Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Duun & Præst Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CRAZY CATIE MUSIC CORP v/kate JØRGENSEN, Ved Stranden 107, 8250 Egå, (740/750) Fuldmægtig: Interlex Advokater I/S, Strandvejen 94, 8100 Århus C, (511) Klasse 39: Rådgivning og bistand ved distribution (transport) af musik, bøger, plader og bånd. (511) Klasse 41: Underholdnings- og forlagsvirksomhed; rådgivning og bistand ved planlægning og produktion og distribution (ikke transport) af musik, bøger, plader og bånd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Happydays (730) Indehaver: HAPPYDAYS A/S, Nordvej 12, Vangen, 9900 Frederikshavn, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Espersen ApS, Tordenskjoldsgade 6, 9900 Frederikshavn, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: KCC Corporation, , Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Z E N Z E Z (730) Indehaver: Josephine Havmøller Nielsen, Havesvinget 15, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KCC Corporation, , Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; slanger, bøjelige og ikke af metal. (730) Indehaver: NETCHEM ApS, Kratbjerg 203A, 3480 Fredensborg, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle vandbehandlingsformål; beholdere til kemiske produkter. (511) Klasse 09: Instrumenter til måling af vands beskaffenhed, herunder testkits og ph elektroder; overvågningsinstrumenter (511) Klasse 11: Vandblødgøringsapparater (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, gult og orange. 1471

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SECUREX (730) Indehaver: Villeroy & Boch Gustavsberg AB, S Värgärda, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 06: Vandlås (ventiler) og aflukningsventiler af metal, til vandrør og vandledninger; rørforbindelser af metal. (511) Klasse 11: Vandledningsinstallationer. (511) Klasse 17: Rørforbindelser, ikke af metal. (511) Klasse 19: Vandlås (ventiler) og aflukningsventiler, ikke af metal eller plast, til vandrør og vandledninger. (511) Klasse 20: Vandlås (ventiler) og aflukningsventiler, af plast, til vandrør og vandledning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TM TELEMARKETING (730) Indehaver: TM Telemarketing Inc. v/michael Schack Linnemann, Park View, tower 1 unit 33p, Eastwood City, Quezon City 1110, Manila, The Philippines, Filippinerne (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 35: Forretningsmæssige tjenesteydelser i form af indhentning af forretningsmæssige data samt søgning efter mønstre og strukturer i større datamængder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: En del af løsningen (730) Indehaver: HK/, Weidekampsgade 8, 2300 København S, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand ydet af en fagforening eller en interesseorganisation til dens medlemmer, herunder varetagelse af medlemmernes individuelle og kollektive behov; forretningsmæssig bistand ydet af en fagforening eller en interesseorganisation til egne og potentielle medlemmer, herunder oplysning om løn- og arbejdsvilkår. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed i form af arbejdsløshedskasse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: enøgle (730) Indehaver: FORLAGET SYSTIME A/S, Skt.Pauls Gade 25, 8000 Århus C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HåndTryg (730) Indehaver: PBH A/S, Sorgenfrivej 17, 2800 Kongens Lyngby, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, hjemmepleje og personlig pleje (sundhedspleje). (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; hjemmepleje i form af personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MobilBog (730) Indehaver: MYGGA HOLDING ApS, Nørrevænget 110, 3500 Værløse, (511) Klasse 16: Papir og pap samt varer af pap og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler) undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Japan Tobacco Inc., No , Toranomon Minato-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 34: Tobak, både behandlet og rå, røgtobak, pibetobak, tobak til rulning af cigaretter, skrå, snustobak, cigaretter, cigarer, cigarillos, snus, askebægre, cigaretholdere, lightere, cigaretpapir, cigaretrør og tændstikker. (300) Prioritetsoplysninger: SG T F Singapore (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hotel Fox (730) Indehaver: HOTEL FOX A/S, Nørre Søgade 11, 1370 København K, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 1472

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fox Hotel (730) Indehaver: HOTEL FOX A/S, Nørre Søgade 11, 1370 København K, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INSPIRED (730) Indehaver: Axel Kaufmann ApS, Søndergade 53, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLAD MAD (730) Indehaver: TV Glad Fonden, Rentemestervej 45, 2400 København NV, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET HORTEN, Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 38: Fjernsynsudsendelser. (511) Klasse 41: Entertainervirksomhed, fjernsynsunderholdning, produktion af radio- og fjernsynsunderholdning, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, uddannelse, undervisning, underholdning, afholdelse af rekreative aktiviteter, arrangering og ledelse af workshops, nyhedsformidling, specialundervisning. (511) Klasse 43: Cafeterier, catering, diner transportable, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MESTERKOK (730) Indehaver: Kvik A/S, Stentoftvej 1, 7480 Vildbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 20: Møbler, herunder køkken-, bad-, bryggers- og garderobeindretninger, bordplader, spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MASTER CHEF (730) Indehaver: Kvik A/S, Stentoftvej 1, 7480 Vildbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 20: Møbler, herunder køkken-, bad-, bryggers- og garderobeindretninger, bordplader, spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PHARMAERO ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NetworkRecruiting-Bank of Jobs (730) Indehaver: COMMERCIAL DEVELOPMENT ApS, O.V. Kjettinges Alle 8. 2.th, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 1473

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Odense Universitets Hospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver, hvidt, sort og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Breakbox (730) Indehaver: PH DISTRIBUTION A/S, Mårkærvej 4, 2630 Taastrup, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; cover til salgsemballage af pap, papir eller plastik. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, foranstående ydelser også udbudt som bistand ved udvikling af oplevelsespakker; salgsfremmende foranstaltninger i form af en sammenstilling af en række tjenesteydelser udbudt som en pakkeløsning. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Möller's (730) Indehaver: CARSTEN MØLLER FOOD A/S, Sundsholmen 12, 9400 Nørresundby, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Velfærdsdelikatesser (730) Indehaver: Dyrenes Beskyttelse i, Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmæglervirksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og overvågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretningsorganisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger; forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdelse af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske oplysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgsfremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomheder; regnskabsførelse; bogføring; marketing-forskning; markedsanalyser; marketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; online-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annonce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auktionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæglervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling, herunder bytteformidling, af fast ejendom og indhentning af tilbud på fast ejendom, herunder via Internet og intranet; vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning og information vedrørende fast ejendom (ejendomsmæglervirksomhed), herunder vedrørende bytteformidling af fast ejendom; finansielle analyser og økonomiske vurderinger vedrørende fast ejendom; udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugsejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje); vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udarbejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkreditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udstedelse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og inkassobu-reauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekassevirksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretningsog butikskort; betalingsservice til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet og andre globale computernetværkssystemer; kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandørvirksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsforhold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler; skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder rådgivning vedrørende byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder design, udvikling og vedligeholdelse af samt rådgivning vedrørende computersoftware til transmittering, visning og lagring af transaktions-, identifikations- og finansielle oplysninger til brug i finans-, bank-, ejendomsmægler- og telekommunikationsbrancher; arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, indretningsarkitektvirksomhed, boligindretning, udarbejdelse af byggeplaner; kvalitetskontrol; udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider for andre, web-hosting for andre; rådgivningsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser, herunder vedrørende byggevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og hvidt 1474

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PT Siantar Madju, Jl. Mastrip 822A, Karangpilang, Surabaya 60221, Indonesien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 25: Fodtøj. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Interfloor (730) Indehaver: Arif Bostanalli, Serenadgatan 29, 4.th., S Malmö, Sverige (511) Klasse 19: Gulve, ikke af metal; stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 37: Slibning, afslibning, reparation, montering samt lægning af gulve. (730) Indehaver: Send den hjem I/S, c/o Abdel Rahman Mohammad Abdel Wahab, Efterslægtsvej 22C, 2400 København NV, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, rødt og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Underdynen.dk (730) Indehaver: LoveJoy ApS, Mønvej 128, 4720 Præstø, (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, (511) Klasse 25: Lingeri. (511) Klasse 35: Detailhandel med erotiske produkter via Internettet og via postordre. (511) Klasse 41: Skrivning af tekster, som ikke er reklametekster, nemlig artikler, noveller samt annoncer til brug på internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NU-GRO (730) Indehaver: AGRIUM INC., Lake Fraser Drive S.E., Calgary, Alberta T2J 7E8, Canada (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, (511) Klasse 01: Gødningsmiddel (730) Indehaver: SUPERBEST AMBA, Kærup Industrivej 12, Benløse, 4100 Ringsted, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Koch & Christensen, Sankt Annæ Plads 6, 1250 København K, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter, hovedsageligt bestående af frugt, grøntsager, fisk, fjerkræ og kød. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, engros- og detailhandel med dagligvarer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. 1475

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: StrongMind (730) Indehaver: STRONG MIND ApS, Bernhard Bangs Alle 3, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 41: Rådgivning om foredrag. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Niels Bukh Holding ApS, Strandvejen 124, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EXAKT v/morten JØRGENSEN, Stenholm 7, 9400 Nørresundby, (511) Klasse 16: Trykt undervisningsmateriale. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Rød, blå og lilla. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: nenemo (730) Indehaver: Scriptor Technology A/S, Grusbakken 5, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computer hardware, særlig printere, multifunktionsprintere, scannere, kopimaskiner og interfaces, computer software, særlig til printning af data og dokumenter, til elektronisk styring og håndtering af dokumenter samt computer software til printerstyring og til workflowbehandling af dokumenter. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning og konsulentvirksomhed, herunder angående hardware og elektronisk håndtering af dokumenter; forretningsmæssig rådgivning angående anskaffelse af printere og MFP (multifunktionsprintere) installationer og angående udarbejdelse af forretningsmæssige printanalyser og printstrategier; detailsalg, herunder via internettet af computer hardware og computer software samt tilbehør og reservedele dertil, herunder tonerpatroner, blæk, farvebånd og papir. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af hardware, herunder serviceaftaler vedrørende drift og vedligeholdelse af hardware, særlig printere og printerinstallationer; rådgivning angående vedligeholdelse af hardware. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer software, installation, vedligeholdelse og reparation af computersoftware. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå farve. (730) Indehaver: Rodin Håndværk - Nenemo v/petter Kristoffer Lossius Rodin, Elbagade 34, st.tv., 2300 København S, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; chat-rooms, nemlig tilrådighedsstillelse af internetsider samt fora, hvor personer kan formidle kontakt til hinanden og kommunikere med hinanden, herunder tale med hinanden og sende budskaber til hinanden, om bl.a. køb og salg af brugte og nye varer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1476

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRAND 8 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRAND 8 ApS, Amagertorv 14, 2., 1160 København K, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; en gros- og detailhandel med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, samt med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder også en gros- og detailhandel med de anførte varer via internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: American International Industries (General Partnership), 2220 Gaspar Ave. Los Angeles, California 90040, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Kunstige negle, præparater til neglepleje, neglelak, underlak til neglelak, neglelakfjerner, overlak til neglelak, præparater til forstærkning af negle. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (730) Indehaver: ONFONE ApS, Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation og telefoni, telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede; magnetiske databærere; lydbærere; elektroniske publikationer, herunder lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software; akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektroniske telefonbøger; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebragt gennem interaktive brugerflader; telefonsvarerservice for abonnenter, som er midlertidigt fraværende; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af interaktive brugerflader, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; transmissioner via telefax; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv; udlejning af apparater til telekommunikation, herunder telefoniapparatur samt drift heraf; personsøgninger pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation; programmering af computere; udarbejdelse, design, vedligeholdelse og opdatering af software; udlejning af computere og drift deraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gartnerledelse (730) Indehaver: Energy2work v/vibeke Drevsen Bach, Valkendorfsgade 13,, 1151 København K, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. 1477

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Pantone 876 og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLUMBUS (730) Indehaver: COLUMBUS IT PARTNER A/S, Olof Palmes Alle 44, 8200 Århus N, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Computersoftware. (511) Klasse 42: Tilpasning, installation, opdatering og servicering af administrative computersoftwaresystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Pantone 876 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONFONE (730) Indehaver: ONFONE ApS, Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation og telefoni, telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede; magnetiske databærere; lydbærere; elektroniske publikationer, herunder lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software; akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til ind-kodning; magnetiske telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektroniske telefonbøger; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebragt gennem interaktive brugerflader; telefonsvarerservice for abonnenter, som er midlertidigt fraværende; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af interaktive brugerflader, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; transmissioner via telefax; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv; udlejning af apparater til telekommunikation, herunder telefoniapparatur samt drift heraf; personsøgninger pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation; programmering af computere; udarbejdelse, design, vedligeholdelse og opdatering af software; udlejning af computere og drift deraf. (730) Indehaver: WEIBEL NATURPRODUKTER A/S, HI-Park 315, 7400 Herning, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VELOXIS PHARMACEUTICALS (730) Indehaver: Veloxis Pharmaceuticals A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder medicinske præparater samt medicindoserings systemer, farmaceutiske modificerede frigivelsessystemer, og kontrollerede frigivelsessystemer, der består af tabletter, granulat, piller, poser, pulver og kapsler, alle de førnævnte bl.a. til brug i behandlingen af psykiske og fysiske lidelser, traumer og kriser, misbrugsproblemer, ældning, allergi/immunologi, forbrændinger, sygdomme i hjerte og blodkar, dentalog gummesygdomme, hudsygdomme, ernærings- og kostsygdomme, sygdomme i det endokrinologiske system og bugspytkirtelsygdomme, diabetes, epidemiske sygdomme, sygdomme og lidelser i mave/tarmsystemet, sygdomme i blodet, smitsomme sygdomme, neurologiske sygdomme, nefrologiske sygdomme, sygdomme inden for det obstetriske og gynækologiske område, kræft, oftalmologiske sygdomme, sygdomme og lidelser, der påvirker knogler, led, brusk og muskler, sygdomme og lidelser i øre, næse og svælg, sygdomme og lidelser indenfor det psykiatriske område, pulmonologiske sygdomme og lidelser, gigt, urologiske sygdomme og lidelser og generel smerte; veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder formaling, knusning, blanding, komprimering og smeltning af farmaceutiske, medicinske, biotekniske og bakteriologiske stoffer, præparater, formuleringer og opløsninger til brug i den farmaceutiske og medicinske industri. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder arrangering og afholdelse al seminarer, workshops, konferencer, seminarer og kongresser, alt inden for det medicinske, kemiske og farmaceutiske område. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; medicinsk og farmaceutisk hjælp og rådgivning, veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 1478

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VELOXIS PHARMACEUTICALS (730) Indehaver: Veloxis Pharmaceuticals A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder inden for det medicinske, farmaceutiske, biotekniske og bakteriologiske område og rådgivnings- og informationsvirksomhed herom; foretagelse af prøver vedrørende medicinske applikationer; emballagedesign for andre, design og udvikling af medicinsk udstyr; udvikling af farmaceutisk-medicinske præparater, udarbejdelse af farmaceutiske formuleringer, design og udvikling af granuleringsteknologi og tablet-teknologi samt rådgivnings- og informationsvirksomhed herom; materialetestning for den farmaceutiske og medicinske industri; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; rådgivning vedrørende immaterielle rettigheder; licensering af immaterielle rettigheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Veloxis Pharmaceuticals A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder medicinske præparater samt medicindoceringssystemer, farmaceutiske modificerede frigivelsessystemer, og kontrollerede frigivelsessystemer, der består af tabletter, granulat, piller, poser, pulver og kapsler, alle de førnævnte bl.a. til brug i behandlingen af psykiske og fysiske lidelser, traumer og kriser, misbrugsproblemer, ældning, allergi/immunologi, forbrændinger, sygdomme i hjerte og blodkar, dentalog gummesygdomme, hudsygdomme, ernærings- og kostsygdomme, sygdomme i det endokrinologiske system og bugspytkirtelsygdomme, diabetes, epidemiske sygdomme, sygdomme og lidelser i mave/tarm-systemet, sygdomme i blodet, smitsomme sygdomme, neurologiske sygdomme, nefrologiske sygdomme, sygdomme inden for det obstetriske og gynækologiske område, kræft, oftalmologiske sygdomme, sygdomme og lidelser, der påvirker knogler, led, brusk og muskler, sygdomme og lidelser i øre, næse og svælg, sygdomme og lidelser indenfor det psykiatriske område, pulmonologiske sygdomme og lidelser, gigt, urologiske sygdomme og lidelser og generel smerte; veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder formaling, knusning, blanding, komprimering og smeltning af farmaceutiske, medicinske, biotekniske og bakteriologiske stoffer, præparater, formuleringer og opløsninger til brug i den farmaceutiske og medicinske industri. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder arrangering og afholdelse af seminarer, workshops, konferencer, seminarer og kongresser, alt inden for det medicinske, kemiske og farmaceutiske område. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder inden for det medicinske, farmaceutiske, biotekniske og bakteriologiske område og rådgivnings- og informationsvirksomhed herom; foretagelse af prøver vedrørende medicinske applikationer; emballagedesign for andre, design og udvikling af medicinsk udstyr; udvikling af farmaceutisk-medicinske præparater, udarbejdelse af farmaceutiske formuleringer, design og udvikling af granuleringsteknologi og tablet-teknologi samt rådgivnings- og informationsvirksomhed herom; materialetestning for den farmaceutiske og medicinske industri; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; medicinsk og farmaceutisk hjælp og rådgivning, veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; rådgivning vedrørende immaterielle rettigheder; licensering af immaterielle rettigheder. 1479

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZEMCRO (730) Indehaver: Veloxis Pharmaceuticals A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder immunterapeutiske og immunsuppresive præparater til medicinsk brug til behandling af transplantationspatienter, farmaceutiske modificerede frigivelsessystemer, farmaceutiske modificerede frigivelsessystemer, der bestå af tabletter, granulat, piller, poser, pulver, kapsler, opløsninger eller væsker, alle de førnævnte bl.a. til brug i behandlingen af psykiske og fysiske lidelser, traumer og kriser, misbrugsproblemer, ældning, allergi/immunologi, forbrændinger, sygdomme i hjerte og blodkar, dental- og gummesygdomme, hudsygdomme, ernærings- og kostsygdomme, sygdomme i det endokrinologiske system og bugspytkirtelsygdomme, diabetes, epidemiske sygdomme, sygdomme og lidelser i mave/tarm-systemet, sygdomme i blodet, smitsomme sygdomme, neurologiske sygdomme, nefrologiske sygdomme, sygdomme inden for det obstetriske og gynækologiske område, kræft, oftalmologiske sygdomme, sygdomme og lidelser, der påvirker knogler, led, brusk og muskler, sygdomme og lidelser i øre, næse og svælg, sygdomme og lidelser indenfor det psykiatriske område, pulmonologiske sygdomme og lidelser, gigt, urologiske sygdomme og lidelser og generel smerte; veterinærmedicinske præparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed inden for det medicinske, farmaceutiske, biotekniske og bakteriologiske område og rådgivnings- og informationsvirksomhed herom; foretagelse af prøver vedrørende medicinske applikationer; udvikling af farmaceutisk-medicinske præparater, udarbejdelse af farmaceutiske formuleringer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed nemlig medicinsk og farmaceutisk hjælp samt rådgivning og informationsvirksomhed, herunder vedrørende immunterapeutiske og immunsuppresive præparater og behandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARTRANS (730) Indehaver: Veloxis Pharmaceuticals A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder immunterapeutiske og immunsuppresive præparater til medicinsk brug til behandling af transplantationspatienter, farmaceutiske modificerede frigivelsessystemer, farmaceutiske modificerede frigivelsessystemer, der bestå af tabletter, granulat, piller, poser, pulver, kapsler, opløsninger eller væsker, alle de førnævnte bl.a. til brug i behandlingen af psykiske og fysiske lidelser, traumer og kriser, misbrugsproblemer, ældning, allergi/immunologi, forbrændinger, sygdomme i hjerte og blodkar, dental- og gummesygdomme, hudsygdomme, ernærings- og kostsygdomme, sygdomme i det endokrinologiske system og bugspytkirtelsygdomme, diabetes, epidemiske sygdomme, sygdomme og lidelser i mave/tarm-systemet, sygdomme i blodet, smitsomme sygdomme, neurologiske sygdomme, nefrologiske sygdomme, sygdomme inden for det obstetriske og gynækologiske område, kræft, oftalmologiske sygdomme, sygdomme og lidelser, der påvirker knogler, led, brusk og muskler, sygdomme og lidelser i øre, næse og svælg, sygdomme og lidelser indenfor det psykiatriske område, pulmonologiske sygdomme og lidelser, gigt, urologiske sygdomme og lidelser og generel smerte; veterinærmedicinske præparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed inden for det medicinske, farmaceutiske, biotekniske og bakteriologiske område og rådgivnings- og informationsvirksomhed herom; foretagelse af prøver vedrørende medicinske applikationer; udvikling af farmaceutisk-medicinske præparater, udarbejdelse af farmaceutiske formuleringer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed nemlig medicinsk og farmaceutisk hjælp samt rådgivning og informationsvirksomhed, herunder vedrørende immunterapeutiske og immunsuppresive præparater og behandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEXZORB (730) Indehaver: Veloxis Pharmaceuticals A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder immunterapeutiske og immunsuppresive præparater til medicinsk brug til behandling af transplantationspatienter, farmaceutiske modificerede frigivelsessystemer, farmaceutiske modificerede frigivelsessystemer, der bestå af tabletter, granulat, piller, poser, pulver, kapsler, opløsninger eller væsker, alle de førnævnte bl.a. til brug i behandlingen af psykiske og fysiske lidelser, traumer og kriser, misbrugsproblemer, ældning, allergi/immunologi, forbrændinger, sygdomme i hjerte og blodkar, dental- og gummesygdomme, hudsygdomme, ernærings- og kostsygdomme, sygdomme i det endokrinologiske system og bugspytkirtelsygdomme, diabetes, epidemiske sygdomme, sygdomme og lidelser i mave/tarm-systemet, sygdomme i blodet, smitsomme sygdomme, neurologiske sygdomme, nefrologiske sygdomme, sygdomme inden for det obstetriske og gynækologiske område, kræft, oftalmologiske sygdomme, sygdomme og lidelser, der påvirker knogler, led, brusk og muskler, sygdomme og lidelser i øre, næse og svælg, sygdomme og lidelser indenfor det psykiatriske område, pulmonologiske sygdomme og lidelser, gigt, urologiske sygdomme og lidelser og generel smerte; veterinærmedicinske præparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed inden for det medicinske, farmaceutiske, biotekniske og bakteriologiske område og rådgivnings- og informationsvirksomhed herom; foretagelse af prøver vedrørende medicinske applikationer; udvikling af farmaceutisk-medicinske præparater, udarbejdelse af farmaceutiske formuleringer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed nemlig medicinsk og farmaceutisk hjælp samt rådgivning og informationsvirksomhed, herunder vedrørende immunterapeutiske og immunsuppresive præparater og behandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Beijing Qian Dai Fu Information Technology Company Limited, Wuzhouting Hua Feng Hotel, No.5 East Qianmen Street, Dong Cheng District, Beijing, Kina (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning og forretningsadministration til diplomatiske repræsentationer, ambassader, konsulater, flyselskaber, rejsearrangører, foreninger, handel og handelsorganisationer; forretningsmæssig rådgivning vedrørende administration af visa; forretningsinformation vedrørende forespørgsler på administration af visa. 1480

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLAPPER (730) Indehaver: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, konditorivarer, herunder wienerbrød, croissanter, rugbrød, hvedebrød, baguetter, morgenbrød, sandwichbrød, boller, kager og muffins. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fuel Conditioner (730) Indehaver: PURETEQ A/S, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: Majgaard Branding A/S, Kronprinsensgade 21, 5000 Odense C, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PureteQ (730) Indehaver: PURETEQ A/S, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: Majgaard Branding A/S, Kronprinsensgade 21, 5000 Odense C, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PURETEQ A/S, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: Majgaard Branding A/S, Kronprinsensgade 21, 5000 Odense C, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblå og lyseblå. Selve navnet er skrevet i Pantone 287 C, bølgen i Qet er Pantonefarve 2915 C. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indre Rebel (730) Indehaver: HypnoseKompagniet v/pia Gemmer, Dæmningen 8, 2.tv., 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trap VVS (730) Indehaver: JESPER B. SØRENSEN HOLDING ApS, Industrivej 3B, 5500 Middelfart, (740/750) Fuldmægtig: Trolle Advokatfirma, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MS (730) Indehaver: Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1112 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og aviser, klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk, nyhedsformidling, tilvejebringelse af journalistiskmateriale, herunder billeder, biografier og oplysninger om begivenheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Generative planning (730) Indehaver: Brændeskov solution v/bent Juul Jørgensen, Brændeskovvej 99,, 5500 Middelfart, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed og sportsarrangementer. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1481

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAN (730) Indehaver: DAN ApS, Hellerupvej 40A, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computersoftware til Internet, herunder Content Management samt computersoftware til extranet og intranet; Computersoftware til opdatering og opbygning af hjemmesider, herunder e-handel. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder udvikling af software til brug for hjemmesider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ClickDrop (730) Indehaver: CETREA A/S, Finlandsgade 10, 8200 Århus N, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samtkunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelsedermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Din garant for rigtig energi (730) Indehaver: NOE NET A/S, Skivevej 120, 7500 Holstebro, (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med elektricitet. (511) Klasse 37: El-installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BANG & OLUFSEN PLAY (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring, forstærkning eller fordeling af lys-, lyd- eller billedsignaler;tv-apparater, TV-apparater med indbyggede VCR-spillere, DVD-spillere, forstærkere, radiomodtagere, og/eller internetforbindelse; audio udstyr indeholdende forstærkere; højttalere, højttalere, med indbyggede forstærkere; højttalerkabinetter; elektroniske kontrolenheder til styring af lydsignaler; radiomodtagere; CD-afspillere og -optagere, mini-discs, optagere til kassettebånd og digitale medier; radioer til befordringsmidler; hovedtelefoner; fjernbetjeningsenheder; elektriske kabelinstallationer; kontrolenheder og tilhørende installationer (ikke indeholdt i andre klasser); software for fjernstyring af lys-, lyd- eller billedsignaler; telefonapparater, telefonapparater med indbyggede telefonsvarere, telefonsvarere, telefonapparater med indbyggede kameraer og monitorer, telefonapparater til datatransmission via internettet eller andre computernetværk; telekommunikationsudstyr; bærere af lagrede signaler; elektriske og elektroniske apparater og udstyr til databehandling og input, output og lagring af data; computere; magnetiske og optiske databærere; computerprogrammer optaget på bånd, kort, discs eller andre medier; disclagringsenheder; tekstbehandlingsanlæg og tekstbehandlingsudstyr; software til elektriske og elektroniske apparater og udstyr; dele og tilbehør til alle de nævnte varer indeholdt i denne klasse; reservedele (ikke indeholdt i andre klasser). 1482

15 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

16 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANISH CROWN A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTX GROUP A/S, Nordlundvej 1, 7330 Brande, (740/750) Fuldmægtig: Lawfirm HENNING KLEE v/henning Gustav Klee, Strandvejen 203,1., 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CAVAGNA GROUP S.P.A., Via Statale, 11/13, Calcinato (Brescia, Frazione Ponte San Marco), Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HENRIK VALET HOLDING ApS, Risbjergvej 23, 4291 Ruds Vedby, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Procter & Gamble Holding GmbH, Sulzbacher Strasse 40, D Schwalbach am Taunus, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Procter & Gamble Holding GmbH, Sulzbacher Strasse 40, D Schwalbach am Taunus, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MasterCard Europe SPRL, Chaussée de Tervuren 198a, B-1410 Waterloo, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NOBIA DENMARK A/S, Industrivej 6, 6870 Ølgod, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lining Sports (Shanghai) Company Limited, China Merchants Tower 32th Floor, Suite 3201, 161 Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai , Kina (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, S Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lining Sports (Shanghai) Company Limited, China Merchants Tower 32th Floor, Suite 3201, 161 Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai , Kina (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, S Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Berendsen Textil Service A/S, Tobaksvejen 22, 2860 Søborg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Berendsen Textil Service A/S, Tobaksvejen 22, 2860 Søborg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kesa Holdings Luxembourg SARL, 65 boulevard Grande- Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NOBIA DENMARK A/S, Industrivej 6, 6870 Ølgod, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Exide Technologies GmbH, Im Thiergarten, D Büdingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Body Self Development's System A/S, Egedal 1A, 2690 Karlslunde, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, 1484

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANISH CROWN A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANISH CROWN A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANISH CROWN A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANISH CROWN A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANISH CROWN A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANISH CROWN A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NORUP-SILVA HEGN A/S, Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S, Vestre Strandalle 54, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wm Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, NL-4815 HK Breda, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Balenciaga S.A., 15 rue Cassette, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANISH CROWN A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANISH CROWN A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., Rue de Grassi, F Pauillac, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HOLLYS ApS, Larsbjørnsstræde 1, st., 1454 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HOLLYS ApS, Larsbjørnsstræde 1, st., 1454 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, 1485

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ADENIUM BIOTECH ApS, c/o Novo A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ADENIUM BIOTECH ApS, c/o Novo A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krimelte OÜ, Suur-Paala 10, Tallinn, Estland (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Philips Belgium N.V., Rue des Deux Gares 80, B-1070 Bruxelles, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, 1486

19 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Parfumerivarer, deodoranter, æteriske olier, kosmetiske præparater. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure. (511) Klasse 18: Kufferter, rejsetasker, omslag til IT udstyr, tegnebøger, kreditkortholdere. (511) Klasse 20: Møbler, puder. (511) Klasse 24: Vævede, strikkede, hæklede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper, sengetøj, plaider, pudebetræk, møbelstoffer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødning, ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kemiske additiver til brændstoffer og kemiske produkter til forbedring af brændstoffer; biologiske katalysatorer til brug ved produktion af fermenteringsprodukter. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning; bioætanolbrændstof; biomassebrændstof; biologiske brændstoffer; gasser til anvendelse som brændstof; faste brændstoffer (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; fermentering af kulhydrater; forbehandling af biomasse. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Downloadable publikationer (Elektroniske -). (511) Klasse 16: Trykte publikationer, magasiner, tidsskrifter, bøger, tryksager; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer; opbevaring af breve og pakker; distribution af breve og pakker; kurérvirksomhed (meddelelser eller varer); udbringning af meddelelser og post; logistikvirksomhed i forbindelse med transport; track & trace virksomhed, nemlig sporing af breve og pakker under transport. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Downloadable publikationer (Elektroniske -). (511) Klasse 16: Trykte publikationer, magasiner, tidsskrifter, bøger, tryksager; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer; opbevaring af breve og pakker; distribution af breve og pakker; kurérvirksomhed (meddelelser eller varer); udbringning af meddelelser og post; logistikvirksomhed i forbindelse med transport; track & trace virksomhed, nemlig sporing af breve og pakker under transport. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 29: Kød, fisk og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, gelé, syltetøj, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatninger, mel og næringsmidler framstillet af kornsorter, brød, biscuits, kager, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, alt kogt, bagt eller for-bagt, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, sauce, krydderier. (511) Klasse 43: Hotelvirksomhed, hotelreservationsvirksomhed, udlejning og anvisning af værelser, restaurationsvirksomhed og selvbetjeningsrestaurationsvirksomhed, levering af færdige måltider og drikkevarer, cateringvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 43: Hotel- og restaurantvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 06: Byggemateriale af metal i form af profilerede plader, letbjælker, befæstninger og indfæstninger; bygningsværker i metal, nemlig stålhaller. (511) Klasse 37: Opførelse af bygningsværker, nemlig stålhaller. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Jobrekruttering (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 18: Kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 43: Hotel- og restaurantvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering, alarmering, overvågning, kontrol, livredning, redning og elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til miljøsikring; Iivredningsudstyr og redningsudstyr, herunder stiger, liner og reb, redningsflåder, redningsveste, redningsbælter; sikkerhedsseler (undtagen til sæder i befordringsmidler og til sportsbrug), lynafledningsanlæg, udstyr til personlig beskyttelse imod ulykker, røgdetektorer, dykker- og røgdykkerudstyr, nemlig dykkerapparater, dykkerdragter og dykkermasker; ildslukningsapparater; nødkaldsapparater, tyveri- og brandalarmer; apparater og kodede kort (herunder magnetkort) til adgangskontrol; optagne computerprogrammer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, og dele og tilbehør til befordringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparations-, vedligeholdelses- og installationsvirksomhed; teknisk service vedrørende livredning og sikkerhedsapparater og udstyr; vedligeholdelse af rednings- og sikkerhedsudstyr; assistance til både/skibe (reparation). assistance til køretøjer (reparation, starthjælp, døråbning, hjulskift). (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder ambulancetransport, sygetransport og lægevagt-kørsel; pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, assistance til både/skibe (bortslæbning), assistance til køretøjer (bortslæbning), redning (transport) og bjærgning; redningsaktioner (transport); opbevaring af nøgler, vejtrafikmeldinger. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer hard- og software; computerprogrammering. (511) Klasse 43: Udbringning af mad og drikke. (511) Klasse 44: Medicinsk og psykologisk hjælp og assistance i nød- og krisesituationer; psykologisk krisehjælp; læge- og dyrlægevirksomhed; sundhedspleje; sygepleje; udlejning af materiel til sygepleje og sundhedspleje. (511) Klasse 45: Overvågnings- og vagttjeneste; beredskabsplanlægning; brandslukning; formidling af alarmopkald, vurdering og rådgivning vedrørende risiko- og sikkerhedsspørgsmål (ikke vedrørende økonomiske eller forretningsmæssige forhold). 1487

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; reservation af rejser og transport; arrangering af krydstogter, sightseeings og udflugter; udlejning af parkeringspladser; udlejning af turistbiler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer, kongresser, seminarer, symposier, og workshops (uddannelse); organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; fremskaffelse af rekreative faciliteter; sports- og golffaciliteter; udlejning af sportsudstyr (undtagen befordringsmidler); information om rekreation, underholdning og undervisning; kasinovirksomhed; pladsreservation til shows. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, reservation og udlejning af værelser; hoteller og hotelreservation; udlejning af mødelokaler; fremskaffelse af faciliteter til udstillinger. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Linser og brilleglas. (511) Klasse 40: Støbning, formning, indramning, toning, farvning og overfladebehandling af linser og brilleglas. (511) Klasse 44: Information om synspleje og -korrektion via en Internetwebside. 1488

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2085 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2563 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1895 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 485 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 279 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 649 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1149 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 127. årgang. 2006-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 127. årgang. 2006-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 127. årgang. 2006-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere