Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark"

Transkript

1 Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd KEU syd

2 Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag Syd er prakiserende læger og praksispersonale. Medlemmer af Regionsråde, embedsmænd og andre ineresserede er velkomne il a delage. Dagen er ilreelag som en fælles eferuddannelses- og udviklingsdag med følgende program: PROGRAM Kl Regisrering kaffe og rundsykker mv. Kl Velkoms v/ formandskabe for KEU Kl Åbningssession v/hjerneforsker Peer Lund Madsen Kl Kl Kl Kl Pause fordeling il sessioner 9 parallelle sessioner se omsående oversig Frokos 9 parallelle sessioner se omsående oversig Praksisdag Syd afholdes på Triniy Hoel og Konferencecener A/S, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia - æ ved moorvejen / Gl. Lillebælsbro se kørselsvejledning på bagsiden. Tilmelding sker ved førs-il-mølle -princippe. KEU har beslue en delagerbealing på 500 kr. pr. delagende læge. De er grais for praksispersonale a delage. Delagergebyr skal indbeales på girokor, der udsendes af KEU-sekreariae efer ilmelding. Delagergebyr refunderes ikke ved afbud efer For delagende læger ydes kompensaion for fravær fra praksis med kr. fra Kvalies- og Eferuddannelsesudvalge. Tilmelding senes den Tilmelding kan kun foreages elekronisk via følgende link 2 NB: Praksisdag Syd er godkend af Eferuddannelsesfonden.

3 Oversig over sessioner se uddybning på de næse sider: Kl Åbningssession v/hjerneforsker Peer Lund Madsen Kl Kl Fælles Medicinkor (FMK) 2. Kommunikaion i praksis 3. Magesløshed 10. Ledelse og organisaion i almen praksis 11. Mulimorbidie den nye folkesygdom. Hvad gør vi i min praksis? 12. Førsehjælp 4. Ofalmologi i almen praksis - Maserclass 13. Dermaologi i almen praksis - Maserclass 5. Areriel og venøs insufficiens 14. Skulderen il hverdag og fes 6. Funkionelle lidelser ny klinisk vejledning 7. Den alkohol-, benzodiazepin - eller opioid afhængige paien - hvad gør vi? 8. A brænde uden a brænde ud! 9. Poser-session 15. Supervision 16. Trivsel, værdier og arbejdsglæde i praksis 17. Mavesmerer hos børn hvem fejler noge, hvad fejler de og hvad med resen? 18. Palliaion i almen praksis Kvaliesudviklingskonsulener og eferuddannelsesvejledere har planlag dagen i samarbejde med Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalie og Praksisafdelingen. Vi håber, a mange fra almen praksis, såvel læger som praksispersonale og andre ineresserede i Region Syddanmark vil finde vej il Praksisdag Syd 2. maj Spørgsmål kan rees il: Eferuddannelseskoordinaor Karl-Marin Lind Med venlig hilsen Kvalies- og Eferuddannelsesudvalge for almen praksis i Region Syddanmark 3

4 Praksisdag Syd sessioner med uddybende eks Åbningssession v/hjerneforsker Peer Lund Madsen - Kl Hjernen og arbejdsglæden Arbejdsglæde er god for alle og god for bundlinjen. Arbejdsglæde er en af de re vigigse kilder il livsglæde. Arbejdsglæde er den bedse kur mod sress. De re sørse kilder il manglende arbejdsglæde er ravlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse. Arbejdsglæde kommer af o ing: 1. Resulaer dvs. a gøre e god sykke arbejde, som man kan være sol af 2. Relaioner a have de god med de mennesker, man arbejder sammen med. Dee foredrag ved Peer Lund Madsen ager udgangspunk i, hvorledes hjernen fungerer i forhold il arbejdsglæde. Herunder gennemgås der vigige emner som: Hvor kommer hjernen fra? Hvad sker der i hovede på en fasan? Har kaninen konrol over ingene? Hvor kommer vi mennesker fra? Har vi noge a være sole af? Hvor i hjernen sidder arbejdsglæden? Krybdyrhjernen og den basale moivaion. Når vi har hør dee foredrag, vil vi alle (måske?) være i sand il a svare på: Hvorfor er arbejdsglæden de vigigse, vi mennesker har? Peer Lund Madsen er også kend under navne Hjernemadsen. Han er læge, hjerneforsker og er p.. ved a uddanne sig il psykiaer. Han har hovedsagelig arbejde med a undersøge hjernens akiviesniveauer under søvn, drømme, sress og afslapning. Han har såe bag og medvirke i en lang række videnskabsformidlingsprojeker og er en af Danmarks mes populære foredragsholdere. 4

5 Formiddagens sessioner kl Fælles Medicinkor (FMK) v/ Prakiserende læge, lægemiddelkonsulen Palle Mark Chrisensen og prakiserende læge, ICPC-konsulen Charloe Thomsen - moderaor: Fuldmægig Tove Charloe Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovaion Kom og bliv klogere på FMK. Vi gennemgår vigige begreber for korrek brug af FMK og viser jer fordelene. I anden del af sessionen går vi ud i mindre grupper, hvor du så vid de er mulig - af en superbruger får vis FMK fra di sysemhus og du har mulighed for a sille specifikke spørgsmål om brugen af FMK i dagligdagen. Vi viser erfaringer, udfordringer og gode løsninger på disse. 2. Kommunikaion i praksis v/ Cand. heol Lise Elkjær Marcher-Jepsen - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Helle Ibsen Målgruppe: Personale Hvis du oplever, a de il ider kan være vanskelig a kommunikere med paienerne - ikke minds pr. elefon - så di budskab bliver give og forsåe samidig med, a den gode one og diskreionen bevares, så kan denne session være noge for dig. Ud over de elemener, der indgår i værdsæende samale og kommunikaion, vil vi se på, hvad du med fordel kan være opmærksom på og hvilke værkøjer de er mulig a anvende, så du får di budskab igennem på en god og klar måde og så paienen sadig føler sig se og hør. 3. Magesløshed v/ Sygehuspræs Preben Kok - moderaor: Kvaliesudviklingskonsulen Ole Busch Når man forrænger magesløshed, opsår neurosen sress. I løbe af de sidse par år er magesløsheden bleve illad igen. Hvad beyder de for paienernes opfaelse af, hvad man kan forlange af live og af lægen? Kan den genopdagede magesløshed give lægen mulighed for a sille spørgsmål, der idligere ville blive anse for a være irrelevane? 5

6 Formiddagens sessioner kl Ofalmologi i almen praksis - Maserclass v/ Overlæge Jørgen Villumsen, øjenafdelingen Glosrup Hospial - moderaor: Eferuddannelseskoordinaor Karl-Marin Lind Øjensygdomme kan være vanskelige: Få læger har erfaring fra øjenafdeling De lid mere specielle lidelser ses sjælden Ofalmoskopi kan/skal vi de? Hvad gør jeg som prakiserende læge, når jeg møder en paien med en øjenlidelse: Ser an? Behandler?Henviser?Aku/ Ikke aku? Sessionens form er inspirere af Briish Medical Journals Maserclass kurser de beyder opdaering af senese evidens, guidelines og Bes pracice på område. Sessionen er inerakiv og delvis case basere. 5. Areriel og venøs insufficiens v/ Overlæge Moren Sahl Madsen - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Torsen Dilling Målgruppe: Alle Vi skal høre om sympomer og diagnosik af varicer, dyb venøs insufficiens, aneurismer m.m. I den forbindelse kommer vi bl.a. ind på perifer blodryksmålig og hvilke behandlingsmuligheder, der findes i dag for både areriel og venøs insufficens. Hvornår skal vi henvise og il hvem? 6. Funkionelle lidelser ny klinisk vejledning v/ Afdelingslæge Lene Toscano, Forskningsklinikken for Funkionelle Lidelser - moderaor: Kvaliesudviklingskonsulen Marianne Rosendal Paiener med funkionelle lidelser er hyppige i almen praksis, men mange prakiserende læger savner viden om disse lidelser. I de senese år har forskningen bidrage med såvel ny viden som brugbare redskaber, som kan gøre prakiserende læger i sand il a diagnosicere funkionelle lidelser idligere i forløbe og forebygge udviklingen af svære kroniske ilsande. I denne session vil vi give e indblik i årsager il funkionelle lidelser, og delagerne vil blive inroducere il, hvordan de kan bruge forskellige redskaber sam den kliniske vejledning il a forbedre indsasen over for paiener med funkionelle lidelser. 6

7 Formiddagens sessioner kl Den alkohol-, benzodiazepin- eller opioid afhængige paien - hvad gør vi? v/ Speciallæge i psykiari Henrik Rindom - moderaor: Praksiskoordinaor Ben Krisensen Målgruppe: Alle Afhængighedens neurobiologi vil blive gennemgåe, og med den viden vil vi se på de behandlingssraegier der kan bringes i anvendelse over for såvel legale som illegale soffer. 8. A brænde uden a brænde ud! v/ Psykolog Lis Larsen - moderaor: SydPOL-koordinaor Heidi Bøgelund Frederiksen Målgruppe: Alle De er en gave a få lov a arbejde med de man brænder for, og mange har den fornøjelse som specialis i e selvvalg hverv. Saisikken foræller os, a noge er gal da mange er ram af sresssympomer i perioder og for nogle ender de med udbrændhed og farvel il arbejdslive. Psykolog Lis Larsen vil indkredse emae med e oplæg, som indfanger cenral viden om fele: Sress og udbrændhed; Kroppen, hjernen, mål, al og forskning Sress som sociologisk, organisaorisk og individuel fænomen Hvad kan der handles på; individuel, kollegial og organisaorisk 9. Poser-session Tag på poser-rundur og besøg sande i forhallen - moderaor: konsulen Bene Overgaard Larsen, Praksisafdelingen og ass. forskningsleder Dore Jarbøl, Forskningsenheden for almen praksis i Odense Målgruppe: Alle I år har vi flye sessionen med poser og sande hen i forhallen. Her kommer du il a møde de kolleger, der er ansa il a hjælpe praksis med de daglige udfordringer, kvaliesudvikling og eferuddannelse. Du får også mulighed for a få inspiraion/give inpu il lægekolleger fra Forskningsenheden, der forsker i din praksishverdag. Her er e udpluk: Spørgsmål og svar om brug af FMK eller ICPC og daafangs Prakiske ips il brug af Lægehåndbogen og praksisinformaion på Sundhed.dk Dialog om idlig opsporing og forebyggelse i almen praksis Kolleger kommer med eksempler på forskning i de, der er din praksishverdag 7

8 Efermiddagens sessioner kl Ledelse og organisaion i almen praksis v/ledelseskonsulen Gie Karlsen og SydPOL-konsulen Rune Pallesen - moderaor: SydPOL-konsulen Rune Pallesen Inerakiv session, som er delvis delagersyre. 11. Mulimorbidie den nye folkesygdom. Hvad gør vi i min praksis? v/ Professor Mogens Vesergaard - moderaor: Kvaliesudviklingskonsulen Palle Mark Chrisensen og kvalieschef Helle Lindkvis Målgruppe: Alle Med e sigende anal mennesker, der lever længere med kroniske sygdomme, bliver mulisygdom en voksende udfordring både for paienerne og for sundhedsvæsene. Flere samidige sygdomme siller sore krav il den enkele paien, der skal indgå i flere forebyggelses-, behandlings- og rehabilieringsforløb. De indebærer særlige udfordringer for almen praksis både i forhold il koordinering og organisering inern i praksis, men også i forhold il ekserne samarbejdsparnere. Professor Mogens Vesergaard, Insiu for Folkesundhed almen medicin, Aarhus Universie vil give delagerne på sessionen indblik i nyese viden om mulimorbidie i forhold il almen praksis. Desuden vil vi komme il a drøfe beydningen af flere mulisyge for organiseringen i almen praksis, herunder om daafangs er en med- eller modspiller, eller måske begge dele. Denne session vil veksle mellem oplæg og akiv involvering af delagerne. 12. Førsehjælp v/ Faglærer Rico Mahiesen - moderaor: SydPOL-konsulen Jørgen Solgaard Målgruppe: Personale De livreddende og basale færdigheder gennemgås og afprøves i form af prakiske øvelser. 8

9 Efermiddagens sessioner kl Dermaologi i almen praksis - Maserclass v/ Speciallæge Lisbeh Bjerregaard - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Lone Grønbæk Før var de skalpel, nu er der komme en mængde nye behandlingsmuligheder for de mange aldrings- og sol-beingede hudlidelser. Kom og hør om de nye behandlinger af akinske keraoser, karcinomer, lid om melanomscreening, kosmeisk behandling mm. Sessionens form er inspirere af Briish Medical Journals Maserclass kurser de beyder opdaering af senese evidens, guidelines og Bes pracice på område. Sessionen er inerakiv og delvis case basere. 14. Skulderen il hverdag og fes v/ Overlæge Lilli Sørensen, oropædkir.afd., Vejle Sygehus - moderaor: Kvaliesudviklingskonsulen Lars Poulsen En gennemgang af de hyppigse skulderlidelser med fokus på undersøgelsesmeoder, hands on sam behandlingsmuligheder. 15. Supervision Hvad er den særlige ilgang il samaler ud fra en kogniiv psykologisk vinkel? v/ Psykolog Else Hellesøe - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Bodil Bech Der vil blive give en kor inrodukion il kogniiv psykologi og meode. Spørgsmål har il formål a afdække probleme, vi anvender begrebe sokraiske spørgsmål. På en ikke-vurderende måde ledes samalen ud fra probleme og problemes beydning for den, der oplever de. I supervision lægges væg på den åbne nysgerrige form, a se hvad der kommer frem i forhold il probleme, frem for a have meninger om de på forhånd. De handler om en fælles undersøgelsesproces. Eferfølgende orienering om gruppedannelse. 9

10 Efermiddagens sessioner kl Trivsel, værdier og arbejdsglæde i praksis v/ Cand. heol Lise Elkjær Marcher-Jepsen - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Helle Ibsen Hvis du oplever, a de kan være svær a ænke visionær og langsige, når den kore bane ofe kan virke uoverskuelig, så kan denne session være noge for dig. Vi vil age udgangspunk i dine værdier, der både er fundamen, reesnor, kompas og ledesjerne, når de gælder din egen og dermed også indflydelsen på dine medarbejderes, kollegers og paieners rivsel. Med udgangspunk i mening og værdier vil vi se på di arbejdsmiljø, og hvordan du kan øge din rivsel og arbejdsglæde. 17. Mavesmerer hos børn hvem fejler noge, hvad fejler de og hvad med resen? v/ Overlæge, Ph.d. Rasmus Gaardskær Nielsen og overlæge, ph.d. Niels Fisker fra H.C. Andersens Børnehospial, Odense Universieshospial - moderaor: Praksiskonsulen Dorhe Lich Genagne eller længerevarende feberepisoder hos børn hvem fejler noge, hvad fejler de og hvad med resen? 18. Palliaion i almen praksis v/ Overlæge Torben Srodl Andersen, Palliaiv Team Odense - moderaor: Eferuddannelsesvejleder Kai Juul Peersen Kom og få en inrodukion il den hel nye vejledning fra DSAM. Vi får vejledningen gennemgåe af en af forfaerne, som selv har erfaring fra almen praksis. Du kan hel sikker være med il a gøre en forskel for dine livsruede/erminale paiener. Kom og giv de en eferanke gør vi de god nok nu - eller kan vi lave forbedringer for paienerne og os selv? Maserclass sessionerne (session 4 og 13) er inspirere af Briisk Medical Journals Maserclass - General Updae kurser. Formen er inerakiv med afsemningsdevices og casebasere. Maserclass hjælper den ravle prakiserende læge i a være opdaere på den nyese viden, evidens, guidelines og bes pracice på praksisrelevane områder. 10

11 Noer

12 KEU syd

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark Inviaion il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 23.5.2008 Praksisdag Syd 23. maj 2008 Målgruppen for Praksisdag Syd

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 11. maj 2012 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 11. maj 2012 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 11. maj 2012 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 11.5.2012 KEU syd Praksisdag Syd 11. maj 2012 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Program til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 13. maj 2011 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark

Program til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 13. maj 2011 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark Program il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 13. maj 2011 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 13.5.2011 KEU syd Praksisdag Syd 13. maj 2011 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Program til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 3. april 2009 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark. Praksisdag Syd 3.4.

Program til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 3. april 2009 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark. Praksisdag Syd 3.4. Program il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 3. april 2009 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 3.4.2009 Praksisdag Syd 3. april 2009 Målgruppen for Praksisdag Syd

Læs mere

Praksisdag Syd avis for almen praksis i Region Syddanmark

Praksisdag Syd avis for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd avis for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Praksisdag Syd 3. maj 2013 KEU syd En helt særlig Praksisdag Efteruddannelses- og udviklingsdagen Praksisdag Syd 3. maj 2013

Læs mere

Program til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 7. maj 2010 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark

Program til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 7. maj 2010 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark Program il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 7. maj 2010 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 7.5.2010 KEU syd Praksisdag Syd 7. maj 2010 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Praksisdag Syd avis 2014 for almen praksis i Region Syddanmark

Praksisdag Syd avis 2014 for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd avis 2014 for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Praksisdag Syd 2. maj 2014 KEU syd Stor opbakning til Praksisdag Syd Frygten for, at det forløbne års overenskomststrid

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 3. maj 2013 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 3. maj 2013 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 3. maj 2013 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 3.5.2013 KEU syd Praksisdag Syd 3. maj 2013 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet Nye veje il a moivere og akivere de unge på arbejdsmarkede Disposiion -Særlig ilreelag forløb for unge nyledige for Jobcener Næsved - Hvad skal der være fokus på se med vores øjne? - Nogle forslag.. Særlig

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity Praksisdag Syd 8.5.2015 KEU syd Program til Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 8. maj 2015 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i f r a i d é i l p r o j e k e n m e o d e i l n y æ n k n i n g o g p r o b l e m l ø s n i n g n o v a i s p r o c e s s e n i n d e h o l d e r... n n o v a p r e j e k Toolki & Mindhouse er o konsulenvirksomheder,

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale.

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale. : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU december 2015 7/12 kl. 10.15 1 Referen: Udfærdige dao : Mødesed oropædkirurgisk afdeling Tilsedeværende: Per Wagner, Søren Kold, Andreas Balslev Clausen, Jakob

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Tag ledelse af teamkulturen spar ressourcer og skab nytænkning. Fagkongres 2015 Elisabeth Plum www.team- culture.dk

Tag ledelse af teamkulturen spar ressourcer og skab nytænkning. Fagkongres 2015 Elisabeth Plum www.team- culture.dk Tag ledelse af teamkulturen spar ressourcer og skab nytænkning Fagkongres 2015 Elisabeth Plum www.team- culture.dk I leder alle en kulturel kompleksitet Jeres enheder/teams er forenet af et fælles vi SamIdig

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2016

tegnsprog Kursuskatalog 2016 egnsprg Kursuskaalg 201 4 Hvrdan finder du di niveau? 4 Hvr hldes kurserne? 4 Hvrdan ilmelder du dig? 5 Hvad kser e kursus? Tegnsprg fr begyndere Tegnsprg på mellemniveau 10 Tegnsprg fr øvede 12 Sikker

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4% Horsensvej Anal besvarelser: 375 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocen: 76,4% Forældreilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Aarhus Kommune har i perioden okober november 2015

Læs mere

Praksisdag Syd. Efteruddannelses- og udviklingsdag fredag den 5. maj 2017 på Trinity. Program til. for almen praksis i Region Syddanmark

Praksisdag Syd. Efteruddannelses- og udviklingsdag fredag den 5. maj 2017 på Trinity. Program til. for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 5.5.2017 KEU syd Program til Efteruddannelses- og udviklingsdag fredag den 5. maj 2017 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 5. maj 2017 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl.

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl. Skriflig Eksamen Daasrukurer og lgorimer (DM0) Insiu for Maemaik og Daalogi Odense Universie Torsdag den. januar 199, kl. 9{1 lle sdvanlige hjlpemidler (lrebger, noaer, ec.) sam brug af lommeregner er

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Tirsdag den 15. december Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Tirsdag den 15. december Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling Hospialsenheden Ves Kvalie og Udvikling Refera af Lægaardvej 12 7500 Holsebro Tel. +45 7843 8725 pos@ves.rm.dk www.ves.rm.dk Møde i medicinhånderingsgruppen, HEV Tirsdag den 15. december 2014 16. december

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000

Læs mere

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Fra data til kvalitet Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Team SydPOL Hvem er vi? 7 praktiserende læger Sekretariatsleder KEU Koordinator Spørgsmål der dukker op Hvad kan

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Efterspørgslen efter læger 2012-2035

Efterspørgslen efter læger 2012-2035 2013 5746 PS/HM Eferspørgslen efer læger 2012-2035 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Anal eferspurge læger i sundhedsudgifalernaive Anal eferspurge læger i finanskrisealernaive

Læs mere

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00.

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00. Komplekse autismetilstande: Når autismeperspektiv og autismepædagogik ikke rækker - en temadag om Gua-diagnosen og andre blandingstilstande ved autismespektrum forstyrrelser Niels Bilenberg Niels Bilenberg

Læs mere

Hanne Yderstræde, der selv har type 1-diabetes, og diabetessygeplejerske Marianne Lindberg Pedersen. Program

Hanne Yderstræde, der selv har type 1-diabetes, og diabetessygeplejerske Marianne Lindberg Pedersen. Program Type 1-kursus for voksne i alderen 30-55 år Mandag den 4. september 2017 til lørdag den 9. september 2017 Kursussted: Danhostel Kerteminde, Skovvej 46, 5300 Kerteminde Kursusledere: Hanne, der selv har

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type 1-diabetiker. Program:

Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type 1-diabetiker. Program: Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes Mandag d. 22. september. 2014 til lørdag d. 27. september. 2014 Kursussted: Ryslinge højskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge. Kursusledere: Anni Rasmussen fra

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd?

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd? Hvorfor en pjece il lønmodagere gif med landmænd? Fordi 60 pc. af alle landbokvinder er lønmodagere og mange yngre landbokvinder ikke er opvokse på e landbrug, og mange heller ikke på lande. Fordi de kan

Læs mere

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark Gennembrudsprojektet Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen i Region Syddanmark Betina Eskesen, Marianne Rosendal og John Banke Praksisenheden Kolding,

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Myte eller virkelighed?

Myte eller virkelighed? Computer World 11.05.2000 Afhængig af arbejde. Arbejdsmiljø Nr. 9, 2000 Stress tvinger IT-folk i knæ. Computer World 15.06.2000 Når hjernen brænder ud. IT-branchen er plaget af stress og udbrændthed! Myte

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Frivilligindsatsen Kurser & events

Frivilligindsatsen Kurser & events Frivilligindsatsen Kurser & events Andet halvår 2017 Fredag d. 18. august kl. 17-20 Fredagsbar med Frivilligindsatsen Tirsdag d. 5. september kl. 17-18 Samtalesalon om frivillighed og fællesskab i arbejdet

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Bo Libergren Region Syddanmark

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

LØRDAG D. 17 SEPTEMBER 2016 KL. 8.00-14.45. AALBORGHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg

LØRDAG D. 17 SEPTEMBER 2016 KL. 8.00-14.45. AALBORGHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg LØRDAG D. 17 SEPTEMBER 2016 KL. 8.00-14.45 Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg PDA og autisme Pathological Demand Avoidance (Ekstrem Krav Afvisning) Introduktion til at arbejde

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Hanne Yderstræde, der selv har type 1-diabetes, og diabetessygeplejerske Marianne Lindberg Pedersen. Program

Hanne Yderstræde, der selv har type 1-diabetes, og diabetessygeplejerske Marianne Lindberg Pedersen. Program Type 1-kursus for voksne i alderen 30-55 år Mandag den 4. september 2017 til lørdag den 9. september 2017 Kursussted: Danhostel Kerteminde, Skovvej 46, 5300 Kerteminde Kursusledere: Hanne, der selv har

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 18. januar 2018 Velkommen til Kreds Midt Træf 2018 for TR og AMIR, hvor fællesskaber

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning B A T k a r e l l e BAT Nr. 3 maj 2008 Bygningsarbejdernes idéer og opfindelser bliver ikke udnye ilsrækkelig i byggerie. De viser en rappor, som Teknologisk Insiu neop har lag sidse hånd på. Side 3 De

Læs mere

Praksisdag Syd Efteruddannelses- og udviklingsdag fredag den 29. april 2016 på Trinity. Program til. for almen praksis i Region Syddanmark

Praksisdag Syd Efteruddannelses- og udviklingsdag fredag den 29. april 2016 på Trinity. Program til. for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 29.4.2016 KEU syd Program til Efteruddannelses- og udviklingsdag fredag den 29. april 2016 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 29. april 2016 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Team i almen praksis. Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol

Team i almen praksis. Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol Team i almen praksis Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol Hvad betyder TEAM? Team Etymologisk er team oprindeligt en betegnelse for en flok (træk) dyr der arbejdede

Læs mere

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST ENDOGEN VÆKST MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 7 Kapiel 8 Hans Jørgen Whia-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro I modeller med endogen væks er den langsigede væksrae i oupu pr. mand endogen besem.

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015. Lise Keller; BAR Social & Sundhed; lke@3bar.dk Inger-Marie Wiegman; TeamArbejdliv; IMW@teamarbejdsliv.dk.

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Program. Ankomst og indkvartering samt udlevering af nøgler. Kaffe/te med brød og frugt ved ankomst. Præsentationsrunde af deltagerne

Program. Ankomst og indkvartering samt udlevering af nøgler. Kaffe/te med brød og frugt ved ankomst. Præsentationsrunde af deltagerne Type 1-kursus for voksne i alderen 30-55 år Mandag den 22. august 2016 til lørdag den 27. august 2016 Kursussted: Danhostel Kerteminde, Skovvej 46, 5300 Kerteminde Kursusledere: Medkursusleder: Hanne Yderstræde,

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

Herre klasse 5 1;Jakob Hærvig, Skalborg SK

Herre klasse 5 1;Jakob Hærvig, Skalborg SK Dame klasse 2 double 1;Lone Dissing/Malene Espensgaard, Løgum/Brønderslev 2;Anne Aagaard Lauridsen/Janne Jensen, Silkeborg BTR Final;Dissing/Espensgaard - Lauridsen/Jensen;11-0, 11-0, 11-0 Herre elite

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Bo Libergren Region Syddanmark

Læs mere

Fremadrettede overenskomster i byggeriet

Fremadrettede overenskomster i byggeriet B A T k a r e l l e Nr. 2 april 2007 Mange unge i dag ved ikke, hvad fagforeningen sår for, og de er fagforeningens forpligigelse a videregive arven il de kommende generaioner. Side 4 Ny forskning fra

Læs mere

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU maj 2015 07.05.15 1/7 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Søren Kold, Susanne Malle, Marie Fridberg,, Jakob Kli,, 1.0 Formalia a. Valg af dirigen

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6 Noa Sagsnr.: 2015/0013799 Dao: 30. augus 2016 Tiel: Bilag il udvalgssag sepember 2016 Sagsbehandler: Chrisina Faber Skolekonsulen De lærende eam professionalisering af samarbejde Projek søe af A.P. Møller

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

Temadag for inklusionsvejledere og ledere i dagtilbud og UngIAarhus

Temadag for inklusionsvejledere og ledere i dagtilbud og UngIAarhus Temadag for inklusionsvejledere og ledere i dagtilbud og UngIAarhus Medarbejder som procesansvarlige på vores personaledag Susanne Buch Jepsen, pædagogisk leder og inklusionsvejleder og Tobias Daugaard,

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog En undersøgelse, der

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Tage Petersen Region Syddanmark

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-5. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere