Guvernørens månedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guvernørens månedsbrev"

Transkript

1 Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr JUNI mio. dollars udfordringen: Verdenspræsident Ray Klinginsmith kommer til København alle klubber i DK bliver inviteret Af PER FLEMMING SØRENSEN distriktsguvernør Èt af de forhold, der kan være med til at skabe opmærksomhed om END POLIO NOW kampagnen er deltagelse af personer fra alle niveauer i Rotary organisationen. Det er lykkedes Carsten Dencker Nielsen Klub at få arrangeret et besøg af RI s præsident elect Ray Klinginsmith. I den anledning holder Københavns Rotary Klub frokost-intercitymøde fredag den 3. september Indbydelse sendes til alle klubber i Danmark, samt til distrikt 2390 i Sverige (distriktet omfatter bl.a. Øresundsregionens svenske del). Der findes vel ikke en bedre indledning til en afgørende landsdækkende kampagne. Fra det tidspunkt er der i det omfang den begrænsede økonomi rækker mulighed for at lave nogle mediehappenings frem til kulminationsdagen lørdag den 26. februar Vi havde håbet på, at der kunne gives skattefradrag for indbetalte bidrag til Rotary i lighed med den godkendelse vi fik ved de 2 foregående lejligheder. Der er kommet nye regler bl.a. også fra EU på netop dette område. De nye regler indeholder bestemmelser og krav, som vi langt fra opfylder. Desværre blev der ikke anket over afgørelsen inden klagefristens udløb. Vi forsøger nu om vi kan benytte Rotary Danmarks Hjælpefonds tilladelse, der pt. er under fornyelse. Efterhånden som tiden skrider frem og vi støder på den ene forhindring efter den anden, står det klart for det landsdækkende polioudvalg, at de forskellige indsamlingsmuligheder stort set bliver et anliggende for distrikter og klubber. Polioudvalget færdiggør en aktivitets- og handlingsplan den 31. maj Planen sendes ud, så snart den er færdig. Mobiltelefonindsamlingen forløber meget forskelligt fra distrikt til distrikt. Vi håber, at der frem til 31. maj kommer mange flere kasser med indsamlede telefoner. Nogle ideer til indsamlingsevents: Opsætning af indsamlingstønder og billotteri (RY RK), hvor lodderne sælges sammen med billetter til en Lars Lilholtkoncert, Mamma Mia koncert (Brønshøj RK), mærkater med logoet End Polio Now, salg af vin, salg af golfbolde, salg af sokker, salg af lys, kirkekoncerter m.m.m. Har I mulighed for at hjælpe med kontakt til store firmaer og fonde, så kontakt venligst distriktsrepræsentanten i udvalget Firmaer og Fonde. Pr. 11. maj 2010 var der konstateret 146 i år mod 416 poliotilfælde i samme periode sidste år så kære venner, jeres indsats begynder at virke. Peter Rygaard, distrikt 1480 er indtrådt i gruppen Firmaer og Fonde. RI s præsident elect Ray Klinginsmith Med venlig Rotary hilsen Polioudvalget

2 Guvernørens månedsbrev -juni side 2 Er hjælpen til nogen nytte? Det er da et yderst relevant spørgsmål, som både vi og andre rotaryklubber nu og da med rette bliver stillet, når en hjælpeopgave et eller andet sted i verden støttes af Rotary. Spørgsmålet bliver selvfølgelig også stillet af os selv, som f.eks. når vi efter hjemkomsten fra et lille lokalsygehus i Orsova i Rumænien nær den serbiske grænse vil gøre resultatet op. Vi har været på den tredie ekspedition dertil og har overdraget indsamlet, udfaset sygehusudstyr/- apparatur, linned og beklædning. Hobro Rotary Klubs arrangement i Orsova indledtes i Rotaryåret 2007/08, hvor 4 af klubbens medlemmer drog af sted med en varelastvogn og en personbil med trailer fyldt godt op med indsamlet apparatur fra nordjyske sygehuse. Udover opgaven med at overdrage do-nationen til sygehuset, var formålet med selv at transportere tingene derned, at nogle af klubbens medlemmer ved selvsyn kunne få et indtryk af behovet for en hjælpeindsats af denne karakter. Det gjorde selvsagt et stærkt indtryk på delegationen at komme til et meget nedslidt sygehus, som for længst ville være blevet lukket, hvis det havde ligget i Danmark. Men, kombinationen af konstaterede mangler og god kontakt på det personlige plan med hospitalets leder, overbeviste deltagerne om, at hjælpen til sygehuset var yderste relevant, men ikke var færdiggjort med denne ene ekspedition. I det efterfølgende rotaryår 2008/09 lykkedes det på ny at indsamle relevant og brugbart udstyr, heriblandt en ambulance, doneret af Falck, som en ny gruppe drog af sted med. Også denne gang var det åbenlyst for deltagerne, at der fortsat var behov for hjælp, og at det nu var tydeligt, at allerede leveret udstyr/apparatur var i brug og til stor nytte. Hen over sommeren og efteråret 2009 blev mulighederne for at indrage andre klubber i projektet drøftet, og en henvendelse til venskabsklubben i Quickborn i Tyskland blev positivt modtaget, hvilet resulterede i, at en varevogn denne gang blev fyldt med apparatur fra hospitaler i Lübeck og Wismar. I det hele taget blev denne tredje ekspedition et projekt i god rotaryånd, idet i alt 5 klubber på forskellig vis bidrog i opgaven. Udover Hobro Rotaryklub deltog som nævnt Quickborn, Tyskland og den lokale rotaryklub i byen Craiova i Rumænien samt et medlem fra Pandrup Rotaryklub, som klargjorde de 25 medbragte PCer, server m.v. og udfærdigede installationsdiagrammer, således at sygehuset nu har et internt EDB baseret kommunikationssystem. Installationen blev medfinansieret af et økonomisk bidrag fra Bjerringbro Rotaryklub. Desuden er projektet blevet støttet af såvel Rotary`s hjælpefond som District Simplified Grant. Gav hospitalet anerkendelse Volumemæssigt blev dette års transport til Rumænien den hidtil største, idet en lokal virksomhed El- Cold i Hobro donerede en udfaset funktionsdygtig 6,5 tons lastvogn til sygehuset. Nu var den totale lastkapacitet på næsten 11 tons. Denne gang blev der fra hospitalets side tilkendegivet, at indsatsen fra Danmark havde vakt opmærksomhed i Bucarest, som nu for alvor er begyndt at vise sygehuset interesse og udtrykt hensigt om at bevare sygehuset i en kommende sygehusplanlægning. Således kunne delegationen denne

3 gang konstatere, at sygehuset siden sidst har modtaget nyt apparatur, bevilget af den rumænske regering! Socialt givende opgave Hen over sommeren vil Hobro Rotary klubs Projekt- og foundationudvalg lave en samlet evaluering af de seneste 3 års indsats i Orsova, idet hjælpen i den form, der har været brug for hidtil, måske ikke vil være relevant fremover. Men hjælpeformen kræver, at nogen kan og vil afsætte den nødvendige tid hertil, og her har først og fremmest klubbens seniormedlemmer været meget aktive, hvor det er umuligt for erhvervsaktive medlemmer at afse tid. Opgaven har været rigtig givende socialt set, idet man på klub- og ud valgsplan og blandt seniormedlemmerne får et helt andet og nært forhold til hinanden og dermed et styrket kammeratskab. Så svaret på indledningen er et ubetinget JA, og er det ikke Orsova næste gang, så findes der mange andre opgaver at byde ind på. Hans Jørgen Christensen, formand for projekt- og foundationudvalget Hobro Rotary Klub Guvernørens månedsbrev -juni side 3 Fremgang i 1440 Nu er det tæt på statustid såvel i klubberne som i distriktet Desværre har der i de senere år været en nedgang i medlemstallet i Rotary generelt. I Danmark har vi set den samme udvikling totalt set. Men hvordan ser det så ud i vores eget distrikt 1440? Jeg har i den forbindelse været i gang med at se på statistikken over de seneste fem år fra 2005 til Udviklingen ser således ud: Juli 2005: 2115 medlemmer Juli 2006: 2156 medlemmer Juli 2007: 2228 medlemmer Juli 2008: 2264 medlemmer Juli 2009: 2287 medlemmer Det ses altså, at vores distrikt har haft en svag fremgang hen over alle årene. Da vi lagde budget sidste år forventede vi en stadig stigning til 2300 medlemmer. De seneste tal fra maj 2010 viser imidlertid en total på I denne stigning indgår de nye morgenklubber Hjallerup Morgen og Skivefjord Morgen på organisationsdagene med henholdsvis 20 medlemmer og 18 medlemmer. Forventningen til næste rotaryår er oven i købet yderligere to-tre morgenklubber, så alt i alt har vi grund til at være tilfredse med fremgangen. Det er da også værd at bemærke, at vi følgelig går ud af året med 55 klubber mod tidligere 53. Egentlig er statistik kedelig; men jeg synes, det er vigtigt for os at stoppe op og være tilfredse med udviklingen. Det viser, at vore bestræbelser i klubberne og i distriktet har båret frugt. Forhåbentlig kan det animere os til at gøre yderligere en indsats på området. Men hvorfor skal vi egentlig være flere? Det er et spørgsmål, jeg ind imellem bliver stillet. Rotary er verdens største, private, humanitære organisation, og jo flere medlemmer, vi er, desto større muligheder har vi for at fremme venskab, fred og forståelse i verden, og des flere mennesker i nød kan vi hjælpe. Derfor! Jeg behøver blot at nævne shelterbox, hvor vi i forbindelsen med katastrofen i Tahiti lynhurtigt kunne enes om en massiv støtte. Lad os sammen fortsætte denne udvikling. Per Flemming Sørensen.

4 Guvernørens månedsbrev -juni side 4 Jubilarer på stribe: fra venstre, Preben Stærk-Nielsen, Aksel Rasmussen, Johs. Aarestrup Sørensen, Ib Bertelsen, Torben Sejr Hansen, Gunnar Haahr Svendsen, Arne Petersen, Poul Peter Danielsen, Flemming Sørensen og Niels Søndergaard. 25 års jubilæer på stribe i Hinnerup Hinnerup Rk fejrede den 24. oktober sit 25 års jubilæum med manér og ved samme lejlighed udnævntes klubbens første præsident til PHF med safir. Jubilæet blev fejret på Sabro Kro for alle klubbens medlemmer med ægtefæller samt med deltagelse af DG Per Flemming Sørensen og fru Gitte, præsidentparrene fra henholdsvis fadderklubben i Hadsten, fadderfadder klubben i Hammel og venskabs-klubben i Derby. Ikke mindre end 10 chartermedlemmer kunne samme aften fejre 25 års jubilæum i Hinnerup RK. De blev alle 10 hædret med diplom og 25 års nål. Og som en ekstra overraskelse blev der uddelt en Paul Harris Fellow med 1 safir til klubbens første præsident. Gunnar Haahr Svendsen blev tildelt PHF for den store indsats han ydede i forbindelse med stiftelsen af klubben og fik endvidere en safir, fordi han som klubbens første præsident var en markant drivkraft for at få skabt det grundlag og de værdier Hinnerup Rotary Klub bygger på den dag i dag. 25 års fødselsdag i Aalborg Rotaract Aalborg Rotaract blev chartret den 30. marts år 1985 og kunne derfor i år fejre sin 25 års fødselsdag. Alle landets Rotaract klubber var derfor inviteret til et weekendarrangement i Aalborg, hvor programmet stod på hygge, networking, foredrag og generalforsamling i Danish Rotaract Information Organization (DANIO). 43 Rotaractere fra hele landet var samlet til, hvad der skulle vise sig at blive en weekend ud over al forventning. Arrangementet startede fredag aften med fællesspisning og hygge hos Ernst & Young, hvor Aalborg Rotaract holder til. Efter spisningen afholdte stadsarkivar Jens Topholm et oplæg om Aalborgs historie. Derefter stod programmet på pubcrawl rundt i Aalborg midtby. Lørdagens program var planlagt på Restaurant Påfuglen i Karolinelund. Her holdt Gert Rune Jespersen et inspirerende og anbefalelsesværdigt foredrag om motivation. Gert fik som 16-årig konstateret knoglekræft i venstre ben og fik derfor amputeret dette. Mod alle odds deltog han allerede seks år senere i bl.a. handicap-ol i svømning. I dag afholder han kurser og foredrag om bl.a. motivation og arbejdsglæde. Formiddagens andet foredrag blev afholdt af sociolog og samfundsdebattør Henrik Dahl. Henrik fortalte om kognitiv geografi, som kort fortalt omhandler folks opfattelser/ fordomme om hinanden, og hvor disse stammer fra (f.eks. jyders opfattelser af københavnere og omvendt). Igen var der tale om et spændende, tankevækkende og anbefalelsesværdigt foredrag. Lørdag eftermiddagen var der generalforsamling DANIO. Weekenden blev afsluttet med fest på Restaurant Påfuglen. Aalborg Rotaract i stærk vækst Aalborg Rotaract har det seneste år øget medlemstallet markant og kan nu kalde sig landets største Rotaract klub med i alt 24 medlemmer og pt. otte personer på gæstelisten. Det er dog ikke kun på medlemstallet, der er fremgang. På årets generalforsamling i DANIO blev to medlemmer fra Aalborg Rotaract valgt til bestyrelsen. Niels K. H. Rasmussen blev valgt som præsident, og undertegnede blev valgt som international repræsentant. Det er mange år siden, at Aalborg Rotaract har været repræsenteret med to medlemmer i DANIO. Af Ejnar Kjær Flensborg, Aalborg Rotaract

5 Fra Rotary Institute i Warszawa sidste år. Rotaryanere fra Sortehavet til Grønland strømmer til Aalborg Kom og mød dem! Rotarianere fra Danmark - og ikke mindst fra vort distrikt - får i oktober muligheden for et internationalt samvær med rotarianere fra hele zone 15 og 16, dvs. fra landene Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Estland, Letland, Litauen, Polen, Belarus (Hvide Rusland), Ukraine og Rusland. Verdensorganisationen er inddelt i zoner, som har forskellige organisatoriske opgaver i forhold til Rotary, bl.a. valg til Rotary International s bestyrelse. Zone 15 og 16 mødes i Aalborg på Hotel Hvide Hus fra oktober. Der ventes omkring 300 deltagere. Blandt de mange programpunkter er House of Friendship, et udstillingsområde, hvor klubber og distrikter udstiller projekter og projektideer, ligesom flere af Rotary s programmer udstiller. Udstillingsområdet er åbent under hele mødet fredag, lørdag og søndag. Fredag aften er der lejlighed for lokale rotarianere til at være med til en middag og besøge udstillingen. Under middagen og det efterfølgende besøg i House of Friendship kan du møde bl.a. den kommende RI præsident Kalyan Banerjee og øvrige personer fra Rotary s ledelse Ud over muligheden for at møde rotarianere fra det meste af den østlige og nordlige del af Europa, vil der være et spændende festprogram Har din klub en idé eller et projekt, som I gerne vil præsen tere, og evt. skaffe yderligere samarbejdspartnere, er I velkomne til at tilmelde det det er gratis at udstille. Se Guvernørens Månedsbrev udkommer hver den første i måneden. Distribueres elektronisk til alle medlemmer i distrikt Indlæg sendes til distrikts guver nør Per Flemming Sørensen, eller Carsten Thomasen, Det gule område er zone Deadline er den 15. i måneden forud.

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

106B INFO nr. 5 November 2008

106B INFO nr. 5 November 2008 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen Indhold Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Musikforeningen Holbæk Jazz Dage -af Erik F. Andersen

Musikforeningen Holbæk Jazz Dage -af Erik F. Andersen Musikforeningen Holbæk Jazz Dage -af Erik F. Andersen I året hvor Holbæk Jazzklub fejrer sit 50. års jubilæum kan det vel næppe være nogen hemmelighed at de lokale jazzgrupper har haft en stor rolle i

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere