Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Nr. 1 januar 2014 Nye kloakledninger 4 En sten for Øvleslægten 18 Lokale musikere i velgørenhedskoncert 27 Ajstrup Forsamlingshus truet af lukning 29 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Midt i bladet: Fælles Fritids forårsprogram Sidst i bladet: BMI-bladet 26. årgang

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr dec. udk. 15. jan. nr feb. udk. 19. mar. nr apr. udk. 14. maj nr jun. udk. 13. aug. nr aug. udk. 24. sep. nr okt. udk. 19. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Bliv klædt på til 2014 Velkommen til et nyt år og en ny årgang af Fællesbladet. Endnu engang byder vi på et væld af små og store nyheder og tilbud om aktiviteter i dit lokalområde. Tjek tilbuddene ud fra den lokale aftenskole, Fælles Fritid, eller fra idrætsforeningen, BMI, eller kirkerne - og ikke mindst vores kalender på side 11. Desuden opfordrer vil til at følge med på diverse hjemmesider og Facebooksider - find adresserne rundt om i bladet. Endelig er det en god idé at indprente dig udgivelsesdatoerne for, hvornår Fællesbladet udkommer - se dem i spalten til venstre. Så er du godt klædt på til 2014 :) Godt nytår! Venlig hilsen redaktionen ARTIKLER 3 Midt i et vadested 4 Nye kloakledninger 15 Revy-kompasset stævner ud 16 Jubilæumsbingo stor succes 16 Spirens vintersysler 16 Cantabile-koret 18 Mindesten for Øvleslægten Fælles Fritids forårsprogram 27 Lions velgørenhedskoncert 27 Kvindekoret Englevild En fortælling om O.C.J. Dybkjær fra Beder 29 Ajstrup Forsamlingshus truet Indlæg til bladet STOF sendes pr. til eller pr. brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF med en minimum opløsning på 300 dpi (1600 pixels i bredden). Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER og illustrationer i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 1 januar 2014 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 26. årgang FASTE RUBRIKKER Nye kloakledninger 4 En sten for Øvleslægten 18 Lokale musikere i velgørenhedskoncert 27 Ajstrup Forsamlingshus truet af lukning 29 Midt i bladet: Fælles Fritids forårsprogram Sidst i bladet: BMI-bladet 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Biblioteket 10 Eskegården 11 Kalenderen Malling Skole 17 Beder Skole Kirke & Sogn Malling Pastorat 25 Legepladsen Svendgård 30 Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 39 Telefonliste Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Foto: Rune Kæseler Andersen 2 Nummer 1/2014

3 Midt i et vadested Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet VI HAR NU taget hul på et nyt år og det tegner til at blive spændende på mange måder. Vi har fået et nyt byråd, vi skal have behandlet VVM-undersøgelsen for Bering-Beder-vejen, og kommunen har barslet med en gøgeunge: 'Aktivt medborgerskab'. Det nye byråd Et nyvalgt byråd vil tage fat på arbejdet, og selvom borgmesteren fortsætter, er der sket udskiftninger på rådmandsposterne, og de forskellige udvalg får en anden sammensætning. Det er især Teknik og Miljø med veje, planlægning og de grønne områder, der er i fokus for Fællesrådet. Her kommer der en ny rådmand, Kristian Würtz på posten, og vi vil derfor hjælpe ham og hans udvalg med at huske, at problemerne med infrastrukturen i særdeleshed Bering-Beder-vejen var et tema i valgkampen. Vi vil fortsætte kampen for at kommunen må finde penge til denne helt nødvendige vej. Men også holde øje med fremdriften for rundkørslen i Malling og huske de manglende cykelstier. Bering-Beder-vejen Ifølge planen for vejen skal VVM-undersøgelsen i høring ultimo 2013/primo I skrivende stund er der ikke kommet nogle præcise datoer. Men nu skal vi have afklaret, hvilken linjeføring der skal arbejdes med. Ikke mindst af hensyn til borgerne, der er berørt af de forskellige linjeføringer. Så hold øjnene åbne for, hvad der sker! Den store sten i skoen er imidlertid at få bevilget penge til vejen. I budgettet for 2014 afsatte kommunen kun 57 mio. kr til vejen, og det først i Det er for lidt og for sent. Aktivt medborgerskab er farligt I slutningen af 2013 vedtog byrådet, at der skal laves en medborgerpolitik i løbet af På sin vis er Fællesrådet allerede en del af en aktiv medborgerpolitik. Men forslaget er noget af en gøgeunge. Umiddelbart lyder det meget tillokkende: Vi kan som borgere få meget mere medejerskab over mange forskellige områder. Men det er et meget farligt forslag for det frivillige arbejde. Det er 'New Public Management' for fuld udblæsning (du kan google dig frem til en forklaring...). Kommunen har i mange år arbejdet med BUM-modellen (Bestiller/ Udfører/Modtager), især indenfor det sociale område. 'Aktivt medborgerskab' er BUM rullet ud over det frivillige arbejde. Ideen er, at kommunen som 'Bestiller' vil gøre grupper af frivillige til 'Udfører' for at løse opgaver for 'Modtagere', fx vore børn og ældre. Det er gift for det frivillige arbejde, som primært drives af engagement og netop frivillighed. Ved at koble os på BUM-modellen bliver vi frivillige lagt i en uønsket spændetrøje. Et meget vigtigt element ved det frivillige arbejde er, at man selv er med til at tage initiativer, og at den enkelte deltager har stor frihed til at bestemme over omfanget af aktiviteten. Vi må af al kraft bekæmpe kommunens idé om at give store summer efter BUM-modellen til frivillige grupper. Er du interesseret i dit lokalområde? Er du medlem af en grundejerforening eller en anden forening eller organisation, der er medlem af Fællesrådet? Så find ud af, hvem der er din foreningsrepræsentant - eller tilbyd, at det kunne være dig! FÆLLESRÅDETS GENERALFORSAMLING torsdag den 20. marts 2014 kl på Malling Kro Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 214, 1.th, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 1/2014 3

4 Vi har foder og tilbehør til dine kæledyr, hest og et spændende sortiment til haveejeren. Vi er Mallings lokale telebutik, vi har ALTID et godt tilbud til dig og din familie. Vi glæder os til at se dig på Holmskovtoften, Malling Aarhus Glarmesteri BUTIKSRUDER - AUTORUDER Døgn- og weekendvagt Nye kloakledninger i Beder og Malling Af Jørgen Bak, redaktionen I november vedtog Aarhus Byråd spildevandsplanen for Det betyder blandt andet, at de områder, der ikke har separeret kloakeringen for spildevand og regnvand, skal have det gjort. I Beder skal det ske inden 2016, mens separeringen i Malling skal ske i perioden Det betyder, at grundejerne for egen regning skal sørge for separeringen af spildevand og regnvand på egen grund og føre en ekstra kloakledning frem til skel. Derudover skal vore to lokale renseanlæg nedlægges sammen med dem i Mårslet, Solbjerg og Trankær, og al spildevandet skal pumpes til Viby. Det betyder til gengæld, at Giber Å og Fiskbæk mister vand. Derfor pumpes det rensede spildevand retur, så vandmængden i vandløbene kan bevares. Man kan se hele planen på aarhus.dk Under 'Borger' vælges 'Natur og Miljø', dernæst 'Vand' og endelig 'Spildevand'. Døre og vinduer i træ og alu. DS mærket TERMORUDER - BLYRUDER Ved glasskade ring TELF v/ Knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf Mobil Mail Kontor: J.H.Wesselsvej Åbyhøj Lager: Tofteledet 4B Beder Brian Mikkelsen Malermester HUMOR PÅ ARBEJDSPLADSEN Foredrag Humor-teambuilding Humor skaber arbejdsglæde! Kontakt: Leif Bjerre Den røde markering viser det område, hvor spildevand og regnvand skal separeres i Beder inden Den gule markering viser det område, hvor spildevand og regnvand skal separeres i Malling inden STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR EGELUND MEDBORGERCENTER Onsdag den 15. januar 2014 kl Mød frisk op i cafeen i Egelund sites.google.com/site/egelundmedborgercenter 4 Nummer 1/2014

5 Nr. 135 JANUAR-MARTS 2014 Som dybest brønd»de higer og søger / I gamle Bøger, / I oplukte Høie / Med speidende Øie, / Paa Sværd og Skiolde / I muldne Volde, / Paa Runestene / Blandt smuldnede Bene.«Sådan lyder begyndelsen på det nok så berømte digt Guldhornene, som Adam Oehlenschläger skrev i Romantikerne, Oehlenschläger inklusive, gav udtryk for en længselsfuld strømning i dansk åndsliv. De fungerede billedligt talt som brøndgravere, der var ivrigt beskæftiget med at hente vand op fra fortidens kilder, hvormed de bestræbte sig på at overrisle samtidens kultur, som i deres øjne henlå som et tørkeramt landskab. Den længselsfulde tørst efter svar på menneskets eksistentielle spørgsmål, f.eks. spørgsmålet om tilværelsens mening, er sitrende til stede i romantikernes mange frembringelser og altså også i Oehlenschlägers digt Guldhornene. Nu er romantikken jo ikke den eneste kulturperiode, hvor mennesker har tørstet efter svar på eksistentielle spørgsmål. Også vi, der lever nu, hjemsøges af en sådan tørst, hvorfor vi da også nærmest konstant er på vej ud til en eller anden brønd, hvorfra vi håber at kunne øse af netop dét vand, der kan stille vor tørst. Vor søgen efter svar på menneskets eksistentielle spørgsmål kan det måske for en tid lykkes os at udsætte, mens vi er i færd med at slubre i os af vandet fra kulturens mange adspredende brønde. Men den eksistentielle tørst vender hver gang tilbage og ofte med forøget styrke. Denne art af tørst er simpelthen en del af vort levevilkår.»som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud.«Sådan udskriger Salmisten fra Det Gamle Testamente sin længsel efter Gud, sin længsel efter at få slukket den tørst, der hensætter ham i eksistentiel fortvivlelse. Litteraturprofessor Erik A. Nielsen har et sted skrevet, at tørst»er hele livets måde at ytre sig på; som den tørstige hjort kan skrige efter rindende vand, sådan kan sjælen skrige efter Gud. Længslen efter at drikke i denne henseende er ikke mindre vild, og det hører vel til verdens største hemmeligheder, hvorledes denne tørst nogen sinde Den samaritanske kvinde ved brønden. Maleri af Carl Heinrich Bloch ( ). skal blive slukket, tørsten efter det evige liv, tørsten efter svaret på alle gåderne, alle katastroferne, alle smerterne.«ifølge Erik A. Nielsen er sjælens længsel efter Gud intimt forbundet med sjælens tørst efter svar på menneskets eksistentielle spørgsmål. Postulatet er således, at der dybt i hver menneskesjæl findes en længsel, der om sig selv ved, at det, der længes efter, har sin oprindelse i Gud at der dybt i hver menneskesjæl findes en tørst, der om sig selv ved, at kun det vand, der strømmer fra Gud selv, formår at slukke den. Og hvis denne tørst skal stilles, er det selvsagt ikke ligegyldigt, fra hvilken brønd vi øser vort drikkevand. I Johannesevangeliet findes en beretning om en samaritansk kvinde, som begiver sig ud til en brønd lige udenfor byen Sykar for at få slukket sin tørst. Det havde hun gjort så tit. Men da hun denne gang ankommer til brønden, ankommer hun samtidig dog uden at vide det til den guddommelige brønd, hvorfra det vand kan hentes, som hendes sjæl tørster efter. Kvinden skal imidlertid snart indse, at brønden med det eftertragtede vand er identisk med den anden person, der i den samme stund opholder sig ved Sykars brønd nemlig Jesus. Han gennemskuer hendes sjæls dybe længsel og tilbyder hende derfor at drikke af det vand, han har at give for det vand, han har at give, vil i det menneske, der drikker af det, blive til en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Og det evige liv består i uafladeligt at drikke af det vand, der strømmer fra den evige, levende Gud. Gud er livets kilde. Og Jesus er livets kildes brønd, hvorfra vandet til evigt liv tilflyder ethvert menneske, der ønsker at drikke af det. Den samaritanske kvinde bliver gennem sit møde med Jesus forvisset om, at tilværelsens mening findes, at svaret på menneskets eksistentielle spørgsmål findes. Det kan nok være, at vi til stadighed higer og søger efter svar på menneskets eksistentielle spørgsmål både i gamle bøger og i andre af kulturens utallige brønde. Men det er som beretningen om den samaritanske kvinde illustrerer også umagen værd at øse af de guddommelige kilder, der vælder op fra dybet af vor kultur. Kristendommen kan således opfattes som en af vor kulturs allerdybeste brønde en brønd, hvorfra der uafladeligt kan øses af kilden fra den levende Gud. Gud er livets kilde. Derfor har eksistensen sin oprindelse i Gud. Så ved at drikke af vandet, der hentes op af lige præcis dén brønd, kristendommen udgør, skulle det være muligt at opnå en vis beroligelse for vore sjæles længsel efter Gud og at få besvaret nogle af vore eksistentielle spørgsmål, herunder spørgsmålet om tilværelsens mening. Brian Ravn Pedersen Nummer 1/2014 5

6 Kyndelmisse Fastelavn GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. h. 3 konger Emmy Haahr Jensen Joh 4,5-26 Søndag , kl s. e. h. 3 konger Brian Ravn Pedersen Luk 17,5-10 Søndag , kl s. e. h. 3 konger Brian Ravn Pedersen Matt 14,22-33 Søndag , kl Kyndelmisse Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Søndag , kl Sidste s. e. h. 3 konger Emmy Haahr Jensen Joh 12,23-33 Søndag , kl Septuagesima Emmy Haahr Jensen Matt 25,14-30 Kirkefrokost Søndag , kl Seksagesima Brian Ravn Pedersen Mark 4,26-32 Søndag , kl Fastelavn Brian Ravn Pedersen Luk 18,31-43 Se rubrikken Søndag , kl s. i fasten Emmy Haahr Jensen Luk 22,24-32 Kirkekaffe Søndag 16.03,14, kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Mark 9,14-29 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Joh 8,42-51 Søndag , kl Stillegudstjeneste Brian Ravn Pedersen Se rubrikken Eskegården 4/2 og 4/3 kl Søndag d. 2. februar kl Vi vil fejre, at lyset er kommet til verden ved at lytte til tekster og korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et levende lyshav. EMNE Invitation til studiekreds: Kristendommens rolle i dagens Danmark Mandagstræf Den første mandag i måneden kl i sognegården. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før på telefon mellem kl og kl Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag den 3. februar: Knud Jespersen: Jorden rundt på 100 dage. Knud Jespersen, formanden for Beder Menighedsråd, viser billeder og fortæller om en sejltur med krydstogtskib jorden rundt, som han og hustruen Bodil var med på i På denne km. lange sejltur på 1. klasse var der tid til både eftertanke om livet, Søndag d. 2. marts kl Fastelavnssøndag indledes med en familiegudstjeneste, hvor alle børn er velkommen til at møde op udklædte. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, og der bydes på fastelavnsboller med mere i sognegården. FDF Beder-Malling hjælper traditionen tro med at afvikle tøndeslagningen. Vel mødt! Som grundbog har vi valgt Katekismus i Kristendom af Jan Lindhardt. Vi mødes onsdag den 5. februar og igen den 5. marts i Beder sognegård kl Selv om studiekredsen er i gang, er alle velkommen til at deltage de kommende aftener. Man kan blot møde op i sognegården på mødeaftenen. Yderligere oplysninger om studiekredsen fås ved henvendelse til Ruth Brohus på tlf Menighedsrådet troen og den store sammenhæng og store oplevelser af turistseværdigheder, fremmede kulturer og religioner. Mandag den 3. marts: Viggo Høiberg. Sømands potpourrier og evergreens. Jeg har en ven. Fiskerpigens sang. Jim Johnny og Jonas. Sorte Rudolf. Solskin ombord. Alle sømænd er glade for piger. Sømand mon du drømmer. Katinka. Lili Marleen. Lille sommerfugl. Under den hvide bro. Hele ugen alene. Der er lys i lygten lille mor. Que se`ra se ra` med flere. Viggo Høiberg fortæller nogle af Poul Erik Krogens historier. Åh det er ik engang løvn. 6 Nummer 1/2014

7 Stillegudstjeneste Søndag d. 23. marts kl Nytårskoncert korsatser fællessalmer orgelmusik trosbekendelsen bibelcitater bønner fadervor refleksion stilhed nadver Ungdomskoret medvirker Organist: Winni Kilsgaard Liturg: Brian Ravn Pedersen Kirken er åben fra kl Indsamling Søndag den 9. marts Hvis du vil være indsamler til Folkekirkens Nødhjælp, så kontakt allerede nu Ruth Brohus på tlf Du kan også møde op i sognegården på selve dagen omkring kl og spørge til eventuelle ledige ruter. Forårets aktivitetsfolder er nu tilgængelig og kan fås på biblioteket, i sognegården og i kirkens våbenhus. Scan koden her og hent folderen ned på din tablet eller smartphone. De musikalske champagnepropper springer, når organist David Schmidt spiller et festligt nytårsprogram: Radetzky-march, Pomp and Circumstances, Max Regers variationer over God save the Queen desuden Bach og Widors Toccata. Entré: 50 kr. incl. et glas bobler Højskoledag for Beder og Malling sogne Lørdag den 8. marts kl i Beder sognegård Livets begyndelse og livets afslutning Højskoledagen byder på foredrag af Jacob Birkler, lektor, ph.d., formand for Det Etiske Råd. Bioteknologi sætter os i stand til at skabe, fastholde og afslutte liv på en lang række nye måder. Men det vi kan gøre hænger ikke altid sammen med det vi bør gøre. Foredraget fokuserer på de mange udfordringer, der opstår, når vi lægger livet og døden i menneskets hænder. Aktuelle etiske spørgsmål inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer der opstår ved livets begyndelse og afslutning. Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 60,- Tilmelding til Ruth Brohus, tlf , David Schmidt (f. 1983) er andenorganist i Århus domkirke og uddannet fra det jyske musikkonservatorium og har desuden studeret i både Berlin og London og er en efterspurgt akkompagnatør og solist. Jacob Birkler (f. 1974) er uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi fra Aarhus Universitet i 2000; ph.d. i medicinsk etik; forfatter til flere sundhedsvidenskabelige bøger. Debattør i danske medier og klummeskribent i Kristeligt Dagblad. Højskoledagens program Kl : Velkomst og sang fra Højskolesangbogen. Der serveres kaffe og vand ved bordene. Kl : Foredrag ved Jacob Birkler med indlagt pause. Kl : Frokostbuffet. Kl : Opsamling og afrunding ved Jacob Birkler. Kl : Afslutning og sang fra Højskolesangbogen. Nummer 1/2014 7

8 Døbte siden sidst Ellen Damgaard Wagner Villum Hyldegaard Kristensen Frida Bylling Stefansdottir Milas Bach-Hansen Ødegaard Noah Emil Andersen Laurits Koldby Jensen Marius Koldby Jensen BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog og organist Lisbeth Gråkjær, tlf KORSANG Børnekoret (2.-4. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 5. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Ungdomskoret på Silkeborg Højskole, oktober 2013 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Vi fortsætter i foråret med at synge efter højskolesangbogen, og traditionen tro er det den sidste søndag i månederne, januar, februar og marts. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Efter kaffepausen gælder det forslag fra salen. Brød til kaffen kan medbringes. Søndag d. 26. januar: Ole Lind Pedersen: "Det nye år." Søndag d. 23. februar: Lotte Knudsen: "Vores fantastiske sangskat." Kend din kirke Mandag den 24. marts kl Kend din kirke - sådan kalder vi denne gudstjeneste, som er for hele familien. Forårets minikonfirmander fra 3. B får deres debut som skuespillere i kirkens rum ved opførelsen af et lille dramastykke over en kendt bibelhistorie. Minikonfirmanderne vil også fortælle om Beder kirke, selve bygningen og dens smukke inventar. Sammen med kirkens børnekor, under ledelse af organist Winni Kilsgaard, vil vi synge nye og gamle salmer. Kl. 18 samles vi i sognegården, hvor menighedsrådet er vært ved aftensmaden: spaghetti med kødsovs og salatbar. Søskende og bedsteforældre er også velkomne, og det er gratis at deltage. Kend din kirke er en åben familiegudstjeneste, og altså ikke kun for minikonfirmanderne og deres familier. Arrangementet slutter kl. 19. Kalenderen: januar - marts Søndag d. 19. januar kl Nytårskoncert Søndag d. 26. januar kl Syng med Søndag d. 2. februar kl Kyndelmisse Mandag d. 3. februar kl Mandagstræf Onsdag d. 5. februar kl Studiekreds Søndag d. 16. februar Kirkefrokost Søndag d. 23. februar kl Syng med Søndag d. 2. marts kl Fastelavn NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf Mandag d. 3. marts kl Mandagstræf Onsdag d. 5. marts kl Studiekreds Lørdag d. 8. marts kl Højskoledag Søndag d. 9. marts Kirkekaffe Søndag d. 9. marts Sogneindsamling Søndag d. 23. marts kl Stillegudstjeneste Mandag d. 24. marts kl Kend din kirke KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Tlf Minikonfirmanderne fra 3. C indtager prædikestolen i Beder Kirke. BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 1/2014

9 Nyt fra Biblioteket Duft af saltvand og havdyr på biblioteket Af Louise Ryge Petersen Bibliotekar v. Beder-Malling Bibliotek PÅ Beder-Malling Bibliotek har der været travlhed i den sidste tid. Brugerne af biblioteket har været yderst flittige lånere af bibliotekernes materialer. Dette har resulteret i en masse reserveringer, udlån og ikke mindst afleveringer. Vi, som personale, er utrolig glade for, at områdets lånere er så energiske og entusiastiske biblioteksbrugere. I efterårsferien duftede Beder-Malling Bibliotek af saltvand. Grunden til denne sjældne duft var, at biblioteket havde besøg af naturvejleder Thomas J. Johansen fra Limfjordsmuseet. Han havde taget en masse af sine venner med både søstjerner, vandsnegle og andre smattede havdyr. Både børn og voksne lyttede interesseret til naturvejlederens fortællinger, hvor han blandt andet forklarede, at søstjerner smager meget dårligt, og at vandmænd har indbygget en hemmelig GPS, som gør, at de ikke farer vild i havet. Til sidst i foredraget kunne publikummet smage havsnegl, og her var børnene de modigste. Ikke mange af os voksne skulle smage naturvejlederens delikatesse og så siger man, at børn er kræsne! l På en smuk novemberdag var BederMalling Bibliotek vært for afskedskaffe for bibliotekar (og ildsjæl) Winnie Thorup. Mange var mødt op for at hylde Winnie, der var en af de bærende kræfter for nyindretningen af det lille bibliotek. Menuen var kaffe og brød - heldigvis PS Trælast & bygningsartikler Holmskovtoften 4, 8340 Malling Tlf.: Gardiner Peder Seldrup Nye gardiner Solafskærmning Ring efter gardinbussen Beder Ebeltoft havde biblioteket indkøbt alt for meget mad, og det kom bibliotekets brugere til gode, da det festpyntede bord blev stående i åbningstiden til glæde for mange af dem, der kiggede forbi i løbet af formiddagen. Salon FACE Dame & Herrefrisør MT Depotrum KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Sofienlystvej 13, 8340 Malling Tlf: Depotrum udlejes fra 300 kr. pr. md. MALLING DYREHOSPITAL viden omsorg respekt medicinsk og kirurgisk behandling adfærd hund og kat fodervejledning vægttabs-program klip Brahe og trim International Contract Management & Consultancy v/86 Michael Brahe Mobile: Sofienlystvej 7 DK-8330 A, 8340Beder Malling Byagervej 79a, Stationsvej 21 Tlf.: Den lokale bedemand i Beder og Malling MT Depotrum Tillid gennem generationer Jens Peter Møller Præstelodden Beder Tlf Helle Riising Hørretvej Mårslet Tlf Henrik Riising Vi er uddannede og eksaminerede bedemænd. SofienlystvejRådhusgade 13,Odder Malling 8300 Det er din garanti for tryghed. Tlf Tlf: Depotrum fra 300dig kr. også pr. md. Alle aftaler kan træffes, hvor og udlejes hvornår det passer aften, søndage og helligdage Nummer 1/2014 9

10 Lokalcenter Eskegården Byagervej Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor tlf Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Frivilligkoordinator Pia Koller tlf Besøgsmedarbejder Gitte Sand træffes man-tors kl. 8:30-9:00. Tlf Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Tlf Sundhedsklinik ved Eskegården, tlf Malling Plejehjem, tlf Åbningstider: Mandag, tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Telefontid kl. 8-9 på åbningsdage. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamleder Helle R. Jensen, tlf Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Sundhedsenheden OmrådeSyd Træffes på tlf alle hverdage kl. 8:00-15:00. Malling Plejehjem og Kristiansgården Teamleder Hanne Nisgaard, tlf Sundhedsklinikken i Malling blev lukket d. 1. december Årsagen er manglende borgerbesøg. Fremover skal borgerne i Malling benytte sig af Sundhedsklinikken i Beder, der fra den 1. december har udvidet åbningstiden med en dag mere. Fremover er åbningstiden i Beder: Mandag-tirsdag-onsdag-fredag fra Tidsbestilling er nødvendig på tlf mellem på åbningsdagene. Det bliver som noget nyt nu også muligt at få råd og vejledning af en fysioterapeut, en ergoterapeut eller en borgerkonsulent. Konsultationen er åben torsdag fra kl I ulige uger er det fysioterapeut og ergoterapeut, og i lige uger er det borgerkonsulenten. Tidsbestilling på telefon mandag til fredag kl Med venlig hilsen, Direktionen i Område Syd Caféens nye køkken på Eskegården er nu på plads, og det er der mange, der er rigtig glade for - ikke mindst cafémedarbejderen Hanne Jensen. Kom og få en snak med Hanne om caféens mange gode tilbud. Caféen holder åbent mandag - fredag kl og i weekender fra kl Hanne kan kontaktes på mail: eller mellem kl på tlf Indvielse af det nye cafékøkken på Eskegården og den nye Netcafé den 21. januar kl Kom og se de nye lokaler. Der vil også være lidt godt til ganen. Alle er velkomne! Tak til Lions Club Beder-Malling for den fine julehilsen de kom med til alle beboerne i ældre- og plejeboligerne. Det er der mange der glædes over. En stor tak også for Lions clubs bidrag til bankospil på de to plejehjem. Det er en meget populær aktivitet begge steder. Netcafé på vej til Eskegården Den nye netcafé etableres i begyndelsen af det nye år. Den bemandes på bestemte tidspunkter med frivillige hjælpere, som står klar med råd og vejledning for borgerne. Tanken bag en netcafé er at flytte it-tilbuddet ud i det offentlige rum. Det bliver et supplement til Datastuen på biblioteket, og der vil være et tæt samarbejde mellem de to steder. Hold øje med opslagstavlen på Eskegården og det næste nummer af Fællesbladet i forhold til Netcaféens åbningstider, og hvornår de frivillige hjælpere er til stede. Du finder Netcaféen lige ved siden af husværternes kontor ved hovedindgangen. Alle er velkommen. Flere indkøbsture til Odder De frivillige chauffører tilbyder nu en ekstra indkøbstur om måneden til Odder. Tilmelding foregår som sædvanligt til husværterne på tlf mandag - torsdag mellem kl De ekstra indkøbsture er aftalt til følgende onsdag formiddage: 12. februar, 12. marts, 9. april, 7. maj, 18. juni. Der er stadigvæk indkøbsture til Viby den anden tirsdag om måneden og indkøbsture til Odder den sidste onsdag i måneden. 10 Nummer 1/2014

11 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Onsdag 15. januar kl. 19:00 Stiftende Generalforsamling af Egelund Medborger Center. Mød frisk op i Cafeen i Egelund. Onsdag 22. januar kl. 9:00 Mødested: Egelund. Gåtur i den nye skov ved Egelund og en lille tur i Malling. Veterantrav. Onsdag 19. februar kl. 19:30 Generalforsamling. TV-stuen i Egelund. BMI Svømning. Torsdag 20. februar kl. 19:30 Dørene åbnes kl. 19:00 Livekoncert: Peter AG Solo. Efterskolen for Scenekunst. Entre kr. 175,-. lidt udover det sædvanlige Malling Åbningstider mandag - søndag kl. 09:00-20:00 Søndag 26. januar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 28. januar kl. 14:00 Eskegården: Generalforsamling. Lysbilleder fra Altes Land. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 4. februar kl. 19:00 Generalforsamling. TV-stuen i Egelund. BMI Gymnastik. Onsdag 5. februar kl. 9:00 Mødested: Egelund. Rundvisning på Saxild Strand, derefter gåtur i området. Veterantrav. Søndag 9. februar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Lørdag 15. februar kl. 20:00 Lions: Velgørenhedskoncert. Spisning kl. 18:30-19:30 Efterskolen for Scenekunst. Onsdag 19. februar kl. 9:00 Mødested: Eskegården. Travetur i Beder. Derefter jægerte på Eskegården. Veterantrav. Onsdag 19. februar kl. 19:30 Generalforsamling. Sognegården i Beder. BMI Motion. Søndag 23. februar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 5. marts kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Tranbjerg. Veterantrav. Torsdag 6. marts kl. 19:30 Dørene åbnes kl. 19:00 Livekoncert: Mike Andersen Band. Blues og soul. Efterskole for Scenekunst. Entre: kr. 150,-. Søndag 9. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Torsdag 13. marts kl. 19:30 Revy Kompassets udbrud Lukket forestilling. Efterskolen for Scenekunst. Fred-/lørdag marts 18:00 Forestilling kl. 19:30. Revy Kompassets udbrud Efterskolen for Scenekunst. Onsdag 19. marts kl. 9:00 Mødested: Egelund. Gåtur i Havreballe skov. Veterantrav. Torsdag 20. marts kl. 19:30 Generalforsamling på Malling Kro. Fællesrådet. dit mobile cykelværksted! Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider:mandag-torsdag fredag lørdag Rådgivning ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser Praktiske anvisninger til brug i dagligdagen. Kontakt: Vinni Aarkrog på eller tlf Se også ANLÆGSGARTNER MULVAD Vi tænker kreativt og laver holdbare løsninger til lave priser. Brolægning Hækklipning Græsslåning Beskæring Træfældning Snerydning Eghovedvej 22, 8340 Malling Tlf.: mail: Har De problemer? Ring til: BEDER VVS JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME - SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Tlf: Nummer 1/

12 Der blev sunget igennem Traditionen tro holdt indskolingen på Malling Skole fællessang på Spil Dansk Dagen Af indskolingslærerne Karen Marie Corneliussen og Rasmus Dahl Siden 2001 har Spil Dansk Dagen været en fast tradition i dansk musikliv. På Spil Dansk Dagen, som altid ligger den sidste torsdag i oktober, fejrer vi den danskproducerede musik og det danske musikliv. Spil Dansk Dagen skal samle den danske befolkning på tværs af alle skel gennem den danske musik og være en drivkraft for et øget fokus på - og interesse for - dansk musik også resten af året. Dette er en tradition, som vi i indskolingen på Malling Skole har taget til os med stor succes. Ca. to måneder før selve dagen begynder vi at øve på de 6-7 sange, som er udvalgt af arrangørerne. Vi øver sangene hver tirsdag og fredag til fællessang, hvor alle AI-klasser er samlet på fortælletrappen i vores fælles areal. Vi oplever, at børnene tager sangene til sig - også de sange, som er af lidt ældre dato. I år var Spil Dansk Dagen torsdag den 31. oktober, og alle børn som voksne i AI mødtes kl.11 på fortælletrappen. Præcis kl tunede vi ind på P4, hvor Søren Dahl, som var konferencier, guidede os gennem de syv sange. Der var en rigtig god stemning, og børnene sang på livet løs. Det var et vellykket arrangement, som vi ser frem til at gentage næste år! Master Chef på 7. årgang Af Marcus Welch Jensen, David Nepper Jensen og Kristoffer James Jacobsen Yo Mandag d. 25. november var der prøve i hjemkundskab på Malling skole. Alle os på 7. P-fags hjemkundskabsholdet mødte op klokken 12 og var spændte på prøven. Vi gik sammen op til Super Brugsen, hvor vi måtte købe ind for 20 kroner pr mand. Der var 2-5 elever i hver gruppe som vi selv havde valgt. Klokken var lidt over ét og alle var i fuld gang med at lave mad til dommerpanelet, som bestod af 4 elever fra niende klasse: Niels Viggo, Maria, Maj, Anna R og vores hjemkundskabslærer Ole Jensen. Vi skulle lave 2-3 retter per gruppe. Ved 2-tiden blev de første retter serveret for dommerpanelet. Efter det skulle de smage hovedretter og bagefter desserter, alle retter var færdige ved halv fire tiden. Det var en rigtig god dag for alle eleverne. David Nepper Jensen og Marcus Welch Jensen sikrede sig et 12 tal med deres Mulligatawny suppe med champignon og deres kolde citronpandekager med glaskaramel og citronconfit. 12 Nummer 1/2014

13 Førstehjælpskursus i 7. A Alle klasserne i udskolingen har haft besøg af Førstehjælp For Folkeskoler Af Amalie Skov og Mie Holt Fausbøll 7.a, Malling Skole Onsdag den 6. november fik vi besøg af to medicinstuderende. De havde ud over det sædvanlige valgt at tage fri den dag for at kunne undervise frivilligt for organisationen Førstehjælp For Folkeskoler. Dagen startede ud med, at vi så en PowerPoint om dagens program, her blev der også vist filmklip fra en rigtig hjerte-lungeredning. Helt tilfældigt, da fem livreddere fra Australien var ude for at tage et fotoshoot, blev en ung mand Aftenklub for 4. klasserne på Trinbrættet Af Bettina Ahlstrøm Jørgensen fundet liggende i strandkanten. Han var druknet og havde fået hjertestop. Vi så, hvordan livredderne i en virkelig situation lavede førstehjælpens fire hovedpunkter. Skab sikkerhed Vurder personen Tilkald hjælp Påbegynd førstehjælp Førstehjælpens fire hovedpunkter var fundamentet for det, vi arbejdede med den dag. Klassen blev delt op i to, og skulle hver for sig arbejde med tre workshops. Workshoppene bestod af hjertelungeredning, sport og fritidsulykker og hverdagsulykker. Ved hjerte-lungeredningen havde de taget nogle førstehjælpsdukker med, som vi skulle prøve at give hjertemassage og mund til mund. Vi lærte reglen 30:2, det vil sige at man skal trykke 30 gange på brystkassen og derefter puste 2 gange i personens mund. Vi gennemgik også førstehjælpens fire hovedpunkter. Skab sikkerhed: Få stoppet ulykken, så hverken du selv eller den tilskadekomne kommer yderligere til skade. Vurder personen: Er det et hjertestop eller en forstuvning? Det er vigtigt at undersøge personen, så du kan hjælpe personen bedst muligt. Tilkald hjælp: Tilkald hjælp kan være noget så simpelt som at få en til at hente en forbinding eller en ispose. Hvis der er brug for en ambulance, skal du fortælle alarmcentralen, hvem du er, hvor du er, Aftenklub for 4. årgang på Trinbrættet er skudt i gang, og som de foregående år kan vi igen sige, at det er en succes. Børnene på 4. årgang har glædet sig og møder talrigt op. Men det er også en god fornemmelse at være noget særligt og få lov til andre ting end de andre børn på Trinbrættet, netop fordi man er de ældste, og derfor kan klare andre udfordringer og ansvar. At kunne være sammen med/hænge ud med de andre fra samme aldersgruppe, men på en anden måde end i SFO tiden. Det giver en anden kontakt børnene imellem, både indenfor egen klasse, men bestemt også på tværs af klasserne. En af de få faste ting på aftenen program er maden. Samhørigheden og respekten for fællesskabet omkring netop madlavning og spisning, er en rigtig godt ting for børnene at opdage. De føler sig både nyttige, vigtige og set af kammeraterne. Vi glæder os til flere aftner med hygge hvad der er sket og hvor mange tilskadekomne der er. OG HUSK, det er altid alarmcentralen der lægger på, så de er sikre på, at de har fået alle de oplysninger, de skal bruge. Påbegynd førstehjælp: yd den førstehjælp, personen har brug for. Ved sport og fritidsulykker var det noget lidt mere simpelt. Vi lærte, hvad man skal gøre ved forstuvninger, der lærte vi RICE princippet. RICE står for R= rest, altså at få ro omkring personen. I= ice, sørg for at få noget is på skaden, så hævelsen lægger sig, og man kan se, hvad der er sket. Man kan også bruge isen som bedøvelse, så smerten bliver dæmpet. C= compression, læg tryk på skaden ved fx at forbinde skaden. E= elevation, få skaden op over hjertehøjde, så blodet løber tilbage i kroppen. Vi lærte også hvad man skal gøre ved 1., 2. og 3. grads forbrændinger. Sørg for at få koldt vand på skaden. Hvis det er 2. eller 3. gradsforbrænding, skal man tage på skadestuen. Ved hverdagsulykker lærte vi om elulykker. Hvis en person har fået alvorligt stød ved fx at stikke noget ind i stikkontakten, så sørg for først at få slukket stikkontakten, så du ikke selv risikerer at få stød. Derefter, fjern personen fra stikkontakten og ring efter en ambulance. Vi sluttede dagen af med en fælles evaluering og alt i alt syntes klassen, at det havde været en sjov og lærerig dag. og rart samvær, hvor børnene selv bliver inddraget og er med til at tage ansvar for, hvordan aftenen forløber. Nummer 1/

14 Ungdomsskolen i Malling støtter op om de unge i udskolingen med anderledes valgfagshold Af Kristoffer Sejr, Ungdomsskolen Malling og lærer på Malling Skole Ungdomsskolen Oddervej i Malling samarbejder i skoleåret 13/14 med Malling Skole omkring et nyt valgfagshold, der skal give ekstra vejledning og støtte til unge i udskolingen. Valgholdet bliver kaldt ULV, da det primært er baseret på Udvikling, Lektiehjælp og Vejledning. Holdet skal hjælpe og støtte de unge gennem udskolingen, eksamen og endvidere til at træffe de rigtige valg af ungdomsuddannelse. Personlig kontaktlærer ULV holdet henvender sig til elever i 8. og 9. klasse, der kan have vanskeligheder med at få deres skoleliv til at fungere. For nogle kan det være det faglige, der behøver sparring og støtte, men for fleres vedkommende handler trivslen i skolen ofte om alt muligt andet end lige skolearbejdet. Generelle ungdomsproblematikker såsom valg/fravalg, personlig målsætning, det sociale og meget andet kan fylde meget i hverdagen, og der opstår ofte et reelt behov for ekstra sparring med en voksen for at kunne holde fokus på skole og vigtige valg for fremtiden. Eleverne får deres egen kontaktlærer på skolen, der følger dem gennem hele skoleåret. ULV holdet er tilknyttet tre lærere fra Malling skole. Kontaktlæreren følger op med to konkrete samtaler, hvor der sættes personlige mål for den enkelte elev: Mål, der tager afsæt i den enkeltes problemstilling, og som skal forbedre dennes skolegang og trivsel. Kontaktlæreren er desuden løbende til rådighed, hvis der er nogle problemer, eleven gerne vil tale om. Fællesskab gennem sociale arrangementer og lektiehjælp ULV holdet mødes alle flere gange hen over skoleåret. Holdet har været på en fælles tur til Racehall for at køre Gokart og mødes desuden to aftener for at lave mad til hinanden. De fælles arrangementer styrker elevernes følelse af, at de ikke står alene om de problemer, de måske går og tumler med. Hver uge er der lektiecafé på skolen. Der skiftes hver uge mellem 8. og 9. årgang. Her får de hjælp af kontaktlærer Kristoffer Sejr, der er primær kontaktlærer i lektiecaféen. Brobygning til ungdomsuddannelserne Normalt har elever i folkeskolen kun kontakt med en studie- eller ungdomsuddannelsesvejleder (UU) et par gange, når man når til udskolingen og i forbindelse med erhvervspraktikken. Ellers er det op til eleverne selv at træffe valgene omkring deres videre uddannelse og praktik, hvilket kan være en stor mundfuld for nogle. På ULV holdet får eleverne mulighed for ekstra samtaler med UU vejlederen, og holdet har været på en række besøg på de forskellige uddannelsessteder. De besøger blandt andet flere afdelinger på Aarhus Tech samt HG i Odder. Holdet tager også på virksomhedsbesøg, så de unge kan få et indblik i dagligdagen på det job, de måske kunne tænke sig at have som mål. Besøgene er, ligesom det øvrige, der laves på holdet, planlagt og tilpasset efter elevernes ønsker undervejs. Joakim Adelfred på 15 år går på ULV holdet og til daglig i 9.B på Malling Skole. Han siger om holdet: Rigtig rart at få hjælp til det skolemæssige, både med lektiehjælp og det at kigge på mulighederne for videre uddannelse. Men det sociale er også fint, og det er godt at mødes med andre elever på tværs af klasser og årgange. En ekstra hjælp til selvhjælp inden eksamen I foråret deltager eleverne i 9. klasse i et prøveboost-forløb på skolen. Det er Ung i Aarhus Oddervejs faste ungdomsskolecoach, Søren Skou, der varetager forløbet, som giver de unge værktøjer til at håndtere alt fra læseplan, kost og motion til afklaring af succeskriterier og selvværd omkring egne evner. Værktøjerne hjælper de unge med både at få tankerne omkring eksamen på plads, og også med rent praktisk at få lagt en plan for læsning, som de har mod på at holde fast i og komme godt igennem afgangsprøverne. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Per Lysgaard Malene Gade Vibeke Elling June Domar Tagmose Niels Tange Møllmann Susanna Maria Jensen Hanna Timmermann Forældrerådsformand i SFO Perronen June Dolmar Tagmose Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Nummer 1/2014

15 Cykeltur til Svendgården Af Kenneth Hansen 42 børn fra Malling SFO var i start-november på en cykeltur til Svendgården i Beder. Børnene som var på tur, var vores yngste skolestartere, og de havde en dejlig tur med solskin og godt humør. Cykelturen gik i samlet trop, og børnene cyklede fint. Velankommet til Svendgården havde børnene herefter et par dejlige timer sammen, hvor der blev leget på legepladsen og kælet med dyrene, bl.a. med nogle søde kattekillinger. Det var ikke tilfældigt, at vi havde valgt at lave en tur med alle vores yngste børn. På Malling Skole går børnene nemlig i det der hedder aldersintegreret indskoling. Det betyder, at børnene fra årgang går i samme klasse. Vi kalder dem yngste, mellemste og ældste. Det har en række fordele, hvor yngste eksempelvis kan lære af de ældste, og hvor de ældste kan lære at være gode hjælpere og formidlere overfor de yngre elever. En af udfordringerne er dog, at den enkelte elev har færre eksakt jævnaldrende at danne relationer med inde i klassen. Vi gør derfor det i SFO, at vi prioriterer at samle børnene på samme alder til aktiviteter og udflugter. Dette gør vi for at give børnene på samme alderstrin chancen for at lære hinanden bedre at kende, så mulighederne for at danne venskaber på tværs af klasserne øges. Efter et par timers leg cyklede børn og pædagoger hjem. Nogle børn fik trænet det at cykle og det at holde sig i en cykelrække. Alle fik god motion, og mange fik leget med nogle fra de andre klasser. KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Revy-kompasset stævner ud Af Helle Aagaard Nielsen Vi er en flok sjove, anderledes og nok lidt skøre skuespillere, som vil give den fuld gas torsdag den 13/3 samt fredag og lørdag den 14-15/3. Torsdag er en lukket forestilling, kun for inviterede, og fredag/lørdag er der revy med spisning fra klokken 18.00, hvor forestillingen starter klokken På Efterskolen for Scenekunst, Starupvej 20, Malling. Menuen om fredagen er fra en slagter i Hasselager, som har lovet at lave en anretning. Det samme gælder om lørdagen. Vores revy hedder Revy-kompasset stævner ud, og det vil give anledning til både grin, latter og eftertænksomhed, samt en god gang sang, som de fleste vil kunne genkende. Så HUSK at sætte x i kalenderen, og hold øje med os, for selvom vi er nye, så er vi garvede og har fået eksperter til at hjælpe med en enkelt tekst eller to, og resten er fra egne blyanter og kuglepen. Åbningstider Mandag - fredag 9:00-20:00 Lørdag - søndag 9:00-18:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI Her kan du i fred og ro udvælge dine malervarer og værktøjer til fornuftige priser - incl. professionel råd og vejledning. Tofteledet 4, 8330 Beder Tlf Åbningstider: Daglig: kl ,30 + lør. kl Nummer 1/

16 Jubilæumsbingo blev stor succes Af Lions Club Beder-Malling I ANLEDNING af Lins Club Beder- Mallings 30-års jubilæumsbingo i Egelundhallen i november 2013 gjorde sponsorer og handlende i vort nærområde det muligt at lave et pænt overskud. Lions samler midler ind ved at lave overskudsgivende aktiviteter. Dette overskud bliver ubeskåret doneret til humanitært arbejde specielt i lokalområdet. Derfor vil vi sende en stor tak til alle sponsorer og annoncører for den store velvilje. SPIRENs vintersysler er i fuld gang Af Lone Sønder Andersen Vi er nu i fuld gang med at skrive tekster til vores kommende revy. Indholdet bliver både musik, sang og sketch, som giver både lokale begivenheder, politikere og andet godtfolk et ord eller flere med på vejen. Spiren vil som i de tidligere års revyer også i 2014 lave en samlet pakke, så der bliver noget for både ganen, øjnene og ørerne. Grib fat i naboer, familier og venner og mød op på Efterskolen for Scenekunst og se den festlige, folkelige og fornøjelige revy, som løber af stabelen i uge 19 og nærmere betegnet torsdag, fredag og lørdag og datoerne er og 10. maj. Hold jer orienteret i næste Fællesblad om spilletidspunkter, for ud over den sædvanlige forestilling fredag aften med spisning, planlægger vi en eftermiddagsforestilling om lørdagen, da Spirens sangstemmer formentlig ikke kan måle sig med aftenforestillingen i fjernsynet årets melodi grand prix. Spiren får til den kommende revy nye musikere, men instruktøren Pia Voxtorp er den samme, som de foregående år. På scenen finder du også kendte ansigter denne gang suppleret med nye Spiremedlemmer. Spiren kan som altid bruge nye medlemmer, så har du lyst til at være en aktiv del af Spiren, skal du ikke holde dig tilbage. Kontakt os blot via hjemmesiden: www. teaterspiren.dk eller ring til Tove på telefon BEMÆRK venligst at vores tidspunkt for opførelse af revyen i 2014 er rykket hen i maj, men vi glæder os alligevel til at se jer alle - igen. Nybyggeri & renovering Efterisolering af tagrum Genvex boligventilation Tag/Gulve/Vinduer Totalentrepriser Skoleparken Beder Tlf Har du lyst til at blive en del af fællesskabet? Kontakt Tove på tlf eller på BodyMind Terapi for krop og psyke ved fysioterapeut og psykoterapeut Pia Truelsen, tlf CANTABILE-KORET Ny sæson starter torsdag 16. januar kl. 19 i Malling Sognegård Korsang er sangglæde, fællesskab og super sundt Cantabile-koret er en flok kvinder og mænd i den mere modne alder, der dyrker korsang og fællessang med stor fornøjelse Korets repertoire er en vifte af både kendte, knap så kendte og helt dugfriske sange Du er velkommen til at kontakte korleder Winni Kilsgaard mobil / 16 Nummer 1/2014

17 Moderne dans på 0. og 1. årgang Tekst og foto: Pia Nyrup Beder Skole havde i november besøg af Børnekulturhuset, der i samarbejde med Dansehallerne, danser Helena Hertz Melkjorsen og performer Niels Jørgensen fra APOLLO TEATER bød op til en omgang Dans for Børn. Børnene oplevede et uddrag af forestillingen Godmorgen Sol En kalejdo- World Music Center Igen i år har Beder Skole haft glæde af gæstelærere fra World Music Center fra Aarhus Musikskole. I år var det Abdul Remane Mendes og Cheikhoo Diarra der arbejdede med børnene over nogle måneder, i tæt samarbejde med klassernes musiklærere. Undervisningens sigte er kulturmøder gennem mu- skopisk rejse i Halfdan Rasmussens fantastiske univers med Snemand Frost og Frøken Tø. Børnene stiftede bekendtskab med mange af Halfdans skønne figurer i form af både mennesker og dyr: Maj måneds katte, Kanonkongen Knold og hans snart hovedløse kone, Ormene der må kravle når de skal gå og mange flere. Historier, digte og Halfdans verbale tosserier blev danset og spillet med et minimum af rekvisitter. Herefter inviteredes børnene ind i et laboratorium af bevægelse. Sammen med børnene arbejdedes på en legende måde med, hvordan vi kan udtrykke os med dans og børnene hentede inspirationen fra Halfdan Rasmussens mange rim og remser. Instruktørerne undersøgte sammen med børnene, hvordan de kan gøre bevægelser til et bevidst udtryk i et bestemt mønster altså hvordan de forvandler deres bevægelser til dans og koreografi. Det var spændende for børnene at opleve, hvad der sker, når mange gør de samme bevægelser samtidigt. sik og dans. World Music Center skaber kulturel brobygning med kunstnere fra fjerne dele af verden og undervisere og børn på danske folkeskoler. Forløbet blev afsluttet af to koncerter for skolens øvrige elever og en stor forestilling i Aarhus Musikhus. Beder Skole har fået endnu en multibane Efter i flere uger at have kigget spændt på håndværkernes arbejde var der jubel blandt børnene. Den nye multibane var klar til indvielse i november måned. Banen har gummiunderlag, hvilket vakte stor jubel. Det blev derfor besluttet, at den allerede eksisterende bane fik skiftet underlag til gummi også. Banerne bliver flittig brugt i frikvartererne og i idrætstimerne, senere på dagen får SFO-børn nogle drabelige fodbolddyster sammen med deres pædagoger. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen GAMMEL Anders Nørgaard / Britta Knudsen Lone Nørum Lund / Poul Volquartsen / Brian Fangel, / Lise Uhre Pless Oluf Jensen / Formand for SFO - forældrerådet Jan L. Rasmussen Nummer 1/

18 Vognmand H. J. Thomsen ApS Postboks 55, 8330 Beder Tlf Mobil Se lokalstof DanBolig BEDER BUTIKSTORV 8330 BEDER RING: SAMARBEJDER MED NORDEA FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET Dan Bolig Mindesten for Øvleslægten Tekst: Dan Zachariassen Foto: Kirsten Williams DEN 16. NOVEMBER 2013 blev der i Malling afsløret endnu en erindringseller mindesten. Stenen står ved vejkanten på Bredgade lige ved indkørslen til Malling på et lille stykke jord, der er blevet udmatrikuleret fra Vejlgården, og det er bestemt ikke tilfældigt, at man valgte lige netop dette sted, for stenen er rejst af medlemmer af Øvleslægten, der stammer fra Vejlgården, og som man med sikkerhed ved, har haft tilknytning til stedet fra 1421 og frem til altså gennem de seneste 550 år. Stenen er en stor ledeblok, som med isen er ført fra Göteborg i Sverige til Haslund ved Randers, hvor den siden istiden har ligget på en mark, som i dag er ejet af en Øvle. Den nuværende monumentale hovedbygning, der stammer fra 1908, blev solgt ud af slægten sidste år, og i forbindelse med salget blev det sikret, at der kunne rejses en erindringssten til minde om slægtens tilknytning til stedet. Med en så lang historie knyttet til stedet har Øvleslægten naturligvis betydet rigtig meget for udviklingen af Beder- Mallingområdet, og der er stadig mange af beboerne her omkring, der kan føre deres aner tilbage til Vejlgården, men i dag er slægten spredt for alle vinde. Den tæller ikke færre end 110 familier, som har deres helt egen forening. Det var medlemmer af Foreningen Øvleslægten, der havde sat hinanden stævne den lørdag i november, hvor de markerede slægtens 550-års dag. Efter afsløringen af stenen gik turen til Danmarkslunden ved Moesgård, hvor Øvleslægten plantede et egetræ. Danmarkslunden er et af Plant et træ kampagnens skovrejsningsprojekter, og det er næppe tilfældigt, at man har valgt en eg som Øvleslægtens træ. Den kan i de kommende århundreder på fineste vis stå og knytte bånd mellem fortid og fremtid. TH-GRUPPEN Fører dig sikkert gennem byggeprocessen Rådgivning: Skitsering og projektering Budgetopstilling Myndighedsbehandling Byggeledelse Fagtilsyn Afleveringsforretning 1- og 5 års eftersyn Udførelse: Enfamiliehuse Renovering / ombygning Tilbygning Tagarbejde Vinduer og Døre Reparationer Bygningskonstruktør og Tømrermester Troels Højlund Smedegårds Alle 1d, 8340 Malling Tlf.: / Erindringsstenen for Øvleslægten. Se mere om vores lokalområde på: Der er fri adgang 18 Nummer 1/2014

19 Aftenskolen for Beder, Malling og Ajstrup Forårsprogram 2014 MADLAVNING FOR MÆND Madlavningskurset Moermad henvender sig primært til mænd uden særlig køkkenerfaring. Der bliver lagt vægt på at fremstille traditionelle og velsmagende retter fra det danske køkken. Vi lærer, at det at arbejde med ordentlige råvarer, giver det bedste resultat. Vi skal lære at lave sovs og ikke sauce og der skal være nok af det. Vi skal for eksempel lave hjemmelavede fiskefrikadeller med råstegte kartofler og hjemmelavet remouladesovs samt gulerodssalat. Farserede porrer med hvide kartofler, kogte bønner og surt. Klassisk wienerschnitzel med dreng, brasede kartofler, grønne ærter og skysovs. Kurset løber over seks gange tre timer med 14 dage mellem lektionerne, så der bliver god tid til at prøve retterne af hjemme i køkkenet. Det foregår i skolekøkkenet på Beder Skole. Se omtalen i Fællesbladet december 2013 side 15. Hold 421 Tid: Torsdag kl Start: 6/2, 20/2, 6/3, 29/3, 3/4, 24/4 Sted: Beder Skole Skolekøkkenet Ved: Dan Zachariassen Pris: Kr /300.-*- 18 lektioner Beregn udgift til materialer kr STYRKE OG BEVÆGELSES- TRÆNING På dette kursus får du rørt alle muskler og led. Vi varmer op stående med smidiggørende øvelser for ryg, nakke og skuldre samt en bevægelsessekvens til rytmisk musik, som udbygges i løbet af sæsonen. Herefter smidiggørende og styrkende øvelser på madras til dejlig afslappende musik. Alt efter behov og interesse hos deltagerne kan vi sætte fokus på udvalgte problemstillinger. Øvelserne udføres i dit eget tempo. Til sidst afrundes med en kort afspænding. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage andet end lyst til stabilt fremmøde. Medbring madras samt et bændel til strækøvelser.. Nærmere oplysning og evt. tilmelding, til Helle Christensen tlf eller Hold 402 Tid: Mandag kl Start : 27/1-14 Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58, Beder Ved: Danser og fysioterapeut Helle Christensen Pris: Kr /375.-* 24 lektioner VESTAFRIKANSK DANS Den vestafrikanske dans består af spændende, fantasifulde bevægelser og er fuld af energi og livsglæde. Vi skal arbejde med traditionelle sange og danse fra Vestafrika samt afro-inspireret dans, som også indeholder elementer fra moderne dans. På kurset bliver der brugt cd er og 3 gange hen over sæsonen får vi besøg af 2 trommeslagere, så vi mærker the real thing. Vi oparbejder et lille repertoire, som hele tiden repeteres. Niveauet er let øvet. Du behøver ikke have danset afrikansk dans før, men du skal have rimelig let ved at koordinere samt lyst til stabilt fremmøde. Nærmere oplysninger og evt. også tilmelding til Helle Christensen på, tlf eller mail Hold 403 Tid: Mandag kl Start : 27/1-14 Sted: Egelundparkens selskabslokale, Byagervej 102, Beder Ved: Danser og fysioterapeut Helle Christensen Pris: Kr. 575,-. 24 lektioner. Beregn udgift til musik ca. kr CHI GONG Kinesiske legemsøvelser Chi Gong er kinesiske legemsøvelser, der har til formål at tilføre kroppen balanceret og frisk energi. Der undervises i formen Golden Wings Chi Gong, som er blide meditative øvelser med fokus på åndedrættet. Deltagerne vil få ny energi og opleve velvære og glæde. Øvelserne vil styrke immunforsvaret og stimulere kroppens indre organer samt smidiggøre og styrke kroppens muskler. Koncentrationen øges, søvnen forbedres, og deltagerne vil fornemme en ro i nervesystemet og sindet. De gamle, kinesiske og tibetanske øvelser er således meget effektive mod stress. Alle kan deltage. Har du spørgsmål til kurset i Chi Gong, er du velkommen til at kontakte Anne- Mette Duelund på tlf eller mail: Hold 416 Tid: Tirsdag kl Start: 28/ Gratis prøvetime 28/1 Tilmelding nødvendig Sted: Eskegården, Byagervej 115, Beder Ved: Chi Gong underviser Anne-Mette Duelund Pris: Kr lektioner FOLKEDANS Dans er en sund og sjov form for motion, og vi danser til dejlig musik. Kom og få to gratis prøvegange og mød en flok venlige og glade dansere, som altid er klar til at tage godt imod nye deltagere. Vi har kaffe og sangbøger med. Hold 425 Tid: Tirsdag kl Start 7/1-14 Sted: Eskegården, Byagervej 115, Beder Ved: Tove Jensen Pris: Kr. 375,-. 26 lektioner HISTORIE Storbritannien 2 - fra dronning Victoria til David Beckham I Victoriatiden blev Storbritannien både verdens værksted og et imperium, der dækkede en fjerdedel af jordens landoverflade. Store tekniske fremskridt og afgrundsdybe sociale forskelle prægede briternes hverdag. Nummer 1/

20 1900-tallet blev dramatisk: Over en million briter omkom i skyttegravene under 1. verdenskrig. Fra var landet præget af økonomisk nedgang og arbejdskampe. Og så, i 1940, holdt briterne på et hængende hår stand mod Hitlers horder. De var med til at vinde 2. verdenskrig, men måtte snart efter opgive imperiet. Siden 1945 har briterne gennemlevet store sociale forandringer. Men Storbritannien byder stadig på mange spændende impulser inden for videnskab, kultur og idræt. Hold 404 Tid: Tirsdag kl Start 14/1-14 Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling Ved: Cand. mag. Kai Otto V. Barner Pris: Kr. 625/425*. 30 lekt.(12 gange) Frankrig 1 - Fra frankerne til Napoleon Frankrig er i dag en af verdens store kulturnationer. Tænk blot på landets litteratur, dets malerkunst eller det franske køkken! I mere end 1000 år har Frankrig desuden været en stormagt i Europa. Keltere, romere, frankere og normanner har sat deres præg på franskmændene. I 1600-tallet under Solkongen, Ludvig d. 14, tog landet den absolutte politiske føring i Europa. Alle dannede mennesker fra Skt. Petersborg til Lissabon ville tale fransk. Filosoffer som Voltaire og Rousseau var med til at skabe de moderne idealer om frihed og menneskerettigheder. Og efter den franske revolution i 1789 var intet som før i Europa. Hold 405 Tid: Onsdag kl Start 15/1-14 Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling Ved: Cand.mag: Kai Otto V. Barner Pris: Kr.700/450*. 36 lekt.(12 gange) KUNSTHISTORIE Kunsthistorie: Forårets udstillinger Vi starter med at se på Kay Christensens smukke og følsomme værker fra bl.a Paris på AROS. Med i købet tager vi også den dristige kolorist Tal R. Og for første gang går turen til Vejle Kunstmuseum, som udstiller kvindelige danske kunstneres værker gennem 150 år, fra Anna Ancher til performancekunstneren Lillibeth Cuenca Rasmussen. En mulighed er også Silkeborg Bad, hvor temaet er nyere danske kunstneres forhold til Søren Kierkegaard foruden en separatudstilling med Jytte Rex. Vi kan endvidere tage til Randers og nyde Anne Marie Meldgaards værker, eller opleve Pietro Manzoni og Poul Gadegaard på HEART. Hold 406 Tid: Torsdag kl Start 16/1-14 Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling Ved: Cand. mag. Kai Otto V. Barner Pris: Kr.625/425*. 30 lekt.(12 gange) Nærmere oplysninger og evt. tilmelding til Kai Otto V. Barner tlf eller pr. mail: LITTERATUR Nordiske forfattere I forårets program præsenteres bl.a. tre nominerede forfattere til Nordisk Råds Litteraturpris: Per Petterson, Hallgrimur Helgasson og Ulla-Lene Lundberg; to berømte forfattere fra Aarhus: Svend Aage Madsen med en krimi og Yahya Hassan med sine provokerende digte og en anden modig mand, Kaj Munk. Vi skal desuden møde et par humoristiske svenske forfattere: Mikael Niemi og Fredrik Sjöberg. I forbindelse med læsning af Ibsens Rosmersholm, arrangeres fælles teatertur til Aarhus Teater lørdag 1. februar. Undervisningen består af fortælling og oplæsning, belysning af og samtaler om værkernes temaer. Alle kan være med og deltagelse kræver ikke, at man har læst værkerne på forhånd. Ønsker du et detaljeret program, kan du henvende dig til underviseren: Ingeborg Juul Frandsen pr mail: eller pr. tlf eller seunderviserens hjemmeside: Hold 407 Tid: Torsdag kl Start 16/1-14 Ved: Højskolelærer Ingeborg Juul Frandsen Sted: Beder Sognegård, Kirkebakken 58, Beder Pris: Kr.600/425*. 30 lekt.(12 gange) Hold 408 Tid: Fredag kl Start 17/1-14 Ved: Højskolelærer Ingeborg Juul Frandsen Sted: Beder Sognegård, Kirkebakken 58, Beder Pris: Kr.600/425*. 30 lekt. (12 gange) Hold 409 Tid: Fredag kl Start 17/1-14 Ved: Højskolelærer Ingeborg Juul Frandsen Sted: Beder Sognegård, Kirkebakken 58, Beder Pris: Kr.600/425*. 30 lekt.(12 gange) MALERI Har du lyst til at tegne og male, så kom og vær med! Vi mødes på Svendgården i FDF-Spejdernes hus i Beder. Du vejledes af en prof. billedkunstner med mange års undervisningserfaring. På kurset arbejder vi mest med akrylfarver, men du er også velkommen til at prøve andre teknikker alt efter dine ønsker. Målet er at øve iagttagelse, farvers blanding og brydning samt komposition. Det drejer sig om at finde frem til og udvikle dine evner under afslappet og hyggeligt samvær, hvor vi har det trygt og sjovt og har gode diskussioner. Du kan frit vælge fra det figurative til det abstrakte, fra en bunden opgave til det mere eksperimenterende. Selvom de fleste på holdet har været med i årevis, plejer nye hurtigt at falde til - såfremt der altså er plads. Materialerne medbringer du selv. Det anbefales at medbringe et bordstaffeli! Har du spørgsmål, kontakt Ralf Mabillon pr. mail: eller sms til tlf Hold 418 Tid: Tirsdag kl Start 14/1-14 Sted: FDF-spejdernes lokale på Svendgården, Beder Ved: Billedkunstner Ralf Mabillon Pris: Kr. 750/560*. 36 lekt. (12 gange). 20 Nummer 1/2014

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 Fællesbladet udgives

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1 Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP TisvildeNyt januar-februar 2015 årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20 Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP Bruger du dit fritidshus nok? Få et gratis Salgstjek - så ved du hvad dit fritidshus er værd Tlf: 48 70

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere