Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Elements

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Elements"

Transkript

1 Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Elements Elements Maintenance Instruction 1/ 11 KOMPAN A/S KRH

2 Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner INDLEDNING 3 STØDABSORBERENDE MATERIALER 4 SPECIFIKKE VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURER 5 GENERELLE BEMÆRKNINGER 5 Vedligeholdelse af befæstelseselementer/ festeelementer Eftersyn og vedligeholdelse af Do-Nut/Bolte Andre befæstelseselementer/festeelementer 2. PLASTBEKLÆDNING/-KLEDNING/PLASTKLEDNING, HÆTTER OG PROPPER Eftersyn af Plastbeklædning/-kledning/plastkledning, hætter og propper 3. Kæder/kjeder og samlere/koblingselementer Eftersyn af kæder/kjeder og samlere/koblingselementer 4. Stolper Eftersyn og vedligeholdelse af stolper 5. PANELER Vedligeholdelse af paneler. GULVE Eftersyn og vedligeholdelse af platforme 7. ALUMINUMSBESLAG Vedligeholdelse af aluminiumsbeslag 8. Bevægeligt udstyr Vedligeholdelse af bevægeligt udstyr 9. Legeskaller/lekeskall Eftersyn af legeskaller/lekeskall 10. NET OG REB/TAU Eftersyn og vedligeholdelse af net og reb/tau 11. Gynger/husker Eftersyn og udskiftning af gyngependuler/pendler/huskepender DAGLIG/UGENTLIG VEDLIGEHOLDELSE 8 MÅNEDLIG/KVARTALSVIS VEDLIGEHOLDELSE 8 ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE 9 RETNINGSLINJER VED BORTSKAFFELSE/FJERNING 9 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Elements Maintenance Instruction 2/ 11 KOMPAN A/S KRH

3 Indledning Tillykke med dit valg af et Kompan Elements legeredskab. Du har valgt et produkt af høj kvalitet, der/som med den rigtige vedligeholdelse kan holde til mange års hård brug. KOMPAN designer og producerer legeredskaber/lekeapparater med sikkerhedselementer, der overholder alle gældende standarder. Ejeren er ansvarlig for at vedligeholde konstruktionen og dets omgivelser for at sikre, at legeredskabet/lekeapparatet forbliver sikkert. For at beskytte børn anbefaler KOMPAN at alle legeredskaber/lekeapparater, brugsområder og de omgivende stødabsorberende underlag efterses og vedligeholdes for at sikre, at legeområdet forbliver sikkert og ikke giver problemer. Manglende overholdelse af nærværende/disse instruktioner til eftersyn og vedligeholdelse kan forårsage usikre forhold på og omkring legeredskabet/lekeapparatet, og kan muligvis medføre alvorlig personskade ved brug. KOMPAN A/S kan ikke holdes ansvarlig for tilskadekomst/skade eller skader, der er en følge af manglende overholdelse af disse instruktioner. Dette instruktionshæfte indeholder anbefalinger til periodiske eftersyn og vedligeholdelse, som ejeren/den ansvarlige for legepladsen bør foretage. Eftersyn og vedligeholdelse af legeredskaber/lekeapparater bør planlægges dagligt/ugentligt, månedligt/kvartalsvis samt årligt. Hvis dit Elements-legeredskab er udsat for hård brug eller er placeret et sted, hvor klimaet er barsk, kan det være nødvendigt at kontrollere det oftere end anbefalet i denne manual. Indimellem er det nødvendigt at udskifte dele på grund af beskadigelse eller slid/slitasje. Dele bør udskiftes straks for at undgå farlige situationer. Reparationer bør om nødvendigt gennemføres i henhold til nærværende vedligeholdelsesmanual og monteringsvejledning. Reservedele og kopier af monteringsvejledninger kan rekvireres fra din KOMPAN-konsulent eller ved at kontakte KOMPAN A/S direkte via vores hjemmeside: Advarsels- eller fareskilte alene er utilstrækkelige og anbefales ikke. Denne manual indeholder flere afsnit: Specifikke Vedligeholdelsesprocedurer Daglig/ugentlig vedligeholdelse Månedlig/kvartalsvis vedligeholdelse Årlig vedligeholdelse Eksempel på vedligeholdelsesskema til dit arkiv (f.eks. Vedligeholdelsesskema, sidste side). Daglige/ugentlige eftersyn kan udføres visuelt for at identificere problemer under udvikling. Resultaterne af de månedlige/kvartalsvise eftersyn skal dog dokumenteres i vedligeholdelsesskemaet. Desuden skal der skrives en detaljeret årlig rapport, som opbevares i en journal sammen med al anden dokumentation vedrørende legeredskabet/lekeapparatet. Vi anbefaler, at ejeren/den ansvarlige opretter en journal for legeredskabet/lekeapparatet eller hele legepladsen. Journalen bør som minimum indeholde følgende: Vedligeholdelsesmanual. Monteringsvejledning. Salgs- og garantidokumenter. Vedligeholdelsesskema. Detaljerede rapporter om årlige eftersyn. Det er vigtigt at bemærke, at børns legemønstre varierer. Ved at føre detaljerede optegnelser over alle eftersyn kan du blive opmærksom på områder, der måske kræver mere bevågenhed/årvåkenhet end angivet i denne manual. Vi anbefaler ejeren/den ansvarlige at oplyse et telefonnummer på legeredskabet/lekeapparatet til brug i nødsituationer eller til at oplyse om problemer på eller omkring legeredskabet/lekeapparatet. Endelig anbefales ejeren/den ansvarlige at indhente eller gøre sig bekendt med alle relevante sikkerhedsstandarder for det sted, hvor legeredskabet/lekeapparatet monteres. Desuden anbefaler vi, at dit årlige eftersyn omfatter test af faldunderlaget for at sikre, at det overholder specifikationerne i EN1177 vedrørende stødabsorbering. Hvis det ikke er muligt at foretage reparationer straks, skal adgangen til den pågældende del af legeredskabet/lekeapparatet eller, om nødvendigt, hele konstruktionen begrænses. Elements Maintenance Instruction 3/ 11 KOMPAN A/S KRH

4 Tabel A.1 Eksempler på almindeligt brugte stødabsorberende materialer og tilsvarende kritiske faldhøjder Materiale 1) Beskrivelse Minimumsdybde Maksimal faldhøjde mm mm mm Græstørv/ < ) gresstorv/muldlag Bark kornstørrelse 20 til < < Træflis kornstørrelse 5 til < < Sand 3) kornstørrelse 0,2 til < < Grus 3) kornstørrelse 2 til < Andre materialer og dybder 1) Materialer, der er korrekt forberedt til brug på legepladser. 300 < Ved prøvning ifølge HIC (se EN 1177) Kritisk faldhøjde ved prøvning 2) Hvis der anvendes materialer, der består af løse partikler, skal det anlægges i et lag, der er 100 mm tykkere end angivet i laboratorietest for at opfylde kravene i den krævede kritiske faldtest. (Se ) BEMÆRK: Af hensyn til forskubning af materialet ved brug. 3) Ingen bundslam- eller lerpartikler. Kornstørrelsen kan bestemmes ved en sigteprøvning, fx ifølge EN ) Se NOTE i (EN 117 : 2008 PART 1) Vi anbefaler årligt eftersyn og test af faldunderlag som beskrevet i EN 1177 : Elements Maintenance Instruction 4/ 11 KOMPAN A/S KRH

5 Specifikke Vedligeholdelseprocedurer Generelle bemærkninger Demontering af komponenter foretages generelt i omvendt rækkefølge i forhold til montering. Se monteringsinstruktionerne for den komponent, du skal reparere. Instruktionerne indeholder tegninger, liste over dele, forsigtigheds- og sikkerhedsnoter/-merknader samt tip og procedurer til samling/sammensetning. Hvis det er nødvendigt at udskifte en komponent, og det medfører en sikkerhedsrisiko, skal den pågældende del af legeredskabet/lekeapparatet eller hele redskabet afskærmes/avsperres, indtil komponenten kan udskiftes. 1. Vedligeholdelse af befæstelseselementer/festeelementer Med tiden kan nogle bolte løsne sig på grund af hårdhændet brug, og det kan medføre, at legeaktiviteter bliver løse og ustabile. Løse komponenter på legeredskaber/lekeapparater kan give fare for klemning, knusning eller skæreuheld. Derfor er det vigtigt, at alle møtrikker/mutre, bolte og skruer kontrolleres med jævne mellemrum. Eftersyn og vedligeholdelse af Do- Nut/Bolte Do-Nuts bruges overalt i KOMPANs produkter til at tildække bolthoveder og potentielt skarpe skruegevind/skrugjenger. 1. For at kontrollere de bolte, der er dækket med Do-Nuts, skal du prøve at dreje dem. Hvis Do-Nut drejer, skal den bolt, den dækker over, strammes. 2. Do-Nut skal fjernes for at få adgang til bolten. Fjern hætten ved forsigtigt at banke en skruetrækker gennem dem og lirke den løs (f.eks. figur 1). 3. Tilspænd/trekk til bolten, indtil Do-Nut ikke længere drejer eller er stramt tilspændt i forhold til den del, den sidder på. Bemærk: Bolten må ikke overspændes / strammes for hardt. 4. Sæt en ny Do-Nut hætte på, når bolten er tilspændt/strammet. Du kan købe ekstra hætter via Din KOMPAN-konsulent eller Andre befæstelseselementer/festeelementer Ligesom ved bolte, der er dækket med Do-Nuts, skal det også kontrolleres, om andre bolte og møtrikker/mutre er tilspændt/strammet korrekt. Se under gulve og på den udvendige side af paneler på nogle komponenter er der placeret befæstelseselementer/festeelementer her. Fritliggende skruegevind/skrugjenger kan være skarpe og forårsage tilskadekomst/skade. Hvis mere end to gevind/gjenger er fritlagte efter tilspænding/stramming, skal du beskære/skjære av de ekstra gevind/gjengene og udjævne skarpe kanter på bolten med en penhammer/pennhammer. Forsigtig! Hvis møtrikker/mutre, bolte eller skruer overspændes / strammes for mye, kan Do-Nuts og plastbeslag til vægpaneler blive beskadiget. 2. Plastbeklædning/-kledning/ - kledning, hætter og propper Eftersyn af Plastbeklædning/- kledning/plastkledning, hætter og propper Kontrollér og udskift om nødvendigt: 1. Plastbeklædning/-kledning på væg- og tagpaneler. 2. Plastpropper, der dækker boltene på væg- og gulvbeslag. 3. Plasthætter, der dækker toppen af gummibelagte stolper. Figur 1: Sådan fjernes Do-Nut hætte Brug altid sikkerhedsbriller, når du fjerner Do-Nut hætter. Figur 2: Placering af Plastbeklædning/-kledning, hætter og propper. Elements Maintenance Instruction 5/ 11 KOMPAN A/S KRH

6 3. Kæder/kjeder og samlere/koblingselementer Eftersyn af kæder/kjeder og samlere/koblingselementer Efterse alle kæder/kjeder (på gynger/husker, netsamlere/koblingselementer på fundamenter osv.) for bøjede led eller usædvanlig slid/slitasje ved drejepunkter. Hvis et drejepunkt har en tykkelse på mindre end 3 mm (f.eks. figur 3), er kæden/kjedet slidt og bør udskiftes. Figur 3: Kritiske slidpunkter for kædeled. 4. Stolper Eftersyn og vedligeholdelse af stolper Kontrollér de gummibelagte stolper for splinter, ridser/riper, rifter eller slid/slitasje. Stolper, der er meget beskadigede eller tærede, skal udskiftes. Bemærk, at stolperne er fremstillet af galvaniseret stål under gummibelægningen, så mindre ridser/riper i gummiet påvirker ikke korrosionsbeskyttelsen. Bolte, der forbinder stolperne til fundamenterne, bør efterses med jævne mellemrum for at sikre, at de er tilstrækkeligt tilspændt. 5. Paneler Vedligeholdelse af paneler Kontrollér, om panelerne er løse ved at tage fat om den øverste kant på hvert enkelt panel og ryste det. Hvis et panel er løst eller "dingler", skal løse bolte eller skruer tilspændes som beskrevet i afsnittet "Vedligeholdelse af befæstelseselementer/festeelementer" i denne manual. Hvis et panel er beskadiget, skal det straks udskiftes. Afspær adgangen til hævede platforme, hvis et beskadiget panel ikke kan udskiftes straks.. Gulve Eftersyn og vedligeholdelse af platforme Efterse samlingerne/skrukoblingene mellem stolper og galvaniserede gulvrammer. Hvis en gulvramme er løs, skal de to bolte tilspændes, indtil rammen sidder fast mod stolpen. Efterse alle rammer for ridser/riper og korrosion. Rammer, der er beskadigede eller tæret, skal udskiftes. Mindre, tærede områder på galvaniseret materiale kan beskyttes med maling med et højt zinkindhold. Efterse monteringsclipsene mellem alle gulve og rammer, og udskift tærede clips. 7. Aluminiumsbeslag Vedligeholdelse af aluminiumsbeslag Efterse aluminiumsbeslag på net, sikkerhedsstænger, tagrør og vægpaneler. Det skal kontrolleres, om boltene i beslagene er tilstrækkeligt tilspændt/strammet. 8. Bevægeligt udstyr Vedligeholdelse af bevægeligt udstyr Efterse lejer/lagre eller bevægelige dele på legeaktiviteter, der kan bevæge sig eller rotere. Efterspænd/etterstram, reparer eller udskift om nødvendigt enkeltdele. Eksempler på legeredskaber/lekeapparater: Kikkert, megafon, kompas, telegraf, sandmølle, osv. Figur 4: Kikkert, megafon, kompas, telegraf, sandmølle, osv. 9. Legeskaller/lekeskall Eftersyn af legeskaller/lekeskall Kontrollér alle legeskaller/lekeskall for løse samlinger ved at forsøge at bevæge dem op og ned. Hvis de ikke er stramme, skal skruerne i bunden af legeskallen først løsnes, og legeskallen skubbes op imod den øverste spændeskive/strammeskive, før skruerne atter tilspændes/strammes på nytt (f.eks. figur 5). Efterse legeskallens fundamentrør af metal for korrosion, og udskift om nødvendigt. Figur 5: Placering af beslag på legeskall/-er Elements Maintenance Instruction / 11 KOMPAN A/S KRH

7 10. Net og reb/tau KOMPAN bruger reb/tau og net med en kerne af stålwire omviklet med nylon. Kernen af wire øger rebets styrke og modstandsdygtighed over for hærværk, og nylonen gør rebene bløde at røre ved. Eftersyn og vedligeholdelse af net og reb/tau Efterse omhyggeligt alle net og reb/tau for metalwirer, der er synlige gennem nylonomviklingen. Hvis dette forekommer, skal nettet eller rebet straks fjernes. Vent ikke på at modtage reservedelen, før du fjerner det gamle net eller reb/tau! Fritlagte metalwirer på net og reb/tau kan knække, være meget skarpe og forårsage alvorlig tilskadekomst/skade. Hvis et net eller reb/tau findes i denne tilstand, skal det straks udskiftes. Efterse drejepunktet mellem pendulet/pendelens/pendelens lejehus/lagerhus og kæde-/kjedeforbindelsen. Hvis punktet virker løst, beskadiget eller er revnet, skal pendulet/pendelen straks udskiftes. Figur : Placering af gynge. Efterse legeredskabet/lekeapparatet for løse reb/tau og net, og tilspænd om nødvendigt. Efterse samlingerne/skrukoblingene på legeaktiviteter med net og reb/tau. Hvis samlingerne/skrukoblingene er løse, kan det være nødvendigt at fastgøre rebet/nettet på legeaktiviteten igen. På legeaktiviteter med net og reb/tau, hvor samlingerne/skrukoblingene er løse, kan rebet danne en løkke, og børns hoveder kan blive fanget i løkken. Figur 7: Samling/sammenkobling af gyngependul/- pendel Hvis afstanden mellem gyngesædet og det stødabsorberende faldunderlag er mindre end 350 mm tykt, skal kæden/kjedet afkortes som vist i figur. 11. Gynger/husker Eftersyn og udskiftning af gyngependuler/pendler/huskepender Udskiftning af nylonnet Efterse penduler/pendler for usædvanligt slid/slitasje. Penduler/pendlerne skal kunne bevæges frit uden sideslør/sideslark og uden at vippe. Hvis et pendul er meget slidt, kan penduler/pendler til udskiftning købes hos din KOMPAN-konsulent eller via Udskift penduler/pendler, der bevæger sig stift eller usikkert, eller hvis fastgørelsen til kæden/kjedet er slidt ned, så den er mindre end 3 mm tyk ved drejepunktet (f.eks. afsnit 3: Kæder/kjeder og samlere/koblingselementer). Elements Maintenance Instruction 7/ 11 KOMPAN A/S KRH

8 Daglig/ugentlig vedligeholdelse - Efterse legeredskabet/lekeapparatet for ødelagte, løse eller manglende komponenter. Vær ekstra opmærksom på legeaktiviteter med bevægelige dele. - Fjern ting, der kan bindes fast i eller tilføjes legeredskabet/lekeapparatet (sjippetov, tøj osv.). - Kontrollér om der er ødelagte, løse eller manglende gelændere, rækværk, afspærringer, trappetrin, trin eller stiger. - Kontrollér at alle betonfundamenter er dækket med stødabsorberende materiale. - Efterse stødabsorberende faldunderlag for at sikre, at det ikke er blevet sammenpresset og stadig har de stødabsorberende egenskaber. Vær særlig omhyggelig i områder, der er udsat for stor aktivitet, f.eks. under gynger/husker og for enden af rutsjebaner. Fjern eller udskift om nødvendigt faldunderlag for at bevare de stødabsorberende egenskaber. - Tykkelsen på det stødabsorberende faldunderlag skal være den samme som anbefales i EN Efterse hegn, bænke eller velkomstskilte for skader. - Rengør snavsede områder med sæbe og vand. - Udskift Do-Nut hætter, hætter til vægbeslag eller propper. - Riv alt løst overflademateriale (bark, sand, grus osv.) grundigt for at sikre den korrekte dybde og finde evt. skarpe genstande eller affald, der kan være skjult. Fjern og bortskaf straks sådanne genstande. Månedlig/kvartalsvis vedligeholdelse - Gennemfør eftersynet som beskrevet under Daglig/ugentlig vedligeholdelse. - Efterse alle plastdele, f.eks. rutsjebaner og plastpaneler, for revner/sprekker eller skævheder. Vær særlig omhyggelig med rutsjeslisken/området rundt rutsjebanen. Hvis der er revner/sprekker eller skævheder, skal plastdelen udskiftes. Forsigtig: Revner/sprekker eller flænger i plastdele kan have meget skarpe kanter og spidser. - Efterse alle metaldele for skarpe kanter og spidser. I nogle tilfælde kan skarpe kanter eller spidser nemt slibes glatte. Efterse svejsesømme for brud eller evt. adskillelse. - Efterse for åbninger, som tøj eller snore kan blive fanget i. Vær særlig opmærksom på områder omkring rutsjebaner. - Gennemfør følgende vedligeholdelse fra afsnittet Specifikke Vedligeholdelsesprocedurer: 1. Vedligeholdelse af befæstelseselementer/ festeelementer 2. Kæder/kjeder og samlere/koblingselementer 3. Paneler og gulve 4. Legeskaller/lekeskall 5. Gynger/husker Elements Maintenance Instruction 8/ 11 KOMPAN A/S KRH

9 Årlig vedligeholdelse - Gennemfør eftersynet som beskrevet under Daglig/ugentlig vedligeholdelse. - Gennemfør eftersynet som beskrevet under Månedlig/kvartalsvis vedligeholdelse. - Efterse alle komponenter, der er dækket med stødabsorberende materiale, for slid/slitasje. - Kontrollér, at alle redskaber på legepladsen er stabile. Hvis et redskab sidder løst i underlaget, skal fundamenterne udskiftes. Se monteringsinstruktionerne for specifikke legeredskaber/lekeapparater vedrørende montering af fundamenter. Det kan være nødvendigt at bruge mere beton end det, der er anbefalet i monteringsinstruktionerne, eftersom fundamenthullet måske er større, anden gang, der graves. - Efterse netsamlinger for at kontrollere, at de er sikre og fuldstændig dækket af det stødabsorberende faldunderlag. - Hvis legepladsen er forsynet med en ramme langs kanten, som holder løst, stødabsorberende overflademateriale på plads, skal rammen efterses for revner/sprekker, splinter, tegn efter hyppige eftersyn, flis/flisdannelse, forrådnelse eller anden form for beskadigelse. Efterse også beslagene på rammen for at sikre, at de ikke mangler, er beskadigede eller tærede. - Kontrollér, at beslagene på rammen er fuldstændig dækket af det stødabsorberende overflademateriale. - Efterse beslagene på alle legeaktiviteter, der er placeret over hovedhøjde. - Gennemfør følgende vedligeholdelse fra afsnittet Specifikke Vedligeholdelsesprocedurer: 1. Stolper 2. Bevægeligt udstyr 3. Net og reb/tau - Resultaterne af dette eftersyn bør fremgå af en skriftlig rapport, der viser resultaterne og eventuelle handlinger, der er gennemført som følge af eftersynet. Rapporten skal arkiveres sammen med al anden dokumentation vedrørende legeredskabet/lekeapparatet. VIGTIGT Sørg for, at alle de personer, der er ansvarlige for at vedligeholde legeredskabet/ lekeapparatet, modtager en udgave af dette instruktionshæfte om vedligeholdelse. Opbevar en kopi et sikkert sted. Hvis du har brug for ekstra kopier, kan du kontakte KOMPAN via vores hjemmeside på Vi fremsender ekstra kopier til dig gratis. Vores servicepersonale har stor viden og er uddannet til at give grundige og aktuelle oplysninger om pleje, vedligeholdelse og eftersyn, som er nødvendige for dit udstyr. Hvis du har spørgsmål om vedligeholdelse af legeredskabet/lekeapparatet, er du velkommen til at kontakte KOMPAN direkte via vores hjemmeside: Meget vigtigt: Anvend ikke syntetiske eller mineralske olier eller oliebasserede produkter på komponenter af plastic eller syntetisk gummi for at genopfriske disses visuelle fremtræden. Brug af oliebasserede produkter vil nedbryde overfladen og sådanne skader er ikke dækket af vore garantibestemmelser. Elements Maintenance Instruction 9/ 11 KOMPAN A/S KRH

10 Almindelige retningslinjer ved bortskaffelse/fjerning af diverse materialer: Materialer, der bør samles til genanvendelse/gjenvinning: Rustfrit stål Aluminium PE (Polyethylene) alle typer Materialer, der bør forbrændes/forbrennes ved industriel forbrænding/forbrenning (høj/høy temperatur): HPL (High Pressure Laminate) Plywood PUR (Polyurethane) Øvrige plasttyper Materialer, der bør behandles efter/etter forskrifterne i det enkelte land: Trykimpregneret træ/tre Galvaniseret stål Malet stål Elements Maintenance Instruction 10/ 11 KOMPAN A/S KRH

11 Placering: Legeredskab: Vedligeholdelsesskema Initialer Dato Service udført på del Udført vedligeholdelse Kommentarer Elements Maintenance Instruction 11/ 11 KOMPAN A/S KRH

Vedligeholdelsesinstruktioner/ Vedlikeholdsinstruksjoner GALAXY

Vedligeholdelsesinstruktioner/ Vedlikeholdsinstruksjoner GALAXY Vedligeholdelsesinstruktioner/ Vedlikeholdsinstruksjoner GALAXY Galaxy Vedligeholdelsesmanual 1 / 11 Copyright KOMPAN A/S V00054DK 150109 KylHam Maintenance Instructions INDLEDNING............... 3 STØDABSORBERENDE

Læs mere

Vedligeholdelsesinstruktioner/ vedlikeholdsinstruksjoner

Vedligeholdelsesinstruktioner/ vedlikeholdsinstruksjoner Vedligeholdelsesinstruktioner/ vedlikeholdsinstruksjoner Vedligeholdelsesinstruktioner/vedlikeholdsinstruksjoner til Elements 1/ 12 Copyright KOMPAN A/S V00028EU 050206 KRH Vedligeholdelsesinstruktioner/

Læs mere

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Komplay

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Komplay Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Komplay Komplay Maintenance Instruction 1 / 13 KOMPAN A/S 16122011 KRH Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner INDLEDNING 3 STØDABSORBERENDE

Læs mere

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner X-Ercise

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner X-Ercise Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner X-Ercise X-Ercise Maintenance Instruction 1 / 9 KOMPAN A/S 20122011 KylHam Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner INDLEDNING

Læs mere

1 Montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater

1 Montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater 1 Montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater Disse instruktioner omhandler montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater. VIGTIGT! Læs instruktionerne, før monteringen påbegyndes.

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual. Moments /Bloqx / Story Makers. Moments / Bloqx / Story Makers Vedligeholdelsesmanual 1 / 17 Copyright KOMPAN A/S 200309 KRH

Vedligeholdelsesmanual. Moments /Bloqx / Story Makers. Moments / Bloqx / Story Makers Vedligeholdelsesmanual 1 / 17 Copyright KOMPAN A/S 200309 KRH Vedligeholdelsesmanual Moments /Bloqx / Story Makers Moments / Bloqx / Story Makers Vedligeholdelsesmanual 1 / 17 Copyright KOMPAN A/S 200309 KRH INDHOLDSFORTEGNELSE LEGEREDSKABER................. 3 FALDUNDERLAG............

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt Vedligeholds Manual KOMPAN produkter generelt Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN udendørs produkter

Vedligeholds Manual. KOMPAN udendørs produkter Vedligeholds Manual KOMPAN udendørs produkter Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 21 : Inspektion udført af: Certificeret Legepladsinspektør Certifikat nr. 0003 fra DS Certificering A/S Certifikat

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN.

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. KUN TIL PRIVAT, UDENDØRS BRUG. Sikkerhedsnettets specifikationer: 183 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm 427 cm 457 cm Ben: 3 4 5 6 1 FIG. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323 Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2005 Medlem af Dansk Standards udvalg om legepladssikkerhed S-230 siden 1985. Legepladsinspektør Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1 Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Haraldsted Antal legepladser: 1 Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen er foretaget

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Helle Kjørup Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Klokkelyngen 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Vordingborg

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Medlem af BULP Legepladsinspektør Kent Pedersen Symfonialle 18 8700 Horsens

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Karup 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. DRVE-MP-01-D-DA.doc 1

Indhold. DRVE-MP-01-D-DA.doc 1 Indhold Generelle sikkerhedsforanstaltninger... 2 Generel information... 2 Advarsler... 2 Anvendelse af svingdøre... 2 Begrænset brug... 2 Udpakning... 3 Montage af svingdøre... 3 Bortskaffelse... 3 Generelt

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport Besigtigelsesrapport Rekvirent: v/ Flemming Lönqvist Dyssegårdsvej 15 4621 Gadstrup Besigtigelsessted: Legepladsen Dyssegårdsvej 4621

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Side 1 af 12 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Einar J.S. Hansen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Silkeborg Kommune Kultur- & Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Inspektionssted: Legepladsen Slienvej 6 8600 Silkeborg Inspektionsdato: 18. februar 2009 Inspektionsnr.:

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956018 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model A Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Oversigtstegning Tårn Gyngestativ Stige 3645 Tårn Gyngestativ Glidebane 580

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen.

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Juli 2011 Indledning På baggrund af særlig fokus på legepladssikkerhed på børneområdet i Svendborg Kommune, har Kommunens sikkerhedskoordinator været ude og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Naturbørnehuset Knuden 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger:

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning DK Betjeningsvejledning hængeparasol Indledning parasollen fra SUN-GARDEN er et teknisk avanceret produkt af høj kvalitet og med en lang levetid. Den er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi og

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Søborg private børnehave

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Søborg private børnehave Certifikat nr. 2017 Certificeret Legepladsinspektør Mikael Peter Bach Christensen Gribskov kommune Center for ejendomsservice Rådhusvej 3 3200 Helsinge Telefon: 7249 6934 Mpbch@gribskov.dk Inspektion af

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening Legepladsinspektør Frank Lassen Certifikat nr. 043 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Rapport nr. HTK-FL-89-2010 Driftsleder

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 D Kære Kunde, Tillykke med dit valg af HAWLE SYNOFLEX trækfast universalkobling. De har købt et højkvalitets

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej 23 7500 Holstebro Inspektionssted: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Smedejern og essesmedning

Smedejern og essesmedning Smedejern og essesmedning Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring RAADVAD Skadetyper og deres årsager

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Kebony terrasse og brodæk Generel information Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Sørg for god luftcirkulation under terrassen og undgå

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Anlægget Bjerringbro Bjerringbro 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro Antal beliggenheder: 3 Antal redskaber: 15 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Henrik Carlson Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere