FIND DIN RETTE IT PROFIL. Miniguide til arbejdsgivere og nyuddannede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIND DIN RETTE IT PROFIL. Miniguide til arbejdsgivere og nyuddannede"

Transkript

1 FIND DIN RETTE IT PROFIL Miniguide til arbejdsgivere og nyuddannede 1

2 ET NØDVENDIGT OVERBLIK IT indgår i mere og mere omkring os, og mange processer er eller bliver afhængige af IT. Derfor er IT en stadig mere vigtig faktor i de fleste virksomheder og i samfundet som helhed. Det kan virke kompliceret at overskue alle arbejdsområder, kompetencer, titler og uddannelser inden for IT. Hos Udvikling Odense har vi sorteret og valgt ud, for at give dig et overblik. Folderen er skabt til dig, der har en virksomhed og til dig, der søger job. Forhåbentlig vil du finde inspiration til arbejdsfunktioner, du skal have udfyldt eller finde jobtitler, der matcher dig og dine kompetencer. FOKUS PÅ FUNKTION For at skabe overblik er en forenkling af faktiske forhold nødvendig. I virkelighedens verden vil der ofte være overlap og eksistere helt andre inddelinger, end vi har valgt her. Inddeling efter uddannelse er fravalgt, fordi uddannelserne ændrer indhold og navn. Desuden kan den samme uddannelse ofte føre til flere forskellige funktioner. De fleste IT-uddannelser er historisk set relativt nye. Derfor har mange IT-ansatte ikke en fagspecifik uddannelse men i stedet årelang professionel erfaring. Bagerst i folderen er en oversigt over fynske og syddanske IT-uddannelser, mens der i den skematiske inddeling er tænkt bredere. OPBYGNING Da der er forskel på, hvilket ansvar og hvilke arbejdsområder IT-medarbejdere har, er her inddelt i tre niveauer. STRATEGISK NIVEAU Her tager medarbejderen beslutninger om hvad og hvorfor. Funktioner er ledende og strategiske, og rollen er at beslutte og planlægge. UDFØRENDE NIVEAU Her tager medarbejderen beslutninger om hvordan. Funktioner er selvstændige og planlæggende, og rollen er at udføre og udvikle. VEDLIGEHOLDENDE NIVEAU Her udfører medarbejderen opgaverne sådan. Funktioner bør være veldefinerede og forudsigelige, og rollen er at stå for drift og vedligeholdelse. For at dække så stor en del af IT-området som muligt er her opdelt i flere arbejdsområder: 1 Forretningsprocesser 2 Systemudvikling 3 Usability 4 Sikkerhed 5 Infrastruktur 6 Markedsføring Forenklingen tager ikke hensyn til de overlap mellem niveauer og tværfaglige tiltag, der i praksis altid vil eksistere i en virksomhed. Helt overordnet er fokus på IT-faglige arbejdsområder. 2 3

3 1ARBEJDSOMRÅDE: FORRETNINGSPROCESSER Udgangspunktet er optimering af virksomheden. Opgaven er overordnet at sikre implementering af IT, der understøtter det forretningsmæssige behov. ARBEJDSOMRÅDE: SYSTEMUDVIKLING Det handler om ide udmøntet i teknik konkret udvikling af programmer, systemer og sites, der overordnet optimerer virksomheden.2 STRATEGISK NIVEAU UDFØRENDE NIVEAU VEDLIGEHOLDENDE NIVEAU STRATEGISK NIVEAU UDFØRENDE NIVEAU VEDLIGEHOLDENDE NIVEAU Her har lederen ansvar for at definere behov for IT, der understøtter og optimerer virksomheden. Det er på dette niveau, der træffes it-strategiske beslutninger, såsom f.eks. indføring af B.I. (Business Intelligence), hvor data- og videnopsamling bruges til f.eks. kundesegmentering eller værdikædestyring lige fra lagerhåndtering til logistik. Det er også her, leder lægger strategi for forhandling med leverandør / udvikler. Herunder afvejer investering kontra værdiforøgelse. Her fungerer medarbejderen som projektleder eller konsulent. Medarbejderen har overblik og er bindeled i forbindelse med behovsafdækning og beslutningstagning. Herefter kan medarbejderen foretage konkret indkøb og udvikling af systemer, der understøtter de forretningsmæssige processer. Endelig kan medarbejderen tilrettelægge arbejdsgange ved implementering af systemer, der forandrer forretningsprocesser. Det kan være ansvarsfordeling, undervisning osv. Her er medarbejderen bruger og har derfor to vigtige funktioner. Dels at være med til at afdække behov. Både udfordringer og muligheder i forhold til nuværende forretningsprocesser og ønsker til forbedringer via IT. Dels at være med til at beskrive behov for systemjusteringer efter implementering af nyt IT. Her er det en ledelsesmæssig opgave at behovsanalysere og stå for systemdesign. Begreber som distributionsarkitektur og entreprisearkitektur hører også under her. Det overordnede ansvar er at forstå og sikre korrekt systemudvikling. IT-udviklingschef Systemarkitekt Chefudvikler Medarbejderne her skal sørge for samlet systemudvikling ide, programmering, test. Kompetencer inden for systemmodellering, databasedesign og systemintegration har relevans. Her kan medarbejderne også stå for brugervenlighedsevaluering og at kode, alt efter hvordan opgaverne fordeles på dette og næste niveau. Udvikler Programmør Frontendprogrammør Seniorudvikler Der vil ofte være overlap mellem det udførende og vedligeholdende niveau på dette arbejdsområde. Her hører typisk systemopdateringer og kodeoptimering under. Udvikler Programmør Frontendprogrammør Indkøbschef Logistikchef IT-chef Økonomichef IT-direktør Forretningskonsulent Senior manager, der styrer procescyklus Forretningskonsulent Indkøber Projektleder Underviser Superbruger f.eks. en sagsbehandler / bruger i funktionsleddet Datalog, civilingeniør i IT eller anden IT teknisk uddannelse på kandidatniveau vil være at foretrække, da ansvarsområdet kræver indgående teknisk viden. Et alternativ er naturligvis relevant erfaring. En egentlig IT-uddannelse er oplagt. Datamatiker fra erhvervsskole eller datalog fra universitetet alt efter ansvar og opgaver. Det vigtigste er den tekniske faglighed. En uddannelse som datamatiker er mest oplagt. Handelshøjskolens cand.merc. med fokus på datalogi og IT er en relevant uddannelse, men den uddannelsesmæssige baggrund behøver ikke være inden for IT. Erfaring, der sikrer overblik, er nødvendig. Dvs. erfaring både inden for IT, forretningsudvikling og strategisk ledelse. Her vil det typisk være en akademiker. F.eks. cand.it eller HA i IT men andre kandidatgrader kan være relevante. Igen tæller erfaring med forandringsprocesser og IT-implementering mere end titlen på uddannelse. Her er uddannelsesniveauet mere underordnet. Erfaringen med brug af IT er mere væsentlig samt evnen til at lære nyt. Det skal være en medarbejder, der har forståelse for de forretningsmæssige behov. Baggrunden kan variere fra kontorelev til længerevarende uddannelser. 4 5

4 3ARBEJDSOMRÅDE: USABILITY Det handler om at sikre optimal brugervenlighed (usability) i system- og siteopbygning. Et væsentligt succeskriterium for al software er optimal usability. ARBEJDSOMRÅDE: SIKKERHED Sikkerhed er bredt defineret her sikkerhed knyttet til drift, funktionalitet og kvalitet. 4 STRATEGISK NIVEAU UDFØRENDE NIVEAU VEDLIGEHOLDENDE NIVEAU STRATEGISK NIVEAU UDFØRENDE NIVEAU VEDLIGEHOLDENDE NIVEAU Her er lederens ansvar at sikre fundamentet for god usability. Det vil blandt andet sige gennemføre målgruppeanalyse og usabilitystrategi hvem skal bruge systemet (eller sitet), og hvordan ser en optimal løsning ud. Systemdesign og site-arkitektur kan høre til her eller på det udførende niveau. Site-arkitekt Designarkitekt Programarkitekt Medarbejdernes rolle er at navigere i spændingsfeltet mellem teknik og mennesker, fordi software bliver udviklet til mennesker, der skal forstå det og bruge det. Derfor skal medarbejderne her have kompetencer inden for grafisk design og interaktionsdesign, der sikrer optimal usability i programmer og på websites altså at design, funktioner og brugergrænseflade er intuitivt forståeligt og rammer målgruppen. Brugerdokumentation og testmetoder sikrer, at brugerne forstår programmets / sitets opbygning. IT-designer Multimediedesigner Fagkonsulent / forretningskonsulent med viden om det specifikke softwareområde Her er medarbejderens rolle at drifte programmer / sites. Det vil f.eks. sige fejlrettelser og programmering, der understøtter software. Igen kan der være overlap med det udførende niveau f.eks. ved designprocessen. Designprogrammør Grafiker Datamatiker Her deler ansvarsområdet sig i tre: 1) at sørge for sikkerhed 2) at sikre sikker drift og 3) at sikre systemkvalitet. IT er nerven i mange virksomheder, så det er her sikkerhedspolitikken fastsættes beslutning om værn mod vira, kryptering, backup osv. Driftsikkerhed er en ledelsesmæssig prioritering, ligesom test er. Begge dele kan være dyre at spare på, fordi sikker drift og ordentlig kvalitet, giver det bedste forretningsmæssige flow. IT-sikkerhedschef Testchef IT-chef Medarbejdernes rolle her er alsidige. Der er blandt andet at tjekke op på f.eks. internet, netværks-, server- og datasikkerhed. Det er at gennemføre f.eks. test inden for system, drift, installation og integration med bl.a. stress- og robusthedstest. Kvalitetstestleddet er det vigtigste i forbindelse med indførelse af nye systemer, f.eks. usabilitytest, effektivitets- og performancetest. Selv om systemer lever op til ønskede krav, kan brugerne have udfordringer i forhold til håndtering, fordi deres forudsætninger ofte er anderledes end beslutningstagernes. Kvalitetscontroller Sikkerhedskonsulent Underviser (i brug af systemer / programmer) IT-projektledere Dette niveau er vigtigt, fordi det skal sikre stabilitet og kontinuitet. Medarbejderne skal gennemprøve systemer og gennemføre definerede tests. Medarbejderne skal overvåge, så der er et værn mod indbrud, nedbrud og tab af data. Sikkerhedskonsulent Informationsvidenskab fra universitet vil sikre viden om grænsefeltet mellem teknologi og mennesker. Også mere teknisk orienterede uddannelser eller mere humanistiske kan have relevans, alt efter hvor fokus ligger. Indsigt i både teknik og humaniora er nødvendig. Det kan være erhvervsuddannelser som multimediedesigner eller uddannelser på universitetsniveau inden for IT / informationsvidenskab men også mere bløde retninger som sociologi, antropologi og medievideskab kan have relevans. Indsigt i IT-tekniske muligheder er dog en stor fordel. Uddannelsestitlerne er de samme som jobtitlerne og typisk fra erhvervsskolerne. En teknisk baggrund som f.eks. civilingeniør eller datalog er at foretrække. Et humanistisk islæt er væsentligt, hvis fokus er på testdelen, for at sikre forståelse for brugerleddet. Hvis vægt er på sikkerhed, er teknisk baggrund mest relevant, mens en mere alsidig er at foretrække, hvis fokus er på test eller undervisning. Spændvidden strækker sig fra universitetets IT-uddannelser til erhvervsskolernes. F.eks. datamatiker, ingeniør inden for svagstrøm eller elektriker med videreuddannelse inden for IT. 6 7

5 5ARBEJDSOMRÅDE: INFRASTRUKTUR Her handler det om virksomhedens IT-infrastruktur hardware, netværk, server og software skal fungere, da det er fundamentet for driften. ARBEJDSOMRÅDE: MARKEDSFØRING Udgangspunktet er synlighed og derved tiltrækning og fastholdelse af kunder med henblik på profilering i markedet og øget salg.6 STRATEGISK NIVEAU UDFØRENDE NIVEAU VEDLIGEHOLDENDE NIVEAU STRATEGISK NIVEAU UDFØRENDE NIVEAU VEDLIGEHOLDENDE NIVEAU Beslutning om IT-arkitektur og IT-infrastruktur ligger her på ledelsesplan. Hvorvidt valg af systemer og maskiner hardware og software / trådløst eller kabler ligger på dette niveau er afhængig af virksomhedens størrelse. Her er det medarbejdernes opgave at sikre, at hardware, netværk og server understøtter forretningen. Kort sagt sørge for at driften fungerer. For enhver virksomhed er en velfungerende infrastruktur et fundamentalt behov. Opgaverne ligger inden for installation / host af slutbrugerudstyr og applikationer samt database- og netværksadministration. Support og brugerunderstøttelse er ligeledes vigtig, så der ikke bliver spildt tid på at få maskiner eller programmer til at fungere efter hensigten. Her står medarbejderne typisk for brugersupport og helpdesk funktioner inden for systemer, netværk og drift. Lederen lægger strategien for marketing og kommunikation i virksomheden. Strategien definerer indsatsen på både online og offline medier. Ledelsen definerer f.eks. graden af brugerinddragelse, brug af sociale medier, grafisk designlinje samt strategi for design og sprogbrug. Virksomhedens online aktiviteter er for de fleste et væsentligt udstillingsvindue i dag. Hvis der er en webshop, er sitet også en salgskanal. Ledelsen tager stilling til, hvordan IT skal understøtte markedsføring og kommunikation. Medarbejderen fører strategierne ud i livet via ideudvikling og udførelse. Kundesegmentering kan hjælpe i forhold til målrettet markedsføring CRM. (Customer Relationship Management). Søgemaskineoptimering sikrer synlighed på nettet, mens traditionel reklame (f.eks. TV og print) samt PR kan supplere IT-indsats. Anvendelse af corporate identity i kommunikationen i såvel grafisk udformning som i sprogbrug. Implementering af oplevelsesprægende elementer som f.eks. spil, nyhedsbreve, debatfora og videoer. Her er medarbejderens rolle alsidig, og der kan være overlap mellem dette niveau og det udførende, alt efter prioritering. Her kan medarbejderen f.eks. stå for indtastninger og vedligeholdelse i forhold til søgemaskineoptimering. Det kan også være her, medarbejderen står for overvågning og eventuelt opdatering af blogs, debatfora og / eller sociale medier som f.eks. Facebook og Twitter. IT-chef IT-direktør Driftschef Teknisk chef En teknisk IT-baggrund er mest relevant. Datamatiker med lang og bred erfaring. Alternativt datalog eller ingeniøruddannelser inden for IT. Supportchef IT-administrationschef Underviser Teknisk konsulent Her er fokus stadig på det tekniske, men øje for brugervenlighed er vigtigt. Uddannelsesbaggrunden bør derfor være teknisk, men alternativt kan det være en humanistisk, der er bygget teknisk erfaring og videreuddannelse på. Supporter IT-administrator Systemadministrator Netværksadministrator Datamatiker, datatekniker eller anden erhvervs-uddannelse inden for IT / teknik. Alternativt grundig oplæring i specifikt system / netværk. Marketingschef Kommunikationschef En kandidatgrad i markedsføring fra handelshøjskolen eller universitetet, f.eks. Cand.IT, Alternativt IT- eller kommunikations-baggrund. Igen tæller erfaring mest. Opbygning og vedligeholdelse af virksomhedens tilstedeværelse på sociale platforme. Certificeret SEO-specialist (søgemaskineoptimering) Webkonsulent Kommunikationskonsulent Konceptudvikler Marketingskoordinator Tekstforfatter Her kan uddannelsesbaggrunden været meget alsidig, alt efter om ansvarsområdet er af teknisk eller kommunikativ art. Marketingkoordinator, journalist og universitetskandidater bredt vil kunne besætte stillinger her. SEO-medarbejder Marketingsassistent Kommunikationsmedarbejder Webkoordinator Også det brede spektrum er gældende på dette niveau. Kortere uddannelser inden for IT eller kommunikation fra erhvervsskolerne vil passe. 8 9

6 IT-UDDANNELSER Der er en lang række uddannelser, der har relevans for IT-området, alt efter om der er tale om et teknisk eller humanistisk felt. For eksempel har både merkantile og kommunikative uddannelser relevans. For overskuelighedens skyld er her dog primært oplistet deciderede IT-uddannelser fra uddannelsesinstitutioner på Fyn. SAMARBEJDSPARTNERE Denne folder er skabt af Udvikling Odense en del af Odense Kommune. Udvikling Odense er den udførende enhed for bestyrelsen Udviklings Forum Odense Partnerskab for Vækst Fyn, der arbejder for at fremme erhvervsudviklingen på Fyn. Syddansk Universitet (SDU) Datalogi IT og datamanagement Robotteknologi Velfærdsteknologi Lærings- og oplevelsesteknologi Informations- og kommunikationsvidenskab International virksomhedskommunikation med et fremmedsprog, it og webkommunikation Cand it i IT product design Cand it i Webkommunikation HA-it Diplomingeniør i Informations og Kommunikationsteknologi Syddansk Erhvervsskole (SDE) Erhvervsuddannelser Web-integrator Mediegrafiker Digital Media med: Multimedieintegrator Multimedieanimator Data og kommunikation med: Datatekniker IT-supporter Frontline PC-supporter grundforløb i Odense og hovedforløb i Vejle Teknisk Designer Cnc-tekniker Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) Erhvervsakademiuddannelser IT-teknolog Datamatiker Multimediedesigner Professionsbachelorer Pba. i Softwareudvikling Pba. i Webudvikling Pba. i Produktudvikling og Teknisk Integration Pba. i Økonomi og Informationsteknologi For nyere IT-medarbejdere vil der typisk være tale om ansættelse af medarbejdere med lang videregående uddannelse (LVU) på det strategiske niveau, mellemlange og korte videregående uddannelser (MVU og KVU) på det udførende niveau og erhvervsuddannelser (EUD) på det vedligeholdende niveau. Denne forenkling tager ikke højde for erfaring og personlighed, der ofte vil veje tungest i ansættelsen. Desuden er en del erhvervsuddannelser på IT-området så lange, de må regnes et niveau højere Udvikling Odense varetager opgaver inden for erhvervsservice, vækstindsatser, turisme og oplevelser gerne i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Denne folder er skabt i samarbejde med: Forbundet af IT-professionelle 10 11

7 Udvikling Odense Forskerparken Odense M Telefon

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Rigtige it-uddannelser

Rigtige it-uddannelser DI ANALYSE Rigtige it-uddannelser Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-kompetencer > > Danske virksomheder har trods finanskrisen forsat vanskeligt ved at få dækket deres behov for personer med de

Læs mere

Prosit. feb 08. Nye it-uddannelser er kommet godt fra start. Tag med til CeBIT Side 2 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D STUD.PROSA.

Prosit. feb 08. Nye it-uddannelser er kommet godt fra start. Tag med til CeBIT Side 2 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D STUD.PROSA. STUD.PROSA.DK Prosit feb 08 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 PROSAbladets web-panel Støtte til aktiviteter CeBIT 2008 PROSIT i din mailboks PROSArepræsentant Side 3 Multimediedesignere

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisationer

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere