10 års jubilæumskonference EZELEN D A N M A R K. Hindsgavl Slot, Middelfart september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 års jubilæumskonference EZELEN D A N M A R K. Hindsgavl Slot, Middelfart 28. - 29. september 2015"

Transkript

1 10 års jubilæumskonference Hindsgavl Slot, Middelfart september 2015

2 Program for 10 års jubilæumskonference Mandag 28. september Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Tirsdag 29. september Ankomst Officiel velkomst Ad Verheul, Holland og Maurits Eijgendaal, Danmark: Snoezelens begyndelse-kernesnoezelen Pause Kerstin Uvnäs Moberg, Sverige: Oxytocinets påvirkning af kroppen Frokost Kerstin Uvnäs Moberg, Sverige: Oxytocinets påvirkning af kroppen Pause Workshops (af 1 eller ½ times varighed) Festlig release-happening i forbindelse med dansk bogudgivelse om Snoezelen. Festmiddag og festaften med alt hvad der hører til inklusive salsadans. Kl Morgenmad samt check-ud af værelser Kl Generalforsamling i Snoezelnetværket. Alle er velkomne Kl Audun Myskja, Norge: Den musiske medisin for barn og eldre (inkl. pause)t Kl Frokost Kl Paul Pagliano, Australien: How Change happens in the Multisensory Environment (Snoezelen) (inkl. pause) Kl Afslutning og tak for denne gang

3 Dagsorden til 11. ordinære generalforsamling Tirsdag den 29. september 2015 kl Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé Middelfart 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning for det forløbne år 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Bestyrelsens planer for den nærmeste fremtid 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Marian Fyrkilde, Gitte Andersson, Anette Juhl og suppleanter Lene Reinhold, Gitte Nielsen) 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (Liennea Juhl Hansen, Søren Ibsen) 10. Eventuelt Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 14. september på mail:

4 Foredragsholdere Ad Verheul, Co-funder of Snoezelen, Holland Board-medlem af IA-MSE. org. Maurits Eijgendaal, pædagog, lærer, manager og Præsident for IA-mse.org, the international Snoezelen association Snoezelens begyndelse-kernesnoezelen Få år efter at Snoezelen var blevent kendt i Danmark, lærte jeg, af Ad Verheul, en tidligere landsmand, hvordan man havde udviklet Snoezelen i Holland. Det var dengang først og fremmest et tilbud til mennesker med mange intellektuelle begrænsninger, og tit det første aktivitetstilbud de fik. Danmark var allerede i gang med mange udviklinger, såsom Lilly Nielsen, fordi vi også anerkendte dengang at læringen altid begynder med stimuleringen af alle sanser. De hollandske ideer har været meget inspirerende for den udvikling der er kommet i DK og resten af Norden. Personlig har jeg siden blandt andre brugt Daniel Sterns viden om især spædbørn, Seligmanns tanker om den positive psykologi, Honneth s historiske betragtninger, John McGee relations orienterede anerkendelse af individet, men også mere alternative videns banke til at videreudvikle Snoezelen, blandt andet i forståelsen af farvernes betydning. Derfor har jeg konkret også arbejdet med bevidst valg af farver, men også målet med snoezelen blev sat mere klart så relationen, også i snoezelrummet, blev vigtigst for mig. Ny teknik giver mange muligheder, så efter at have bygget Snoezelhuset på Solbo i Silkeborg i firserne, var det naturligt for mig, da chancen bød sig, at bygge et meget moderne Snoezelhus i Skanderborg, ved Sølund, Guldhornet, som tiltrækker mange besøgende. Internationalt, i IA-mse sammenhæng, har vi redefineret begrebet Snoezelen, så vi både ser muligheden i denne aktivitet i undervisning, terapi og som fritidsbeskæftigelse, også for mange andre mennesker med forskellige, særlige behov. Sammen med Ad Verheul går vi lidt tilbage i tiden, og taler om Snoezelens udvikling, Ad mest for Holland, og jeg for Skandinavien. Jeg vil kort gå igennem de ovennævnte inspiratorer for at hægte op i historien, for at linke til det flotte arbejde der foregår rundt omkring i hele norden. Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi, Sverige Oxytocins påvirkning af kroppen Kerstin kommer at berätta om oxytocin, som ursprungligen var känt som det hormon som stimulerar var i förlossning, och mjölkutdrivning vid amning visar sig at vara en substans, som stimulerar social interaktion, skapar välmående läkande effekter i kroppen oavsett ålder. Oxytocinhaltarna stimuleras inte bara vid amning og förlossning utan även av närhet og beröring och sex. Det ar derfor ett oerhört viktigt socialt hormon, som binder människor i en familj eller grupp sammen, skapar vänskap och tillit. Kerstin Uvnäs Moberg er uddannet læge, men har mest arbejdet som forsker og skrevet skrevet flere bøger om oxytocinets påvirkning, bl.a. The Oxytocin Factor.

5 Audun Myskja, overlæge, neurologisk musikterapeut, Norge Den Musiske Medisin til børn og eldre Den musiske medisin - sang og musikk i helsesammenheng Hvorfor musik - hva sier forskningen? Hvorfor musik - hva virker? Hvordan får vi det til i praksis: Prosjekterfaringer i Norge Sang, dans og bevegelse som verktøy Sansestimulering: Nye funn og erfaringer Overlæge Audun Myskja har i mange år brugt Den musiske medicin i sine behandlinger, både til udviklingshæmmede, parkinson patienter, ældre, demente og døende patienter. Audun har modtaget Den Norske Lægeforenings pris for sit arbejde, og er den første læge i Skandinavien der er blevet certificeret neurologisk musikterapeut. Audun Myskja holder kurser, foredrag, skriver bøger. Sammen med naturterapeut Reidun Myskja driver Audun Myskja Senter for Livshjelp, et vejlednings og informationscenter. Paul Pagliano, Associate professor, College of Arts, Society and Education, James Cook University, Australia. Board - medlem af IA-MSE. org. How Change happens in the Multisensory Environment (Snoezelen) Paul Pagliano er associate professor på James Cook university, Townsville, Queensland I Australien. Han er tilknyttet de tre afdelinger af JCU I henholdsvis Townsville, Cairns og Singapore. Paul er forsker og underviser I læringsmetoder og strategier-generelt, men særligt I forhold til mennesker med udviklingsforstyrrelser. Han er forfatter til en stor mængde forskningsartikler og til flere bøger, bl.a. Multisensory Environments (1999), Using Multisensory Environment - a practical guide for teachers (2001) og senest The Multisensory Handbook - a guide for children and Adults with sensory learning disabilities (2012) Paul er en spændende oplægsholder, som formår at finde anderledes vinkler på læring i multisensoriske miljøer. Det international Snoezelsamfund har haft stor glæde af hans skarpe analytiske evner i arbejdet med at definere og udvikle Snoezelkonceptet, og det er en stor fornøjelse, at det er lykkedes det danske Snoezelnetværk at få Paul til at komme til Danmark i anledning af10 års jubilæet.

6 Workshops 1 Klang og vibration som sansestimulering Birgitte C. Gammeltoft, specialergoterapeut PER-SON betyder: VIA- LYD. Vibration er udviklingsmæssigt en forudsætning for udvikling af andre sanser. Ved klangmassage opnås en hurtig dyb afslapning, og herigennem stressreduktion. Spændinger og blokeringer i kroppen nedsættes og klangterapi stimulerer kroppens selvhelbredende processer. Klang har en positiv indflydelse på selvtillid, kreativitet og produktiv energi. Oplæggets varighed: 1 time 2 Et oplæg om snoezelen som ramme om samvær og fælles oplevelse Poul Svejstrup, socialpædagog, Solbo, Silkeborg Begreberne leg, glæde, æstetik, interaktion og kommunikation kommer i fokus i et forsøg på at indkredse nogle af snoezelmiljøets muligheder og kvaliteter. Oplægget tager udgangspunkt i arbejdet med børn og unge med multible funktionsnedsættelser uden funktionel tale på børneinstitutionen Solbo. Socialpædagog Poul Svejstrup har medvirket til etableringen af Danmarks første snoezelhus ved Solbo i Silkeborg. Oplæggets varighed: 1 time med mulighed for fælles drøftelse og debat. 3 Sensorisk bearbejdning og individuelle sansemønstre Ingelis Arnsbjerg, børneergoterapeut Gennem øget indsigt i mennesker med særlige behovs individuelle sensoriske behov og tolerancetærskler, kan vi bedre understøtte deres udvikling i og udenfor Snoezelmiljøet. Med udgangspunkt i individets sansemønstre, kan vi tilrettelægge Snoezeloplevelsen med større bevidsthed om og fokus på hensigtsmæssig og tilpas stimulation og aktivitet, så vi undgår overstimulation og fremmer udvikling. Ingelis arbejder med børn og unge med sansemotoriske udfordringer deriblandt børn og unge med autisme og ADHD. Oplæggets varighed: 1 time

7 4 20 års Snoezelen i Maribo Conni Simmons, ergoterapeut Hanne Holmer, ergoterapeut Snoezelhuset i Maribo Workshoppen vil være en sanselig retrospektiv rejse tilbage til 1995 og frem til i dag, hvor blikket rettes mod de næste 20 års Snoezelen i Maribo - med refleksioner over de faglige og teknologiske landevindinger og muligheder. 5 Adult Sensory Profile i Psykiatrien Charlotte Andersen, ergoterapeut Oplæg om anvendelse af adult sensory profile i psykiatrien, der har kørt som et pilotprojekt i 2013 og nu som et forskningsprojekt siden september 2014 med henblik på at nedbringe tvang. 6 Snoezelen i Job & Aktivitetscenter Vestegnen Martin Egeberg, fysioterapeut Caroline Bech Børgesen, pædagog Elizabeth Schwartz, fysioterapeut Hvordan vi i relation til snoezelen arbejder med borgere visiteret efter SEL 104 Hvordan vi implementerer snoezelen i hverdagen Hvordan vi arbejder med sanseskemaer og sanseprofiler.

8 7 Snoezelen anvendt i tværfagligt samarbejde til børn med nedsat funktionsevne Majbritt Lind, specialpædagog Lykke Frost Thorup, fysioterapeut Workshoppen vil beskrive praksiseksempler og erfaringer fra brug af Snoezelen som en del af behandlingsarbejdet til børn i alderen 1-7 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Dette med særligt fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde mellem pædagog og fysioterapeut kan styrke brugen af Snoezelen, til glæde og gavn for børnene. 8 Demens og Snoezelen Lisbeth Mortensen Nanna Thulesen, fysioterapeut Fra Demensgruppen i Snoezelnetværket At bruge Snoezelen på plejehjem påvirker demente positivt i dagligdagen. Snoezelen kan være med til at skabe meningsfuldt samværd og gode oplevelser for den demente, både i samvær med personale og deres pårørende. En workshop med fortællinger, billeder og udveksling af erfaringer 9 Snoezelen til små børn + familie Lene Reinhold, ergoterapeut Rikke Dehn, pædagog Erfaringer i brug af snoezelkonceptet til at fremme kommunikation og nærvær mellem barn og forældre Snoezelhuset i Helsingør har fra sin start haft fokus på familien med et barn med behov for sansestimulering i rolige omgivelser. I Snoezelhuset tilbydes bl.a. rådgivning og vejledning til hjælper + bruger, Stimulastik kurser for baby + forældre, og INTROkursus for hjælpere.

9 10 Guldhornet i Skanderborg Et Snoezelhus i verdensklasse-sansernes fitnesscenter Gitte Andersson, pædagog 10 A: Nænsom læring, hvor du som professionel omsorgsgiver er til stede fuldt ud for at give glæde, læring og næring. 10 B: Skabe nysgerrighed/læring gennem det at være legende i i sin tilgang som professionel. 10 C: Hvad betyder TID for et menneske som er særlig sensitiv/ikke har samme kognition/har en psykisk overbygning? 10 D: Guldhornet: Vær nær-om inklusion af mennesker fordi empati er det som holder verden sammen Oplæggenes varighed: ½ time 11 Snoezel som værktøj i uddannelse Anette Juhl, socialpædagog, koordinator på Future Lab og underviser på SOSU Nord på uddannelsen: pædagogisk assistent. SOSU Nord arbejder med Snoezelen på tre perspektiver, for det første som en teknologi, der er relevant ift. At hjælpe og støtte borgere indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige felt. For det andet som et pædagogisk redskab til skolens igangværende elever, hvor Snoezelen hjælper med koncentration og gennemførsel, feks afprøver mentorer Snoezelen som hjælp til at reducere eksamensangst. For det tredje ønsker skolen at arbejde med at Snoezelen bliver integreret i skolens arbejdsmiljø for de ansatte. Skolen forsøger at udbrede kendskabet til Snoezelen ved rundvisning for medarbejdere, ledelse, politikere, og andre interessenter og samarbejdspartnere. 12 Brug af og erfaring med anvendelse af Snoezelen i demensplejen Ea Seeger Gissh Hanmann, leder af Plejecenter Øster Elkjær i Vejle. Plejecenter Øster Elkjær var i 2010/11 med i et projekt støttet af Socialministeriet om anvendelsen af Snoezelen i demensplejen. Ea har siden delt ud af deres erfaringer til plejehjem i hele landet. Ved at anvende Snoezelen i dementplejen opnår vi bl.a At den demente får oplevelser der kan medvirke at give ro i sindet At skabe større arbejdsglæde At mindske magtanvendelse og medicinforbrug

10 13 Snoezelen integrated in the 24 hour dementia care Ad Verheul, Co-funder of Snoezelen, Holland Board-medlem af IA-MSE. org. Oplæggets varighed: 1 time

11 Udstillere på konferencen Sanseoplevelser til stor og små AB HANDICHELP www. handicstore.dk - Telefon

12 Tilmeldingskema til workshop Navn Arbejdssted Tlf. Vælg to til fire workshops du gerne vil deltage i 1. Klang og vibration som sansestimulering 2. Et oplæg om Snoezelen som ramme om samvær og fælles oplevelse 3. Sensorisk bearbejdning og individuelle sansemønstre års Snoezelen i Maribo 5. Adult sensory profile 6. Snoezelen i Job og Aktivitetscenter Vestegnen 7. Snoezelen anvendt i tværfagligt samarbejde til børn med nedsat funktionsevne 8. Demens og Snoezelen 9. Snoezelen til små børn og familie 10 A. Guldhornet - Nænsom læring, hvor du som professionel B. Guldhornet-Skabe nysgerrighed/læring gennem det at være legende C. Guldhornet-Hvad betyder TID for at menneske som er særlig sensitiv D. Guldhornet-Inklusion af mennesker fordi empati er det som holder Snoezel som værktøj i uddannelse 12. Brug af og erfaring med anvendelse af Snoezelen i demensplejen 13. Snoezelen integrated in the 24 hour dementia care Workshop nr. 1, 2 og 3 er på 1 time Workshop nr er på ½ time Workshop nr. 13 er på 1 time Vi vil tilstræbe os til det yderste, på at opfylde dine valgte workshops. Efter tilmeldingsfristen får du besked på, hvilke workshop du kommer med på.

13 Tilmeldingsskema til 10 års jubilæumskonferencen Vi ønsker at deltage på konferencen med antal personer Navn Arbejdssted Tlf. Navn Arbejdssted Tlf. Navn Arbejdssted Tlf. Kosthensyn (allergi eller lign.): Ankomstdato: Opkrævning via EAN nr: Opkrævning via regning til: Navn: Adresse: Postnr.: Mailadr.: Konferencepris for medlemmer af Snoezelnetværket: kr Institutionsmedlemsskabet inkluderer 3 personer for kr pr. person Konferencepris for ikke medlemmer af Snoezelmedlemmer kr Konferencepris for én dag: For medlemmer kr Konferencepris for én dag: For ikke medlemmer kr Overnatning i dobbeltværelse pr. person: kr. 500 pr. nat Overnatning i enkeltværelse: kr. 775 pr. nat Tilmelding til festmiddagen 28. september Incl. 2 glas vin eller to øl deltager Tilmeldingsfristen er 1. juli. Efter denne dato er tilmeldelsen bindende. deltager ikke Overnatning på Hindsgavl Slot er først-til-mølle princippet. Er der flere deltagere end pladser på Hindsgavl Slot, bliver overnatningen på hoteller i nærheden. Skemaet sendes til Lisbeth Mortensen på: Er der spørgsmål, skriv til: Lisbeth Mortensen på: Ret til ændringer forbeholdes

14 Det er med stor glæde at vi i Netværket for Snoezelen i Danmark, kan invitere til et brag af 10 års jubilæum med foredrag, workshops, udgivelse af en snoezelbog og festmiddag med efterfølgende Salsadans. Netværket for Snoezelen i Danmark har til formål at varetage fagfolk og brugeres fælles interesser, overfor såvel private som offentlige myndigheder i udvikling og anvendelse af Snoezelmiljøer (huse og rum) i Danmark. Fordele ved et medlemskab, er at dele viden, deltage i spændende arrangementer, netværksgrupper, inspiration til indretning af huse/rum og rabatter på arrangementer. Mulighed for at være med til at samle, udvikle og sprede viden, interessen og erfaringerne om Snoezelen.

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland PsykInfo august december 2014 PsykInfo RÅDGIVNING PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter i Region Sjælland. PsykInfo tilbyder information og rådgivning

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere