SummIT marts Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?"

Transkript

1 SummIT marts Centralværkstedet Konferencetemaer og oplægsholdere The Future is IT Are you ready to face it?

2 LOKALEOVERSIGT: CENTRALVÆRKSTEDET USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN FUTURE TECHNOLOGIES IN SMART SOCIETY MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET WEARABLES BIG DATA OG BUSINESS INTELLIGENCE MØDELOKALE 1, SMEDJEN EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING PROCESSER OG IT MØDELOKALE 2, SMEDJEN SECURITY SPORINGS- OG POSITIONERINGSTJENESTER KONFE- RENCETE- MAER & OP- LÆGS- HOLDERE

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 04 BIG DATA OG BUSINESS INTELLIGENCE 06 EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING 08 FUTURE TECHNOLOGIES IN SMART SOCIETY 10 PROCESSER OG IT 12 SECURITY 14 SPORINGS- OG POSITIONERINGSTJENESTER 16 USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN 18 WEARABLES

4 4 BIG DATA OG BUSINESS INTELLIGENCE MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Brug af big data til forbedring af uddannelser (DK) Regnestokken, posten, CD en m.m. er eksempler på teknologier der har fået en digitaliseret make-over. Undervisningssektoren er et af de næste områder, hvor digitalisering er på vej, og når den først er kommet ind, plejer udviklingen at gå stærkt. I oplægget gives eksempler på, hvorledes Big Data kan styrke vores undervisning, og hvorfor vi risikere at blive hægtet bagud på uddannelsessektoren, hvis der ikke rykkes nu! Stephen Alstrup, professor, Københavns Universitet Digitale undervisningsmaterialer (DK) Oplægget vil fortælle om brug af store mængder data til at forbedre undervisningen og ens digitale forretning med. Der gives en række eksempler på, hvordan Clio Online har empoweret læreren ved at stille data til rådighed for ham, som han ikke tidligere var i nærheden af at have. Endemålet er klart: Big data frigør tid for læreren og gør, at han bruger sin tid på undervisning, der hvor eleverne har deres udfordringer. Differentieringsmulighederne åbnes også op på en helt anden måde ved at strukturere og visualisere datamængderne for læreren. I forretningsøjemed er big data også en eminent måde til at drive forretningen derhen, hvor kunderne vil have den. Det eneste man skal gøre er at opsamle den info. Oplægget vil komme med en række eksempler på dette. Janus Benn Sørensen, direktør, Clio Onilne

5 BIG DATA OG BUSINESS INTELLIGENCE MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET 5 Tidspunkt: Big Data og Smart Society (DK) Big Data er i gang med at revolutionere såvel virksomheder som det offentlige. En særlig interessant brug af Big Data er inden for Smart City/Society hvor man bruger data fra både personer (opdateringer på sociale netværk, borgerindberetninger m.m.) og sensorer (GPS, RFID, el, vand og temperaturmålere m.m.) til at optimere og koordinere forbruget af vigtige ressourcer. Oplægsholderne præsenterer en række konkrete eksempler på brug af Big Data til Smart Society, primært inden for energi og transport. Oplægsholdere: Kristian Torp, lektor, Aalborg Universitet, og Torben Bach Pedersen, professor, Aalborg Universitet Konkrete erfaringer hos FlexDanmark (DK) FlexDanmark koordinerer store dele af syge- og patienttransporten i Danmark via en flåde af privatejede taxier og minibusser. At have meget nøjagtige køretider er grundlaget for at kunne styre sådanne flåder. Dette sikrer, at passagererne kan blive samlet og afleveret til de aftalte tider, og at afregningen til vognmændene er korrekt. For at få nøjagtige køretider for hele Danmark har FlexDanmark i en årrække arbejdet sammen med Daisy, Aalborg Universitet, om brugen af GPS-data til beregning af køretider. I dette oplæg vil vi forklare fordelen ved at anvende netop GPS-data til køretidsberegninger. Med EU s mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 er det vigtigt for trafikselskaberne at kunne levere et grønt regnskab. Da FlexDanmark er bindepunktet mellem trafikselskaberne og vognene, ønsker FlexDanmark at levere denne service i fremtiden. Ny teknologi i bilerne, der læser brændstofforbruget via OBDII stikket, tillader FlexDanmark at lave gode estimater for både brændstofforbruget og CO2-udslippet for de enkelte ture. Oplægget vil forklare, hvordan FlexDanmark påtænker at anvende brændstofbruget og CO2-udslippet i flådestyringen og rapportering. Ove Andersen, ErhvervsPhD, FlexDanmark

6 6 EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING MØDELOKALE 1, SMEDJEN Tidspunkt: Model Driven Development of Firmware for an Embedded System (EN) Ensuring correct behaviour of an embedded system developed in a procedural programming language like C is hard and prone to errors. This project presents a formalised language, which allows describing the behaviour of lifting platforms. Also, a compiler is provided, which, without requiring prior knowledge of any programming language, can be used to generate working firmware code. The project has been carried out in collaboration with Guldmann A/S, and a working prototype was developed around their most advanced lifting platform. The system proved to be capable of solving issues identified by the company. Moreover, it is a generic solution and could easily be used in the development of other embedded systems. Oplægsholdere: Stephan Erbs Korsholm, lecturer at ViaUC, PhD, worked with programming in the small and programming in the large for 15+ years. Currently doing teaching and research at VIA University College in Horsens within the field of embedded software development. Laurynas Ubys is an Information and Communication Technology graduate with specialization in Embedded Engineering. He has recently completed his studies at Via University College, Horsens. He has work experience in designing and programming embedded systems as well as implementing enterprise solutions.

7 EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING MØDELOKALE 1, SMEDJEN 7 Tidspunkt: T-CREST: A Multicore Platform for Real-Time Systems (EN) The T-CREST platform is a time-predictable multicore platform optimized for real-time systems. Traditional multicore platforms that are optimized for average case speed are highly unpredictable in execution time. In contrast, T-CREST is designed from scratch with a focus on time predictability. This includes processors, networkon-chip, memory controller, compiler, and worst-case execution time analysis tool. Using the Open-Source T-CREST Platform (EN) Oplægsholder (begge oplæg): Martin Schoeberl received his PhD from the Vienna University of Technology in From 2005 to 2010 he has been Assistant Professor at the Institute of Computer Engineering. He is now Associate Professor at the Technical University of Denmark. His research interest is on hard real-time systems, time-predictable computer architecture, and real-time Java. Martin Schoeberl has been involved in a number of national and international research projects: JEOPARD, CJ4ES, T-CREST, RTEMP, and the TACLe COST action. He has been the technical lead of the EC funded project T-CREST. He has more than 100 publications in peer reviewed journals, conferences, and books. T-CREST is implemented in an FPGA. All components of the T-CREST platform are available in industry friendly BSD open source. Two industry partners have already explored T-CREST and one Danish industry partner is currently evaluating T-CREST. This talk will present usage of T-CREST and give pointers how to get started.

8 8 FUTURE TECHNOLOGIES IN SMART SOCIETY CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Disse informationsteknologier vil forandre alt inden for ti år (DK) Computerteknologi udvikler sig eksponentielt: Yder dobbelt så meget for samme pris f.eks. hvert andet år. Den udvikling vil bringe computere ud i den fysiske virkelighed, hvor den giver droner, selvkørende biler, DNAskanninger og tusindvis af andre nye muligheder. Hvad driver udviklingen? Hvad er på vej? Hvad kommer det til at betyde for arbejde/virksomheder/mennesker? Rolf Ask Clausen, der er chefkonsulent hos IDA (og har baggrund som ingeniør/journalist), giver med afsæt i kontakter kloden rundt, herunder Silicon Valley, et overblik og kaster stribevis af bolde op til diskussion! eangles (DK) eangles are tiny healthcare companions which continuously collect, process and transmit data about our health condition, protecting us against diseases and warning us against potentially threatening environmental conditions. Devices that allow us to live a safe and secure life. Jan Madsen is professor in computer-based systems at DTU Compute, where he is working on design, modeling and analysis of microelectronic, microfluidic and microbiological computing systems.

9 FUTURE TECHNOLOGIES IN SMART SOCIETY CENTRALVÆRKSTEDET Denne session er lavet i samarbejde med BrainsBusiness 9 Tidspunkt: Drones (DK) Drones is an emerging technology that has grown extensively in the past few years. Both industry and academia are spending significant resources on development in this field. But while the potential is huge and the applications are many, reliability of the technology and the aviation regulation is a challenge and will be for some years. This presentation will focus on opportunities as well as challenges. Anders la Cour-Harbo is Associate professor at the Department of Electronic Systems, Aalborg University. Coordinator and partner in several drone research projects, member of national and international advisory and expert groups of drones. Teacher and supervisor for numerous master and PhD students. Experienced model aircraft pilot with particular interest in rotary aircraft. Drones (DK) Drones are here to stay, and Drones are one of the game changing technologies in the 21 century. They have the potential to revolutionize how many of our daily tasks can be solved thereby making the most of our limited time. Drones in the air have recently been subject to massive attention and are now more popular than ever both in the government arena and for private consumers. In the presentation I am going to address some of the vital issues for this technology to reach its full potential from a societal and technology perspective. Michael Messerschmidt has a Master from Aalborg University in International Technology Management specialized in Global Business Development. He is a member of the advisory board of UAS Denmark uasdenmark.dk/ as well as other relevant institutions. For the last 2 years he has travelled around the world to various UAV events (Unmanned aerial vehicle) and is regularly involved in the European NATO working groups related to UAVs. He has worked for Sky-Watch since 2011 and is now Chief Business Development Officer with responsibility for the overall R&D pipeline as well as the Sky-Watch Labs department.

10 10 PROCESSER & IT MØDELOKALE 1, SMEDJEN Tidspunkt: Value Creation in SaaS Development (DK) Software as a Service (SaaS) development projects run for an unbounded amount of time, and it is important to continuously offer customers increased value from using the solution. Otherwise, a one-time payment for using a similar product would appear more attractive. Uncritically implementing value-adding ideas might however not always be in accordance with the business interests of the SaaS development company. We take a look at a small software development company with a SaaS business model and propose an approach to facilitate coordinated innovation on two levels: Business model and software development. We use the approach on an ongoing case from this company. Our results indicate that the case has benefitted from using the toolset presented here. The approach is designed for small SaaS companies with 5-10 developers using agile development methods. Emnet bygger på et samarbejde mellem Aalborg Universitet og virksomheden PathShaper. Ivan Aaen er lektor på Institut for Datalogi, Aalborg Universitet. Underviser og forsker i softwareinnovation og softwareentreprenørskab. Er uddannet Cand. Polyt. i systemkonstruktion og har en PhD i systemudvikling.

11 PROCESSER & IT MØDELOKALE 1, SMEDJEN 11 Tidspunkt: Agil udvikling af sagsbehandlingssystem (DK) Vi vil fortælle om mini-projektet Fra visuel procesdesign og kravspecifikation til fleksible digitale arbejdsgange. Her tog Exformatics og Visuel it sammen med IT-Unversitetet og Alexandra Instituttet udfordringen op at undersøge, om arbejdsgange kan præciseres, før de digitaliseres, så de samtidig er fleksible og kan tilpasses, efter systemet er taget i brug. Hypotesen var, at dette var muligt ved at kombinere Visuel its metode til visualisering og prototyping, med den deklarative, hændelsesbaserede procesbeskrivelse, som Exformatics har udviklet i samarbejde med IT-Universitetet i forbindelse med et netop afsluttet erhvervs-ph.d.-projekt. Projektet endte med at give et eksempel på agil udvikling af et sagsbehandlingssystem til en forskningsfond. Systemet har nu været i drift i mere end et år og fik, ikke overraskende, gavn af muligheden for tilpasning efter ibrugtagning. Casen blev efterfølgende præsenteret ved den 3. internationale konference for Adaptive Case Management (AdaptiveCM) i Ulm, 1. september 2014 (http://acm2014.blogs.dsv.su.se). Oplægsholdere: Thomas T. Hildebrandt er leder af forskningsgruppen for proces- og systemmodeller ved IT-Universitetet i København. Han har mange års erfaring med modellering og digitalisering af processer og er ofte oplægsholder ved nationale og internationale konferencer, videngrupper og innovationsnetværk. Thomas har i en række forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder udviklet nye teknologier til beskrivelser af arbejds- og forretningsprocesser med henblik på agil og fleksibel digitalisering af lovregulerede processer. Målet er at undgå at binde digitale løsninger op på rigide processer, der er svære at ændre når lovgivning, arbejdsgange eller forretningsprocesser ændres. Se mere på thildebrandt. wordpress.com og Morten Marquard er udviklingsdirektør i Exformatics A/S. Morten har en unik baggrund i strategisk markedsføring og salg og en bred ekspertise i videnbaserede industrier via stillinger hos Commerce One, Netscape og Accenture. Morten er uddannet datalog.

12 12 SECURITY MØDELOKALE 2, SMEDJEN Denne session er lavet i samarbejde med CFIR Tidspunkt: Social engineering og insider-angreb (DK) Social engineering og insider-angreb er blandt de største trusler mod IT-sikkerheden i dag. De er samtidig blandt de sværeste at opdage og beskytte sig imod. I forskningsprojektet TREsPASS arbejdes der med state-of-theart teknikker til at integrere menneskelig opførsel i værktøjer til automatiseret risikovurdering af IT-sikkerheden i en organisation. Rene Rydhof Hansen er lektor på Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet, hvor han bl.a. forsker i IT-sikkerhed og relaterede emner. Insidertruslen (DK) Den vestlige verden er i gang med en hæsblæsende digitalisering, i håb om at holde trit med de fremadstormende udviklingslande, med BRIK-landene i spidsen. Men det ser mere og mere ud til, at forudsætningerne for denne digitalisering ikke rigtigt er til stede. Oplægget vil derfor fokusere på, hvad manglerne er, med særligt fokus på de store udfordringer, som især det offentlige og mindre virksomheder for tiden har med identitetskontrol og adgangsstyring af medarbejdere. Dette har sat insidertruslen i centrum som et problem, vi skal forholde os til. Hvad bliver konsekvenserne, og er der noget vi kan og skal gøre? Jens Heyn Roed Andersen har i de sidste 15 år arbejdet med it-sikkerhed i erhvervslivet, bl.a. som it-sikkerhedschef hos Arla Foods og Energinet.dk. Han var med, dengang it-sikkerhed var et emne kun få nørder beskæftigede sig med og ledelsen ikke havde tid til. Det har givet indgående erfaring med, hvordan it-sikkerhedsmæssige problemstilinger gennemføres i praksis. Han har arbejdet med it i mere end 20 år i diverse lederstillinger på såvel leverandør- som aftagersiden og har derfor et stort netværk. Jens Heyn Roed Andersen har en kandidateksamen i Statskundskab, som han har suppleret med en lang række sikkerhedscertificeringer.

13 SECURITY MØDELOKALE 2, SMEDJEN 13 Tidspunkt: Kryptering af clouddata - fra grundforskning til start-up (DK) Mange cloud-brugere har et ønske om at kryptere deres data, før de overdrages til en cloud-leverandør. Dette kaldes client-side kryptering. Det svære ved client-side kryptering ifbm. cloud-tjenester er at sikre, at de rigtige (og kun de rigtige!) brugere og enheder har adgang til de rigtige krypteringsnøgler - uden dem er cloud-tjenester med client-side krypterede data ubrugelige. Sepior er en startupvirksomhed med en innovativ løsning på dette problem. En løsning som leverer en sikker men alligevel 100% cloud-baseret key management service. Løsningen er baseret på avanceret moderne kryptografi, som siden årtusindskiftet er modnet til praktiske anvendelser igennem en række forskningsprojekter med deltagelse af bla. Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet. Oplægsholdere: Jakob Illeborg Pagter er leder af Alexandra Instituttets Security Lab, som har arbejdet med avancerede kryptografiske løsninger og sikkerhed inden for cloud computing og internet-of-things i mere end et årti. Jakob er medlem af bestyrelsen i Rådet for Digital Sikkerhed, DI/ ITEKs it-sikkerhedsudvalg og er national repræsentant i IFIP TC11. Nicolaj Højer Nielsen er seriel iværksætter som udover Sepior også har været involveret i andre danske sikkerhedsstartups som CodeSealer og Penneo.

14 14 SPORINGS- OG POSITIONERINGSTJENESTER MØDELOKALE 2, SMEDJEN Tidspunkt: Optimering af workflow (DK) Hvordan kan RFID og andre sporingsteknologier understøtte, optimere og dokumentere serviceleverancer og manuelle arbejdsgange? Hvilke teknologer har vi til rådighed, og hvilke nye teknologier skal vi være opmærksomme på? Kan teknologierne fungere både til udendørs og indendørs arbejdsgange? Er ibeacons en game changer inden for teknologier til servicebranchen? Vi præsenterer to cases, hvor sporingsteknologier bringes i anvendelse. Registrering af arbejdsopgaver i landbruget (DK) Effektiviteten er under lup i de fleste produktionsmiljøer. Det gør sig ikke mindst gældende i landbruget. Konsulenter på SEGES (tidligere Videncenter for Landbrug) indsamler produktionsdata fra danske gårde og rådgiver om effektiviseringsmuligheder. De arbejder bl.a. med et benchmarkingværktøj til malkekvægsområdet. I den forbindelse er der udviklet et redskab til automatisk registrering af relevante arbejdsgange baseret på sted og anvendelse af redskaber. Løsningen bygger på GPS, aktiv RFID og ibeacons. Deltagerne i projektet er: SEGES og Alexandra Instituttet A/S Tejs Scharling er leder af Pervasive Positioning Lab på Alexandra Instituttet, hvor han arbejder med anvendelse af sporings- og positioneringsteknologier inden for en række domæner. Tejs kombinerer en anvendelsesorienteret tilgang med den nyeste teknologiske forskning. Tejs er datalog, og før han kom til Alexandra Instituttet arbejdede han 5 år med navigation og logistik i private virksomheder. Stedbestemte informationer til medarbejdere i servicejobs (DK) Med afsæt i projektet Stedbestemte informationer til medarbejdere i servicejobs præsenteres mulighederne for at bruge stedbestemte lydbeskeder til oplæring og information af rengøringspersonale. I projektet er der udviklet en teknisk prototype og et koncept for fremtidige anvendelser. Løsningerne bygger primært på Blue- Tooth-teknologien og dets nyeste knopskud ibeacon. Deltagerne i projektet er: TDC A/S, ISS A/S, LO Hovedstaden, Jinou (Kina), IT-Universitetet i København og Alexandra Instituttet A/S Alexandre Alapetite er Senior Software/ICT Engineer ved Alexandra Instituttet A/S. Han har en ph.d.-grad i informatik med særligt fokus på menneske-maskine interaktion, webteknologier og computersimulering. Han har erfaring som systemarkitekt for eksperimentelle lokationsbaserede tjenester til bl.a. lufthavne og servicebranchen. For tiden arbejder Alexandre med stedbestemt information og mulighederne i ibeacon og relaterede teknologier.

15 SPORINGS- OG POSITIONERINGSTJENESTER MØDELOKALE 2, SMEDJEN 15 Tidspunkt: Sporing i praksis (DK) På denne workshop præsenter LEGO en case, hvor sporingsteknologier har muliggjort betydelig bedre udnyttelse af produktionsudstyr. Industrinetværket RFID i Danmark fortæller om netværkets tilbud til virksomheder inden for stort set alle brancher. Til sidst præsenteres innovationsforløbet Sporing i praksis, der er et tilbud til virksomheder, der ønsker at benytte eller udvikle nye produkter og tjenester baseret på sporings- og positioneringsteknologier. LEGO - bedre udnyttelse af produktionsudstyr (DK) Der er både tid og penge at spare ved at vide præcist, hvor alt udstyr i produktionen befinder sig. Udfordringen hos LEGO består i at lokalisere det fleksible produktionsudstyr på tværs af bygninger og lokationer, uden at skulle investere i og installere specielt sporingsudstyr og nyt software. Jens J. Meisner fortæller om, hvordan de har grebet udfordringen an hos LEGO. Ved at anvende en kombination af RFID og WiFi er det lykkedes at få det ønskede overblik og dermed mulighed for at effektivisere og optimere produktionsprocessen. Jens J. Meisner, Senior Manager Specialist ved LEGO System A/S, har arbejdet mere end 25 år i LEGO både som specialist og projektleder. Det har givet ham en omfattende viden og erfaring inden for IT, master data, intern og ekstern logistik, engineering og BPM. I næsten alle sammenhænge med fokus på automatisk dataopsamling. RFID i Danmark (DK) RFID i Danmark er et tematisk netværk stiftet i Stort set alle brancher er repræsenteret i medlemskredsen, og RFID tolkes meget bredt og omfatter mange forskellige teknologier. Henrik B. Granau giver en kort præsentation af netværkets tilbud, aktiviteter og medlemmer. Henrik B. Granau, stifter og leder af sekretariatet i foreningen RFID i Danmark. Henrik har de sidste 10 år arbejdet sig frem til at være Mr. RFID i Danmark. Henrik driver sin egen rådgivningsvirksomhed, Granau IT. Udnyt potentialerne i sporings- og positioneringsteknologi (DK) Til sommer starter innovationsforløbet Sporing i praksis, med det mål at øge kendskabet til potentialerne i sporings- og positioneringsteknologi. Virksomheder fra alle brancher inviteres til to workshops, hvor der både skal arbejdes med virksomhedernes egne udfordringer, teknologier, koncepter og nye forretningsmuligheder baseret på sporingsteknologi. Udviklingsforløbet arrangeres i samarbejde med RFID i Danmark. Tejs Scharling fortæller om forløbet, og der er mulighed for at diskutere og byde ind med ideer og ønsker. Tejs Scharling er leder af Pervasive Positioning Lab på Alexandra Instituttet, hvor han arbejder med anvendelse af sporings- og positioneringsteknologier inden for en række domæner. Tejs kombinerer en anvendelsesorienteret tilgang med den nyeste teknologiske forskning. Tejs er datalog, og før han kom til Alexandra Instituttet arbejdede han 5 år med navigation og logistik i private virksomheder.

16 16 USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Indførelse og integrering af Usabilityarbejde i en it-virksomhed (DK) Mange IT-virksomheder har en stærk motivation for at forbedre deres systemers usability. Men de mangler kompetence i virksomheden og har heller ikke mulighed for hyre eksperter til at løse opgaven for dem. Derfor tager de ikke udfordringen op. Dette oplæg præsenterer Barfodsevaluator-strategien, hvor usability-arbejde integreres i en it-virksomhed gennem at opkvalificere designere og udviklere i virksomheden til at varetage usability-arbejde som en del af software-udviklingen. Jan Stage, professor, Aalborg Universitet Erfaringer med usability-opkvalificering i TC Electronic (DK) Dette oplæg beskriver, hvordan TC Electronic gennem brug af Barfodsevaluator-strategien har indført og indlejret usability-arbejde i deres udviklingsproces. Det beskrives, hvordan opkvalificeringen foregik, og hvilke effekter det indtil nu har haft på produkternes usability. Jesper Lumbye Andersen, Senior Development Engineer, TC Electronic Debat og spørgsmål (DK)

17 USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN CENTRALVÆRKSTEDET 17 Tidspunkt: Agil produktmodellering (DK) Design og designvalg påvirker teknologier og de produkter, vi omgiver os med i al almindelighed og brugeroplevelsen i særdeleshed. DELTA arbejder med flere måder, hvorpå vi kan optimere og teste produkter og teknologier, så de møder brugerne bedst muligt - og i løbet af præsentationen beskriver Morten sin egen flueteori. Morten Wagner er afdelingsleder ved DELTA og arbejder med udvikling af tidligt proof-of-concept og elektronisk skitsering af nye højteknologiske produkter. Han har arbejdet med brugervenlighed, usability, brugerinddragelse og brugerdreven udvikling siden starten af 90 erne - bl.a. inden for IKT, sundhed og velfærdsteknologier, læring og spil. Shhh - støjbegrænsning i storrumskontorer gennem datavisualisering (DK) Kan man få folk i et storrumskontor til at tale lavere blot ved at vise dem, hvor højt de taler? Det var præmissen for et forsøg udført gennem et InfinIT-projekt hos DELTA og Aalborg Universitet i samarbejde med Jabra og SoundEar. Gennem en iterativ sketching proces blev der udviklet en simpel datavisualisering, der illustrerede støjniveauet målt med støjmålere flere forskellige steder og vist på en plantegning over det pågældende område. Hør om udfordringerne ved at ændre folks adfærd og daglige diskurs, mens man balancerer på kanten af personlig overvågning. Morten G. Jensen, specialist, DELTA Debat (DK)

18 18 WEARABLES MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Wearables og interaktionsdesign (EN) Why Poetry Matters (EN) In recent years, the wearables field has grown in size and hype. But before we become too immersed in the world of wristbands, earplugs and smart watches measuring our physical status and communicating them in hard numbers, we should consider which types of communication we like and listen to. Rikke Koch will talk about modes of communication in wearables and the necessity for poetic communication when the technology is attached to our bodies day and night. Rikke Koch is Senior Concept Developer/Wearables at Alexandra Instituttet. She has been working within the field of wearables since 2008 when she started the special interest group for intelligent textiles within InfinIT. She works with development of concepts, interaction design and user involvement in the development process. Her focus is on cooperation between industry and academia and she has been involved in developing the prototypes: Climate Dress, Solar Bag, Memory Bag, UV Dress, Hammock, Life Saving Textiles, Yoga Suit. Previously she has been teaching at the Department of Media, Cognition & Communication at the University of Copenhagen, focusing on development of new technologies, the roles of the user, the societal structures and organizational cultures in shaping the new technology. Case: Google Glass som interaktionsplatform for Falckreddere (EN) When Emergency Services arrive at an accident, they often need to act quickly and they also often need both hands doing their job. But they also need information. How can this be solved? Well, the answer is easy, with Google Glass. However it is of course not that simple. Taking his point of departure in thorough field studies of emergency workers, Mathias will explain why they arrived at concepts using Google Glass for medicine scanning, CPR assistance, video conferencing and requiring guidelines for treating children. The development project Mathias is referring to is a joint effort between Falck Danmark A/S, The University of Copenhagen and Region H. Mathias Nick Andersen is Digital Business Developer at Falck Danmark A/S and Cand.Komm.IT. He develops new ideas, technology and business cases within the field of digital innovation. He does this in Falck Danmark s newly established team tasked with the responsibility of creating new digital business opportunities across the four business units in the Falck Group; Emergency, Assistance, Healthcare and Safety Services.

19 WEARABLES MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET 19 Designing wearable technology for water sports (EN) Dialog (EN) Outdoor water sport offers an interesting and complex context, where there are several requirements for technology. Today it is possible to buy multiple devices that support the activity, e.g. diving watches, but little has been seen on technology implemented in the existing water sport gear. Nina Mørch Pedersen will talk about her explorations of how wearable technology can be introduced in a water sport context in order to design a product that supports meaningful interaction in the context. Nina Mørch Pedersen, Research Assistant at IXD Lab, IT-Universitetet, has her main interest within the fields of interaction design and tangible design. Her projects revolve around combining conventional materials with computer power to achieve new expressions. She carries out her projects using methods as user involvement, sketching, and building physical prototypes. Nina is studying Digital Design and Communication at the IT University and is now writing her master thesis in collaboration with Diffus Design and the EU project Light. Touch.Matters.

20 20 WEARABLES MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Wearables og Hardware (EN) Designing outside the lines: using electronics as a design material in wearables (EN) We use electronics as a design material, just as some use wood, cotton, glass or other materials. We explore the properties of electronics and what they can mean in people s lives. Similarly, we merge electronics with traditional design materials to explore new possibilities. In this talk, we investigate how wearables are currently designed and challenge the existing tech, asking questions about what the future will be, and predicting how using electronics as a design material can change the way we interface with our world. Vanessa Carpenter is Specialist, Interaction & Electronic Sketching at IdemoLab, DELTA. After working for more than 10 years in corporate environments in Canada, Vanessa moved to Scandinavia to complete a Master s of Interaction Design at Malmo University in Sweden. She then joined the Collaborative Interactive Arts Studio: illutron, a floating maker space in Denmark and amidst fire cannons, submarines, dancers, and computer controlled lights, sounds and robots, she has contributed to creating a network and community of Makers, tinkerers, nerds, thinkers, and creatives throughout Denmark and Sweden. Her company, GeekPhysical has worked to challenge the social domain throughout the world through interactive installations; Now she works in IdemoLab, using the same creative chaos methods to challenge the everyday, and create Electronic Sketches which truly explore the problem to find the right solution. Vanessa specialises in creating opportunities for people to creatively connect, through hackathons, labs, conferences, workshops, and a collection of alternative professional events (such as Bits & Beers) whose goal is to get participant s hands dirty, and create lasting connections.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Adaptive Case Management (ACM) agil bruger- og videreudvikling af proces-orienterede IT-systemer?

Adaptive Case Management (ACM) agil bruger- og videreudvikling af proces-orienterede IT-systemer? (ACM) agil bruger- og videreudvikling af proces-orienterede IT-systemer? Thomas Hildebrandt, Lektor, PhD Forskningsgruppen for Proces- & Systemmodeller www.itu.dk/research/models IFFI fokusområde for processer

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter

Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter Jakob I. Pagter, Security Lab Alexandra Instituttet A/S Privatejet almennyttig firma med fokus på forskning og innovation indenfor IT GTS Godkendt Teknologisk

Læs mere

Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem

Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem fra brugerorienteret visuel procesdesign til kravspecifikation!! Thomas Hildebrandt Faglig koordinator for processer og IT Interessegruppen, Infinit!! Lektor

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Det rødbedefarvede pas

Det rødbedefarvede pas Det rødbedefarvede pas Årsmøde 2008 vestas.com 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør Det rødbedefarvede pas vestas.com Årsmøde 2008 Safety First 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

René Ingemann Andersen, rene.ingemann@appinux.com

René Ingemann Andersen, rene.ingemann@appinux.com Onsdag 29. april 2009 René Ingemann Andersen, rene.ingemann@appinux.com Jeg kan godt li Beethoven især hans digte Ringo Starr Agenda 1. Principperne bag open source 2. Demo af Open Office 3. Pause 4. On

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Automation University? To dage med præsentationer, demonstrationer, hands on labs og seminarer, samt stor udstilling fuldstændig gratis. Personlig agenda deltagere kan fastsætte deres eget program ud fra

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Praktisk kryptering i praksis

Praktisk kryptering i praksis Praktisk kryptering i praksis Jakob I. Pagter Security Lab Alexandra Instituttet A/S Alexandra Instituttet A/S Almennyttig anvendelsorienteret forskning fokus på IT GTS Godkendt Teknologisk Service (1

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

(Global Operations & Innovation Management) For BAIT Students, Based on the Revised Program for 2010

(Global Operations & Innovation Management) For BAIT Students, Based on the Revised Program for 2010 International Technology Management (Global Operations & Innovation Management) For BAIT Students, Based on the Revised Program for 2010 Global Operations & Innovation Management Become a Leader of Managing

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere