Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel"

Transkript

1 Evaluering af projekt: Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel - Projektet er støttet af Skanderborg kommunes HovedMED- Udvalgs forebyggelsesgruppe. Skanderborg aktivitetscenter herunder Afdelingerne: Udeholdet, butikken, STU og Pavillon 4 i Dyrehaven 10 D. Projektejer: Leder Jakob Gewitz Projektleder: Elin Moland Holst Ekstern konsulent: Linn Trentel Busch fra Ergo Pro Baggrund: Efter nogle turbulente år med fravær på? % i 20?? og generel mistrivsel, har vi igennem det sidste år haft et ønske om at intensivere arbejdsmiljøgruppens indsats. Et lederskifte, stor udskiftning i medarbejdergruppen, organisationsforandringer mv. har medført et større behov for et fælles projekt med fokus på en positive vinkel på fraværsproblematikken, nemlig nærvær og trivsel. Vi har haft kontakt til eksterne konsulenter og forsøgt at søge eksterne midler, desværre endnu uden held. Vi har gennemført en trivselsundersøgelse og anvender naturligvis vores APV løbende. Formål: Formålet med dette projekt er at; 1. nedbringe sygefraværet 2. tilbyde en bred indsats der kombinere fysisk arbejdsmiljø og sundhedsfremme 3. skabe høj arbejdsglæde nærvær og trivsel Smarte mål: - Mindst 3 ideer til øget nærvær og trivsel fra alle der deltager på et fokusgruppeinterview - Anvendelse af personlig og konkret vejledning fordelt med; 1/3 Ergonomiske vejledninger/løsninger på arbejdspladsen, 1/3 Personlige henvendelser fx gener, skader, mv. og 1/3 Sundhedsfremmende fokus vedr. fysisk aktivitet og sund kost fx individuelle træningsprogrammer eller kostvejledning - Fælles workshops eller lign tiltag med deltagelse af min. 75% af de ansatte. - Et fravær på?% eller mindre ved udgangen af Indsats: Semi- strukturerede interviews. I perioden November til december 2013 deltog projektleder og ekstern konsulent ved personalermøder i samtlige afdelingerne. Indholdet var, dels information om projektet, samt et interview omkring hvilke tiltag som de ansatte havde ønsker om for at imødekomme formålene. Indholdet skulle danne baggrund for valg af fremtidige indsatser. Der kom følgende stikord frem på møderne: 1

2 Afdeling Pavillion 4 Butikken Udeholdet STU Ønsker Søvn Bevægelse/elastikker (m. borger) Vedligehold af gode vaner/motivation Træningslære/ vaner Kost Styrketræning, eventuelt individuelle hensyn. Ryg, nakke. Motion i arbejdstiden Helhedssyn (holistisk) det gode liv Arbejdsstillinger, ergonomi Forskellige træningstyper Stresshåndtering/ gruppetrivsel Sukkerafhængighed/ mavefedt Forankring!!? Træningsideer som alternativ Pausegymnastik/ elastikøvelser Løbeklub Lave noget fælles med kollegaer fra de andre matrikler Psykisk arbejdsmiljø; pauser! Stressforebyggelse Indretning; lys, lyd, akustik. Sukkerafhængighed Vaneændringer Coaching (i gruppeseanser) Eventuelt andre emner vedr. trivsel, arbejdsmiljø. At blive hjemmeblinde blive vant til dårlige ting. Massage, øvelser individuelle seancer Ryg- nakke- skulder øvelser Tilpasse Gerda (rengøring) arbejdsopgaver. (støvsuger, trappevask ) Fokus på lydmiljø; ønske om indkøb af soundear Samt stødabsorberende måtter. Indretning af arbejdspladser/ miljø, heriblandt stole, borde Motivation; at være vedholdende med gode vaner. Fælles workshop Kostvejledning, analyse 7 dage Inddrage eleverne. Sukkerafhængighed Individuel vejledning, snak Praksis frem for foredrag Teambuilding, socialt samvær De fysiske rammer påvirker trivselen - Akustik i rum 2

3 Ergonomisk og personlig vejledning. I foråret 2014 kørte Linn Trentel Busch et individuelt forløb med vores rengøringsmedarbejder. Forløbet var en kombination af vejledning i gode ergonimiske rengøringsmetoder samt fokus på de fysiske gener som den ansatte havde. Som opfølgning på forløbet blev medarbejderen henvist til kommunens sundhedsordning med mulighed for massage og individuel træning. Foredrag/workshop om motivation og sundhedsfremmende træning: Den 21 februar 2014 deltog ca 90 % af de ansatte i en fælles temaeftermiddag. Indholdet var motivation for træning. Begreber som blev berørt var: Vanernes magt, hvad er motivation, adfærsregulering, modellen stages of change, self- efficacy, motionsbarriere og træningslære. Workshoppen blev afsluttet med introduktion til elastikøvelser for nakke og skulderregionen. Alle afdelinger fik tilbud om elastikker samt et øvelsesprogram, som de må anvende i arbejdstiden. Indkøb og opsætning af støjøre: På udeholdet, hvor værkstedet ofte er præget af høje lydpåvirkninger blev der i marts 2014 indkøbt og opsat et støjøre. Lederne blev instueret i anvendelsen, således at støjøret virker pædagogisk forebyggende. Introduktion af elastiktræning i butikken: I maj 2014 blev der indkøbt flere elastikker og Linn Trentel Busch besøgte de ansatte I butikken. Sammen med de borgere som er aktiveret I butikken, blev der lavet et specifikt øvelsesprogram med særligt henblik på de skuldergener, som de oplever når de arbejder med håndarbejde og sidder meget med foroverbøjet nakke. Introduktion af elastiktræning på udeholdet: I sommeren 2014 besøgte Linn Trentel Busch udeholdet, som fik en introduktion til et øvelsesprogram for de størrer muskelgrupper. Her foregik træningen I forbindelse med den fælles formiddagspause, således at alle blev inspireret til at deltage. Også her var borgerne inddraget i træningen, og man ville forsøge at få en borger til at stå for øvelserne med reglmæssige mellemrum. Foredrag/workshop om nudging: Den 26 september 2014 deltog ca 90% af de ansatte i en fælles temaeftermiddag om begrebet nudging. Nudging er en metode til at lave adfærdsregulering på en anden måde end regler og anbefalinger. Formålet var et give inspiration til hvordan de ansatte kan nudge sig selv til et sundere liv samt støtte borgerne i gode vaner i hverdagen. Metoden blev præsenteret på en måde så den er et suplement til de øvrige pædagogiske virkemidler som de ansatte anvender. Workshop og fysiske aktivitet på STU: I november 2014 blev afviklet 2 temaeftermiddage på STU, hvor sundhed var omdrejningspunktet. De 2 workshops var for både personale og elever og blev præsenteret som et særligt tilbud i forlængelse af deres undervisning i sundhed. Indholdet på den første workshop omhandlede vaneændringer, begreber som sundhed, usund, rask og syg og der blev sat fokus på at det er glæden ved at være I bevægelse som skal sikre en høj motivation. På den anden workshop var der primært fysisk aktivitet på programmet I form af danse, lege og små opgaver. Dagen blev afsluttet 3

4 med en snak om hvilke små ændringer eleverne kunne gore for at nærme sig en sundere livsstil. Opfølgning af træning i butikken: I December 2014 blev der lavet et opfølgningstiltag i forhold til at lave elastiktræning regelmæssigt. Desuden blev der lavet individuelle gennemgange af de ergonomiske forhold dels ved pc arbejdspladser og øvrige arbejdsborde. Løbende igennem hele året er der blevet informeret om muligheden for at modtage individuel ergonomisk og/ eller sundhedsfaglig rådgivning. Målopfyldelse: Vi kan konkludere at der er sket en delvis målopfyldelse. Mål Opfyldelse Bemærkninger Mindst 3 ideer fra fokusgruppeinterviews Helt Vi var ganske overvældet over så mange ideer der fremkom på møderne Anvendelse af personlig konkret vejledning Delvist Trods flere opfordringer har der kun været én personlig henvendelse. Dog har der ved de afholdte workshops været en del personlige spørgsmål om træning, kost og indretning af arbejdspladsen. Fælles workshop Helt 2 workshops med stor deltagelse fra alle afdelinger ca. 90%. Fravær på? %? Afvigelser og redegørelser: Projektets tidsramme er blevet udvidet med ½ år. Det skyldes primært andre driftopgaver som har gjort det vanskeligt at finde datoerne for de forskellige tiltag. Perioden på et år vurderes dog at være mere passende i forhold til projektets implementering. Vi havde forventet et langt større antal ansatte ville benytte sig af muligheden for personlig og konkret vejledning. Om det skyldes tilbageholdenhed, prioritering af tid eller mangelnde behov er naturligvis svært at sige, men vi fornemme at målet kunne have være indfriet, hvis vi havde haft mere tid til at vores eksterne konsulent kunne lave flere opsøgende henvendelser. Dette bygger vi på, at hver gang vi har holdt møder med sundhed på dagsorden, kommer der altid mange spørgsmål, ideer, ønsker og gode intensioner. Undervejs er projektlederne stoppet som arbejdsmiljørepræsentant, men har dog valgt at fortsætte I projektet for at følge opgaven helt til dørs og gore overgangen for den nye arbejdsmiljørepræsentant mere smidig. Formidling: Nærværende evaluering rundsendes til alle afdelinger og på personalemøder primo 2015 vil der ske en mundtligt evaluering og formidling fra leder Jakob Gewitz og Elin Moland Holst. Her vil blive trukket en rød tråd til arbejdsmiljøgruppens fortsatte arbejde med sundhed og trivsel. 4

5 Vores eksterne konsulent tilbyder desuden gratis, at videreformidle erfaringer fra projektet til Skanderborg kommunes øvrige afdelinger. 5

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag Kurser og foredrag Få del i den nyeste viden sfortegnelse 1 Din sunde fremtid fra intention til handling 2 Praktisk sundhed i din hverdag 3 Spis og sov dig i balance 4 Vejen til mere energi og overskud

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Projekt Sundhedsfremme

Projekt Sundhedsfremme Rapport på spørgeskemaundersøgelse Tr i v s e l o g s u n d h e d s f r e m m e 2005 Udarbejdet af Majbritt Veise Blohm Odder Kommunes Ældreservice FORORD 2 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 BEGREBSAFKLARING 4 METODE

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere