Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark"

Transkript

1 Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd KEU syd

2 Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag Syd er prakiserende læger og praksispersonale. Medlemmer af Regionsråde, embedsmænd og andre ineresserede er velkomne il a delage. Dagen er ilreelag som en fælles eferuddannelses- og udviklingsdag med følgende program: PROGRAM Kl Regisrering kaffe og rundsykker mv. Kl Velkoms v/ formandskabe for KEU Kl Åbningssession v/hjerneforsker Peer Lund Madsen Kl Kl Kl Kl Pause fordeling il sessioner 9 parallelle sessioner se omsående oversig Frokos 9 parallelle sessioner se omsående oversig Praksisdag Syd afholdes på Triniy Hoel og Konferencecener A/S, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia - æ ved moorvejen / Gl. Lillebælsbro se kørselsvejledning på bagsiden. Tilmelding sker ved førs-il-mølle -princippe. KEU har beslue en delagerbealing på 500 kr. pr. delagende læge. De er grais for praksispersonale a delage. Delagergebyr skal indbeales på girokor, der udsendes af KEU-sekreariae efer ilmelding. Delagergebyr refunderes ikke ved afbud efer For delagende læger ydes kompensaion for fravær fra praksis med kr. fra Kvalies- og Eferuddannelsesudvalge. Tilmelding senes den Tilmelding kan kun foreages elekronisk via følgende link 2 NB: Praksisdag Syd er godkend af Eferuddannelsesfonden.

3 Oversig over sessioner se uddybning på de næse sider: Kl Åbningssession v/hjerneforsker Peer Lund Madsen Kl Kl Fælles Medicinkor (FMK) 2. Kommunikaion i praksis 3. Magesløshed 10. Ledelse og organisaion i almen praksis 11. Mulimorbidie den nye folkesygdom. Hvad gør vi i min praksis? 12. Førsehjælp 4. Ofalmologi i almen praksis - Maserclass 13. Dermaologi i almen praksis - Maserclass 5. Areriel og venøs insufficiens 14. Skulderen il hverdag og fes 6. Funkionelle lidelser ny klinisk vejledning 7. Den alkohol-, benzodiazepin - eller opioid afhængige paien - hvad gør vi? 8. A brænde uden a brænde ud! 9. Poser-session 15. Supervision 16. Trivsel, værdier og arbejdsglæde i praksis 17. Mavesmerer hos børn hvem fejler noge, hvad fejler de og hvad med resen? 18. Palliaion i almen praksis Kvaliesudviklingskonsulener og eferuddannelsesvejledere har planlag dagen i samarbejde med Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalie og Praksisafdelingen. Vi håber, a mange fra almen praksis, såvel læger som praksispersonale og andre ineresserede i Region Syddanmark vil finde vej il Praksisdag Syd 2. maj Spørgsmål kan rees il: Eferuddannelseskoordinaor Karl-Marin Lind Med venlig hilsen Kvalies- og Eferuddannelsesudvalge for almen praksis i Region Syddanmark 3

4 Praksisdag Syd sessioner med uddybende eks Åbningssession v/hjerneforsker Peer Lund Madsen - Kl Hjernen og arbejdsglæden Arbejdsglæde er god for alle og god for bundlinjen. Arbejdsglæde er en af de re vigigse kilder il livsglæde. Arbejdsglæde er den bedse kur mod sress. De re sørse kilder il manglende arbejdsglæde er ravlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse. Arbejdsglæde kommer af o ing: 1. Resulaer dvs. a gøre e god sykke arbejde, som man kan være sol af 2. Relaioner a have de god med de mennesker, man arbejder sammen med. Dee foredrag ved Peer Lund Madsen ager udgangspunk i, hvorledes hjernen fungerer i forhold il arbejdsglæde. Herunder gennemgås der vigige emner som: Hvor kommer hjernen fra? Hvad sker der i hovede på en fasan? Har kaninen konrol over ingene? Hvor kommer vi mennesker fra? Har vi noge a være sole af? Hvor i hjernen sidder arbejdsglæden? Krybdyrhjernen og den basale moivaion. Når vi har hør dee foredrag, vil vi alle (måske?) være i sand il a svare på: Hvorfor er arbejdsglæden de vigigse, vi mennesker har? Peer Lund Madsen er også kend under navne Hjernemadsen. Han er læge, hjerneforsker og er p.. ved a uddanne sig il psykiaer. Han har hovedsagelig arbejde med a undersøge hjernens akiviesniveauer under søvn, drømme, sress og afslapning. Han har såe bag og medvirke i en lang række videnskabsformidlingsprojeker og er en af Danmarks mes populære foredragsholdere. 4

5 Formiddagens sessioner kl Fælles Medicinkor (FMK) v/ Prakiserende læge, lægemiddelkonsulen Palle Mark Chrisensen og prakiserende læge, ICPC-konsulen Charloe Thomsen - moderaor: Fuldmægig Tove Charloe Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovaion Kom og bliv klogere på FMK. Vi gennemgår vigige begreber for korrek brug af FMK og viser jer fordelene. I anden del af sessionen går vi ud i mindre grupper, hvor du så vid de er mulig - af en superbruger får vis FMK fra di sysemhus og du har mulighed for a sille specifikke spørgsmål om brugen af FMK i dagligdagen. Vi viser erfaringer, udfordringer og gode løsninger på disse. 2. Kommunikaion i praksis v/ Cand. heol Lise Elkjær Marcher-Jepsen - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Helle Ibsen Målgruppe: Personale Hvis du oplever, a de il ider kan være vanskelig a kommunikere med paienerne - ikke minds pr. elefon - så di budskab bliver give og forsåe samidig med, a den gode one og diskreionen bevares, så kan denne session være noge for dig. Ud over de elemener, der indgår i værdsæende samale og kommunikaion, vil vi se på, hvad du med fordel kan være opmærksom på og hvilke værkøjer de er mulig a anvende, så du får di budskab igennem på en god og klar måde og så paienen sadig føler sig se og hør. 3. Magesløshed v/ Sygehuspræs Preben Kok - moderaor: Kvaliesudviklingskonsulen Ole Busch Når man forrænger magesløshed, opsår neurosen sress. I løbe af de sidse par år er magesløsheden bleve illad igen. Hvad beyder de for paienernes opfaelse af, hvad man kan forlange af live og af lægen? Kan den genopdagede magesløshed give lægen mulighed for a sille spørgsmål, der idligere ville blive anse for a være irrelevane? 5

6 Formiddagens sessioner kl Ofalmologi i almen praksis - Maserclass v/ Overlæge Jørgen Villumsen, øjenafdelingen Glosrup Hospial - moderaor: Eferuddannelseskoordinaor Karl-Marin Lind Øjensygdomme kan være vanskelige: Få læger har erfaring fra øjenafdeling De lid mere specielle lidelser ses sjælden Ofalmoskopi kan/skal vi de? Hvad gør jeg som prakiserende læge, når jeg møder en paien med en øjenlidelse: Ser an? Behandler?Henviser?Aku/ Ikke aku? Sessionens form er inspirere af Briish Medical Journals Maserclass kurser de beyder opdaering af senese evidens, guidelines og Bes pracice på område. Sessionen er inerakiv og delvis case basere. 5. Areriel og venøs insufficiens v/ Overlæge Moren Sahl Madsen - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Torsen Dilling Målgruppe: Alle Vi skal høre om sympomer og diagnosik af varicer, dyb venøs insufficiens, aneurismer m.m. I den forbindelse kommer vi bl.a. ind på perifer blodryksmålig og hvilke behandlingsmuligheder, der findes i dag for både areriel og venøs insufficens. Hvornår skal vi henvise og il hvem? 6. Funkionelle lidelser ny klinisk vejledning v/ Afdelingslæge Lene Toscano, Forskningsklinikken for Funkionelle Lidelser - moderaor: Kvaliesudviklingskonsulen Marianne Rosendal Paiener med funkionelle lidelser er hyppige i almen praksis, men mange prakiserende læger savner viden om disse lidelser. I de senese år har forskningen bidrage med såvel ny viden som brugbare redskaber, som kan gøre prakiserende læger i sand il a diagnosicere funkionelle lidelser idligere i forløbe og forebygge udviklingen af svære kroniske ilsande. I denne session vil vi give e indblik i årsager il funkionelle lidelser, og delagerne vil blive inroducere il, hvordan de kan bruge forskellige redskaber sam den kliniske vejledning il a forbedre indsasen over for paiener med funkionelle lidelser. 6

7 Formiddagens sessioner kl Den alkohol-, benzodiazepin- eller opioid afhængige paien - hvad gør vi? v/ Speciallæge i psykiari Henrik Rindom - moderaor: Praksiskoordinaor Ben Krisensen Målgruppe: Alle Afhængighedens neurobiologi vil blive gennemgåe, og med den viden vil vi se på de behandlingssraegier der kan bringes i anvendelse over for såvel legale som illegale soffer. 8. A brænde uden a brænde ud! v/ Psykolog Lis Larsen - moderaor: SydPOL-koordinaor Heidi Bøgelund Frederiksen Målgruppe: Alle De er en gave a få lov a arbejde med de man brænder for, og mange har den fornøjelse som specialis i e selvvalg hverv. Saisikken foræller os, a noge er gal da mange er ram af sresssympomer i perioder og for nogle ender de med udbrændhed og farvel il arbejdslive. Psykolog Lis Larsen vil indkredse emae med e oplæg, som indfanger cenral viden om fele: Sress og udbrændhed; Kroppen, hjernen, mål, al og forskning Sress som sociologisk, organisaorisk og individuel fænomen Hvad kan der handles på; individuel, kollegial og organisaorisk 9. Poser-session Tag på poser-rundur og besøg sande i forhallen - moderaor: konsulen Bene Overgaard Larsen, Praksisafdelingen og ass. forskningsleder Dore Jarbøl, Forskningsenheden for almen praksis i Odense Målgruppe: Alle I år har vi flye sessionen med poser og sande hen i forhallen. Her kommer du il a møde de kolleger, der er ansa il a hjælpe praksis med de daglige udfordringer, kvaliesudvikling og eferuddannelse. Du får også mulighed for a få inspiraion/give inpu il lægekolleger fra Forskningsenheden, der forsker i din praksishverdag. Her er e udpluk: Spørgsmål og svar om brug af FMK eller ICPC og daafangs Prakiske ips il brug af Lægehåndbogen og praksisinformaion på Sundhed.dk Dialog om idlig opsporing og forebyggelse i almen praksis Kolleger kommer med eksempler på forskning i de, der er din praksishverdag 7

8 Efermiddagens sessioner kl Ledelse og organisaion i almen praksis v/ledelseskonsulen Gie Karlsen og SydPOL-konsulen Rune Pallesen - moderaor: SydPOL-konsulen Rune Pallesen Inerakiv session, som er delvis delagersyre. 11. Mulimorbidie den nye folkesygdom. Hvad gør vi i min praksis? v/ Professor Mogens Vesergaard - moderaor: Kvaliesudviklingskonsulen Palle Mark Chrisensen og kvalieschef Helle Lindkvis Målgruppe: Alle Med e sigende anal mennesker, der lever længere med kroniske sygdomme, bliver mulisygdom en voksende udfordring både for paienerne og for sundhedsvæsene. Flere samidige sygdomme siller sore krav il den enkele paien, der skal indgå i flere forebyggelses-, behandlings- og rehabilieringsforløb. De indebærer særlige udfordringer for almen praksis både i forhold il koordinering og organisering inern i praksis, men også i forhold il ekserne samarbejdsparnere. Professor Mogens Vesergaard, Insiu for Folkesundhed almen medicin, Aarhus Universie vil give delagerne på sessionen indblik i nyese viden om mulimorbidie i forhold il almen praksis. Desuden vil vi komme il a drøfe beydningen af flere mulisyge for organiseringen i almen praksis, herunder om daafangs er en med- eller modspiller, eller måske begge dele. Denne session vil veksle mellem oplæg og akiv involvering af delagerne. 12. Førsehjælp v/ Faglærer Rico Mahiesen - moderaor: SydPOL-konsulen Jørgen Solgaard Målgruppe: Personale De livreddende og basale færdigheder gennemgås og afprøves i form af prakiske øvelser. 8

9 Efermiddagens sessioner kl Dermaologi i almen praksis - Maserclass v/ Speciallæge Lisbeh Bjerregaard - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Lone Grønbæk Før var de skalpel, nu er der komme en mængde nye behandlingsmuligheder for de mange aldrings- og sol-beingede hudlidelser. Kom og hør om de nye behandlinger af akinske keraoser, karcinomer, lid om melanomscreening, kosmeisk behandling mm. Sessionens form er inspirere af Briish Medical Journals Maserclass kurser de beyder opdaering af senese evidens, guidelines og Bes pracice på område. Sessionen er inerakiv og delvis case basere. 14. Skulderen il hverdag og fes v/ Overlæge Lilli Sørensen, oropædkir.afd., Vejle Sygehus - moderaor: Kvaliesudviklingskonsulen Lars Poulsen En gennemgang af de hyppigse skulderlidelser med fokus på undersøgelsesmeoder, hands on sam behandlingsmuligheder. 15. Supervision Hvad er den særlige ilgang il samaler ud fra en kogniiv psykologisk vinkel? v/ Psykolog Else Hellesøe - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Bodil Bech Der vil blive give en kor inrodukion il kogniiv psykologi og meode. Spørgsmål har il formål a afdække probleme, vi anvender begrebe sokraiske spørgsmål. På en ikke-vurderende måde ledes samalen ud fra probleme og problemes beydning for den, der oplever de. I supervision lægges væg på den åbne nysgerrige form, a se hvad der kommer frem i forhold il probleme, frem for a have meninger om de på forhånd. De handler om en fælles undersøgelsesproces. Eferfølgende orienering om gruppedannelse. 9

10 Efermiddagens sessioner kl Trivsel, værdier og arbejdsglæde i praksis v/ Cand. heol Lise Elkjær Marcher-Jepsen - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Helle Ibsen Hvis du oplever, a de kan være svær a ænke visionær og langsige, når den kore bane ofe kan virke uoverskuelig, så kan denne session være noge for dig. Vi vil age udgangspunk i dine værdier, der både er fundamen, reesnor, kompas og ledesjerne, når de gælder din egen og dermed også indflydelsen på dine medarbejderes, kollegers og paieners rivsel. Med udgangspunk i mening og værdier vil vi se på di arbejdsmiljø, og hvordan du kan øge din rivsel og arbejdsglæde. 17. Mavesmerer hos børn hvem fejler noge, hvad fejler de og hvad med resen? v/ Overlæge, Ph.d. Rasmus Gaardskær Nielsen og overlæge, ph.d. Niels Fisker fra H.C. Andersens Børnehospial, Odense Universieshospial - moderaor: Praksiskonsulen Dorhe Lich Genagne eller længerevarende feberepisoder hos børn hvem fejler noge, hvad fejler de og hvad med resen? 18. Palliaion i almen praksis v/ Overlæge Torben Srodl Andersen, Palliaiv Team Odense - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Kai Juul Peersen Kom og få en inrodukion il den hel nye vejledning fra DSAM. Vi får vejledningen gennemgåe af en af forfaerne, som selv har erfaring fra almen praksis. Du kan hel sikker være med il a gøre en forskel for dine livsruede/erminale paiener. Kom og giv de en eferanke gør vi de god nok nu - eller kan vi lave forbedringer for paienerne og os selv? Maserclass sessionerne (session 4 og 13) er inspirere af Briisk Medical Journals Maserclass - General Updae kurser. Formen er inerakiv med afsemningsdevices og casebasere. Maserclass hjælper den ravle prakiserende læge i a være opdaere på den nyese viden, evidens, guidelines og bes pracice på praksisrelevane områder. 10

11 Noer

12 KEU syd

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946.

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946. Velkommen til foråret 2015! Kære skønne studerende på Psykologisk Institut. I Kursusgruppen er vi glade for at kunne tilbyde jer kurser og foredrag igen i dette semester. Vi er stolte af, i dette forår

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere