BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS"

Transkript

1 BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske Det ER forår! Det nederste hjørne af præstegårdshaven er et stort smukt blåt tæppe af krokusser. Intet er mere livsbekræftende end i det tidlige forår at se netop vintergækker, krokus og erantis bryde den kolde jord og spire frem! De trodser al pessimisme. Det er bevægende hvert forår. Og man bliver lidt forårsnarkoman, når man, som jeg, har svært ved at klare den mørke vinter. Foråret understøtter påskens budskab en fejring af, at liv overvinder død; at lys får bugt med mørke, at nye generationer skal ud og prøve livet af. Påsken er et drama og alle menneskelige følelser er i spil lige fra palmesøndagens fest og forventninger over langfredagens sorg til påskemorgenens lys og sejr. Påsken afspejler sig i vort liv. Og som sådan kan vi spejle vort liv i påskens mange følelser. Vore forventninger til livet og hinanden er høje som folks forventninger var høje til Jesus Palmesøndag. Men stemningen vendte, og vi ved, hvordan det gik. Sådan kan stemningen nemt vende, og en enkelt person eller en gruppe i befolkningen kan hurtigt blive alles syndebuk. Ligesom Jesus blev syndebuk og blev korsfæstet langfredag. Men det store, ved kristendommens budskab, er, at det ikke behøver være sådan, og der er en anden vej. Påskedag kulminerer påskens drama. Jesus opstår fra de døde. Ufatteligt for vores fornuft, men der er håb i det. For altid, har vi fået håbets fortegn midt i vort liv. Ubundet af tid og sted. For dér i morgengryet kæmpede livets kræfter med dødens, mørket med lyset. Og lyset og håbet vandt for altid. Langfredag var virkelighed, som vore langfredage er det. Men påskemorgen er også vores virkelighed håbets virkelighed. Det kristne opstandelsesbudskab er det centrale i hele det kristne budskab - omdrejningspunktet. Det er ikke et budskab om, at livet altid er let og lyst og ligetil, for det ved vi godt, at det ikke er, men det er et budskab om, at mørket brydes af lyset, og håbet og kærligheden er den stærkeste livskraft i vores tilværelse. God påske! Marianne Gyldenkærne.

2 Kirkelige handlinger Dåb: Maja Kirkeby Kallesøe, Datter af Christina Kirkeby Kallesøe og Peter Kirkeby Kallesøe, Tørring. Begravelser: Ivar Christian Kjær Nielsen, Bøvling Niels Høj Jensen, Vemb Olga Annina Madsen, Bøvling Svend Harpøth Lauridsen, Bøvling. Æret være deres minde! Møder & arrangementer Bøvling Valgmenigheds General for - samling mandag den 7. april kl Der indkaldes hermed til ordinær Gene - ral forsamling i Bøvling Valg menig hed efter gudstjenesten kl Dagsorden ifølge Vedtægter. Jf sidste kirkeblad. HUSK!!! Højskoleuge Sensommer i Askov den 3. til 9. august I 2014 vil der atter være fælles højskoleuge for de midt-vestjyske valgmenigheder. Denne gang på Askov Højskole. Et spændende program med foredrag af bl.a. højskoleforstander Jørgen Kløve, sociolog Henrik Dahl, teolog Doris Ottesen, skuespiller Jytte Abildstrøm. Dertil kommer udflugt til Ribe og til den tyske vadehavs ø Føhr. Alt sammen i bedste højskoleånd. Programmet ligger i kirken eller fås hos præsten. Børnegudstjeneste med MINIKONFIRMANDERNE. PALMESØNDAG den 13. april kl er der børnepåskegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker. Andre barnlige sjæle er også meget velkommen til palmesøndagsgudstjeneste som er lidt anderledes end normalt. Efter gudstjenesten er der et lille traktement i Bifrost! Velkommen! Aftenkaffe og foredrag Søndag den 4. maj inviteres der efter gudstjenesten til aftenkaffe, sang og kort foredrag ved Asger Gyldenkærne: Dan - mark frit og hva så? Kaffe og foredrag i Bifrost på Friskolen. Grundlovsmøde. Torsdag den 5. juni afholdes traditionen tro Grundlovsmøde på Nr. Vosborg. Grundlovstalen holdes af fhv. generaldirektør i DR m.v., Christian S. Nissen og Herning-koret Vocal Pleasure står for den musikalske underholdning. Mødet begynder kl Mødet arrangeres af Nr. Vosborg og valgmenighederne i Holstebro, Aulum, Lem - vig og Bøvling. ÅRSMØDE. Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske valg-og frimenigheder afholdes i år i på Vejstrup Efterskole. Temaet er: Unge, fællesskab og tro. Program fremgår af Årsskriftet, som vil blive lagt frem i kirken lige efter påske. Bøvling Valgmenighed betaler for medlemmers deltagelse, og der gives kørselstilskud. Tilmelding til Marianne senest den 1. maj. Weekendtur til Sydslesvig juni arrangerer valgmenigheden tur til Sydslesvig med overnatning på Sydslesvigs danske ungdomsforeningers kursusejendom Christianslyst. Program: Fredag 20. juni afgang fra Bøvlingbjerg med ankomst til Flensborg ca Undervejs ophold ved Gejlå Bro m.m. I Flensborg be - søg i Hellig ånds kirken den danske hoved - kirke i Syd sles vig, hvor provst Viggo Jacobsen fortæller. Aftensmad og tid til en strøgtur. 2

3 Lørdag den 21. juni Turen går til Slesvig med besøg i Dom - kirken, i fiskerlejet Holmen samt Dan ne - virke og Hedeby. Om aftenen fortæller landdagsmand Flemming Meyer om det danske mindretals politiske arbejde. Søndag den 22. juni Besøg og deltagelse i gudstjenesten på Valsbølhus, efterfulgt af frokost sammen med menigheden der. På hjemturen be - søg på kirkegården i Ladelund Tilmelding senest 1. maj til Marianne Gyldenkærne Pris ca kr. pr. person Udflugt i september Traditionen tro arrangerer Valgmenig - heden en endags udflugt Ud i det blå. Sæt Kryds i kalenderen onsdag den 17. september kl. 9 fra Mariekirken. Program offentliggøres senere. Foredrag: Mandag den 8. september kl gudstjeneste og foredrag v/ hospicepræst Kirsten Dalager Buur, Århus. At lægge til kaj ved et hospice I konfrontationen med lidelsen og døden oplever vi, at vores forståelse af livet som trygt og godt og meningsfuldt brister. Men accepterer vi det, og gennemlever vi det svære, så sker det ofte, at vi når til en dybere forståelse af livet og os selv, - at vi intensiverer glæden i livet. Med udgangspunkt i sin erfaring fra samtaler med døende og deres pårørende på Hospice Søholm, Århus, vil hospitals- og hospicepræst Kirsten Dalager Buur give os et indblik i, hvordan vi kan give hinanden følgeskab i livet før døden. Foredrag, kaffe & kage 50 kr. SE HER! I samarbejde mellem Friskolen, Efter - skolen, Børnehuset og Valgmenigheden arrangeres der foredrag ved Lola Jensen mandag den 22. september kl Nærmere program se opslag og hjemmeside. Andrea, Signe, Tobias og Christian. (Signe konfirmeres i Vemb) KONFIRMATION i Mariekiken Søndag den 27. april kl Konfirmander: Andrea Kubel Thorsen, Bøvlingbjerg Christian Gransgaard, Bøvlingbjerg Tobias Kjær Dyrmose Jensen, Bøvlingbjerg Bøvling Valgmenighed Formand: Joan Trelborg Brogårdvej 36, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf Forretningsfører: Else-Marie Pedersen Fårevej 130, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf boevlingvalgmenighed.dk Organister: Svend Burchardt Tlf Chulpan Christiansen. Tlf Kirkesanger: Sine Berg Tlf Graver: John Jensen. Tlf

4 Nyt fra Bøvling Idrætsefterskole Foråret byder altid på en masse gymnastik på Bøvling Idrætsefterskole. Vanen tro har gymnastiklærere og elever arbejdet med opvisningsprogrammet i løbet af vintermånederne, men i år har der været en anelse mere pres på end tidligere, da første opvisning var flyttet frem til første weekend i februar på grund af deltagelse i OD-dag på Gymnastik Højskolen i Ollerup. OD-dagen er en helt speciel dag indenfor gymnastikkens verden, hvor tidligere elever fra højskolen deltager med deres gymnastikhold. Det er hold på vidt forskellige niveauer, som deltager på dagen, lige fra almindelige lokalforeningshold, juniorhold til re præ sen ta ti ons - hold og endda landsholdet i po wer - tumbling. Det var oplevelsesrig dag, og glædeligt var det også at se tidligere BI elever, som markerer sig på mange forskellige hold både som aktive og som instruktører. Januar måned bød også på et besøg fra Japan og det berømte Kokushikan Universitet. Grundet Shuji Shimizus mangeårige ansættelse på BI og tætte forbindelser til netop Kokushikan, havde de japanske gymnaster igen valgt at lade deres rejse gå forbi Bøvlingbjerg. Årsagen, til deres danske visit, var deltagelse i DGI s store gymnastikshow med shows i flere større byer og arenaer i Danmark. Japanerne nød stilheden og gæstfriheden i det vestjyske, som en god kontrast til en hektisk hverdag i en japansk millionby, og blev ved ankomsten taget godt imod af Shuji og Dorte, som diskede op med specialiteter fra det japanske køkken. Kokushikans besøg trak også TVMidtVest forbi skolen med et indslag i de lokale nyheder. Samme aften havde, tidligere elev, Lars DK slået vejen forbi idrætsefterskolen med et foredrag om hans oplevelser som artist i verdens største Cirkus, Cirque du Soleil. En del af foredraget omhandlede også hvilken betydning Lars ophold på Bøvling har haft for hans karriere. 4

5 I marts måned har efterskoleeleverne hver eneste weekend været i haller rundt omkring i det vestjyske. Med opvisningerne spredt godt ud geografisk til bl.a. Harboøre i vest, Holstebro og Brande længere inde i landet, Skjern og Ringkøbing mod syd, samt flere mindre byer, har skolen fået markeret sig i gymnastiklandskabet. Traditionen tro blev det selvfølgelig også til en opvisning i Bøvling Hallen til BUF s forårsopvisning. På skolens Facebookprofil kan der ses billeder fra flere af opvisningerne, men også fra de mange andre aktiviteter, der sker på Bøvling Idrætsefterskole. Venlig hilsen Ina og Martin Højbjerg Wiborg Forstanderpar Bøvling Idrætsefterskole 5

6 Nyt fra Bøvling Friskole Sang og bevægelses betydning for indlæringen. Foråret er kommet, hvilket betyder at børnene nu spiller rundbold igen. Ellers går vinteren mest med boldspil på multibanen eller hep og dødbold, når ikke det er kælkevejr. Vore børn er heldigvis ude i frikvartererne, og det betyder, at vi får friske, rødkindede børn ind til time, der er klar til at modtage læring. Når man snakker så meget om længere skoledage med indlagte aktivitetstimer, så er det nok også fordi, børnene, mange steder, ikke kommer ud og får bevæget sig i frikvartererne. Vores tre yngste klasser har desuden gymnastik 5 gange om ugen, så de får også rørt sig meget i skoletiden. Jeg har fornylig læst, at det hjælper på evnen til at lære, hvis man synger. Efter sigende bruges begge hjernehalvdele, når man synger, og det skulle give en bedre indlæringsevne. Da vi også ved at bevægelse fra morgenen af og sund kost styrker indlæring, så må vi have nogle fantastisk indlæringsparate børn på skolen. Det hører jeg dog også fra lærerne, der har de yngste klasser, hvor de både synger og har gymnastik om morgenen. Næste skoleår Lige nu arbejder vi frem mod næste skole - år. Vi har kontakt til BUF, og håber at kunne lave noget samarbejde, så de yngste kan få nogle sportsaktiviteter i gang over middag, således at børnene er klar til at komme med hjem, når forældrene henter dem i SFO, i stedet for at de atter skal køre med dem til aktiviteter sidst på eftermiddagen. Måske bliver det med hjælp fra unglederne. De større børn, håber vi på, kan komme i gang med nogle aktiviteter umiddelbart efter de har fri, så de også, nogle dage, kan slippe for transport frem og tilbage. Når man bor i et tyndtbefolket område, er der jo ikke busser, der kan benyttes sidst på dagen. Men heldigvis har vi et godt samarbejde med kommune og politikere, så vi trods alt kan få vore børn til og fra skole med de kommunale busser. Indskrivning Jeg indskriver børn til kommende 0.klasse lige nu. Vi gør det som altid familievis. Det er hyggeligt at mødes med de enkelte familier og have tid til snak og rundvisning. Næste år bliver det en lille klasse, da der ikke er født så mange børn for 6 år siden i vores område. Vinterfest Vi har netop haft vinterfest med en virkelig flot gymnastikopvisning, hvor alle børn var på gulvet flere gange. Bl.a. har vi en fællesserie med alle børn. Det er så skønt at se børnene smile og være glade, mens de optræder. For mig er det, det vigtigste, at børnene er glade, når de laver deres opvisning. De skal helst synes, det er sjovt og være stolte af det. Vi var 350 den aften, da alle vore familier er fantastiske til at bakke op om vores arrangementer. Men det betyder også rigtigt meget for børnene, at de kommer og ser, hvor dygtige de er. Denne aften var børnenes kreative produkter også sat frem, så alle kunne nyde synet af de flotte udstillinger. Et valghold 6

7 havde desuden lavet en film, som blev vist på den interaktive tavle i Gamle Skolestue. Istanbul 8.klasse og deres forældre stod for kaffe, bagning, servering m.m. og så tjente de lidt til deres tur til Istanbul. De drager af i uge 12. Det er et sted, hvor ingen af dem tidligere har været, så det er en flok spændte elever, der sendes afsted sammen med klasselærer og en forælder. Fastelavnsfest Fastelavnsfesten blev fejret med flotte og festligt udklædte elever. Næsten alle elever var Udklædte, jeg beundrer familiernes kreative evner, når det gælder børnenes udklædning. Flere af tønderne måtte eleverne forbi en del gange, før de røg ned og kattekonge og -dronning kunne findes. Efter tøndeslagning var det tid til sodavand og fastelavnsboller, før legene kunne gå i gang. Der blev dystet på livet løs, og de andre elever heppede, mens konkurrencerne stod på. Efter festen var de fine nye klassebilleder hængt op, så alle kunne beundre sig selv og hinanden. langtidssygemeldte på vej tilbage, det er altid rart at få hverdag igen. Indvielse af Rekreativt friluftsområde Vi regner med at kunne holde indvielse af vores Rekreative Friluftsområde inden sommmerferien. Vi er godt på vej til at blive færdige, men vejret har drillet en del. Da det har regnet ekstremt meget det sidste år, står fodboldgolfbanen under vand visse steder, så vi venter på at kunne gå dernede, så det kan blive drænet. Når det hele er færdigt, håber vi, rigtig mange vil benytte området. Vi lægger en folder ind på hjemmesiden, hvor man kan se lidt om det. Det er meningen, vi arbejder videre med naturformidling m.m., og det vil så løbende blive lagt på hjemmesiden. Arbejdsglæde Arbejdsglæde og et godt psykisk arbejdsmiljø er nøgleord i de fleste virksomheder, og derfor er vi flere virksomheder, der er gået sammen om at få fat i Helen Eriksen, erhvervspsykolog, som vil fortælle og inspirere os til give, mens vi vokser, og få øget arbejdsglæden, så vi kan går fra travlhed til trivsel. Det ser vi meget frem til. Vi arbejder dog også med det psykiske arbejdsmiljø til hverdag. Uforudsigeligt år Vi har haft et lidt forudsigeligt år i dette skoleår, så har haft tre skemaer, men det ene gjaldt dog kun i to uger. Det er praktiske opgaver, som løses, efterhånden som de opstår. Heldigvis er næsten alle vore Generalforsamling Apropos arbejdsglæde, så håber vi rigtig mange forældre støtter op om vores generalforsamling i skolen den 10. april. Det er dejligt, når der er mange, der viser interesse for at høre om vores arbejde til dagligt samt vore visioner og tanker om fremtiden. Husk ingen bliver valgt ind mod deres ønske. Spørg derfor altid den, I evt tænker, der kunne være god i bestyrelsen, før I opstiller en person. Så får vi kun dem ind, der vil gøre et stykke arbejde til glæde for os alle. Venlig hilsen Hanne Ørskov Andersen 7

8 Nyt fra Bøvling Børnehus Julen I det sidste blad, skrev vi om julen, og hvad vi glædede os til. Vi startede igen december med at invitere alle børnenes forældre og søskende til julehygge den første fredag i december. Vi var rigtig glade for, at så mange afsatte tid til at besøge os. Der blev klippet og klistret hos Brumbasserne. Hos Skarnbasserne blev der lavet juledekorationer i stor stil. Mange fik en dekoration med hjem, som så kunne give lidt hygge i december. I køkkenet ved Springfrøerne og Humlebierne blev der bagt mange pebernødder, og en del blev også spist. Alle disse aktiviteter er ved at være en tradition hos os, ligesom dagen hvor vi julehygger for familierne. Julemanden Som vi skrev i sidste blad, var vi meget spændte på, om julemanden kom forbi, den dag vi holdt julefrokost for børnene. Vi var meget heldige, for han kom lige, som vi skulle til at spise. Men det bedste var, at det var den samme, som kom forbi året før, og igen i år havde han en julepose med til børnene. Der blev sunget for julemanden, og det er jeg helt sikker på, at han nød. Alle var nemlig blevet rigtig gode til nogle af julesangene, da vi hver mandag i december, alle havde været samlet hos Brumbasserne, for at tænde et nyt lys i adventskransen. Det er bare så hyggeligt, når vi alle sidder og synger den samme sang, mens lysene bliver tændt. Julegaver Da børnene holdt juleferie, fik alle en stor pose med hjem. I den var der en julehilsen med til deres familie med et billede af de børn, som er i deres gruppe. Det var Børnehusets julehilsen til alle. I posen var også de gaver, som børnene havde lavet til deres forældre, gaver som vi håber, alle I forældre blev glade for. For børnene har lagt meget i at lave dem så pæne, som det var dem muligt. Nyt struktur Efter nytår skulle nogle af børnene i en ny gruppe. Det er altid lidt spændende for dem, for det er et tegn på, man er blevet lidt større. Man skal nu til at have venner, som er lidt ældre end en selv. Men børnene faldt hurtigt til i deres nye grupper. Nogle af de voksne, var også blevet flyttet rundt, og der var lavet en ny arbejdsplan. Det er altid spændende, om det, som nu er blevet lavet, også fungerer i virkeligheden. Det prøvede vi af, men fandt hurtigt ud af, at der måtte små justeringer til. Efter denne justering, kører det rigtig godt. Men vi oplever stadig, at vi er få personaler sidst på eftermiddagen i forhold til antallet af børn. Dette problem kan vi ikke rigtig løse, for mange af vores forældre har lidt længere til deres arbejde, end forældrene har i byen. Politikerne vil ikke give ekstra til normeringen til institutioner af vores størrelse uden for byen. Så vi må blive ved med at sige, at efter kl. 15 er det mere pasning, end det pædagogiske vi vægter. Vi har heldigvis en stabil og fleksibel personalegruppe, som kender hinanden så godt, så vi får de sidste timer på dagen til at fungere. Tror ikke, så mange børn bemærker problemet med normeringen i de timer, men som personale er det ikke så optimalt, som vi gerne ville have det. Fastelavn Nu er fastelavn overstået. Børnene havde øvet på fastelavnssangene, de var blevet rigtig gode til at synge med. Selv vuggestuebørnene kunne synge med. Fastelavnstønderne fik et ordentligt slag 8

9 på siden, da vi mandag den 3. marts holdt fastelavnsfest på hver stue. I hver tønde var der en kat, som blev overrakt til kattekongen, som også fik krone på lige som kattedronningen. I tønderne var der også lidt godter i form af ostehapser og rosiner. På dagen blev der også spist fastelavnsboller, som nogle af børnene havde bagt sammen med Isa. Der var mange, meget flotte udklædninger, og nogle var svært at genkende. Super dag for alle. Bænkebiderne var så heldige, at de igen i år, var blevet inviteret op på plejehjemmet for at hjælpe med at slå deres tønde i stykker. Vi er meget glade for at dele denne oplevelse med beboerne på plejehjemmet. Nedgang i børnetal Til sommer går vi lidt ned i børnetal. Det plejer vi altid, når vi sender de store i skole. Men i år er ikke som tidligere år, hvor nye børn stod skrevet op til en plads. Derfor er vi i gang med at se på, hvordan vi gør, for det kræver en hel del, at opsige en medarbejder, selv om det er på grund af børnenedgang. Det kan være lidt svært at forstå, for sådan er det ikke inden for andre brancher. Har en tømrer f.eks. ingen nye ordrer i ordrebogen, kan de sige deres ansatte op med denne begrundelse, men sådan er det ikke inden for vores område. Der skal en masse forklaringer til, før fagforeningerne vil godkende en opsigelse fra os. Men vi håber på at få det løst, inden sommerferien er ovre. Vi håber i sidste ende på, at vi vil få nogle nye børn, som vi bare ikke kender til endnu. Derfor vil det være skønt, hvis der går nogle i Bøvling og omegn, som ved, de inden for nærmeste fremtid har et barn, de ønsker, skal starte i Børnehuset. Så er I meget velkommen til at kontakte os. Politiker Efter nytår fik vi et nyt Kultur- og Familieudvalg. De har besluttet, at de vil rundt til alle daginstitutioner i kommunen, for det kan jo nemt være forældrene til de børn, som går der, der har været med til at stemme dem ind i byrådet. Derfor tog jeg det som en selvfølge, at de også kom forbi Bøvling Børnehus. Men det har jeg nu fået oplyst, at det gør de ikke, da det ikke har været med i deres Vinter Ellers har vi nydt, at vinteren har været så kort. Det er altid mere besværligt at komme ud, når de skal i alt det tøj. Men de dage, vi har haft med sne, har det som regel været skønt at komme ud og tumle i sneen eller være på kælkebakken. Det er nogle skønne røde kinder, børnene kommer ind med. 9

10 afholder sig fra at møde op, men vi må gøre opmærksom på, at ingen kommer ind i bestyrelsen mod deres vilje. Det får ingen af parterne noget ud af. Men læs alligevel Mariannes indslag om, hvilke muligheder I får ved at sidde i Børnehusets bestyrelse. Camilla, som er vores formand, er på valg, og hun vil gerne stille op til valget igen. Anja har været suppleant, men suppleanten er kun valgt for et år ad gangen, derfor er hun også på valg. En af vores forældrevalgte er valgt frem til generalforsamlingen i Men hendes søn skal i skole til august, hvor hun så stopper i bestyrelsen, da hun ikke har flere børn hos os. Ifølge vedtægterne skal man have børn i Børnehuset for at være forældrevalgt. Derfor vil suppleanten hurtigt komme ind i bestyrelsen denne gang. planlægning. Jeg må da nok sige, at det undrer mig en hel del. Vi gør jo et godt stykke arbejde med at være med til at udvikle kommunens små borgere. Samtidig troede jeg, de var politikere for alle borgere store som små, og uafhængigt af, hvor i kommunen borgerne boede. Men min opfattelse af de folkevalgte, må jeg så tage til efterretning. Generalforsamling Den 2. april kl. 19 afholder vi generalforsamling. Vi håber, at mange af jer forældre vil møde op. Vi ved godt, at mange Påske Påsken står for døren, så mange vil nok finde et gækkebrev i postkassen inden påske. Det er altid hyggeligt, og lidt spændende, om man nu skal af med nogle påskeæg. Jeg har allerede fået tre, som jeg kigger på, hver gang jeg skal i mit køleskab. Men endnu har jeg ikke gættet, hvem de er fra, så det vil måske komme til at koste mig lidt, hvis jeg ikke gætter det. Jeg vil hermed ønske alle en god påske og et godt forår, som vi, i Børnehuset, ønsker vil bringe mange gode solskinstimer. Birte Rom Leder af Bøvling Børnehus Vil du have indflydelse på dit barns hverdag? Det har for mig været en utrolig spændende tid, jeg har haft og har i Bøvling Børnehus bestyrelse. Det er en meget lærerig oplevelse at sidde i en bestyrelse, og skønt at man kan være med til at gøre en forskel i sit barns hverdag. Det er en fornøjelse at være en del af et så velfungerende Børnehus. Jeg kan kun på det varmeste anbefale andre at tage del i det... Så sæt endelig X i kalenderen onsdag d. 2. april, hvor der er generalforsamling, og husk at det er kun de, der ønsker det, der bliver valgt ind. :-) Hilsen Marianne Lund Gjerulff Bestyrelsesmedlem i Bøvling Børnehus 10

11 Kalender det sker i skolerne MARTS: Uge kl. i brobygningsforløb kl. se balletten Black and White kl i Holstebro APRIL: 3. 1.kl. til i teater og se Det er ganske vist, Ramme Skole kl BI-FRI Aktiv dag for 6. 8.kl. 10. BI-FRI GENERALFORSAMLING KL april FRI Påskeferie (Åbent i SFO den 14., 15. og 16. april) Uge kl. praktik 27. FRI Konfirmation i Mariekirken og i Bøvling Sognekirke 28. FRI Blå Mandag 30. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl BI-FRI 5. kl. gymnastikdag MAJ: FRI Årsmøde i Vingsted 7. Introaften for kommende 0. kl. og forældre 15. Kommende 0. kl. med i skole 16. FRI Store Bededagsferie Uge 21 Lejrskoleuge og 8.kl. har termins prøver i denne uge 27. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl FRI Kr. himmelfartsferie (SFO lukket) JUNI: 4. FRI Strandrensning 5. FRI Grundlovsdag (SFO åbent til middag, hvis behov) 6. FRI Sponsorløb fra 11-13, derefter kagekonkurrence m.m. 9. FRI Pinseferie 11. BI-FRI Fest for de frivillige 19. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl FRI Er man forhindret i at deltage på arbejdsdag, er der mulighed for at male denne dag. 21. FRI Arbejdsdag 26. FRI Orienteringstur for alle på skolen 26. Afskedsfest for 8. kl. og deres forældre 27. FRI Sidste skoledag 30. juni aug. FRI Sommerferie (SFO lukket uge 29, 30 og 31) AUGUST: 5. BI Første skoledag 11. FRI Første skoledag Ansvarshavende red. på dette nr.: Hanne Ørskov Andersen Sang og bevægelse på friskolen 11

12 Gudstjenesteliste APRIL: 6. kl Koncert som afslutning på korweekend med Slesvig Folkekor og Bøvlingkoret. 7. kl Gudstjeneste og Generalforsamling. 13. kl Børnepåskegudstjeneste Palmesøndag. 17 kl Skærtorsdag 18. kl Langfredag 20. kl Påskedag 27. kl Konfirmation MAJ: 4. kl Aftengudstjeneste med aftenkaffe i Bifrost med sang og kort foredrag ved Asger Gyldenkærne Danmark frit og hva så 11. kl kl Lemvig Valgmenighed v/ S. Paludan. 25. kl kl Kr. Himmelfart JUNI: 1. kl kl Pinsedag 15. kl Årsmøde i foreningen af Grundtvigske fri- og valgmenigheder i Vejstrup 22. Sydslesvig udflugt gudstjeneste i Valsbøl kl kl Lemvig Valgmenighed v/ S. Paludan JULI: 6. kl Mariekirken i Bøvling v/ S Paludan 13. kl Lemvig Valgmenighed v/ S. Paludan 20. kl kl Lemvig valgmenighed v/ M. Gyldenkærne AUGUST: 3. kl v/ Kurt Andersen 10. kl kl kl kl SEPTEMBER: 8. kl Hospicepræst Kirsten Buur. Gudstjeneste og foredrag. 14. kl Velkommen til nyt konfirmandhold. 21. kl kl Høstgudstjeneste med frokost. Valgmenighedspræst Marianne Nørgaard Gyldenkærne, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf Præsten har ingen fast træffetid mandag dog kun efter aftale. Besøg i hjem, på sygehus og plejehjem. Jeg kommer gerne på besøg og holder også gerne hjemmealtergang. Ring endelig også hvis I hører om nogen, jeg kunne glæde ved et besøg. Marianne tlf Info Jeg holder sommerferie fra den 28. juni til den 17. juli. Embedet passes af Signe Paludan i Lemvig. Tlf Besøg iøvrigt vores hjemmeside: 12 GRAFISK TRYK LEMVIG

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Nors - Tved Tidende Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10 Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Sankt Hans Fest i Parken Det er nu blevet en tradition, at vi afholder bålfest i Parken

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup Nummer 35 10. årgang April 2007 LÆS OM : Verners barndom Sanne og Kurt Børn på TV2 Sydamerika Ny Præst Nørkleri Fastelavn Spejderliv i 40 erne Kirkenyt Gl. brugsvægt Skolestruktur Camping Vejviser Annoncører

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014 Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang Vinteren 2014 Foto: David Thomas Den kedsom vinter gik sin gang skrev Ambrosius Stub i 1771 - og i 2014 var den meget hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere