Store Praksisdag marts 2014 kl Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Praksisdag 2014. 15. marts 2014 kl. 8.15 17.30. Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted"

Transkript

1 Store Praksisdag marts 2014 kl Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted

2 Store Praksisdag Så er det atter tid til Store Praksisdag. Igen i år er der et meget spændende program sprængfyldt af det nyeste om Hjernen målrettet det almen medicinske speciale. Det er derfor en stor glæde igen at byde velkommen til Store Praksisdag 2014 i Region Sjælland. Neurologiske og psykiatriske lidelser ligger højt, både når det gælder økonomiske omkostninger og menneskelig lidelse. Det dystre billede betyder, omsat til en dansk gennemsnitskommune, på indbyggere, blandt andet: personer (+ 16 år) med dårlig mental sundhed og ca der føler sig nervøse eller stressede personer der har depression, og ca der har angst (der kan være overlap mellem grupperne) Ca. 500 børn som har lav tilfredshed med livet børn og unge som vokser op i en familie med et alkoholproblem Mellem kvinder der får en fødselsdepression. (Kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed) Kort sagt; udredning af neurologiske og psykiatriske symptomer er hverdagskost i almen praksis. Vi har derfor valgt hjernen som tema for denne Store Praksisdag overvejende patientens, men Peter Lund Madsen vil også, som afslutning på dagen, sørge for, at vi kommer lidt omkring lægens egen hjerne. Store Praksisdag indledes med en fællessession, som stiller skarpt på tidens divergerende behandlingstilgange til de urolige børn. Formiddagen byder yderligere på en fællessession. Her vil neuropsykolog Hysse Forchhammer og forfatter Christian Jungersen belyse den hastige landvinding, der i disse år sker inden for hjerneforskningen, herunder hvilke ændringer det kan betyde i vores menneskesyn. Markedspladsen er i år udskiftet med en lidt mere organiseret vandring i hold rundt til fire fortællinger fra almen praksis. Vi hører om den unge læges visioner for det gode lægeliv, den erfarne læges fortælling om, hvordan man holder sin praksis fit-for-figth. Der bliver også mulighed for at høre mere om Region Sjælland s rekrutteringsstrategi for almen praksis, som forventes klar i løbet af foråret. Eftermiddagen byder på syv sessioner, hvor temaet selvfølgelig er hjernen. Den faglige del af programmet sluttes af med hjerneforsker Peter Lund Madsen, der med oplægget om»hjernen og arbejdsglæden«sætter fokus på den praktiserende læges arbejdsliv. Vel mødt til Store Praksisdag vi glæder os til en spændende dag sammen med jer. På vegne af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland. Formand Helle Iversen Praktiserende læge Næstformand Preben Cramon Sundhedsfaglig chef, overlæge 2

3 Dagens Program Ankomst og morgenkaffe. Markedspladsen vil være åben Velkomst v. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Urolige børn Er ADHD sygdom eller hvad? Hvor går grænsen for at være urolig og for at være syg? Er det et problem, der kræver behandling af det enkelte barn, eller er det et problem der skal adresseres familie, skole eller samfundsforhold? Er behandlingen medicin eller adfærdsterapi? Pause I seancen vil vi sætte to behandlere i stævne - og af hensyn til udfordringen, er den ene alt andet lige mere fortaler for medicinsk behandling, og den anden mere fortaler for adfærdsbehandling. Hør, hvad der er baggrunden for valgene og evidensen for hver af valgmulighederne? Underviser: Bernadette Buhl Nielsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Roskilde og Anne Heurlin, overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Roskilde. Sessionsleder: Helge Madsen, praktiserende læge og Jacob Olsen praktiserende læge Hvor sidder Jeg et? Hvad ved vi i dag - og hvor er vi på vej hen? Hvis hjernen bliver syg eller skadet, kan det forårsage ændringer på personligheden og dermed have store konsekvenser for relationer til andre mennesker. Hvad betyder det for begreber som moral og empati? Og hvis f.eks. kriminalitet kan henføres til defekter i hjernen eller uopdagede skader, hvad betyder det så for begreber som ansvar og straf? Og hvis handlinger og karaktertræk i det hele taget er determineret af vores hjernes tilstand, har vi så en fri vilje? Christian Jungersen har skrevet en fascinerende og skræmmende roman om, hvordan en person ændres som følge af en tumor i hjernen. Neuropsykolog Hysse Forchhammer har et indgående kendskab til hjernen og konsekvenserne af skader på vores vigtigste organ. I denne fælles session vil vi kombinere en skønlitterær baseret case og en naturvidenskabelig indgangsvinkel for, på utraditionel vis, at behandle og diskutere den menneskelige hjerne. Og vi vil stille spørgsmålet: Vil ny viden og mere præcis diagnostik betyde en ændring i vores syn på, hvor Jeg`et sidder? Underviser: Christian Jungersen, forfatter og Hysse Forchhammer, neuropsykolog og leder på neuropsykologisk afdeling Glostrup Hospital Sessionsledere: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og Eva Schandorf, praktiserende læge. 3

4 12.15 Frokost Fire fantastiske fortællinger fra almen praksis (tilmelding kræves) Kom med på en vandring rundt til fire fortællinger om det gode lægeliv, fremtidens lægepraksis, branding og rekruttering. 1.fortælling Hvad siger uddannelseslægerne? Eva Schandorf og Ulrik Lystbæk Kirk vil fortælle om deres arbejde med FYAM`s Praksis Plus et projekt som har fokus på at lette overgangen fra uddannelseslæge til praktiserende læge. Eva er i dag praktiserende læge i Ringsted, og Ulrik er nyligt tiltrådt som projektkoordinator i KEprojektkontoret. 2. fortælling Hvad siger de nyuddannede speciallæger i almen medicin bosat på Lolland-Falster? Hør Andreas Heltberg, speciallæge i almen medicin og bosat på Lolland- Falster fortælle, hvilke overvejelser han gør sig om en fremtid som praktiserende læge? 3. fortælling Hvad siger de erfarne læger bosat på Vestlolland? Horslundelægerne Lisbeth Errebo-Knudsen og Kim Kristensen har i mange år arbejdet proaktivt med at sikre tiltrækning af uddannelseslæger og vikarer. Hør om deres indsats og overvejelser ifht. at tiltrække uddannelseslæger og forberede tilbagetrækning. 4. fortælling Hvad siger Region Sjælland? Region Sjælland forbereder en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for almen praksis. Lise Åkerman, chefkonsulent i Primær Sundhed vil fortælle, hvilke tanker man fra regionens side gør ifht. at sikre lægedækning Syv eftermiddagssessioner Pause Hjernen arbejdsglæde, forandring og fremtiden Bliv provokeret, udfordret og klogere på dit eget arbejdsliv, når hjerneforsker Peter Lund Madsen tager fat på arbejdslivet, arbejdsglæde, omstillingsparathed og fremtiden. Undervisere: Peter Lund Madsen, hjerneforsker og foredragsholder Afslutning og uddeling af Poul Brix`s Initiativpris 2014 Kl Kl Tapas til hjemturen Fest for nyuddannede speciallæger i almen medicin 4

5 Syv parallelsessioner kl Ny udredningsstrategi og behandlingsmuligheder for dissemineret sclerose og parkinsonisme? Revolutioner på vej? Dissemineret sclerose og parkinsonisme er begge lidelser, som vi jævnligt støder på i almen praksis. I denne session vil der være fokus på udredning af begge lidelser. Hvilke tegn skal den praktiserende læge være opmærksom på, og hvilke diagnostiske muligheder kan vi benytte? Er der billeddiagnostiske muligheder, som almen praksis kan gøre brug af? Hvad er behandlingsmulighederne, og er det afgørende at stille diagnosen så tidligt i forløbet som muligt? Hvilke dele af behandlingen skal varetages af neurologer, og hvilke dele kan eventuelt overlades til den praktiserende læge? Har prognosen for hver af lidelserne ændret sig indenfor de seneste årtier? Underviser: Helmer Buchardt Pedersen, neurologisk overlæge Næstved sygehus Sessionsleder: Helge Madsen, praktiserende læge i Korsør Er mental sundhed det nye sort i indsatsen mod social ulighed i sundhed? Med et øget fokus på eksempelvis børns trivsel, forebyggelse af stress, tidlig opsporing af fødselsdepression eller mestring af kronisk sygdom er mental sundhed sat på den sundhedspolitiske dagsorden. Det er ikke et nyt begreb, men i øjeblikket revitaliseres det på ny i kommunerne, hvor forebyggelsespakker sætter en ny standard for, hvordan der her skal arbejdes med mental sundhed. De faktorer og forhold, der kan udløse mentale helbredsproblemer, er ikke diagnosespecifikke heller ikke de faktorer, der kan beskytte os, når vi har mentale helbredsproblemer. Emnet tager udgangspunkt i den praktiserende læges rolle ifht. mental sundhed, herunder samarbejdet mellem patient, kommune og læge. Det handler om vores ukuelighed, livsmod, robusthed - kort sagt vores evne til at stå imod. Den evne bliver du klogere på, når Jacob Vindbjerg fra Psykiatrifonden fortæller om begrebet modstandskraft/ modstandsdygtighed og gennemgår cases, hvor tematikken er i spil. Underviser: Jacob Vindbjerg, psykolog i Psykiatrifonden Sessionsleder: Kristine Binzer, yngre almen mediciner og lægefaglig konsulent 5

6 Supervision i almen praksis Arbejdet i almen praksis indebærer, at man igen og igen bliver konfronteret med patienternes problemer og livets grundvilkår. Det kræver en stærk psyke. Det er derfor vigtigt igennem hele praksislivet at få supervision for ikke at brænde ud. I sessionen vil der blive demonstreret to forskellige supervisionsmetoder, og man vil kunne få indblik i, hvordan en supervisionsgruppe fungerer. Underviser: Jørgen Strøbech, praktiserende læge og supervisor og Jan Helge Larsen, tidligere praktiserende læge og supervisor. Sessionsleder: Jacob Olsen, praktiserende læge i Høng Blå blink og røde advarselslamper i apopleksien: Da neurologien blev akut Med indførelsen af trombolysebehandling blev neurologien pludselig til et hyperakut speciale. Det har også ændret den praktiserende læges rolle, idet der nu skal visiteres korrekt i forhold til denne mulighed. I denne session kommer vi ind på henvisningskriterier, den gode henvisning, samt hvilke resultater der opnås med trombolyse? Vi kommer også ind på rehabiliteringsmulighederne, og hvem der skal henvises? Der lægges op til en case-baseret gennemgang af området trombolyse og rehabilitering. Fokus vil være den praktiserende læges rolle i visitation og forløb. Undervisere: Karsten Ellemann, specialeansvarlig overlæge og Troels Wienecke, overlæge Neurovaskulært Center, Neurologisk Afdeling Roskilde Sygehus Sessionsleder: Rune Ahrensberg praktiserende læge i Sorø Mit barn græder hele tiden, det må være sansesart? Flere og flere forældre får at vide, at deres barn er sansesart? Hvad betyder det, og hvad betydning har det for barnets videre udvikling/trivsel? Hvad hjælper barnet, og hvad kan vi som praktiserende læger hjælpe forældrene med, både hos spædbørnene og hos før-skole børnene? Underviser: Morten Gervil, praktiserende speciallæge i pædiatri, Slagelse. Yderligere kommer en sundhedsplejerske. Sessionsleder: Eva Schandorf, praktiserende læge i Ringsted 6

7 Hvad fejler de patienter der ikke kan få en diagnose? En workshop med Marianne Rosendal en af hovedkræfterne bag den nye DSAM-vejledning, Funktionelle lidelser. Der er mange myter om funktionelle lidelser, og mange patienter oplever at blive mødt med fordomme og nytteløse udredninger. Årsagen til funktionelle lidelser er ofte multifaktoriel, og forståelsen af de funktionelle lidelser udfordrer derfor vores klassiske tænkning om sygdomme. Mange patienter kan blive raske. De fleste kan få en betydelig forbedret livskvalitet. Men en del vil skulle blive ved med at tage hensyn til deres krop og lære at leve med den funktionelle lidelse. I sessionen vil vi gennemgå, hvordan man som læge kan stoppe udsigtsløs udredning samt tilbyde støtte og opfølgning. Du vil gå fra sessionen med en plan for, hvad du skal gøre fremadrettet, veludrustet med værktøjer og inspiration til at løfte en udfordrende opgave. Underviser: Marianne Rosendal, speciallæge i almen medicin fra Forskningsenheden for almen praksis Aarhus har stået i spidsen for arbejdet med DSAM-vejledningen Funktionelle lidelser. Marlene Kirketerp, psykolog og Terese Knudstorp, psykiater, begge fra Klinik for liaisonpsykiatri/ kompetencecenter for Shared Care/Klinik for Selvmordsforebyggelse, Region Sjælland. Sessionsleder: Poul Erik Holst, praktiserende læge i Holbæk Den afhængige hjerne - om alkohol, benzodiazepiner og opioider Afhængighed er en svært invaliderende tilstand for mange patienter i almen praksis. I mange tilfælde klager patienterne mere over konsekvenserne af afhængigheden end selve det at være afhængig. I sundhedsvæsenet viger vi også tilbage overfor at tale med patienterne om rusmiddelafhængighed f.eks. den opioid-afhængige patient, som vi primært ser som kronisk smertepatient. I workshoppen vil det neurobiologiske grundlag for afhængighed blive gennemgået, med efterfølgende diskussion om egne erfaringer med behandlingsindsats over for rusmiddelafhængige patienter. Underviser: Henrik Rindom, overlæge i psykiatri på Hvidovre Hospital og tilknyttet Stofrådgivningen Sessionsledere: Karen Candelaria, yngre almen mediciner 7

8 Praktiske oplysninger Målgruppe: Alle praktiserende læger i Region Sjælland, ansatte læger i regionsklinikker samt uddannelseslæger. Yderligere vil der deltage relevante personer fra regionen samt enkelte repræsentanter fra kommuner Tid: Lørdag d. 15. marts 2014 kl Herefter vil der være mulighed for tapas og kollegialt samvær Sted: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Deltagergebyr: Ingen deltagerbetaling Arrangør: Store Praksisdag finansieres af Kvalitets - og Efteruddannelsesudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland. Se mere på Tilmelding: Tilmeldingsfrist: 1. marts 2014 Kontakt: For yderligere spørgsmål til Store Praksisdag 2014 kan der rettes henvendelse til Annika Uth, Projektkontoret, mobil eller Anet Brown telefon

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland PsykInfo august december 2014 PsykInfo RÅDGIVNING PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter i Region Sjælland. PsykInfo tilbyder information og rådgivning

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

På gensyn den 3. og 4. maj 2011!

På gensyn den 3. og 4. maj 2011! UDGIVER Perron 3, Slagelse Kommune ANSVARSHAVENDE Pedro Michael TEKST & FOTO Preben Moth LAYOUT Sandy Stammis for en Ungekonference, der igen i år gik over al forventning. Vi er især glade for, at konferencen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Konferencerapport: Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Demenskoordinatorernes 14. årskursus 10. 12. september 2007 Hotel Nyborg Strand Udarbejdet af: Journalist Steen

Læs mere