Vi vil gøre en forskel for dig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil gøre en forskel for dig"

Transkript

1 beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er velforberedt til kredsgeneralforsamlingen lørdag den 14. marts i Horsens

2 2 Kom til generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling i Jyske Bank Kreds lørdag den 14. marts 2015 klokken Generalforsamlingen holdes på Scandic Bygholm Park, Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og indledes med et foredrag af Karen Marie Lillelund. Vi forventer, at generalforsamlingen slutter cirka klokken 14.00, hvorefter vi er vært ved en frokost. Der er mulighed for overnatning og spisning den 13. marts 2015 på hotellet på Kredsens regning. Transport refunderes som sædvanlig. Dog er kørselsrefusion til medlemmer, der ikke er delegerede, skattepligtig på grund af skattereglerne. For de delegerede er der ingen ændringer de vil stadig få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på Kredsens kontor, Vestergade 18, 8600 Silkeborg senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige den 20. februar Tilmelding skal ske via Kredsens hjemmeside: under Generalforsamling og skal ske SENEST DEN 2. FEBRUAR Dette gælder også for ledige, pensionister og hvilende og passive medlemmer. Venlig hilsen Jyske Bank Kreds DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. fra bestyrelsen om Kredsens virksomhed i det forløbne år 3. Orientering fra Finansforbundets virksomhed i det forløbne år 4. Debatforum 5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af: a. Formand i ulige år b. Næstformand i lige år c. Almindelige bestyrelsesmedlemmer iht. 10 d. Suppleanter iht. 10 e. 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at 1 revisor er på valg ved hver ordinær generalforsamling f. Revisorsuppleant g. Landsmødedelegerede iht. Finansforbundets vedtægter h. 1 medlem til bankens medarbejderudvalg og suppleant for denne i lige år iht. forretningsorden for medarbejderudvalget i banken 8. Eventuelt. Kommunikation med humor Kan man se det sjove i hverdagen, så kan man også blive det, der med et lidt slidt ord hedder omstillingsparat. Sådan lyder foredragsholder Karen-Marie Lillelunds påstand, og du får i forbindelse med Jyske Bank Kreds generalforsamling selv lejlighed til at vurdere, om du vil give hende ret. Karen-Marie Lillelund forholder sig muntert og kritisk til vores måde at kommunikere på, og kommer i sit foredrag ind på den kommunikation, der er grundlaget for arbejdsglæde, god stemning og dermed for en positiv arbejdskultur. Det handler om at vælge sine kampe og med direkte kommunikation skabe et fundament af tillid, som giver lattermildheden og den positive arbejdskultur gode vilkår.

3 Af Sabina Furbo 3 En god sammenlægning I 2014 fik Jyske Bank 800 nye medarbejdere og en ny forretningsmulighed, da BRF blev en del af koncernen. Der er blevet taget rigtig godt imod os fra BRF, og i Jyske Bank virker de oprigtig glade for, at de har fået os med i koncernen, siger kredsbestyrelsesmedlem og områdetillidsmand for BRF Laila Busted Med sammenlægning af BRFkredit og Jyske Bank i 2014 fik Jyske Bank ikke blot en samlet kundebase på knap kunder, 149 afdelinger og cirka medarbejdere i koncernen, men også en helt ny forretningsmulighed med salg af realkreditlån. Og det har fyldt og krævet meget af medarbejderne både i Jyske Bank og i BRF, men det på trods, så er det kredsbestyrelsesmedlem og områdetillidsmand for BRF-medarbejderne Laila Busteds oplevelse, at sammenlægningen er gået godt. Der er blevet taget rigtig godt imod os fra BRF, og i Jyske Bank virker de oprigtig glade for, at de har fået os med i koncernen. Det skyldes ikke mindst, at vores værdier og kultur minder utroligt meget om hinanden, men også at vi med vores produkter har gjort det muligt for medarbejderne at sælge nogle lån, som de ikke har haft mulighed for før, siger Laila Busted, der dog erkender, at det har været en udfordring, at man i processen ikke har kunnet være herre over, hvordan markedet reagerede på den nye store spiller. Man gør sig mange forestillinger både i ledelsen og i kredsregi, men mange gange overgår virkeligheden de forestillinger, og så ruller tingene bare. Det er ikke specielt negativt, men bare ting, som man skal vænne sig til, og som man ikke altid er herre over. Overordnet er det Laila Busteds oplevelse, at de tidligere medarbejdere fra BRF er positive og stadig synes, at det var den rette beslutning at sammenlægge de to virksomheder. Men det er klart, at der har været og stadigvæk er mange, der skal vænne sig til nogle nye roller, ikke mindst ledelsen og direktøren fra BRF, som jo er gået fra at lede et moderselskab til at være leder i et datterselskab, siger Laila Busted, Vores værdier og kultur minder utroligt meget om hinanden, siger Laila Busted, der selv har en fortid i BRF. der selv har skullet finde sig til rette i en ny rolle som medlem af Jyske Bank Kreds til forskel fra rollen som formand for Kreds Øst og den faglige personaleforening i BRF. En af de ting, som jeg hører fra mine tidligere medlemmer, er, at de er kede af, at den faglige personaleforening ikke er der mere. De var jo vant til at have den faglige organisation tæt på, og Jyske Bank Kreds er ikke kommet under huden på dem endnu men det kommer med tiden. At BRF ikke er helt integreret i kredsregi, har formand for Kredsen Haggai Kunisch fokus på. BRF er en del af Kredsen, og vi mener også, at vi leverer den service, som vi skal, men fornemmelsen for BRF er der ikke endnu, og det skal vi løbende arbejde på. Ikke mindst ved at få en dialog med de oprindelige BRF-ansatte, og derfor har vi også valgt at lægge et af vores mange medlemsmøder i 2015 i BRF, siger kredsformanden. Nyt lønsystem Ud over at få integreret de tidligere BRF-medarbejdere i Kredsen er der endnu en stor opgave for Kredsen i Det er nemlig aftalt med banken, at man i løbet af året skal til at kigge på et nyt fælles lønsystem for Jyske Bank og BRF. Derudover er det Kredsens ambition at få en koncernrepræsentation i bankens bestyrelse. Jyske Bank har med købet af BRF fået mange flere nye medarbejdere i datterselskaber. Derfor oplever vi, at der er et behov for, at der også kommer en koncernrepræsentation i bestyrelsen, så det er en snak, vi tager i bestyrelsen, siger Haggai Kunisch.

4 4 Af Sabina Furbo Afskedigelser skal ikke ske op til ferier Mandag den 16. juni modtog 92 medarbejdere en fyreseddel i en af de største fyringsrunder nogensinde i Jyske Bank. At afskedigelsesrunden faldt op til en ferietid, er ikke i orden, mener kredsformand Haggai Kunisch. Vi så gerne, at sommermånederne ligesom december måned var helt fredet for afskedigelser af enhver art, siger han En afskedigelsesrunde kommer aldrig belejligt, men det er Jyske Bank Kreds holdning, at man skal holde sommermånederne og december totalt fri for afskedigelser. For medarbejderen er det altid en katastrofe at blive afskediget, men op imod en ferietid har det ekstra konsekvenser både for den berørte medarbejder og for de tilbageværende. Det handler om, at en afskedigelse godt kan gøres værdigt. Sådan siger kredsformand Haggai Kunisch, her et halvt år efter at 92 ansatte i Jyske Bank fik en fyreseddel 16. juni For det første var jobmarkedet meget stillestående i de perioder, hvilket gør det sværere for de afskedigede at finde et nyt job. Men vi så også, at der var mange afdelinger, hvor de tilbageværendes ferieplaner blev totalt smadret, og det belaster jo ikke bare medarbejderne, men også eventuelle ægtefæller og børn, siger kredsformanden, der håber, at afskedigelser i fremtiden vil falde på andre tidspunkter. I sidste ende er det koncerndirektionen, der bestemmer. Men hvis det er de få måneders ekstra løn, som banken skulle udbetale ved at vente, til ferietiden var forbi, der er altafgørende for koncernens overlevelse, så står det meget skidt til. I det store billede kan det jo ikke være de penge, der gør den store forskel men det, som det koster i signalværdi at fyre op til sommerferien eller op til jul, er efter min mening dyrere. For hvad er det for nogle værdier, som banken så lever op til? Ikke deres egne i hvert fald. En del afdelingssammenlægninger 2014 bød på en del afdelingssammenlægninger, og i den forbindelse har der været medarbejdere, der har skullet vænne sig til at arbejde i nye omgivelser. Ikke overraskende er der mange medlemmer, der bliver kede af det, når deres arbejdsplads forsvinder, og de skal til at arbejde et nyt sted. For kredsformand Haggai Kunisch har afdelingssammenlægningerne dog også nogle positive effekter. For omvendt hører vi jo også, at det kan være en udfordring at arbejde i en lille afdeling, hvor man har et problem, hver gang der er en medarbejder, der er syg eller skal på kursus eller lignende. Så skal man mange gange hente hjælp fra naboafdelingerne. Og der er heller ikke mange, der i virkeligheden ønsker at søge over i en afdeling, hvor der kun er seks medarbejdere, fordi udviklingspotentialet er begrænset, siger kredsformanden.

5 5 42 nye tillidsmænd Ved tillidsmandsvalget i 2014 fik Kredsen 42 nye tillidsmænd, så der i alt er 151 tillidsmænd i Jyske Bank Kreds. Der er 34 afdelinger, der ikke har nogen tillidsmand. Den store stigning i antallet af tillidsmænd skyldes, at omstruktureringen af afdelingsnettet har gjort, at der er kommet væsentlig flere afdelinger. Vi er meget tilfredse med valget og de nye tillidsmænd, og det viser, at der er stor interesse for hvervet i Jyske Bank Kreds, siger kredsbestyrelsesmedlem Thomas Dekos Krobot Ljungdahl, der også glæder sig over, at der blandt de nye tillidsmænd er en del yngre medlemmer. Mit indtryk er, at de nye tillidsmænd er rigtig gode og superengagerede og er gået i gang med tillidsmandsuddannelsen med gåpåmod. Den nye arbejdsmiljøorganisation betyder, at de 151 tillidsmænd ud over deres tillidsmandshverv også skal agere som arbejdsmiljørepræsentanter, og næsten alle har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen. Aftalen omkring den nye arbejdsmiljøorganisation har betydet, at arbejdsmiljøet i højere grad er kommet på dagsordenen ude i de lokale afdelinger, og det har været en væsentlig prioritet for kredsen. Aftalen er unik for sektoren, og vi kan også se de gode effekter af det, nu hvor det fungerer i praksis. Foto: Jakob Mark Hvis det er de få måneders ekstra løn, som banken skulle udbetale ved at vente, til ferietiden var forbi, der er altafgørende for koncernens overlevelse, så står det meget skidt til, mener Haggai Kunisch Thomas Dekos Krobot

6 6 Af Sabina Furbo Ændringer i Indland spøger stadig Selvom det er godt halvandet år siden, at organisationsændringen i Indland startede op, så påvirker det stadig medarbejderne. Vi oplever, at mange medarbejdere stadig har svært ved at se fornuften og værdien i ændringerne, siger kredsbestyrelsesmedlem Johnny Christensen I en tid hvor Jyske Bank indførte rigtig mange forandringer i kølvandet på finanskrisen, så endnu en dagens lys i 2013, nemlig organisationsændringen i Indland. Ændringen betød blandt andet en organisering ud fra segmenter. Det bevirkede, at en række afdelinger blev splittet op i privat og erhverv, andre afdelinger skulle fremover ikke arbejde med alle segmenter, og rigtig mange medarbejdere, herunder ledere, oplevede en noget anden hverdag end tidligere. Men selvom implementeringen snart har halvandet år på bagen, så er der stadig udfordringer, oplever Kredsen. Som vi ser det, så gik det blandt andet ud over den organisatoriske selvtillid, fordi ændringerne kom i kølvandet på finanskrisen, massefyring og en række organisationsændringer i Jyske Bank, og den selvtillid tager lang tid at bygge op igen. Vi oplever desværre, at der er mange medarbejdere, der stadig har svært ved at se fornuften og værdien i ændringerne, og det påvirker dem rigtig meget, siger kredsbestyrelsesmedlem Johnny Christensen, der også noterede sig ved årets krydsild med direktionen på tillidsmandsseminaret, at kun en lille håndfuld af de cirka 100 tillidsmænd, der kom fra afdelingsnettet, rakte hånden op, da de blev spurgt om, hvorvidt de mente, at deres kollegaer havde købt idéen om organisationsændringerne. Bevidst tilfredse medarbejdere Frustrationerne med ændringerne har også betydet, at mange stadig har svært ved at forstå, hvordan Kredsen har Vi oplever desværre, at der er mange medarbejdere, der stadig har svært ved at se fornuften og værdien i ændringerne, og det påvirker dem rigtig meget, siger Johnny Christensen. kunnet gå med til organisationsændringen. Her er det vigtigt at pointere, at ansvaret for hvilken som helst organisationsændring i Jyske Bank alene ligger hos ledelsen. Det er dens ret og dens ansvar, understreger Johnny Christensen. Kredsen blev, som det er aftalt, og der er kutyme for, informeret om ændringerne, og man har lyttet til de indspark, vi er kommet med, men Kredsen har ingen sanktionsmuligheder eller på anden måde været involveret i processen, siger Johnny Christensen, der først og fremmest ser det som en ledelsesopgave at få organisationen til at opnå En bank, en enhed. Vi ved, at ledelsen og ikke mindst ledelsen i Indland er meget opmærksom på udfordringerne. Og mantraet om, at Jyske Bank skal have bevidst tilfredse kunder, er glædeligt blevet udvidet, så der i dag er tilføjet, at for at det kan ske, skal vi have bevidst tilfredse medarbejdere. Det er ikke blot et fornuftigt udsagn, synes vi, men også supervigtigt, hvis vi skal komme videre. For vi er sikre på, at hvis det lykkes, så vil det også have en stor positiv effekt på de problemstillinger, der er for tiden, siger Johnny Christensen, der sammen med den øvrige del af kredsbestyrelsen er spændt på, hvilke ledelsesmæssige handlinger der kommer i kølvandet på udsagnet. Her er det jo relevant at få tydeliggjort, hvad det vil sige at være en bevidst tilfreds medarbejder, og ikke mindst hvornår man er en bevidst tilfreds medarbejder.

7 Arbejdsmiljøet på dagsordenen Flere føler sig utrygge i forhold til deres ansættelse 7 Ulla Lerche Jones og Svend Johansen glæder sig over, at de lokale arbejdsmiljøgrupper er ved at finde deres rolle. En af de væsentlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i 2014 og også i 2015 er ifølge kredsbestyrelsesmedlem og den ene af Kredsens to arbejdsmiljørepræsentanter, Ulla Lerche Jones, den markante travlhed, som for tiden eksisterer i Indland, samtidig med at medarbejderne i høj grad føler sig utrygge i forhold til deres ansættelse. Hun har sammen med Kredsens anden arbejdsmiljørepræsentant, Svend Hauge Johansen, igennem 2013 og 2014 besøgt alle afdelinger i Jyske Bank-koncernen, og her var det tydeligt, at det gode arbejdsmiljø er under pres i Indland. Medarbejderne har været meget loyale over for bankens ledelse. Ikke mindst i forhold til ledelsens store ønske om at sælge boliglån, hvor medarbejderne virkelig har givet alt, hvad de kunne, og præsteret over al forventning. Men vi oplever samtidig, at de stadig føler sig utrygge, og at lige meget hvad der kommer fra ledelsens side, så bliver der tolket på det fra medarbejdernes side, og angsten for afskedigelse hænger konstant over hovedet, hvilket jo påvirker effektiviteten, siger Ulla Lerche Jones, der dog er fortrøstningsfuld over, at de mange besøg også viste, at de lokale arbejdsmiljøgrupper, som består af tillidsmanden og afdelingsdirektøren, er ved at finde deres rolle. Kommunikation er en vigtig øvelse, og vi har lært, at verden forandrer sig, mens vi udvikler, eksempelvis med de mødepakker, som I har lavet. Vi vil fremover være mere præcise, når vi kommunikerer med de lokale arbejdsmiljøgrupper, da vi er bevidste om den kommunikationsstrøm, der i øvrigt er i banken. Fremadrettet vil de to arbejdsmiljørepræsentanter være med, når der skal gennemføres APV-opfølgninger ude i afdelingen. Uddannelsespulje bliver brugt Ved masseafskedigelsen i juni, hvor 92 medarbejdere mistede deres arbejde, forhandlede Kredsen en uddannelsespulje på to millioner til uddannelse til de afskedigede medlemmer. Indtil videre har 58 medlemmer søgt uddannelsespuljen, og langt de fleste har fået deres ønsker opfyldt. Det er rigtig godt, at der er så mange, der har benyttet sig af muligheden for at få noget uddannelsesstøtte. Vi ved af erfaring fra 2011, hvor vi forhandlede en lignende pulje, at det har stor betydning for de afskedigede kollegers videre færd. Vi er glade for, at vi fik forhandlet puljen. Det er en god mulighed for vores afskedigede kolleger at uddanne sig og dermed forbedre deres markedsværdi, så de er bedre rustet til at søge nyt job både i og uden for sektoren, siger kredsbestyrelsesmedlem Susanne Bach Jensen. Det er meget bredt, hvilke uddannelser der søges midler til. Det spænder lige fra uddannelser, der relaterer sig til sektoren, til uddannelser inden for den mere alternative verden. Vi håber, at vi via midlerne i uddannelsespuljen har været medvirkende til, at så mange som muligt af de afskedigede medarbejdere hurtigt kommer i job igen. For os er det vigtigt, at vi ikke gør os til smagsdommere over, hvad folk gerne ønsker af uddannelse. For os er målet, at de kommer i job, siger Susanne Bach Jensen.

8 8 Af Sabina Furbo Kompetente tillidsmænd i fokus Årets seminar for tillidsvalgte havde til formål at give tillidsmændene mest mulig ballast til at udføre deres rolle som tillidsvalgt. Jo stærkere vores tillidsvalgte er klædt på til den opgave, som de skal udføre, jo bedre for medlemmerne og for Kredsen, siger næstformand Marianne Lillevang 136 tillidsmænd udvekslede erfaringer, var i krydsild med ledelsen og fik inspiration i spændende workshops om blandt andet autoritet, gennemslagskraft og networking på årets seminar for tillidsvalgte i Vingsted-centret i Vejle september. Og det var ikke helt tilfældigt, at årets tillidsmandsseminar bestod af fem workshops, som kunne give inspiration, faglig og personlig ballast eller måske pirre nysgerrigheden hos de tillidsvalgte. Seminaret er Kredsens mulighed for at udvikle skaren af tillidsvalgte, som er en af vores fornemmeste opgaver som kreds. Jo stærkere vores tillidsvalgte er klædt på til den opgave, som de skal udføre, jo bedre for medlemmerne og for Kredsen, siger næstformand i Jyske Bank Kreds Marianne Lillevang, der i år bevidst havde valgt, at de tillidsvalgte selv kunne vælge, hvilke tre af de fem workshops de ville dykke ned i. Seminaret er Kredsens mulighed for at udvikle skaren af tillidsvalgte, som er en af vores fornemmeste opgaver som kreds, siger Marianne Lillevang. Involvering og dialog I det hele taget var det vigtigt for Kredsen, at årets seminar for tillidsvalgte så vidt muligt tog udgangspunkt i, hvad de tillidsvalgte havde brug for at sætte fokus på. Således også i årets krydsild med ledelsen, hvor deltagerne allerede inden seminarets start havde brugt tid på at forberede emner, som var relevante for dem. Det udmøntede sig i tre timers krydsild, hvor tillidsmændene stillede velforberedte og kritiske spørgsmål til ledelsens repræsentanter, som i år var Leif Larsen, Per Skovhus, Knud Nørbo og Hanne Møller. Og som i de foregående år var der en åben og livlig debat. Der hvor panelet havde én opfattelse af virkeligheden, sørgede tillidsmændene for at give deres mening til kende, hvor de havde en anden. Det var en god og konstruktiv debat, hvor det er min opfattelse, at både ledelsen og tillidsmændene fik noget med hjem, som de kunne bruge. Det er et supervigtigt forum, og jeg kan kun opfordre medlemmerne til at være i dialog med deres tillidsmand, for de ting, som de bringer videre til ledelsen, bliver hørt, siger Marianne Lillevang, der understreger, at det er Kredsens ambition, at involveringen af tillidsmændene og medlemmerne bliver en endnu større del af Kredsens arbejde. Vi tror på, at jo mere involvering vi skaber, jo stærkere bliver vores organisation, og jo bedre bliver vores sammenhængskraft.

9 9 64 nye medlemmer Kredsen vil i 2015 forsøge at blive endnu mere synlig over for ikke-medlemmerne Hvervning af nye medlemmer er en løbende opgave, som Kredsen arbejder med. Således også i 2014, hvor det lykkedes Kredsen at få 64 nye medlemmer, så Kredsen i dag tæller medlemmer. Det er vigtigt med en høj organisationsprocent, for jo flere medlemmer vi har i ryggen, jo mere slagkraftige er vi, siger kredsbestyrelsesmedlem Susanne Bach Jensen, der blandt andet har arrangeret kantinebesøg i Hjemstedet, i Jyske Finans og afdelingen på Vesterbrogade, hvor budskabet om fordelene ved medlemskab er blevet bredt ud. Også de nye finansøkonomer, der startede i banken i 2014, har Kredsen snakket med. Men selvom Susanne Bach Jensen glæder sig over de nye medlemmer, så erkender hun, at det ikke altid er lige let at få en underskrift på indmeldelsesblanketten. Derfor vil Kredsen i 2015 forsøge at blive endnu mere synlig over for ikke-medlemmerne. Det handler i høj grad om, at vi får spottet de steder, hvor vi har mange ikkemedlemmer, og så må vi erkende, at vi især har en udfordring med it-medarbejderne. Så vi vil arbejde på at finde en måde, hvorpå vi kan nå denne gruppe bedre, for Finansforbundet har vitterligt rigtig meget at tilbyde den gruppe. Vi må erkende, at vi især har en udfordring med at hverve it-medarbejderne, siger Susanne Bach Jensen. Medlemsstatus i Jyske Bank Kreds I parentes angives tallet pr. 1. januar Medlemstal per 1. januar 2015: (3.720) Aktive inklusive ledige: (3.282) Ledige: 130 (92) Passive, medlemmer på orlov og pensionister: 441 (438) Generalforsamling i nye klæder 183 deltagere, heraf 100 delegerede, deltog i kredsgeneralforsamlingen på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 15. marts Her var der foruden kredsformandens beretning et indlæg fra Finansforbundets formand, Kent Petersen, og et underholdende indslag med hurtige punchlines fra en af dansk erhvervslivs mest populære foredragsholdere, tidligere lektor på Handelshøjskolen i Århus, Nils Villemoes. Traditionen tro var der også debatforum, hvor deltagerne debatterede valgte emner. Et forum, som Kredsen har brugt til at tage pulsen på, hvad der foregår ude blandt medlemmerne. Det har også været et vigtigt værktøj for os, når vi skal diskutere konkrete problemstillinger med ledelsen, fortæller kredsbestyrelsesmedlem Susanne Bach Jensen, der dog også oplevede, at deltagerne ikke var helt så engagerede ved årets debatforum som tidligere. Det kunne ses ved, at deltagerne meget hurtigt blev færdige med at debattere de enkelte emner. Vi ved jo, at det er mange af de samme, der kommer til vores generalforsamling. Derfor er det måske på tide at ændre lidt i formen, og det arbejdes der på i skrivende stund. Udgangspunktet skal dog stadig være, at vi får taget pulsen på rigets tilstand, siger Susanne Bach Jensen, der dog ikke endnu vil løfte sløret for det nye setup.

10 10 Det politiske arbejde i Finansforbundet Fem ansvarsområder Vækst og innovation, En bæredygtig sektor, Kompetence og arbejdsliv, Det faglige arbejde og forbundet og Kommunikation, dialog og branding udgør den politiske arbejdsstruktur i Finansforbundet. Jyske Bank Kreds deltager i arbejdet i alle fem områder 223 delegerede på Finansforbundets landsmøde i dagene 30. september 3. oktober sidste år engagerede sig dybt i arbejdet med at formulere forbundets politiske aktiviteter. Debatten bølgede frem og tilbage i særlige zoner, de ni kredse og i Hovedbestyrelsen, inden man enedes om formuleringer til de politiske indsatsområder, som forbundet skal prioritere i perioden frem til næste landsmøde i 2017 Efter landsmødet nedsatte forbundets hovedbestyrelse fem ansvarsområder, som er den struktur, man skal arbejde politisk i: Vækst og innovation, En bæredygtig sektor, Kompetence og arbejdsliv, Det faglige arbejde og forbundet og Kommunikation, dialog og branding. Derudover blev der nedsat en vedtægtsgruppe og et internationalt udvalg, og den allerede eksisterende it-klub fortsætter. Det overordnede formål med ansvarsområderne er at medvirke til at realisere de prioriterede politiske indsatsområder. De skal være politiske drivere og sikre en gensidigt forpligtende dialog mellem det decentrale og det centrale niveau. Til hvert ansvarsområde er der knyttet en politisk ansvarlig fra Hovedbestyrelsen, en repræsentant fra formandskabet, et politisk team bestående af hovedbestyrelsesmedlemmer og et kredsteam bestående af førnævnte samt kredsbestyrelsesmedlemmer fra Finansforbundets ni kredse. tisk ansvarlig: Ole Skov, Spar Nord Kreds. I det politiske team sidder Jyske Bank Kreds formand, Haggai Kunisch. Fra Jyske Bank Kreds deltager Marianne Lillevang og Johnny Christensen i kredsteamet. Vækst og innovation Ansvarsområdet Vækst og innovation skal først og fremmest fremtidssikre medlemmernes jobsituation ved at fokusere på jobskabende vækst, dynamisk beskæftigelsespolitik og målrettet employability. Politisk ansvarlig: Kristian Bengaard, NYKREDS. Fra Jyske Bank Kreds deltager Laila Busted og Johnny Christensen i kredsteamet. En bæredygtig sektor Ansvarsområdet En bæredygtig sektor skal sikre, at der skabes en bæredygtig sektor, som i et tæt samspil med det omkringliggende samfund bidrager til værdiskabelse. Poli- May-Britt Mygh deltager både i ansvarsområdet Kompetence og arbejdsliv samt i Kommunikation, dialog og branding.

11 11 Christina Lykke Munk er en af Jyske Bank Kreds repræsentanter i ansvarsområdet Komptence og arbejdsliv. Kompetence og arbejdsliv Ansvarsområdet Kompetence og arbejdsliv har som hovedformål at arbejde for, at medlemmerne har mulighed for aktivt at have indflydelse på udviklingen af deres kompetencer og arbejdsvilkår. Politisk ansvarlig: Flemming Frost, Kreds Vest. Fra Jyske Bank Kreds deltager May-Britt Mygh, Christina Lykke Munk, Ulla Lerche Jones og Svend Johansen i kredsteamet. Det faglige arbejde og forbundet Ansvarsområdet Det faglige arbejde og forbundet skal sikre gode rammer for det faglige arbejde, sikre engagement og medejerskab på alle niveauer i forhold til hvervning, sikre medlemmernes ejerskab til tankesættet i employability og sikre ydelser og tilbud, der gør det attraktivt at være medlem. Politisk ansvarlig: René Holm, Danske Kreds. I det politiske team sidder Jyske Bank Kreds formand, Haggai Kunisch. Fra Jyske Bank Kreds deltager Susanne Bach Jensen og Thomas Dekos Krobot i kredsteamet. Kommunikation, dialog og branding Ansvarsområdet Kommunikation, dialog og branding skal medvirke til at skabe en positiv oplevelse af Finansforbundet og de værdier, forbundet skaber for interessenterne. En effek- tiv kommunikation, dialog og branding skal sikre, at Finansforbundet er attraktivt over for både nuværende og potentielle medlemmer. Politisk ansvarlig: Dorrit Brandt, Kreds Nordea. Fra Jyske Bank Kreds deltager Laila Busted og May-Britt Mygh i kredsteamet. Læs mere om forbundets indsatsområder og ansvarsområder på Finansforbundet.dk om forbundet politikker og strategier. Udgiver: Jyske Bank Kreds Vestergade Silkeborg Telefon: Redaktion: Marianne Lillevang (ansv.) May-Britt Mygh Kommunikation, Finansforbundet Fotograf: Lisbeth Holten Design: Hans Munk, Finansforbundet Produktion: Datagraf Oplag: Næste nummer udkommer: April 2015 Udgives af Jyske Bank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet

12 12 Af journalist Xxxxxx Xxxxxxx Farvel til Hans Eriksen Hans Eriksen stopper i kredsbestyrelsen på generalforsamlingen lørdag den 14. marts. Dermed slutter en epoke i Jyske Bank Kreds. Hans Eriksen har som det eneste nuværende kredsbestyrelsesmedlem været med siden kredsens etablering for 25 år siden og har udgjort en stor del af Jyske Bank Kreds DNA ved blandt andet at løfte en stor del af arbejdsmiljø-arbejdet. Kredsbestyrelsen ønsker Hans held og lykke med efterlønstilværelsen.

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

En kæmpe forandring. beretning

En kæmpe forandring. beretning beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i

Læs mere

INSPIRERET TIL AT GØRE EN FORSKEL

INSPIRERET TIL AT GØRE EN FORSKEL MEDLEMSBLAD FOR JYSKE BANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 INSPIRERET TIL AT GØRE EN FORSKEL 136 tillidsvalgte udvekslede erfaringer, var i krydsild med ledelsen og fik inspiration

Læs mere

Medlemsblad for Jyske Bank Kreds/ En virksomhedskreds i Finansforbundet/ april 2013

Medlemsblad for Jyske Bank Kreds/ En virksomhedskreds i Finansforbundet/ april 2013 Medlemsblad for Jyske Bank Kreds/ En virksomhedskreds i Finansforbundet/ april 2013 Fyringer præger trivslen/2 Frustrationerne er ikke helt væk/3 Servicecentrene skal fremtidssikres/4 Vi går ikke med på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Politik på dagsordenen

Politik på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Politik på dagsordenen De 119 deltagere på årets TV-seminar kunne opleve et sandt bombardement af prominente politikere

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Jeg skal nok klare mig

Jeg skal nok klare mig MEDLEMSBLAD FOR JYSKE BANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2016 Jeg skal nok klare mig Kundemedarbejder Karina Duch Jensen er indstillet på, at hun måske er nødt til at finde et

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE GENERALFORSAMLING 2013 VALGAVIS Ved generalforsamlingen 2013 skal der vælges en formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om kandidaterne til Danske Kreds bestyrelse her i valgavisen. Der er

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR ANSVARSOMRÅDERNE

KOMMISSORIUM FOR ANSVARSOMRÅDERNE KOMMISSORIUM FOR ANSVARSOMRÅDERNE 2017-2020 14. NOVEMBER 2017 KBA INDLEDNING Formålet med ansvarsområderne er at medvirke til, at de prioriterede politiske indsatsområder realiseres, samt at sikre at der

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde medlemsblad for Jyske Bank Kreds / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Konstituering Danske Kreds

Konstituering Danske Kreds Danske Kreds Politisk ansvarlig for kommunikation Formanden har denne funktion Politisk ansvarlig for Forhandling Formanden har denne funktion Næstformand (1 el. 2) Opbakning til Danske Kreds Arbejdsglæde

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

I årets løb har kredsens to arbejdsmiljørepræsentanter besøgt omkring 100 afdelinger.

I årets løb har kredsens to arbejdsmiljørepræsentanter besøgt omkring 100 afdelinger. Mundtlig beretning 2016 Så er der igen gået et år og vi er her samlet til generalforsamling i Jyske Bank Kreds og selv om det er op til påskeugen er der igen rigtig mange, der har lyst til at komme til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Glade medarbejdere = sund forretning/2 Medarbejderne ses som en omkostning/5 Ansatte føler jobusikkerhed/7 Mere menneske nu/8 Ansvarlighed er

Glade medarbejdere = sund forretning/2 Medarbejderne ses som en omkostning/5 Ansatte føler jobusikkerhed/7 Mere menneske nu/8 Ansvarlighed er medlemsblad for Jyske Bank Kreds / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / maj 2012 Glade medarbejdere = sund forretning/2 Medarbejderne ses som en omkostning/5 Ansatte føler jobusikkerhed/7 Mere menneske nu/8

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014 Henriette Rødtnes Bergenser Opstiller til bestyrelsespost, genvalg I mit nuværende job er jeg bestyrelsesmedlem i Kreds Nordea. Her arbejder jeg med mange aspekter af vores arbejdsliv bl.a. stress, trivsel

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Danske Kreds Generalforsamling 2011 Crowne Plaza Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S. Telefon 88 77 66 55 Punkt 0

Danske Kreds Generalforsamling 2011 Crowne Plaza Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S. Telefon 88 77 66 55 Punkt 0 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag 18. maj 2011 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

KANDIDATER VALGAVIS GF 2016 TIL GENERAL- FORSAMLINGEN bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år)

KANDIDATER VALGAVIS GF 2016 TIL GENERAL- FORSAMLINGEN bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år) VALGAVIS GF 2016 KANDIDATER TIL GENERAL- FORSAMLINGEN 2016 10 bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) Bente Bang Carsten Eilertsen* Dorte Bielefeldt* Gerner Svendsen* Kirsten Ebbe Brich* Kirsten Guntofte* Kirsten

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2016 Mandag den 11. april 2016 kl. 18-20 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge Alle medlemmer er velkomne og er du interesseret kan du

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere