Nyhedsbrev. Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011 Indhold: Siden sidst 1 Uddannelsesudvalg 2 Urologi Master Class, Salzburg 3 Klinikbesøg, Bristol 4 European Urology Forum 6 Sidste nyt fra ESRU og EAU 7 Astellas-legat, EAU 8 Boglegat 9 Program forårsmøde 10 Valg til styregruppen 11 Stillingsopslag webmaster 11 YDU s styregruppe 11 Siden sidst ved formand Hanne Kobberø: Allerførst velkommen til nye medlemmer af YDU. Så blev det endeligt forår og dermed også tid til forårsmøde i YDU. Ja, DUSC er død og YDU lever i bedste velgående. Det skete på efterårsmødet i oktober, 2010, hvor et flertal besluttede navneforandringen. Derudover var der veloplagte foredrag om peniscancer og hypospadi ved henh. Klaus Møller ogyazan Rawashdesh, begge overlæger i Skejby. Udover nyt navn har vi også fået et nyt logo, som det fremgår af dette nyhedsbrev og hjemmesiden, Vi har i den forbindelse fået uvurderlig hjælp af arkitekt, Karina Hvarregaard. Tak for det! Hjemmesiden er også blevet revideret. Webmaster, Nessn Azawi, har lagt et stort arbejde i at få gjort hjemmesiden mere interessant. Desværre vil Nessn gerne frigøres fra tjansen og der er således en stilling ledig som webmaster. Se stillingsopslag senere. Det er meningen, at hjemmesiden skal være et kommunikationsmiddel imellem os yngre urologer, så meld tilbage, hvis I hører om noget interessant og det vil blive sat på hjemmesiden. Der har været stor aktivitet i det forgangne halve år. Som det fremgår af dette nyhedsbrev, har der været stor rejseaktivitet, men vi har desuden søsat en måske ny tradition, nemlig fyraftensmøder med yngre onkologer. Emnet var blærecancer med deltagelse af både yngre onkologer og yngre urologer tre steder i landet. I alt 70 deltagere kom til 1

2 arrangementerne og dermed er der basis for yderligere samarbejde i fremtiden. FYO er i hvert fald interesserede. YDU er en kontingentfri forening, dvs. baseret på frivilligt arbejde og sponsorpenge. Også i år har vi fået trofast hjælp fra Photocure og Astellas, som finansierer vores to årlige møder og boglegater. Derudover har vi også fået hjælp fra Olympus, Medac og Ferring i forbindelse med fyraftensmøderne. Astellas har desuden gjort det muligt at sende en yngre læge til EAU. Se indlæg ved Marie-Louise Vrang. Derudover pågår en stadig søgen efter penge for at kunne sende flere yngre læger af sted. Der er valg til styregruppen, så hvis du har en mening om det at være yngre urolog og lyst til at gøre din mening gældende, så skal du stille op til valg. Vi bestemmer selv, hvad vi vil med denne forening. Vi har fortsat planer om at arrangere diverse foredrag, undervisningsseancer og nyde gode middage. Lige nu er der et forslag om, at efterårsmødet skal handle om karriereplanlægning. YDU handler dog også om vores identitet som yngre urolog, netværk, kommunikation og indflydelse. En revision af målbeskrivelsen er forestående. Se indlæg. Jeg mener, vi som yngre urologer skal have en mening om det. Gør I? God fornøjelse med nyhedsbrevet. Print et eksemplar ud og give det til din kollega. Uddannelsesudvalg ved Hanne Kobberø: Jeg blev pr. 1. april medlem af DUS uddannelsesudvalg og jeg oplevede at komme ind i et udvalg med masser af entusiasme og engagement vedr. vores uddannelse. Det store emne er pt. revision af målbeskrivelsen for urologi, såvel introduktions- som hoveduddannelsen. Der har på nuværende tidspunkt været et par møder, hvor der har været total brainstorming vedr. uddannelsen. Tavlen har været vasket ren. Skal kursisttiden reduceres til 4 år efterfulgt af et år fellowship? Skal blokken fortsat sættes sammen som en periode på funktionsbærende enhed og derefter på specialistafdeling og tilbage igen? Skal man kunne uddannes til office-urolog? (Der var den igen.) Hvad vil det sige at være basis-urolog? Hvad skal man kunne? Skal alle kunne nefrektomere? Skal vi fortsætte med fokuserede ophold? Er de obligatoriske kurser gode nok og er det de mest relevante emner, vi bliver undervist i? Udover at der er rigtig mange konkrete emner at forholde sig til, oplever vi qua specialeplanlægningen sammenlægninger af afdelinger, centralisering af specialistopgaver og ikke mindst i disse tider besparelser. Derudover er vi i den situation, at fremtiden tyder på, at der bliver uddannet rigeligt med urologer og at det kan blive sværere at få en fast stilling efter endt uddannelse. På trods af diverse hensyn og, i de mest depressive stunder, dystre fremtidsperspektiver skal der stadig uddannes urologer. For at gøre det enkelt mener jeg, vi har to valg. Vi kan læne os tilbage og tænke, at det er der sikkert andre, der tager sig af eller vi kan tage aktivt del i de spændende og udfordrende tiltag, der sker rundt omkring. Jeg kan repræsentere Hanne Kobberø i uddannelsesudvalget og være tilfreds med det, men jeg synes ikke helt, det er godt 2

3 nok. Jeg har brug for at vide, hvad mener I som yngre urologer? Hvad har I brug for i jeres uddannelse under hensyntagen til de givne omstændigheder i den virkelighed, vi arbejder i med produktion som hellig mantra? Hvad mener I, man skal kunne som basisurolog? Jeg vil lægge op til diskussion på forårsmødet om dette emne. Vi skal have dannet en gruppe, som vil arbejde videre med dette emne, hvor vi mødes en dag i juni og tager stilling til målbeskrivelserne på det konkrete plan, men også kommer med et manifest på det mere overordnede plan. Tænk over det. Kom på forårsmødet og lad os få lagt en plan. Urologi Masterclass i skønne Salzburg ved Malene Winther Ulriksen, Frederiksberg: Den første uge i juli 2010 drog jeg af sted til en uges varende masterclass afholdt i Salzburg i Østrig. Turen gik med fly søndag, da der allerede søndag aften var arrangeret velkomst middag på Schloss Arenberg. Stedet er et nyrenoveret slot, som ejes af AAF (American Austrian Foundation). Der bliver afholdt kurser indenfor mange forskellige medicinske specialer hele året rundt. Urologi masterclass afholdes 1 gang årligt i starten af juli og arrangeres i samarbejde med ESU og Weill Medical College of Cornell University. AAF s formål er at give bl.a. yngre urologer eller kommende urologer mulighed for at modtage undervisning fra seniors fra nogle af de ledende centre indenfor forskellige subspecialer. På den måde håber man på at øge fagligheden i de lande, hvorfra kursisterne/fellows ene kommer. Der tænkes vist især på de mere fattige østeuropæiske lande, men også endnu fjernere himmelstrøg såsom Asien og Mellemøsten. Kurset er fuldt sponsoreret. Dvs. alt er betalt rejsen derned, overnatning, mad og selvfølgelig selve kurset. Jeg mødtes med ca. 40 andre fellows fra ca. 25 forskellige lande. De der havde rejst længst kom fra Iran, Indien og østlige Rusland. Ellers var der hhv. folk fra Østeuropa og kun 4 hunkøns repræsentanter inkl. undertegnede. Jeg var i øvrigt den eneste fra DK. Det var virkelig spændende at høre om både lægeliv og patientbehandling i de forskellige lande. Utroligt så meget korruption, der fortsat er i Østeuropa. Flere af vores fremmede kolleger får stort set hele deres løn under bordet - men først når de er blevet seniors. Dvs. at alle yngre læger virkelig er dårligt lønnet - til gengæld arbejder de næsten hele tiden. Patientbehandlingen er også præget af dårlig økonomi og alternativ tankegang. Mange steder er der selvsagt ikke råd til laparoskopi udstyr, så al kirurgi er åben. En fyr fra Makedonien fortalte mig om en sprøjte, man giver testodyni patienterne. Den indeholder et eller andet stof som giver voldsom sygdomsfølelse og høj feber i en lille uge. Herefter er smerterne i pungen hokus pokus væk. Smart. Også fagligt var kurset virkelig givende. Det var nogle yderst kompetente foredragsholdere, og jeg fik repeteret en del af urologi stoffet, ligesom jeg også lærte meget nyt. Der var flere øjenåbnere, mht. behandlingsregimer, som måske ikke er helt up to date herhjemme. Emnerne 3

4 spændte bredt bl.a. urethralstrikturer, inkontinens, BPH, prostatacancer, blærecancer, nyrecancer, testiscancer, binyretumores og andrologi. Undervisningen startede kl. 8 hver morgen. Efter frokost var der fremlægning af cases til kl. 17. Hver deltager skulle medbringe 1 case til diskussion i plenum, og her kom de nationale forskelligheder rigtig frem. Til tider ret underholdende. Aftenerne var til fri leg. Der var også en enkelt frieftermiddag, hvor Salzburg rigtig kunne udforskes. Salzburg er en meget smuk gammel barok by beliggende i alperne langs floden Salzach. Mozart blev født i Salzburg og så er musicalen Sound of music med Julie Andrews optaget i Salzburg og omegn. Det er de meget stolte af. Det er måske også grunden til, at byen er oversvømmet af amerikanske turister. Kurset blev afsluttet med gallamiddag, diplom og photoshoot til evigt minde. Som fellow har man mulighed for altid at kontakte øvrige fellows incl. seniorernealtså underviserne, hvis der skulle være en klinisk problemstilling, der driller. Desuden kan man søge om at komme på en måneds observership ophold i USA eller Østrig. Hvis du skulle få lyst til at tage til masterclass i Salzburg, så gå ind på EAU s hjemmeside. Under fanen education klikker du på ESU, og her figurerer et link til kursets hjemmeside. Der er ansøgningsfrist 28. april til kurset til sommer, så det er bare om at få ansøgt med det samme. Mit ophold var sponsoreret af Olympus, som havde givet forhåndstilsagn om en plads på kurset til min ledende overlæge Paul Ostri. Så tak til både Olympus og afdelingen på Frederiksberg for en rigtig spændende og lærerig uge. Kom så af sted! Klinikbesøg Southmead Hospital, Bristol ved Per Christensen: Fra den 9. til den 11. december, 2010, var vi en delegation, der var blevet inviteret af Pfizer til at besøge Southmead Hospital, Bristol. Der har været flere delegationer af sted i løbet af året, både gynækologer og urologer. Per Christensen gjorde sig følgende noter: Dr. Marcus Drake OAB efter ICS (International Continence Society) = urgency, med eller uden urge inkontinens. Ofte med samtidig pollakisuri. Ikke def. ved antal vandladninger, men ved om pt. oplever vandladningsfrekvensen som problematisk, samt nykturi. Pt. vækkes pga. kraftig trang og når ofte ikke på toilettet i tide. Må ikke forveksles med den vigtige differentialdiagnose, natlig polyuri. Desuden skal UVI, CNS lidelser og malignitet, herunder CIS, blæretumor og udfyldninger i det lille bækken udelukkes. Urodynamisk undersøgelse (invasiv) anvendes til bekræftelse af detrusor overaktivitet, spontan eller provokeret, såfremt 1. linje behandling med anticholinergika, rådgivning om væskeindtagelse, fysioterapi og blæretræning ikke er effektfuld. 4

5 I den sammenhæng skal bemærkes, at kun ca. halvdelen af ptt. med OAB har DO og heller ikke alle ptt. med DO har OAB. Høj grad af co-morbiditet (fx DM, astma, depression). OAB er kronisk og det er vigtigt at forklare pt. Bivirkninger: bl.a. tør mund, forstoppelse og kognitive problemer - må afvejes ift effekten. HUSK, er kontraindic. ved snævervinklet glaukom. Tolderodin, specifik muskarin receptor hæmmer, metabol. i leveren af CYP2D6 enzymet (fra cyt.p450 familien) til aktiv metabolit - ca. 7% af befolkningen mangler dette enzym = poor metabolisers. Biotilgængeligheden stærkt varierende mellem ca. 10 og 70%. Fesoterodin metabol. også i leveren men til inaktive metabolitter - biotilgængelighed ca. 50%. med frit flow anvendelig til diag. af infravesikal obstruktion. KETAMIN BLÆREN, inspireret af Dr. David Gillatt s oplæg Ketamin eller Super K? Dissociativt anæstetikum: Kortvarig anæstesi (fx sårrevision, brandskade etc) Andre anvendelser: Mod kraftige smerter (binder sig til opoide receptorer). Ofte også anvendt i veterinære medicin som anæstetikum for hunde, katte og heste. Misbrug: Unge ( party-drug ; psykedelisk). Billigt. Kan sniffes, ryges, spises eller injiceres. Doser op til mg! Medicinske doser op til ca. 35 mg Dr. Brian Parson Non-invasiv urodynamik teknikker: Kondom-katheter: Under vandladningen afbrydes flowet mekanisk og maksimale tryk i kondomet aflæses. Sammen med frit flow er undersøgelsen sammenlignelig med tryk-flow us. og kan anvendes til diag. af infravesikal obstruktion. Højt tryk og lavt flow indikerer obstruktion og lavt tryk og lavt flow indikerer svag detrusor. Penile cuff test: der inflateres luft indtil vandladningen afbrydes og trykket aflæses. Er et estimat af intravesikale tryk. Sammen Fuldbedøvelse af 500 kg hest: ca mg. Ass. til ulcerativ cystit og painful bladder. Hæmaturi, suprapubiske smerter, pollakisuri, urgency, inkontinens. Irreversible symptomer hos 2/3. Worst case: cystektomi. Epidemiologi: Bristol behandler flere end 1 pt. om ugen DK: formentlig ikke noget større problem? Men misbruget er velkendt på gadeplan. 5

6 OBS dette ved yngre mennesker med ukendt anden årsag til hæmaturi. European Urology Forum 2011 Challenge the Experts ved Thomas Sonne: 2011 var det 20. årlige Urologisk Forum i Davos, Schweiz. Samtidig brillerede forsamlingen så ved sit angiveligt 5-års jubilæum for totalt fravær af danske kursister. Iflg Ovl. Palle Osther, som stod for den del af den praktiske træning der vedrørte det ureteroskopiske, var jeg eneste danske kursist de sidste 5 år. Når man tænker på hvor populært det Gastrokirurgiske Davoskursus er, er det jo forunderligt. Kurset gik fra lørdag d. 5. feb. kl til torsdag den 9.feb. kl Kurset er opbygget efter den gennemprøvede Davos-model med tidligt fremmøde, undervisning formiddag til ca kl 11, hvorefter der var fri til frokost og ski, for så at mødes igen ca kl 16, og fortsætte undervisningen til ca kl Undervisningen var typisk i sessioner af omkring 2 timer hvor ét emne blev behandlet, typisk med et par indlæg, og afsluttet med diskussion og spørgsmål fra tilhørerne. Det kunne f.eks være gennemgang af ny litteratur, forskellige operationsmodaliteter mod hinanden eller casestudies. Til Challange the Experts -sessionerne var der inviteret 4 yngre driftige urologer i år. De fik så muligheden for hver dag at fremlægge en af deres undersøgelser/forskning, for derefter at blive eksamineret af et kritisk panel af professorer fra et bredt udvalg af lande. De forskellige forelæsninger orienteredes primært i retningen af, hvad der var af nyt materiale på området, men der blev også gennemgået operative procedure, vist videooptagelse og sammenlignet f.eks. åbne, laparoskopiske og davinciprocedurer. Ud over klinisk relevante emner, blev der talt om uddannelse af yngre urologer og muligheder for at optimere denne. Hver eftermiddag var der, simultant med forelæsningerne, Hands-on Training i kælderen, hvor man kunne forsøge sig med forskellige indgreb. Fantomer, primært det endoskopiske, dvs ureteroskopi, stiv og flex. cystoskopier, Tur-P på en roe, (tror jeg det var er det så en Tur-R?). Virtual Reality på X-lap, et ret utaknemmeligt apparat (læs:svært). Laparoskopisk black boxes, sutureringsteknikker på et kyllingeoverlår. Og min klare favorit: P.O.P -Pulsating Organ Perfusion. Denne var ny for mig, og for de der ikke kender det, er princippet, at man loader maskinen med en grise-organblok f.eks indholdende centrale kar, begge nyre og det omkringliggende bindevæv/fedt. Karsystemet kobles til en pulserende pumpe med rødt saftevand og pludselig har du et næsten realistisk abdomen, som oven i købet bløder hvis man fejler. Her var så rig mulighed for at træne især isolering og deling af kar ved nefrektomien. (Ikke at det er et indgreb man åbenbart behøver mestre som urolog i dag.) 6

7 Hele kurset var holdt i en meget behagelig afslappet og humoristisk tone. Man skal naturligvis ikke glemme vigtigheden af at Davos er et stort skiresort. Ski og liftkort fås for samlet ca. 400 chf. til 4 dage. Solen var høj, sneen var fin og rigelig og anden dag var mit venstre knæ dobbelt så stort som det andet. Socialt halter det dog noget efter det gastrokirurgiske. Desværre er det mest besøgt af ældre kolleger og således meget beskedent hvad der var af kursister på både mit aktuelle stadie i uddannelsen, og derved også min alder. Men alt i alt nogle gode 4 dage, der varmt kan anbefales til jer andre. Sidste nyt fra ESRU og EAU 2011, Mikael Aagaard med tilføjelse af Ida Bych Ebbensgaard: Årets kongres i European Association of Urology (EAU) er netop ved at være færdig. I år er det blevet afholdt i Wien fra d marts. Næste års møde finder sted i Paris fra d februar 2012 med deadline for abstracts d. 1. oktober Årsagen til at jeg nævner datoen for deadline til abstracts er, at vi fra Danmark har bidraget med mindre end fem abstracts i år. Måske lidt i underkanten? Årets kongres er den største urologiske kongres nogensinde med kongresdeltagere. Kongressen er større end den tilsvarende amerikanske udgave, hvilket må siges at være en stor bedrift. European Urology er tilsvarende steget i impact factor, så alt i alt er det europæerne, der har førertrøjen på i øjeblikket. Det var første gang jeg deltog i EAUs kongres. Det har været en meget positiv oplevelse. Stemningen til poster sessions, foredrag og de forskellige kurser er venlig. Undervisningsniveauet er i hvert fald for en yngre urolog som mig på et højt niveau, og der har været mange gode pointer mht. kirurgiske teknikker og medicinsk behandling, som man kan tage med hjem og bruge i klinikken. Jeg kan anbefale andre, der skal afsted til næste kongres at besøge kongressens hjemmeside nogle uger inden for at tilmelde sig de forskellige kurser for at undgå at bruge tid på det til kongressen samt at undgå at drømmekurset er overtegnet. Jeg var så heldig at komme på hands-on laparoskopi og robot kursus. Disse kurser bliver kun udbudt til ganske få kursister og giver en god indføring til de helt basale ting man skal kunne. Begge kurser varede to timer med dygtige kirurger og der var hands-on stort set hele tiden. Nu ved jeg i hvert fald hvad jeg skal bruge Euro på, næste gang jeg har haft overarbejde. Min egen robot simulator. Eller måske vi skulle prøve at rejse nogle penge i fællesskab? Det samme gælder i og for sig med laparoskopi, hvor et gynækologisk studie viser at man ved at gennemføre et træningsprogram i simulator kan komme på et niveau der svarer til ca. 30 operationer inden man starter med at øve sig på patienterne. 7

8 Under EAU mødes European Society of Residents in Urology (ESRU) også. Jeg var med til en del mødet som suppleant for vores faste national communication officers (NCOer). ESRU er sat i verden for at varetage vores interesser som urologer under uddannelse samt nyudklækkede speciallæger. Der har de sidste par år været en magtkamp med EAU omkring hvilken rolle ESRU skal spille. Denne er løst nu. Hovedpunkterne fra dette møde var at databasen over alle europæiske yngre urologer er blevet opdateret og fungerer (2800 registreret). Dog er der stadig en del lande der mangler. Bl.a. Danmark blev fremhævet for at vores medlemsliste er up to date (85 har vi registreret i videreuddannelse). Derudover arbejdes der på at den europæiske urologiske eksamen (FEBU) skal gøres obligatorisk, så man med den i hånden kan arbejde som urolog i alle europæiske lande. Der er dog stadig lang vej, og jeg ved heller ikke om det fra et dansk synspunkt er en god løsning. ESRU ønsker også at de nationale NCOer udarbejder en skrivelse om deres uddannelsessystem og sender det til ESRU i løbet af det næste halve år. Det skal bruges som arbejdspapir i forbindelse med at der skal ses på om uddannelsen kan mainstreames i hele Europa. Igen ved jeg ikke om det er fordelagtigt for os, men interessant er det da. Som det sidste blev det diskuteret hvordan ESRU skal nå ud til alle. Dette vil fremover foregå ved mass , et online forum på hjemmesiden og på Facebook. Den nyvalgte styringskomite i ESRU ser således ud: Formand: Zafer Tandoglu (Tyrkiet); EUSP repræsentant: Guillermo Martinez (Slovenien); EBU delegat: Samih Al- Hayek (Storbritanien); Projektmanager: Julien Branchereau (Frankrig); Databasemanager: Christian Ruf (Tyskland); ESRU Hospitality Club managers: Teele Kuusk, Marta Skrodzka, Stepan Krasnyak (Rusland) Tilbage er der bare at sige at årets møde har været fantastisk. Den sociale dimension har været helt i top med masser af yngre læger fra Danmark, samt ældre kollegaer som man pludselig får muligheden for at lære bedre at kende. Samværet (bl.a. på Sky bar, der nu er et integreret begreb i dansk urologi) styrker uden tvivl samarbejde og arbejdsglæde fremover. Det sidste store spørgsmål er vel bare: Skal Danmark ikke afholde kongressen på et tidspunkt i fremtiden? Sidste gang var i Yngre læge til EAU kongres i Wien 2011 ved Marie-Louise Vrang: Der blev i år udlovet en rejse og ophold i Wien til den årlige EAU kongres med Astellas for en yngre læge i uddannelse i urologi. Jeg er i hoveduddannelse, aktuelt ansat på Frederiksberg Hospital og var den heldige vinder af lodtrækningen og fik derfor muligheden for at deltage i kongressen i Wien. Efter sidste år, hvor mange på grund af den islandske askesky ikke nåede frem til kongressen, som blev afholdt i Barcelona, var der stor tilslutning i år med over deltagere. Bybilledet i Wien var derfor præget af urologer, letgenkendelige med tasker med urologiske logos og debatterende urologiske emner. Kongressens program var meget omfattende, og der var mange foredrag, 8

9 undervisningssektioner og posterpræsentationer samtidig. Jeg havde tilmeldt mig flere ESU kurser hjemmefra. Det er kurser, som afholdes af European School of Urology, hvor man bliver opdateret på udvalgte emner. Blandt andet deltog jeg i Ultrasound for the urologist TRUS and TRUS guided biopsies, Update on stone disease og Lower urinary tract dysfunction and urodynamics. Derudover var det muligt at deltage i hands-on-training, som man også skulle være tilmeldt på forhånd, idet det var meget populære kurser. Jeg var på et laparoskopi kursus og et ureterorenoskopi kursus, begge kurser var virkelig gode, fordi man selv fik lov at øve sig. Derudover deltog jeg i flere andre foredrag og undervisningssessioner, hvor det faglige udbytte var af svingende karakter, afhængigt af foredragsholdernes faglige, pædagogiske og sproglige evner. Overordnet set synes jeg, det var spændende og lærerigt. Derudover var der hele den sociale del af opholdet; muligheden for at møde og tale med urologer fra hele verden. Jeg rejste sammen med en gruppe af urologer, som kom fra flere forskellige danske hospitaler. Det var derfor en god lejlighed til at få talt med kolleger fra hele landet og udveksle erfaringer. Der var kun lidt tid tilbage til at opleve Wien, men jeg fik dog mulighed for at spise Sacher Torte på et af de ældste konditorier, se Klimt på Belvedere slottet og danse vals med overlægerne på Hofburg. Det kan kun anbefales at deltage i næste års EAU kongres. Bog legater ved Eva Lund Hansen: I forbindelse med YDU s forårsmøde d vil der igen blive uddelt 2 boglegater i form af Campbell-Walsh Urology, 9. udgave. Ansøgningen til boglegatet skal indeholde en kvalificeret og motiveret ansøgning samt et cv. Styregruppen i YDU forbeholder sig retten til at sortere i ansøgningerne, således at der kun vil blive trukket lod blandt de bedst kvalificerede ansøgere. Ansøgningerne vil primært blive vurderet i forhold til de syv lægeroller. Boglegaterne er venligst sponsoreret af Astellas, som også vil forestå lodtrækningen blandt de kvalificerede ansøgere på forårsmødet. Fremmøde er en forudsætning for at modtage et boglegat. Ansøgningen sendes til Eva Lund Hansen, Ansøgningsfristen er 27. april

10 FORÅRSMØDE i YDU, fredag, den 6. maj, Sted: Restaurant Kvægtorvet, Rugårdsvej 25, 5000 Odense C, Kl Valg til YDU, styregruppen og udvælgelse af interesserede til revision af målbeskrivelsen. Kl Middag, inkl. overrækning af boglegat, Campbell-Walsh, Urology. Program: Ph.D.- studiet. Overvejelser, erfaringer og gode råd. Kl Martin Skøtt, Ph.d.- studerende på Vand & Salt Centeret, Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, fortæller om egne erfaringer omkring at være ph.d. studerende, økonomi og faldgruber. Kl Spørgsmål og kommentarer. Kl Jens Sønksen, professor, overlæge, dr. med., Urologisk Afd., Herlev Hospital fortæller om sin forskningskarriere, fordele og ulemper ved forskningsverdenen samt hvorfor vi alle bør forske. Kl Pause Kl Afdelingspræsentation ved reservelæge Grzegorz Fojecki, reservelæge, urologisk afdeling, Sønderborg, 15 min. Senest tilmelding, den 29. april, 2011 på For dem, der krydser Storebælt vil der være mulighed for at søge transportgodtgørelse. Husk, derfor at gemme billet til refusion. Sponsorer: Photocure, Astellas. Til forårsmødet var der egentlig planlagt revision af forretningsorden, men der er allerede kommet en del kommentarer, så vi vil i styregruppen fortsætte med revisionen og komme med et fornyet forslag til ændringer før efterårsmødet. Der modtages fortsat gerne kommentarer til forretningsordenen. 10

11 Valg til styregruppen: Til forårsmødet er der valg til styregruppen. Styregruppen består af 8 medlemmer, heraf er de to YLrepræsentanter i henh. DUS og uddannelsesudvalget fødte medlemmer af styregruppen, dvs. der skal vælges 6 medlemmer. Efter valg konstituerer gruppen sig internt med formand, NCOrepræsentanter, altså repræsentanter til ESRU og medlemmer. For at komme i betragtning til styregruppen, skal man være medlem af YDU. Vi tilstræber så vidt muligt at være nationalt repræsenteret i styregruppen. Der er en overvægt af interesserede fra region øst, så vi har derfor brug for interesserede fra region syd og region nord. Interesserede kan sende deres navn, stillingsbetegnelse, arbejdssted til inden den 22. april. Såfremt man ikke kan være personligt tilstede på valgaftenen, er man nødt til at forfatte et lille indlæg med begrundelse for ønske om valg. YDU s Styringsgruppe, pr. 11. april, 2011: Hanne Kobberø Formand Lars Anders Høst Ida Bych Ebbensgaard Eva Lund Hansen Christina Gade Mikael Aagaard Webmaster: Nessn Azawi. Stillingsopslag: Webmaster søges snarest! Stillingen som YDU s webmaster er ledig. Hjemmesiden er lige blevet revideret, så arbejdet vil primært bestå i jævnlige opdateringer. Du vil få mulighed for at komme tæt på informationer vedr. sidste nyt indenfor urologien og hvis du går med et ønske om at udfolde din IT-kreativitet, er dette en god mulighed for at få erfaring og kunne sætte det på dit CV. Oplysninger vedr. tekniske detaljer, kontakt: 11

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser Studietureog grupperejser Lyø Beach Camp - 2014 En studierejse til Alanya, Tyrkiet Indholdsfortegnelse Fag der kan indgå i studierejsen: Historie 3 Samfundsfag 4 Biologi 5 Religion 6 Idræt 7 Engelsk 8

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

UDDANNELSES KONFERENCE

UDDANNELSES KONFERENCE UDDANNELSES KONFERENCE 7.- 8.- 9. august 2013 Vingsted Hotel & Konferencecenter Gratis for ELEVER / STUDERENDE Kære elev/studerende, Du sidder nu med det materiale som skal hjælpe dig med at tilmelde dig

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18.

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18. Introduktion: Vi har igennem flere år brygget på ideen om at lave en kortere vinyasa-orienteret yogalæreruddannelse, og nu hvor Hamsa Yoga Studio har åbnet et nyt center i Aarhus, er tiden inde til at

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer.

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer. FSAIO årsmøde Aalborg d.3/6-14 Tilstede: Karina og Inger(Vejle), Lene B, Lene F og Irene(Sjælland), Marie og Iben(Hovedbestyrelsen), Lone(Århus), Ruth, Maria, Sædis og Laila(Region Nord). Referent: Laila

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Udlandsrapport Georgia Institute of Technology

Udlandsrapport Georgia Institute of Technology Udlandsrapport Georgia Institute of Technology Af Adam R. Jensen, efteråret 2014 Side 1 af 4 Motivation og planlægning Jeg havde længe haft lyst til at tage et semester i udlandet, og USA var et oplagt

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere