Produktion Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni Version 1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2"

Transkript

1 Produktion 2025 Katalog for udviklings- og forskningstemaer Juni 2010 Version 1.2 1

2 Indledning Dette katalog er en oversigt over forsknings- og udviklingstemaer, der er identificeret i projektet Produktion2025. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem fem fremstillingsvirksomheder (Danfoss, Lego, Grundfos, Terma og Danish Crown), tre universiteter (AAU, DTU og SDU) samt CO-I og DI. I Produktion 2025 er der taget bestik af, hvordan danske fremstillingsvirksomheder kan organisere deres ressourcer og indsatser, så de meningsfuldt kan fastholde en produktion i Danmark i Samtidig er der peget på, hvilket videnbehov det rejser hvad angår både uddannelse og forskning. I nærværende katalog uddybes den forskningsindsats, der er behov for at få sat ind på de kommende år. Fremstillingssektorens virksomheder er allerede i dag rammen om en lang række forskningsmæssige og innovative aktiviteter, men forskning i fremtidens produktionssystemer bør styrkes og løftes til et strategisk væsentligt forskningsområde for Danmark. Den indsats, som dette katalog peger på, bidrager til at uddybe og forstærke denne indsats ud fra de behov, der er blevet identificeret i Produktion Formålet med Produktion 2025 er at formulere en ambition for fremtidens produktion. Det er udviklet fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder, der gælder på tværs af størrelse, brancher og teknologier 1. Fremtidsbillederne har bidraget til at definere retning for produktionsudviklingen i Danmark, ud fra de særlige danske forhold og erhvervsvilkår der gælder, og til at identificere relevante forsknings- og udviklingsopgaver. Dette katalog indeholder en uddybning af forskningsbehovene, der er identificeret på tværs af de fem fremtidsbilleder. Det er samlet i syv temaer: 1. Bæredygtige fremstillingssystemer 2. Produktion som videnscontainer og generator 3. Værdikæder i netværk 4. Modulære fremstillingssystemer 5. Nye organisations- og samarbejdsformer 6. Hyper fleksibel automation 7. Nye modeller for strategi og ledelse Der er ikke gennemført en state-of-the-art undersøgelse for hvert af temaerne og opgaverne. De syv temaer er områder, hvor Produktion 2025 deltagerne finder, der mangler viden, og områder det er relevant at arbejde videre med. De forslåede forskningstemaer er heller ikke en komplet liste, men væsentlige områder for produktionsforskning i Danmark. De syv temaer er uddybet i det følgende. 1 En beskrivelse af ambitionen og billederne kan findes i: Produktion Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder. 2

3 1. Bæredygtige produktionssystemer Problemstilling/rationale Mangel på råvarer, vand og energi samt krav om at reducere eller helt at eliminere industriens klimapåvirkning (e.g. igennem CO 2 reduktion) vil stille nye krav til bæredygtig design og drift af produktionssystemer. Bæredygtighed opnås i dag ofte på bekostning af tab af komparative fordele på grund af de forøgede omkostninger, der er forbundet med indførelsen af nye materialer og investering i nye klimavenlige energiformer og produktionsmetoder. Fremtidens vindere vil være de virksomheder, som overvinder dette dilemma - altså virksomheder som på samme tid både er bæredygtige og omkostningseffektive. Dette tema knytter sig direkte til Produktion 2025 ambitionen: Bæredygtighed hvor ambitionen er: Produktionens økologiske fodaftryk er nul og dens omkostninger lavere, end den er i konventionel produktion. Mange af opgaverne, der skal løses for at nå hen imod denne ambition, er meget store, hvorfor de med fordel kan realiseres via et Industrielt kraftcenter. Mulige forsknings- og udviklingsopgaver under dette tema: 1. Udvikling af nye principper, systemer og teknologier som fremmer mulighederne for genbrug af materialer og mere energivenlige og bæredygtige produktionsprocesser, herunder Reverse Logistics 2. Udvikling af IT-støtte systemer til design af bæredygtige produktionssystemer herunder simuleringsmodeller til vurdering af nye produktionssystemers økologiske fodaftryk 3. Udvikling af effektive metoder til kortlægning af produktionsvirksomheders økologiske fodaftryk og efterfølgende afdækning af Best Practice 4. Udvikling af metoder, teknologier og systemer der understøtter bæredygtige supply chain 5. Organisatorisk design af bæredygtighedsindsatsen, herunder modeller for og anbefalinger til hvordan en indsats bæredygtighedsindsats kan etableres i en virksomhed på grundlag af erfaringer indsamlet i front runners indenfor området 3

4 2. Produktion som en videncontainer og -generator Problemstilling/rationale Frem for alene at blive vurderet på omkostninger og produktivitet skal produktion i fremtiden i højere grad opfattes som en videncontainer, der bidrager til forretningsskabelse og innovation. Derudover skal produktionen hurtigt og effektivt kunne generere ny viden, således nye forretningsideer kan vurderes og realiseres hurtigt og effektivt. Vigtige opgaver for produktionen som videncontainer og generator er: Opsamling af viden og best-practice vedrørende realiseringen af produktegenskaber Udvikling af metoder til realisering af nye produktfunktionaliteter Fremstilling af prototyper til test af nye produkter, e.g. rapid prototyping, fast ramp-up Fremstilling af små-serie produktioner, som kan sendes ud på et prøvemarked for at få et grundlag for at vurdere kundernes reaktion på de nye produkter Formålet med denne forskningsindsats er at udvikle og implementere metoder og produktionsteknologier, som vil indgå i Innovationsfabrikken. Mulige temaer for forskning og udvikling: 1. Integrerede simuleringsmodeller for design-, fremstillings- og brugsfasen af komponenter og produkter som beslutningsgrundlag for ny teknologi 2. Nye produktionsteknologier, der muliggør hurtig fremstilling af produkter i små seriestørrelser, herunder udvikling af mere effektive rapid prototyping teknologier 3. Nye materialer og nye produktionsteknologier, der kan realisere nye produktegenskaber og som imødekommer skærpede krav til især kvalitet, tolerancer, fleksibilitet og produktivitet. 4. Udforske og udvikle metoder til at skabe sammenhænge mellem design, produktionens videnopbygning, innovation og produktudviklingsprocesser 5. Nye forretningsmodeller og forretningsbaserede målingsmetoder (metrikker), der understøtter videnopbygning i produktionssystemer frem for standard-cost-modeller 6. Udvikling af innovative processer i produktionsmiljøerne herunder udvikling af modeller for og kompetencer til at sikre lokale (afdelingsvise) kontinuerlige forbedringer jvf. forskningen i lean 4

5 3. Værdikæder i netværk Problemstilling/rationale Fremstilling foregår i dag i åbne globale værdikæder. Det gælder også for danske produktionsvirksomheder, hvor specielt de større virksomheder organiserer deres fremstillingsaktiviteter i globale værdikæder. Det giver ikke alene virksomhederne optimal adgang til nye markeder, men også til teknologi, forskning samt højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft. Dansk industri består imidlertid overvejende af små og mellemstore virksomheder, hvor en meget stor andel fungerer som fleksible underleverandørvirksomheder, der på grund af størrelse og ressourcer primært fokuserer på nærmarkeder. Problemet for mange af disse virksomheder er, at selv om de besidder en høj kompetence inden for hvert deres felt, så kan de ikke alene matche de store internationale kunders krav. De har ikke adgang til et netværk af samarbejdspartnere, der komplementerer deres specialer og de har ikke kapitalstyrke eller opgaver nok til at kunne opretholde specialistkompetencer. Der ligger derfor store muligheder for Danske underleverandører, hvis mulighederne for samarbejde i netværk forbedres. Formålet med dette tema er at genere viden, som kan bidrage til at realisere Den fleksible værdikædeintegrator og den virtuelle virksomhed Mulige forsknings og udviklingsopgaver: 1. Udvikle metoder og teorier for, hvordan man optimerer/opdeler og skaber øget værdi i komplekse værdikæder, herunder integration mellem OEM s og mindre leverandørers produktionssystemer 2. Udvikling af metoder og teknologier der understøtter distribueret produktion, R&D og Innovativ udvikling i netværk, e.g. i sammen med kunden, leverandører og videncentre 3. Udforskning af konceptet Intelligente forsyningskæder, herunder udvikling af konceptuelle modeller for netværk og tilsvarende produktionssystemer samt fleksible, modulære IT systemer, der kan samle værdikæder i et netværk med ukendte partnere, herunder udvikling af en virtuel markedsplads til hurtig udbygning af netværk 4. Udvikle nye metoder og teorier for forretningsudvikling i netværk samt koncepter, som bringer dem op på et langsigtet vedvarende kompetitivt niveau I denne opgaver ligger der i udviklingen af begrebet koncepter en udvikling af et overordnet begrebsapparat til beskrivelse af kapabiliteter og kapaciteter 5. Modeller for risikoanalyse i forhold til arbejde med virksomheder i netværk herunder hvordan man vurderer de risici, der knytter sig til et etableret netværk og hvordan man kan imødegå de største risici 5

6 4. Modulære produktionssystemer Problemstilling/baggrund Modularisering er et stadig vigtigere indsatsområde. I forbindelse med produktion i netværk spiller modularisering en rolle i nemmere at integrere forskellige partnere i et netværk. I forbindelse med bæredygtighed kan modularisering bidrage til øget genbrug (mindre moduler udskiftes frem for hele produkter) og i forbindelse med Innovations fabrikken kan udstrakt brug af moduler bidrage til at forøge videngenereringen (hurtigere udvikling af produktionsapparatet) og forbedre mulighederne for opsamling af Best-Practice. Systematisk modularisering kan bidrage til realiseringen af Den fleksible værdikædeintegrator og Innovationsfabrikken. Mulige forsknings og udviklingsopgaver: 1. Udvikling af modulariserede platforme (evt. IKT-baserede), som giver mulighed for Plug/Play integration af teknologi og samarbejdsformer 2. Udvikling af metoder til modularisering i engineering-to-order virksomheder og således en enabler for Mass Customization 3. Modeller og metoder til at designe skalerbare systemer/organisationer - fremstilling og administration 4. Modeller og metoder som understøtter system-tankegang vedr. fremstilling og som afspejler modulære og transaktionsorienterede forretningssystemer 6

7 5. Nye organisations og samarbejdsformer Problemstilling/baggrund Fremtidens virksomhed vil bl.a. være kendetegnet ved: 1) Større videnindhold i produkter og ydelser, 2) Dynamiske omgivelser både hvad angår marked og teknologi, 3) Samspil i globale netværk og med mange partnere. I det hele taget vil fremtidens virksomhed være kendetegnet ved stor omstillingsevne og agilitet, hvilket kræver nye organisations- og samarbejdsformer. Der er behov for at søge nye løsninger som understøtter selv-drevne medarbejdere, som er i stand til sammen med andre løbende at udbygge virksomhedens kompetencer bl.a. igennem accelereret, fælles læring. For at kunne realisere de udfordringer, som er nævnt under de øvrige temaer, bl.a. nr. 2 og 3, må der sideløbende forskes i udvikling af nye organisations- og samarbejdsformer. I fremtidens dynamiske og komplekse verden må der udvikles nye organisations- og samarbejdsformer, som - igennem motiverede og kompetente medarbejdere og principper for selv-organisering - sætter virksomheden i stand til (1) at tilpasse sig lokale forhold inden for rammerne af en global strategi, (2) at kunne adoptere nye produkter, produktionsprocesser og systemer samtidig med at kerneprocesser og viden fastholdes, og (3) at agere kortsigtet med et langsigtet perspektiv. Grundelementer i nye organisations- og samarbejdsformer er: Identifikation og styrkelse af virksomhedens værdier, kultur og DNA Vision for fremtidige forretningsområder, produktprogram, produktionssystemer, der kan formidles til alle medarbejdere Evne hos medarbejdere som enkeltpersoner og i grupper til at tage initiativ, til at gennemføre og udvikle forretningsprocesser, og til løbende at udbygge deres kompetence igennem refleksion og eksperimentering Udvikling af organisatoriske rammer og systemer, herunder læringsarenaer, IT støttesystemer drevet af medarbejderne til gennemførelse af både daglige forretningsprocesser og innovation. Nye organisations- og samarbejdsformer kan bidrage til at udvikle den højkompetente virksomhed og de øvrige fremtidige modeller. Mulige forsknings- og udviklingsopgaver under dette tema: 1. Afdækning af Best Practice for virksomheders arbejde med værdier og kultur 2. Metoder til udvikling af visioner for fremtidig produktion og leverancesystemer, herunder konfigurering af globale leverancesystemer, medarbejderinvolvering i gennemspilning af fremtidsscenarier som fælles læreprocesser 3. Principper for og metoder til selv-organisering, herunder virtuelt samarbejde på tværs af kulturer og lande, varetagelse af både drift og udvikling, og accelereret læring 4. Udvikling af IT-støtte til design af leverancesystemer, herunder analyse af robusthed og reaktionsevne 5. Selvorganisering og styrede processer, herunder behovet for at opsætte styrede rammer i form af tydeliggjorte processer. 7

8 6. Hyper fleksibel automation Problemstilling/baggrund Danske fremstillingsvirksomheder er under et stadigt stigende pres fra lavindkomstlande som Kina og Indien. Svaret på dette pres er ikke automation alene. Det er hele det produktionsmæssige set-up, der skal udvikles. Omvendt så er automation nødvendigt i fremtidens produktion og udvikling af automationsteknologier, som er tilpasset danske forhold, kan bidrage til at fastholde produktion i Danmark. I 2025 vil der være et væsentligt øget krav om variantskabelse. Medvirkende årsager hertil er reduktion i produktlevetiden og øget behov for individuelt designede produkter. Derudover er der større usikkerhed forbundet med markedet (markedsstørrelser, konkurrenter, kapacitetsbehov mv.), hvilket stiller store krav til evnen til at håndtere usikkerhed. Samtidig ventes prisen for de leverede produkter ikke øget tilsvarende. Der er altså et krav om, at fremstillingsindustrien skal være effektiv og fleksibel på samme tid. Et krav som eksisterende automationsudstyr generelt ikke kan leve op til. Dette tema knytter sig direkte til Produktion 2025 ambitionen: Diversitet ctr. cost, hvor visionen er: - I 2025 er enhedsomkostningerne uafhængige af volumen Da mange af opgaverne, der skal løses for at nå hen imod denne ambition, er meget store og komplekse kan gennemførelsen hensigtsmæssigt realiseres via et Industrielt kraftcenter. Mulige forsknings og udviklingsopgaver: 1. Udvikling og implementering af nye fleksible højydelses produktionsprocesser 2. Udvikling af mere effektive metoder til design af automatiske produktionslinjer herunder nye integrerede simuleringsværktøjer 3. Udvikling af bedre mand-maskine interfaces (Human centered automation) 4. Udvikling af intelligent (selvkonfigurerende og selvoptimerende) automatisk produktionsudstyr 5. Automatiseringskoncepter, der muliggør hurtig og fleksibel automatisering og Robotteknologi der udnytter udviklingen indenfor industri-ikt, kognition, autonome styresystemer samt sensorer 6. Udvikling af en ny lineal-fabrik, herunder udvikling af et relativt simpelt simuleringsværktøj, der gør det muligt for alle at arbejde med vanskelighederne i sådanne systemer 8

9 7. Nye modeller for strategi og ledelse Problemstilling/baggrund Fremstillingsvirksomheder vil i fremtiden foregå globalt produktionen vil være spredt geografisk, R&D og innovation foregår forskellige steder og med mange forskellige partnere, logistikken vil være interkontinental. Der bliver tale om komplekse strukturer, hvor ledelse, beslutninger og produktion vil være spredt både geografisk og juridisk. Der bliver også tale om at lede et system uden klare grænser og ejerskab, og som vil berøre mange forskellige kulturer. Der er behov for at udvikle nye modeller for strategi og ledelse, som på trods af virksomhedernes virtualitet og udbredelse er i stand til at samle virksomheden både strategisk og ledelsesmæssigt således at den kan agere som en sammenhængende enhed. Metoder som også favner en tværkulturel dimension. Mulige forsknings og udviklingsopgaver: 1. Produktionsledelse ift. at fastholde og udvikle kompetencer og produkter, spredning af teknologisk viden og en kompetent business intelligence i netværk og i egen enhed 2. Metoder til opbygning af platforme af viden, teknologi og kompetencer 3. Metoder til at innovere i dele af kæden samtidig med, at der optimeres og skabes større produktivitet i dens andre dele, når ingen ejer værdikæden 4. Modeller for strategier og ledelse af netværk og virksomheders egne produktionssystemer, som også inkluderer kulturelle forskelle 5. Udvikling, spredning og internalisering af strategier i en organisation, samt udvikling af modeller for hvordan man sikrer, at det ikke kun er dem der har arbejdet med strategien, der kender og har internaliseret den 6. Strategi, marked og modularitet, herunder analyse af hvordan man kobler markedsforståelse, strategi og modulære produktionssystemer med henblik på at indkredse det optimale niveau for modularisering 9

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

MADE. Manufacturing Academy of Denmark. Beskæftigede i produktionen

MADE. Manufacturing Academy of Denmark. Beskæftigede i produktionen MADE Manufacturing Academy of Denmark Danmark har et potentiale som fremtidens produktionsland. Det kræver blot viljen til at prioritere og satse på de områder, hvor Danmark kan spille med i den globale

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Center for Industriel Produktion og Institut for

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Produktivitet Automation og produktivitet

Produktivitet Automation og produktivitet Produktivitet PRODUKTIVITET Automation og produktivitet SESAM møde nr. 102 Produktivitet Automation og produktivitet 1 Program SESAM møde nr. 102 09:00-09:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby Kort

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Analysens baggrund og ambition

Analysens baggrund og ambition FREMTIDENS INDUSTRI Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende outsourcing i de senere år. Manglende

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Samarbejde med robotter (i industrien)

Samarbejde med robotter (i industrien) Samarbejde med robotter (i industrien) Hvordan vil vi bruge robotter i fremtiden? Søren Peter Johansen Teknologisk Institut Robotteknologi, Faglig leder Hi15 d 24. sept 2015 Samarbejde med robotter (i

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå?

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? November 215 Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? Af studentermedhjælper Victoria Julie Jensen og konsulent Peter Bernt Jensen, DI Fødevarer Den teknologiske udvikling går i dag stærkere

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte 12. november 2015 Copenhagen EU Office Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte COPENHAGEN EU OFFICE Copenhagen EU Office er et erhvervspolitisk EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder?

Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder? Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder? Ved Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-World Få hjælp til at automatisere produktionen. Job og produktion i Danmark vil ændre sig løbende de næste par år.

Læs mere

The beginning. Ground water pump, 1945. Archimedes. Poul Due Jensen

The beginning. Ground water pump, 1945. Archimedes. Poul Due Jensen The beginning Ground water pump, 1945 1960 1975 Poul Due Jensen Archimedes Global presence 2006 Turnover No. of employees R&D investment Pumps produced Production locations Sales companies 2 billion EUR

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere