Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere"

Transkript

1 DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter marts 2014 Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere DM s formand og næstformand for alle akademikere, Ingrid Stage, tager i foråret som en del af tillidsreformen på turne rundt i landet med indenrigsminister Margrethe Vestager. Målet er at skabe større tillid mellem ledelse og medarbejdere. Og til den opgave kommer TR erne til at spille en væsentlig rolle. Af Troels Mørk, Fagligt Nyt har sat Ingrid Stage stævne og bedt hende vurdere som Akademikernes repræsentant i den politiske styregruppe bag samarbejdet hvordan hun ser arbejdet og målet med tillidsreformen. Hvad er tillidsreformen, og hvordan er den kommet til verden? I sommeren 2013 indgik FTF, Akademikerne og de offentligt ansattes organisation i LO (OAO) en aftale med offentlige arbejdsgivere om modernisering af den offentlige sektor. Tillidsreformen bygger på syv principper om en mere tillidsbaseret samarbejdskultur mellem medarbejdere og ledelser. Jeg sidder som repræsentant for Akademikerne i den politiske styregruppe, som ledes af indenrigsminister Margrethe Vestager. Vi har blandt andet til opgave at udbrede kendskabet til tillidsreformen lokalt. For det er på de lokale arbejdspladser, den skal blive til virkelighed. Og nu tager styringsgruppen så her i foråret på turne til de enkelte regioner. Hvad er det vigtigste, der skal til for at få en bæredygtig tillidsreform? Det allervigtigste for tillidsreformen er, at den kommer til at leve lokalt. De syv principper skal omsættes til kød og blod ude på de lokale arbejdspladser, hvor man kan gøre en forskel. Og det kræver, at både medarbejdere og ledere tager reformen til sig. Så vores møder er selvfølgelig også et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring reformen lokalt Hvordan skal DM mobilisere TR erne? Vi kan naturligvis kun få TR erne til at indgå i arbejdet med at sætte gang i tillidsarbejdet, hvis de har en tro på, at det giver et bedre arbejdsmiljø. Og vi må erkende, at der er en god del skepsis omkring det. Afbureaukratisering og fjernelse af overflødige regler har været på dagsordenen før uden resultater. Men samtidig er der efterhånden en erkendelse af både blandt ledere og medarbejdere, at den kontrolmani og regelstyring, som ligger i New Public Management har givet store problemer på arbejdspladserne og fjernet fokus og ressourcer fra kerneopgaverne. Indhold: Ønskes: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere Leder: Det nye akademikerlandskab...3 Loyalitet er din pligt... 4 Husk at være loyal også på de sociale medier...5 Kort Nyt... 6 Årsmøde i DM Offentlig og Forskning & Formidling...7 Årsmøde i DM Privat...8 Brevkasse Nye tillidsvalgte Nye kurser for tillidsvalgte...12

2 Tillidsreform DM - Fagligt Nyt marts Hvilken rolle skal TR erne have, når tillidsreformen skal ud lokalt? Vores TR er kan som talsmænd for kollegerne i samarbejdsudvalg og møder i øvrigt med ledelserne kræve større plads til den faglige dømmekraft og mere risikovillighed i forhold til at prøve nye arbejdsformer. Ledelserne skal naturligvis holdes fast på aftalen om de syv principper for en ny forvaltnings- og samarbejdskultur. Og når vi i den politiske styregruppe tager ud i de forskellige regioner vil vi gennem lokale medier og ved møder med medarbejdere og ledere orientere om og debattere mulighederne. Det allervigtigste for tillidsreformen er, at den kommer til at leve lokalt. De syv principper skal omsættes til kød og blod ude på de lokale arbejdspladser, hvor man kan gøre en forskel. Og det kræver, at både medarbejdere og ledere tager reformen til sig. Formand for DM, Ingrid Stage Men jeg vil foreslå, at man i klubberne drøfter hvilke initiativer, medarbejderne gerne ser taget, som kan frigive tid til at deres faglige dømmekraft i højere grad bliver udslagsgivende for procedurer og rutiner og hvad det vil kræve af både medarbejdere og ledelse og at TR erne bringer dette videre i SU m.m. Hvad har I særskilt fokus på for akademikere? I Akademikerne har vi især fokus på: 1) Tillid og styring. 2) Ledelse den skal arbejde tillidsbaseret. Det betyder, at politikerne skal holde sig i skinnet med hele tiden at kræve nye regler, hver gang en sag kommer op i pressen. 3) Relationer mellem leder og medarbejder. En tillidsbaseret arbejdspladskultur skal udspringe af det lokale. Det er på de enkelte arbejdspladser, man skal finde ud af, hvordan medarbejderne får mest indflydelse på eget arbejde. Hvordan bliver TR erne yderligere klædt på? Ved at vi udbreder kendskabet til initiativer, der er i gang og selvfølgelig gennem information fra DM eller de øvrige fagforeninger. Vi vil stille os selv, viden og værktøjer til rådighed for de lokale arbejdspladser, der vil i gang med tillidsarbejdet. Det er en fælles opgave for Akademikerne at gøre det. DM s tillidsvalgte kan naturligvis få hjælp i DM, men det er først og fremmest en fælles opgave for alle i Akademikernes forhandlingsudvalg og sekretariater.

3 Leder DM - Fagligt Nyt marts Det nye akademikerlandskab Af Ingrid Stage, formand for DM, Der er behov for fornyelse af de offentlige arbejdspladser. Derfor er jeg også glad for, at der nu kommer fokus på regeringens tillidsreform, når jeg i løbet af foråret skal på turne med blandt andre Margrethe Vestager for at udbrede kendskabet til tillidsreformen. Tillidsreformen har fået kritik, fordi den i medierne er blevet kædet sammen med regeringens ambitioner om at spare 12 milliarder kroner. Jeg vil gerne understrege, at vi som fagforening ikke har blåstemplet nogen besparelser på det offentlige, snarere tværtimod. Men det er faktisk heller ikke det, reformen handler om. Den handler om at komme taltyranni, overdreven dokumentation og kontrol til livs. Hvordan gavner det så DM og vore tillidsvalgte lokalt? Det giver en mere direkte kontakt med politikere og arbejdsgiverorganisationer såvel som de øvrige lønmodtagerorganisationer. Og det giver mulighed for at påvirke politikken og Akademikernes udmeldinger, før de er blevet lagt fast. I forhold til jer som tillidsvalgte giver det DM mulighed for at informere jer hurtigere og bedre om de tiltag, mens de er i gang, fx i forhold til at klæde jer på til arbejdet med tillidsreformen og overenskomstforhandlingerne. Jeg sidder som repræsentant for Akademikerne i den politiske styregruppe af tillidsreformen, som ledes af indenrigsminister Margrethe Vestager. Vi har blandt andet til opgave at udbrede kendskabet til reformen lokalt, for det er på de lokale arbejdspladser, den skal blive til virkelighed. Her kommer I som tillidsvalgte til at spille en væsentlig rolle, og jeg håber, at I vil tage godt imod de syv principper i tillidsreformen. (Læs særskilt artikel om tillidsreformen på side 1-2). Udover arbejdet med tillidsreformen er forberedelserne til OK 15 for længst gået i gang. Som Akademikernes repræsentant i KTO-regi er det meget magtpåliggende at fremlægge synspunkter fra den brede akademikerdagsorden, der er allerede nu ligger i horisonten til OK-forhandlingerne. Det er naturligvis for tidligt at sige allerede nu, hvad der venter os af udspil fra modparten ved forhandlingsbordet. Ja, faktisk ved vi heller ikke i skrivende stund, om Michael Ziegler modtager genvalg som vore modparts frontkæmper, ligesom de økonomiske prognoser for 2015 til 2017 fortsat er usikre. Om to uger er jeg som en del af inderkredsen i KTO inviteret til kommunalpolitisk topmøde, hvor alle, der har noget at skulle have sagt i kommunerne, er med. Det bliver spændende at høre, hvad de øvrige organisationer har af tanker, og om vi kan formå at skabe en fælles platform. Desuden er jeg med i alle møder formelle som uformelle som Akademikerne har med andre interessenter på uddannelses- og forskningsområdet.

4 Loyalitet DM - Fagligt Nyt marts Loyalitet er din pligt Loyalitetsforpligtelsen overfor din arbejdsplads er vidtrækkende og kan ikke findes i en lov. Den følger af retspraksis. Brug din sunde fornuft, når du omtaler din arbejdsplads, lyder rådet fra DM. Af Troels Mørk, I DM får vi jævnligt henvendelser fra medlemmer, der er i tvivl om, hvorvidt de agerer loyalt i forhold til deres arbejdsplads. De typiske sager om brud på loyalitetspligten sker ved: Negativ omtale af din arbejdsplads Negativ omtale af ledelsen Opfordre kolleger til at sige op Opstart af konkurrerende virksomhed Der er sjældent to sager, der er ens. Derfor er det også svært at sige præcist, hvor grænsen går, for det afhænger af den konkrete sag. Et godt råd er at bruge den sunde fornuft og den logiske sans. Marcel Worm-Marquardtsen, forhandlingskonsulent, DM Brug din sunde fornuft Da loyalitetsforpligtelsen ikke er lovbestemt, følger domstolene retspraksis og vurderer i hvert enkelt tilfælde, om den konkrete sag kan betegnes som værende illoyal. Der er sjældent to sager, der er ens. Derfor er det også svært at sige præcist, hvor grænsen går, for det afhænger af den konkrete sag. Et godt råd er at bruge den sunde fornuft og den logiske sans. De fleste har en meget god fornemmelse for, hvornår de går over stregen, siger Marcel Worm- Marquardtsen, forhandlingskonsulent i DM og understreger, at et brud på loyalitetsforpligtelsen kan have vidtrækkende konsekvenser: Konsekvensen kan i værste fald være en bortvisning og dermed øjeblikkelig ophør af ansættelsesforholdet. Loyalitetsforpligtelsen gælder også i den periode, hvor man eventuelt er fritstillet eller suspenderet.

5 Loyalitet DM - Fagligt Nyt marts Husk at være loyal også på de sociale medier Sociale medier åbner op for en ladeport af faldgruber, hvis du omtaler din arbejdsplads. For loyalitetsforpligtelsen gælder selvfølgelig også, når du logger på Facebook i fritiden. Af Troels Mørk, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Listen er uendelig af sociale medier, som i stigende grad er blevet danskernes kanal til social kontakt med venner, kolleger og bekendte. Men det åbner også op for en ladeport af faldgruber, hvis du omtaler din arbejdsplads. For loyalitetsforpligtelsen gælder selvfølgelig også, når du logger på Facebook i fritiden eller sender et billede via Snapchat. Sociale medier bliver af mange opfattet som et rum, hvor man uden hæmninger kan give sin mening til kende om løst og fast. Men loyalitetsforpligtelsen er bestemt også gældende på sociale medier, siger Marcel Worm-Marquardtsen, forhandlingskonsulent i DM. Tænk dig om Når der er tale om billeder, skal man i det hele taget passe meget på, da man hurtigt vil kunne komme til at lægge fortroligt materiale eller krænke personer i baggrunden. Et billede af en sagsmappe med navn eller cpr nummer vil kunne blive anset for dels illoyal adfærd, dels krænkende over for den pågældende person. Så snart du poster noget, er det i princippet lige meget til hvem og hvor mange. Derfor er mit bedste råd, at du tænker over, hvad du skriver, og om det overhovedet er nødvendigt, fremfor hvor du skriver det henne. Kan du ikke sige det til chefen og kan det ikke tåle offentlighedens lys og er der fortroligt eller krænkende oplysninger, så lad vær med at lægge det ud, siger han. Hvis du er i tvivl i forhold til en konkret sag, står DM naturligvis klar med rådgivning. Han opfordrer medlemmerne til at tænke sig om en ekstra gang, når de omtaler arbejdsplads på sociale medier. Skriver du noget om din arbejdsplads, skal man kunne sammenligne det med at skrive det på forsiden af fx Ekstra Bladet, uden at du vil komme i problemer. Der er tale om et offentlighedskriterium som det skal kunne bestå. En anden huskeregel er at man skal kunne sige det til chefen. Hvis chefen ikke kan lide at høre det, vil han sikkert heller ikke kunne lide at læse det på et socialt medie, siger han. Når det gælder loyaliteten overfor din arbejdsplads, har det ingen betydning i hvilke fora, du ytrer dig. Nye medier kommer hele tiden til, og det er vigtig at understrege, at loyalitetsforpligtelsen altid er gældende, og ikke kun på de medier, vi kender på nuværende tidspunkt. Loyalitetsforpligtelsen er ikke kun det skrevne ord, men vil også være fx billeder der bliver lagt på Instagram eller sendt via Snapchat. Her er det ikke alene loyalitetsforpligtelsen, som kan blive brudt, men man kan også komme til at krænke persondataretten ved at lægge billeder af kollegerne op på mediet.

6 Kort Nyt DM - Fagligt Nyt marts Flere tillidsmænd med indvandrerbaggrund Fagforeningerne gennemfører flere og flere kurser i etnisk ligestilling. Hos 3F har det fået antallet af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund til at stige. Det er afgørende for at øge organisationsgraden og forhindre social dumping, skriver Ugebrevet A4. Der er langt imellem tillidsvalgte med anden baggrund end dansk i fagbevægelsen. Men nye initiativer med uddannelse og op søgende arbejde, ser nu ud til at sætte skub i udviklingen i flere fagforbund. Især 3F har haft succes med at hverve flere tillidsvalgte med baggrund udenfor Danmark. I 2010 udgjorde de etniske minoriteter tre procent af 3F s tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, udgør de i dag fem procent. Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Fremskrivninger af det danske arbejdsmarked viser, at beskæftigelsen forventes at stige med personer frem mod Jobbene bliver dog ikke ligeligt fordelt mellem landsdelene. Ny beskæftigelsesindsats fokuserer ikke på jobskabelse Anbefalingerne fra Koch-udvalget lægger op til et tiltrængt opgør med beskæftigelsesindsatsen. Desværre er det et statisk billede af arbejdsmarkedet, initiativerne kredser omkring, og det kan stå i vejen for den nødvendige jobskabelse, mener DM. 39 anbefalinger i alt blev det til fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg, der netop har præsenteret sine forslag til rammerne for en ny beskæftigelsesindsats, der i højere grad skal tilpasses den enkelte ledige. Det er meget positivt, at Carsten Koch-rapporten anerkender, at der er et behov for en markant ændring af beskæftigelsessystemet. Det er godt, at der er lagt op til øget fokus på virksomhedskontakt hos de kommunale jobcentre, på opkvalificering af alle aktører i beskæftigelsessystemet, på at identificere virksomhedernes behov og på den enkelte lediges jobindsats og kompetencebehov, udtaler Ingrid Stage, formand for DM. De områder i landet, der har mistet flest job under krisen er også de steder, hvor beskæftigelsen vil stige mindst fremadrettet. Det danske arbejdsmarked vil dermed udvikle sig skævt. Det skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Knap fire ud af fem job vil frem mod 2015 blive skabt i storbyområderne omkring København og Aarhus. Det viser en ny AE-fremskrivning af beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked. Hårdest ramt var Vest- og Sydsjælland samt Fyn, hvor op imod hvert 10. job forsvandt. Få arbejdsro i storrumskontoret Hveranden kontormedarbejder føler sig generet af støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Men det kan lade sig gøre at gøre noget ved det. Det skriver Indeklimaportalen. dk, der netop har sat fokus på menneskeskabt støj på arbejdspladserne. Få gode råd og vejledning til en hverdag uden så meget støj, hvis du eller dine kolleger sidder i støjfyldte storrumskontorer. Læs mere på Indeklimaportalen.dk

7 Årsmøde i DM Offentlig og Forskning & Formidling DM - Fagligt Nyt marts TR årsmøde april 2014 Hotel Prindsen, Roskilde DM Offentlig holder igen i år i samarbejde med DM Forskning & Formidling TR-årsmøde for offentligt administrativt ansatte tillidsrepræsentanter og -suppleanter Programoversigt 2. april Formiddag Ph.d. studerende Malene Friis Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og erhvervspsykologisk konsulent Marie Kingston giver dig information og inspiration til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan spotte stress på arbejdspladsen og være med til at undgå, at stress gøres til den enkelte medarbejders problem, men også ses som bredere arbejdsmiljørelateret problem. 2. april Eftermiddag Del 1 TR-drevne workshops, hvor du vil du få mulighed for at erfaringsudveksle med dine TR-kolleger inden for følgende emner: Det lokale TR-netværk på tværs af forbund: TR-medspillere og -modspillere Den fysisk spredte klub hvordan får man den til at fungere? TR-rollen under forandring i forhold til øget decentralisering Hvad med special- og chefkonsulenterne? Håndtering og engagering af konsulenterne i forhold til andre klubmedlemmer. Tilmeldingsfrist: 10. marts via dm.dk/kalender Der vil være et begrænset antal pladser til rådighed for TR ere, som repræsenterer DM-medlemmer, men som selv er medlem af et andet AC-forbund. Disse pladser kan søges ved senest 10. marts at sende en mail med information om arbejdsplads, TR-dækningsområde, TR-anciennitet og antal dækkede DM-medlemmer til Gitte t. Landrum på Del 2 Paneldebat med deltagerne om, hvad vi som TR gør ved de ikkeorganiserede eller gule kolleger herunder i hvor stort omfang, de skal serviceres. Dagen slutter med en god middag. 3. april Formiddag Del 1 OK15 Præsentation af DM s kommende overenskomstkrav og høring blandt deltagerne. Del 2 Foredrag ved komikeren Jan Gintberg om arbejdsglæde. Årsmødet slutter med frokost. TR-årsmødet er åbent for alle offentligt administrativt ansatte tillidsrepræsentanter og -suppleanter samt tillidsrepræsentanter og suppleanter fra sektoren for Forskning og Formidling.

8 Årsmøde i DM Offentlig Privat og Forskning & Formidling DM - Fagligt Nyt marts Årsmøde for tillidsvalgte i DM Privat 25. marts 2014 i DM s lokaler på Frederiksberg Program Kl Morgenmad og præsentation Kl Ledelse af vidensmedarbejdere Oplægsholder er Steen Hildebrandt, ph.d. og professor i organisations- og ledelsesteori. Han har bl.a. skrevet om bæredygtig ledelse, ledelse med hjertet, forandringsledelse, lederskabledelseselvledelse. Steen Hildebrandt er en sjældent dynamisk formidler, der formår at holde interessante og medrivende foredrag. Han har været med til at introducere nye ledelsesformer i erhvervslivet, og hans syn på ledelse og erhverv er gennemsyret af et humanistisk syn på samfundslivet. Kl Frokost Tilmeldingsfrist: 21. marts via dm.dk/kalender DM Privat inviterer efterfølgende på middag i en nærliggende restaurant. Hvis du gerne vil deltage i middagen, skal du tilmelde dig særskilt. Kl DM s ledelsespolitik DM s ledelsespolitik har som mål at vise vejen for, hvordan medarbejdere og ledere i fællesskab får skabt gode rammer for ledelse på den enkelte arbejdsplads, så der opnås et godt samarbejde, god kommunikation og et godt arbejdsmiljø. Oplæg ved DM-konsulent. Kl Kaffepause Kl Overenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked 2014 Oplæg ved DM-konsulent. Kl Skyd på bestyrelsen Orientering om bestyrelsens arbejde ved formanden for DM Privat. Kl Vin og afslutning

9 Brevkasse DM - Fagligt Nyt marts Spørgsmål Jeg er TR i et ministerium, hvor mine kollegaer i et af kontorene skal på seminar. Chefen har foreslået, at medarbejderne deler værelse to og to (samme køn) for at spare penge. Flere medarbejdere er ikke begejstrede, og har spurgt mig, om de kan nægte at deltage i seminaret. Hvad er reglerne og hvad kan jeg gøre? Svar Arbejdsretten har for nyligt afsagt en dom, som afgør, at det ligger inden for ledelsesrettens rammer at bestemme, at medarbejderne i en arbejdssituation skal dele værelse to og to. Arbejdsretten mener nemlig ikke, at der i dagens samfund gælder en almindelig accepteret norm, der indebærer, at det anses for krænkende for voksne personer af samme køn at skulle overnatte i samme værelse i en arbejdssituation. Med andre ord: Det er Arbejdsrettens vurdering, at det er almindeligt accepteret, at arbejdsgiver under henvisning til et sagligt besparelseshensyn, kan kræve at medarbejderne deler værelse. Derfor vil jeg foreslå dig, at du prøver at løse problemet lokalt. Hvis et flertal af dine kollegaer synes, at det er grænseoverskridende at skulle dele værelse med en kollega, når man er på kursus/seminar eller tjenesterejse, synes jeg, at du skal bringe spørgsmålet op i SU med henblik på, at I får fastlagt en lokal politik på området. Hvis I ikke lokalt kan blive enige om, at det er en uskik at tilbyde medarbejderne sådanne vilkår i forbindelse med overnatninger, er det min vurdering, at arbejdsgiver, med henvisning til ledelsesretten, kan beslutte, at sådan er det. Konsulent Trine Lune Niegel, Spørgsmål Jeg er TR i en stor dansk virksomhed, som har datterselskaber i udlandet. Virksomheden har nu varslet omstruktureringer. Som led i disse reorganiseringer skal en del af arbejdsopgaverne flyttes fra Danmark til søsterselskaberne i udlandet, blandt andet i Tyskland. Flere af mine kollegaer er i den sammenhæng blevet tilbudt stillinger i udlandet. Hvor-dan rådgiver jeg mine kollegaer? Svar Er der tale om reelle omstruktureringer og/eller besparelser skal disse i første omgang varsles med funktionærlovens opsigelsesvarsler. Hvis den enkelte medarbejder selv er interesseret i at flytte til udlandet og begynde sit nye job i udlandet inden opsigelsesvarslets udløb, kan det sagtens lade sig gøre. Det skal blot aftales individuelt og medarbejderne kan ikke presses til at flytte før tid. Herudover er det naturligvis vigtigt, at medarbejderens lønog arbejdsvilkår er i overensstemmelse med eventuelle kollektive aftaler eller det pågældende lands lovgivning. DM i Danmark kan som sådan ikke rådgive om løn-, arbejdseller skattevilkår i udlandet. I de nordiske lande har vi samarbejdsaftaler med vores nordiske søsterorganisationer, som betyder, at medlemmer af DM kan henvende sig direkte til én af de nordiske akademiske organisationer for at modtage almen rådgivning om løn- og ansættelsesforhold i ét af de nordiske lande. Listen over DM s nordiske søsterorganisationer kan du finde på dm.dk DM er også medlem af UNI Global Union, som i alt omfatter 900 fagforeninger, der er placeret i forskellige lande rundt omkring i verden. Medlemmer af DM kan ansøge om et UNI-passport, som giver adgang til almen rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår i lande uden for Norden. Ansøgningsvejledningen kan du finde på Konsulent Elisabeth Tosti,

10 Brevkasse DM - Fagligt Nyt marts Spørgsmål På mit institut har vi efterhånden rigtig mange ph.d.-studerende, og jeg får mange henvendelser om de problemer de har. Ikke mindst ved afslutningen af ph.d-perioden, hvor en del har svært ved at blive færdige til tiden. De spørger fx, om de kan lade være med at holde ferie og særlige feriefridage, og i stedet for få pengene udbetalt, om de kan få forlænget ph.d.-perioden, fordi de har børn, og om der er andre forhold end langvarig sygdom og barsel, der giver mulighed for forlængelse. Hvad siger I? Svar Vi får også her i DM mange henvendelser fra ph.d.-studerende, der har problemer med at nå at få deres ph.d. færdig. Men hvis der ikke foreligger en feriehindring, skal man løbende afholde sin optjente ferie, og man kan ikke få den udbetalt med den begrundelse, at man ikke har tid til at holde ferie. Hvad angår særlige feriefridage har arbejdsgiveren ret til at forlange dem afholdt inden ferieårets udløb, så heller ikke disse kan man få udbetalt, således som det tidligere var tilfældet. Det kan tilføjes, at også forlængelse på grund af barsel kan give problemer, ikke mindst når en barsel ligger i slutningen af ph.d.-forløbet, og den tidsbegrænsede ansættelse udløbet under barselsorloven. Den periode, som ansættelsen forlænges med på grund af barselsorloven, ligger jo først efter orloven, hvorfor den ph.d.-studerende i den mellemliggende periode ikke får mere løn, men må klare sig på barseldagpenge. Det kommer som en overraskelse for mange. Konsulent Aase Riis, Som ph.d.-studerende er man som udgangspunkt ansat på almindelige overenskomstvilkår i henhold til bilag 5 i ACoverenskomsten. Der er tale om en tidsbegrænset stilling på højst tre år, hvor ansættelsen ophører uden særligt varsel ved ansættelsesperiodens udløb. Men da der er tale om en uddannelsesstilling, er universitetet i modsætning til når der er tale om andre tidsbegrænsede ansættelser forpligtet til at forlænge ansættelsen, hvis ph.d. stipendiaten har haft fravær på grund af barselseller adoptionsorlov. Herudover kan ansættelsesperioden forlænges ved længerevarende sygdom, når denne påviseligt har forsinket studiet. Barsel og længerevarende sygdom er altså de to eneste ting, der kan forlænge ansættelsen. Forlængelse på grund af barsel volder som regel ikke de store problemer, fordi det er en ret man har, mens der ofte kan være diskussion om og forskellig praksis vedrørende forlængelse på grund af sygdom. Generelt anbefaler vi ph.d.-studerende, at de først bliver raskmeldt efter sygdom, når de i samråd med deres læge mener, at de igen er i stand til at arbejde effektivt Syge børn eller andre problemer enten i studiet eller privatlivet, der kan have forsinket ph.d.-forløbet, giver derimod ikke ret til forlængelse. Ved ferie er det sådan, at man ikke kan holde ferie under barsel eller sygdom. Barsel og sygdom er feriehindringer. Man kan enten få den ferie, man ikke kan holde, udbetalt, eller man kan holde ferien, når man vender tilbage efter orlov eller raskmeldes efter en sygeperiode.

11 Nye tillidsvalgte DM - Fagligt Nyt marts Nye tillidsvalgte Tue Stenholm Jakobsen, TRS, Naturstyrelsen Vestjylland Ida Dahl-Nielsen, TR, Naturstyrelsen Nordsjælland, Olaf Gudmann Christiani, TRS Naturstyrelsen København Claus Valling Pedersen, TRS, Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Ole Kronvald Petersen, AMR, NTS-center Mia Lund Sørensen, TR, Sex og samfund Lis Reinholdt Kjeldsen, TR, UC VIA University College, Pædagoguddannelsen Gedved Jette Balslev Sørensen, TRS, Region Syddanmark Regional Udvikling Ellen Birgitte Eskesen, TRS, Magistrenes Arbejdsløshedskasse Lene Mikkelsen, TR, Ungdommens Røde Kors Lone Jung Persson, TRS, DSB, øvrige Jakob Hvenegaard Andersen, TR, Folkehøjskolernes Forening i Danmark Mia Malene Von Qualen, TRS, Rigspolitiet, Politiskolen Helle Gudmandsen, TR, IBIS Kim Bach Petersen, TRS, UC VIA University College, Pædagoguddannelsen Gedved Lene Bejer Damgaard, TR tiltræder , UC VIA University College, Pædagoguddannelsen, Viborg Kirsten Sohn Thomsen, AMR, Randers Kommune, Øvrige forvaltninger Tine Christensen, AMR, Unicef Danmark Helen Klingemann, AMR, Region Hovedstaden Psykiatri Ivalo Uhrskov Jensen, TRS, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systemer, Produkton og Ledelse Anne Louise Kyed Jansen, TR, Region Syddanmark, Regionshuset Rikke Lene Carøe, TRS, Region Syddanmark, Regionshuset Diana Hertz Nuñez, TR, UC Metropol, Institut for Socialt Arbejde FRB. Jesper Gregersen, TR, Region Syddanmark, Regional Udvikling

12 Nye kurser DM - Fagligt Nyt marts For erfarne TR er overbygning Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Den indflydelsesrige TR hvordan bidrager vi til organisationsudviklingen? Vi oplever forandringer overalt omkring os. Der sker en løbende udvikling i vores samfund, som vi er nødt til at forholde os til. I vores organisationer er denne udvikling heller ikke til at tage fejl af. Som tillidsrepræsentant er organisationsændringer en stor del af vores virkelighed og hverdag. På kurset arbejder du med at udvikle forståelser, viden og kompetencer, så du som tillidsrepræsentant kan bidrage endnu mere til en konstruktiv organisationsudvikling. Underviser Povl Røjkjær arbejder som HR chef og konsulent. Han har bl.a. en baggrund fra forsvaret og er uddannet erhvervs psykolog (cand. psych.). Tid og sted: 26. marts 2014 kl marts 2014 kl i Roskilde. DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: dm.dk/fagligtnyt Redaktion: Esben Geist (ansv.hav.) og Troels Mørk (redaktør) Kontakt redaktør Troels Mørk på Tilrettelæggelse: Datagraf Communications DM Dansk Magisterforening Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon dm.dk ISSN

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Sådan opnår du den bedste forhandling

Sådan opnår du den bedste forhandling DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter februar 2014 Sådan opnår du den bedste forhandling Ole Smit træner DM s tillidsvalgte i at forhandle på arbejdspladserne. Han mener, at

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE H-MED har besluttet, at Helsingør Kommune gennemfører en fælles trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert andet år. Særligt ved Trivselsundersøgelsen 2015: Ledere,

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2013 DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? Med OK 13 i frisk erindring har DM påbegyndt arbejdet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere