SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!"

Transkript

1 SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE: 1. maj 1. november

2 Denne rapport formidler i kort form resultaterne af ovennævnte pilotprojekt, som har fundet sted i perioden fra 1. maj 1. november En samlet projektbeskrivelse, som gik forud for projektets konkrete igangsættelse, er vedhæftet denne rapport som et særskilt bilag. Genstandsområdet for pilotprojektet har været medarbejderne i BOS og de medarbejdere inden for ældreområdet, som er tilknyttet på adressen Stenhusvej 21. I denne rapport er der særligt fokus på effekterne af de sundhedsfremmende initiativer. Som en vigtig del af projektet er der tillige arbejdet med nedbringelse af anmeldelsespligtige arbejdsulykker 1, forbedring af APV og gennemførelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse i hele organisationen. Disse tiltag evalueres særskilt i andre dokumenter, men der gives en kort sammenfatning i denne evaluering. HVORFOR DETTE PILOTPROJEKT: Arbejdshypotesen i projektet har været, at vi ved at tænke sundhedsfremme sammen med arbejdsmiljøet bliver bedre i stand til at: Nedbringe et omkostningsbelastende sygefravær. Etablere et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Øge motivation, trivsel og arbejdsglæden. Forebygge stress. HVORDAN HAR VI GJORT DET METODEN Den grundlæggende arbejdsmetode undervejs i hele pilotprojektet har været en løbende nyudvikling af tilbud, kreativ sammenkobling af allerede eksisterende tilbud med nye og afprøvning af hypoteser. Der har undervejs i projektet været en meget tæt dialog mellem konsulenter og eksterne rådgivere og med alle involverede i enhederne: ledere, mellemledere, sundhedsambassadører og medarbejdere. Processen er kronologisk forløbet på følgende måde: Opstartsmøde med fokusgruppe fra ældreområdet. Informations- og præsentationsmøder i de 2 afdelinger, BOS og Stenhusvej, om pilotprojektet ved øverste leder og HR/Arbejdsmiljø. Kick-start ved firmaet Livlægerne, hvor medarbejderne ved et fællesarrangement fik viden om deres egen sundhedstilstand og udarbejdet en personlig sundhedsprofil. De fik 1 Arbejdsulykker med mere end 1 dags fravær ud over den dag vedkommende er kommet til skade. 2

3 ligeledes redskaber, inspiration og motivation til at arbejde videre med sig selv for at få en sundere hverdag med mere mentalt og fysisk overskud. Uddannelse af sundhedsambassadører blandt medarbejderne på hver enhed (i alt 18). Disse sundhedsambassadører har haft ansvar for at inspirere og motivere medarbejderne i sundhedsfremmende aktiviteter og at formidle de forskellige sundhedstilbud, som HR/Arbejdsmiljø har tilbudt. Præsentation ved eksternt firma: Friskop af aktivitetsfremmende konkurrence: Gå mindst skridt om dagen. Afholdelse af personalemøder for henholdsvis BOS og Stenhusvej med fokus på HR/Arbejdsmiljøs sundheds og trivselstilbud, (vedlagt som bilag) og med præsentation af alle eksterne leverandørers (præsterne fra Tveje-Merløse Sogn, en økonomisk ekspert og diætisten) sundhedstilbud. Foredrag ved HR/Arbejdsmiljø på alle 18 arbejdspladsenheder om: Aktiv forebyggelse. Ergonomisk gennemgang af samtlige arbejdspladser i BOS. Foredrag ved diætist på alle 18 arbejdspladsenheder over emnet: Hold dampen oppe og humøret højt lær at spise sundt. Foredrag ved økonomisk ekspert over emnet: Bliv herre i eget hus få styr på din økonomi penge handler sjældent kun om tal. Foredrag ved Chris McDonald over emnet: Livskvalitet arbejdsglæde trivsel i hverdagen. Opfølgende sundhedscaféer ved firmaet Livlægerne, hvor deltagerne fik målt udviklingen i deres sundhedsprofil. Afslutningsfest i Svinningehallen for alle deltagere. Evaluering af pilotprojektet ved spørgeskemaer til alle deltagere. Undervejs i projektet har der løbende været kontakt mellem HR og Arbejdsmiljø og sundhedsambassadørerne, ligesom der har været løbende kontakt med mellemlederne og arbejdsmiljørepræsentanterne for at justere processen og fastholde engagementet i den. Derudover har samtlige enheder taget imod tilbuddet om at få stillet selvvalgte trænings- og aktivitetsredskaber til rådighed, som medarbejderne har kunnet anvende i pauser i arbejdstiden. 3

4 RESULTATER AF EVALUERINGEN MEDARBEJDERNES OPLEVELSE Den samlede svarprocent er 78. Der kan i de enkelte tabeller forekomme variationer i antallet af besvarelser, da ikke alle har besvaret samtlige spørgsmål. Det fremgår af tabellen, at kun 3% angiver ikke at have flyttet deres motivation til at forbedre deres sundhed. 65% har øget deres motivation i nogen og mindre grad, mens 32% angiver, at de har øget deres motivation til at forbedre deres sundhed til høj og meget høj grad. Der er kun ubetydelige udsving mellem de 2 forskellige arbejdspladser BOS og Stenhusvej. 4

5 Kun 2% angiver, at sundhedsprofilen ikke har givet anledning til erkendelse af den personlige sundhedstilstand. For hele 98% har den opnåede sundhedsprofil givet anledning til erkendelse af og refleksion over den enkeltes sundhedstilstand varierende fra 10% i mindre grad, over 33% i nogen grad og 43% i høj grad til 12% i meget høj grad. 5

6 Hele 96% angiver, at deltagelsen i aktivitetskonkurrencen Friskop har gjort dem bevidste om deres daglige fysiske aktiviteter, heraf 60% endda i høj og meget høj grad, mens 36 % angiver at de i nogen og i mindre grad er blevet bevidste herom. 6

7 Motivationen til at dyrke mere motion i dagligdagen er for 93% af deltagerne i Friskop aktivitetskonkurrencen blevet stimuleret, for 10% i meget høj grad, for 31% i høj grad, for 37% i nogen grad og for 16% i mindre grad. 7% føler sig ikke motiveret til at dyrke mere motion i dagligdagen. 7

8 Oplægget om aktiv forebyggelse har øget fokus på at forebygge muskel- og skeletbesvær for 94% af respondenterne, varierende fra 19% i mindre grad, 39% i nogen grad over 31% i høj grad til 5% i meget høj grad. Kun 6% har ikke ladet sig påvirke af dette oplæg. 8

9 88% angiver at diætistforedraget har øget deres motivation til at spise sundt varierende fra 6% i meget høj grad og 20% i høj grad over 38% i nogen grad til 24% i mindre grad. 12% har ikke ladet sig påvirke af foredraget. 9

10 87% angiver, at deltagelsen i ISA (Integration af Sundhedsfremme i Arbejdsmiljøet) har bevirket, at sundhedsprofilen vedr. kost er blevet forbedret varierende fra 7% i meget høj grad og 19% i høj grad over 40% i nogen grad til 22% i mindre grad. 13% oplever, at de ikke undervejs i deres deltagelse i ISA har forbedret sundhedsprofilen vedr. kost. 10

11 Af gruppen af rygere i ISA angiver 45% af de slet ikke har forbedret deres sundhedsprofil vedr. rygning, mens 55% alligevel angiver, at de synes at de har forbedret sig varierende fra 14% i mindre grad og 22% i nogen grad til 10% i høj grad og 8% i meget høj grad. 11

12 51% angiver at de har forbedret deres sundhedsprofil vedr. alkohol under deltagelse i ISA varierende fra 1% i meget høj grad og 9% i høj grad til 17% i nogen grad og 23% i mindre grad. Hele 49% angiver, at deres alkoholvaner ikke har ændret sig. Det skal bemærkes, at antallet af besvarelser er lavt i forhold til besvarelsen af undersøgelsens øvrige spørgsmål, idet respondenterne ved dette spørgsmål havde mulighed for at svare: ikke relevant. 12

13 86% har under ISA forbedret deres sundhedsprofil vedr. motion varierende fra 4% i meget høj grad og 23% i høj grad over 38% i nogen grad til 21% i mindre grad. 14% angiver at deres motionsprofil ikke har ændret sig undervejs. 13

14 76% har undervejs i ISA forbedret deres sundhedsprofil vedr. stress, varierende fra 23% i mindre grad og 32% i nogen grad til 17% i høj grad og 4 % i meget høj grad. 24% oplever ingen effekt. 14

15 90% har oplevet at ISA har styrket fællesskabet på arbejdspladsen varierende fra 20% i mindre grad og 39% i nogen grad over 24% i høj grad til 7% i meget høj grad. Kun 10% har ikke oplevet, at fællesskabet er blevet styrket. 15

16 84% af deltagerne i ISA har oplevet, at deres trivsel er blevet påvirket positivt. 5% i meget høj grad, 18% i høj grad, 37% i nogen grad og 24% i mindre grad. 16% har ikke oplevet at deltagelsen i projektet har påvirket deres trivsel positivt. 16

17 KONKLUSION VEDR. EFFEKTEN AF ISA: 1) Medarbejdernes motivation til at forbedre egen sundhed er blevet markant forbedret. 2) Medarbejdernes bevidsthed om betydningen af, at forbedre egen sundhed er blevet markant forbedret. 3) Medarbejderne har undervejs i projektet forbedret deres sundhedsprofil markant med hensyn til: Motion Kost Stress og lidt mindre markant men dog forbedret med hensyn til: Rygning Alkohol 4) Med hensyn til de opstillede arbejdsmiljømål, er der opnået gode resultater: Antallet af anmeldelsespligtige arbejdsulykker er i løbet af 2012 reduceret med ca. 85 % hvor målsætningen var 5%. Så det er da lykkedes rigtigt godt! Enhederne i projektet har en gyldig APV. Der er gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse i enhederne i efteråret ) Stort set alle medarbejdere har oplevet at fællesskabet og trivslen på arbejdspladsen er blevet mærkbart forbedret og styrket. Sammenfattende kan det konkluderes, at ISA har formået at rykke medarbejdernes sundhed og motivation til at forbedre egen sundhed på en måde og i et omfang, vi ved projektets start havde en formodning om, men som bestemt ikke var givet på forhånd. En række af de gennemførte aktiviteter er hyldevarer som har eksisteret gennem en årrække som tilbud til ansatte i Holbæk Kommune. Vi har i projektet udvidet paletten af tilbud i mindre grad og i høj grad sammensat de eksisterende og nye tilbud på en ny og kreativ måde. Det sammenholdt med en fokuseret indsats fra de deltagende arbejdspladser har været kraftigt medvirkende til projektets succes. Især opbakning fra ledere, tillidsvalgte og sundhedsambassadører er afgørende når man ønsker forbedringer af sundheden og arbejdsmiljøet. Erfaringerne fra projektet bliver i endnu ukendt omfang videreført som tilbud til hele organisationen, med det formål at øge sundheden, forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet på kommunens arbejdspladser. Erik Vestergård og Hanne Tonsgaard - HR og Arbejdsmiljø november

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV 1 Case rapporter Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV Rapport, 7. marts 2008 Udarbejdet af: Eva Toft Hans Jørgen Limborg Kaia Nielsen Ole H. Sørensen Dette projekt er finansieret

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere