Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere"

Transkript

1 DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter marts 2014 Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere DM s formand og næstformand for alle akademikere, Ingrid Stage, tager i foråret som en del af tillidsreformen på turne rundt i landet med indenrigsminister Margrethe Vestager. Målet er at skabe større tillid mellem ledelse og medarbejdere. Og til den opgave kommer TR erne til at spille en væsentlig rolle. Af Troels Mørk, Fagligt Nyt har sat Ingrid Stage stævne og bedt hende vurdere som Akademikernes repræsentant i den politiske styregruppe bag samarbejdet hvordan hun ser arbejdet og målet med tillidsreformen. Hvad er tillidsreformen, og hvordan er den kommet til verden? I sommeren 2013 indgik FTF, Akademikerne og de offentligt ansattes organisation i LO (OAO) en aftale med offentlige arbejdsgivere om modernisering af den offentlige sektor. Tillidsreformen bygger på syv principper om en mere tillidsbaseret samarbejdskultur mellem medarbejdere og ledelser. Jeg sidder som repræsentant for Akademikerne i den politiske styregruppe, som ledes af indenrigsminister Margrethe Vestager. Vi har blandt andet til opgave at udbrede kendskabet til tillidsreformen lokalt. For det er på de lokale arbejdspladser, den skal blive til virkelighed. Og nu tager styringsgruppen så her i foråret på turne til de enkelte regioner. Hvad er det vigtigste, der skal til for at få en bæredygtig tillidsreform? Det allervigtigste for tillidsreformen er, at den kommer til at leve lokalt. De syv principper skal omsættes til kød og blod ude på de lokale arbejdspladser, hvor man kan gøre en forskel. Og det kræver, at både medarbejdere og ledere tager reformen til sig. Så vores møder er selvfølgelig også et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring reformen lokalt Hvordan skal DM mobilisere TR erne? Vi kan naturligvis kun få TR erne til at indgå i arbejdet med at sætte gang i tillidsarbejdet, hvis de har en tro på, at det giver et bedre arbejdsmiljø. Og vi må erkende, at der er en god del skepsis omkring det. Afbureaukratisering og fjernelse af overflødige regler har været på dagsordenen før uden resultater. Men samtidig er der efterhånden en erkendelse af både blandt ledere og medarbejdere, at den kontrolmani og regelstyring, som ligger i New Public Management har givet store problemer på arbejdspladserne og fjernet fokus og ressourcer fra kerneopgaverne. Indhold: Ønskes: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere Leder: Det nye akademikerlandskab...3 Loyalitet er din pligt... 4 Husk at være loyal også på de sociale medier...5 Kort Nyt... 6 Årsmøde i DM Offentlig og Forskning & Formidling...7 Årsmøde i DM Privat...8 Brevkasse Nye tillidsvalgte Nye kurser for tillidsvalgte...12

2 Tillidsreform DM - Fagligt Nyt marts Hvilken rolle skal TR erne have, når tillidsreformen skal ud lokalt? Vores TR er kan som talsmænd for kollegerne i samarbejdsudvalg og møder i øvrigt med ledelserne kræve større plads til den faglige dømmekraft og mere risikovillighed i forhold til at prøve nye arbejdsformer. Ledelserne skal naturligvis holdes fast på aftalen om de syv principper for en ny forvaltnings- og samarbejdskultur. Og når vi i den politiske styregruppe tager ud i de forskellige regioner vil vi gennem lokale medier og ved møder med medarbejdere og ledere orientere om og debattere mulighederne. Det allervigtigste for tillidsreformen er, at den kommer til at leve lokalt. De syv principper skal omsættes til kød og blod ude på de lokale arbejdspladser, hvor man kan gøre en forskel. Og det kræver, at både medarbejdere og ledere tager reformen til sig. Formand for DM, Ingrid Stage Men jeg vil foreslå, at man i klubberne drøfter hvilke initiativer, medarbejderne gerne ser taget, som kan frigive tid til at deres faglige dømmekraft i højere grad bliver udslagsgivende for procedurer og rutiner og hvad det vil kræve af både medarbejdere og ledelse og at TR erne bringer dette videre i SU m.m. Hvad har I særskilt fokus på for akademikere? I Akademikerne har vi især fokus på: 1) Tillid og styring. 2) Ledelse den skal arbejde tillidsbaseret. Det betyder, at politikerne skal holde sig i skinnet med hele tiden at kræve nye regler, hver gang en sag kommer op i pressen. 3) Relationer mellem leder og medarbejder. En tillidsbaseret arbejdspladskultur skal udspringe af det lokale. Det er på de enkelte arbejdspladser, man skal finde ud af, hvordan medarbejderne får mest indflydelse på eget arbejde. Hvordan bliver TR erne yderligere klædt på? Ved at vi udbreder kendskabet til initiativer, der er i gang og selvfølgelig gennem information fra DM eller de øvrige fagforeninger. Vi vil stille os selv, viden og værktøjer til rådighed for de lokale arbejdspladser, der vil i gang med tillidsarbejdet. Det er en fælles opgave for Akademikerne at gøre det. DM s tillidsvalgte kan naturligvis få hjælp i DM, men det er først og fremmest en fælles opgave for alle i Akademikernes forhandlingsudvalg og sekretariater.

3 Leder DM - Fagligt Nyt marts Det nye akademikerlandskab Af Ingrid Stage, formand for DM, Der er behov for fornyelse af de offentlige arbejdspladser. Derfor er jeg også glad for, at der nu kommer fokus på regeringens tillidsreform, når jeg i løbet af foråret skal på turne med blandt andre Margrethe Vestager for at udbrede kendskabet til tillidsreformen. Tillidsreformen har fået kritik, fordi den i medierne er blevet kædet sammen med regeringens ambitioner om at spare 12 milliarder kroner. Jeg vil gerne understrege, at vi som fagforening ikke har blåstemplet nogen besparelser på det offentlige, snarere tværtimod. Men det er faktisk heller ikke det, reformen handler om. Den handler om at komme taltyranni, overdreven dokumentation og kontrol til livs. Hvordan gavner det så DM og vore tillidsvalgte lokalt? Det giver en mere direkte kontakt med politikere og arbejdsgiverorganisationer såvel som de øvrige lønmodtagerorganisationer. Og det giver mulighed for at påvirke politikken og Akademikernes udmeldinger, før de er blevet lagt fast. I forhold til jer som tillidsvalgte giver det DM mulighed for at informere jer hurtigere og bedre om de tiltag, mens de er i gang, fx i forhold til at klæde jer på til arbejdet med tillidsreformen og overenskomstforhandlingerne. Jeg sidder som repræsentant for Akademikerne i den politiske styregruppe af tillidsreformen, som ledes af indenrigsminister Margrethe Vestager. Vi har blandt andet til opgave at udbrede kendskabet til reformen lokalt, for det er på de lokale arbejdspladser, den skal blive til virkelighed. Her kommer I som tillidsvalgte til at spille en væsentlig rolle, og jeg håber, at I vil tage godt imod de syv principper i tillidsreformen. (Læs særskilt artikel om tillidsreformen på side 1-2). Udover arbejdet med tillidsreformen er forberedelserne til OK 15 for længst gået i gang. Som Akademikernes repræsentant i KTO-regi er det meget magtpåliggende at fremlægge synspunkter fra den brede akademikerdagsorden, der er allerede nu ligger i horisonten til OK-forhandlingerne. Det er naturligvis for tidligt at sige allerede nu, hvad der venter os af udspil fra modparten ved forhandlingsbordet. Ja, faktisk ved vi heller ikke i skrivende stund, om Michael Ziegler modtager genvalg som vore modparts frontkæmper, ligesom de økonomiske prognoser for 2015 til 2017 fortsat er usikre. Om to uger er jeg som en del af inderkredsen i KTO inviteret til kommunalpolitisk topmøde, hvor alle, der har noget at skulle have sagt i kommunerne, er med. Det bliver spændende at høre, hvad de øvrige organisationer har af tanker, og om vi kan formå at skabe en fælles platform. Desuden er jeg med i alle møder formelle som uformelle som Akademikerne har med andre interessenter på uddannelses- og forskningsområdet.

4 Loyalitet DM - Fagligt Nyt marts Loyalitet er din pligt Loyalitetsforpligtelsen overfor din arbejdsplads er vidtrækkende og kan ikke findes i en lov. Den følger af retspraksis. Brug din sunde fornuft, når du omtaler din arbejdsplads, lyder rådet fra DM. Af Troels Mørk, I DM får vi jævnligt henvendelser fra medlemmer, der er i tvivl om, hvorvidt de agerer loyalt i forhold til deres arbejdsplads. De typiske sager om brud på loyalitetspligten sker ved: Negativ omtale af din arbejdsplads Negativ omtale af ledelsen Opfordre kolleger til at sige op Opstart af konkurrerende virksomhed Der er sjældent to sager, der er ens. Derfor er det også svært at sige præcist, hvor grænsen går, for det afhænger af den konkrete sag. Et godt råd er at bruge den sunde fornuft og den logiske sans. Marcel Worm-Marquardtsen, forhandlingskonsulent, DM Brug din sunde fornuft Da loyalitetsforpligtelsen ikke er lovbestemt, følger domstolene retspraksis og vurderer i hvert enkelt tilfælde, om den konkrete sag kan betegnes som værende illoyal. Der er sjældent to sager, der er ens. Derfor er det også svært at sige præcist, hvor grænsen går, for det afhænger af den konkrete sag. Et godt råd er at bruge den sunde fornuft og den logiske sans. De fleste har en meget god fornemmelse for, hvornår de går over stregen, siger Marcel Worm- Marquardtsen, forhandlingskonsulent i DM og understreger, at et brud på loyalitetsforpligtelsen kan have vidtrækkende konsekvenser: Konsekvensen kan i værste fald være en bortvisning og dermed øjeblikkelig ophør af ansættelsesforholdet. Loyalitetsforpligtelsen gælder også i den periode, hvor man eventuelt er fritstillet eller suspenderet.

5 Loyalitet DM - Fagligt Nyt marts Husk at være loyal også på de sociale medier Sociale medier åbner op for en ladeport af faldgruber, hvis du omtaler din arbejdsplads. For loyalitetsforpligtelsen gælder selvfølgelig også, når du logger på Facebook i fritiden. Af Troels Mørk, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Listen er uendelig af sociale medier, som i stigende grad er blevet danskernes kanal til social kontakt med venner, kolleger og bekendte. Men det åbner også op for en ladeport af faldgruber, hvis du omtaler din arbejdsplads. For loyalitetsforpligtelsen gælder selvfølgelig også, når du logger på Facebook i fritiden eller sender et billede via Snapchat. Sociale medier bliver af mange opfattet som et rum, hvor man uden hæmninger kan give sin mening til kende om løst og fast. Men loyalitetsforpligtelsen er bestemt også gældende på sociale medier, siger Marcel Worm-Marquardtsen, forhandlingskonsulent i DM. Tænk dig om Når der er tale om billeder, skal man i det hele taget passe meget på, da man hurtigt vil kunne komme til at lægge fortroligt materiale eller krænke personer i baggrunden. Et billede af en sagsmappe med navn eller cpr nummer vil kunne blive anset for dels illoyal adfærd, dels krænkende over for den pågældende person. Så snart du poster noget, er det i princippet lige meget til hvem og hvor mange. Derfor er mit bedste råd, at du tænker over, hvad du skriver, og om det overhovedet er nødvendigt, fremfor hvor du skriver det henne. Kan du ikke sige det til chefen og kan det ikke tåle offentlighedens lys og er der fortroligt eller krænkende oplysninger, så lad vær med at lægge det ud, siger han. Hvis du er i tvivl i forhold til en konkret sag, står DM naturligvis klar med rådgivning. Han opfordrer medlemmerne til at tænke sig om en ekstra gang, når de omtaler arbejdsplads på sociale medier. Skriver du noget om din arbejdsplads, skal man kunne sammenligne det med at skrive det på forsiden af fx Ekstra Bladet, uden at du vil komme i problemer. Der er tale om et offentlighedskriterium som det skal kunne bestå. En anden huskeregel er at man skal kunne sige det til chefen. Hvis chefen ikke kan lide at høre det, vil han sikkert heller ikke kunne lide at læse det på et socialt medie, siger han. Når det gælder loyaliteten overfor din arbejdsplads, har det ingen betydning i hvilke fora, du ytrer dig. Nye medier kommer hele tiden til, og det er vigtig at understrege, at loyalitetsforpligtelsen altid er gældende, og ikke kun på de medier, vi kender på nuværende tidspunkt. Loyalitetsforpligtelsen er ikke kun det skrevne ord, men vil også være fx billeder der bliver lagt på Instagram eller sendt via Snapchat. Her er det ikke alene loyalitetsforpligtelsen, som kan blive brudt, men man kan også komme til at krænke persondataretten ved at lægge billeder af kollegerne op på mediet.

6 Kort Nyt DM - Fagligt Nyt marts Flere tillidsmænd med indvandrerbaggrund Fagforeningerne gennemfører flere og flere kurser i etnisk ligestilling. Hos 3F har det fået antallet af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund til at stige. Det er afgørende for at øge organisationsgraden og forhindre social dumping, skriver Ugebrevet A4. Der er langt imellem tillidsvalgte med anden baggrund end dansk i fagbevægelsen. Men nye initiativer med uddannelse og op søgende arbejde, ser nu ud til at sætte skub i udviklingen i flere fagforbund. Især 3F har haft succes med at hverve flere tillidsvalgte med baggrund udenfor Danmark. I 2010 udgjorde de etniske minoriteter tre procent af 3F s tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, udgør de i dag fem procent. Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Fremskrivninger af det danske arbejdsmarked viser, at beskæftigelsen forventes at stige med personer frem mod Jobbene bliver dog ikke ligeligt fordelt mellem landsdelene. Ny beskæftigelsesindsats fokuserer ikke på jobskabelse Anbefalingerne fra Koch-udvalget lægger op til et tiltrængt opgør med beskæftigelsesindsatsen. Desværre er det et statisk billede af arbejdsmarkedet, initiativerne kredser omkring, og det kan stå i vejen for den nødvendige jobskabelse, mener DM. 39 anbefalinger i alt blev det til fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg, der netop har præsenteret sine forslag til rammerne for en ny beskæftigelsesindsats, der i højere grad skal tilpasses den enkelte ledige. Det er meget positivt, at Carsten Koch-rapporten anerkender, at der er et behov for en markant ændring af beskæftigelsessystemet. Det er godt, at der er lagt op til øget fokus på virksomhedskontakt hos de kommunale jobcentre, på opkvalificering af alle aktører i beskæftigelsessystemet, på at identificere virksomhedernes behov og på den enkelte lediges jobindsats og kompetencebehov, udtaler Ingrid Stage, formand for DM. De områder i landet, der har mistet flest job under krisen er også de steder, hvor beskæftigelsen vil stige mindst fremadrettet. Det danske arbejdsmarked vil dermed udvikle sig skævt. Det skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Knap fire ud af fem job vil frem mod 2015 blive skabt i storbyområderne omkring København og Aarhus. Det viser en ny AE-fremskrivning af beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked. Hårdest ramt var Vest- og Sydsjælland samt Fyn, hvor op imod hvert 10. job forsvandt. Få arbejdsro i storrumskontoret Hveranden kontormedarbejder føler sig generet af støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Men det kan lade sig gøre at gøre noget ved det. Det skriver Indeklimaportalen. dk, der netop har sat fokus på menneskeskabt støj på arbejdspladserne. Få gode råd og vejledning til en hverdag uden så meget støj, hvis du eller dine kolleger sidder i støjfyldte storrumskontorer. Læs mere på Indeklimaportalen.dk

7 Årsmøde i DM Offentlig og Forskning & Formidling DM - Fagligt Nyt marts TR årsmøde april 2014 Hotel Prindsen, Roskilde DM Offentlig holder igen i år i samarbejde med DM Forskning & Formidling TR-årsmøde for offentligt administrativt ansatte tillidsrepræsentanter og -suppleanter Programoversigt 2. april Formiddag Ph.d. studerende Malene Friis Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og erhvervspsykologisk konsulent Marie Kingston giver dig information og inspiration til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan spotte stress på arbejdspladsen og være med til at undgå, at stress gøres til den enkelte medarbejders problem, men også ses som bredere arbejdsmiljørelateret problem. 2. april Eftermiddag Del 1 TR-drevne workshops, hvor du vil du få mulighed for at erfaringsudveksle med dine TR-kolleger inden for følgende emner: Det lokale TR-netværk på tværs af forbund: TR-medspillere og -modspillere Den fysisk spredte klub hvordan får man den til at fungere? TR-rollen under forandring i forhold til øget decentralisering Hvad med special- og chefkonsulenterne? Håndtering og engagering af konsulenterne i forhold til andre klubmedlemmer. Tilmeldingsfrist: 10. marts via dm.dk/kalender Der vil være et begrænset antal pladser til rådighed for TR ere, som repræsenterer DM-medlemmer, men som selv er medlem af et andet AC-forbund. Disse pladser kan søges ved senest 10. marts at sende en mail med information om arbejdsplads, TR-dækningsområde, TR-anciennitet og antal dækkede DM-medlemmer til Gitte t. Landrum på Del 2 Paneldebat med deltagerne om, hvad vi som TR gør ved de ikkeorganiserede eller gule kolleger herunder i hvor stort omfang, de skal serviceres. Dagen slutter med en god middag. 3. april Formiddag Del 1 OK15 Præsentation af DM s kommende overenskomstkrav og høring blandt deltagerne. Del 2 Foredrag ved komikeren Jan Gintberg om arbejdsglæde. Årsmødet slutter med frokost. TR-årsmødet er åbent for alle offentligt administrativt ansatte tillidsrepræsentanter og -suppleanter samt tillidsrepræsentanter og suppleanter fra sektoren for Forskning og Formidling.

8 Årsmøde i DM Offentlig Privat og Forskning & Formidling DM - Fagligt Nyt marts Årsmøde for tillidsvalgte i DM Privat 25. marts 2014 i DM s lokaler på Frederiksberg Program Kl Morgenmad og præsentation Kl Ledelse af vidensmedarbejdere Oplægsholder er Steen Hildebrandt, ph.d. og professor i organisations- og ledelsesteori. Han har bl.a. skrevet om bæredygtig ledelse, ledelse med hjertet, forandringsledelse, lederskabledelseselvledelse. Steen Hildebrandt er en sjældent dynamisk formidler, der formår at holde interessante og medrivende foredrag. Han har været med til at introducere nye ledelsesformer i erhvervslivet, og hans syn på ledelse og erhverv er gennemsyret af et humanistisk syn på samfundslivet. Kl Frokost Tilmeldingsfrist: 21. marts via dm.dk/kalender DM Privat inviterer efterfølgende på middag i en nærliggende restaurant. Hvis du gerne vil deltage i middagen, skal du tilmelde dig særskilt. Kl DM s ledelsespolitik DM s ledelsespolitik har som mål at vise vejen for, hvordan medarbejdere og ledere i fællesskab får skabt gode rammer for ledelse på den enkelte arbejdsplads, så der opnås et godt samarbejde, god kommunikation og et godt arbejdsmiljø. Oplæg ved DM-konsulent. Kl Kaffepause Kl Overenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked 2014 Oplæg ved DM-konsulent. Kl Skyd på bestyrelsen Orientering om bestyrelsens arbejde ved formanden for DM Privat. Kl Vin og afslutning

9 Brevkasse DM - Fagligt Nyt marts Spørgsmål Jeg er TR i et ministerium, hvor mine kollegaer i et af kontorene skal på seminar. Chefen har foreslået, at medarbejderne deler værelse to og to (samme køn) for at spare penge. Flere medarbejdere er ikke begejstrede, og har spurgt mig, om de kan nægte at deltage i seminaret. Hvad er reglerne og hvad kan jeg gøre? Svar Arbejdsretten har for nyligt afsagt en dom, som afgør, at det ligger inden for ledelsesrettens rammer at bestemme, at medarbejderne i en arbejdssituation skal dele værelse to og to. Arbejdsretten mener nemlig ikke, at der i dagens samfund gælder en almindelig accepteret norm, der indebærer, at det anses for krænkende for voksne personer af samme køn at skulle overnatte i samme værelse i en arbejdssituation. Med andre ord: Det er Arbejdsrettens vurdering, at det er almindeligt accepteret, at arbejdsgiver under henvisning til et sagligt besparelseshensyn, kan kræve at medarbejderne deler værelse. Derfor vil jeg foreslå dig, at du prøver at løse problemet lokalt. Hvis et flertal af dine kollegaer synes, at det er grænseoverskridende at skulle dele værelse med en kollega, når man er på kursus/seminar eller tjenesterejse, synes jeg, at du skal bringe spørgsmålet op i SU med henblik på, at I får fastlagt en lokal politik på området. Hvis I ikke lokalt kan blive enige om, at det er en uskik at tilbyde medarbejderne sådanne vilkår i forbindelse med overnatninger, er det min vurdering, at arbejdsgiver, med henvisning til ledelsesretten, kan beslutte, at sådan er det. Konsulent Trine Lune Niegel, Spørgsmål Jeg er TR i en stor dansk virksomhed, som har datterselskaber i udlandet. Virksomheden har nu varslet omstruktureringer. Som led i disse reorganiseringer skal en del af arbejdsopgaverne flyttes fra Danmark til søsterselskaberne i udlandet, blandt andet i Tyskland. Flere af mine kollegaer er i den sammenhæng blevet tilbudt stillinger i udlandet. Hvor-dan rådgiver jeg mine kollegaer? Svar Er der tale om reelle omstruktureringer og/eller besparelser skal disse i første omgang varsles med funktionærlovens opsigelsesvarsler. Hvis den enkelte medarbejder selv er interesseret i at flytte til udlandet og begynde sit nye job i udlandet inden opsigelsesvarslets udløb, kan det sagtens lade sig gøre. Det skal blot aftales individuelt og medarbejderne kan ikke presses til at flytte før tid. Herudover er det naturligvis vigtigt, at medarbejderens lønog arbejdsvilkår er i overensstemmelse med eventuelle kollektive aftaler eller det pågældende lands lovgivning. DM i Danmark kan som sådan ikke rådgive om løn-, arbejdseller skattevilkår i udlandet. I de nordiske lande har vi samarbejdsaftaler med vores nordiske søsterorganisationer, som betyder, at medlemmer af DM kan henvende sig direkte til én af de nordiske akademiske organisationer for at modtage almen rådgivning om løn- og ansættelsesforhold i ét af de nordiske lande. Listen over DM s nordiske søsterorganisationer kan du finde på dm.dk DM er også medlem af UNI Global Union, som i alt omfatter 900 fagforeninger, der er placeret i forskellige lande rundt omkring i verden. Medlemmer af DM kan ansøge om et UNI-passport, som giver adgang til almen rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår i lande uden for Norden. Ansøgningsvejledningen kan du finde på Konsulent Elisabeth Tosti,

10 Brevkasse DM - Fagligt Nyt marts Spørgsmål På mit institut har vi efterhånden rigtig mange ph.d.-studerende, og jeg får mange henvendelser om de problemer de har. Ikke mindst ved afslutningen af ph.d-perioden, hvor en del har svært ved at blive færdige til tiden. De spørger fx, om de kan lade være med at holde ferie og særlige feriefridage, og i stedet for få pengene udbetalt, om de kan få forlænget ph.d.-perioden, fordi de har børn, og om der er andre forhold end langvarig sygdom og barsel, der giver mulighed for forlængelse. Hvad siger I? Svar Vi får også her i DM mange henvendelser fra ph.d.-studerende, der har problemer med at nå at få deres ph.d. færdig. Men hvis der ikke foreligger en feriehindring, skal man løbende afholde sin optjente ferie, og man kan ikke få den udbetalt med den begrundelse, at man ikke har tid til at holde ferie. Hvad angår særlige feriefridage har arbejdsgiveren ret til at forlange dem afholdt inden ferieårets udløb, så heller ikke disse kan man få udbetalt, således som det tidligere var tilfældet. Det kan tilføjes, at også forlængelse på grund af barsel kan give problemer, ikke mindst når en barsel ligger i slutningen af ph.d.-forløbet, og den tidsbegrænsede ansættelse udløbet under barselsorloven. Den periode, som ansættelsen forlænges med på grund af barselsorloven, ligger jo først efter orloven, hvorfor den ph.d.-studerende i den mellemliggende periode ikke får mere løn, men må klare sig på barseldagpenge. Det kommer som en overraskelse for mange. Konsulent Aase Riis, Som ph.d.-studerende er man som udgangspunkt ansat på almindelige overenskomstvilkår i henhold til bilag 5 i ACoverenskomsten. Der er tale om en tidsbegrænset stilling på højst tre år, hvor ansættelsen ophører uden særligt varsel ved ansættelsesperiodens udløb. Men da der er tale om en uddannelsesstilling, er universitetet i modsætning til når der er tale om andre tidsbegrænsede ansættelser forpligtet til at forlænge ansættelsen, hvis ph.d. stipendiaten har haft fravær på grund af barselseller adoptionsorlov. Herudover kan ansættelsesperioden forlænges ved længerevarende sygdom, når denne påviseligt har forsinket studiet. Barsel og længerevarende sygdom er altså de to eneste ting, der kan forlænge ansættelsen. Forlængelse på grund af barsel volder som regel ikke de store problemer, fordi det er en ret man har, mens der ofte kan være diskussion om og forskellig praksis vedrørende forlængelse på grund af sygdom. Generelt anbefaler vi ph.d.-studerende, at de først bliver raskmeldt efter sygdom, når de i samråd med deres læge mener, at de igen er i stand til at arbejde effektivt Syge børn eller andre problemer enten i studiet eller privatlivet, der kan have forsinket ph.d.-forløbet, giver derimod ikke ret til forlængelse. Ved ferie er det sådan, at man ikke kan holde ferie under barsel eller sygdom. Barsel og sygdom er feriehindringer. Man kan enten få den ferie, man ikke kan holde, udbetalt, eller man kan holde ferien, når man vender tilbage efter orlov eller raskmeldes efter en sygeperiode.

11 Nye tillidsvalgte DM - Fagligt Nyt marts Nye tillidsvalgte Tue Stenholm Jakobsen, TRS, Naturstyrelsen Vestjylland Ida Dahl-Nielsen, TR, Naturstyrelsen Nordsjælland, Olaf Gudmann Christiani, TRS Naturstyrelsen København Claus Valling Pedersen, TRS, Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Ole Kronvald Petersen, AMR, NTS-center Mia Lund Sørensen, TR, Sex og samfund Lis Reinholdt Kjeldsen, TR, UC VIA University College, Pædagoguddannelsen Gedved Jette Balslev Sørensen, TRS, Region Syddanmark Regional Udvikling Ellen Birgitte Eskesen, TRS, Magistrenes Arbejdsløshedskasse Lene Mikkelsen, TR, Ungdommens Røde Kors Lone Jung Persson, TRS, DSB, øvrige Jakob Hvenegaard Andersen, TR, Folkehøjskolernes Forening i Danmark Mia Malene Von Qualen, TRS, Rigspolitiet, Politiskolen Helle Gudmandsen, TR, IBIS Kim Bach Petersen, TRS, UC VIA University College, Pædagoguddannelsen Gedved Lene Bejer Damgaard, TR tiltræder , UC VIA University College, Pædagoguddannelsen, Viborg Kirsten Sohn Thomsen, AMR, Randers Kommune, Øvrige forvaltninger Tine Christensen, AMR, Unicef Danmark Helen Klingemann, AMR, Region Hovedstaden Psykiatri Ivalo Uhrskov Jensen, TRS, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systemer, Produkton og Ledelse Anne Louise Kyed Jansen, TR, Region Syddanmark, Regionshuset Rikke Lene Carøe, TRS, Region Syddanmark, Regionshuset Diana Hertz Nuñez, TR, UC Metropol, Institut for Socialt Arbejde FRB. Jesper Gregersen, TR, Region Syddanmark, Regional Udvikling

12 Nye kurser DM - Fagligt Nyt marts For erfarne TR er overbygning Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Den indflydelsesrige TR hvordan bidrager vi til organisationsudviklingen? Vi oplever forandringer overalt omkring os. Der sker en løbende udvikling i vores samfund, som vi er nødt til at forholde os til. I vores organisationer er denne udvikling heller ikke til at tage fejl af. Som tillidsrepræsentant er organisationsændringer en stor del af vores virkelighed og hverdag. På kurset arbejder du med at udvikle forståelser, viden og kompetencer, så du som tillidsrepræsentant kan bidrage endnu mere til en konstruktiv organisationsudvikling. Underviser Povl Røjkjær arbejder som HR chef og konsulent. Han har bl.a. en baggrund fra forsvaret og er uddannet erhvervs psykolog (cand. psych.). Tid og sted: 26. marts 2014 kl marts 2014 kl i Roskilde. DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: dm.dk/fagligtnyt Redaktion: Esben Geist (ansv.hav.) og Troels Mørk (redaktør) Kontakt redaktør Troels Mørk på Tilrettelæggelse: Datagraf Communications DM Dansk Magisterforening Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon dm.dk ISSN

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

dm offentlig Mangfoldighed og mange fælles vilkår

dm offentlig Mangfoldighed og mange fælles vilkår dm offentlig n r. 3 1 3. A u g u s t 2 0 1 0 Sektoren for offentlig forvaltning og kommunikation Leder: 34 De utraditionelle er alle vegne 35 Specialkonsulenten: stor åbenhed om løn 36 Kommunikationskonsulenten:

Læs mere