Vi vil gøre en forskel for dig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil gøre en forskel for dig"

Transkript

1 beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er velforberedt til kredsgeneralforsamlingen lørdag den 14. marts i Horsens

2 2 Kom til generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling i Jyske Bank Kreds lørdag den 14. marts 2015 klokken Generalforsamlingen holdes på Scandic Bygholm Park, Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og indledes med et foredrag af Karen Marie Lillelund. Vi forventer, at generalforsamlingen slutter cirka klokken 14.00, hvorefter vi er vært ved en frokost. Der er mulighed for overnatning og spisning den 13. marts 2015 på hotellet på Kredsens regning. Transport refunderes som sædvanlig. Dog er kørselsrefusion til medlemmer, der ikke er delegerede, skattepligtig på grund af skattereglerne. For de delegerede er der ingen ændringer de vil stadig få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på Kredsens kontor, Vestergade 18, 8600 Silkeborg senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige den 20. februar Tilmelding skal ske via Kredsens hjemmeside: under Generalforsamling og skal ske SENEST DEN 2. FEBRUAR Dette gælder også for ledige, pensionister og hvilende og passive medlemmer. Venlig hilsen Jyske Bank Kreds DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. fra bestyrelsen om Kredsens virksomhed i det forløbne år 3. Orientering fra Finansforbundets virksomhed i det forløbne år 4. Debatforum 5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af: a. Formand i ulige år b. Næstformand i lige år c. Almindelige bestyrelsesmedlemmer iht. 10 d. Suppleanter iht. 10 e. 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at 1 revisor er på valg ved hver ordinær generalforsamling f. Revisorsuppleant g. Landsmødedelegerede iht. Finansforbundets vedtægter h. 1 medlem til bankens medarbejderudvalg og suppleant for denne i lige år iht. forretningsorden for medarbejderudvalget i banken 8. Eventuelt. Kommunikation med humor Kan man se det sjove i hverdagen, så kan man også blive det, der med et lidt slidt ord hedder omstillingsparat. Sådan lyder foredragsholder Karen-Marie Lillelunds påstand, og du får i forbindelse med Jyske Bank Kreds generalforsamling selv lejlighed til at vurdere, om du vil give hende ret. Karen-Marie Lillelund forholder sig muntert og kritisk til vores måde at kommunikere på, og kommer i sit foredrag ind på den kommunikation, der er grundlaget for arbejdsglæde, god stemning og dermed for en positiv arbejdskultur. Det handler om at vælge sine kampe og med direkte kommunikation skabe et fundament af tillid, som giver lattermildheden og den positive arbejdskultur gode vilkår.

3 Af Sabina Furbo 3 En god sammenlægning I 2014 fik Jyske Bank 800 nye medarbejdere og en ny forretningsmulighed, da BRF blev en del af koncernen. Der er blevet taget rigtig godt imod os fra BRF, og i Jyske Bank virker de oprigtig glade for, at de har fået os med i koncernen, siger kredsbestyrelsesmedlem og områdetillidsmand for BRF Laila Busted Med sammenlægning af BRFkredit og Jyske Bank i 2014 fik Jyske Bank ikke blot en samlet kundebase på knap kunder, 149 afdelinger og cirka medarbejdere i koncernen, men også en helt ny forretningsmulighed med salg af realkreditlån. Og det har fyldt og krævet meget af medarbejderne både i Jyske Bank og i BRF, men det på trods, så er det kredsbestyrelsesmedlem og områdetillidsmand for BRF-medarbejderne Laila Busteds oplevelse, at sammenlægningen er gået godt. Der er blevet taget rigtig godt imod os fra BRF, og i Jyske Bank virker de oprigtig glade for, at de har fået os med i koncernen. Det skyldes ikke mindst, at vores værdier og kultur minder utroligt meget om hinanden, men også at vi med vores produkter har gjort det muligt for medarbejderne at sælge nogle lån, som de ikke har haft mulighed for før, siger Laila Busted, der dog erkender, at det har været en udfordring, at man i processen ikke har kunnet være herre over, hvordan markedet reagerede på den nye store spiller. Man gør sig mange forestillinger både i ledelsen og i kredsregi, men mange gange overgår virkeligheden de forestillinger, og så ruller tingene bare. Det er ikke specielt negativt, men bare ting, som man skal vænne sig til, og som man ikke altid er herre over. Overordnet er det Laila Busteds oplevelse, at de tidligere medarbejdere fra BRF er positive og stadig synes, at det var den rette beslutning at sammenlægge de to virksomheder. Men det er klart, at der har været og stadigvæk er mange, der skal vænne sig til nogle nye roller, ikke mindst ledelsen og direktøren fra BRF, som jo er gået fra at lede et moderselskab til at være leder i et datterselskab, siger Laila Busted, Vores værdier og kultur minder utroligt meget om hinanden, siger Laila Busted, der selv har en fortid i BRF. der selv har skullet finde sig til rette i en ny rolle som medlem af Jyske Bank Kreds til forskel fra rollen som formand for Kreds Øst og den faglige personaleforening i BRF. En af de ting, som jeg hører fra mine tidligere medlemmer, er, at de er kede af, at den faglige personaleforening ikke er der mere. De var jo vant til at have den faglige organisation tæt på, og Jyske Bank Kreds er ikke kommet under huden på dem endnu men det kommer med tiden. At BRF ikke er helt integreret i kredsregi, har formand for Kredsen Haggai Kunisch fokus på. BRF er en del af Kredsen, og vi mener også, at vi leverer den service, som vi skal, men fornemmelsen for BRF er der ikke endnu, og det skal vi løbende arbejde på. Ikke mindst ved at få en dialog med de oprindelige BRF-ansatte, og derfor har vi også valgt at lægge et af vores mange medlemsmøder i 2015 i BRF, siger kredsformanden. Nyt lønsystem Ud over at få integreret de tidligere BRF-medarbejdere i Kredsen er der endnu en stor opgave for Kredsen i Det er nemlig aftalt med banken, at man i løbet af året skal til at kigge på et nyt fælles lønsystem for Jyske Bank og BRF. Derudover er det Kredsens ambition at få en koncernrepræsentation i bankens bestyrelse. Jyske Bank har med købet af BRF fået mange flere nye medarbejdere i datterselskaber. Derfor oplever vi, at der er et behov for, at der også kommer en koncernrepræsentation i bestyrelsen, så det er en snak, vi tager i bestyrelsen, siger Haggai Kunisch.

4 4 Af Sabina Furbo Afskedigelser skal ikke ske op til ferier Mandag den 16. juni modtog 92 medarbejdere en fyreseddel i en af de største fyringsrunder nogensinde i Jyske Bank. At afskedigelsesrunden faldt op til en ferietid, er ikke i orden, mener kredsformand Haggai Kunisch. Vi så gerne, at sommermånederne ligesom december måned var helt fredet for afskedigelser af enhver art, siger han En afskedigelsesrunde kommer aldrig belejligt, men det er Jyske Bank Kreds holdning, at man skal holde sommermånederne og december totalt fri for afskedigelser. For medarbejderen er det altid en katastrofe at blive afskediget, men op imod en ferietid har det ekstra konsekvenser både for den berørte medarbejder og for de tilbageværende. Det handler om, at en afskedigelse godt kan gøres værdigt. Sådan siger kredsformand Haggai Kunisch, her et halvt år efter at 92 ansatte i Jyske Bank fik en fyreseddel 16. juni For det første var jobmarkedet meget stillestående i de perioder, hvilket gør det sværere for de afskedigede at finde et nyt job. Men vi så også, at der var mange afdelinger, hvor de tilbageværendes ferieplaner blev totalt smadret, og det belaster jo ikke bare medarbejderne, men også eventuelle ægtefæller og børn, siger kredsformanden, der håber, at afskedigelser i fremtiden vil falde på andre tidspunkter. I sidste ende er det koncerndirektionen, der bestemmer. Men hvis det er de få måneders ekstra løn, som banken skulle udbetale ved at vente, til ferietiden var forbi, der er altafgørende for koncernens overlevelse, så står det meget skidt til. I det store billede kan det jo ikke være de penge, der gør den store forskel men det, som det koster i signalværdi at fyre op til sommerferien eller op til jul, er efter min mening dyrere. For hvad er det for nogle værdier, som banken så lever op til? Ikke deres egne i hvert fald. En del afdelingssammenlægninger 2014 bød på en del afdelingssammenlægninger, og i den forbindelse har der været medarbejdere, der har skullet vænne sig til at arbejde i nye omgivelser. Ikke overraskende er der mange medlemmer, der bliver kede af det, når deres arbejdsplads forsvinder, og de skal til at arbejde et nyt sted. For kredsformand Haggai Kunisch har afdelingssammenlægningerne dog også nogle positive effekter. For omvendt hører vi jo også, at det kan være en udfordring at arbejde i en lille afdeling, hvor man har et problem, hver gang der er en medarbejder, der er syg eller skal på kursus eller lignende. Så skal man mange gange hente hjælp fra naboafdelingerne. Og der er heller ikke mange, der i virkeligheden ønsker at søge over i en afdeling, hvor der kun er seks medarbejdere, fordi udviklingspotentialet er begrænset, siger kredsformanden.

5 5 42 nye tillidsmænd Ved tillidsmandsvalget i 2014 fik Kredsen 42 nye tillidsmænd, så der i alt er 151 tillidsmænd i Jyske Bank Kreds. Der er 34 afdelinger, der ikke har nogen tillidsmand. Den store stigning i antallet af tillidsmænd skyldes, at omstruktureringen af afdelingsnettet har gjort, at der er kommet væsentlig flere afdelinger. Vi er meget tilfredse med valget og de nye tillidsmænd, og det viser, at der er stor interesse for hvervet i Jyske Bank Kreds, siger kredsbestyrelsesmedlem Thomas Dekos Krobot Ljungdahl, der også glæder sig over, at der blandt de nye tillidsmænd er en del yngre medlemmer. Mit indtryk er, at de nye tillidsmænd er rigtig gode og superengagerede og er gået i gang med tillidsmandsuddannelsen med gåpåmod. Den nye arbejdsmiljøorganisation betyder, at de 151 tillidsmænd ud over deres tillidsmandshverv også skal agere som arbejdsmiljørepræsentanter, og næsten alle har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen. Aftalen omkring den nye arbejdsmiljøorganisation har betydet, at arbejdsmiljøet i højere grad er kommet på dagsordenen ude i de lokale afdelinger, og det har været en væsentlig prioritet for kredsen. Aftalen er unik for sektoren, og vi kan også se de gode effekter af det, nu hvor det fungerer i praksis. Foto: Jakob Mark Hvis det er de få måneders ekstra løn, som banken skulle udbetale ved at vente, til ferietiden var forbi, der er altafgørende for koncernens overlevelse, så står det meget skidt til, mener Haggai Kunisch Thomas Dekos Krobot

6 6 Af Sabina Furbo Ændringer i Indland spøger stadig Selvom det er godt halvandet år siden, at organisationsændringen i Indland startede op, så påvirker det stadig medarbejderne. Vi oplever, at mange medarbejdere stadig har svært ved at se fornuften og værdien i ændringerne, siger kredsbestyrelsesmedlem Johnny Christensen I en tid hvor Jyske Bank indførte rigtig mange forandringer i kølvandet på finanskrisen, så endnu en dagens lys i 2013, nemlig organisationsændringen i Indland. Ændringen betød blandt andet en organisering ud fra segmenter. Det bevirkede, at en række afdelinger blev splittet op i privat og erhverv, andre afdelinger skulle fremover ikke arbejde med alle segmenter, og rigtig mange medarbejdere, herunder ledere, oplevede en noget anden hverdag end tidligere. Men selvom implementeringen snart har halvandet år på bagen, så er der stadig udfordringer, oplever Kredsen. Som vi ser det, så gik det blandt andet ud over den organisatoriske selvtillid, fordi ændringerne kom i kølvandet på finanskrisen, massefyring og en række organisationsændringer i Jyske Bank, og den selvtillid tager lang tid at bygge op igen. Vi oplever desværre, at der er mange medarbejdere, der stadig har svært ved at se fornuften og værdien i ændringerne, og det påvirker dem rigtig meget, siger kredsbestyrelsesmedlem Johnny Christensen, der også noterede sig ved årets krydsild med direktionen på tillidsmandsseminaret, at kun en lille håndfuld af de cirka 100 tillidsmænd, der kom fra afdelingsnettet, rakte hånden op, da de blev spurgt om, hvorvidt de mente, at deres kollegaer havde købt idéen om organisationsændringerne. Bevidst tilfredse medarbejdere Frustrationerne med ændringerne har også betydet, at mange stadig har svært ved at forstå, hvordan Kredsen har Vi oplever desværre, at der er mange medarbejdere, der stadig har svært ved at se fornuften og værdien i ændringerne, og det påvirker dem rigtig meget, siger Johnny Christensen. kunnet gå med til organisationsændringen. Her er det vigtigt at pointere, at ansvaret for hvilken som helst organisationsændring i Jyske Bank alene ligger hos ledelsen. Det er dens ret og dens ansvar, understreger Johnny Christensen. Kredsen blev, som det er aftalt, og der er kutyme for, informeret om ændringerne, og man har lyttet til de indspark, vi er kommet med, men Kredsen har ingen sanktionsmuligheder eller på anden måde været involveret i processen, siger Johnny Christensen, der først og fremmest ser det som en ledelsesopgave at få organisationen til at opnå En bank, en enhed. Vi ved, at ledelsen og ikke mindst ledelsen i Indland er meget opmærksom på udfordringerne. Og mantraet om, at Jyske Bank skal have bevidst tilfredse kunder, er glædeligt blevet udvidet, så der i dag er tilføjet, at for at det kan ske, skal vi have bevidst tilfredse medarbejdere. Det er ikke blot et fornuftigt udsagn, synes vi, men også supervigtigt, hvis vi skal komme videre. For vi er sikre på, at hvis det lykkes, så vil det også have en stor positiv effekt på de problemstillinger, der er for tiden, siger Johnny Christensen, der sammen med den øvrige del af kredsbestyrelsen er spændt på, hvilke ledelsesmæssige handlinger der kommer i kølvandet på udsagnet. Her er det jo relevant at få tydeliggjort, hvad det vil sige at være en bevidst tilfreds medarbejder, og ikke mindst hvornår man er en bevidst tilfreds medarbejder.

7 Arbejdsmiljøet på dagsordenen Flere føler sig utrygge i forhold til deres ansættelse 7 Ulla Lerche Jones og Svend Johansen glæder sig over, at de lokale arbejdsmiljøgrupper er ved at finde deres rolle. En af de væsentlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i 2014 og også i 2015 er ifølge kredsbestyrelsesmedlem og den ene af Kredsens to arbejdsmiljørepræsentanter, Ulla Lerche Jones, den markante travlhed, som for tiden eksisterer i Indland, samtidig med at medarbejderne i høj grad føler sig utrygge i forhold til deres ansættelse. Hun har sammen med Kredsens anden arbejdsmiljørepræsentant, Svend Hauge Johansen, igennem 2013 og 2014 besøgt alle afdelinger i Jyske Bank-koncernen, og her var det tydeligt, at det gode arbejdsmiljø er under pres i Indland. Medarbejderne har været meget loyale over for bankens ledelse. Ikke mindst i forhold til ledelsens store ønske om at sælge boliglån, hvor medarbejderne virkelig har givet alt, hvad de kunne, og præsteret over al forventning. Men vi oplever samtidig, at de stadig føler sig utrygge, og at lige meget hvad der kommer fra ledelsens side, så bliver der tolket på det fra medarbejdernes side, og angsten for afskedigelse hænger konstant over hovedet, hvilket jo påvirker effektiviteten, siger Ulla Lerche Jones, der dog er fortrøstningsfuld over, at de mange besøg også viste, at de lokale arbejdsmiljøgrupper, som består af tillidsmanden og afdelingsdirektøren, er ved at finde deres rolle. Kommunikation er en vigtig øvelse, og vi har lært, at verden forandrer sig, mens vi udvikler, eksempelvis med de mødepakker, som I har lavet. Vi vil fremover være mere præcise, når vi kommunikerer med de lokale arbejdsmiljøgrupper, da vi er bevidste om den kommunikationsstrøm, der i øvrigt er i banken. Fremadrettet vil de to arbejdsmiljørepræsentanter være med, når der skal gennemføres APV-opfølgninger ude i afdelingen. Uddannelsespulje bliver brugt Ved masseafskedigelsen i juni, hvor 92 medarbejdere mistede deres arbejde, forhandlede Kredsen en uddannelsespulje på to millioner til uddannelse til de afskedigede medlemmer. Indtil videre har 58 medlemmer søgt uddannelsespuljen, og langt de fleste har fået deres ønsker opfyldt. Det er rigtig godt, at der er så mange, der har benyttet sig af muligheden for at få noget uddannelsesstøtte. Vi ved af erfaring fra 2011, hvor vi forhandlede en lignende pulje, at det har stor betydning for de afskedigede kollegers videre færd. Vi er glade for, at vi fik forhandlet puljen. Det er en god mulighed for vores afskedigede kolleger at uddanne sig og dermed forbedre deres markedsværdi, så de er bedre rustet til at søge nyt job både i og uden for sektoren, siger kredsbestyrelsesmedlem Susanne Bach Jensen. Det er meget bredt, hvilke uddannelser der søges midler til. Det spænder lige fra uddannelser, der relaterer sig til sektoren, til uddannelser inden for den mere alternative verden. Vi håber, at vi via midlerne i uddannelsespuljen har været medvirkende til, at så mange som muligt af de afskedigede medarbejdere hurtigt kommer i job igen. For os er det vigtigt, at vi ikke gør os til smagsdommere over, hvad folk gerne ønsker af uddannelse. For os er målet, at de kommer i job, siger Susanne Bach Jensen.

8 8 Af Sabina Furbo Kompetente tillidsmænd i fokus Årets seminar for tillidsvalgte havde til formål at give tillidsmændene mest mulig ballast til at udføre deres rolle som tillidsvalgt. Jo stærkere vores tillidsvalgte er klædt på til den opgave, som de skal udføre, jo bedre for medlemmerne og for Kredsen, siger næstformand Marianne Lillevang 136 tillidsmænd udvekslede erfaringer, var i krydsild med ledelsen og fik inspiration i spændende workshops om blandt andet autoritet, gennemslagskraft og networking på årets seminar for tillidsvalgte i Vingsted-centret i Vejle september. Og det var ikke helt tilfældigt, at årets tillidsmandsseminar bestod af fem workshops, som kunne give inspiration, faglig og personlig ballast eller måske pirre nysgerrigheden hos de tillidsvalgte. Seminaret er Kredsens mulighed for at udvikle skaren af tillidsvalgte, som er en af vores fornemmeste opgaver som kreds. Jo stærkere vores tillidsvalgte er klædt på til den opgave, som de skal udføre, jo bedre for medlemmerne og for Kredsen, siger næstformand i Jyske Bank Kreds Marianne Lillevang, der i år bevidst havde valgt, at de tillidsvalgte selv kunne vælge, hvilke tre af de fem workshops de ville dykke ned i. Seminaret er Kredsens mulighed for at udvikle skaren af tillidsvalgte, som er en af vores fornemmeste opgaver som kreds, siger Marianne Lillevang. Involvering og dialog I det hele taget var det vigtigt for Kredsen, at årets seminar for tillidsvalgte så vidt muligt tog udgangspunkt i, hvad de tillidsvalgte havde brug for at sætte fokus på. Således også i årets krydsild med ledelsen, hvor deltagerne allerede inden seminarets start havde brugt tid på at forberede emner, som var relevante for dem. Det udmøntede sig i tre timers krydsild, hvor tillidsmændene stillede velforberedte og kritiske spørgsmål til ledelsens repræsentanter, som i år var Leif Larsen, Per Skovhus, Knud Nørbo og Hanne Møller. Og som i de foregående år var der en åben og livlig debat. Der hvor panelet havde én opfattelse af virkeligheden, sørgede tillidsmændene for at give deres mening til kende, hvor de havde en anden. Det var en god og konstruktiv debat, hvor det er min opfattelse, at både ledelsen og tillidsmændene fik noget med hjem, som de kunne bruge. Det er et supervigtigt forum, og jeg kan kun opfordre medlemmerne til at være i dialog med deres tillidsmand, for de ting, som de bringer videre til ledelsen, bliver hørt, siger Marianne Lillevang, der understreger, at det er Kredsens ambition, at involveringen af tillidsmændene og medlemmerne bliver en endnu større del af Kredsens arbejde. Vi tror på, at jo mere involvering vi skaber, jo stærkere bliver vores organisation, og jo bedre bliver vores sammenhængskraft.

9 9 64 nye medlemmer Kredsen vil i 2015 forsøge at blive endnu mere synlig over for ikke-medlemmerne Hvervning af nye medlemmer er en løbende opgave, som Kredsen arbejder med. Således også i 2014, hvor det lykkedes Kredsen at få 64 nye medlemmer, så Kredsen i dag tæller medlemmer. Det er vigtigt med en høj organisationsprocent, for jo flere medlemmer vi har i ryggen, jo mere slagkraftige er vi, siger kredsbestyrelsesmedlem Susanne Bach Jensen, der blandt andet har arrangeret kantinebesøg i Hjemstedet, i Jyske Finans og afdelingen på Vesterbrogade, hvor budskabet om fordelene ved medlemskab er blevet bredt ud. Også de nye finansøkonomer, der startede i banken i 2014, har Kredsen snakket med. Men selvom Susanne Bach Jensen glæder sig over de nye medlemmer, så erkender hun, at det ikke altid er lige let at få en underskrift på indmeldelsesblanketten. Derfor vil Kredsen i 2015 forsøge at blive endnu mere synlig over for ikke-medlemmerne. Det handler i høj grad om, at vi får spottet de steder, hvor vi har mange ikkemedlemmer, og så må vi erkende, at vi især har en udfordring med it-medarbejderne. Så vi vil arbejde på at finde en måde, hvorpå vi kan nå denne gruppe bedre, for Finansforbundet har vitterligt rigtig meget at tilbyde den gruppe. Vi må erkende, at vi især har en udfordring med at hverve it-medarbejderne, siger Susanne Bach Jensen. Medlemsstatus i Jyske Bank Kreds I parentes angives tallet pr. 1. januar Medlemstal per 1. januar 2015: (3.720) Aktive inklusive ledige: (3.282) Ledige: 130 (92) Passive, medlemmer på orlov og pensionister: 441 (438) Generalforsamling i nye klæder 183 deltagere, heraf 100 delegerede, deltog i kredsgeneralforsamlingen på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 15. marts Her var der foruden kredsformandens beretning et indlæg fra Finansforbundets formand, Kent Petersen, og et underholdende indslag med hurtige punchlines fra en af dansk erhvervslivs mest populære foredragsholdere, tidligere lektor på Handelshøjskolen i Århus, Nils Villemoes. Traditionen tro var der også debatforum, hvor deltagerne debatterede valgte emner. Et forum, som Kredsen har brugt til at tage pulsen på, hvad der foregår ude blandt medlemmerne. Det har også været et vigtigt værktøj for os, når vi skal diskutere konkrete problemstillinger med ledelsen, fortæller kredsbestyrelsesmedlem Susanne Bach Jensen, der dog også oplevede, at deltagerne ikke var helt så engagerede ved årets debatforum som tidligere. Det kunne ses ved, at deltagerne meget hurtigt blev færdige med at debattere de enkelte emner. Vi ved jo, at det er mange af de samme, der kommer til vores generalforsamling. Derfor er det måske på tide at ændre lidt i formen, og det arbejdes der på i skrivende stund. Udgangspunktet skal dog stadig være, at vi får taget pulsen på rigets tilstand, siger Susanne Bach Jensen, der dog ikke endnu vil løfte sløret for det nye setup.

10 10 Det politiske arbejde i Finansforbundet Fem ansvarsområder Vækst og innovation, En bæredygtig sektor, Kompetence og arbejdsliv, Det faglige arbejde og forbundet og Kommunikation, dialog og branding udgør den politiske arbejdsstruktur i Finansforbundet. Jyske Bank Kreds deltager i arbejdet i alle fem områder 223 delegerede på Finansforbundets landsmøde i dagene 30. september 3. oktober sidste år engagerede sig dybt i arbejdet med at formulere forbundets politiske aktiviteter. Debatten bølgede frem og tilbage i særlige zoner, de ni kredse og i Hovedbestyrelsen, inden man enedes om formuleringer til de politiske indsatsområder, som forbundet skal prioritere i perioden frem til næste landsmøde i 2017 Efter landsmødet nedsatte forbundets hovedbestyrelse fem ansvarsområder, som er den struktur, man skal arbejde politisk i: Vækst og innovation, En bæredygtig sektor, Kompetence og arbejdsliv, Det faglige arbejde og forbundet og Kommunikation, dialog og branding. Derudover blev der nedsat en vedtægtsgruppe og et internationalt udvalg, og den allerede eksisterende it-klub fortsætter. Det overordnede formål med ansvarsområderne er at medvirke til at realisere de prioriterede politiske indsatsområder. De skal være politiske drivere og sikre en gensidigt forpligtende dialog mellem det decentrale og det centrale niveau. Til hvert ansvarsområde er der knyttet en politisk ansvarlig fra Hovedbestyrelsen, en repræsentant fra formandskabet, et politisk team bestående af hovedbestyrelsesmedlemmer og et kredsteam bestående af førnævnte samt kredsbestyrelsesmedlemmer fra Finansforbundets ni kredse. tisk ansvarlig: Ole Skov, Spar Nord Kreds. I det politiske team sidder Jyske Bank Kreds formand, Haggai Kunisch. Fra Jyske Bank Kreds deltager Marianne Lillevang og Johnny Christensen i kredsteamet. Vækst og innovation Ansvarsområdet Vækst og innovation skal først og fremmest fremtidssikre medlemmernes jobsituation ved at fokusere på jobskabende vækst, dynamisk beskæftigelsespolitik og målrettet employability. Politisk ansvarlig: Kristian Bengaard, NYKREDS. Fra Jyske Bank Kreds deltager Laila Busted og Johnny Christensen i kredsteamet. En bæredygtig sektor Ansvarsområdet En bæredygtig sektor skal sikre, at der skabes en bæredygtig sektor, som i et tæt samspil med det omkringliggende samfund bidrager til værdiskabelse. Poli- May-Britt Mygh deltager både i ansvarsområdet Kompetence og arbejdsliv samt i Kommunikation, dialog og branding.

11 11 Christina Lykke Munk er en af Jyske Bank Kreds repræsentanter i ansvarsområdet Komptence og arbejdsliv. Kompetence og arbejdsliv Ansvarsområdet Kompetence og arbejdsliv har som hovedformål at arbejde for, at medlemmerne har mulighed for aktivt at have indflydelse på udviklingen af deres kompetencer og arbejdsvilkår. Politisk ansvarlig: Flemming Frost, Kreds Vest. Fra Jyske Bank Kreds deltager May-Britt Mygh, Christina Lykke Munk, Ulla Lerche Jones og Svend Johansen i kredsteamet. Det faglige arbejde og forbundet Ansvarsområdet Det faglige arbejde og forbundet skal sikre gode rammer for det faglige arbejde, sikre engagement og medejerskab på alle niveauer i forhold til hvervning, sikre medlemmernes ejerskab til tankesættet i employability og sikre ydelser og tilbud, der gør det attraktivt at være medlem. Politisk ansvarlig: René Holm, Danske Kreds. I det politiske team sidder Jyske Bank Kreds formand, Haggai Kunisch. Fra Jyske Bank Kreds deltager Susanne Bach Jensen og Thomas Dekos Krobot i kredsteamet. Kommunikation, dialog og branding Ansvarsområdet Kommunikation, dialog og branding skal medvirke til at skabe en positiv oplevelse af Finansforbundet og de værdier, forbundet skaber for interessenterne. En effek- tiv kommunikation, dialog og branding skal sikre, at Finansforbundet er attraktivt over for både nuværende og potentielle medlemmer. Politisk ansvarlig: Dorrit Brandt, Kreds Nordea. Fra Jyske Bank Kreds deltager Laila Busted og May-Britt Mygh i kredsteamet. Læs mere om forbundets indsatsområder og ansvarsområder på Finansforbundet.dk om forbundet politikker og strategier. Udgiver: Jyske Bank Kreds Vestergade Silkeborg Telefon: Redaktion: Marianne Lillevang (ansv.) May-Britt Mygh Kommunikation, Finansforbundet Fotograf: Lisbeth Holten Design: Hans Munk, Finansforbundet Produktion: Datagraf Oplag: Næste nummer udkommer: April 2015 Udgives af Jyske Bank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet

12 12 Af journalist Xxxxxx Xxxxxxx Farvel til Hans Eriksen Hans Eriksen stopper i kredsbestyrelsen på generalforsamlingen lørdag den 14. marts. Dermed slutter en epoke i Jyske Bank Kreds. Hans Eriksen har som det eneste nuværende kredsbestyrelsesmedlem været med siden kredsens etablering for 25 år siden og har udgjort en stor del af Jyske Bank Kreds DNA ved blandt andet at løfte en stor del af arbejdsmiljø-arbejdet. Kredsbestyrelsen ønsker Hans held og lykke med efterlønstilværelsen.

En kæmpe forandring. beretning

En kæmpe forandring. beretning beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde medlemsblad for Jyske Bank Kreds / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 BERETNING 2014 Du sidder nu med Kredsbestyrelsens skriftlige årsberetning en mulighed for at give dig som medlem et indblik

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere