Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen"

Transkript

1 Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen

2 Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen Dokumentation og evaluering 2

3 Forord Beskrivelserne er udarbejdet i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse om krav til indholdet af mål - og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger 40,stk4. Formålet med Sfo-ens beskrivelser er et ønske om at sikre synliggørelse, kvalitet og udvikling i fritidspædagogikken. Beskrivelserne bruges som et pædagogisk arbejdsredskab på afdelings- og personalemøder og evalueres løbende. 3

4 målsætning for det pædagogiske arbejde Vi ønsker at: Skabe et fællesskab hvor alle kan trives og have det rart. Fællesskabet opleves, så der er plads til forskellighed og individualitet. Lære børnene selv at administrere deres fritid i takt med, at de kan overskue handlinger og muligheder. Styrke og udvikle børnenes sociale kompetencer. Give børnene redskaber til selv at løse konflikter. Lære børnene ansvarlighed overfor ting, kammerater og aftaler. Give børnene ro til fri leg og fordybelse. Skabe og udnytte udendørs aktiviteterne i det pædagogiske arbejde Være bevidste om vores rolle som voksne forbilleder for børnene. Skabe rum for mere leg og bevægelse. Det skal være sjovt at bevæge sig. Hvordan gør vi i praksis: Arbejder med børnenes sociale kompetencer og relationsdannelser. Arbejder ud fra en anerkendende metode. Arbejder ud fra Gardners teorier om de mange intelligenser, for derved at blive mere bevidste om barnets ressourcesider, og anviser arbejdsmetoder, der tilgodeser en alsidig personlig udvikling. Modtager supervision en gang om måneden. Lærer børnene selv at løse konflikter. Lærer børnene at være en god kammerat, at lytte til hinanden, og når der er behov hjælpe med konfliktløsning og finde muligheder for løsning af problemet. I samarbejde med skole og forældre gør vi en ekstra indsats for de børn som har særlige behov. Har en legeplads med mange udfordrende legeredskaber. Arbejder i henhold til Sorø kommunes børnepolitik Arbejder med brobygning mellem børnehaver og SFo. Vi holder overleveringsmøder for at sikre den bedste start for det enkelte barn. 4

5 Målsætning for forældresamarbejdet Et godt forældresamarbejde er grundlæggende for et godt og trygt forhold til børnene: Vi ønsker at: Etablere et godt forhold og en god kontakt til forældre og familie. Lytte og være åbne overfor nye ideer og kritik. Inddrage og informere forældrene. Informere via nyhedsbrev, opslag og den personlige kontakt. Hvordan gør vi i praksis: Holder informationsmøde inden de nye børnehaveklassebørn starter. Vi fortæller om vores dagligdag og hvilke forventninger vi har til de nye børn, når de starter hos os. Når børnene starter informeres forældrene omkring vores daglige rutiner, dagligdag mål og indholdsbeskrivelser Vi holder 2-3 arrangementer om året for både børn og voksne Sfo-en har et forældreråd Vi holder forældresamtaler i skolen sammen med børnenes lærere. Når børnene starter i sfo-en har vi som regel daglig kontakt - den mindskes naturligt i takt med, at børnene bliver større. 5

6 Målsætning for personalesamarbejdet For at få institutionen til at fungere og fremstå som en helhed samt nå de mål vi har sat os, er det vigtigt at: Den enkelte medarbejder har indflydelse og at dette også indebærer ansvar. Drage nytte af hinandens ressourcer og kvaliteter Vi er åbne overfor hinandens forslag og ideer Vi støtter hinanden. Husker at anerkende men også giver konstruktiv kritik Vi løbende vurderer vores arbejdsopgaver Der sker en kontinuerlig udvikling ved pædagogisk debat, deltagelse i kurser og foredrag. Have en ledelse som er synlig, demokratisk og handlingsorienteret Gennemføre udviklingssamtaler for alle faste medarbejdere Udvikle det tværfaglige samarbejde At synliggøre vores egen faglighed overfor samarbejdspartnere. Hvordan gør vi i praksis : Vi arbejder ud fra kommunens fælles værdigrundlag, troværdighed, engagement og arbejdsglæde. Åbenhed, dialog og anerkendelse. Vi holder 2 personalemøder om måneden, hvor lederen af Indskolingsafdelingen også deltager. En gang om måneden deltager skolelederen. Trivsel er et fast på vores dagsordener til de fælles personalemøder. Vi holder 2 afdelingsmøder om måneden, hvor blandt andet den mere praktiske planlægning foregår. Vi har et trivselsudvalg som planlægger sociale aktiviteter Vi holder 2 personaledage om året. Her drøftes institutionens pædagogik, målsætninger og indholdsbeskrivelser Vi holder 2 pædagogiske aftener sammen med skolens lærere, hvor indholdet er relevant for begge parter. Vi har en repræsentant i skolens reflektions- og koordinationsudvalg Vi har en repræsentant i skole/sfo`s samlede personale trivselsudvalg 6

7 Pædagogisk mål Trivsel Mål SFo-en skal være et sted hvor alle trives og har det rart. Midler og metoder. Vi voksne er nærværende og observerende. Vi er opmærksomme på vores rolle som forbilleder. Vi er tydelige i vores forventninger til sprog og adfærd. Vi holder trivselssamtaler med alle børn Vi holder børnemøder 1 gang om måneden. Sikre os en viden om de mekanismer, der foregår, når der mobbes. Have en god kontakt til alle børn, så vi hurtigt opdager, hvis et barn mobbes eller mistrives. Ønsker et tæt samarbejde og højt informationsniveau mellem lærere, pædagoger og forældre. Sikre en hurtig indgriben, hvis et barn har det dårligt. Lave forebyggelsesaktiviteter arbejde med det sociale liv i klasserne og Sfo-en. Have en handleplan og et beredskab for hvordan vi griber det an, når vi opdager mobning og udelukkelse af et barn fra fællesskabet. 7

8 Pædagogisk mål mere leg og bevægelse i sfo-en Mere leg og bevægelse i SFO-en. Målet er at motivere børnene til fysiske aktiviteter. Det skal være sjovt at bevæge sig. Midler og metoder. Aktiviteterne vil være vekslende mellem fri leg og strukturerede lege og boldspil. Vi ønsker at give børnene plads til at prøve kræfter med sig selv og andre. Vi giver børnene passende udfordringer, som giver lyst til at udforske, udfordre og overskride egne grænser. Vi bruger udendørsfaciliteterne aktivt til fysiske udfoldelser. Vi har en legeplads som er bygget op med mange udfordrende klatreredskaber Og motorikbaner. Vi bruger dagligt vores tumlesal. Vi har tider i Stenlille hal og gymnastiksal. Alle pædagoger har deltaget i DGI kurser målrettet aktiviteter i SFO. Personalet har deltaget i kurser på Gerlev legepark - gamle lege og lær at slås for sjov. SFo-en samarbejder med DGI som etablerer Playhold i fritidsregi. SFo-en støtter børnene i at kunne udvikle et aktivt fritidsliv. At tegne, male, sy, lave perleplader m.m. styrker finmotorikken. 8

9 Beskrivelse af samarbejdet med skolen SFo - lederen er en del af skolens ledelsesteam. Sfo - leder og afdelingsleder for indskolingsafdelingen har et tæt samarbejde og deltager i hinandens personale/lærermøder. SFo - pædagogerne deltager i skolen 200 lektioner om året. Det enkelte team - lærere/pædagog - planlægger i fællesskab pædagogens deltagelse i skolen. Pædagogen er kontaktpædagog og deltager i forældresamtaler og lignende i den klasse pædagogen er tilknyttet. Lærere og pædagoger samarbejder omkring børn med særlige behov. Vi har nedsat en udviklingsgruppe bestående af 3 pædagoger og 3 lærere, Sfo-leder og leder af indskolingsafdelingen. Gruppen arbejder med beskrivelse af samarbejde og aftaler, som et arbejdsredskab i dagliglagen og som hjælp for nye medarbejdere. Skolen har 2 akt pædagoger ansat, som arbejder både i skoledelen og i fritidsdelen. Sfo har repræsentanter i reflektions- og koordinationsudvalg. Sfo-en har repræsentanter i det fælles trivselsudvalg. Lektiecafe: I Sfo-en er der mulighed for, at de børn som har lyst, i fred og ro kan lave lektier. Et lokale er forbeholdt lektiecafeen dagligt i perioden Børnene har mulighed for at spørge de voksne hjælp. 9

10 Dokumentation og evaluering Dokumentation Ved samtaler i dagligdagen og ved forældresamtaler Ved billeddokumentation Via hjemmesiden Via whiteboardtavler på afdelingerne Gennem børnenes tegninger Gennem referater Gennem nyhedsbrev som udsendes 10 gange årligt. Via udstillinger. Evaluering På børnemøder På personalemøder Ved forældreråds og skolebestyrelsesmøder 10 Udarbejdet Evaluering af mål og handleplaner

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere