BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS"

Transkript

1 BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske Det ER forår! Det nederste hjørne af præstegårdshaven er et stort smukt blåt tæppe af krokusser. Intet er mere livsbekræftende end i det tidlige forår at se netop vintergækker, krokus og erantis bryde den kolde jord og spire frem! De trodser al pessimisme. Det er bevægende hvert forår. Og man bliver lidt forårsnarkoman, når man, som jeg, har svært ved at klare den mørke vinter. Foråret understøtter påskens budskab en fejring af, at liv overvinder død; at lys får bugt med mørke, at nye generationer skal ud og prøve livet af. Påsken er et drama og alle menneskelige følelser er i spil lige fra palmesøndagens fest og forventninger over langfredagens sorg til påskemorgenens lys og sejr. Påsken afspejler sig i vort liv. Og som sådan kan vi spejle vort liv i påskens mange følelser. Vore forventninger til livet og hinanden er høje som folks forventninger var høje til Jesus Palmesøndag. Men stemningen vendte, og vi ved, hvordan det gik. Sådan kan stemningen nemt vende, og en enkelt person eller en gruppe i befolkningen kan hurtigt blive alles syndebuk. Ligesom Jesus blev syndebuk og blev korsfæstet langfredag. Men det store, ved kristendommens budskab, er, at det ikke behøver være sådan, og der er en anden vej. Påskedag kulminerer påskens drama. Jesus opstår fra de døde. Ufatteligt for vores fornuft, men der er håb i det. For altid, har vi fået håbets fortegn midt i vort liv. Ubundet af tid og sted. For dér i morgengryet kæmpede livets kræfter med dødens, mørket med lyset. Og lyset og håbet vandt for altid. Langfredag var virkelighed, som vore langfredage er det. Men påskemorgen er også vores virkelighed håbets virkelighed. Det kristne opstandelsesbudskab er det centrale i hele det kristne budskab - omdrejningspunktet. Det er ikke et budskab om, at livet altid er let og lyst og ligetil, for det ved vi godt, at det ikke er, men det er et budskab om, at mørket brydes af lyset, og håbet og kærligheden er den stærkeste livskraft i vores tilværelse. God påske! Marianne Gyldenkærne.

2 Kirkelige handlinger Dåb: Maja Kirkeby Kallesøe, Datter af Christina Kirkeby Kallesøe og Peter Kirkeby Kallesøe, Tørring. Begravelser: Ivar Christian Kjær Nielsen, Bøvling Niels Høj Jensen, Vemb Olga Annina Madsen, Bøvling Svend Harpøth Lauridsen, Bøvling. Æret være deres minde! Møder & arrangementer Bøvling Valgmenigheds General for - samling mandag den 7. april kl Der indkaldes hermed til ordinær Gene - ral forsamling i Bøvling Valg menig hed efter gudstjenesten kl Dagsorden ifølge Vedtægter. Jf sidste kirkeblad. HUSK!!! Højskoleuge Sensommer i Askov den 3. til 9. august I 2014 vil der atter være fælles højskoleuge for de midt-vestjyske valgmenigheder. Denne gang på Askov Højskole. Et spændende program med foredrag af bl.a. højskoleforstander Jørgen Kløve, sociolog Henrik Dahl, teolog Doris Ottesen, skuespiller Jytte Abildstrøm. Dertil kommer udflugt til Ribe og til den tyske vadehavs ø Føhr. Alt sammen i bedste højskoleånd. Programmet ligger i kirken eller fås hos præsten. Børnegudstjeneste med MINIKONFIRMANDERNE. PALMESØNDAG den 13. april kl er der børnepåskegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker. Andre barnlige sjæle er også meget velkommen til palmesøndagsgudstjeneste som er lidt anderledes end normalt. Efter gudstjenesten er der et lille traktement i Bifrost! Velkommen! Aftenkaffe og foredrag Søndag den 4. maj inviteres der efter gudstjenesten til aftenkaffe, sang og kort foredrag ved Asger Gyldenkærne: Dan - mark frit og hva så? Kaffe og foredrag i Bifrost på Friskolen. Grundlovsmøde. Torsdag den 5. juni afholdes traditionen tro Grundlovsmøde på Nr. Vosborg. Grundlovstalen holdes af fhv. generaldirektør i DR m.v., Christian S. Nissen og Herning-koret Vocal Pleasure står for den musikalske underholdning. Mødet begynder kl Mødet arrangeres af Nr. Vosborg og valgmenighederne i Holstebro, Aulum, Lem - vig og Bøvling. ÅRSMØDE. Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske valg-og frimenigheder afholdes i år i på Vejstrup Efterskole. Temaet er: Unge, fællesskab og tro. Program fremgår af Årsskriftet, som vil blive lagt frem i kirken lige efter påske. Bøvling Valgmenighed betaler for medlemmers deltagelse, og der gives kørselstilskud. Tilmelding til Marianne senest den 1. maj. Weekendtur til Sydslesvig juni arrangerer valgmenigheden tur til Sydslesvig med overnatning på Sydslesvigs danske ungdomsforeningers kursusejendom Christianslyst. Program: Fredag 20. juni afgang fra Bøvlingbjerg med ankomst til Flensborg ca Undervejs ophold ved Gejlå Bro m.m. I Flensborg be - søg i Hellig ånds kirken den danske hoved - kirke i Syd sles vig, hvor provst Viggo Jacobsen fortæller. Aftensmad og tid til en strøgtur. 2

3 Lørdag den 21. juni Turen går til Slesvig med besøg i Dom - kirken, i fiskerlejet Holmen samt Dan ne - virke og Hedeby. Om aftenen fortæller landdagsmand Flemming Meyer om det danske mindretals politiske arbejde. Søndag den 22. juni Besøg og deltagelse i gudstjenesten på Valsbølhus, efterfulgt af frokost sammen med menigheden der. På hjemturen be - søg på kirkegården i Ladelund Tilmelding senest 1. maj til Marianne Gyldenkærne Pris ca kr. pr. person Udflugt i september Traditionen tro arrangerer Valgmenig - heden en endags udflugt Ud i det blå. Sæt Kryds i kalenderen onsdag den 17. september kl. 9 fra Mariekirken. Program offentliggøres senere. Foredrag: Mandag den 8. september kl gudstjeneste og foredrag v/ hospicepræst Kirsten Dalager Buur, Århus. At lægge til kaj ved et hospice I konfrontationen med lidelsen og døden oplever vi, at vores forståelse af livet som trygt og godt og meningsfuldt brister. Men accepterer vi det, og gennemlever vi det svære, så sker det ofte, at vi når til en dybere forståelse af livet og os selv, - at vi intensiverer glæden i livet. Med udgangspunkt i sin erfaring fra samtaler med døende og deres pårørende på Hospice Søholm, Århus, vil hospitals- og hospicepræst Kirsten Dalager Buur give os et indblik i, hvordan vi kan give hinanden følgeskab i livet før døden. Foredrag, kaffe & kage 50 kr. SE HER! I samarbejde mellem Friskolen, Efter - skolen, Børnehuset og Valgmenigheden arrangeres der foredrag ved Lola Jensen mandag den 22. september kl Nærmere program se opslag og hjemmeside. Andrea, Signe, Tobias og Christian. (Signe konfirmeres i Vemb) KONFIRMATION i Mariekiken Søndag den 27. april kl Konfirmander: Andrea Kubel Thorsen, Bøvlingbjerg Christian Gransgaard, Bøvlingbjerg Tobias Kjær Dyrmose Jensen, Bøvlingbjerg Bøvling Valgmenighed Formand: Joan Trelborg Brogårdvej 36, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf Forretningsfører: Else-Marie Pedersen Fårevej 130, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf boevlingvalgmenighed.dk Organister: Svend Burchardt Tlf Chulpan Christiansen. Tlf Kirkesanger: Sine Berg Tlf Graver: John Jensen. Tlf

4 Nyt fra Bøvling Idrætsefterskole Foråret byder altid på en masse gymnastik på Bøvling Idrætsefterskole. Vanen tro har gymnastiklærere og elever arbejdet med opvisningsprogrammet i løbet af vintermånederne, men i år har der været en anelse mere pres på end tidligere, da første opvisning var flyttet frem til første weekend i februar på grund af deltagelse i OD-dag på Gymnastik Højskolen i Ollerup. OD-dagen er en helt speciel dag indenfor gymnastikkens verden, hvor tidligere elever fra højskolen deltager med deres gymnastikhold. Det er hold på vidt forskellige niveauer, som deltager på dagen, lige fra almindelige lokalforeningshold, juniorhold til re præ sen ta ti ons - hold og endda landsholdet i po wer - tumbling. Det var oplevelsesrig dag, og glædeligt var det også at se tidligere BI elever, som markerer sig på mange forskellige hold både som aktive og som instruktører. Januar måned bød også på et besøg fra Japan og det berømte Kokushikan Universitet. Grundet Shuji Shimizus mangeårige ansættelse på BI og tætte forbindelser til netop Kokushikan, havde de japanske gymnaster igen valgt at lade deres rejse gå forbi Bøvlingbjerg. Årsagen, til deres danske visit, var deltagelse i DGI s store gymnastikshow med shows i flere større byer og arenaer i Danmark. Japanerne nød stilheden og gæstfriheden i det vestjyske, som en god kontrast til en hektisk hverdag i en japansk millionby, og blev ved ankomsten taget godt imod af Shuji og Dorte, som diskede op med specialiteter fra det japanske køkken. Kokushikans besøg trak også TVMidtVest forbi skolen med et indslag i de lokale nyheder. Samme aften havde, tidligere elev, Lars DK slået vejen forbi idrætsefterskolen med et foredrag om hans oplevelser som artist i verdens største Cirkus, Cirque du Soleil. En del af foredraget omhandlede også hvilken betydning Lars ophold på Bøvling har haft for hans karriere. 4

5 I marts måned har efterskoleeleverne hver eneste weekend været i haller rundt omkring i det vestjyske. Med opvisningerne spredt godt ud geografisk til bl.a. Harboøre i vest, Holstebro og Brande længere inde i landet, Skjern og Ringkøbing mod syd, samt flere mindre byer, har skolen fået markeret sig i gymnastiklandskabet. Traditionen tro blev det selvfølgelig også til en opvisning i Bøvling Hallen til BUF s forårsopvisning. På skolens Facebookprofil kan der ses billeder fra flere af opvisningerne, men også fra de mange andre aktiviteter, der sker på Bøvling Idrætsefterskole. Venlig hilsen Ina og Martin Højbjerg Wiborg Forstanderpar Bøvling Idrætsefterskole 5

6 Nyt fra Bøvling Friskole Sang og bevægelses betydning for indlæringen. Foråret er kommet, hvilket betyder at børnene nu spiller rundbold igen. Ellers går vinteren mest med boldspil på multibanen eller hep og dødbold, når ikke det er kælkevejr. Vore børn er heldigvis ude i frikvartererne, og det betyder, at vi får friske, rødkindede børn ind til time, der er klar til at modtage læring. Når man snakker så meget om længere skoledage med indlagte aktivitetstimer, så er det nok også fordi, børnene, mange steder, ikke kommer ud og får bevæget sig i frikvartererne. Vores tre yngste klasser har desuden gymnastik 5 gange om ugen, så de får også rørt sig meget i skoletiden. Jeg har fornylig læst, at det hjælper på evnen til at lære, hvis man synger. Efter sigende bruges begge hjernehalvdele, når man synger, og det skulle give en bedre indlæringsevne. Da vi også ved at bevægelse fra morgenen af og sund kost styrker indlæring, så må vi have nogle fantastisk indlæringsparate børn på skolen. Det hører jeg dog også fra lærerne, der har de yngste klasser, hvor de både synger og har gymnastik om morgenen. Næste skoleår Lige nu arbejder vi frem mod næste skole - år. Vi har kontakt til BUF, og håber at kunne lave noget samarbejde, så de yngste kan få nogle sportsaktiviteter i gang over middag, således at børnene er klar til at komme med hjem, når forældrene henter dem i SFO, i stedet for at de atter skal køre med dem til aktiviteter sidst på eftermiddagen. Måske bliver det med hjælp fra unglederne. De større børn, håber vi på, kan komme i gang med nogle aktiviteter umiddelbart efter de har fri, så de også, nogle dage, kan slippe for transport frem og tilbage. Når man bor i et tyndtbefolket område, er der jo ikke busser, der kan benyttes sidst på dagen. Men heldigvis har vi et godt samarbejde med kommune og politikere, så vi trods alt kan få vore børn til og fra skole med de kommunale busser. Indskrivning Jeg indskriver børn til kommende 0.klasse lige nu. Vi gør det som altid familievis. Det er hyggeligt at mødes med de enkelte familier og have tid til snak og rundvisning. Næste år bliver det en lille klasse, da der ikke er født så mange børn for 6 år siden i vores område. Vinterfest Vi har netop haft vinterfest med en virkelig flot gymnastikopvisning, hvor alle børn var på gulvet flere gange. Bl.a. har vi en fællesserie med alle børn. Det er så skønt at se børnene smile og være glade, mens de optræder. For mig er det, det vigtigste, at børnene er glade, når de laver deres opvisning. De skal helst synes, det er sjovt og være stolte af det. Vi var 350 den aften, da alle vore familier er fantastiske til at bakke op om vores arrangementer. Men det betyder også rigtigt meget for børnene, at de kommer og ser, hvor dygtige de er. Denne aften var børnenes kreative produkter også sat frem, så alle kunne nyde synet af de flotte udstillinger. Et valghold 6

7 havde desuden lavet en film, som blev vist på den interaktive tavle i Gamle Skolestue. Istanbul 8.klasse og deres forældre stod for kaffe, bagning, servering m.m. og så tjente de lidt til deres tur til Istanbul. De drager af i uge 12. Det er et sted, hvor ingen af dem tidligere har været, så det er en flok spændte elever, der sendes afsted sammen med klasselærer og en forælder. Fastelavnsfest Fastelavnsfesten blev fejret med flotte og festligt udklædte elever. Næsten alle elever var Udklædte, jeg beundrer familiernes kreative evner, når det gælder børnenes udklædning. Flere af tønderne måtte eleverne forbi en del gange, før de røg ned og kattekonge og -dronning kunne findes. Efter tøndeslagning var det tid til sodavand og fastelavnsboller, før legene kunne gå i gang. Der blev dystet på livet løs, og de andre elever heppede, mens konkurrencerne stod på. Efter festen var de fine nye klassebilleder hængt op, så alle kunne beundre sig selv og hinanden. langtidssygemeldte på vej tilbage, det er altid rart at få hverdag igen. Indvielse af Rekreativt friluftsområde Vi regner med at kunne holde indvielse af vores Rekreative Friluftsområde inden sommmerferien. Vi er godt på vej til at blive færdige, men vejret har drillet en del. Da det har regnet ekstremt meget det sidste år, står fodboldgolfbanen under vand visse steder, så vi venter på at kunne gå dernede, så det kan blive drænet. Når det hele er færdigt, håber vi, rigtig mange vil benytte området. Vi lægger en folder ind på hjemmesiden, hvor man kan se lidt om det. Det er meningen, vi arbejder videre med naturformidling m.m., og det vil så løbende blive lagt på hjemmesiden. Arbejdsglæde Arbejdsglæde og et godt psykisk arbejdsmiljø er nøgleord i de fleste virksomheder, og derfor er vi flere virksomheder, der er gået sammen om at få fat i Helen Eriksen, erhvervspsykolog, som vil fortælle og inspirere os til give, mens vi vokser, og få øget arbejdsglæden, så vi kan går fra travlhed til trivsel. Det ser vi meget frem til. Vi arbejder dog også med det psykiske arbejdsmiljø til hverdag. Uforudsigeligt år Vi har haft et lidt forudsigeligt år i dette skoleår, så har haft tre skemaer, men det ene gjaldt dog kun i to uger. Det er praktiske opgaver, som løses, efterhånden som de opstår. Heldigvis er næsten alle vore Generalforsamling Apropos arbejdsglæde, så håber vi rigtig mange forældre støtter op om vores generalforsamling i skolen den 10. april. Det er dejligt, når der er mange, der viser interesse for at høre om vores arbejde til dagligt samt vore visioner og tanker om fremtiden. Husk ingen bliver valgt ind mod deres ønske. Spørg derfor altid den, I evt tænker, der kunne være god i bestyrelsen, før I opstiller en person. Så får vi kun dem ind, der vil gøre et stykke arbejde til glæde for os alle. Venlig hilsen Hanne Ørskov Andersen 7

8 Nyt fra Bøvling Børnehus Julen I det sidste blad, skrev vi om julen, og hvad vi glædede os til. Vi startede igen december med at invitere alle børnenes forældre og søskende til julehygge den første fredag i december. Vi var rigtig glade for, at så mange afsatte tid til at besøge os. Der blev klippet og klistret hos Brumbasserne. Hos Skarnbasserne blev der lavet juledekorationer i stor stil. Mange fik en dekoration med hjem, som så kunne give lidt hygge i december. I køkkenet ved Springfrøerne og Humlebierne blev der bagt mange pebernødder, og en del blev også spist. Alle disse aktiviteter er ved at være en tradition hos os, ligesom dagen hvor vi julehygger for familierne. Julemanden Som vi skrev i sidste blad, var vi meget spændte på, om julemanden kom forbi, den dag vi holdt julefrokost for børnene. Vi var meget heldige, for han kom lige, som vi skulle til at spise. Men det bedste var, at det var den samme, som kom forbi året før, og igen i år havde han en julepose med til børnene. Der blev sunget for julemanden, og det er jeg helt sikker på, at han nød. Alle var nemlig blevet rigtig gode til nogle af julesangene, da vi hver mandag i december, alle havde været samlet hos Brumbasserne, for at tænde et nyt lys i adventskransen. Det er bare så hyggeligt, når vi alle sidder og synger den samme sang, mens lysene bliver tændt. Julegaver Da børnene holdt juleferie, fik alle en stor pose med hjem. I den var der en julehilsen med til deres familie med et billede af de børn, som er i deres gruppe. Det var Børnehusets julehilsen til alle. I posen var også de gaver, som børnene havde lavet til deres forældre, gaver som vi håber, alle I forældre blev glade for. For børnene har lagt meget i at lave dem så pæne, som det var dem muligt. Nyt struktur Efter nytår skulle nogle af børnene i en ny gruppe. Det er altid lidt spændende for dem, for det er et tegn på, man er blevet lidt større. Man skal nu til at have venner, som er lidt ældre end en selv. Men børnene faldt hurtigt til i deres nye grupper. Nogle af de voksne, var også blevet flyttet rundt, og der var lavet en ny arbejdsplan. Det er altid spændende, om det, som nu er blevet lavet, også fungerer i virkeligheden. Det prøvede vi af, men fandt hurtigt ud af, at der måtte små justeringer til. Efter denne justering, kører det rigtig godt. Men vi oplever stadig, at vi er få personaler sidst på eftermiddagen i forhold til antallet af børn. Dette problem kan vi ikke rigtig løse, for mange af vores forældre har lidt længere til deres arbejde, end forældrene har i byen. Politikerne vil ikke give ekstra til normeringen til institutioner af vores størrelse uden for byen. Så vi må blive ved med at sige, at efter kl. 15 er det mere pasning, end det pædagogiske vi vægter. Vi har heldigvis en stabil og fleksibel personalegruppe, som kender hinanden så godt, så vi får de sidste timer på dagen til at fungere. Tror ikke, så mange børn bemærker problemet med normeringen i de timer, men som personale er det ikke så optimalt, som vi gerne ville have det. Fastelavn Nu er fastelavn overstået. Børnene havde øvet på fastelavnssangene, de var blevet rigtig gode til at synge med. Selv vuggestuebørnene kunne synge med. Fastelavnstønderne fik et ordentligt slag 8

9 på siden, da vi mandag den 3. marts holdt fastelavnsfest på hver stue. I hver tønde var der en kat, som blev overrakt til kattekongen, som også fik krone på lige som kattedronningen. I tønderne var der også lidt godter i form af ostehapser og rosiner. På dagen blev der også spist fastelavnsboller, som nogle af børnene havde bagt sammen med Isa. Der var mange, meget flotte udklædninger, og nogle var svært at genkende. Super dag for alle. Bænkebiderne var så heldige, at de igen i år, var blevet inviteret op på plejehjemmet for at hjælpe med at slå deres tønde i stykker. Vi er meget glade for at dele denne oplevelse med beboerne på plejehjemmet. Nedgang i børnetal Til sommer går vi lidt ned i børnetal. Det plejer vi altid, når vi sender de store i skole. Men i år er ikke som tidligere år, hvor nye børn stod skrevet op til en plads. Derfor er vi i gang med at se på, hvordan vi gør, for det kræver en hel del, at opsige en medarbejder, selv om det er på grund af børnenedgang. Det kan være lidt svært at forstå, for sådan er det ikke inden for andre brancher. Har en tømrer f.eks. ingen nye ordrer i ordrebogen, kan de sige deres ansatte op med denne begrundelse, men sådan er det ikke inden for vores område. Der skal en masse forklaringer til, før fagforeningerne vil godkende en opsigelse fra os. Men vi håber på at få det løst, inden sommerferien er ovre. Vi håber i sidste ende på, at vi vil få nogle nye børn, som vi bare ikke kender til endnu. Derfor vil det være skønt, hvis der går nogle i Bøvling og omegn, som ved, de inden for nærmeste fremtid har et barn, de ønsker, skal starte i Børnehuset. Så er I meget velkommen til at kontakte os. Politiker Efter nytår fik vi et nyt Kultur- og Familieudvalg. De har besluttet, at de vil rundt til alle daginstitutioner i kommunen, for det kan jo nemt være forældrene til de børn, som går der, der har været med til at stemme dem ind i byrådet. Derfor tog jeg det som en selvfølge, at de også kom forbi Bøvling Børnehus. Men det har jeg nu fået oplyst, at det gør de ikke, da det ikke har været med i deres Vinter Ellers har vi nydt, at vinteren har været så kort. Det er altid mere besværligt at komme ud, når de skal i alt det tøj. Men de dage, vi har haft med sne, har det som regel været skønt at komme ud og tumle i sneen eller være på kælkebakken. Det er nogle skønne røde kinder, børnene kommer ind med. 9

10 afholder sig fra at møde op, men vi må gøre opmærksom på, at ingen kommer ind i bestyrelsen mod deres vilje. Det får ingen af parterne noget ud af. Men læs alligevel Mariannes indslag om, hvilke muligheder I får ved at sidde i Børnehusets bestyrelse. Camilla, som er vores formand, er på valg, og hun vil gerne stille op til valget igen. Anja har været suppleant, men suppleanten er kun valgt for et år ad gangen, derfor er hun også på valg. En af vores forældrevalgte er valgt frem til generalforsamlingen i Men hendes søn skal i skole til august, hvor hun så stopper i bestyrelsen, da hun ikke har flere børn hos os. Ifølge vedtægterne skal man have børn i Børnehuset for at være forældrevalgt. Derfor vil suppleanten hurtigt komme ind i bestyrelsen denne gang. planlægning. Jeg må da nok sige, at det undrer mig en hel del. Vi gør jo et godt stykke arbejde med at være med til at udvikle kommunens små borgere. Samtidig troede jeg, de var politikere for alle borgere store som små, og uafhængigt af, hvor i kommunen borgerne boede. Men min opfattelse af de folkevalgte, må jeg så tage til efterretning. Generalforsamling Den 2. april kl. 19 afholder vi generalforsamling. Vi håber, at mange af jer forældre vil møde op. Vi ved godt, at mange Påske Påsken står for døren, så mange vil nok finde et gækkebrev i postkassen inden påske. Det er altid hyggeligt, og lidt spændende, om man nu skal af med nogle påskeæg. Jeg har allerede fået tre, som jeg kigger på, hver gang jeg skal i mit køleskab. Men endnu har jeg ikke gættet, hvem de er fra, så det vil måske komme til at koste mig lidt, hvis jeg ikke gætter det. Jeg vil hermed ønske alle en god påske og et godt forår, som vi, i Børnehuset, ønsker vil bringe mange gode solskinstimer. Birte Rom Leder af Bøvling Børnehus Vil du have indflydelse på dit barns hverdag? Det har for mig været en utrolig spændende tid, jeg har haft og har i Bøvling Børnehus bestyrelse. Det er en meget lærerig oplevelse at sidde i en bestyrelse, og skønt at man kan være med til at gøre en forskel i sit barns hverdag. Det er en fornøjelse at være en del af et så velfungerende Børnehus. Jeg kan kun på det varmeste anbefale andre at tage del i det... Så sæt endelig X i kalenderen onsdag d. 2. april, hvor der er generalforsamling, og husk at det er kun de, der ønsker det, der bliver valgt ind. :-) Hilsen Marianne Lund Gjerulff Bestyrelsesmedlem i Bøvling Børnehus 10

11 Kalender det sker i skolerne MARTS: Uge kl. i brobygningsforløb kl. se balletten Black and White kl i Holstebro APRIL: 3. 1.kl. til i teater og se Det er ganske vist, Ramme Skole kl BI-FRI Aktiv dag for 6. 8.kl. 10. BI-FRI GENERALFORSAMLING KL april FRI Påskeferie (Åbent i SFO den 14., 15. og 16. april) Uge kl. praktik 27. FRI Konfirmation i Mariekirken og i Bøvling Sognekirke 28. FRI Blå Mandag 30. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl BI-FRI 5. kl. gymnastikdag MAJ: FRI Årsmøde i Vingsted 7. Introaften for kommende 0. kl. og forældre 15. Kommende 0. kl. med i skole 16. FRI Store Bededagsferie Uge 21 Lejrskoleuge og 8.kl. har termins prøver i denne uge 27. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl FRI Kr. himmelfartsferie (SFO lukket) JUNI: 4. FRI Strandrensning 5. FRI Grundlovsdag (SFO åbent til middag, hvis behov) 6. FRI Sponsorløb fra 11-13, derefter kagekonkurrence m.m. 9. FRI Pinseferie 11. BI-FRI Fest for de frivillige 19. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl FRI Er man forhindret i at deltage på arbejdsdag, er der mulighed for at male denne dag. 21. FRI Arbejdsdag 26. FRI Orienteringstur for alle på skolen 26. Afskedsfest for 8. kl. og deres forældre 27. FRI Sidste skoledag 30. juni aug. FRI Sommerferie (SFO lukket uge 29, 30 og 31) AUGUST: 5. BI Første skoledag 11. FRI Første skoledag Ansvarshavende red. på dette nr.: Hanne Ørskov Andersen Sang og bevægelse på friskolen 11

12 Gudstjenesteliste APRIL: 6. kl Koncert som afslutning på korweekend med Slesvig Folkekor og Bøvlingkoret. 7. kl Gudstjeneste og Generalforsamling. 13. kl Børnepåskegudstjeneste Palmesøndag. 17 kl Skærtorsdag 18. kl Langfredag 20. kl Påskedag 27. kl Konfirmation MAJ: 4. kl Aftengudstjeneste med aftenkaffe i Bifrost med sang og kort foredrag ved Asger Gyldenkærne Danmark frit og hva så 11. kl kl Lemvig Valgmenighed v/ S. Paludan. 25. kl kl Kr. Himmelfart JUNI: 1. kl kl Pinsedag 15. kl Årsmøde i foreningen af Grundtvigske fri- og valgmenigheder i Vejstrup 22. Sydslesvig udflugt gudstjeneste i Valsbøl kl kl Lemvig Valgmenighed v/ S. Paludan JULI: 6. kl Mariekirken i Bøvling v/ S Paludan 13. kl Lemvig Valgmenighed v/ S. Paludan 20. kl kl Lemvig valgmenighed v/ M. Gyldenkærne AUGUST: 3. kl v/ Kurt Andersen 10. kl kl kl kl SEPTEMBER: 8. kl Hospicepræst Kirsten Buur. Gudstjeneste og foredrag. 14. kl Velkommen til nyt konfirmandhold. 21. kl kl Høstgudstjeneste med frokost. Valgmenighedspræst Marianne Nørgaard Gyldenkærne, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf Præsten har ingen fast træffetid mandag dog kun efter aftale. Besøg i hjem, på sygehus og plejehjem. Jeg kommer gerne på besøg og holder også gerne hjemmealtergang. Ring endelig også hvis I hører om nogen, jeg kunne glæde ved et besøg. Marianne tlf Info Jeg holder sommerferie fra den 28. juni til den 17. juli. Embedet passes af Signe Paludan i Lemvig. Tlf Besøg iøvrigt vores hjemmeside: 12 GRAFISK TRYK LEMVIG

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Konfirmation i Mariekirken, Bøvling Valgmenighed

Konfirmation i Mariekirken, Bøvling Valgmenighed BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September 2015 38. årg. Konfirmation i Mariekirken, Bøvling

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 3 September - Oktober - November - December 2014 37. årg. Kom til foredrag med Lola Jensen 22. september

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Nr. 152 November 2008

Nr. 152 November 2008 Nr. 152 November 2008 SAG arrangerede Spil-dansk-dag i Borgerhuset. Nordfynskoret optrådte, og 5 medvirkende fra forestillingen Osvald blev godt ledsaget af musikskolens Claus Wilson ved arrangementet

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016 August lø. 1 ti. 1 sø. 2 on. 2 ma. 3 Uge 32 to. 3 ti. 4 fr. 4 on. 5 lø. 5 September Udd. Vejledning kl. 10.30-12 to. 6 sø. 6 Uge 37 fr. 7 ma. 7 lø. 8 2. årselever ankommer ti. 8 Svejsekursus for håndværkerlinjen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere