Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan"

Transkript

1 Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan Vision: Det er Støvring Gymnasiums vision at være det foretrukne lærested for unge mennesker i lokalområdet og en særdeles attraktiv ungdomsuddannelse og arbejdsplads. Støvring Gymnasium ønsker at være en aktiv medspiller i den regionale og nationale strategi for at dygtiggøre unge og udvikle deres talenter. Mission: Støvring Gymnasium er et alment gymnasium, der har til formål at uddanne unge mennesker. Dette formål er fastlagt i stx-bekendtgørelsen, hvor der lægges vægt på, at gymnasiet skal forberede eleverne til videregående uddannelse, hvilket betyder, at de skal udvikle både almendannelse, faglig indsigt og studiekompetence uddannelsen er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion Strategi: Vi leverer undervisning på et fagligt og pædagogisk højt niveau Hver eneste af skolens elever bliver udfordret og udviklet mest muligt fagligt og personligt Skolen er kendt for fællesskab, initiativ, arbejdsglæde og trivsel Eleverne oplever, at de kan få de fag og kompetencer, de har brug for Vi samarbejder lokalt Vi har udsyn globalt Vi arbejder innovativt og udviklingsorienteret Vi er en attraktiv arbejdsplads Vi synliggør vore resultater Den daglige praksis Vi gør som vi siger! Mål Handling Vi leverer undervisning på et fagligt og pædagogisk højt niveau Det er derfor vi er her Mødet mellem den fagligt engagerede lærer og den nysgerrige, målrettede elev fastholdes som skolens omdrejningspunkt Faggruppesamarbejde Samarbejde om udvikling af fagdidaktik, nye undervisningsforløb, udarbejdelse af undervisningsmateriale. Udvikling af fagsamarbejdet i studieretningerne Kontinuerlig evaluering og revision af AT-forløb. Afprøve 1-2 konkrete tværfaglige forløb i hver 1

2 studieretning ud over AT. Efteruddannelse -efteruddannelse fastlagt på skoleniveau, herunder fastlagte udviklingsforløb, hvor alle lærere deltager. -faggruppers fælles efteruddannelse, på skolen eller i samarbejde med andre skoler, universiteter mv. -den enkelte lærers individuelle efteruddannelse og faglige og pædagogiske ajourføring. Samspil mellem lærere og elever Den pædagogiske proces foregår i samspil mellem elever og lærere, bl.a. gennem evaluering af forløb, jf. skolens plan for kvalitetssikring Studiecafeer Begrebet lektiecafé udvikles til studiecafeer, hvor der tilbydes ekstra vejledning, hjælp til lektier og opgaver samt fordybelse ud over lektien, evt. masterclass-forløb. Som forsøg udvides til to eftermiddage om ugen. Naturvidenskabeligt grundforløb Skift til et mere komprimeret forløb, hvor et tema kobles til et autentisk, konkret problem. Studieretningssamarbejde på langs Etablere faglige fællestimer på langs af de enkelte studieretninger Hver eneste af skolens elever bliver udfordret og udviklet mest muligt fagligt og personligt Talent-tilbud Masterclasses for udvalgte elever, bl.a. workshop med professionel musik Workshops og studiekredse med fordybelse Selvstændig læring, studiemetodik, læsestrategier Tilbud om læsekursus til alle 1.g-elever Medier og IT -Afprøvning af samarbejdsplatforme og sociale medier i faglige sammenhænge -Fortsættelse af pædagogisk forsøg med ipads Fokus på fastholdelse Studievejledere og mentorer uddannes til at arbejde med unge med adfærdsdiagnoser. Halvdagskursus om samme for alle lærere Musiske og kreative muligheder Mediefag Musik, coaching i band/sammenspil Billedkunst Sport Skrivning, lyrik- og forfatterværksted Skolen er kendt for fællesskab, initiativ, arbejdsglæde og trivsel SGY-ånd -Vi får italesat og formuleret, hvad der er denne skoles helt specielle profil. Elever, lærere, ledelse, forældre skal kende profilen. Vi skal bruge den i forhold til folkeskoler, presse mv. -Fotokonkurrence og udstilling Indfang sgy-ånden Samlinger Nytænkning af samlingerne (fx efter inspirationstur for Samlingsudvalget) Elevrådet og elevers deltagelse i skolens råd og Elevrådet udarbejder handleplaner og mål for de udvalg kommende 1-2 år Klasserumskultur, elevfærdigheder Teamlederne i 1.g og 2.g deltager i kursus om klasseledelse og klasserumskultur i starten af skoleåret Udvalgte klasser tilbydes som forsøg kursus i 2

3 opbygning af klassens faglige og sociale kultur m.h.p. træning af Elevfærdigheder Elevråd arbejder synligt og målrettet for et godt studiemiljø i klasserne Tutorer og elevmentorer Tutorer tager medansvar for at give 1.g-klasserne den bedste start socialt, fagligt og ved integration i skolens liv og udvalg Udvikling af elev-mentorer, såvel nuværende som tidligere elever, i forbindelse med lektiehjælp, studiecafé, personlige støtteordninger mv. Støvring Gymnasium i bevægelse Skridttællerkonkurrence udvikles og tænkes i dagligdagen, så der opnås mere synlighed og motivation. Løbeklubben SGY igangsættes med både idrætsundervisere og andre interesserede som igangsættere. Mere bevægelse på græsarealerne imellem skolens fløje. F.eks. basketkurve eller mål, der giver mulighed for at spille boldspil i pauserne. Elevernes undervisningsmiljø Mobning forebygges, information om skolens trivselspolitik i alle klasser og blandt alle lærere Aktiviteter på tværs af årgange initieret af Aktivitetsudvalg og/eller Elevråd Bygningen Forbedret indeklima ved skift af tag, tagvinduer og ventilationsanlæg. Energisparetiltag (jf. ovenstående). Renovering af fællesarealerne m.h.p bedre pladsudnyttelse og forbedret æstetik. Skolens navn og logo gøres tydeligt. Glasdør og vindue ind til kontoret for at fremstå mere imødekommende. Der opsættes en elektronisk informationstavle ved hoveddøren, så gæster føler sig velkomne og godt guidet. Eleverne oplever, at de kan få de fag og kompetencer, de har brug for Studieretninger og valgfag Revision af udbud af studieretninger og valgfag på baggrund af både lovændringer og erfaring. International profil Abroad-studieretningen profileres tydeligere, idet flere fag samarbejder om linjens profil. Udvikling af internationale forløb i andre studieretninger, eks. via Comenius-partnerskaber. Sprog Øget inddragelse af native speakers og Kendskab til muligheder og krav efter en studentereksamen internationale studerende i sprogundervisningen Gæsteundervisning fra UCN, AAU m.fl., gerne med inddragelse af tidligere elever. Brobygningsforløb til videregående uddannelser. Faglige samarbejder med videregående uddannelser om konkrete forløb. Medtænke tidligere elever 3

4 Vi samarbejder lokalt Samarbejde med lokale folkeskoler Samarbejde med erhvervslivet Samarbejde med UU-Rebild Samarbejde med UCN Samarbejde med Ålborg Universitet Kulturelle arrangementer Samarbejde med Ungdomsskolen Vi har udsyn globalt Samarbejde og partnerskoler i kinesisk, spansk, engelsk, tysk og fransk Comenius-projekter Confucius Nordisk samarbejde, Nordplus Integration af vort internationale arbejde i flere faglige forløb Brobygning. Der udvikles forskellige forløb, hvor fag samarbejder om en problemstilling. Forberede sgyelever og lærere på brobygningen. Ung-til-ung. Ny Nordisk Skole, ansøgning sommer 2013 med præciseret fokus. Sport. Faglige forløb i folkeskolen gennemføres på Støvring Gymnasium i samarbejde mellem lærere fra begge skoler. Målet er at etablere samarbejde med alle kommunens folkeskoler. Lærer-lærer-samarbejde med videndeling og udvikling af faglige forløb. Ledelse-ledelse-samarbejde med viden deling. Etablere kontakter mellem virksomheder og faglærere. Indgå i Regionalt Udviklingsprojekt. Virksomhedspraktik koblet til den faglige undervisning på skolen. Projekt med Kommunernes Landsforening. Udnyttelse af UCNs tilbud om faglige samarbejder. Mindst et om året. Bruge AAU on demand i forbindelse med efteruddannelse af hele lærergruppen. Ung-til-ung projekt. Lokalbefolkningen inviteres til relevante foredrag og koncerter på gymnasiet. Talentaftenundervisning i naturvidenskab, mediefag og gerne flere fag, f.eks. sprogfag. Fastholde og konsolidere eksisterende udvekslinger for hele klasser, mindre elevgrupper og enkeltelever. Undersøge mulighed for at alle sprogholdene på A- niveau får mulighed for sprogrejse. Vedvarende deltagelse i maximalt antal Comeniusskolepartnerskaber med EU-støtte, (pt. ét hvert andet år). Deltage aktivt i Confuciusprogrammet, samarbejde med C.I., og udnytte alle muligheder for scholarships til flest mulige af vore elever både i 3.g og efter studentereksamen. Nordplus-ansøgning om lærerudviklingsprojekt med NO, SE, FI Det enkelte lærerteam omkring en klasse inddrages i forbindelse med udveksling. Viften af fag, der indgår i samarbejdet med partnerskolen, udvides. Fokus på udvekslingseleverne på SGY som 4

5 Vi arbejder innovativt og udviklingsorienteret Regional udvikling Media og IT i undervisningen Innovation Vi har en attraktiv arbejdsplads Stærk professionsidentitet ressourcepersoner. Inddragelse af internationale studenter i Ålborg som ressourcepersoner i alle relevante fag. Deltagelse i de regionale udviklingsprojekter. 3-årigt pædagogisk forsøg med 2 ipad-klasser. Deltagelse i regionsprojekt om innovation i undervisningen, spredning til alle klasser. Mindst ét forløb pr. klasse skal være innovativt med produkt til glæde for andre end klassen selv. Løbende arbejde for stærk professionsidentitet i en dagligdag, hvor kerneydelsen bliver mere mangfoldig, og skolen løbende skal tilpasses forandringer. Udvikle en fælles forståelse af, hvad der er skolens kerneydelse, herunder hvorledes skolen bidrager til samfundet. Tydelig ledelse og tydelig uddelegering Klarere beslutningsprocesser. Revidering af personalehåndbog. Flytte egnede driftsopgaver fra ledelse til øvrige medarbejdere. Vidensdeling og faggruppesamarbejde Udbygning af faggruppesamarbejde. PR-møde om struktureret videndeling. Naturlig, fri og fordomsfri omgangstone Omgangstonen og udstrakte frihedsgrader for alle Tillid Dialog og medindflydelse Efteruddannelse Vi synliggør vore resultater SGY-ånden ansatte og elever skal alle arbejde for at bevare. I respekt for, at alle på skolen har forskellige opgaver og roller, skal samarbejdet bygge på tillid til, at opgaverne løses bedst muligt. Udvikling af MIOs rolle. Evaluering af skolens udvalgsstruktur Evaluering og udvikling af MUS, herunder drøftelse af karrieremuligheder. Se afsnittet Vi leverer.. Vi får italesat, hvad der er specielt ved atmosfæren og indstillingen på SGY. Folkeskoler og efterskoler Samarbejde med folkeskoler, bl.a klassecenteret, jf. Vi samarbejder lokalt. Ambassadører Uddannelse af ambassadører blandt eleverne til brug ved bl.a. besøg på folkeskoler og efterskoler. Etablere tæt samarbejde mellem folkeskolelærere og gymnasielærere. Salg af skoletrøjer, så skolens navn og logo bæres ud i lokalområdet af eleverne som ambassadører. Aviser og TV Elevkronikker i aviser. Pressemeddelelser til lokalaviserne, når der sker noget spændende. Fortæl den gode historie til Nordjyske og TV2Nord. 5

6 Lokalsamfundet Elektroniske medier Etablere flere arrangementer på skolen, f.eks. et årligt Åbent Hus, hvor skolen opleves med elever og undervisning. Flere nyheder på hjemmeside og Facebook. 6

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere