DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen"

Transkript

1 DEN RØDE TRÅD I SUNDHED Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen

2 02 Forord Med Den røde tråd i sundhed ønsker Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser sammen med Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet at give arbejdspladser indenfor fængsler og arresthuse inspiration til at arbejde med sundhed, så det lykkes. Hæftet beskriver erfaringer og udtalelser fra projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen, hvor Statsfængslet i Jyderup, Statsfængslet Østjylland og Arresthuset i Næstved har deltaget. Projektet har bestået af samtaler med de enkelte ansatte, skriftlig opsamling til arbejdspladserne, tilbud om én ekstra samtale samt fælles opsamling på den enkelte arbejdsplads. Tak til de tre arbejdspladser, som har deltaget! Inspirationshæftet tilstræber at videregive deres tilkendegivelser, gode idéer og erfaringer.

3 15 lykker på sundhedens røde tråd af dem er uden økonomiske omkostninger! 1. anerkendelse 2. en god relation til afdelingsledelsen 3. tillid på arbejdspladsen 4. opbakning fra og tryghed ved kolleger 5. øget kendskab til hinandens arbejdsfunktioner og arbejdsvilkår 6. den gode stemning 7. god kommunikation 8. information om den daglige drift 9. mulighed for indflydelse på vagtplanen 10. fysisk aktivitet 11. let tilgængelig god og sund mad 12. løbende fokus på livsstilsfaktorer 13. gode fysiske rammer og godt inventar 14. udviklingsmuligheder 15. socialt fællesskab. De 15 sundhedslykker er en sammenfatning af 60 ansattes tilkendegivelser omkring, hvad der skaber sundhed for dem, og hvor de mener, arbejdspladsen kan sætte ind for at fremme sundheden. Tilkendegivelserne er kommet i forbindelse med et tilbud om individuelle sundhedssamtaler med en ekstern sundhedskonsulent om arbejdsmiljø, livsstil, trivsel og samspillet i mellem arbejdsvilkår, det at få prioriteret egen sundhed og oplevelsen af sundhed.

4 04 Hvad viste sundhedssamtalerne 60 ansatte, både ledere og medarbejdere, deltog i samtalerne. Såvel et lukket, som et åbent fængsel samt et arresthus var repræsenteret. Foruden fængselsbetjente blev værkmestre, administrativt personale og socialrådgivere fra de pågældende afdelinger tilbudt deltagelse. Samtalerne var et tilbud og dermed frivillige. Typiske sundhedsfremmende faktorer, som de ansatte nævner, er: sundhed fremmes af anerkendelse. Sundhed handler om energi til at få prioriteret egen sundhed og til at udvise omsorg for andre. Den grundlæggende energikilde er at føle, at man gør et godt stykke arbejde og at blive anerkendt for det. Alle har brug for anerkendelse, og den anerkendelse kommer ikke fra de indsatte. Derfor er gensidig respekt og anerkendelse i mellem kollegerne og gensidigt i mellem ledelsen og medarbejderne alfa og omega i forhold til sikring af og fremme af sundhed. sundhed fremmes af en god relation til afdelingsledelsen som skabes, når ledelsen mestrer kombinationen af at sætte rammer og være lydhør samt mestrer balancen i mellem autoritet og åbenhed. En afdeling bygget op omkring gensidig respekt, åbenhed, fordomsfrihed, samhørighed, fortrolighed og humor er altafgørende i forhold til oplevelsen af sundhed. Afdelingsledelsen skal udvise handlekraft, ansvarlighed og seriøsitet og samtidig være sparringspartner, modspiller og medspiller. Fremme af sundhed kræver, at ledelsen er engageret i det og såvel tænker som spørger medarbejderne: Hvad kan jeg gøre for, at du kan få det bedre i hverdagen? Nærmeste leder bør anerkende, guide og om nødvendigt irettesætte medarbejderne. Lederen skal være tydelig i forhold til, hvad det vil sige at være ansat på den pågældende arbejdsplads. Det handler om en afbalancering i involvering af medarbejderne og ledelsesmæssig styring, der sikrer struktur og afstikker rammer i hverdagen. Der skal være ledelsesmæssig opmærksomhed på den enkelte medarbejder, som skal føle sig hørt, lyttet til, taget alvorlig samt opleve at blive involveret og at have indflydelse. Dette er tæt forbundet med oplevelsen af at føle sig sund og energifyldt. Ledelsens opmærksomhed og anerkendelse er betydningsfuld i forhold til at opleve at slå til og dermed at have overskud til at tage hånd om egen sundhed. sundhed fremmes af tillid på arbejdspladsen, kolleger i mellem og i mellem ledelse og medarbejdere. Tillid fremmes, når det, der siges, intentionerne og handlingerne afspejler hinanden og følges ad. En leder opbygger tillid til medarbejderne ved at være iblandt medarbejderne, give dem opmærksomhed, være nærværende, åben, lyttende og tage dem alvorlig. sundhed fremmes af opbakning fra og tryghed ved kolleger. Oplevelsen af at stå sammen, bakke hinanden op, drage omsorg for hinanden og være opmærksom på hinanden, er det, der påvirker overskuddet til at motionere, spise sund mad, sove godt osv. Nærvær er vigtige ingredienser i fællesskabet og sundheden, hvilket blandt andet vises ved at spørge ind til hinanden, vise interesse for og lytte til hinanden. sundhed fremmes ved øget kendskab til hinandens arbejdsfunktioner og arbejdsvilkår på tværs af funktionsområderne, f.eks. fængselsbetjente og værkmestre. Forståelse for hinanden samt afstemning af forventningerne til hinanden optimerer vilkårene for at hjælpe hinanden, hvilket er vigtigt i forhold til oplevelsen af overskud og sundhed.

5 05 sundhed fremmes af den gode stemning. Alle bidrager til stemningen, og det smitter. Stemningen er noget af det mest betydningsfulde i forhold til at opleve sig sund og energifyld eller flad. Spark negativitet og sladder til hjørne, drop fokus på og søgen enighed om, hvad der er noget lort. Fokus skal være på: Hvorfor er jeg her? og dermed fremhæv den grundlæggende tilfredshed, der må være som forklaring på, at man er ansat her. sundhed fremmes af god kommunikation herunder samtaleformen, tonen, kropssproget og evnen til at lytte. Kommunikation kan skrue op og ned for energiknappen. Energi, der kan give overskud til at gøre det, der er godt for en selv, f.eks. rette fokus på livsstil, men også energi til at fastholde gode arbejdsmanerer. Kommunikation er omdrejningspunktet for stemningen og for de sociale relationer. Kommunikationen er byggesten i samarbejdet, opbygning af den gensidige tillid og troværdighed samt respekten i afdelingen og på tværs af afdelingerne. Lyt til, hvad der reelt siges og bevar evnen til at stille spørgsmål, frem for at konkludere og tro, at man kender sandheden på andres vegne. God kommunikation er et redskab, der kan fremme sundhed, velvære, arbejdsglæde og selvrespekt.

6 06 sundhed fremmes af information om den daglige drift. Information er med til at skabe tryghed, overblik og dermed overskud. Uvidenhed og uvished er derimod opslidende og risikerer at give anledning til usikkerhed, rygtedannelser og negative historier, som dræner overskuddet. Information opleves som værdsættelse. Tydelighed og afklaring er vigtigere end oplevelsen af at være enig i ændringerne. Tilbagemeldinger om vagtplaner, ferieønsker, fridage mv. er afgørende for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, hvilket er tæt forbundet til oplevelsen af sundhed samt overskud til at tage hånd om egen sundhed. sundhed fremmes af mulighed for indflydelse på vagtplanen, da det er særdeles værdifuldt i forhold til at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Målet bør dog ikke være flest mulige vagter på færrest mulige dage af hensyn til nedslidningsrisiko, træthed og udbrændthed. sundhed fremmes af fysisk aktivitet. Mulighed for at træne i arbejdstiden, i det omfang arbejdet tillader det, er meget værdifuldt i forhold til sundhed og kompenserende i forhold til et ofte meget stillesiddende job. Det er et stort plus og motivationsfaktor, når afdelingsledelsen opfordrer til, værdsætter og anerkender træning i arbejdstiden. At arbejdspladsen tager initiativ til at arrangere fællestræning, f.eks. cykle sammen på arbejde og træning op til DHL stafet, er ligeledes en vigtig motivationsfaktor. sundhed fremmes af let tilgængelig god og sund mad. Tag et tjek på, hvilke muligheder I har for valg af mad, små mellemmåltider og drikkevarer. Overvej jeres holdning til og prioritering af spisetider. Sæt nogle rammer omkring spisetider, der afspejler jeres prioritering af maden som kilde til sundhed og kig det, der serveres og spises på fællesmøder efter i sømmene. sundhed fremmes af løbende fokus på livsstilsfaktorer som kost, træningsprogrammer og rygning i form af individuelle samtaler, etablering af grupper på arbejdspladsen, fælles tema og foredrag. sundhed fremmes af gode fysiske rammer og godt inventar. De fysiske rammer er forbundet med sundhed i forhold til oplevelsen af velvære. Indstillingsmuligheder samt ergonomisk rådgivning ved administrative arbejdspladser er betydningsfulde. sundhed fremmes af udviklingsmuligheder, herunder kurser og tildeling af ansvarsområder. Begrænsede udviklingsmuligheder risikerer at resultere i træthed og irritation. Den bedste sundhedsinvestering er personaleudvikling. sundhed fremmes af det sociale fællesskab. Sociale arrangementer giver sammenhold, større rummelighed og gensidig respekt, hvilket er betydningsfuldt i forhold til sundhed. Sociale arrangementer, f.eks. personaleseminarer, DHL stafet, foredrag og events med f.eks. fokus på sundhedsfremmende emner, giver mulighed for at være sammen i andre rammer end, hvad hverdagen tilbyder. Sociale relationer ud over det sædvanlige arbejde har stor betydning i forhold til at dyrke fællesskabet og fremme interessen for hinanden i arbejdsmæssig sammenhæng, som igen er afgørende i forhold til at opleve arbejdsglæde og dermed overskud og energi til at fokusere på egen sundhed.

7 07

8 08 Eksempler på udtalelser Sundhed - det handler jo om at ha overskud til det, man skal og gerne vil. Sundhed handler om balance at være i balance med sig selv og opleve at der er balance i mellem arbejde og det der hjemme. Frugtskålen virker som et plaster på en pulsåreblødning, hvis medarbejderinddragelsen ikke er på plads. Det er ikke frugtskålen og træning, der betyder noget for mig. Det er informationsniveauet og uvisheden, der betyder noget. Jeg har brug for at kunne møde på arbejde uden at være bekymret for, om tæppet bliver trukket væk under fødderne på mig. Ja, det er det, der kan dræne mig for energi til at kunne gøre det, jeg gerne vil. Sundhed handler om både det i kroppen og det i hovedet. Sundhed er at blive taget alvorlig af ledelsen for det, man gør og det, man siger. Det vigtigste i sundhed er åbenheden i forhold til hinanden, at være reelt lyttende, positiv, nysgerrig, udforskende og ikke forudfattede ledere og medarbejdere i mellem. Det handler om at vise hinanden respekt som mennesker at oparbejde den form for gensidighed. Sundhed er for mig balancen i mellem ansvar, kompetence og belønning, fordi det er det, der er betydningsfuldt for mit selvværd, og lysten til indsatser er drevet af den balance. Sundhed er, at jeg har det godt med mig selv, og når jeg får gjort de rigtige ting altså får spist ordentligt og får dyrket noget motion. Sundhed er at stå op om morgenen og tænke, at jeg glæder mig til at komme på arbejde tænke at det bliver en god dag i dag.

9 09 Sundhed er de gode oplevelser. Det er dem, der giver ressourcerne til at passe på sig selv. En god oplevelse kan være en kollega, man klinger med. Atmosfæren er det afgørende for sundhed. Det psykiske er det overordnede. Hvis man har det godt psykisk, har man måske også mere overskud til f.eks. at motionere. Man har også overskud til at ta hånd om andre. Forudsætningen for at kunne tage hånd om egen sundhed, f.eks. at spise frugt, gå ture osv. er, at man oplever, at man lykkes, oplever at kunne gøre et godt stykke arbejde, og at man udvikler sig og har indflydelse. Jeg har været et sted før, hvor min leder hele tiden lurede og ventede på, at jeg skulle træde forkert. Jeg havde følelsen af ikke at kunne stole på ham. Jeg gik hele tiden med paraderne oppe også i forhold til hvem af kollegerne, jeg kunne stole på. Hvis der skete noget, vidste man ikke, om lederen ville bakke én op. Det her (sundhed) handler om tillid og tryghed. Som leder skal jeg opbygge tillid til medarbejderne ved at være iblandt dem og ved at være nærværende. Medarbejderne skal have opmærksomhed, de skal tages alvorlig og opleve at blive taget alvorlig. Det er forudsætningen for sundhed. At få spist frugt og grønsager er mit eget ansvar, arbejdspladsen skal være med til at sikre eller give mig overskud til at gøre det. Der er mange ting, der spiller ind på sundhed, blandt andet den fornemmelse du har, når du træder ind af døren her. Det her er et lille sted, og så ligger det smukt midt i byen. Man kan hele tiden kigge ud af vinduerne ud i det normale liv på gaden. Og så betyder det altså også rigtig meget, at vi arbejder 24 timer. Vi kan ligesom få lov at gøre vores arbejde færdig. Ja, sundhed er mange ting og overskud til at få gjort noget sundt er afhængig af mange ting.

10 10 Fem trin til sundhed Skal sundhed være en naturlig del af arbejdspladsen, er der 5 trin til målet. Nedenstående er en guide til, hvordan den røde tråd kan følges, så det lykkes. 1. Sundhedsstrategisk afklaring 5. Evaluering og eventuelt justering Fem trin til sundhed 2. Medarbejderhøring og -inddragelse 4. Implementering og kompetenceudvikling 3. Udarbejdelse af sundhedsstrategien

11 11 1. Sundhedsstrategisk afklaring Sundhedsstrategi er den måde, hvorpå man forholder sig til sundhed på arbejdspladsen. En sundhedsfremmende virksomhedskultur har fokus på såvel den menneskelige bundlinje som virksomhedsaktiver i form af f.eks. præstationsfremme, lavt fravær og fastholdelse af medarbejderne. Rammerne for sundhedsindsatserne bør derfor afklares på det strategiske ledelsesniveau, således at sundhed prioriteres som en del af arbejdspladsens værdisæt og dermed integreres i de ledelsesmæssige beslutninger og arbejdspladsens daglige drift. Ledelsen afklarer følgende rammer: Hvad vil vi opnå med sundhedsindsatserne? Hvilke pejlemærker og succeskriterier har vi for indsatserne? Hvilket omfang skal de have inkl. afklaring af ressourcer? Hvordan harmonerer det med øvrige indsatser på arbejdspladsen? Hvem har ansvar for, hvad det vil sige, ansvarsområder og arbejdsdeling i det strategiske felt? Nedsættelse af arbejdsgruppe der er ansvarlig for fremdriften i de 5 trin? 2. Medarbejderhøring og inddragelse Medarbejderne involveres og høres i form af løbende muligheder for at formulere meninger om emnet og komme med input, f.eks. i forbindelse med individuelle samtaler, på fællesmøder, temadage etc. Forskellige holdninger hilses velkomne som bidrag til, at alle kan få indsigt i hinandens forståelse af og syn på sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Forslag til dialogspørgsmål: er der kultur for at diskutere sundhed og trivsel på vores arbejdsplads? Hvad er sundhed for mig? Hvordan forstår vi hver især sundhed her i vores afdeling?

12 12 Hvordan forstår jeg sammenhæng i mellem arbejdsmiljø og sundhed? Hvordan ser jeg sammenhæng i mellem sundhed, arbejdsmiljø og det at præstere på mit arbejde? Hvordan kan sundheden styrkes på arbejde: - Hvad gør jeg selv for at bibeholde eller forbedre min sundhed? - Hvad gør vi sammen for at bibeholde eller forbedre vores sundhed på arbejde? - Hvad kan vi gøre mere af for at forbedre vores sundhed? - Hvad gør ledelsen eller arbejdspladsen for at bibeholde eller forbedre vores sundhed? - Hvad kan ledelsen eller arbejdspladsen gøre mere af? 3. Udarbejdelse af sundhedsstrategien Med afsæt i ledelsens sundhedsstrategiske afklaring samt ledelsens rammer for sundhedsindsatserne koblet med høring og involvering af medarbejderne, udvikles og udarbejdes. sundhedsstrategien: Hvilke konkrete sundhedsindsatser, vil vi arbejde med? Er der gennemført individuelle samtaler, vil de generelle tilkendegivelser opsamlet i en rapport indgå i denne fase? 4. Implementering og kompetenceudvikling Konkrete aktiviteter besluttet under trin 3 igangsættes. Operationalisering af sundhedsstrategien: organisering og implementering af indsatsområder inkl. igangsætning af eventuel kompetenceudvikling, individuelle sundhedssamtaler, tilbagevendende debat om sundhed på fællesmøder med ekstern mødeleder etc. Hvem gør hvad, hvornår? 5. Evaluering og justering Måling og evaluering af indsats i henhold til pejlemærker og succeskriterier fra fase 1 Sundhedsstrategien og dens indsatsområder justeres og indarbejdes i fase 1, og en ny cyklus begynder.

13 13

14 14 Baggrund for projektet Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet har tidligere gennemført en undersøgelse med det formål at få et billede af, hvordan ansatte i arresthuse og fængsler oplever deres egen sundhedsstilstand. Resultaterne viste, at de oplever deres helbred dårligere sammenlignet med danske lønmodtagere generelt. Det vil Branchearbejdsmiljørådet i samarbejde med Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet gerne være med til at ændre. Som led i det igangsatte Branchearbejdsmiljørådet pilotprojekt Sundhedssamtaler i Kriminalforsorgen med henblik på afprøvning af en model for arbejdet med sundhed på arbejdspladser indenfor Kriminalforsorgen Tilbud om personlige sundhedssamtaler, ca. 1 time pr. medarbejder Rapport til afdelingen med generelle tilkendegivelser fra medarbejderne samt anbefaling til valg af indsatser, der kan sættes i gang Tilbud om opfølgning på sundshedssamtalen, ca. 1 / 2 time pr. medarbejder Fællesmøde vedrørende sundhed styres af ekstern konsulent Den røde tråd Samtalerne er fortrolige. De er et tilbud og dermed frivillige.

15 15 Formålet med projektet er at bidrage til at forbedre sundhedstilstanden hos de ansatte såvel som at sætte fokus på sammenhæng i mellem arbejdsmiljø, arbejdsvilkår og sundhed. Som inspiration til andre er erfaringer og udtalelser fra dette projekt samlet i dette hæfte Den røde tråd i sundhed. Reference: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, december 2009 ISBN: BAR service materiale på rapport Sundhedsprofiler for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen 2008 risiko for kræft blandt ansatte indenfor retsvæsen og Kriminalforsorgen 2007 ledelse under forandringsprocesser rapport/politi 2008 Sundhedsfremme 2005 Grib sundheden 5 historier for politiet 2009 Forebyg ulykker politi og fængsler rev værktøjskasser om konflikthåndtering, mobning, stress, mv. værktøjskasse om PTSD 2011 Arbejdsmiljø ved skiftetjeneste 2007

16 Brug din BAR! BAR service- og tjenesteydelser er et råd, hvor faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger inden for servicefagene arbejder for at give virksomheder og medarbejdere brugbare informationer om arbejdsmiljøarbejdet. BAR service, som vi kaldes til dagligt, har udarbejdet en række vejledninger, foldere og pjecer om relevante emner i branchen. Hertil kommer, at vi løbende arrangerer konferencer og seminarer om arbejdsmiljøspørgsmål. Du kan læse meget mere om alt dette på Vi er til for at blive brugt! ADRESSER Fællessekretariatet Hannemanns Alle København S Tlf Fax: Arbejdsgiversekretariatet Hannemanns Alle København S Tlf Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf: Fax: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal 1553 København V Tlf: Fax: Andre Adresser Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Fax: Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: oplag 2011 Varenummer ISBN nummer Inspirationshæftet kan også hentes på BAR ens hjemmeside Inspirationshæftet kan købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden: Layout & tryk: CaseOne

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Sundhed for de uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen

Sundhed for de uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen Sundhed for de uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen Forord Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser har i samarbejde med Kriminalforsorgen og Dansk Fængselsforbund udarbejdet denne

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Sundhed for de uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen

Sundhed for de uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen Sundhed for de uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Kriminalforsorgen og Dansk Fængselsforbund udarbejdet denne

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Værktøjskasse om Mobning

Værktøjskasse om Mobning Hotel og restauration Værktøjskasse om Mobning Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP...

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... Et godt psykisk arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde og færre sygedage Derfor er det på tide at trække i arbejdstøjet og arbejde for et endnu

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere