KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni FOLKEKIRKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni FOLKEKIRKEN"

Transkript

1 KIRKE & SOGN INDHOLD Særlige arrangementer og gudstjenester Modstandskampen under besættelsen Pastoratets fotoalbum Salmestafet Personalenyt Koncert i Agger Kirke Forårsfest Kirkens renovering Kirkelige handlinger Indsamlinger Sct. Thøgersgård Menighedsrådsmøder Gudstjenester Foto: Hans E. Nørgaard Nr. 2 April Maj Juni 2015 FOLKEKIRKEN Vestervig & Agger Sogne

2 Særlige arrangementer og gudstjenester Palmesøndag den 29. marts kl : Festgudstjeneste i Vestervig kirke. Vestervig Kammerkor under ledelse af Vibeke Aarkrog og trompetisten Lasse Bech Ejler. Ved orglet Hans Henrik Larsen. Prædikant professor dr. theol. Mogens Müller, liturg Claus Nybo. Påskens og Pinsens gudstjenester se bagsiden. Konfirmationer: Vestervig den 12. april kl ; Agger den 1. maj kl Vestervig: Ida Agensen, Michael Anderschou, Julie Ellegaard Brodersen, Marie Odgaard Fribert, Mikkel Gade, Angelina Hintze, Nanna Hove, Zilas Jensen, Christoffer Moldrup Larsen, Emil Nørgaard Nielsen, Emma Simonsen, Marianne Slavensky, Mathias Maul Sørensen. Agger: Sørine Strandgaard Gade. 5. maj kl i Agger kirke. Frihedsgudstjeneste og foredrag i anledning af 70 året for Danmarks befrielse. Gæsteprædikant Sven Ove Gade. Efterfølgende holder Gade foredrag om modstandsbevægelse under besættelsen i beboerhuset i Agger. Gade er uddannet cand.merc. og har bl.a. været underdirektør i Industrirådet og politisk redaktør på Politiken. Chefredaktør for Ekstra Bladet 1976 til Siden har han forfattet en lang række bøger, bl.a. om modstandsbevægelsens topfolk. Deriblandt medstifter af Danmarks Frihedsråd, politikeren Frode Jakobsen, nedkastningschefen i Jylland, modstandsmanden Jens Tolstrup, og lederen af den jyske modstandsbevægelse, godsejeren Flemming Juncker. Senest med en biografi om Flemming B. Muus der var chef for de faldskærmsfolk, der under besættelsen blev sendt til Danmark. 21. juni i Agger kirke kl Liturgisk midnatsgudstjeneste til lysets Fader. 2

3 Modstandskampen under besættelsen I den nyere Danmarks-historie har ikke mindst nederlaget i 1864 og besættelsen været skelsættende blev mindet sidste år. To af mine oldefædre var med ved Dybbøl. Når de mødtes, blev deres oplevelser i Dannevirke og på Dybbøl gennemtygget igen og igen, fortalte min mor. Når det gælder besættelsen, er der stadig enkelte overlevende fra modstandskampen. Da jeg for år siden arbejdede på en biografi om Frode Jakobsen Morsø-drengen som blev den centrale skikkelse i Frihedsrådet var det allerede ved at være sidste udkald. I dag er samme Frode ukendt for mange i den unge generation. I de første måneder efter befrielsen blev modstandsbevægelsen hyldet igen og igen også af dem, der havde støttet samarbejdspolitikken, men det varede ikke mange måneder, før der blev opfordret til besindighed. Og med den fremtrædende kirkehistoriker, professor Hal Koch, i spidsen blev der skabt en myte om det store nationale fællesskab under besættelsen. I de første år af besættelsen skete der ikke meget, bortset fra alsangsstævner, hvor danskerne samledes for at synge fædrelandssange. Det store flertal tilpassede sig de nye tider. I 1940 var der næppe mange hvis overhovedet nogen der forestillede sig, at flere tusinde senere ville tage kampen op, og at flere tusinde ville blive tvunget til at gå under jorden. Man kendte end ikke begrebet modstandsarbejde. Måske var ordet sabotage kendt, men det havde en kriminel og ikke en politisk klang. At menige og ukendte danskere og ikke regering og rigsdag skulle komme til at forme dansk politik og ende med at fastlægge holdningen til den tyske besættelsesmagt, var en absurd tanke. Hvem kunne forestille sig, at der ville komme sabotage med brug af sprængstof fra England, som blev nedkastet af engelske fly, især i Jylland? Hvem kunne forestille sig, at danskernes vigtigste nyhedskilder ville blive illegale blade og radioudsendelser fra England og Sverige? Eller at næsten danskere ville søge asyl i Sverige, overført af et omfattende net af småskibe i illegal rutefart over Øresund og Kattegat? Og så må det ikke glemmes, at søfolk var de første modstandsfolk. De tusinder af sømænd, som efter 9. april 1940 valgte at sejle for Storbritannien og Det Britiske Imperium. Måske den vigtigste danske modstandsindsats overhovedet. Under krigen mistede danske søfolk livet. Allerede i sommeren 1942 var sabotagen så omfattende, at statsminister Vilhelm Buhl i en radiotale så sig nødsaget til at opfordre danskerne til at angive sabotørerne til politiet. Sabotagen var en af de vigtigste årsager til oprøret i august 1943, der endte med regeringens reelle afgang. Men sabotagen, ikke mindst jernbanesabotagen i Jylland, fortsatte med at vokse. De mange sabotager var den væsentligste årsag til en omfattende folkelig manifestation i sommeren 1944: folkestrejken. Først på aftenen 4. maj 1945 lød frihedsbudskabet fra London. Kampen mod tyskerne var slut. Nu ventede et opgør med de mange, der svigtede under krigen og ikke mindst en kamp om udviklingen i det befriede Danmark. Sven Ove Gade 3

4 Pastoratets fotoalbum... FÆLLER I venstre hånd, der hviler på knæet, fastholdes frugten de i fællesskab har smagt. En bid til hver - fæller! Højre hånd er helt nede på jorden, og er lukket omkring fremtidens møje med agerdyrkning - nogle få kornstrå i et lille neg. Det begyndte i 2000 i Grønland. Familien bad Jens gøre en fin gravsten, nu hvor svigermor var død. Stående foran en gigant klods af granit, er det vel ikke hvem som helst, der ser, at derinde i granitblokken befinder sig et par. Dem må jeg have hugget frem, så andre end jeg, ser dem. Parret i stenen er ej heller hvem som helst. Det er mennesket i absolut forstand. Som mand og kvinde skabte Han dem i sit billede, Han velsignede dem og så at alt var såre godt - indtil den snu slange førte mennesket til fald, syndefald. Slangen blev forbandet af Gud Herren, og sit menneske blev jaget hjemmefra. Fæller - vi hører sammen altid - kalder Jens Erik Kjeldsen sin guldbryllupsgave til sine forældre i Frem af én sten kom de, og med en tankevækkende detaljerigdom. Jeg har påpeget en væsentlig fejl ved værket uden at få medhold. Det befinder sig på Tåbel Hede omgivet af fyr og gran foran familiens sommerhus, hvor kun overflyvende fiskehejrer på vej til deres koloni, iagttager det smukke værk! Og ja, jeg så det, fordi jeg var inviteret og ønskede at fotografere. Let og koket i sin attitude spiller hun bold med kloden og vores allesammens evige skæbne. Figenbladene er droppet, og nu skal livet leves - udenfor! Det forekommer at han allerede har fattet konsekvensen af deres ulydighed. Tvunget i knæ.»i dit ansigts sved skal du æde dit brød«, lød det. 4 Foruden dette værk, har kunstneren på bestilling udført fiskerkone»mary«der kan opleves ved signalmasten i Agger samt buste af aggerfisker, skænket af kunstneren til forskønnelse af Agger Havn. Tekst og foto: Hans E. Nørgaard

5 Salmestafet Se, nu stiger solen af havets skød Nr. 754 DDS Mel.: Lars Nielsen 1891 Oluf Ring omkring 1915 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens lyset lander på verdens kyst! Jeg vil ånde luften i fulde drag, synge Gud en sang for den lyse dag, takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder, trods synd og død. Takke ham, som gav mig, når sol står op, selv at føle morgen i sjæl og krop, at al mørkhed svinder og sjælevé, blot jeg trygt vil sige: din vilje ske! O, at jeg tør favne dig, skære dag, kalde dig med navne, min sjæls behag, alle gode navne, som bedst jeg ved: Moder, søster, elskte: min kærlighed! Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind, ret som om det ånded af lyset ud - o du milde Fader, min skaber, Gud! Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav, lad mig ikkun stævne imod min grav: Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, ud hans hånd mig river af dødens garn. Se, da stiger solen af hav på ny, alle dødens skygger for evig fly; o for sejersjubel, for salig lyst: Lyset stander stille på livets kyst! Jakob Knudsen 1891 Lidt stolt var jeg, da Birgit Ruby kontaktede mig og spurgte, om jeg ville overtage stafetten denne gang, for jeg bor jo ikke i Vestervig-Agger; men bruger kirkerne og nyder meget når Claus Nybo er prædikant. Jeg har rigtig mange dygtige præstevenner, og også et par biskopper; men Claus Nybo er en af mine favoritter, og det ved de andre godt. Siden jeg var 11 år, har jeg kunnet se Brabrand sø, og bor højst 200 meter fra denne. Indtil det blev for stort og besværligt med græsslåning på 1500 kvadratmeter og næsten lige så mange muldvarpeskud, havde vi et sommerhus ned til vandet på Mols. Pludselig fandt vi ud af, at der var små rækkehuse til salg på Agger Tange Feriecenter, og min hustru Nete er jo fra Hurup, så det blev vores drømmehus i seniorlivet, og vi kan i reglen høre havet, når vi lægger os til at sove. For mig er bølgeskvulp den mest afslappende lyd, jeg kender. Der var derfor ingen tvivl om, at jeg ville vælge salme 754: Se, nu stiger solen af havets skød. Salmen er skrevet af Jakob Knudsen i 1891; mens han var valgmenighedspræst i Mellerup ved Randers, og salmen er efter sigende skrevet på et døgn, hvor Jakob Knudsen sad og så ud over Randers fjord under skrivningen. Når jeg hører salmen, hvor organisten også bruger orglets trompet, føler jeg næsten, at jeg kan både se og høre havet, og når der en gang i mellem er en ægte trompet med, kan jeg ligefrem få gåsehud. Allerbedst lyder det, når en trompet sætter i ved sidste vers. Til begge mine forældres begravelser, blev denne salme da også sunget, og jeg har begge gange følt, at ordene i vers 6: Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav, lad mig ikkun stævne imod min grav: Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, ud hans hånd mig river af dødens garn. Begge gange har jeg følt, at jeg har fulgt dem helt til himlens port. Jakob Knudsen blev kun 59 år, og døde i 1917; men nåede at forarge sin menighed, da han først blev skilt og senere gift med den 19 år yngre Helga Bek. På den tid var det ikke normalt at blive skilt, slet ikke når man var præst; men det har jo ændret sig meget. Da jeg læste teologi For Lægfolk, i halvfemserne, fik vi at vide, at skilsmisseprocenten i Danmark var højest blandt præster, og det kunne godt forbavse lidt. Der er mange andre salmer jeg også holder af, og nok mest B. S. Ingemanns, både salmer og sange, og især de mange sange og salmer der handlede om børn, som han aldrig selv fik. Ingemann skrev kort tid før sit sølvbryllup sangen: Stork, stork langeben, hvor var du så længe? Lidt tankevækkende, ikke sandt? Helge Jørgensen, Brabrand Det glæder mig meget, at en af Aggers mest aktive og kloge piger, Gitte Jensen, vil overtage stafetten efter mig. 5

6 Vestervig Sogn IM SAMFUNDET Alle bydes velkommen til følgende arrangementer. Hvor andet ikke er anført, holdes møderne i missionshuset, Vestergade 23. Alle møder begynder kl April Torsdag den 9.: Soldatervennerstævne i Heltborg Missionshus. Mandag den 13.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Program følger. Tirsdag den 14.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Program følger. Onsdag den 15.: Fælles samtalemøde. Romerbrevet kap. 1. Mandag den 20.: Kirkens Korshær i Stagstrup Kirkecenter. Onsdag den 22.: Fritidsforkynder Niels Aage Kristensen, Mors. Onsdag den 29.: Samtalemøder i hjemmene hos: Rosa Stensgaard, Vestergade 57c. Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22. Romerbrevet kap. 2. Maj Onsdag den 6.: Kredsmøde i Snedsted Sognegård. Onsdag den 20.: Møde i Det gl. Missionshus Tabor i Stagstrup. Onsdag den 27.: Fælles samtalemøde. Romerbrevet kap. 3. Juni Onsdag den 3.: Samtalemøder i hjemmene hos: Minna og Erling Herbst, Irgensvej 4. Gerda og Einar Worm, Prins Burisvej 1. Romerbrevet kap. 4. Lørdag den 6. til og med torsdag den 11.: TELTMØDER i Vilsund. Onsdag den 10.: Norea Radio v/ole Sørensen. Onsdag den 17.: Fælles samtalemøde. Romerbrevet kap. 5. SOMMERFERIE! KFUM-SPEJDERNE Bæver (0. og 1. kl) Torsdag Karin Ulve ( 2. og 3. kl.) Tirsdag Hanne Junior (4. og 5. kl.) Mandag Eva Spejder (fra 6. kl.) Mandag Ole Klan Møde hver anden onsdag Eva Grundlovsfest 5. juni holder De samarbejdende Foreninger Grundlovsarrangement i Klosterparken kl Tale ved Lars Steffensen. 6 Agger Sogn I.M.Samfundet i Agger Hvor intet andet er anført afholdes møderne kl i missionshuset. Ønskes kørelejlighed, ring til Konrad, Tlf Velkommen! April Den : Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus v/fritidsforkynder Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Onsdag den 22.: Nabosamtale. Øst: v/ Peder og Agnethe vest: v/gert og Åse. Onsdag den 29.: Møde v/konrad Iversen. Maj Onsdag den 6.: Kredsmøde i Snedsted sognegård v/esben Tideman, Sognepræst i Århus. Onsdag den 20.: Afslutning nabosamtale v/lilian Risum, Heltborg. Onsdag den 27.: Møde v/mogens Nørgård Pedersen. Juni Onsdag den 6.: Sommerfest v/fritidsbørnekonsulent Jens Chr. Plougman, Videbæk. Søndag den 10.: Vi mødes ved missionshuset og kører til teltmøde i Vildsund. sømandskredsen April Mandag den 20.

7 Maj Mandag den 4. og mandag den 18. Juni Mandag den 1. og mandag den 15. børneklubben Hver anden fredag fra kl Alle børn er meget velkommen i klubben. April Fredag den 10. og fredag den 24. Maj Fredag den 8. og fredag den 22. Juni Fredag den 5. og fredag den 19. Midlertidig lukning af Vestervig Kirke Menighedsrådet minder om at Vestervig Kirke lukker fra den 13. april 2015 og frem til december Alle kirkelige handlinger vil i denne periode foregå fra Agger Kirke. I kan i de næste numre af kirkebladet læse, hvordan renoveringen skrider frem, og forhåbentlig kan vi vise billeder fra dette spændende arbejde. Menighedsrådet»Fattigdom i Danmark«Mandag d. 20. april kl indbyder Kirkens Korshær alle til en aften i Stagstrup kirkecenter, hvor Kirkens Korshærs chef Helle Christensen kommer og taler over dette emne. Desuden medvirker Nordthy Mandskor. Alle er velkomne. (Storkreds Mors Thisted- Sydthy) Sogneudflugt til Vorupør Kirke, Niels og Sinnes Univers Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. august hvor Sogneudflugten i år går til Vorupør Vi starter i Fiskekompagniets lokaler, hvor vi skal høre fortællingen om Folketingsmand Munk Poulsens ide om at starte et fiskekompagni i Vorupør. Hvordan det gav velstand til byen, fordi man solgte de fangede fisk solidarisk. Fortællingen om hvordan Niels og Sinnes Univers opstod, og hvad det har gjort for Vorupør i dag. Derefter en kort gåtur til havbadet, hvor der også vil være en kort fortælling om havbaddet. Hvis Nationalpark Centeret er færdigt til den tid - også et besøg her. Efter aftenskaffe, afslutter vi med fortællingen om Vorupør Kirke med salmesang og en kort andagt. Se mere detaljeret beskrivelse om starttidspunkt, transport m.m. i næste kirkeblad«. Torsdagseftermiddag samvær, fællessang og kaffebord i sognehuset kl Der kan bestilles kirkebil til torsdagseftermiddage. 23. april: Pensioneret orlogskaptajn, Poul Erik Thyland, Agger, vil fortælle om sit liv og det at vende tilbage til Agger. 7

8 Orientering fra kontaktperson Ketty Sørensen Så er foråret kommet, og sommeren er på vej. En dejlig travl tid med udendørs aktiviteter er godt begyndt. Det gælder også på kirkegården ved Vestervig Kirke, og selv om kirken bliver lukket fra midt i april p.g.a. restaurering, bliver arbejdet ude på kirkegården ikke mindre. Det vil give lidt flere udfordringer med håndværkere, der i en periode er i kirken. En spændende tid for alle, og det bliver spændende at følge dette arbejde. Oktober 2014 valgte en af vore trofaste medarbejdere Preben Nielsen at gå på pension efter mange års arbejde på Vestervig Kirkegård. Vi vil savne ham. Vi har været meget glade for den utrolige arbejdsglæde, trofasthed og omhyggelighed, Preben har udvist. Hans utrolige viden om kirkegården, har vi, og alle de der har besøgt kirkegården nydt godt af. Vi ønsker Preben alt godt fremover. Ketty Sørensen 9. juni Carl Nielsen 150 år Carl Nielsen er i manges øjne Danmarks største komponist. Der er derfor god grund til at fejre ham, når han den 9. juni kunne være fyldt 150 år. Som komponist var han svær at sætte i bås. Samtidig med at han skrev komplicerede og nyskabende symfonier og solokoncerter, kunne han skrive sange som Solen er så rød, Mor og Jens Vejmand, sange der blev folkeeje og samlingspunkt for alle danskere. Han tænkte sig ikke til sin musik. Han orienterede sig udelukkende ved hjælp af sit skabende instinkt. Eftertiden har kanoniseret hans musik. Den er som det motto, han har givet sin 4. symfoni - uudslukkelig. Her har han skrevet: Musik er liv, som dette uudslukkeligt. Carl Nielsen var et levende menneske - med stærke følelser og påvirkelig over for stemninger og dybt forankret i sin fynske baggrund. Carl Nielsen vil blive fejret verden over med koncerter, plade- og bogudgivelser, udstillinger m.m., således også i Vestervig og Agger. Kl er der foredrag om Carl Nielsen på Vestervig Kirkemusikskole. I den forbindelse udgives en CD med bl.a. orgelværket Commotio af Carl Nielsen. Det er hans sidste betydelige komposition. Et stort tænkt orgelværk, der spænder fra strømmende fabuleren og barokkens klangpragt til intim poesi og næsten lærebogsagtigt udarbejdede fugaer. Herefter er der koncert kl i Agger kirke, hvor bl.a. Vestervig Kammerkor opfører Carl Nielsens Fynsk Forår. Det er ét af hans mest populære korværker. Der vil også blive opført klaverværker af Carl Nielsen, samt sange og salmer. Detaljerne er ikke helt på plads. Se derfor nærmere på Agger kirkes hjemmeside samt i dagspressen. 8

9 Forårsfest Torsdag den 7. maj kl i Sognehuset Foråret er altid en skøn tid at fejre, og samtidig glæder vi os til en forhåbentlig rigtig dejlig sommer. Derfor inviterer vi til fællesspisning. Menu: Dansk bøf med tilbehør fra Thinghuskroen, og bagefter kaffe/te med kage. Kirkens renovering Den megen byggemateriale i lommerne ved hvælvet er nu fjernet. Det var en større opgave end forudset. Dels var materialet mere kompakt end forventet og dels var arbejdsforholdene ikke særlige gunstige, og endelig var der mere materiale end, man havde kunnet forudse. Det skønnes, at der nu er fjernet ca tons byggemateriale, men dette har også bevirket at fastgøring af opspændet er blevet helt optimalt. En opgave som nu snart kan afsluttes. Processen tog noget længere tid end beregnet, og er derfor også blevet en del dyrere end budgetteret. Det har desuden vist sig at enkelte bjælker i loftrummet er angrebet af råd og disse vil blive udskiftet. Stormen 10. jan. bevirkede, at et stillads væltede og lavede hul i taget et par steder. Det væltede stillads ødelagde nogle gravsteder og brønden ved kirken. Disse ting er dog forsikringsopgaver og har ikke forsinket projektet nævneværdigt. Om kort tid vil stilladset blive fjernet og så går glarmesteren i gang med at montere oplukkelige vinduer. 12. marts afholdes licitation over alt det, der skal laves indvendigt. Mogens Jensen Kagekonkurrence: Kagerne håber vi, der er nogen, der har lyst til at bage til os, og samtidig være med i en lille konkurrence. Der er en lille præmie til den, der er flottest udført, og ligeledes til den der smager bedst. Dommerne er deltagerne ved festen. De der tilmelder en kage kan spise for halv pris - altså 35 kr. Prisen er: 70 kr. for voksne og 35 kr. for børn. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Tilmelding: Senest 3. maj til eller tlf Venlig hilsen Vestervig håndværker- og Borgerforening og Menighedsrådet 9

10 Kirkelige handlinger fra 28/ / I sognene har vi taget afsked med Anna Kristine Iversen, Vestervig Kirke Lars Christian Kloster Østervig, Vestervig Kirke Finn Jørgensen, Agger Kirke Henry Emil Dahlgaard, Vestervig Kirke Kim Smidt, Agger kirke Valdemar Langgaard Poulsen, Vestervig Kirke Else Møller, Vestervig kirke Agger: 1/1: Det Danske Bibelselskab ,00 kr. 11/1: Missionen blandt hjemløse ,00 kr. 25/1: Danske Folkekirkelige Søndagsskoler ,00 kr. 15/2: Kirkens Korshær ,00 kr. 10/3: Husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp ,00 kr. Vestervig: 16/11: KFUM s Soldatermission ,50 kr. Indsamlinger Tillykke med dåben ønskes Sølvi Dagmar Pallesgaard Boie Tillykke med vielsen ønskes: Dorthea Marie Olesen og Jan Harring Olesen 26/12: Børnesagens Fællesråd ,50 kr. 1/1: Det Danske Bibelselskab ,50 kr. 25/1: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ,00 kr. Kommende indsamlinger: Vestervig: 05/04 Påskedag: KFUM og KFUK i DK Agger: 14/05: Folkekirkens ydre mission 10 Sct. Thøgersgård Det sker i marts: Påskefrokost: Tirsdag d. 31/3 kl Det sker i april: On. 08.: Uggi og hans kvintet kl Ti. 28.: Gudstjeneste kl To. 30.: Høreomsorgskonsulent kl Det sker i maj: On. 06.: Uggi og hans kvintet kl Ti. 26.: Gudstjeneste kl On. 27.: Ålegilde v/aktivkomitéen kl Det sker i juni: To. 18.: Høreomsorgskonsulent kl Ti. 30.: Gudstjeneste kl Aktiviteterne er for beboerne og for pensionister i området. OBS! Der kan ske ændringer / tilføjelser i programmet se husavisen. Kaffe til eftermiddagsarrangementer kan købes til 20,- kr. For interesserede kan husavisen sendes pr. mail, I sender blot jeres mail adresse til: Aktivkomiteen ved Sct. Thøgersgaard On. 27. maj 2015 kl. 18:00: Ålegilde på Sct. Thøgersgaard for beboere, pårørende samt +60 pensionister i området. Prisen for arrangementet er kr. 125,00. Tilmelding senest on. 20. maj til Aase Krogsgaard på eller

11 ADRESSER Sognepræst: Claus Nybo Præstegårdsvej 8, 7770 Vestervig Tlf Afløsere: Provst Jens F. Munksgaard. Tlf Ruth Folmersen, Vestervej 40, 7760 Hurup. Tlf Vestervig Menighedsrådsformand: Margit Nørgaard, Klostermøllevej 65, Oksenbøl, 7770 Vestervig. Tlf / Kasserer: Ella Sørensen, Klostermøllevej 71, 7770 Vestervig. Tlf Kirkeværge: Mogens Jensen, Vestervigvej 10, 7755 Bedsted Tlf Kirkegårdsleder: Ivan Hansen. Træffes på tlf hverdage i arbejdstiden Organist ved begge kirker: Hans Henrik Larsen, Limfjordsvej 5, Lyngs, 7790 Thyholm Tlf eller Agger Menighedsrådsformand: Ragna Nielsen, Langholmvej 1, Agger - Tlf Kasserer: Agnethe Andersen, Enebærvej 6, Agger Tlf Kirkeværge: Gunnar Meier Nielsen, Lyngvej 1, Agger Tlf Graver: Graverhuset, Porsevej 6, Tlf Torben Pedersen, Lodbjergvej 18, 7770 Vestervig, tlf Menighedsrådsmøder Agger: 12. maj og 2. juni. Møderne holdes i Graverhuset kl Vestervig: 21. april, 19. maj og 16. juni. Møderne holdes i Sognehuset kl Stof til næste nummer af Kirke-Sogn afleveres til Hanne Bæk, Klostermøllevej senest den 26. maj 2015 Kirkebil Vestervig - Agger: Gratis kirkebil kører til alle gudstjenester. Ring til: Hurup Taxi - tlf inden lørdag kl eller søndag IM s Genbrugsbutik i Agger åbner igen den 30. marts kl Mere info i dagspressen. Kirkens Korshærs Genbrug Klostergade 45 - Vestervig Åben Mandag - fredag kl Lørdag kl

12 Gudstjenester - vestervig og agger April 02.04: Skærtorsdag Matt. 26,17-30 Agger Vestervig : Langfredag Mark. 15,20-39 Vestervig : Påskedag Mark. 16,1-8 Vestervig Agger : 2. påskedag Luk. 24, kirkekaffe Vestervig ingen 12.04: Konfirmation Vestervig Agger ingen 19.04: 2. s. e. påske Joh. 10, : 3. s. e. påske Joh. 16,16-22 Maj : Bededag Konfirmation Agger : 4. s. e. påske Joh. 16,5-15 Agger Provst Jens F. Munksgaard 05.05: Befrielsesgudstjeneste Agger 19:00 - Gæsteprædikant Sven Ove Gade - se endvidere herom på s : 5. s. e. påske Joh. 16,23b-28 - kirkekaffe 14.05: Kristi Himmelfart Mark 16: Agger : 6. s. e. påske Joh. 15,26-16,4 Friluftsgudstjeneste i haven ved sognehuset i Vestervig Agger : Pinsedag Joh. 14, : 2. pinsedag; Provstigudstjeneste Ashøje I tilfælde af regn: Hurup kirke 31.05: Trinitatis Joh. 3,1-15 Juni 07.06: 1. s. e. trin. Luk kirkekaffe 14.06: 2. s. e. Trin. Luk 14, : 3. s. e. Trin. Friluftsgudstjeneste på Sct. Thøgers kirketomt Agger Liturgisk gudstjeneste til lysets Fader se endvidere herom på s : 4. s. e. Trin. Luk. 6,

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni. Foto: Hans E. Nørgaard, Agger

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni. Foto: Hans E. Nørgaard, Agger KIRKE & SOGN Foto: Hans E. Nørgaard, Agger INDHOLD Særlige arrrangementer og gudstjenester Kr. Himmelfartsdag Kirkefrokost i Agger Konfirmation Pastoratets fotoalbum Torsdagseftermiddage Sogneaften Hjertesuk/Børnekor

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

KIRKE & SOGN. Nr. 4. Oktober November December FOLKEKIRKEN

KIRKE & SOGN. Nr. 4. Oktober November December FOLKEKIRKEN KIRKE & SOGN INDHOLD Særlige arrangementer og gudstjenester Vestervig Kirke genåbnes Pastoratets fotoalbum Mortensaften Renovering af kirken Nyt fra kirkegården Salmestafet Kommende koncerter Kirkehøjskolen

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 4. Oktober November December

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 4. Oktober November December KIRKE & SOGN Foto: Elly Hansen INDHOLD Særlige arrangementer og gudstjenester Liden Kirsten og Prins Buris Pastoratets fotoalbum Kirkekaffe i Agger Indsamlinger Tårnfalkene i Vestervig Kirke Mortensaften

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG.

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Læs bl.a. om: Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. For børn " KLIP

Læs mere

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk Sognebladet for visby - heltborg - hassing - Villerslev Døbefonten i. Fra Aalborg Stifts hjemmeside. 2-2015 marts april maj www.4sogne.dk Opstandelsen - en grænseoverskridende virkelighed Det er snart

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere