NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008"

Transkript

1 VINTER 2007/2008 NORDEN og miljøet Spot på effektiv energiudnyttelse, forbedret forbrænding, forskning og udvikling. Side 4-5 Handysize vokser NORDEN opererer nu 18 skibe i segmentet og har 22 skibe til fremtidig levering. Fuld kraft frem på bemandingsområdet NORDENs behov for kvalificerede skibsofficerer vil stige markant de kommende år. NORDEN er klar til OMXC20 Nye udfordringer på den danske, nordiske og internationale arena. Side 3 Side 6-7 Side 10-11

2 NORDEN kalender 7. januar Navngivning og levering af Hull No. SZ262, Handymax tdw, Imbari Shipyard, Japan 8. januar NORDEN kapitalmarkedsdag for presse, analytikere og investorer, Danmarks Rederiforening, København 21. januar Navngivning og søsætning af Hull No. S817, Handysize tdw, Hakodate Shipyard, Japan 22. januar Navngivning og søsætning af Hull No. 1366, Panamax tdw, Tsuneishi Shipyard, Japan 10. marts NORDENs årsrapport for 2007 bliver offentliggjort 12. marts Navngivning og levering af Hull No. CX4217, Handymax tdw., Chengxi Shipyard, Kina Nye udfordringer tegner sig Vi har lagt 2007 bag os, som blev et godt og spændende år i NORDEN, og nu ser vi fremad hen mod nye udfordringer. Lad mig give tre eksempler: Ligesom andre skal NORDEN finde sin plads i en verden, hvor der naturligt er bud efter, at virksomhederne optræder som good corporate citizens, der tager et ansvar for sikkerhed til søs, arbejdsmiljø, det ydre miljø, medarbejdernes vilkår og muligheder samt andre emner inden for det kompleks, der kaldes Corporate Social Responsibility (CSR). De emner har vi arbejdet med i NORDEN i en årrække men mere baseret på sund fornuft end på en egentlig samlet og struktureret CSR-politik. Nu er vi ved at udarbejde en sådan politik, og vi tager de nødvendige og nyttige diskussioner om, hvad vi vil, og hvad det i givet fald må koste. Vi skal ikke redde verden i NORDEN, og vi postulerer ikke, at vi har fundet de vises sten. Vi går ydmygt til værks og har som noget af det første netop besluttet at investere i et program, der skal reducere CO 2 emissioner og andre udledninger fra vores skibe yderligere. Fokus er naturligvis på vores egne skibe. Se mere om, hvad vi har allerede har sat i gang, og hvad der vil være fokus for vores fremtidige indsats på side 4-5. Flådens vækst er i sig selv en udfordring, for NORDEN venter i de kommende år både at udvide den aktive flåde generelt og antallet af egne skibe specifikt. Det er ikke urealistisk, at vi om nogle år kommer til at eje cirka 30 skibe eller mere end dobbelt så mange som i dag. En større egenflåde vil øge vores behov for kvalificerede medarbejdere til søs og til lands. Vi skal tiltrække mange nye kvalificerede officerer og søfolk i en situation, hvor andre rederier også udvider deres flåder, og hvor efterspørgslen på gode folk derfor stiger kraftigt. Derfor skal vi løfte vore HR-indsats hjemme og ude kvalitativt, og det emneområde kan du læse mere om s Også på et tredje punkt står NORDEN over for en spændende udfordring. NORDEN-aktien var sidste år den 8. mest omsatte aktie på OMX Den Nordiske Børs, København og blev derfor ultimo december 2007 optaget i det toneangivende OMXC20-indeks over de 20 mest likvide danske aktier. Det vil øge fokus på NORDEN yderligere et fingerpeg herom fik vi tidligere i januar, da vi holdt en velbesøgt kapitalmarkedsdag for internationale og danske analytikere og investorer. Vi skal kunne håndtere den øgede interesse fra et stigende antal interessenter, ikke mindst kunderne. Derfor arbejder vi med business intelligence processer, som du kan læse mere om i artiklen side 10-11, hvor vi også fortæller, hvordan vi løbende arbejder på, at processerne kan understøtte, at vi driver intelligent forretning. De tre områder CSR, rekruttering og talentudvikling samt den tætte dialog med en voksende kreds af interessenter er ikke nye udfordringer for NORDEN. Det nye er, at de er begyndt at fylde en del og kommer til at fylde endnu mere. Det tror jeg også, man vil kunne se, når vi i løbet af 2008 præsenterer hovedpunkter i Rederiets nye strategiplan frem mod 2010 og de følgende år. Strategiplanen er netop afsluttet, og jeg røber ikke for meget ved at sige, at der venter nogle travle og spændende år ude i horisonten. CARSTEN MORTENSEN Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade København K Danmark Telefon: Telefax: Ansvarshavende chefredaktør: Carsten Mortensen Artikler: Bottomline Communications A/S Layout og grafisk produktion: Boje & Mobeck as

3 Handysize vokser NORDEN besluttede i sommeren 2006 at udvide aktiviteterne til også at omfatte det mindste tørlastsegment, Handysize, der er tørlastskibe mellem 10 og tdw. Og den beslutning har vist sig at være en god forretning. NORDEN kontrollerede i efteråret Handysize skibe. Tallet er nu oppe på 18 skibe i markedet i størrelsen tdw., og hertil kommer 22 Handysize skibe til levering mellem 2008 og Succesen kan forklares med, at der er stor generel efterspørgsel efter transporter i denne kategori, og der har samtidig ikke været tilført nettotonnage til segmentet de seneste år. Handysize-skibene er meget egnede til transporter af værdifulde laster i mindre partier, hvor modtageren af lasten ikke ønsker at binde for mange penge i store lagre. Hidtil har vi især haft stor efterspørgsel på laster med kunstgødning fra Europa til Sydamerika, Indien og Fjernøsten samt på aluminalaster fra US golfen til Europa og fra Australien til Kina, fortæller general manager Christian Ingerslev fra Handysize afdelingen. Befragtningen af Handysize flåden foregår især fra NORDENs hovedkvarter i København og fra kontoret i Singapore. I dag arbejder tre befragtere med segmentet, og de vil få selskab af yderligere to kolleger i løbet af første halvår I en ellers international verden, hvor de fleste aktiviteter foregår langt fra NORDENs hovedkontor i København har Handysize skibene fået sat Danmark på NORDENs tørlastlandkort. Nedenfor ses Handysize skibet m.v. NORD RIO ved Aalborg Portland i færd med at losse petcoke, taget ombord i Lake Charles i US golfen. 3

4 NORDEN og miljøet NORDEN opererer i dag en af verdens mest moderne flåder indenfor tørlast- og tankskibe. Allerede i kraft heraf har NORDEN sikret sig en fremtrædende position inden for effektiv energiudnyttelse og lave emissioner, men NORDEN har nu besluttet sig for at investere i en række aktiviteter, der skal reducere emissionerne fra Rederiets egen flåde yderligere. Programmet består af en række initiativer, der skal spare på energien og forbedre forbrændingseffektiviteten. Hertil kommer nye vedligeholdelsesog styringsprocedurer samt eksterne forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for begge områder. Selvom søbaseret transport er det miljømæssigt mest effektive transportmiddel med betydelig lavere CO 2 -udledning og udledning på andre områder pr. transporteret gods end eksempelvis tog- eller lastvognstransport er det meget vigtigt, at Emissioner fra NORDENs egen flåde i dag Størstedelen af NORDENs nuværende tonnage består af Handymax tørlastskibe og Handysize tankere. Ved servicefart producerer disse skibe fire forskellige typer emissioner (i gram pr. ton-kilometer): CO 2 : 3 NO x : 0,08 SO x : 0,05 Partikelholdigt materiale: 0,004 Kilde: Lloyds Marine Exhaust Emissions Programme (2006) CO 2 -emissioner fra forskellige transportmidler (Indeks: Søtransport = 100) Skib: 100 Tog: 140 Lastvogn: 800 Kilde: Intertanko (2007). shippingindustrien tager initiativer til at nedbringe CO 2 -udledningen og andre emissioner til det lavest mulige niveau. Vi skal alle bidrage til et bedre miljø, og hos NORDEN ser vi det som vores pligt at gøre dette, fortæller Lars Lundegaard, senior vice president og chef for Teknisk afdeling. Inden for de seneste år har NORDEN gennemført en række initiativer for at reducere emissionerne. Nu løfter vi overliggeren ved at introducere en del nye aktiviteter, og samtidig støtter vi finansieringen af forskellige eksterne forskningsaktiviteter. Men vi påstår ikke, at vi har alle svarene. Det er en løbende proces, og vi forventer, at vores indsats udvikles yderligere i takt med NORDENs generelle engagement på Corporate Social Responsibility - området, siger Lars Lundegaard. NORDEN har allerede sponsoreret forskning inden for f.eks. udvikling af mere effektive skibspropeller i forbindelse med det EU-medsponsorerede CAPRICCIO projekt. Dette projekt resulterede i designet af en yderst avanceret skibspropeltype, som kan reducere brændstofforbruget med mere end 2%. NORDENs fremtidige sponsorering vil blive målrettet mod forskning og udvikling inden for både fremdrivningsmodstand og forbrændingsoptimering. Det er disse to hovedområder, der især påvirker et skibs energiforbrug og dermed dets emissioner, forklarer han. Fokus på fremdrivningsmodstand og forbrændingsoptimering Faktorer, der har indvirkning på fremdrivningsmodstanden, er skrogets udformning, skibets hastighed og dybgang samt glatheden af skibets propel og undervandsskroget. Derudover spiller en række eksterne betingelser såsom vind, bølger, havdybde osv. også ind. Nogle af de måder, man kan reducere fremdrivningsmodstanden på, er gennem brug af overvågningssystemer, avanceret bundmaling, sandblæsning af undervandsskroget samt hyppig rengøring af skibspropellen, fortæller Lars Lundegaard. Faktorer, der medvirker til forbrændingsoptimering er korrekt timing af brændstofindsprøjtning, tilstrækkeligt forbrændingstryk, lav skyllelufttemperatur samt korrekt forstøvning af det indsprøjtede brændstof. Nogle af de måder, man kan optimere forbrændingen på, er gennem brug af overvågningssystemer, brug af såkaldte slide valves (avancerede brændstofdyser) samt hyppige eftersyn af skylleluftkølerne samt brændselsoliepumper og -dyser, tilføjer han. 4

5 NORDEN har allerede igangsat disse tiltag for at nedbringe emissionerne (nævnt i rækkefølge efter deres effekt i forhold til reduktion af CO 2 på egne skibe) 1. Slide valves. Forbedrer forbrændingseffektiviteten og reducerer både CO 2 og NO x. B&W oplyser, at effekten heraf er op mod 2%. Er indført på alle tankskibe og et tørlastskib. Vil blive indført på flere tørlastskibe efterhånden som de kommer i dok. 2. CASPER. Et overvågningssystem der gør det muligt at skride tidligt ind mod ikke-optimal fremdrivningsmodstand. Virkningen heraf varierer, men systemet kan forbedre forbrændingen med op til 1%. Er testet i løbet af 2007 på tre skibe og er på nuværende tidspunkt ved at blive installeret på alle skibe. 3. FLAME. Et overvågningssystem der gør det muligt at skride tidligt ind mod ikke-optimal forbrænding. Dets virkning varierer, men systemet kan forbedre forbrændingen med op til 1%. Er indført den 1. december 2007 ombord på alle skibe. 4. Avancerede P/V tankventiler. Reducerer kulbrinteemissioner (drivhusgasser) fra tanklaster til en tiendedel af de emissioner, der kommer fra standard P/V-ventiler. Er monteret ombord på alle tankskibe. 5. ExxonMobil Scrapedown (smøreolie) analysesystem. Reducerer emissioner fra partikelholdigt materiale med ca. 50%. Er indført ombord på alle skibe. 6. Alpha Lubrication smøresystem. Reducerer emissioner fra partikelholdigt materiale med ca. 50%. Er testet ombord på et skib i Vil gradvist blive indført på alle skibe efterhånden som de kommer i dok. 7. Målingssystem for drejningsmoment. Danner grundlaget for nøjagtig forbrændingsoptimering og letter både CASPER og FLAME rapporteringen. Testet ombord på et skib i Vil blive indført på alle skibe efterhånden som de kommer i dok. 8. Affaldsovervågnings- og rapporteringssystem. Gør det muligt at identificere og implementere best practices løsninger. Reducerer affaldsmængden med ca. 10%. Er indført ombord på alle skibe. NORDEN har besluttet at igangsætte aktiviteter på alle disse områder som del af vores politik. I takt med at teknologierne modnes, vil vi evaluere, hvornår og hvor vi kan gøre endnu mere. Der vil bestemt være en del omkostninger forbundet med disse initiativer, men også økonomiske fordele, såsom en højere værdi på vores skibe, besparelser på smøreolie, mindre driftstab og højere udnyttelsesgrad samt brændstofbesparelser. Sidst men ikke mindst har miljø og sikkerhed altid været en integreret del af den måde, vi driver forretning på i NORDEN, og disse nye initiativer vil bringe os et stort skridt videre. Vi tager vores ansvar som en socialt ansvarlig virksomhed meget seriøst, fortæller Lars Lundegaard. NORDEN har vedtaget disse nye tiltag for at reducere emissionerne yderligere I tillæg til ovennævnte har NORDEN besluttet sig for at igangsætte følgende initiativer i den kommende tid: 1. Sandblæsning af skibenes undervandsskrog hvert femte år. 2. Polering af skibspropellerne hvert halve år. 3. Hyppigere eftersyn/overhaling af: a. Turboladere b. Skylleluftkølere c. Brændselsoliepumper og -dyser 5

6 Fuld kraft frem på bemandingsområdet Inden for de næste tre år forventer NORDEN en kraftig udvidelse af Rederiets egen flåde, der vil vokse fra de nuværende 13 skibe til ca. 30, og det vil øge NORDENs behov for kvalificerede medarbejdere til søs markant. Stor udfordring Det bliver en stor udfordring, for allerede nu kan vi mærke en begyndende global mangel på kvalificerede skibsofficerer bl.a. på grund af den hastige udvid else af verdenshandelsflåden, fortæller Søren Dag Sturm, der begyndte som senior crew manager i NORDEN d. 1. oktober 2007 og er ansvarlig for Rederiets crewing og manning aktiviteter globalt. Ca. to trediedele af NORDENs skibsofficerer og menige besætningsmedlemmer kommer i dag fra Filippinerne, og behovet for flere medarbejdere vil vokse markant over de næste år. Der er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt med danske officerer til at dække det voksende behov, også selvom der er gjort en stor indsats for at rekruttere unge skibsofficerer de seneste år. Det vil forstærke behovet for udenlandske medarbejdere yderligere, siger han. Godt i gang For at imødegå udfordringen har NORDEN opgraderet indsatsen på bemandingsområdet i både Danmark og på Filippinerne og igangsat en række initiativer, der skal styrke både rekruttering, fastholdelse og talentudvikling. NORDEN har som udgangspunkt et godt ry både blandt danske og filippinske søfolk. Dette vil dog ikke automatisk løse rekrutteringsopgaven for os, men det giver os et godt udgangspunkt. For at nå vores mål på personaleområdet i fremtiden skal vi blive endnu bedre til at rekruttere. Vores vigtigste udfordring bliver at løfte NORDENs set-up for bemandingen yderligere et trin: At vi samtænker vores rekrutterings-, fastholdelses- og velfærdsaktiviteter, og at vi styrker den direkte dialog med hver enkelt medarbejder til søs. Og det er vi godt i gang med, forklarer Søren Dag Sturm. Fokus på velfærd og karriere Livet ombord er på mange måder forskelligt fra det man har, når man arbejder i land: Man har lange og skiftende arbejdstider, og man er væk fra familie og venner. Vi vil se grundigt på disse områder og spørge os selv og vores medarbejdere, hvad vi kan gøre for at gøre hverdagen ombord nemmere for dem og hverdagen på land tryggere for deres familier, hviket især er aktuelt for vores filippinske medarbejdere. På disse områder kan vi også lære fra traditionelle rekrutterings- og karriereprogrammer til lands. Samtidig skal vi blive bedre til at fortælle både unge og erfarne søfolk om de gode karrieremuligheder til søs hos NORDEN, siger Søren Dag Sturm. NORDEN har netop oprettet en styregruppe for skibsofficerer, der skal komme med deres bud på bl.a. forbedringer af velfærden ombord, og samtidig arbejdes der på højtryk med at finde løsninger, der skal sikre stabile bredbåndsforbindelser, og dermed forbedret , telefoni og internetforbindelser for medarbejderne, ombord på NORDENs skibe. Sideløbende har NORDEN styrket rekrutteringsaktiviteterne på Filippinerne (se s. 7). Så signalet er klart: NORDEN har sat fuld kraft frem på dette område, fortæller han. SØREN DAG STURM BEGYNDTE SIN KARRIERE TIL SØS I 1985 SOM MA- TROS. HAN HAR SIDEN ARBEJDET FOR EN RÆKKE DANSKE REDERIER, SENEST SOM KAPTAJN PÅ DANSKE PASSAGERSKIBE OG SOM NAUTISK KOORDINATOR. HAN HAR SUPPLERET SIN PRAKTISKE ERFARING MED EN MSC I SHIPPING TRADE AND FINANCE FRA CITY UNIVERSITY I LONDON. DESUDEN HAR HAN ARBEJDET SOM SØFARTSJOURNALIST. 6

7 NORDEN styrker rekruttering og talentudvikling på Filippinerne NORDEN har inden for det seneste år styrket rekrutterings- og bemandingsopgaverne på Filippinerne. De håndteres i dag af et team på fire: crew manager Joseph C. Acibar, der blev ansat i maj 2007, samt tre lokale medarbejdere, der er ansat hos det lokale filippinske bemandingskontor TSM, men er placeret i separate, nyindrettede NORDEN lokaler i centrum af Manila. Teamets opgaver er at tiltrække og fastholde kvalificerede skibsofficerer og specialister til NORDENs skibe og at tage sig af dialogen med NORDENs crewing afdeling, lokale myndigheder og søfolkene. Personlig relation er vigtig På grund af den store internationale efterspørgsel efter kvalificerede skibsofficerer, specialister og besætningsmedlemmer er det vigtigere end nogen sinde, at vi brander NORDEN og viser de fordele, der er ved at arbejde for NORDEN meget klart. Derfor lægger vi stor vægt på at bygge en personlig relation til alle vores medarbejdere til søs og deres familier, og at vi sikrer en god velfærd til søs i form af gode fritidsfaciliteter og nem adgang til kommunikation med familie og venner. Samtidig skal vi sikre tryghed for de søfarende og deres familier i land i form af sundhedssikring, pensionsordninger mm., og på begge disse områder er vi godt med fremme. Andre vigtige opgaver for os er, at vi har en tæt og løbende dialog med hver enkelt medarbejder til søs om deres karriereønsker og muligheder, og at vi opbygger gode og tætte relationer til den maritime industri, organisationer og uddannelsessteder på Filippinerne gen- nem bl.a. talentudviklingsprogrammer, siger crew manager Joseph C. Acibar. Omfattende talentudviklingsprogram NORDEN har for nylig søsat et omfattende talentudviklingsprogram for søfartsstuderende på Holy Cross of Davao College (HCDC) på Mindanao i det sydlige Filippinerne. Programmet består af to dele: Scholarships til fire top-studerende på tredje studieår på den maritime navigationslinje og scholarships til 20 førsteårsstuderende, der begynder på skolen i marts De fire tredjeårsstuderende vil få deres udgifter til undervisning betalt, og de vil også modtage intensiv engelskundervisning. Samtidig vil de blive tilbudt 1 års ansættelse som søkadetter på NORDENs skibe efter, at de har bestået deres eksaminer efter 3. år. De 20 førsteårsstuderende vil tilsvarende få udgifter til undervisning dækket, og de vil modtage særlig træning i engelsk. Afhængigt af deres individuelle præstationer, vil NORDEN tage stilling til yderligere støtte og udviklingsaktiviteter. De første fire modtagere af NORDEN scholarships på HCDC Geoffrey V. Yutig, 18, Onar DG A. Valle, 19, Mark Anthony E. Dahab, 19 og Neil Raymond B. Duguran, 20. Holy Cross of Davao College har mere end studerende i alt, fordelt på forskellige studie og skoleretninger. I november 2007 var der i alt 533 studerende på søfartsuddannelsen. Fakultetslederen på den maritime uddannelse, John Cyril Martinez, er samtidig kaptajn på NORDENs skibe. 7

8 INTROFILM OG KONKURRENCE PÅ På jagt efter shipping trainees årgang 2008 Alle sejl er sat, når NORDEN skal rekruttere shipping trainees til den nye årgang, der starter i august Gennem efteråret 2007 har NORDEN indrykket iøjnefaldende annoncer i landsdækkende gratisaviser og i dagbladenes elev- og traineetillæg samt bannerannoncer på karrieresites, rettet mod unge. Fra midten af januar 2008 og frem til ansøgningsfristen 15. marts 2008 løftes indsatsen yderligere: Vi har i år valgt at opbygge et særligt shipping trainee univers på adressen som vi samtidig har købt rettighederne til. Her vil man kunne se vores shipping trainee film fra 2007, som direkte og i øjenhøjde med de unge fortæller om hverdagen som trainee og om NORDEN som arbejdsplads. Det supplerer vi nu med yderligere en film, hvor Michael Steenfeldt, Michael Guldmann Petersen og jeg selv som trainee vejledere fortæller de unge om vores krav og forventninger til dem og om deres gode muligheder for en karriere i NORDEN og resten af verden, fortæller HR manager Vibeke Schneidermann. Filmen vil være uden for meget skønmaleri, for vi vil ikke lægge skjul på, at det er to krævende år, der ligger forude for de nye shipping trainees i NORDEN, siger hun. I NORDENs shipping trainee univers er der også en kort introfilm, hvor Søren Tolbøll Nielsen, nuværende 2. års trainee i NORDEN, byder velkommen og fortæller mere om, hvad man kan finde på NORDENs trainee-site. Og sidst men ikke mindst vil der fra midten af januar til midten af marts køre en stor konkurrence på trainee-sitet, hvor vinderen kan prøve at være shipping trainee i 3 dage på NORDENs kontor i Shanghai med flyrejse og ophold betalt. Med alle disse ting på plads kan man på sitet få et godt og fuldstændigt indblik i, hvad det vil sige at være shipping trainee hos NORDEN, og dermed et godt beslutningsgrundlag for, om man vil søge ind hos os. Derfor handler det bare om at få mange unge til at klikke ind på vores traineesite, og det skal bl.a. direct mails, yderligere banner- og dagbladsannoncer, postkort og plakater sørge for, forklarer Vibeke Schneidermann. Det er ikke kun på hovedkontoret i København, at NORDEN søger shipping trainees. Siden 2006 har NORDEN hvert år ansat en til to shipping trainees på kontoret i Shanghai, og fra sommeren 2008 vil NORDEN også ansætte trainees på kontorerne i Singapore og Annapolis. 8 POSTKORT DER UDDELES PÅ UNGDOMS- UDDANNELSER.

9 Udsigt til et godt 2007 resultat NORDENs driftsresultat (EBITDA) for 3. kvartal 2007 blev USD 137 mio. en stigning på 180% i forhold til samme periode i Resultatet efter skat for 3. kvartal blev USD 196 mio. Det er ca. en tidobling i forhold til 3. kvartal i NORDENs resultat for årets første tre kvartaler 2007 blev USD 481 mio. inkl. avancer fra salg af skibe på USD 136 mio. mod et resultat for samme periode i 2006 på USD 107 mio. inkl. avancer fra salg af skibe på USD 39 mio. Samlet set forventer NORDEN et årsresultat for 2007 i niveauet USD mio. inkl. avancer fra salg af skibe på USD 165 mio. Det er næsten fire gange så meget som i 2006 og ca. dobbelt op i forhold til rekordåret Set under ét har 2007 udviklet sig meget positivt for NORDEN med en næsten ubrudt stigning i tørlastraterne året igennem. Et år som NORDEN gik ind i med forholdsvis lav afdækning. Vi har derfor haft gode muligheder for at nyde godt af de stigende rater via både kortere og længere timecharters og en god aktivitet på spotmarkederne. Også indenfor tank har vi klaret os godt selvom 3. kvartal 2007 bød på lidt svagere fragtrater på tankmarkedet. NORDENs aktive flåde er i 3. kvartal 2007 øget fra 191 til 213 skibe og antallet af skibe til levering er samtidig øget fra 92 til 98 skibe i perioden. I forhold til årets begyndelse er der tale om en stigning på 39% hhv. 46% i den aktive flåde og i skibe til levering, og den væsentligt forøgede aktivitet i tørlastsegmentet og den store Panamax ekspansion kan naturligvis ses i tallene, siger adm. dir. Carsten Mortensen. Tørlastafdelingens driftsresultat i 3. kvartal 2007 blev USD 132 mio., og det er næsten fire gange højere end i samme periode i I de første 3 kvartaler af 2007 blev der opnået et driftsresultat på USD 294 mio. mod USD 80 mio. i Tankafdelingens driftsresultat i 3. kvartal 2007 blev USD 9 mio. mod USD 14 mio. i samme periode i Afdelingens resultat for de første 3 kvartaler af 2007 blev USD 46 mio. mod USD 38 mio. i Faldet i 3. kvartal 2007 skyldes et svagere spotmarked. NORDENs årsrapport 2007 bliver præsenteret den 10. marts Ekspert i maritim finansiering og strategi Ivar Hansson Myklebust, 40, startede i NORDEN 1. september 2007 som ny CFO (finansdirektør) og medlem af direktionen. Hans ansvarsområder i NORDEN er finans, økonomi, risikostyring, forsikringsforhold og IT. Ivar Hansson Myklebust kom fra en stilling som Executive Director og Head of Corporate Finance Norway hos Nordea Corporate Finance, hvor han blandt andet har været ansvarlig for Nordeas rådgivningsaktiviteter i den maritime sektor på tværs af de nordiske lande. Han har i den egenskab rådgivet en række maritime virksomheder om finansiering, strategi og transaktioner, herunder også NORDEN. Ivar Hansson Myklebust er uddannet Master of Science in Economics and Finance fra Norwegian School of Economics and Business Administration i Bergen. Fra har han arbejdet i en række norske rederi-, investerings- og finansieringsselskaber, som project manager, aktieanalytiker og head of equity research. Fra var han ansat hos Nordea. Se artiklen s om NORDENs omfattende arbejde på business intelligence området i: Regnskab, Finans/økonomistyring og Corporate control. 9

10 NORDEN er klar til OMXC20 NORDEN var i anden halvdel af 2007 den 8. mest handlede aktie på OMX Den Nordiske Børs, København, med en omsætning i aktien på mere end DKK 19 mia., fordelt på handler. Som en følge af den store interesse blev NORDEN aktien 27. december 2007 for første gang nogensinde handlet som en del af det såkaldte OMXC20-indeks over Danmarks 20 mest handlede aktier. Klar kommunikation Det kan sammen med vores gode resultater gennem de senere år øge interessen for NORDEN aktien og vores performance yderligere. Ikke kun på det økonomiske område, men i forhold til alt hvad vi gør. Vi må også regne med en øget bevågenhed på NORDEN som arbejdsplads og f.eks. NORDENs performance på miljø og emissionsområdet. Ikke alene skal vores performance være god på disse områder. Det skal vores dokumentation og kommunikation også være. Den skal være mindst lige så god som på det økonomisk finansielle område, siger CFO Ivar Hansson Myklebust. Højt ambitionsniveau Inden for det finansielle område vil en meget direkte følge af NORDENs optagelse i OMXC20-indekset blive en stigning i behovet for direkte dialog med investorer og finansanalytikere overalt i verden, og de vil samtidig stille udvidede krav til vores informationer om resultater, strategi og performance på områder som kvalitet, sikkerhed, miljø, risikostyring og samfundsregnskab. Men vi er godt gearet til at levere udførlige og skræddersyede data om forretningen NORDEN både internt og eksternt med vores Regnskab, Finans og Control afdelinger, for vores eget ambitionsniveau har været højt på dette område gennem mange år, og det vidner bl.a. modtagelsen af Børsens regnskabspris 2007 for selskaber uden for OMXC20-indekset om, siger Ivar Hansson Myklebust. Omfattende business intelligence skal Tre forbundne kar NORDENs omfattende arbejde med registrering, bearbejdning og formidling af forretningsdata (business intelligence) løses af et team på 17 medarbejdere og foregår i 3 tæt forbundne områder: Regnskab, Finans/økonomistyring og Corporate Control. Regnskab: Står for registrering og formidling af data og information for realiserede indtægter og omkostninger til brug for alle niveauer i organisationen samt en række eksterne stakeholders, bl.a. myndigheder og børsmarkedet. Data vedrører realiserede transaktioner, og de videreformidles både meget detaljeret og mere overordnet, afhængigt af modtagerens behov. Der skelnes mellem operationel information til f.eks. den enkelte befragter eller operatør (data er meget detaljerede), taktisk information til f.eks. en sektionsleder eller ansvarlig for et forretningssegment (data er mere overordnede) og strategisk information til f.eks. NORDENs bestyrelse, direktion og divisionschefer, til månedsrapporter, årsregnskaber mm. (helt overordnede data). Finans/økonomistyring: Står for bearbejdning og analyse af regnskabsmæssige data fra de kommercielle afdelinger og eksterne kilder. Data er typisk mere overordnede. Der fokuseres på arbejde med prognoser, budgetter og budgetopfølgning, skattemæssig planlægning mv. Der arbejdes også med finansiering og cash management, bl.a. beregning af hvilke midler, der er tilgængelige til afdelingernes risikokapital, til udbetalinger til dividende og til investeringer. Corporate Control: Står for bearbejdning og simulering af regnskabsmæssige og finansielle data fra de kommercielle afdelinger og eksterne kilder på et højt aggregeret niveau og med fokus på de 10

11 Tre trin Man kan sammenfattende sige, at det, at NORDEN blev OMXC20 selskab, er tredje trin på trappen i forhold til anerkendelse og bevågenhed fra omverdenen: Først kom anerkendelsen af NORDEN som toneangivende international varetransportør til søs. Dér har vi i branchen været bredt internationalt kendt og anerkendt for vores meriter de seneste år. Dernæst kom anerkendelsen af NORDENs evne til at skabe økonomiske resultater og værdi til aktionærerne, og det oplevede vi i særlig grad i forbindelse med rederiet TORMs salg af deres store aktiepost på 32,7% i NORDEN i marts Salget gjorde med ét NORDENs aktie likvid og skabte markant forøget interesse for NORDEN fra navnlig udenlandske investorer og finanshuse, og det medførte en stor stigning i aktiehandelen og i kursudviklingen. Tredje trin kom med optagelsen i OMXC20. Det vil få interessen for NORDEN til at vokse yderligere, navnlig på den nordiske arena, og vi skal fremover regne med at kunne betjene endnu flere og også mere forskelligartede interessenter, men vi er klar, forklarer Ivar Hansson Myklebust. Proaktive De tre trin har løbende stillet større og større krav til hele værdikæden i NORDEN. Udfordringen bliver nu at sørge for, at præcisionen i data og informationer til stadighed er god nok, uden samtidig at blive en flaskehals for de kommercielle og interne afdelinger, der skal levere data, og de interne og eksterne interessenter, der skal modtage data så hurtigt og klart som muligt. Samtidig skal vi ikke alene kunne hænge med i forhold til rapportering af dagens forretning og resultater. Vi skal også tænke proaktivt, så vi løbende er gearet til at rapportere og servicere morgendagens forretning, herunder også at få sat tal på det, mange hidtil har kaldt bløde områder, men som nu er fuldt ud anerkendte virksomhedsmæssige nøgletal Corporate Social Responsibility-regnskab, grønt regnskab og corporate citizen regnskab, siger Ivar Hansson Myklebust. sikre intelligent business fremtidige transaktioner og risici. Afdelingen arbejder meget med prognoser, modeller og scenarier og har bl.a. ansvaret for beregningen og beskrivelsen af NORDENs risikoprofil. Hvilke risici er der f.eks. forbundet med de forskellige finansielle forpligtigelser og indtægtsmuligheder, Rederiet samlet eller de enkelte afdelinger indgår, og hvad er størrelsen af disse? Skal forstå huset Fælles for de tre områder er, at vi er servicefunktioner, og at vi skal levere information rettidigt, pålideligt og i en god kvalitet. Vi skal forstå huset og processerne, så vi kan levere finansielle informationer på en proaktiv måde. Vi skal kunne læse enhederne og se, hvad de har brug for, næsten før de selv ser behovet, siger Christian Danmark, Vice President, Finance & Accounting. Kompleks forretning NORDEN har gennem de seneste blot fem år udviklet sig utroligt meget og alt peger på, at udviklingstakten vil fortsætte. Forretningen NORDEN bliver derfor mere og mere kompleks, og vi skal derfor hele tiden være på forkant, så vi kan levere relevante finansielle informationer, der kan anvendes som beslutningsgrundlag for, hvor NORDEN skal bevæge sig hen, siger Corporate Controller Stig Kelstrup. Organisationens rygrad Tilsammen er Regnskab, Finans og Corporate Control på mange måder forretningen NORDENs rygrad og fælles hukommelse i kraft af de mange forretnings informationer, vi indsamler, bearbejder og besidder og i kraft af den tætte dialog, vi har med både interne og eksterne brugere af data. Det er vores fremmeste opgave at sikre, at de mange forretningsdata vores business intelligence kan anvendes som beslutningsgrundlag for at drive intelligent business, forklarer Senior Vice President Kristian Wærness, Finance & Accounting. 11

12 Pingpong med kunder og samarbejdspartnere 7. december 2007 var NORDEN i Kina værter for den årlige, og festlige prisoverrækkelse af Shanghai Maritime Awards til de fem studerende og to professorer på Shanghai Maritime University (SMU), der har gjort sig særlig bemærket gennem hele året. Priserne blev indstiftet i 2005 som en del af NORDENs tætte samarbejde med universitetet om at udvikle fremtidens talenter inden for kinesisk shipping. Priserne gik på studentersiden til Mr. Chen Weile (Navigation), Mr. Kang Tianyi (International Shipping), Mr. Yu Xin (Maritime Law), Ms. Yu Wenling (Communications & Transport) og Ms. Huang Xiaoting (Shipping Economics). De fik legaterne på baggrund af både deres faglige dygtighed, deres team-spirit og deres evne til at arrangere aktiviteter til gavn for deres medstuderende. De to professorer, der blev valgt af universitetets studerende som årets bedste undervisere og derfor modtog NORDEN Best Educator Award var Capt. Cao Huichang, Merchant Marine College og Prof. Zhuang Jiafang, School of Economics. En af verdens bedste bordtennisspillere, danske Michael Maze, overrakte præmierne til både studerende og professorer. I forbindelse med præmieoverrækkelsen var NORDEN værter for en middag med deltagelse af prisvinderne, repræsentanter fra SMU og særligt indbudte kunder og samarbejdspartnere, ca. 110 gæster i alt. Næste formiddag var Michael Maze vært ved bordtennisarrangementet, NORDEN Michael Maze Table Tennis Masterclass, hvor 30 udvalgte kunder fik mulighed for at lære pingpong i verdensklasse. Michael Maze startede med at vise gode opvarmningsøvelser. Herefter blev der spillet to mod to, hvor der blev øvet for- og baghånd, og Michael gav nyttige råd til hver enkelt. Til sidst fik de 10 bedste deltagere mulighed for at spille et sæt mod Michael Maze. Alle klarede det meget flot, men det lykkes ikke nogen at vinde over ham. MICHAEL MAZE VISTE PRØVER PÅ BORDTENNIS I VERDENSKLASSE, BL.A. SKRUEBOLDE HVOR BOLDEN EFTER BERØRING AF BORDET DRE- JEDE DEN STIK MODSATTE VEJ AF, HVOR ALLE TROEDE, DEN VILLE GÅ HEN Golfsponsorat skal slå et slag for NORDEN NORDEN har for 2008 indgået en sponsorsaftale med den danske Europatour golfspiller, Anders Hansen. Aftalen er NORDENs første sportssponsorat. Hidtil har Rederiet især sponseret uddannelsesformål og læreanstalter i bl.a. Kina, Singapore og på Filippinerne. Målet med sponsoratet er at profilere NORDEN bredt internationalt som et ambitiøst og seriøst rederi. At valget faldt på golf og på Anders Hansen var egentlig lige ud af landevejen. Golf, fordi det er sport nummer et i international shipping, når rederier som NORDEN skal møde kunderne under mere afslappede former. Og Anders Hansen, fordi han ud over at være meget ambitiøs og en af verdens 50 bedste golfspillere også har nogle prima menneskelige egenskaber, forklarer adm. direktør Carsten Mortensen. Vi har fulgt Anders Hansen tæt igennem hele 2007, og han var blandt andet gæstespiller ved vores store kundearrangement, NORDEN Invitational 2007, der fandt sted i Tokyo Seven Hundred Club, lidt udenfor Tokyo den 24. oktober Her deltog ca. 50 udvalgte NORDEN kunder og samarbejdspartnere, og ved den lejlighed viste Anders prøver på sin formidable kunnen, både når det gælder 12

13 Medarbejdernyt PRESIDENT YU FRA SHANGHAI MARI- TIME UNIVERSITY (SMU) SIGER TAK FOR DET GODE SAMARBEJDE MELLEM NORDEN OG SMU. lange drives ned langs fairway og når det gælder det helt korte spil på green. Samtidig gav han gode råd om teknik og strategi til deltagerne, fortæller Carsten Mortensen. Sponsoraftalen gælder foreløbig frem til slutningen af 2008 og giver NORDEN mulighed for at benytte Anders Hansen i markedsføringsøjemed samt ved to NORDEN kundearrangementer, et i Europa, og et i USA. Som et led i aftalen vil Anders Hansen også bære NORDEN logoet på sin golfkasket og på sine poloshirts og sweatre. Direktion 1. januar 2008: Ivar Hansson Myklebust, CFO, er indtrådt i bestyrelserne for NORDEN Tankers og Bulkers (USA) Inc og NORDEN Tankers & Bulkers do Brazil Ltda. i stedet for tidligere CFO Jens Fehrn-Christensen. Corporate functions 15. december 2007: Kasper Devantier, 29, ansat som claims manager. Finansafdelingen 1. november 2007: Monika Mølgaard Frederiksen, 33, ansat som financial assistant. 1. januar 2008: Mette Berger er blevet forfremmet til senior financial controller. Teknisk afdeling 15. oktober 2007: Robert Dehn, 43, ansat som new building manager i Newbuilding sektionen. 1. december 2007: Sanne Berglund Simonsen, 33, ansat som sekretær. 1. januar 2008: Jørn Andresen, QA sektionen, er blevet forfremmet til general manager. 1. januar 2008: Antony Godfried Ujong, ansat som Electric Superintendent på NORDENs GSI Site Office, Kina. 1 januar 2008: Cui Daojun, ansat som Paint Superintendent på NORDENs GSI Site Office, Kina. 13. marts 2008: Anne-Grethe Ringhus Hansen, crew manager, fylder 60 år. Tørlastafdelingen 1. januar 2008: Alex Christiansen er blevet forfremmet til vice president i Chartering Capesize & Panamax og er samtidig leder af FFA sektionen. 1. januar 2008: Inga Ellekjær er blevet forfremmet til general manager i Operations Handymax. 1. januar 2008: Kenni Havsholm er forfremmet til operations manager i Operations Panamax. 1. januar 2008: Julie Mailind er blevet forfremmet til operations manager i Operations Handymax. 1. januar 2008: Peder Prang Nielsen er blevet forfremmet til senior operations manager i Operations Handymax. 1. januar 2008: Jacob Vind er blevet forfremmet til chartering manager i Chartering Handymax. 1. januar 2008: Astrid Hinderks, 30, ansat som operations manager i Panamax Operations. 3. januar 2008: Nina Knudsen, 19, ansat som student assistant i Management Support. 16. januar: Lissi Leonhardt, sekretær i Tørlast Secretariat, fylder 50 år. 16. marts 2008: Mikkel Fruergaard, senior chartering manager og deputy i Capesize og Panamax Chartering, fylder 30 år. Annapolis 4. december 2007, Alex Mironov, 33, ansat som assistant chartering manager. Shanghai 6. december 2007, Sophie Bu, 25, ansat som documentation manager. Singapore 1. november 2007: Ling Fei Tan, 34, ansat som IT administrator. 12. november 2007: Wen Quing Li, 39, ansat som operations manager i Tørlast. 1. december 2007: William Chong, ansat som HR & administration executive. 1. januar 2008: Anne Mette Hansen er forfremmet til chartering manager. 2. januar 2008: Irwin Khoo, ansat som accountant. NORDENs skibe 19. november 2007: Suni Justinus Simonsen, 51, ansat som skibsfører på m.v. NORDFLEX. 16. november 2007: Michael Berggren Nielsen, 42, ansat som overstyrmand på m.v. NORDFLEX. 7. december 2007, Kristian Fogh Thomsen, 26, ansat som officersaspirant (navigatør) på m.v. NORDPOL. 21. december, Mogens Lund, skibsfører på m.v. NORD OCEAN, fyldte 50 år. 1. januar 2008, Mik Haar, 20, ansat som officersaspirant (dual officer). 13

14 Flådeoversigt TØRLAST TANK Langtidsindbefragtninger NORDEN har indgået aftale om langtidsindbefragtning med købsoption af en Handysize bulkcarrier ( tdw) til levering i 2010 og en Handymax ( tdw) til levering i Salg af skibe NORDEN har solgt og leveret produkttankeren m.t. NORD STRAIT (bygget 2004, tdw) til den nye ejer i 4. kvartal Leveringer til kerneflåden NORDEN har taget levering af tre langtidsindbefragtede Handysize produkttankere (bygget 2007, tdw). NORDENs flåde pr. medio december 2007 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Total Post- Total Produkttankere Total Skibstype Capesize Panamax Panamax Handymax Handysize Aframax LR1 MR Handysize Størrelse (tdw) > Skibe i drift Egne skibe * Indbefragtede skibe (med købsoption) 3-12* 15* Indbefragtede skibe over 3 år Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe *** 12** Indbefragtede skibe (med købsoption) ** Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt * Heraf 1 enhed solgt. ** Heraf 2 enheder 50%-ejet. *** Heraf 4 enheder 50%-ejet og 3 solgt, hvoraf 1 enhed er 50%-ejet. Navngivning af NORD PHOENIX Panamax bulkcarrieren m.v. NORD PHOENIX ( tdw på 229 m loa, 32,36 m beam) blev navngivet og leveret 2. november 2007 til NORDEN på Tsuneishi Shipyard i Japan. Skibets gudmor var Henriette Mortensen, gift med NORDENs adm. direktør Carsten Mortensen. Ved den festlige ceremoni deltog også sønnerne Sebastian og Benjamin. 14

15 ØVERSTE ETAGE, DER BEFINDER SIG I MANZARDTAGET, ER VED AT TAGE FORM: HER SES BESTYRELSESMØDELOKALET MED STOR GLASFACADE, DER GIVER ET GODT VUE OVER HAVNEN. NORDENs nye hovedkvarter tager form Ombygningen af NORDENs kommende hovedsæde, Bryghuset på Strandvejen i Hellerup følger fortsat planerne. De store, grove arbejder med at støbe, renovere og udvide gulvdækket i den gamle hovedbygning er nu næsten gennemført. Samtidig er en række skillevægge sat op, og opførelsen af de bærende vægge til tilbygningen er tæt på at være afsluttet. Netop nu foregår der mange tekniske installationer overalt i huset, f.eks. rør til VVS, kabelføringer i vægge og over lofter, ventilationskanaler, radiatorer mv. Sideløbende med byggeprocessen er indkøbet af diverse udstyr til den indvendige aptering og den fremtidige drift ved at blive sendt i udbud. Det drejer sig om alt fra kontormøbler og AV udstyr til mødelokaler, udstyr til tyverisikring, vareleverancer og meget mere, og det er en meget omfattende proces, fortæller Martin Badsted fra Corporate Secretariat, der har ansvaret for det store ombygningsprojekt og udflytningen til det nye hovedsæde. De næste store opgaver, der venter, er isætning af vinduer, færdiggørelse af tilbygningens facade og etablering af brandtrappe fra stueetagen til 5. sal i den nordlige ende af den gamle bygning. I forhold til etableringen af P-kælderen afventer vi nu kun byggetilladelse fra Gentofte Kommune for at komme i gang. Vi håber, det sker i januar Vi forventer fortsat, at NORDEN kan overtage den færdige bygning 1. maj 2008 og derfor kan være klar til at flytte ind 1. juni 2008, siger han. 15

16 HAVHINGSTEN I ÅBEN SØ. Sikker sejlads En tro kopi af et næsten 1000 år gammelt vikingeskib, Havhingsten, gennemførte i sommeren 2007 sejladsen fra Roskilde, vest for København til Dublin i Irland gennem stærk blæst og høje bølger i Nordsøen. Ombord var en besætning på 65 moderne vikinger m/k, alle behørigt udstyret med moderne overlevelsesdragter, doneret af D/S Orients Fond på vegne af NORDEN. Alfa og omega ved søtransport har alle dage været høj sikkerhed og godt materiel, og det vil det også være i fremtiden. Og da sikkerhed og kvalitet er NORDENs adelsmærke, var det naturligt for D/S Orients Fond, på vegne af NORDEN, at støtte projektet, siger Carsten Mortensen, medlem af bestyrelsen for D/S Orients Fond. Havhingsten repræsenterer på mange måde det ypperste inden for bådebygning og sømandskab. Det har derfor været spændende at følge det store arbejde på Vikingeskibsmuseet i Roskilde med at rekonstruere Havhingsten og deres meget professionelle planlægning af togtet på åben sø, siger han. Havhingsten er rekonstrueret på baggrund af et 30 meter langt vikingekrigsskib, Skuldelev 2. Det blev bygget af vikinger i Dublin i 1042, og resterne af skibet blev fundet i Skuldelev, nord for Roskilde, i Det har taget medarbejdere ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde og en kreds af frivillige fem år, fra , at rekonstruere skibet i fuld skala med brug af de materialer, redskaber og konstruktionsprincipper, der blev anvendt ved bygningen af det originale skib. I 2007 stævnede Havhingsten så ud på sin første færd mod Dublin, og i sommeren 2008 venter returrejsen. Herefter lægges skibet op for vinteren på Vikingeskibsmuseet i Roskilde Formålet med projektet omkring Havhingsten er at få større forståelse for den transportteknologi, der dannede grundlag for vikingetidens danske herredømme i landene omkring Nordsøen og få øget viden om vikingetidens sejlteknik. Se mere om Havhingsten på: 16

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

NORDEN sætter kursen mod fremtiden. Kø ved kajen. Øget dialog. Plads til karrieren EFTERÅR 2007

NORDEN sætter kursen mod fremtiden. Kø ved kajen. Øget dialog. Plads til karrieren EFTERÅR 2007 EFTERÅR 2007 NORDEN sætter kursen mod fremtiden Rederiets hidtil mest omfattende strategiproces skal lægge kursen for de næste 3, 5 og 10 års forretninger. Side 3 Øget dialog Direkte møder med investorer

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008 SOMMER 2008 På plads i Bryghuset Stor reportage fra første arbejdsdag i NORDENs nye hovedkvarter. Side 3-5 Næstbedst i verden igen For fjerde år i træk er NORDEN blandt de bedste til at skabe økonomiske

Læs mere

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008 FORÅR 2008 NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax Nyt poolsamarbejde vil give kritisk masse og være til fordel for kunderne. Side 4-5 Blåt og grønt Intelligent software skal nedsætte brændstofforbruget

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI 12.30 Sandwich og vand 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, DI Jan Peter Larsen, FSR Danske Revisorer 13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer:

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006 News forår 2006 Vi skal fortsat udvikle os 2005 gav det hidtil bedste resultat i NORDENs historie. Det har vi opnået gennem en solid vækst på tankmarkedet, via en høj afdækning af vores tørlastskibe i

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Meddelelse nr. 6 19. marts 2012 Side 1 af 5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i onsdag den 11. april 2012, kl. 15.00, i salen "Audience" på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Fonden og årets resultat

Fonden og årets resultat Årsrapport 2009 Fonden og årets resultat Som led i en proces om i de kommende år at skabe større åbenhed om Fondens aktiviteter er der udarbejdet årsberetning for 2009, som offentliggøres på Fondens hjemmeside.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Indberetning af ledende medarbejderes og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers transaktioner med NORDEN aktier og tilknyttede værdipapirer

Indberetning af ledende medarbejderes og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers transaktioner med NORDEN aktier og tilknyttede værdipapirer Meddelelse nr. 4 14. marts 2013 Side 1 af 5 Indberetning af ledende medarbejderes og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers transaktioner med NORDEN aktier og tilknyttede værdipapirer Som oplyst i NORDENs

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit

16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit 16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit Vi er gæster hos v./ Niels-Jørgen Schelde, Formand for DAF København City Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 4.sal, 1780

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006

News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006 News efterår 2006 NORDEN satser stort på små skibe Efter de seneste år at have udvidet flåden voldsomt inden for de to midterste tørlastsegmenter, Handymax og Panamax, satser NORDEN nu også fuldtonet på

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

16.45 17.00 Registrering ved vort arrangement hos Nykredit

16.45 17.00 Registrering ved vort arrangement hos Nykredit 16.45 17.00 Registrering ved vort arrangement hos Nykredit Modtagelse ved en repræsentant for DAF København City og/eller Nykredit. Kære Storkøbenhavnske medlemmer. I ankommer samtidig med, at København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Nyt tørlastsegment i støbeskeen

Nyt tørlastsegment i støbeskeen sommer 2007 Nyt tørlastsegment i støbeskeen Hvor den typiske størrelse inden for Capesize segmentet før var 150.000 tdw, er den nu på vej mod 180-200.000 tdw. Det åbner op for et nyt tørlastsegment, Post-Panamax,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey.

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey. A better beginning Revisortrainee i EY Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning ey.com/dk/karriere Vil du til tops? Din start på din karriere Gennem EY s revisortraineeprogram

Læs mere

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 Virksomhedsdag Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 27. maj 2004 KOMPAN A/S 2 Agenda Kompan - Et overblik 2003 kort fortalt Udviklingstendenser i legeredskabsindustrien - Det globale perspektiv

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

News. På vej mod endnu et rekordår. Velkommen til NORDENs nye verden. Inde i bladet. efterår 2005

News. På vej mod endnu et rekordår. Velkommen til NORDENs nye verden. Inde i bladet. efterår 2005 News efterår 2005 Velkommen til NORDENs nye verden NORDEN har de seneste år udviklet sig til at være et stadigt større og mere internationalt rederi med kontorer i 6 lande. Medarbejderstyrken på land er

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere