Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013"

Transkript

1 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret

2 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for at blive empatiske medmennesker. Lærer man at massere, mens man er barn, lægger man kimen til en god vane: at tage vare på sig selv og at gøre noget godt for andre og dermed forebygge mobning. Blid massage og berøring uden på tøjet er for både børn og voksne et vidunderligt redskab til nærhed og kontakt, sundhed og velvære. Barn-til-barn-massagen skaber omsorg mellem eleverne og nedsætter konfliktniveauet i klassen. Den, man masserer, er man senere mindre tilbøjelig til at slå eller mobbe. Berøring er en livsvigtig del af vores udvikling, og gennem massage lærer børnene at slappe af, tage imod og nyde. Berøring og taktil kommunikation stimulerer endvidere udviklingen af talesprog og indlæring. Børnemassage, som vi underviser i, er en blid, hensyntagende massageform uden på tøjet. Den er let at lære, både for elever og lærere. Målgruppe Kurset henvender sig til lærere og pædagoger i skole og SFO, som har lyst til at lære eleverne at give hinanden massage. Undersøgelser viser effekten Undersøgelser fra Sverige påviser en række positive effekter af massage i skoler og børneinstitutioner, som helt svarer til vores erfaringer fra de danske skoler, hvor vi introducerer "Massage og berøring i skolen":

3 Massage i skolen Elever, der MODTAGER massage... bliver mere rolige forøger koncentrationen bliver mindre rastløse bliver mere sikre på sig selv bliver mindre aggressive klager mindre over ubehag og smerte føler større tryghed og nærhed føler sig mindre isolerede og utrygge får øget blodcirkulation og dermed større sundhed bliver mindre nervøse Elever, der GIVER massage, lærer... at give omsorg at udvikle empati og respekt at anvende deres hænder på en blid og god måde at skelne mellem hvilken berøring, der er god og hvilken berøring, der ikke er god. Om kurset: Massage i skolen Målet med kurset er, at du får de grundlæggende praktiske og teoretiske færdigheder i massage, så du bliver kvalificeret til at indføre massage i din skole/sfo.

4 Massage i skolen Du lærer: Teori om berørings betydning Massage mod mobning Retningslinjer og regler for berøringspædagogik Berørings- og massage lege Massage historier, færdige historier og hvordan du selv laver dem Ryg massage med symboler Massage med redskaber Afspænding Underviser: Line Neess Jeg er uddannet pædagog, Nordlysmassør, Nordlyscoach, og Motorik vejleder. Jeg har arbejdet med barn til barn massage siden Jeg arbejder til dagligt i specialklasserne på Langsøskolen i Silkeborg. Deltagerantal: 30 deltagere Sted: Ringkøbing Skole Datoer: 18. september 2012 kl Deltagerpris: 900 kr. inkl. forplejning Vigtigt: Deltagerne bedes selv medbringe underlag/madras

5 Geogebra

6 Geogebra

7 Geogebra Deltagerantal: 25 deltagere Sted: Ringkøbing Skole Datoer: eller 3. oktober 2012 eller 21. januar 2013 Deltagerpris pr. dag: 550 kr. inkl. Kaffe med brød

8 Hvordan brænde - uden at brænde ud Kommunikation, Samarbejde og Arbejdsglæde - farverigt belyst fra utraditionelle Vinkler Et par muntre og inspirerende timer, hvor du får kastet nyt lys på dine og andres ressourcer, og hvordan du kan gøre konstruktivt brug af dem. Vi ser på udfordringer og muligheder frem for problemer og begrænsninger! Et på én gang underholdende og oplysende foredrag, der giver inspiration til kommunikation og godt samarbejde både i relation til børn og forældre, til kolleger og medarbejdere og sågar din partner :o) En oplevelse der kalder på såvel latter som eftertanke! En inspiration til (dit) LIV! Deltagerantal: 200 deltagere Sted: Ringkøbing Skole Datoer: 31. oktober Deltagerpris: 350 kr. inkl. En let forplejning Isabella Flensted er kursus- og foredragsholder i offentlige og private virksomheder, på seminarier, højskoler, institutioner m.m. Oplæg til tema-dage, seminarer, fyraftensmøder, personalemøder, bestyrelses- og foreningsmøder, hvor man ønsker at kaste lys på og få inspiration til Kommunikation og Formidling, Trivsel, Samarbejde og Arbejdsglæde - -

9 Sproglege leg med sproget MÅLGRUPPE: Lærere og pædagoger i indskolingen samt specialundervisningslærere. MÅL/INDHOLD: at give inspiration til mere liv og læring, leg og latter i arbejdet med børnene og deres sprogudvikling. at give inspiration og ideer til, hvordan det pædagogiske arbejde med sprogstimulering og sproglege kan blive mere levende, motiverende og udbytterigt - og i højere grad komme til at handle om samvær og glæde. at give inspiration til, hvordan det hele menneske i højere grad aktiveres.

10 Sproglege leg med sproget Kurset er konkret og praktisk målrettet og tager udgangspunkt i det kinesiske ordsprog: Du hører, og du glemmer - Du ser, og du husker - Du gør, og du forstår! - gældende for såvel børn som voksne ;o) Kurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg og kursisternes aktive deltagelse i sproglegene, som er direkte anvendelige efter kurset. Vi vil se på Mål, Midler og Metoder, og der udleveres teksthæfte. Jeg glæder mig til at være sammen med jer! Isabella Flensted Kløvertoften Skibby Tlf Deltagerantal: 22 deltagere Sted: Ringkøbing Skole Datoer: 1. november Deltagerpris: 900 kr. inkl. forplejning Kursusinstruktør og foredragsholder i offentlige og private virksomheder, på undervisningscentre, seminarier, skoler, institutioner m.m.

11 Klasseledelse Udvikling af klasseledelse At være lærer eller pædagog i folkeskolen i dag kræver mere end nogensinde komplekse færdigheder. Man skal have det faglige overblik, kunne samarbejde og skabe gode relationer. Senest er fokus for alvor kommet på klasseledelse. Klasseledelse handler om at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor den voksne gennem organisering, synlige regler og rutiner hjælper eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang med plads til udfordringer, hvor den enkelte elevs læring er i fokus. Klasseledelse er systemisk af natur, og her skal den menneskelige interaktion og kommunikation forstås som cirkulære processer. Alle påvirker hinanden og ingen kan unddrage sig at påvirke eller lade sig påvirke! Derfor er og bliver selvrefleksion over egen praksis et nøgleord. For at udvikle en klasseledelsespraksis er det afgørende, at man på skolen har en viden om, hvordan man opbygger gode relationer, arbejder med det tydelige lederskab, og hvordan man anvender den anerkendende kommunikation. Klasseledelse handler om at have en stor værktøjskasse, og mange lærere og pædagoger har værktøjskassen fuld uden altid at være bevidst om det. Ofte handler det bare om at vide, hvilket værktøj man skal bruge hvornår. At arbejde med klasseledelse i praksis er mere end kun at lede elevernes adfærd - det handler også om, hvordan man strukturerer timen, hvilke metoder man anvender, og hvordan man leder elevernes læreprocessor.

12 Klasseledelse God Klasseledelse handler derfor om flg. elementer:

13 Klasseledelse

14 Klasseledelse Kurset afholdes over 3 eftermiddage og man tilmelder sig til alle kursusgange. Deltagerantal: 50 deltagere Sted: Ringkøbing Skole Datoer: 6. Marts,20., Marts 3. April 2013 kl Deltagerpris: 1200 kr. inkl. Kaffe med brød Underviser på kurset er:

15 Coorperative Learning i Tysk Kooperatives Lernen læring i fællesskaber i tyskundervisningen Cooperative Learning (CL) er en veldokumenteret samarbejdsmetode, som ved hjælp af de indbyggede strukturer bliver et nemt og effektivt redskab i den daglige undervisning. Metoden er særdeles anvendelig i sprogundervisningen, hvor eleverne bliver aktive og interesserede i deres egen læring. Cooperative Learning bidrager desuden til et trygt miljø i klassen, hvor alle tør sige noget. Kurset består af to dage, og det forudsættes, at man på forhånd kender til Cooperative Learning, da der ikke vil være en egentlig gennemgang af metoden. Dag et: Hvordan er CL et godt supplement til den gode sprogundervisning? Hvorledes kan man udnytte elevernes lyst til at tale med hinanden på en struktureret måde, så alle får taletid på målsproget? Kursusdagen giver eksempler på øvelser, der tilgodeser både den mundtlige og skriftlige dimension i tyskundervisningen.

16 Coorperative Learning i Tysk Dag to: Deltagerne præsenteres for undervisningsforløb, hvor CL er en integreret del. Herefter bliver der mulighed for sammen med kolleger, og med sparring fra underviserne, at tilrettelægge sit eget undervisningsforløb, så man er klar til at gå i gang med at bruge CL i sin egen undervisning umiddelbart efter kurset. Der veksles begge kursusdage mellem oplæg, øvelser og refleksioner over egen praksis. Kursusafholder: Maria Pia Pettersson, lærer og cand.pæd. i tysk, lektor i læreruddannelsen og pædagogisk konsulent på UC Lillebælt, Center for Undervisningsmidler. Hun har stor erfaring i at undervise bl.a Tysk som fremmedsprog på alle niveauer og arbejder bl.a. med Anerkende pædagogik, Klasseledelse, Læringsstile og Læring i fællesskaber. Deltagerantal: 28 deltagere Sted: Ringkøbing Skole Dato: 20. og 27. februar kl Deltagerpris: 800 kr. inkl. forplejning

17 På vej mod en innovativ didaktik Farvel til fabriksskolen goddag til fremtidens innovative skole. Folkeskolen er rugekasse for fremtidens generation, og er derfor en del af tiden, og krav om nytænkning, fleksibilitet, ideudvikling ja innovation, lyder samstemmende fra Christiansborg, kommuner, erhvervsliv og sågar Danmarks Lærerforening. Men hvordan ser fremtidens innovative skole og didaktik ud? Formålet med kursusdagen er at give fremtidens innovative skole retning og skubbe til forståelsen af, hvordan en innovativ didaktik tager sig ud mellem tradition og fornyelse kreativitet og faglighed. Kursusdagen vil give dig viden om innovative processer med eksempler fra praksis på, hvordan man kan åbne skolen og didaktikken op og gå nye veje. Kurset er rettet mod at udvikle en innovativ didaktik der hilsen fremtidens skole velkommen, og stiller spørgsmålet innova - for noget? til medarbejdere og ledere i folkeskolen. Præsentation af innovation i skolen. Eksempler fra udviklingsprojekter og praksis, hvor lokalsamfundet, erhvervslivet og kulturinstitutioner inddrages aktivt i undervisningen Eksempler på innovative didaktiske modeller, så du får indblik i, hvilke muligheder innovative tilgange kan lede til, og hvordan du kan bruge innovation i din undervisning Øvelser i innovation med henblik på analyse, tolkning og kvalificeret løsning af skolens aktuelle og fremtidige opgaver. At gøre innovation til en del af skolens daglige arbejde og selvforståelse Deltagerantal: 40 deltagere Sted: Ringkøbing Skole Dato: 11. april kl Deltagerpris: 900 kr. inkl. forplejning

18 Tilmeldingsblanket Først til mølle princippet Tilmeldingsfrist 1. juni 2012 Massage den 18. september 2012 kl Geogebra 1.oktober Indskolingen/Fase1 Geogebra 2.oktober Mellemtrinnet/Fase 2 Navn: Skole: Navn: Skole: Navn: Skole: Sendes med post til: Ringkøbing Skole, Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing eller pr. mail:

19 Tilmeldingsblanket Først til mølle princippet Tilmeldingsfrist 1. juni 2012 Geogebra 3.oktober Udskolingen/Fase 3 Geogebra 21. Januar 2013 kl Superbrugere Hvordan brænde uden at brænde ud den 31. oktober kl Navn: Skole: Navn: Skole: Navn: Skole/institution: Sendes med post til: Ringkøbing Skole, Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing eller pr. mail:

20 Tilmeldingsblanket Først til mølle princippet Tilmeldingsfrist 1. juni 2012 Sproglege leg med sproget den 1. november kl Klasseledelse den marts og den 3. april 2013 kl Coorperative Learning i tysk den 20. og 27 kl Navn: Skole: Navn: Skole: Navn: Skole: Sendes med post til: Ringkøbing Skole, Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing eller pr. mail:

21 Tilmeldingsblanket Først til mølle princippet Tilmeldingsfrist 1. juni 2012 På vej mod en innovativ didaktik den 11. april Kl Navn: Skole: Sendes med post til: Ringkøbing Skole, Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing eller pr. mail:

22 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udviling 12 kommunikation & undervisningsteknik 17 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 23 projektarbejde

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere