Orienteringsmøde FLIS Fælles kommunal ledelsesinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde FLIS Fælles kommunal ledelsesinformation"

Transkript

1 Orienteringsmøde FLIS Fælles kommunal ledelsesinformation Nyborg den 6. juni 2012 Esbjerg den 7. juni 2012 Randers den 8. juni 2012 København den 12. juni 2012

2 Program 9.00 Blok 1 Velkomst og introduktion til dagens program 9.25 Blok 2 Præsentation af systemet Pause Blok 3 Data og nøgletal i FLIS Blok 4 Gode eksempler på anvendelsen af FLIS Blok 5 Implementering Blok 6 Afslutning 2

3 Øjebliksbillede for FLIS. Maj Juni Juli/ august Aktiviteter: Aktiviteter: Aktiviteter: Aktiviteter: Aktiviteter: - Udbud - Valg af leverandør - Nøgletal - Komm.runde - Testkommuner - Workshops - Synliggøre FLIS nytte - Implementeringskit - Orienteringsmøder - Implementeringskit - System testes i testkommuner - Opstarte implementering i kommunerne - Uddannelse - Igangsætning delleverance 1 - Igangsætning delleverance 2 3

4 Hvornår kan vi bruge FLIS? August September Oktober November December Januar Pilottest af FLIS delleverance 1 i testkomm. Uddannelse 1.oktober: Delleverance 1 er klar Uddannelse Uddannelse Uddannelse 18. januar: Delleverance 2 er klar Udannelse Leverance 1: Tværgående data (økonomi, personale og borger) Leverance 2: Skole-, udsatte børn og unge-, voksenhandicap- og ældreområdet samt udtræk af rådata fra systemet 4

5 Tilslutning til FLIS 76 kommuner er tilsluttet FLIS Svarer til 63 % af befolkningsgrundlaget i Danmark Alle kommuner leverer data til FLIS 5

6 Gevinster ved FLIS 1. Kommunerne sætter retningen for bedre styring og dokumentation 2. Adgang til egne data på en hurtigere, bedre og billigere måde 3. Aktuelt og validt benchmarkingsystem på tværs af kommuner og egne institutioner 4. Dybdegående analyser fra overordnede nøgletal til eget data 5. Forbedret grundlag for benchlearning 6

7 Sammenligning med andre benchmarkingsystemer Allerede muligt i andre systemer Sammenligning på kommuneniveau Sammenligning m. klyngekommuner Faste grafiske præsentationer af nøgletal Udtræk af data på nøgletalsniveau Yderligt i FLIS Sammenligning på institutionsniveau i egen kommune Udvidede analysemuligheder ift. klyngekommuner Brugerdefineret grafisk præsentation af nøgletal Udtræk af rådata Yderligt i FLIS Månedlig opdatering af nøgletal Nedbrydning af nøgletal Nem kobling til andre LIS systemer Lave og gemme brugerdefinerede rapporter Allerede muligt i andre systemer Historik i data 7

8 Film visionen for FLIS 8

9 Program 9.00 Blok 1 Velkomst og introduktion til dagens program Blok 2 Præsentation af systemet Pause Blok 3 Data og nøgletal i FLIS Blok 4 Gode eksempler på anvendelsen af FLIS Blok 5 Implementering Blok 6 Afslutning 9

10 2. Præsentation af løsningen Jesper Brandt Fredenslund Netcompany A/S

11 En oversigt over FLIS FLIS portal giver for hvert data område giver adgang til: Benchmarking Analyse Rapportering Datafunktioner specifikt til at ind/udlæse data, eller rapport distribution. Administrative funktioner til at styre, overvåge og fejlsøge 11

12 Forsiden i FLIS 12

13 FLIS Benchmarking Benchmark dashboards giver mulighed for Overblik over egne nøgletal med forklaringer Benchmarking imod andres nøgletal Nedbrydning over tid Kommentere data kvalitet eller særlige udsving 13

14 Benchmark dashboard

15 Nøgletals detaljer Noter giver mulighed for at kommunikere omkring nøgletallet Detaljer leder hen til nøgletallets analysedashboard

16 FLIS Dataanalyse Analyseoversigter giver mulighed for Nedbrydning af nøgletallet i tæller og nævner Nedbrydning over tid Nedbrydning i de underliggende dimensioner Udvikle nye oversigter og eksportere til ekstern rapportering 16

17 FLIS analyseoversigter 17

18 Opdelingstræ 18

19 Rapportering i FLIS To typer af rapporter: Benchmarkrapporter bygger ovenpå nøgletal Analyserapporter som bygger ovenpå kommunens detaljerede datagrundlag FLIS rapporteringen understøtter muligheden for: Tilpasse rapporten igennem veldefinerede filtre Eksportere rapporter i gængse formater Distribuere rapporter i faste intervaller Udarbejde nye rapporter enten fra bunden eller ud fra en eksisterende rapport 19

20 Samlet oversigt over rapporter pr område 20

21 Standard rapport Benchmark rapport 21

22 Standard rapport - Analyserapport 22

23 Udarbejdelse af egne rapporter 23

24 Rapport distribution FLIS indeholder en stærk rapport distributions mekanisme som giver mulighed for: Bestille rapporter udsendt i prædefinerede formater Overblik over hvilke rapporter der distribueres til hvem Mulighed for at fremsende rapport som et link eller en krypteret fil 24

25 Administrative funktioner Adgang til fælles funktioner: Uddannelsestilmelding Brugervejledninger Meddelelser Opgaver Kommunen administrerer selv FLIS: Brugeradgange og roller Fejl og ændringer Dataudtræk Manuelle data upload 25

26 FLIS Interessent site Der etableres et varigt FLIS interessent site som skal styrke erfaringsudvekslingen: Adgang til fælles Wiki Etablere brugerforum med mulighed for at efterlyse eller afgive erfaringer, best practice mm. Samle dokumentation og lagre viden Blog mulighed for at dele viden fra brugergrupper etc. 26

27 27 Pause

28 Program Blok 1 Blok 2 Velkomst og introduktion til dagens program Præsentation af systemet Pause Blok 3 Data og nøgletal i FLIS Blok 4 Gode eksempler på anvendelsen af FLIS Blok 5 Implementering og spørgsmål Blok 6 Afslutning 28

29 3. Data og nøgletal 29

30 Fakta om datagrundlaget - Alle 98 kommuner leverer data til FLIS - Data opdateres på månedsbasis pr. d. 1. i hver måned - Der rettes ikke i kommunernes registreringer - Historik i data

31 Datafangst FLIS Danmarks Statistik Fagsystem X Fagsystem Y Økonomisystem X Økonomisystem Y Egne systemer

32 Dataleverandører til FLIS version 1 Alle dataleveranceaftaler til FLIS version 1 er indgået Liste med dataleverandører: KMD EG Silkeborg data Fujitsu Tabulex Danmarks Statistik CPR Logica 32

33 Data fra den enkelte kommune, eksempel Dataområde Leverandør Produktionsløsning Dataleverandør FLIS version Økonomi Prisme Fujitsu Fujitsu 1.A Personale og Fravær KMD KLP KMD KMD 1.A Skole TEA Tabulex Tabulex 1.B Udsatte børn og unge AS2007 Logica Logica 1.B Voksenhandicap Bosted system Team Online Danmarks Statistik 1.B Ældre Rambøll care Rambøll Informatik Danmarks statistik 1.B

34 Skole Voksen handicap Udsatte børn og unge Ældre Nøgletal i FLIS Kort om FLIS Økonomi, personale og borger

35 Over nøgletal et par eksempler Økonomi Udgifter til ældreområdet fordelt på tre aldersintervaller Månedlige udgifter til døgninstitutioner pr årig og pr. person der får foranstaltningen Udg. til netværksplejefamiliers andel af samlede udg. til alle plejefamilietyper Personale Antal sygefraværsperioder pr. medarbejder Andelen af lærere på fkt uden sygefravær Andel lærere over 55 år Aktivitet Antal helårsmodtagere af ledsagerordning pr årig (2013) Gennemsnitligt antal visiterede timers hjemmehjælp pr. modtager fordelt på fire aldersintervaller Forholdet mellem antal modtagere af socialpædagogisk støtte og modtagere af ophold (2013) Resultat Gennemsnit i afgangsprøve samlet og fordelt på fag Tilgang og afgang fra segregeret undervisning

36 Et spørgsmål mange analysemuligheder Hvad er udgifterne i kommunen til hjemmehjælp? Udgifter pr. modtager Antal visiterede timer pr. modtager Antal visiterede timer til hhv. praktisk og personlig hjælp Sygefravær Andel borgere 65+ der modtager hjemmehjælp Fordelt på tre aldersintervaller Fordelt efter praktisk eller personlig hjælp Fordelt efter varig eller midlertidig hjælp

37 Et spørgsmål mange analysemuligheder Hvordan er anbringelsesmønstret i vores kommune? Udgifter til anbringelser pr årig eller pr. barn/ung der er anbragt Pga. sociale adfærdsproblemer Pga. funktionsnedsættelser Antal anbragte på døgninsti. af samtlige anbragte Antal anbragte pr årig Antal anbragte i netværksplejefam og slægtsanbring. Antal anbragte i plejefamilier af samtlige anbragte Antal anbragte i komm. plejefamilier

38 Kommende FLIS områder - To nye fagområder i To nye fagområder i Det skal i løbet af 2012 besluttes, hvilke to nye områder der skal være i FLIS fra 2014 Bruttoliste til nye FLIS områder Beskæftigelse Sundhed Dagtilbud Indkøb - Desuden løbende vedligeholdelse og opdatering af de nuværende områder 38

39 Program Blok 1 Blok 2 Velkomst og introduktion til dagens program Præsentation af systemet Pause Blok 3 Data og nøgletal i FLIS Blok 4 Gode eksempler på anvendelsen af FLIS Blok 5 Implementering og spørgsmål Blok 6 Afslutning 39

40 4. Præsentation af gode eksempler 40

41 4. Præsentation af eksempler KOMBIT og KL har i april/maj gennemført 5 workshops med deltagelse af kommunale ledere og medarbejdere på de fem FLIS-områder Der er lavet en række eksempler på anvendelse af FLIS i praksis på de fem FLIS-områder Formålet med eksemplerne er at vise kommende brugere, hvordan nøgletal og funktionaliteter i FLIS kan anvendes til at skabe ledelsesinformation Eksemplerne vil blive anvendt i præsentationen af FLIS i kommunerne og som en del af en eksempelbank på Eksempelbanken vil blive udbygget hen over sommeren af KOMBIT og KL. Kommunerne kan ligge egne eksempler på anvendelse af FLIS ind i eksempelbanken til inspiration og vidensdeling 41

42 Eksempler på anvendelse af FLIS Tværgående område Økonomisk råderum Sygefravær Flyttemønstre Skole Inklusion Skolestruktur Ældre Visitation Hjemmehjælp efter behov Voksenhandicap Analyse af botilbud Nye aktivitetsdata på handicapområdet Udsatte børn og unge Kortlægning af anbringelsesmønstre Fokus på følgeomkostninger 42

43 Sygefravær - Fra syns ninger til viden - Undgå at løse det forkerte problem - Pædagoger i SFO ikke Dagtilbud - Find årsagen og løs det rigtige problem - Ingen adgangsbegrænsninger og mange samarbejdsmuligheder og aktuelle tal - FLIS er redskabet, som effektivt leverer præcis viden, som støtter ledelsen i at følge op på sygefraværet. Men uden ledelsens fokus og handling, så sker der ingen adfærdsændringer. 43

44 Visitation på ældreområdet - Synlige udfordringer - 20% flere over 80 år frem til 2020, nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver og krav om effektive og valide opfølgninger på indsatser og resultater - FLIS kan hjælpe med overblikket - Præcist billede af visitationsmønsteret - Fordelt på typer af modtagere, ydelser og visiterede niveauer - Nøgletal til både intern og ekstern brenchmarking - FLIS kan designe og opstille analyse- og brenchmarkingrapporter - Historien er med - Andre data kan tilføjes - Fleksibel rapportdistribution 44

45 Program Blok 1 Blok 2 Velkomst og introduktion til dagens program Præsentation af systemet Pause Blok 3 Data og nøgletal i FLIS Blok 4 Gode eksempler på anvendelsen af FLIS Blok 5 Implementering og spørgsmål Blok 6 Afslutning 45

46 5. Implementering 46

47 Kommunerunde og modenhedsundersøgelse 1. Betydelig forskel i modenhed og anvendelse af ledelsesinformation 2. Stort behov for konkrete beskrivelser af anvendelse af og brug af FLIS hvordan gør vi og hvad får vi ud af det? 3. Behov for bench-marking bliver til bench-learning 4. Gerne konkrete demonstrationer af FLIS 5. Kun en fjerdedel af kommunerne har en strategi for indhentningen af digital ledelsesinformation 6. Kendskabet til FLIS i kommunal direktion og hos relevante fagchefer vurderes overvejende lavt 7. Næsten 50% af kommunerne har slet ingen eller i mindre grad standardiserede metoder for behandling af digital ledelsesinformation 8. 85% vurderer, at FLIS vil forbedre kommunens ledelsesinformation i nogen eller meget høj grad KOMBIT 47

48 Implementering af FLIS i 6 skridt Kommunens FLIS-kontaktperson er automatisk implementeringsansvarlig ellers giv lyd! Kommunen vælger en af fire datoer i 4. kvartal 2012 for igangsætning af FLIS 1. okt., 1. nov., 15. nov. eller 1. dec Kommunen modtager et implementerings kit fra KOMBIT og laver egen implementeringsplan Kommunen tilmelder relevante brugere til uddannelse Kommunen igangsætter FLIS på en den valgte dato. Medarbejderne uddannes i ugerne op til igangsætningsdatoen 6 FLIS (ver. 1.1) er i drift i kommunen ved årsskiftet 2012

49 FLIS implementeringskit På publiceres et implementeringskit til alle tilsluttede kommuner Foreløbigt indhold af implementeringskit Eksempler der illustrerer FLIS nytteværdier og anvendelsesmuligheder Oplæg vedr. Benchmark, Business Intelligence strategi og ledelsesinformation Forslag til selv-assesment af kommunens nuværende modenhed vedr. ledelsesinformation Datagovernance datapraksis Showcases for de enkelte FLIS områder Tekniske informationer, liste over data/leverandører/snitflader for FLIS Oplæg til implementeringsplan - hvor og hvornår skal hvad igangsættes? Uddannelsesplan og kursusindhold FAQ om FLIS FLIS Visionsvideo FLIS Inklusion Til direktion/økonomichef/ implementeringsansvarlig/ brugere Til direktionen Til økonomichefen Til økonomichefen Til direktion og brugere Til IT/Digitaliseringschef og lokaladministrator Til den/de implementeringsansvarlige Til den/de implementeringsansvarlige Til brugere Til politikere og brugere Til brugere 49

50 Strategiske overvejelser om Ledelsesinformation Nuværende løsninger/situation Organisatoriske og politiske behov og ønsker Fremtidig situation Øvrige ledelsesinformationsløsninger Kommunens eget håndholdte ledelsesinformation Områder, hvor kommunen ikke pt har systematisk digital ledelsesinformation og benchmarking Spørgsmål -Hvilke nøgletal og analyser bruger vi til styring? -Hvem skal arbejde med FLIS? -Hvor mange ressourcer skal afsættes? -Hvordan og til hvilke ledelseslag skal afrapporteres? - Hvor ofte skal rapporter distribueres? FLIS -Økonomi, borger, fravær -Skole - Ældre -Udsatte Børn & unge -Voksne handicappede Dækkes af øvrige ledelsesinformationsløsninger 50

51 FLIS uddannelse FLIS Anvendelse med rapportlag (Grundkursus) Varighed: 1 dag Målgruppe: Centrale FLIS-brugere (chef, analytiker, superbruger) Værktøjskursus med rapportlag Varighed: 1 dag Målgruppe: Avancerede FLIS brugere, der selv skal kunne designe rapporter i FLIS FLIS Egne Rapporter Varighed: 2 dage Målgruppe: Analytikere (forudsætter modul 1 og 2) FLIS Superbruger med rapportlag Varighed: 1 dag Målgruppe: FLIS lokal administrator, som skal varetage FLIS administration (forudsætter modul 3) FLIS Data-administration uden rapportlag (Teknisk kursus) Målgruppe: For lokaladministrator i kommuner uden rapportlag

52 Kommuner der IKKE har rapportlag Få kommuner har ikke tilvalgt rapport-laget For disse gennemføres et teknisk kursus i FLIS Dataadministration Målgruppe: For lokaladministrator i kommuner uden rapportlag 52

53 FLIS Lokaladministrator Kontaktpersonen er også født Lokaladministrator ellers giv lyd! Lokaladministratoren er primær kontaktperson på det tekniske plan Lokaladministratoren har rettigheder til at oprette yderligere brugere af systemet. Lokaladministratoren vil typisk være ansat i kommunens økonomiafdeling og være i tæt dialog med de daglige brugere af FLIS Lokaladministrator-funktionen kræver IKKE en it-medarbejder og opgaverne forudsætter kun grundlæggende færdigheder i anvendelse af webbaserede itløsninger. Der kan udpeges flere Lokaladministratorer i kommunen 53

54 Målgruppe Modul Uddannelsen gennemføres i hele uger Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FLIS Basal Anvendelse Værktøjskursus FLIS Egne Rapporter FLIS Egne Rapporter FLIS Superbruger Chef Analytiker Analytiker Analytiker Analytiker Superbruger Superbruger Superbruger Superbruger Superbruger 54

55 Datoer for undervisning Øst Vest 4 implementeringsdatoer med 1 uges uddannelse Uge 38 Uge 39 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Lyngby Ringsted Lyngby Ringsted Lyngby Ringsted Lyngby Ringsted Vejle Esbjerg Odense Herning Randers Esbjerg Vejle Herning Undervisning forskellige steder / uger Hver session har 20 pladser Der er i alt 320 pladser i løbet af efteråret 2012

56 Steder for undervisning foreløbig plan Mulighed for undervisning 7 forskellige steder i landet Randers Lyngby 2 i øst og 5 i vest: Lyngby Ringsted Herning Randers Vejle Esbjerg Odense Esbjerg Herning Vejle Odense Ringsted 56

57 Læs mere på: 57

58 6. Afslutning 58

59 Kontakt i KOMBIT og KL 59

FLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014

FLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014 FLIS DAGE København 15. dec. 2014 Kolding 16.dec. 2014 Program 09.30 Modtagelse og morgenmad 09.45 Velkomst samt status og indsatser på FLIS 10.30 Nye muligheder med Udsatte Børn- og Unge 11.00 Pause 11.15

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Spar penge med data fra FLIS

Spar penge med data fra FLIS Spar penge med data fra FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Tjekliste: 7 spørgsmål kommunen kan stille sig selv for at skabe økonomiske besparelser ved datakøb med FLIS FLIS er ikke kun et

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hjørring Kommune planlægningsfunktionen Hjørring Kommune Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere