Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere"

Transkript

1 DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter marts 2014 Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere DM s formand og næstformand for alle akademikere, Ingrid Stage, tager i foråret som en del af tillidsreformen på turne rundt i landet med indenrigsminister Margrethe Vestager. Målet er at skabe større tillid mellem ledelse og medarbejdere. Og til den opgave kommer TR erne til at spille en væsentlig rolle. Af Troels Mørk, Fagligt Nyt har sat Ingrid Stage stævne og bedt hende vurdere som Akademikernes repræsentant i den politiske styregruppe bag samarbejdet hvordan hun ser arbejdet og målet med tillidsreformen. Hvad er tillidsreformen, og hvordan er den kommet til verden? I sommeren 2013 indgik FTF, Akademikerne og de offentligt ansattes organisation i LO (OAO) en aftale med offentlige arbejdsgivere om modernisering af den offentlige sektor. Tillidsreformen bygger på syv principper om en mere tillidsbaseret samarbejdskultur mellem medarbejdere og ledelser. Jeg sidder som repræsentant for Akademikerne i den politiske styregruppe, som ledes af indenrigsminister Margrethe Vestager. Vi har blandt andet til opgave at udbrede kendskabet til tillidsreformen lokalt. For det er på de lokale arbejdspladser, den skal blive til virkelighed. Og nu tager styringsgruppen så her i foråret på turne til de enkelte regioner. Hvad er det vigtigste, der skal til for at få en bæredygtig tillidsreform? Det allervigtigste for tillidsreformen er, at den kommer til at leve lokalt. De syv principper skal omsættes til kød og blod ude på de lokale arbejdspladser, hvor man kan gøre en forskel. Og det kræver, at både medarbejdere og ledere tager reformen til sig. Så vores møder er selvfølgelig også et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring reformen lokalt Hvordan skal DM mobilisere TR erne? Vi kan naturligvis kun få TR erne til at indgå i arbejdet med at sætte gang i tillidsarbejdet, hvis de har en tro på, at det giver et bedre arbejdsmiljø. Og vi må erkende, at der er en god del skepsis omkring det. Afbureaukratisering og fjernelse af overflødige regler har været på dagsordenen før uden resultater. Men samtidig er der efterhånden en erkendelse af både blandt ledere og medarbejdere, at den kontrolmani og regelstyring, som ligger i New Public Management har givet store problemer på arbejdspladserne og fjernet fokus og ressourcer fra kerneopgaverne. Indhold: Ønskes: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere Leder: Det nye akademikerlandskab...3 Loyalitet er din pligt... 4 Husk at være loyal også på de sociale medier...5 Kort Nyt... 6 Årsmøde i DM Offentlig og Forskning & Formidling...7 Årsmøde i DM Privat...8 Brevkasse Nye tillidsvalgte Nye kurser for tillidsvalgte...12

2 Tillidsreform DM - Fagligt Nyt marts Hvilken rolle skal TR erne have, når tillidsreformen skal ud lokalt? Vores TR er kan som talsmænd for kollegerne i samarbejdsudvalg og møder i øvrigt med ledelserne kræve større plads til den faglige dømmekraft og mere risikovillighed i forhold til at prøve nye arbejdsformer. Ledelserne skal naturligvis holdes fast på aftalen om de syv principper for en ny forvaltnings- og samarbejdskultur. Og når vi i den politiske styregruppe tager ud i de forskellige regioner vil vi gennem lokale medier og ved møder med medarbejdere og ledere orientere om og debattere mulighederne. Det allervigtigste for tillidsreformen er, at den kommer til at leve lokalt. De syv principper skal omsættes til kød og blod ude på de lokale arbejdspladser, hvor man kan gøre en forskel. Og det kræver, at både medarbejdere og ledere tager reformen til sig. Formand for DM, Ingrid Stage Men jeg vil foreslå, at man i klubberne drøfter hvilke initiativer, medarbejderne gerne ser taget, som kan frigive tid til at deres faglige dømmekraft i højere grad bliver udslagsgivende for procedurer og rutiner og hvad det vil kræve af både medarbejdere og ledelse og at TR erne bringer dette videre i SU m.m. Hvad har I særskilt fokus på for akademikere? I Akademikerne har vi især fokus på: 1) Tillid og styring. 2) Ledelse den skal arbejde tillidsbaseret. Det betyder, at politikerne skal holde sig i skinnet med hele tiden at kræve nye regler, hver gang en sag kommer op i pressen. 3) Relationer mellem leder og medarbejder. En tillidsbaseret arbejdspladskultur skal udspringe af det lokale. Det er på de enkelte arbejdspladser, man skal finde ud af, hvordan medarbejderne får mest indflydelse på eget arbejde. Hvordan bliver TR erne yderligere klædt på? Ved at vi udbreder kendskabet til initiativer, der er i gang og selvfølgelig gennem information fra DM eller de øvrige fagforeninger. Vi vil stille os selv, viden og værktøjer til rådighed for de lokale arbejdspladser, der vil i gang med tillidsarbejdet. Det er en fælles opgave for Akademikerne at gøre det. DM s tillidsvalgte kan naturligvis få hjælp i DM, men det er først og fremmest en fælles opgave for alle i Akademikernes forhandlingsudvalg og sekretariater.

3 Leder DM - Fagligt Nyt marts Det nye akademikerlandskab Af Ingrid Stage, formand for DM, Der er behov for fornyelse af de offentlige arbejdspladser. Derfor er jeg også glad for, at der nu kommer fokus på regeringens tillidsreform, når jeg i løbet af foråret skal på turne med blandt andre Margrethe Vestager for at udbrede kendskabet til tillidsreformen. Tillidsreformen har fået kritik, fordi den i medierne er blevet kædet sammen med regeringens ambitioner om at spare 12 milliarder kroner. Jeg vil gerne understrege, at vi som fagforening ikke har blåstemplet nogen besparelser på det offentlige, snarere tværtimod. Men det er faktisk heller ikke det, reformen handler om. Den handler om at komme taltyranni, overdreven dokumentation og kontrol til livs. Hvordan gavner det så DM og vore tillidsvalgte lokalt? Det giver en mere direkte kontakt med politikere og arbejdsgiverorganisationer såvel som de øvrige lønmodtagerorganisationer. Og det giver mulighed for at påvirke politikken og Akademikernes udmeldinger, før de er blevet lagt fast. I forhold til jer som tillidsvalgte giver det DM mulighed for at informere jer hurtigere og bedre om de tiltag, mens de er i gang, fx i forhold til at klæde jer på til arbejdet med tillidsreformen og overenskomstforhandlingerne. Jeg sidder som repræsentant for Akademikerne i den politiske styregruppe af tillidsreformen, som ledes af indenrigsminister Margrethe Vestager. Vi har blandt andet til opgave at udbrede kendskabet til reformen lokalt, for det er på de lokale arbejdspladser, den skal blive til virkelighed. Her kommer I som tillidsvalgte til at spille en væsentlig rolle, og jeg håber, at I vil tage godt imod de syv principper i tillidsreformen. (Læs særskilt artikel om tillidsreformen på side 1-2). Udover arbejdet med tillidsreformen er forberedelserne til OK 15 for længst gået i gang. Som Akademikernes repræsentant i KTO-regi er det meget magtpåliggende at fremlægge synspunkter fra den brede akademikerdagsorden, der er allerede nu ligger i horisonten til OK-forhandlingerne. Det er naturligvis for tidligt at sige allerede nu, hvad der venter os af udspil fra modparten ved forhandlingsbordet. Ja, faktisk ved vi heller ikke i skrivende stund, om Michael Ziegler modtager genvalg som vore modparts frontkæmper, ligesom de økonomiske prognoser for 2015 til 2017 fortsat er usikre. Om to uger er jeg som en del af inderkredsen i KTO inviteret til kommunalpolitisk topmøde, hvor alle, der har noget at skulle have sagt i kommunerne, er med. Det bliver spændende at høre, hvad de øvrige organisationer har af tanker, og om vi kan formå at skabe en fælles platform. Desuden er jeg med i alle møder formelle som uformelle som Akademikerne har med andre interessenter på uddannelses- og forskningsområdet.

4 Loyalitet DM - Fagligt Nyt marts Loyalitet er din pligt Loyalitetsforpligtelsen overfor din arbejdsplads er vidtrækkende og kan ikke findes i en lov. Den følger af retspraksis. Brug din sunde fornuft, når du omtaler din arbejdsplads, lyder rådet fra DM. Af Troels Mørk, I DM får vi jævnligt henvendelser fra medlemmer, der er i tvivl om, hvorvidt de agerer loyalt i forhold til deres arbejdsplads. De typiske sager om brud på loyalitetspligten sker ved: Negativ omtale af din arbejdsplads Negativ omtale af ledelsen Opfordre kolleger til at sige op Opstart af konkurrerende virksomhed Der er sjældent to sager, der er ens. Derfor er det også svært at sige præcist, hvor grænsen går, for det afhænger af den konkrete sag. Et godt råd er at bruge den sunde fornuft og den logiske sans. Marcel Worm-Marquardtsen, forhandlingskonsulent, DM Brug din sunde fornuft Da loyalitetsforpligtelsen ikke er lovbestemt, følger domstolene retspraksis og vurderer i hvert enkelt tilfælde, om den konkrete sag kan betegnes som værende illoyal. Der er sjældent to sager, der er ens. Derfor er det også svært at sige præcist, hvor grænsen går, for det afhænger af den konkrete sag. Et godt råd er at bruge den sunde fornuft og den logiske sans. De fleste har en meget god fornemmelse for, hvornår de går over stregen, siger Marcel Worm- Marquardtsen, forhandlingskonsulent i DM og understreger, at et brud på loyalitetsforpligtelsen kan have vidtrækkende konsekvenser: Konsekvensen kan i værste fald være en bortvisning og dermed øjeblikkelig ophør af ansættelsesforholdet. Loyalitetsforpligtelsen gælder også i den periode, hvor man eventuelt er fritstillet eller suspenderet.

5 Loyalitet DM - Fagligt Nyt marts Husk at være loyal også på de sociale medier Sociale medier åbner op for en ladeport af faldgruber, hvis du omtaler din arbejdsplads. For loyalitetsforpligtelsen gælder selvfølgelig også, når du logger på Facebook i fritiden. Af Troels Mørk, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Listen er uendelig af sociale medier, som i stigende grad er blevet danskernes kanal til social kontakt med venner, kolleger og bekendte. Men det åbner også op for en ladeport af faldgruber, hvis du omtaler din arbejdsplads. For loyalitetsforpligtelsen gælder selvfølgelig også, når du logger på Facebook i fritiden eller sender et billede via Snapchat. Sociale medier bliver af mange opfattet som et rum, hvor man uden hæmninger kan give sin mening til kende om løst og fast. Men loyalitetsforpligtelsen er bestemt også gældende på sociale medier, siger Marcel Worm-Marquardtsen, forhandlingskonsulent i DM. Tænk dig om Når der er tale om billeder, skal man i det hele taget passe meget på, da man hurtigt vil kunne komme til at lægge fortroligt materiale eller krænke personer i baggrunden. Et billede af en sagsmappe med navn eller cpr nummer vil kunne blive anset for dels illoyal adfærd, dels krænkende over for den pågældende person. Så snart du poster noget, er det i princippet lige meget til hvem og hvor mange. Derfor er mit bedste råd, at du tænker over, hvad du skriver, og om det overhovedet er nødvendigt, fremfor hvor du skriver det henne. Kan du ikke sige det til chefen og kan det ikke tåle offentlighedens lys og er der fortroligt eller krænkende oplysninger, så lad vær med at lægge det ud, siger han. Hvis du er i tvivl i forhold til en konkret sag, står DM naturligvis klar med rådgivning. Han opfordrer medlemmerne til at tænke sig om en ekstra gang, når de omtaler arbejdsplads på sociale medier. Skriver du noget om din arbejdsplads, skal man kunne sammenligne det med at skrive det på forsiden af fx Ekstra Bladet, uden at du vil komme i problemer. Der er tale om et offentlighedskriterium som det skal kunne bestå. En anden huskeregel er at man skal kunne sige det til chefen. Hvis chefen ikke kan lide at høre det, vil han sikkert heller ikke kunne lide at læse det på et socialt medie, siger han. Når det gælder loyaliteten overfor din arbejdsplads, har det ingen betydning i hvilke fora, du ytrer dig. Nye medier kommer hele tiden til, og det er vigtig at understrege, at loyalitetsforpligtelsen altid er gældende, og ikke kun på de medier, vi kender på nuværende tidspunkt. Loyalitetsforpligtelsen er ikke kun det skrevne ord, men vil også være fx billeder der bliver lagt på Instagram eller sendt via Snapchat. Her er det ikke alene loyalitetsforpligtelsen, som kan blive brudt, men man kan også komme til at krænke persondataretten ved at lægge billeder af kollegerne op på mediet.

6 Kort Nyt DM - Fagligt Nyt marts Flere tillidsmænd med indvandrerbaggrund Fagforeningerne gennemfører flere og flere kurser i etnisk ligestilling. Hos 3F har det fået antallet af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund til at stige. Det er afgørende for at øge organisationsgraden og forhindre social dumping, skriver Ugebrevet A4. Der er langt imellem tillidsvalgte med anden baggrund end dansk i fagbevægelsen. Men nye initiativer med uddannelse og op søgende arbejde, ser nu ud til at sætte skub i udviklingen i flere fagforbund. Især 3F har haft succes med at hverve flere tillidsvalgte med baggrund udenfor Danmark. I 2010 udgjorde de etniske minoriteter tre procent af 3F s tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, udgør de i dag fem procent. Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Fremskrivninger af det danske arbejdsmarked viser, at beskæftigelsen forventes at stige med personer frem mod Jobbene bliver dog ikke ligeligt fordelt mellem landsdelene. Ny beskæftigelsesindsats fokuserer ikke på jobskabelse Anbefalingerne fra Koch-udvalget lægger op til et tiltrængt opgør med beskæftigelsesindsatsen. Desværre er det et statisk billede af arbejdsmarkedet, initiativerne kredser omkring, og det kan stå i vejen for den nødvendige jobskabelse, mener DM. 39 anbefalinger i alt blev det til fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg, der netop har præsenteret sine forslag til rammerne for en ny beskæftigelsesindsats, der i højere grad skal tilpasses den enkelte ledige. Det er meget positivt, at Carsten Koch-rapporten anerkender, at der er et behov for en markant ændring af beskæftigelsessystemet. Det er godt, at der er lagt op til øget fokus på virksomhedskontakt hos de kommunale jobcentre, på opkvalificering af alle aktører i beskæftigelsessystemet, på at identificere virksomhedernes behov og på den enkelte lediges jobindsats og kompetencebehov, udtaler Ingrid Stage, formand for DM. De områder i landet, der har mistet flest job under krisen er også de steder, hvor beskæftigelsen vil stige mindst fremadrettet. Det danske arbejdsmarked vil dermed udvikle sig skævt. Det skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Knap fire ud af fem job vil frem mod 2015 blive skabt i storbyområderne omkring København og Aarhus. Det viser en ny AE-fremskrivning af beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked. Hårdest ramt var Vest- og Sydsjælland samt Fyn, hvor op imod hvert 10. job forsvandt. Få arbejdsro i storrumskontoret Hveranden kontormedarbejder føler sig generet af støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Men det kan lade sig gøre at gøre noget ved det. Det skriver Indeklimaportalen. dk, der netop har sat fokus på menneskeskabt støj på arbejdspladserne. Få gode råd og vejledning til en hverdag uden så meget støj, hvis du eller dine kolleger sidder i støjfyldte storrumskontorer. Læs mere på Indeklimaportalen.dk

7 Årsmøde i DM Offentlig og Forskning & Formidling DM - Fagligt Nyt marts TR årsmøde april 2014 Hotel Prindsen, Roskilde DM Offentlig holder igen i år i samarbejde med DM Forskning & Formidling TR-årsmøde for offentligt administrativt ansatte tillidsrepræsentanter og -suppleanter Programoversigt 2. april Formiddag Ph.d. studerende Malene Friis Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og erhvervspsykologisk konsulent Marie Kingston giver dig information og inspiration til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan spotte stress på arbejdspladsen og være med til at undgå, at stress gøres til den enkelte medarbejders problem, men også ses som bredere arbejdsmiljørelateret problem. 2. april Eftermiddag Del 1 TR-drevne workshops, hvor du vil du få mulighed for at erfaringsudveksle med dine TR-kolleger inden for følgende emner: Det lokale TR-netværk på tværs af forbund: TR-medspillere og -modspillere Den fysisk spredte klub hvordan får man den til at fungere? TR-rollen under forandring i forhold til øget decentralisering Hvad med special- og chefkonsulenterne? Håndtering og engagering af konsulenterne i forhold til andre klubmedlemmer. Tilmeldingsfrist: 10. marts via dm.dk/kalender Der vil være et begrænset antal pladser til rådighed for TR ere, som repræsenterer DM-medlemmer, men som selv er medlem af et andet AC-forbund. Disse pladser kan søges ved senest 10. marts at sende en mail med information om arbejdsplads, TR-dækningsområde, TR-anciennitet og antal dækkede DM-medlemmer til Gitte t. Landrum på Del 2 Paneldebat med deltagerne om, hvad vi som TR gør ved de ikkeorganiserede eller gule kolleger herunder i hvor stort omfang, de skal serviceres. Dagen slutter med en god middag. 3. april Formiddag Del 1 OK15 Præsentation af DM s kommende overenskomstkrav og høring blandt deltagerne. Del 2 Foredrag ved komikeren Jan Gintberg om arbejdsglæde. Årsmødet slutter med frokost. TR-årsmødet er åbent for alle offentligt administrativt ansatte tillidsrepræsentanter og -suppleanter samt tillidsrepræsentanter og suppleanter fra sektoren for Forskning og Formidling.

8 Årsmøde i DM Offentlig Privat og Forskning & Formidling DM - Fagligt Nyt marts Årsmøde for tillidsvalgte i DM Privat 25. marts 2014 i DM s lokaler på Frederiksberg Program Kl Morgenmad og præsentation Kl Ledelse af vidensmedarbejdere Oplægsholder er Steen Hildebrandt, ph.d. og professor i organisations- og ledelsesteori. Han har bl.a. skrevet om bæredygtig ledelse, ledelse med hjertet, forandringsledelse, lederskabledelseselvledelse. Steen Hildebrandt er en sjældent dynamisk formidler, der formår at holde interessante og medrivende foredrag. Han har været med til at introducere nye ledelsesformer i erhvervslivet, og hans syn på ledelse og erhverv er gennemsyret af et humanistisk syn på samfundslivet. Kl Frokost Tilmeldingsfrist: 21. marts via dm.dk/kalender DM Privat inviterer efterfølgende på middag i en nærliggende restaurant. Hvis du gerne vil deltage i middagen, skal du tilmelde dig særskilt. Kl DM s ledelsespolitik DM s ledelsespolitik har som mål at vise vejen for, hvordan medarbejdere og ledere i fællesskab får skabt gode rammer for ledelse på den enkelte arbejdsplads, så der opnås et godt samarbejde, god kommunikation og et godt arbejdsmiljø. Oplæg ved DM-konsulent. Kl Kaffepause Kl Overenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked 2014 Oplæg ved DM-konsulent. Kl Skyd på bestyrelsen Orientering om bestyrelsens arbejde ved formanden for DM Privat. Kl Vin og afslutning

9 Brevkasse DM - Fagligt Nyt marts Spørgsmål Jeg er TR i et ministerium, hvor mine kollegaer i et af kontorene skal på seminar. Chefen har foreslået, at medarbejderne deler værelse to og to (samme køn) for at spare penge. Flere medarbejdere er ikke begejstrede, og har spurgt mig, om de kan nægte at deltage i seminaret. Hvad er reglerne og hvad kan jeg gøre? Svar Arbejdsretten har for nyligt afsagt en dom, som afgør, at det ligger inden for ledelsesrettens rammer at bestemme, at medarbejderne i en arbejdssituation skal dele værelse to og to. Arbejdsretten mener nemlig ikke, at der i dagens samfund gælder en almindelig accepteret norm, der indebærer, at det anses for krænkende for voksne personer af samme køn at skulle overnatte i samme værelse i en arbejdssituation. Med andre ord: Det er Arbejdsrettens vurdering, at det er almindeligt accepteret, at arbejdsgiver under henvisning til et sagligt besparelseshensyn, kan kræve at medarbejderne deler værelse. Derfor vil jeg foreslå dig, at du prøver at løse problemet lokalt. Hvis et flertal af dine kollegaer synes, at det er grænseoverskridende at skulle dele værelse med en kollega, når man er på kursus/seminar eller tjenesterejse, synes jeg, at du skal bringe spørgsmålet op i SU med henblik på, at I får fastlagt en lokal politik på området. Hvis I ikke lokalt kan blive enige om, at det er en uskik at tilbyde medarbejderne sådanne vilkår i forbindelse med overnatninger, er det min vurdering, at arbejdsgiver, med henvisning til ledelsesretten, kan beslutte, at sådan er det. Konsulent Trine Lune Niegel, Spørgsmål Jeg er TR i en stor dansk virksomhed, som har datterselskaber i udlandet. Virksomheden har nu varslet omstruktureringer. Som led i disse reorganiseringer skal en del af arbejdsopgaverne flyttes fra Danmark til søsterselskaberne i udlandet, blandt andet i Tyskland. Flere af mine kollegaer er i den sammenhæng blevet tilbudt stillinger i udlandet. Hvor-dan rådgiver jeg mine kollegaer? Svar Er der tale om reelle omstruktureringer og/eller besparelser skal disse i første omgang varsles med funktionærlovens opsigelsesvarsler. Hvis den enkelte medarbejder selv er interesseret i at flytte til udlandet og begynde sit nye job i udlandet inden opsigelsesvarslets udløb, kan det sagtens lade sig gøre. Det skal blot aftales individuelt og medarbejderne kan ikke presses til at flytte før tid. Herudover er det naturligvis vigtigt, at medarbejderens lønog arbejdsvilkår er i overensstemmelse med eventuelle kollektive aftaler eller det pågældende lands lovgivning. DM i Danmark kan som sådan ikke rådgive om løn-, arbejdseller skattevilkår i udlandet. I de nordiske lande har vi samarbejdsaftaler med vores nordiske søsterorganisationer, som betyder, at medlemmer af DM kan henvende sig direkte til én af de nordiske akademiske organisationer for at modtage almen rådgivning om løn- og ansættelsesforhold i ét af de nordiske lande. Listen over DM s nordiske søsterorganisationer kan du finde på dm.dk DM er også medlem af UNI Global Union, som i alt omfatter 900 fagforeninger, der er placeret i forskellige lande rundt omkring i verden. Medlemmer af DM kan ansøge om et UNI-passport, som giver adgang til almen rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår i lande uden for Norden. Ansøgningsvejledningen kan du finde på Konsulent Elisabeth Tosti,

10 Brevkasse DM - Fagligt Nyt marts Spørgsmål På mit institut har vi efterhånden rigtig mange ph.d.-studerende, og jeg får mange henvendelser om de problemer de har. Ikke mindst ved afslutningen af ph.d-perioden, hvor en del har svært ved at blive færdige til tiden. De spørger fx, om de kan lade være med at holde ferie og særlige feriefridage, og i stedet for få pengene udbetalt, om de kan få forlænget ph.d.-perioden, fordi de har børn, og om der er andre forhold end langvarig sygdom og barsel, der giver mulighed for forlængelse. Hvad siger I? Svar Vi får også her i DM mange henvendelser fra ph.d.-studerende, der har problemer med at nå at få deres ph.d. færdig. Men hvis der ikke foreligger en feriehindring, skal man løbende afholde sin optjente ferie, og man kan ikke få den udbetalt med den begrundelse, at man ikke har tid til at holde ferie. Hvad angår særlige feriefridage har arbejdsgiveren ret til at forlange dem afholdt inden ferieårets udløb, så heller ikke disse kan man få udbetalt, således som det tidligere var tilfældet. Det kan tilføjes, at også forlængelse på grund af barsel kan give problemer, ikke mindst når en barsel ligger i slutningen af ph.d.-forløbet, og den tidsbegrænsede ansættelse udløbet under barselsorloven. Den periode, som ansættelsen forlænges med på grund af barselsorloven, ligger jo først efter orloven, hvorfor den ph.d.-studerende i den mellemliggende periode ikke får mere løn, men må klare sig på barseldagpenge. Det kommer som en overraskelse for mange. Konsulent Aase Riis, Som ph.d.-studerende er man som udgangspunkt ansat på almindelige overenskomstvilkår i henhold til bilag 5 i ACoverenskomsten. Der er tale om en tidsbegrænset stilling på højst tre år, hvor ansættelsen ophører uden særligt varsel ved ansættelsesperiodens udløb. Men da der er tale om en uddannelsesstilling, er universitetet i modsætning til når der er tale om andre tidsbegrænsede ansættelser forpligtet til at forlænge ansættelsen, hvis ph.d. stipendiaten har haft fravær på grund af barselseller adoptionsorlov. Herudover kan ansættelsesperioden forlænges ved længerevarende sygdom, når denne påviseligt har forsinket studiet. Barsel og længerevarende sygdom er altså de to eneste ting, der kan forlænge ansættelsen. Forlængelse på grund af barsel volder som regel ikke de store problemer, fordi det er en ret man har, mens der ofte kan være diskussion om og forskellig praksis vedrørende forlængelse på grund af sygdom. Generelt anbefaler vi ph.d.-studerende, at de først bliver raskmeldt efter sygdom, når de i samråd med deres læge mener, at de igen er i stand til at arbejde effektivt Syge børn eller andre problemer enten i studiet eller privatlivet, der kan have forsinket ph.d.-forløbet, giver derimod ikke ret til forlængelse. Ved ferie er det sådan, at man ikke kan holde ferie under barsel eller sygdom. Barsel og sygdom er feriehindringer. Man kan enten få den ferie, man ikke kan holde, udbetalt, eller man kan holde ferien, når man vender tilbage efter orlov eller raskmeldes efter en sygeperiode.

11 Nye tillidsvalgte DM - Fagligt Nyt marts Nye tillidsvalgte Tue Stenholm Jakobsen, TRS, Naturstyrelsen Vestjylland Ida Dahl-Nielsen, TR, Naturstyrelsen Nordsjælland, Olaf Gudmann Christiani, TRS Naturstyrelsen København Claus Valling Pedersen, TRS, Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Ole Kronvald Petersen, AMR, NTS-center Mia Lund Sørensen, TR, Sex og samfund Lis Reinholdt Kjeldsen, TR, UC VIA University College, Pædagoguddannelsen Gedved Jette Balslev Sørensen, TRS, Region Syddanmark Regional Udvikling Ellen Birgitte Eskesen, TRS, Magistrenes Arbejdsløshedskasse Lene Mikkelsen, TR, Ungdommens Røde Kors Lone Jung Persson, TRS, DSB, øvrige Jakob Hvenegaard Andersen, TR, Folkehøjskolernes Forening i Danmark Mia Malene Von Qualen, TRS, Rigspolitiet, Politiskolen Helle Gudmandsen, TR, IBIS Kim Bach Petersen, TRS, UC VIA University College, Pædagoguddannelsen Gedved Lene Bejer Damgaard, TR tiltræder , UC VIA University College, Pædagoguddannelsen, Viborg Kirsten Sohn Thomsen, AMR, Randers Kommune, Øvrige forvaltninger Tine Christensen, AMR, Unicef Danmark Helen Klingemann, AMR, Region Hovedstaden Psykiatri Ivalo Uhrskov Jensen, TRS, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systemer, Produkton og Ledelse Anne Louise Kyed Jansen, TR, Region Syddanmark, Regionshuset Rikke Lene Carøe, TRS, Region Syddanmark, Regionshuset Diana Hertz Nuñez, TR, UC Metropol, Institut for Socialt Arbejde FRB. Jesper Gregersen, TR, Region Syddanmark, Regional Udvikling

12 Nye kurser DM - Fagligt Nyt marts For erfarne TR er overbygning Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Den indflydelsesrige TR hvordan bidrager vi til organisationsudviklingen? Vi oplever forandringer overalt omkring os. Der sker en løbende udvikling i vores samfund, som vi er nødt til at forholde os til. I vores organisationer er denne udvikling heller ikke til at tage fejl af. Som tillidsrepræsentant er organisationsændringer en stor del af vores virkelighed og hverdag. På kurset arbejder du med at udvikle forståelser, viden og kompetencer, så du som tillidsrepræsentant kan bidrage endnu mere til en konstruktiv organisationsudvikling. Underviser Povl Røjkjær arbejder som HR chef og konsulent. Han har bl.a. en baggrund fra forsvaret og er uddannet erhvervs psykolog (cand. psych.). Tid og sted: 26. marts 2014 kl marts 2014 kl i Roskilde. DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: dm.dk/fagligtnyt Redaktion: Esben Geist (ansv.hav.) og Troels Mørk (redaktør) Kontakt redaktør Troels Mørk på Tilrettelæggelse: Datagraf Communications DM Dansk Magisterforening Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon dm.dk ISSN

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private DM en fagforening for højtuddannede Ytringsfrihed for ansatte i det private Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vikarer indenfor industrien centrale og lokale partstiltag

Vikarer indenfor industrien centrale og lokale partstiltag Seminar: Løst ansattes vilkår på arbejdsmarkedet og partssamarbejdets betydning 6. dec. 2016 Vikarer indenfor industrien centrale og lokale partstiltag Lektor Trine P. Larsen FAOS, Sociologisk Instituttet,

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 8. august 2014 DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 På baggrund af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og enkeltmedlemmer har DP s bestyrelse efter indstilling fra Løn- og stillingsstrukturudvalget

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information værktøj2000 information Serviceinformation information information God information bedre information Serviceinformation information information information God information bedre information God information

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl.

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl. 1. dag - Modul 1A Velkomst og præsentation Indflydelse og interessevaretagelse Frokost (kl. 13-14) TR-spillet Arbejdstid Middag (kl. 18-19) Overraskelse (kl. 19.30-21) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB FSU-MØDE PROCES Korte oplæg Drøftelse i trioer Plenumdrøftelse Afrunding ved dekanen FSU-MØDE KORTE OPLÆG Steen Harrit Jakobsen: De tre vigtigste pointer i ekspertgruppens

Læs mere

AM 2007 31. oktober 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen

AM 2007 31. oktober 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen AM 2007 31. oktober 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen 1 DSB i tal Kunder dagligt ca. 450.000 Tog dagligt ca. 1.050 S-tog dagligt ca. 1.130 Stationer

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole Navn: Berit Funch Alder: 48 år Skole: Feldballe Friskole Stilling: Lærer i matematik, natur/teknik, idræt, værksted Baggrund: Jeg er ansat på Feldballe Friskole, som er en mindre friskole på Djursland

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere