gylle Foulum 7. maj 2014 Beskrivelse af bremse problematikker for traktortrukne landbrugs- og entreprenør-vogne. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Foto: Jogeir M. Agjeld, Bedre

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015 AGROTECH * Afsætning af lokale fødevarer v/dorthe Lynnerup UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH /I projekter hvad & hvilke /I kurser /På kommerciel timebasis /Inspiration til

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Er CTF løsningen på vores problemer med jordpakning? Mathieu Lamandé

Er CTF løsningen på vores problemer med jordpakning? Mathieu Lamandé Er CTF løsningen på vores problemer med jordpakning? Mathieu Lamandé Disposition Resultater fra nye danske jordpakningsforsøg Jordens mekaniske styrke Vigtigste faktorer mht. jordpakning 2 Jordpakningsforsøg

Læs mere

Jordpakning. Processer, effekter og forebyggelse. Bioforsk-konferansen 2011 Sarpsborg, 9. februar 2011

Jordpakning. Processer, effekter og forebyggelse. Bioforsk-konferansen 2011 Sarpsborg, 9. februar 2011 Jordpakning Processer, effekter og forebyggelse Bioforsk-konferansen 2011 Sarpsborg, 9. februar 2011 P. Schjønning 1 M. Lamandé 1, F.E. Berisso 1, A. Etana 2, D. Wildenschild 3, P. Lassen 1, de Jonge 1,

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Bremsetest af traktorer med påhængsredskab

Bremsetest af traktorer med påhængsredskab Bremsetest af traktorer med påhængsredskab Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Mogens Kjeldal, DM&E Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerforening Bremsetest af traktorer med påhængsredskaber 1 FORMÅL OG METODE

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Plan for præsentationen. Jordpakning Organisk stof (humus) i jorden Jordstruktur og mekanisk energi

Plan for præsentationen. Jordpakning Organisk stof (humus) i jorden Jordstruktur og mekanisk energi Jord og maskiner påvirkning af frugtbarhed Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Faglig Inspirationsdag Sakskøbing 5. februar 2013 NBR Nordic Beet Research Nordic Sugar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring. 2. Oktober 2014 Jørgen Pedersen

Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring. 2. Oktober 2014 Jørgen Pedersen Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring 2. Oktober 2014 Jørgen Pedersen Høstmetoder Direkte flisning Helskudshøst Teknik Fordele/ulemper Økonomi Direkte flisning

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur og vandhusholdning

Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur og vandhusholdning Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur og vandhusholdning Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Økologi-kongres 2011 Temamøde C3: bedre jordstruktur, kulstofopbygning

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

DAF- OPMÅLING. Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby E- mail: daf@dansk- atletik.dk Tlf.

DAF- OPMÅLING. Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby E- mail: daf@dansk- atletik.dk Tlf. DAF- OPMÅLING LØBET Løbsnavn : Run to the beat Løbsdato : 05. September 2015 Sted / By : Struer Arrangørforening : Bang & Olufsen / f.reklame Ansvarlig kontaktperson : Maria Sig Møller Telefon/E- mail

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Oktober 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal

Læs mere

BM25 SmartTest. Det perfekte valg, hvis du søger...

BM25 SmartTest. Det perfekte valg, hvis du søger... BM25 SmartTest Det perfekte valg, hvis du søger... Praktisk afprøvning af bremseanpasning og EBS- funktion på vogntog under kørsel. Elektronisk måling og grafisk udskrift af alle former for trykluftsmålinger.

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4 Resultat af dækrazzia maj 2012 Side 2 af 11 Indhold Sammenfatning..................................... 3 Baggrund......................................... 4 Risici.................................... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

KØRETØJSKATEGORIER SIDE 1

KØRETØJSKATEGORIER SIDE 1 KØRETØJSKATEGORIER SIDE 1 SIDE 2 VEJDIREKTORATETS KØRETØJSKATEGORIER Tabeller 2-8 viser kriterier anvendt til inddeling i køretøjskategorier. Tabel Tabel 1 giver en forklaring af forkortelser anvendt i

Læs mere

Boksforsøg nr. 116 Undersøgelse af om kyllingerne påvirkes af at blive sprayet med vand som daggamle kyllinger (simulering af vaccination) 2011

Boksforsøg nr. 116 Undersøgelse af om kyllingerne påvirkes af at blive sprayet med vand som daggamle kyllinger (simulering af vaccination) 2011 Boksforsøg nr. 116 Undersøgelse af om kyllingerne påvirkes af at blive sprayet med vand som daggamle kyllinger (simulering af vaccination) 2011 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 116 Undersøgelse af om kyllingerne

Læs mere

SAMSON SG gyllevogn - growing together SAMSON SG gyllevogn med svanehals-træk SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler og 27,8

Læs mere

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd KOMPLET VOGNPROGRAM Vogne designet af danske landmænd DESIGNET AF DANSKE LANDMÆND KONSTANT UDVIKLING AF VOGNENE MI tipvognprogrammet består i dag af 5 serier af tipvogne med lasteevner på fra 8 til 30

Læs mere

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer Dato 6. april 2017 Sagsbehandler Henrik Clemmensen Mail hecl@vd.dk Telefon +45 7244 3131 Dokument 16/16576-1 Side 1/5 Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Køretøjernes dimensioner angives i afsnit 2. Placeringen på tværs er positiv til højre og negativ til venstre, og er kaldt placering til højre.

Køretøjernes dimensioner angives i afsnit 2. Placeringen på tværs er positiv til højre og negativ til venstre, og er kaldt placering til højre. Et regneark til beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 29. april 2015 Forord Regnearket erstatter det regneark, der er omtalt i notatet Et regneark til beregning af luminans af vejtavler af 27.

Læs mere

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND Myndighederne kræver, at gulvene skal have "passende fjedring", men der angives dog ingen metode til måling af fjedringen. Der er metoder til måling af støddæmpning og deformation i gulvbelægninger. Et

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Samling af ATV Wagon UT 1600 Trailer

Samling af ATV Wagon UT 1600 Trailer Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge www.atvsalg.com 1/8 Trin 1: Pak traileren ud og læg den forsigtigt på pap på hovedet på gulvet (Du skal være 2 mand til dette trin). Læg akslerne på bundrammen.

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

TREPUNKTSLIFT ELEKTRONISK HJULSTYRING HYDRAULISK HJULTRÆK

TREPUNKTSLIFT ELEKTRONISK HJULSTYRING HYDRAULISK HJULTRÆK SAMSON PG GYLLEVOGNE - growing together PG Gyllevogne SAMSON AGRO har altid lagt særlig vægt på kvalitet, holdbarhed og effektivitet ved design af maskiner og redskaber. Med hovedkontor og produktion i

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger.

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger. Matematik for malere praktikopgaver 3 Tilhører: Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger 2 Indhold: Tegneopgave... side 4 Ligninger... side 8 Areal...

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Status over høstteknologi og tekniske barrierer i Danmark. Jørgen Pedersen, TI AgroTech 2. marts 2016.

Status over høstteknologi og tekniske barrierer i Danmark. Jørgen Pedersen, TI AgroTech 2. marts 2016. Status over høstteknologi og tekniske barrierer i Danmark Jørgen Pedersen, TI AgroTech 2. marts 2016. Disposition Maskiner til lavbundarealer Maskiner til grøftekanter Overvejelser ved valg af udstyr Motoreffekt

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer et 4-årigt innovationskonsortie projekt, der løber i perioden april 2013 til april 2017. Indsæt nyt billede her og slet dette grå felt. Brug de

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Vilde planter som fødevarer. - Fra vision til hverdag. Niels Ehler Cand. Hort., ph.d.

Vilde planter som fødevarer. - Fra vision til hverdag. Niels Ehler Cand. Hort., ph.d. Vilde planter som fødevarer - Fra vision til hverdag Niels Ehler Cand. Hort., ph.d. Plantedyrkning i Norden en klimatisk udfordring Vi har fået en gave fra den nordiske natur Nordisk særpræg - en gave

Læs mere

Opdrift i vand og luft

Opdrift i vand og luft Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Opdrift i vand og luft Formål I denne øvelse skal vi studere begrebet opdrift, som har en version i både en væske og i en gas. Vi skal lave et lille forsøg,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Nordic Construction Solutions ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Att.: Brian Bjørnskov Ordre nr. Side 1 af 4 Bilag 1 Initialer AREH/HLH Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Energibesparelse i vejtransporten.

Energibesparelse i vejtransporten. Energibesparelse i vejtransporten. Af: Per Ullidtz, Dynatest International Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut Birgitte Eilskov Jensen, NCC Roads A/S Med den konstante fokus på energiforbrug

Læs mere

Resultater af målinger for mobildatadækning, upload/download-tider, videostreaming og samtaler

Resultater af målinger for mobildatadækning, upload/download-tider, videostreaming og samtaler Resultater af målinger for mobildatadækning, upload/download-tider, videostreaming og samtaler Målingerne er udført i Danmark 16. februar 6. marts 2015 Side 1 Indhold Omfang og testmetode De 500 målesteder

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning 18. marts 2011 Flemming Gertz Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning Vandforvaltningen i Danmark har undergået et paradigmeskifte ved at gå fra den generelle regulering i vandmiljøplanerne til

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Uddrag fra: Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon Elektrisk indstillelig plejeseng ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

L: Kørestolsramper. Foldbare køreskinner Model CH. Teleskop-Ramper TR og LR

L: Kørestolsramper. Foldbare køreskinner Model CH. Teleskop-Ramper TR og LR Foldbare køreskinner Model CH Ramperne er fremstillet af aluminium og belagt med skridsikkert materiale. Størrelsen er 23,5 x 1. Sættet består af 2 ramper, der klappes sammen på midten, og bæres som en

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Regelsæt for Frederikshavns Stærkeste side 1/5. 3. Atleten får livsvarig karantæne til fremtidige stævner hvis atleten testes positiv.

Regelsæt for Frederikshavns Stærkeste side 1/5. 3. Atleten får livsvarig karantæne til fremtidige stævner hvis atleten testes positiv. Regelsæt for Frederikshavns Stærkeste side 1/5 doping DOPING POLITIK Frederikshavns Stærkeste crew tager lang afstand fra doping. Derfor vil reglerne efter sidste års stævne 25/04-15, blive strammet væsentligt,

Læs mere

YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2

YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2 YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2 Det følgende er en beskrivelse samt tegninger af det 3-i-2 system, jeg fremstillede i 1982. Brug evt zoom-funktionen i denne PDF-fil for at se de enkelte

Læs mere

Måling af gadestøj i Helsingør

Måling af gadestøj i Helsingør Helsingør Kommune Morten Jepsen Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Stengade 72 3000 Helsingør 19. juni 2015 xx/xx ERT/CB/ilk Ref. 15-0771-1 Måling af gadestøj i Helsingør Tilbud 15-0771-1 I henhold

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 274 Offentligt. Bilag 1A

Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 274 Offentligt. Bilag 1A Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 274 Offentligt Bilag 1A BILAG 1B Forslag til akseltryk og totalvægt på gyllevogne 3- akslede gyllevogne For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/-redskab) tillades

Læs mere