SummIT marts Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?"

Transkript

1 SummIT marts Centralværkstedet Konferencetemaer og oplægsholdere The Future is IT Are you ready to face it?

2 LOKALEOVERSIGT: CENTRALVÆRKSTEDET USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN FUTURE TECHNOLOGIES IN SMART SOCIETY MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET WEARABLES BIG DATA OG BUSINESS INTELLIGENCE MØDELOKALE 1, SMEDJEN EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING PROCESSER OG IT MØDELOKALE 2, SMEDJEN SECURITY SPORINGS- OG POSITIONERINGSTJENESTER KONFE- RENCETE- MAER & OP- LÆGS- HOLDERE

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 04 BIG DATA OG BUSINESS INTELLIGENCE 06 EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING 08 FUTURE TECHNOLOGIES IN SMART SOCIETY 10 PROCESSER OG IT 12 SECURITY 14 SPORINGS- OG POSITIONERINGSTJENESTER 16 USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN 18 WEARABLES

4 4 BIG DATA OG BUSINESS INTELLIGENCE MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Brug af big data til forbedring af uddannelser (DK) Regnestokken, posten, CD en m.m. er eksempler på teknologier der har fået en digitaliseret make-over. Undervisningssektoren er et af de næste områder, hvor digitalisering er på vej, og når den først er kommet ind, plejer udviklingen at gå stærkt. I oplægget gives eksempler på, hvorledes Big Data kan styrke vores undervisning, og hvorfor vi risikere at blive hægtet bagud på uddannelsessektoren, hvis der ikke rykkes nu! Stephen Alstrup, professor, Københavns Universitet Digitale undervisningsmaterialer (DK) Oplægget vil fortælle om brug af store mængder data til at forbedre undervisningen og ens digitale forretning med. Der gives en række eksempler på, hvordan Clio Online har empoweret læreren ved at stille data til rådighed for ham, som han ikke tidligere var i nærheden af at have. Endemålet er klart: Big data frigør tid for læreren og gør, at han bruger sin tid på undervisning, der hvor eleverne har deres udfordringer. Differentieringsmulighederne åbnes også op på en helt anden måde ved at strukturere og visualisere datamængderne for læreren. I forretningsøjemed er big data også en eminent måde til at drive forretningen derhen, hvor kunderne vil have den. Det eneste man skal gøre er at opsamle den info. Oplægget vil komme med en række eksempler på dette. Janus Benn Sørensen, direktør, Clio Onilne

5 BIG DATA OG BUSINESS INTELLIGENCE MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET 5 Tidspunkt: Big Data og Smart Society (DK) Big Data er i gang med at revolutionere såvel virksomheder som det offentlige. En særlig interessant brug af Big Data er inden for Smart City/Society hvor man bruger data fra både personer (opdateringer på sociale netværk, borgerindberetninger m.m.) og sensorer (GPS, RFID, el, vand og temperaturmålere m.m.) til at optimere og koordinere forbruget af vigtige ressourcer. Oplægsholderne præsenterer en række konkrete eksempler på brug af Big Data til Smart Society, primært inden for energi og transport. Oplægsholdere: Kristian Torp, lektor, Aalborg Universitet, og Torben Bach Pedersen, professor, Aalborg Universitet Konkrete erfaringer hos FlexDanmark (DK) FlexDanmark koordinerer store dele af syge- og patienttransporten i Danmark via en flåde af privatejede taxier og minibusser. At have meget nøjagtige køretider er grundlaget for at kunne styre sådanne flåder. Dette sikrer, at passagererne kan blive samlet og afleveret til de aftalte tider, og at afregningen til vognmændene er korrekt. For at få nøjagtige køretider for hele Danmark har FlexDanmark i en årrække arbejdet sammen med Daisy, Aalborg Universitet, om brugen af GPS-data til beregning af køretider. I dette oplæg vil vi forklare fordelen ved at anvende netop GPS-data til køretidsberegninger. Med EU s mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 er det vigtigt for trafikselskaberne at kunne levere et grønt regnskab. Da FlexDanmark er bindepunktet mellem trafikselskaberne og vognene, ønsker FlexDanmark at levere denne service i fremtiden. Ny teknologi i bilerne, der læser brændstofforbruget via OBDII stikket, tillader FlexDanmark at lave gode estimater for både brændstofforbruget og CO2-udslippet for de enkelte ture. Oplægget vil forklare, hvordan FlexDanmark påtænker at anvende brændstofbruget og CO2-udslippet i flådestyringen og rapportering. Ove Andersen, ErhvervsPhD, FlexDanmark

6 6 EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING MØDELOKALE 1, SMEDJEN Tidspunkt: Model Driven Development of Firmware for an Embedded System (EN) Ensuring correct behaviour of an embedded system developed in a procedural programming language like C is hard and prone to errors. This project presents a formalised language, which allows describing the behaviour of lifting platforms. Also, a compiler is provided, which, without requiring prior knowledge of any programming language, can be used to generate working firmware code. The project has been carried out in collaboration with Guldmann A/S, and a working prototype was developed around their most advanced lifting platform. The system proved to be capable of solving issues identified by the company. Moreover, it is a generic solution and could easily be used in the development of other embedded systems. Oplægsholdere: Stephan Erbs Korsholm, lecturer at ViaUC, PhD, worked with programming in the small and programming in the large for 15+ years. Currently doing teaching and research at VIA University College in Horsens within the field of embedded software development. Laurynas Ubys is an Information and Communication Technology graduate with specialization in Embedded Engineering. He has recently completed his studies at Via University College, Horsens. He has work experience in designing and programming embedded systems as well as implementing enterprise solutions.

7 EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING MØDELOKALE 1, SMEDJEN 7 Tidspunkt: T-CREST: A Multicore Platform for Real-Time Systems (EN) The T-CREST platform is a time-predictable multicore platform optimized for real-time systems. Traditional multicore platforms that are optimized for average case speed are highly unpredictable in execution time. In contrast, T-CREST is designed from scratch with a focus on time predictability. This includes processors, networkon-chip, memory controller, compiler, and worst-case execution time analysis tool. Using the Open-Source T-CREST Platform (EN) Oplægsholder (begge oplæg): Martin Schoeberl received his PhD from the Vienna University of Technology in From 2005 to 2010 he has been Assistant Professor at the Institute of Computer Engineering. He is now Associate Professor at the Technical University of Denmark. His research interest is on hard real-time systems, time-predictable computer architecture, and real-time Java. Martin Schoeberl has been involved in a number of national and international research projects: JEOPARD, CJ4ES, T-CREST, RTEMP, and the TACLe COST action. He has been the technical lead of the EC funded project T-CREST. He has more than 100 publications in peer reviewed journals, conferences, and books. T-CREST is implemented in an FPGA. All components of the T-CREST platform are available in industry friendly BSD open source. Two industry partners have already explored T-CREST and one Danish industry partner is currently evaluating T-CREST. This talk will present usage of T-CREST and give pointers how to get started.

8 8 FUTURE TECHNOLOGIES IN SMART SOCIETY CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Disse informationsteknologier vil forandre alt inden for ti år (DK) Computerteknologi udvikler sig eksponentielt: Yder dobbelt så meget for samme pris f.eks. hvert andet år. Den udvikling vil bringe computere ud i den fysiske virkelighed, hvor den giver droner, selvkørende biler, DNAskanninger og tusindvis af andre nye muligheder. Hvad driver udviklingen? Hvad er på vej? Hvad kommer det til at betyde for arbejde/virksomheder/mennesker? Rolf Ask Clausen, der er chefkonsulent hos IDA (og har baggrund som ingeniør/journalist), giver med afsæt i kontakter kloden rundt, herunder Silicon Valley, et overblik og kaster stribevis af bolde op til diskussion! eangles (DK) eangles are tiny healthcare companions which continuously collect, process and transmit data about our health condition, protecting us against diseases and warning us against potentially threatening environmental conditions. Devices that allow us to live a safe and secure life. Jan Madsen is professor in computer-based systems at DTU Compute, where he is working on design, modeling and analysis of microelectronic, microfluidic and microbiological computing systems.

9 FUTURE TECHNOLOGIES IN SMART SOCIETY CENTRALVÆRKSTEDET Denne session er lavet i samarbejde med BrainsBusiness 9 Tidspunkt: Drones (DK) Drones is an emerging technology that has grown extensively in the past few years. Both industry and academia are spending significant resources on development in this field. But while the potential is huge and the applications are many, reliability of the technology and the aviation regulation is a challenge and will be for some years. This presentation will focus on opportunities as well as challenges. Anders la Cour-Harbo is Associate professor at the Department of Electronic Systems, Aalborg University. Coordinator and partner in several drone research projects, member of national and international advisory and expert groups of drones. Teacher and supervisor for numerous master and PhD students. Experienced model aircraft pilot with particular interest in rotary aircraft. Drones (DK) Drones are here to stay, and Drones are one of the game changing technologies in the 21 century. They have the potential to revolutionize how many of our daily tasks can be solved thereby making the most of our limited time. Drones in the air have recently been subject to massive attention and are now more popular than ever both in the government arena and for private consumers. In the presentation I am going to address some of the vital issues for this technology to reach its full potential from a societal and technology perspective. Michael Messerschmidt has a Master from Aalborg University in International Technology Management specialized in Global Business Development. He is a member of the advisory board of UAS Denmark uasdenmark.dk/ as well as other relevant institutions. For the last 2 years he has travelled around the world to various UAV events (Unmanned aerial vehicle) and is regularly involved in the European NATO working groups related to UAVs. He has worked for Sky-Watch since 2011 and is now Chief Business Development Officer with responsibility for the overall R&D pipeline as well as the Sky-Watch Labs department.

10 10 PROCESSER & IT MØDELOKALE 1, SMEDJEN Tidspunkt: Value Creation in SaaS Development (DK) Software as a Service (SaaS) development projects run for an unbounded amount of time, and it is important to continuously offer customers increased value from using the solution. Otherwise, a one-time payment for using a similar product would appear more attractive. Uncritically implementing value-adding ideas might however not always be in accordance with the business interests of the SaaS development company. We take a look at a small software development company with a SaaS business model and propose an approach to facilitate coordinated innovation on two levels: Business model and software development. We use the approach on an ongoing case from this company. Our results indicate that the case has benefitted from using the toolset presented here. The approach is designed for small SaaS companies with 5-10 developers using agile development methods. Emnet bygger på et samarbejde mellem Aalborg Universitet og virksomheden PathShaper. Ivan Aaen er lektor på Institut for Datalogi, Aalborg Universitet. Underviser og forsker i softwareinnovation og softwareentreprenørskab. Er uddannet Cand. Polyt. i systemkonstruktion og har en PhD i systemudvikling.

11 PROCESSER & IT MØDELOKALE 1, SMEDJEN 11 Tidspunkt: Agil udvikling af sagsbehandlingssystem (DK) Vi vil fortælle om mini-projektet Fra visuel procesdesign og kravspecifikation til fleksible digitale arbejdsgange. Her tog Exformatics og Visuel it sammen med IT-Unversitetet og Alexandra Instituttet udfordringen op at undersøge, om arbejdsgange kan præciseres, før de digitaliseres, så de samtidig er fleksible og kan tilpasses, efter systemet er taget i brug. Hypotesen var, at dette var muligt ved at kombinere Visuel its metode til visualisering og prototyping, med den deklarative, hændelsesbaserede procesbeskrivelse, som Exformatics har udviklet i samarbejde med IT-Universitetet i forbindelse med et netop afsluttet erhvervs-ph.d.-projekt. Projektet endte med at give et eksempel på agil udvikling af et sagsbehandlingssystem til en forskningsfond. Systemet har nu været i drift i mere end et år og fik, ikke overraskende, gavn af muligheden for tilpasning efter ibrugtagning. Casen blev efterfølgende præsenteret ved den 3. internationale konference for Adaptive Case Management (AdaptiveCM) i Ulm, 1. september 2014 (http://acm2014.blogs.dsv.su.se). Oplægsholdere: Thomas T. Hildebrandt er leder af forskningsgruppen for proces- og systemmodeller ved IT-Universitetet i København. Han har mange års erfaring med modellering og digitalisering af processer og er ofte oplægsholder ved nationale og internationale konferencer, videngrupper og innovationsnetværk. Thomas har i en række forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder udviklet nye teknologier til beskrivelser af arbejds- og forretningsprocesser med henblik på agil og fleksibel digitalisering af lovregulerede processer. Målet er at undgå at binde digitale løsninger op på rigide processer, der er svære at ændre når lovgivning, arbejdsgange eller forretningsprocesser ændres. Se mere på thildebrandt. wordpress.com og Morten Marquard er udviklingsdirektør i Exformatics A/S. Morten har en unik baggrund i strategisk markedsføring og salg og en bred ekspertise i videnbaserede industrier via stillinger hos Commerce One, Netscape og Accenture. Morten er uddannet datalog.

12 12 SECURITY MØDELOKALE 2, SMEDJEN Denne session er lavet i samarbejde med CFIR Tidspunkt: Social engineering og insider-angreb (DK) Social engineering og insider-angreb er blandt de største trusler mod IT-sikkerheden i dag. De er samtidig blandt de sværeste at opdage og beskytte sig imod. I forskningsprojektet TREsPASS arbejdes der med state-of-theart teknikker til at integrere menneskelig opførsel i værktøjer til automatiseret risikovurdering af IT-sikkerheden i en organisation. Rene Rydhof Hansen er lektor på Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet, hvor han bl.a. forsker i IT-sikkerhed og relaterede emner. Insidertruslen (DK) Den vestlige verden er i gang med en hæsblæsende digitalisering, i håb om at holde trit med de fremadstormende udviklingslande, med BRIK-landene i spidsen. Men det ser mere og mere ud til, at forudsætningerne for denne digitalisering ikke rigtigt er til stede. Oplægget vil derfor fokusere på, hvad manglerne er, med særligt fokus på de store udfordringer, som især det offentlige og mindre virksomheder for tiden har med identitetskontrol og adgangsstyring af medarbejdere. Dette har sat insidertruslen i centrum som et problem, vi skal forholde os til. Hvad bliver konsekvenserne, og er der noget vi kan og skal gøre? Jens Heyn Roed Andersen har i de sidste 15 år arbejdet med it-sikkerhed i erhvervslivet, bl.a. som it-sikkerhedschef hos Arla Foods og Energinet.dk. Han var med, dengang it-sikkerhed var et emne kun få nørder beskæftigede sig med og ledelsen ikke havde tid til. Det har givet indgående erfaring med, hvordan it-sikkerhedsmæssige problemstilinger gennemføres i praksis. Han har arbejdet med it i mere end 20 år i diverse lederstillinger på såvel leverandør- som aftagersiden og har derfor et stort netværk. Jens Heyn Roed Andersen har en kandidateksamen i Statskundskab, som han har suppleret med en lang række sikkerhedscertificeringer.

13 SECURITY MØDELOKALE 2, SMEDJEN 13 Tidspunkt: Kryptering af clouddata - fra grundforskning til start-up (DK) Mange cloud-brugere har et ønske om at kryptere deres data, før de overdrages til en cloud-leverandør. Dette kaldes client-side kryptering. Det svære ved client-side kryptering ifbm. cloud-tjenester er at sikre, at de rigtige (og kun de rigtige!) brugere og enheder har adgang til de rigtige krypteringsnøgler - uden dem er cloud-tjenester med client-side krypterede data ubrugelige. Sepior er en startupvirksomhed med en innovativ løsning på dette problem. En løsning som leverer en sikker men alligevel 100% cloud-baseret key management service. Løsningen er baseret på avanceret moderne kryptografi, som siden årtusindskiftet er modnet til praktiske anvendelser igennem en række forskningsprojekter med deltagelse af bla. Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet. Oplægsholdere: Jakob Illeborg Pagter er leder af Alexandra Instituttets Security Lab, som har arbejdet med avancerede kryptografiske løsninger og sikkerhed inden for cloud computing og internet-of-things i mere end et årti. Jakob er medlem af bestyrelsen i Rådet for Digital Sikkerhed, DI/ ITEKs it-sikkerhedsudvalg og er national repræsentant i IFIP TC11. Nicolaj Højer Nielsen er seriel iværksætter som udover Sepior også har været involveret i andre danske sikkerhedsstartups som CodeSealer og Penneo.

14 14 SPORINGS- OG POSITIONERINGSTJENESTER MØDELOKALE 2, SMEDJEN Tidspunkt: Optimering af workflow (DK) Hvordan kan RFID og andre sporingsteknologier understøtte, optimere og dokumentere serviceleverancer og manuelle arbejdsgange? Hvilke teknologer har vi til rådighed, og hvilke nye teknologier skal vi være opmærksomme på? Kan teknologierne fungere både til udendørs og indendørs arbejdsgange? Er ibeacons en game changer inden for teknologier til servicebranchen? Vi præsenterer to cases, hvor sporingsteknologier bringes i anvendelse. Registrering af arbejdsopgaver i landbruget (DK) Effektiviteten er under lup i de fleste produktionsmiljøer. Det gør sig ikke mindst gældende i landbruget. Konsulenter på SEGES (tidligere Videncenter for Landbrug) indsamler produktionsdata fra danske gårde og rådgiver om effektiviseringsmuligheder. De arbejder bl.a. med et benchmarkingværktøj til malkekvægsområdet. I den forbindelse er der udviklet et redskab til automatisk registrering af relevante arbejdsgange baseret på sted og anvendelse af redskaber. Løsningen bygger på GPS, aktiv RFID og ibeacons. Deltagerne i projektet er: SEGES og Alexandra Instituttet A/S Tejs Scharling er leder af Pervasive Positioning Lab på Alexandra Instituttet, hvor han arbejder med anvendelse af sporings- og positioneringsteknologier inden for en række domæner. Tejs kombinerer en anvendelsesorienteret tilgang med den nyeste teknologiske forskning. Tejs er datalog, og før han kom til Alexandra Instituttet arbejdede han 5 år med navigation og logistik i private virksomheder. Stedbestemte informationer til medarbejdere i servicejobs (DK) Med afsæt i projektet Stedbestemte informationer til medarbejdere i servicejobs præsenteres mulighederne for at bruge stedbestemte lydbeskeder til oplæring og information af rengøringspersonale. I projektet er der udviklet en teknisk prototype og et koncept for fremtidige anvendelser. Løsningerne bygger primært på Blue- Tooth-teknologien og dets nyeste knopskud ibeacon. Deltagerne i projektet er: TDC A/S, ISS A/S, LO Hovedstaden, Jinou (Kina), IT-Universitetet i København og Alexandra Instituttet A/S Alexandre Alapetite er Senior Software/ICT Engineer ved Alexandra Instituttet A/S. Han har en ph.d.-grad i informatik med særligt fokus på menneske-maskine interaktion, webteknologier og computersimulering. Han har erfaring som systemarkitekt for eksperimentelle lokationsbaserede tjenester til bl.a. lufthavne og servicebranchen. For tiden arbejder Alexandre med stedbestemt information og mulighederne i ibeacon og relaterede teknologier.

15 SPORINGS- OG POSITIONERINGSTJENESTER MØDELOKALE 2, SMEDJEN 15 Tidspunkt: Sporing i praksis (DK) På denne workshop præsenter LEGO en case, hvor sporingsteknologier har muliggjort betydelig bedre udnyttelse af produktionsudstyr. Industrinetværket RFID i Danmark fortæller om netværkets tilbud til virksomheder inden for stort set alle brancher. Til sidst præsenteres innovationsforløbet Sporing i praksis, der er et tilbud til virksomheder, der ønsker at benytte eller udvikle nye produkter og tjenester baseret på sporings- og positioneringsteknologier. LEGO - bedre udnyttelse af produktionsudstyr (DK) Der er både tid og penge at spare ved at vide præcist, hvor alt udstyr i produktionen befinder sig. Udfordringen hos LEGO består i at lokalisere det fleksible produktionsudstyr på tværs af bygninger og lokationer, uden at skulle investere i og installere specielt sporingsudstyr og nyt software. Jens J. Meisner fortæller om, hvordan de har grebet udfordringen an hos LEGO. Ved at anvende en kombination af RFID og WiFi er det lykkedes at få det ønskede overblik og dermed mulighed for at effektivisere og optimere produktionsprocessen. Jens J. Meisner, Senior Manager Specialist ved LEGO System A/S, har arbejdet mere end 25 år i LEGO både som specialist og projektleder. Det har givet ham en omfattende viden og erfaring inden for IT, master data, intern og ekstern logistik, engineering og BPM. I næsten alle sammenhænge med fokus på automatisk dataopsamling. RFID i Danmark (DK) RFID i Danmark er et tematisk netværk stiftet i Stort set alle brancher er repræsenteret i medlemskredsen, og RFID tolkes meget bredt og omfatter mange forskellige teknologier. Henrik B. Granau giver en kort præsentation af netværkets tilbud, aktiviteter og medlemmer. Henrik B. Granau, stifter og leder af sekretariatet i foreningen RFID i Danmark. Henrik har de sidste 10 år arbejdet sig frem til at være Mr. RFID i Danmark. Henrik driver sin egen rådgivningsvirksomhed, Granau IT. Udnyt potentialerne i sporings- og positioneringsteknologi (DK) Til sommer starter innovationsforløbet Sporing i praksis, med det mål at øge kendskabet til potentialerne i sporings- og positioneringsteknologi. Virksomheder fra alle brancher inviteres til to workshops, hvor der både skal arbejdes med virksomhedernes egne udfordringer, teknologier, koncepter og nye forretningsmuligheder baseret på sporingsteknologi. Udviklingsforløbet arrangeres i samarbejde med RFID i Danmark. Tejs Scharling fortæller om forløbet, og der er mulighed for at diskutere og byde ind med ideer og ønsker. Tejs Scharling er leder af Pervasive Positioning Lab på Alexandra Instituttet, hvor han arbejder med anvendelse af sporings- og positioneringsteknologier inden for en række domæner. Tejs kombinerer en anvendelsesorienteret tilgang med den nyeste teknologiske forskning. Tejs er datalog, og før han kom til Alexandra Instituttet arbejdede han 5 år med navigation og logistik i private virksomheder.

16 16 USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Indførelse og integrering af Usabilityarbejde i en it-virksomhed (DK) Mange IT-virksomheder har en stærk motivation for at forbedre deres systemers usability. Men de mangler kompetence i virksomheden og har heller ikke mulighed for hyre eksperter til at løse opgaven for dem. Derfor tager de ikke udfordringen op. Dette oplæg præsenterer Barfodsevaluator-strategien, hvor usability-arbejde integreres i en it-virksomhed gennem at opkvalificere designere og udviklere i virksomheden til at varetage usability-arbejde som en del af software-udviklingen. Jan Stage, professor, Aalborg Universitet Erfaringer med usability-opkvalificering i TC Electronic (DK) Dette oplæg beskriver, hvordan TC Electronic gennem brug af Barfodsevaluator-strategien har indført og indlejret usability-arbejde i deres udviklingsproces. Det beskrives, hvordan opkvalificeringen foregik, og hvilke effekter det indtil nu har haft på produkternes usability. Jesper Lumbye Andersen, Senior Development Engineer, TC Electronic Debat og spørgsmål (DK)

17 USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN CENTRALVÆRKSTEDET 17 Tidspunkt: Agil produktmodellering (DK) Design og designvalg påvirker teknologier og de produkter, vi omgiver os med i al almindelighed og brugeroplevelsen i særdeleshed. DELTA arbejder med flere måder, hvorpå vi kan optimere og teste produkter og teknologier, så de møder brugerne bedst muligt - og i løbet af præsentationen beskriver Morten sin egen flueteori. Morten Wagner er afdelingsleder ved DELTA og arbejder med udvikling af tidligt proof-of-concept og elektronisk skitsering af nye højteknologiske produkter. Han har arbejdet med brugervenlighed, usability, brugerinddragelse og brugerdreven udvikling siden starten af 90 erne - bl.a. inden for IKT, sundhed og velfærdsteknologier, læring og spil. Shhh - støjbegrænsning i storrumskontorer gennem datavisualisering (DK) Kan man få folk i et storrumskontor til at tale lavere blot ved at vise dem, hvor højt de taler? Det var præmissen for et forsøg udført gennem et InfinIT-projekt hos DELTA og Aalborg Universitet i samarbejde med Jabra og SoundEar. Gennem en iterativ sketching proces blev der udviklet en simpel datavisualisering, der illustrerede støjniveauet målt med støjmålere flere forskellige steder og vist på en plantegning over det pågældende område. Hør om udfordringerne ved at ændre folks adfærd og daglige diskurs, mens man balancerer på kanten af personlig overvågning. Morten G. Jensen, specialist, DELTA Debat (DK)

18 18 WEARABLES MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Wearables og interaktionsdesign (EN) Why Poetry Matters (EN) In recent years, the wearables field has grown in size and hype. But before we become too immersed in the world of wristbands, earplugs and smart watches measuring our physical status and communicating them in hard numbers, we should consider which types of communication we like and listen to. Rikke Koch will talk about modes of communication in wearables and the necessity for poetic communication when the technology is attached to our bodies day and night. Rikke Koch is Senior Concept Developer/Wearables at Alexandra Instituttet. She has been working within the field of wearables since 2008 when she started the special interest group for intelligent textiles within InfinIT. She works with development of concepts, interaction design and user involvement in the development process. Her focus is on cooperation between industry and academia and she has been involved in developing the prototypes: Climate Dress, Solar Bag, Memory Bag, UV Dress, Hammock, Life Saving Textiles, Yoga Suit. Previously she has been teaching at the Department of Media, Cognition & Communication at the University of Copenhagen, focusing on development of new technologies, the roles of the user, the societal structures and organizational cultures in shaping the new technology. Case: Google Glass som interaktionsplatform for Falckreddere (EN) When Emergency Services arrive at an accident, they often need to act quickly and they also often need both hands doing their job. But they also need information. How can this be solved? Well, the answer is easy, with Google Glass. However it is of course not that simple. Taking his point of departure in thorough field studies of emergency workers, Mathias will explain why they arrived at concepts using Google Glass for medicine scanning, CPR assistance, video conferencing and requiring guidelines for treating children. The development project Mathias is referring to is a joint effort between Falck Danmark A/S, The University of Copenhagen and Region H. Mathias Nick Andersen is Digital Business Developer at Falck Danmark A/S and Cand.Komm.IT. He develops new ideas, technology and business cases within the field of digital innovation. He does this in Falck Danmark s newly established team tasked with the responsibility of creating new digital business opportunities across the four business units in the Falck Group; Emergency, Assistance, Healthcare and Safety Services.

19 WEARABLES MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET 19 Designing wearable technology for water sports (EN) Dialog (EN) Outdoor water sport offers an interesting and complex context, where there are several requirements for technology. Today it is possible to buy multiple devices that support the activity, e.g. diving watches, but little has been seen on technology implemented in the existing water sport gear. Nina Mørch Pedersen will talk about her explorations of how wearable technology can be introduced in a water sport context in order to design a product that supports meaningful interaction in the context. Nina Mørch Pedersen, Research Assistant at IXD Lab, IT-Universitetet, has her main interest within the fields of interaction design and tangible design. Her projects revolve around combining conventional materials with computer power to achieve new expressions. She carries out her projects using methods as user involvement, sketching, and building physical prototypes. Nina is studying Digital Design and Communication at the IT University and is now writing her master thesis in collaboration with Diffus Design and the EU project Light. Touch.Matters.

20 20 WEARABLES MØDELOKALE, 1. SAL, CENTRALVÆRKSTEDET Tidspunkt: Wearables og Hardware (EN) Designing outside the lines: using electronics as a design material in wearables (EN) We use electronics as a design material, just as some use wood, cotton, glass or other materials. We explore the properties of electronics and what they can mean in people s lives. Similarly, we merge electronics with traditional design materials to explore new possibilities. In this talk, we investigate how wearables are currently designed and challenge the existing tech, asking questions about what the future will be, and predicting how using electronics as a design material can change the way we interface with our world. Vanessa Carpenter is Specialist, Interaction & Electronic Sketching at IdemoLab, DELTA. After working for more than 10 years in corporate environments in Canada, Vanessa moved to Scandinavia to complete a Master s of Interaction Design at Malmo University in Sweden. She then joined the Collaborative Interactive Arts Studio: illutron, a floating maker space in Denmark and amidst fire cannons, submarines, dancers, and computer controlled lights, sounds and robots, she has contributed to creating a network and community of Makers, tinkerers, nerds, thinkers, and creatives throughout Denmark and Sweden. Her company, GeekPhysical has worked to challenge the social domain throughout the world through interactive installations; Now she works in IdemoLab, using the same creative chaos methods to challenge the everyday, and create Electronic Sketches which truly explore the problem to find the right solution. Vanessa specialises in creating opportunities for people to creatively connect, through hackathons, labs, conferences, workshops, and a collection of alternative professional events (such as Bits & Beers) whose goal is to get participant s hands dirty, and create lasting connections.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Program for DMLF Årsmøde 2017

Program for DMLF Årsmøde 2017 Program for DMLF Årsmøde 2017 Torsdag den 28. september 09.00 Ankomst og indskrivning (kaffe/te med rundstykke) Bogudstillingen er åben 10.00 Velkomst, v/ Bent H. Pedersen, formand for DMLF 10.15 Den indledende

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Aktivitetsprogram for IDA IT

Aktivitetsprogram for IDA IT Aktivitetsprogram for IDA IT 2. halvår 2015 Se de mange spændende arrangementer, som IDA IT udbyder i det kommende halvår. Sidst i programmet kan du se, hvordan du melder dig til arrangementerne, og læse

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Mock-ups in Design Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011 Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Outline Different kinds of prototyping low fidelity (aka mock-ups / paper prototypes) high fidelity

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Cloud Networking Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Meraki MR Wireless LAN Cisco Meraki MX Security Appliances Cisco

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere