Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning"

Transkript

1 Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjening og anvendelse af maskinen. Læs vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen, for sikker og korrekt brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du nemt kan finde oplysninger. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved maskinfejl, tab af registrerede data eller brugen af dette produkt og medfølgende betjeningsvejledninger. Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da der er risiko for, at dokumenter eller data kan gå tabt som følge af betjeningsfejl eller maskinfejl. Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brugen af denne maskine, eller for fejlfunktioner, der måtte opstå som resultat af handlinger i forbindelse med datakørsler på maskinen. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version. Varemærker Microsoft, Windows og Windows Server er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Navnene på Windows-operativsystemerne er som følger:. Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Produktnavnene for Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Produktnavnene for Windows Server 2003 R2 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Andre produktnavne heri er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse mærker. Note: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige lidt i forhold til selve maskinen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...3 Sådan læses denne vejledning...4 Symboler Funktioner der er tilgængelige over et netværk Brug af printeren... 5 TWAIN-netværksscanner Tilslutning af netværkskablet til netværket Kontrol af forbindelsen...7 Tilslutning til Ethernet-interfacet Konfiguration af maskinen på et netværk Menuen Brugerfunktioner (interfaceindstillinger)...9 Printer...9 TWAIN-netværksscanner... 9 Netværkskonfiguration Indstillinger du kan ændre med Brugerfunktioner Windows-konfiguration Konfiguration af TCP/IP Konfiguration af en computer med Windows XP Konfiguration af en computer med Windows Server Brug af printerfunktionen Udskrivning med en printserver...15 Udskrivning uden en printserver...16 Brug af standard TCP/IP-port...16 Brug af LPR-port Brug af IPP-porten Konfiguration af netværksinterfacekortet ved brug af en webbrowser Funktioner...19 Indstillinger du kan ændre med en webbrowser...20 Konfiguration af indstillinger for netværksinterfacekortet Tillæg Brug af DHCP SNMP

4 Fejlmeddelelser på displayet Meddelelser uden kodenumre...25 Meddelelser med kodenumre...25 Specifikationer...27 INDEKS

5 Vejledninger til denne maskine De følgende vejledninger beskriver, hvordan denne maskine betjenes. Oplysninger om bestemte funktioner findes under de relevante afsnit. De medfølgende vejledninger er udformet til de enkelte maskintyper. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader skal installeres for at se vejledningerne i PDF-format. Vejledning om generelle indstillinger Denne vejledninger indeholder en beskrivelse af maskinen, systemindstillinger (papirkassetter, brugerværktøjer m.m.) samt hvordan man løser eventuelle problemer. Netværksvejledning (denne vejledning) Denne vejledning beskriver, hvordan maskinen og computerne konfigureres i et netværksmiljø. Kopivejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om maskinens kopifunktion, herunder betjening og problemløsning. Printer- og scannervejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om maskinens printer- og scannerfunktion, herunder systemindstillinger, betjening og problemløsning. 3

6 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges. Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i mindre eller større personskader eller tingskader, hvis instruktionerne ikke følges. * Ovenstående bemærkninger er angivet af hensyn til din sikkerhed. Hvis ikke disse vigtige instruktioner følges, kan der opstå papirstop, originaler kan blive beskadiget, eller data kan gå tabt. Sørg for at læse dette. Dette symbol angiver, at der kræves forhåndsviden eller forberedelse før betjening. Dette symbol angiver bemærkninger om forholdsregler i forbindelse med betjening, eller hvordan du kan løse problemer. Dette symbol angiver numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan anvendes sammen, eller forhold, under hvilke bestemte funktioner ikke kan anvendes. Dette symbol angiver en reference. [ ] Angiver navnene på tasterne på maskinens display eller betjeningspanel. 4

7 1. Funktioner der er tilgængelige over et netværk Denne maskine understøtter printer- og scannerfunktioner over et netværk. Brug af printeren Du kan forbinde denne maskine til et netværk og bruge den som en netværksprinter. CUA301 Se yderligere oplysninger om, hvilke indstillinger der skal foretages, på S.9 "Menuen Brugerfunktioner (interfaceindstillinger)". Se yderligere oplysninger om brug af denne funktion på S.15 "Udskrivning med en printserver". 5

8 1. Funktioner der er tilgængelige over et netværk TWAIN-netværksscanner Du kan bruge denne maskines scannerfunktion fra en computer, der er tilsluttet via et netværk. Du kan scanne dokumenter på samme måde, som hvis du brugte en scanner, der var tilsluttet direkte til din computer. CUA302 Se yderligere oplysninger om, hvilke indstillinger der skal foretages, på S.9 "Menuen Brugerfunktioner (interfaceindstillinger)". Se yderligere oplysninger om brug af denne funktion i Printer-/scannervejledning. 6

9 2. Tilslutning af netværkskablet til netværket Kontrol af forbindelsen 1 CUA BASE-T/100BASE-TX-port Port til tilslutning af netværksinterfacekablet. Tilslutning til Ethernet-interfacet Forsigtig: Der skal benyttes et interfacekabel med en ferritkerne for at fjerne RF-interferens. Netværksinterfacekortet understøtter 10BASE-T- eller 100BASE-TX-forbindelser. 1. Sluk på hovedafbryderen. Kontrollér, at der er slukket for maskinen. Se Kopivejledning 7

10 2. Tilslutning af netværkskablet til netværket 2. Sæt den medfølgende ferritkerne til maskinen fast for enden af et Ethernetinterfacekabel. CUA Sæt netværksinterfacekablet i 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. 4. Tænd på hovedafbryderen. CUA CUA Indikator (orange) Når data sendes eller modtages, lyser LED'en orange. Når der ikke sendes eller modtages data, er den slukket. 2. Indikator (grøn) Når 10BASE-T eller 100BASE-TX er i drift, lyser LED'en grøn. Når maskinen ikke er tilsluttet til et netværk, er den slukket. 8

11 3. Konfiguration af maskinen på et netværk Menuen Brugerfunktioner (interfaceindstillinger) I dette afsnit beskrives de netværksindstillinger, der kan ændres med brugerfunktioner (interfaceindstillinger). Foretag indstillingerne i henhold til de funktioner, du vil bruge, og det interface, der skal tilsluttes. Disse indstillinger skal foretages af systemadministratoren eller efter at have rådført sig med denne. Oplysninger om indstillinger findes på S.11 "Indstillinger du kan ændre med Brugerfunktioner". Visning af oplysninger fra listen Disse emner skal indstilles for at kunne bruge funktionen. Sørg for at indstille dem, før den tilsvarende funktion anvendes. Disse emner skal om nødvendigt være indstillet. Printer Indstillinger Interfaceindstillinger/Netværk Se S.11 "Interfaceindstillinger". IP-adresse Gateway-adresse Ethernet-hastighed TWAIN-netværksscanner Indstillinger Interfaceindstillinger/Netværk Se S.11 "Interfaceindstillinger". IP-adresse Gateway-adresse Ethernet-hastighed 9

12 3. Konfiguration af maskinen på et netværk Netværkskonfiguration Ændringer, der foretages i Brugerfunktioner, forbliver gældende, selv om der slukkes for strømmen til maskinen, eller der trykkes på tasten [Slet funktioner]. Konfiguration af netværket via betjeningspanelet Handlinger for interfaceindstillinger er anderledes end normale handlinger. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller] for at afslutte efter brug af Brugerfunktioner. Hvis der er indstillet en administratorkode, vil skærmbilledet til indtastning af administratorkoden vises. Indtast koden, og tryk på [OK]. Se yderligere oplysninger om administratorkoden i Vejledning om generelle indstillinger. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Interfaceindstilling] ved brug af tasterne [ ] eller [ ], og tryk derefter på [OK]. 3. Vælg den indstilling, du vil ændre, og tryk på [OK]. 4. Skift indstillingen, og tryk på [OK]. Tryk på tasten [Escape] for at annullere indstillingen. 5. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Konfiguration af netværket med andre værktøjer Udover at bruge betjeningspanelet til foretagelse af netværksindstillinger kan andre værktøjer, som f.eks. en webbrowser, bruges. Følgende tabel viser tilgængelige indstillinger: Angiver, at maskinindstillingerne kan ændres. - Angiver, at indstillingerne ikke kan ændres fra den enhed. 10

13 Menuen Brugerfunktioner (interfaceindstillinger) Navn på betjeningspanelet Webbrowser Interfaceindstill inger Netværk IP-adresse Auto-hent (DHCP) Angiv IP-adr. Subnet-m Mac-adr. - Gateway-adresse Ethernet-hastighed - Indstillinger du kan ændre med Brugerfunktioner Interfaceindstillinger IP-adresse IP-adressen og subnetmaske skal konfigureres, før denne maskine bruges i et netværksmiljø. Auto-hent (DHCP) Angiv Når [Angiv] vælges, skal du indtaste "IP-adresse:" og "Subnetmaske:" som "xxx.xxx.xxx.xxx" ("x" angiver et tal). IP-adresse: Subnetmaske: Standardindstilling: Auto-hent (DHCP) Når [Angiv] vælges, skal du sørge for ikke at angive den samme "IP-adresse:" som for andre maskiner på netværket. Den fysiske adresse (MAC-adresse) vises også. Gateway-adresse En gateway er en forbindelse eller et udvekslingspunkt mellem to netværk. Konfigurér gatewayadressen for routeren eller værtscomputeren, der bruges som en gateway. Gateway-adresse: Standardindstilling:

14 3. Konfiguration af maskinen på et netværk Ethernet-hastighed Indstil adgangshastigheden for netværk. Vælg en hastighed, som passer til dit netværksmiljø. [Automatisk valg] skal som regel vælges. Automatisk valg 100 Mbps fast 10 Mbps fast Standard: Automatisk valg 12

15 4. Windows-konfiguration Konfiguration af TCP/IP I dette afsnit beskrives, hvordan Windows konfigureres for TCP/IP og IPP. Konfiguration af en computer med Windows XP Følg nedenstående procedure for at konfigurere en computer med Windows XP til at bruge TCP/IP. 1. Klik på [Kontrolpanel] og derefter [Netværksforbindelser] på menuen [Start]. 2. Klik på [Netværksforbindelser], og dobbeltklik derefter på [LAN-forbindelse]. 3. Klik på [Egenskaber] på fanen [Generelt]. 4. Kontrollér, at [Internetprotokol (TCP/IP)] er valgt i boksen [Denne forbindelse bruger følgende elementer] på fanen [Generelt]. Vælg TCP/IP, hvis det ikke allerede er valgt. Klik på [Installer] på fanen [Generelt] for at installere TCP/IP, hvis det ikke er installeret. Se yderligere oplysninger om installation af TCP/IP i Hjælp til Windows XP. 5. Klik på [Egenskaber]. 6. Konfigurér TCP/IP ved brug af den relevante IP-adresse, subnetmaske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. Konfiguration af en computer med Windows Server 2003 Følg nedenstående procedure for at konfigurere en computer med Windows Server 2003 til at bruge TCP/IP. 1. Peg på [Kontrolpanel] og derefter [Netværksforbindelser] på menuen [Start], og klik så på [LAN-forbindelse]. 2. Klik på [Egenskaber] på fanen [Generelt]. 3. Kontrollér, at [Internetprotokol (TCP/IP)] er valgt i boksen [Denne forbindelse bruger følgende elementer] på fanen [Generelt]. Vælg TCP/IP, hvis det ikke allerede er valgt. 13

16 4. Windows-konfiguration Klik på [Installer] på fanen [Generelt] for at installere TCP/IP, hvis det ikke er installeret. Se yderligere oplysninger om installation af TCP/IP i Hjælp til Windows Server Klik på [Egenskaber]. 5. Konfigurér TCP/IP ved brug af den relevante IP-adresse, subnetmaske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. 14

17 5. Brug af printerfunktionen Udskrivning med en printserver I dette afsnit beskrives, hvordan en klientcomputer konfigureres på et netværk ved brug af Windows XP eller Windows Server 2003 som printserver. Vælg en delt printer i Windows XP eller Windows Server 2003, når en Windows XP- eller Windows Server 2003-printserver anvendes. I dette afsnit beskrives, hvordan [Guiden Tilføj printer] køres på hver klientcomputer, og hvordan Windows XP- og Windows Server 2003-printservere tilføjes som netværksprintere. Windows XP Windows Server 2003 Printserver Windows XP Windows Server 2003 Klient DA CUA307 Dette afsnit forudsætter, at klienten allerede er konfigureret til at kommunikere med en Windows XPeller Windows Server 2003-printserver. Påbegynd ikke følgende procedure, før klientencomputeren er sat op og konfigureret korrekt. 1. Højreklik på [Andre computere], og klik derefter på [Gennemse] i genvejsmenuen. 2. Dobbeltklik på navnet på den computer, der skal bruges som printserver, på netværkstræet. De printere, der er tilsluttet til netværket, vises. 3. Dobbeltklik på navnet på den printer, du vil bruge, og klik derefter på [Ja]. Printerikonet vises i vinduet [Printere]. 15

18 5. Brug af printerfunktionen Udskrivning uden en printserver Du kan bruge denne maskine som en netværksprinter uden at tilslutte den til en printserver. Du kan konfigurere følgende porte: Standardport for TCP/IP Du kan udskrive via TCP/IP ved brug af en standard TCP/IP-port. LPR-port En standard TCP/IP-port kan bruges med Windows XP eller Windows Server Du kan udskrive via TCP/IP ved brug af en LPR-port. IPP-port En LPR-port kan bruges med Windows XP eller Windows Server Du kan udskrive via ipp eller http ved brug af en IPP-port. En IPP-port kan bruges med Windows XP eller Windows Server Brug af standard TCP/IP-port I dette afsnit beskrives, hvordan portindstillingerne ændres under Windows XP, når der er installeret en printerdriver. 1. Klik på ikonet for den printer, du vil bruge, i vinduet [Printere og faxenheder]. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. 2. Klik på fanen [Porte] og derefter på [Tilføj port]. 3. Klik på [TCP/IP-standardport] og derefter [Ny port]. 4. Klik på [Næste >] i dialogboksen [Guiden Tilføj standard TCP/IP-printerport]. 5. Indtast printerens navn eller IP-adresse i feltet [Printernavn eller IP-adresse], og klik på [Næste >]. 6. Klik på [Afslut] i dialogboksen [Guiden Tilføj standard TCP/IP-printerport]. 7. Klik på [Luk] i dialogboksen [Printerporte]. 8. Kontrollér placeringen for den valgte printer, og klik på [Luk]. 16

19 Udskrivning uden en printserver Brug af LPR-port I dette afsnit beskrives, hvordan portindstillingerne ændres under Windows XP, når der er installeret en printerdriver. 1. Klik på ikonet for den printer, du vil bruge, i vinduet [Printere og faxenheder]. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. 2. Klik på fanen [Porte] og derefter på [Tilføj port]. 3. Klik på [LPR-port] og derefter på [Ny port]. 4. Indtast printerens IP-adresse i feltet [Navn eller adresse på serveren med lpd]. 5. Indtast "lp" i boksen [Navn på printer eller printerkø på den server], og klik på [OK]. 6. Klik på [OK]. 7. Klik på [Luk] i dialogboksen [Printerporte]. 8. Kontrollér placeringen for den valgte printer, og klik på [Luk]. Brug af IPP-porten En IPP-port kan bruges med Windows XP eller Windows Server I dette afsnit beskrives, hvordan portindstillingerne foretages under Windows XP. 1. Klik på [Tilføj printer] på menuen [Filer] i vinduet [Printere og faxenheder]. Guiden Tilføj printer starter. 2. Klik på [Næste >]. 3. Klik på alternativknappen [En netværksprinter eller en printer, der er tilsluttet en anden computer], og klik på [Næste >]. 4. Klik på alternativknappen [Opret forbindelse til en printer på internettet eller på et hjemme- eller kontornetværk:], og indtast derefter " IP-addresse/ipp/ port1" eller "ipp://printerens IP-adresse/ipp/port1" i boksen [URL:]. (Eksempel: IP-adresse er ) ipp:// /ipp/port1 5. Klik på [Næste >]. 6. Klik på [Har disk] og derefter [Gennemse]. 7. Vælg printerdriveren. Driverne findes i følgende mapper på den medfølgende cd-rom. Printerdriver til 32-bit Windows 17

20 5. Brug af printerfunktionen DRIVERS\X86\DRIVERS\DDST\XP_VISTA\(language)\DISK1 Printerdriver til 64-bit Windows DRIVERS\X64\DRIVERS\DDST\X64\(language)\DISK1 8. Klik på [OK], og klik derefter på [OK] igen. 9. Klik på [Næste >] og derefter [Afslut]. 18

21 6. Konfiguration af netværksinterfacekortet ved brug af en webbrowser Funktioner Du kan kontrollere maskinens status og ændre dens indstillinger ved brug af webbrowseren. Hvad kan den bruges til? Du kan fjernovervåge maskinens status eller angive indstillinger for den over netværket ved brug af en computers webbrowser. Følgende funktioner er tilgængelige med webbrowser: Visning af maskinens status/indstillinger Nulstilling af netværksindstillinger Angivelse af maskinindstillinger Konfiguration af maskinen Dette kræver, at TCP/IP er installeret. Når maskinen er konfigureret til at bruge TCP/IP, vil det være muligt at justere indstillinger ved brug af en webbrowser. Browser Se yderligere oplysninger om konfiguration af maskinen til at bruge TCP/IP på S.9 "Menuen Brugerfunktioner (interfaceindstillinger)". Hvis du anvender en proxy-server, skal webbrowserens indstillinger ændres. Rådfør dig med netværksadministratoren om indstillingerne. Denne maskines oplysninger kan ikke opdateres automatisk. Klik på [Genindlæs] eller [Opdater] i webbrowseren. Angivelse af adressen Indtast adressen (f.eks. hvor X'erne er cifrene i IP-adressen) i boksen [Adresse]. Hvis maskinens værtsnavn er registreret på DNS-serveren eller WINS-serveren, kan du indtaste det. 19

22 6. Konfiguration af netværksinterfacekortet ved brug af en webbrowser Indstillinger du kan ændre med en webbrowser System Nulstil Protokoller Andet Nulstil denne maskines indstillinger. Fabriksstandarder Nulstil maskinens indstillinger til standardindstillinger. Enhedsstatus Vis netværksindstillingerne for denne maskine. Netværksadresse Vis denne maskines serienummer og Ethernet-adresse (MAC-adresse). Skift password Skift password. Konfigurér TCP/IP Konfigurér denne maskines TCP/IP-indstillinger. Konfigurér IPP Konfigurér denne maskines IPP-indstillinger. Printerstatus Vis denne maskines printerstatus. 20

23 Konfiguration af indstillinger for netværksinterfacekortet Konfiguration af indstillinger for netværksinterfacekortet 1. Start webbrowseren. 2. Indtast maskinens IP-adresse (f.eks. hvor X'erne er cifrene i IPadressen) i boksen [Adresse]. Status for den maskine, du har valgt, vises i webbrowseren. 3. Vælg emne på menuen, og foretag de nødvendige indstillinger. Indtast et password om nødvendigt. Password er som standard "sysadm". 21

24 22 6. Konfiguration af netværksinterfacekortet ved brug af en webbrowser

25 7. Tillæg Brug af DHCP Hvis denne maskine er konfigureret til DHCP, og en DHCP-anmodning mislykkes fire gange, overtager BOOTP anmodningen. Hvis BOOTP-anmodningen mislykkes tre gange, bruges IP-standardadressen 23

26 7. Tillæg SNMP Denne maskine er udstyret med en SNMP-agent, som udfører handlinger under UDP og IPX på Ethernet-interfacet. SNMP gør det muligt at hente oplysninger om maskinen. Gruppenavnene er som standard "offentlig" og "privat". Du kan få MIB-oplysninger ved at anvende disse gruppenavne. Understøttede MIB'er MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 24

27 Fejlmeddelelser på displayet Fejlmeddelelser på displayet I dette afsnit beskrives de mest almindelige netværksrelaterede meddelelser, der vises på displayet. Hvis der vises en meddelelse, som ikke er beskrevet her, skal instruktionerne i meddelelsen følges. Meddelelser uden kodenumre Se Kopivejledning for oplysninger om den korrekte procedure for slukning af maskinen. Meddelelse Årsag Løsning " Kan ikke tilsl. t. netv." "Kontrollér IP-adresse. " " Kan ikke tilsl. t. netv." "Kontakt administratoren. " "Fejl ved Ethernet-kort " " Kom. m. serveren mislyk." "Kontakt administratoren. " Kan ikke tilslutte til netværket. Kan ikke tilslutte til netværket. Der er opstået en fejl på Ethernet-kortet. Kan ikke kommunikere med serveren. Kontrollér maskinens IP-adresse. Kontrollér netværket. Hvis denne meddelelse fortsat vises, skal du kontakte administratoren. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du kontakte din salgsrepræsentant eller servicetekniker. Kontrollér serveren. Hvis denne meddelelse fortsat vises, skal du kontakte administratoren. Meddelelser med kodenumre Der vises en fejlmeddelelse på displayet som vist. Meddelelse Årsag Løsning Kodenumre "Kan ikke få forb. til DHCP-server" DHCP-serveren kan ikke findes. Kontrollér, at DHCPserveren kører på netværket

28 7. Tillæg Meddelelse Årsag Løsning Kodenumre "Denne IP-adresse findes allerede" Den angivne IP-adresse overlapper med en anden IP-adresse. IP-adressen, der er angivet for denne maskine, overlapper med en anden IP-adresse, der er i brug. Kontrollér adressen på den enhed, der er angivet i <MAC address>. 102 "Kontrollér netværksindstillinger ne" En uautoriseret værdi er angivet som IP-adresse eller gateway-adresse. Skift IP-adressen, subnetmasken eller gateway-adressen til den korrekte værdi. 103 "Samme IP-adr. findes på flere interface." IP-adresser overlapper på tværs af flere interface. IP-adresser for flere samtidigt kørende interface overlapper. IP-adressen for det angivne interface overlapper med IPadressen for et andet interface. Konfigurér IPadressen, så den ikke overlapper. 004 "Kan ikke inds. inden for samme subnet-omr" Subnetmasken overlapper på tværs af flere interface. Subnetmasken for flere samtidigt kørende interface overlapper. Subnet-intervallet i det angivne interface overlapper subnet-intervallet i et andet interface. Konfigurér subnetmasken, så den ikke overlapper. 005 Kodenumre Interfacet, der er problemer med, vises. 1XX: Ethernet 0XX: Uafhængigt af interface 26

29 Specifikationer Specifikationer Interface Protokol SNMP 100BASE-TX, 10BASE-T Printer TCP/IP LPR IPP Netværksscanner TCP/IP Styringsfunktion TCP/IP SNMP HTTP DHCP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 27

30 28 7. Tillæg

31 INDEKS W 10BASE-T/100BASE-TX-port...7 D Webbrowser...19, 20, 21 DHCP...23 E Ethernet-hastighed...12 Ethernet-interface...7 F Fejlmeddelelse...25 med kodenumre...25 uden kodenummer...25 G Gateway-adresse...11 I Interfaceindstillinger...9, 11 Ethernet-hastighed Gateway-adresse...11 IP-adresse...11 IP-adresse...11 K Konfiguration Webbrowser M MIB N Netværksprinter... 5 S SNMP...24 Specifikationer...27 T TCP/IP...13 TWAIN-netværksscanner...6 U Udskrivning med en printserver uden en printserver

32 30 MEMO

33 MEMO 31

34 MEMO 32 DA DK D

35

36 DA DK D

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Manualer til denne printer...8 Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...9 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...11 Netværksforbindelse...11

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger Når der bruges et andet styresystem eller en anden arkitektur for serveren og klienten, vil forbindelsen muligvis ikke fungere korrekt ved brug

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til PS-9000 Dansk

Brugervejledning til PS-9000 Dansk Brugervejledning til PS-9000 Dansk Indledning Tak fordi du har valgt at købe en PS-9000 printserver. Denne vejledning indeholder fyldestgørende information om, hvordan du installerer og bruger PS-9000

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 Sådan kommer man i gang Tilslutning og opsætning Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Netværksvejledning. Farvelaserprinter

Netværksvejledning. Farvelaserprinter Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken mekanisk,

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Visuel referencevejledning

Visuel referencevejledning Visuel referencevejledning Xerox CX-printserver Drevet af Creo Color Server Technology for Xerox Color 550/560 Printer 653-0177A-DA Kabelforbindelser for CX-printservercomputeren 1 3 4 5 1VDC POWER CX-printserver

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie D I N D A G L I G E E N E R G I Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Valg af printerindstillinger ved hjælp af betjeningspanelet

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere