DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen"

Transkript

1 DEN RØDE TRÅD I SUNDHED Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen

2 02 Forord Med Den røde tråd i sundhed ønsker Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser sammen med Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet at give arbejdspladser indenfor fængsler og arresthuse inspiration til at arbejde med sundhed, så det lykkes. Hæftet beskriver erfaringer og udtalelser fra projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen, hvor Statsfængslet i Jyderup, Statsfængslet Østjylland og Arresthuset i Næstved har deltaget. Projektet har bestået af samtaler med de enkelte ansatte, skriftlig opsamling til arbejdspladserne, tilbud om én ekstra samtale samt fælles opsamling på den enkelte arbejdsplads. Tak til de tre arbejdspladser, som har deltaget! Inspirationshæftet tilstræber at videregive deres tilkendegivelser, gode idéer og erfaringer.

3 15 lykker på sundhedens røde tråd af dem er uden økonomiske omkostninger! 1. anerkendelse 2. en god relation til afdelingsledelsen 3. tillid på arbejdspladsen 4. opbakning fra og tryghed ved kolleger 5. øget kendskab til hinandens arbejdsfunktioner og arbejdsvilkår 6. den gode stemning 7. god kommunikation 8. information om den daglige drift 9. mulighed for indflydelse på vagtplanen 10. fysisk aktivitet 11. let tilgængelig god og sund mad 12. løbende fokus på livsstilsfaktorer 13. gode fysiske rammer og godt inventar 14. udviklingsmuligheder 15. socialt fællesskab. De 15 sundhedslykker er en sammenfatning af 60 ansattes tilkendegivelser omkring, hvad der skaber sundhed for dem, og hvor de mener, arbejdspladsen kan sætte ind for at fremme sundheden. Tilkendegivelserne er kommet i forbindelse med et tilbud om individuelle sundhedssamtaler med en ekstern sundhedskonsulent om arbejdsmiljø, livsstil, trivsel og samspillet i mellem arbejdsvilkår, det at få prioriteret egen sundhed og oplevelsen af sundhed.

4 04 Hvad viste sundhedssamtalerne 60 ansatte, både ledere og medarbejdere, deltog i samtalerne. Såvel et lukket, som et åbent fængsel samt et arresthus var repræsenteret. Foruden fængselsbetjente blev værkmestre, administrativt personale og socialrådgivere fra de pågældende afdelinger tilbudt deltagelse. Samtalerne var et tilbud og dermed frivillige. Typiske sundhedsfremmende faktorer, som de ansatte nævner, er: sundhed fremmes af anerkendelse. Sundhed handler om energi til at få prioriteret egen sundhed og til at udvise omsorg for andre. Den grundlæggende energikilde er at føle, at man gør et godt stykke arbejde og at blive anerkendt for det. Alle har brug for anerkendelse, og den anerkendelse kommer ikke fra de indsatte. Derfor er gensidig respekt og anerkendelse i mellem kollegerne og gensidigt i mellem ledelsen og medarbejderne alfa og omega i forhold til sikring af og fremme af sundhed. sundhed fremmes af en god relation til afdelingsledelsen som skabes, når ledelsen mestrer kombinationen af at sætte rammer og være lydhør samt mestrer balancen i mellem autoritet og åbenhed. En afdeling bygget op omkring gensidig respekt, åbenhed, fordomsfrihed, samhørighed, fortrolighed og humor er altafgørende i forhold til oplevelsen af sundhed. Afdelingsledelsen skal udvise handlekraft, ansvarlighed og seriøsitet og samtidig være sparringspartner, modspiller og medspiller. Fremme af sundhed kræver, at ledelsen er engageret i det og såvel tænker som spørger medarbejderne: Hvad kan jeg gøre for, at du kan få det bedre i hverdagen? Nærmeste leder bør anerkende, guide og om nødvendigt irettesætte medarbejderne. Lederen skal være tydelig i forhold til, hvad det vil sige at være ansat på den pågældende arbejdsplads. Det handler om en afbalancering i involvering af medarbejderne og ledelsesmæssig styring, der sikrer struktur og afstikker rammer i hverdagen. Der skal være ledelsesmæssig opmærksomhed på den enkelte medarbejder, som skal føle sig hørt, lyttet til, taget alvorlig samt opleve at blive involveret og at have indflydelse. Dette er tæt forbundet med oplevelsen af at føle sig sund og energifyldt. Ledelsens opmærksomhed og anerkendelse er betydningsfuld i forhold til at opleve at slå til og dermed at have overskud til at tage hånd om egen sundhed. sundhed fremmes af tillid på arbejdspladsen, kolleger i mellem og i mellem ledelse og medarbejdere. Tillid fremmes, når det, der siges, intentionerne og handlingerne afspejler hinanden og følges ad. En leder opbygger tillid til medarbejderne ved at være iblandt medarbejderne, give dem opmærksomhed, være nærværende, åben, lyttende og tage dem alvorlig. sundhed fremmes af opbakning fra og tryghed ved kolleger. Oplevelsen af at stå sammen, bakke hinanden op, drage omsorg for hinanden og være opmærksom på hinanden, er det, der påvirker overskuddet til at motionere, spise sund mad, sove godt osv. Nærvær er vigtige ingredienser i fællesskabet og sundheden, hvilket blandt andet vises ved at spørge ind til hinanden, vise interesse for og lytte til hinanden. sundhed fremmes ved øget kendskab til hinandens arbejdsfunktioner og arbejdsvilkår på tværs af funktionsområderne, f.eks. fængselsbetjente og værkmestre. Forståelse for hinanden samt afstemning af forventningerne til hinanden optimerer vilkårene for at hjælpe hinanden, hvilket er vigtigt i forhold til oplevelsen af overskud og sundhed.

5 05 sundhed fremmes af den gode stemning. Alle bidrager til stemningen, og det smitter. Stemningen er noget af det mest betydningsfulde i forhold til at opleve sig sund og energifyld eller flad. Spark negativitet og sladder til hjørne, drop fokus på og søgen enighed om, hvad der er noget lort. Fokus skal være på: Hvorfor er jeg her? og dermed fremhæv den grundlæggende tilfredshed, der må være som forklaring på, at man er ansat her. sundhed fremmes af god kommunikation herunder samtaleformen, tonen, kropssproget og evnen til at lytte. Kommunikation kan skrue op og ned for energiknappen. Energi, der kan give overskud til at gøre det, der er godt for en selv, f.eks. rette fokus på livsstil, men også energi til at fastholde gode arbejdsmanerer. Kommunikation er omdrejningspunktet for stemningen og for de sociale relationer. Kommunikationen er byggesten i samarbejdet, opbygning af den gensidige tillid og troværdighed samt respekten i afdelingen og på tværs af afdelingerne. Lyt til, hvad der reelt siges og bevar evnen til at stille spørgsmål, frem for at konkludere og tro, at man kender sandheden på andres vegne. God kommunikation er et redskab, der kan fremme sundhed, velvære, arbejdsglæde og selvrespekt.

6 06 sundhed fremmes af information om den daglige drift. Information er med til at skabe tryghed, overblik og dermed overskud. Uvidenhed og uvished er derimod opslidende og risikerer at give anledning til usikkerhed, rygtedannelser og negative historier, som dræner overskuddet. Information opleves som værdsættelse. Tydelighed og afklaring er vigtigere end oplevelsen af at være enig i ændringerne. Tilbagemeldinger om vagtplaner, ferieønsker, fridage mv. er afgørende for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, hvilket er tæt forbundet til oplevelsen af sundhed samt overskud til at tage hånd om egen sundhed. sundhed fremmes af mulighed for indflydelse på vagtplanen, da det er særdeles værdifuldt i forhold til at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Målet bør dog ikke være flest mulige vagter på færrest mulige dage af hensyn til nedslidningsrisiko, træthed og udbrændthed. sundhed fremmes af fysisk aktivitet. Mulighed for at træne i arbejdstiden, i det omfang arbejdet tillader det, er meget værdifuldt i forhold til sundhed og kompenserende i forhold til et ofte meget stillesiddende job. Det er et stort plus og motivationsfaktor, når afdelingsledelsen opfordrer til, værdsætter og anerkender træning i arbejdstiden. At arbejdspladsen tager initiativ til at arrangere fællestræning, f.eks. cykle sammen på arbejde og træning op til DHL stafet, er ligeledes en vigtig motivationsfaktor. sundhed fremmes af let tilgængelig god og sund mad. Tag et tjek på, hvilke muligheder I har for valg af mad, små mellemmåltider og drikkevarer. Overvej jeres holdning til og prioritering af spisetider. Sæt nogle rammer omkring spisetider, der afspejler jeres prioritering af maden som kilde til sundhed og kig det, der serveres og spises på fællesmøder efter i sømmene. sundhed fremmes af løbende fokus på livsstilsfaktorer som kost, træningsprogrammer og rygning i form af individuelle samtaler, etablering af grupper på arbejdspladsen, fælles tema og foredrag. sundhed fremmes af gode fysiske rammer og godt inventar. De fysiske rammer er forbundet med sundhed i forhold til oplevelsen af velvære. Indstillingsmuligheder samt ergonomisk rådgivning ved administrative arbejdspladser er betydningsfulde. sundhed fremmes af udviklingsmuligheder, herunder kurser og tildeling af ansvarsområder. Begrænsede udviklingsmuligheder risikerer at resultere i træthed og irritation. Den bedste sundhedsinvestering er personaleudvikling. sundhed fremmes af det sociale fællesskab. Sociale arrangementer giver sammenhold, større rummelighed og gensidig respekt, hvilket er betydningsfuldt i forhold til sundhed. Sociale arrangementer, f.eks. personaleseminarer, DHL stafet, foredrag og events med f.eks. fokus på sundhedsfremmende emner, giver mulighed for at være sammen i andre rammer end, hvad hverdagen tilbyder. Sociale relationer ud over det sædvanlige arbejde har stor betydning i forhold til at dyrke fællesskabet og fremme interessen for hinanden i arbejdsmæssig sammenhæng, som igen er afgørende i forhold til at opleve arbejdsglæde og dermed overskud og energi til at fokusere på egen sundhed.

7 07

8 08 Eksempler på udtalelser Sundhed - det handler jo om at ha overskud til det, man skal og gerne vil. Sundhed handler om balance at være i balance med sig selv og opleve at der er balance i mellem arbejde og det der hjemme. Frugtskålen virker som et plaster på en pulsåreblødning, hvis medarbejderinddragelsen ikke er på plads. Det er ikke frugtskålen og træning, der betyder noget for mig. Det er informationsniveauet og uvisheden, der betyder noget. Jeg har brug for at kunne møde på arbejde uden at være bekymret for, om tæppet bliver trukket væk under fødderne på mig. Ja, det er det, der kan dræne mig for energi til at kunne gøre det, jeg gerne vil. Sundhed handler om både det i kroppen og det i hovedet. Sundhed er at blive taget alvorlig af ledelsen for det, man gør og det, man siger. Det vigtigste i sundhed er åbenheden i forhold til hinanden, at være reelt lyttende, positiv, nysgerrig, udforskende og ikke forudfattede ledere og medarbejdere i mellem. Det handler om at vise hinanden respekt som mennesker at oparbejde den form for gensidighed. Sundhed er for mig balancen i mellem ansvar, kompetence og belønning, fordi det er det, der er betydningsfuldt for mit selvværd, og lysten til indsatser er drevet af den balance. Sundhed er, at jeg har det godt med mig selv, og når jeg får gjort de rigtige ting altså får spist ordentligt og får dyrket noget motion. Sundhed er at stå op om morgenen og tænke, at jeg glæder mig til at komme på arbejde tænke at det bliver en god dag i dag.

9 09 Sundhed er de gode oplevelser. Det er dem, der giver ressourcerne til at passe på sig selv. En god oplevelse kan være en kollega, man klinger med. Atmosfæren er det afgørende for sundhed. Det psykiske er det overordnede. Hvis man har det godt psykisk, har man måske også mere overskud til f.eks. at motionere. Man har også overskud til at ta hånd om andre. Forudsætningen for at kunne tage hånd om egen sundhed, f.eks. at spise frugt, gå ture osv. er, at man oplever, at man lykkes, oplever at kunne gøre et godt stykke arbejde, og at man udvikler sig og har indflydelse. Jeg har været et sted før, hvor min leder hele tiden lurede og ventede på, at jeg skulle træde forkert. Jeg havde følelsen af ikke at kunne stole på ham. Jeg gik hele tiden med paraderne oppe også i forhold til hvem af kollegerne, jeg kunne stole på. Hvis der skete noget, vidste man ikke, om lederen ville bakke én op. Det her (sundhed) handler om tillid og tryghed. Som leder skal jeg opbygge tillid til medarbejderne ved at være iblandt dem og ved at være nærværende. Medarbejderne skal have opmærksomhed, de skal tages alvorlig og opleve at blive taget alvorlig. Det er forudsætningen for sundhed. At få spist frugt og grønsager er mit eget ansvar, arbejdspladsen skal være med til at sikre eller give mig overskud til at gøre det. Der er mange ting, der spiller ind på sundhed, blandt andet den fornemmelse du har, når du træder ind af døren her. Det her er et lille sted, og så ligger det smukt midt i byen. Man kan hele tiden kigge ud af vinduerne ud i det normale liv på gaden. Og så betyder det altså også rigtig meget, at vi arbejder 24 timer. Vi kan ligesom få lov at gøre vores arbejde færdig. Ja, sundhed er mange ting og overskud til at få gjort noget sundt er afhængig af mange ting.

10 10 Fem trin til sundhed Skal sundhed være en naturlig del af arbejdspladsen, er der 5 trin til målet. Nedenstående er en guide til, hvordan den røde tråd kan følges, så det lykkes. 1. Sundhedsstrategisk afklaring 5. Evaluering og eventuelt justering Fem trin til sundhed 2. Medarbejderhøring og -inddragelse 4. Implementering og kompetenceudvikling 3. Udarbejdelse af sundhedsstrategien

11 11 1. Sundhedsstrategisk afklaring Sundhedsstrategi er den måde, hvorpå man forholder sig til sundhed på arbejdspladsen. En sundhedsfremmende virksomhedskultur har fokus på såvel den menneskelige bundlinje som virksomhedsaktiver i form af f.eks. præstationsfremme, lavt fravær og fastholdelse af medarbejderne. Rammerne for sundhedsindsatserne bør derfor afklares på det strategiske ledelsesniveau, således at sundhed prioriteres som en del af arbejdspladsens værdisæt og dermed integreres i de ledelsesmæssige beslutninger og arbejdspladsens daglige drift. Ledelsen afklarer følgende rammer: Hvad vil vi opnå med sundhedsindsatserne? Hvilke pejlemærker og succeskriterier har vi for indsatserne? Hvilket omfang skal de have inkl. afklaring af ressourcer? Hvordan harmonerer det med øvrige indsatser på arbejdspladsen? Hvem har ansvar for, hvad det vil sige, ansvarsområder og arbejdsdeling i det strategiske felt? Nedsættelse af arbejdsgruppe der er ansvarlig for fremdriften i de 5 trin? 2. Medarbejderhøring og inddragelse Medarbejderne involveres og høres i form af løbende muligheder for at formulere meninger om emnet og komme med input, f.eks. i forbindelse med individuelle samtaler, på fællesmøder, temadage etc. Forskellige holdninger hilses velkomne som bidrag til, at alle kan få indsigt i hinandens forståelse af og syn på sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Forslag til dialogspørgsmål: er der kultur for at diskutere sundhed og trivsel på vores arbejdsplads? Hvad er sundhed for mig? Hvordan forstår vi hver især sundhed her i vores afdeling?

12 12 Hvordan forstår jeg sammenhæng i mellem arbejdsmiljø og sundhed? Hvordan ser jeg sammenhæng i mellem sundhed, arbejdsmiljø og det at præstere på mit arbejde? Hvordan kan sundheden styrkes på arbejde: - Hvad gør jeg selv for at bibeholde eller forbedre min sundhed? - Hvad gør vi sammen for at bibeholde eller forbedre vores sundhed på arbejde? - Hvad kan vi gøre mere af for at forbedre vores sundhed? - Hvad gør ledelsen eller arbejdspladsen for at bibeholde eller forbedre vores sundhed? - Hvad kan ledelsen eller arbejdspladsen gøre mere af? 3. Udarbejdelse af sundhedsstrategien Med afsæt i ledelsens sundhedsstrategiske afklaring samt ledelsens rammer for sundhedsindsatserne koblet med høring og involvering af medarbejderne, udvikles og udarbejdes. sundhedsstrategien: Hvilke konkrete sundhedsindsatser, vil vi arbejde med? Er der gennemført individuelle samtaler, vil de generelle tilkendegivelser opsamlet i en rapport indgå i denne fase? 4. Implementering og kompetenceudvikling Konkrete aktiviteter besluttet under trin 3 igangsættes. Operationalisering af sundhedsstrategien: organisering og implementering af indsatsområder inkl. igangsætning af eventuel kompetenceudvikling, individuelle sundhedssamtaler, tilbagevendende debat om sundhed på fællesmøder med ekstern mødeleder etc. Hvem gør hvad, hvornår? 5. Evaluering og justering Måling og evaluering af indsats i henhold til pejlemærker og succeskriterier fra fase 1 Sundhedsstrategien og dens indsatsområder justeres og indarbejdes i fase 1, og en ny cyklus begynder.

13 13

14 14 Baggrund for projektet Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet har tidligere gennemført en undersøgelse med det formål at få et billede af, hvordan ansatte i arresthuse og fængsler oplever deres egen sundhedsstilstand. Resultaterne viste, at de oplever deres helbred dårligere sammenlignet med danske lønmodtagere generelt. Det vil Branchearbejdsmiljørådet i samarbejde med Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet gerne være med til at ændre. Som led i det igangsatte Branchearbejdsmiljørådet pilotprojekt Sundhedssamtaler i Kriminalforsorgen med henblik på afprøvning af en model for arbejdet med sundhed på arbejdspladser indenfor Kriminalforsorgen Tilbud om personlige sundhedssamtaler, ca. 1 time pr. medarbejder Rapport til afdelingen med generelle tilkendegivelser fra medarbejderne samt anbefaling til valg af indsatser, der kan sættes i gang Tilbud om opfølgning på sundshedssamtalen, ca. 1 / 2 time pr. medarbejder Fællesmøde vedrørende sundhed styres af ekstern konsulent Den røde tråd Samtalerne er fortrolige. De er et tilbud og dermed frivillige.

15 15 Formålet med projektet er at bidrage til at forbedre sundhedstilstanden hos de ansatte såvel som at sætte fokus på sammenhæng i mellem arbejdsmiljø, arbejdsvilkår og sundhed. Som inspiration til andre er erfaringer og udtalelser fra dette projekt samlet i dette hæfte Den røde tråd i sundhed. Reference: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, december 2009 ISBN: BAR service materiale på rapport Sundhedsprofiler for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen 2008 risiko for kræft blandt ansatte indenfor retsvæsen og Kriminalforsorgen 2007 ledelse under forandringsprocesser rapport/politi 2008 Sundhedsfremme 2005 Grib sundheden 5 historier for politiet 2009 Forebyg ulykker politi og fængsler rev værktøjskasser om konflikthåndtering, mobning, stress, mv. værktøjskasse om PTSD 2011 Arbejdsmiljø ved skiftetjeneste 2007

16 Brug din BAR! BAR service- og tjenesteydelser er et råd, hvor faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger inden for servicefagene arbejder for at give virksomheder og medarbejdere brugbare informationer om arbejdsmiljøarbejdet. BAR service, som vi kaldes til dagligt, har udarbejdet en række vejledninger, foldere og pjecer om relevante emner i branchen. Hertil kommer, at vi løbende arrangerer konferencer og seminarer om arbejdsmiljøspørgsmål. Du kan læse meget mere om alt dette på Vi er til for at blive brugt! ADRESSER Fællessekretariatet Hannemanns Alle København S Tlf Fax: Arbejdsgiversekretariatet Hannemanns Alle København S Tlf Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf: Fax: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal 1553 København V Tlf: Fax: Andre Adresser Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Fax: Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: oplag 2011 Varenummer ISBN nummer Inspirationshæftet kan også hentes på BAR ens hjemmeside Inspirationshæftet kan købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden: Layout & tryk: CaseOne

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere