Vi vil gøre en forskel for dig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil gøre en forskel for dig"

Transkript

1 beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er velforberedt til kredsgeneralforsamlingen lørdag den 14. marts i Horsens

2 2 Kom til generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling i Jyske Bank Kreds lørdag den 14. marts 2015 klokken Generalforsamlingen holdes på Scandic Bygholm Park, Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og indledes med et foredrag af Karen Marie Lillelund. Vi forventer, at generalforsamlingen slutter cirka klokken 14.00, hvorefter vi er vært ved en frokost. Der er mulighed for overnatning og spisning den 13. marts 2015 på hotellet på Kredsens regning. Transport refunderes som sædvanlig. Dog er kørselsrefusion til medlemmer, der ikke er delegerede, skattepligtig på grund af skattereglerne. For de delegerede er der ingen ændringer de vil stadig få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på Kredsens kontor, Vestergade 18, 8600 Silkeborg senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige den 20. februar Tilmelding skal ske via Kredsens hjemmeside: under Generalforsamling og skal ske SENEST DEN 2. FEBRUAR Dette gælder også for ledige, pensionister og hvilende og passive medlemmer. Venlig hilsen Jyske Bank Kreds DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. fra bestyrelsen om Kredsens virksomhed i det forløbne år 3. Orientering fra Finansforbundets virksomhed i det forløbne år 4. Debatforum 5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af: a. Formand i ulige år b. Næstformand i lige år c. Almindelige bestyrelsesmedlemmer iht. 10 d. Suppleanter iht. 10 e. 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at 1 revisor er på valg ved hver ordinær generalforsamling f. Revisorsuppleant g. Landsmødedelegerede iht. Finansforbundets vedtægter h. 1 medlem til bankens medarbejderudvalg og suppleant for denne i lige år iht. forretningsorden for medarbejderudvalget i banken 8. Eventuelt. Kommunikation med humor Kan man se det sjove i hverdagen, så kan man også blive det, der med et lidt slidt ord hedder omstillingsparat. Sådan lyder foredragsholder Karen-Marie Lillelunds påstand, og du får i forbindelse med Jyske Bank Kreds generalforsamling selv lejlighed til at vurdere, om du vil give hende ret. Karen-Marie Lillelund forholder sig muntert og kritisk til vores måde at kommunikere på, og kommer i sit foredrag ind på den kommunikation, der er grundlaget for arbejdsglæde, god stemning og dermed for en positiv arbejdskultur. Det handler om at vælge sine kampe og med direkte kommunikation skabe et fundament af tillid, som giver lattermildheden og den positive arbejdskultur gode vilkår.

3 Af Sabina Furbo 3 En god sammenlægning I 2014 fik Jyske Bank 800 nye medarbejdere og en ny forretningsmulighed, da BRF blev en del af koncernen. Der er blevet taget rigtig godt imod os fra BRF, og i Jyske Bank virker de oprigtig glade for, at de har fået os med i koncernen, siger kredsbestyrelsesmedlem og områdetillidsmand for BRF Laila Busted Med sammenlægning af BRFkredit og Jyske Bank i 2014 fik Jyske Bank ikke blot en samlet kundebase på knap kunder, 149 afdelinger og cirka medarbejdere i koncernen, men også en helt ny forretningsmulighed med salg af realkreditlån. Og det har fyldt og krævet meget af medarbejderne både i Jyske Bank og i BRF, men det på trods, så er det kredsbestyrelsesmedlem og områdetillidsmand for BRF-medarbejderne Laila Busteds oplevelse, at sammenlægningen er gået godt. Der er blevet taget rigtig godt imod os fra BRF, og i Jyske Bank virker de oprigtig glade for, at de har fået os med i koncernen. Det skyldes ikke mindst, at vores værdier og kultur minder utroligt meget om hinanden, men også at vi med vores produkter har gjort det muligt for medarbejderne at sælge nogle lån, som de ikke har haft mulighed for før, siger Laila Busted, der dog erkender, at det har været en udfordring, at man i processen ikke har kunnet være herre over, hvordan markedet reagerede på den nye store spiller. Man gør sig mange forestillinger både i ledelsen og i kredsregi, men mange gange overgår virkeligheden de forestillinger, og så ruller tingene bare. Det er ikke specielt negativt, men bare ting, som man skal vænne sig til, og som man ikke altid er herre over. Overordnet er det Laila Busteds oplevelse, at de tidligere medarbejdere fra BRF er positive og stadig synes, at det var den rette beslutning at sammenlægge de to virksomheder. Men det er klart, at der har været og stadigvæk er mange, der skal vænne sig til nogle nye roller, ikke mindst ledelsen og direktøren fra BRF, som jo er gået fra at lede et moderselskab til at være leder i et datterselskab, siger Laila Busted, Vores værdier og kultur minder utroligt meget om hinanden, siger Laila Busted, der selv har en fortid i BRF. der selv har skullet finde sig til rette i en ny rolle som medlem af Jyske Bank Kreds til forskel fra rollen som formand for Kreds Øst og den faglige personaleforening i BRF. En af de ting, som jeg hører fra mine tidligere medlemmer, er, at de er kede af, at den faglige personaleforening ikke er der mere. De var jo vant til at have den faglige organisation tæt på, og Jyske Bank Kreds er ikke kommet under huden på dem endnu men det kommer med tiden. At BRF ikke er helt integreret i kredsregi, har formand for Kredsen Haggai Kunisch fokus på. BRF er en del af Kredsen, og vi mener også, at vi leverer den service, som vi skal, men fornemmelsen for BRF er der ikke endnu, og det skal vi løbende arbejde på. Ikke mindst ved at få en dialog med de oprindelige BRF-ansatte, og derfor har vi også valgt at lægge et af vores mange medlemsmøder i 2015 i BRF, siger kredsformanden. Nyt lønsystem Ud over at få integreret de tidligere BRF-medarbejdere i Kredsen er der endnu en stor opgave for Kredsen i Det er nemlig aftalt med banken, at man i løbet af året skal til at kigge på et nyt fælles lønsystem for Jyske Bank og BRF. Derudover er det Kredsens ambition at få en koncernrepræsentation i bankens bestyrelse. Jyske Bank har med købet af BRF fået mange flere nye medarbejdere i datterselskaber. Derfor oplever vi, at der er et behov for, at der også kommer en koncernrepræsentation i bestyrelsen, så det er en snak, vi tager i bestyrelsen, siger Haggai Kunisch.

4 4 Af Sabina Furbo Afskedigelser skal ikke ske op til ferier Mandag den 16. juni modtog 92 medarbejdere en fyreseddel i en af de største fyringsrunder nogensinde i Jyske Bank. At afskedigelsesrunden faldt op til en ferietid, er ikke i orden, mener kredsformand Haggai Kunisch. Vi så gerne, at sommermånederne ligesom december måned var helt fredet for afskedigelser af enhver art, siger han En afskedigelsesrunde kommer aldrig belejligt, men det er Jyske Bank Kreds holdning, at man skal holde sommermånederne og december totalt fri for afskedigelser. For medarbejderen er det altid en katastrofe at blive afskediget, men op imod en ferietid har det ekstra konsekvenser både for den berørte medarbejder og for de tilbageværende. Det handler om, at en afskedigelse godt kan gøres værdigt. Sådan siger kredsformand Haggai Kunisch, her et halvt år efter at 92 ansatte i Jyske Bank fik en fyreseddel 16. juni For det første var jobmarkedet meget stillestående i de perioder, hvilket gør det sværere for de afskedigede at finde et nyt job. Men vi så også, at der var mange afdelinger, hvor de tilbageværendes ferieplaner blev totalt smadret, og det belaster jo ikke bare medarbejderne, men også eventuelle ægtefæller og børn, siger kredsformanden, der håber, at afskedigelser i fremtiden vil falde på andre tidspunkter. I sidste ende er det koncerndirektionen, der bestemmer. Men hvis det er de få måneders ekstra løn, som banken skulle udbetale ved at vente, til ferietiden var forbi, der er altafgørende for koncernens overlevelse, så står det meget skidt til. I det store billede kan det jo ikke være de penge, der gør den store forskel men det, som det koster i signalværdi at fyre op til sommerferien eller op til jul, er efter min mening dyrere. For hvad er det for nogle værdier, som banken så lever op til? Ikke deres egne i hvert fald. En del afdelingssammenlægninger 2014 bød på en del afdelingssammenlægninger, og i den forbindelse har der været medarbejdere, der har skullet vænne sig til at arbejde i nye omgivelser. Ikke overraskende er der mange medlemmer, der bliver kede af det, når deres arbejdsplads forsvinder, og de skal til at arbejde et nyt sted. For kredsformand Haggai Kunisch har afdelingssammenlægningerne dog også nogle positive effekter. For omvendt hører vi jo også, at det kan være en udfordring at arbejde i en lille afdeling, hvor man har et problem, hver gang der er en medarbejder, der er syg eller skal på kursus eller lignende. Så skal man mange gange hente hjælp fra naboafdelingerne. Og der er heller ikke mange, der i virkeligheden ønsker at søge over i en afdeling, hvor der kun er seks medarbejdere, fordi udviklingspotentialet er begrænset, siger kredsformanden.

5 5 42 nye tillidsmænd Ved tillidsmandsvalget i 2014 fik Kredsen 42 nye tillidsmænd, så der i alt er 151 tillidsmænd i Jyske Bank Kreds. Der er 34 afdelinger, der ikke har nogen tillidsmand. Den store stigning i antallet af tillidsmænd skyldes, at omstruktureringen af afdelingsnettet har gjort, at der er kommet væsentlig flere afdelinger. Vi er meget tilfredse med valget og de nye tillidsmænd, og det viser, at der er stor interesse for hvervet i Jyske Bank Kreds, siger kredsbestyrelsesmedlem Thomas Dekos Krobot Ljungdahl, der også glæder sig over, at der blandt de nye tillidsmænd er en del yngre medlemmer. Mit indtryk er, at de nye tillidsmænd er rigtig gode og superengagerede og er gået i gang med tillidsmandsuddannelsen med gåpåmod. Den nye arbejdsmiljøorganisation betyder, at de 151 tillidsmænd ud over deres tillidsmandshverv også skal agere som arbejdsmiljørepræsentanter, og næsten alle har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen. Aftalen omkring den nye arbejdsmiljøorganisation har betydet, at arbejdsmiljøet i højere grad er kommet på dagsordenen ude i de lokale afdelinger, og det har været en væsentlig prioritet for kredsen. Aftalen er unik for sektoren, og vi kan også se de gode effekter af det, nu hvor det fungerer i praksis. Foto: Jakob Mark Hvis det er de få måneders ekstra løn, som banken skulle udbetale ved at vente, til ferietiden var forbi, der er altafgørende for koncernens overlevelse, så står det meget skidt til, mener Haggai Kunisch Thomas Dekos Krobot

6 6 Af Sabina Furbo Ændringer i Indland spøger stadig Selvom det er godt halvandet år siden, at organisationsændringen i Indland startede op, så påvirker det stadig medarbejderne. Vi oplever, at mange medarbejdere stadig har svært ved at se fornuften og værdien i ændringerne, siger kredsbestyrelsesmedlem Johnny Christensen I en tid hvor Jyske Bank indførte rigtig mange forandringer i kølvandet på finanskrisen, så endnu en dagens lys i 2013, nemlig organisationsændringen i Indland. Ændringen betød blandt andet en organisering ud fra segmenter. Det bevirkede, at en række afdelinger blev splittet op i privat og erhverv, andre afdelinger skulle fremover ikke arbejde med alle segmenter, og rigtig mange medarbejdere, herunder ledere, oplevede en noget anden hverdag end tidligere. Men selvom implementeringen snart har halvandet år på bagen, så er der stadig udfordringer, oplever Kredsen. Som vi ser det, så gik det blandt andet ud over den organisatoriske selvtillid, fordi ændringerne kom i kølvandet på finanskrisen, massefyring og en række organisationsændringer i Jyske Bank, og den selvtillid tager lang tid at bygge op igen. Vi oplever desværre, at der er mange medarbejdere, der stadig har svært ved at se fornuften og værdien i ændringerne, og det påvirker dem rigtig meget, siger kredsbestyrelsesmedlem Johnny Christensen, der også noterede sig ved årets krydsild med direktionen på tillidsmandsseminaret, at kun en lille håndfuld af de cirka 100 tillidsmænd, der kom fra afdelingsnettet, rakte hånden op, da de blev spurgt om, hvorvidt de mente, at deres kollegaer havde købt idéen om organisationsændringerne. Bevidst tilfredse medarbejdere Frustrationerne med ændringerne har også betydet, at mange stadig har svært ved at forstå, hvordan Kredsen har Vi oplever desværre, at der er mange medarbejdere, der stadig har svært ved at se fornuften og værdien i ændringerne, og det påvirker dem rigtig meget, siger Johnny Christensen. kunnet gå med til organisationsændringen. Her er det vigtigt at pointere, at ansvaret for hvilken som helst organisationsændring i Jyske Bank alene ligger hos ledelsen. Det er dens ret og dens ansvar, understreger Johnny Christensen. Kredsen blev, som det er aftalt, og der er kutyme for, informeret om ændringerne, og man har lyttet til de indspark, vi er kommet med, men Kredsen har ingen sanktionsmuligheder eller på anden måde været involveret i processen, siger Johnny Christensen, der først og fremmest ser det som en ledelsesopgave at få organisationen til at opnå En bank, en enhed. Vi ved, at ledelsen og ikke mindst ledelsen i Indland er meget opmærksom på udfordringerne. Og mantraet om, at Jyske Bank skal have bevidst tilfredse kunder, er glædeligt blevet udvidet, så der i dag er tilføjet, at for at det kan ske, skal vi have bevidst tilfredse medarbejdere. Det er ikke blot et fornuftigt udsagn, synes vi, men også supervigtigt, hvis vi skal komme videre. For vi er sikre på, at hvis det lykkes, så vil det også have en stor positiv effekt på de problemstillinger, der er for tiden, siger Johnny Christensen, der sammen med den øvrige del af kredsbestyrelsen er spændt på, hvilke ledelsesmæssige handlinger der kommer i kølvandet på udsagnet. Her er det jo relevant at få tydeliggjort, hvad det vil sige at være en bevidst tilfreds medarbejder, og ikke mindst hvornår man er en bevidst tilfreds medarbejder.

7 Arbejdsmiljøet på dagsordenen Flere føler sig utrygge i forhold til deres ansættelse 7 Ulla Lerche Jones og Svend Johansen glæder sig over, at de lokale arbejdsmiljøgrupper er ved at finde deres rolle. En af de væsentlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i 2014 og også i 2015 er ifølge kredsbestyrelsesmedlem og den ene af Kredsens to arbejdsmiljørepræsentanter, Ulla Lerche Jones, den markante travlhed, som for tiden eksisterer i Indland, samtidig med at medarbejderne i høj grad føler sig utrygge i forhold til deres ansættelse. Hun har sammen med Kredsens anden arbejdsmiljørepræsentant, Svend Hauge Johansen, igennem 2013 og 2014 besøgt alle afdelinger i Jyske Bank-koncernen, og her var det tydeligt, at det gode arbejdsmiljø er under pres i Indland. Medarbejderne har været meget loyale over for bankens ledelse. Ikke mindst i forhold til ledelsens store ønske om at sælge boliglån, hvor medarbejderne virkelig har givet alt, hvad de kunne, og præsteret over al forventning. Men vi oplever samtidig, at de stadig føler sig utrygge, og at lige meget hvad der kommer fra ledelsens side, så bliver der tolket på det fra medarbejdernes side, og angsten for afskedigelse hænger konstant over hovedet, hvilket jo påvirker effektiviteten, siger Ulla Lerche Jones, der dog er fortrøstningsfuld over, at de mange besøg også viste, at de lokale arbejdsmiljøgrupper, som består af tillidsmanden og afdelingsdirektøren, er ved at finde deres rolle. Kommunikation er en vigtig øvelse, og vi har lært, at verden forandrer sig, mens vi udvikler, eksempelvis med de mødepakker, som I har lavet. Vi vil fremover være mere præcise, når vi kommunikerer med de lokale arbejdsmiljøgrupper, da vi er bevidste om den kommunikationsstrøm, der i øvrigt er i banken. Fremadrettet vil de to arbejdsmiljørepræsentanter være med, når der skal gennemføres APV-opfølgninger ude i afdelingen. Uddannelsespulje bliver brugt Ved masseafskedigelsen i juni, hvor 92 medarbejdere mistede deres arbejde, forhandlede Kredsen en uddannelsespulje på to millioner til uddannelse til de afskedigede medlemmer. Indtil videre har 58 medlemmer søgt uddannelsespuljen, og langt de fleste har fået deres ønsker opfyldt. Det er rigtig godt, at der er så mange, der har benyttet sig af muligheden for at få noget uddannelsesstøtte. Vi ved af erfaring fra 2011, hvor vi forhandlede en lignende pulje, at det har stor betydning for de afskedigede kollegers videre færd. Vi er glade for, at vi fik forhandlet puljen. Det er en god mulighed for vores afskedigede kolleger at uddanne sig og dermed forbedre deres markedsværdi, så de er bedre rustet til at søge nyt job både i og uden for sektoren, siger kredsbestyrelsesmedlem Susanne Bach Jensen. Det er meget bredt, hvilke uddannelser der søges midler til. Det spænder lige fra uddannelser, der relaterer sig til sektoren, til uddannelser inden for den mere alternative verden. Vi håber, at vi via midlerne i uddannelsespuljen har været medvirkende til, at så mange som muligt af de afskedigede medarbejdere hurtigt kommer i job igen. For os er det vigtigt, at vi ikke gør os til smagsdommere over, hvad folk gerne ønsker af uddannelse. For os er målet, at de kommer i job, siger Susanne Bach Jensen.

8 8 Af Sabina Furbo Kompetente tillidsmænd i fokus Årets seminar for tillidsvalgte havde til formål at give tillidsmændene mest mulig ballast til at udføre deres rolle som tillidsvalgt. Jo stærkere vores tillidsvalgte er klædt på til den opgave, som de skal udføre, jo bedre for medlemmerne og for Kredsen, siger næstformand Marianne Lillevang 136 tillidsmænd udvekslede erfaringer, var i krydsild med ledelsen og fik inspiration i spændende workshops om blandt andet autoritet, gennemslagskraft og networking på årets seminar for tillidsvalgte i Vingsted-centret i Vejle september. Og det var ikke helt tilfældigt, at årets tillidsmandsseminar bestod af fem workshops, som kunne give inspiration, faglig og personlig ballast eller måske pirre nysgerrigheden hos de tillidsvalgte. Seminaret er Kredsens mulighed for at udvikle skaren af tillidsvalgte, som er en af vores fornemmeste opgaver som kreds. Jo stærkere vores tillidsvalgte er klædt på til den opgave, som de skal udføre, jo bedre for medlemmerne og for Kredsen, siger næstformand i Jyske Bank Kreds Marianne Lillevang, der i år bevidst havde valgt, at de tillidsvalgte selv kunne vælge, hvilke tre af de fem workshops de ville dykke ned i. Seminaret er Kredsens mulighed for at udvikle skaren af tillidsvalgte, som er en af vores fornemmeste opgaver som kreds, siger Marianne Lillevang. Involvering og dialog I det hele taget var det vigtigt for Kredsen, at årets seminar for tillidsvalgte så vidt muligt tog udgangspunkt i, hvad de tillidsvalgte havde brug for at sætte fokus på. Således også i årets krydsild med ledelsen, hvor deltagerne allerede inden seminarets start havde brugt tid på at forberede emner, som var relevante for dem. Det udmøntede sig i tre timers krydsild, hvor tillidsmændene stillede velforberedte og kritiske spørgsmål til ledelsens repræsentanter, som i år var Leif Larsen, Per Skovhus, Knud Nørbo og Hanne Møller. Og som i de foregående år var der en åben og livlig debat. Der hvor panelet havde én opfattelse af virkeligheden, sørgede tillidsmændene for at give deres mening til kende, hvor de havde en anden. Det var en god og konstruktiv debat, hvor det er min opfattelse, at både ledelsen og tillidsmændene fik noget med hjem, som de kunne bruge. Det er et supervigtigt forum, og jeg kan kun opfordre medlemmerne til at være i dialog med deres tillidsmand, for de ting, som de bringer videre til ledelsen, bliver hørt, siger Marianne Lillevang, der understreger, at det er Kredsens ambition, at involveringen af tillidsmændene og medlemmerne bliver en endnu større del af Kredsens arbejde. Vi tror på, at jo mere involvering vi skaber, jo stærkere bliver vores organisation, og jo bedre bliver vores sammenhængskraft.

9 9 64 nye medlemmer Kredsen vil i 2015 forsøge at blive endnu mere synlig over for ikke-medlemmerne Hvervning af nye medlemmer er en løbende opgave, som Kredsen arbejder med. Således også i 2014, hvor det lykkedes Kredsen at få 64 nye medlemmer, så Kredsen i dag tæller medlemmer. Det er vigtigt med en høj organisationsprocent, for jo flere medlemmer vi har i ryggen, jo mere slagkraftige er vi, siger kredsbestyrelsesmedlem Susanne Bach Jensen, der blandt andet har arrangeret kantinebesøg i Hjemstedet, i Jyske Finans og afdelingen på Vesterbrogade, hvor budskabet om fordelene ved medlemskab er blevet bredt ud. Også de nye finansøkonomer, der startede i banken i 2014, har Kredsen snakket med. Men selvom Susanne Bach Jensen glæder sig over de nye medlemmer, så erkender hun, at det ikke altid er lige let at få en underskrift på indmeldelsesblanketten. Derfor vil Kredsen i 2015 forsøge at blive endnu mere synlig over for ikke-medlemmerne. Det handler i høj grad om, at vi får spottet de steder, hvor vi har mange ikkemedlemmer, og så må vi erkende, at vi især har en udfordring med it-medarbejderne. Så vi vil arbejde på at finde en måde, hvorpå vi kan nå denne gruppe bedre, for Finansforbundet har vitterligt rigtig meget at tilbyde den gruppe. Vi må erkende, at vi især har en udfordring med at hverve it-medarbejderne, siger Susanne Bach Jensen. Medlemsstatus i Jyske Bank Kreds I parentes angives tallet pr. 1. januar Medlemstal per 1. januar 2015: (3.720) Aktive inklusive ledige: (3.282) Ledige: 130 (92) Passive, medlemmer på orlov og pensionister: 441 (438) Generalforsamling i nye klæder 183 deltagere, heraf 100 delegerede, deltog i kredsgeneralforsamlingen på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 15. marts Her var der foruden kredsformandens beretning et indlæg fra Finansforbundets formand, Kent Petersen, og et underholdende indslag med hurtige punchlines fra en af dansk erhvervslivs mest populære foredragsholdere, tidligere lektor på Handelshøjskolen i Århus, Nils Villemoes. Traditionen tro var der også debatforum, hvor deltagerne debatterede valgte emner. Et forum, som Kredsen har brugt til at tage pulsen på, hvad der foregår ude blandt medlemmerne. Det har også været et vigtigt værktøj for os, når vi skal diskutere konkrete problemstillinger med ledelsen, fortæller kredsbestyrelsesmedlem Susanne Bach Jensen, der dog også oplevede, at deltagerne ikke var helt så engagerede ved årets debatforum som tidligere. Det kunne ses ved, at deltagerne meget hurtigt blev færdige med at debattere de enkelte emner. Vi ved jo, at det er mange af de samme, der kommer til vores generalforsamling. Derfor er det måske på tide at ændre lidt i formen, og det arbejdes der på i skrivende stund. Udgangspunktet skal dog stadig være, at vi får taget pulsen på rigets tilstand, siger Susanne Bach Jensen, der dog ikke endnu vil løfte sløret for det nye setup.

10 10 Det politiske arbejde i Finansforbundet Fem ansvarsområder Vækst og innovation, En bæredygtig sektor, Kompetence og arbejdsliv, Det faglige arbejde og forbundet og Kommunikation, dialog og branding udgør den politiske arbejdsstruktur i Finansforbundet. Jyske Bank Kreds deltager i arbejdet i alle fem områder 223 delegerede på Finansforbundets landsmøde i dagene 30. september 3. oktober sidste år engagerede sig dybt i arbejdet med at formulere forbundets politiske aktiviteter. Debatten bølgede frem og tilbage i særlige zoner, de ni kredse og i Hovedbestyrelsen, inden man enedes om formuleringer til de politiske indsatsområder, som forbundet skal prioritere i perioden frem til næste landsmøde i 2017 Efter landsmødet nedsatte forbundets hovedbestyrelse fem ansvarsområder, som er den struktur, man skal arbejde politisk i: Vækst og innovation, En bæredygtig sektor, Kompetence og arbejdsliv, Det faglige arbejde og forbundet og Kommunikation, dialog og branding. Derudover blev der nedsat en vedtægtsgruppe og et internationalt udvalg, og den allerede eksisterende it-klub fortsætter. Det overordnede formål med ansvarsområderne er at medvirke til at realisere de prioriterede politiske indsatsområder. De skal være politiske drivere og sikre en gensidigt forpligtende dialog mellem det decentrale og det centrale niveau. Til hvert ansvarsområde er der knyttet en politisk ansvarlig fra Hovedbestyrelsen, en repræsentant fra formandskabet, et politisk team bestående af hovedbestyrelsesmedlemmer og et kredsteam bestående af førnævnte samt kredsbestyrelsesmedlemmer fra Finansforbundets ni kredse. tisk ansvarlig: Ole Skov, Spar Nord Kreds. I det politiske team sidder Jyske Bank Kreds formand, Haggai Kunisch. Fra Jyske Bank Kreds deltager Marianne Lillevang og Johnny Christensen i kredsteamet. Vækst og innovation Ansvarsområdet Vækst og innovation skal først og fremmest fremtidssikre medlemmernes jobsituation ved at fokusere på jobskabende vækst, dynamisk beskæftigelsespolitik og målrettet employability. Politisk ansvarlig: Kristian Bengaard, NYKREDS. Fra Jyske Bank Kreds deltager Laila Busted og Johnny Christensen i kredsteamet. En bæredygtig sektor Ansvarsområdet En bæredygtig sektor skal sikre, at der skabes en bæredygtig sektor, som i et tæt samspil med det omkringliggende samfund bidrager til værdiskabelse. Poli- May-Britt Mygh deltager både i ansvarsområdet Kompetence og arbejdsliv samt i Kommunikation, dialog og branding.

11 11 Christina Lykke Munk er en af Jyske Bank Kreds repræsentanter i ansvarsområdet Komptence og arbejdsliv. Kompetence og arbejdsliv Ansvarsområdet Kompetence og arbejdsliv har som hovedformål at arbejde for, at medlemmerne har mulighed for aktivt at have indflydelse på udviklingen af deres kompetencer og arbejdsvilkår. Politisk ansvarlig: Flemming Frost, Kreds Vest. Fra Jyske Bank Kreds deltager May-Britt Mygh, Christina Lykke Munk, Ulla Lerche Jones og Svend Johansen i kredsteamet. Det faglige arbejde og forbundet Ansvarsområdet Det faglige arbejde og forbundet skal sikre gode rammer for det faglige arbejde, sikre engagement og medejerskab på alle niveauer i forhold til hvervning, sikre medlemmernes ejerskab til tankesættet i employability og sikre ydelser og tilbud, der gør det attraktivt at være medlem. Politisk ansvarlig: René Holm, Danske Kreds. I det politiske team sidder Jyske Bank Kreds formand, Haggai Kunisch. Fra Jyske Bank Kreds deltager Susanne Bach Jensen og Thomas Dekos Krobot i kredsteamet. Kommunikation, dialog og branding Ansvarsområdet Kommunikation, dialog og branding skal medvirke til at skabe en positiv oplevelse af Finansforbundet og de værdier, forbundet skaber for interessenterne. En effek- tiv kommunikation, dialog og branding skal sikre, at Finansforbundet er attraktivt over for både nuværende og potentielle medlemmer. Politisk ansvarlig: Dorrit Brandt, Kreds Nordea. Fra Jyske Bank Kreds deltager Laila Busted og May-Britt Mygh i kredsteamet. Læs mere om forbundets indsatsområder og ansvarsområder på Finansforbundet.dk om forbundet politikker og strategier. Udgiver: Jyske Bank Kreds Vestergade Silkeborg Telefon: Redaktion: Marianne Lillevang (ansv.) May-Britt Mygh Kommunikation, Finansforbundet Fotograf: Lisbeth Holten Design: Hans Munk, Finansforbundet Produktion: Datagraf Oplag: Næste nummer udkommer: April 2015 Udgives af Jyske Bank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet

12 12 Af journalist Xxxxxx Xxxxxxx Farvel til Hans Eriksen Hans Eriksen stopper i kredsbestyrelsen på generalforsamlingen lørdag den 14. marts. Dermed slutter en epoke i Jyske Bank Kreds. Hans Eriksen har som det eneste nuværende kredsbestyrelsesmedlem været med siden kredsens etablering for 25 år siden og har udgjort en stor del af Jyske Bank Kreds DNA ved blandt andet at løfte en stor del af arbejdsmiljø-arbejdet. Kredsbestyrelsen ønsker Hans held og lykke med efterlønstilværelsen.

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Hvor skal jeg sidde i dag?

Hvor skal jeg sidde i dag? MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 Hvor skal jeg sidde i dag? Medarbejderne i Hermes Hus i Høje Taastrup putter deres computere og personlige ejendele i nummererede

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere