UDEN MIG SEJLER VI IKKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDEN MIG SEJLER VI IKKE"

Transkript

1 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd A GOOD SAFE WORKING LIFE NUMMER 2 Sommer Leading diversity: LEDELSE DER BYGGER BRO MELLEM FORSKELLIGHEDER Psykisk arbejdsmiljø: SÅDAN FÅR DU GANG I SNAKKEN 8-9 MSSM 2014: TILMELD DIG INDEN 1. JUNI 11 UDEN MIG SEJLER VI IKKE OM AT VÆRE STOLT AF SIT ARBEJDE Mols-linien inddrog medarbejderne, og det gav resultat Mols-linien har siden 2011 været gennem en lidt turbulent periode, som også har sat spor i antallet af medarbejdere. Fra ca. 450 til i dag ca. 300 inkl. afløsere. Fem færger er blevet til tre. To nye færger KatExpress 1 i 2012 og Kat- Express 2 i 2013 er sat ind som afløsning for de gamle to traditionelle kombifærger, da de blev Vi ønsker, at vores gæster opfatter os som en servicevirksomhed. Det skal være en fornøjelse at sejle med os solgt i De to nye er blandt verdens største katamaranfærger med plads til passagerer. Transport af lastbiler stoppede et par år, men blev i efteråret 2013 genoptaget, da konkurrenten stoppede med lastbiloverfart mellem Aarhus og Kalundborg. Kunderne opdagede den hurtige overfart, som er suppleret med aften- og natafgang, hvor chaufførerne kan blive om bord og overholde køre- og hviletidsbestemmelserne. Forandringer Nye færger, ny overfart, overnattende gæster - forandringerne kom som små haglbyger i den periode og medførte en vis mathed blandt medarbejderne, der dog loyalt fulgte med og tilpassede sig den nye virkelighed. Vi ønsker, at vores gæster opfatter os som en servicevirksomhed. Det skal være en ISSN:

2 Vores erfaring er din tryghed - Arbejdsskadeforsikring til dansk søfart i mere end 100 år UFDS Gensidigt Forbund Amaliegade 33B, 2. sal 1256 København K Tlf ufds.dk

3 Vi opfordrede dem til at diskutere i de enkelte faggrupper og give deres bud på to ting: Hvad gør mig stolt af mit arbejde? Hvad gør vores gæster glade? Eva Kalriis-Nielsen, HR-chef. Plakater med foto af medarbejdere understreger, at alle er lige vigtige for en god sejlads. sig og selv komme med idéer, fortæller Eva Kalriis-Nielsen. Vi opfordrede dem til at diskutere i de enkelte faggrupper og give deres bud på to ting: Hvad gør mig stolt af mit arbejde? Hvad gør vores gæster glade? Stolte Der kom mange forslag, og alle blev skrevet på store plakater, der er hængt op internt på skibene til daglig inspiration. Desuden er der udarbejdet faglige profiler, som er fastholdt på store plakater, der fortæller, hvad de enkelte faggrupper præsterer på skibene under overskriften: Uden (navn på medarbejder) sejler vi ikke. Ingen i kæden kan undværes. Det lyder banalt og selvfølgeligt, men nu er det gjort synligt. Vi skal være stolte af vores indsats og vores arbejde. Er vi det, er vi glade for at gå på arbejde, og den glæde smitter. Resultat At indsatsen bar frugt vidner et faldende sygefravær om. Selv i højsæsonen, hvor vi er presset arbejdsmæssigt, faldt sygefraværet markant med flere procent i forhold til tidligere år, fortæller Eva Kalriis-Nielsen. Hun er også overbevist om, at alle medarbejdergrupper nu i højere grad oplever at være med i et fælles team med fælles målsætning. Det har også skabt større kendskab til hinanden blandt personalegrupperne, så kontakten mellem os på land og de sejlende er blevet optimeret. Jeg oplever i hvert fald personligt at blive kontaktet oftere end før, når jeg er om bord. n fornøjelse at sejle med os. Fra det øjeblik du bestiller billet, til du kører fra borde, skal oplevelsen være god. Er den det, kommer kunderne igen, understreger HR-chef Eva Kalriis-Nielsen. For at pointere, at rederiet er en servicevirksomhed, blev der gennemført en kampagne både over for kunder og medarbejdere, den såkaldte Kombardokampagne. En uhøjtidelig og humoristisk måde at byde velkommen på. Underforstået: Kom du bare og sejl med os! Selv i højsæsonen, hvor vi er presset arbejdsmæssigt, faldt sygefraværet markant med flere procent i forhold til tidligere år Motivere og inspirere Sådan en kampagne får kun succes, hvis medarbejderne bakker op. Det er dem, der skal gøre det til en god oplevelse at sejle med os. Derfor tog ledergruppen på rundtur til skibene og medarbejderne. Dels for at fortælle om kampagnen, og dels for at motivere og inspirere medarbejderne til at engagere Eva Kalriis-Nielsen glæder sig over, at det via kampagnen er lykkedes at skabe engagement i medarbejdergruppen i en tid med mange forandringer. Foto: Claus Bonnerup. SEAHEALTH.DK 3

4 SEAHEALTH FOR DIG Seahealth.dk udgives af Søfartens Arbejdsmiljøråd Amaliegade 33 B 1256 København K T: E: Ansvarshavende Connie S. Gehrt Redaktør Peter Finn Larsen T: E: Forsidefoto Claus Bonnerup Layout Tryk Rosendahls Oplag stk. Om SEAHEALTH SEAHEALTH er en privat selvejende institution oprettet i december 1993 med en bestyrelse på 12 medlemmer seks fra rederside og seks fra personaleorganisationerne. SEAHEALTH er den danske handelsflådes samarbejdspartner, der arbejder for at fremme sikkerhed og sundhed for de søfarende, uanset rang. Vi rådgiver rederier og skibe med det mål at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning. Alle dansk registrerede handelsskibe over 20 BT skal være medlem af SEAHEALTH. REDSKAB SKAL BYGGE BRO MELLEM FORSKELLIGHEDER Nyt ledelsesredskab på vej fra Seahealth, kaldet Leading Diversity Det kræver sin leder at skulle lede forskellige personligheder, aldre, fagligheder og medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde om bord på skibene. I SEAHEALTH er vi i gang med at udvikle et ledelsesredskab, der kan understøtte arbejdet med at lede forskellighed og mangfoldighed om bord. Tillid er vigtigt Ledelsesforskningen viser, at tillid er en central parameter i forhold til at lykkes med ledelse generelt. Er der en høj grad af tillid til lederen, og er tillid om bord på skibet høj, så går arbejdet nemmere, trivslen er højere og konfliktniveauet lavere, end hvis tilliden til lederen er lav. En leder i land arbejder oftest sammen med de samme mennesker i lange perioder, og man lærer hinandens personligheder og kompetencer at kende over tid. DU KAN SELV REGNE DEN UD VIBRATIONER For en leder om bord på et skib er det en stor udfordring, at der ofte kommer nye folk om bord, og lederen skal begynde forfra med at få skabt tillid og kendskab til hinanden på kort tid. Derfor sætter Leading Diversity bl.a. fokus på, hvordan man som leder kan speede arbejdet med at skabe et højt niveau af tillid op. Selvevalueringsredskab og værktøjskasse Omdrejningspunktet for Leading Diversity er et selvevalueringsredskab. Lederen skal score sig selv på syv forskellige dimensioner, der er særligt relevante i forhold til at skabe tillid og lede forskellighed om bord. De syv dimensioner omhandler lederens: 1 kulturelle kompetence 2 evne til at vise tillid 3 evne til uformel kommunikation om bord 4 evne til at motivere forskellige medarbejdere 5 evne til at give feedback 6 forventningsledelse dvs. evnen til at forventningsafstemme 7 evne til at lede retfærdigt. Ud over selvevalueringsdelen består Leading Diversity af en række konkrete bud på, hvorfor de enkelte dimensioner er vigtige, og hvordan man kan arbejde med at styrke sin ledelse inden for de enkelte dimensioner. Redskaberne og opmærksomhedspunkterne er meget konkrete, enkle og handlingsorienterede. Leading Diversity vil blive præsenteret på MSSM konferencen i august. Kontakt erhvervspsykolog Mads Schramm for mere information T: E: Hånd- og armvibrationer bliver du udsat for, fx når du bruger en rustbanker eller når du holder på rattet i en truck. Vibrationer kan give langtidsvirkninger hvide fingre en lidelse, der ikke kan kureres. Derfor er det vigtigt, at de håndværktøjer og maskiner, rederiet køber og anvender, vibrerer så lidt som muligt. Vibrationsbelastningen = vibrationsstyrken og påvirkningstiden. Eksempelvis når der på et skib bruges en rusthammer, hvor leverandøren i brugsanvisningen angiver en vibrationsstyrke på 11,2m/s 2. Spørgsmålet er, hvor længe man må arbejde dagligt med denne rusthammer, inden man når den maksimale aktionstid. Svaret kan du finde ved at anvende excel-arket på Man kan altså kun arbejde med denne i 24 minutter, hvis man ikke gør noget for at nedsætte belastningen. Industriens branchearbejdsmiljøråd har også udgivet en ny vejledning om hånd-/armvibrationer, hvis du vil læse mere om vibrationer. Her finder du bl.a. en tjekliste, du kan bruge ved indkøb af maskiner. Den kan downloades på vejledningermm/liste/h%c3%a5nd-arm%20 vibrationer/ dog kun på dansk. Kontakt Senior Arbejdsmiljøkonsulent Anne Ries for mere information T: E: 4 SOMMER 2014

5 DE 6 GULDKORN UD MED MISTRIVSEL, IND MED ARBEJDSGLÆDE Arbejdsglæde er godt. Ikke kun for os, der går på arbejde, men også for arbejdspladsen, fordi medarbejdere udretter mere, når der er arbejdsglæde. Derfor er arbejdsglæde en god kapital for virksomheden, og det er lettere at skaffe gode medarbejdere. Det rygtes nemlig hurtigt, når arbejdsglæden er i top. Men arbejdsglæde kommer ikke af sig selv. Det skal der arbejdes aktivt for at få. Oplever den enkelte, at de 6 guldkorn er i top, er det et godt sted at arbejde. Er de ikke det, er der stor fare for, at medarbejderne fx får stress eller brænder ud. I værste fald kan det betyde sygefravær og jobtab. BALANCE I KRAVENE TIL ARBEJDET 6. Kravene til arbejdet må hverken være for høje eller for lave, men tilpasset den enkelte. Hverken for meget eller for lidt at lave, ej heller for svært eller for let. Måske lidt for svært er det bedste. Kravene skal være klare, så man ved, hvornår arbejdet er udført godt nok. INDFLYDELSE 1. Indflydelse på eget arbejde. Det kan være, hvordan arbejdet tilrettelægges, hvem man arbejder sammen med eller valg af redskaber. MENINGSFULDT ARBEJDE 2. At kunne se formålet med sit arbejde. Ud over at tjene penge er det godt, hvis man kan se, at arbejdet udgør en vigtig brik i den samlede drift. På den måde kommer der værdier og mål ind i billedet. RETFÆRDIG BELØNNING 5. At føle sig anerkendt i dagligdagen. En rimelig løn i forhold til det arbejde, der bliver udført, og/eller et karriereforløb, der svarer til de kompetencer, evner og den lyst, som medarbejderen har. Beløning kan også være den almindelige daglige anerkendelse af ens arbejde i form af klap på skulderen. DEN GODE OG RETTE SOCIALE STØTTE 4. Støtte kan være både praktisk og psykologisk. Det vigtige er, at den kommer på det rigtige tidspunkt, hvor man har behov for det. Støtten kan komme fra såvel kolleger som ledere. STOR FOR- UDSIGELIGHED 3. Arbejdsforholdene skal være forudsigelige, så man kan se, hvad der sker og forstå de langsigtede planer på arbejdspladsen. Relevante informationer på det rette tidspunkt og undgå uvished og ængstelse. SEAHEALTH.DK 5

6 NYT PÅ VEJ NY ÅRLIG BEGIVENHED I DET BLÅ DANMARK Danish Maritime Days blev født i efteråret 2013 og skal for første gang løbe af stablen oktober 2014 i København Initiativet udspringer af den danske regerings vækstplan, hvor den danske shipping industri har høj prioritet. Arrangørerne er Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen. De væsentligste elementer vil være: Danish Maritime Forum, hvor industriens ledere, skibsfartseksperter, politikere og opinionsdannere vil mødes for at drøfte skiftende økonomiske og politiske landskaber samt nye teknologier til at løse energi- og miljøudfordringer. International udstilling for skibsfarten i Bella Center. Her vil rederier, leverandører, organisationer, konsulenter og tekniske udviklere fra hele verden mødes for at netværke. Åben platform, som vil være en fælles markedsføringsplatform, hvor alle kan bidrage med et lokalt, regionalt eller landsdækkende initiativ. Stort set alle kan være med, blot det dufter af saltvand eller har et maritimt islæt. Følg med på Al henvendelse kan ske til VED DU AT DER ER NYE STØJREGLER TIL SØS? IMO har udarbejdet regler for støj, og Søfartsstyrelsen har i forbindelse med regeringens vækstplan for Det Blå Danmark harmoniseret støjreglerne, så de nu følger de internationale regler. Hvad betyder det for de søfarende? Kravene til den konstruktive støjdæmpning af skibe vil fremover ikke blive på det samme høje niveau, og det vil derfor blive endnu vigtigere, at man Reglerne fastsætter jo minimumsregler, og det er selvfølgelig op til rederen ved nybygning eller indflagning, om man ønsker at have et højere niveau for støjdæmpning får den nødvendige viden om støjens langtidsskadende virkninger, korrekt brug af personlig beskyttelse samt vedligeholdelse af støjdæmpningstiltag. NY FORSKNING: Arbejder du på skiftehold, er der større risiko for at blive udsat for en arbejdsulykke end ved at arbejde om dagen. Det viser en undersøgelse foretaget på land i to kemikalieproduktionsvirksomheder På søen bliver det meste arbejde planlagt til at foregå i dagtimerne, men det hænder, at havneanløb og andet sker, mens det er mørkt, og det er Søfartsstyrelsens tidligere anbefalede værdier, der lå 5 DB (A) under IMO s værdier, er nu udgået. Der er også foretaget ændringer på måleprincipperne, så der nu skal måles ved en lavere effekt af motorerne end tidligere. Det kan ændre på det reelle støjniveau, der opleves i praksis, når man sejler. Man skal endvidere være opmærksom på, at støj fra fx alarmer, højtalersystemer og kabysmaskiner ikke er omfattet af reglerne. Da man statistisk ved, at 4 % får varig høreskade ved udsættelse for 85 db(a) i 8 timer, skal man ifølge EUreglerne for støj allerede ved 80 db(a) (også her i forhold til en tidsperiode på 8 timer) have stillet høreværn til rådighed. Og vi derfor vigtigt at være ekstra opmærksom på sikkerheden i de timer. Typen af arbejde varierer naturligvis mellem dag og nat, men det viser sig, at jo længere væk opgaverne er fra selve produktionen eller virksomhedens kerneopgave, des mindre sikkert bliver arbejdet. Til søs kan det være, at der om natten i højere grad sejles på autopilot, og Jo længere væk opgaverne er fra selve produktionen eller virksomhedens kerneopgave, des mindre sikkert bliver arbejdet man nemt kan lade sig distrahere af andre ting. Hvorimod om anbefaler meget, at man anvender høreværn allerede ved dette støjniveau. Reglerne fastsætter jo minimumsregler, og det er selvfølgelig op til rederen ved nybygning eller indflagning, om man ønsker at have et højere niveau for støjdæmpning. Reglerne findes i bekendtgørelse 1283 af 11. november 2013 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe og erstatter Kapitel III B 1 om støj. SIKKERHEDEN ER FORSKELLIG DAG OG NAT dagen arbejder alle på skibet aktivt om skibets kerneopgave, at sejle en last fra A til B, hvilket øger opmærksomheden på at udføre arbejdet sikkert. Desuden viser undersøgelsen, at når ledelsen ikke er til stede om natten, falder sikkerheden. Det hænger højst sandsynligt sammen med, at jo mere ledelsen kommunikerer sikkerhed, det vil sige, når den er vågen, des højere bliver sikkerheden prioriteret. Undersøgelsen er udført af svenske Chalmers Tekniska Högskola og det danske Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 6 SOMMER 2014

7 Passagertransport og arbejdsmiljø På færger, der transporterer passagerer har interaktionen mellem kunder og besætninger stor betydning for både arbejdsmiljø, og for hvordan kunderne oplever deres tur. SEAHEALTH har taget temperaturen på tre skibe, der sejler med passagerer. Kim Juul Safetycoordinator, Scandlines Danmark A/S Lynge Träger Overstyrmand-SSO, PEARL SEAWAYS Orpheus Kekus Kaptajn, DFDS Anglia Seaways Hvor ofte sejler I med passagerer og hvor mange? De fleste af vore skibe sejler døgnet rundt. I 2013 transporterede selskabet 11 mio. passagerer, 2,5 mio. biler og 0,7 mio. fragtenheder, på ruterne Rødby Puttgarden, Gedser Rostock, Helsingør Helsingborg. Gennemsnitlig er der pax med hver dag. Vi kan have op til pax. Hver dag. Fra 3 til 12. Hvordan påvirker kunderne jeres daglige arbejde? Hvilke udfordringer kan der opstå, når I møder kunderne ansigt til ansigt? Hvordan påvirker kunderne jeres arbejdsmiljø? Egentligt positivt, idet vi lever af at transportere kunder fra A til B. Udfordringerne kan typisk være afledt af stresssituationer, hvor kunden har brug for assistance, mens man selv er på vej til næste opgave. Situationerne opstår typisk under lastning/ losning og i forbindelse med ankomst og afgang. Scenarie: Passagerne forlader cafeteriet, som skal gøres klar til næste afgang 15 minutter senere. Vi er jo alle mennesker, så det psykiske arbejdsmiljø højnes ved en glad og tilfreds kunde. Det fysiske arbejdsmiljø belastes overordentligt meget, når lastbilkunderne starter deres køretøjer, før vi er klar til losning. Arbejdsdagen skal tilrettelægges efter gæsterne. Støjende, støvende og lugtende arbejder, der kan være generende, skal passes ind i korte perioder, mens vi er i land. Arbejdet kan blive afbrudt, hvis det generer gæster, og så må vi fortsætte på et andet tidspunkt. Møde og besvare gæsternes spørgsmål om deres forventninger til turen, kabine, mad m.m. Gæster kan komme med forskellige problemer, som frontpersonalet skal forholde sig til her og nu. Forskellige kulturer og sprogbarrierer er også noget, vi skal forholde os til. Gæsternes humør smitter jo af på besætningen. Urimelige og vrede gæster kan gøre arbejdsdagen hård omvendt gør glade gæster også os glade. Alt arbejde i cateringen er koncenteret om passagerne, da vores mål er at yde den bedst mulige service. Jeg bryder mig ikke om, når de er højere end mig. Og jeg er ikke lille!! Seriøst, den største udfordring er, når passagerer bringer deres problemer og frustrationer fra hjemmet eller arbejdspladsen med om bord. Vi må tage det med i vores overvejelser, når vi oplever arrogant opførsel eller urimelige krav. Det er nemt at udløse en konflikt og meget vanskeligt at stille sådanne kunder tilfredse. En del af værelserne er forbeholdt passagerer, hvorfor besætningens opholdssteder er begrænset. Passagerer på lastdækket kræver løbende overvågning og ekstra forsigtighed, så de undgår at komme til skade. Skibets sikkerhedsregler må være stramme, så passagererne ikke kan komme til bestemte områder af skibet af hensyn til både deres og vores sikkerhed. Hvad er det vigtigste i forbindelse med betjening af kunder? Hvilke kvalifikationer er nødvendige for at kunne betjene kunderne? Det er at få budskabet afleveret eller opgaven løst, så kunden føler sig vel behandlet, også selvom det er en tilrettevisning, eller prisen på en kop kaffe som skal forklares. Den vigtigste kvalifikation er smidighed til at få kundens behov løst på en måde, så skibets/rederiets/myndighedernes regler overholdes. At man er servicemindet, glad og har et åbent sind. Være servicemindet, glad og have et åbent sind. I cateringafdelingen er det vigtigt med fokus på både service og salg til gæsterne. At gøre passagererne tilfredse. Alting begynder og ender med det ønske. Vores kok blev udsendt til et passagererskib for at udvikle og forbedre ikke alene sine færdigheder som kok men også omgangen med kunder. Træning i fødevarehygiejne er vigtig. SEAHEALTH.DK 7

8 DEN SVÆRE SAMTALE Det er ikke kun om bord på skibene, den svære samtale er svær at gå om bord i Har du også svært ved at sige højt til dine kolleger, når du synes, stemningen om bord sejler? Det er du ikke ene om TAG EN MENTAL NØDDEKNÆKKER MED TIL SØS Vi præsenterer dig her for nogle værktøjer, der åbner op og gør svære samtaler om bløde emner mere spiselige Det er ikke kun om bord på dit skib, at samtaler om, hvordan vi har det, er svære. Det kender alle til. Men bare rolig. Vi vil fortælle dig om et værktøj, der kan hjælpe jer godt på vej. De tre vigtigste emner skal sikkerhedsorganisationen sørge for, at der bliver gjort noget ved Med mere tillid bliver mange ting på skibene meget lettere, siger psykologen Mads Schramm. Han underviste for nylig i, hvordan man taler om stemningen om bord på et kursus for 16 instruktører på SIMAC i Svendborg, Danmark. Kortlæg trivslen Hvordan vinder vi hinandens tillid? At kortlægge trivslen er et godt sted at begynde. Sæt jer hver for sig i 10 minutter. Tænk hver især over, hvad I synes, der fungerer godt om bord. Og hvad kan blive bedre? Skriv det ned. Der var stor interesse for at høre, hvordan man tager hul på samtalen om det psykiske arbejdsmiljø. 8 SOMMER 2014

9 Hvorfor er det så svært at tale om stemningen om bord? Det var et af emnerne på et kursus for 16 instruktører på SIMAC, Svendborg International Maritime Academy, Danmark. Der er moderne søfarende, som altid er klar til at tage en snak om stemningen om bord, og der er kaptajner, der siger lige så meget om mandskabets mentale samspil som et blikstille hav. Fra venstre: Bjørn Kay, Anton Højgaard, Karsten Lykke-Gamstrup og Jan Eliassen på walk and talk om trivsel. Med mere tillid bliver mange ting på skibene meget lettere Mads Schramm, psykolog. Gå i mindre grupper. Brug først god tid på de gode ting. Drej derpå forsigtigt på hanen med brok og bøvl. Skriv ned, hvad der er godt og skidt. Stem om, hvad I synes, er vigtigst. Til sidst samles alle. Nu skal I stemme om gruppernes forslag. De tre vigtigste emner skal sikkerhedsorganisationen sørge for, at der bliver gjort noget ved. Mødet behøver ikke vare mere end en halv time. n TO IDEER 10 REGLER DER GIVER BALLADE Leg med trivslen det gør snakken lettere: Opfind 10 adfærdsregler, som giver mest mulig ballade prøv at vende reglerne på hovedet bagefter. SAY NO TO BULLYING Se videofilmen på Youtube og lav de tilknyttede øvelser: SEAHEALTH.DK 9

10 LØFT PÅ PASSAGERSKIBE Vip genstanden der skal løftes, så du kan få godt fat under den. Det letter løftet, forklarer Jan Rasmussen. TÆNK DIG OM INDEN DU LØFTER Ergoterapeut Jan Rasmussen delte gode råd ud på DFDS PEARL SEAWAYS ud fra titlen, Pas på ryggen, du skal have den med hjem, og den skal holde hele livet Når du er år, begynder din krop langsomt at degenerere at forfalde men den skal jo gerne holde mange år endnu. Og det gør den da også for størstedelen af os, selv om vi vel med mellemrum mishandler den. Det er især ryggen, der er i farezonen. Livet i gennem løfter vi. Næsten dagligt løfter og bærer vi på mere eller mindre tunge ting. Oftest uden at tænke nærmere over, hvordan vi løfter eller om der er en bedre og for ryggen mere skånsom metode at flytte ting på. Vi gør det, som er det nemmeste i situationen, uanset om det belaster ryggen uhensigtsmæssigt. Det går jo nok! På en arbejdsplads som en passagerfærge er der rigtig mange, daglige løft. Ofte på steder hvor pladsen er trang. Det kan betyde uhensigtsmæssige vrid af kroppen samtidig med, at der skal løftes. Er I gode til at bede om hjælp? Næh. Hvorfor ikke? Der er jo kun jer selv til at betale regningen, hvis det går galt. Det går hurtigere, hvis man selv gør det. Kender I konsekvensen? GODE RÅD Undgå at bøje i ryggen, når du løfter fra gulv - Hold ryggen ret! Vip kassen op på skrå og få et højere greb. Løft kassen tæt på og midt for kroppen. Bøj i knæ og hofter og brug lårmusklerne når du løfter. Næse og sko-næser i samme retning så undgår du vrid i ryggen. Ja, men det sker ikke for mig. (Ordveksling mellem ergoterapeut Jan Rasmussen og deltagere på et kursus om løft på PEARL SEAWAYS). Længere og længere ned til gulvet Det går da heldigvis også godt i langt de fleste tilfælde. Især hvis man er ung og stadig så smidig, at man kan kompensere for den ubekvemme arbejdsstilling. Når man nærmer sig ca. 35- års alderen bliver kroppen mere stiv, usmidig og man oplever, at der er blevet længere ned til gulvet og op. Fortsætter man med de uhensigtsmæssige løft ud over den alder, er risikoen ikke alene en dårlig ryg men også stadigt stigende udgifter til fysioterapi, kiropraktor og i værste fald en tilværelse med smerter. En cocktail der antyder en ringere livskvalitet, som man måske kunne have forhindret med større omtanke. Forbered dig Man skal derfor tænke sig om, inden man løfter, understregede ergoterapeut Jan Rasmussen, Seahealth, da han om bord på DFDS s Oslofærge, PEARL SEAWAYS, mødtes med godt en halv snes medarbejdere for at give dem forskellige fif til et arbejdsliv med bedre løft. Forbered løftet. Lad være med at løfte og dreje kroppen samtidig. Husk: Din næse og dine skonæser skal følges ad! Hold det, du skal løfte, tæt på kroppen. Er det en kasse så vip den på et af hjørnerne, så kan du få et sikkert greb i en bedre arbejdshøjde. Bøj ned i knæene; ret ryggen og løft. Det tungeste, du løfter, er jo din egen krop! Undgå at bøje ryggen, når du løfter. Er der ikke plads nok så skaf det. Eventuelt ved at trække eller skubbe den genstand, der skal løftes, til et sted med bedre plads. At skubbe er mindre belastende for kroppen end at trække. Hold et stabilt, jævnt træk eller skub. Lad være med at arbejde i ryk, da det er voldsomt belastende. Tænk også løft når I bestiller varer. Hvad passer bedst til forholdene? Hele, halve eller kvarte paller? Hvordan undgår jeg flest løft? Især løft over skulderhøjde eller under knæhøjde. Lavt arbejde er noget møg men det findes. Skal I på knæ, så læg noget mellem knæ og dørk. Undgå løft over skulderhøjde, men hvor højt er det? Kører I med et linnedbur så drej det ved at skubbe på siden. Det er mindre belastende for ryggen, end hvis I forsøger at styre det fra bagenden, lød et af rådene fra ergoterapeuten. Film på vej I samarbejde med DFDS er SEAHEALTH og ergoterapeut Jan Rasmussen undervejs med en lille instruktiv film om løft på et passagerskib og om, hvordan man trods trange arbejdssteder kan løfte på en skånsom måde, så man får større chancer for at bevare sin gode ryg hele livet. n Se gode råd og vejledning om løft på tunge løft lettere_1.pdf 10 SOMMER 2014

11 MSSM 2014 MSSM TILLID OG KONTROL I DEN MARITIME LEDELSE ER TIL DEBAT MSSM 2014 stiller skarpt på maritim ledelse og særligt forholdet mellem tillid og kontrol. Vi ønsker en debat om, hvordan arbejdet for at øge sikkerheden om bord opleves af de søfarende - og af ledelsen. Hvilke ledelsesmetoder anvendes derude i erhvervet, og hvordan virker de? I det maritime erhverv er meget af arbejdet for de søfarende præget af faste regler, som har til hensigt at øge sikkerheden om bord. Det kommer til udtryk i formularer, skemaer og forskellige standarder, som de søfarende dagligt skal udfylde, krydse af og tjekke op på. Arbejdet på søen er udfordrende og risikopræget, og de mange papirer fungerer som sikkerhedsforanstaltninger, fordi de medvirker til at opretholde disciplin og en sund sikkerhedskultur om bord. Tjeklister, skemaer og formularer er simpelthen nødvendige for at sikre de søfarendes liv, sundhed og trivsel. Men hvilke andre ledelsesværktøjer findes, og hvordan kan de bruges i det maritime erhverv? For niende år i træk mødes det maritime erhverv på MSSM konferencen i Nyborg. Her kan man opleve korte foredrag, workshops og præsentationer. MSSM samler rederier, myndigheder, forskningsenheder, virksomheder og maritime skoler, der har fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhed, trivsel, samarbejde, ledelse og miljø. Naturligt nok er det både administrativt ansatte i land og søfolk, der deltager; så som DP ere, HSE Officerer, HR medarbejdere og -chefer, tekniske medarbejdere og chefer, skibsførere, skibsassistenter m.fl. Udstillere på MSSM 2014 der er også plads til din virksomhed: SUNDHEDSTEST. Få et tjek af din egen sundhed helt anonymt Kender du din egen sundhedsprofil? Sygeplejerskestuderende fra UCL tilbyder 11 forskellige tests, fx blodsukker, muskelkraft og vitalkapacitet. Du vælger selv, hvad du vil have tjekket, og du får testresultatet med hjem til eget brug. Sundhedstallene lægges sammen og en fælles sundhedsprofil for MSSM 2014 vil blive præsenteret. Årets tema vil blive belyst og diskuteret fra forskellige vinkler ikke mindst af konferencens fem keynote speakere. Der er planlagt 12 sessioner, og ca. 40 oplægsholdere vil lægge vejen forbi MSSM Der vil blandt andet være sessioner om Sikkerhedsledelse, Tabuer til søs, MLC og Port- State-Control, Skibe i nye materialer og meget mere. MSSM 2014 har fokus på, at både virksomheden og den enkelte ansatte kan tage noget med herfra, der har potentiale til at skabe værdi; enten på kort eller langt sigt. n SEAHEALTH.DK 11

12 Tilmeld dig inden 1. juni Spar 450, august 2014 på Hotel Nyborg Strand Keynotes på MSSM 2014 Velkommen på MSSM 2014 Livsfarlig ledelse: Den uhyggelige slagside ved moderne ledelse Den årlige konference MSSM er det maritime erhvervs udstillingsvindue om sikkerhed, sundhed og miljø. MSSM er centrum for ny viden og netværk om arbejdslivet til søs Christian Ørsted, Ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter Ledelse til søs og i land Anne Steffensen, Direktør i Danmarks Rederiforening Ledelse Forventninger og mål Per Jørgensen, Formand i Maskinmestrenes Forening Betydningen af intelligent klyngeledelse for vækst, innovation og produktivitet Thomas Alslev Christensen, Kontorchef i Styrelsen for Forskning og Innovation og forfatter Hvilken betydning har den menneskelige faktor for den menneskelige faktor? Erik Hollnagel, Professor ved Syddansk Universitet og chefkonsulent ved Center for Kvalitetsudvikling, Region Syddanmark Maritim Ledelse Hvordan går tillid og kontrol hånd i hånd? På MSSM 2014 rettes fokus mod ledelse i det maritime erhverv. Hvordan er forholdet mellem tillid og kontrol, og hvordan opleves det i arbejdet for at øge sikkerheden om bord? Der er vanen tro tilrettelagt et spændende program med oplæg og foredrag, fælles aktiviteter, events, middag og underholdning samt frokost efter konferencens afslutning. Arrangører SEAHEALTH, Søfartsstyrelsen og Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) inviterer dig til årets konference om Sikkerhed, Sundhed og Miljø, der afholdes for niende gang på Hotel Nyborg Strand. Deltagere Konferencen henvender sig til alle parter med interesse i dansk søfart og offshore, rederier, ledelse og medarbejdere, på kontoret samt de sejlende, faglige organisationer, søfartslæger, myndigheder, interesseorganisationer, maritime foreninger, uddannelsessteder, konsulenter, leverandører og producenter af udstyr til søfarten. Early bird-tilmelding inden 1. juni. Get2gether onsdag den 27. august 2014 kl. 19 Med foredrag, underholdning, netværk, let anretning og overnatning. Konference den 28. og 29. august 2014 Inkl. forplejning, konferencematerialer, overnatning, udstilling, festmiddag, event og underholdning. Deltagerpris: Get2gether: DKK 1.200,- (ekskl. moms) To dages konference: DKK 3.750,- (ekskl. moms) ved tilmelding inden 1. juni To dages konference: DKK 4.200,- (ekskl. moms) ved tilmelding efter 1. juni Udbytte Du vil deltage i en af Det Blå Danmarks største netværksmuligheder på tværs af branchen og komme hjem med ny inspiration, idéer og viden til deling med dine kollegaer eller/ og ledelse hjemme i virksomheden. Der vil blive udleveret et certifikat for din deltagelse på konferencen som dokumentation for opdatering i det sidste nye inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed i det maritime. Bliv sponsor bliv set! Med repræsentanter fra erhvervet, myndigheder og interessegrupper synliggør det din sponsorvirksomhed, der vil få maksimal eksponering inden for sikkerhed, sundhed, miljø. Med et sponsorat kan din virksomhed bakke aktivt op om et arrangement, så MSSM også fremover kan samle kompetente og vidende personer fra kontor og skib i indog udland. Der vil også være mulighed for at deltage med en udstilling se mere og hent Sponsor/Udstiller prospektet på forsiden af Udstillerpris: Prisen for en stand på MSSM 2014 er DKK 7.300,- (ekskl. moms). Denne pris dækker standplads med 1 person på standen inkl. 2 x frokost, kaffe/the og frugt i alle pauser. Pr. ekstra person på standen koster det DKK 700,- (ekskl. moms). Tilmelding via

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

grafisk bar 17. nummer april 2010 1

grafisk bar 17. nummer april 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 17. nummer april 2010 Nyt anlæg giver bedre arbejdsmiljø Positive drivkrafter øger trivslen og skaber mere produktivitet Problemer skal løses

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd Grænser for sundhed Grøn benzin på hverdagen Indhold I det offentlige 37 grader celsius... 3 Elastik i hverdagen... 4 På byggepladsen Leder Alle skal have

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

MSSM 2015 MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ FRA TEORI TIL PRAKSIS

MSSM 2015 MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ FRA TEORI TIL PRAKSIS MSSM 2015 MARITIM SIKKERHED - SUNDHED OG MILJØ MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ FRA TEORI TIL PRAKSIS TORSDAG D. 27. - FREDAG D. 28. AUGUST ONSDAG D. 26. AUGUST - GET2GETHER HOTEL NYBORG STRAND MSSM

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2010 Nr. 5-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Udvidelse af fodlænkeordningen skaber problemer 26 Trivsel: Medarbejdere og ledelse skal tale samme sprog 18

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere