Brugervejledning til Nokia Asha 302

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia Asha 302"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia Asha udgave

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 6 Beskedtast 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsætning af et hukommelseskort 8 Opladning af batteriet 9 Sådan tænder eller slukker du telefonen 10 Antenneplaceringer 10 Fastgørelse af en rem 11 Grundlæggende brug 11 Adgangskoder 11 Låsning af tasterne 12 Indikatorer 12 Kopiering af kontakter og andre ting fra din gamle telefon 13 Ændring af lydstyrke for opkald, musik eller video 13 Brug af telefonen uden et SIM-kort 14 Opkald 14 Sådan foretager du et opkald 14 Sådan ringer du op til det senest anvendte nummer 14 Visning af ubesvarede opkald 14 Kontakter 15 Sådan gemmer du et navn og telefonnummer 15 Brug af hurtigkald 15 Indtastning af tekst 15 Skrivning med tastaturet 15 Ordforslag 16 Beskeder 17 Sådan sender du en besked 17 Lyt til talebeskeder 18 Sådan sender du en lydbesked 18 Tilpasning af telefonen 18 Om startskærmbilledet 18 Tilføjelse af genveje på startskærmen 19 Tilpasning af startskærmbilledet 19 Tilpasning af telefonens toner 19 Tidsstyring 20 Ændring af klokkeslæt og dato 20 Alarm 20 Tilføjelse af en aftale 20 Forbindelse 21 Bluetooth 21 USB-datakabel 22 Sådan opretter du forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN) 22 Musik og lyd 24 FM-radio 24 Medieafspiller 26 Kamera 27 Sådan tager du et billede 27 Optagelse af en video 27 Sådan sender du et billede eller en video 28 Brug af internettet 28 Om internetbrowseren 28 Gå på internettet 29 Tilpasning af en internetside til telefonens skærm 29 Tilføjelse af et bogmærke 30 Rydning af din browserhistorik 30

3 Indholdsfortegnelse 3 Hold kontakten til dine onlinevenner 30 Om Sociale netværk 30 og chat 31 Om 31 Afsendelse af en 31 Sådan læser og besvarer du en e- mail 31 Om chat 31 Sådan chatter du med dine venner 32 Nokia Tjenester 32 Tilgængelighed og priser for Nokia Tjenester 32 Adgang til Nokia Tjenester 32 Telefonstyring 32 Opdatering af telefonens software via telefonen 32 Opdatering af telefonens software via din pc 34 Gendannelse af de oprindelige indstillinger 34 Sikkerhedskopiering af billeder og andet indhold til et hukommelseskort 34 Produkt- og sikkerhedsoplysninger 34 Indeks 41

4 4 Sikkerhed Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. HOLD ENHEDEN TØR Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. BESKYT HØRELSEN Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

5 Kom godt i gang 5 Kom godt i gang Taster og dele 1 Opladerstik 2 Headsetstik/Nokia AV-stik (3,5 mm) 3 Mikro-USB-stik 4 Ørestykke 5 Skærm 6 Valgtast 7 Tasten til sociale netværk 8 Opkaldstast 9 Bluetooth-tast. Tryk på tasten, og hold den nede for at få adgang til Bluetoothindstillingerne. 10 WLAN-tast. Tryk på tasten, og hold den nede for at få adgang til WLANindstillingerne. 11 Navi -tast (navigeringstast) 12 Valgtast 13 Beskedtast 14 Afslutnings-/tænd-/sluktast 15 Tastatur

6 6 Kom godt i gang 1 Kameralinse. Fjern det beskyttende tape fra linsen, inden du bruger kameraet. 2 Hul i håndledsrem 3 Højttaler 4 Slids til hukommelseskort 5 Udløserknap til bagcover Sådan skriver du med tastaturet Telefonen har et komplet tastatur. 1 Funktionstast. Hvis du vil indsætte de specialtegn, der er vist øverst på tasterne, skal du trykke på funktionstasten og derefter trykke på den relevante tast. Du kan indtaste flere specialtegn i træk ved at trykke to gange på funktionstasten. Tryk på funktionstasten for at vende tilbage til normal tilstand. 2 Skift-tast. Hvis du vil skifte mellem de store og små bogstaver, skal du trykke på Skift-tasten to gange. Hvis du vil indtaste et enkelt stort bogstav i tilstanden til små bogstaver eller et enkelt lille bogstav i tilstanden til store bogstaver, skal du trykke på Skift-tasten og derefter på den ønskede bogstavtast.

7 Kom godt i gang 7 3 Sym-tast. Hvis du vil indsætte specialtegn, der ikke vises på tastaturet, skal du trykke på sym-tasten og vælge det ønskede tegn. 4 Tilbagetast. Tryk på tilbagetasten for at slette et tegn. Hvis du vil slette flere tegn, skal du holde tilbagetasten nede. 5 Enter-tast. Tryk på Enter-tasten for at flytte markøren til den næste række eller det næste tekstindtastningsfelt. Andre mulige funktioner afhænger af den aktuelle kontekst. 6 Ctrl-tast. Hvis du vil kopiere, klippe eller indsætte den markerede tekst, skal du holde Ctrl-tasten nede og trykke på C, X eller V. Hvis du vil markere al teksten, skal du holde Ctrl-tasten nede og trykke på A. Indsætning af en variation af et bogstav Du kan indsætte f.eks. bogstaver med accenttegn. Hvis du vil indsætte á, skal du holde sym-tasten nede og derefter trykke gentagne gange på A, indtil det ønskede bogstav vises. Bogstavernes rækkefølge og tilgængelighed afhænger af det valgte skriftsprog. Beskedtast Hvis du hurtigt vil skrive en eller en besked, se indbakken eller chatte, skal du trykke på beskedtasten på startskærmbilledet. Sådan angiver du, hvad der skal ske, når du trykker på tasten Vælg Menu > Indstillinger og Personlige genveje > Beskedtast, og vælg en valgmulighed. Indsætning af SIM-kortet og batteriet Vigtigt: Enheden er designet til kun at blive brugt med et standard-sim-kort (se figur). Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Forhør dig hos din mobiloperatør om mulighederne for at bruge et SIM-kort med en mini-uicc-udskæring. Telefonen bruger batteriet BL-5J. Brug altid kun originale Nokia-batterier. 1 Træk udløserknappen til bagcoveret mod bunden af telefonen, og fjern coveret.

8 8 Kom godt i gang 2 Hvis batteriet er isat, skal du løfte det ud. 3 Skub til SIM-kortholderen for at låse den op (1), og løft den med din fingernegl. Sørg for, at kontaktområdet vender nedad, når SIM-kortholderen sænkes (2), indsæt SIM-kortet i holderen, og sænk holderen (3). Skub kortholderen for at låse den fast (4). 4 Juster batteriets kontakter og batterirummet i forhold til hinanden, og indsæt batteriet. Sæt bagcoveret på igen. Det gøres ved at vende de øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger, indtil det låses fast. Indsætning af et hukommelseskort Brug kun kompatible hukommelseskort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er kompatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Din telefon understøtter hukommelseskort med en kapacitet på op til 32 GB.

9 Kom godt i gang 9 1 Fjern dækslet fra slidsen til hukommelseskortet (1). 2 Sørg for, at kontaktområdet på hukommelseskortet vender nedad, og indsæt kortet (2). Skub kortet ind, indtil det låses på plads. 3 Sæt dækslet på slidsen til hukommelseskortet (3). Udtagning af hukommelseskortet Skub kortet indad, indtil det frigøres, og træk kortet ud. Opladning af batteriet Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen for første gang. Hvis telefonen angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende: 1 Sæt opladeren i en stikkontakt. 2 Tilslut opladeren til telefonen. 3 Når telefonen angiver en fuld opladning, skal du først koble opladeren fra telefonen og derefter fra stikkontakten. Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge telefonen, mens den oplades.

10 10 Kom godt i gang Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald. Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen. Sådan tænder eller slukker du telefonen Hold tænd/sluk-tasten nede, indtil telefonen vibrerer. Du bliver muligvis bedt om at få konfigurationsindstillingerne fra din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger om denne netværkstjeneste. Antenneplaceringer Antenneområdet er markeret.

11 Grundlæggende brug 11 Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften. Fastgørelse af en rem Fjern bagcoveret, før remmen gennem hullet, og lav en løkke rundt om krogen til håndledsremmen. Remmen skal muligvis købes separat. Grundlæggende brug Adgangskoder PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre) PUK- eller PUK2- kode (8 cifre) IMEI-nummer (15 cifre) Du kan indstille din telefon til at bede om pinkoden, når du tænder den. Hvis koderne ikke følger med kortet, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du skriver en forkert kode tre gange i træk, skal du fjerne blokeringen af koden med PUK- eller PUK2-koden. Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PINeller PIN2-kode. Det bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. en telefon, der er blevet stjålet. Du skal muligvis oplyse nummeret til Nokia Care-tjenester.

12 12 Grundlæggende brug Låsekode (sikkerhedskode) (min. 5 cifre) Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#. På denne måde kan du nemmere beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. Standardlåsekoden er Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger. Låsning af tasterne Du kan undgå, at der foretages et opkald ved et uheld, når telefonen ligger i en taske eller pose, ved at låse enhedens taster. Vælg Menu, og tryk på funktionstasten. Oplåsning af tasterne Vælg Lås op, og tryk på funktionstasten. Automatisk låsning af tasterne 1 Vælg Menu > Indstillinger og Enhed > Automatisk tastaturlås > Til. 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne automatisk låses. Indikatorer eller eller eller Du har ulæste beskeder. Du har ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes. Tastaturet er låst. Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller indgående SMSbeskeder. Der er indstillet en alarm. Telefonen er registreret på GPRS- eller EGPRS-netværket. Der er en åben GPRS- eller EGPRS-forbindelse. GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Telefonen er registreret til brug på et 3G (UMTS)-netværk.

13 Grundlæggende brug 13 eller Telefonen er registreret til brug på et 3,5G (HSDPA)-netværk. Bluetooth er aktiveret. WLAN er aktiveret. Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer. Den aktive profil er tidsindstillet. Et headset er tilsluttet telefonen. Telefonen er forbundet til en anden enhed via et USB-datakabel. Kopiering af kontakter og andre ting fra din gamle telefon Vil du kopiere dine kontakter, din kalender og andre ting fra din gamle kompatible Nokia-telefon, så du kan komme i gang med at bruge din nye telefon med det samme? Det kan du gøre helt gratis. 1 Aktivér Bluetooth på begge telefoner. Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Til. 2 Vælg Menu > Indstillinger > Synk. og sik.kopi. 3 Vælg Telefonskift > Kopiér til denne. 4 Vælg de elementer, du vil kopiere, og vælg derefter Udfør. 5 Vælg din gamle telefon på listen. 6 Angiv om nødvendigt en adgangskode for denne forbindelse, og skriv den på begge telefoner. På nogle telefoner kan der være en fast kode. Se brugervejledningen til din gamle telefon for at få flere oplysninger. 7 Hvis du bliver bedt om det, skal du tillade anmodninger om forbindelse og kopiering. Ændring af lydstyrke for opkald, musik eller video Rul op eller ned. Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret.

14 14 Opkald Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Højttaler. Brug af telefonen uden et SIM-kort Vil dine børn gerne lege med din telefon? Og vil du gerne undgå, at de kommer til at foretage opkald? Nogle af telefonens funktioner, f.eks. spil og kalenderen, kan bruges uden SIM-kort. De funktioner, der er nedtonet i menuerne, kan ikke benyttes. Opkald Sådan foretager du et opkald 1 Indtast telefonnummeret på startskærmbilledet. Du kan slette et tal ved at vælge Ryd. Tryk på + to gange for at indtaste tegnet +, der bruges til internationale opkald. 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet. 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet. Sådan ringer du op til det senest anvendte nummer Prøver du at ringe til en, men der er ingen, der svarer? Det er nemt at ringe til den samme person igen. 1 Tryk på opkaldstasten på startskærmbilledet. 2 Gå til nummeret, og tryk på opkaldstasten. Visning af ubesvarede opkald Vil du se, hvem der foretog det opkald, du ikke har besvaret? Vælg Vis på startskærmbilledet. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten. Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis de understøttes af netværket, og hvis telefonen er tændt og inden for netværkets område. Sådan ringer du tilbage til kontakten eller nummeret Gå til kontakten eller nummeret, og tryk på opkaldstasten. Visning af ubesvarede opkald senere Vælg Menu > Kontakter > Log og Ubesvarede opkald.

15 Kontakter 15 Kontakter Sådan gemmer du et navn og telefonnummer Vælg Menu > Kontakter. Vælg Tilføj ny, og indtast nummeret og navnet. Tilføjelse og redigering af detaljerne til en kontakt 1 Vælg Navne og en kontakt. 2 Vælg Valg > Tilføj detalje. Tip! Hvis du vil tilføje en ringetone eller et billede til en kontakt, skal du vælge kontakten og Valg > Tilføj detalje > Multimedier. Brug af hurtigkald Du kan hurtigt ringe op til familie og venner, hvis du knytter dine oftest brugte telefonnumre til telefonens taltaster. Vælg Menu > Kontakter > Mere > Hurtigkald. Tilknytning af et telefonnummer til en taltast 1 Gå til en taltast, og vælg Tildel. 1 er reserveret til telefonsvareren. 2 Indtast et nummer, eller søg efter en kontakt. Sådan fjerner eller ændrer du et telefonnummer, som er knyttet til en taltast Gå til en taltast, og vælg Valg > Slet eller Skift. Sådan foretager du et opkald Hold en taltast nede på startskærmbilledet. Deaktivering af hurtigkald Vælg Menu > Indstillinger og Opkald > Hurtigkald. Indtastning af tekst Skrivning med tastaturet Telefonen har et komplet tastatur. Valg af skriftsprog Vælg Valg > Skriftsprog, og vælg det ønskede sprog. Du kan også trykke på funktionstasten og derefter på Ctrl-tasten for at ændre skriftsproget.

16 16 Indtastning af tekst Skift mellem tal- og bogstavtilstand Tryk flere gange på funktionstasten, indtil symbolet for den ønskede indtastningsmetode vises. Låsning af taltilstand Tryk to gange på funktionstasten. Tryk på funktionstasten for at vende direkte tilbage til normal tilstand. Skift mellem små og store bogstaver Tryk på Skift-tasten. Indsætning af et tal eller tegn, der er trykt øverst til højre på en tast Tryk på den relevante tast, og hold den nede. Sletning af et tegn Vælg Ryd. Du kan også trykke på tilbagetasten. Indsætning af et specialtegn eller symbol Tryk på sym-tasten, og vælg det ønskede symbol. Hvis du vil have vist flere symboler, skal du trykke på sym-tasten igen. Indsættelse af en ny linje Tryk på Enter-tasten. Indsættelse af et mellemrum Tryk på mellemrumstasten. Sådan kopieres eller klippes tekst Hold Skift-tasten nede, og rul for at markere et ord, en sætning eller et afsnit i teksten. Hold Ctrl-tasten nede, og tryk derefter på C (kopiér) eller X (klip). Indsættelse af tekst Gå til det sted, hvor teksten skal indsættes, hold Ctrl-tasten nede, og tryk derefter på V. Ordforslag Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog. Det er ikke alle sprog, der understøttes. Aktivering eller deaktivering af ordforslag Vælg Valg > Mere > Forslagsindstillinger > Forslag > Til eller Fra.

17 Beskeder 17 Skift mellem ordforslag og traditionel tekstindtastning Hold Ctrl-tasten nede, og tryk derefter på mellemrumstasten. Du kan også vælge og holde Valg. Skrivning af tekst med ordforslag 1 Begynd at skrive et ord ved hjælp af bogstavtasterne. Der vises forslag til mulige ord på telefonen. 2 Tryk på mellemrumstasten for at vælge et ord. Hvis ordet ikke er korrekt, skal du rulle gennem listen med ordforslag og vælge det ønskede ord. 3 Begynd at skrive det næste ord. Beskeder Sådan sender du en besked Hold kontakten med familie og venner med SMS- og MMS-beskeder. Du kan vedhæfte billeder, videoer og visitkort i din besked. Vælg Menu > Beskeder. 1 Vælg Opret besked. 2 Skriv beskeden. 3 Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge Valg > Indsæt objekt. 4 Vælg Send til. 5 Hvis du vil indtaste et telefonnummer eller en -adresse manuelt, skal du vælge Nummer eller . Indtast et telefonnummer, eller vælg , og indtast en -adresse. Du kan vælge en modtager eller en kontaktgruppe ved at vælge feltet Kontakter eller Kontaktgrupper. 6 Vælg Send. Tip! Hvis du vil indsætte et specialtegn eller en smiley, skal du vælge Valg > Indsæt symbol. Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil, end det er at sende en almindelig SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

18 18 Tilpasning af telefonen Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse. Det er kun kompatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder. Lyt til talebeskeder Når du ikke kan besvare opkald, kan du omdirigere dem til telefonsvareren og lytte til dine beskeder senere. Du skal muligvis have et abonnement på en telefonsvarer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om denne netværkstjeneste. 1 Vælg Menu > Beskeder > Mere > Talebeskeder og Telefonsvarernummer. 2 Indtast nummeret til telefonsvareren, og vælg OK 3 Du kan ringe op til din telefonsvarer ved at trykke på 1 og holde den nede på startskærmbilledet. Sådan sender du en lydbesked Har du ikke tid til at skrive en SMS-besked? Optag og send en lydbesked i stedet for. Vælg Menu > Beskeder. 1 Vælg Mere > Andre beskeder > Lydbesked. 2 Vælg for at optage beskeden. 3 Vælg for at stoppe optagelsen. 4 Vælg Send til og en kontakt. Tilpasning af telefonen Om startskærmbilledet På startskærmbilledet kan du: se meddelelser om ubesvarede opkald og modtagne beskeder åbne dine foretrukne programmer føje genveje til forskellige funktioner som f.eks. at tage et billede eller bruge internettet få vist dine foretrukne kontakter og hurtigt ringe eller sende en besked eller e- mail til dem

19 Tilpasning af telefonen 19 Tilføjelse af genveje på startskærmen Vil du kunne åbne dine foretrukne apps direkte fra startskærmen? Du kan oprette genveje til de funktioner, du bruger mest. 1 Vælg Valg > Tilpas visning på startskærmen. 2 Vælg en linje, og vælg derefter et element, f.eks. en widget, og Udfør. Tip! Du kan fjerne en app eller en genvej fra startskærmen ved at vælge Valg > Indstil som tomt. Ændring af en genvej på genvejs-widget'en 1 Rul til den genvej, du vil ændre, på startskærmen, og vælg derefter Valg > Skift genvej. 2 Vælg det ønskede element på listen. Tip! Hvis du vil ændre alle genvejene samtidig, skal du vælge Vælg genveje. Tilpasning af startskærmbilledet Vil du gerne se dit yndlingslandskab eller billeder af din familie som baggrund på din startskærm? Du kan ændre baggrunden og omorganisere elementerne på startskærmbilledet, så det tilpasses til din personlige smag. Sådan skifter du baggrund 1 Vælg Menu > Indstillinger og Skærm > Baggrund. 2 Vælg en mappe, og vælg et billede. Du kan også tage et billede med telefonens kamera og bruge dette billede. Tip! Hent flere baggrunde fra Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på Du kan organisere elementerne på startskærmbilledet på en ny måde ved at vælge nye genveje. Tilpasning af telefonens toner Du kan tilpasse ringetonerne og taste- og advarselstonerne for hver enkelt profil. Vælg Menu > Indstillinger og Toner. Sådan skifter du ringetone Vælg Ringetone: > Valg > Skift, og vælg ringetonen. Tip! Hent flere ringetoner fra Nokia Marked. Hvis du vil have mere at vide om Nokia Marked, skal du gå ind på

20 20 Tidsstyring Ændring af lydstyrkeniveauet for tastaturtonerne Vælg Tastaturtoner:, og rul til venstre eller til højre. Tidsstyring Ændring af klokkeslæt og dato Vælg Menu > Indstillinger og Dato og ur. Ændring af tidszoner under rejse 1 Vælg Indstillinger for dato/ur > Tidszone:. 2 Rul til venstre eller højre for at vælge tidszonen for det område, du befinder dig i. 3 Vælg Gem. Klokkeslæt og dato indstilles efter tidszonen. Dette sikrer, at telefonen viser det korrekte afsendelsestidspunkt for modtagne SMS- eller MMS-beskeder. GMT -5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/ London (Storbritannien). Alarm Du kan indstille en alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Indstilling af alarmen 1 Vælg Menu > Progr. > Alarm. 2 Indtast alarmtidspunktet. 3 Hvis alarmen skal gentages på bestemte ugedage, skal du først gå til Gentag: og rulle til venstre eller højre for at vælge Til. Gå derefter til Gentag dage, rul til højre, markér de ønskede ugedage, og vælg Udfør. 4 Hvis du vil vælge alarmtonen, skal du gå til Alarmtone og rulle til venstre eller højre. 5 Hvis du vil indstille længden af den periode, hvor alarmen udsættes, skal du gå til Udsættelsestimeout: og indtaste den ønskede tidsperiode. 6 Vælg Gem. Afbrydelse af alarmen Vælg Stop. Hvis du lader alarmen lyde i et minut eller vælger Udsæt, afbrydes alarmen i den tid, du har valgt som udsættelsestid, hvorefter den starter igen. Tilføjelse af en aftale Gem dine vigtige aftaler til din kalender som mødeposter.

21 Forbindelse 21 Vælg Menu > Kalender. 1 Gå til den ønskede dato, og vælg Valg > Tilføj ny post. 2 Vælg Møde, og udfyld felterne. Forbindelse Bluetooth Om Bluetooth-forbindelse Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Til. Du kan oprette trådløse forbindelser til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og biludstyr. Du kan også bruge forbindelsen til at sende elementer fra din telefon, kopiere filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer. Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. Når telefonen er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til en forbundet enhed, som er indstillet til Opret forb. automatisk. Tip! Hvis du hurtigt vil have adgang til Bluetooth-indstillingerne, skal du holde Bluetooth-tasten nede på startskærmbilledet. Bemærk: Brugen af Bluetooth-teknologi kan være underlagt begrænsninger i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge Bluetooth-teknologien indendørs. Fra og med 1. juli 2012 er begrænsningerne for udendørs brug i Frankrig af dette produkts Bluetooth-teknologi trukket tilbage af EU. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

22 22 Forbindelse Afsendelse af et billede eller andet indhold til en anden enhed via Bluetooth Brug Bluetooth til at sende billeder, videoer, visitkort og andet indhold, som du har oprettet, til din computer eller en vens kompatible telefon eller enhed. 1 Vælg det element, der skal sendes. 2 Vælg Valg > Send > Via Bluetooth. 3 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis den ønskede enhed ikke vises, kan du søge efter den ved at vælge Ny søgning. Bluetooth-enheder, der er i nærheden, vises. 4 Hvis den anden enhed kræver en adgangskode, skal du indtaste denne. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger. Adgangskoden er kun gyldig for den aktuelle forbindelse. Valgmulighederne kan variere. USB-datakabel Kopiering af indhold mellem telefonen og en computer Du kan bruge et USB-datakabel til at kopiere dine billeder og andet indhold mellem telefonen og en kompatibel computer. 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte telefonen til en computer. 2 Vælg mellem følgende tilstande: Nokia Suite Nokia Suite er installeret på din computer. Medieoverførsel Nokia Suite er ikke installeret på din computer. Hvis du vil tilslutte telefonen til et hjemmebiografsystem eller en printer, skal du bruge denne tilstand. Dataoverførsel Nokia Suite er ikke installeret på din computer. Telefonen vises som en bærbar enhed på din computer. Kontrollér, at der er indsat et hukommelseskort. Hvis du vil tilslutte din telefonen til andre enheder såsom et stereoanlæg eller et bilanlæg, skal du bruge denne tilstand. 3 Brug computerens filstyring til at kopiere indholdet. Brug Nokia Suite til at kopiere kontakter, musikfiler, videoer eller billeder. Sådan opretter du forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN) Om WLAN-forbindelser Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > WLAN. Opret forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN), og administrer dine WLANforbindelser.

23 Forbindelse 23 Tip! Hvis du hurtigt vil have adgang til WLAN-indstillingerne, skal du holde WLANtasten nede på startskærmen. Vigtigt: Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din WLANforbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data. Bemærk: Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Fra og med 1. juli 2012 er begrænsningerne for udendørs brug af WLAN-funktionen i Frankrig trukket tilbage af EU. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger. Sådan opretter du forbindelse til et WLAN derhjemme Opret forbindelse til dit hjemmenetværk, når du er derhjemme, og gå på internettet med din telefon. Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > WLAN. Sådan opretter du forbindelse første gang 1 Du kan søge efter dit WLAN-hjemmenetværk ved at vælge Tilgæng. WLAN'er. 2 For at oprette forbindelse skal du vælge dit WLAN-hjemmenetværk og Opret forbindelse. 3 Hvis WLAN-netværket er sikret, skal du indtaste adgangskoden. 4 Hvis du gemmer dit WLAN-hjemmenetværk, behøver du fremover ikke at søge efter det hver gang. Vælg Valg > Gem. angiver et gemt WLAN-netværk. Sådan opretter du forbindelse til dit gemte WLAN-hjemmenetværk 1 Vælg Gemte WLAN'er. 2 Vælg dit WLAN-hjemmenetværk og Valg > Opret forbindelse. Sådan afbryder du forbindelsen til et WLAN Vælg det tilsluttede WLAN og Afbryd. Sådan opretter du forbindelse til et WLAN, når du er på farten At oprette forbindelse til et WLAN er en smart måde at få internetadgang på, når du ikke er derhjemme. Opret forbindelse til et WLAN på offentlige steder som f.eks. biblioteker eller internetcafeer. Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > WLAN.

24 24 Musik og lyd Du skal bruge en adgangskode for at oprette forbindelse til sikrede WLAN-netværk. 1 Du kan søge efter tilgængelige WLAN-netværk ved at vælge Tilgæng. WLAN'er. 2 Vælg et WLAN, og Opret forbindelse. 3 Hvis WLAN-netværket er sikret, skal du indtaste adgangskoden. Sådan afbryder du forbindelsen til et WLAN Vælg det tilsluttede WLAN og Afbryd. Sådan opretter du forbindelse til et skjult trådløst lokalnetværk (WLAN) Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > WLAN. Du kan oprette forbindelse til et skjult trådløst lokalnetværk (WLAN), hvis du kender navn (SSID) og adgangskode. 1 Du kan søge efter tilgængelige WLAN-netværk ved at vælge Tilgæng. WLAN'er. 2 Vælg (Skjult netværk) > Opret forbindelse. 3 Indtast navn (SSID) og adgangskode. Afbrydelse af forbindelse til WLAN Vælg det tilsluttede WLAN og Afbryd. Musik og lyd FM-radio Om FM-radioen Vælg Menu > Musik > Radio. Du kan lytte til FM-radiostationer med telefonen du skal blot tilslutte et headset og vælge en station. Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.

25 Musik og lyd 25 Sådan hører du radio Tilslut et kompatibelt headset til telefonen. Headsettet fungerer som en antenne. Vælg Menu > Musik > Radio. Ændring af lydstyrken Rul op eller ned. Lukning af radioen Tryk på afslutningstasten. Indstilling af radioen til at afspille i baggrunden Vælg Valg > Afspil i baggrunden. Sådan lukkes radioen, når den spiller i baggrunden Tryk på afslutningstasten, og hold den nede. Sådan søger du efter og gemmer radiostationer Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan lytte til dem senere. Vælg Menu > Musik > Radio. Søgning efter den næste tilgængelige station Tryk til venstre eller højre på navigeringstasten, og hold den nede. Sådan gemmer du en station Vælg Valg > Gem station.

26 26 Musik og lyd Automatisk søgning efter radiostationer Vælg Valg > Søg: alle stationer. Du opnår det bedste resultat, hvis du søger udendørs eller i nærheden af et vindue. Sådan skifter du til en gemt station Rul til venstre eller højre. Sådan omdøber du en station 1 Vælg Valg > Stationer. 2 Vælg stationen, og vælg Valg > Omdøb. Tip! Hvis du vil åbne en station direkte fra listen med gemte stationer, skal du trykke på den taltast, der svarer til nummeret på stationen. Medieafspiller Afspilning af en sang Afspil musik, som er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Vælg Menu > Musik > Min musik og Alle sange. 1 Vælg en sang. 2 Vælg Afspil. 3 Tryk på navigeringstasten for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte afspilningen. Sådan springer du til starten på den aktuelle sang Rul til venstre. Sådan springer du til forrige sang Rul til venstre to gange. Sådan springer du til næste sang Rul til højre. Frem- eller tilbagespoling Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den nede. Aktivering eller deaktivering af musikafspilleren Tryk på Ctrl-tasten. Lukning af musikafspilleren Tryk på afslutningstasten.

27 Kamera 27 Sådan indstilles musikafspilleren til at spille i baggrunden Vælg Valg > Afspil i baggrunden. Sådan lukkes musikafspilleren, når den spiller i baggrunden Tryk på afslutningstasten, og hold den nede. Afspilning af en video Afspil videoer, som er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Vælg Menu > Musik > Min musik og Videoer. 1 Vælg en video. 2 Vælg Afspil. 3 Tryk på navigeringstasten for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte afspilningen. Frem- eller tilbagespoling Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den nede. Lukning af medieafspilleren Tryk på afslutningstasten. Kamera Sådan tager du et billede 1 Vælg Menu > Billeder > Kamera. 2 Rul op eller ned for at zoome ind eller ud. 3 Vælg. Billeder gemmes i Menu > Billeder > Mine billeder. Lukning af kameraet Vælg Tilbage. Optagelse af en video Ud over at tage billeder med telefonen kan du også optage særlige øjeblikke som video. Vælg Menu > Billeder > Videokamera. 1 Hvis du vil skifte fra billedtilstand til videotilstand, skal du vælge > Videokam..

28 28 Brug af internettet 2 Du starter optagelsen ved at vælge. Rul op eller ned for at zoome ind eller ud. 3 Du kan stoppe optagelsen ved at vælge. Videoer gemmes i Menu > Billeder > Mine videoer. Lukning af kameraet Tryk på afslutningstasten. Sådan sender du et billede eller en video Vil du dele billeder og videoer med venner og familie? Send en MMS-besked, eller send et billede via Bluetooth. Vælg Menu > Progr. > Galleri. Sådan sender du et billede 1 Vælg den mappe, der indeholder billedet. 2 Vælg det billede, der skal sendes. Hvis du vil sende flere billeder, skal du vælge Valg > Markér og markere de ønskede billeder. 3 Vælg Valg > Send eller Send markerede, og vælg den ønskede afsendelsesmetode. Sådan sender du en video 1 Vælg den mappe, der indeholder videoen. 2 Vælg Valg > Markér, og markér videoen. Du kan markere flere videoer, som skal sendes. 3 Vælg Valg > Send markerede og den ønskede afsendelsesmetode. Brug af internettet Om internetbrowseren Vælg Menu > Internet. Få de sidste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge internetbrowseren til at få vist internetsider på internettet. Internetbrowseren komprimerer og optimerer internetindholdet til din telefon, så du kan surfe og søge hurtigere på internettet og dermed spare udgifter til datatrafik. Du skal have en internetforbindelse for at kunne bruge internettet.

29 Brug af internettet 29 Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tjenesterne og priser. Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra din tjenesteudbyder. Gå på internettet Vælg Menu > Internet. Tip! Hvis du ikke har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din netværksudbyder, kan du bruge et WLAN-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer udgifter til datatrafik. Visning af browserhistorik, udvalgte websteder eller bogmærker Rul til venstre eller højre for at skifte mellem fanerne Oversigt, Udvalgte og Foretruk.. Sådan går du til et websted Skriv adressen på adresselinjen. Søgning på internettet Skriv søgeordet i søgefeltet. Vælg din standardsøgemaskine, hvis du bliver bedt om det. Gå tilbage til en tidligere besøgt webside Åbn fanen Oversigt, og vælg derefter internetsiden. Tip! Du kan hente webprogrammer fra Nokia Marked. Første gang du åbner et webprogram, tilføjes det som et bogmærke. Du kan finde flere oplysninger på Tilpasning af en internetside til telefonens skærm Internetbrowseren kan optimere internetsiderne til din telefons skærm. Internetsiden arrangeres i en enkelt kolonne med stor, læsevenlig skrift og billeder, så du ikke behøver at zoome ind. Vælg Menu > Internet. Vælg Valg > Værktøjer > Kolonnevisning. Hvis du hurtigt vil gå til et andet afsnit af en internetside, skal du vælge mellem følgende valgmuligheder: / Gå til det forrige eller næste afsnit på internetsiden. Log på internetsiden. Gå til hovedafsnittet på internetsiden.

30 30 Hold kontakten til dine onlinevenner Søg på internetsiden. Læs RSS-kilder. Valgmulighederne kan variere. Denne visning er ikke tilgængelig for websteder, der er designet til mobiltelefoner. Tilføjelse af et bogmærke Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du tilføje dem som bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem. Vælg Menu > Internet. Vælg Valg > Føj til foretrukne, mens du er på internettet. Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke Åbn fanen Foretruk., og vælg et bogmærke. Rydning af din browserhistorik Vælg Menu > Internet. Åbn fanen Oversigt, og vælg Valg > Ryd oversigt. Sletning af gemte cookies og tekst, der er gemt i webformularer Vælg Valg > Værktøjer > Indstillinger > Ryd cookies eller Ryd autoudfyld. Hold kontakten til dine onlinevenner Om Sociale netværk Vælg Menu > Sociale netværk, og log på dine sædvanlige sociale netværkstjenester. Programmet Sociale netværk giver dig mulighed for at få et endnu større udbytte af de sociale netværk, du bruger. Dette program er muligvis ikke tilgængeligt i alle områder. Når du er logget på sociale netværkstjenester som Facebook eller Twitter, kan du foretage dig følgende: Se dine venners statusopdateringer Sende din egen statusopdatering Øjeblikkeligt dele billeder, du tager med kameraet Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige.

31 og chat 31 Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om priserne for dataoverførsel. De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester og udbydes ikke af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten. og chat Om Vælg Menu > . Du kan bruge din telefon til at læse og sende fra dine -konti hos forskellige -udbydere. Hvis du ikke allerede har en -konto, kan du oprette en Nokia Mail-konto. Du kan finde flere oplysninger på Afsendelse af en Vælg Menu > og en -konto. 1 Vælg Valg > Opret ny. 2 Indtast modtagerens -adresse samt emnet, og skriv din besked. 3 Hvis du vil vedhæfte en fil, f.eks. et billede, skal du vælge Valg > Vedhæft > Vedhæft fil. 4 Hvis du vil tage et billede og vedhæfte det i en, skal du vælge Valg > Vedhæft > Vedhæft nyt billede. 5 Vælg Send. Sådan læser og besvarer du en Vælg Menu > og en -konto. 1 Vælg en -meddelelse. 2 Vælg Valg for at besvare eller videresende en . Om chat Vælg Menu > Beskeder > Mere > Chat.

32 32 Nokia Tjenester Du kan udveksle chatbeskeder med dine venner. Chat er en netværkstjeneste. Hvis du ikke har en chatkonto, kan du oprette en Nokia-konto og bruge Nokia Chat. Du kan lade programmet Chat køre i baggrunden, mens du benytter andre af telefonens funktioner og stadig få meddelelse om chatbeskeder. Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. Sådan chatter du med dine venner Vælg Menu > Beskeder > Mere > Chat. Du kan være logget på og chatte på flere tjenester samtidig. Du skal logge på hver enkelt tjeneste separat. Du kan have samtaler kørende med flere kontakter samtidigt. 1 Hvis der er flere tilgængelige chattjenester, skal du vælge den ønskede tjeneste. 2 Log på tjenesten. 3 Vælg de kontakter, du vil chatte med på listen over kontakter. 4 Skriv din besked i feltet nederst på skærmen. 5 Vælg Send. Nokia Tjenester Tilgængelighed og priser for Nokia Tjenester De tilgængelige Nokia Tjenester kan variere fra område til område. Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå ind på Adgang til Nokia Tjenester Vælg Menu > Progr. > Mine programmer, og vælg den ønskede tjeneste. Telefonstyring Opdatering af telefonens software via telefonen Vil du forbedre telefonens ydelse og modtage programopdateringer og spændende nye funktioner? Opdater softwaren jævnligt for at få mest muligt ud af telefonen. Du kan også indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer.

33 Telefonstyring 33 Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. Tilslut en oplader, og kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, før opdateringen sættes i gang. Vælg Menu > Indstillinger. 1 Vælg Enhed > Enhedsopdateringer. 2 Hvis du vil have vist den aktuelle softwareversion og tjekke, om der er en ny opdatering, skal du vælge Aktuelle sw.detaljer. 3 Vælg Hent enhedssoftware for at hente og installere en softwareopdatering. Følg vejledningen på skærmen. 4 Hvis installationen annulleres efter overførslen, skal du vælge Installer SWopdatering. Softwareopdateringen kan tage flere minutter. Kontakt din netværksudbyder, hvis der er problemer med installationen. Automatisk søgning efter softwareopdateringer Vælg Automat. SW-opdat., og angiv, hvor ofte der skal søges efter nye softwareopdateringer. Din netværksudbyder kan sende softwareopdateringer trådløst og direkte til din telefon. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger om denne netværkstjeneste.

34 34 Produkt- og sikkerhedsoplysninger Opdatering af telefonens software via din pc Du kan bruge pc-app'en Nokia Suite til at opdatere telefonens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USBkabel for at kunne tilslutte telefonen til pc'en. Du kan finde flere oplysninger og hente app'en Nokia Suite på support. Gendannelse af de oprindelige indstillinger Hvis telefonen ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle indstillinger til deres oprindelige værdier. 1 Afslut alle opkald og forbindelser. 2 Vælg Menu > Indstillinger og Gendan fabr.indstil. > Kun indstillinger. 3 Indtast sikkerhedskoden. Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på telefonen. Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes telefonen og tændes derefter igen. Dette kan tage længere tid end normalt. Sikkerhedskopiering af billeder og andet indhold til et hukommelseskort Vil du være sikker på ikke at miste vigtige filer? Du kan sikkerhedskopiere telefonens hukommelse til et kompatibelt hukommelseskort. Vælg Menu > Indstillinger > Synk. og sik.kopi. Vælg Ny sikkerhedskopi. Gendannelse fra en sikkerhedskopi Vælg Gendan indhold. Produkt- og sikkerhedsoplysninger Netværkstjenester og priser Enheden er godkendt til brug på WCDMA-netværk: 850 (V), 900 (VIII), 1900 (II), 2100 (I) og GSM-netværk på 850/900/1800/1900 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden. Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem. Vedligeholdelse af enheden Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

35 Produkt- og sikkerhedsoplysninger 35 Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb. Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning. Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade. Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne. Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter. For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned. Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler. Genbrug Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på Skraldespandssymbol med kryds over Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på for at få flere miljøoplysninger. Om DRM (Digital Rights Management) Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres. Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRMsoftware ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornys. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

36 36 Produkt- og sikkerhedsoplysninger DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet. Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Batterier og opladere Oplysninger om batteri og oplader Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BL-5J. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-11. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Batterisikkerhed Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15 C og 25 C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres eller reproduceres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget. Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikkekompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Yderligere sikkerhedsoplysninger Foretagelse af et nødopkald 1 Sørg for, at enheden er tændt. 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende: Indsæt et SIM-kort.

Brugervejledning til Nokia C2-05

Brugervejledning til Nokia C2-05 Brugervejledning til Nokia C2-05 1.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 02

Brugervejledning til Nokia C2 02 Brugervejledning til Nokia C2 02 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 5 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 300

Brugervejledning til Nokia 300 Brugervejledning til Nokia 300 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 200

Brugervejledning til Nokia 200 Brugervejledning til Nokia 200 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2-02

Brugervejledning til Nokia X2-02 Brugervejledning til Nokia X2-02 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Din telefon i korte træk 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 5 Kom godt i gang 7 Indsætning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 300 http://da.yourpdfguides.com/dref/4212365

Din brugermanual NOKIA 300 http://da.yourpdfguides.com/dref/4212365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Din brugermanual NOKIA ASHA 303 http://da.yourpdfguides.com/dref/4306355

Din brugermanual NOKIA ASHA 303 http://da.yourpdfguides.com/dref/4306355 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3 01

Brugervejledning til Nokia C3 01 Brugervejledning til Nokia C3 01 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2-05

Brugervejledning til Nokia X2-05 Brugervejledning til Nokia X2-05 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 201

Brugervejledning til Nokia 201 Brugervejledning til Nokia 201 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Opladning af batteriet 7 Sådan

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C3-01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3607150

Din brugermanual NOKIA C3-01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3607150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3 00

Brugervejledning til Nokia C3 00 Brugervejledning til Nokia C3 00 4.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Nokia C3 i korte træk 5 Nøglefunktioner 5 Taster og dele 5 Kom godt i gang 7 Indsætning af SIM-kort

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-01

Brugervejledning til Nokia C2-01 Brugervejledning til Nokia C2-01 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kort og batteri

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 106

Brugervejledning Nokia 106 Brugervejledning Nokia 106 1.3. udgave DA Brugervejledning Nokia 106 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Gør din telefon klar 4 Oplad batteriet 5 Lås tasterne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E7-00

Brugervejledning til Nokia E7-00 Brugervejledning til Nokia E7-00 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 11 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2690

Brugervejledning til Nokia 2690 Brugervejledning til Nokia 2690 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Fjern SIM-kortet 5 Indsættelse af et microsd-kort

Læs mere

Brugervejledning Nokia 215

Brugervejledning Nokia 215 Brugervejledning Nokia 215 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 215 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 108

Brugervejledning Nokia 108 Brugervejledning Nokia 108 1.3. udgave DA Brugervejledning Nokia 108 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM-kortet og batteriet 4 Indsæt et hukommelseskort

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113 Brugervejledning til Nokia / Nokia.0. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...7 Indsætning af et hukommelseskort...8 Opladning af batteriet...0 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 3.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Adgangskoder 6 Konfigurationsindstillingstjeneste

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E7-00

Brugervejledning til Nokia E7-00 Brugervejledning til Nokia E7-00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 10 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2 00

Brugervejledning til Nokia X2 00 Brugervejledning til Nokia X2 00 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder 6 Softwareopdateringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7230

Brugervejledning til Nokia 7230 Brugervejledning til Nokia 7230 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstilstand 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 500

Brugervejledning til Nokia 500 Brugervejledning til Nokia 500 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 9 Indsætning af et hukommelseskort 10 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere