BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS"

Transkript

1 BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske Det ER forår! Det nederste hjørne af præstegårdshaven er et stort smukt blåt tæppe af krokusser. Intet er mere livsbekræftende end i det tidlige forår at se netop vintergækker, krokus og erantis bryde den kolde jord og spire frem! De trodser al pessimisme. Det er bevægende hvert forår. Og man bliver lidt forårsnarkoman, når man, som jeg, har svært ved at klare den mørke vinter. Foråret understøtter påskens budskab en fejring af, at liv overvinder død; at lys får bugt med mørke, at nye generationer skal ud og prøve livet af. Påsken er et drama og alle menneskelige følelser er i spil lige fra palmesøndagens fest og forventninger over langfredagens sorg til påskemorgenens lys og sejr. Påsken afspejler sig i vort liv. Og som sådan kan vi spejle vort liv i påskens mange følelser. Vore forventninger til livet og hinanden er høje som folks forventninger var høje til Jesus Palmesøndag. Men stemningen vendte, og vi ved, hvordan det gik. Sådan kan stemningen nemt vende, og en enkelt person eller en gruppe i befolkningen kan hurtigt blive alles syndebuk. Ligesom Jesus blev syndebuk og blev korsfæstet langfredag. Men det store, ved kristendommens budskab, er, at det ikke behøver være sådan, og der er en anden vej. Påskedag kulminerer påskens drama. Jesus opstår fra de døde. Ufatteligt for vores fornuft, men der er håb i det. For altid, har vi fået håbets fortegn midt i vort liv. Ubundet af tid og sted. For dér i morgengryet kæmpede livets kræfter med dødens, mørket med lyset. Og lyset og håbet vandt for altid. Langfredag var virkelighed, som vore langfredage er det. Men påskemorgen er også vores virkelighed håbets virkelighed. Det kristne opstandelsesbudskab er det centrale i hele det kristne budskab - omdrejningspunktet. Det er ikke et budskab om, at livet altid er let og lyst og ligetil, for det ved vi godt, at det ikke er, men det er et budskab om, at mørket brydes af lyset, og håbet og kærligheden er den stærkeste livskraft i vores tilværelse. God påske! Marianne Gyldenkærne.

2 Kirkelige handlinger Dåb: Maja Kirkeby Kallesøe, Datter af Christina Kirkeby Kallesøe og Peter Kirkeby Kallesøe, Tørring. Begravelser: Ivar Christian Kjær Nielsen, Bøvling Niels Høj Jensen, Vemb Olga Annina Madsen, Bøvling Svend Harpøth Lauridsen, Bøvling. Æret være deres minde! Møder & arrangementer Bøvling Valgmenigheds General for - samling mandag den 7. april kl Der indkaldes hermed til ordinær Gene - ral forsamling i Bøvling Valg menig hed efter gudstjenesten kl Dagsorden ifølge Vedtægter. Jf sidste kirkeblad. HUSK!!! Højskoleuge Sensommer i Askov den 3. til 9. august I 2014 vil der atter være fælles højskoleuge for de midt-vestjyske valgmenigheder. Denne gang på Askov Højskole. Et spændende program med foredrag af bl.a. højskoleforstander Jørgen Kløve, sociolog Henrik Dahl, teolog Doris Ottesen, skuespiller Jytte Abildstrøm. Dertil kommer udflugt til Ribe og til den tyske vadehavs ø Føhr. Alt sammen i bedste højskoleånd. Programmet ligger i kirken eller fås hos præsten. Børnegudstjeneste med MINIKONFIRMANDERNE. PALMESØNDAG den 13. april kl er der børnepåskegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker. Andre barnlige sjæle er også meget velkommen til palmesøndagsgudstjeneste som er lidt anderledes end normalt. Efter gudstjenesten er der et lille traktement i Bifrost! Velkommen! Aftenkaffe og foredrag Søndag den 4. maj inviteres der efter gudstjenesten til aftenkaffe, sang og kort foredrag ved Asger Gyldenkærne: Dan - mark frit og hva så? Kaffe og foredrag i Bifrost på Friskolen. Grundlovsmøde. Torsdag den 5. juni afholdes traditionen tro Grundlovsmøde på Nr. Vosborg. Grundlovstalen holdes af fhv. generaldirektør i DR m.v., Christian S. Nissen og Herning-koret Vocal Pleasure står for den musikalske underholdning. Mødet begynder kl Mødet arrangeres af Nr. Vosborg og valgmenighederne i Holstebro, Aulum, Lem - vig og Bøvling. ÅRSMØDE. Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske valg-og frimenigheder afholdes i år i på Vejstrup Efterskole. Temaet er: Unge, fællesskab og tro. Program fremgår af Årsskriftet, som vil blive lagt frem i kirken lige efter påske. Bøvling Valgmenighed betaler for medlemmers deltagelse, og der gives kørselstilskud. Tilmelding til Marianne senest den 1. maj. Weekendtur til Sydslesvig juni arrangerer valgmenigheden tur til Sydslesvig med overnatning på Sydslesvigs danske ungdomsforeningers kursusejendom Christianslyst. Program: Fredag 20. juni afgang fra Bøvlingbjerg med ankomst til Flensborg ca Undervejs ophold ved Gejlå Bro m.m. I Flensborg be - søg i Hellig ånds kirken den danske hoved - kirke i Syd sles vig, hvor provst Viggo Jacobsen fortæller. Aftensmad og tid til en strøgtur. 2

3 Lørdag den 21. juni Turen går til Slesvig med besøg i Dom - kirken, i fiskerlejet Holmen samt Dan ne - virke og Hedeby. Om aftenen fortæller landdagsmand Flemming Meyer om det danske mindretals politiske arbejde. Søndag den 22. juni Besøg og deltagelse i gudstjenesten på Valsbølhus, efterfulgt af frokost sammen med menigheden der. På hjemturen be - søg på kirkegården i Ladelund Tilmelding senest 1. maj til Marianne Gyldenkærne Pris ca kr. pr. person Udflugt i september Traditionen tro arrangerer Valgmenig - heden en endags udflugt Ud i det blå. Sæt Kryds i kalenderen onsdag den 17. september kl. 9 fra Mariekirken. Program offentliggøres senere. Foredrag: Mandag den 8. september kl gudstjeneste og foredrag v/ hospicepræst Kirsten Dalager Buur, Århus. At lægge til kaj ved et hospice I konfrontationen med lidelsen og døden oplever vi, at vores forståelse af livet som trygt og godt og meningsfuldt brister. Men accepterer vi det, og gennemlever vi det svære, så sker det ofte, at vi når til en dybere forståelse af livet og os selv, - at vi intensiverer glæden i livet. Med udgangspunkt i sin erfaring fra samtaler med døende og deres pårørende på Hospice Søholm, Århus, vil hospitals- og hospicepræst Kirsten Dalager Buur give os et indblik i, hvordan vi kan give hinanden følgeskab i livet før døden. Foredrag, kaffe & kage 50 kr. SE HER! I samarbejde mellem Friskolen, Efter - skolen, Børnehuset og Valgmenigheden arrangeres der foredrag ved Lola Jensen mandag den 22. september kl Nærmere program se opslag og hjemmeside. Andrea, Signe, Tobias og Christian. (Signe konfirmeres i Vemb) KONFIRMATION i Mariekiken Søndag den 27. april kl Konfirmander: Andrea Kubel Thorsen, Bøvlingbjerg Christian Gransgaard, Bøvlingbjerg Tobias Kjær Dyrmose Jensen, Bøvlingbjerg Bøvling Valgmenighed Formand: Joan Trelborg Brogårdvej 36, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf Forretningsfører: Else-Marie Pedersen Fårevej 130, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf boevlingvalgmenighed.dk Organister: Svend Burchardt Tlf Chulpan Christiansen. Tlf Kirkesanger: Sine Berg Tlf Graver: John Jensen. Tlf

4 Nyt fra Bøvling Idrætsefterskole Foråret byder altid på en masse gymnastik på Bøvling Idrætsefterskole. Vanen tro har gymnastiklærere og elever arbejdet med opvisningsprogrammet i løbet af vintermånederne, men i år har der været en anelse mere pres på end tidligere, da første opvisning var flyttet frem til første weekend i februar på grund af deltagelse i OD-dag på Gymnastik Højskolen i Ollerup. OD-dagen er en helt speciel dag indenfor gymnastikkens verden, hvor tidligere elever fra højskolen deltager med deres gymnastikhold. Det er hold på vidt forskellige niveauer, som deltager på dagen, lige fra almindelige lokalforeningshold, juniorhold til re præ sen ta ti ons - hold og endda landsholdet i po wer - tumbling. Det var oplevelsesrig dag, og glædeligt var det også at se tidligere BI elever, som markerer sig på mange forskellige hold både som aktive og som instruktører. Januar måned bød også på et besøg fra Japan og det berømte Kokushikan Universitet. Grundet Shuji Shimizus mangeårige ansættelse på BI og tætte forbindelser til netop Kokushikan, havde de japanske gymnaster igen valgt at lade deres rejse gå forbi Bøvlingbjerg. Årsagen, til deres danske visit, var deltagelse i DGI s store gymnastikshow med shows i flere større byer og arenaer i Danmark. Japanerne nød stilheden og gæstfriheden i det vestjyske, som en god kontrast til en hektisk hverdag i en japansk millionby, og blev ved ankomsten taget godt imod af Shuji og Dorte, som diskede op med specialiteter fra det japanske køkken. Kokushikans besøg trak også TVMidtVest forbi skolen med et indslag i de lokale nyheder. Samme aften havde, tidligere elev, Lars DK slået vejen forbi idrætsefterskolen med et foredrag om hans oplevelser som artist i verdens største Cirkus, Cirque du Soleil. En del af foredraget omhandlede også hvilken betydning Lars ophold på Bøvling har haft for hans karriere. 4

5 I marts måned har efterskoleeleverne hver eneste weekend været i haller rundt omkring i det vestjyske. Med opvisningerne spredt godt ud geografisk til bl.a. Harboøre i vest, Holstebro og Brande længere inde i landet, Skjern og Ringkøbing mod syd, samt flere mindre byer, har skolen fået markeret sig i gymnastiklandskabet. Traditionen tro blev det selvfølgelig også til en opvisning i Bøvling Hallen til BUF s forårsopvisning. På skolens Facebookprofil kan der ses billeder fra flere af opvisningerne, men også fra de mange andre aktiviteter, der sker på Bøvling Idrætsefterskole. Venlig hilsen Ina og Martin Højbjerg Wiborg Forstanderpar Bøvling Idrætsefterskole 5

6 Nyt fra Bøvling Friskole Sang og bevægelses betydning for indlæringen. Foråret er kommet, hvilket betyder at børnene nu spiller rundbold igen. Ellers går vinteren mest med boldspil på multibanen eller hep og dødbold, når ikke det er kælkevejr. Vore børn er heldigvis ude i frikvartererne, og det betyder, at vi får friske, rødkindede børn ind til time, der er klar til at modtage læring. Når man snakker så meget om længere skoledage med indlagte aktivitetstimer, så er det nok også fordi, børnene, mange steder, ikke kommer ud og får bevæget sig i frikvartererne. Vores tre yngste klasser har desuden gymnastik 5 gange om ugen, så de får også rørt sig meget i skoletiden. Jeg har fornylig læst, at det hjælper på evnen til at lære, hvis man synger. Efter sigende bruges begge hjernehalvdele, når man synger, og det skulle give en bedre indlæringsevne. Da vi også ved at bevægelse fra morgenen af og sund kost styrker indlæring, så må vi have nogle fantastisk indlæringsparate børn på skolen. Det hører jeg dog også fra lærerne, der har de yngste klasser, hvor de både synger og har gymnastik om morgenen. Næste skoleår Lige nu arbejder vi frem mod næste skole - år. Vi har kontakt til BUF, og håber at kunne lave noget samarbejde, så de yngste kan få nogle sportsaktiviteter i gang over middag, således at børnene er klar til at komme med hjem, når forældrene henter dem i SFO, i stedet for at de atter skal køre med dem til aktiviteter sidst på eftermiddagen. Måske bliver det med hjælp fra unglederne. De større børn, håber vi på, kan komme i gang med nogle aktiviteter umiddelbart efter de har fri, så de også, nogle dage, kan slippe for transport frem og tilbage. Når man bor i et tyndtbefolket område, er der jo ikke busser, der kan benyttes sidst på dagen. Men heldigvis har vi et godt samarbejde med kommune og politikere, så vi trods alt kan få vore børn til og fra skole med de kommunale busser. Indskrivning Jeg indskriver børn til kommende 0.klasse lige nu. Vi gør det som altid familievis. Det er hyggeligt at mødes med de enkelte familier og have tid til snak og rundvisning. Næste år bliver det en lille klasse, da der ikke er født så mange børn for 6 år siden i vores område. Vinterfest Vi har netop haft vinterfest med en virkelig flot gymnastikopvisning, hvor alle børn var på gulvet flere gange. Bl.a. har vi en fællesserie med alle børn. Det er så skønt at se børnene smile og være glade, mens de optræder. For mig er det, det vigtigste, at børnene er glade, når de laver deres opvisning. De skal helst synes, det er sjovt og være stolte af det. Vi var 350 den aften, da alle vore familier er fantastiske til at bakke op om vores arrangementer. Men det betyder også rigtigt meget for børnene, at de kommer og ser, hvor dygtige de er. Denne aften var børnenes kreative produkter også sat frem, så alle kunne nyde synet af de flotte udstillinger. Et valghold 6

7 havde desuden lavet en film, som blev vist på den interaktive tavle i Gamle Skolestue. Istanbul 8.klasse og deres forældre stod for kaffe, bagning, servering m.m. og så tjente de lidt til deres tur til Istanbul. De drager af i uge 12. Det er et sted, hvor ingen af dem tidligere har været, så det er en flok spændte elever, der sendes afsted sammen med klasselærer og en forælder. Fastelavnsfest Fastelavnsfesten blev fejret med flotte og festligt udklædte elever. Næsten alle elever var Udklædte, jeg beundrer familiernes kreative evner, når det gælder børnenes udklædning. Flere af tønderne måtte eleverne forbi en del gange, før de røg ned og kattekonge og -dronning kunne findes. Efter tøndeslagning var det tid til sodavand og fastelavnsboller, før legene kunne gå i gang. Der blev dystet på livet løs, og de andre elever heppede, mens konkurrencerne stod på. Efter festen var de fine nye klassebilleder hængt op, så alle kunne beundre sig selv og hinanden. langtidssygemeldte på vej tilbage, det er altid rart at få hverdag igen. Indvielse af Rekreativt friluftsområde Vi regner med at kunne holde indvielse af vores Rekreative Friluftsområde inden sommmerferien. Vi er godt på vej til at blive færdige, men vejret har drillet en del. Da det har regnet ekstremt meget det sidste år, står fodboldgolfbanen under vand visse steder, så vi venter på at kunne gå dernede, så det kan blive drænet. Når det hele er færdigt, håber vi, rigtig mange vil benytte området. Vi lægger en folder ind på hjemmesiden, hvor man kan se lidt om det. Det er meningen, vi arbejder videre med naturformidling m.m., og det vil så løbende blive lagt på hjemmesiden. Arbejdsglæde Arbejdsglæde og et godt psykisk arbejdsmiljø er nøgleord i de fleste virksomheder, og derfor er vi flere virksomheder, der er gået sammen om at få fat i Helen Eriksen, erhvervspsykolog, som vil fortælle og inspirere os til give, mens vi vokser, og få øget arbejdsglæden, så vi kan går fra travlhed til trivsel. Det ser vi meget frem til. Vi arbejder dog også med det psykiske arbejdsmiljø til hverdag. Uforudsigeligt år Vi har haft et lidt forudsigeligt år i dette skoleår, så har haft tre skemaer, men det ene gjaldt dog kun i to uger. Det er praktiske opgaver, som løses, efterhånden som de opstår. Heldigvis er næsten alle vore Generalforsamling Apropos arbejdsglæde, så håber vi rigtig mange forældre støtter op om vores generalforsamling i skolen den 10. april. Det er dejligt, når der er mange, der viser interesse for at høre om vores arbejde til dagligt samt vore visioner og tanker om fremtiden. Husk ingen bliver valgt ind mod deres ønske. Spørg derfor altid den, I evt tænker, der kunne være god i bestyrelsen, før I opstiller en person. Så får vi kun dem ind, der vil gøre et stykke arbejde til glæde for os alle. Venlig hilsen Hanne Ørskov Andersen 7

8 Nyt fra Bøvling Børnehus Julen I det sidste blad, skrev vi om julen, og hvad vi glædede os til. Vi startede igen december med at invitere alle børnenes forældre og søskende til julehygge den første fredag i december. Vi var rigtig glade for, at så mange afsatte tid til at besøge os. Der blev klippet og klistret hos Brumbasserne. Hos Skarnbasserne blev der lavet juledekorationer i stor stil. Mange fik en dekoration med hjem, som så kunne give lidt hygge i december. I køkkenet ved Springfrøerne og Humlebierne blev der bagt mange pebernødder, og en del blev også spist. Alle disse aktiviteter er ved at være en tradition hos os, ligesom dagen hvor vi julehygger for familierne. Julemanden Som vi skrev i sidste blad, var vi meget spændte på, om julemanden kom forbi, den dag vi holdt julefrokost for børnene. Vi var meget heldige, for han kom lige, som vi skulle til at spise. Men det bedste var, at det var den samme, som kom forbi året før, og igen i år havde han en julepose med til børnene. Der blev sunget for julemanden, og det er jeg helt sikker på, at han nød. Alle var nemlig blevet rigtig gode til nogle af julesangene, da vi hver mandag i december, alle havde været samlet hos Brumbasserne, for at tænde et nyt lys i adventskransen. Det er bare så hyggeligt, når vi alle sidder og synger den samme sang, mens lysene bliver tændt. Julegaver Da børnene holdt juleferie, fik alle en stor pose med hjem. I den var der en julehilsen med til deres familie med et billede af de børn, som er i deres gruppe. Det var Børnehusets julehilsen til alle. I posen var også de gaver, som børnene havde lavet til deres forældre, gaver som vi håber, alle I forældre blev glade for. For børnene har lagt meget i at lave dem så pæne, som det var dem muligt. Nyt struktur Efter nytår skulle nogle af børnene i en ny gruppe. Det er altid lidt spændende for dem, for det er et tegn på, man er blevet lidt større. Man skal nu til at have venner, som er lidt ældre end en selv. Men børnene faldt hurtigt til i deres nye grupper. Nogle af de voksne, var også blevet flyttet rundt, og der var lavet en ny arbejdsplan. Det er altid spændende, om det, som nu er blevet lavet, også fungerer i virkeligheden. Det prøvede vi af, men fandt hurtigt ud af, at der måtte små justeringer til. Efter denne justering, kører det rigtig godt. Men vi oplever stadig, at vi er få personaler sidst på eftermiddagen i forhold til antallet af børn. Dette problem kan vi ikke rigtig løse, for mange af vores forældre har lidt længere til deres arbejde, end forældrene har i byen. Politikerne vil ikke give ekstra til normeringen til institutioner af vores størrelse uden for byen. Så vi må blive ved med at sige, at efter kl. 15 er det mere pasning, end det pædagogiske vi vægter. Vi har heldigvis en stabil og fleksibel personalegruppe, som kender hinanden så godt, så vi får de sidste timer på dagen til at fungere. Tror ikke, så mange børn bemærker problemet med normeringen i de timer, men som personale er det ikke så optimalt, som vi gerne ville have det. Fastelavn Nu er fastelavn overstået. Børnene havde øvet på fastelavnssangene, de var blevet rigtig gode til at synge med. Selv vuggestuebørnene kunne synge med. Fastelavnstønderne fik et ordentligt slag 8

9 på siden, da vi mandag den 3. marts holdt fastelavnsfest på hver stue. I hver tønde var der en kat, som blev overrakt til kattekongen, som også fik krone på lige som kattedronningen. I tønderne var der også lidt godter i form af ostehapser og rosiner. På dagen blev der også spist fastelavnsboller, som nogle af børnene havde bagt sammen med Isa. Der var mange, meget flotte udklædninger, og nogle var svært at genkende. Super dag for alle. Bænkebiderne var så heldige, at de igen i år, var blevet inviteret op på plejehjemmet for at hjælpe med at slå deres tønde i stykker. Vi er meget glade for at dele denne oplevelse med beboerne på plejehjemmet. Nedgang i børnetal Til sommer går vi lidt ned i børnetal. Det plejer vi altid, når vi sender de store i skole. Men i år er ikke som tidligere år, hvor nye børn stod skrevet op til en plads. Derfor er vi i gang med at se på, hvordan vi gør, for det kræver en hel del, at opsige en medarbejder, selv om det er på grund af børnenedgang. Det kan være lidt svært at forstå, for sådan er det ikke inden for andre brancher. Har en tømrer f.eks. ingen nye ordrer i ordrebogen, kan de sige deres ansatte op med denne begrundelse, men sådan er det ikke inden for vores område. Der skal en masse forklaringer til, før fagforeningerne vil godkende en opsigelse fra os. Men vi håber på at få det løst, inden sommerferien er ovre. Vi håber i sidste ende på, at vi vil få nogle nye børn, som vi bare ikke kender til endnu. Derfor vil det være skønt, hvis der går nogle i Bøvling og omegn, som ved, de inden for nærmeste fremtid har et barn, de ønsker, skal starte i Børnehuset. Så er I meget velkommen til at kontakte os. Politiker Efter nytår fik vi et nyt Kultur- og Familieudvalg. De har besluttet, at de vil rundt til alle daginstitutioner i kommunen, for det kan jo nemt være forældrene til de børn, som går der, der har været med til at stemme dem ind i byrådet. Derfor tog jeg det som en selvfølge, at de også kom forbi Bøvling Børnehus. Men det har jeg nu fået oplyst, at det gør de ikke, da det ikke har været med i deres Vinter Ellers har vi nydt, at vinteren har været så kort. Det er altid mere besværligt at komme ud, når de skal i alt det tøj. Men de dage, vi har haft med sne, har det som regel været skønt at komme ud og tumle i sneen eller være på kælkebakken. Det er nogle skønne røde kinder, børnene kommer ind med. 9

10 afholder sig fra at møde op, men vi må gøre opmærksom på, at ingen kommer ind i bestyrelsen mod deres vilje. Det får ingen af parterne noget ud af. Men læs alligevel Mariannes indslag om, hvilke muligheder I får ved at sidde i Børnehusets bestyrelse. Camilla, som er vores formand, er på valg, og hun vil gerne stille op til valget igen. Anja har været suppleant, men suppleanten er kun valgt for et år ad gangen, derfor er hun også på valg. En af vores forældrevalgte er valgt frem til generalforsamlingen i Men hendes søn skal i skole til august, hvor hun så stopper i bestyrelsen, da hun ikke har flere børn hos os. Ifølge vedtægterne skal man have børn i Børnehuset for at være forældrevalgt. Derfor vil suppleanten hurtigt komme ind i bestyrelsen denne gang. planlægning. Jeg må da nok sige, at det undrer mig en hel del. Vi gør jo et godt stykke arbejde med at være med til at udvikle kommunens små borgere. Samtidig troede jeg, de var politikere for alle borgere store som små, og uafhængigt af, hvor i kommunen borgerne boede. Men min opfattelse af de folkevalgte, må jeg så tage til efterretning. Generalforsamling Den 2. april kl. 19 afholder vi generalforsamling. Vi håber, at mange af jer forældre vil møde op. Vi ved godt, at mange Påske Påsken står for døren, så mange vil nok finde et gækkebrev i postkassen inden påske. Det er altid hyggeligt, og lidt spændende, om man nu skal af med nogle påskeæg. Jeg har allerede fået tre, som jeg kigger på, hver gang jeg skal i mit køleskab. Men endnu har jeg ikke gættet, hvem de er fra, så det vil måske komme til at koste mig lidt, hvis jeg ikke gætter det. Jeg vil hermed ønske alle en god påske og et godt forår, som vi, i Børnehuset, ønsker vil bringe mange gode solskinstimer. Birte Rom Leder af Bøvling Børnehus Vil du have indflydelse på dit barns hverdag? Det har for mig været en utrolig spændende tid, jeg har haft og har i Bøvling Børnehus bestyrelse. Det er en meget lærerig oplevelse at sidde i en bestyrelse, og skønt at man kan være med til at gøre en forskel i sit barns hverdag. Det er en fornøjelse at være en del af et så velfungerende Børnehus. Jeg kan kun på det varmeste anbefale andre at tage del i det... Så sæt endelig X i kalenderen onsdag d. 2. april, hvor der er generalforsamling, og husk at det er kun de, der ønsker det, der bliver valgt ind. :-) Hilsen Marianne Lund Gjerulff Bestyrelsesmedlem i Bøvling Børnehus 10

11 Kalender det sker i skolerne MARTS: Uge kl. i brobygningsforløb kl. se balletten Black and White kl i Holstebro APRIL: 3. 1.kl. til i teater og se Det er ganske vist, Ramme Skole kl BI-FRI Aktiv dag for 6. 8.kl. 10. BI-FRI GENERALFORSAMLING KL april FRI Påskeferie (Åbent i SFO den 14., 15. og 16. april) Uge kl. praktik 27. FRI Konfirmation i Mariekirken og i Bøvling Sognekirke 28. FRI Blå Mandag 30. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl BI-FRI 5. kl. gymnastikdag MAJ: FRI Årsmøde i Vingsted 7. Introaften for kommende 0. kl. og forældre 15. Kommende 0. kl. med i skole 16. FRI Store Bededagsferie Uge 21 Lejrskoleuge og 8.kl. har termins prøver i denne uge 27. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl FRI Kr. himmelfartsferie (SFO lukket) JUNI: 4. FRI Strandrensning 5. FRI Grundlovsdag (SFO åbent til middag, hvis behov) 6. FRI Sponsorløb fra 11-13, derefter kagekonkurrence m.m. 9. FRI Pinseferie 11. BI-FRI Fest for de frivillige 19. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl FRI Er man forhindret i at deltage på arbejdsdag, er der mulighed for at male denne dag. 21. FRI Arbejdsdag 26. FRI Orienteringstur for alle på skolen 26. Afskedsfest for 8. kl. og deres forældre 27. FRI Sidste skoledag 30. juni aug. FRI Sommerferie (SFO lukket uge 29, 30 og 31) AUGUST: 5. BI Første skoledag 11. FRI Første skoledag Ansvarshavende red. på dette nr.: Hanne Ørskov Andersen Sang og bevægelse på friskolen 11

12 Gudstjenesteliste APRIL: 6. kl Koncert som afslutning på korweekend med Slesvig Folkekor og Bøvlingkoret. 7. kl Gudstjeneste og Generalforsamling. 13. kl Børnepåskegudstjeneste Palmesøndag. 17 kl Skærtorsdag 18. kl Langfredag 20. kl Påskedag 27. kl Konfirmation MAJ: 4. kl Aftengudstjeneste med aftenkaffe i Bifrost med sang og kort foredrag ved Asger Gyldenkærne Danmark frit og hva så 11. kl kl Lemvig Valgmenighed v/ S. Paludan. 25. kl kl Kr. Himmelfart JUNI: 1. kl kl Pinsedag 15. kl Årsmøde i foreningen af Grundtvigske fri- og valgmenigheder i Vejstrup 22. Sydslesvig udflugt gudstjeneste i Valsbøl kl kl Lemvig Valgmenighed v/ S. Paludan JULI: 6. kl Mariekirken i Bøvling v/ S Paludan 13. kl Lemvig Valgmenighed v/ S. Paludan 20. kl kl Lemvig valgmenighed v/ M. Gyldenkærne AUGUST: 3. kl v/ Kurt Andersen 10. kl kl kl kl SEPTEMBER: 8. kl Hospicepræst Kirsten Buur. Gudstjeneste og foredrag. 14. kl Velkommen til nyt konfirmandhold. 21. kl kl Høstgudstjeneste med frokost. Valgmenighedspræst Marianne Nørgaard Gyldenkærne, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf Præsten har ingen fast træffetid mandag dog kun efter aftale. Besøg i hjem, på sygehus og plejehjem. Jeg kommer gerne på besøg og holder også gerne hjemmealtergang. Ring endelig også hvis I hører om nogen, jeg kunne glæde ved et besøg. Marianne tlf Info Jeg holder sommerferie fra den 28. juni til den 17. juli. Embedet passes af Signe Paludan i Lemvig. Tlf Besøg iøvrigt vores hjemmeside: 12 GRAFISK TRYK LEMVIG

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Denne avis er til: Februar 2007 1

Denne avis er til: Februar 2007 1 Denne avis er til: Februar 2007 1 Indhold Vuggestueplads???... 3 Rokketænderne... 4 Lukkedage i Paletten... 5 Hjemmesiden... 5 Fastelavn i børnehaven... 6 Hørt i vuggestuen... 9 Fastelavn i vuggestuen...

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole.

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Kære elever, forældre og ansatte. Velkommen til det nye skoleår. I denne kalender kan I orientere jer om alle årets arrangementer, ferier og fridage. I kan

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016 Nyhedsbrev marts 2016 Siden sidst Fastelavn Mandag den 8. februar holdt vi fastelavn for hele huset. Det var rigtig hyggeligt med flot udklædte børn, sang og tøndeslagning. Mange tak til dem der havde

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Friskolens skriftlige beretning til Bøvling Fri- og Idrætsefterskoles generalforsamling 2017

Friskolens skriftlige beretning til Bøvling Fri- og Idrætsefterskoles generalforsamling 2017 Friskolens skriftlige beretning til Bøvling Fri- og Idrætsefterskoles generalforsamling 2017 Jeg er ofte blevet spurgt: Hvad er forskellen på en friskole og en folkeskole? Jeg er nok ikke den rigtige at

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev december 2015 Nyhedsbrev december 2015 Fælles Bedsteforældredag. Der var julehygge over alt den 27. november, der blev lavet nogle flotte juledekotationer. Vi vil lige sige tak til Lene og? for hjælpen til julefrokosten,

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Tak for samarbejdet.. Forældreoverdragelse i januar.. Møde aflyst og det betyder, at plan først kommer i uge 1 Biografbillet til

Tak for samarbejdet.. Forældreoverdragelse i januar.. Møde aflyst og det betyder, at plan først kommer i uge 1 Biografbillet til Fredagsbrev -- uge 50 - d. 16. december 2011 FredagsBREV Glædelig jul og godt nytår til alle på Bakkelandet Personalet i Bakkelandets vuggestue, børnehave og friskole Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 3 September - Oktober - November - December 2014 37. årg. Kom til foredrag med Lola Jensen 22. september

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Konfirmation i Mariekirken, Bøvling Valgmenighed

Konfirmation i Mariekirken, Bøvling Valgmenighed BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September 2015 38. årg. Konfirmation i Mariekirken, Bøvling

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation Nyhedsbrev uge 09-2014 Side 1 Fastelavn Side 6 Fødseldagsinvitation Side 2 Nyt fra Troels Side 6-7 Bus Side 4 Forberedelser til fastelavn Side 8-12 Børnehaven Side 5 Fastelavn er mit navn.. Side 13 Kalender,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale ØSTENVINDEN Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale Nyt fra ledelsen Kære alle i Børneby Øster. Nu hvor året er ved at gå på hæld, er det tid til at skue tilbage på endnu et år med

Læs mere

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret:

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Vi roder alle vegne. Der står ting på alle ledige pladser, så håndværkerne kan komme til. De er i gang mange steder. Ude er de ikke færdige med taget endnu, inde mangler

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. Nyhedsbrev uge 5-2013. Dukketeater i børnehøjde. Side 1 af 10. Side 4. LAN-party 15.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. Nyhedsbrev uge 5-2013. Dukketeater i børnehøjde. Side 1 af 10. Side 4. LAN-party 15. Nyhedsbrev uge 5-2013 Side 1 Dukketeater i børnehøjde Side 8 LAN-party 15. februar Side 3 Åben-hus-arrangementet Side 9 Forældreinspirationsaften Side 4 Børnehaven Side 10 Kalender, kontakt mm. Dukketeater

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

UGEBREV nr. 23 uge 6. Årgang 3

UGEBREV nr. 23 uge 6. Årgang 3 UGEBREV nr. 23 uge 6 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Morgensamlingerne i denne uge har handlet om respekt på mange måder. Det er sådan, at alle lærerne skiftes til at stå for morgensamlingerne, og

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hold øje uge 5. Tak for en helt fantastisk herlig Vinterfest. Klap en abeforælder på ryggen hvis du møder en J

Hold øje uge 5. Tak for en helt fantastisk herlig Vinterfest. Klap en abeforælder på ryggen hvis du møder en J Hold øje uge 5 Tak for en helt fantastisk herlig Vinterfest. Klap en abeforælder på ryggen hvis du møder en J Yes!..en herlig uge. Startende med et brag af en Vinterfest og fulgt op af en rigtig flot og

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

UGEBREV nr. 17 uge 50 Årgang 6

UGEBREV nr. 17 uge 50 Årgang 6 UGEBREV nr. 17 uge 50 Årgang 6 Tusind tak Til alle for en fantastisk hyggelig julefest i lørdags. Det var rart igen igen at opleve den gode stemning, når vi samles på friskolen for at fejre julen og hygge

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk 111111111111111 Ny1hedsbrev uge 51-2013 Side 1 Glædelig jul Side 6 Spilleaften Side 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere