Nyhedsbrev. Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011 Indhold: Siden sidst 1 Uddannelsesudvalg 2 Urologi Master Class, Salzburg 3 Klinikbesøg, Bristol 4 European Urology Forum 6 Sidste nyt fra ESRU og EAU 7 Astellas-legat, EAU 8 Boglegat 9 Program forårsmøde 10 Valg til styregruppen 11 Stillingsopslag webmaster 11 YDU s styregruppe 11 Siden sidst ved formand Hanne Kobberø: Allerførst velkommen til nye medlemmer af YDU. Så blev det endeligt forår og dermed også tid til forårsmøde i YDU. Ja, DUSC er død og YDU lever i bedste velgående. Det skete på efterårsmødet i oktober, 2010, hvor et flertal besluttede navneforandringen. Derudover var der veloplagte foredrag om peniscancer og hypospadi ved henh. Klaus Møller ogyazan Rawashdesh, begge overlæger i Skejby. Udover nyt navn har vi også fået et nyt logo, som det fremgår af dette nyhedsbrev og hjemmesiden, Vi har i den forbindelse fået uvurderlig hjælp af arkitekt, Karina Hvarregaard. Tak for det! Hjemmesiden er også blevet revideret. Webmaster, Nessn Azawi, har lagt et stort arbejde i at få gjort hjemmesiden mere interessant. Desværre vil Nessn gerne frigøres fra tjansen og der er således en stilling ledig som webmaster. Se stillingsopslag senere. Det er meningen, at hjemmesiden skal være et kommunikationsmiddel imellem os yngre urologer, så meld tilbage, hvis I hører om noget interessant og det vil blive sat på hjemmesiden. Der har været stor aktivitet i det forgangne halve år. Som det fremgår af dette nyhedsbrev, har der været stor rejseaktivitet, men vi har desuden søsat en måske ny tradition, nemlig fyraftensmøder med yngre onkologer. Emnet var blærecancer med deltagelse af både yngre onkologer og yngre urologer tre steder i landet. I alt 70 deltagere kom til 1

2 arrangementerne og dermed er der basis for yderligere samarbejde i fremtiden. FYO er i hvert fald interesserede. YDU er en kontingentfri forening, dvs. baseret på frivilligt arbejde og sponsorpenge. Også i år har vi fået trofast hjælp fra Photocure og Astellas, som finansierer vores to årlige møder og boglegater. Derudover har vi også fået hjælp fra Olympus, Medac og Ferring i forbindelse med fyraftensmøderne. Astellas har desuden gjort det muligt at sende en yngre læge til EAU. Se indlæg ved Marie-Louise Vrang. Derudover pågår en stadig søgen efter penge for at kunne sende flere yngre læger af sted. Der er valg til styregruppen, så hvis du har en mening om det at være yngre urolog og lyst til at gøre din mening gældende, så skal du stille op til valg. Vi bestemmer selv, hvad vi vil med denne forening. Vi har fortsat planer om at arrangere diverse foredrag, undervisningsseancer og nyde gode middage. Lige nu er der et forslag om, at efterårsmødet skal handle om karriereplanlægning. YDU handler dog også om vores identitet som yngre urolog, netværk, kommunikation og indflydelse. En revision af målbeskrivelsen er forestående. Se indlæg. Jeg mener, vi som yngre urologer skal have en mening om det. Gør I? God fornøjelse med nyhedsbrevet. Print et eksemplar ud og give det til din kollega. Uddannelsesudvalg ved Hanne Kobberø: Jeg blev pr. 1. april medlem af DUS uddannelsesudvalg og jeg oplevede at komme ind i et udvalg med masser af entusiasme og engagement vedr. vores uddannelse. Det store emne er pt. revision af målbeskrivelsen for urologi, såvel introduktions- som hoveduddannelsen. Der har på nuværende tidspunkt været et par møder, hvor der har været total brainstorming vedr. uddannelsen. Tavlen har været vasket ren. Skal kursisttiden reduceres til 4 år efterfulgt af et år fellowship? Skal blokken fortsat sættes sammen som en periode på funktionsbærende enhed og derefter på specialistafdeling og tilbage igen? Skal man kunne uddannes til office-urolog? (Der var den igen.) Hvad vil det sige at være basis-urolog? Hvad skal man kunne? Skal alle kunne nefrektomere? Skal vi fortsætte med fokuserede ophold? Er de obligatoriske kurser gode nok og er det de mest relevante emner, vi bliver undervist i? Udover at der er rigtig mange konkrete emner at forholde sig til, oplever vi qua specialeplanlægningen sammenlægninger af afdelinger, centralisering af specialistopgaver og ikke mindst i disse tider besparelser. Derudover er vi i den situation, at fremtiden tyder på, at der bliver uddannet rigeligt med urologer og at det kan blive sværere at få en fast stilling efter endt uddannelse. På trods af diverse hensyn og, i de mest depressive stunder, dystre fremtidsperspektiver skal der stadig uddannes urologer. For at gøre det enkelt mener jeg, vi har to valg. Vi kan læne os tilbage og tænke, at det er der sikkert andre, der tager sig af eller vi kan tage aktivt del i de spændende og udfordrende tiltag, der sker rundt omkring. Jeg kan repræsentere Hanne Kobberø i uddannelsesudvalget og være tilfreds med det, men jeg synes ikke helt, det er godt 2

3 nok. Jeg har brug for at vide, hvad mener I som yngre urologer? Hvad har I brug for i jeres uddannelse under hensyntagen til de givne omstændigheder i den virkelighed, vi arbejder i med produktion som hellig mantra? Hvad mener I, man skal kunne som basisurolog? Jeg vil lægge op til diskussion på forårsmødet om dette emne. Vi skal have dannet en gruppe, som vil arbejde videre med dette emne, hvor vi mødes en dag i juni og tager stilling til målbeskrivelserne på det konkrete plan, men også kommer med et manifest på det mere overordnede plan. Tænk over det. Kom på forårsmødet og lad os få lagt en plan. Urologi Masterclass i skønne Salzburg ved Malene Winther Ulriksen, Frederiksberg: Den første uge i juli 2010 drog jeg af sted til en uges varende masterclass afholdt i Salzburg i Østrig. Turen gik med fly søndag, da der allerede søndag aften var arrangeret velkomst middag på Schloss Arenberg. Stedet er et nyrenoveret slot, som ejes af AAF (American Austrian Foundation). Der bliver afholdt kurser indenfor mange forskellige medicinske specialer hele året rundt. Urologi masterclass afholdes 1 gang årligt i starten af juli og arrangeres i samarbejde med ESU og Weill Medical College of Cornell University. AAF s formål er at give bl.a. yngre urologer eller kommende urologer mulighed for at modtage undervisning fra seniors fra nogle af de ledende centre indenfor forskellige subspecialer. På den måde håber man på at øge fagligheden i de lande, hvorfra kursisterne/fellows ene kommer. Der tænkes vist især på de mere fattige østeuropæiske lande, men også endnu fjernere himmelstrøg såsom Asien og Mellemøsten. Kurset er fuldt sponsoreret. Dvs. alt er betalt rejsen derned, overnatning, mad og selvfølgelig selve kurset. Jeg mødtes med ca. 40 andre fellows fra ca. 25 forskellige lande. De der havde rejst længst kom fra Iran, Indien og østlige Rusland. Ellers var der hhv. folk fra Østeuropa og kun 4 hunkøns repræsentanter inkl. undertegnede. Jeg var i øvrigt den eneste fra DK. Det var virkelig spændende at høre om både lægeliv og patientbehandling i de forskellige lande. Utroligt så meget korruption, der fortsat er i Østeuropa. Flere af vores fremmede kolleger får stort set hele deres løn under bordet - men først når de er blevet seniors. Dvs. at alle yngre læger virkelig er dårligt lønnet - til gengæld arbejder de næsten hele tiden. Patientbehandlingen er også præget af dårlig økonomi og alternativ tankegang. Mange steder er der selvsagt ikke råd til laparoskopi udstyr, så al kirurgi er åben. En fyr fra Makedonien fortalte mig om en sprøjte, man giver testodyni patienterne. Den indeholder et eller andet stof som giver voldsom sygdomsfølelse og høj feber i en lille uge. Herefter er smerterne i pungen hokus pokus væk. Smart. Også fagligt var kurset virkelig givende. Det var nogle yderst kompetente foredragsholdere, og jeg fik repeteret en del af urologi stoffet, ligesom jeg også lærte meget nyt. Der var flere øjenåbnere, mht. behandlingsregimer, som måske ikke er helt up to date herhjemme. Emnerne 3

4 spændte bredt bl.a. urethralstrikturer, inkontinens, BPH, prostatacancer, blærecancer, nyrecancer, testiscancer, binyretumores og andrologi. Undervisningen startede kl. 8 hver morgen. Efter frokost var der fremlægning af cases til kl. 17. Hver deltager skulle medbringe 1 case til diskussion i plenum, og her kom de nationale forskelligheder rigtig frem. Til tider ret underholdende. Aftenerne var til fri leg. Der var også en enkelt frieftermiddag, hvor Salzburg rigtig kunne udforskes. Salzburg er en meget smuk gammel barok by beliggende i alperne langs floden Salzach. Mozart blev født i Salzburg og så er musicalen Sound of music med Julie Andrews optaget i Salzburg og omegn. Det er de meget stolte af. Det er måske også grunden til, at byen er oversvømmet af amerikanske turister. Kurset blev afsluttet med gallamiddag, diplom og photoshoot til evigt minde. Som fellow har man mulighed for altid at kontakte øvrige fellows incl. seniorernealtså underviserne, hvis der skulle være en klinisk problemstilling, der driller. Desuden kan man søge om at komme på en måneds observership ophold i USA eller Østrig. Hvis du skulle få lyst til at tage til masterclass i Salzburg, så gå ind på EAU s hjemmeside. Under fanen education klikker du på ESU, og her figurerer et link til kursets hjemmeside. Der er ansøgningsfrist 28. april til kurset til sommer, så det er bare om at få ansøgt med det samme. Mit ophold var sponsoreret af Olympus, som havde givet forhåndstilsagn om en plads på kurset til min ledende overlæge Paul Ostri. Så tak til både Olympus og afdelingen på Frederiksberg for en rigtig spændende og lærerig uge. Kom så af sted! Klinikbesøg Southmead Hospital, Bristol ved Per Christensen: Fra den 9. til den 11. december, 2010, var vi en delegation, der var blevet inviteret af Pfizer til at besøge Southmead Hospital, Bristol. Der har været flere delegationer af sted i løbet af året, både gynækologer og urologer. Per Christensen gjorde sig følgende noter: Dr. Marcus Drake OAB efter ICS (International Continence Society) = urgency, med eller uden urge inkontinens. Ofte med samtidig pollakisuri. Ikke def. ved antal vandladninger, men ved om pt. oplever vandladningsfrekvensen som problematisk, samt nykturi. Pt. vækkes pga. kraftig trang og når ofte ikke på toilettet i tide. Må ikke forveksles med den vigtige differentialdiagnose, natlig polyuri. Desuden skal UVI, CNS lidelser og malignitet, herunder CIS, blæretumor og udfyldninger i det lille bækken udelukkes. Urodynamisk undersøgelse (invasiv) anvendes til bekræftelse af detrusor overaktivitet, spontan eller provokeret, såfremt 1. linje behandling med anticholinergika, rådgivning om væskeindtagelse, fysioterapi og blæretræning ikke er effektfuld. 4

5 I den sammenhæng skal bemærkes, at kun ca. halvdelen af ptt. med OAB har DO og heller ikke alle ptt. med DO har OAB. Høj grad af co-morbiditet (fx DM, astma, depression). OAB er kronisk og det er vigtigt at forklare pt. Bivirkninger: bl.a. tør mund, forstoppelse og kognitive problemer - må afvejes ift effekten. HUSK, er kontraindic. ved snævervinklet glaukom. Tolderodin, specifik muskarin receptor hæmmer, metabol. i leveren af CYP2D6 enzymet (fra cyt.p450 familien) til aktiv metabolit - ca. 7% af befolkningen mangler dette enzym = poor metabolisers. Biotilgængeligheden stærkt varierende mellem ca. 10 og 70%. Fesoterodin metabol. også i leveren men til inaktive metabolitter - biotilgængelighed ca. 50%. med frit flow anvendelig til diag. af infravesikal obstruktion. KETAMIN BLÆREN, inspireret af Dr. David Gillatt s oplæg Ketamin eller Super K? Dissociativt anæstetikum: Kortvarig anæstesi (fx sårrevision, brandskade etc) Andre anvendelser: Mod kraftige smerter (binder sig til opoide receptorer). Ofte også anvendt i veterinære medicin som anæstetikum for hunde, katte og heste. Misbrug: Unge ( party-drug ; psykedelisk). Billigt. Kan sniffes, ryges, spises eller injiceres. Doser op til mg! Medicinske doser op til ca. 35 mg Dr. Brian Parson Non-invasiv urodynamik teknikker: Kondom-katheter: Under vandladningen afbrydes flowet mekanisk og maksimale tryk i kondomet aflæses. Sammen med frit flow er undersøgelsen sammenlignelig med tryk-flow us. og kan anvendes til diag. af infravesikal obstruktion. Højt tryk og lavt flow indikerer obstruktion og lavt tryk og lavt flow indikerer svag detrusor. Penile cuff test: der inflateres luft indtil vandladningen afbrydes og trykket aflæses. Er et estimat af intravesikale tryk. Sammen Fuldbedøvelse af 500 kg hest: ca mg. Ass. til ulcerativ cystit og painful bladder. Hæmaturi, suprapubiske smerter, pollakisuri, urgency, inkontinens. Irreversible symptomer hos 2/3. Worst case: cystektomi. Epidemiologi: Bristol behandler flere end 1 pt. om ugen DK: formentlig ikke noget større problem? Men misbruget er velkendt på gadeplan. 5

6 OBS dette ved yngre mennesker med ukendt anden årsag til hæmaturi. European Urology Forum 2011 Challenge the Experts ved Thomas Sonne: 2011 var det 20. årlige Urologisk Forum i Davos, Schweiz. Samtidig brillerede forsamlingen så ved sit angiveligt 5-års jubilæum for totalt fravær af danske kursister. Iflg Ovl. Palle Osther, som stod for den del af den praktiske træning der vedrørte det ureteroskopiske, var jeg eneste danske kursist de sidste 5 år. Når man tænker på hvor populært det Gastrokirurgiske Davoskursus er, er det jo forunderligt. Kurset gik fra lørdag d. 5. feb. kl til torsdag den 9.feb. kl Kurset er opbygget efter den gennemprøvede Davos-model med tidligt fremmøde, undervisning formiddag til ca kl 11, hvorefter der var fri til frokost og ski, for så at mødes igen ca kl 16, og fortsætte undervisningen til ca kl Undervisningen var typisk i sessioner af omkring 2 timer hvor ét emne blev behandlet, typisk med et par indlæg, og afsluttet med diskussion og spørgsmål fra tilhørerne. Det kunne f.eks være gennemgang af ny litteratur, forskellige operationsmodaliteter mod hinanden eller casestudies. Til Challange the Experts -sessionerne var der inviteret 4 yngre driftige urologer i år. De fik så muligheden for hver dag at fremlægge en af deres undersøgelser/forskning, for derefter at blive eksamineret af et kritisk panel af professorer fra et bredt udvalg af lande. De forskellige forelæsninger orienteredes primært i retningen af, hvad der var af nyt materiale på området, men der blev også gennemgået operative procedure, vist videooptagelse og sammenlignet f.eks. åbne, laparoskopiske og davinciprocedurer. Ud over klinisk relevante emner, blev der talt om uddannelse af yngre urologer og muligheder for at optimere denne. Hver eftermiddag var der, simultant med forelæsningerne, Hands-on Training i kælderen, hvor man kunne forsøge sig med forskellige indgreb. Fantomer, primært det endoskopiske, dvs ureteroskopi, stiv og flex. cystoskopier, Tur-P på en roe, (tror jeg det var er det så en Tur-R?). Virtual Reality på X-lap, et ret utaknemmeligt apparat (læs:svært). Laparoskopisk black boxes, sutureringsteknikker på et kyllingeoverlår. Og min klare favorit: P.O.P -Pulsating Organ Perfusion. Denne var ny for mig, og for de der ikke kender det, er princippet, at man loader maskinen med en grise-organblok f.eks indholdende centrale kar, begge nyre og det omkringliggende bindevæv/fedt. Karsystemet kobles til en pulserende pumpe med rødt saftevand og pludselig har du et næsten realistisk abdomen, som oven i købet bløder hvis man fejler. Her var så rig mulighed for at træne især isolering og deling af kar ved nefrektomien. (Ikke at det er et indgreb man åbenbart behøver mestre som urolog i dag.) 6

7 Hele kurset var holdt i en meget behagelig afslappet og humoristisk tone. Man skal naturligvis ikke glemme vigtigheden af at Davos er et stort skiresort. Ski og liftkort fås for samlet ca. 400 chf. til 4 dage. Solen var høj, sneen var fin og rigelig og anden dag var mit venstre knæ dobbelt så stort som det andet. Socialt halter det dog noget efter det gastrokirurgiske. Desværre er det mest besøgt af ældre kolleger og således meget beskedent hvad der var af kursister på både mit aktuelle stadie i uddannelsen, og derved også min alder. Men alt i alt nogle gode 4 dage, der varmt kan anbefales til jer andre. Sidste nyt fra ESRU og EAU 2011, Mikael Aagaard med tilføjelse af Ida Bych Ebbensgaard: Årets kongres i European Association of Urology (EAU) er netop ved at være færdig. I år er det blevet afholdt i Wien fra d marts. Næste års møde finder sted i Paris fra d februar 2012 med deadline for abstracts d. 1. oktober Årsagen til at jeg nævner datoen for deadline til abstracts er, at vi fra Danmark har bidraget med mindre end fem abstracts i år. Måske lidt i underkanten? Årets kongres er den største urologiske kongres nogensinde med kongresdeltagere. Kongressen er større end den tilsvarende amerikanske udgave, hvilket må siges at være en stor bedrift. European Urology er tilsvarende steget i impact factor, så alt i alt er det europæerne, der har førertrøjen på i øjeblikket. Det var første gang jeg deltog i EAUs kongres. Det har været en meget positiv oplevelse. Stemningen til poster sessions, foredrag og de forskellige kurser er venlig. Undervisningsniveauet er i hvert fald for en yngre urolog som mig på et højt niveau, og der har været mange gode pointer mht. kirurgiske teknikker og medicinsk behandling, som man kan tage med hjem og bruge i klinikken. Jeg kan anbefale andre, der skal afsted til næste kongres at besøge kongressens hjemmeside nogle uger inden for at tilmelde sig de forskellige kurser for at undgå at bruge tid på det til kongressen samt at undgå at drømmekurset er overtegnet. Jeg var så heldig at komme på hands-on laparoskopi og robot kursus. Disse kurser bliver kun udbudt til ganske få kursister og giver en god indføring til de helt basale ting man skal kunne. Begge kurser varede to timer med dygtige kirurger og der var hands-on stort set hele tiden. Nu ved jeg i hvert fald hvad jeg skal bruge Euro på, næste gang jeg har haft overarbejde. Min egen robot simulator. Eller måske vi skulle prøve at rejse nogle penge i fællesskab? Det samme gælder i og for sig med laparoskopi, hvor et gynækologisk studie viser at man ved at gennemføre et træningsprogram i simulator kan komme på et niveau der svarer til ca. 30 operationer inden man starter med at øve sig på patienterne. 7

8 Under EAU mødes European Society of Residents in Urology (ESRU) også. Jeg var med til en del mødet som suppleant for vores faste national communication officers (NCOer). ESRU er sat i verden for at varetage vores interesser som urologer under uddannelse samt nyudklækkede speciallæger. Der har de sidste par år været en magtkamp med EAU omkring hvilken rolle ESRU skal spille. Denne er løst nu. Hovedpunkterne fra dette møde var at databasen over alle europæiske yngre urologer er blevet opdateret og fungerer (2800 registreret). Dog er der stadig en del lande der mangler. Bl.a. Danmark blev fremhævet for at vores medlemsliste er up to date (85 har vi registreret i videreuddannelse). Derudover arbejdes der på at den europæiske urologiske eksamen (FEBU) skal gøres obligatorisk, så man med den i hånden kan arbejde som urolog i alle europæiske lande. Der er dog stadig lang vej, og jeg ved heller ikke om det fra et dansk synspunkt er en god løsning. ESRU ønsker også at de nationale NCOer udarbejder en skrivelse om deres uddannelsessystem og sender det til ESRU i løbet af det næste halve år. Det skal bruges som arbejdspapir i forbindelse med at der skal ses på om uddannelsen kan mainstreames i hele Europa. Igen ved jeg ikke om det er fordelagtigt for os, men interessant er det da. Som det sidste blev det diskuteret hvordan ESRU skal nå ud til alle. Dette vil fremover foregå ved mass , et online forum på hjemmesiden og på Facebook. Den nyvalgte styringskomite i ESRU ser således ud: Formand: Zafer Tandoglu (Tyrkiet); EUSP repræsentant: Guillermo Martinez (Slovenien); EBU delegat: Samih Al- Hayek (Storbritanien); Projektmanager: Julien Branchereau (Frankrig); Databasemanager: Christian Ruf (Tyskland); ESRU Hospitality Club managers: Teele Kuusk, Marta Skrodzka, Stepan Krasnyak (Rusland) Tilbage er der bare at sige at årets møde har været fantastisk. Den sociale dimension har været helt i top med masser af yngre læger fra Danmark, samt ældre kollegaer som man pludselig får muligheden for at lære bedre at kende. Samværet (bl.a. på Sky bar, der nu er et integreret begreb i dansk urologi) styrker uden tvivl samarbejde og arbejdsglæde fremover. Det sidste store spørgsmål er vel bare: Skal Danmark ikke afholde kongressen på et tidspunkt i fremtiden? Sidste gang var i Yngre læge til EAU kongres i Wien 2011 ved Marie-Louise Vrang: Der blev i år udlovet en rejse og ophold i Wien til den årlige EAU kongres med Astellas for en yngre læge i uddannelse i urologi. Jeg er i hoveduddannelse, aktuelt ansat på Frederiksberg Hospital og var den heldige vinder af lodtrækningen og fik derfor muligheden for at deltage i kongressen i Wien. Efter sidste år, hvor mange på grund af den islandske askesky ikke nåede frem til kongressen, som blev afholdt i Barcelona, var der stor tilslutning i år med over deltagere. Bybilledet i Wien var derfor præget af urologer, letgenkendelige med tasker med urologiske logos og debatterende urologiske emner. Kongressens program var meget omfattende, og der var mange foredrag, 8

9 undervisningssektioner og posterpræsentationer samtidig. Jeg havde tilmeldt mig flere ESU kurser hjemmefra. Det er kurser, som afholdes af European School of Urology, hvor man bliver opdateret på udvalgte emner. Blandt andet deltog jeg i Ultrasound for the urologist TRUS and TRUS guided biopsies, Update on stone disease og Lower urinary tract dysfunction and urodynamics. Derudover var det muligt at deltage i hands-on-training, som man også skulle være tilmeldt på forhånd, idet det var meget populære kurser. Jeg var på et laparoskopi kursus og et ureterorenoskopi kursus, begge kurser var virkelig gode, fordi man selv fik lov at øve sig. Derudover deltog jeg i flere andre foredrag og undervisningssessioner, hvor det faglige udbytte var af svingende karakter, afhængigt af foredragsholdernes faglige, pædagogiske og sproglige evner. Overordnet set synes jeg, det var spændende og lærerigt. Derudover var der hele den sociale del af opholdet; muligheden for at møde og tale med urologer fra hele verden. Jeg rejste sammen med en gruppe af urologer, som kom fra flere forskellige danske hospitaler. Det var derfor en god lejlighed til at få talt med kolleger fra hele landet og udveksle erfaringer. Der var kun lidt tid tilbage til at opleve Wien, men jeg fik dog mulighed for at spise Sacher Torte på et af de ældste konditorier, se Klimt på Belvedere slottet og danse vals med overlægerne på Hofburg. Det kan kun anbefales at deltage i næste års EAU kongres. Bog legater ved Eva Lund Hansen: I forbindelse med YDU s forårsmøde d vil der igen blive uddelt 2 boglegater i form af Campbell-Walsh Urology, 9. udgave. Ansøgningen til boglegatet skal indeholde en kvalificeret og motiveret ansøgning samt et cv. Styregruppen i YDU forbeholder sig retten til at sortere i ansøgningerne, således at der kun vil blive trukket lod blandt de bedst kvalificerede ansøgere. Ansøgningerne vil primært blive vurderet i forhold til de syv lægeroller. Boglegaterne er venligst sponsoreret af Astellas, som også vil forestå lodtrækningen blandt de kvalificerede ansøgere på forårsmødet. Fremmøde er en forudsætning for at modtage et boglegat. Ansøgningen sendes til Eva Lund Hansen, Ansøgningsfristen er 27. april

10 FORÅRSMØDE i YDU, fredag, den 6. maj, Sted: Restaurant Kvægtorvet, Rugårdsvej 25, 5000 Odense C, Kl Valg til YDU, styregruppen og udvælgelse af interesserede til revision af målbeskrivelsen. Kl Middag, inkl. overrækning af boglegat, Campbell-Walsh, Urology. Program: Ph.D.- studiet. Overvejelser, erfaringer og gode råd. Kl Martin Skøtt, Ph.d.- studerende på Vand & Salt Centeret, Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, fortæller om egne erfaringer omkring at være ph.d. studerende, økonomi og faldgruber. Kl Spørgsmål og kommentarer. Kl Jens Sønksen, professor, overlæge, dr. med., Urologisk Afd., Herlev Hospital fortæller om sin forskningskarriere, fordele og ulemper ved forskningsverdenen samt hvorfor vi alle bør forske. Kl Pause Kl Afdelingspræsentation ved reservelæge Grzegorz Fojecki, reservelæge, urologisk afdeling, Sønderborg, 15 min. Senest tilmelding, den 29. april, 2011 på For dem, der krydser Storebælt vil der være mulighed for at søge transportgodtgørelse. Husk, derfor at gemme billet til refusion. Sponsorer: Photocure, Astellas. Til forårsmødet var der egentlig planlagt revision af forretningsorden, men der er allerede kommet en del kommentarer, så vi vil i styregruppen fortsætte med revisionen og komme med et fornyet forslag til ændringer før efterårsmødet. Der modtages fortsat gerne kommentarer til forretningsordenen. 10

11 Valg til styregruppen: Til forårsmødet er der valg til styregruppen. Styregruppen består af 8 medlemmer, heraf er de to YLrepræsentanter i henh. DUS og uddannelsesudvalget fødte medlemmer af styregruppen, dvs. der skal vælges 6 medlemmer. Efter valg konstituerer gruppen sig internt med formand, NCOrepræsentanter, altså repræsentanter til ESRU og medlemmer. For at komme i betragtning til styregruppen, skal man være medlem af YDU. Vi tilstræber så vidt muligt at være nationalt repræsenteret i styregruppen. Der er en overvægt af interesserede fra region øst, så vi har derfor brug for interesserede fra region syd og region nord. Interesserede kan sende deres navn, stillingsbetegnelse, arbejdssted til inden den 22. april. Såfremt man ikke kan være personligt tilstede på valgaftenen, er man nødt til at forfatte et lille indlæg med begrundelse for ønske om valg. YDU s Styringsgruppe, pr. 11. april, 2011: Hanne Kobberø Formand Lars Anders Høst Ida Bych Ebbensgaard Eva Lund Hansen Christina Gade Mikael Aagaard Webmaster: Nessn Azawi. Stillingsopslag: Webmaster søges snarest! Stillingen som YDU s webmaster er ledig. Hjemmesiden er lige blevet revideret, så arbejdet vil primært bestå i jævnlige opdateringer. Du vil få mulighed for at komme tæt på informationer vedr. sidste nyt indenfor urologien og hvis du går med et ønske om at udfolde din IT-kreativitet, er dette en god mulighed for at få erfaring og kunne sætte det på dit CV. Oplysninger vedr. tekniske detaljer, kontakt: 11

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

KORRESPONDANCER. Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden

KORRESPONDANCER. Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden KORRESPONDANCER Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden I 2009 var jeg så heldig at modtage 5,000 dollars fra Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Binta Diallo. Rejsebrev fra Malaga modul 11. Perioden: 27 januar til den 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga

Binta Diallo. Rejsebrev fra Malaga modul 11. Perioden: 27 januar til den 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga Binta Diallo Rejsebrev fra Malaga modul 11 Perioden: 27 januar til den 28 april 2014 Rejsebrev fra Malaga -Hvorfor jeg valgte at tage på udveksling i Malaga Jeg valgte at tage af sted fordi jeg elsker,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Abdomen semester mål

Abdomen semester mål Abdomen semester mål Almindelige og akutte livstruende kirurgiske og urologiske sygdomme,samt sygdomme som behandles i det plastikkirurgiske speciale. Kunne beskrive disse (disposition/genese/incidens/symptomatologi)

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser Studietureog grupperejser Lyø Beach Camp - 2014 En studierejse til Alanya, Tyrkiet Indholdsfortegnelse Fag der kan indgå i studierejsen: Historie 3 Samfundsfag 4 Biologi 5 Religion 6 Idræt 7 Engelsk 8

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Kursus i klinisk forskningstræning for læger i hoveduddannelse i de fælleskirurgiske specialer.

Kursus i klinisk forskningstræning for læger i hoveduddannelse i de fælleskirurgiske specialer. Kursusbeskrivelse Nærværende beskrivelse vedrører et obligatorisk nationalt klinisk forskningstræningsprogram for læger i kirurgisk hoveduddannelsesforløb eller som et tilbud til læger i hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bacheloruddannelsen på Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University College London Land: England Periode: Fra:september 2011 Til:juni

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Dagsorden Velkomst, præsentation af nye ansigter Ny ansættelsesprocedure for uddannelseslæger i H-stilling Rekruttering til praksis i vest Fordeling af yngre læger til praksis Uddannelsesprogrammer Evaluering

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18.

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18. Introduktion: Vi har igennem flere år brygget på ideen om at lave en kortere vinyasa-orienteret yogalæreruddannelse, og nu hvor Hamsa Yoga Studio har åbnet et nyt center i Aarhus, er tiden inde til at

Læs mere

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Mit navn er Kamilla Maria Hansen, jeg er 23 år gammel og læser medicin ved København Universitet. I sommerferien før 5. semester var jeg på Research Exchange

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin

Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin DK Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige fra det beskrevne. Informationen

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? dit samlede indtryk af besøget Jeg har fået en udsøgt behandling og gode øvelser til at styrke min ryg. Begge dele bevirker at jeg i dag har det

Læs mere

Post polio og Vandladningsproblemer. Lise Kay Overlæge, PTU

Post polio og Vandladningsproblemer. Lise Kay Overlæge, PTU Post polio og Vandladningsproblemer Lise Kay Overlæge, PTU Min historie kort Født 1952 1974 gift 1978 læge 1976/79 børn 1995 speciallæge i urologi 1997 overlæge Slagelse 1998 ledende overlæge 2009 overlæge

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog,litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog,litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog,litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra:4/2

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

Northampton Community College

Northampton Community College Northampton Community College Bethlehem, Pennsylvania, 6. oktober 1. november 2013 Roskilde Handelsskole, Grenå Handelsskole og Roskilde Tekniske skole samarbejder om at have elever på collegeophold Roskilde

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med kikkertteknik. Er der nogen begrænsende faktorer? Vi spørger hermed, om du vil deltage i en videnskabelig

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere