Nyhedsbrev. Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011 Indhold: Siden sidst 1 Uddannelsesudvalg 2 Urologi Master Class, Salzburg 3 Klinikbesøg, Bristol 4 European Urology Forum 6 Sidste nyt fra ESRU og EAU 7 Astellas-legat, EAU 8 Boglegat 9 Program forårsmøde 10 Valg til styregruppen 11 Stillingsopslag webmaster 11 YDU s styregruppe 11 Siden sidst ved formand Hanne Kobberø: Allerførst velkommen til nye medlemmer af YDU. Så blev det endeligt forår og dermed også tid til forårsmøde i YDU. Ja, DUSC er død og YDU lever i bedste velgående. Det skete på efterårsmødet i oktober, 2010, hvor et flertal besluttede navneforandringen. Derudover var der veloplagte foredrag om peniscancer og hypospadi ved henh. Klaus Møller ogyazan Rawashdesh, begge overlæger i Skejby. Udover nyt navn har vi også fået et nyt logo, som det fremgår af dette nyhedsbrev og hjemmesiden, Vi har i den forbindelse fået uvurderlig hjælp af arkitekt, Karina Hvarregaard. Tak for det! Hjemmesiden er også blevet revideret. Webmaster, Nessn Azawi, har lagt et stort arbejde i at få gjort hjemmesiden mere interessant. Desværre vil Nessn gerne frigøres fra tjansen og der er således en stilling ledig som webmaster. Se stillingsopslag senere. Det er meningen, at hjemmesiden skal være et kommunikationsmiddel imellem os yngre urologer, så meld tilbage, hvis I hører om noget interessant og det vil blive sat på hjemmesiden. Der har været stor aktivitet i det forgangne halve år. Som det fremgår af dette nyhedsbrev, har der været stor rejseaktivitet, men vi har desuden søsat en måske ny tradition, nemlig fyraftensmøder med yngre onkologer. Emnet var blærecancer med deltagelse af både yngre onkologer og yngre urologer tre steder i landet. I alt 70 deltagere kom til 1

2 arrangementerne og dermed er der basis for yderligere samarbejde i fremtiden. FYO er i hvert fald interesserede. YDU er en kontingentfri forening, dvs. baseret på frivilligt arbejde og sponsorpenge. Også i år har vi fået trofast hjælp fra Photocure og Astellas, som finansierer vores to årlige møder og boglegater. Derudover har vi også fået hjælp fra Olympus, Medac og Ferring i forbindelse med fyraftensmøderne. Astellas har desuden gjort det muligt at sende en yngre læge til EAU. Se indlæg ved Marie-Louise Vrang. Derudover pågår en stadig søgen efter penge for at kunne sende flere yngre læger af sted. Der er valg til styregruppen, så hvis du har en mening om det at være yngre urolog og lyst til at gøre din mening gældende, så skal du stille op til valg. Vi bestemmer selv, hvad vi vil med denne forening. Vi har fortsat planer om at arrangere diverse foredrag, undervisningsseancer og nyde gode middage. Lige nu er der et forslag om, at efterårsmødet skal handle om karriereplanlægning. YDU handler dog også om vores identitet som yngre urolog, netværk, kommunikation og indflydelse. En revision af målbeskrivelsen er forestående. Se indlæg. Jeg mener, vi som yngre urologer skal have en mening om det. Gør I? God fornøjelse med nyhedsbrevet. Print et eksemplar ud og give det til din kollega. Uddannelsesudvalg ved Hanne Kobberø: Jeg blev pr. 1. april medlem af DUS uddannelsesudvalg og jeg oplevede at komme ind i et udvalg med masser af entusiasme og engagement vedr. vores uddannelse. Det store emne er pt. revision af målbeskrivelsen for urologi, såvel introduktions- som hoveduddannelsen. Der har på nuværende tidspunkt været et par møder, hvor der har været total brainstorming vedr. uddannelsen. Tavlen har været vasket ren. Skal kursisttiden reduceres til 4 år efterfulgt af et år fellowship? Skal blokken fortsat sættes sammen som en periode på funktionsbærende enhed og derefter på specialistafdeling og tilbage igen? Skal man kunne uddannes til office-urolog? (Der var den igen.) Hvad vil det sige at være basis-urolog? Hvad skal man kunne? Skal alle kunne nefrektomere? Skal vi fortsætte med fokuserede ophold? Er de obligatoriske kurser gode nok og er det de mest relevante emner, vi bliver undervist i? Udover at der er rigtig mange konkrete emner at forholde sig til, oplever vi qua specialeplanlægningen sammenlægninger af afdelinger, centralisering af specialistopgaver og ikke mindst i disse tider besparelser. Derudover er vi i den situation, at fremtiden tyder på, at der bliver uddannet rigeligt med urologer og at det kan blive sværere at få en fast stilling efter endt uddannelse. På trods af diverse hensyn og, i de mest depressive stunder, dystre fremtidsperspektiver skal der stadig uddannes urologer. For at gøre det enkelt mener jeg, vi har to valg. Vi kan læne os tilbage og tænke, at det er der sikkert andre, der tager sig af eller vi kan tage aktivt del i de spændende og udfordrende tiltag, der sker rundt omkring. Jeg kan repræsentere Hanne Kobberø i uddannelsesudvalget og være tilfreds med det, men jeg synes ikke helt, det er godt 2

3 nok. Jeg har brug for at vide, hvad mener I som yngre urologer? Hvad har I brug for i jeres uddannelse under hensyntagen til de givne omstændigheder i den virkelighed, vi arbejder i med produktion som hellig mantra? Hvad mener I, man skal kunne som basisurolog? Jeg vil lægge op til diskussion på forårsmødet om dette emne. Vi skal have dannet en gruppe, som vil arbejde videre med dette emne, hvor vi mødes en dag i juni og tager stilling til målbeskrivelserne på det konkrete plan, men også kommer med et manifest på det mere overordnede plan. Tænk over det. Kom på forårsmødet og lad os få lagt en plan. Urologi Masterclass i skønne Salzburg ved Malene Winther Ulriksen, Frederiksberg: Den første uge i juli 2010 drog jeg af sted til en uges varende masterclass afholdt i Salzburg i Østrig. Turen gik med fly søndag, da der allerede søndag aften var arrangeret velkomst middag på Schloss Arenberg. Stedet er et nyrenoveret slot, som ejes af AAF (American Austrian Foundation). Der bliver afholdt kurser indenfor mange forskellige medicinske specialer hele året rundt. Urologi masterclass afholdes 1 gang årligt i starten af juli og arrangeres i samarbejde med ESU og Weill Medical College of Cornell University. AAF s formål er at give bl.a. yngre urologer eller kommende urologer mulighed for at modtage undervisning fra seniors fra nogle af de ledende centre indenfor forskellige subspecialer. På den måde håber man på at øge fagligheden i de lande, hvorfra kursisterne/fellows ene kommer. Der tænkes vist især på de mere fattige østeuropæiske lande, men også endnu fjernere himmelstrøg såsom Asien og Mellemøsten. Kurset er fuldt sponsoreret. Dvs. alt er betalt rejsen derned, overnatning, mad og selvfølgelig selve kurset. Jeg mødtes med ca. 40 andre fellows fra ca. 25 forskellige lande. De der havde rejst længst kom fra Iran, Indien og østlige Rusland. Ellers var der hhv. folk fra Østeuropa og kun 4 hunkøns repræsentanter inkl. undertegnede. Jeg var i øvrigt den eneste fra DK. Det var virkelig spændende at høre om både lægeliv og patientbehandling i de forskellige lande. Utroligt så meget korruption, der fortsat er i Østeuropa. Flere af vores fremmede kolleger får stort set hele deres løn under bordet - men først når de er blevet seniors. Dvs. at alle yngre læger virkelig er dårligt lønnet - til gengæld arbejder de næsten hele tiden. Patientbehandlingen er også præget af dårlig økonomi og alternativ tankegang. Mange steder er der selvsagt ikke råd til laparoskopi udstyr, så al kirurgi er åben. En fyr fra Makedonien fortalte mig om en sprøjte, man giver testodyni patienterne. Den indeholder et eller andet stof som giver voldsom sygdomsfølelse og høj feber i en lille uge. Herefter er smerterne i pungen hokus pokus væk. Smart. Også fagligt var kurset virkelig givende. Det var nogle yderst kompetente foredragsholdere, og jeg fik repeteret en del af urologi stoffet, ligesom jeg også lærte meget nyt. Der var flere øjenåbnere, mht. behandlingsregimer, som måske ikke er helt up to date herhjemme. Emnerne 3

4 spændte bredt bl.a. urethralstrikturer, inkontinens, BPH, prostatacancer, blærecancer, nyrecancer, testiscancer, binyretumores og andrologi. Undervisningen startede kl. 8 hver morgen. Efter frokost var der fremlægning af cases til kl. 17. Hver deltager skulle medbringe 1 case til diskussion i plenum, og her kom de nationale forskelligheder rigtig frem. Til tider ret underholdende. Aftenerne var til fri leg. Der var også en enkelt frieftermiddag, hvor Salzburg rigtig kunne udforskes. Salzburg er en meget smuk gammel barok by beliggende i alperne langs floden Salzach. Mozart blev født i Salzburg og så er musicalen Sound of music med Julie Andrews optaget i Salzburg og omegn. Det er de meget stolte af. Det er måske også grunden til, at byen er oversvømmet af amerikanske turister. Kurset blev afsluttet med gallamiddag, diplom og photoshoot til evigt minde. Som fellow har man mulighed for altid at kontakte øvrige fellows incl. seniorernealtså underviserne, hvis der skulle være en klinisk problemstilling, der driller. Desuden kan man søge om at komme på en måneds observership ophold i USA eller Østrig. Hvis du skulle få lyst til at tage til masterclass i Salzburg, så gå ind på EAU s hjemmeside. Under fanen education klikker du på ESU, og her figurerer et link til kursets hjemmeside. Der er ansøgningsfrist 28. april til kurset til sommer, så det er bare om at få ansøgt med det samme. Mit ophold var sponsoreret af Olympus, som havde givet forhåndstilsagn om en plads på kurset til min ledende overlæge Paul Ostri. Så tak til både Olympus og afdelingen på Frederiksberg for en rigtig spændende og lærerig uge. Kom så af sted! Klinikbesøg Southmead Hospital, Bristol ved Per Christensen: Fra den 9. til den 11. december, 2010, var vi en delegation, der var blevet inviteret af Pfizer til at besøge Southmead Hospital, Bristol. Der har været flere delegationer af sted i løbet af året, både gynækologer og urologer. Per Christensen gjorde sig følgende noter: Dr. Marcus Drake OAB efter ICS (International Continence Society) = urgency, med eller uden urge inkontinens. Ofte med samtidig pollakisuri. Ikke def. ved antal vandladninger, men ved om pt. oplever vandladningsfrekvensen som problematisk, samt nykturi. Pt. vækkes pga. kraftig trang og når ofte ikke på toilettet i tide. Må ikke forveksles med den vigtige differentialdiagnose, natlig polyuri. Desuden skal UVI, CNS lidelser og malignitet, herunder CIS, blæretumor og udfyldninger i det lille bækken udelukkes. Urodynamisk undersøgelse (invasiv) anvendes til bekræftelse af detrusor overaktivitet, spontan eller provokeret, såfremt 1. linje behandling med anticholinergika, rådgivning om væskeindtagelse, fysioterapi og blæretræning ikke er effektfuld. 4

5 I den sammenhæng skal bemærkes, at kun ca. halvdelen af ptt. med OAB har DO og heller ikke alle ptt. med DO har OAB. Høj grad af co-morbiditet (fx DM, astma, depression). OAB er kronisk og det er vigtigt at forklare pt. Bivirkninger: bl.a. tør mund, forstoppelse og kognitive problemer - må afvejes ift effekten. HUSK, er kontraindic. ved snævervinklet glaukom. Tolderodin, specifik muskarin receptor hæmmer, metabol. i leveren af CYP2D6 enzymet (fra cyt.p450 familien) til aktiv metabolit - ca. 7% af befolkningen mangler dette enzym = poor metabolisers. Biotilgængeligheden stærkt varierende mellem ca. 10 og 70%. Fesoterodin metabol. også i leveren men til inaktive metabolitter - biotilgængelighed ca. 50%. med frit flow anvendelig til diag. af infravesikal obstruktion. KETAMIN BLÆREN, inspireret af Dr. David Gillatt s oplæg Ketamin eller Super K? Dissociativt anæstetikum: Kortvarig anæstesi (fx sårrevision, brandskade etc) Andre anvendelser: Mod kraftige smerter (binder sig til opoide receptorer). Ofte også anvendt i veterinære medicin som anæstetikum for hunde, katte og heste. Misbrug: Unge ( party-drug ; psykedelisk). Billigt. Kan sniffes, ryges, spises eller injiceres. Doser op til mg! Medicinske doser op til ca. 35 mg Dr. Brian Parson Non-invasiv urodynamik teknikker: Kondom-katheter: Under vandladningen afbrydes flowet mekanisk og maksimale tryk i kondomet aflæses. Sammen med frit flow er undersøgelsen sammenlignelig med tryk-flow us. og kan anvendes til diag. af infravesikal obstruktion. Højt tryk og lavt flow indikerer obstruktion og lavt tryk og lavt flow indikerer svag detrusor. Penile cuff test: der inflateres luft indtil vandladningen afbrydes og trykket aflæses. Er et estimat af intravesikale tryk. Sammen Fuldbedøvelse af 500 kg hest: ca mg. Ass. til ulcerativ cystit og painful bladder. Hæmaturi, suprapubiske smerter, pollakisuri, urgency, inkontinens. Irreversible symptomer hos 2/3. Worst case: cystektomi. Epidemiologi: Bristol behandler flere end 1 pt. om ugen DK: formentlig ikke noget større problem? Men misbruget er velkendt på gadeplan. 5

6 OBS dette ved yngre mennesker med ukendt anden årsag til hæmaturi. European Urology Forum 2011 Challenge the Experts ved Thomas Sonne: 2011 var det 20. årlige Urologisk Forum i Davos, Schweiz. Samtidig brillerede forsamlingen så ved sit angiveligt 5-års jubilæum for totalt fravær af danske kursister. Iflg Ovl. Palle Osther, som stod for den del af den praktiske træning der vedrørte det ureteroskopiske, var jeg eneste danske kursist de sidste 5 år. Når man tænker på hvor populært det Gastrokirurgiske Davoskursus er, er det jo forunderligt. Kurset gik fra lørdag d. 5. feb. kl til torsdag den 9.feb. kl Kurset er opbygget efter den gennemprøvede Davos-model med tidligt fremmøde, undervisning formiddag til ca kl 11, hvorefter der var fri til frokost og ski, for så at mødes igen ca kl 16, og fortsætte undervisningen til ca kl Undervisningen var typisk i sessioner af omkring 2 timer hvor ét emne blev behandlet, typisk med et par indlæg, og afsluttet med diskussion og spørgsmål fra tilhørerne. Det kunne f.eks være gennemgang af ny litteratur, forskellige operationsmodaliteter mod hinanden eller casestudies. Til Challange the Experts -sessionerne var der inviteret 4 yngre driftige urologer i år. De fik så muligheden for hver dag at fremlægge en af deres undersøgelser/forskning, for derefter at blive eksamineret af et kritisk panel af professorer fra et bredt udvalg af lande. De forskellige forelæsninger orienteredes primært i retningen af, hvad der var af nyt materiale på området, men der blev også gennemgået operative procedure, vist videooptagelse og sammenlignet f.eks. åbne, laparoskopiske og davinciprocedurer. Ud over klinisk relevante emner, blev der talt om uddannelse af yngre urologer og muligheder for at optimere denne. Hver eftermiddag var der, simultant med forelæsningerne, Hands-on Training i kælderen, hvor man kunne forsøge sig med forskellige indgreb. Fantomer, primært det endoskopiske, dvs ureteroskopi, stiv og flex. cystoskopier, Tur-P på en roe, (tror jeg det var er det så en Tur-R?). Virtual Reality på X-lap, et ret utaknemmeligt apparat (læs:svært). Laparoskopisk black boxes, sutureringsteknikker på et kyllingeoverlår. Og min klare favorit: P.O.P -Pulsating Organ Perfusion. Denne var ny for mig, og for de der ikke kender det, er princippet, at man loader maskinen med en grise-organblok f.eks indholdende centrale kar, begge nyre og det omkringliggende bindevæv/fedt. Karsystemet kobles til en pulserende pumpe med rødt saftevand og pludselig har du et næsten realistisk abdomen, som oven i købet bløder hvis man fejler. Her var så rig mulighed for at træne især isolering og deling af kar ved nefrektomien. (Ikke at det er et indgreb man åbenbart behøver mestre som urolog i dag.) 6

7 Hele kurset var holdt i en meget behagelig afslappet og humoristisk tone. Man skal naturligvis ikke glemme vigtigheden af at Davos er et stort skiresort. Ski og liftkort fås for samlet ca. 400 chf. til 4 dage. Solen var høj, sneen var fin og rigelig og anden dag var mit venstre knæ dobbelt så stort som det andet. Socialt halter det dog noget efter det gastrokirurgiske. Desværre er det mest besøgt af ældre kolleger og således meget beskedent hvad der var af kursister på både mit aktuelle stadie i uddannelsen, og derved også min alder. Men alt i alt nogle gode 4 dage, der varmt kan anbefales til jer andre. Sidste nyt fra ESRU og EAU 2011, Mikael Aagaard med tilføjelse af Ida Bych Ebbensgaard: Årets kongres i European Association of Urology (EAU) er netop ved at være færdig. I år er det blevet afholdt i Wien fra d marts. Næste års møde finder sted i Paris fra d februar 2012 med deadline for abstracts d. 1. oktober Årsagen til at jeg nævner datoen for deadline til abstracts er, at vi fra Danmark har bidraget med mindre end fem abstracts i år. Måske lidt i underkanten? Årets kongres er den største urologiske kongres nogensinde med kongresdeltagere. Kongressen er større end den tilsvarende amerikanske udgave, hvilket må siges at være en stor bedrift. European Urology er tilsvarende steget i impact factor, så alt i alt er det europæerne, der har førertrøjen på i øjeblikket. Det var første gang jeg deltog i EAUs kongres. Det har været en meget positiv oplevelse. Stemningen til poster sessions, foredrag og de forskellige kurser er venlig. Undervisningsniveauet er i hvert fald for en yngre urolog som mig på et højt niveau, og der har været mange gode pointer mht. kirurgiske teknikker og medicinsk behandling, som man kan tage med hjem og bruge i klinikken. Jeg kan anbefale andre, der skal afsted til næste kongres at besøge kongressens hjemmeside nogle uger inden for at tilmelde sig de forskellige kurser for at undgå at bruge tid på det til kongressen samt at undgå at drømmekurset er overtegnet. Jeg var så heldig at komme på hands-on laparoskopi og robot kursus. Disse kurser bliver kun udbudt til ganske få kursister og giver en god indføring til de helt basale ting man skal kunne. Begge kurser varede to timer med dygtige kirurger og der var hands-on stort set hele tiden. Nu ved jeg i hvert fald hvad jeg skal bruge Euro på, næste gang jeg har haft overarbejde. Min egen robot simulator. Eller måske vi skulle prøve at rejse nogle penge i fællesskab? Det samme gælder i og for sig med laparoskopi, hvor et gynækologisk studie viser at man ved at gennemføre et træningsprogram i simulator kan komme på et niveau der svarer til ca. 30 operationer inden man starter med at øve sig på patienterne. 7

8 Under EAU mødes European Society of Residents in Urology (ESRU) også. Jeg var med til en del mødet som suppleant for vores faste national communication officers (NCOer). ESRU er sat i verden for at varetage vores interesser som urologer under uddannelse samt nyudklækkede speciallæger. Der har de sidste par år været en magtkamp med EAU omkring hvilken rolle ESRU skal spille. Denne er løst nu. Hovedpunkterne fra dette møde var at databasen over alle europæiske yngre urologer er blevet opdateret og fungerer (2800 registreret). Dog er der stadig en del lande der mangler. Bl.a. Danmark blev fremhævet for at vores medlemsliste er up to date (85 har vi registreret i videreuddannelse). Derudover arbejdes der på at den europæiske urologiske eksamen (FEBU) skal gøres obligatorisk, så man med den i hånden kan arbejde som urolog i alle europæiske lande. Der er dog stadig lang vej, og jeg ved heller ikke om det fra et dansk synspunkt er en god løsning. ESRU ønsker også at de nationale NCOer udarbejder en skrivelse om deres uddannelsessystem og sender det til ESRU i løbet af det næste halve år. Det skal bruges som arbejdspapir i forbindelse med at der skal ses på om uddannelsen kan mainstreames i hele Europa. Igen ved jeg ikke om det er fordelagtigt for os, men interessant er det da. Som det sidste blev det diskuteret hvordan ESRU skal nå ud til alle. Dette vil fremover foregå ved mass , et online forum på hjemmesiden og på Facebook. Den nyvalgte styringskomite i ESRU ser således ud: Formand: Zafer Tandoglu (Tyrkiet); EUSP repræsentant: Guillermo Martinez (Slovenien); EBU delegat: Samih Al- Hayek (Storbritanien); Projektmanager: Julien Branchereau (Frankrig); Databasemanager: Christian Ruf (Tyskland); ESRU Hospitality Club managers: Teele Kuusk, Marta Skrodzka, Stepan Krasnyak (Rusland) Tilbage er der bare at sige at årets møde har været fantastisk. Den sociale dimension har været helt i top med masser af yngre læger fra Danmark, samt ældre kollegaer som man pludselig får muligheden for at lære bedre at kende. Samværet (bl.a. på Sky bar, der nu er et integreret begreb i dansk urologi) styrker uden tvivl samarbejde og arbejdsglæde fremover. Det sidste store spørgsmål er vel bare: Skal Danmark ikke afholde kongressen på et tidspunkt i fremtiden? Sidste gang var i Yngre læge til EAU kongres i Wien 2011 ved Marie-Louise Vrang: Der blev i år udlovet en rejse og ophold i Wien til den årlige EAU kongres med Astellas for en yngre læge i uddannelse i urologi. Jeg er i hoveduddannelse, aktuelt ansat på Frederiksberg Hospital og var den heldige vinder af lodtrækningen og fik derfor muligheden for at deltage i kongressen i Wien. Efter sidste år, hvor mange på grund af den islandske askesky ikke nåede frem til kongressen, som blev afholdt i Barcelona, var der stor tilslutning i år med over deltagere. Bybilledet i Wien var derfor præget af urologer, letgenkendelige med tasker med urologiske logos og debatterende urologiske emner. Kongressens program var meget omfattende, og der var mange foredrag, 8

9 undervisningssektioner og posterpræsentationer samtidig. Jeg havde tilmeldt mig flere ESU kurser hjemmefra. Det er kurser, som afholdes af European School of Urology, hvor man bliver opdateret på udvalgte emner. Blandt andet deltog jeg i Ultrasound for the urologist TRUS and TRUS guided biopsies, Update on stone disease og Lower urinary tract dysfunction and urodynamics. Derudover var det muligt at deltage i hands-on-training, som man også skulle være tilmeldt på forhånd, idet det var meget populære kurser. Jeg var på et laparoskopi kursus og et ureterorenoskopi kursus, begge kurser var virkelig gode, fordi man selv fik lov at øve sig. Derudover deltog jeg i flere andre foredrag og undervisningssessioner, hvor det faglige udbytte var af svingende karakter, afhængigt af foredragsholdernes faglige, pædagogiske og sproglige evner. Overordnet set synes jeg, det var spændende og lærerigt. Derudover var der hele den sociale del af opholdet; muligheden for at møde og tale med urologer fra hele verden. Jeg rejste sammen med en gruppe af urologer, som kom fra flere forskellige danske hospitaler. Det var derfor en god lejlighed til at få talt med kolleger fra hele landet og udveksle erfaringer. Der var kun lidt tid tilbage til at opleve Wien, men jeg fik dog mulighed for at spise Sacher Torte på et af de ældste konditorier, se Klimt på Belvedere slottet og danse vals med overlægerne på Hofburg. Det kan kun anbefales at deltage i næste års EAU kongres. Bog legater ved Eva Lund Hansen: I forbindelse med YDU s forårsmøde d vil der igen blive uddelt 2 boglegater i form af Campbell-Walsh Urology, 9. udgave. Ansøgningen til boglegatet skal indeholde en kvalificeret og motiveret ansøgning samt et cv. Styregruppen i YDU forbeholder sig retten til at sortere i ansøgningerne, således at der kun vil blive trukket lod blandt de bedst kvalificerede ansøgere. Ansøgningerne vil primært blive vurderet i forhold til de syv lægeroller. Boglegaterne er venligst sponsoreret af Astellas, som også vil forestå lodtrækningen blandt de kvalificerede ansøgere på forårsmødet. Fremmøde er en forudsætning for at modtage et boglegat. Ansøgningen sendes til Eva Lund Hansen, Ansøgningsfristen er 27. april

10 FORÅRSMØDE i YDU, fredag, den 6. maj, Sted: Restaurant Kvægtorvet, Rugårdsvej 25, 5000 Odense C, Kl Valg til YDU, styregruppen og udvælgelse af interesserede til revision af målbeskrivelsen. Kl Middag, inkl. overrækning af boglegat, Campbell-Walsh, Urology. Program: Ph.D.- studiet. Overvejelser, erfaringer og gode råd. Kl Martin Skøtt, Ph.d.- studerende på Vand & Salt Centeret, Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, fortæller om egne erfaringer omkring at være ph.d. studerende, økonomi og faldgruber. Kl Spørgsmål og kommentarer. Kl Jens Sønksen, professor, overlæge, dr. med., Urologisk Afd., Herlev Hospital fortæller om sin forskningskarriere, fordele og ulemper ved forskningsverdenen samt hvorfor vi alle bør forske. Kl Pause Kl Afdelingspræsentation ved reservelæge Grzegorz Fojecki, reservelæge, urologisk afdeling, Sønderborg, 15 min. Senest tilmelding, den 29. april, 2011 på For dem, der krydser Storebælt vil der være mulighed for at søge transportgodtgørelse. Husk, derfor at gemme billet til refusion. Sponsorer: Photocure, Astellas. Til forårsmødet var der egentlig planlagt revision af forretningsorden, men der er allerede kommet en del kommentarer, så vi vil i styregruppen fortsætte med revisionen og komme med et fornyet forslag til ændringer før efterårsmødet. Der modtages fortsat gerne kommentarer til forretningsordenen. 10

11 Valg til styregruppen: Til forårsmødet er der valg til styregruppen. Styregruppen består af 8 medlemmer, heraf er de to YLrepræsentanter i henh. DUS og uddannelsesudvalget fødte medlemmer af styregruppen, dvs. der skal vælges 6 medlemmer. Efter valg konstituerer gruppen sig internt med formand, NCOrepræsentanter, altså repræsentanter til ESRU og medlemmer. For at komme i betragtning til styregruppen, skal man være medlem af YDU. Vi tilstræber så vidt muligt at være nationalt repræsenteret i styregruppen. Der er en overvægt af interesserede fra region øst, så vi har derfor brug for interesserede fra region syd og region nord. Interesserede kan sende deres navn, stillingsbetegnelse, arbejdssted til inden den 22. april. Såfremt man ikke kan være personligt tilstede på valgaftenen, er man nødt til at forfatte et lille indlæg med begrundelse for ønske om valg. YDU s Styringsgruppe, pr. 11. april, 2011: Hanne Kobberø Formand Lars Anders Høst Ida Bych Ebbensgaard Eva Lund Hansen Christina Gade Mikael Aagaard Webmaster: Nessn Azawi. Stillingsopslag: Webmaster søges snarest! Stillingen som YDU s webmaster er ledig. Hjemmesiden er lige blevet revideret, så arbejdet vil primært bestå i jævnlige opdateringer. Du vil få mulighed for at komme tæt på informationer vedr. sidste nyt indenfor urologien og hvis du går med et ønske om at udfolde din IT-kreativitet, er dette en god mulighed for at få erfaring og kunne sætte det på dit CV. Oplysninger vedr. tekniske detaljer, kontakt: 11

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE!

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE! K O M& HOR * * Læge udt "Det er aler : stabilt! " REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM 45 400 9 0 4-3 4 0 0 N 1årg. 2010/2011 0 4-32 ISS44 N2109 S 1/2 01 1 S I 12 årg. 11/2 0 45 20 å rg. ISSN 1904-3400

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400 den 22. marts er der Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 JULENUMMER MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 16 I DETTE NUMMER: EOS - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 10 (OUH)

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K ØB. ommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 22-18. marts 2015. og det var Danmark

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K ØB. ommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 22-18. marts 2015. og det var Danmark MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisatione ommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 22-18. marts 2015 og det var Danmark I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2012 20. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin INDHOLDSFORTEGNELSE / KOLOFON LEDER... 3 DEBAT Kejserens nye klæder eller anden kurs for speciallægeuddannelsen? v/

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere