2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én?"

Transkript

1 Synopsis: Hukommelse Synopsis-øvelse 1) Læs bilagene grundigt igennem og tag noter undervejs. 2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én? 3) Undersøg problemstillingen ved hjælp af din psykologifaglige viden - det vil sige, at du skal finde ud, hvilken teori, der kan bruges til at belyse problemstillingen: Gør rede for teorien Anvend teori på bilag Vurder teorien i forhold til problemstillingen og konkluder Fx: Giver teorien et rimeligt svar på problemstillingen? I afsnittene Præsentation af problemstilling og Analyse er det nemmest at gennemgå teksterne hver for sig. 4) Disponer din besvarelse, så den står klar og struktureret i din synopsis i punktform.

2 Synopsis Tema Arbejde, identitet, ledelse og organisation Materiale 1. Det vigtigste er at være glad på jobbet, Politiken Øget fleksibilitet skaber stress, Politiken Fri os fra dårlig ledelse, Arbejdsmiljøviden, nr. 3, 08

3 Politiken Økonomi Side 2 Det vigtigste er at være glad på jobbet Sæt arbejdsglæde over løn, titel, frynsegoder og firmabil. Glade mennesker har en større chance for at lykkes på jobbet, fordi de er mere motiverede, kreative og handlekraftige alt sammen forudsætninger for succes. Alexander Kjerulf har skrevet bogen Happy hour fra 8 til 16. Han holder foredrag og workshops om arbejdsglæde i virksomheder over hele verden. Læs mere på: www projektarbejdsglaede.dk Af Alexander Kjerulf Prøv at forestille dig, at du har søgt dit drømmejob og fået det, men at det ender helt galt. Det skete for Maria. Hun var lige startet i en stor, kendt virksomhed med et flot hovedkvarter midt i København. Hun havde fået en fin titel, et hjørnekontor med lækker udsigt og en stjernehøj løn. Der var fitnessrum og fransk kok i kantinen. Men hun var kun lige startet, da hun opdagede, at der var noget helt galt. Rygter og mobning var dagens orden. Ingen havde tid til at hjælpe andre. Alle dannede kliker mod alle. Hendes chef var opfarende og ubehøvlet. Det var kort og godt et helvede at arbejde der. Så hjalp hverken stjerneløn, hjørnekontor eller udsigt, når Maria vågnede hver morgen med ondt i maven over at skulle ind til et kedeligt arbejde, i en dårlig virksomhed med en elendig leder og sure kolleger. Jeg lever af at sprede arbejdsglæde og møder hundreder af mennesker som Maria. De bliver ofte triste, modløse og kyniske. Det kan ødelægge både deres arbejdsliv, privatliv og parforhold. I værste fald får de stress, bliver syge eller dør af det. Det giver simpelthen ikke mening at have et job, du ikke kan fordrage. Du kan let komme til at bruge mere tid på jobbet end på dine venner, børn, familie og hobbies til sammen. Når det optager så meget tid, er det da fjollet ikke at være glad imens. Det stopper ikke engang ved fyraften. En Gallup-undersøgelse har lige vist, at 51 pct. af de ansatte, som mangler arbejdsglæde, lader det gå ud over familien, når de kommer hjem. Og for at gøre det endnu værre, så viser medicinske undersøgelser, at folk, som mangler arbejdsglæde, har større risiko for at få hjerte-kar-sygdomme, kræft, stress og depressioner. Maria tog konsekvensen, og forlod drømmejobbet efter kun tre måneder. Hendes nye arbejde giver kun en tredjedel i løn, og hun og kollegerne sidder på campingmøbler i et kælderlokale. Den franske kok må de nøjes med at drømme om, men hvor Maria før vågnede med stress og mavepine, kan hun nu bruge morgenen på at glæde sig til endnu en dag med arbejdsglæde. Jeg har selv været der. Dengang jeg blev færdig med mine studier, var min eneste ambition at gøre karriere. Jeg ville have et job i en stor, kendt virksomhed, og så ville jeg så hurtigt som muligt arbejde mig op ad stigen til den gode løn og den gode titel. Jeg ville gøre mig selv uundværlig. Og det gik sådan set godt nok. Jeg knoklede derudad, arbejdede langt over 40 timer om ugen og endte med en masse ansvar og arbejdsopgaver. Der var kun et lille problem: Jeg var ikke glad. Jeg var flyttet til København for at tage jobbet og havde ingen venner i byen og ingen tid til at finde nogen. Mine dage gik med

4 arbejde, aftensmad og tv. Jobbet i sig selv var heller ikke fantastisk. Mine kolleger var rigtig flinke, men cheferne var... mindre flinke. Og meget lidt dygtige. Jeg bestemte mig for at sige op og finde et job, der gav mig et bedre liv. Jeg besluttede, at mit næste job skulle give mig arbejdsglæde, og lige siden har glæde, energi og sjov været min primære drivkraft på jobbet. Arbejdsglæde giver succes Og det er endda godt for karrieren. En amerikansk undersøgelse har lige vist, at arbejdsglæde giver succes. Den er god nok: Glade mennesker har en større chance for at lykkes på jobbet, fordi de er mere motiverede, kreative og handlekraftige alt sammen forudsætninger for succes. Du skal vide, at din arbejdsglæde er dit ansvar. Det er dig selv og ingen andre, som skal sørge for, at du har det godt på jobbet. Hvad enten du er den administrerende direktør eller portvagten, kan du gøre en forskel hvis du tager ansvaret for det. Der er fem ting, du skal gøre: 1: Vælg, at du vil være glad på jobbet. Hvis ikke du selv gider være glad, er der ingen, der kan gøre noget for dig. Vælg arbejdsglæden til. 2: Kend dig selv. Hvad giver dig arbejdsglæde? Hvad ødelægger din arbejdsglæde? Hvis ikke du ved det, hvem skulle så? 3: Sig til. Hvis der er noget, du mangler på jobbet, eller noget, du gerne vil være fri for, så sig til. Du kan ikke forvente, at dine kolleger eller din chef læser din tanker og ved, hvad du føler og tænker. 4: Gør noget. Så længe du sidder på din flade og venter på, at kollegerne, chefen, virksomheden og samfundet skal komme og give dig arbejdsglæde, sker der absolut ingenting. Du skal selv gøre noget. 5: Spred arbejdsglæde. Den bedste og mest effektive måde at få arbejdsglæde er at sprede arbejdsglæde til de andre på jobbet. Det er sjovt at gøre andre glade, og arbejdsglæde smitter, så det kommer lige tilbage til dig selv. Selvfølgelig kan du få arbejdsglæde. Det kan alle. Det er ikke sikkert, at du kan få det der, hvor du arbejder nu, men så er det dit ansvar at sørge for at komme videre. Og belønningen er kolossal. Når du elsker dit job, får du det meget sjovere på jobbet, og når du kommer hjem. Du bliver meget bedre til dit job og når mere. Du får mere energi og et bedre helbred. Du bliver mere kreativ. Hvis du er chef, bliver du en væsentlig bedre leder. Så vælg en gang for alle, at fra nu af skal det være lysten, der driver værket, og ikke værket, der fordriver lysten. Sæt arbejdsglæden højest, og blæs på titler, lønforhøjelser, hjørnekontorer og firmabiler. De ting betyder alligevel ingenting, hvis du ikke har det godt. Det, der betyder noget, er, at du med stolthed og glæde kan fortælle om din arbejdsplads og det fremragende arbejde, du laver. Og derfor er arbejdsglæde det bedste valg, du kan gøre for dig selv, dit helbred din karriere og dine nærmeste! Der var kun et lille problem: Jeg var ikke glad.

5 Debat: Analyse: Familieliv. Øget fleksibilitet skaber stress Politiken 22. maj 2007, 2. sektion side 6 Folk, der kan tilrettelægge deres arbejde selv, har størst problemer med at få familielivet til at hænge sammen. Af Anders Ejrnæs og Thomas P. Boje En central konklusion i den nye rapport fra Familie- og arbejdslivskommissionen er, at lønmodtagernes indflydelse på deres egen arbejdstid og på arbejdets organisering kan forbedre balancen mellem familie- og arbejdsliv. Flere undersøgelser fra Socialforskningsinstituttet har vist, at op mod halvdelen af kvinder med hjemmeboende børn har mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejdstid. Det tilsvarende tal for mænd med hjemmegående børn er endnu højere - omkring 60 procent. Ifølge rapporten skulle denne udvikling altså være positiv. Så enkelt forholder det sig imidlertid ikke. Andre undersøgelser i EU-regi viser, at indflydelse på arbejde og arbejdstid resulterer i mere stress for børnefamilierne. Dette gør sig særligt gældende på det danske arbejdsmarked, hvor arbejdstid forhandles gennem frivillige aftaler mellem lønmodtager og arbejdsgiver. I Familie og arbejdslivskommissionens nye rapport anbefales det, at arbejdspladserne bør tilstræbe endnu større fleksibilitet i arbejdets organisering, og at der skabes bedre mulighed for at tilpasse arbejdstid over livsforløbet. Øget indflydelse på planlægningen af arbejdstiden vil ifølge kommissionens rapport bidrage til at skabe bedre balance. Det anbefales således, at den enkelte får større mulighed for at planlægge og prioritere mellem familie og arbejdsliv over et livsforløb, sådan at man i nogle perioder kan skrue op for arbejdstiden, mens man i andre perioder skruer ned for arbejdstiden. Kommissionen anbefaler videre, at der skabes bedre muligheder for at skifte mellem fuldtids- og deltidsarbejde. Spørgsmålet er imidlertid om mere indflydelse på arbejdsmængden og arbejdstidsskemaet også vil betyde en bedre balance og færre konflikter mellem familie og arbejdslivet. Andre undersøgelser af sammenhængen mellem fleksibilitet, arbejde og familieforpligtigelser foretaget i EU-regi viser, at sammenhængen mellem selvbestemmelse over arbejdstid og konflikter ikke er så entydig, som antydet af Familieog arbejdslivskommissionen. Det fremgår af tabellerne, at blandt de personer, der har medbestemmelse over arbejdstiden, er der en større andel, der har problemer med at balancere mellem familie og arbejdsliv end blandt personer som ikke har fuld kontrol over deres arbejdstid. Blandt de lønarbejdere, som har medbestemmelse over arbejdstiden, oplever 63 procent, at arbejdet sjældent eller aldrig gør det svært at nå forpligtelserne over for familien. Blandt lønarbejdere, som ikke har medbestemmelse over arbejdstiden, er andelen, som føler, at arbejdet sjældent eller aldrig giver problemer, 74 procent. Problemerne med at få arbejde og familieforpligtigelser til at forenes er altså størst for dem, som selv har indflydelse på arbejdstiden. Når det gælder konflikter omkring at få tid til at få gjort husarbejdet, finder vi samme tendens. Her er konflikterne mere udbredt blandt de lønarbejdere, som selv bestemmer længden på arbejdstiden end tilfældet er blandt de lønarbejdere, hvor andre bestemmer arbejdstiden

6 og som derfor har ringe tidsmæssig fleksibilitet. Spørgsmålet er, hvad der kan forklare, at større medbestemmelse giver flere konflikter mellem arbejde og forpligtelser over for familien. Her viser vores data fra EUundersøgelser, at det er arbejdstidens længde snarere end fleksibiliteten i arbejdstiden, som påvirker balancen mellem arbejds- og familielivet. Lange arbejdsdage giver problemer med at få hverdagen til at hænge sammen, mens familier hvor den ene arbejder på nedsat tid oplever, at de bedre kan få familie- og arbejdslivet til at hænge sammen. Der er yderligere en tendens til, at de lønarbejdere der har mest medbestemmelse over antallet af arbejdstimer også er de personer, der arbejder mest. Noget tyder altså på, at øget fleksibilitet i form af kontrol over arbejdstiden øger arbejdspresset og derved konflikterne mellem familieliv og arbejdsliv. Resultaterne viser altså, at øget medbestemmelse på arbejdstiden ikke bliver brugt til at skabe en større balance mellem familieliv og arbejdsliv, men i højere grad bliver brugt til at øge arbejdsmængden og derved karrieremulighederne. En central problemstilling, som Familie- og arbejdskommissionen også kommer ind på, er i denne sammenhæng, at frihed og medbestemmelse på arbejdstiden kan gøre det vanskeligt for lønarbejderne at sætte grænser for, hvor meget arbejdet skal fylde i deres liv. En af grundene til at fleksibilitet og kontrol med arbejdstidens længde ikke fører til større balance kan være, at der i Danmark ikke er en lovbestemt ret til at skifte mellem fuldtid og deltid. Skift i arbejdstid er i Danmark noget, der bliver forhandlet mellem arbejdsgivere og lønmodtager. En familievenlig virksomhedspolitik, som går på, at medarbejderne har medbestemmelse på arbejdstiden, giver således ikke nogen garanti for, at det ikke har karrieremæssige konsekvenser, hvis forældre i perioder af deres liv skruer ned for arbejdstiden. Ligeledes er der på det danske arbejdsmarked heller ingen garanti for, at personer der går ned på deltid kan komme op på fuldtid igen. Familie- og arbejdslivskommissionen burde i højere grad end tilfældet er, have anbefalet, at lønarbejderne havde ret til at skifte mellem fuldtid og deltid i perioder med store omsorgsforpligtigelser. Yderligere burde lønarbejdere på nedsat tid i forbindelse med omsorgsopgaver sikres ligestilling med fuldtidsarbejdende, hvad angår sociale rettigheder i forhold til pension, arbejdsløshed og sygdom Erfaringer fra lande som Sverige og Holland viser, at lovsikrede rettigheder for lønarbejdere til at ændre i arbejdstiden i perioder med omsorgsforpligtigelser, nedsætter omfanget af konflikter mellem arbejde og familieforpligtelser. Sådanne rettigheder har dermed en gavnlig indflydelse på tilpasningen mellem familie og arbejde. Det er tvivlsomt om fleksibilitet i arbejdstiden og lønarbejdernes kontrol med arbejdstiden kan bidrage til at skabe en bedre balance så længe, det er noget der alene forhandles mellem den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager - og så længe der ikke er en reel ligestilling i sociale rettigheder mellem fuldtidsarbejdende og deltidsarbejdende med familiemæssige omsorgsforpligtigelser.

7 Arbejsmiljøviden, nr. 3, 2008 Interview Fri os fra dårlig ledelse Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og derfor skal ledelsen fokusere på at skabe et sundt miljø på jobbet. Med sin bog "Fri os fra dårlig ledelse", sætter RUC-forsker Anita Mac fokus på sammenhængen mellem dårlig ledelse, stress og manglende trivsel. En professionel ledelse. Det skal der til for at skabe et sundt og godt miljø på arbejdspladsen. Hvis ledelsen ikke mestrer sin opgave, så starter lavinen, og organisationen kører nedad i en dårlig spiral. Derfor skal fremtidens ledere være klædt bedst muligt på til deres job med en professionel lederuddannelse. - Alt for ofte oplever vi i dag, at en dygtig fagperson bliver forfremmet til leder uden at have en lederuddannelse med i rygsækken. Med en sådan forfremmelse lyder startskuddet til alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Det mener Anita Mac, der forsker i organisation og ledelse på Roskilde Universitetscenter. Hun har på baggrund af sine forskningsresultater skrevet bogen "Fri os fra dårlig ledelse", som stiller skarpt på sammenhængen mellem dårlig ledelse, stress og manglende trivsel. De gode viljers fallit Det at være leder kræver ifølge Anita Mac en god og solid lederuddannelse. Derfor begår mange virksomheder og organisationer en stor fejl, når de forfremmer en dygtig fagmedarbejder til leder - blot fordi medarbejderen gør sit nuværende job godt. - Du kan jo sagtens være eksempelvis en forrygende sælger og dagligt yde en toppræstation uden samtidig at have de kompetencer, der skal til for at lede en salgsafdeling, siger Anita Mac. - Når en dygtig fagperson bliver udnævnt til leder, sker der typisk det, at afdelingen bliver ledet efter en buket af nogle tilfældige, lommefilosofiske principper, der er plukket og samlet hist og pist. Lederen har ganske enkelt ikke nogle gode og konkrete værktøjer til professionel ledelse, og derfor bliver ledelsen et sammenkog af tilfældigt høstede erfaringer. Dette uprofessionelle lederskab skaber ifølge Anita Mac en uklar afgrænsning af roller og arbejdsopgaver i organisationen samtidig med, at ingen medarbejdere får udstukket konkrete succeskriterier for deres arbejde. Og så er kimen til stress hos medarbejderen sået. - Hvis du som medarbejder ikke har klart definerede opgaver og samtidig ikke ved, om du udfylder dit job godt nok, ender det med, at du bare halser af sted med bankende hjerte. Manglende ros, anerkendelse og feedback er en alvorlig stressfaktor i det moderne arbejdsliv, siger Anita Mac.

8 - Hvis en medarbejder ikke ved, om han eller hun gør sit job godt, så vokser usikkerheden frem. Se muligheder og begrænsninger - Det er ledelsens ansvar at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og leverer varen, fastslår Anita Mac. Men det kræver professionel ledelse at skabe et sundt miljø på arbejdspladsen. Det kræver nemlig, at lederen både tør se på muligheder og begrænsninger i stedet for at lade sig rive med af én bestemt trosretning eller religion. Anita Mac peger på, at der i princippet er to trosretninger inden for moderne ledelse, nemlig arbejdsmiljøtilgangen og HR-tilgangen: - Når vi taler arbejdsmiljø, forbinder mange ledere det med en beskyttelsestilgang. Det handler om at beskytte medarbejderne mod fysiske og psykiske arbejdsskader. Når vi på den anden side taler HR eller Human Resource-tilgangen, så handler det om at se muligheder. HR-tilgangen er en meget jubelagtig tilgang, hvor det er let at blive revet med af begejstring for, hvad vi alle sammen kan udrette. Ifølge Anita Mac er det ledelsens ansvar og udfordring at kombinere de to tilgange: - Det skal nemlig både være trygt og udviklende at være på en arbejdsplads, og den gode leder ved, at det ene ikke udelukker det andet. En god leder fjerner hindringer for sine medarbejdere og ser samtidig muligheder. Balance og belønning Det er ifølge Anita Mac lettere sagt end gjort at være en god leder. Det kræver nemlig også, at man tør dele sin tvivl og sine tanker med sine chefkolleger. Hvis ikke medlemmerne af ledelsesteamet har et godt og tillidsfuldt forhold til hinanden med plads til idéudveksling og plads til at dumme sig, så bliver ledelsesjobbet en ensom post. - Alle mennesker vil gerne bidrage med noget, som andre synes er værdifuldt. Det slår Anita Mac fast med syvtommersøm og påpeger, at det er et meget vigtigt budskab til enhver leder. Alle medarbejdere efterspørger ifølge Anita Mac en form for bedømmelse og et svar på spørgsmålet: Gør jeg det godt nok? Lever jeg op til forventningerne? - Der skal derfor være balance mellem den indsats, medarbejderen yder, og den belønning som medarbejderen får. Og her taler vi ikke blot løn og frynsegoder, men bestemt også om social anerkendelse og tryghed på jobbet, siger Anita Mac. - Hvis der opstår for stor ubalance, så medarbejderens indsats er væsentlig større end belønningen, risikerer vi, at medarbejderen kommer ud på en farlig glidebane: Medarbejderen føler sig utilstrækkelig. Arbejdet og utilstrækkeligheden fylder mere og

9 mere. Risikoen for, at medarbejderen bliver mentalt og følelsesmæssigt udkørt, er overhængende, og det fører til stress og i sidste ende decideret udbrændthed. Giv medarbejderne selvtillid Mange ledere mener, at deres medarbejdere har brug for coaching og kurser i selvudvikling for at kunne yde toppræstationer. Men det er ifølge Anita Mac ikke det rigtige spor at slå ind på. - Når vi taler selvudvikling, kommer det hurtigt til at handle om den enkeltes personlighed og selvværd. Faktisk kan man sige, at coaching kræver sjælen, hvis ikke coachen kender grænsen. Derfor er det utroligt vigtigt, at alt, hvad der hedder selvudvikling og coaching på jobbet, har det direkte og utvetydige formål at styrke medarbejderens faglige præstationer. - Det vigtige er jo ikke at overskride medarbejdernes personlige grænser, men at gøre dem gode til at præstere på jobbet. Derfor vil den gode leder undgå at gå for tæt på medarbejderne rent personligt og i stedet sætte fokus på det, der er vigtigt, nemlig medarbejderens kompetencer. Tekst: Anne-Mette Michaelsen. Faktaboks RUC-forskerens bedste tip til ledergruppen 1. Udvis løve- og løvindemod: Medarbejderne har brug for ledere, der tør være en aktiv del af ledelsesteamet, og som tør udvise det løve- og løvindemod, det kræver at vise både sine stærke og svage sider som leder. 2. Tænk som et team: Der kan være ensomt på toppen, så derfor er det vigtigt, at ledergruppen tænker som et team og trækker på hinandens ressourcer. I stedet for at lade alle møder gå op i selvpromovering og tørre salgstal og budgetter, skal ledergruppen have følgende på dagsordenen: Hvordan fjerner vi hindringer for at nå vores mål? Hvordan motiverer vi vores medarbejdere? Hvordan servicerer vi vores medarbejdere, så de trives i jobbet? Hvordan griber vi de muligheder og bolde, som vi får af medarbejderne i form af nye ideer, bedre metoder, nye vinkler, skæve tanker etc.?

10 Hvordan bruger vi trivselsundersøgelserne aktivt og inddrager medarbejderne i fortolkning af resultaterne? 3. Skab sammenhæng og mening: Den professionelle ledelse sørger for, at strategien bliver udmøntet i konkrete og målbare aktiviteter med en præcis ansvarsfordeling. Det giver alle i organisationen klare succeskriterier og giver samtidig ledelsen værktøjer til at give den enkelte medarbejder feedback. Samtidig skal ledelsen være god til at kommunikere, så strategien giver mening for den enkelte - og alle føler, at de bidrager til noget større. Faktaboks Om Anita Mac Ph.d. Anita Mac er lektor i organisation og ledelse på Roskilde Universitetscenter. Desuden er hun uddannet i ledelsescoaching. Hun underviser til daglig i ledelses- og organisationsfag, og hendes aktuelle forskningsområder er inden for ledelse, projektorganisation, organisationsetik og kreative arbejdsprocesser. Hun har fornylig udgivet bogen "Fri os fra dårlig ledelse", der går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse - set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen er udgivet på Frydenlund.

11 Faktaboks De 5 største faresignaler på dårlig ledelse: 1. Ligegyldighed: Medarbejderne opfører sig som maskiner - og gnisten er væk. 2. Ensidig bundlinjefokus: Selv om økonomien er vigtig, er det ikke her, kilden til medarbejdernes motivation og trivsel på jobbet skal findes. Ensidig fokus på bundlinjen er en dræber. 3. Mangel på kompetencer hos ledelsen: Manglende lederuddannelse og træning. 4. En dårlig kultur: En ledelseskultur, der fokuserer på det forkerte - eksempelvis udelukkende bundlinje. 5. Trivselsundersøgelsen bliver ignoreret: Medarbejderne yder et bidrag til trivselsundersøgelsen. Derfor er det et udtryk for dårlig ledelse, når ledelsen ikke tager resultaterne alvorligt eller læser resultaterne, som fanden læser biblen. Medarbejderne skal inddrages - og resultaterne skal omsættes i aktiviteter. Tilmeld dig nyhedsbrev fra Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Telefon Fax

wise happiness 2015 En undersøgelse af, hvad der gør os lykkelige

wise happiness 2015 En undersøgelse af, hvad der gør os lykkelige wise happiness 2015 En undersøgelse af, hvad der gør os lykkelige wise happiness 2015 Hvad er lykke? Årets undersøgelse viser, at en god latter sammen med kollegerne gør os glade. Den viser også, at trivsel

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Springet. Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent

Springet. Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent Springet Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent Folder den sig ud? Selv om spørgsmålet ikke siges højt, overdøver det fuldstændig larmen fra motorerne, når du sidder der ved døren i 4.000 meters

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 CA nyt medlemsbladet for ca a-kasse nr. 4 nov. 2010 Thomas Geuken om god Rock'n'Roll ledelse 13 Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 Opsigelse

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere